wdrożenie

kig.pl
  • No tags were found...

Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Miasta Zabrze

Telemedycyna i farmakoterapia

– jak stymulować postęp?

p?

CO JEST MIARĄ POSTĘPU?

Poprawa jakości

życia

Produkt

Powszechne

wdrożenie

Wydłużenie życia


Co stymuluje postęp?

p?

Zapotrzebowanie na

powszechne wdrożenie

produktu


• Część

I. Telemedycyna

Co stymuluje

postęp?

Czy możemy być

liderem?


Algorytm postępu

pu

w telemedycynie

Koncepcja

Projekt

Pilotaż

Badanie

wieloośrodkowe

Produkt


Algorytm postępu pu w telemedycynie

Poprawa jakości

życia

Produkt

Powszechne

wdrożenie

Wydłużenie życia


Warunki postępu pu w telemedycynie,

CZYLI CO STYMULUE POSTĘP?

P?

Potencjał

intelektualny

Koncepcja

Projekt

Pilotaż

System organizacji

Badanie

wieloośrodkowe

System finansowania

Produkt


Warunki postępu pu w telemedycynie,

CZYLI CO STYMULUJE POSTĘP

Akceptacja

przez środowisko

Akceptacja

przez pacjenta

Powszechne wdrożenie

PRODUKTU

Akceptacja

przez płatnika

System

organizacji

System

finansowania


Jak zostać liderem?

Koncepcja

Projekt

Pilotaż

Badanie

wieloośrodkowe

Produkt

Publikacja

Publikacja


Jak zostać liderem?

Wprowadzenie

Produkt

Wprowadzenie

Poprawa jakości

życia

do standardów

postępowania

powania

Wydłużenie życia

Akceptacja konieczności

powszechnego

ESC, AHA, ACC

wdrożenie


Czy możemy być liderami postępu

XIX SYMPOZJUM INSTYTUTU KARDIOLOGII

w TELEKARDIOLOGII?

Ryszard Piotrowicz

Klinika Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrokardiologii Nieinwazyjnej

INSTYTUT KARDIOLOGII - WARSZAWA


Postęp p nie jedno ma imię


Postęp w leczeniu chorób serca

Wzrost przeżywalności – wydłużenie życia

Przeżywają ci, którzy dawniej umierali

ROZWIJAJĄCA SIĘ EPIDEMIA

NIEWYDOLNOŚCI SERCA

6 500 000 – 10 000 000

Europejczyków

1 000 000 Polaków


Wskaźniki 5-letniego 5

przeżycia chorych

na nowotwory w porównaniu z niewydolności

cią serca


Rehabilitacja kardiologiczna jest uznaną

formą terapii chorych z niewydolności

cią serca

poprawiającą jakość

życia i wydłużaj

ającą życie


Czynniki warunkujące niezadowalający udział pacjentów

z niewydolności

cią serca we wczesnej rehabilitacji

Tęsknota za powrotem do życia poza szpitalem


Czynniki warunkujące niezadowalający udział pacjentów

we wczesnej rehabilitacji ambulatoryjnej

Czasochłonność

(dojazd – rehabilitacja - powrót)

Uciążliwość

(dojazdy, istota choroby)

Trudności pogodzenia

z życiem rodzinnym, zawodowym itd..

Finanse

( koszty dojazdu)

Odległość


Najlepiej

w miejscu zamieszkania:

Czynniki utrudniające rehabilitację ambulatoryjną:

- czas trwania (dojazd, rehabilitacja, powrót)

- trudności pogodzenia z czasowym rozkładem aktywności

rodzinnej, zawodowej itd..

- trudności , kłopoty z dojazdem

- trudności finansowe ( rożne w różnych krajach)

- niedostateczna wiedza o konieczności i korzyściach

- niedostateczne zaangażowanie lekarzy


Najlepiej poza szpitalem

w miejscu zamieszkania:

Czy są możliwości techniczne?

Czy bezpiecznie?

Czy skutecznie?

Czy akceptowana

przez pacjentów?

A koszty?


TELEREHABILITACJA

z dowolnego

miejsca świecie

do dowolnego

miejsca na świecie


Miejsce zamieszkania

Centrum monitorujące

Zezwolenie

na rozpoczęcie

ćwiczeń

Informacja o:

- o samopoczuciu

- przyjętych lekach

- masie ciała

- ciśnieniu tętniczym

- EKG


Miejsce

zamieszkania

Centrum

monitorujące

Realizacja treningu

pod dyktando aparatu

- Ocena bezpieczeństwa,

efektywności i poprawności

treningu.

- Konsultacje telefoniczne.

- Reagowanie w stanach

nagłych.


Hallo....

Ile ta przyjemność

kosztuje?

Nie jest droższa

od realizowanej

w warunkach ambulatoryjnych


Najlepiej poza szpitalem

w miejscu zamieszkania:

Są możliwości techniczne

Bezpiecznie

Skutecznie

akceptacja

przez pacjentów


Jak zostać liderem?

Koncepcja

Projekt

Pilotaż

Publikacja


Jak zostać liderem?

Koncepcja

Projekt

Pilotaż

Koncepcja

Projekt

Badanie

wieloośrodkow

e

Publikacja

A w tym czasie inni nas

wyprzedzają


Algorytm postępu pu w telemedycynie

Koncepcja

Projekt

Pilotaż

Publikacja

Badanie

wieloośrodkowe

Produkt

Poprawa

jakości życia

Produkt

Wydłużenie

życia

Powszechne wdrożenie


Algorytm wdrożenia

• Merytoryczne uzasadnienie

• Możliwo

liwości techniczne

• Efekty

• Ekonomiczne uzasadnienie

• Akceptacja przez pacjentów


TELEMEDYCYNA w kardiologii

czas na powszechne wdrożenia

W czym problem?

• Wiedza wśród w d pacjentów

• Wiedza wśród w d lekarzy

• Akceptacja przez środowisko medyczne

• Regulacje prawne

• Akceptacja przez płatnikap


TELEMEDYCYNA w kardiologii

czas na powszechne wdrożenia

W czym problem?

KIGMED

• Wiedza wśród w d pacjentów

• Wiedza wśród w d lekarzy

• Akceptacja przez środowisko medyczne

• Regulacje prawne

• Akceptacja przez płatnikap

pomysł - realizacja

Na sprzęt

Infrastrukturę

Organizację

Brak funduszy

Na szkolenia

Na przekonywanie


This job requires more memory than is available in this printer.

Try one or more of the following, and then print again:

For the output format, choose Optimize For Portability.

In the Device Settings page, make sure the Available PostScript Memory is accurate.

Reduce the number of fonts in the document.

Print the document in parts.

More magazines by this user
Similar magazines