Indonezja partner biznesowy Polski Indonesia:business partner for Poland

kig.pl
  • No tags were found...

Indonezja: partner biznesowy Polski Indonesia:business partner for ...

Ministerstwo Gospodarki

Romuald Morawski

I Radca, Kierownik

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji

Ambasady RP w Dżakarcie

Indonezja: partner biznesowy Polski

Perspektywiczne sektory dla polskiego eksportu

i inwestycji

Indonesia:business partner for Poland

Prospective sectors for Polish export and investments

Ministry of Economy

Romuald Morawski

I Counsellor, Head of

Trade and Investment Promotion Section

Embassy of Poland in Jakarta

04.09.2013

Hotel Hyatt, Ministerstwo Gospodarki

Warszawa Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dżakarcie


Ministerstwo Gospodarki

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dżakarcie


Informacje ogólne o Indonezji

Oficjalna nazwa

Powierzchnia

Ludność

Stolica

Republika Indonezji (Republic of Indonesia ‐ RI)

1.904 mln km. kw. (archipelag ok. 17.000 wysp)

239.6 mln

Dżakarta (Jakarta) ‐ oficjalnie 8.9 mln ludności

Główne miasta (mln) Medan (1.9), Surabaya (2.6), Bandung (2.2), Palembang (1.5)

Główne grupy etniczne

Jawajczycy (41%), Sundajczycy, Madurowie, Minangkabu, Betawi.

Ogółem ok. 300 grup etnicznych.

Główne religie islam (86.1%), protestantyzm (5.7%), katolicyzm (3.0% ), hinduizm (1.8% )

Główne bogactwa naturalne

Główne produkty rolne

System walutowy, kurs i wymiana

Język

Klimat

gaz, ropa naftowa, złoto, srebro, energia geotermalna, węgiel, boksyty, miedź, cyna, nikiel

kawa, herbata, olej palmowy, ziarna pieprzu, goździki, tytoń, kauczuk, gałka muszkatołowa,

kauczuk, kakao, ryż, pataty, trzcina cukrowa, ananasy, duriany, kokosy, soja, kukurydza

rupia indonezyjska IDR, kurs średnioroczny; 1 USD‐9.800 IDR

indonezyjski (bahasa Indonesia) ‐ podobny do malajskiego, (ogółem ponad 500 języków).

Tropikalny

Ministerstwo Gospodarki

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dżakarcie


Indonezja dziś…

• 16‐ta największa gospodarka na

świecie

• 45 milionowa klasa średnia

• 53% populacji żyjącej w miastach

wytwarzającej 74% PKB

• 55 milionów wykwalifikowanych

pracowników

• $0.5 bln. ‐ szacunkowa wartość

rynku usług, rolnictwa, rybołówstwa,

wydobycia i szkolnictwa

...i w 2030 r.

• 7‐ma największa gospodarka

na świecie

• 135 milionowa klasa średnia

• 71% populacji żyjącej w miastach

wytwarzającej 86% PKB

• 113 milionów

wykwalifikowanych pracowników

• $1.8 bln. ‐ szacunkowa wartość

rynku usług, rolnictwa, rybołówstwa,

wydobycia i szkolnictwa

• Największa gospodarka ASEAN

Ministerstwo Gospodarki

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dżakarcie


Ministerstwo Gospodarki

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dżakarcie

Struktura PKB Indonezji w 2012 r.


Rzeczywistość gospodarcza a szacunki ekspertów (lipiec 2013 r.)

Ministerstwo Gospodarki

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dżakarcie


Wymiana handlowa Indonezja – świat w latach 2009‐2012

Description 2009 2010 2011 2012

I EKSPORT OGÓŁEM 116.510,00 157.779,10 203.496,60 190.031,80

Eksport z

wykluczeniem ropy i

gazu

97.491,70 129.739,50 162.019,60 153.054,60

II IMPORT OGÓŁEM 96.829,20 135.663,30 177.435,60 191.691,00

Mln USD

Import z

wykluczeniem ropy i

gazu

77.848,50 108.250,60 136.734,00 149.126,70

Ministerstwo Gospodarki

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dżakarcie


Realizacja inwestycji w Indonezji w latach 2009‐2012

mld USD

Ministerstwo Gospodarki

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dżakarcie


BIZ w Indonezji w 2012 r. wg. sektorów

Ministerstwo Gospodarki

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dżakarcie


Ministerstwo Gospodarki

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dżakarcie

Flagi i herby narodowe


Polska –Indonezja

2012 r.

Powierzchnia (km

kw.)

Polska

Indonezja

312 685 1 904 569

Populacja (miliony) 38,4 240,1

Siła robocza (miliony) 17,9 116,5

Bezrobocie 13,5 6,7

PKB nominalny (mld

USD)

504 878

PKB p.c. (USD) 20100 4500

Wzrost PKB (%) 2 6,5

Struktura PKB (%)

Rolnictwo 3,4 14,9

Przemysł 33,6 46,0

Usługi 63 39,1

Eksport (mld USD) 190,2 190

Import (mld USD) 203,3 191,7

BIZ (mld USD) 3,6 24,6


Sektory perspektywiczne dla

polskich firm

• maszyny, urządzenia i usługi dla sektora górniczego,

• sprzęt i wyposażenie wojska, policji, służb ratowniczych,

• maszyny dla sektora wydobycia ropy i gazu,

• maszyny budowlane, wyposażenie lotnisk,

• kotły, turbiny, transformatory,

• maszyny i urządzenia dla p. papierniczego i tytoniowego,

• kosmetyki i art. higieny osobistej,

• art. spożywcze,

• produkty z certyfikatem Halal,

• sprzęt laboratoryjny i medyczny,

• towary luksusowe,

• art. chemiczne, plastikowe, nawozy rolnicze,

• renowacja zabytków.


Branżowy program promocji sektora obronnego

w Indonezji

2011-2014

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, p. 6.5.1

2012 r.

Uczestnictwo w targach Indodefence Indonesia, 7-10.11.2012

2013 r.

Misja gospodarcza firm polskich z branży zbrojeniowej do Indonezji (do 30

listopada)

2014 r.

Uczestnictwo w targach Indodefence Indonesia, 05-08.11.2014

http://www.indodefence.com/

Ministerstwo Gospodarki

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dżakarcie


Obroty handlowe Polska ‐ Indonezja w latach 2005‐2012 (mln USD)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Obroty 359,3 398,9 502,9 601,3 570,7 656,9 840,8 745,01

Eksport 40,6 40,2 90,3 57,1 84,7 66,2 120,9 122

Import 318,7 358,7 412,6 544,2 486 590,7 719,9 622,97

Saldo ‐278,1 ‐318,5 ‐322,3 ‐487,1 ‐401,3 ‐524,5 ‐599 ‐500,93

Ministerstwo Gospodarki

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dżakarcie


Obroty handlowe Polska ‐ Indonezja w okresie

I‐VI.2013 r. (porównanie z analogicznym

okresem 2012 r.), mln USD

Ministerstwo Gospodarki

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dżakarcie


Główne towary eksportowe z Polski

do Indonezji w 2012 r.

Art. chemiczne

8%

7% 6% 3% 1%

11%

25%

39%

Art. elektromechaniczne

Produkty rolno‐spożywcze

Wyroby z metali

nieszlachetnych

Wyroby z plastiku

Pozostałe

Produkty z papieru

Skóry

Ministerstwo Gospodarki

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dżakarcie


Główne towary importowe z

Indonezji do Polski w 2012 r.

Kauczuk i produkty z gumy

10%

12%

7% 3%

18%

29%

21%

Art. elektromechaniczne

Pozostałe produkty

Odzież

Produkty chemiczne

Obuwie i galanteria

Drewno i wyroby z drewna

Ministerstwo Gospodarki

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dżakarcie


Market Access Database –http://madb.europa.eu


Pierwsza polska „inwestycja”

w Indonezji

1870 r. 2010 r.

Ministerstwo Gospodarki

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dżakarcie


Przemysł wydobywczy

Indonezja, to jeden z największych producentów węgla niklu, miedzi, złota i cyny,

• Na terenie kraju znajduje się ok. 104 mld ton złóż węgla, głównie na Sumatrze

Południowej (48% zasobów krajowych), Sumatrze Północnej (8%), Kalimantanie

Wschodnim (32%), Kalimantanie Południowym (10%),

• Według szacunków ekspertów, w 2013 r. eksport węgla wzrośnie do 330 milionów

ton, tj,. o 6,5% w porównaniu do 2012 r.

• Eksport węgla napędzany jest głównie przez gospodarki azjatyckie, tj. Indie, Chiny,

które wciąż dużą część energii produkują w elektrowniach węglowych,

• W najbliższych latach, w związku z planami budowy elektrowni węglowych w

Indonezji, zapotrzebowanie rynku wewnętrznego rosnąć będzie w tempie ok. 57

mln ton rocznie,

• Odbiorcy krajowi mogą być podzieleni na trzy grupy: elektrownie, fabryki

cementu, pozostali odbiorcy przemysłowi,

• Szacuje się, że produkcja węgla w 2025 r. wyniesie ok. 560 mln ton, z czego ok.

60% będzie eksportowana.

Ministerstwo Gospodarki

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dżakarcie


Ministerstwo Gospodarki

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dżakarcie


Produkcja Węgla w Indonezji, 2004‐2011 (mln ton)

Ministerstwo Gospodarki

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dżakarcie


Kraje ‐ odbiorcy indonezyjskiego węgla ‐ 2011 r.

Ministerstwo Gospodarki

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dżakarcie


Najwięksi producenci ropy w Indonezji ‐ 2012 r.

Ministerstwo Gospodarki

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dżakarcie


Najwięksi producenci gazu w Indonezji ‐ 2012 r.

Ministerstwo Gospodarki

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dżakarcie


Rok

Sektor obronny

Budżet na sektor obronny

mld USD

2010 4.47

2011 5.2

2012 7.5

2013 8.45

(co stanowi 1% PKB i blisko 80% wzrost w stosunku do roku 2010)

Podział budżetowy sektora obronnego

Dowództwa sił zbrojnych (TNI) 2.5%

Wojska lądowe (TNI‐AD) 26%

Marynarka wojenna (TNI‐AL) 36 %

Lotnictwo (TNI‐AU) 33 %

Ministerstwo Gospodarki

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dżakarcie


Firmy z sektora obronnego

konstrukcja i produkcja samolotów

wojskowych i cywilnych

rozwiązania dla marynarki wojennej

uzbrojenie

materiały wybuchowe

Ministerstwo Gospodarki

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dżakarcie


Sektor obronny

Pierwszy system KOBRA został dostarczony i zaakceptowany

przez wojska lądowe Indonezji w listopadzie 2007 r.

Ministerstwo Gospodarki

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dżakarcie


Import żywności do Indonezji w 2012 r. (USD)

Ministerstwo Gospodarki

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dżakarcie


MP3EI

Plan przyspieszenia i rozwoju gospodarki

Indonezji w latach 2011‐2025

• MP3EI to długoterminowy plan rozwoju

gospodarczego Indonezji.

• Stopniowa, ale ciągła realizacja jest kluczowym

czynnikiem jego sukcesu.

• Wykonanie planu odbędzie się w trzech etapach aż

do 2025 roku:

Szanse dla polskich firm w zakresie inwestycji,

kooperacji, dostaw urządzeń, maszyn i usług

Ministerstwo Gospodarki

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dżakarcie


Etapy realizacji MP3EI

2011 2015 2020 2025

• Powołanie Komitetu MP3EI,

• Przygotowanie Planu Działania dot.

regulacji prawnych, pozwoleń,

ułatwień dla inwestorów, itp.

• Budowa i rozbudowa portów

morskich i lotniczych,

• Wzmocnienie instytucji naukowobadawczych,

w poszczególnych

korytarzach,

• Rozwój zasobów ludzkich w celu

realizacji planu w poszczególnych

korytarzach.

• Przyspieszenie realizacji

długookresowych projektów

infrastrukturalnych,

• Wzmocnienie możliwości

innowacyjnych w celu

zwiększenia konkurencyjności

w głównych gałęziach

gospodarczych,

•Poprawa systemu

zarządzania w wybranych

sektorach gospodarczych,

• Rozwój sektorów o wysokiej

wartości dodanej.

• Wzmocnienie konkurencyjności

przemysłu wobec globalnych

wyzwań

• Wykorzystanie nowych technologii

w celu utrzymania zrównoważonego

wzrostu.


• Wartość inwestycji w ramach MP3EI od maja 2011 do marca 2013 r. wyniosła 433,5 mld USD

(w tym w samej infrastrukturze 188,86 mld)

• W ramach rozwoju poszczególnych korytarzy ekonomicznych rozpoczęto kolejnych 209

projektów o wartości 60,3 mld USD:

1. Jawa ‐ 20,94 mld USD (67 projektów)

2. Sumatra 10,68 mld USD (41 projektów)

3. Kalimantan 12,3 mld USD (44 projekty)

4. Sulawesi 2,81 mld USD (19 projektów)

5. Bali–Nusa Tenggara 4,23 mld USD (17 projektów)

6. Papua i Moluki 9,34 mld USD (21 projektów)

• Ww. projekty finansowane są ze źródeł: 12,78 mld USD (21,2.%) – firmy państwowe; 26,96

mld USD (44,7%) – firmy prywatne; 10,90 mld USD (18,1%) budżet krajowy; 9,66 mld USD

(16,0%) –partnerstwo publiczno‐prywatne.

• W II kw. 2013 r. rozpoczęto kolejnych 107 projektów o wartości 71,17 mld USD.

Ministerstwo Gospodarki

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dżakarcie


Regionalny aspekt

gospodarki

Partnerstwo

Publiczno‐Prywatne

Rządowe wsparcie

dla regionów

ROZWINIĘTY

REGION

ROZWIJAJĄCY SIĘ

REGION

NOWO‐

ROZWIJAJĄCY SIĘ

REGION

• Rozwinięty region: zachęty dla inwestorów prywatnych do

rozbudowy infrastruktury

• Rozwijający się region: wdrażanie partnerstwa publicznoprywatnego

• Nowo‐rozwijający się region: wsparcie rządowe


Sumatra

Produkcja/przetwarzanie

surowców naturalnych

Java

Przemysł i rozwój

zasobów ludzkich

Kalimantan

Przemysł wydobywczy i

energetyczny

Sulawesi

Przemysł wydobywczy,

energetyczny,

rybołówstwo

Bali – Nusa Tenggara

Turystyka, rolnictwo

Papua –Kep. Maluku

Przemysł wydobywczy,

energetyczny,

rybołówstwo


Inwestycje

• Potrzeby: 60 mld USD rocznie

• 33% z budżetu centralnego i

poszczególnych regionów

• 67% z sektora prywatnego


• Prezentacja 36 wiodących projektów infrastrukturalnych w Indonezji ,

• Stoiska informacyjne ministerstw odpowiedzialnych za rozwój

infrastruktury,

• Stoiska informacyjne wytypowanych prowincji – uczestników MP3EI.

http://www.indonesiainfrastructure.org/

Ministerstwo Gospodarki

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dżakarcie


Przetargi publiczne w Indonezji

• Warunki udziału firm zagranicznych w przetargach publicznych na terenie Indonezji

określone są w rozporządzeniu prezydenckim nr. 70/2012.

• Ogłoszenia o przetargach umieszczane są na portalach poszczególnych instytucji oraz na

stronie: www.inaproc.lkpp.go.id


Wydział Promocji Handlu i

Inwestycji w Dżakarcie

• promocja potencjału eksportowego podczas:

• wystaw i targów,

• seminariów,

• spotkań.

• opracowywanie informacji dot. rynku lokalnego, nisz,

możliwości dla polskich eksporterów i inwestorów,

• publikacje własne,

• pomoc polskim firmom w nawiązaniu kontaktu z

firmami indonezyjskimi,

• informowanie firm lokalnych o polskiej ofercie

eksportowej oraz możliwościach inwestycyjnych w

naszym kraju,

• współpraca z konsulami honorowymi, instytucjami okołobiznesowymi,

narodowymi izbami gospodarczymi,

stowarzyszeniami,

• PAIIZ oraz COIE w Polsce.

Ministerstwo Gospodarki

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dżakarcie


• Kenapa Polandia 2012/2013,

Indonezja 2012 – informator biznesowy,

• broszury sektorowe,

• artykuły i doniesienia prasowe,

• tłumaczenia ulotek promocyjnych firm polskich.

www.jakarta.trade.gov.pl

• trzy wersje językowe,

• ponad 300 artykułów w j. indonezyjskim,

• informacje biznesowe z Polski i Indonezji,

• kalendarz wydarzeń gosp. w obydwu

krajach,

• dane kontaktowe stowarzyszeń, izb

gospodarczych, itp.

• przewodniki biznesowe dla handlowców

i inwestorów.

Ministerstwo Gospodarki

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dżakarcie


Portal Promocji Eksportu

Jeśli chcecie Państwo znaleźć odbiorców dla

swoich towarów, gorąco rekomendujemy

portal WWW.EKSPORTER.GOV.PL, na którym

można zarejestrować swoją ofertę sprzedaży

towarów za granicę, jak również znaleźć

zapytania firm zagranicznych, poszukujących

dostawców towarów z Polski.

Portal należy do Ministerstwa Gospodarki i jest

prowadzony przez Polską Agencję Informacji i

Inwestycji Zagranicznych S.A.

Niezależnie od bazy ofert i zapytań, które

znajdują się na portalu, zawiera on także wiele

przydatnych informacji dla przedsiębiorców,

podejmujących lub prowadzących współpracę z

firmami z zagranicy.

WWW.EKSPORTER.GOV.PL

Ministerstwo Gospodarki

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dżakarcie


Współpraca z Polskim Klubem Biznesu w Dżakarcie

www.polclub.biz

• networking,

• wsparcie polskich i indonezyjskich

przedsiębiorców w nawiązywaniu

kontaktów,

• współpraca z innymi dwu i

wielostronnymi izbami

gospodarczymi,

• wymiana doświadczeń dot. rynku

lokalnego.

Ministerstwo Gospodarki

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dżakarcie


Ministerstwo Gospodarki

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dżakarcie


Dziękujemy

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji

Ambasady RP w Dżakarcie

tel. (+62 21) 25 25 947, fax (+62 21) 25 25 960

e‐mail: jakarta@trade.gov.pl

www.jakarta.trade.gov.pl

Ministerstwo Gospodarki

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dżakarcie

More magazines by this user
Similar magazines