Views
3 years ago

Fra riksveg til gate

Fra riksveg til gate

Fra riksveg til

Fra riksveg til gate - erfaringer fra 16 miljøgater UTB 2003/06 Utbyggingsavdelingen, Vegdirektoratet

 • Page 2 and 3: Fra riksveg til gate Der ikke annet
 • Page 4 and 5: 4
 • Page 6 and 7: 3.2 Registreringsdata . . . . . . .
 • Page 8 and 9: SAMMENDRAG Virkninger av prosjekten
 • Page 10 and 11: SAMMENDRAG Torget i Drøbak yrer av
 • Page 12 and 13: 12
 • Page 14 and 15: INTRODUKSJON kjørt gjennom tettste
 • Page 16 and 17: DEL I 1 KJØLLEFJORD 1 Kjøllefjord
 • Page 18 and 19: DEL I 1 KJØLLEFJORD Lysstolper med
 • Page 20 and 21: DEL I 1 KJØLLEFJORD tene er derfor
 • Page 22 and 23: DEL I 2 HOMMELVIK 2 Hommelvik Det t
 • Page 24 and 25: DEL I 2 HOMMELVIK Prosjektopplysnin
 • Page 26 and 27: DEL I 2 HOMMELVIK Adkomsten til Coo
 • Page 28 and 29: DEL I 3 BATNFJORDSØRA Miljøgata i
 • Page 30 and 31: DEL I 3 BATNFJORDSØRA Opparbeiding
 • Page 32 and 33: DEL I 3 BATNFJORDSØRA synes å væ
 • Page 34 and 35: DEL I 4 STRYN 4 Stryn Ombyggingen a
 • Page 36 and 37: DEL I 4 STRYN Førsituasjonen i Ton
 • Page 38 and 39: DEL I 4 STRYN Utvalgte resultater f
 • Page 40 and 41: DEL I 4 STRYN De lokale representan
 • Page 42 and 43: DEL I 5 UTTRÅGATA I VOSS Endepunkt
 • Page 44 and 45: DEL I 5 UTTRÅGATA I VOSS konfliktp
 • Page 46 and 47: DEL I 5 UTTRÅGATA I VOSS er bygd o
 • Page 48 and 49: DEL I 6 LØKKEGATA I MANDAL Løkkeg
 • Page 50 and 51: DEL I 6 LØKKEGATA I MANDAL Bybrua.
 • Page 52 and 53:

  DEL I 6 LØKKEGATA I MANDAL Gjennom

 • Page 54 and 55:

  DEL I 7 VALLØVEIEN I TØNSBERG 7 V

 • Page 56 and 57:

  DEL I 7 VALLØVEIEN I TØNSBERG Val

 • Page 58 and 59:

  DEL I 7 VALLØVEIEN I TØNSBERG må

 • Page 60 and 61:

  DEL I 7 VALLØVEIEN I TØNSBERG •

 • Page 62 and 63:

  DEL I 8 HORTEN Mål Da prosjektet b

 • Page 64 and 65:

  DEL I 8 HORTEN Storgata før ombygg

 • Page 66 and 67:

  DEL I 8 HORTEN pene til de hevede g

 • Page 68 and 69:

  DEL I 9 NEDRE LANGGATE I TØNSBERG

 • Page 70 and 71:

  DEL I 9 NEDRE LANGGATE I TØNSBERG

 • Page 72 and 73:

  DEL I 9 NEDRE LANGGATE I TØNSBERG

 • Page 74 and 75:

  DEL I 10 HOKKSUND Førsituasjonen f

 • Page 76 and 77:

  DEL I 10 HOKKSUND Dårlig avrenning

 • Page 78 and 79:

  DEL I 10 HOKKSUND Utvalgte resultat

 • Page 80 and 81:

  DEL I 11 FLÅ 11 Flå Den ombygde r

 • Page 82 and 83:

  DEL I 11 FLÅ Støttemuren ved kirk

 • Page 84 and 85:

  DEL I 11 FLÅ Rundkjøringen i syd

 • Page 86 and 87:

  DEL I 12 RAUFOSS 12 Raufoss Ombyggi

 • Page 88 and 89:

  DEL I 12 RAUFOSS Storgata med ny ut

 • Page 90 and 91:

  DEL I 12 RAUFOSS Prosjektopplysning

 • Page 92 and 93:

  DEL I 13 OS I ØSTERDALEN 13 Os i

 • Page 94 and 95:

  DEL I 13 OS I ØSTERDALEN Os før o

 • Page 96 and 97:

  DEL I 13 OS I ØSTERDALEN Prosjekto

 • Page 98 and 99:

  DEL I 13 OS I ØSTERDALEN trert om

 • Page 100 and 101:

  DEL I 14 DRØBAK Torggata før omby

 • Page 102 and 103:

  DEL I 14 DRØBAK Prosjektopplysning

 • Page 104 and 105:

  DEL I 14 DRØBAK Styrer for turisti

 • Page 106 and 107:

  DEL I 15 ASK • Styrke tverrforbin

 • Page 108 and 109:

  DEL I 15 ASK Gang-sykkelvegen går

 • Page 110 and 111:

  DEL I 15 ASK Utvalgte resultater fr

 • Page 112 and 113:

  DEL I 16 RAKKESTAD 16 Rakkestad Omb

 • Page 114 and 115:

  DEL I 16 RAKKESTAD Rakkestad før o

 • Page 116 and 117:

  DEL I 16 RAKKESTAD Brøyteskader p

 • Page 118 and 119:

  DEL I 16 RAKKESTAD Drift og vedlike

 • Page 120 and 121:

  TEMABESKRIVELSER OG DRØFTING Innle

 • Page 122 and 123:

  DEL II 1 GANGTRAFIKKEN 1 Gangtrafik

 • Page 124 and 125:

  DEL II 1 GANGTRAFIKKEN Prosent 100

 • Page 126 and 127:

  DEL II 2 SYKKELTRAFIKKEN 2 Sykkeltr

 • Page 128 and 129:

  DEL II 2 SYKKELTRAFIKKEN Syklende b

 • Page 130 and 131:

  DEL II 2 SYKKELTRAFIKKEN mener milj

 • Page 132 and 133:

  DEL II 3 BILTRAFIKKEN Smal kjøreba

 • Page 134 and 135:

  DEL II 3 BILTRAFIKKEN Endepunkt i R

 • Page 136 and 137:

  DEL II 3 BILTRAFIKKEN km/t 20 Figur

 • Page 138 and 139:

  DEL II 3 BILTRAFIKKEN Oppstrammet k

 • Page 140 and 141:

  DEL II 3 BILTRAFIKKEN lengderetning

 • Page 142 and 143:

  DEL II 3 BILTRAFIKKEN Prosent 100 F

 • Page 144 and 145:

  DEL II 3 BILTRAFIKKEN I Valløveien

 • Page 146 and 147:

  DEL II 4 PARKERING OG VARELEVERING

 • Page 148 and 149:

  DEL II 6 TRAFIKKSIKKERHET 5 Trafikk

 • Page 150 and 151:

  DEL II 6 ARKITEKTONISK UTTRYKK 6 Ar

 • Page 152 and 153:

  DEL II 6 ARKITEKTONISK UTTRYKK Nedr

 • Page 154 and 155:

  DEL II 6 ARKITEKTONISK UTTRYKK for

 • Page 156 and 157:

  DEL II 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD 8 Dri

 • Page 158 and 159:

  DEL II 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Mater

 • Page 160 and 161:

  DEL II 9 ALTERNATIVE LØSNINGER 9 A

 • Page 162 and 163:

  162

 • Page 164 and 165:

  DEL III 1 INNLEDNING TIL ANBEFALING

 • Page 166 and 167:

  DEL III 2 ANBEFALINGER lokalmiljøe

 • Page 168 and 169:

  DEL III 2 ANBEFALINGER Motstående

 • Page 170 and 171:

  DEL III 2 ANBEFALINGER fartshumper

 • Page 172 and 173:

  DEL III 2 ANBEFALINGER Målformuler

 • Page 174 and 175:

  20 GODE RÅD Fortau Parkering Grøn

 • Page 176 and 177:

  Valløveien - Vestfold Statens vegv

 • Page 178:

  LITTERATURLISTE Relevant litteratur

Fra pilot til handling
Indstillingsguide til cirkulationspumper fra Grundfos - Venton
SmartGrids - fra tanke til handling - Energinet.dk
Fra pellets til solcellepaneler "100 % Veimat ... - ExxonMobil
Caminoen fra Pamplona til Fromistra - drostrup.dk
Fra Santiago de Compostela til Finisterre - drostrup.dk
Retningslinier for overgang fra børnehave til SFO "Førskole-SFO"
Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen
Ny Pelton Design – fra nikkers og tre ski til dagens ... - Energi Norge
TIL - The New Horizons - til india
Introduktionskursus til
as on July, 2012 - til india
Engelsk cykelstrategi - Til web
1 Intro til erhvervsuddannelserne
Slides til Jesper - Unife
The Ten Stories - Gregor Fras
FRA FOSSILT TIL
FRA DATA TIL VELFÆRD
Virksomhederne hjælper til
n bro til PCI? - NRR
Electric Overhead Crane - til india
Brandenburg Gate Brandenburg Gate