Partner w Polsce www.grandegroup.eu

grandegroup.eu
  • No tags were found...

PL_MTHConcertto Grande Poland PL.pdf

Partner w Polsce:

Grande Sp. z o.o. Sp.k.

Kałęczyn, ul. Plantowa 41

05-825 Grodzisk Mazowiecki

www.grandegroup.eu


MTH Concertto

• Wentylowany system

fasadowy z kilkoma polami w

tym samym arkuszu.

• Typowe zastosowanie

– budynki komercyjne jak np.

centra handlowe, budynki

biurowe

– budynki przemysłowe i magazyny

– centra serwisowe

26.1.2010 Metehe Oy - Innovative Steel Solutions 2


Produkt

• UŜywany materiał:

– 0,70 lub 1,00 mm blacha stalowa w

powłoce PVDF 35 mkm, gwarancja na

powłokę 15 lat

– Stal perforowana / Acusto

– Formowana powierzchnia/Vivo

– Aluminium 1,2 mm

• Standardowa szerokość panela

1200mm. Dostępne 4 róŜne

warianty ilości modułów:

3333A,444A,66A,12A

• Długość paneli według norm i

specyfikacji

26.1.2010 Metehe Oy - Innovative Steel Solutions 3


Panele

• mth concertto 3333 A • mth concertto 444 A

26.1.2010 Metehe Oy - Innovative Steel Solutions 4


Panele

• mth concertto 66 A • mth concertto 12 A

26.1.2010 Metehe Oy - Innovative Steel Solutions 5


Zalety

• WaŜne zalety systemu MTH Concertto

– Bardzo krótki czas i prostota montaŜu

– Atrakcyjny wygląd zewnętrzny

– Bezpieczne pakowanie i prosta metoda transportu

– Bardzo wysoka jakość produktu

• Zminimalizowana ilość krawędzi ciętych

• Produkt jest idealny przy renowacji elewacji

• Brak powierzchni/miejsc gromadzących brud

26.1.2010 Metehe Oy - Innovative Steel Solutions 6


Zalety

• Standardowe panele pozwalają na bardzo szybki

czas dostawy

• System perfekcyjnie pasuje do powierzchni prostych

i zaokrąglonych

• NaroŜniki są moŜliwe do wykonania z systemowych

paneli

• Pionowe lub poziome ułoŜenie paneli ułatwia

projektowanie i montaŜ

• Panele moŜemy uŜywać równieŜ na sufitach, równieŜ

do zastosowań wewnętrznych

• Szeroka gama kolorów standardowych

26.1.2010 Metehe Oy - Innovative Steel Solutions 7


Rozwój produktu

• Długi i bardzo wymagający proces rozwoju produktu

dał rewelacyjne efekty w postaci nowego

innowacyjnego produktu.

• System został opatentowany dla produktu i metody

produkcji

– Europe, Russia, United States and Canada

• Prawa autorskie obowiązują dla kształtu i montaŜu

– EU region

26.1.2010 Metehe Oy - Innovative Steel Solutions 8


MontaŜ

• Panele są zamontowane do podkonstrukcji stalowej

• Podkonstrukcja w rozstawie panela, maximum 600 mm

• Specjalny łącznik/wkręt elewacyjny (AISI410) jest

mocowany w kaŜdym połączeniu krzyŜowym i w

naroŜnikach

• Akcesoria wykonane z tej samej stali

• Wszystkie panele są zabezpieczone folią, ściąganą po

montaŜu

26.1.2010 Metehe Oy - Innovative Steel Solutions 9


Referencje

26.1.2010 Metehe Oy - Innovative Steel Solutions 10


26.1.2010 Metehe Oy - Innovative Steel Solutions 22

More magazines by this user
Similar magazines