Produkty opracowane z myślą o każdym otoczeniu i ... - Grande

grandegroup.eu
  • No tags were found...

Produkty opracowane z myślą o każdym otoczeniu i ... - Grande

Produkty opracowane z myślą o każdym otoczeniu i każdym zadaniu

Produkty do wycierania


Dlaczego warto wybrać nasze

produkty do wycierania?

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* jest wiodącym globalnym dostawcą

kompleksowych rozwiązań w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i higieny. Możesz

na nas liczyć, gdy potrzebujesz niezawodnych, skutecznych i wydajnych produktów

do wycierania.

Dzieje się tak dlatego, że jesteśmy całkowicie zaangażowani w:

• Osobistą obsługę, pozwalającą utrzymać silny związek z każdym klientem i

pomagającą znaleźć najlepsze rozwiązania w zakresie produktów

Rozumiemy, co jest dla Ciebie

ważne

Dzięki naszej współpracy z klientami z całego świata rozumiemy wagą, jaką

przykładają oni do poprawy skuteczności. Jest to kwestia numer jeden, na której się

skupiamy.

Zawsze tworzymy produkty do wycierania z myślą o skuteczności, aby pomóc

pracownikom w szybszym uporaniu się z pracą, zapewniając przy tym wyższy

standard higieny i za lepszą cenę.

• Stałą poprawę jakości, wspieraną przed akredytacje branżowe

• Innowacyjne produkty, które czynią niezawodną i pozytywną różnicę we

wszystkich przestrzeniach roboczych, odzwierciedlaną przez nasze globalne

marki WYPALL* i KIMTECH*

• Zrównoważony rozwój, stanowiący integralną część sposobu, w jaki

projektujemy, wytwarzamy i transportujemy nasze produkty


Czy wiesz, że?

Podczas niezależnych badań rynku

przeprowadzonych w wielu miejscach

przetestowano wycieraki WYPALL* L (wykonane z

tkaniny AIRFLEX*) i porównano je do tradycyjnych

wycieraków jednowarstwowych podczas różnych

zadań.

8 użytkowników na 10 wolało

wycieraki WYPALL* L10. 1

Stawiamy skuteczność na

pierwszym miejscu

Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu w zakresie produktów wo wycierania

rozumiemy nacisk na koszty zarządzania przy równoczesnym zachowaniu

wysokiego poziomu higieny i wydajności.

Stawiając na pierwszym miejscu skuteczność klienta, zawsze dostarczamy:

• Najodpowiedniejsze produkty, spełniające każdą z potrzeb w zakresie

wycierania

Materiał AIRFLEX*

Obszerne kieszonki powietrzne szybko pochłaniają

więcej wody i oleju, dzięki czemu liczba arkuszy

niezbędnych do wykonania pracy spada.

Materiał HYDROKNIT*

Ten efektywny kosztowo materiał, charakteryzujący

się doskonałą chłonnością i trwałością, nadaje się

do wykręcania i wielokrotnego użycia.

• Wysoką opłacalność poprzez wybór systemów dozujących i formatów

umożliwiających zmniejszenie zużycia wycieraków

• Zaawansowane technologie, takie jak materiały HYDROKNIT* i AIRFLEX*, które

lepiej sobie radzą z wycieraniem i pozwalają zmniejszyć koszty utylizacji

1

Podczas niezależnych badań rynku przeprowadzonych w wielu miejscach porównano wycieraki WYPALL* L

(wykonane z tkaniny AIRFLEX*) do tradycyjnych wycieraków jednowarstwowych podczas różnych zadań. 8

użytkowników na 10 wolało wycieraki WYPALL* L10 od tradycyjnych wycieraków 1-warstwowych.

Zapraszamy na stronę www.kcprofessional.pl

3


Spełnienie wymogów

klientów związanych z

przestrzeganiem przepisów

Możesz mieć pewność, że nasze produkty do wycierania będą chronić wszystkie

Twoje interesy. Chroniąc Twoich klientów, Twoich pracowników i Twoją reputację.

Niezależnie od Twojej branży czy środowiska pracy, możesz się cieszyć spokojem,

wiedząc, że utrzymujemy wysokie standardy jakości dzięki certyfikatom ISO

i dobrym praktykom produkcyjnym. Jesteśmy w stanie zapewnić klientom

ogólne wsparcie techniczne, zapewniając spełnienie wszystkich Twoich potrzeb.

Nasz zespół ds. obsługi klienta posiada dogłębną wiedzę na temat wymogów

określonych prawem i przepisami, obowiązujących we wszystkich sektorach. Jego

pracownicy chętnie udzielą Ci porad.

Ponadto oferujemy rozwiązania uwzględniające specyficzne potrzeby różnych branż

przemysłu, wytwarzając produkty do wycierania spełniające wymogi klientów

związane z certyfikatami i przestrzeganiem przepisów.

• Lista kwalifikowanych produktów dla lotnictwa (QPL)

• Certyfikat dopuszczający do styczności z produktami spożywczymi w usługach

gastronomicznym i przetwórstwie spożywczym

Innowacje higieniczne

Produkty do wycierania zmniejszające ryzyko zanieczyszczeń i

zakażeń krzyżowych.

W przypadku nieprzestrzegania wymogów higieny Twoja reputacja narażona

jest na ryzyko, co wiąże się również z wysokimi kosztami. Oferujemy szeroki

asortyment skutecznych, opłacalnych i higienicznych wycieraków przeznaczonych

do użytku w otoczeniu, w którym higiena ma krytyczne znaczenie, takim jak

zakłady przetwórstwa spożywczego, placówki służby zdrowia i biura. Zostały one

zaprojektowane w taki sposób, by zmniejszały ryzyko zanieczyszczeń i zakażeń

krzyżowych i poprawiały stan higieny. Obejmują one:

Oznaczone kolorystycznie ściereczki WYPALL* X50/80

Cztery różne kolory odpowiadające czterem różnym typom czyszczenia

Efektywne dozowanie pojedynczych wycieraków i wiele dostępnych

formatów

Każdy wycierak jest dotykany tylko przez użytkownika, co zmniejsza

rozprzestrzenianie się zarazków

System wycieraków WETTASK* do uzupełniania

Poprawia bezpieczeństwo użytkownika i zmniejsza prawdopodobieństwo

zanieczyszczeń i rozlania dzięki całkowicie zamkniętemu pojemnikowi.


Czy wiesz, że?

Firma Kimberly-Clark była pierwszym

przedsiębiorstwem, które postawiło sobie za

cel pozyskiwanie 100% dziewiczych włókien

drewnianych z odpowiedzialnych ekologicznie

źródeł posiadających niezależne certyfikaty.

Większe

zaangażowanie w

zrównoważony rozwój

Reduce Today,

Respect Tomorrow

Podobnie jak Ty, uważamy, że przyszłość środowiska jest bardzo ważna. Właśnie

dlatego firma KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* jest zaangażowana w zmniejszanie

swojego wpływu na środowisko na każdym etapie cyklu życia produktu. To podejście

odzwierciedla hasło: REDUCE TODAY, RESPECT TOMORROW *.

*

1

Projektowanie produktu

6 2

Utylizacjca

Surowce

Nasze technologie zastosowane w wycierakach mogą pomóc:

• Zmniejszyć ilość zużywanych i wyrzucanych produktów.

Nasz opatentowany materiał HYDROKNIT* umożliwia wielokrotne

wykorzystywanie wycieraków, dzięki czemu zużywa się ich mniej,

przyczyniając się do zmniejszenia ilości odpadów.

• Nasze systemy wycieraków WETTASK* pozwalają skuteczniej kontrolować

zużycie rozpuszczalników, środków dezynfekujących i substancji chemicznych.

5

Użycie

3

Produkcja

• Kupujesz produkty, które zmniejszają zużycie włókien. Wszystkie nasze

wycieraki wykonane są z materiału AIRFLEX*, co oznacza zmniejszenie

ilości włókien o 17% w porównaniu do standardowych tkanin. Wszystkie

europejskie tkalnie firmy KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* posiadają

certyfikaty umożliwiające wytwarzanie produktów FSC.

4

Transport

Zapraszamy na stronę www.kcpreducetoday.com/uk

5


Wybór wycieraka

dostosowanego do potrzeb

W obrębie całego asortymentu oferujemy szeroką gamę opcji działania,

jak również formatów i rozwiązań związanych z dozowaniem. Pracując

razem, znajdziemy najlepsze produkty do wycierania, idealnie

dostosowane do Twoich potrzeb i zadań.

Podczas określania, co jest najważniejsze w danym zadaniu, weź pod

uwagę trzy następujące obszary.

1. 2. 3.

Działanie wycieraków

Jakie właściwości wycieraka uważasz

za niezbędne do wykonania danego

zadania?

• Bardzo chłonne, szybsze i skuteczniejsze?

• Wytrzymałe i odporne na rozdarcia?

• Odporne na działanie rozpuszczalników?

• Pozostawiające niewielką ilość kłaczków?

• Oznaczone kolorystycznie pod kątem różnych

zadań?

Produkty jednorazowe lub wielorazowe?

Systemy dozujące

Jaki rodzaj dozowania jest Ci potrzebny

do danego zadania?

• Czy w Twoim otoczeniu najlepiej sprawdziłby się

system o dużej pojemności, system przenośny lub

higieniczny system dozujący pojedyncze arkusze?

• Jaki rozmiar arkusza wycieraka byłby

najskuteczniejszy, a równocześnie zmniejszałby do

minimum ilość odpadów?

• Czy potrzebujesz specjalnego systemu

zmniejszającego uszkodzenia produktu lub

zapobiegającego zanieczyszczeniu wycieraków?

Utylizacja odpadów

Jaki rodzaj utylizacji odpadów musisz

wziąć pod uwagę?

• Czy Twoim głównym celem jest zużywanie

mniejszej ilości produktów i wyrzucanie mniej

odpadów?

• Czy lepsza skuteczność wycierania jest dla Ciebie

tak ważna, jak koszty dla środowiska?

• Czy wycierasz niebezpieczne substancje?


Przewodnik po produktach

W poniższej tabeli przedstawiono właściwości poszczególnych wycieraków i ich

właściwe zastosowania, co pomoże w łatwym znalezieniu najlepszych rozwiązań

spełniających Twoje potrzeby. Chętnie udzielimy Ci pomocy przy wyborze

właściwego rozwiązania dla danego zastosowania. Zapoznaj się ze stronami

produktów zawierającymi więcej konkretnych przykładów.

CHŁONNOŚĆ

WYTRZYMAŁOŚĆ

SZORSTKIE

POWIERZCHNIE

OLEJE I

SMARY

ROZPUSZ-

CZALNIKI

ROZLANE

CIECZE

KURZ, PYŁ I

BRUD

DELIKATNE

POWIERZCHNIE

PRODUKT

NUMER

STRONY

ROZSZERZONE ZASTOSOWANIE

Ściereczki WYPALL* X90 str. 13

Ściereczki WYPALL* X80 str. 14

Ściereczki WYPALL* X70 str. 15

Ściereczki WYPALL* X60 str. 16

Ściereczki WYPALL* X50 str. 16

Ściereczki czyszczące

WYPALL* X80/X50

str. 17

OGRANICZONE UŻYCIE

Wycieraki WYPALL* L40 str. 19

Wycieraki WYPALL* L30 str. 20

Wycieraki WYPALL* L20 str. 21

Wycieraki WYPALL* L10 str. 21

PRODUKTY SPECJALNE

Produkty do wycierania przeznaczone do określonych zadań

Wycieraki KIMTECH* str. 23

Produkty do wycierania przeznaczone do powierzchni przemysłowych

System WETTASK* str. 24

Ściereczki czyszczące z

mikrofibry WYPALL*

Wycieraki czyszczące

WYPALL*

str. 26

str. 27

Zapraszamy na stronę www.kcprofessional.pl/nasze_produkty/czysciwa

7


Wyroby i sprzęt metalowy

Rozumiemy nacisk kładziony na koszty zarządzania przy równoczesnym

zachowaniu wysokiego poziomu skuteczności i jakości. Pracując

razem, możemy Ci pomóc zoptymalizować skuteczność wycierania przy

równoczesnym zmniejszeniu kosztów i ilości odpadów. Oferujemy szeroki

asortyment produktów wysokiej jakości wspierających cały proces produkcji

wyrobów metalowych:

Produkcja wyrobów metalowych

Podczas kształtowania blachy metalowej lub przekształcania jej w część, element czy nawet produkt gotowy, wykonywany są

procesy takie jak szlifowanie, cięcie, formowanie czy obróbka maszynowa.

Mamy do czynienia z następującymi zadaniami: wycieranie ogólne

Sugerowane produkty: Ściereczki WYPALL* X80, wycieraki WYPALL* L30, wycieraki czyszczące WYPALL*

Przygotowanie i obróbka powierzchniowa metali

Po wyprodukowaniu części lub elementu ich powierzchnia musi zostać wyczyszczona, przygotowana i wykończona, na przykład

poprzez piaskowanie, śrutowanie, czyszczenie przy użyciu rozpuszczalników i środków chemicznych. Po przygotowaniu powierzchni

jest ona gotowa do nałożenia warstwy ochronnej. Mają wówczas miejsce procesy takie jak malowane, cięcie lub galwanizowanie.

Mamy do czynienia z następującymi zadaniami: przygotowanie i czyszczenie powierzchni

Sugerowane produkty: Ściereczki WYPALL* X80, wycieraki WYPALL* L30, wycieraki KIMTECH*/ WETTASK* SXX, ściereczki z

mikrofibry do przygotowywania powierzchni KIMTECH*

Montaż

Jest to proces, podczas którego elementy są ze sobą łączone w celu wyprodukowania gotowego wyrobu i w którym stosowane są

metody takie jak mocowanie śrubowe, mocowanie zaciskowe i zatrzaskowe, nitowanie lub klejenie.

Mamy do czynienia z następującymi zadaniami: wycieranie ogólne

Sugerowane produkty: Ściereczki WYPALL* X60, ściereczki WYPALL* L20, jednorazowe ściereczki z mikrofibry KIMTECH*

Konserwacja i planowane przestoje

Jest ro proces, podczas którego maszyny, narzędzia i pojazdy używane w zakładzie są regularnie przygotowywane, naprawiane i

czyszczone.

Mamy do czynienia z następującymi zadaniami: wycieranie ogólne

Sugerowane produkty: Ściereczki WYPALL* X80, wycieraki WYPALL* L30, wycieraki czyszczące WYPALL*

Wymienione produkty stanowią jedynie sugestie. W celu znalezienia najbardziej opłacalnych i skutecznych rozwiązań w zakresie wycierania zawsze zalecamy klientom przeprowadzenie analizy całego zakładu i wypróbowanie

produktów.

Szczegółowe informacje uzyskać można od przedstawiciela handlowego.

8

Zapraszamy na stronę www.kcprofessional.pl/twoja_dzialanosc/metalowe-produkty-i-sprzet


Transport

Rozumiemy znaczenie zrównoważenia wysokiej jakości wycierania z

udoskonaloną wydajnością i opłacalnością. Zaprojektowane specjalnie pod

kątem tego zadania nasze produkty do wycierania umożliwiają dokładne

wykonanie pracy za pierwszym razem. Równocześnie zmniejszają zużycie

wycieraków i rozpuszczalników, a tym samym również odpadów. Posiadamy

szeroki asortyment wycieraków dostosowanych do specyficznych zadań

związanych z transportem i produkcją.

Montaż

Jest to proces składania kilku części lub elementów w celu stworzenia ramy lub produktu gotowego

Mamy do czynienia z następującymi zadaniami: wycieranie ogólne, wycieranie kontrolowane i krytyczne, tj. czyszczenie

zespołu silnika i baku w przemyśle lotniczym

Sugerowane produkty: Ściereczki WYPALL* X80, wycieraki KIMTECH*/ WETTASK* SXX, wycieraki do środków

uszczelniających KIMTECH*, wycieraki czyszczące WYPALL*

Przygotowanie i obróbka powierzchniowa metali

Po wyprodukowaniu części lub elementu ich powierzchnia musi zostać wyczyszczona, przygotowana i wykończona, na przykład

podczas przygotowywania paneli i malowania w zastosowaniach motoryzacyjnych.

Mamy do czynienia z następującymi zadaniami: wycieranie kontrolowane i krytyczne otoczenia, np. malowanie wstępne

w branży motoryzacyjnej oraz malowanie końcowe w przemyśle lotniczym

Sugerowane produkty: Ściereczki WYPALL* X80, wycieraki WYPALL* L40, wycieraki KIMTECH*/ WETTASK*

SXX, wycieraki KIMTECH*

Wykańczanie i dostawa

Ma miejsce, gdy gotowy produkt musi zostać wyczyszczony przed dostawą do klienta.

Mamy do czynienia z następującymi zadaniami: delikatne wycieranie, polerowanie i czyszczenie ogólne

Sugerowane produkty: Ściereczki z mikrofibry KIMTECH*, wycieraki czyszczące WYPALL*

Konserwacja

Jest ro proces, podczas którego maszyny, narzędzia i pojazdy używane w zakładzie są regularnie przygotowywane, naprawiane i

czyszczone.

Mamy do czynienia z następującymi zadaniami: wycieranie ogólne

Sugerowane produkty: Ściereczki WYPALL* X80, wycieraki WYPALL* L30, wycieraki czyszczące WYPALL*

Wymienione produkty stanowią jedynie sugestie. W celu znalezienia najbardziej opłacalnych i skutecznych rozwiązań w zakresie wycierania zawsze zalecamy klientom przeprowadzenie analizy całego zakładu i wypróbowanie

produktów.

Szczegółowe informacje uzyskać można od przedstawiciela handlowego.

Zapraszamy na stronę www.kcprofessional.pl

9


Przetwórstwo spożywcze

Lepsze zarządzanie kosztami nie oznacza pogorszenia wysokich standardów

higieny. Zaprojektowane pod kątem kompatybilności z rygorystycznymi

programami czyszczenia nasze produkty przeznaczone dla przetwórstwa

spożywczego zostały zrealizowane w taki sposób, aby były łatwe w użyciu i

szybkie, minimalizując czas przestojów i wspierając sukces Twojej marki. Podczas ich

opracowywania uwzględniliśmy każdą fazę przetwórstwa:

Czyszczenie podczas zmiany produktu

Gdy linia jest używana do wytwarzania różnych produktów lub wariantów smakowych tych samych produktów, przy ich zmianie

wymagane jest zatrzymanie linii w celu jej wyczyszczenia i usunięcia śladów poprzednich produktów.

Mamy do czynienia z następującymi zadaniami: czyszczenie i suszenie maszyn

Sugerowane produkty: Ściereczki czyszczące WYPALL* X80, ściereczki czyszczące WYPALL* X50, wycieraki WYPALL*

L40

Usuwanie odpadów z produkcji/rozlanych produktów

Gdy zachodzi potrzeba usunięcia rozlanych produktów spożywczych lub nagromadzonych składników pochodzących z procesu w

celu zapobieżenia gromadzeniu się składników zanieczyszczających proces.

Mamy do czynienia z następującymi zadaniami: wycieranie nadmiaru składników, rozlanych produktów

Sugerowane produkty: Ściereczki czyszczące WYPALL* X50, wycieraki WYPALL* L40

Dogłębne czyszczenie

Polega na określeniu czasu, w którym linia ma zostać zatrzymana w celu dokładnego wyczyszczenia i zdezynfekowania.

Mamy do czynienia z następującymi zadaniami: czyszczenie i osuszanie maszyn, wycieranie przy użyciu środków

chemicznych

Sugerowane produkty: Ściereczki WYPALL* X80, wycieraki KIMTECH*/ WETTASK* DSX

Konserwacja

Jest ro proces, podczas którego maszyny, narzędzia i pojazdy używane w zakładzie są regularnie przygotowywane, naprawiane i

czyszczone.

Mamy do czynienia z następującymi zadaniami: wycieranie ogólne

Sugerowane produkty: Ściereczki WYPALL* X80, wycieraki WYPALL* L30, wycieraki czyszczące WYPALL*

Wymienione produkty stanowią jedynie sugestie. W celu znalezienia najbardziej opłacalnych i skutecznych rozwiązań w zakresie wycierania zawsze zalecamy klientom przeprowadzenie analizy całego zakładu i wypróbowanie

produktów.

Szczegółowe informacje uzyskać można od przedstawiciela handlowego.

10

Zapraszamy na stronę www.kcprofessional.pl/nasze_produkty/lazienki


Opieka zdrowotna

W środowiskach, w których higiena ma krytyczne znaczenie, nasz obszerny

asortyment produktów do wycierania pomaga zminimalizować ryzyko

rozprzestrzeniania się infekcji i wzmacnia zaufanie pacjentów. Stanowią

one najbezpieczniejszy wybór, ułatwiający spełnienie wymogów protokołów

czyszczenia placówek służby zdrowia i zmniejszenie rozprzestrzeniania się zarazków

i zakażeń krzyżowych. Również nasze produkty dla pacjentów zapewniają lepszy

komfort i pielęgnację.

Czyszczenie i dezynfekcja

Gdy obszary placówki służby zdrowia, takie jak oddziały, sale zabiegowe, sale pacjentów czy dyżurki wymagają utrzymania

najwyższego poziomu higieny.

Mamy do czynienia z następującymi zadaniami: Czyszczenie i dezynfekcja powierzchni, oddzielanie zadań

Sugerowane produkty: Ściereczki czyszczące WYPALL* X80, ściereczki czyszczące WYPALL* X50, wycieraki

KIMTECH*/ WETTASK* DSX

Opieka nad pacjentami

Gdy z uwagi na dużą przepustowość pacjentów wymagane są rozwiązania, które można szybko wdrożyć pomiędzy pacjentami i gdy

wymagane są rozwiązania w zakresie czyszczenia umożliwiające zachowanie najwyższego poziomu higieny osobistej pacjentów.

Mamy do czynienia z następującymi zadaniami: Czyszczenie, osuszanie i dezynfekowanie pacjentów oraz pokrywanie

powierzchni

Sugerowane produkty: Wycieraki WYPALL* L40, wycieraki WYPALL* L20, chłonne wycieraki KIMTECH*, chusteczki

do zastosowań medycznych KIMTECH*

Przetwórstwo spożywcze i restauracje

Gdy systemy wycierania są niezbędne w obszarach, w których przygotowywana jest żywność w celu wycierania rozlanych

produktów, przecierania powierzchni i utrzymania czystości w lokalach gastronomicznych.

Mamy do czynienia z następującymi zadaniami: Wycieranie rozlanych produktów ze sprzętu i powierzchni

Sugerowane produkty: Ściereczki czyszczące WYPALL* X80, ściereczki czyszczące WYPALL* X50, wycieraki

KIMTECH*/ WETTASK* DSX

Konserwacja obiektów

Gdy wymagana jest konserwacja sprzętu znajdującego się w obiekcie oraz obszarów publicznych w celu zapobieżenia zakażeniom

oraz potencjalnym skażeniom krzyżowym.

Mamy do czynienia z następującymi zadaniami: wycieranie ogólne, wycieranie w celu dezynfekcji, oddzielanie zadań

Sugerowane produkty: Ściereczki WYPALL* X80, ściereczki czyszczące WYPALL* X80/X50, wycieraki WYPALL*

L30, wycieraki czyszczące WYPALL*, wycieraki KIMTECH*/ WETTASK* DSX

Wymienione produkty stanowią jedynie sugestie. W celu znalezienia najbardziej opłacalnych i skutecznych rozwiązań w zakresie wycierania zawsze zalecamy klientom przeprowadzenie analizy całego zakładu i wypróbowanie

produktów.

Szczegółowe informacje uzyskać można od przedstawiciela handlowego.

Zapraszamy na stronę www.kcprofessional.pl

11


Czy wiesz, że?

Ściereczki WYPALL* X80 ważą 5 razy mniej od

przeciętnej szmatki.

Wyrzucając mniej, płacisz mniej.

Ściereczki WYPALL* X

Do wielokrotnego użytku i wytrzymałe

Ściereczki do wielokrotnego użytku WYPALL* X charakteryzują się doskonałą

chłonnością, odpornością na działanie rozpuszczalników i są wystarczająco mocne,

aby poradzić sobie z najtrudniejszymi zadaniami, ponadto zostały zaprojektowane

pod kątem zmniejszenia kosztów i oszczędności czasu.

Ściereczki WYPALL* X, wykonane z opatentowanego przez nas materiału

HYDROKNIT*, produkowane są poprzez splatanie ze sobą miazgi i polipropylenu

przy użyciu strumieni wody pod wysokim ciśnieniem. Tworzymy niezawodne

wycieraki, które zachowują swój kształt i nadają się do wielokrotnego użytku:

NOWE, o lepszej chłonności

Nasza unikatowa technologia PowerPockets jest teraz dostępna w ściereczkach

WYPALL* X60, X70 i X80. Są one chłonniejsze, w dotyku przypominają tkaninę i

umożliwiają skuteczniejsze szorowanie.

Wbudowane kieszonki pomagają szybciej i skuteczniej uwięzić zabrudzenia,

pozostawiając powierzchnię czyściejszą i zmniejszając ilość odpadów.

• bardzo chłonne – doskonale się nadają do wycierania rozlanych substancji,

czyszczenia rąk i szybkiego wycierania maszyn

• mocne i wytrzymałe podczas używania na mokro i na sucho - idealnie się

sprawdzają przy trudnych zadaniach, takich jak czyszczenie maszyn

• odporne na działanie większości rozpuszczalników - doskonale się nadają do

nakładania rozpuszczalników na powierzchnię lub czyszczenia

• Nie zawierają klejów i spoiw, zmniejszając tym samym pozostałości na

powierzchni

FAST-ABSORBING SZYBKO WCHŁANIAJĄCY MATERIAL MATERIAŁ

12

A może chcesz porozmawiać z naszymi doświadczonymi przedstawicielami handlowymi, aby wybrać dla siebie odpowiedni wycierak?


Czy wiesz, że?

To niewiarygodne, ale zaledwie 5 dużych rolek

ściereczek WYPALL* X90 jest w stanie wchłonąć

200 litrów oleju!

Ściereczki WYPALL* X90

2-warstwowy materiał gwarantuje najwyższą

chłonność

Ściereczki WYPALL* X90 poprawiają skuteczność wycierania w miejscu pracy:

• Zmniejszenie ilości odpadów z produktów

Dwie warstwy zaawansowanego materiału HYDROKNIT* są ze sobą połączone,

dzięki czemu wycieraki są większe i mocniejsze, co przekłada się na zmniejszenie

ilości odpadów z produktów nawet o 35% 1

• Praca zajmuje mniej czasu

Łączący w sobie poliester i włókna drewniane, ten 2-warstwowy materiał

pozwolił nam wyprodukować chłonniejszy wycierak, który pozwala szybciej i

skuteczniej wykonać pracę

• Zmniejszenie ryzyka uszkodzenia powierzchni

Włókna poliestrowe tworzą miękki i komfortowy wycierak, ułatwiający

czyszczenie trudnych obszarów

• Innowacyjne, kontrolowane dozowanie

Pomaga kontrolować koszty i dodatkowo zmniejszać ilość odpadów

Idealnie nadają się do:

Bardzo chłonne

Do wycierania rozlanego oleju lub wody

Łatwe i trudne wycieranie

Do maszyn i małych podzespołów z uwagi na dużą

podatność

W dotyku przypomina tkaninę

Wystarczająco miękka do czyszczenia dłoni

1

W porównaniu do ściereczek WYPALL* X80 przy założeniu takiego samego użytkowania ściereczki

DOSTĘPNE FORMATY TECHNOLOGIA/CERTYFIKATY DOSTĘPNE KOLORY

SZYBKO WCHŁANIAJĄCY MATERIAŁ

W celu uzyskania dodatkowych informacji o produktach WYPALL* X90 zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej www.evolutionofcare.com/en/product-showcase

13


Czy wiesz, że?

Jeden arkusz ściereczki WYPALL* jest

wystarczająco wytrzymały, aby unieść ciężar

60 kg.

Ściereczki WYPALL* X80

Wyjątkowo mocne, duże ściereczki do ciężkich

zadań

Szybkie działanie i duża chłonność w połączeniu z ogromną odpornością na

rozdarcia. Zapewniające maksymalną skuteczność ściereczki WYPALL* X80

doskonale zastępują szmatki:

Idealnie nadają się do:

Wycieranie maszyn przemysłowych i części

Czyszczenie szorstkich powierzchni bez przerywania

• Odporny na rozdarcia, chłonny materiał HYDROKNIT*Wystarczająco

mocny, aby czyścić nawet najbardziej szorstkie powierzchnie bez rozdzierania i

pozostawiania fragmentów

• Nadaje się do użytku z wodą i rozpuszczalnikami

Po wypłukaniu nadaje się do ponownego użytku

• Ściereczki są dostępne w formacie rolki lub arkuszy

Dostosowane do Twoich potrzeb

Prace konserwacyjne

Wycieranie tłuszczy, smarów i olejów oraz

wchłanianie mocniejszych zabrudzeń

Przygotowywanie powierzchni

Wycieraki nadające się do płukania, przeznaczone do

użytku z rozpuszczalnikami lub wodą

DOSTĘPNE FORMATY TECHNOLOGIA/CERTYFIKATY DOSTĘPNE KOLORY

SZYBKO WCHŁANIAJĄCY MATERIAŁ

14

W celu uzyskania dodatkowych informacji o ściereczkach WYPALL* X80 zachęcamy do

odwiedzenia strony internetowej www.evolutionofcare.com/en/product-showcase


Ściereczki WYPALL* X70

Szybko wchłaniające, do średnio ciężkich

zadań

Nawet po zmoczeniu ściereczki WYPALL* X70 pozostają miękkie, duże i

zachowują swój kształt.

• Długotrwała, skuteczna chłonność

Szybko wyciera tłuszcze, smary, zanieczyszczenia i rozpuszczalniki

• Łatwa w użyciu

Zachowuje miękkość i wytrzymałość, zarówno na mokro, jak i na sucho i

może być używana z rozpuszczalnikami

• Oszczędna

Wystarczy ją wypłukać i ponownie użyć, zmniejszając tym samym ilość

odpadów

Idealnie nadają się do:

Trudne prace konserwacyjne

Oszczędne wycieranie oleju, smaru, zabrudzeń i

rozpuszczalników z powierzchni i narzędzi

Czyszczenie narzędzi i maszyn

Wycieranie cieczy używanych przy cięciu i ochrona

części

• Uniwersalna

Utrzymuje narzędzia i maszyny w czystości, ponadto nadaje się do

styczności z produktami spożywczymi

Metalowe powierzchnie

Charakteryzujące się dużą chłonnością, miękkością i

dużymi rozmiarami, zapewniające łatwe i skuteczne

czyszczenie

DOSTĘPNE FORMATY TECHNOLOGIA/CERTYFIKATY DOSTĘPNE KOLORY

SZYBKO WCHŁANIAJĄCY MATERIAŁ

Dlaczego by ich nie wypróbować osobiście? Aby poprosić o próbkę produktu lub uzyskać więcej informacji,

wystarczy zadzwonić do miejscowego przedstawiciela handlowego jeszcze dziś.

15


Ściereczki WYPALL* X60/50

precyzyjnego wycierania - ze względu na

swoją wszechstronność i trwałość

Stworzone do lekkich, ogólnych prac wymagających wycierania, włącznie z

czyszczeniem szkła, ściereczki WYPALL* X60 i X50 są:

• Podatne i lekkie

Nadają się do czyszczenia delikatnych części, wchłaniania niewielkich rozlań,

docierania do trudno dostępnych powierzchni i wycierania ręcznego

• Nadają się do stosowania rozcieńczalników i rozpuszczalników

Równocześnie są wystarczająco mocne, aby ścierać resztki klejów, usuwać oleje i

zanieczyszczenia

• Ich rozmiar jest dostosowany do lżejszych prac

Zapewniają długotrwałą skuteczność, przyczyniając się do zmniejszenia ilości

odpadów i kosztów eksploatacyjnych

Idealnie nadają się do:

Nakładanie smarów i środków

poślizgowych oraz precyzyjne

czyszczenie

Stosowanie rozcieńczalników i rozpuszczalników.

Docieranie do wąskich szczelin i wycieranie

skomplikowanych części maszyny

Czyszczenie i wycieranie szkła

Usuwanie zabrudzeń, oleju i odpadów

Czyszczenie części zespołów

Zapewnienie wysokiej jakości wykończenia

DOSTĘPNE FORMATY TECHNOLOGIA/CERTYFIKATY DOSTĘPNE KOLORY

SZYBKO WCHŁANIAJĄCY MATERIAŁ

Dostępne tylko dla produktu

WYPALL* X60

16

Aby przetestować precyzyjne działanie ściereczek WYPALL* X60/X50,

wystarczy poprosić miejscowego przedstawiciela handlowego o próbkę produktu lub dodatkowe informacje jeszcze dziś.


Czy wiesz, że?

Nasze ściereczki czyszczące WYPALL* X50/80

zawierają włókna posiadające certyfikat PEFC.

Ściereczki czyszczące

WYPALL* X80/50

czyszczenia różnych powierzchni w celu

skutecznego zapewnienia higieny

Szybkie, wyjątkowo chłonne, odporne na rozdarcia i trwałe:

• Cztery warianty kolorystyczne

Jeden do każdego typu czyszczenia, co pozwala zmniejszyć ryzyko

zanieczyszczeń krzyżowych, optymalizując praktyki higieniczne wymagane

przepisami

• Nadają się do płukania i ponownego użycia

Optymalne wykorzystanie, wydłużające żywotność każdej ściereczki,

przyczyniające się do zmniejszenia ilości odpadów i obniżenia kosztów

eksploatacyjnych

• Dwa poziomy skuteczności

Do wyboru są bardzo chłonne, trwalsze i wytrzymalsze produkty (ściereczki

czyszczące WYPALL* X80) lub systemy do wycierania opracowane pod kątem

wysokich wymogów higienicznych (ściereczki czyszczące WYPALL* X50)

Idealnie nadają się do:

Prace kuchenne, czyszczenie stołów i lad

Czyszczenie sprzętu i akcesoriów używanych do

obróbki produktów spożywczych, wycieranie oleju

i tłuszczy. Nadają się do płukania i ponownego

użycia, obniżając tym samym koszty eksploatacji.

Zadania związane z przetwórstwem

spożywczym na skalę przemysłową

Ultra-chłonne i odporne na rozdarcia, doskonale

się nadają do gruntownego czyszczenia,

przygotowywania linii do zmiany produktu i

czyszczenia przenośników

Zmniejszenie ryzyka zanieczyszczeń

krzyżowych

Kolorowe ściereczki przeznaczone do każdego

obszaru/zadania, zmniejszające rozprzestrzenianie

się zarazków pomiędzy umywalniami, obszarami

klinicznymi i miejscami, w których przebywają

pacjenci

DOSTĘPNE FORMATY TECHNOLOGIA/CERTYFIKATY DOSTĘPNE KOLORY

SZYBKO WCHŁANIAJĄCY MATERIAŁ

Dlaczego by ich nie wypróbować osobiście? Aby poprosić o próbkę produktu lub uzyskać więcej informacji,

wystarczy porozmawiać z miejscowym przedstawicielem handlowym jeszcze dziś.

17


Czy wiesz, że?

Wycieraki WYPALL* L są dwukrotnie

chłonniejsze w porównaniu do innych lekko

wysuszonych wycieraków z krepy. Oznacza to, że

do wykonania tego samego zadania zużywa się

ich o 15% mniej. 3

Wycieraki WYPALL* L

jednorazowego użytku zapewniającego

niezawodność

Gdy potrzebujesz jednorazowego wycieraka do wytarcia rozlanej cieczy, czyszczenia

dłoni i przecierania powierzchni, ta gama produktów nie ma sobie równych.

Dzieje się tak z uwagi na unikalną strukturę materiału AIRFLEX* z dużymi

kieszonkami powietrznymi, który wchłania więcej, a ponadto jest mocniejszy

i grubszy w porównaniu do struktury tkaniny, z której wykonane są tradycyjne

wycieraki. Dzięki temu do każdej pracy zużywa się mniej arkuszy.

Idealnie nadające się do usuwania rozlanych cieczy z dużych powierzchni wycieraki

WYPALL* L są zarówno skuteczne, jak i oszczędne. Stanowią one preferowany

wybór w przypadku 8 na 10 użytkowników 1 .

1

Podczas niezależnych badań rynku przeprowadzonych w wielu miejscach porównano wycieraki WYPALL* L

(wykonane z tkaniny AIRFLEX*) do tradycyjnych wycieraków jednowarstwowych podczas różnych zadań. 8

użytkowników na 10 wolało wycieraki WYPALL* L10 od tradycyjnych wycieraków 1-warstwowych.

2

Podczas testów laboratoryjnych wycieraki WYPALL* L40 porównano do wycieraków 3-warstwowych

oferowanych przez głównych konkurentów. Wycierak WYPALL* L40 wchłonął o 144% wody i o 37% oleju więcej.

Jego odporność na rozciąganie we wszystkich kierunkach była o 121% większa. Wykazywał też objętość wyższą

o 19%.

3

Niezależne badania rynkowe wykazały, że wycieraki WYPALL* L10 w porównaniu do tradycyjnych wycieraków

jednowarstwowych pozwalają użyć o 15% produktu mniej.

• Bezkonkurencyjna wytrzymałość na mokro, dzięki unikalnej strukturze włókien,

pozwalająca szybko wycierać rozlane ciecze bez rozwarstwiania,rozdzierania czy

rozmiękania. Dwukrotnie bardziej wytrzymałe podczas używania na mokro w

porównaniu do tradycyjnych wycieraków 2

• Wycieraki WYPALL* L sprawiają wrażenie grubszych, a ich objętość jest o 19%

większa w porównaniu do tradycyjnych wycieraków papierowych 2 , co zapewnia

lepszą ochronę dłoni. Nie ściskamy naszych wycieraków. W ten sposób włókna

nie ulegają spłaszczeniu.

• Wyższa skuteczność i krótsze suszenie, zmniejszenie zużycia produktu nawet o

15%, skrócenie czasu wycierania i zmniejszenie ilości odpadów.

CHŁONNA TKANINA

18

A może chcesz porozmawiać z naszymi doświadczonymi przedstawicielami handlowymi, aby wybrać dla siebie odpowiedni wycierak?


Czy wiesz, że?

Dzięki dużym kieszonkom powietrznym z

materiału AIRFLEX* wycierak WYPALL* L40

wchłania podwójną ilość wody w porównaniu

do tradycyjnych wycieraków 2 i nawet o 37%

oleju więcej 2 .

Wycieraki WYPALL* L40

Skuteczne uniwersalne wycieraki

jednorazowe

Dzięki zastosowaniu naszej unikalnej technologii obróbki arkuszy o nazwie

DRC (Double Re-Creped) i materiału AIRFLEX*, wycieraki WYPALL* L40 szybko

wchłaniają ciecze, oleje, smary i większe ilości rozlanych substancji.

• Chłonny wycierak jednorazowy

Unikalna warstwa wewnętrzna przypominająca gąbkę szybko wchłania ciecze, a

wycierak pozostaje mocny również po namoczeniu

• Nadaje się do większości powierzchni, włącznie z używaniem do dłoni/

twarzy

Z miękką, miłą w dotyku warstwą zewnętrzną

• Wycieraki dostępne w formacie rolki lub składanych arkuszy

Dostosowany do Twoich potrzeb

Idealnie nadają się do:

Rutynowe czyszczenie przemysłowe i

konserwacja ogólna

Usuwanie dużych ilości rozlanych substancji i

wycieków

Skuteczne wycieranie linii produkcyjnej

Szybkie wchłanianie rozlanych substancji, pozwalające

zminimalizować przerwy w produkcji

Zadania związane z wycieraniem

pacjentów Warstwa zewnętrzna jest wystarczająco

miękka, aby można było stosować produkt do

wycierania dłoni i twarzy, promując higieniczne

jednorazowe użycie minimalizujące rozprzestrzenianie

się zarazków

DOSTĘPNE FORMATY TECHNOLOGIA/CERTYFIKATY DOSTĘPNE KOLORY

CHŁONNA TKANINA

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń do miejscowego przedstawiciela handlowego, aby otrzymać próbkę produktu lub dodatkowe informacje.

19


Wycieraki WYPALL* L30

zapewniania doskonałej skuteczności i

doskonałej wartości

Jeżeli szukasz mocnego, chłonnego wycieraka do jednorazowego użytku, który

równocześnie jest oszczędny, wycieraki WYPALL* L30 spełniają oba te wymogi.

Idealnie nadają się do:

Rozlane oleje

Szybko wchłania rozlane oleje i smary

• Lekka, miła w dotyku tkanina

Wystarczająco miękkie, aby nadawały się do użytku osobistego, takiego jak

wycieranie twarzy/dłoni

• Wzmocniona siatka wewnętrzna

Unikalna struktura DRC zapewniająca wytrzymałość i chłonność podczas

czyszczenia powierzchni na mokro

• Korzystna cena na co dzień

Oszczędna alternatywa dla wycieraków Airlaid

Wycieranie maszyn

Do lżejszego czyszczenia podzespołów maszyn

Wycieranie mokrych powierzchni

Struktura siatki zachowuje kształt nawet po

namoczeniu

DOSTĘPNE FORMATY TECHNOLOGIA/CERTYFIKATY DOSTĘPNE KOLORY

CHŁONNA TKANINA

20

Zobacz, ile możesz zaoszczędzić na wycierakach. Aby poprosić o próbkę produktu lub uzyskać więcej informacji,

wystarczy zadzwonić do miejscowego przedstawiciela handlowego jeszcze dziś.


Wycieraki WYPALL* L20/L10

lekkich zadań wymagających dokładnego

wycierania

Jeżeli szukasz produktu gwarantującego dobrą wartość i wszechstronność podczas

codziennych zadań związanych z wycieraniem, nasze niezawodne, chłonne

wycieraki WYPALL* L20 i L10 mogą zmniejszyć ilość zużywanego produktu:

Idealnie nadają się do:

Końcowe wycieranie złożonych zespołów

Rozlana woda, prace wymagające spryskiwania i

wycierania, suszenie i mycie dłoni

• Chłonne wycieraki o wielowarstwowej fakturze

Stworzone specjalnie pod kątem czyszczenia lekkich zanieczyszczeń

powierzchniowych i wycierania niewielkich rozlań

• Delikatne wycieranie

Przeznaczone do delikatnego polerowania i usuwania pyłu i zanieczyszczeń

• Wybór formatów o dużej pojemności

Dostępna jest szeroka gama formatów - system kontroli rolek oferuje

oszczędniejsze i skuteczniejsze wycieranie i przeznaczony jest specjalnie do

wycieraków WYPALL* L20 / L10

Usuwanie lekkich zabrudzeń, sprayów

niepozostawiających smug i wykańczanie

Polerowanie szkła, gładkich powierzchni i

czyszczenie narzędzi

Poręczność, wygoda i uniwersalne

zastosowanie

Szybko dostępne, gdy zachodzi potrzeba wytarcia

rozlanej wody, suszenia i czyszczenia dłoni oraz

wycierania obszarów, w których wykonywana jest

obróbka produktów spożywczych

DOSTĘPNE FORMATY TECHNOLOGIA/CERTYFIKATY DOSTĘPNE KOLORY

CHŁONNA TKANINA

Wycieraki WYPALL* L20 i L10 są lepsze, niż kiedykolwiek wcześniej. Dlaczego by ich nie wypróbować osobiście? Zapraszamy na stronę www.kcprofessional.pl

21


Czy wiesz, że?

System WETTASK* pomaga zmniejszyć ryzyko

zanieczyszczeń krzyżowych dzięki systemowi

dozującemu pojedyncze arkusze w porównaniu

do tradycyjnych wycieraków do wielokrotnego

użytku i protokołów systemów dezynfekcji.

Wycieraki specjalne

Produkty opracowane pod kątem skuteczności,

przeznaczone do kontrolowanych środowisk

Niektóre kontrolowane zadania wymagają bardzo specyficznych produktów do wycierania oraz systemów dozujących. Pamiętając o tym, wykorzystaliśmy nasze

doświadczenie i technologie, aby stworzyć gamę wysokiej jakości produktów do określonych zadań, które pozwalają zmaksymalizować skuteczność i wydajność,

równocześnie obniżając koszt produktów do wycierania i rozpuszczalników.

Wycieraki KIMTECH* do przygotowywania

powierzchni

Zapewniające dokładność i niezawodność podczas kontrolowanych i krytycznych

zadań związanych z czyszczeniem w branży transportowej oraz środowiskach

przemysłowych i produkcyjnych.

Wycieraki KIMTECH* do procesów

technologicznych

Wytrzymałe wycieraki pozostawiające niewielką ilość kłaczków, przeznaczone

do wielokrotnego użytku w połączeniu z substancjami chemicznymi używanymi

do czyszczenia i rozpuszczalnikami w branży transportowej oraz środowiskach

przemysłowych i produkcyjnych.

Wycieraki KIMTECH* do systemów WETTASK*

Napełniane, całkowicie zamknięte systemy wycieraków, umożliwiające lepszą

kontrolę zużycia rozpuszczalników/środków dezynfekujących oraz kosztów

wycierania.

Wycieraki czyszczące WYPALL*

Przenośne i niezawierające rozpuszczalników wilgotne wycieraki Gotowe do

użycia w dowolnym momencie i dowolnym miejscu Idealnie nadają się do

zastosowań w branży przemysłowej, produkcyjnej i transportowej

Ściereczki czyszczące z mikrofibry WYPALL*

Stworzone do zastosowań profesjonalnych związanych z czyszczeniem,

umożliwiające szybkie usuwanie i zatrzymywanie zanieczyszczeń

powierzchniowych Idealnie nadają się do biur, placówek służby zdrowia, hoteli,

restauracji czy firm cateringowych.

22

A może chcesz porozmawiać z naszymi doświadczonymi przedstawicielami handlowymi, aby wybrać dla siebie odpowiedni wycierak?


Wybierz spośród następujących produktów:

Wycieraki KIMTECH*

Nasza gama wycieraków KIMTECH* może spełnić wymogi związane z

wykonywanymi przez Ciebie zadaniami:

Wycieraki KIMTECH* do przygotowywania

powierzchni

Gdy dokładność i niezawodność mają kluczowe znaczenie, marka KIMTECH*

zapewnia doskonałe rezultaty. Oferuje rozwiązania w zakresie krytycznych zadań

związanych z czyszczeniem i wycieraniem w branży transportowej, placówkach

służby zdrowia i otoczeniu produkcyjnym. Zapewnia kontrolowaną, stałą wydajność

i skuteczność tam, gdzie mają one krytyczne znaczenie.

Wycieraki KIMTECH* do procesów

technologicznych

Wytrzymałe wycieraki pozostawiające niewiele kłaczków do wielokrotnego użytku

w połączeniu z substancjami chemicznymi i rozpuszczalnikami używanymi do

czyszczenia Doskonale radzą sobie z wycieraniem olejów i smarów i idealnie nadają

się do:

Zastosowań związanych z drukowaniem i lakierowaniem w branży

samochodowej

Wycierak jest w 100% wolny od silikonu

Ściereczki do usuwania pyłków i kurzu

Usuwanie pyłu powstającego podczas

piaskowania w środowiskach przemysłowych i

produkcyjnych

Wycieraki do środków uszczelniających

Otwarta struktura włókniny, idealnie nadająca

się do wycierania środków uszczelniających z

narzędzi, szczotek i pędzli

Wycieraki z mikrofibry

Przeznaczone do zadań pomocniczych w

przemyśle motoryzacyjnym, te oszczędne,

wysokiej jakości, nadające się do prania ściereczki

poliestrowe/poliamidowe, nie strzępią się

Wycieraki do procesów technologicznych

Wytrzymałe wycieraki pozostawiające niewiele

kłaczków, idealnie nadają się do wielokrotnego

użytku w połączeniu z substancjami chemicznymi

i rozpuszczalnikami używanymi do czyszczenia

DOSTĘPNE FORMATY TECHNOLOGIA/CERTYFIKATY DOSTĘPNE KOLORY

A może chcesz porozmawiać z jednym z naszych specjalistów ds. sprzedaży, aby wybrać dla siebie odpowiedni wycierak?

23


Uzupełniane systemy wycieraków WETTASK*

Wycieraków WETTASK* DSX / DS

Umożliwiają lepszą kontrolę zużycia rozpuszczalników/środków dezynfekujących oraz kosztów

wycieraków

Oto nowa koncepcja systemów wycieraków: Stworzyliśmy hermetyczny system

wycieraków przeznaczony do uzupełniania. Wycieraki są fabrycznie nasączone

środkiem do czyszczenia odpowiednim do danego zastosowania, umożliwiając

tym samym lepszą kontrolę chemiczną. Po prostu dodajesz wybrane przez siebie

rozwiązanie:

• Poprawiając standardy higieny i bezpieczeństwa

Nasączane fabrycznie ściereczki pomagają kontrolować koszty rozpuszczalników

i środków dezynfekujących

• Całkowicie zamknięty system

Pozwalaj zmniejszyć ryzyko zanieczyszczeń krzyżowych, pryskania i oparów

środków chemicznych, zwiększając bezpieczeństwo pracowników

Idealnie nadają się do zastosowań w służbie zdrowia, w których higiena ma

krytyczne znaczenie i wymagana jest optymalna kontrola zakażeń:

• Odporne na pleśń i rozmnażanie mikroorganizmów

Wycieraki o powierzchni nasączonej środkiem chemicznym chronią pacjentów

na oddziałach intensywnej terapii i w placówkach podstawowej opieki

zdrowotnej.

• Długotrwała ochrona

Pozostawia płyn na wycieranej powierzchni, więc środek dezynfekujący działa

dłużej

• Stanowi alternatywę dla środków w sprayu

Zmniejsza ilość odpadów i umożliwia lepszą kontrolę kosztów

Po prostu wybierz wycieraki KIMTECH*, które najlepiej nadają się do danego

zadania, po czym dodaj roztwór środka chemicznego, którego już używasz. Dodaj

nawet 2,5 litra roztworu lub ilość wystarczającą do zwilżenia wycieraka i wykonania

danego zadania.

24 Dowiedz się więcej na temat systemów WETTASK*, odwiedzając stronę internetową www.kcprofessional.pl/nasze_produkty/czysciwa jeszcze dziś.


Czy wiesz, że?

Nasz system WETTASK* zmniejsza zużycie

rozpuszczalników o co najmniej 20% w

porównaniu z tradycyjnymi szmatkami i innymi

systemami otwartymi.

Idealnie nadają się do:

Wycieraki WETTASK* SXX

Zaprojektowane specjalnie pod kątem wycierania rozpuszczalników i

przygotowywania powierzchni, nasze uzupełniane i zamknięte systemy

wycieraków natychmiast poprawiają bezpieczeństwo i zmniejszają ryzyko rozlania

rozpuszczalników.

Idealnie nadają się do: Branży przemysłowej, produkcyjnej i transportowej.

Dzięki swojej wytrzymałości i chłonności doskonale sprawdzają się w przypadku

zastosowań wymagających produktów pozostawiających małe ilości kłaczków.

Zgodne z wymogami przemysłu lotniczego

Wycierak niezawierający silikonu, o stabilnym pH i pozostawiający niewiele

kłaczków, przeznaczony do stosowania z rozpuszczalnikami i agresywnymi

środkami chemicznymi. Zaprojektowane specjalnie z myślą o przemyśle lotniczym,

wszystkie nasze wycieraki WETTASK* SXX do zastosowań lotniczych posiadają

certyfikaty BMS 15-5F i AMS 3819B.

Wycieranie powierzchni przemysłowych

Przy użyciu wybranego rozpuszczalnika

Wycieranie przygotowujące

powierzchnię

Przy użyciu rozpuszczalników i agresywnych

środków chemicznych

Wycieranie powierzchni w placówkach

służby zdrowia

Przy użyciu wybranego środka dezynfekującego/

detergentu

DOSTĘPNE FORMATY TECHNOLOGIA/CERTYFIKATY DOSTĘPNE KOLORY

BMS 15-5F / AMS 3819B

A może chcesz porozmawiać z naszymi doświadczonymi przedstawicielami handlowymi, aby wybrać dla siebie odpowiedni wycierak?

25


Czy wiesz, że?

Ściereczki czyszczące z mikrofibry WYPALL*

pochłaniają nawet 8 razy więcej cieczy, niż same

ważą

Ściereczki czyszczące z

mikrofibry WYPALL*

Stworzone do profesjonalnego czyszczenia

Nasze ściereczki czyszczące z mikrofibry WYPALL* przeznaczone do wielokrotnego

użytku można prać nawet 300 razy bez uszczerbku dla ich wydajności i

skuteczności.

Stwarzają one oszczędniejszą opcję dla osób i firm zajmujących się zawodowo

czyszczeniem.

Idealnie nadają się do:

Czyszczenie biurek i powierzchni

Skuteczne usuwanie i zatrzymywanie

zanieczyszczeń

• Nie wymagają stosowania środków chemicznych do czyszczenia

Zmniejszają roczne koszty czyszczenia i pomagają chronić środowisko

• Cztery warianty kolorystyczne ułatwiające podział zadań

Pomagają zminimalizować ryzyko zanieczyszczeń krzyżowych

• Zaprojektowane pod kątem usuwania i zatrzymywania

zanieczyszczeń powierzchniowych

Umożliwiają szybsze i skuteczniejsze czyszczenie

Czyszczenie szkła i luster

Gładka faktura zielonej ściereczki z mikrofibry

umożliwia czyszczenie powierzchni odbijających

światło bez pozostawiania smug

Znacznie większa moc czyszczenia

Ściereczka z mikrofibry

Ściereczka bawełniana

Unosi i

zatrzymuje brud

i wilgoć

Powierzchnia jest czysta, sucha i

wypolerowana

Tylko

przemieszcza

brud i wilgoć

Powierzchnia jest nadal brudna i mokra

Zmniejszone ryzyko zanieczyszczenia

krzyżowego

Ściereczki w jednym kolorze do każdego zadania,

umożliwiające zachowanie wysokich standardów

klinicznych higieny.

DOSTĘPNE FORMATY TECHNOLOGIA/CERTYFIKATY DOSTĘPNE KOLORY

26

Dowiedz się więcej o ściereczkach czyszczących z mikrofibry WYPALL*, odwiedzając stronę internetową www.kcprofessional.pl jeszcze dziś.


Wycieraki czyszczące WYPALL*

Nasączane fabrycznie, przenośne i gotowe do użycia

w dowolnym momencie i dowolnym miejscu

Idealne do zastosowań w przemyśle produkcyjnym, technologicznym, w branży

transportowej, usługowej i konserwatorskiej.

• Szybko i łatwo usuwają uporczywe zabrudzenia i smary

Nie wymagają stosowania żeli, szmatek, mydła czy wody

• Skuteczny system nawilżający

Specjalne formuły oparte na naturalnych składnikach pomagają zmniejszyć

wysuszenie skóry

• Specjalnie zaprojektowana tkanina

Czyści szybko, skutecznie i oszczędnie

Nie zawierają rozpuszczalników, lecz

dodano do nich substancje nawilżające

Aby chronić skórę dłoni i zmniejszyć jej

przesuszenie

Mocne i wytrzymałe

Usuwanie olejów, smarów i zanieczyszczeń z

dłoni, narzędzi i maszyn

1

2

3

1. Fakturowana powierzchnia i zaawansowany środek czyszczący skutecznie rozbija i rozpuszcza

uporczywe zabrudzenia i zanieczyszczenia

2. Chłonna warstwa pęcznieje i zatrzymuje zabrudzenia, uniemożliwiając ich ponowną styczność z

dłońmi.

3. Gładka powierzchnia usuwa wszelkie pozostałe zabrudzenia, a równocześnie chroni skórę dzięki

składnikom nawilżającym.

Kontrolowane dozowanie pojedynczych

arkuszy

Zmniejszenie ilości odpadów i większa higiena

dzięki temu, że wycieraka dotyka tylko użytkownik

DOSTĘPNE FORMATY TECHNOLOGIA/CERTYFIKATY DOSTĘPNE KOLORY

A może chcesz porozmawiać z miejscowym przedstawicielami handlowymi, aby wybrać dla siebie odpowiedni wycierak?

27


Czy wiesz, że?

Nasze systemy dozujące stworzono w celu

zapewnienia pobierania odpowiedniej ilości

produktu. Pomaga to kontrolować zużycie i

zmniejszać ilość odpadów.

Nasze systemy dozowania

Czy w Twoim otoczeniu najlepiej sprawdziłby się system o dużej pojemności, system przenośny lub higieniczny system dozujący pojedyncze

arkusze? Stworzyliśmy kompletną gamę praktycznych i innowacyjnych systemów dozowania dostosowanych do różnych środowisk pracy.

Podczas procesu projektowania zawsze skupiamy się na potrzebach związanych z zastosowaniem, higieną, ilością odpadów, konserwacją

i oszczędnością, jak również uszkodzeniach produktów i skażeniach. Dzięki temu naszym klientom łatwiej jest wybrać niezawodny system

dozowania.

Duża rolka

Duża pojemność do obszarów o dużym natężeniu ruchu i

intensywnej eksploatacji

• Wybierz przenośny dozownik z perforowanymi, dużymi rolkami, aby

kontrolować zużycie i zmniejszyć ilość odpadów

• Przenośny dozownik można łatwo przemieścić do punktu, w którym ma być

używany

• Dostępny również z dodatkowym koszem ułatwiającym utylizację

Dozownik pokrowców na kozetkę

Zapewnia higieniczne dozowanie

• Można go zamontować na ścianie w pobliżu kozetek zabiegowych, co ułatwi

ich dozowanie

• Chroni pokrowce na kozetkę przed kurzem

Rolka Centrefeed Roll / System kontroli rolek

Higieniczne dozowanie pojedynczych arkuszy, idealne w przypadku

miejsc, w których ma się do czynienia z żywnością

• Opatentowany projekt rolki eliminuje odpady często powodowane przez wyciąganie

kilku wycieraków, co przekłada się na oszczędność pieniędzy

• Łatwe, szybkie ładowanie od przodu i higieniczne, wytarte do czysta powierzchnie,

zgodne z wymogami HACCP

• Stanowi dodatkowe zabezpieczenie w miejscach, w których ma się do czynienia z

żywnością

28 A może chcesz porozmawiać z naszymi doświadczonymi przedstawicielami handlowymi, aby wybrać dla siebie odpowiedni wycierak?


29


Czy wiesz, że?

Nasz dozownik kontrolujący rolkę w

połączeniu z wycierakami WYPALL*

L20 pozwala zaoszczędzić nawet 20%

produktu dzięki dozowaniu pojedynczych

arkuszy, dzięki czemu zmniejsza się ilość

utylizowanych odpadów.

Utylizacja odpadów

Produkty o niskiej skuteczności i wydajności oraz zawodne dozowanie mogą zwiększać zużycie produktów oraz ilość odpadów.

Z uwagi na to, że koszty utylizacji oparte są na wadze lub objętości, niezależnie od tego, czy utylizuje się niebezpieczne odpady, czy nie,

stosowanie produktów do wycierania o lepszej wydajności i skuteczności w połączeniu z rozwiązaniem umożliwiającym kontrolę dozowania

ma krytyczne znaczenie dla zmniejszenia kosztów utylizacji i sprzyja opłacalności.

Nasze produkty do wycierania posiadają inteligentne opakowania, a dzięki oszczędniejszemu zużyciu pozwalają zmniejszyć ilość

utylizowanych odpadów.

30 Jesteś zainteresowany obniżeniem kosztów utylizacji? Porozmawiaj z miejscowym przedstawicielem handlowym jeszcze dziś.


Więcej rozwiązań

Z myślą o zapewnieniu bezpieczniejszego i bardziej higienicznego

miejsca pracy, KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* może również

dostarczyć:

Rozwiązania

ukierunkowane na

bezpieczeństwo

Zadbaj o bezpieczeństwo dzięki stosowaniu naszych kombinezonów, masek

filtrujących i środków ochrony słuchu. Wysokowydajny sprzęt ochrony

osobistej marki JACKSON SAFETY* i KLEENGUARD*

Podstawowe

wyposażenie umywalni

Wybierz dobre standardy higieniczne dzięki naszym wiodącym

na rynku produktom pielęgnującym skórę, ręcznikom do rąk oraz

papierowi higienicznemu. Wybierz produkty należące do naszych

dwóch zaufanych marek KLEENEX ® i SCOTT ® , higieniczne formaty oraz

innowacyjne systemy dozowania o dużej pojemności.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i

wyposażenia umywalni zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.kcprofessional.pl

31


Niezależnie od tego, jakie zadanie chcesz wykonać, marka KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* jest Ci w

stanie zaoferować wycierak i system dozowania, stawiający na pierwszym miejscu Twoją wydajność.

Złóż już dzisiaj swoje zamówienie u miejscowego

przedstawiciela handlowego

Znajdź lokalnego dystrybutora

www.kcprofessional.pl/informacje/punkty_sprzedazy/pl

Odwiedź naszą stronę internetową, aby zapoznać się z

pełnym asortymentem produktów

www.kcprofessional.pl

Ocena ryzyka przy wykonywaniu danej czynności oraz wybór właściwych wycieraków należą do obowiązków pracodawcy. Wytwórca, firma Kimberly-Clark, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwy wybór lub niewłaściwe użycie wycieraków opisanych w niniejszej broszurze.

Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić poprawność informacji zawartych w niniejszym katalogu w chwili publikacji, niemniej mogą wystąpić błędy, a przepisy dotyczące środków ochrony osobistej są przedmiotem ciągłych prac i mogą ulec zmianie w trakcie obowiązywania niniejszej

broszury. W związku z powyższym, specyfikacja produktów może ulec zmianie. Zalecamy skontaktowanie się z działem wsparcia INFOFAX w celu uzyskania odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące ww. produktów lub możliwości ich zastosowania do realizacji określonych zadań. Zużyty

sprzęt ochrony osobistej należy zawsze utylizować w sposób bezpieczny i właściwy, zgodnie z unijnymi, krajowymi i lokalnymi przepisami regulującymi ochronę środowiska.

POMOC I DORADZTWO TECHNICZNE Prześlij swoje zapytanie pocztą elektroniczną na adres: infofax@kcc.com. Odpowiemy na nie w ciągu jednego dnia roboczego.

Hasło REDUCE TODAY, RESPECT TOMORROW* jest wyrazem podejścia firmy KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* do zrównoważonego rozwoju.

Rozumiemy, że sposób, w jaki obecnie wykorzystujemy zasoby zadecyduje o kształcie świata w przyszłości. To podejście pozwoliło nam się skupić na zmniejszaniu zużycia na każdym

etapie cyklu życia produktu - począwszy od projektowania poprzez produkcję, na dystrybucji i utylizacji skończywszy. Jest to kluczem do zmniejszenia wpływu prowadzonej przez naszą

firmę działalności oraz działalności naszych klientów na stan środowiska naturalnego.

Więcej informacji: www.kcpreducetoday.com

Reduce Today, Respect

Tomorrow

*

®

/*Znaki handlowe firmy Kimberly-Clark Worldwide, Inc. ©2010 KCWW Kod publikacji Code ID4601.12 PL 06.11

More magazines by this user
Similar magazines