destinate

ersemjen.ro
  • No tags were found...

Fast Report Document

BUGET RECTIFICAT VAR.VII-2012

COMUNA SIMIAN Anexa 2.38-1

Hotarârea nr. ..........

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Influente

Program rectificat

Trim I

Trim II

Program trimestrial

Trim III

Trim IV

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI 1 00.01 5.192,31 122,88 5.315,19 886,30 1.264,83 1.940,36 1.223,70

VENITURI PROPRII 2 48.02 1.343,05 77,50 1.420,55 366,30 364,20 373,55 316,50

I. VENITURI CURENTE 3 00.02 3.732,31 47,88 3.780,19 826,30 1.264,83 740,36 948,70

A. VENITURI FISCALE 4 00.03 3.614,31 46,38 3.660,69 803,80 1.243,33 685,36 928,20

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 5 00.04 878,55 37,00 915,55 218,80 223,70 243,55 229,50

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

FIZICE

6 00.06 878,55 37,00 915,55 218,80 223,70 243,55 229,50

Impozit pe venit 7 03.02 6,50 0,00 6,50 1,80 1,70 1,50 1,50

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 8 03.02.18 6,50 0,00 6,50 1,80 1,70 1,50 1,50

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 9 04.02 872,05 37,00 909,05 217,00 222,00 242,05 228,00

Cote defalcate din impozitul pe venit 10 04.02.01 93,05 37,00 130,05 25,00 30,00 38,05 37,00

Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale 11 04.02.04 779,00 0,00 779,00 192,00 192,00 204,00 191,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 12 00.09 307,50 37,00 344,50 108,50 103,50 83,50 49,00

Impozite si taxe pe proprietate 13 07.02 307,50 37,00 344,50 108,50 103,50 83,50 49,00

Impozit pe cladiri 14 07.02.01 46,50 2,00 48,50 11,50 11,50 12,50 13,00

Impozit pe cladiri - PF 15 07.02.01.01 29,50 2,00 31,50 7,50 7,50 7,50 9,00

Impozit pe cladiri - PJ 16 07.02.01.02 17,00 0,00 17,00 4,00 4,00 5,00 4,00

Impozit pe terenuri 17 07.02.02 261,00 35,00 296,00 97,00 92,00 71,00 36,00

Impozit pe terenuri - PF 18 07.02.02.01 47,00 15,00 62,00 16,00 16,00 15,00 15,00

Impozit pe terenuri - PJ 19 07.02.02.02 4,00 0,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Impozit pe terenurile extravilane 20 07.02.02.03 210,00 20,00 230,00 80,00 75,00 55,00 20,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 21 00.10 2.423,26 -27,62 2.395,64 475,50 915,13 356,31 648,70

Sume defalcate din TVA 22 11.02 2.359,26 -29,62 2.329,64 460,00 900,63 336,81 632,20

Pag. 1 / 26


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Influente

Program rectificat

Trim I

Trim II

Program trimestrial

Trim III

Trim IV

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul judetelor

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului

Bucuresti

23 11.02.01 69,43 -18,00 51,43 30,00 30,00 0,00 -8,57

24 11.02.02 1.300,18 -11,62 1.288,56 300,00 300,00 319,56 369,00

Sume defalcate din TVA pt drumuri 25 11.02.05 250,00 0,00 250,00 0,00 79,63 84,25 86,12

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 26 11.02.06 739,65 0,00 739,65 130,00 491,00 -67,00 185,65

Taxe pe servicii specifice 27 15.02 2,00 0,00 2,00 0,50 0,50 0,50 0,50

Alte taxe pe servicii specifice 28 15.02.50 2,00 0,00 2,00 0,50 0,50 0,50 0,50

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de

activitati

29 16.02 62,00 2,00 64,00 15,00 14,00 19,00 16,00

Taxa asupra mijloacelor de transport 30 16.02.02 56,00 2,00 58,00 13,50 12,50 17,50 14,50

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 31 16.02.02.01 41,00 2,00 43,00 11,00 10,00 10,00 12,00

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 32 16.02.02.02 15,00 0,00 15,00 2,50 2,50 7,50 2,50

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 33 16.02.03 6,00 0,00 6,00 1,50 1,50 1,50 1,50

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 34 00.11 5,00 0,00 5,00 1,00 1,00 2,00 1,00

Alte impozite si taxe fiscale 35 18.02 5,00 0,00 5,00 1,00 1,00 2,00 1,00

Alte impozite si taxe 36 18.02.50 5,00 0,00 5,00 1,00 1,00 2,00 1,00

C. VENITURI NEFISCALE 37 00.12 118,00 1,50 119,50 22,50 21,50 55,00 20,50

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 38 00.13 21,00 0,00 21,00 5,00 5,00 6,00 5,00

Venituri din proprietate 39 30.02 21,00 0,00 21,00 5,00 5,00 6,00 5,00

Venituri din concesiuni si inchirieri 40 30.02.05 21,00 0,00 21,00 5,00 5,00 6,00 5,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 41 00.14 97,00 1,50 98,50 17,50 16,50 49,00 15,50

Venituri din prestari de servicii si alte activitati 42 33.02 30,00 0,00 30,00 7,50 7,50 7,50 7,50

Venituri din prestari de servicii 43 33.02.08 30,00 0,00 30,00 7,50 7,50 7,50 7,50

Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 44 34.02 8,00 1,50 9,50 1,50 1,50 4,00 2,50

Taxe extrajudiciare de timbru 45 34.02.02 5,00 0,00 5,00 1,00 1,00 2,00 1,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 46 34.02.50 3,00 1,50 4,50 0,50 0,50 2,00 1,50

Amenzi, penalitati si confiscari 47 35.02 29,00 0,00 29,00 8,50 7,50 7,50 5,50

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 48 35.02.01 28,00 0,00 28,00 7,50 7,50 7,50 5,50

Alte amenzi, penalitati si confiscari 49 35.02.50 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 50 37.02 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00

Donatii si sponsorizari 51 37.02.01 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a

bugetului local (cu semnul minus)

Pag. 2 / 26

52 37.02.03 -1.107,00 72,00 -1.035,00 -107,00 -519,63 -105,15 -303,22


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Influente

Program rectificat

Trim I

Trim II

Program trimestrial

Trim III

Trim IV

Varsaminte din sectiunea de functionare 53 37.02.04 1.107,00 -72,00 1.035,00 107,00 519,63 105,15 303,22

IV. SUBVENTII 54 00.17 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 55 00.18 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00

Subventii de la bugetul de stat 56 42.02 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00

B. Curente 57 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00

Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 58 42.02.34 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 59 45.02 1.400,00 75,00 1.475,00 0,00 0,00 1.200,00 275,00

Fondul European de Dezvoltare regionala 60 45.02.01 1.400,00 75,00 1.475,00 0,00 0,00 1.200,00 275,00

Prefinantari 61 45.02.01.03 1.400,00 75,00 1.475,00 0,00 0,00 1.200,00 275,00

TOTAL CHELTUIELI 62 50.02 5.465,21 0,00 122,88 5.588,09 1.159,20 1.264,83 1.940,36 1.223,70

CHELTUIELI CURENTE 63 01 3.393,21 0,00 195,38 3.588,59 1.052,20 820,20 760,21 955,98

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 64 10 1.509,99 0,00 -4,62 1.505,37 451,60 364,45 350,50 338,82

Cheltuieli salariale in bani 65 10.01 1.171,59 0,00 6,63 1.178,22 361,70 285,75 271,20 259,57

Salarii de baza 66 10.01.01 972,24 0,00 36,63 1.008,87 298,25 242,30 227,75 240,57

Alte sporuri 67 10.01.06 95,00 0,00 -20,00 75,00 22,00 22,00 22,00 9,00

fond aferent platii cu ora 68 10.01.11 39,85 0,00 -10,00 29,85 9,00 9,00 8,85 3,00

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 69 10.01.12 38,00 0,00 0,00 38,00 26,00 6,00 6,00 0,00

Alte drepturi salariale in bani 70 10.01.30 26,50 0,00 0,00 26,50 6,45 6,45 6,60 7,00

Contributii 71 10.03 338,40 0,00 -11,25 327,15 89,90 78,70 79,30 79,25

Contributii de asigurari sociale de stat 72 10.03.01 245,74 0,00 -5,70 240,04 62,40 57,00 58,54 62,10

Contributii de asigurari de somaj 73 10.03.02 8,30 0,00 -0,55 7,75 2,80 1,80 1,50 1,65

Contributii de asigurari sociale de sanatate 74 10.03.03 72,15 0,00 -4,55 67,60 21,05 17,05 16,85 12,65

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 75 10.03.04 9,80 0,00 -0,52 9,28 2,90 2,35 2,05 1,98

Contributii pentru concedii si indemnizatii 76 10.03.06 2,41 0,00 0,07 2,48 0,75 0,50 0,36 0,87

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 77 20 939,89 0,00 142,50 1.082,39 224,70 338,75 224,71 294,23

Bunuri si servicii 78 20.01 571,64 0,00 34,70 606,34 126,90 194,40 145,81 139,23

Furnituri de birou 79 20.01.01 40,10 0,00 0,00 40,10 10,85 11,50 8,40 9,35

Materiale pentru curatenie 80 20.01.02 16,50 0,00 0,00 16,50 4,00 4,75 4,75 3,00

Incalzit, iluminat si forta motrica 81 20.01.03 113,61 0,00 7,20 120,81 28,25 26,50 33,06 33,00

Carburanti si lubrifianti 82 20.01.05 50,50 0,00 0,00 50,50 13,80 14,50 9,50 12,70

Piese de schimb 83 20.01.06 27,50 0,00 0,00 27,50 7,25 7,50 6,00 6,75

Transport 84 20.01.07 2,00 0,00 0,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 85 20.01.08 29,90 0,00 0,00 29,90 8,00 8,50 6,50 6,90

Pag. 3 / 26


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Influente

Program rectificat

Trim I

Trim II

Program trimestrial

Trim III

Trim IV

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 86 20.01.09 286,65 0,00 27,50 314,15 52,75 118,65 76,10 66,65

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 87 20.01.30 4,88 0,00 0,00 4,88 1,00 1,50 1,50 0,88

Reparatii curente 88 20.02 50,00 0,00 107,80 157,80 0,00 15,00 10,00 132,80

Bunuri de natura obiectelor de inventar 89 20.05 15,40 0,00 0,00 15,40 1,50 1,50 11,00 1,40

Uniforme si echipament 90 20.05.01 9,50 0,00 0,00 9,50 0,00 0,00 9,50 0,00

Alte obiecte de inventar 91 20.05.30 5,90 0,00 0,00 5,90 1,50 1,50 1,50 1,40

Deplasari, detasari, transferari 92 20.06 23,35 0,00 0,00 23,35 5,85 5,85 5,85 5,80

Deplasari interne, detasari, transferari 93 20.06.01 23,35 0,00 0,00 23,35 5,85 5,85 5,85 5,80

Carti, publicatii si materiale documentare 94 20.11 14,00 0,00 0,00 14,00 4,00 4,00 3,00 3,00

Pregatire profesionala 95 20.13 3,00 0,00 0,00 3,00 1,00 1,00 1,00 0,00

Alte cheltuieli 96 20.30 262,50 0,00 0,00 262,50 85,45 117,00 48,05 12,00

alte cheltuieli cu bunuri si servicii 97 20.30.30 262,50 0,00 0,00 262,50 85,45 117,00 48,05 12,00

TITLUL III DOBANZI 98 30 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 50,00 10,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne 99 30.01 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 50,00 10,00

Dobanzi aferente creditelor interne garantate 100 30.01.02 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 50,00 10,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 101 51 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50

Transferuri curente 102 51.01 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50

Transferuri catre institutii publice 103 51.01.01 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50

Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

(FEN) POSTADERARE

104 56 707,90 0,00 75,00 782,90 272,90 75,00 125,00 310,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 105 56.01 707,90 0,00 75,00 782,90 272,90 75,00 125,00 310,00

Finantarea Uniunii Europene 106 56.01.02 350,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 150,00 200,00

Cheltuieli neeligibile 107 56.01.03 357,90 0,00 75,00 432,90 272,90 75,00 -25,00 110,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 108 57 175,43 0,00 -18,00 157,43 103,00 42,00 10,00 2,43

Ajutoare sociale 109 57.02 175,43 0,00 -18,00 157,43 103,00 42,00 10,00 2,43

Ajutoare sociale in numerar 110 57.02.01 106,00 0,00 0,00 106,00 73,00 12,00 10,00 11,00

Ajutoare sociale in natura 111 57.02.02 69,43 0,00 -18,00 51,43 30,00 30,00 0,00 -8,57

CHELTUIELI DE CAPITAL 112 70 1.022,00 0,00 -39,00 983,00 107,00 444,63 130,15 301,22

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 113 71 1.022,00 0,00 -39,00 983,00 107,00 444,63 130,15 301,22

Active fixe 114 71.01 840,00 0,00 123,00 963,00 90,00 379,63 63,15 430,22

Constructii 115 71.01.01 840,00 0,00 123,00 963,00 90,00 379,63 63,15 430,22

Reparatii capitale aferente activelor fixe 116 71.03 182,00 0,00 -162,00 20,00 17,00 65,00 67,00 -129,00

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 117 81 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00

Pag. 4 / 26


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Influente

Program rectificat

Trim I

Trim II

Program trimestrial

Trim III

Trim IV

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE 118 81.04 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00

TITLUL XVII PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT

119 85 0,00 0,00 -33,50 -33,50 0,00 0,00 0,00 -33,50

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 120 85.01 0,00 0,00 -33,50 -33,50 0,00 0,00 0,00 -33,50

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - SECIUNEA

FUNCTIONARE

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - SECTIUNEA

DEZVOLTARE

121 85.01.01 0,00 0,00 -0,50 -0,50 0,00 0,00 0,00 -0,50

122 85.01.02 0,00 0,00 -33,00 -33,00 0,00 0,00 0,00 -33,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 123 50.02 518,20 0,00 0,50 518,70 214,15 129,60 115,05 59,90

Autoritati publice si actiuni externe 124 51.02 426,40 0,00 0,50 426,90 190,50 123,00 63,50 49,90

CHELTUIELI CURENTE 125 01 426,40 0,00 0,50 426,90 190,50 123,00 63,50 49,90

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 126 10 226,40 0,00 0,00 226,40 125,50 62,90 38,00 0,00

Cheltuieli salariale in bani 127 10.01 173,40 0,00 0,00 173,40 102,00 47,90 23,50 0,00

Salarii de baza 128 10.01.01 154,40 0,00 0,00 154,40 95,00 41,90 17,50 0,00

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 129 10.01.12 19,00 0,00 0,00 19,00 7,00 6,00 6,00 0,00

Contributii 130 10.03 53,00 0,00 0,00 53,00 23,50 15,00 14,50 0,00

Contributii de asigurari sociale de stat 131 10.03.01 38,00 0,00 0,00 38,00 16,00 11,00 11,00 0,00

Contributii de asigurari de somaj 132 10.03.02 1,60 0,00 0,00 1,60 1,00 0,30 0,30 0,00

Contributii de asigurari sociale de sanatate 133 10.03.03 11,30 0,00 0,00 11,30 5,60 3,00 2,70 0,00

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 134 10.03.04 1,80 0,00 0,00 1,80 0,80 0,60 0,40 0,00

Contributii pentru concedii si indemnizatii 135 10.03.06 0,30 0,00 0,00 0,30 0,10 0,10 0,10 0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 136 20 200,00 0,00 0,00 200,00 65,00 60,10 25,50 49,40

Bunuri si servicii 137 20.01 150,10 0,00 0,00 150,10 50,00 45,10 18,50 36,50

Furnituri de birou 138 20.01.01 33,60 0,00 0,00 33,60 9,50 9,60 6,50 8,00

Materiale pentru curatenie 139 20.01.02 8,00 0,00 0,00 8,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Incalzit, iluminat si forta motrica 140 20.01.03 12,50 0,00 0,00 12,50 3,00 3,00 3,00 3,50

Carburanti si lubrifianti 141 20.01.05 14,00 0,00 0,00 14,00 5,00 5,00 0,00 4,00

Piese de schimb 142 20.01.06 12,00 0,00 0,00 12,00 3,50 3,50 2,00 3,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 143 20.01.08 25,00 0,00 0,00 25,00 7,00 7,00 5,00 6,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 144 20.01.09 45,00 0,00 0,00 45,00 20,00 15,00 0,00 10,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar 145 20.05 5,90 0,00 0,00 5,90 1,50 1,50 1,50 1,40

Alte obiecte de inventar 146 20.05.30 5,90 0,00 0,00 5,90 1,50 1,50 1,50 1,40

Deplasari, detasari, transferari 147 20.06 6,00 0,00 0,00 6,00 1,50 1,50 1,50 1,50

Pag. 5 / 26


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Influente

Program rectificat

Trim I

Trim II

Program trimestrial

Trim III

Trim IV

Deplasari interne, detasari, transferari 148 20.06.01 6,00 0,00 0,00 6,00 1,50 1,50 1,50 1,50

Carti, publicatii si materiale documentare 149 20.11 12,00 0,00 0,00 12,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Pregatire profesionala 150 20.13 3,00 0,00 0,00 3,00 1,00 1,00 1,00 0,00

Alte cheltuieli 151 20.30 23,00 0,00 0,00 23,00 8,00 8,00 0,00 7,00

alte cheltuieli cu bunuri si servicii 152 20.30.30 23,00 0,00 0,00 23,00 8,00 8,00 0,00 7,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 153 51 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50

Transferuri curente 154 51.01 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50

Transferuri catre institutii publice 155 51.01.01 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50

CHELTUIELI DE CAPITAL 156 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Din total capitol

Autoritati executive si legislative 157 51.02.01 426,40 0,00 0,50 426,90 190,50 123,00 63,50 49,90

Autoritati executive 158 51.02.01.03 426,40 0,00 0,50 426,90 190,50 123,00 63,50 49,90

Alte servicii publice generale 159 54.02 31,80 0,00 0,00 31,80 23,65 6,60 1,55 0,00

CHELTUIELI CURENTE 160 01 31,80 0,00 0,00 31,80 23,65 6,60 1,55 0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 161 10 25,80 0,00 0,00 25,80 22,65 1,60 1,55 0,00

Cheltuieli salariale in bani 162 10.01 22,90 0,00 0,00 22,90 20,50 1,20 1,20 0,00

Salarii de baza 163 10.01.01 3,90 0,00 0,00 3,90 1,50 1,20 1,20 0,00

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 164 10.01.12 19,00 0,00 0,00 19,00 19,00 0,00 0,00 0,00

Contributii 165 10.03 2,90 0,00 0,00 2,90 2,15 0,40 0,35 0,00

Contributii de asigurari sociale de stat 166 10.03.01 1,05 0,00 0,00 1,05 0,50 0,30 0,25 0,00

Contributii de asigurari de somaj 167 10.03.02 0,05 0,00 0,00 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00

Contributii de asigurari sociale de sanatate 168 10.03.03 1,70 0,00 0,00 1,70 1,50 0,10 0,10 0,00

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 169 10.03.04 0,05 0,00 0,00 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00

Contributii pentru concedii si indemnizatii 170 10.03.06 0,05 0,00 0,00 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 171 20 6,00 0,00 0,00 6,00 1,00 5,00 0,00 0,00

Alte cheltuieli 172 20.30 6,00 0,00 0,00 6,00 1,00 5,00 0,00 0,00

alte cheltuieli cu bunuri si servicii 173 20.30.30 6,00 0,00 0,00 6,00 1,00 5,00 0,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 174 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Din total capitol

Alte servicii publice generale 175 54.02.50 31,80 0,00 0,00 31,80 23,65 6,60 1,55 0,00

Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi 176 55.02 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 50,00 10,00

CHELTUIELI CURENTE 177 01 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 50,00 10,00

TITLUL III DOBANZI 178 30 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 50,00 10,00

Pag. 6 / 26


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Influente

Program rectificat

Trim I

Trim II

Program trimestrial

Trim III

Trim IV

Dobanzi aferente datoriei publice interne 179 30.01 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 50,00 10,00

Dobanzi aferente creditelor interne garantate 180 30.01.02 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 50,00 10,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 181 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Din total capitol

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 182 59.02 23,55 0,00 1,50 25,05 8,85 7,95 6,75 1,50

Ordine publica si siguranta nationala 183 61.02 23,55 0,00 1,50 25,05 8,85 7,95 6,75 1,50

CHELTUIELI CURENTE 184 01 23,55 0,00 1,50 25,05 8,85 7,95 6,75 1,50

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 185 10 23,55 0,00 1,50 25,05 8,85 7,95 6,75 1,50

Cheltuieli salariale in bani 186 10.01 18,40 0,00 1,00 19,40 7,00 6,15 5,25 1,00

Salarii de baza 187 10.01.01 18,40 0,00 1,00 19,40 7,00 6,15 5,25 1,00

Contributii 188 10.03 5,15 0,00 0,50 5,65 1,85 1,80 1,50 0,50

Contributii de asigurari sociale de stat 189 10.03.01 3,80 0,00 0,30 4,10 1,30 1,30 1,20 0,30

Contributii de asigurari de somaj 190 10.03.02 0,10 0,00 0,05 0,15 0,10 0,00 0,00 0,05

Contributii de asigurari sociale de sanatate 191 10.03.03 1,00 0,00 0,10 1,10 0,30 0,40 0,30 0,10

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 192 10.03.04 0,20 0,00 0,05 0,25 0,10 0,10 0,00 0,05

Contributii pentru concedii si indemnizatii 193 10.03.06 0,05 0,00 0,00 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 194 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Din total capitol

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice si sigurantei nationale 195 61.02.50 23,55 0,00 1,50 25,05 8,85 7,95 6,75 1,50

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 196 63.02 1.769,91 0,00 125,18 1.895,09 455,55 488,65 417,51 533,38

Invatamant 197 65.02 1.246,26 0,00 41,50 1.287,76 300,50 300,50 281,06 405,70

CHELTUIELI CURENTE 198 01 1.246,26 0,00 41,50 1.287,76 300,50 300,50 281,06 405,70

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 199 10 1.016,44 0,00 -83,00 933,44 234,00 234,00 234,00 231,44

Cheltuieli salariale in bani 200 10.01 786,79 0,00 -53,00 733,79 185,45 185,45 185,45 177,44

Salarii de baza 201 10.01.01 625,44 0,00 -23,00 602,44 148,00 148,00 148,00 158,44

Alte sporuri 202 10.01.06 95,00 0,00 -20,00 75,00 22,00 22,00 22,00 9,00

fond aferent platii cu ora 203 10.01.11 39,85 0,00 -10,00 29,85 9,00 9,00 8,85 3,00

Alte drepturi salariale in bani 204 10.01.30 26,50 0,00 0,00 26,50 6,45 6,45 6,60 7,00

Contributii 205 10.03 229,65 0,00 -30,00 199,65 48,55 48,55 48,55 54,00

Contributii de asigurari sociale de stat 206 10.03.01 168,00 0,00 -20,00 148,00 35,00 35,00 35,00 43,00

Contributii de asigurari de somaj 207 10.03.02 5,30 0,00 -1,00 4,30 1,10 1,10 1,10 1,00

Contributii de asigurari sociale de sanatate 208 10.03.03 49,00 0,00 -8,00 41,00 11,00 11,00 11,00 8,00

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 209 10.03.04 5,85 0,00 -1,00 4,85 1,20 1,20 1,20 1,25

Pag. 7 / 26


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Influente

Program rectificat

Trim I

Trim II

Program trimestrial

Trim III

Trim IV

Contributii pentru concedii si indemnizatii 210 10.03.06 1,50 0,00 0,00 1,50 0,25 0,25 0,25 0,75

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 211 20 160,39 0,00 142,50 302,89 36,50 36,50 47,06 182,83

Bunuri si servicii 212 20.01 123,04 0,00 3,70 126,74 27,15 27,15 37,71 34,73

Furnituri de birou 213 20.01.01 6,50 0,00 0,00 6,50 1,35 1,90 1,90 1,35

Materiale pentru curatenie 214 20.01.02 5,50 0,00 0,00 5,50 1,00 1,75 1,75 1,00

Incalzit, iluminat si forta motrica 215 20.01.03 41,61 0,00 3,70 45,31 10,75 5,50 16,06 13,00

Carburanti si lubrifianti 216 20.01.05 24,50 0,00 0,00 24,50 5,80 6,50 6,50 5,70

Piese de schimb 217 20.01.06 5,50 0,00 0,00 5,50 1,25 1,50 1,50 1,25

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 218 20.01.08 4,90 0,00 0,00 4,90 1,00 1,50 1,50 0,90

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 219 20.01.09 29,65 0,00 0,00 29,65 5,00 7,00 7,00 10,65

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 220 20.01.30 4,88 0,00 0,00 4,88 1,00 1,50 1,50 0,88

Reparatii curente 221 20.02 0,00 0,00 138,80 138,80 0,00 0,00 0,00 138,80

Deplasari, detasari, transferari 222 20.06 17,35 0,00 0,00 17,35 4,35 4,35 4,35 4,30

Deplasari interne, detasari, transferari 223 20.06.01 17,35 0,00 0,00 17,35 4,35 4,35 4,35 4,30

Alte cheltuieli 224 20.30 20,00 0,00 0,00 20,00 5,00 5,00 5,00 5,00

alte cheltuieli cu bunuri si servicii 225 20.30.30 20,00 0,00 0,00 20,00 5,00 5,00 5,00 5,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 226 57 69,43 0,00 -18,00 51,43 30,00 30,00 0,00 -8,57

Ajutoare sociale 227 57.02 69,43 0,00 -18,00 51,43 30,00 30,00 0,00 -8,57

Ajutoare sociale in natura 228 57.02.02 69,43 0,00 -18,00 51,43 30,00 30,00 0,00 -8,57

CHELTUIELI DE CAPITAL 229 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Din total capitol

Invatamant prescolar si primar 230 65.02.03 1.156,83 0,00 -79,30 1.077,53 265,50 265,50 276,06 270,47

Invatamant primar 231 65.02.03.02 1.156,83 0,00 -79,30 1.077,53 265,50 265,50 276,06 270,47

Servicii auxiliare pentru educatie 232 65.02.11 89,43 0,00 120,80 210,23 35,00 35,00 5,00 135,23

Internate si cantine pentru elevi 233 65.02.11.03 89,43 0,00 120,80 210,23 35,00 35,00 5,00 135,23

Cultura, recreere si religie 234 67.02 295,65 0,00 16,50 312,15 54,05 148,15 89,45 20,50

CHELTUIELI CURENTE 235 01 295,65 0,00 16,50 312,15 54,05 148,15 89,45 20,50

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 236 10 31,15 0,00 1,50 32,65 11,05 9,25 10,85 1,50

Cheltuieli salariale in bani 237 10.01 24,10 0,00 1,10 25,20 8,30 7,00 8,80 1,10

Salarii de baza 238 10.01.01 24,10 0,00 1,10 25,20 8,30 7,00 8,80 1,10

Contributii 239 10.03 7,05 0,00 0,40 7,45 2,75 2,25 2,05 0,40

Contributii de asigurari sociale de stat 240 10.03.01 5,00 0,00 0,30 5,30 1,70 1,65 1,65 0,30

Contributii de asigurari de somaj 241 10.03.02 0,25 0,00 0,00 0,25 0,15 0,10 0,00 0,00

Pag. 8 / 26


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Influente

Program rectificat

Trim I

Trim II

Program trimestrial

Trim III

Trim IV

Contributii de asigurari sociale de sanatate 242 10.03.03 1,40 0,00 0,10 1,50 0,50 0,50 0,40 0,10

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 243 10.03.04 0,30 0,00 0,00 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00

Contributii pentru concedii si indemnizatii 244 10.03.06 0,10 0,00 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 245 20 264,50 0,00 15,00 279,50 43,00 138,90 78,60 19,00

Bunuri si servicii 246 20.01 124,00 0,00 15,00 139,00 19,00 79,90 21,10 19,00

Materiale pentru curatenie 247 20.01.02 3,00 0,00 0,00 3,00 1,00 1,00 1,00 0,00

Incalzit, iluminat si forta motrica 248 20.01.03 14,50 0,00 0,00 14,50 4,50 3,00 4,00 3,00

Transport 249 20.01.07 2,00 0,00 0,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 250 20.01.09 104,50 0,00 15,00 119,50 12,50 74,90 16,10 16,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar 251 20.05 9,50 0,00 0,00 9,50 0,00 0,00 9,50 0,00

Uniforme si echipament 252 20.05.01 9,50 0,00 0,00 9,50 0,00 0,00 9,50 0,00

Carti, publicatii si materiale documentare 253 20.11 2,00 0,00 0,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00

Alte cheltuieli 254 20.30 129,00 0,00 0,00 129,00 23,00 58,00 48,00 0,00

alte cheltuieli cu bunuri si servicii 255 20.30.30 129,00 0,00 0,00 129,00 23,00 58,00 48,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 256 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Din total capitol

Servicii culturale 257 67.02.03 106,65 0,00 1,50 108,15 24,55 16,75 62,85 4,00

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 258 67.02.03.02 14,65 0,00 0,00 14,65 5,45 5,25 3,95 0,00

Muzee 259 67.02.03.03 5,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00

Camine culturale 260 67.02.03.07 47,00 0,00 1,50 48,50 14,10 11,50 18,90 4,00

Alte servicii culturale 261 67.02.03.30 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00

Servicii recreative si sportive 262 67.02.05 92,00 0,00 0,00 92,00 19,50 59,00 12,00 1,50

Sport 263 67.02.05.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 264 67.02.05.03 92,00 0,00 0,00 92,00 19,50 59,00 12,00 1,50

Servicii religioase 265 67.02.06 97,00 0,00 15,00 112,00 10,00 72,40 14,60 15,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 266 67.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Asigurari si asistenta sociala 267 68.02 228,00 0,00 67,18 295,18 101,00 40,00 47,00 107,18

CHELTUIELI CURENTE 268 01 228,00 0,00 67,68 295,68 101,00 40,00 47,00 107,68

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 269 10 122,00 0,00 67,68 189,68 28,00 28,00 37,00 96,68

Cheltuieli salariale in bani 270 10.01 95,25 0,00 52,83 148,08 21,95 22,00 28,80 75,33

Salarii de baza 271 10.01.01 95,25 0,00 52,83 148,08 21,95 22,00 28,80 75,33

Contributii 272 10.03 26,75 0,00 14,85 41,60 6,05 6,00 8,20 21,35

Contributii de asigurari sociale de stat 273 10.03.01 20,09 0,00 11,30 31,39 4,55 4,50 6,24 16,10

Pag. 9 / 26


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Influente

Program rectificat

Trim I

Trim II

Program trimestrial

Trim III

Trim IV

Contributii de asigurari de somaj 274 10.03.02 0,55 0,00 0,25 0,80 0,15 0,10 0,10 0,45

Contributii de asigurari sociale de sanatate 275 10.03.03 5,00 0,00 2,80 7,80 1,15 1,15 1,50 4,00

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 276 10.03.04 0,95 0,00 0,43 1,38 0,15 0,20 0,35 0,68

Contributii pentru concedii si indemnizatii 277 10.03.06 0,16 0,00 0,07 0,23 0,05 0,05 0,01 0,12

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 278 57 106,00 0,00 0,00 106,00 73,00 12,00 10,00 11,00

Ajutoare sociale 279 57.02 106,00 0,00 0,00 106,00 73,00 12,00 10,00 11,00

Ajutoare sociale in numerar 280 57.02.01 106,00 0,00 0,00 106,00 73,00 12,00 10,00 11,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 281 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITLUL XVII PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT

282 85 0,00 0,00 -0,50 -0,50 0,00 0,00 0,00 -0,50

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 283 85.01 0,00 0,00 -0,50 -0,50 0,00 0,00 0,00 -0,50

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - SECIUNEA

FUNCTIONARE

Din total capitol

284 85.01.01 0,00 0,00 -0,50 -0,50 0,00 0,00 0,00 -0,50

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 285 68.02.05 122,00 0,00 67,68 189,68 28,00 28,00 37,00 96,68

Asistenta sociala in caz de invaliditate 286 68.02.05.02 122,00 0,00 67,68 189,68 28,00 28,00 37,00 96,68

Asistenta sociala pentru familie si copii 287 68.02.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prevenirea excluderii sociale 288 68.02.15 106,00 0,00 -0,50 105,50 73,00 12,00 10,00 10,50

Ajutor social 289 68.02.15.01 106,00 0,00 -0,50 105,50 73,00 12,00 10,00 10,50

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 290 68.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 291 69.02 389,00 0,00 -142,80 246,20 64,50 123,45 135,05 -76,80

Locuinte, servicii si dezvoltare publica 292 70.02 389,00 0,00 -142,80 246,20 64,50 123,45 135,05 -76,80

CHELTUIELI CURENTE 293 01 207,00 0,00 19,20 226,20 47,50 58,45 68,05 52,20

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 294 10 30,00 0,00 3,20 33,20 10,30 10,20 9,50 3,20

Cheltuieli salariale in bani 295 10.01 23,50 0,00 2,00 25,50 8,00 8,00 7,50 2,00

Salarii de baza 296 10.01.01 23,50 0,00 2,00 25,50 8,00 8,00 7,50 2,00

Contributii 297 10.03 6,50 0,00 1,20 7,70 2,30 2,20 2,00 1,20

Contributii de asigurari sociale de stat 298 10.03.01 4,60 0,00 1,00 5,60 1,55 1,55 1,50 1,00

Contributii de asigurari de somaj 299 10.03.02 0,20 0,00 0,00 0,20 0,10 0,10 0,00 0,00

Contributii de asigurari sociale de sanatate 300 10.03.03 1,30 0,00 0,20 1,50 0,50 0,40 0,40 0,20

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 301 10.03.04 0,30 0,00 0,00 0,30 0,10 0,10 0,10 0,00

Contributii pentru concedii si indemnizatii 302 10.03.06 0,10 0,00 0,00 0,10 0,05 0,05 0,00 0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 303 20 177,00 0,00 16,00 193,00 37,20 48,25 58,55 49,00

Pag. 10 / 26


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Influente

Program rectificat

Trim I

Trim II

Program trimestrial

Trim III

Trim IV

Bunuri si servicii 304 20.01 174,50 0,00 16,00 190,50 30,75 42,25 68,50 49,00

Incalzit, iluminat si forta motrica 305 20.01.03 45,00 0,00 3,50 48,50 10,00 15,00 10,00 13,50

Carburanti si lubrifianti 306 20.01.05 12,00 0,00 0,00 12,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Piese de schimb 307 20.01.06 10,00 0,00 0,00 10,00 2,50 2,50 2,50 2,50

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 308 20.01.09 107,50 0,00 12,50 120,00 15,25 21,75 53,00 30,00

Alte cheltuieli 309 20.30 2,50 0,00 0,00 2,50 6,45 6,00 -9,95 0,00

alte cheltuieli cu bunuri si servicii 310 20.30.30 2,50 0,00 0,00 2,50 6,45 6,00 -9,95 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 311 70 182,00 0,00 -162,00 20,00 17,00 65,00 67,00 -129,00

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 312 71 182,00 0,00 -162,00 20,00 17,00 65,00 67,00 -129,00

Reparatii capitale aferente activelor fixe 313 71.03 182,00 0,00 -162,00 20,00 17,00 65,00 67,00 -129,00

Din total capitol

Locuinte 314 70.02.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 315 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 316 70.02.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alimentare cu apa 317 70.02.05.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Iluminat public si electrificari rurale 318 70.02.06 120,50 0,00 3,50 124,00 20,00 25,00 55,50 23,50

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 319 70.02.50 268,50 0,00 -146,30 122,20 44,50 98,45 79,55 -100,30

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 320 79.02 2.764,55 0,00 138,50 2.903,05 416,15 515,18 1.266,00 705,72

Transporturi 321 84.02 912,90 0,00 61,50 974,40 98,65 401,13 80,90 393,72

CHELTUIELI CURENTE 322 01 72,90 0,00 -28,50 44,40 8,65 21,50 17,75 -3,50

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 323 10 20,90 0,00 2,50 23,40 6,65 6,50 7,75 2,50

Cheltuieli salariale in bani 324 10.01 16,50 0,00 1,40 17,90 5,00 5,00 6,50 1,40

Salarii de baza 325 10.01.01 16,50 0,00 1,40 17,90 5,00 5,00 6,50 1,40

Contributii 326 10.03 4,40 0,00 1,10 5,50 1,65 1,50 1,25 1,10

Contributii de asigurari sociale de stat 327 10.03.01 3,10 0,00 0,90 4,00 1,10 1,00 1,00 0,90

Contributii de asigurari de somaj 328 10.03.02 0,15 0,00 0,05 0,20 0,10 0,05 0,00 0,05

Contributii de asigurari sociale de sanatate 329 10.03.03 0,85 0,00 0,15 1,00 0,30 0,30 0,25 0,15

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 330 10.03.04 0,20 0,00 0,00 0,20 0,10 0,10 0,00 0,00

Contributii pentru concedii si indemnizatii 331 10.03.06 0,10 0,00 0,00 0,10 0,05 0,05 0,00 0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 332 20 52,00 0,00 -31,00 21,00 2,00 15,00 10,00 -6,00

Reparatii curente 333 20.02 50,00 0,00 -31,00 19,00 0,00 15,00 10,00 -6,00

Alte cheltuieli 334 20.30 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00

alte cheltuieli cu bunuri si servicii 335 20.30.30 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 11 / 26


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Influente

Program rectificat

Trim I

Trim II

Program trimestrial

Trim III

Trim IV

CHELTUIELI DE CAPITAL 336 70 840,00 0,00 123,00 963,00 90,00 379,63 63,15 430,22

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 337 71 840,00 0,00 123,00 963,00 90,00 379,63 63,15 430,22

Active fixe 338 71.01 840,00 0,00 123,00 963,00 90,00 379,63 63,15 430,22

Constructii 339 71.01.01 840,00 0,00 123,00 963,00 90,00 379,63 63,15 430,22

TITLUL XVII PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT

340 85 0,00 0,00 -33,00 -33,00 0,00 0,00 0,00 -33,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 341 85.01 0,00 0,00 -33,00 -33,00 0,00 0,00 0,00 -33,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - SECTIUNEA

DEZVOLTARE

Din total capitol

342 85.01.02 0,00 0,00 -33,00 -33,00 0,00 0,00 0,00 -33,00

Transport rutier 343 84.02.03 912,90 0,00 61,50 974,40 98,65 401,13 80,90 393,72

Drumuri si poduri 344 84.02.03.01 912,90 0,00 61,50 974,40 98,65 401,13 80,90 393,72

Strazi 345 84.02.03.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte actiuni economice 346 87.02 1.851,65 0,00 77,00 1.928,65 317,50 114,05 1.185,10 312,00

CHELTUIELI CURENTE 347 01 801,65 0,00 77,00 878,65 317,50 114,05 135,10 312,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 348 10 13,75 0,00 2,00 15,75 4,60 4,05 5,10 2,00

Cheltuieli salariale in bani 349 10.01 10,75 0,00 1,30 12,05 3,50 3,05 4,20 1,30

Salarii de baza 350 10.01.01 10,75 0,00 1,30 12,05 3,50 3,05 4,20 1,30

Contributii 351 10.03 3,00 0,00 0,70 3,70 1,10 1,00 0,90 0,70

Contributii de asigurari sociale de stat 352 10.03.01 2,10 0,00 0,50 2,60 0,70 0,70 0,70 0,50

Contributii de asigurari de somaj 353 10.03.02 0,10 0,00 0,10 0,20 0,05 0,05 0,00 0,10

Contributii de asigurari sociale de sanatate 354 10.03.03 0,60 0,00 0,10 0,70 0,20 0,20 0,20 0,10

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 355 10.03.04 0,15 0,00 0,00 0,15 0,10 0,05 0,00 0,00

Contributii pentru concedii si indemnizatii 356 10.03.06 0,05 0,00 0,00 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 357 20 80,00 0,00 0,00 80,00 40,00 35,00 5,00 0,00

Alte cheltuieli 358 20.30 80,00 0,00 0,00 80,00 40,00 35,00 5,00 0,00

alte cheltuieli cu bunuri si servicii 359 20.30.30 80,00 0,00 0,00 80,00 40,00 35,00 5,00 0,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

(FEN) POSTADERARE

360 56 707,90 0,00 75,00 782,90 272,90 75,00 125,00 310,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 361 56.01 707,90 0,00 75,00 782,90 272,90 75,00 125,00 310,00

Finantarea Uniunii Europene 362 56.01.02 350,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 150,00 200,00

Cheltuieli neeligibile 363 56.01.03 357,90 0,00 75,00 432,90 272,90 75,00 -25,00 110,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 364 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 365 81 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00

Pag. 12 / 26


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Influente

Program rectificat

Trim I

Trim II

Program trimestrial

Trim III

Trim IV

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE 366 81.04 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00

Din total capitol

Proiecte de dezvoltare multifunctionale 367 87.02.05 1.851,65 0,00 77,00 1.928,65 317,50 114,05 1.185,10 312,00

Alte actiuni economice 368 87.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 369 96.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REZERVE 370 97.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EXCEDENT 371 98.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEFICIT 372 99.02 272,90 0,00 0,00 272,90 272,90 0,00 0,00 0,00

SECTIUNEA FUNCTIONARE

SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 2.685,31 119,88 2.805,19 779,30 745,20 635,21 645,48

TOTAL VENITURI 2 00.01 2.685,31 119,88 2.805,19 779,30 745,20 635,21 645,48

VENITURI PROPRII 3 48.02 1.343,05 77,50 1.420,55 366,30 364,20 373,55 316,50

I. VENITURI CURENTE 4 00.02 2.625,31 119,88 2.745,19 719,30 745,20 635,21 645,48

A. VENITURI FISCALE 5 00.03 3.614,31 46,38 3.660,69 803,80 1.243,33 685,36 928,20

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 6 00.04 878,55 37,00 915,55 218,80 223,70 243,55 229,50

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

FIZICE

7 00.06 878,55 37,00 915,55 218,80 223,70 243,55 229,50

Impozit pe venit 8 03.02 6,50 0,00 6,50 1,80 1,70 1,50 1,50

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 9 03.02.18 6,50 0,00 6,50 1,80 1,70 1,50 1,50

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 10 04.02 872,05 37,00 909,05 217,00 222,00 242,05 228,00

Cote defalcate din impozitul pe venit 11 04.02.01 93,05 37,00 130,05 25,00 30,00 38,05 37,00

Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale 12 04.02.04 779,00 0,00 779,00 192,00 192,00 204,00 191,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 13 00.09 307,50 37,00 344,50 108,50 103,50 83,50 49,00

Impozite si taxe pe proprietate 14 07.02 307,50 37,00 344,50 108,50 103,50 83,50 49,00

Impozit pe cladiri 15 07.02.01 46,50 2,00 48,50 11,50 11,50 12,50 13,00

Impozit pe cladiri - PF 16 07.02.01.01 29,50 2,00 31,50 7,50 7,50 7,50 9,00

Impozit pe cladiri - PJ 17 07.02.01.02 17,00 0,00 17,00 4,00 4,00 5,00 4,00

Impozit pe terenuri 18 07.02.02 261,00 35,00 296,00 97,00 92,00 71,00 36,00

Impozit pe terenuri - PF 19 07.02.02.01 47,00 15,00 62,00 16,00 16,00 15,00 15,00

Impozit pe terenuri - PJ 20 07.02.02.02 4,00 0,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Impozit pe terenurile extravilane 21 07.02.02.03 210,00 20,00 230,00 80,00 75,00 55,00 20,00

Pag. 13 / 26


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Influente

Program rectificat

Trim I

Trim II

Program trimestrial

Trim III

Trim IV

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 22 00.10 2.423,26 -27,62 2.395,64 475,50 915,13 356,31 648,70

Sume defalcate din TVA 23 11.02 2.359,26 -29,62 2.329,64 460,00 900,63 336,81 632,20

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul judetelor

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului

Bucuresti

24 11.02.01 69,43 -18,00 51,43 30,00 30,00 0,00 -8,57

25 11.02.02 1.300,18 -11,62 1.288,56 300,00 300,00 319,56 369,00

Sume defalcate din TVA pt drumuri 26 11.02.05 250,00 0,00 250,00 0,00 79,63 84,25 86,12

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 27 11.02.06 739,65 0,00 739,65 130,00 491,00 -67,00 185,65

Taxe pe servicii specifice 28 15.02 2,00 0,00 2,00 0,50 0,50 0,50 0,50

Alte taxe pe servicii specifice 29 15.02.50 2,00 0,00 2,00 0,50 0,50 0,50 0,50

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de

activitati

30 16.02 62,00 2,00 64,00 15,00 14,00 19,00 16,00

Taxa asupra mijloacelor de transport 31 16.02.02 56,00 2,00 58,00 13,50 12,50 17,50 14,50

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 32 16.02.02.01 41,00 2,00 43,00 11,00 10,00 10,00 12,00

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 33 16.02.02.02 15,00 0,00 15,00 2,50 2,50 7,50 2,50

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 34 16.02.03 6,00 0,00 6,00 1,50 1,50 1,50 1,50

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 35 00.11 5,00 0,00 5,00 1,00 1,00 2,00 1,00

Alte impozite si taxe fiscale 36 18.02 5,00 0,00 5,00 1,00 1,00 2,00 1,00

Alte impozite si taxe 37 18.02.50 5,00 0,00 5,00 1,00 1,00 2,00 1,00

C. VENITURI NEFISCALE 38 00.12 -989,00 73,50 -915,50 -84,50 -498,13 -50,15 -282,72

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 39 00.13 21,00 0,00 21,00 5,00 5,00 6,00 5,00

Venituri din proprietate 40 30.02 21,00 0,00 21,00 5,00 5,00 6,00 5,00

Venituri din concesiuni si inchirieri 41 30.02.05 21,00 0,00 21,00 5,00 5,00 6,00 5,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 42 00.14 -1.010,00 73,50 -936,50 -89,50 -503,13 -56,15 -287,72

Venituri din prestari de servicii si alte activitati 43 33.02 30,00 0,00 30,00 7,50 7,50 7,50 7,50

Venituri din prestari de servicii 44 33.02.08 30,00 0,00 30,00 7,50 7,50 7,50 7,50

Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 45 34.02 8,00 1,50 9,50 1,50 1,50 4,00 2,50

Taxe extrajudiciare de timbru 46 34.02.02 5,00 0,00 5,00 1,00 1,00 2,00 1,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 47 34.02.50 3,00 1,50 4,50 0,50 0,50 2,00 1,50

Amenzi, penalitati si confiscari 48 35.02 29,00 0,00 29,00 8,50 7,50 7,50 5,50

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 49 35.02.01 28,00 0,00 28,00 7,50 7,50 7,50 5,50

Alte amenzi, penalitati si confiscari 50 35.02.50 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 51 37.02 -1.077,00 72,00 -1.005,00 -107,00 -519,63 -75,15 -303,22

Donatii si sponsorizari 52 37.02.01 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00

Pag. 14 / 26


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Influente

Program rectificat

Trim I

Trim II

Program trimestrial

Trim III

Trim IV

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a

bugetului local (cu semnul minus)

53 37.02.03 -1.107,00 72,00 -1.035,00 -107,00 -519,63 -105,15 -303,22

IV. SUBVENTII 54 00.17 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 55 00.18 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00

Subventii de la bugetul de stat 56 42.02 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00

B. Curente 57 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00

Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 58 42.02.34 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CHELTUIELI 59 50.02 2.685,31 0,00 119,88 2.805,19 779,30 745,20 635,21 645,48

CHELTUIELI CURENTE 60 01 2.685,31 0,00 120,38 2.805,69 779,30 745,20 635,21 645,98

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 61 10 1.509,99 0,00 -4,62 1.505,37 451,60 364,45 350,50 338,82

Cheltuieli salariale in bani 62 10.01 1.171,59 0,00 6,63 1.178,22 361,70 285,75 271,20 259,57

Salarii de baza 63 10.01.01 972,24 0,00 36,63 1.008,87 298,25 242,30 227,75 240,57

Alte sporuri 64 10.01.06 95,00 0,00 -20,00 75,00 22,00 22,00 22,00 9,00

fond aferent platii cu ora 65 10.01.11 39,85 0,00 -10,00 29,85 9,00 9,00 8,85 3,00

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 66 10.01.12 38,00 0,00 0,00 38,00 26,00 6,00 6,00 0,00

Alte drepturi salariale in bani 67 10.01.30 26,50 0,00 0,00 26,50 6,45 6,45 6,60 7,00

Contributii 68 10.03 338,40 0,00 -11,25 327,15 89,90 78,70 79,30 79,25

Contributii de asigurari sociale de stat 69 10.03.01 245,74 0,00 -5,70 240,04 62,40 57,00 58,54 62,10

Contributii de asigurari de somaj 70 10.03.02 8,30 0,00 -0,55 7,75 2,80 1,80 1,50 1,65

Contributii de asigurari sociale de sanatate 71 10.03.03 72,15 0,00 -4,55 67,60 21,05 17,05 16,85 12,65

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 72 10.03.04 9,80 0,00 -0,52 9,28 2,90 2,35 2,05 1,98

Contributii pentru concedii si indemnizatii 73 10.03.06 2,41 0,00 0,07 2,48 0,75 0,50 0,36 0,87

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 74 20 939,89 0,00 142,50 1.082,39 224,70 338,75 224,71 294,23

Bunuri si servicii 75 20.01 571,64 0,00 34,70 606,34 126,90 194,40 145,81 139,23

Furnituri de birou 76 20.01.01 40,10 0,00 0,00 40,10 10,85 11,50 8,40 9,35

Materiale pentru curatenie 77 20.01.02 16,50 0,00 0,00 16,50 4,00 4,75 4,75 3,00

Incalzit, iluminat si forta motrica 78 20.01.03 113,61 0,00 7,20 120,81 28,25 26,50 33,06 33,00

Carburanti si lubrifianti 79 20.01.05 50,50 0,00 0,00 50,50 13,80 14,50 9,50 12,70

Piese de schimb 80 20.01.06 27,50 0,00 0,00 27,50 7,25 7,50 6,00 6,75

Transport 81 20.01.07 2,00 0,00 0,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 82 20.01.08 29,90 0,00 0,00 29,90 8,00 8,50 6,50 6,90

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 83 20.01.09 286,65 0,00 27,50 314,15 52,75 118,65 76,10 66,65

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 84 20.01.30 4,88 0,00 0,00 4,88 1,00 1,50 1,50 0,88

Pag. 15 / 26


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Influente

Program rectificat

Trim I

Trim II

Program trimestrial

Trim III

Trim IV

Reparatii curente 85 20.02 50,00 0,00 107,80 157,80 0,00 15,00 10,00 132,80

Bunuri de natura obiectelor de inventar 86 20.05 15,40 0,00 0,00 15,40 1,50 1,50 11,00 1,40

Uniforme si echipament 87 20.05.01 9,50 0,00 0,00 9,50 0,00 0,00 9,50 0,00

Alte obiecte de inventar 88 20.05.30 5,90 0,00 0,00 5,90 1,50 1,50 1,50 1,40

Deplasari, detasari, transferari 89 20.06 23,35 0,00 0,00 23,35 5,85 5,85 5,85 5,80

Deplasari interne, detasari, transferari 90 20.06.01 23,35 0,00 0,00 23,35 5,85 5,85 5,85 5,80

Carti, publicatii si materiale documentare 91 20.11 14,00 0,00 0,00 14,00 4,00 4,00 3,00 3,00

Pregatire profesionala 92 20.13 3,00 0,00 0,00 3,00 1,00 1,00 1,00 0,00

Alte cheltuieli 93 20.30 262,50 0,00 0,00 262,50 85,45 117,00 48,05 12,00

alte cheltuieli cu bunuri si servicii 94 20.30.30 262,50 0,00 0,00 262,50 85,45 117,00 48,05 12,00

TITLUL III DOBANZI 95 30 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 50,00 10,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne 96 30.01 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 50,00 10,00

Dobanzi aferente creditelor interne garantate 97 30.01.02 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 50,00 10,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 98 51 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50

Transferuri curente 99 51.01 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50

Transferuri catre institutii publice 100 51.01.01 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 101 57 175,43 0,00 -18,00 157,43 103,00 42,00 10,00 2,43

Ajutoare sociale 102 57.02 175,43 0,00 -18,00 157,43 103,00 42,00 10,00 2,43

Ajutoare sociale in numerar 103 57.02.01 106,00 0,00 0,00 106,00 73,00 12,00 10,00 11,00

Ajutoare sociale in natura 104 57.02.02 69,43 0,00 -18,00 51,43 30,00 30,00 0,00 -8,57

TITLUL XVII PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT

105 85 0,00 0,00 -0,50 -0,50 0,00 0,00 0,00 -0,50

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 106 85.01 0,00 0,00 -0,50 -0,50 0,00 0,00 0,00 -0,50

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - SECIUNEA

FUNCTIONARE

107 85.01.01 0,00 0,00 -0,50 -0,50 0,00 0,00 0,00 -0,50

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 108 50.02 518,20 0,00 0,50 518,70 214,15 129,60 115,05 59,90

Autoritati publice si actiuni externe 109 51.02 426,40 0,00 0,50 426,90 190,50 123,00 63,50 49,90

CHELTUIELI CURENTE 110 01 426,40 0,00 0,50 426,90 190,50 123,00 63,50 49,90

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 111 10 226,40 0,00 0,00 226,40 125,50 62,90 38,00 0,00

Cheltuieli salariale in bani 112 10.01 173,40 0,00 0,00 173,40 102,00 47,90 23,50 0,00

Salarii de baza 113 10.01.01 154,40 0,00 0,00 154,40 95,00 41,90 17,50 0,00

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 114 10.01.12 19,00 0,00 0,00 19,00 7,00 6,00 6,00 0,00

Contributii 115 10.03 53,00 0,00 0,00 53,00 23,50 15,00 14,50 0,00

Pag. 16 / 26


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Influente

Program rectificat

Trim I

Trim II

Program trimestrial

Trim III

Trim IV

Contributii de asigurari sociale de stat 116 10.03.01 38,00 0,00 0,00 38,00 16,00 11,00 11,00 0,00

Contributii de asigurari de somaj 117 10.03.02 1,60 0,00 0,00 1,60 1,00 0,30 0,30 0,00

Contributii de asigurari sociale de sanatate 118 10.03.03 11,30 0,00 0,00 11,30 5,60 3,00 2,70 0,00

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 119 10.03.04 1,80 0,00 0,00 1,80 0,80 0,60 0,40 0,00

Contributii pentru concedii si indemnizatii 120 10.03.06 0,30 0,00 0,00 0,30 0,10 0,10 0,10 0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 121 20 200,00 0,00 0,00 200,00 65,00 60,10 25,50 49,40

Bunuri si servicii 122 20.01 150,10 0,00 0,00 150,10 50,00 45,10 18,50 36,50

Furnituri de birou 123 20.01.01 33,60 0,00 0,00 33,60 9,50 9,60 6,50 8,00

Materiale pentru curatenie 124 20.01.02 8,00 0,00 0,00 8,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Incalzit, iluminat si forta motrica 125 20.01.03 12,50 0,00 0,00 12,50 3,00 3,00 3,00 3,50

Carburanti si lubrifianti 126 20.01.05 14,00 0,00 0,00 14,00 5,00 5,00 0,00 4,00

Piese de schimb 127 20.01.06 12,00 0,00 0,00 12,00 3,50 3,50 2,00 3,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 128 20.01.08 25,00 0,00 0,00 25,00 7,00 7,00 5,00 6,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 129 20.01.09 45,00 0,00 0,00 45,00 20,00 15,00 0,00 10,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar 130 20.05 5,90 0,00 0,00 5,90 1,50 1,50 1,50 1,40

Alte obiecte de inventar 131 20.05.30 5,90 0,00 0,00 5,90 1,50 1,50 1,50 1,40

Deplasari, detasari, transferari 132 20.06 6,00 0,00 0,00 6,00 1,50 1,50 1,50 1,50

Deplasari interne, detasari, transferari 133 20.06.01 6,00 0,00 0,00 6,00 1,50 1,50 1,50 1,50

Carti, publicatii si materiale documentare 134 20.11 12,00 0,00 0,00 12,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Pregatire profesionala 135 20.13 3,00 0,00 0,00 3,00 1,00 1,00 1,00 0,00

Alte cheltuieli 136 20.30 23,00 0,00 0,00 23,00 8,00 8,00 0,00 7,00

alte cheltuieli cu bunuri si servicii 137 20.30.30 23,00 0,00 0,00 23,00 8,00 8,00 0,00 7,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 138 51 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50

Transferuri curente 139 51.01 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50

Transferuri catre institutii publice 140 51.01.01 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50

Din total capitol

Autoritati executive si legislative 141 51.02.01 426,40 0,00 0,50 426,90 190,50 123,00 63,50 49,90

Autoritati executive 142 51.02.01.03 426,40 0,00 0,50 426,90 190,50 123,00 63,50 49,90

Alte servicii publice generale 143 54.02 31,80 0,00 0,00 31,80 23,65 6,60 1,55 0,00

CHELTUIELI CURENTE 144 01 31,80 0,00 0,00 31,80 23,65 6,60 1,55 0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 145 10 25,80 0,00 0,00 25,80 22,65 1,60 1,55 0,00

Cheltuieli salariale in bani 146 10.01 22,90 0,00 0,00 22,90 20,50 1,20 1,20 0,00

Salarii de baza 147 10.01.01 3,90 0,00 0,00 3,90 1,50 1,20 1,20 0,00

Pag. 17 / 26


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Influente

Program rectificat

Trim I

Trim II

Program trimestrial

Trim III

Trim IV

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 148 10.01.12 19,00 0,00 0,00 19,00 19,00 0,00 0,00 0,00

Contributii 149 10.03 2,90 0,00 0,00 2,90 2,15 0,40 0,35 0,00

Contributii de asigurari sociale de stat 150 10.03.01 1,05 0,00 0,00 1,05 0,50 0,30 0,25 0,00

Contributii de asigurari de somaj 151 10.03.02 0,05 0,00 0,00 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00

Contributii de asigurari sociale de sanatate 152 10.03.03 1,70 0,00 0,00 1,70 1,50 0,10 0,10 0,00

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 153 10.03.04 0,05 0,00 0,00 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00

Contributii pentru concedii si indemnizatii 154 10.03.06 0,05 0,00 0,00 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 155 20 6,00 0,00 0,00 6,00 1,00 5,00 0,00 0,00

Alte cheltuieli 156 20.30 6,00 0,00 0,00 6,00 1,00 5,00 0,00 0,00

alte cheltuieli cu bunuri si servicii 157 20.30.30 6,00 0,00 0,00 6,00 1,00 5,00 0,00 0,00

Din total capitol

Alte servicii publice generale 158 54.02.50 31,80 0,00 0,00 31,80 23,65 6,60 1,55 0,00

Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi 159 55.02 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 50,00 10,00

CHELTUIELI CURENTE 160 01 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 50,00 10,00

TITLUL III DOBANZI 161 30 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 50,00 10,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne 162 30.01 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 50,00 10,00

Dobanzi aferente creditelor interne garantate 163 30.01.02 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 50,00 10,00

Din total capitol

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 164 59.02 23,55 0,00 1,50 25,05 8,85 7,95 6,75 1,50

Ordine publica si siguranta nationala 165 61.02 23,55 0,00 1,50 25,05 8,85 7,95 6,75 1,50

CHELTUIELI CURENTE 166 01 23,55 0,00 1,50 25,05 8,85 7,95 6,75 1,50

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 167 10 23,55 0,00 1,50 25,05 8,85 7,95 6,75 1,50

Cheltuieli salariale in bani 168 10.01 18,40 0,00 1,00 19,40 7,00 6,15 5,25 1,00

Salarii de baza 169 10.01.01 18,40 0,00 1,00 19,40 7,00 6,15 5,25 1,00

Contributii 170 10.03 5,15 0,00 0,50 5,65 1,85 1,80 1,50 0,50

Contributii de asigurari sociale de stat 171 10.03.01 3,80 0,00 0,30 4,10 1,30 1,30 1,20 0,30

Contributii de asigurari de somaj 172 10.03.02 0,10 0,00 0,05 0,15 0,10 0,00 0,00 0,05

Contributii de asigurari sociale de sanatate 173 10.03.03 1,00 0,00 0,10 1,10 0,30 0,40 0,30 0,10

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 174 10.03.04 0,20 0,00 0,05 0,25 0,10 0,10 0,00 0,05

Contributii pentru concedii si indemnizatii 175 10.03.06 0,05 0,00 0,00 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00

Din total capitol

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice si sigurantei nationale 176 61.02.50 23,55 0,00 1,50 25,05 8,85 7,95 6,75 1,50

Pag. 18 / 26


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Influente

Program rectificat

Trim I

Trim II

Program trimestrial

Trim III

Trim IV

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 177 63.02 1.769,91 0,00 125,18 1.895,09 455,55 488,65 417,51 533,38

Invatamant 178 65.02 1.246,26 0,00 41,50 1.287,76 300,50 300,50 281,06 405,70

CHELTUIELI CURENTE 179 01 1.246,26 0,00 41,50 1.287,76 300,50 300,50 281,06 405,70

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 180 10 1.016,44 0,00 -83,00 933,44 234,00 234,00 234,00 231,44

Cheltuieli salariale in bani 181 10.01 786,79 0,00 -53,00 733,79 185,45 185,45 185,45 177,44

Salarii de baza 182 10.01.01 625,44 0,00 -23,00 602,44 148,00 148,00 148,00 158,44

Alte sporuri 183 10.01.06 95,00 0,00 -20,00 75,00 22,00 22,00 22,00 9,00

fond aferent platii cu ora 184 10.01.11 39,85 0,00 -10,00 29,85 9,00 9,00 8,85 3,00

Alte drepturi salariale in bani 185 10.01.30 26,50 0,00 0,00 26,50 6,45 6,45 6,60 7,00

Contributii 186 10.03 229,65 0,00 -30,00 199,65 48,55 48,55 48,55 54,00

Contributii de asigurari sociale de stat 187 10.03.01 168,00 0,00 -20,00 148,00 35,00 35,00 35,00 43,00

Contributii de asigurari de somaj 188 10.03.02 5,30 0,00 -1,00 4,30 1,10 1,10 1,10 1,00

Contributii de asigurari sociale de sanatate 189 10.03.03 49,00 0,00 -8,00 41,00 11,00 11,00 11,00 8,00

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 190 10.03.04 5,85 0,00 -1,00 4,85 1,20 1,20 1,20 1,25

Contributii pentru concedii si indemnizatii 191 10.03.06 1,50 0,00 0,00 1,50 0,25 0,25 0,25 0,75

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 192 20 160,39 0,00 142,50 302,89 36,50 36,50 47,06 182,83

Bunuri si servicii 193 20.01 123,04 0,00 3,70 126,74 27,15 27,15 37,71 34,73

Furnituri de birou 194 20.01.01 6,50 0,00 0,00 6,50 1,35 1,90 1,90 1,35

Materiale pentru curatenie 195 20.01.02 5,50 0,00 0,00 5,50 1,00 1,75 1,75 1,00

Incalzit, iluminat si forta motrica 196 20.01.03 41,61 0,00 3,70 45,31 10,75 5,50 16,06 13,00

Carburanti si lubrifianti 197 20.01.05 24,50 0,00 0,00 24,50 5,80 6,50 6,50 5,70

Piese de schimb 198 20.01.06 5,50 0,00 0,00 5,50 1,25 1,50 1,50 1,25

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 199 20.01.08 4,90 0,00 0,00 4,90 1,00 1,50 1,50 0,90

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 200 20.01.09 29,65 0,00 0,00 29,65 5,00 7,00 7,00 10,65

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 201 20.01.30 4,88 0,00 0,00 4,88 1,00 1,50 1,50 0,88

Reparatii curente 202 20.02 0,00 0,00 138,80 138,80 0,00 0,00 0,00 138,80

Deplasari, detasari, transferari 203 20.06 17,35 0,00 0,00 17,35 4,35 4,35 4,35 4,30

Deplasari interne, detasari, transferari 204 20.06.01 17,35 0,00 0,00 17,35 4,35 4,35 4,35 4,30

Alte cheltuieli 205 20.30 20,00 0,00 0,00 20,00 5,00 5,00 5,00 5,00

alte cheltuieli cu bunuri si servicii 206 20.30.30 20,00 0,00 0,00 20,00 5,00 5,00 5,00 5,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 207 57 69,43 0,00 -18,00 51,43 30,00 30,00 0,00 -8,57

Ajutoare sociale 208 57.02 69,43 0,00 -18,00 51,43 30,00 30,00 0,00 -8,57

Ajutoare sociale in natura 209 57.02.02 69,43 0,00 -18,00 51,43 30,00 30,00 0,00 -8,57

Din total capitol

Pag. 19 / 26


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Influente

Program rectificat

Trim I

Trim II

Program trimestrial

Trim III

Trim IV

Invatamant prescolar si primar 210 65.02.03 1.156,83 0,00 -79,30 1.077,53 265,50 265,50 276,06 270,47

Invatamant primar 211 65.02.03.02 1.156,83 0,00 -79,30 1.077,53 265,50 265,50 276,06 270,47

Servicii auxiliare pentru educatie 212 65.02.11 89,43 0,00 120,80 210,23 35,00 35,00 5,00 135,23

Internate si cantine pentru elevi 213 65.02.11.03 89,43 0,00 120,80 210,23 35,00 35,00 5,00 135,23

Cultura, recreere si religie 214 67.02 295,65 0,00 16,50 312,15 54,05 148,15 89,45 20,50

CHELTUIELI CURENTE 215 01 295,65 0,00 16,50 312,15 54,05 148,15 89,45 20,50

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 216 10 31,15 0,00 1,50 32,65 11,05 9,25 10,85 1,50

Cheltuieli salariale in bani 217 10.01 24,10 0,00 1,10 25,20 8,30 7,00 8,80 1,10

Salarii de baza 218 10.01.01 24,10 0,00 1,10 25,20 8,30 7,00 8,80 1,10

Contributii 219 10.03 7,05 0,00 0,40 7,45 2,75 2,25 2,05 0,40

Contributii de asigurari sociale de stat 220 10.03.01 5,00 0,00 0,30 5,30 1,70 1,65 1,65 0,30

Contributii de asigurari de somaj 221 10.03.02 0,25 0,00 0,00 0,25 0,15 0,10 0,00 0,00

Contributii de asigurari sociale de sanatate 222 10.03.03 1,40 0,00 0,10 1,50 0,50 0,50 0,40 0,10

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 223 10.03.04 0,30 0,00 0,00 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00

Contributii pentru concedii si indemnizatii 224 10.03.06 0,10 0,00 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 225 20 264,50 0,00 15,00 279,50 43,00 138,90 78,60 19,00

Bunuri si servicii 226 20.01 124,00 0,00 15,00 139,00 19,00 79,90 21,10 19,00

Materiale pentru curatenie 227 20.01.02 3,00 0,00 0,00 3,00 1,00 1,00 1,00 0,00

Incalzit, iluminat si forta motrica 228 20.01.03 14,50 0,00 0,00 14,50 4,50 3,00 4,00 3,00

Transport 229 20.01.07 2,00 0,00 0,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 230 20.01.09 104,50 0,00 15,00 119,50 12,50 74,90 16,10 16,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar 231 20.05 9,50 0,00 0,00 9,50 0,00 0,00 9,50 0,00

Uniforme si echipament 232 20.05.01 9,50 0,00 0,00 9,50 0,00 0,00 9,50 0,00

Carti, publicatii si materiale documentare 233 20.11 2,00 0,00 0,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00

Alte cheltuieli 234 20.30 129,00 0,00 0,00 129,00 23,00 58,00 48,00 0,00

alte cheltuieli cu bunuri si servicii 235 20.30.30 129,00 0,00 0,00 129,00 23,00 58,00 48,00 0,00

Din total capitol

Servicii culturale 236 67.02.03 106,65 0,00 1,50 108,15 24,55 16,75 62,85 4,00

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 237 67.02.03.02 14,65 0,00 0,00 14,65 5,45 5,25 3,95 0,00

Muzee 238 67.02.03.03 5,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00

Camine culturale 239 67.02.03.07 47,00 0,00 1,50 48,50 14,10 11,50 18,90 4,00

Alte servicii culturale 240 67.02.03.30 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00

Servicii recreative si sportive 241 67.02.05 92,00 0,00 0,00 92,00 19,50 59,00 12,00 1,50

Pag. 20 / 26


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Influente

Program rectificat

Trim I

Trim II

Program trimestrial

Trim III

Trim IV

Sport 242 67.02.05.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 243 67.02.05.03 92,00 0,00 0,00 92,00 19,50 59,00 12,00 1,50

Servicii religioase 244 67.02.06 97,00 0,00 15,00 112,00 10,00 72,40 14,60 15,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 245 67.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Asigurari si asistenta sociala 246 68.02 228,00 0,00 67,18 295,18 101,00 40,00 47,00 107,18

CHELTUIELI CURENTE 247 01 228,00 0,00 67,68 295,68 101,00 40,00 47,00 107,68

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 248 10 122,00 0,00 67,68 189,68 28,00 28,00 37,00 96,68

Cheltuieli salariale in bani 249 10.01 95,25 0,00 52,83 148,08 21,95 22,00 28,80 75,33

Salarii de baza 250 10.01.01 95,25 0,00 52,83 148,08 21,95 22,00 28,80 75,33

Contributii 251 10.03 26,75 0,00 14,85 41,60 6,05 6,00 8,20 21,35

Contributii de asigurari sociale de stat 252 10.03.01 20,09 0,00 11,30 31,39 4,55 4,50 6,24 16,10

Contributii de asigurari de somaj 253 10.03.02 0,55 0,00 0,25 0,80 0,15 0,10 0,10 0,45

Contributii de asigurari sociale de sanatate 254 10.03.03 5,00 0,00 2,80 7,80 1,15 1,15 1,50 4,00

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 255 10.03.04 0,95 0,00 0,43 1,38 0,15 0,20 0,35 0,68

Contributii pentru concedii si indemnizatii 256 10.03.06 0,16 0,00 0,07 0,23 0,05 0,05 0,01 0,12

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 257 57 106,00 0,00 0,00 106,00 73,00 12,00 10,00 11,00

Ajutoare sociale 258 57.02 106,00 0,00 0,00 106,00 73,00 12,00 10,00 11,00

Ajutoare sociale in numerar 259 57.02.01 106,00 0,00 0,00 106,00 73,00 12,00 10,00 11,00

TITLUL XVII PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT

260 85 0,00 0,00 -0,50 -0,50 0,00 0,00 0,00 -0,50

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 261 85.01 0,00 0,00 -0,50 -0,50 0,00 0,00 0,00 -0,50

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - SECIUNEA

FUNCTIONARE

Din total capitol

262 85.01.01 0,00 0,00 -0,50 -0,50 0,00 0,00 0,00 -0,50

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 263 68.02.05 122,00 0,00 67,68 189,68 28,00 28,00 37,00 96,68

Asistenta sociala in caz de invaliditate 264 68.02.05.02 122,00 0,00 67,68 189,68 28,00 28,00 37,00 96,68

Asistenta sociala pentru familie si copii 265 68.02.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prevenirea excluderii sociale 266 68.02.15 106,00 0,00 -0,50 105,50 73,00 12,00 10,00 10,50

Ajutor social 267 68.02.15.01 106,00 0,00 -0,50 105,50 73,00 12,00 10,00 10,50

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 268 68.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 269 69.02 207,00 0,00 19,20 226,20 47,50 58,45 68,05 52,20

Locuinte, servicii si dezvoltare publica 270 70.02 207,00 0,00 19,20 226,20 47,50 58,45 68,05 52,20

Pag. 21 / 26


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Influente

Program rectificat

Trim I

Trim II

Program trimestrial

Trim III

Trim IV

CHELTUIELI CURENTE 271 01 207,00 0,00 19,20 226,20 47,50 58,45 68,05 52,20

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 272 10 30,00 0,00 3,20 33,20 10,30 10,20 9,50 3,20

Cheltuieli salariale in bani 273 10.01 23,50 0,00 2,00 25,50 8,00 8,00 7,50 2,00

Salarii de baza 274 10.01.01 23,50 0,00 2,00 25,50 8,00 8,00 7,50 2,00

Contributii 275 10.03 6,50 0,00 1,20 7,70 2,30 2,20 2,00 1,20

Contributii de asigurari sociale de stat 276 10.03.01 4,60 0,00 1,00 5,60 1,55 1,55 1,50 1,00

Contributii de asigurari de somaj 277 10.03.02 0,20 0,00 0,00 0,20 0,10 0,10 0,00 0,00

Contributii de asigurari sociale de sanatate 278 10.03.03 1,30 0,00 0,20 1,50 0,50 0,40 0,40 0,20

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 279 10.03.04 0,30 0,00 0,00 0,30 0,10 0,10 0,10 0,00

Contributii pentru concedii si indemnizatii 280 10.03.06 0,10 0,00 0,00 0,10 0,05 0,05 0,00 0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 281 20 177,00 0,00 16,00 193,00 37,20 48,25 58,55 49,00

Bunuri si servicii 282 20.01 174,50 0,00 16,00 190,50 30,75 42,25 68,50 49,00

Incalzit, iluminat si forta motrica 283 20.01.03 45,00 0,00 3,50 48,50 10,00 15,00 10,00 13,50

Carburanti si lubrifianti 284 20.01.05 12,00 0,00 0,00 12,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Piese de schimb 285 20.01.06 10,00 0,00 0,00 10,00 2,50 2,50 2,50 2,50

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 286 20.01.09 107,50 0,00 12,50 120,00 15,25 21,75 53,00 30,00

Alte cheltuieli 287 20.30 2,50 0,00 0,00 2,50 6,45 6,00 -9,95 0,00

alte cheltuieli cu bunuri si servicii 288 20.30.30 2,50 0,00 0,00 2,50 6,45 6,00 -9,95 0,00

Din total capitol

Locuinte 289 70.02.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 290 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 291 70.02.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alimentare cu apa 292 70.02.05.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Iluminat public si electrificari rurale 293 70.02.06 120,50 0,00 3,50 124,00 20,00 25,00 55,50 23,50

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 294 70.02.50 86,50 0,00 15,70 102,20 27,50 33,45 12,55 28,70

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 295 79.02 166,65 0,00 -26,50 140,15 53,25 60,55 27,85 -1,50

Transporturi 296 84.02 72,90 0,00 -28,50 44,40 8,65 21,50 17,75 -3,50

CHELTUIELI CURENTE 297 01 72,90 0,00 -28,50 44,40 8,65 21,50 17,75 -3,50

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 298 10 20,90 0,00 2,50 23,40 6,65 6,50 7,75 2,50

Cheltuieli salariale in bani 299 10.01 16,50 0,00 1,40 17,90 5,00 5,00 6,50 1,40

Salarii de baza 300 10.01.01 16,50 0,00 1,40 17,90 5,00 5,00 6,50 1,40

Contributii 301 10.03 4,40 0,00 1,10 5,50 1,65 1,50 1,25 1,10

Contributii de asigurari sociale de stat 302 10.03.01 3,10 0,00 0,90 4,00 1,10 1,00 1,00 0,90

Pag. 22 / 26


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Influente

Program rectificat

Trim I

Trim II

Program trimestrial

Trim III

Trim IV

Contributii de asigurari de somaj 303 10.03.02 0,15 0,00 0,05 0,20 0,10 0,05 0,00 0,05

Contributii de asigurari sociale de sanatate 304 10.03.03 0,85 0,00 0,15 1,00 0,30 0,30 0,25 0,15

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 305 10.03.04 0,20 0,00 0,00 0,20 0,10 0,10 0,00 0,00

Contributii pentru concedii si indemnizatii 306 10.03.06 0,10 0,00 0,00 0,10 0,05 0,05 0,00 0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 307 20 52,00 0,00 -31,00 21,00 2,00 15,00 10,00 -6,00

Reparatii curente 308 20.02 50,00 0,00 -31,00 19,00 0,00 15,00 10,00 -6,00

Alte cheltuieli 309 20.30 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00

alte cheltuieli cu bunuri si servicii 310 20.30.30 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00

Din total capitol

Transport rutier 311 84.02.03 72,90 0,00 -28,50 44,40 8,65 21,50 17,75 -3,50

Drumuri si poduri 312 84.02.03.01 72,90 0,00 -28,50 44,40 8,65 21,50 17,75 -3,50

Strazi 313 84.02.03.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte actiuni economice 314 87.02 93,75 0,00 2,00 95,75 44,60 39,05 10,10 2,00

CHELTUIELI CURENTE 315 01 93,75 0,00 2,00 95,75 44,60 39,05 10,10 2,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 316 10 13,75 0,00 2,00 15,75 4,60 4,05 5,10 2,00

Cheltuieli salariale in bani 317 10.01 10,75 0,00 1,30 12,05 3,50 3,05 4,20 1,30

Salarii de baza 318 10.01.01 10,75 0,00 1,30 12,05 3,50 3,05 4,20 1,30

Contributii 319 10.03 3,00 0,00 0,70 3,70 1,10 1,00 0,90 0,70

Contributii de asigurari sociale de stat 320 10.03.01 2,10 0,00 0,50 2,60 0,70 0,70 0,70 0,50

Contributii de asigurari de somaj 321 10.03.02 0,10 0,00 0,10 0,20 0,05 0,05 0,00 0,10

Contributii de asigurari sociale de sanatate 322 10.03.03 0,60 0,00 0,10 0,70 0,20 0,20 0,20 0,10

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 323 10.03.04 0,15 0,00 0,00 0,15 0,10 0,05 0,00 0,00

Contributii pentru concedii si indemnizatii 324 10.03.06 0,05 0,00 0,00 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 325 20 80,00 0,00 0,00 80,00 40,00 35,00 5,00 0,00

Alte cheltuieli 326 20.30 80,00 0,00 0,00 80,00 40,00 35,00 5,00 0,00

alte cheltuieli cu bunuri si servicii 327 20.30.30 80,00 0,00 0,00 80,00 40,00 35,00 5,00 0,00

Din total capitol

Proiecte de dezvoltare multifunctionale 328 87.02.05 93,75 0,00 2,00 95,75 44,60 39,05 10,10 2,00

Alte actiuni economice 329 87.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 330 96.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REZERVE 331 97.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EXCEDENT 332 98.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEFICIT 333 99.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 23 / 26


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Influente

Program rectificat

Trim I

Trim II

Program trimestrial

Trim III

Trim IV

SECTIUNEA DEZVOLTARE

SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 2.507,00 3,00 2.510,00 107,00 519,63 1.305,15 578,22

TOTAL VENITURI 2 00.01 2.507,00 3,00 2.510,00 107,00 519,63 1.305,15 578,22

VENITURI PROPRII 3 48.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I. VENITURI CURENTE 4 00.02 1.107,00 -72,00 1.035,00 107,00 519,63 105,15 303,22

C. VENITURI NEFISCALE 5 00.12 1.107,00 -72,00 1.035,00 107,00 519,63 105,15 303,22

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 6 00.14 1.107,00 -72,00 1.035,00 107,00 519,63 105,15 303,22

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 7 37.02 1.107,00 -72,00 1.035,00 107,00 519,63 105,15 303,22

Varsaminte din sectiunea de functionare 8 37.02.04 1.107,00 -72,00 1.035,00 107,00 519,63 105,15 303,22

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 9 45.02 1.400,00 75,00 1.475,00 0,00 0,00 1.200,00 275,00

Fondul European de Dezvoltare regionala 10 45.02.01 1.400,00 75,00 1.475,00 0,00 0,00 1.200,00 275,00

Prefinantari 11 45.02.01.03 1.400,00 75,00 1.475,00 0,00 0,00 1.200,00 275,00

TOTAL CHELTUIELI 12 50.02 2.779,90 0,00 3,00 2.782,90 379,90 519,63 1.305,15 578,22

CHELTUIELI CURENTE 13 01 707,90 0,00 75,00 782,90 272,90 75,00 125,00 310,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

(FEN) POSTADERARE

14 56 707,90 0,00 75,00 782,90 272,90 75,00 125,00 310,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 15 56.01 707,90 0,00 75,00 782,90 272,90 75,00 125,00 310,00

Finantarea Uniunii Europene 16 56.01.02 350,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 150,00 200,00

Cheltuieli neeligibile 17 56.01.03 357,90 0,00 75,00 432,90 272,90 75,00 -25,00 110,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 18 70 1.022,00 0,00 -39,00 983,00 107,00 444,63 130,15 301,22

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 19 71 1.022,00 0,00 -39,00 983,00 107,00 444,63 130,15 301,22

Active fixe 20 71.01 840,00 0,00 123,00 963,00 90,00 379,63 63,15 430,22

Constructii 21 71.01.01 840,00 0,00 123,00 963,00 90,00 379,63 63,15 430,22

Reparatii capitale aferente activelor fixe 22 71.03 182,00 0,00 -162,00 20,00 17,00 65,00 67,00 -129,00

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 23 81 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE 24 81.04 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00

TITLUL XVII PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT

25 85 0,00 0,00 -33,00 -33,00 0,00 0,00 0,00 -33,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 26 85.01 0,00 0,00 -33,00 -33,00 0,00 0,00 0,00 -33,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - SECTIUNEA

DEZVOLTARE

27 85.01.02 0,00 0,00 -33,00 -33,00 0,00 0,00 0,00 -33,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 28 69.02 182,00 0,00 -162,00 20,00 17,00 65,00 67,00 -129,00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica 29 70.02 182,00 0,00 -162,00 20,00 17,00 65,00 67,00 -129,00

Pag. 24 / 26


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Influente

Program rectificat

Trim I

Trim II

Program trimestrial

Trim III

Trim IV

CHELTUIELI CURENTE 30 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 31 70 182,00 0,00 -162,00 20,00 17,00 65,00 67,00 -129,00

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 32 71 182,00 0,00 -162,00 20,00 17,00 65,00 67,00 -129,00

Reparatii capitale aferente activelor fixe 33 71.03 182,00 0,00 -162,00 20,00 17,00 65,00 67,00 -129,00

Din total capitol

Locuinte 34 70.02.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 35 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 36 70.02.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alimentare cu apa 37 70.02.05.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Iluminat public si electrificari rurale 38 70.02.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 39 70.02.50 182,00 0,00 -162,00 20,00 17,00 65,00 67,00 -129,00

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 40 79.02 2.597,90 0,00 165,00 2.762,90 362,90 454,63 1.238,15 707,22

Transporturi 41 84.02 840,00 0,00 90,00 930,00 90,00 379,63 63,15 397,22

CHELTUIELI CURENTE 42 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 43 70 840,00 0,00 123,00 963,00 90,00 379,63 63,15 430,22

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 44 71 840,00 0,00 123,00 963,00 90,00 379,63 63,15 430,22

Active fixe 45 71.01 840,00 0,00 123,00 963,00 90,00 379,63 63,15 430,22

Constructii 46 71.01.01 840,00 0,00 123,00 963,00 90,00 379,63 63,15 430,22

TITLUL XVII PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT

47 85 0,00 0,00 -33,00 -33,00 0,00 0,00 0,00 -33,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 48 85.01 0,00 0,00 -33,00 -33,00 0,00 0,00 0,00 -33,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - SECTIUNEA

DEZVOLTARE

Din total capitol

49 85.01.02 0,00 0,00 -33,00 -33,00 0,00 0,00 0,00 -33,00

Transport rutier 50 84.02.03 840,00 0,00 90,00 930,00 90,00 379,63 63,15 397,22

Drumuri si poduri 51 84.02.03.01 840,00 0,00 90,00 930,00 90,00 379,63 63,15 397,22

Strazi 52 84.02.03.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte actiuni economice 53 87.02 1.757,90 0,00 75,00 1.832,90 272,90 75,00 1.175,00 310,00

CHELTUIELI CURENTE 54 01 707,90 0,00 75,00 782,90 272,90 75,00 125,00 310,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

(FEN) POSTADERARE

55 56 707,90 0,00 75,00 782,90 272,90 75,00 125,00 310,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 56 56.01 707,90 0,00 75,00 782,90 272,90 75,00 125,00 310,00

Finantarea Uniunii Europene 57 56.01.02 350,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 150,00 200,00

Cheltuieli neeligibile 58 56.01.03 357,90 0,00 75,00 432,90 272,90 75,00 -25,00 110,00

Pag. 25 / 26


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program aprobat

Din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Influente

Program rectificat

Trim I

Trim II

Program trimestrial

Trim III

Trim IV

CHELTUIELI DE CAPITAL 59 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 60 81 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE 61 81.04 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00

Din total capitol

Proiecte de dezvoltare multifunctionale 62 87.02.05 1.757,90 0,00 75,00 1.832,90 272,90 75,00 1.175,00 310,00

Alte actiuni economice 63 87.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 64 96.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REZERVE 65 97.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EXCEDENT 66 98.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEFICIT 67 99.02 272,90 0,00 0,00 272,90 272,90 0,00 0,00 0,00

Contabil

Director

LEMPERGHER ERIKA

BALAZSI IOSIF

Pag. 26 / 26

More magazines by this user
Similar magazines