Views
3 years ago

Danh sách nhóm - Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Danh sách nhóm - Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Danh sách nhóm - Trường Đại học Phạm Văn

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN - HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN: Những Nguyên lý cơ bản của Chủ Nghĩa Mác-Lênin - Học phần 2 BẬC: CAO ĐẲNG KHÓA 12 - LỚP N2 STT MSSV Họ và Tên Ngày Sinh Lớp Ghi chú 1 12C140221142 Phan Nhật Bản 10-11-1993 CAN12 2 12C140221143 Hoàng Đức Cảnh 28-02-1991 CAN12 3 12C140221144 Nguyễn Chí Thanh Danh 11-07-1987 CAN12 4 12C140221146 Phạm Thị Mỹ Duyên 02-06-1994 CAN12 5 12C140221149 Võ Cẩm Giang 14-06-1994 CAN12 6 12C140221150 Phạm Thị Thúy Hằng 15-10-1993 CAN12 7 12C140221151 Đào Thị Mỹ Hạnh 13-06-1994 CAN12 8 12C140221155 Phạm Thị Lệ Huyền 30-03-1994 CAN12 9 12C140221156 Nguyễn Thị Vỹ Lai 26-06-1994 CAN12 10 12C140221157 Phạm Thị Kim Ly 22-03-1993 CAN12 11 12C140221158 Võ Thị Ánh Minh 22-02-1994 CAN12 12 12C140221160 Trần Thị Kim My 02-06-1994 CAN12 13 12C140221159 Phan Thị Diễm My 27-04-1991 CAN12 14 12C140221161 Võ Thị Nga 04-04-1993 CAN12 15 12C140221162 Lê Anh Pháp 20-03-1993 CAN12 16 12C140221163 Nguyễn Minh Phụng 29-01-1989 CAN12 17 12C140221164 Đinh Thị Hồng Phương 07-05-1993 CAN12 18 12C140221165 Nguyễn Thị Lệ Quyên 22-08-1994 CAN12 19 12C140221166 Nguyễn Thị Sen 05-08-1993 CAN12 20 12C140221167 Phạm Thị Sen 06-04-1994 CAN12 21 12C140221169 Lý Thị Tươi Thắm 23-02-1994 CAN12 22 12C140221168 Phạm Chí Thanh 15-05-1992 CAN12 23 12C140221170 Trần Hoàng Thi Thi 09-11-1993 CAN12 24 12C140221172 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 20-04-1993 CAN12 25 12C140221173 Chế Hồng Triêm 09-07-1979 CAN12 26 12C140221174 Nguyễn Văn Trường 10-01-1994 CAN12 27 12C140221175 Nguyễn Xuân Tư 26-12-1994 CAN12 28 12C140221176 Nguyễn Tôn Vũ 25-08-1990 CAN12 29 12C140221177 Lê Vỹ 09-01-1991 CAN12 30 12C510301153 Phạm Duy Thảo 14-08-1993 CCĐ12 31 12C510301156 Dương Văn Tồn 23-08-1994 CCĐ12 32 12C510301159 Nguyễn Văn 10-10-1992 CCĐ12 33 12C510201084 Nguyễn Văn Vinh 11-08-1993 CCK12A 34 12C480201072 Nguyễn Quang Hải 01-02-1993 CCT12 35 12C480201082 Nguyễn Tuấn Khánh 20-08-1994 CCT12 36 12C480201084 Lê Thị Lệ 15-07-1994 CCT12 37 12C480201097 Phùng Thanh Phông 20-04-1988 CCT12 38 12C480201104 Nguyễn Tấn Thành 17-08-1993 CCT12 39 12C480201109 Nguyễn Thị Minh Tiền 11-07-1993 CCT12 1

Danh sách nhóm N1.pdf - Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Danh sách tất cả 16 nhóm - Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Danh ba khoa2013.pdf - Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Danh sách nhóm - Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Danh sách nhóm - Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Danh sách nhóm - Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Danh sách nhóm - Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Danh sách nhóm - Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Danh sách nhóm - Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Danh sách nhóm - Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Danh sách nhóm - Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Danh sách nhóm - Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Khoa Sư phạm xã hội - Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Nhắp chuột vào đây để tải toàn văn bản - Trường Đại học Phạm ...
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG I Khoa ...
Nhắp chuột vào đây để tải toàn văn bản - Trường Đại học Phạm ...
Phan Cong HDDA DCK09.pdf - Trường Đại học Phạm Văn Đồng
TBXT TCCN-TCN 12.pdf - Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Số 2 05/2010 - Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật - Trường Đại học Phạm Văn ...
NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM CHI TIẾT - Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Tạp chí Khoa học và Công nghệ của Trường Đại học Phạm Văn ...
Bấm vào đây để xem chi tiết hoặc tải về - Trường Đại học Phạm Văn ...
2. Danh sách thí sinh trúng tuyển bậc Cao đẳng - Trường Đại học ...
Phát triển đảng trong sinh viên Các trường cao đẳng đại học khối ...
Nhắp chuột vào đây để tải toàn văn bản - Trường Đại học Phạm ...
Nhắp chuột vào đây để tải toàn văn bản - Trường Đại học Phạm ...
Quy chế Đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Trường Đại học Sư phạm Huế
Phương Chuyên Chuyên
Nhắp chuột vào đây để mở file xem điểm - Trường Đại học Phạm ...