Przewodnik_po_finansowaniu_energetyki_obywatelskiej

ceebankwatch

Przewodnik_po_finansowaniu_energetyki_obywatelskiej

Dlaczego energia?

Rozwój energetyki obywatelskiej

stanowi kluczowy element skutecznej

i nowoczesnej strategii lokalnego

rozwoju. Pierwszą kwestią są oszczędności.

Ilość zużywanej przez nas energii

rośnie, a wraz z nią rosną nasze wydatki.

Tylko w latach 2002–2012 zużycie

energii w Polsce wzrosło o 30%. Rosną

jednak także ceny, szczególnie energii

elektrycznej. Według danych GUS ceny

energii elektrycznej dla gospodarstw

domowych w latach 2010-2014 wzrosły

o 9,7%, a energii cieplnej o 19,3% 1 .

Im więcej zużywamy energii elektrycznej

i ciepła, tym więcej musimy przeznaczyć

na zapłatę rachunków. Co więcej,

pieniądze te bezpowrotnie wypływają

z lokalnej gospodarki.

Regiony Polski muszą mierzyć się

nie tylko z rosnącymi wydatkami, lecz

coraz częściej także z przerwami w dostawach

prądu – problem ten dotyka

szczególnie gmin wiejskich, gdzie

przerwy w dostępności energii elektrycznej

występują dziesięć razy

częściej niż w miastach. Jedną z przyczyn

jest pogarszający się stan sieci

elektroenergetycznych, a także konieczność

przesyłu energii na duże

odległości, narażająca jej odbiorców

na ryzyko związane z awariami.

Produkcja energii w Polsce wciąż

w znacznej mierze opiera się na paliwach

kopalnych, co w większości

regionów prowadzi do uzależnienia

lokalnego bezpieczeństwa i rozwoju od

nie zawsze pewnego importu surowców

z innych części kraju lub z zagranicy.

Węgiel jest poza tym źródłem niebezpiecznych

dla zdrowia zanieczyszczeń

powietrza, a emitowany w trakcie jego

spalania dwutlenek węgla przyczynia

się do globalnych zmian klimatu.

Korzyści z energetyki

obywatelskiej

Prostą odpowiedzią na te coraz większe

problemy jest idea lokalnie zarządzanej,

rozproszonej energetyki. Obywatelskie

projekty energetyczne to przede

wszystkim korzyści, zarówno dla

samorządów, lokalnych społeczności,

organizacji i instytucji, jak i dla lokalnej

gospodarki oraz środowiska naturalnego.

Najważniejsze z nich to:

ograniczenie zapotrzebowania na

energię – większa efektywność

energetyczna, dzięki której znacznie

zmniejszają się opłaty za ciepło

i prąd;

zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego

na lokalną skalę – gwarancja

dostaw i wyeliminowanie

przerw w dostępności energii;

korzyści materialne i finansowe dla

lokalnej społeczności;

rozwój społeczny i gospodarczy

regionu – powstanie trwałych

zielonych miejsc pracy na przykład

przy docieplaniu budynków czy

produkcji i obsłudze instalacji OZE;

niższe emisje CO 2

i zanieczyszczeń

do powietrza, gleby i wody – poprawa

jakości środowiska naturalnego

oraz korzyści dla zdrowia

mieszkańców regionu;

wzmocnienie więzi społecznych

dzięki współpracy;

samodecydowanie i lokalna niezależność

energetyczna.

1

Główny Urząd Statystyczny, Ceny w gospodarce

narodowej w 2014 r., Warszawa 2015

More magazines by this user
Similar magazines