08.10.2015 Views

Yearmonth

Avgjorda+asylärenden+2015+-+Asylum+desicions+2015

Avgjorda+asylärenden+2015+-+Asylum+desicions+2015

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Rubrik Avgjorda asylärenden beslutade av Migrationsverket, 2015

Senast körd 2015-10-01 07.28

Det finns tre instanser för beslut i asylärendet: Migrationsverket,

migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen. Tabellen nedan avser enbart

beslut som har fattats i första instans, det vill säga av Migrationsverket.

Heading Asylum decisions, Swedish Migration Board, 2015

There are three instances for decisions in asylum cases: the Swedish Migration

Board, The Migration Courts and the Migration Court of Appeal; The table below

only refers to decisions that have been made at the first instance, that is to say the

Swedish Migration Board.

Årmånad

Avgjorda

varav

bifall

varav

avslag

varav

dublin

*1

varav

övriga

*2

Genomsni

ttlig

handläggn

instid

Bifallsandel av

totala antalet

avgjorda

ärenden

Bifallsandel

exklusive

dublin och

övriga

Yearmonth

Decisions

of which

granted

of which

rejected

of which

dublin

*1

of

which

others

*2

Average

handling

time

Proportion of

total number of

granted

decisions

Proportion of

total number of

granted

decisions with

dublin and

others excluded

2015-01 3109 1305 586 760 458 158 42% 69%

2015-02 4346 2343 754 615 634 180 54% 76%

2015-03 4779 2455 890 839 595 187 51% 73%

2015-04 4834 2622 852 724 636 201 54% 75%

2015-05 4232 2202 854 625 551 218 52% 72%

2015-06 4876 2823 839 684 530 239 58% 77%

2015-07 4903 3045 746 493 619 247 62% 80%

2015-08 4086 2562 549 440 535 248 63% 82%

2015-09 5508 3604 641 575 688 268 65% 85%

Totalt 40673 22961 6711 5755 5 246 220 56% 77%

* 1

*2

Asylprövningen ska övertas av annan stat inom ramen för den så kallade Dublinförordningen,

det vill säga Sverige prövar inte ansökan i sak.

Övriga ansökningar Migrationsverket ej prövat i sak, exempelvis avskrivna ansökningar. En

ansökan avkrivs bland annat när den sökande avviker eller återtar sin ansökan.

* 1

The asylum examination is to be taken over by another State within the framework of the

"Dublin Regulation", that is to say Sweden will not consider the application materially.

*2

Other applications the Swedish Migration Board has not considered materially, for example

applications that are written off. An application will be written off, among other reasons, if

the applicant absconds or withdraws his or her application.


Rubrik Avgjorda asylärenden beslutade av Migrationsverket, 2015

Senast körd 2015-10-01 07.28

Det finns tre instanser för beslut i asylärendet: Migrationsverket,

migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen. Tabellen nedan avser

enbart beslut som har fattats i första instans, det vill säga av Migrationsverket.

Heading Asylum decisions, Swedish Migration Board, 2015

There are three instances for decisions in asylum cases: the Swedish

Migration Board, The Migration Courts and the Migration Court of Appeal;

The table below only refers to decisions that have been made at the first

instance, that is to say the Swedish Migration Board.

Medborgarskap Avgjorda varav

bifall

varav

avslag

varav

dublin

*1

varav

övriga

*2

Genom

snittlig

handläg

gninstid

Bifallsan

del av

totala

antalet

avgjorda

ärenden

Bifallsande

l exklusive

dublin och

övriga

Citizenship

Decisions

of

which

granted

of which

rejected

of

which

dublin

*1

of

which

others

*2

Average

handling

time

Proportio

n of total

number of

granted

decisions

Proportion

of total

number of

granted

decisions

with dublin

and others

excluded

AFGHANISTAN 1402 716 228 277 181 216 51% 76%

ALBANIEN 1795 27 1088 49 631 92 2% 2%

ALGERIET 294 36 102 156 112

ANGOLA 7 1 5 1 188

ARGENTINA 6 3 3 151

ARMENIEN 167 24 93 15 35 297 14% 21%

AUSTRALIEN 1 1 14

AZERBAJDZJAN 148 30 49 17 52 260 20% 38%

BANGLADESH 69 4 45 9 11 302 6% 8%

BELIZE 1 1 4

BENIN 3 3 106

BOLIVIA 10 10 146

BOSNIEN OCH HERCEGOVINA 463 4 270 12 177 71 1% 1%

BRASILIEN 2 2 281

BULGARIEN 5 5 21

BURKINA FASO 5 4 1 103

BURMA 2 1 1 259

BURUNDI 13 3 3 7 256 23% 50%

CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN1 1 62

CHILE 16 12 4 241

COLOMBIA 16 8 2 6 256

COMORERNA 1 1 56

DEM REPUBLIKEN KONGO 35 2 15 15 3 275 6% 12%

DJIBOUTI 17 4 11 2 173


Medborgarskap Avgjorda varav

bifall

varav

avslag

varav

dublin

*1

varav

övriga

*2

Genom

snittlig

handläg

gninstid

Bifallsan

del av

totala

antalet

avgjorda

ärenden

Bifallsande

l exklusive

dublin och

övriga

Citizenship

Decisions

of

which

granted

of which

rejected

of

which

dublin

*1

of

which

others

*2

Average

handling

time

Proportio

n of total

number of

granted

decisions

Proportion

of total

number of

granted

decisions

with dublin

and others

excluded

DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 5 5 112

ECUADOR 5 5 233

EGYPTEN 226 47 98 48 33 288 21% 32%

EKVATORIALGUINEA 1 1 136

ELFENBENSKUSTEN 13 5 7 1 246

EL SALVADOR 37 5 21 11 208 14% 19%

ERITREA 5530 4791 5 605 129 254 87% 100%

ESTLAND 1 1 9

ETIOPIEN 317 108 86 96 27 220 34% 56%

FILIPPINERNA 12 6 4 2 166

FRANKRIKE 4 1 3 11 25% 25%

GAMBIA 76 4 20 45 7 168 5% 17%

GEORGIEN 420 6 141 94 179 193 1% 4%

GHANA 36 2 8 16 10 169 6% 20%

GREKLAND 8 3 3 2 174 38% 50%

GUINEA 34 4 8 9 13 207 12% 33%

GUINEA BISSAU 5 4 1 71

HONDURAS 2 1 1 49

INDIEN 22 3 5 2 12 116 14% 38%

INDONESIEN 1 1 11

IRAK 1244 390 259 370 225 235 31% 60%

IRAN 364 129 76 111 48 253 35% 63%

ISRAEL 12 5 3 1 3 309 42% 63%

ITALIEN 4 1 3 155

JAMAICA 1 1 458 100% 100%

JAPAN 8 8 71

JEMEN 109 34 18 25 32 271 31% 65%

JORDANIEN 120 19 43 28 30 230 16% 31%

KAMERUN 22 4 6 8 4 214 18% 40%

KANADA 3 1 1 1 201

KAP VERDE 2 1 1 247

KAZAKSTAN 93 2 34 40 17 197 2% 6%

KENYA 19 1 3 10 5 158 5% 25%

KINA 21 8 3 3 7 262 38% 73%

KIRGIZISTAN 71 7 20 27 17 181 10% 26%

KONGO 14 4 10 163 29% 100%

KOSOVO 1843 49 1090 371 333 97 3% 4%

KROATIEN 17 15 2 70

KUBA 21 1 10 10 229 5% 9%

KUWAIT 3 2 1 329

LETTLAND 1 1 18

LIBANON 266 34 106 92 34 244 13% 24%

LIBERIA 6 2 3 1 154

LIBYEN 299 21 22 155 101 134 7% 49%


Medborgarskap Avgjorda varav

bifall

varav

avslag

varav

dublin

*1

varav

övriga

*2

Genom

snittlig

handläg

gninstid

Bifallsan

del av

totala

antalet

avgjorda

ärenden

Bifallsande

l exklusive

dublin och

övriga

Citizenship

Decisions

of

which

granted

of which

rejected

of

which

dublin

*1

of

which

others

*2

Average

handling

time

Proportio

n of total

number of

granted

decisions

Proportion

of total

number of

granted

decisions

with dublin

and others

excluded

LITAUEN 1 1 6

MADAGASKAR 3 3 294

MAKEDONIEN 405 1 237 25 142 95 0% 0%

MALAWI 1 1 101

MALAYSIA 1 1 531 100% 100%

MALI 18 1 3 11 3 158 6% 25%

MAROCKO 557 18 126 126 287 139 3% 13%

MAURETANIEN 7 2 4 1 125 29% 100%

MEXICO 8 3 1 4 154

MOLDAVIEN 27 13 2 12 165

MONGOLIET 308 27 207 19 55 222 9% 12%

MONTENEGRO 129 70 9 50 108

NEPAL 5 1 3 1 240 20% 25%

NICARAGUA 9 6 3 264

NIGER 1 1 54

NIGERIA 190 31 26 98 35 164 16% 54%

NORDKOREA 1 1 536 100% 100%

OKÄNT 195 23 119 14 39 224 12% 16%

PAKISTAN 131 21 37 28 45 244 16% 36%

PERU 6 6 204

POLEN 15 1 10 4 144 7% 9%

RUMÄNIEN 32 31 1 133

RWANDA 7 1 1 4 1 216 14% 50%

RYSSLAND 370 80 132 53 105 246 22% 38%

SAUDIARABIEN 16 15 1 313 94% 100%

SENEGAL 34 4 9 11 10 216 12% 31%

SERBIEN 1186 6 650 61 469 93 1% 1%

SIERRA LEONE 12 2 1 8 1 150 17% 67%

SLOVENIEN 5 5 10

SOMALIA 2230 642 270 1007 311 214 29% 70%

SPANIEN 8 4 4 195

SRI LANKA 10 1 9 119

STATEN PALESTINA 280 167 80 17 16 301 60% 68%

STATSLÖS 2576 1986 133 300 157 258 77% 94%

STORBRITANNIEN 2 2 371

SUDAN 130 27 37 45 21 201 21% 42%

SYDAFRIKA 3 2 1 144

SYDKOREA 1 1 331

SYDSUDAN 2 2 108

SYRIEN 14540 13245 35 849 411 256 91% 100%

TADZJIKISTAN 16 1 5 7 3 207 6% 17%

TANZANIA 21 3 4 9 5 190 14% 43%

TCHAD 11 4 4 3 129 36% 100%

THAILAND 3 2 1 230


Medborgarskap Avgjorda varav

bifall

varav

avslag

varav

dublin

*1

varav

övriga

*2

Genom

snittlig

handläg

gninstid

Bifallsan

del av

totala

antalet

avgjorda

ärenden

Bifallsande

l exklusive

dublin och

övriga

Citizenship

Decisions

of

which

granted

of which

rejected

of

which

dublin

*1

of

which

others

*2

Average

handling

time

Proportio

n of total

number of

granted

decisions

Proportion

of total

number of

granted

decisions

with dublin

and others

excluded

TJECKIEN 1 1 4

TOGO 6 2 4 150

TUNISIEN 167 3 17 71 76 124 2% 15%

TURKIET 87 4 48 15 20 214 5% 8%

TURKMENISTAN 4 1 3 41

UGANDA 86 38 18 20 10 281 44% 68%

UKRAINA 574 17 262 132 163 210 3% 6%

UNDER UTREDNING 94 42 4 17 31 194 45% 91%

UNGERN 7 1 1 5 66 14% 50%

URUGUAY 1 1 159

USA 19 5 8 6 97 26% 38%

UZBEKISTAN 111 27 20 28 36 259 24% 57%

VENEZUELA 22 2 17 3 235 9% 11%

VIETNAM 21 12 5 4 251

VITRYSSLAND 131 3 25 13 90 174 2% 11%

ZAMBIA 6 2 4 198 33% 100%

ZIMBABWE 1 1 220 100% 100%

ÖVRIGA 25 12 2 11 197 48% 86%

40673 22961 6711 5755 5 246 220 56% 77%


Rubrik

Avgjorda asylärenden beslutade av Migrationsverket,

ensamkommande barn, 2015

Senast körd 2015-10-01 07.28

Det finns tre instanser för beslut i asylärendet: Migrationsverket,

migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen. Tabellen nedan avser

enbart beslut som har fattats i första instans, det vill säga av Migrationsverket.

Med ett ensamkommet barn avses person under 18 år som kommit hit och ansökt

om asyl utan sina föräldrar eller annan legal vårdnadshavare.

Heading

Asylum decisions, unaccompanied minors, Swedish Migration Board,

2015

There are three instances for decisions in asylum cases: the Swedish Migration

Board, The Migration Courts and the Migration Court of Appeal; The table below

only refers to decisions that have been made at the first instance, that is to say

the Swedish Migration Board.

An "unaccompanied child" means a person under the age of 18 who has come to

Sweden and applied for asylum without his or her parents or other legal custodial

parent.

Medborgarskap Avgjorda varav

bifall

varav

avslag

varav

dublin

*1

varav

övriga

*2

Genom

snittlig

handläg

gninstid

Bifallsand

el av

totala

antalet

avgjorda

ärenden

Bifallsandel

exklusive

dublin och

övriga

Citizenship

Decisions

of

which

granted

of which

rejected

of

which

dublin

*1

of

which

others

*2

Average

handling

time

Proportion

of total

number of

granted

decisions

Proportion of

total number

of granted

decisions

with dublin

and others

excluded

AFGHANISTAN 634 506 49 8 71 211 80% 91%

ALBANIEN 41 35 6 146

ALGERIET 70 4 1 65 109

ANGOLA 1 1 675

ARMENIEN 1 1 1

BANGLADESH 3 3 392

BOSNIEN OCH HERCEGOVINA 2 1 1 113

CHILE 3 1 2 150

COLOMBIA 1 1 17

DEM REPUBLIKEN KONGO 1 1 294 100% 100%

DJIBOUTI 1 1 270

DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 3 3 110

EGYPTEN 1 1 288

ERITREA 516 500 2 14 182 97% 100%


Medborgarskap Avgjorda varav

bifall

varav

avslag

varav

dublin

*1

varav

övriga

*2

Genom

snittlig

handläg

gninstid

Bifallsand

el av

totala

antalet

avgjorda

ärenden

Bifallsandel

exklusive

dublin och

övriga

Citizenship

Decisions

of

which

granted

of which

rejected

of

which

dublin

*1

of

which

others

*2

Average

handling

time

Proportion

of total

number of

granted

decisions

Proportion of

total number

of granted

decisions

with dublin

and others

excluded

ETIOPIEN 63 53 6 1 3 210 84% 90%

FRANKRIKE 1 1 30 100% 100%

GAMBIA 4 1 1 2 207 25% 50%

GEORGIEN 4 1 1 2 301 25% 50%

GHANA 2 1 1 105 50% 100%

GUINEA 2 1 1 197

INDIEN 2 2 5

IRAK 42 35 2 1 4 238 83% 95%

IRAN 6 4 2 324 67% 67%

ISRAEL 1 1 274

JEMEN 3 2 1 339 67% 100%

KAP VERDE 1 1 290

KAZAKSTAN 1 1 393 100% 100%

KIRGIZISTAN 1 1 294

KONGO 2 2 353 100% 100%

KOSOVO 11 4 5 2 193 36% 44%

LIBANON 1 1 361

LIBYEN 11 1 10 95 9% 100%

MAKEDONIEN 1 1 51

MALI 1 1 165

MAROCKO 208 5 38 3 162 129 2% 12%

MAURETANIEN 1 1 40

MOLDAVIEN 1 1 138

MONGOLIET 1 1 473

MONTENEGRO 2 2 117

NIGERIA 1 1 140

OKÄNT 10 4 2 4 230 40% 67%

PAKISTAN 2 2 397

RYSSLAND 4 1 2 1 170 25% 33%

SENEGAL 1 1 113

SERBIEN 13 8 1 4 134

SIERRA LEONE 1 1 117

SOMALIA 360 255 64 12 29 245 71% 80%

STATEN PALESTINA 13 11 2 246 85% 100%

STATSLÖS 191 177 4 3 7 227 93% 98%

SUDAN 9 4 3 2 254 44% 57%

SYRIEN 623 597 10 16 202 96% 100%

TCHAD 3 3 188 100% 100%

TUNISIEN 8 1 2 5 195 13% 33%

UGANDA 18 10 7 1 302 56% 59%

UKRAINA 7 2 2 3 205 29% 50%

UNDER UTREDNING 6 2 4 110 33% 100%


Medborgarskap Avgjorda varav

bifall

varav

avslag

varav

dublin

*1

varav

övriga

*2

Genom

snittlig

handläg

gninstid

Bifallsand

el av

totala

antalet

avgjorda

ärenden

Bifallsandel

exklusive

dublin och

övriga

Citizenship

Decisions

of

which

granted

of which

rejected

of

which

dublin

*1

of

which

others

*2

Average

handling

time

Proportion

of total

number of

granted

decisions

Proportion of

total number

of granted

decisions

with dublin

and others

excluded

UZBEKISTAN 1 1 155 100% 100%

VENEZUELA 1 1 181

VITRYSSLAND 2 2 54

Totalt 2925 2186 255 44 440 200 75% 90%


Rubrik

Avgjorda asylärenden beslutade av Migrationsverket, där

uppehållstillstånd beviljats, 2015

Senast körd 2015-10-01 07.28

Det finns tre instanser för beslut i asylärendet: Migrationsverket,

migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen. Tabellen nedan

avser enbart beslut som har fattats i första instans, det vill säga av

Migrationsverket. tabellen omfattar endast bifallsbeslut, det vill säga där

uppehållstillstånd beviljats.

Heading

Asylum decisions, the Swedish Migration Board, where a

residence permit has been granted, 2015

There are three instances for decisions in asylum cases: the Swedish

Migration Board, The Migration Courts and the Migration Court of Appeal;

The table below only refers to decisions that have been made at the first

instance, that is to say the Swedish Migration Board and only where a

residence permit has been granted.

Barn i

familj

Ensamkom

mande

barn

Vuxna

Totalt

Children in

family

Unaccompa

nied minors

Adults

Konventionsflykting -

Convention refugee

1 167 955 6 757 8879

Skyddsbehov - In need of

protection

2 968 841 9 108 12917

Synnerligen ömmande

omständigheter - Particularly

distressing circumstances

249 387 273 909

Övrigt, exempelvis

tidsbegränsat

uppehållstillstånd - Other, for

example temporary residence

permit

59 3 194 256

Totalt 4443 2186 16332 22961

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!