NATIONALE BIJBELZONDAG 2015

bijbelnieuws
  • No tags were found...

SSICa

Tips om de dienst te beginnen

Hier volgt een aantal tips om kinderen bij de dienst te betrekken:

Alef

Deel het bijbelblad Alef uit aan het begin van de dienst, en vertel iets over het Nederlands

Bijbelgenootschap (bijvoorbeeld hoe fijn het is dat we een bijbel in onze eigen taal hebben,

en dat dat niet overal op de wereld zo is). Natuurlijk kan het blad Alef ook op een ander

moment uitgedeeld worden, bijvoorbeeld tijdens de kindernevendienst.

Grote kussens

Laat de kinderen op grote kussens voor in de kerkzaal zitten. Zo voelen ze zich betrokken bij

de dienst.

Een kinderkerkenraad

Laat (een aantal) kinderen als een soort kinderkerkenraad meelopen met de ambtsdragers.

Limonade en koekjes

Begin de dienst met limonade en koekjes, in plaats van dat aan het einde te doen. Ook in de

Bijbel worden dingen soms omgedraaid, en dat kan tot verrassend nieuwe inzichten leiden!

Tips voor tijdens de kerkdienst

Als de kinderen er de hele dienst bij zijn, zijn er verschillende mogelijkheden om ze te

betrekken bij de dienst en bij het thema. Laat ze een grote rol spelen tijdens het lezen uit de

Bijbel, bij het collecteren, het uitspreken van de gebeden en bij de muziek.

Door op verschillende manieren met het verhaal bezig te zijn, ontdekken kinderen en

volwassenen de rijkdom van de Bijbel, en van dit verhaal in het bijzonder. Bijvoorbeeld door

middel van spelen, knutselen, of met elkaar in gesprek gaan.

Slinger

Maak met elkaar de vlaggetjesslinger met mooie (bijbel)teksten uit het blad Alef. Zo kunt

u samen met de kinderen de (kerk)zaal mooi versieren. Laat iedereen op de vlaggetjes

schrijven waarom kinderen belangrijk zijn, of vraag de kinderen om op te schrijven of te

tekenen wat zij leuk of belangrijk vinden. Zo’n slinger kan natuurlijk ook heel goed tijdens de

kindernevendienst gemaakt worden, en daarna getoond worden in de kerkdienst.

Armband

Laat de kinderen de armband uit het blad Alef maken. Zo kunnen ze laten zien dat iets heel

kleins ook heel mooi en waardevol is, net als in het verhaal. Ook dit kan natuurlijk ook heel

goed in een eigen dienst voor de kinderen.

4

Similar magazines