Views
3 years ago

Danh sách nhóm N1.pdf - Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Danh sách nhóm N1.pdf - Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Danh sách nhóm N1.pdf - Trường Đại học Phạm Văn

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN - HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN: Những Nguyên lý cơ bản của Chủ Nghĩa Mác-Lênin - Học phần 2 BẬC: CAO ĐẲNG KHÓA 12 - LỚP N1 STT MSSV Họ và Tên Ngày Sinh Lớp Ghi chú 1 12C510301134 Cao Thái Dương 20-11-1992 CCĐ12 2 12C510201047 Trần Văn Đông 29-07-1994 CCK12A 3 12C510201061 Nguyễn Tấn Nguyên 19-06-1994 CCK12A 4 12C510201066 Nguyễn Thanh Quý 02-09-1994 CCK12A 5 12C510201073 Nguyễn Thanh Thắng 10-04-1993 CCK12A 6 12C510201082 Phạm Viết Tường 29-06-1994 CCK12A 7 12C510201085 Trần Văn Vỹ 01-03-1994 CCK12A 8 12C510201087 Từ Tấn An 20-01-1994 CCK12B 9 12C510201088 Ngô Việt Bảo 02-02-1993 CCK12B 10 12C510201090 Nguyễn Thế Chương 10-01-1994 CCK12B 11 12C510201095 Trương Cao Đại 20-10-1994 CCK12B 12 12C510201096 Nguyễn Văn Độ 02-03-1994 CCK12B 13 12C510201093 Đặng Công Duy 17-10-1994 CCK12B 14 12C510201099 Nguyễn Xuân Huy 16-07-1993 CCK12B 15 12C510201103 Phạm Minh 21-10-1994 CCK12B 16 12C510201104 Nguyễn Tấn Nho 20-12-1994 CCK12B 17 12C510201112 Võ Minh Tân 29-09-1994 CCK12B 18 12C510201113 Hồ Tây 01-04-1994 CCK12B 19 12C510201115 Lê Quang Thắng 21-03-1994 CCK12B 20 12C510201116 Trần Quang Thịnh 14-09-1994 CCK12B 21 12C510201117 Nguyễn Văn Thuỳ 18-04-1994 CCK12B 22 12C510201120 Phan Đình Triều 28-04-1994 CCK12B 23 12C510201123 Nguyễn Phạm Tuân 18-07-1993 CCK12B 24 12C510201126 Phạm Văn Vinh 31-01-1994 CCK12B 25 12C510201127 Trịnh Văn Vĩnh 28-11-1994 CCK12B 26 12C510201128 Nguyễn Tuấn Vũ 12-05-1994 CCK12B 27 12C510201130 Lâm Văn Xuân 20-02-1993 CCK12B 28 12C480201064 Hồ Văn Bích 30-04-1994 CCT12 29 12C480201066 Đinh Văn Của 24-12-1994 CCT12 30 12C480201068 Trịnh Quốc Danh 07-03-1994 CCT12 31 12C480201069 Trần Thị Mỹ Dung 11-03-1993 CCT12 32 12C480201077 Ngô Thị Vi Hiền 10-03-1994 CCT12 33 12C480201090 Phạm Tấn Nghĩa 13-03-1993 CCT12 34 12C480201092 Lê Huỳnh Quang Nguyện 03-08-1994 CCT12 35 12C480201094 Đỗ Thanh Nhân 03-11-1993 CCT12 36 12C480201095 Ngô Thị Mỹ Nhiều 20-09-1994 CCT12 37 12C480201098 Nguyễn Thị Bích Phước 10-01-1994 CCT12 38 12C480201099 Phan Thị Mỹ Phương 13-04-1994 CCT12 39 12C480201100 Dương Anh Qúy 01-07-1994 CCT12 40 12C480201102 Phạm Tấn Sanh 04-10-1993 CCT12 41 12C480201106 Phạm Đình Thắng 10-10-1993 CCT12 42 12C480201108 Trần Quốc Thịnh 03-07-1994 CCT12 43 12C480201110 Lê Anh Tín 05-05-1994 CCT12 1

Danh sách nhóm - Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Danh sách tất cả 16 nhóm - Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Danh ba khoa2013.pdf - Trường Đại học Phạm Văn Đồng
ứng dụng phương pháp cố kết hút chân không xử lý nền đất ... - rcic
Danh sách nhóm - Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Danh sách nhóm - Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Danh sách nhóm - Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Danh sách nhóm - Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Danh sách nhóm - Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Danh sách nhóm - Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Danh sách nhóm - Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Danh sách nhóm - Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Danh sách nhóm - Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Khoa Sư phạm xã hội - Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Nhắp chuột vào đây để tải toàn văn bản - Trường Đại học Phạm ...
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG I Khoa ...
Nhắp chuột vào đây để tải toàn văn bản - Trường Đại học Phạm ...
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật - Trường Đại học Phạm Văn ...
Phan Cong HDDA DCK09.pdf - Trường Đại học Phạm Văn Đồng
TBXT TCCN-TCN 12.pdf - Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Số 2 05/2010 - Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Bấm vào đây để xem chi tiết hoặc tải về - Trường Đại học Phạm Văn ...
NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM CHI TIẾT - Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Tạp chí Khoa học và Công nghệ của Trường Đại học Phạm Văn ...
Phương Chuyên Chuyên
Phát triển đảng trong sinh viên Các trường cao đẳng đại học khối ...
Nhắp chuột vào đây để tải toàn văn bản - Trường Đại học Phạm ...
Nhắp chuột vào đây để tải toàn văn bản - Trường Đại học Phạm ...
2. Danh sách thí sinh trúng tuyển bậc Cao đẳng - Trường Đại học ...
Quy chế Đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Trường Đại học Sư phạm Huế