Ophaalkalender

ivmafvalbeheer.be

2014 Zomergem - Gemeente Zomergem

Ophaalkalender

2015

Zomergem

ivmmagazine

INTEGRAAL VERANTWOORD MILIEUBEHEER

DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE

NR. 4/2014

DECEMBER 2014

Dit

IVMMagazine

bevat uw

ophaalkalender

2015!

VR 01 Dag van de Arbeid

ZA 02

ZO 03

MA 04

DI 05

WO 06

DO 07

VR 08

ZA 19

ZO 10

MA 11

DI 12

WO 13

DO 14 O.L.H. Hemelvaart

VR 15

ZA 16

ZO 17

MA 18

DI 19

WO 20

DO 21

VR 22

ZA 23

ZO 24 Pinksteren

MA 25 Pinkstermaandag

DI 26

WO 27

DO 28

VR 29

ZA 30

ZO 31

OPHALING WOENSDAG

HV

PMD HV P&K

HV

PMD HV P&K

Hou dit magazine goed bij !

OPHALING DO

HV

PMD HV

HV

PMD HV

EEN UITGAVE VAN DE INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND.

VERSCHIJNT IN AALTER, ASSENEDE, DEINZE, DE PINTE, EEKLO, EVERGEM, GAVERE, KAPRIJKE, KNESSELARE, LOVENDEGEM, MALDEGEM,

MERELBEKE, NAZARETH, NEVELE, SINT-LAUREINS, SINT-MARTENS-LATEM, WAARSCHOOT, ZOMERGEM EN ZULTE

v.u. Koen Loete, voorzitter IVM o.v. Sint-Laureinsesteenweg 29 9900 Eeklo

lay-out kalender: Artoos-www.artoos.be - gedrukt door drukkerij Artoos

contacteer IVM op 09 377 82 11 of via ivm@ivmmilieubeheer.be – www.ivmmilieubeheer.be


Iedereen wint bij een vlotte

en correcte afvalophaling

AFVAL DAT AAN HUIS WORDT OPGEHAALD: HET BLIJFT EEN LUXE DIENSTVERLENING. DIT ALLES DANKZIJ DE INZET VAN

TIENTALLEN LADERS EN CHAUFFEURS DIE DAG IN DAG UIT, ONGEACHT DE WEERSOMSTANDIGHEDEN IN DE WEER ZIJN OM

AFVAL- EN MATERIAALSTROMEN VEILIG EN TIJDIG OP TE HALEN EN NAAR DE VERWERKINGSINSTALLATIES TE BRENGEN.

OPDAT ALLES VEILIG, CORRECT EN SNEL KAN WORDEN OPGEHAALD, ZIJN ER SPELREGELS NODIG.

BOVENDIEN GARANDEERT EEN VLOTTE OPHALING EEN VEILIGE SITUATIE OP TROTTOIR EN DE RIJWEG.

HET IS DAAROM VAN BELANG VOLGENDE AFSPRAKEN NA TE LEVEN.

Respecteer de ophaaldag en het ophaaluur

In het gemeentelijk politiereglement staat wanneer u de

afvalstoffen mag buitenplaatsen. Dit verschilt van gemeente tot

gemeente. U vindt deze informatie op de ophaalkalender.

Wie te vroeg het afval buiten plaatst zorgt voor sluikstorten.

Wie na de ophaling het niet opgehaalde materiaal niet terug

binnen neemt, bezondigt zich eveneens aan sluikstorten.

De ophaaldagen staan op de ophaalkalender, de gemeentelijke

website, www.ivmmilieubeheer.be of de app Recycle!

Houd rekening met de maximum

toegelaten hoeveelheid

Ophalers hebben het recht om het teveel aangeboden materiaal

te weigeren. Wat zeggen de voorschriften:

• restafval: per 14 dagen mogen max. 4 zakken van 60 liter

worden aangeboden

• PMD: per ophaling zijn max. 4 zakken van 60 liter toegelaten

• papier&karton: per ophaling beperkt tot een volume van

max. 1 m³

Geen scherpe of gevaarlijke voorwerpen

in de PMD- of restafvalzak!

Jaarlijks krijgen ophalers met snij- en prikwonden te kampen en

zorgen sommige ongevallen voor arbeidsongeschiktheid.

Ban daarom àlle scherpe of gevaarlijke voorwerpen uit de

PMD- of restafvalzak

Ook KGA mag niet in de zak omdat verpakkingen kunnen

openscheuren waardoor ophalers risico lopen op brand- of

andere wonden.

Wanneer ophalers zich verwonden wordt een PV opgemaakt

en kan de inwoner die de PMD- of restafvalzak heeft buitengeplaatst

aansprakelijk worden gesteld voor het ongeval.

Beter voorkomen dan genezen dus!

NIET in de zak:

• spaarlampen • ze mogen gratis naar het recyclagepark

worden gebracht of bij aankoop van nieuwe

worden ingeruild bij de verkoper

• gebruikte injectienaalden • ze moeten in een

naaldbox worden ingezameld. Een volle naaldbox

moet nadien met het KGA worden meegegeven

(dat is gratis!)

• gebroken tl-lampen • zijn gevaarlijk afval en horen

bij het KGA

• glas, aardewerk … • horen thuis op het recyclagepark

• oude of vervallen geneesmiddelen • moeten naar de

apotheker worden gebracht

• verpakkingen die gevaarlijke producten bevatten of

hebben bevat • horen altijd bij het KGA. Kijk daarom

steeds naar het gevarensymbool op de verpakking,

want verpakkingen met bijtende, explosieve, corrosieve,

ontvlambare of giftige inhoud zijn steeds KGA!

Het laatste IVMMagazine van

het kalenderjaar bevat traditiegetrouw

de ophaalkalender

voor het volgende jaar. U vindt

in deze kalender alle ophaaldata

en informatie over openingsuren

en sluitingsdagen van het

recyclagepark, maar ook uitleg

over de sorteerregels voor flink

wat afval- en materiaalstromen.

Het magazine informeert tevens

over het correct aanbieden van

afvalfracties en geeft suggesties

om afvalstromen te voorkomen

of te scheiden met oog op optimale

recyclage. Hierdoor is deze

publicatie een heuse afvalgids,

interessant om bij te houden.

De ophaalkalender is in digitale

vorm te raadplegen op de stedelijke

of gemeentelijke website of

op www.ivmmilieubeheer.be

Via deze laatste kan de kalender

ook worden geïmporteerd in

een outlook kalender. Ook via de

handige gratis app Recycle! weet

je altijd en overal wat je waar en

wanneer kan sorteren. Mocht

u het nog niet hebben gedaan,

download dan snel deze slimme

app.

U kunt met vragen over afvalpreventie,

sorteren of recycleren

uiteraard ook steeds bij de IVM

terecht op het gratis nummer

0800 13 580 of via het e-loket

van de website.

Koen Loete,

Voorzitter IVM

2 - ivmmagazine


Houd rekening met het gewicht

van het aangeboden afval!

Uit respect voor de ergonomie en de gezondheid van de ophalers,

wordt gevraagd het gewicht van de aangeboden afval- en

materiaalstromen binnen maximumgrenzen te houden.

• Restafvalzakken die meer wegen dan 16 kg kunnen door de

ophaler worden geweigerd! Deze zakken krijgen een rode

sticker en mogen bij een volgende ophaling énkel aangeboden

worden wanneer ze minder dan 16 kg wegen.

De inwoner die de te zware zak heeft aangeboden is dus

verplicht deze zak terug binnen te nemen, want anders

wordt dit sluikstorten.

• Grofvuil moet door 2 mensen kunnen worden gemanipuleerd.

De stukken grofvuil mogen daarom max. 60 kg

wegen en 2 meter lang zijn.

• In gemeenten en steden waar snoeihout wordt opgehaald,

worden vaak maximum afmetingen en gewicht voorgeschreven.

Raadpleeg hiervoor de ophaalkalender.

• Voor papier&karton wordt gevraagd om de samengebonden

stapels of dozen gevuld met papier, niet te zwaar te

maken zodat een belader deze gemakkelijk kan tillen.

Storm op komst?

Bij stormweer afval ophalen is voor de ophalers al helemaal

geen pretje. Daarom volgende tips:

• Bind de PMD- en restafvalzakken goed dicht zodat ze bij

het omvallen niet openvallen en er geen afval op de stoep

terechtkomt.

• Papier & karton moet u altijd goed vastbinden, tenzij u het

in een doos kan stoppen. Zorg er voor dat de ophaler de

doos nog kan tillen. Houd er ook rekening mee dat een natte

doos papier&karton zwaar weegt en moeilijk hanteerbaar

is. Sluit de doos goed af, zodat het papier er niet kan

uitwaaien.

• Mocht u stukken grofvuil hebben die gemakkelijk kunnen

omverwaaien, leg deze dan preventief neer zodat ze niet

kunnen omvallen en geen gevaar vormen voor voorbijgangers

of voertuigen.

Wat als winterweer de ophaling

van afval verstoort?

Sneeuwval, ijzel en gladde wegen kunnen de afvalophaling verstoren.

U houdt daarom best rekening met volgende afspraken:

• De ophalers proberen bij glad weer altijd eerst de centrumstraten

te bedienen.

• Vervolgens gaat men in concentrische cirkels verder werken

naar de buitenkant van de gemeente (dus: buitenwijken

en landelijke gebieden worden later bediend).

• Hierdoor kan van het normale uur van ophaling worden afgeweken:

de tijdstippen van ophaling kunnen dus verschillen

van wat gebruikelijk is, afhankelijk van de omstandigheden.

Tijdig afval buitenplaatsen is dus aangewezen.

• De chauffeur oordeelt of het veilig is een straat in te rijden.

Het is niet omdat sommige voertuigen door de straat kunnen

passeren, dat een ophaalwagen dit ook kan.

• Het is niet omdat een ophaalwagen de straat in kan, dat de

voetpaden goed toegankelijk zijn voor de laders. Daardoor

kunnen op sommige plaatsen, waar het trottoir gevaarlijk

glad is, de afvalstoffen blijven staan. De veiligheid van de

lader primeert.

• Indien het afval niet is opgehaald, neemt u dit terug binnen

want er worden geen inhaalrondes voorzien.

Ook u kunt een steentje bijdragen, door de voetpaden voor

uw woning sneeuw- en ijsvrij te maken. Dit is trouwens een

wettelijke verplichting. De ophalers, evenals de postbode en

uw passerende buren zullen u hiervoor dankbaar zijn!

Op www.ivmmilieubeheer.be wordt actuele informatie gegeven

over ophalingen bij gladheid of bij barre wintertoestanden.

3 - ivmmagazine


Kapers op de kust.

Afval- en materiaalstromen mogen énkel door door het stadsof

gemeentebestuur erkende ophalers worden ingezameld.

Voor restafval, grofvuil, gft, PMD, papier&karton en glasafval,

evenals voor de wijkinzamelingen van KGA zijn dit ophalers die

door de IVM zijn aangesteld. Voor overige afval- of materiaalstromen

(bijvoorbeeld textiel, snoeihout) geeft de gemeente of

stad een toelating aan ophaalfirma’s.

Toch merken we dat regelmatig niet-erkende ophalers via een

‘snelbriefje’ inwoners aanmoedigen om op een bepaalde dag

Meetjesland

afval- en materiaalstromen buiten te zetten, die nadien door

deze ophaler (al is het vaak niet te traceren om wie het gaat)

worden meegenomen.

Onder meer bij textielophalingen gebeurt het vaak dat andere

ophalers dan door de gemeente erkende ophaalfirma’s op de

dag van de textielophaling het materiaal voor de neus van de

erkende ophaler wegkapen. We vragen daarom aan iedereen

om een oogje in het zeil te houden en de politie te verwittigen

wanneer er onregelmatigheden worden vastgesteld.

Meetjesland

Ateljee

Een overzicht van wat NIET wordt aanvaard:

TEXTIEL

• vuile of kapotte kledij en textiel

De Kringwinkel: een oplossing voor

voorwerpen die nog bruikbaar zijn.

De Kringwinkel aanvaardt gratis herbruikbare voorwerpen. Het

moet wel gaan om Ateljee spullen die in goede staat zijn en die iemand

anders nog kan gebruiken.

Voor elektrotoestellen wordt een uitzondering gemaakt: als

Recupel-inzamelpunt aanvaardt de Kringwinkel ook defecte

toestellen.

Producten die omwille van verkoopbaarheid en wetgeving niet

mogen worden doorverkocht, worden eveneens geweigerd.

Gekopieerde cd’s, dvd’s en video’s zijn hiervan een voorbeeld.

HUISRAAD

• kapot, beschadigd, onvolledig en niet afzonderlijk

bruikbaar materiaal

• vervuilde of onvolledige babyspullen

• kinderzitjes die niet voldoen aan de veiligheidsnormen

WITGOED

• accumulatievuren

• inktpatronen

• meubelnaaimachines

KGA

• alle KGA zoals spuitbussen, batterijen, verf, …

MEUBELS

• bevuilde, kapotte of versleten meubels

• onvolledige meubels

• wollen en vuile matrassen

DOE-HET-ZELF

• defect, onvolledig of bevuild materiaal

• bevuild of kapot sanitair

• neonlampen, gloeilampen, tl-lampen

SPEELGOED

• speelgoed dat kapot, onvolledig of vervuild is

VRIJE TIJD

• gekopieerde cassettes, cd’s, dvd’s en video’s en hun

lege doosjes

• ski- en surfmateriaal

4 - ivmmagazine


Ophaalkalender 2015

Zomergem


Januari 2015

OPHALING WOENSDAG

OPHALING DONDERDAG

DO 01 Nieuwjaar

VR 02

ZA 03

ZO 04

MA 05

DI 06

WO 07

DO 08

VR 09

ZA 10

ZO 11

MA 12

DI 13

WO 14

DO 15

VR 16

ZA 17

ZO 18

MA 19

DI 20

WO 21

DO 22

VR 23

ZA 24

ZO 25

MA 26

DI 27

WO 28

DO 29

VR 30

ZA 31

HV

PMD HV P&K

HV

PMD HV P&K

HV

PMD HV P&K

HV

PMD HV P&K

Recycle!

Download nu de gratis app

Dankzij deze slimme app weet je perfect wat je waar

en wanneer kan sorteren. Download Recycle! gratis

voor iPhone en Android.

Surf naar www.ophaalkalender.be voor meer info.

Huisvuil

PMD

Papier en karton

Plaats het restafval, papier en karton en PMD

dichtgebonden en duidelijk zichtbaar op de stoep

vóór 6 u ‘s morgens.

Voor meer informatie, contacteer de milieuambtenaar,

Mw. Sophie Steyaert, op het

telefoonnummer 09 370 75 75.

Openingsuren recyclagepark

FOS-adv APP H16xB9.indd 1 7/11/13 16:28

ma — —

Sluitingsdag recyclagepark

di 8.45 u - 12 u 13 u - 17 u

wo — 13 u - 17 u Op wettelijke feestdagen en maandag

do — 13 u - 17 u is het recyclagepark gesloten.

vr — 13 u - 17 u Het recyclagepark is gelegen

za 9 u - 12 u 13 u - 16 u aan de Bevrijdingstraat.


Februari 2015

OPHALING WOENSDAG

OPHALING DONDERDAG

ZO 01

MA 02

DI

03

WO 04

DO 05

VR 06

HV

HV

ZA 07

ZO 08

MA 09

DI 10

WO 11

PMD HV P&K

DO 12

PMD HV P&K

VR 13

ZA 14

ZO 15

MA 16

DI

17

WO 18

DO 19

VR 20

HV

HV

ZA 21

ZO 22

MA 23

DI

24

WO 25

PMD HV P&K

DO 26

PMD HV P&K

VR 27

ZA 28

Huisvuil

PMD

Papier en karton

Plaats het restafval, papier en karton en PMD

dichtgebonden en duidelijk zichtbaar op de stoep

vóór 6 u ‘s morgens.

Voor meer informatie, contacteer de milieuambtenaar,

Mw. Sophie Steyaert, op het

telefoonnummer 09 370 75 75.

Openingsuren recyclagepark

ma — —

di 8.45 u - 12 u 13 u - 17 u

wo — 13 u - 17 u

do — 13 u - 17 u

vr — 13 u - 17 u

za 9 u - 12 u 13 u - 16 u

Op wettelijke feestdagen en maandag

is het recyclagepark gesloten.

Het recyclagepark is gelegen

aan de Bevrijdingstraat.


Maart 2015

ZO 01

MA 02

DI 03

WO 04

DO 05

VR 06

ZA 07

ZO 08

MA 09

DI 10

WO 11

DO 12

VR 13

ZA 14

ZO 15

MA 16

DI 17

WO 18

DO 19

VR 20

ZA 21

ZO 22

MA 23

DI 24

WO 25

DO 26

VR 27

ZA 28

ZO 29

MA 30

DI 31

OPHALING WOENSDAG

HV

PMD HV P&K

HV

PMD HV P&K

OPHALING DONDERDAG

HV

PMD HV P&K

HV

PMD HV P&K

Huisvuil

PMD

Papier en karton

Plaats het restafval, papier en karton en PMD

dichtgebonden en duidelijk zichtbaar op de stoep

vóór 6 u ‘s morgens.

Voor meer informatie, contacteer de milieuambtenaar,

Mw. Sophie Steyaert, op het

telefoonnummer 09 370 75 75.

Openingsuren recyclagepark

ma — —

di 8.45 u - 12 u 13 u - 17 u

wo — 13 u - 17 u

do — 13 u - 17 u

vr — 13 u - 17 u

za 9 u - 12 u 13 u - 16 u

Op wettelijke feestdagen en maandag

is het recyclagepark gesloten.

Het recyclagepark is gelegen

aan de Bevrijdingstraat.


April 2015

WO 01

DO 02

VR 03

ZA 04

ZO 05 Pasen

MA 06 Paasmaandag

DI 07

WO 08

DO 09

VR 10

ZA 11

ZO 12

MA 13

DI 14

WO 15

DO 16

VR 17

ZA 18

ZO 19

MA 20

DI 21

WO 22

DO 23

VR 24

ZA 25

ZO 26

MA 27

DI 28

WO 29

DO 30

OPHALING WOENSDAG

HV

PMD HV P&K

HV

PMD HV P&K

HV

OPHALING DONDERDAG

PMD

HV

HV P&K

PMD

HV

HV P&K

HV

Huisvuil

PMD

Papier en karton

Plaats het restafval, papier en karton en PMD

dichtgebonden en duidelijk zichtbaar op de stoep

vóór 6 u ‘s morgens.

Voor meer informatie, contacteer de milieuambtenaar,

Mw. Sophie Steyaert, op het

telefoonnummer 09 370 75 75.

Openingsuren recyclagepark

ma — —

di 8.45 u - 12 u 13 u - 18 u

wo — 13 u - 18 u

do — 13 u - 18 u

vr — 13 u - 18 u

za 9 u - 12 u 13 u - 16 u

Op wettelijke feestdagen en maandag

is het recyclagepark gesloten.

Het recyclagepark is gelegen

aan de Bevrijdingstraat.


Mei 2015

OPHALING WOENSDAG

OPHALING DONDERDAG

Geen drankzakjes

in de blauwe zak!

VR 01 Dag van de Arbeid

ZA 02

ZO 03

MA 04

DI 05

WO 06

DO 07

VR 08

ZA 09

ZO 10

MA 11

DI 12

WO 13

DO 14 O.L.H. Hemelvaart

VR 15

ZA 16

ZO 17

MA 18

DI 19

WO 20

DO 21

VR 22

ZA 23

ZO 24 Pinksteren

MA 25 Pinkstermaandag

DI 26

WO 27

DO 28

VR 29

ZA 30

ZO 31

PMD HV P&K

HV

TEXTIEL

PMD HV P&K

HV

PMD HV P&K

HV

TEXTIEL

PMD HV P&K

HV

Drankzakjes horen niet bij PMD.

PMD staat enkel voor Plastic flessen en flacons, Metalen

verpakkingen en Drankkartons. Snel geleerd, vlot gesorteerd!

Huisvuil

PMD

Papier en karton

Textiel

Plaats het restafval, papier en karton en PMD

dichtgebonden en duidelijk zichtbaar op de stoep

vóór 6 u ‘s morgens.

Voor meer informatie, contacteer de milieuambtenaar,

Mw. Sophie Steyaert, op het

telefoonnummer 09 370 75 75.

Openingsuren recyclagepark

ma — —

di 8.45 u - 12 u 13 u - 18 u

wo — 13 u - 18 u

do — 13 u - 18 u

vr — 13 u - 18 u

za 9 u - 12 u 13 u - 16 u

Sluitingsdag recyclagepark

Op wettelijke feestdagen en maandag

is het recyclagepark gesloten.

Het recyclagepark is gelegen

aan de Bevrijdingstraat.


Juni 2015

MA 01

DI 02

WO 03

DO 04

VR 05

ZA 06

ZO 07

MA 08

DI 09

WO 10

DO 11

VR 12

ZA 13

ZO 14

MA 15

DI 16

WO 17

DO 18

VR 19

ZA 20

ZO 21

MA 22

DI 23

WO 24

DO 25

VR 26

ZA 27

ZO 28

MA 29

DI 30

OPHALING WOENSDAG

PMD HV P&K

HV

PMD HV P&K

HV

OPHALING DONDERDAG

PMD HV P&K

HV

PMD HV P&K

HV

Huisvuil

PMD

Papier en karton

Plaats het restafval, papier en karton en PMD

dichtgebonden en duidelijk zichtbaar op de stoep

vóór 6 u ‘s morgens.

Voor meer informatie, contacteer de milieuambtenaar,

Mw. Sophie Steyaert, op het

telefoonnummer 09 370 75 75.

Openingsuren recyclagepark

ma — —

di 8.45 u - 12 u 13 u - 18 u

wo — 13 u - 18 u

do — 13 u - 18 u

vr — 13 u - 18 u

za 9 u - 12 u 13 u - 16 u

Op wettelijke feestdagen en maandag

is het recyclagepark gesloten.

Het recyclagepark is gelegen

aan de Bevrijdingstraat.


Juli 2015

WO 01

DO 02

VR 03

ZA 04

ZO 05

MA 06

DI 07

WO 08

DO 09

VR 10

ZA 11 Vlaamse Feestdag

ZO 12

MA 13

DI 14

WO 15

DO 16

VR 17

ZA 18

ZO 19

MA 20

DI 21 Nationale Feestdag

WO 22

DO 23

VR 24

ZA 25

ZO 26

MA 27

DI 28

WO 29

DO 30

VR 31

OPHALING WOENSDAG

PMD HV P&K

HV

PMD HV P&K

GEEN HV-OPHALING

PMD HV P&K

OPHALING DONDERDAG

PMD HV P&K

HV

PMD HV P&K

GEEN HV-OPHALING

PMD HV P&K

Huisvuil

PMD

Papier en karton

Plaats het restafval, papier en karton en PMD

dichtgebonden en duidelijk zichtbaar op de stoep

vóór 6 u ‘s morgens.

Voor meer informatie, contacteer de milieuambtenaar,

Mw. Sophie Steyaert, op het

telefoonnummer 09 370 75 75.

Openingsuren recyclagepark

ma — —

di 8.45 u - 12 u 13 u - 18 u

wo — 13 u - 18 u

do — 13 u - 18 u

vr — 13 u - 18 u

za 9 u - 12 u 13 u - 16 u

Sluitingsdag recyclagepark

Op wettelijke feestdagen en maandag

is het recyclagepark gesloten.

Het recyclagepark is gelegen

aan de Bevrijdingstraat.


Augustus 2015

ZA 01

ZO 02

MA 03

DI 04

WO 05

DO 06

VR 07

ZA 08

ZO 09

MA 10

DI 11

WO 12

DO 13

VR 14

ZA 15 O.L.V. Hemelvaart

ZO 16

MA 17

DI 18

WO 19

DO 20

VR 21

ZA 22

ZO 23

MA 24

DI 25

WO 26

DO 27

VR 28

ZA 29

ZO 30

MA 31

OPHALING WOENSDAG

HV

PMD P&K GEEN HV

HV

PMD HV P&K

OPHALING DONDERDAG

HV

PMD P&K GEEN HV

HV

PMD HV P&K

Huisvuil

PMD

Papier en karton

Plaats het restafval, papier en karton en PMD

dichtgebonden en duidelijk zichtbaar op de stoep

vóór 6 u ‘s morgens.

Voor meer informatie, contacteer de milieuambtenaar,

Mw. Sophie Steyaert, op het

telefoonnummer 09 370 75 75.

Openingsuren recyclagepark

ma — —

di 8.45 u - 12 u 13 u - 18 u

wo — 13 u - 18 u

do — 13 u - 18 u

vr — 13 u - 18 u

za 9 u - 12 u 13 u - 16 u

Sluitingsdag recyclagepark

Op wettelijke feestdagen en maandag

is het recyclagepark gesloten.

Het recyclagepark is gelegen

aan de Bevrijdingstraat.


September 2015

OPHALING WOENSDAG

DI 01

WO 02

HV

DO 03

VR 04

ZA 05

ZO 06

MA 07

DI 08

WO 09

PMD HV P&K

DO 10

VR 11

ZA 12

ZO 13

MA 14

DI 15

WO 16

HV

DO 17

VR 18

ZA 19

ZO 20

MA 21

DI 22

WO 23

PMD HV P&K

DO 24

VR 25

ZA 26

ZO 27

MA 28

DI 29

WO 30 HV

OPHALING DONDERDAG

PMD

HV

HV P&K

HV

PMD HV P&K

Huisvuil

PMD

Papier en karton

Plaats het restafval, papier en karton en PMD

dichtgebonden en duidelijk zichtbaar op de stoep

vóór 6 u ‘s morgens.

Voor meer informatie, contacteer de milieuambtenaar,

Mw. Sophie Steyaert, op het

telefoonnummer 09 370 75 75.

Openingsuren recyclagepark

ma — —

di 8.45 u - 12 u 13 u - 18 u

wo — 13 u - 18 u

do — 13 u - 18 u

vr — 13 u - 18 u

za 9 u - 12 u 13 u - 16 u

Op wettelijke feestdagen en maandag

is het recyclagepark gesloten.

Het recyclagepark is gelegen

aan de Bevrijdingstraat.


Oktober 2015

DO 01

VR 02

ZA 03

ZO 04

MA 05

DI 06

WO 07

DO 08

VR 09

ZA 10

ZO 11

MA 12

DI 13

WO 14

DO 15

VR 16

ZA 17

ZO 18

MA 19

DI 20

WO 21

DO 22

VR 23

ZA 24

ZO 25

MA 26

DI 27

WO 28

DO 29

VR 30

ZA 31

OPHALING WOENSDAG

PMD HV P&K

TEXTIEL

HV

PMD HV P&K

HV

OPHALING DONDERDAG

HV

PMD HV P&K

TEXTIEL

HV

PMD HV P&K

HV

Huisvuil

PMD

Papier en karton

Textiel

Plaats het restafval, papier en karton en PMD

dichtgebonden en duidelijk zichtbaar op de stoep

vóór 6 u ‘s morgens.

Voor meer informatie, contacteer de milieuambtenaar,

Mw. Sophie Steyaert, op het

telefoonnummer 09 370 75 75.

Openingsuren recyclagepark

ma — —

di 8.45 u - 12 u 13 u - 18 u (*)

wo — 13 u - 18 u (*)

do — 13 u - 18 u (*)

vr — 13 u - 18 u (*)

za 9 u - 12 u 13 u - 16 u

(*)

Vanaf 27 oktober sluit het recyclagepark

van di. t/m vr. om 17 u.

Op wettelijke feestdagen en maandag

is het recyclagepark gesloten.

Het recyclagepark is gelegen aan de Bevrijdingstraat.


November 2015

OPHALING WOENSDAG

ZO 01 Allerheiligen

MA 02

DI 03

WO 04

PMD HV P&K

DO 05

VR 06

ZA 07

ZO 08

MA 09

DI 10

WO 11 Wapenstilstand

DO

VR

12

13

HV

ZA 14

ZO 15

MA 16

DI 17

WO 18

PMD HV P&K

DO 19

VR 20

ZA 21

ZO 22

MA 23

DI 24

WO 25

HV

DO 26

VR 27

ZA 28

ZO 29

MA 30

OPHALING DONDERDAG

PMD HV P&K

PMD

HV

HV P&K

HV

Geen brol rond

de glasbol

Afval achterlaten = sluikstorten

Wie hierop betrapt wordt, betaalt zware boetes!

Dus, hou het proper en goedkoper!

Huisvuil

PMD

Papier en karton

Plaats het restafval, papier en karton en PMD

dichtgebonden en duidelijk zichtbaar op de stoep

vóór 6 u ‘s morgens.

Voor meer informatie, contacteer de milieuambtenaar,

Mw. Sophie Steyaert, op het

telefoonnummer 09 370 75 75.

Openingsuren recyclagepark

FOST-02486-IVM-Brol Rond Bol-h16xb9.indd 1 7/11/13 16:24

ma — —

Sluitingsdag recyclagepark

di 8.45 u - 12 u 13 u - 17 u

wo — 13 u - 17 u Op wettelijke feestdagen en maandag

do — 13 u - 17 u is het recyclagepark gesloten.

vr — 13 u - 17 u Het recyclagepark is gelegen

za 9 u - 12 u 13 u - 16 u aan de Bevrijdingstraat.


December 2015

DI 01

WO 02

DO 03

VR 04

ZA 05

ZO 06

MA 07

DI 08

WO 09

DO 10

VR 11

ZA 12

ZO 13

MA 14

DI 15

WO 16

DO 17

VR 18

ZA 19

ZO 20

MA 21

DI 22

WO 23

DO 24

VR 25 Kerstmis

ZA 26

ZO 27

MA 28

DI 29

WO 30

DO 31

OPHALING WOENSDAG

PMD HV P&K

PMD

HV

HV P&K

HV

PMD HV P&K

OPHALING DONDERDAG

PMD HV P&K

PMD

HV

HV P&K

HV

PMD HV P&K

Huisvuil

PMD

Papier en karton

Plaats het restafval, papier en karton en PMD

dichtgebonden en duidelijk zichtbaar op de stoep

vóór 6 u ‘s morgens.

Voor meer informatie, contacteer de milieuambtenaar,

Mw. Sophie Steyaert, op het

telefoonnummer 09 370 75 75.

Openingsuren recyclagepark

ma — —

di 8.45 u - 12 u 13 u - 17 u

wo — 13 u - 17 u

do — 13 u - 17 u

vr — 13 u - 17 u

za 9 u - 12 u 13 u - 16 u

Sluitingsdag recyclagepark

Op wettelijke feestdagen en maandag

is het recyclagepark gesloten.

Het recyclagepark is gelegen

aan de Bevrijdingstraat.


Gemeentelijke info

Het recyclagepark is gelegen aan de Bevrijdingstraat.

Openingsuren:

Tijdens de winterperiode op dinsdag van 8.45 u tot 12 u en van

13 u tot 17 u, op woensdag tot vrijdag van 13 u tot 17 u en op

zaterdag van 9 u tot 12 u en van 13 u tot 16 u.

Tijdens de zomerperiode op dinsdag van 8.45 u tot 12 u en van

13 u tot 18 u, op woensdag tot vrijdag van 13 u tot 18 u en op

zaterdag van 9 u tot 12 u en van 13 u tot 16 u.

Op wettelijke feestdagen en maandag is het recyclagepark gesloten.

Het recyclagepark is tevens gesloten op vrijdag 2 januari,

zaterdag 11 juli en zaterdag 26 december.

De compostmeesters zijn aanwezig op het recyclagepark en dit

elke eerste zaterdag van de maanden april tot oktober van 10 u

tot 12 u.

Grofvuil en groenafval kunnen eventueel door de gemeentediensten

worden afgehaald mits betaling. Hiervoor belt u de

Technische Dienst op het telefoonnummer 09 372 75 04.

Voor meer informatie, contacteer de milieuambtenaar,

Mw. Sophie Steyaert, op het telefoonnummer 09 370 75 75.

TEXTIEL

Wat kan?

Kleding die proper is en in goede staat, lakens, dekens, lappen stof, gordijnen,

draagbaar schoeisel (schoenen moeten per paar samen zijn).

Wat kan niet?

Vuile, natte of tot op de draad versleten kleding, niet draagbaar schoeisel, vloerbekleding,

hoofdkussens, dekbedden. Stop deze in de restafvalzak.

Waar kan men hiermee terecht?

• Herbruikbaar textiel wordt 2 maal per jaar door De Kringwinkel Meetjesland aan

huis ingezameld.

• Het textiel wordt ook ingezameld via de kledijcontainers in de gemeente. Stop het

textiel in een gesloten zak, zo behoudt het zijn waarde.

• Bruikbare oude kleren, schoenen en textiel kan je eventueel ook naar De Kringwinkel

brengen.

PLASTIC FLESSEN EN FLACONS, METALEN VERPAKKINGEN

EN DRANKKARTONS (PMD)

PMD wordt tweewekelijks aan huis ingezameld in de blauwe PMD-zak.

Wat kan?

• Plastic flessen en flacons

• Metalen verpakkingen

ook: - spuitbussen van voedingswaren en cosmetica

­ aluminium schaaltjes en bakjes

­ metalen deksels en doppen

• Drankkartons

Wat kan niet?

• Alle andere plastic verpakkingen en voorwerpen (bv. plastic potjes en

vlootjes, plastic zakken, folie)

• Verpakkingen die giftige producten, ontstoppingsproducten, corrosieve

WC-ontkalkers of motorolie bevat hebben

• Aluminiumfolie

• Piepschuim

Opmerkingen:

• Verpakkingen ledigen en voedselresten verwijderen, de diverse verpakkingen

niet in elkaar steken, geen verpakkingen van meer dan 8 liter en geen plastic

bidons vastmaken aan de buitenkant van de PMD-zak.

• Plaats de reglementaire PMD-zak (met logo IVM) dichtgebonden en duidelijk

zichtbaar op de stoep vóór 6 u ’s morgens.

• Er wordt GEEN PMD meer ingezameld op het recyclagepark.

GLAS

Glazen verpakkingen zelf wegbrengen naar de glasbol.

Wat kan?

Transparante glazen flessen, bokalen en flacons.

Wat kan niet?

• Hittebestendig glas (bv. ovenschotels en kookplaten)

• Porselein en aardewerk

• Stenen flessen en kruiken

• Opaalglas en kristal

• Vlak glas zoals ruiten en spiegels

• Lampen, TL-lampen

Opmerkingen:

• Glazen verpakkingen volledig leeg maken en deksels en doppen verwijderen

en volgens kleur in de glasbol steken.

• Rond de glasbollen niets achterlaten: sluikstorten is strafbaar! Respecteer de

rust van de buren: geen glas in de glasbol deponeren vóór 8 u ’s morgens en

na 20 u ’s avonds.

• U kan uw glas eventueel ook wegbrengen naar het recyclagepark.

PAPIER EN KARTON (P&K)

Papier en karton wordt tweewekelijks aan huis ingezameld.

Wat kan?

• Papieren zakken en kartonnen dozen

• Kranten, tijdschriften, folders

• Boeken

• Schrijf- en printpapier

Wat kan niet?

• Vuil of vettig papier en karton

• Cellofaanpapier

• Behangpapier

• Aluminiumfolie en -zakjes

Opmerkingen:

• Plastic verpakkingsfolie verwijderen van kranten, tijdschriften en reclamebladen!

• Verzamel papier-karton in een kartonnen doos of maak er een handelbare

stapel van, samengebonden met natuurkoord. Plaats het papier-karton duidelijk

zichtbaar op de stoep vóór 6 u ’s morgens. LET WEL: Max. hoeveelheid:

1 m³ ! Maak de dozen of stapels niet te zwaar, zodat de ophalers ze gemakkelijk

kunnen tillen.

• U kan uw papier-karton eventueel ook wegbrengen naar het recyclagepark.

KLEIN GEVAARLIJK AFVAL (KGA)

KGA breng je naar de KGA-kluis van het recyclagepark tijdens de gebruikelijke

openingsuren. Het hoort zeker niet in de restafvalzak thuis.

Wat kan?

TL-lampen, batterijen, spuitbussen en houders onder druk, oliën (frituurolie,

motorolie) en vetten (frituurvet, smeermiddelen), restanten van bestrijdingsmiddelen,

resten van verf, schoonmaakmiddelen, cosmetica, onderhoudsmiddelen

en andere chemicaliën van huishoudelijke oorsprong.

Wat kan niet?

Gasflessen (contacteer de verdeler), explosieven (contacteer de politie), radioactieve

stoffen (contacteer de milieudienst), oude en vervallen geneesmiddelen

(breng ze naar de apotheker).

Opmerkingen:

• Deze materialen worden best bewaard in de groene milieubox. Meng nooit de

gevaarlijke stoffen en laat ze zoveel mogelijk in de originele verpakking.

• Met resten van oude en vervallen geneesmiddelen kan u bij uw apotheker

terecht. Stop ze zeker niet in de restafvalzak.

• Gebruikte batterijen kan u eventueel ook deponeren in de daartoe bestemde

recipiënten van BEBAT in diverse winkels, warenhuizen en openbare gebouwen

of in de inzameltonnen op het recyclagepark.

• Defecte TL-lampen of rookmelders kan u ook afgeven in de winkel waar u

(een) nieuwe TL-lamp(en) of rookmelder(s) aankoopt.

• Meer info over de inzameling van gebruikte frituurolie en frituurvetten op

www.valorfrit.be en over de inzameling van gebruikte motorolie en smeermiddelen

op www.valorlub.be.


HERBRUIKBARE GOEDEREN

AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR

(AEEA)

Wat kan?

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur van huishoudelijk gebruik.

Waar kan men hiermee terecht?

• Is uw oud toestel kapot en u koopt een nieuw toestel, dan is de elektrohandelaar

verplicht uw oud toestel gratis in ontvangst te nemen (ook als het oude

toestel niet bij die specifieke handelaar was aangekocht!).

• Koopt u geen nieuw toestel en is uw oud toestel niet meer herbruikbaar, dan

kan u hiervoor terecht op het recyclagepark (aparte stapelplaats AEEA).

• Is uw oud toestel nog herbruikbaar, breng het naar De Kringwinkel of bel De

Kringwinkel Meetjesland op het nummer 09 377 77 74.

• Meer info over de inzameling van AEEA op www.recupel.be.

AFGEDANKTE GEBRUIKSGOEDEREN

Wat kan?

Meubelen, herbruikbare gebruiksgoederen en huisraad (speelgoed, boeken,

eetgerief, ...), fietsen, decoratiespullen en brocante, enz.

Wat kan niet?

Indien het materiaal kapot of ernstig geschonden is, moet je het meegeven met

het grofvuil; kleinere voorwerpen horen thuis in de restafvalzak, indien ze niet

selectief ingezameld worden.

Waar kan men hiermee terecht?

Je kan de (herbruikbare) gebruiksgoederen aanbieden bij De Kringwinkel.

DE KRINGWINKEL MEETJESLAND

Bel eerst en vooral De Kringwinkel Meetjesland op het nummer 09 377 77 74.

Na telefonische aanvraag halen zij gratis de herbruikbare goederen op of breng

ze zelf naar De Kringwinkel, Slachthuisstraat 2b in Eeklo (open van di. tot za.

van 10 u tot 12.30 u en van 13.30 u tot 18 u).

TUINAFVAL EN SNOEIRESTEN

Tuinafval wordt via het recyclagepark ingezameld.

Wat kan?

Grasmaaisel, bladeren, resten van bloemen en planten, snoeihout, boomstronken

of boomwortels.

Wat kan niet?

Aarde of stenen, graszoden, resten van maaltijden, plastiek, bloempotten,

papier, metaal, boomstronken met een diameter van meer dan 30 cm.

Opmerkingen:

• U kan uw tuinafval, snoeiresten en organisch afval uit de keuken ook zelf

composteren in een compostvat of -bak of op een composthoop.

• Info over thuiscomposteren: elke eerste zaterdag van de maand (vanaf april

tot oktober) door de compostmeesters tussen 10 u en 12 u op de demonstratieplaats

op het recyclagepark.

• Fijn tuinafval en snoeiresten kunnen door de technische dienst opgehaald

worden mits betaling.

HUISVUIL (HV) = RESTAFVAL

Het restafval wordt wekelijks aan huis opgehaald.

Wat kan?

Huishoudelijk afval dat niet (meer) voor hergebruik en/of recyclage in aanmerking

komt.

Wat kan niet?

Chemische producten (KGA), tuinafval, materiaal dat selectief wordt ingezameld

(zoals glas, papier-karton en PMD), scherpe voorwerpen (glasscherven,

spijkers, injectienaalden, ...), dode dieren en slachtafval.

Opmerkingen:

• Plaats de reglementaire restafvalzak (met opdruk ‘Zomergem’ en logo IVM)

dichtgebonden en duidelijk zichtbaar op de stoep vóór 6 u ’s morgens.

• Houd rekening met het maximum gewicht van de restafvalzak: Het max.

gewicht is niet onbeperkt; de restafvalzak met inhoud van 60 liter is getest op

een nuttige inhoud van 10 kg per zak.

• Er is geen restafvalinzameling in de week van 20 juli tot en met 26 juli en

in de week van 10 augustus tot en met 16 augustus.

• Restafval mag NIET naar het recyclagepark gebracht worden.

GROFVUIL (OPHALING OP AFROEP)

Het grofvuil wordt enkel op telefonische aanvraag (op afroep) en tegen betaling

opgehaald en dat 6 maal per jaar telkens in de even maanden. Wie grofvuil

heeft, belt naar 0800 13 580 en geeft op welke goederen zullen worden aangeboden.

Op basis hiervan wordt een betalingsverzoek opgemaakt. Na betaling

volgt een bevestiging van de ophaling met de opgave van een concrete ophaaldag.

Enkel het aangeboden afval zoals deze telefonisch is doorgegeven

zal worden opgehaald. Afval dat niet onder de noemer ‘grofvuil’ valt, wordt niet

meegenomen (zie rubriek ‘Wat kan niet?’).

Wat kan?

Alle brandbare materialen (GEEN METALEN) afkomstig van de normale werking

van een huisgezin die niet in de gewone restafvalzak kunnen en niet meer

gerecycleerd kunnen worden.

Wat kan niet?

Klein afval dat wordt aangeboden in zakken en dozen, metalen, AEEA (afgedankte

elektrische en elektronische apparatuur), steengruis, roofing, golfplaten

uit asbestcement, vlak glas en spiegels, afbraakmateriaal, sanitaire toestellen

(WC, lavabo, bad), porselein, prikkeldraad en draadafsluiting, autobanden,

treinbielzen, handels- en nijverheidsafval, gasflessen, ontplofbare producten en

alles wat selectief wordt ingezameld.

Opmerkingen:

• Plaats de brandbare materialen aan de openbare weg enkel op de afgesproken

ophaaldag.

• Hou er rekening mee dat de grootte van de materialen beperkt is (max. 2 m)

en dat de stukken door 2 personen kunnen verhandeld worden (max. 60 kg).

• Spullen die nog bruikbaar zijn kan u naar De Kringwinkel brengen.

• Indien niet wordt voldaan aan de vernoemde voorwaarden, mag de ophaler

de aangeboden afvalstoffen weigeren, conform het politiereglement.

• U kan uw grofvuil eventueel ook wegbrengen naar het recyclagepark.

PLASTIC FOLIE

EN ZAKJE

YOGHURTPOTJE

BOTERVLOOTJE

Meer info over de selectieve inzameling,

sorteren en recycleren: www.fostplus.be

Raadpleeg ook de algemene sorteergids

van de IVM op www.ivmmilieubeheer.be

PLASTIC BAKJE

PLASTIC SCHAALTJE

PLASTIC DOZEN

De P van PMD staat ENKEL

voor Plastic flessen en flacons

Het Groene Punt-logo op een verpakking geeft

aan dat de fabrikant van het product een bijdrage

betaalt voor het inzamelen, sorteren en

recycleren van verpakkingsafval. Het zegt niets

over de recycleerbaarheid van het product of z’n

verpakking en is dus geen sorteerinstructie.

GEDRUKT DOOR

ARTOOS

53520-1411-1009


Volg de sorteergids

Plastic flessen

en flacons

Metalen

verpakkingen

Drankkartons

Papier-karton

Transparante glazen

flessen, bokalen en

flacons

Alleen plastic flessen en flacons

en dus geen andere plastic

verpakkingen of voorwerpen

Ook: spuitbussen van

voedingsmiddelen en cosmetica,

aluminium schaaltjes en bakjes,

metalen deksels en doppen

Papieren zakken en kartonnen dozen,

tijdschriften, kranten, folders, boeken,

schrijf- en printpapier

Geen andere voorwerpen in glas

Wit (kleurloos) glas

Gekleurd glas

Huis-aan-huis inzameling in de PMD-zak

Opmerkingen

• Geen plastic bidons vastmaken

aan de buitenkant van de PMD-zak

• Geen verpakkingen met een grotere

inhoud dan 8L

• Volledig leeg

Huis-aan-huis inzameling *

*

of via het containerpark.

Opmerkingen

• Plastic folie verwijderen

van publicaties

• Samengebonden met

natuurkoord of in een

stevige kartonnen doos

In de glasbollen werpen *

*

of via het containerpark.

Opmerkingen

• Scheiden van wit glas

en gekleurd glas

• Volledig leeg

• Geen deksels of doppen

Gemeente Zomergem

Samen Goed sorteren Beter recycleren


Stratenlijst

Ophaaldag woensdag

’t Lindeken

Adolf Lievensstraat

Alfons Sifferstraat

Andre Claeys Park

Azaleastraat

Bauwerwaan

Begonialaan

Bellemstraat

Berkenstraat

Beukenpark

Bevrijdingsstraat

Biesbilkske

Blauwerstraat

Boven

Burg. Hen. Ryckaertstraat

Calangebos

Chrysantenstraat

Daalmen

Daalmstraat

Dekenijstraat

Den Boer

Dreef

Durmstraat (tot nr. 55 en

nr. 66)

Eikendreef

Geetdam

Gentweg

Guido Gezellestraat

Haagstraat

Hendrik Claeysstraat

Hoekstraat

Hoetsel

Hofbouwstraat

Hogenbrand

Hulsemstraat

Kapellestraat

Karel Lod. Ledeganckstraat

Kerkhofstraat

Kerkplein

Kerkstraat

Klein Amerika

Kleitstraat

Kloosterstraat

Kon. Leopold III laan

Kruisdreef

Luit. Dobbelaerestraat

Maarten Steyaertplein

Markt

Molenpark

Molenstraat

Motje

Nekke

Nestevoorde

Park ter Daelmen

Parklaan

Prieelke

Raymond Leersstraat

Reeuwstro

Rijvers

Rijversmeersen

Rohoek

Ronselekouter

Ronselestraat

Rostraat

Schauwbroeckstraat

Schipdonckstraat

Schuthof

Spinhoutstraat

Sportlaan

Stoktevijver

Tennislaan

Tuinwijk Motje

Tulpenlaan

Uitgem

Vaart Links

Vosbos

Weldadigstraat

Westeling

Zandstraat

Ophaaldag donderdag

Bekestraat

Bosstraat

De Baetsstraat

De Boomgaard

De Stijne

De Vijf Eiken

Diepenbeek

Durmstraat (vanaf de brug

nr. 57 en 66A)

Grote Baan

Grote Steenweg

Kasteeldreef

Kerhoek

Korteboeken

Kruisstraat

Langeboeken

Langestraat

Leischoot

Lievestraat

Meilare

Mispelare

Moerstraat

Mostmolen

Moststraat

Oostwinkeldorp

Oude Staatsbaan

Overdam

Paterstraat

Peperhoek

Priemelwegel

Sint-Jansstraat

Vaart Rechts

Vaartkant

Veldhoek

Vijverstraat


Geen brol rond

de glasbol

Afval achterlaten bij de glasbol is sluikstorten.

Wie betrapt wordt, betaalt zware boetes.

Dus, hou het proper en goedkoper!

More magazines by this user
Similar magazines