Barokní most

2zszdar.cz
  • No tags were found...

Barokní most - Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2

Barokní most

ve

Žďáře e nad SázavouS

Roman Šilhan


Barokní most

Barokní most na silnici od Žďáru

nad Sázavou S

byl postaven za

opata Bernarda Henneta.


Sochy na mostě

Chronogramy na osmi sochách

světc

tců určuj

ují dobu vzniku.

Na sedmi vychází letopočet

1761 a na jedné (sv. Metoděj)

1766.

Není znám m autor těchto t

plastik.

Pokračov

ování na druhé straně

Chcete vědět co bude s barokním mostem ?


Pokračov

ování

Na jedné straně mostu jsou

sochy sv. Benedikta,

sv. Mikuláše, sv. Jana

a sv. Cyrila,

na druhé pak sv. Bernarda,

sv. Vojtěcha, sv. Pavla

a sv. Metoděje.


Levá strana mostu

sv. Cyril sv. Jan sv. Mikuláš

sv. Benedikt


Pravá strana mostu

sv. Metoděj j sv. Pavel sv. Vojtěch sv. Bernard


Sv. Cyril

Levá strana mostu

Arcibiskup

a ve víře v e nášn

učitel ZákonaZ


Sv. Jan

Levá strana mostu

Mučedn

edník,

oblíbený bený ochránce proti bouřím


Sv. Mikuláš

Levá strana mostu

Biskup myrenský

služebn

ebník k Boží a patron žďársk

rského chrámu


Sv. Benedikt

Levá strana mostu

Zakladatel

benediktýnského

řádu


Sv. Metoděj

Pravá strana mostu

Pomocník k a spoluapoštol

moravského národan


Sv. Pavel

Pravá strana mostu

Spolupatron

proti blesku a krupobití


Sv. Vojtěch

Pravá strana mostu

Biskup pražský a mučedn

edník,

otec milované vlasti.


Sv. Bernard

Pravá strana mostu

Doktor medový


Co bude z barokním m mostem ve

Žďáře e nad Sázavou S

?

Rekonstrukce mostu je stavebně

připravena a Ředitelství silnic a

dálnic ji mám

zařazenou azenou do plánu

investic. Na konci roku bychom

se měli m

dozvědět, zda bude

stavba realizována v příšp

íštím

roce.

Sochy na mostě


Závěr

Zdroje: www.hrady.cz

www.zdarns.cz

knihy: Žďár r nad Sázavou S

v zrcadle staletí

More magazines by this user
Similar magazines