20-9-2015 1

papachris.nl

INHOUD: een kapselspanner??

20-9-2015

INHOUD:

FUNCTIONEEL-MORFOLOGISCHE ASPECTEN

VAN DE SCHOUDER

DWANGROTATIE VAN DE HUMERUS

PATHO-FUNCTIONEEL MORFOLOGISCHE

BENADERING VAN DE PHS

(Impingement)

SGHL

MGHL

IGHL

SOBOTTA-BECHER BECHER

Atlas der Anatomie

des Menschen

Mc Minn: A Colour Atlas of Human Anatomy

M. Supraspinatus

een

kapselspanner??

Waar gaat bij abductie

“plooivorming”optreden?

The Video Atlas of

Human Anatomy:

R. Acland

1


20-9-2015

M. Deltoideus

M. Supraspinatus

Kapselspanner??

The Video Atlas of

Human Anatomy:

R. Acland

Naar: J.V. Basmajian

S. Brunnstrom (1972):

Volledige uitval M. deltoideus (n.axillaris):

volledige abductie mogelijk.

Mulder en van Linge (1963):

Experimentele paralyse van de

M. supraspinatus (xylocaine):

volledige abductie mogelijk; wel

vermindering kracht /

uithoudings-vermogen vermogen.

S. Brunnstrom (1972):

Idem bij polio-myelitis

anterior

acuta: volledige abductie

mogelijk.

“Ruptuur” van de M. Supraspinatus:

abductie glenohumeraal niet mogelijk:

dropping arm.

Elevatie arm door:

- Beweging schoudergordel;

- Lateraal flexie wk.

INHOUD:

FUNCTIONEEL-MORFOLOGISCHE ASPECTEN

VAN DE SCHOUDER

DWANGROTATIE VAN DE HUMERUS

PATHO-FUNCTIONEEL MORFOLOGISCHE

BENADERING VAN DE PHS

(Impingement)

2


20-9-2015

Supinatie

Pronatie

TIJDENS “ZUIVERE” ABDUCTIE, VOERT DE HUMERUS

EEN “DWANG”ROTATIE UIT OM HAAR LENGTE-AS

(ACHTEROVER)

VERKLARINGEN:

- Tub. Majus en het Acromion

- Spiralerend lig. glenohumerale inferius

3


20-9-2015

Naar: Hoppenfeld

Naar: Hoppenfeld

Naar: Hoppenfeld

4


20-9-2015

5


20-9-2015

Passief bewegingsonder-

zoek van het “glenohume-

rale” gewricht naar

impingement volgens

Neer

?

Passief bewegingsonder-

zoek van het glenohume-

rale gewricht naar

impingement volgens

Hawkins.

DE

NOODZAAK

TOT DE

DWANG-

ROTATIE ZIT

HEM NIET

PRIMAIR IN

HET GLENO-

HUMERALE

GEWICHT

6


20-9-2015

7


20-9-2015

?

INHOUD:

FUNCTIONEEL-MORFOLOGISCHE ASPECTEN

VAN DE SCHOUDER

DWANGROTATIE VAN DE HUMERUS

PATHO-FUNCTIONEEL MORFOLOGISCHE

BENADERING VAN DE PHS

(Impingement)

De pees van de m. supraspinatus ontsteekt

(zwelling) en daardoor wordt zij ingeklemd.

IMPINGEMENT

De afwijkende vorm veroorzaakt de afwijkende functie.

Naar: J. Crawford Adams:

Outline of Orthopaedics

160 ° – 60 ° = 100°

60 o

8


20-9-2015

Ongestoord

Gestoord

Ongestoord

Ongestoord

(max) 100°

60°

Gestoord

60°

9


20-9-2015

30° elevatie

Naar: Yamaguchi

et al. (2000)

Ongestoord

Gestoord

Migratie naar craniaal

Laesies (MRI) +

symptomen

Wel laesies (MRI),

Geen symptomen

Normaal

Naar: Yamaguchi

et al. (2000)

Naar: Deutsch et. al. (1996)

Naar: Hallström en Kärrholm, 2006

Clinical Orthopaedics and Related Research

De ontsteking

veroorzaakt de

inklemming.

De afwijkende vorm

veroorzaakt de afwijkende

functie.

De inklemming

veroorzaakt de

ontsteking.

De afwijkende functie

veroorzaakt de afwijkende

vorm.

Naar: J. Crawford Adams:

Outline of Orthopaedics

Naar: DAM-cursus

10


20-9-2015

DANK U WEL

VOOR UW

AANDACHT

11

More magazines by this user
Similar magazines