Liber Hermods

sjobo.se
  • No tags were found...

Liber Hermods – för en lysande framtid! - Sjöbo kommun

Kurskatalog 2008

www.liberhermods.se

Liber Hermods

– för en lysande framtid

Liber Hermods – flexibelt lärande sedan 1898


Välkommen till Liber Hermods!

– hos oss når du dina mål

Sedan starten år 1898 har Liber Hermods hjälpt

fler än fyra miljoner svenskar att nå sina studiemål.

Vår filosofi är att du som studerande själv vet bäst

hur, när och var du ska studera och vad du vill uppnå

med studierna – vår roll är att hjälpa dig nå dina mål.

För att göra det tar vi hjälp av landets bästa lärare,

pedagogik som utgår från dina förutsättningar och

modern teknik – allt för att underlätta dina studier.

Om du vill kombinera dina studier med arbete, andra

studier, föräldraledighet eller om du bara vill studera

på distans är det möjligt hos oss. Du bestämmer själv

takten. Kanske vill du studera i lite långsammare takt

för att hinna med annat, eller hålla ett högre tempo för

att snabbt bli klar. Valet är ditt!

Idag erbjuder vi över 120 kurser i fler än 100 kommuner.

Vårt utbud är brett, du kan studera allt från matematik,

biologi och marknadsföring till byggkunskap,

kultur- och idéhistoria samt moderna språk. Även

grundläggande vuxenutbildning och KY (kvalificerad

yrkesutbildning) är naturliga delar av vårt utbildningsutbud,

då vi verkar inom det offentliga skolväsendet i

hela Sverige.

Du bestämmer - Liber Hermods hjälper dig att nå dina

mål.

Hjärtligt välkommen!

Innehåll

Ansökan och information ................................................................ 3

Kursutbud ................................................................................................................ 4

Studieformer.......................................................................................................... 4

Grundläggande vuxenutbildning ................................................ 4

Turism ............................................................................................................................. 4

Moderna språk ...................................................................................................... 5

Ekonomi ........................................................................................................................ 5

Handel–administration ............................................................................. 5

Kärnämnen, so- och no-ämnen .................................................. 6

it-kurser ........................................................................................................................ 7

Övriga kurser .......................................................................................................... 7

Kurspaket ..................................................................................................................... 7


www.liberhermods.se

Ansökan

Du ansöker hos vuxenutbildningen i Sjöbo kommun

och planerar dina studier tillsammans med din studie-

och yrkesvägledare. När du fått dina studier beviljade

av kommunen hänvisas du till Liber Hermods. För mer

information kontakta:

Studie- och Yrkesledare:

Annika Andersson tel: 0416 - 27 402

annika.andersson@sjobo.se

Skolassistent:

Jessica Malmborg tel: 0416 - 27 266

jessica.malmborg@sjobo.se

Kurser

Liber Hermods erbjuder idag cirka 120 nationella gymnasiekurser

samt kurser för GrundVux. Vårt kursutbud

i Sjöbo är heltäckande, här hittar du kurser i språk,

ekonomi, IT, turism, handel- och administration, kärnämnen,

SO- och NO-ämnen och mycket mer. Liber

Hermods kursutbud kan du se på nästföljande sidor

samt på www.liberhermods.se.

Din kursstart och kurstid

Du kan välja mellan att studera på heltid eller deltid.

Sjöbo kommun har en ansökningstid till varje termin.

För att se vad som gäller för aktuell termin, kontakta

skolan eller läs mer på www.sjobo.se. Planering sker

i samråd med Studie- och Yrkesvägledare.

Dina läromedel

Till varje kurs finns litteratur som är bra att ha vid kursstart.

Information om vilken litteratur som just din

kurs använder hittar du på:

www.hermodslarcentrum.se

Studieekonomi

Du som får dina studier beviljade av kommunen, kan

söka studiemedel från CSN. Du ansöker själv om studiemedel

och du kan söka för 100, 75 eller 50 procents

studietakt. Läs mer på www.csn.se

Vill du veta mer?

Kontakta Lärcentrum på telefon: 0416 - 129 60

eller via e-post till Studieledare Mårten Petersson:

marten.petersson@hermods.com

Besök gärna www.hermodslarcentrum.se

Du har alltid stöd av:

» handledare i ditt ämne/kurs

» studieledare för studieplanering

» ämnesbehörig lärare på webben

» teknisk support

Liber Hermods erbjuder individuellt lärande med flexibilitet i tid, tempo och rum.

Du kan välja enstaka kurser eller kombinera flera till ett kurspaket.

Du har alltid tillgång till lärare och handledning i alla kurser.

Liber Hermods kursupplägg utgår ifrån dina förutsättningar och behov.

Vi har utbildat fler än fyra miljoner studerande sedan 1898.

Kurserna och nivåerna kan kombineras till unika studieupplägg för varje enskild studerande.


Liber Hermods – för en lysande framtid!

Studieformer

I Sjöbo erbjuds du att studera en del kurser med

handledarstöd på plats, och vissa kurser sker endast

på distans. Vi erbjuder:

KURSLISTA

På följande sidor hittar du Liber Hermods kursutbud

i Sjöbo. Du väljer själv hur du vill kombinera dina

studier, nivån på dem samt studietakt.

Flexibelt Lärande

Utbildning som bedrivs med utgångspunkt från en

webbaserad kurs. Du erbjuds studieguider, testa-digsjälv

uppifter och uppdrag som en kommunikation

med webbläraren. Du har även tillgång till handledare

och lärare på lärcentrum i Sjöbo under schemalagd

tid. Flexibla kursstarter och individuell studieplanering

erbjuds.

Distanslärande

Undervisningen sker helt på distans. Du erbjuds studieguider,

testa-dig-själv uppgifter och uppdrag som

en kommunikation med webbläraren. Flexibla kursstarter

och individuell studieplanering erbjuds.

Grundläggande

vuxenutbildning

kurs

Grundläggande Svenska

Grundläggande Svenska

som andraspråk

Grundläggande Engelska steg 1-2

Grundläggande Engelska steg 3-4

Grundläggande Matematik

Grundläggande Samhällskunskap

kurskod

SV1050

SVA1050

GREN0001

GREN0003

MA1050

SH1050

Turism

kurs gyp kurskod

Turism 50 TURI1205

Turism och resor 50 TURI1207

» 95% har nått

målet med sina studier

enligt den senaste

undersökningen som

gjordes bland 620

studerande. «


www.liberhermods.se

moderna språk

kurs gyp kurskod

Danska steg 1 100 DAN1301

handel–administration

kurs gyp kurskod

Administration A 50 ADM1201

Franska steg 1 100 FR1301

Franska steg 2 100 FR1302

Franska steg 3 100 FR1303

Branschoch

produktkunskap

Affärskommunikation

Engelska

50 HNDL1202

50 ADM1203

Franska steg 4 100 FR1304

Franska steg 5 100 FR1305

Spanska steg 1 100 SP1301

Spanska steg 2 100 SP1302

Spanska steg 3 100 SP1303

Spanska steg 4 100 SP1304

Spanska steg 5 100 SP1305

Tyska steg 1 100 TY1301

Försäljning och service 50 HNDL1203

Information och layout A 50 ADM1205

Inköp och varuhantering 100 HNDL1205

Näthandel A 50 HNDL1206

Personlig försäljning 50 HNDL1209

Praktisk marknadsföring A 50 HNDL1210

Praktisk marknadsföring B 100 HNDL1211

Telefonförsäljning 50 HNDL1213

Tyska steg 2 100 TY1302

Tyska steg 3 100 TY1303

Tyska steg 4 100 TY1304

EKONOMI

kurs gyp kurskod

Affärsjuridik 50 RK1201

Finansiering och kalkylering 50 FE1201

Företagsekonomi A 50 FE1202

Företagsekonomi B 150 FE1203

Internationell ekonomi 50 FE1210

Marknadsföring 100 FE1204

Organisation och ledarskap 50 FE1205

Redovisning

och beskattning

100 FE1206

Rättskunskap 50 RK1203

Småföretagande A 50 FE1207

Småföretagande B 100 FE1208


Liber Hermods – för en lysande framtid!

KÄRNÄMNEN, SO- ämnen och NO-ÄMNEN

kurs gyp kurskod

Biologi A 100 BI1201

Biologi B 50 BI1202

Engelska A 100 EN1201

Engelska B 100 EN1202

Engelska C 100 EN1203

Filosofi A 50 FS1201

Fysik A 100 FY1201

Fysik B 150 FY1202

Geografi A 100 GE1201

Geografi B 50 GE1202

Historia A 100 HI1201

Historia B 100 HI1202

Kemi A 100 KE1201

Kemi B 100 KE1202

Latin A 100 LAS1201

Latin B 100 LAS1202

kurs gyp kurskod

Matematik E 50 MA1205

Matematik diskret 50 MA1207

Miljökunskap 100 MKU1202

Miljöpolitik 50 MKU1204

Naturkunskap A 50 NK1201

Naturkunskap B 100 NK1202

Projektarbete 100 PA1201

Psykologi A 50 PS1201

Psykologi B 50 PS1202

Religionskunskap A 50 RE1201

Religionskunskap B 50 RE1202

Samhällskunskap A 100 SH1201

Samhällskunskap B 100 SH1202

Samhällskunskap C 100 SH1203

Svenska A 100 SV1201

Svenska B 100 SV1202

Latin C 100 LAS1203

Matematik A 100 MA1201

Matematik B 50 MA1202

Litteratur

och litteraturvetenskap

Svenska C – muntlig

och skriftlig kommunikation

50 SV1203

50 SV1205

Matematik C 100 MA1203

Matematik D 100 MA1204

Svenska som andraspråk A 100 SVA1201

Svenska som andraspråk B 100 SVA1202

Ämnen där laborationer ingår: Biologi, Naturkunskap, Kemi och Fysik.


www.liberhermods.se

it-kurser

kurs gyp kurskod

Databashantering 100 DTR1211

Datorkommunikation 100 DTR1201

Datorkunskap 50 DAA1201

Desktopp 50 DAA1202

IT-samordning* 200 DTR1202

Lokala nätverk A* 100 DTR1203

övriga kurser

kurs gyp kurskod

Byggkunskap 50 BYT1201

Filmkunskap 50 KUHI1201

Kultur- och idéhistoria 100 KUHI1202

Arbetsätt och lärande 50 LPL1201

Rit- och mätteknik 50 BYT1205

Staden och framtiden 100 KUHI1206

Lokala nätverk B* 100 DTR1204

Operativsystem Windows XP* 50 DTR1205

Persondatorer 100 DTR1206

Teknik, människa

och samhälle

50 TEU1207

Programhantering 100 DAA1203

Programmering A 50 DTR1207

Webbdesign 100 DTR1210

* Kursen innehåller praktiska moment. Kontakta Hermods

Lärcentrum för mer information.

Våra kurser kan med fördel sammanställas till yrkesinriktade

kurspaket. Eftersom kurspaketen planeras

individuellt kan kurskombinationerna variera utifrån

det utbildningsbehov som varje enskild deltagare har.

» Marknadsassistent

» Mäklarassistent

» Nätverkstekniker

» Säljare

Välkommen att studera hos oss!


Liber Hermods ger dig möjlighet att:

» studera flexibelt utifrån egna förutsättningar och behov

» studera hur, när och var du vill

» få stöd av ämnesbehöriga lärare

» få en individuellt utarbetad studieplan

» själv ta ansvar för dina studier

» påverka din studietakt

» kombinera studierna med arbete, föräldraledighet eller andra studier

» nå dina mål

Besök oss på: www.liberhermods.se

More magazines by this user
Similar magazines