Przewodnik_po_finansowaniu_energetyki_obywatelskiej

ceebankwatch

Przewodnik_po_finansowaniu_energetyki_obywatelskiej

zdj. H. Donslund

odnawialnej, a ponadto znajduje się

w nim odpowiedź na kluczowe pytanie:

„Jak to sfinansować?”.

Czym jest energetyka obywatelska?

Energetyka obywatelska to system,

w którym osoby prywatne, organizacje,

instytucje i przedsiębiorstwa spoza

sektora energetycznego biorą czynny

udział w wytwarzaniu energii i zarządzaniu

nią. To lokalna, małoskalowa

produkcja energii elektrycznej i ciepła

ze źródeł odnawialnych oraz ograniczenie

zużycia energii dzięki modernizacji

energetycznej budynków i przedsiębiorstw.

Energetyka obywatelska to

także uczestnictwo lokalnych społeczności

w większych projektach OZE. To

również budowanie lokalnych alternatyw

dla scentralizowanego i zdominowanego

przez wielkie spółki systemu

energetycznego.

Fundamentem energetyki obywatelskiej

jest bezpośrednie zaangażowanie

obywateli. Jako demokratyczny system

zapewnia wszystkim uczestnikom

możliwość opłacalnego produkowania

oraz wykorzystywania energii. Na jej

rozwoju skorzystają wszyscy: mieszkańcy

miast i wsi, samorządy, przedsiębiorcy,

wspólnoty i spółdzielnie

mieszkaniowe oraz organizacje pożytku

publicznego. Producentami energii będą

mogły stać się między innymi szpitale,

przychodnie, szkoły, przedszkola oraz

schroniska dla zwierząt. Energetyka

obywatelska może rozwijać się w całym

kraju, w każdym regionie i każdej gminie.

Czym jest energetyka obywatelska? | 3

More magazines by this user
Similar magazines