14.10.2015 Views

Gaggenau Prisliste oktober 2015

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Sortimentsoversikt <strong>oktober</strong> <strong>2015</strong> - Norge


Ovner serie 400. 4<br />

Ovner serie 200. 7<br />

Ovner EB 388. 10<br />

Ekstra tilbehør. 10<br />

Vario-topper. 16<br />

Koketopper. 24<br />

Ventilasjon serie 400. 27<br />

Ventilasjon serie 200. 29<br />

Ventilasjon ekstra tilbehør. 33<br />

Ventilasjon sett numre. 44<br />

Vario Cooling Serie 400. 48<br />

Vario Cooling serie 200. 55<br />

Øvrigt kjøl. 56<br />

Vin. 59<br />

Ekstra tilbehør. 59<br />

Oppvaskmaskiner. 60<br />

Vask/Tørk. 62<br />

Håndtak. 63<br />

Leveringsbetingelser. 65<br />

Service. 67


Ovner serie 400<br />

Bredde 76 cm<br />

Betjening med dreiehåndtak og TFT<br />

berøringsdisplay<br />

Pyrolytisk rengjøring<br />

17 varmemetoder, med steketermometer,<br />

grillspyd og bakestenfunksjon<br />

Elektronisk temperaturregulering fra 30 °C -<br />

300 °C<br />

Visning av eksakt temperatur<br />

Hurtig oppvarming<br />

Nettovolum 2 x 110 liter<br />

Katalysator for rengjøring av ovnsluften<br />

Varmeisolert dør av firelags glass<br />

Roterende grillspyd (nedre ovn)<br />

Kontakt for bakesten<br />

Medfølgende tilbehør<br />

1 x Roterende grillspyd<br />

2 x Grillrist<br />

2 x Grillpanne med rist<br />

1 x Steketermometer<br />

2 x Bakebrett, pyrolysebestandig emalje<br />

BX 480 111¹ edelstål 68500 kr*<br />

BX 481 111² edelstål 68500 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

¹Høyrehengslet ²Venstrehengslet<br />

INFO: Ved bestilling av bakesten/varmeelement benyttes BA 058 131/<br />

058 115<br />

Bredde 76 cm<br />

Håndtaksløs dør/automatisk døråpning<br />

Betjening med dreiehåndtak og TFT<br />

berøringsdisplay<br />

Pyrolytisk rengjøring<br />

17 varmemetoder, med steketermometer,<br />

grillspyd og bakestenfunksjon<br />

Elektronisk temperaturregulering fra 30 °C -<br />

300 °C<br />

Visning av eksakt temperatur<br />

Hurtig oppvarming<br />

Nettovolum: 110 liter<br />

Katalysator for rengjøring av ovnsluften<br />

Varmeisolert dør av firelags glass<br />

Roterende grillspyd<br />

Kontakt for bakesten<br />

Medfølgende tilbehør<br />

1 x Roterende grillspyd<br />

1 x Grillrist<br />

1 x Grillpanne med rist<br />

1 x Steketermometer<br />

1 x Bakebrett, pyrolysebestandig emalje<br />

BO 480 111¹ edelstål 46100 kr*<br />

BO 481 111² edelstål 46100 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

¹Høyrehengslet ²Venstrehengslet<br />

INFO: Ved bestilling av bakesten/varmeelement benyttes BA 058 131/<br />

058 115<br />

Bredde 60 cm<br />

Håndtaksløs dør/automatisk døråpning<br />

Betjening med dreiehåndtak og TFT<br />

berøringsdisplay<br />

Pyrolytisk rengjøring<br />

17 varmemetoder, med steketermometer,<br />

grillspyd og bakestenfunksjon<br />

Elektronisk temperaturregulering fra 30 °C -<br />

300 °C<br />

Visning av eksakt temperatur<br />

Hurtig oppvarming<br />

Nettovolum 76 liter<br />

Katalysator for rengjøring av ovnsluften<br />

Varmeisolert dør av firelags glass<br />

Kontakt for bakesten<br />

Roterende grillspyd<br />

Medfølgende tilbehør<br />

1 x Roterende grillspyd<br />

1 x Glasspanne<br />

1 x Grillrist<br />

1 x Grillpanne med rist<br />

1 x Steketermometer<br />

2 x Bakebrett, pyrolysebestandig emalje<br />

BO 470 101¹ antrasitt 33000 kr*<br />

BO 470 111¹ edelstål 33000 kr*<br />

BO 471 101² antrasitt 33000 kr*<br />

BO 471 111² edelstål 33000 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

¹Høyrehengslet ²Venstrehengslet<br />

INFO: Ved bestilling av bakesten/varmeelement benyttes BA 056 131/<br />

056 115<br />

Bredde 60 cm<br />

Nettovolum 76 liter<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_<br />

Håndtaksløs dør/automatisk døråpning<br />

Katalysator for rengjøring av `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

ovnsluften BO 450 111¹ edelstål 28800 kr*<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

Betjening med dreiehåndtak og TFT<br />

Varmeisolert dør av firelags glass<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_<br />

berøringsdisplay<br />

Kontakt for bakesten `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

BO 451 111² edelstål 28800 kr*<br />

Pyrolytisk rengjøring<br />

13 varmemetoder, med steketermometer og Medfølgende tilbehør<br />

bakestenfunksjon<br />

1 x Glasspanne<br />

*Veiledende pris<br />

Elektronisk temperaturregulering fra 30 °C - 1 x Grillrist<br />

300 °C<br />

1 x Steketermometer<br />

¹Høyrehengslet ²Venstrehengslet<br />

Visning av eksakt temperatur<br />

1 x Bakebrett, pyrolysebestandig emalje<br />

INFO: Ved bestilling av bakesten/varmeelement benyttes BA 056 131/<br />

Hurtig oppvarming<br />

056 115<br />

4 Ovner serie 400.


Bredde 60 cm<br />

Håndtaksløs dør/automatisk døråpning<br />

Automatisk døråpning<br />

Pyrolytisk rengjøring<br />

9 varmemetoder med bakestenfunksjon<br />

Elektronisk temperaturregulering fra 50 °C -<br />

300 °C<br />

Visning av eksakt temperatur<br />

Hurtig oppvarming<br />

Nettovolum 76 liter<br />

Varmeisolert dør av firelags glass<br />

Katalysator for rengjøring av ovnsluften<br />

Kontakt for bakesten<br />

Medfølgende tilbehør<br />

1 x Glasspanne<br />

1 x Grillrist<br />

1 x Bakebrett, pyrolysebestandig emalje<br />

BO 420 101¹ antrasitt 27850 kr*<br />

BO 420 111¹ edelstål 27850 kr*<br />

BO 421 101² antrasitt 27850 kr*<br />

BO 421 111² edelstål 27850 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

¹Høyrehengslet ²Venstrehengslet<br />

INFO: Ved bestilling av bakesten/varmeelement benyttes BA 056 131/<br />

056 115<br />

Varmeskuffer serie 400<br />

Bredde 76 cm, høyde 21 cm<br />

Håndtaksløs skuff<br />

Dempet lukkesystem<br />

Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål med<br />

glassbunn<br />

4 effekttrinn i temperaturområdet 40 °C til<br />

80 °C (glassoverflate)<br />

Også for forberedelse og tilberedning av<br />

måltider og for å holde maten varm<br />

Volumkapasitet: Middagsservise for 10<br />

personer inkludert tallerkener og<br />

suppetallerkener med ø 24 cm, ekstra skåler<br />

og serveringsfat avhengig av størrelse<br />

Klar innvendig belysning<br />

Betjening via brytere<br />

Nettovolum 38 liter<br />

WS 482 110 edelstål 14800 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Bredde 60 cm, høyde 29 cm<br />

Håndtaksløs skuff<br />

Dempet lukkesystem<br />

Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål med<br />

glassbunn<br />

4 effekttrinn i temperaturområdet 40 °C til<br />

80 °C (glassoverflate)<br />

Også for forberedelse og tilberedning av<br />

måltider og for å holde maten varm<br />

Volumkapasitet: Middagsservise for 12<br />

personer inkludert tallerkener og<br />

suppetallerkener med ø 24 cm, ekstra skåler<br />

og serveringsfat avhengig av størrelse<br />

Klar innvendig belysning<br />

Betjening via brytere<br />

Nettovolum 51 liter<br />

WS 462 100 antrasitt 9700 kr*<br />

WS 462 110 edelstål 9700 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Bredde 60 cm, høyde 14 cm<br />

Håndtaksløs skuff<br />

Dempet lukkesystem<br />

Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål med<br />

glassbunn<br />

4 effekttrinn i temperaturområdet 40 °C til<br />

80 °C (glassoverflate)<br />

Også for forberedelse og tilberedning av<br />

måltider og for å holde maten varm<br />

Klar innvendig belysning<br />

Betjening via brytere<br />

Nettovolum 19 liter<br />

Volumkapasitet: Middagsservise for 6 personer<br />

inkludert tallerkener ø 24 cm og<br />

suppetallerkener, ekstra skåler og<br />

serveringsfat avhengig av størrelse<br />

WS 461 100 antrasitt 8700 kr*<br />

WS 461 110 edelstål 8700 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Vacuumskuffer serie 400<br />

Bredde 60 cm, høyde 14 cm<br />

Vakuumering til sous-vide-matlaging<br />

Hygienisk vakuumkammer i rustfritt stål,<br />

brukbar høyde opp til 95 mm<br />

Kapasitet maks. 10 kg<br />

Nettovolum 19 liter<br />

3 vakuumnivåer 50%, 80%, 99%<br />

Håndtaksløs skuff<br />

Innfelt håndtak nederst på skuffen<br />

Dempet lukkesystem<br />

DV 461 100 antrasitt 34500 kr*<br />

DV 461 110 edelstål 34500 kr*<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

*Veiledende pris<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

INFO: Leveres under 2016!<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

Kombidampovner serie 400<br />

Bredde 76 cm<br />

Håndtaksløs dør/automatisk døråpning<br />

Betjening med dreiehåndtak og TFT<br />

berøringsdisplay<br />

Fast tilkobling til vanntilførsel og -avløp<br />

Rengjøringssystem, helautomatisk<br />

Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med<br />

foretrukket fuktighetsnivå på 0 %, 30 %, 60 %,<br />

80 % eller 100 %<br />

Sous-vide-matlaging med eksakt<br />

temperaturinnstilling<br />

Heldekkende grill under glasskeramikk; kan<br />

kombineres med varmluft opptil 230 °C og<br />

damp<br />

Damp uten trykk<br />

Steketermometer, borttakbar<br />

Visning av eksakt temperatur<br />

Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål<br />

Medfølgende tilbehør<br />

1 x Form i 2/3 i rustfritt stål 40 mm dyp<br />

1 x Form i 2/3 i stål m/hull 40 mm dyp<br />

1 x Rist<br />

1 x 3 m avløpsslange<br />

1 x 3 m tilkoblingsslange<br />

1 x Steketermometer<br />

BS 484 111¹ edelstål 58550 kr*<br />

BS 485 111² edelstål 58550 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

¹Høyrehengslet ²Venstrehengslet<br />

INFO: Norsk kokebok kan bestilles via gavekort eller via forhandler<br />

Ovner serie 400. 5


Kombidampovner serie 400 (fortsettelse)<br />

Bredde 60 cm<br />

Håndtaksløs dør/automatisk døråpning<br />

Betjening med dreiehåndtak og TFT<br />

berøringsdisplay<br />

Fast tilkobling til vanntilførsel og -avløp<br />

Rengjøringssystem, helautomatisk<br />

Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med<br />

foretrukket fuktighetsnivå på 0 %, 30 %, 60 %,<br />

80 % eller 100 %<br />

Sous-vide-matlaging med eksakt<br />

temperaturinnstilling<br />

Heldekkende grill under glasskeramikk; kan<br />

kombineres med varmluft opptil 230 °C og<br />

damp<br />

Damp uten trykk<br />

Steketermometer, borttakbar<br />

Visning av eksakt temperatur<br />

Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål<br />

Medfølgende tilbehør<br />

1 x Form i 2/3 i rustfritt stål 40 mm dyp<br />

1 x Form i 2/3 i stål m/hull 40 mm dyp<br />

1 x Rist<br />

1 x 3 m avløpsslange<br />

1 x 3 m tilkoblingsslange<br />

1 x Steketermometer<br />

BS 470 101¹ antrasitt 45600 kr*<br />

BS 470 111¹ edelstål 45600 kr*<br />

BS 471 101² antrasitt 45600 kr*<br />

BS 471 111² edelstål 45600 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

¹Høyrehengslet ²Venstrehengslet<br />

INFO: Norsk kokebok kan bestilles via gavekort eller via forhandler<br />

Bredde 60 cm<br />

Håndtaksløs dør/automatisk døråpning<br />

Betjening med dreiehåndtak og TFT<br />

berøringsdisplay<br />

Fast tilkobling til vanntilførsel og -avløp<br />

Rengjøringssystem, helautomatisk<br />

Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med<br />

foretrukket fuktighetsnivå på 0 %, 30 %, 60 %,<br />

80 % eller 100 %<br />

Sous-vide-matlaging med eksakt<br />

temperaturinnstilling<br />

Heldekkende grill under glasskeramikk; kan<br />

kombineres med varmluft opptil 230 °C og<br />

damp<br />

Damp uten trykk<br />

Steketermometer, borttakbar<br />

Visning av eksakt temperatur<br />

Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål<br />

Medfølgende tilbehør<br />

1 x Form i 2/3 i rustfritt stål 40 mm dyp<br />

1 x Form i 2/3 i stål m/hull 40 mm dyp<br />

1 x Rist<br />

1 x 3 m avløpsslange<br />

1 x 3 m tilkoblingsslange<br />

1 x Steketermometer<br />

BS 474 101¹ antrasitt 45600 kr*<br />

BS 474 111¹ edelstål 45600 kr*<br />

BS 475 101² antrasitt 45600 kr*<br />

BS 475 111² edelstål 45600 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

¹Høyrehengslet ²Venstrehengslet<br />

INFO: Norsk kokebok kan bestilles via gavekort eller via forhandler<br />

Bredde 60 cm<br />

Håndtaksløs dør/automatisk døråpning<br />

Betjening med dreiehåndtak og TFT<br />

berøringsdisplay<br />

Vanntank<br />

Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med<br />

foretrukket fuktighetsnivå på 0 %, 30 %, 60 %,<br />

80 % eller 100 %<br />

Damp uten trykk<br />

Steketermometer, borttakbar<br />

Visning av eksakt temperatur<br />

Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål<br />

Medfølgende tilbehør<br />

1 x Form i 2/3 i rustfritt stål 40 mm dyp<br />

1 x Form i 2/3 i stål m/hull 40 mm dyp<br />

1 x Rist<br />

1 x Steketermometer<br />

BS 450 110¹ edelstål 28300 kr*<br />

BS 451 110² edelstål 28300 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

¹Høyrehengslet ²Venstrehengslet<br />

INFO: Norsk kokebok kan bestilles via gavekort eller via forhandler<br />

Bredde 60 cm<br />

Steketermometer, borttakbar<br />

Håndtaksløs dør/automatisk døråpning<br />

Visning av eksakt temperatur<br />

BS 454 110¹ edelstål 28300 kr*<br />

Betjening med dreiehåndtak og TFT<br />

Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål<br />

berøringsdisplay<br />

Vanntank<br />

Medfølgende tilbehør<br />

BS 455 110² edelstål 28300 kr*<br />

Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med 1 x Form i 2/3 i rustfritt stål 40 mm dyp<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_<br />

foretrukket fuktighetsnivå på 0 %, 30 %, 60 %, 1 x Form i 2/3 i stål m/hull 40 mm `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

dyp<br />

*Veiledende pris<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

80 % eller 100 %<br />

1 x Rist<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_<br />

Damp uten trykk<br />

1 x Steketermometer<br />

`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

¹Høyrehengslet ²Venstrehengslet<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

INFO: Norsk kokebok kan bestilles via gavekort eller via forhandler<br />

Kombimikroovner serie 400<br />

Bredde 76 cm<br />

Mikro, grill og ovn, hver for seg eller i<br />

kombinasjon<br />

Håndtaksløs dør/automatisk døråpning<br />

Betjening med dreiehåndtak og TFT<br />

berøringsdisplay<br />

Sekvensdrift med inntil 5 modi inkl.<br />

programmering av kombinert bruks- og hviletid<br />

Nettovolum 36 liter<br />

Mikro med 5 trinn: 1000, 600, 360, 180, 90 W<br />

4 ovnsfunksjoner:<br />

Varmluft 40 °C og fra 100 °C - 250 °C<br />

Helgrill + varmluft fra 100 °C - 250 °C<br />

Helgrill + sirkulasjonsluft fra 100 °C - 250 °C<br />

Helgrill med 3 intensitetsnivåer, maksimal<br />

ytelse 2000 W<br />

Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål med<br />

glasskeramisk bunn<br />

Innvendig bakvegg har katalytisk belegg<br />

Medfølgende tilbehør<br />

1 x Kombirist<br />

1 x Glassform<br />

BM 484 110¹ edelstål 51200 kr*<br />

BM 485 110² edelstål 51200 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

¹Høyrehengslet ²Venstrehengslet<br />

6 Ovner serie 400.


Bredde 60 cm<br />

Mikro, grill og ovn, hver for seg eller i<br />

kombinasjon<br />

Håndtaksløs dør/automatisk døråpning<br />

Sekvensdrift med inntil 5 modi inkl.<br />

programmering av kombinert bruks- og hviletid<br />

Betjening med dreiehåndtak og TFT<br />

berøringsdisplay<br />

Nettovolum 36 liter<br />

Mikro med 5 trinn: 1000, 600, 360, 180, 90 W<br />

4 ovnsfunksjoner:<br />

Varmluft 40 °C og fra 100 °C - 250 °C<br />

Helgrill + varmluft fra 100 °C - 250 °C<br />

Helgrill + sirkulasjonsluft fra 100 °C - 250 °C<br />

Helgrill med 3 intensitetsnivåer, maksimal<br />

ytelse 2000 W<br />

Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål med<br />

glasskeramisk bunn<br />

Innvendig bakvegg har katalytisk belegg<br />

Medfølgende tilbehør<br />

1 x Kombirist<br />

1 x Glassform<br />

BM 450 100¹ antrasitt 30700 kr*<br />

BM 450 110¹ edelstål 30700 kr*<br />

BM 451 100² antrasitt 30700 kr*<br />

BM 451 110² edelstål 30700 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

¹Høyrehengslet ²Venstrehengslet<br />

Bredde 60 cm<br />

Mikro, grill og ovn, hver for seg eller i<br />

kombinasjon<br />

Håndtaksløs dør/automatisk døråpning<br />

Betjening med dreiehåndtak og TFT<br />

berøringsdisplay<br />

Sekvensdrift med inntil 5 modi inkl.<br />

programmering av kombinert bruks- og hviletid<br />

Nettovolum 36 liter<br />

Mikro med 5 trinn: 1000, 600, 360, 180, 90 W<br />

4 ovnsfunksjoner:<br />

Varmluft 40 °C og fra 100 °C - 250 °C<br />

Helgrill + varmluft fra 100 °C - 250 °C<br />

Helgrill + sirkulasjonsluft fra 100 °C - 250 °C<br />

Helgrill med 3 intensitetsnivåer, maksimal<br />

ytelse 2000 W<br />

Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål med<br />

glasskeramisk bunn<br />

Innvendig bakvegg har katalytisk belegg<br />

Medfølgende tilbehør<br />

1 x Kombirist<br />

1 x Glassform<br />

BM 454 100¹ antrasitt 30700 kr*<br />

BM 454 110¹ edelstål 30700 kr*<br />

BM 455 100² antrasitt 30700 kr*<br />

BM 455 110² edelstål 30700 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

¹Høyrehengslet ²Venstrehengslet<br />

Espressomaskiner serie 400<br />

Bredde 60 cm<br />

Gjennomstrømningselement betyr konstant<br />

bryggetemperatur og null ventetid<br />

Aroma bryggeteknik for full aroma<br />

Single portion cleaning - maskinen skyller<br />

gjennom bryggenheten etter hver kopp<br />

Personaliseringsfunksjon, inntil 8 drikker kan<br />

personaliseres og memoreres<br />

Separat kammer for ferdigmalt kaffe<br />

Doble sykluser for malings- og bryggingsgrad<br />

for ekstra styrke på en av drikkene<br />

Isolert melkebeholder for opp til 0.7 liter<br />

Automatisk tilpasning av mengden malt kaffe<br />

Medfølgende tilbehør<br />

1 x Måleskje<br />

1 x Monteringsskruer<br />

1 x Melkebeholder<br />

1 x Rengjøringstabletter<br />

1 x Teststrip for vannets hardhetsgrad<br />

1 x Koplingsslange for melkebeholder<br />

CM 450 100 antrasitt 27800 kr*<br />

CM 450 110 edelstål 27800 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Ovner serie 200<br />

Bredde 60 cm<br />

Planmontering<br />

Betjening med dreiehåndtak og TFT<br />

berøringsdisplay<br />

Pyrolytisk rengjøring<br />

13 varmemetoder, med steketermometer og<br />

bakestenfunksjon<br />

Elektronisk temperaturregulering fra 30 °C -<br />

300 °C<br />

Visning av eksakt temperatur<br />

Hurtig oppvarming<br />

Nettovolum 76 liter<br />

Katalysator for rengjøring av ovnsluften<br />

Varmeisolert dør med femdobbelt glass<br />

Kontakt for bakesten<br />

Medfølgende tilbehør<br />

1 x Glasspanne<br />

1 x Grillrist<br />

1 x Steketermometer<br />

1 x Bakebrett, pyrolysebestandig emalje<br />

BOP 250 101¹ antrasitt 25750 kr*<br />

BOP 250 111¹ metallic 25750 kr*<br />

BOP 250 131¹ sølv 25750 kr*<br />

BOP 251 101² antrasitt 25750 kr*<br />

BOP 251 111² metallic 25750 kr*<br />

BOP 251 131² sølv 25750 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

¹Høyrehengslet ²Venstrehengslet<br />

INFO: Ved bestilling av bakesten/varmeelement benyttes BA 056 131/<br />

`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

056 115<br />

`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

Bredde 60 cm<br />

Planmontering<br />

Betjening med dreiehåndtak og TFT<br />

berøringsdisplay<br />

Bakvegg og tak med katalytisk spesialbelegg<br />

13 varmemetoder, med steketermometer og<br />

bakestenfunksjon<br />

Elektronisk temperaturregulering fra 30 °C -<br />

300 °C<br />

Visning av eksakt temperatur<br />

Hurtig oppvarming<br />

Nettovolum 76 liter<br />

Katalysator for rengjøring av ovnsluften<br />

Varmeisolert dør med tredobbelt glass<br />

Kontakt for bakesten<br />

Medfølgende tilbehør<br />

1 x Glasspanne<br />

1 x Grillrist<br />

1 x Steketermometer<br />

1 x Bakebrett, pyrolysebestandig emalje<br />

BOP 240 101¹ antrasitt 22600 kr*<br />

BOP 240 111¹ metallic 22600 kr*<br />

BOP 240 131¹ sølv 22600 kr*<br />

BOP 241 101² antrasitt 22600 kr*<br />

BOP 241 111² metallic 22600 kr*<br />

BOP 241 131² sølv 22600 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

¹Høyrehengslet ²Venstrehengslet<br />

INFO: Ved bestilling av bakesten/varmeelement benyttes BA 056 131/<br />

056 115<br />

Ovner serie 400. 7


Ovner serie 200 (fortsettelse)<br />

Bredde 60 cm<br />

Planmontering<br />

Betjening med dreiehåndtak og TFT<br />

berøringsdisplay<br />

Pyrolytisk rengjøring<br />

9 varmemetoder med bakestenfunksjon<br />

Elektronisk temperaturregulering fra 50 °C -<br />

300 °C<br />

Visning av eksakt temperatur<br />

Hurtig oppvarming<br />

Nettovolum 76 liter<br />

Varmeisolert dør med femdobbelt glass<br />

Katalysator for rengjøring av ovnsluften<br />

Kontakt for bakesten<br />

Medfølgende tilbehør<br />

1 x Glasspanne<br />

1 x Grillrist<br />

1 x Bakebrett, pyrolysebestandig emalje<br />

BOP 220 101¹ antrasitt 19000 kr*<br />

BOP 220 111¹ metallic 19000 kr*<br />

BOP 220 131¹ sølv 19000 kr*<br />

BOP 221 101² antrasitt 19000 kr*<br />

BOP 221 111² metallic 19000 kr*<br />

BOP 221 131² sølv 19000 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

¹Høyrehengslet ²Venstrehengslet<br />

INFO: Ved bestilling av bakesten/varmeelement benyttes BA 056 131/<br />

056 115<br />

Bredde 60 cm<br />

Planmontering<br />

Betjening med dreiehåndtak og TFT<br />

berøringsdisplay<br />

9 varmemetoder med bakestenfunksjon<br />

Elektronisk temperaturregulering fra 50 °C -<br />

300 °C<br />

Visning av eksakt temperatur<br />

Hurtig oppvarming<br />

Nettovolum 76 liter<br />

Varmeisolert dør med tredobbelt glass<br />

Katalysator for rengjøring av ovnsluften<br />

Kontakt for bakesten<br />

Medfølgende tilbehør<br />

1 x Grillrist<br />

1 x Grillkar<br />

1 x Bakebrett, pyrolysebestandig emalje<br />

BOP 210 101¹ antrasitt 16550 kr*<br />

BOP 210 111¹ metallic 16550 kr*<br />

BOP 210 131¹ sølv 16550 kr*<br />

BOP 211 101² antrasitt 16550 kr*<br />

BOP 211 111² metallic 16550 kr*<br />

BOP 211 131² sølv 16550 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

¹Høyrehengslet ²Venstrehengslet<br />

INFO: Ved bestilling av bakesten/varmeelement benyttes BA 056 130/<br />

056 115<br />

Varmeskuffer serie 200<br />

Bredde 60 cm, høyde 29 cm<br />

Håndtaksløs skuff<br />

Også for forberedelse og tilberedning av<br />

Volumkapasitet: Middagsservise for 12<br />

Planmontering<br />

måltider og for å holde maten varm WSP 222 100 antrasitt 8850 kr*<br />

Push-to-open-system<br />

personer inkludert tallerkener og<br />

Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål med<br />

suppetallerkener med ø 24 cm, ekstra skåler<br />

WSP 222 110 metallic 8850 kr*<br />

glassbunn<br />

og serveringsfat avhengig av størrelse<br />

4 effekttrinn i temperaturområdet 40 °C til Betjening via brytere<br />

WSP 222 130 sølv 8850 kr*<br />

80 °C (glassoverflate)<br />

Nettovolum 52 liter<br />

*Veiledende pris<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

Bredde 60 cm, høyde 14 cm<br />

Også for forberedelse og tilberedning av<br />

Håndtaksløs skuff<br />

Volumkapasitet: Middagsservise for 6 personer<br />

Planmontering<br />

måltider og for å holde maten varm WSP 221 100 antrasitt 7930 kr*<br />

Push-to-open-system<br />

inkludert tallerkener ø 24 cm og<br />

Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål med<br />

suppetallerkener, ekstra skåler og<br />

WSP 221 110 metallic 7930 kr*<br />

glassbunn<br />

serveringsfat avhengig av størrelse<br />

4 effekttrinn i temperaturområdet 40 °C til Betjening via brytere<br />

WSP 221 130 sølv 7930 kr*<br />

80 °C (glassoverflate)<br />

Nettovolum 20 liter<br />

*Veiledende pris<br />

8 Ovner serie 200.


Kombidampovner serie 200<br />

Bredde 60 cm<br />

Planmontering<br />

Betjening med dreiehåndtak og TFT<br />

berøringsdisplay<br />

Vanntank<br />

Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med<br />

foretrukket fuktighetsnivå på 0 %, 30 %, 60 %,<br />

80 % eller 100 %<br />

Steketermometer, borttakbar<br />

Visning av eksakt temperatur<br />

Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål<br />

Medfølgende tilbehør<br />

1 x Form i 2/3 i rustfritt stål 40 mm dyp<br />

1 x Form i 2/3 i stål m/hull 40 mm dyp<br />

1 x Rist<br />

1 x Steketermometer<br />

BSP 250 100¹ antrasitt 25650 kr*<br />

BSP 250 110¹ metallic 25650 kr*<br />

BSP 250 130¹ sølv 25650 kr*<br />

BSP 251 100² antrasitt 25650 kr*<br />

BSP 251 110² metallic 25650 kr*<br />

BSP 251 130² sølv 25650 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

¹Høyrehengslet ²Venstrehengslet<br />

INFO: Norsk kokebok kan bestilles via gavekort eller via forhandler<br />

Dampovner serie 200<br />

Bredde 60 cm<br />

Planmontering<br />

Betjening med dreiehåndtak og TFT<br />

berøringsdisplay<br />

Vanntank<br />

Damp uten trykk (100% fuktighet) fra 30 °C –<br />

100 °C<br />

Visning av eksakt temperatur<br />

Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål<br />

Medfølgende tilbehør<br />

1 x Form i 2/3 i rustfritt stål 40 mm dyp<br />

1 x Form i 2/3 i stål m/hull 40 mm dyp<br />

1 x Rist<br />

BSP 220 100¹ antrasitt 18550 kr*<br />

BSP 220 110¹ metallic 18550 kr*<br />

BSP 220 130¹ sølv 18550 kr*<br />

BSP 221 100² antrasitt 18550 kr*<br />

BSP 221 110² metallic 18550 kr*<br />

BSP 221 130² sølv 18550 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

¹Høyrehengslet ²Venstrehengslet<br />

Kombimikroovner serie 200<br />

Bredde 60 cm<br />

Mikro, grill og ovn, hver for seg eller i<br />

kombinasjon<br />

Planmontering<br />

Betjening med dreiehåndtak og TFT<br />

berøringsdisplay<br />

Sekvensdrift med inntil 5 modi inkl.<br />

programmering av kombinert bruks- og hviletid<br />

Nettovolum 36 liter<br />

Mikro med 5 trinn: 1000, 600, 360, 180, 90 W<br />

4 ovnsfunksjoner:<br />

Varmluft 40 °C og fra 100 °C - 250 °C<br />

Helgrill + varmluft fra 100 °C - 250 °C<br />

Helgrill + sirkulasjonsluft fra 100 °C - 250 °C<br />

Helgrill med 3 intensitetsnivåer, maksimal<br />

ytelse 2000 W<br />

Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål med<br />

glasskeramisk bunn<br />

Innvendig bakvegg har katalytisk belegg<br />

Medfølgende tilbehør<br />

1 x Kombirist<br />

1 x Glassform<br />

BMP 250 100¹ antrasitt 27100 kr*<br />

BMP 250 110¹ metallic 27100 kr*<br />

BMP 250 130¹ sølv 27100 kr*<br />

BMP 251 100² antrasitt 27100 kr*<br />

BMP 251 110² metallic 27100 kr*<br />

BMP 251 130² sølv 27100 kr*<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

Mikrobølgeovner serie 200<br />

`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

*Veiledende pris<br />

`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

¹Høyrehengslet ²Venstrehengslet<br />

Bredde 60 cm<br />

Planmontering<br />

Betjening med dreiehåndtak og TFT<br />

berøringsdisplay<br />

Håndtaksløs dør/automatisk døråpning<br />

Enkeltdrift og kombinasjon av mikrobølgeovn<br />

og grill<br />

Sekvensdrift med inntil 5 modi inkl.<br />

programmering av kombinert bruks- og hviletid<br />

Nettovolum 21 liter<br />

Mikrobølgeovn med 5 effekttrinn: 900, 600,<br />

360, 180, 90 W<br />

Stor grill med 3 effekter, maks. effekt 1300 W<br />

Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål med<br />

glasskeramisk bunn<br />

Medfølgende tilbehør<br />

1 x Ildfast form av glass<br />

1 x Rist<br />

BMP 224 100¹ antrasitt 10300 kr*<br />

BMP 224 110¹ metallic 10300 kr*<br />

BMP 224 130¹ sølv 10300 kr*<br />

BMP 225 100² antrasitt 10300 kr*<br />

BMP 225 110² metallic 10300 kr*<br />

BMP 225 130² sølv 10300 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

¹Høyrehengslet ²Venstrehengslet<br />

Ovner serie 200. 9


Espressomaskiner serie 200<br />

Planmontering<br />

Betjening med dreiehåndtak og TFT<br />

berøringsdisplay<br />

Gjennomstrømningselement betyr konstant<br />

bryggetemperatur og null ventetid<br />

Aroma bryggeteknik for full aroma<br />

Single portion cleaning - maskinen skyller<br />

gjennom bryggenheten etter hver kopp<br />

Personaliseringsfunksjon<br />

Separat kammer for ferdigmalt kaffe<br />

Doble sykluser for malings- og bryggingsgrad<br />

for ekstra styrke på en av drikkene<br />

Isolert melkebeholder for opp til 0.55 liter<br />

Automatisk tilpasning av mengden malt kaffe<br />

Medfølgende tilbehør<br />

1 x Måleskje<br />

1 x Monteringsskruer<br />

1 x Melkebeholder<br />

1 x Rengjøringstabletter<br />

1 x Teststrip for vannets hardhetsgrad<br />

1 x Koplingsslange for melkebeholder<br />

CMP 250 100 antrasitt 23800 kr*<br />

CMP 250 110 metallic 23800 kr*<br />

CMP 250 130 sølv 23800 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Ovner EB 388<br />

Bredde 90 cm<br />

Pyrolytisk rengjøring<br />

11 ovnsfunksjoner, med steketermometer samt<br />

funksjon for bakesten<br />

Elektronisk temperaturregulering fra 50 °C –<br />

300 °C<br />

Nettovolum: 78 liter<br />

Digital funksjons- og tidsvisning<br />

Steketermometer med utkoblingsautomatikk<br />

Varmeisolert dør med femdobbelt glass<br />

Oppvarmet katalysator for rensing av<br />

ovnsluften<br />

Kontakt for bakesten<br />

Barnesikring<br />

Medfølgende tilbehør<br />

1 x Steketermometer<br />

2 x Bakebrett<br />

1 x Grillpanne med rist<br />

1 x Rist<br />

EB 388 111 edelstål 55000 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: Ved bestilling av bakesten/varmeelement benyttes PS 075 001<br />

Ekstra tilbehør<br />

Uttrekkshylle<br />

Fullt teleskoputtrekk og emaljeret<br />

støpejernsrist<br />

Passer til BO 42./BO 45./BO 47./BOP 22./<br />

BOP 24./BOP 25. BA 016 105 3000 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Uttrekkshylle<br />

Fullt teleskoputtrekk og emaljeret<br />

støpejernsrist<br />

Passer til BO480111, BO481111, BX480111,<br />

BX481111 BA 018 105 3300 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Grillpanne, emaljert<br />

30 mm dyp<br />

Passer til BO470101, BO470111, BO471101,<br />

BO471111 BA 026 105 580 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

Bakeplate, emaljert<br />

Passer til BO42.../BO45…/BO47.../BOP21…/<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_<br />

BOP22.../BOP24.../BOP25...<br />

15 mm dyp<br />

`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

BA 026 115 580 kr*<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

*Veiledende pris<br />

Bakeplate, emaljert<br />

30 mm dyp<br />

Passer til BO480111, BO481111, BX480111,<br />

BX481111 BA 028 115 770 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Grillrist, forkrommet<br />

Uten øsehull, med ben<br />

Passer til BOP210101, BOP210111,<br />

BOP210131, BOP211101, BOP211111,<br />

BOP211131<br />

BA 036 102<br />

*Veiledende pris<br />

580 kr*<br />

10 Ovner serie 200.


Grillrist, forkrommet<br />

Uten øsehull, med ben<br />

Passer til BO42.../BO45…/BO47.../ BOP22.../<br />

BOP24.../BOP25... BA 036 105 580 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Grillrist, forkrommet<br />

Uten øsehull, med ben<br />

Passer til BO480111, BO481111, BX480111,<br />

BX481111 BA 038 105 770 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Glassfat<br />

24 mm dyp<br />

Passer til BO42.../BO45…/BO47.../BOP21…/<br />

BOP22.../BOP24.../BOP25... BA 046 115 1050 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Varmeelement for bakesten og Gastronorm<br />

stekegryte<br />

Passer til BO42.../BO45…/BO47.../BOP21…/<br />

BOP22.../BOP24.../BOP25... BA 056 115 1050 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Bakesten<br />

Med holdere og pizzaspade (varmeelement må<br />

bestilles separat)<br />

Ikke i kombinasjon med uttrekkshylle<br />

Passer til BOP 21. .... BA 056 130 2150 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Bakesten<br />

Med holdere og pizzaspade (varmeelement må<br />

bestilles separat)<br />

Ikke i kombinasjon med uttrekkshylle<br />

Passer til BO 47. .../45. ... - BOP 25 ..../BOP<br />

24 ..../BOP 22 ....<br />

BA 056 133<br />

*Veiledende pris<br />

2150 kr*<br />

Varmeelement for bakesten og Gastronorm<br />

stekegryte<br />

Passer til BO480111, BO481111, BX480111,<br />

BX481111 BA 058 115 970 kr*<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

*Veiledende pris<br />

`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

Bakesten<br />

Med holdere og pizzaspade (varmeelement må<br />

bestilles separat)<br />

Ikke i kombinasjon med uttrekkshylle<br />

Passer til BX 48. .../BO 48. ... BA 058 133 2480 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Teleskopskinner, uttrekksskinner, fire nivå For ovn BOP 210/BOP 211<br />

BA 216 102<br />

*Veiledende pris<br />

2480 kr*<br />

Ekstra tilbehør. 11


Ekstra tilbehør (fortsettelse)<br />

Grillpanne, emaljert<br />

37 mm dyp<br />

Passer til BOP210101, BOP210111,<br />

BOP210131, BOP211101, BOP211111,<br />

BOP211131<br />

BA 226 102<br />

*Veiledende pris<br />

580 kr*<br />

Grillpanne, emaljert<br />

30 mm dyp<br />

Passer til BO42.../BO45…/BOP22.../<br />

BOP24.../BOP25 BA 226 105 580 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Bakeplate, emaljert<br />

24 mm dyp<br />

Passer til BOP210101, BOP210111,<br />

BOP210131, BOP211101, BOP211111,<br />

BOP211131<br />

BA 226 112<br />

*Veiledende pris<br />

580 kr*<br />

Håndtak i rustfritt stål<br />

Lengde 577 mm<br />

Passer til BO420101, BO420111, BO421101,<br />

BO421111, BO450111, BO451111,<br />

BO470101, BO470111, BO471101,<br />

BO471111<br />

BA 476 110<br />

*Veiledende pris<br />

600 kr*<br />

Håndtak i rustfritt stål<br />

Lengde 447 mm<br />

BS/BM Serie 400<br />

BA 476 310<br />

560 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

Håndtak i rustfritt stål<br />

Passer til WS461110, WS462110<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

Lengde 450 mm<br />

BA 476 510<br />

600 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Håndtak i rustfritt stål<br />

Lengde 366 mm<br />

Passer til BO480111, BO481111<br />

BA 478 110<br />

500 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

12 Ekstra tilbehør.


Håndtak i rustfritt stål<br />

Lengde 181 mm<br />

Passer til BM484110, BM485110, BS484110,<br />

BS484111, BS485110, BS485111 BA 478 310 440 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Håndtak i rustfritt stål<br />

Lengde 612 mm<br />

Passer til WS482110<br />

BA 478 510<br />

640 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Pizzaspade, 2 stk<br />

BS 020 002<br />

420 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Rengjøringspatroner, sett om 4<br />

Til kombidampovn med fast tilkobling<br />

Passer til BS470101, BS470111, BS471101,<br />

BS471111, BS474101, BS474111,<br />

BS475101, BS475111, BS484111, BS485111<br />

*Veiledende pris<br />

CLS 100 40<br />

520 kr*<br />

Avkalkingspatroner, sett om 4<br />

Til kombidampovn med fast tilkobling<br />

Passer til BS470101, BS470111, BS471101,<br />

BS471111, BS474101, BS474111,<br />

BS475101, BS475111, BS484111, BS485111<br />

*Veiledende pris<br />

CLS 200 40<br />

520 kr*<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_<br />

Roterende grillspyd<br />

Passer til EB388111 `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

DS 070 062<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

*Veiledende pris<br />

930 kr*<br />

Avkalkings- og smaksfilter<br />

Må monteres dersom vannet er hardere enn 7°<br />

dH.<br />

Passer til BS47…/48…<br />

GF 111 100<br />

*Veiledende pris<br />

1700 kr*<br />

Ekstra tilbehør. 13


Ekstra tilbehør (fortsettelse)<br />

Filterpatron<br />

Passer til BS47…/48…<br />

GF 121 110<br />

880 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Håndtak i edelstål, matcher BSP/BMP, lengde 17,3<br />

cm, boreavstand 150 mm GH 017 010 300 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Håndtak i edelstål, matcher BOP, lengde 30,5 cm,<br />

boreavstand 282 mm GH 031 010 390 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Gastronorm-panne i rustfritt stål GN 1/3<br />

Uten hull, 40 mm dyp, 1,5 l<br />

Passer til BS 48. .../BS 47. .../BS 45. ... - BSP<br />

25 ..../BSP 22 ....- RB 2.. .../RC 2.. .../RS 2.. ...<br />

RT 2.. ...<br />

*Veiledende pris<br />

GN 114 130<br />

570 kr*<br />

Gastronorm-panne i rustfritt stål GN 2/3<br />

Uten hull, 40 mm dyp, 3 l<br />

Passer til BS 48. .../BS 47. .../BS 45. ... - BSP<br />

25 ..../BSP 22 ....- RB 2.. .../RC 2.. .../RS 2.. ...<br />

RT 2.. ...<br />

*Veiledende pris<br />

GN 114 230<br />

720 kr*<br />

Gastronorm-panne i rustfritt stål GN 1/3<br />

Med hull, 40 mm dyp, 1,5 l<br />

Passer til BS 48. .../BS 47. .../BS 45. ... - BSP<br />

25 ..../BSP 22 ....- RB 2.. .../RC 2.. .../RS 2.. ...<br />

RT 2.. ...<br />

*Veiledende pris<br />

GN 124 130<br />

670 kr*<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

Gastronorm-panne i rustfritt stål GN 2/3<br />

Med hull, 40 mm dyp, 3 l<br />

Passer til BS 48. .../BS 47. .../BS 45. ... - BSP<br />

25 ..../BSP 22 ...- RB 2.. .../RC 2.. .../RS 2.. ...<br />

RT 2.. ...<br />

*Veiledende pris<br />

GN 124 230<br />

830 kr*<br />

Gastronorm-panne, non-stickbelegg, GN 1/3<br />

Uten hull, 40 mm dyp, 1,5 l<br />

Passer til BS 48. .../BS 47. .../BS 45. ... - BSP<br />

25 ..../BSP 22 ....- RB 2.. .../RC 2.. .../RS 2.. ...<br />

RT 2.. ...<br />

*Veiledende pris<br />

GN 144 130<br />

830 kr*<br />

Gastronorm-panne, non-stickbelegg, GN 2/3<br />

Uten hull, 40 mm dyp, 3 l<br />

Passer til BS 48. .../BS 47. .../BS 45. ... - BSP<br />

25 ..../BSP 22 ....- RB 2.. .../RC 2.. .../RS 2.. ...<br />

RT 2.. ...<br />

*Veiledende pris<br />

GN 144 230<br />

880 kr*<br />

14 Ekstra tilbehør.


Gastronorm-panne, non-stickbelegg, GN 1/3<br />

Med hull, 40 mm dyp, 1,5 l<br />

Passer til BS 48. .../BS 47. .../BS 45. ... - BSP<br />

25 ..../BSP 22 ....- RB 2.. .../RC 2.. .../RS 2.. ...<br />

RT 2.. ...<br />

*Veiledende pris<br />

GN 154 130<br />

980 kr*<br />

Gastronorm-panne, non-stickbelegg, GN 2/3<br />

Med hull, 40 mm dyp, 3 l<br />

Passer til BS 48. .../BS 47. .../BS 45. ... - BSP<br />

25 ..../BSP 22 ....- RB 2.. .../RC 2.. .../RS 2.. ...<br />

RT 2.. ...<br />

*Veiledende pris<br />

GN 154 230<br />

1080 kr*<br />

Gastronorm stekegryte i støpt aluminium GN 2/3,<br />

høyde 165 mm, non-stickbelegg<br />

Over- og underdel kan brukes som separate<br />

ildfaste former, høyde 100 og 65 mm<br />

For ovner med uttrekkshylle BA 016 105 eller<br />

BA 018 105 (bestill varmeelement separat),<br />

samt kombidamp- og dampovner<br />

For induksjonstopper med ø 28 cm-sone<br />

For steking i ovn med stekegrytefunksjonen<br />

eller på induksjonstopp<br />

GN 340 230<br />

*Veiledende pris<br />

3600 kr*<br />

Gastronorm lokk, rustfritt stål, GN 1/3<br />

For Gastronorm-pannene i stål<br />

Passer til BS 48. .../BS 47. .../BS 45. ... - BSP<br />

25 ..../BSP 22 ....- RB 2.. .../RC 2.. .../RS 2.. ...<br />

RT 2.. ...<br />

*Veiledende pris<br />

GN 410 130<br />

310 kr*<br />

Gastronorm lokk, rustfritt stål, GN 2/3<br />

For Gastronorm-pannene i stål<br />

Passer til BS 48. .../BS 47. .../BS 45. ... - BSP<br />

25 ..../BSP 22 ....- RB 2.. .../RC 2.. .../RS 2.. ...<br />

RT 2.. ...<br />

*Veiledende pris<br />

GN 410 230<br />

360 kr*<br />

Grillpanne, emaljert<br />

39 mm dyp<br />

Passer til EB388111<br />

GP 032 062<br />

930 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Grillrist, forkrommet<br />

Vinklet, uten øsehull<br />

Passer til EB388111<br />

GR 030 062<br />

790 kr*<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

*Veiledende pris<br />

`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

Grillrist, forkrommet<br />

Med øsehull, uten ben<br />

Passer til EB388111<br />

GR 035 062<br />

790 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Grillrist, forkrommet<br />

Uten øsehull, med ben<br />

Passer til BS 48. .../BS 47. .../BS 45. ... - BSP<br />

25 ..../BSP 22 .... GR 220 046 465 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Ekstra tilbehør. 15


Ekstra tilbehør (fortsettelse)<br />

Bakeplate, emaljert<br />

18 mm dyp.<br />

Passer til EB388111<br />

KB 032 062<br />

580 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Bakeplate, emaljert<br />

20 mm dyp.<br />

Passer til EB388111<br />

KB 036 062<br />

580 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Bakesten<br />

Inkl. varmeelement, holdere for baksten og<br />

pizza spade.<br />

Passer til EB388111<br />

PS 075 001<br />

*Veiledende pris<br />

3650 kr*<br />

Vario-topper serie 400<br />

Vario induksjonstopp Serie 400<br />

Bredde 90 cm<br />

Fem soner med booster for kokekar med<br />

diameter fra 15 til 32 cm<br />

Bryter i massivt rustfritt stål<br />

Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål<br />

For overliggende montering med synlig kant<br />

eller for planmontering<br />

1 induksjonssone ø 21 cm (2200 W, med<br />

booster 3300 W), automatisk omkopling til<br />

ø 26 cm (2600 W, med booster 3400 W) og til<br />

ø 32 cm (3300 W, med booster 4600 W)<br />

1 induksjonssone ø 21 cm (2200 W, med<br />

booster 3300 W)<br />

2 induksjonssoner ø 18 cm (1800 W, med<br />

booster 2500 W)<br />

1 induksjonssone ø 15 cm (1400 W, med<br />

booster 1800 W)<br />

Superbooster-funksjon for kokesone ø 32 cm<br />

Booster-funksjon for hver kokesone<br />

VI 491 110 stålramme 34000 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Vario gasstopp Serie 400<br />

Bredde 90 cm<br />

Fem multi-ring-bluss med opptil 18 kW<br />

Automatisk hurtigtenning, elektronisk<br />

flammeovervåking<br />

Solid og flat rist av støpejern<br />

Bryter i massivt rustfritt stål<br />

Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål<br />

For overliggende montering med synlig kant<br />

eller for planmontering<br />

Kan kombineres perfekt med andre Vario 400-<br />

topper<br />

1 wokbrenner med tre flammekretser (300 W -<br />

6000 W), egnet for kokekar inntil maks. ø 32<br />

cm<br />

2 ekstra kraftige brennere med to<br />

flammekretser (160 W – 4000 W), egnet for<br />

kokekar inntil maks. ø 28 cm<br />

2 normalbrennere med to flammekretser<br />

(160 W – 2000 W), egnet for kokekar inntil<br />

maks. ø 28 cm<br />

Brennerringer av messing<br />

VG 491 110 F¹ edelstål 33700 kr*<br />

VG 491 210² edelstål 33700 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

¹Flaskegass ²Naturgass<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Vario induksjonstopp Serie 400<br />

1 induksjonssone ø 28 cm (2400 W, med<br />

Bredde 80 cm<br />

booster 3600 W)<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

VI 481 110 stålramme 30100 kr*<br />

Fire soner med booster for kokekar med<br />

1 induksjonssone ø 21 cm (2200 W, med<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

diameter fra 15 til 28 cm<br />

booster 3300 W)<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

*Veiledende pris<br />

Bryter i massivt rustfritt stål<br />

2 induksjonssoner ø 15 cm (1400 W, med<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål booster 1800 W)<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

For overliggende montering med synlig kant Elektronisk regulering i 12 effekttrinn<br />

DIMENSIONS<br />

eller for planmontering<br />

Booster-funksjon for hver kokesone<br />

Vario induksjonswok Serie 400<br />

Bredde 38 cm<br />

28 cm-sone med booster<br />

Perfekte til den opprinnelige wokpannen med<br />

rund bunn, sammen med wokstativ<br />

Bryter i massivt rustfritt stål<br />

Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål<br />

For overliggende montering med synlig kant<br />

eller for planmontering<br />

Bryter/-e med belyst ring, kokesone- og<br />

effektmarkering<br />

Elektronisk regulering i 12 effekttrinn<br />

Booster-funksjon for hver kokesone<br />

Kjeleregistrering med automatisk aktivering av<br />

den ytterste sonen<br />

VI 414 110 stålramme 29350 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

16 Ekstra tilbehør.


Vario induksjonstopp Serie 400<br />

Bredde 60 cm<br />

Tre soner med booster for kokekar med<br />

diameter fra 15 til 28 cm<br />

Bryter i massivt rustfritt stål<br />

Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål<br />

For overliggende montering med synlig kant<br />

eller for planmontering<br />

1 induksjonssone ø 18 cm (1800 W, med<br />

booster 2500 W), automatisk omkopling til en<br />

kokesone ø 28 cm (2800 W, med booster<br />

4400 W)<br />

1 induksjonssone ø 21 cm (2200 W, med<br />

booster 3300 W)<br />

1 induksjonssone ø 15 cm (1400 W, med<br />

booster 1800 W)<br />

Bryter/-e med belyst ring, kokesone- og<br />

effektmarkering<br />

Booster-funksjon for hver kokesone<br />

Superbooster-funksjon for ø 28 cm kokesone<br />

VI 461 110 stålramme 24500 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Vario Teppan Yaki Serie 400<br />

Bredde 38 cm<br />

Tilbered mat direkte på den hardforkrommede<br />

stekeplaten, uten noen kjeler eller panner<br />

Eksakt temperaturregulering opp til 240 °C<br />

Optimal varmefordeling<br />

Bryter i massivt rustfritt stål<br />

Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål<br />

For overliggende montering med synlig kant<br />

eller for planmontering<br />

Brytere med belyst ring, kokesone- og<br />

temperaturmarkering<br />

Elektronisk temperaturregulering fra 120 °C til<br />

240 °C<br />

To soner, hver på 1500 W, kan brukes sammen<br />

som én enkelt sone, eller hver halvdel kan<br />

brukes separat<br />

Medfølgende tilbehør<br />

2 x Skrape<br />

VP 414 110 edelstål 23300 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Vario dampkoker Serie 400<br />

Bredde 38 cm<br />

Dampkoking i form av en koketopp<br />

Eksakt regulering av vanntemperatur fra 45 °C<br />

til 95 °C<br />

Dampning på 2 nivåer, uten overføring av smak<br />

Bryter i massivt rustfritt stål<br />

Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål<br />

For overliggende montering med synlig kant<br />

eller for planmontering<br />

Vannmengde 1 til 6 l<br />

Brytere med belyst ring, temperaturmarkering<br />

og styring av avløp<br />

Medfølgende tilbehør<br />

2 x Kokeinnsats<br />

1 x Glassdeksel<br />

1 x Håndtak<br />

1 x Restesil<br />

1 x Vannkran<br />

VK 414 110 edelstål 22450 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Vario gasswok Serie 400<br />

Bredde 38 cm<br />

1 multi-ring wokbluss (280 W – 6000 W),<br />

egnet for kokekar inntil maks. ø 32 cm<br />

Fullelektronisk for nøyaktig innstilling og<br />

reproduserbar flammestørrelse<br />

Automatisk hurtigtenning, elektronisk<br />

flammeovervåking med automatisk retenning<br />

Trekkefunksjon for varmholding, smelting og<br />

oppvarming på svært lav effekt<br />

Bryter i massivt rustfritt stål<br />

Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål<br />

For overliggende montering med synlig kant<br />

eller for planmontering<br />

Kan kombineres perfekt med andre Vario 400-<br />

topper<br />

Brennerringer av messing<br />

VG 415 110 F¹ edelstål 21100 kr*<br />

VG 415 210² edelstål 21100 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

¹Flaskegass ²Naturgass<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Vario induksjonstopp Serie 400<br />

1 induksjonssone ø 15 cm (1400 W, med<br />

Bredde 38 cm<br />

booster 1800 W)<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_<br />

Bryter i massivt rustfritt stål<br />

`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

VI 424 110 stålramme 21000 kr*<br />

Bryter/-e med belyst ring, kokesone- og<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål effektmarkering<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_<br />

For overliggende montering med synlig kant<br />

`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

*Veiledende pris<br />

Elektronisk regulering i 12 effekttrinn<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

eller for planmontering<br />

Boosterfunksjon på begge soner (når en sone<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

1 induksjonssone ø 21 cm (2200 W, med er i bruk)<br />

DIMENSIONS<br />

booster 3300 W)<br />

Vario lavastensgrill Serie 400<br />

Bredde 38 cm<br />

2 soner med separat styring<br />

Stekeplate, halv størrelse for samtidig steking<br />

og grilling på to separate flater<br />

Grillrist<br />

Bryter i massivt rustfritt stål<br />

Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål<br />

For overliggende montering med synlig kant<br />

eller for planmontering<br />

Bryter/-e med belyst ring, kokesone- og<br />

effektmarkering<br />

Elektronisk regulering i 12 effekttrinn<br />

Medfølgende tilbehør<br />

1 x Lavastener<br />

1 x Rengjøringsbørste<br />

2 x Rist i støperjern<br />

1 x Fett brett<br />

VR 414 110 edelstål 20900 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Vario-topper. 17


Vario-topper serie 400 (fortsettelse)<br />

Vario elektrisk frityr Serie 400<br />

Bredde 38 cm<br />

Tresoners kum, uten overføring av smak<br />

Eksakt temperaturkontroll, ikke noe tap i effekt<br />

Integrert oppheng for frityrkurv<br />

Bryter i massivt rustfritt stål<br />

Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål<br />

For overliggende montering med synlig kant<br />

eller for planmontering<br />

Oljemengde 3,5 liter<br />

Brytere med belyst ring, valg olje/fett og<br />

temperaturmarkering<br />

Elektronisk temperaturkontroll mellom 135 °C<br />

og 190 °C, i 5 °C-trinn<br />

Medfølgende tilbehør<br />

1 x Frityrkurv<br />

VF 414 110 edelstål 20100 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Vario gasswok Serie 400<br />

Bredde 38 cm<br />

1 multi-ring wokbluss (280 W – 6000 W),<br />

egnet for kokekar inntil maks. ø 32 cm<br />

Automatisk hurtigtenning, elektronisk<br />

flammeovervåking<br />

Bryter i massivt rustfritt stål<br />

Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål<br />

For overliggende montering med synlig kant<br />

eller for planmontering<br />

Kan kombineres perfekt med andre Vario 400-<br />

topper<br />

Brennerringer av messing<br />

VG 414 110 F¹ edelstål 18500 kr*<br />

VG 414 210² edelstål 18500 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

¹Flaskegass ²Naturgass<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Vario gasstopp Serie 400<br />

Bredde 38 cm<br />

Gassbluss med to flammer opp til 4 kW<br />

Fullelektronisk for nøyaktig innstilling og<br />

reproduserbar flammestørrelse<br />

Automatisk hurtigtenning, elektronisk<br />

flammeovervåking med automatisk retenning<br />

Trekkefunksjon for varmholding, smelting og<br />

oppvarming på svært lav effekt<br />

Bryter i massivt rustfritt stål<br />

Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål<br />

For overliggende montering med synlig kant<br />

eller for planmontering<br />

Kan kombineres perfekt med andre Vario 400-<br />

topper<br />

1 supersterkt tokretsbluss (160 W – 4000 W),<br />

passer for kokekar inntil ø 28 cm<br />

1 tokrets-normalbluss (160 W – 4000 W),<br />

passer for kokekar inntil ø 28 cm<br />

Brennerringer av messing<br />

VG 425 110 F¹ edelstål 18500 kr*<br />

VG 425 210² edelstål 18500 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

¹Flaskegass ²Naturgass<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Vario gasstopp Serie 400<br />

Bredde 38 cm<br />

Gassbluss med to flammer opp til 4200 W<br />

Automatisk hurtigtenning, elektronisk<br />

flammeovervåking<br />

Bryter i massivt rustfritt stål<br />

Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål<br />

For overliggende montering med synlig kant<br />

eller for planmontering<br />

Kan kombineres perfekt med andre Vario 400-<br />

topper<br />

1 supersterkt tokretsbluss (160 W – 4000 W),<br />

VG 424 110 F¹ edelstål 16200 kr*<br />

passer for kokekar inntil ø 28 cm<br />

1 tokrets-normalbluss (160 W – 4000 W),<br />

VG 424 210² edelstål 16200 kr*<br />

passer for kokekar inntil ø 28 cm<br />

Brennerringer av messing<br />

*Veiledende pris<br />

¹Flaskegass ²Naturgass<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

Vario-topper serie 200<br />

`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

Vario induksjonstopp Serie 200<br />

Bredde 70 cm<br />

Kan kombineres med andre topper i Vario 200-<br />

serien til en sammensatt enhet<br />

Raus betjeningspanel for komfortabel og<br />

sikker styring<br />

1 induksjonssone ø 21 cm (2200 W, med<br />

booster 3300 W)<br />

2 induksjonssoner ø 18 cm (1800 W, med<br />

booster 2500 W)<br />

1 induksjonssone ø 15 cm (1400 W, med<br />

booster 1800 W)<br />

Booster-funksjon på alle soner (på samme tid<br />

kan maks. to kokesoner operere med boosterfunksjon<br />

- en på venstre side, en på høyre side)<br />

Elektronisk styrt regulering i 9 effekttrinn<br />

VI 270 114 stål panel 21650 kr*<br />

VI 270 134 alu panel 21650 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Vario induksjonstopp Serie 200<br />

Bredde 60 cm<br />

Kan kombineres med andre topper i Vario 200-<br />

serien til en sammensatt enhet<br />

Raus betjeningspanel for komfortabel og<br />

sikker styring<br />

1 induksjonssone ø 21 cm (2200 W, med<br />

booster 3300 W)<br />

2 induksjonssoner ø 18 cm (1800 W, med<br />

booster 2500 W)<br />

1 induksjonssone ø 15 cm (1400 W, med<br />

booster 1800 W)<br />

Booster-funksjon på alle soner (på samme tid<br />

kan maks. to kokesoner operere med boosterfunksjon<br />

- en på venstre side, en på høyre side)<br />

Elektronisk styrt regulering i 9 effekttrinn<br />

VI 260 114 stål panel 18950 kr*<br />

VI 260 134 alu panel 18950 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

18 Vario-topper.


Vario glasskeramikktopp Serie 200<br />

Bredde 70 cm<br />

Kan kombineres med andre topper i Vario 200-<br />

serien til en sammensatt enhet<br />

Raus betjeningspanel for komfortabel og<br />

sikker styring<br />

1 SuperQuick-kokesone ø 14,5 cm (1100 W),<br />

omstillbar til stekesone 14,5 x 24 cm (2000 W)<br />

1 SuperQuick-kokesone ø 14,5 cm (1000 W),<br />

kan utvides til ø 21 cm (2200 W)<br />

1 SuperQuick-kokesone ø 18 cm (1800 W)<br />

1 SuperQuick-sone ø 14,5 cm (1200 W)<br />

Trinnløs temperaturregulering<br />

Medfølgende tilbehør<br />

1 x Glasskrape<br />

VE 270 114 stål panel 17200 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Vario Teppan Yaki Serie 200<br />

Bredde 28 cm<br />

Kan kombineres med andre topper i Vario 200-<br />

serien til en sammensatt enhet<br />

Raus betjeningspanel for komfortabel og<br />

sikker styring<br />

Tilbered på japansk vis direkte på stekeplaten<br />

Eksakt temperaturregulering opp til 240 °C<br />

Stekeflate: B 22,5 x D 39,5 cm<br />

Varmeholdingstrinn<br />

Rengjøringstrinn<br />

Medfølgende tilbehør<br />

2 x Skrape<br />

VP 230 114 stål panel 15650 kr*<br />

VP 230 134 alu panel 15650 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Vario dampkoker Serie 200<br />

Bredde 28 cm<br />

Kan kombineres med andre topper i Vario 200-<br />

serien til en sammensatt enhet<br />

Raus betjeningspanel for komfortabel og<br />

sikker styring<br />

Dampkoking i form av en koketopp<br />

Dampning på 2 nivåer, uten overføring av smak<br />

Vannmengde 1 til 6 l<br />

Elektronisk regulering av temperatur fra 45 °C<br />

til 95 °C, i 5 °C-trinn<br />

Egen posisjon for elektronisk styrt damping<br />

uten trykk<br />

Medfølgende tilbehør<br />

2 x Kokeinnsats<br />

1 x Glassdeksel<br />

1 x Håndtak<br />

1 x Restesil<br />

1 x Vannkran<br />

VK 230 114 stål panel 15450 kr*<br />

VK 230 134 alu panel 15450 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Vario gasstopp Serie 200<br />

Bredde 60 cm<br />

Kan kombineres med andre topper i Vario 200-<br />

serien til en sammensatt enhet<br />

Solid støperist med jevn overflate for enkel og<br />

sikker betjening<br />

9.4 kW på 4 brennere<br />

2 sterke flammer (560 – 2800 W), egnet for<br />

kokekar inntil maks. ø 22 cm<br />

2 normalflammer (380 – 1900 W), egnet for<br />

kokekar inntil maks. ø 22 cm<br />

Emaljerte brennerdeksler<br />

VG 264 114 F¹ stål panel 15050 kr*<br />

VG 264 134 F¹ alu panel 15050 kr*<br />

VG 264 214² stål panel 15050 kr*<br />

VG 264 234² alu panel 15050 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

¹Flaskegass ²Naturgass<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Vario lavastensgrill Serie 200<br />

2 separat regulerbare og oppvikbare<br />

Bredde 28 cm<br />

grillelement (1500 W)<br />

VR 230 114 stål panel 14650 kr*<br />

Kan kombineres med andre topper i Vario 200- En grillrist i støpejern<br />

serien til en sammensatt enhet<br />

Raus betjeningspanel for komfortabel og Medfølgende tilbehør<br />

VR 230 134 alu panel 14650 kr*<br />

sikker styring<br />

1 x Lavastener<br />

Stålbeholderen for lavastein og<br />

1 x Rengjøringsbørste<br />

*Veiledende pris<br />

fettoppsamlingsskålen, kan vaskes i<br />

1 x Rist i støperjern<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_<br />

oppvaskmaskin<br />

1 x Fett brett<br />

`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

9 effekttrinn<br />

1 x Lokk i rustfritt stål<br />

DIMENSIONS<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

Vario glasskeramikktopp Serie 200<br />

Bredde 60 cm<br />

Kan kombineres med andre topper i Vario 200-<br />

serien til en sammensatt enhet<br />

Raus betjeningspanel for komfortabel og<br />

sikker styring<br />

2 SuperQuick-soner ø 18 cm (1800 W)<br />

2 SuperQuick-soner ø 14,5 cm (1200 W)<br />

Trinnløs temperaturregulering<br />

Restvarmeindikator<br />

Medfølgende tilbehør<br />

1 x Glasskrape<br />

VE 260 114 stål panel 14450 kr*<br />

VE 260 134 alu panel 14450 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Vario-topper. 19


Vario-topper serie 200 (fortsettelse)<br />

Vario elektrisk frityr Serie 200<br />

Bredde 28 cm<br />

Kan kombineres med andre topper i Vario 200-<br />

serien til en sammensatt enhet<br />

Raus betjeningspanel for komfortabel og<br />

sikker styring<br />

Tresoners kum, uten overføring av smak<br />

Oljemengde 3,5 liter<br />

Eksakt temperaturkontroll, ikke noe tap i effekt<br />

Tresone-konstruksjon<br />

Funksjonsdisplay<br />

Elektronisk temperaturkontroll mellom 135 °C<br />

og 190 °C, i 5 °C-trinn<br />

Medfølgende tilbehør<br />

1 x Deksel i rustfritt stål<br />

1 x Frityrkurv<br />

VF 230 114 stål panel 13800 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Vario induksjonstopp Serie 200<br />

Bredde 28 cm<br />

Kan kombineres med andre topper i Vario 200-<br />

serien til en sammensatt enhet<br />

Raus betjeningspanel for komfortabel og<br />

sikker styring<br />

1 induksjonssone ø 21 cm (2200 W, med<br />

booster 3300 W)<br />

1 induksjonssone ø 15 cm (1400 W, med<br />

VI 230 114 stål panel 12500 kr*<br />

booster 1800 W)<br />

Boosterfunksjon på begge soner (når en sone<br />

VI 230 134 alu panel 12500 kr*<br />

er i bruk)<br />

Elektronisk temperaturregulering i 9 effekttrinn<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Vario gasstopp Serie 200<br />

Bredde 28 cm<br />

Kan kombineres med andre topper i Vario 200-<br />

serien til en sammensatt enhet<br />

Multi-ring bluss i solid varmeresisstent<br />

messing, akkurat som i profesjonelle kjøkken<br />

Total effekt opp til 5.8 kW<br />

For å stenge lokket kan risten enkelt vendes<br />

Brennerringer av messing<br />

VG 231 114 F¹ stål panel 10300 kr*<br />

VG 231 134 F¹ alu panel 10300 kr*<br />

VG 231 214² stål panel 10300 kr*<br />

VG 231 234² alu panel 10300 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

¹Flaskegass ²Naturgass<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Vario glasskeramikktopp Serie 200<br />

Bredde 28 cm<br />

Kan kombineres med andre topper i Vario 200-<br />

serien til en sammensatt enhet<br />

1 SuperQuick-sone ø 14,5 cm (1200 W)<br />

1 SuperQuick-sone ø 12 cm (700 W),<br />

omstillbar til ø 18 cm (1800 W)<br />

To brytere med trinnløs innstilling<br />

Medfølgende tilbehør<br />

1 x Glasskrape<br />

VE 230 114 stål panel 9200 kr*<br />

VE 230 134 alu panel 9200 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

Vario gasstopp Serie 200<br />

1 kraftig brenner (560 – 2800 W), egnet for<br />

Kan kombineres med andre topper i Vario 200- En normalbrenner (380 – 1900 W), egnet for<br />

Bredde 28 cm<br />

kokekar inntil ø 22 cm<br />

VG 232 114 F¹ stål panel 9200 kr*<br />

serien til en sammensatt enhet<br />

kokekar inntil ø 22 cm<br />

Solid støperist med jevn overflate for enkel og Støpejernrist med flat, gjennomgående<br />

VG 232 134 F¹ alu panel 9200 kr*<br />

sikker betjening<br />

kjeleoverflate<br />

Emaljerte brennerdeksler<br />

VG 232 214² stål panel 9200 kr*<br />

VG 232 234² alu panel 9200 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

¹Flaskegass ²Naturgass<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Ekstra tilbehør<br />

Avløpstilkobling for fast tilkobling, med vannlås,<br />

avløpstilbehør (DN 40) og tilkoblingsmuffe (½ '' /<br />

1½")<br />

Passer til VK230114, VK230134, VK414110<br />

AG 050 000<br />

1930 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

20 Vario-topper.


Avløpstilkobling, muliggjør avløp i en egnet beholder<br />

inne i underskapet<br />

Passer til VK230114, VK230134, VK414110<br />

AG 060 000<br />

770 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Stekeplate i støpejern<br />

Passer til VR230114, VR230134<br />

AM 060 000<br />

2060 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Pastakurv Passer til VK 23. .../414 ...<br />

FK 023 000<br />

*Veiledende pris<br />

1290 kr*<br />

Panne uten hull Passer til VK 23. .../414 ...<br />

GE 020 010<br />

*Veiledende pris<br />

1030 kr*<br />

Panne med hull Passer til VK 23. .../414 ...<br />

GE 020 020<br />

*Veiledende pris<br />

1140 kr*<br />

Lavasten for utskifting Passer til VR 23. .../414 ...<br />

LV 030 000<br />

*Veiledende pris<br />

320 kr*<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_<br />

Hengsler, nødvendig for å montere lokk<br />

Passer til VE230114, VE230134,<br />

`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

VI230114,<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

*Veiledende pris<br />

VI230134, VP230114, VP230134 SH 230 001 320 kr*<br />

Hengsler, nødvendig for å montere lokk<br />

Passer til VG264114F, VG264134F,<br />

VG264214, VG264234 SH 260 000 320 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Akselforlenger til 300 mm<br />

SV 401 090 opp til 140 mm. 270 kr*<br />

SV 401 205 opp til 300 mm. 400 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Vario-topper. 21


Ekstra tilbehør (fortsettelse)<br />

Akselforlenger til 140 mm<br />

SV 402 090 opp til 140 mm. 400 kr*<br />

SV 402 205 opp til 300 mm. 830 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Akselforlenger til 80 mm<br />

Passer til VG491110F, VG491210<br />

SV 405 001 opp til 80 mm. 990 kr*<br />

SV 405 002 opp til 160 mm. 1250 kr*<br />

SV 405 003 opp til 320 mm. 1500 kr*<br />

SV 405 011 opp til 65 mm. 1500 kr*<br />

SV 405 012 opp til 140 mm. 1840 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Kombilist for kombinasjon av Vario 400-apparater i<br />

planmontering med lokk/utjevningslist VA 420 000 plan/uten lokk 1030 kr*<br />

VA 420 001 plan/med lokk 1030 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Kombilist for kombinasjon av Vario 400-apparater i<br />

ovenpåliggende montering med lokk/utjevningslist VA 420 010 uten lokk 1030 kr*<br />

VA 420 011 med lokk 1030 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Lokk i rustfritt stål med monteringsfeste<br />

Passer til VF414110, VG414110F, VG414210,<br />

VG415110F, VG415210, VG424110F,<br />

VG424210, VG425110F, VG425210,<br />

VI414110, VI424110, VK414110, VP414110,<br />

VR414110<br />

VA 440 010<br />

*Veiledende pris<br />

2060 kr*<br />

Utjevningslist i rustfritt stål 11 cm<br />

Nødvendig tilbehør for kombinasjon av flere<br />

Vario 400-apparater og minst et apparat med<br />

lokk for å jevne ut apparatenes dybde<br />

Passer til VL414110, VL414111<br />

VA 450 110<br />

*Veiledende pris<br />

370 kr*<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

Utjevningslist i rustfritt stål 38 cm<br />

Nødvendig tilbehør for kombinasjon av flere<br />

Vario 400-apparater og minst et apparat med<br />

lokk for å jevne ut apparatenes dybde<br />

Passer til VF414110, VG414110F, VG414210,<br />

VG415110F, VG415210, VG424110F,<br />

VG424210, VG425110F, VG425210,<br />

VI414110, VI424110, VK414110, VP414110,<br />

VR414110<br />

VA 450 400<br />

*Veiledende pris<br />

670 kr*<br />

Utjevningslist i rustfritt stål 60 cm<br />

Nødvendig tilbehør for kombinasjon av flere<br />

Vario 400-apparater og minst et apparat med<br />

lokk for å jevne ut apparatenes dybde<br />

Passer til VI461110<br />

VA 450 600<br />

*Veiledende pris<br />

880 kr*<br />

Utjevningslist i rustfritt stål 80 cm<br />

Nødvendig tilbehør for kombinasjon av flere<br />

Vario 400-apparater og minst et apparat med<br />

lokk for å jevne ut apparatenes dybde<br />

Passer til CX480111, VI481110<br />

VA 450 800<br />

*Veiledende pris<br />

980 kr*<br />

22 Vario-topper.


Utjevningslist i rustfritt stål 90 cm<br />

Nødvendig tilbehør for kombinasjon av flere<br />

Vario 400-apparater og minst et apparat med<br />

lokk for å jevne ut apparatenes dybde<br />

Passer til VG491110F, VG491210, VI491110<br />

VA 450 900<br />

*Veiledende pris<br />

1140 kr*<br />

Stekebord laget av støpejern, emalje, halv størrelse<br />

For Vario lavastensgrill Serie 400<br />

For samtidig steking og grilling på 2 separate<br />

flater<br />

Passer til VR414110<br />

VA 461 000<br />

*Veiledende pris<br />

1550 kr*<br />

Stekebord av støpejern, hel størrelse<br />

For Vario lavastensgrill Serie 400<br />

For steking av store mengder på en flate<br />

Passer til VR414110 VA 461 001 2060 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Lokk av burstet edelstål<br />

Passer til VE230114, VF230114, VG231114F,<br />

VG231214, VG232114F, VG232214,<br />

VG264114F, VG264214, VI230114,<br />

VK230114, VP230114<br />

VD 201 014<br />

*Veiledende pris<br />

1860 kr*<br />

Lokk i glassblåst aluminium<br />

Passer til VE230134, VG231134F, VG231234,<br />

VG232134F, VG232234, VG264134F,<br />

VG264234, VI230134, VK230134, VP230134<br />

VD 201 034<br />

*Veiledende pris<br />

1860 kr*<br />

Kombilist i edelstål for kombinasjon av flere Varioenheter<br />

Passer til Vario 200-produkter/VL 040 .../VL<br />

041 ... VV 200 014 edelstål 760 kr*<br />

VV 200 034 aluminium 760 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

Kombilist 25 mm for kombinasjon av Vario 400- Ikke for kombinasjoner av komfyrtopper<br />

apparater i utskjæring for tidligere Vario 400-<br />

sammen med benkeventilasjon VL 430/431 VV 401 000<br />

apparater<br />

For ovenpåliggende montering, uten lokk<br />

*Veiledende pris<br />

1030 kr*<br />

Wokpanne av flerlagsmaterialer<br />

Med rund bunn og skaft, ø 36 cm, 6 liter, 10 cm<br />

høy.<br />

Passer til CG280110F, CG280210,<br />

CG290111F, CG290211, CG492110F,<br />

CG492210, VG231114F, VG231134F,<br />

VG231214, VG231234, VG295114F,<br />

VG295134F, VG295214, VG295234,<br />

VG414110F, VG414210, VG415110F,<br />

VG415210, VG491110F, VG491210,<br />

VI414110<br />

WP 400 001<br />

*Veiledende pris<br />

2840 kr*<br />

Wokstativ for wokpanne<br />

Kun for VI 411<br />

Passer til VI414110, WP400001<br />

WZ 400 001<br />

1860 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Vario-topper. 23


Induksjonstopper<br />

Bredde 80 cm<br />

Kan kombineres perfekt med andre Vario 400-<br />

topper<br />

En eneste, stor kokeflate<br />

Fri plassering av kokekar<br />

Kokekar av alle størrelser og former kan brukes<br />

TFT pekeskjerm for intuitiv kontroll av alle<br />

funksjoner<br />

Maks effekt for store kokekar opptil 4,4 kW<br />

Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål<br />

Opptil 4 kokekar kan brukes samtidig på<br />

platetoppen<br />

CX 480 100 uten ramme 38750 kr*<br />

CX 480 111 stålramme 40700 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Bredde 90 cm<br />

Twist Pad-betjening med avtakbar magnetisk<br />

bryter<br />

Proff-funksjon for å dele koketoppen i 3<br />

forhåndsdefinerte varmesoner<br />

Fleks-funksjon for kombinasjon av<br />

rektangulære soner<br />

Stekesensorfunksjon for temperaturkontroll i<br />

stekepanner<br />

Varmholdingsfunkjon<br />

Elektronisk temperaturregulering i 17<br />

effekttrinn<br />

2 flex-induksjonssoner 20x23 cm (2200 W,<br />

med booster 2500 W), sammenkoplet 40x23<br />

cm (3300 W, med booster 3700 W)<br />

2 flex-induksjonssoner 20x23 cm (2200 W,<br />

med booster 2500 W), sammenkoplet 40x23<br />

cm (3300 W, med booster 3700 W)<br />

1 induksjonssone ø 21 cm (2200 W, med<br />

booster 3700 W), automatisk omkobling til<br />

ø 26 cm (2600 W, med booster 4400 W) og til<br />

ø 32 cm (3300 W, med booster 5500 W)<br />

CI 292 100 uten ramme 22350 kr*<br />

CI 292 110 stålramme 22350 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Bredde 80 cm<br />

Twist Pad-betjening med avtakbar magnetisk<br />

bryter<br />

Proff-funksjon for å dele koketoppen i 3<br />

forhåndsdefinerte varmesoner<br />

Fleks-funksjon for kombinasjon av<br />

rektangulære soner<br />

Stekesensorfunksjon for temperaturkontroll i<br />

stekepanner<br />

Varmholdingsfunkjon<br />

Elektronisk temperaturregulering i 17<br />

effekttrinn<br />

2 flex-induksjonssoner 19x24 cm (2200 W,<br />

med booster 2500 W), sammenkoplet 38x24<br />

cm (3300 W, med booster 3700 W)<br />

1 indukssjonssone ø 28 cm (2400 W, med<br />

booster 3700 W)<br />

CI 282 100 uten ramme 18850 kr*<br />

CI 282 110 stålramme 18850 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Bredde 90 cm<br />

Massiv ramme i edelstål<br />

Twist Pad-betjening med avtakbar magnetisk<br />

bryter<br />

Proff-funksjon for å dele koketoppen i 3<br />

forhåndsdefinerte varmesoner<br />

Fleks-funksjon for kombinasjon av<br />

rektangulære soner<br />

Stekesensorfunksjon for temperaturkontroll i<br />

stekepanner<br />

Varmholdingsfunkjon<br />

Elektronisk temperaturregulering i 17<br />

effekttrinn<br />

1 indukssjonssone ø 28 cm (2400 W, med<br />

booster 3700 W)<br />

2 flex-induksjonssoner 19x21 cm (2200 W,<br />

med booster 2500 W), sammenkoplet 38x21<br />

cm (3300 W, med booster 3700 W)<br />

Kan kombineres med benkeventilator AL 400 i<br />

en 60 cm dyp benkeplate<br />

CI 290 110 stålramme 18850 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Bredde 70 cm<br />

Twist Pad-betjening med avtakbar magnetisk<br />

bryter<br />

Fleks-funksjon for kombinasjon av<br />

rektangulære soner<br />

Stekesensorfunksjon for temperaturkontroll i<br />

stekepanner<br />

Varmholdingsfunkjon<br />

Elektronisk temperaturregulering i 17<br />

effekttrinn<br />

2 flex-induksjonssoner 20x23 cm (2200 W,<br />

med booster 2500 W), sammenkoplet 40x23<br />

cm (3300 W, med booster 3700 W)<br />

2 flex-induksjonssoner 20x23 cm (2200 W,<br />

med booster 2500 W), sammenkoplet 40x23<br />

cm (3300 W, med booster 3700 W)<br />

CI 272 100 uten ramme 15650 kr*<br />

CI 272 110 stålramme 15650 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Bredde 60 cm<br />

Elektronisk temperaturregulering i 17<br />

Twist Pad-betjening med avtakbar magnetisk effekttrinn<br />

CI 262 103 uten ramme 13650 kr*<br />

bryter<br />

2 flex-induksjonssoner 20x23 cm (2200 W,<br />

Fleks-funksjon for kombinasjon av<br />

med booster 2500 W), sammenkoplet 40x23<br />

CI 262 113 stålramme 13650 kr*<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_<br />

rektangulære soner<br />

cm (3300 W, med booster`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

3700 W)<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

Stekesensorfunksjon for temperaturkontroll i 1 indukssjonssone ø 21 cm (2200 W, med<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_<br />

stekepanner<br />

booster 3700 W)<br />

*Veiledende pris<br />

`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

Varmholdingsfunkjon<br />

1 indukssjonssone ø 15 cm (1400 W, med<br />

booster 2200 W)<br />

Bredde 60 cm<br />

Massiv ramme i edelstål<br />

Oval stekesone med automatisk omkobling<br />

Sensor-betjening med direkte valg av<br />

effekttrinn<br />

Booster-funksjon for hver kokesone<br />

Korttidsalarm<br />

Elektronisk temperaturregulering i 17<br />

effekttrinn<br />

1 induksjonssone ø 18 cm (1800 W, med<br />

booster 3100 W), automatisk kobling til 18x28<br />

cm stekesone (2000 W, med booster 3700 W)<br />

1 indukssjonssone ø 21 cm (2200 W, med<br />

booster 3700 W)<br />

1 indukssjonssone ø 18 cm (1800 W, med<br />

booster 3100 W)<br />

1 indukssjonssone ø 15 cm (1400 W, med<br />

booster 2200 W)<br />

CI 261 113 stålramme 11550 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Gasstopper<br />

Bredde 100 cm<br />

Den fremste gassbrenneren på markedet,<br />

17 kW på 5 brennere<br />

Stabilt støpejernsgitter med glatt flate på<br />

samme nivå som benkeplaten<br />

Automatisk hurtigtenning, elektronisk<br />

flammeovervåking<br />

Bryter i massivt rustfritt stål<br />

Brennerringer av messing<br />

1 wokbrenner med tre flammekretser (300 W -<br />

5000 W), egnet for kokekar inntil maks. ø 32<br />

cm<br />

2 ekstra kraftige brennere med to<br />

flammekretser (160 W – 4000 W), egnet for<br />

kokekar inntil maks. ø 28 cm<br />

2 normalbrennere med to flammekretser<br />

(160 W – 2000 W), egnet for kokekar inntil<br />

maks. ø 28 cm<br />

CG 492 110 F butan/propan 37100 kr*<br />

CG 492 210 natur 37100 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS/NØDVENDIG TILBEHØR: CA 429 410<br />

24 Koketopper.


Bredde 90 cm<br />

Den fremste gassbrenneren på markedet,<br />

17 kW på 5 brennere<br />

Solid og flat rist av støpejern<br />

Automatisk hurtigtenning, elektronisk<br />

flammeovervåking<br />

1 wokbrenner med tre flammekretser (300 W -<br />

5000 W), egnet for kokekar inntil maks. ø 32<br />

cm<br />

2 ekstra kraftige brennere med to<br />

flammekretser (160 W – 4000 W), egnet for<br />

kokekar inntil maks. ø 28 cm<br />

2 normalbrennere med to flammekretser<br />

(160 W – 2000 W), egnet for kokekar inntil<br />

maks. ø 28 cm<br />

Brennerringer av messing<br />

VG 295 114 F¹ stål panel 25450 kr*<br />

VG 295 134 F¹ alu panel 25450 kr*<br />

VG 295 214² stål panel 25450 kr*<br />

VG 295 234² alu panel 25450 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

¹Flaskegass ²Naturgass<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Bredde 90 cm<br />

For planliming eller konvensjonell innbygging<br />

Trekretsbrennere med 6000 W<br />

En wokbrenner med tre individuelt regulerbare<br />

flammekretser (300 W – 6000 W), egnet for<br />

kokekar inntil maks. ø 32 cm<br />

1 sterk brenner (590 – 2800 W), egnet for<br />

kokekar inntil maks. ø 26 cm<br />

2 normale brennere (370 – 1900 W), egnet for<br />

CG 290 111 F butan/propan 16400 kr*<br />

kokekar inntil maks. ø 20 cm<br />

1 sparebrenner (310 – 1100 W), egnet for<br />

CG 290 211 natur 16400 kr*<br />

kokekar inntil maks. ø 14 cm<br />

Emaljerte brennerdeksler<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Bredde 80 cm<br />

For planlimning<br />

Betjeningspanel med kokesone- og<br />

effektmarkering<br />

80 cm topp for 60 cm dyp benkeplate<br />

Opp til 12,5 kW på 5 bluss<br />

1 wokbrenner med 2 flammekretser (230 -<br />

4600 W), egnet for kokekar inntil maks. ø 28<br />

cm<br />

1 ekstra kraftige brennere (600 - 3000W),<br />

egnet for kokekar inntil maks. ø 24 cm<br />

1 normal brenner (410 - 1750 W), egnet for<br />

kokekar inntil maks. ø 22 cm<br />

1 normal brenner (410 - 1750 W), egnet for<br />

kokekar inntil maks. ø 18 cm<br />

1 sparebrenner (330 - 1000 W), egnet for<br />

kokekar inntil maks. ø 18 cm<br />

Emaljerte brennerdeksler<br />

Medfølgende tilbehør<br />

1 x WOK ring<br />

CG 280 110 F butan/propan 14650 kr*<br />

CG 280 210 natur 14650 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS/NØDVENDIG TILBEHØR: CA 280 410<br />

Bredde 70 cm<br />

For planliming eller konvensjonell innbygging<br />

9.75 kW med brennere i diamantformasjon<br />

Betjeningspanel med kokesone- og<br />

effektmarkering<br />

1 kraftig Wok-brenner med tre flammekretser<br />

(1550 W – 4000 W), egnet for kokekar inntil<br />

maks. ø 30 cm<br />

1 sterk brenner (500 W - 3000 W), egnet for<br />

kokekar inntil maks. ø 26 cm<br />

1 normal brenner (350 W – 1750 W), egnet for<br />

kokekar inntil maks. ø 20 cm<br />

1 sparebrenner (330 W – 1000 W), egnet for<br />

kokekar inntil maks. ø 16 cm<br />

Emaljerte brennerdeksler<br />

Tredelt rist i støpejern med jevn overflate<br />

Medfølgende tilbehør<br />

1 x WOK ring<br />

1 x Espresso kryss<br />

CG 270 211 edelstål 9300 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Glasskeramikktopper<br />

Bredde 90 cm<br />

Sensor-betjening med direkte valg av<br />

effekttrinn<br />

2 SuperQuick-kokesoner ø 18 cm (1800 W),<br />

kan utvides med mellomsone til stekesone 18 x<br />

41,5 cm (4400 W)<br />

1 SuperQuick-sone ø 12 cm (750 W),<br />

omstillbar til kokesone ø 21 cm (2200 W)<br />

1 SuperQuick-kokesone ø 14,5 cm (1050 W),<br />

omstillbar til kokesone ø 21 cm (2200 W) eller<br />

til kokesone ø 27 cm (3080 W)<br />

1 SuperQuick-sone ø 14,5 cm (1200 W)<br />

Stor stekesone<br />

Stekesensorfunksjon<br />

Oppkoksfunksjon<br />

Medfølgende tilbehør<br />

1 x Glasskrape<br />

CE 291 100 uten ramme 15750 kr*<br />

CE 291 110 stålramme 15750 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_<br />

Bredde 60 cm<br />

1 SuperQuick-kokesone<br />

`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

ø 18 cm (2000 W)<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

Massiv ramme i edelstål<br />

1 SuperQuick-sone ø 14,5 cm (1200 W) CE 261 113 stålramme 10500 kr*<br />

Sensor-betjening med direkte valg av<br />

Oppkoksfunksjon<br />

effekttrinn<br />

1 SuperQuick-kokesone ø 17 cm (1800 W),<br />

Medfølgende tilbehør<br />

*Veiledende pris<br />

omstillbar til stekesone 17 x 26,5 cm (2600 W) 1 x Glasskrape<br />

1 SuperQuick-kokesone ø 14,5 cm (1000 W),<br />

kan utvides til ø 21 cm (2200 W)<br />

Ekstra tilbehør<br />

Roastpanne i støpt aluminium med lokk<br />

Lokket kan også brukes som stekepanne.<br />

For stekesone 18 x 41,5 cm.<br />

Passer til CE291100, CE291110, CE481102,<br />

CE481112, CE491102, CE491112, CE491202 BT 481 000 2300 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Koketopper. 25


Ekstra tilbehør (fortsettelse)<br />

Teppan Yaki i flerlagsmateriale<br />

Til flexinduksjonstopp<br />

Passer til CI262103, CI262113, CI272100,<br />

CI272110, CI282100, CI282110, CI290110,<br />

CI292100, CI292110<br />

CA 051 300<br />

*Veiledende pris<br />

3600 kr*<br />

Grillplate i støpt aluminium<br />

Non-stickbelegg<br />

Til flexinduksjonstopp<br />

Passer til CI262103, CI262113, CI272100,<br />

CI272110, CI282100, CI282110, CI290110,<br />

CI292100, CI292110<br />

CA 052 300<br />

*Veiledende pris<br />

2100 kr*<br />

Innbyggingsramme (for å sveises inn i stål eller<br />

silikoneres i granitt)<br />

Passer til CG280110F, CG280210<br />

CA 280 410<br />

2700 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Innbyggingsramme med dekorramme (for å sveises<br />

inn i stål eller silikoneres i granitt) og holdere<br />

Passer til CG492110F, CG492210<br />

CA 429 410<br />

3000 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Teppan Yaki i flerlagsmateriale<br />

GN 1/1<br />

Til soneløs induksjonstopp CX 480<br />

Passer til CX 48. ... GN 232 110 4200 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Teppan Yaki i flerlagsmateriale<br />

GN 2/3<br />

Til soneløs induksjonstopp CX 480<br />

Passer til CX 48. ... GN 232 230 3600 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Stekepanne for stekesensor i rustfritt stål<br />

Slippbelegg<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

GP 900 001 Ø15cm 580 kr*<br />

`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

GP 900 002 Ø18cm 800 kr*<br />

GP 900 003 Ø21cm 920 kr*<br />

GP 900 004 Ø28cm 1600 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Akselforlenger til 160 mm<br />

Passer til CG492110F, CG492210<br />

SV 405 022 opp til 115 mm. 950 kr*<br />

SV 405 032 opp til 160 mm. 1200 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

26 Koketopper.


Takventilasjon serie 400<br />

Filtermodul<br />

Diskret integrering i kjøkkenet<br />

Stor fleksibilitet i dimensjoner, effekt og<br />

betjening<br />

Romventilasjon<br />

Uten motor, kan kombineres med <strong>Gaggenau</strong><br />

BLDC motorenhet<br />

Høyeffektiv, patentert kantventilasjon<br />

Glatt underside som er enkel å rengjøre, med<br />

dekkede filtre<br />

Se i Models and Dimensions for anbefalte<br />

kombinasjoner av takventilasjon og eksterne<br />

motorer samt dimensjoner<br />

AC 402 181<br />

*Veiledende pris<br />

14000 kr*<br />

INFO: Husk på å bestille kontroll- og belysningsmoduler etter individuel<br />

løsning<br />

Kontrollmodul for takventilasjon med belysning<br />

Individuell innbygging av belysningselementer i<br />

sammensetningen av takventilasjonen<br />

Infrarød fjernkontroll med 7 taster, backuptaster<br />

for betjening også på kontrollmodulen<br />

3 elektronisk styrte effekttrinn og 1 intensivtrinn<br />

Intervallventilasjon, 6 min.<br />

Etterutluftingstrinn, 6 min.<br />

Indikator for rengjøring av fettfilter<br />

Dimbar halogenbelysning Soft-Light 2x 20 W<br />

AC 482 181<br />

*Veiledende pris<br />

9700 kr*<br />

Kontrollmodul for takventilasjon uten belysning<br />

For kombinasjoner uten integrert belysning<br />

Infrarød fjernkontroll med 7 taster, backuptaster<br />

for betjening også på kontrollmodulen<br />

3 elektronisk styrte effekttrinn og 1 intensivtrinn<br />

Etterutluftingstrinn, 6 min.<br />

Intervallventilasjon, 6 min.<br />

Indikator for rengjøring av fettfilter<br />

AC 462 181<br />

*Veiledende pris<br />

7500 kr*<br />

For kompletterende kontrollmodul med<br />

belysning<br />

Belysningsmodul for takventilasjon<br />

Individuell innbygging av belysningselementer i<br />

sammensetningen av takventilasjonen<br />

Dimbar halogenbelysning Soft-Light 2x 20 W<br />

AC 472 181<br />

*Veiledende pris<br />

4200 kr*<br />

Bordventilasjon serie 400<br />

Teleskopisk benkeventilasjon som kan senkes<br />

ned når den ikke er i bruk<br />

Kan dimmes, varm, hvit og direkte LEDbelysning<br />

for optimal belysning av hele<br />

stekeflaten<br />

Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål<br />

For overliggende montering med synlig kant<br />

eller for planmontering<br />

Uten motor, kan kombineres med <strong>Gaggenau</strong><br />

BLDC motorenhet<br />

3 elektronisk styrte effekttrinn<br />

Intervallventilasjon, 6 min.<br />

Etterutluftingstrinn, 6 min.<br />

Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin<br />

AL 400 121¹ edelstål 44800 kr*<br />

AL 400 191² edelstål 37100 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

¹Bredde 120 cm ²Bredde 90 cm<br />

INFO: Husk bestilling av ekstra tilbehør<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

Vario benkeventilasjon serie 400<br />

`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

Uten motor og bryter<br />

Høyeffektiv ventilasjon rett ved platetoppen<br />

Fleksibel kraftfordeling, nøyaktig oppfanging<br />

av matos rett ved benkeventilatorene<br />

Kan kombineres perfekt med andre Vario 400-<br />

topper<br />

Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål<br />

For overliggende montering med synlig kant<br />

eller for planmontering<br />

Uten motor, kan kombineres med <strong>Gaggenau</strong><br />

BLDC motorenhet<br />

VL 414 111 edelstål 9900 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: Bestill motor AR 400/401/413 og tilbehør<br />

Vario bryter ventilasjon Serie 400<br />

Uten motor, kan kombineres med <strong>Gaggenau</strong><br />

BLDC motorenhet<br />

Sensorstyrt drift av motor hvis minst én<br />

benkeventilator VL 414 er åpnet<br />

Bryter i massivt rustfritt stål<br />

En bryter med lysring.<br />

Kan kombineres perfekt med andre Vario 400-<br />

topper<br />

AA 490 111 edelstål 7750 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Ventilasjon serie 400. 27


Fritthengende hetter serie 400<br />

Bredde 160 cm<br />

Profesjonell ventilator kombinert med klassiskt<br />

<strong>Gaggenau</strong>-design<br />

Meget effektiv utsuging av matlagingsos takket<br />

være stort oppfangningsområde<br />

Uten motor, kan kombineres med <strong>Gaggenau</strong><br />

BLDC motorenhet<br />

Vinklet baffelfilter med høy i<br />

fettopptakingsevne<br />

Funksjon for automatisk, følerstyrt<br />

effektjustering avhengig av mengden matos<br />

Kan dimmes, varm, hvit og direkte LEDbelysning<br />

for optimal belysning av hele<br />

stekeflaten<br />

Utlufting eller sirkulasjon<br />

Sirkulasjonsmodul med aktivt kullfilter (ekstra<br />

tilbehør): Stillegående og effektiv<br />

sirkulasjonsluftsløsning (CleanAir-teknologi)<br />

med luktreduksjon som er sammenlignbar med<br />

utlufting, og lange utskiftningsintervaller<br />

Leveres eksklusive luftkanal<br />

AI 442 160 edelstål 30400 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: Husk bestilling av ekstra tilbehør og luftkanal<br />

Bredde 120 cm<br />

Profesjonell ventilator kombinert med klassiskt<br />

<strong>Gaggenau</strong>-design<br />

Meget effektiv utsuging av matlagingsos takket<br />

være stort oppfangningsområde<br />

Uten motor, kan kombineres med <strong>Gaggenau</strong><br />

BLDC motorenhet<br />

Vinklet baffelfilter med høy i<br />

fettopptakingsevne<br />

Funksjon for automatisk, følerstyrt<br />

effektjustering avhengig av mengden matos<br />

Kan dimmes, varm, hvit og direkte LEDbelysning<br />

for optimal belysning av hele<br />

stekeflaten<br />

Utlufting eller sirkulasjon<br />

Sirkulasjonsmodul med aktivt kullfilter (ekstra<br />

tilbehør): Stillegående og effektiv<br />

sirkulasjonsluftsløsning (CleanAir-teknologi)<br />

med luktreduksjon som er sammenlignbar med<br />

utlufting, og lange utskiftningsintervaller<br />

Leveres eksklusive luftkanal<br />

AI 442 120 edelstål 27300 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: Husk bestilling av ekstra tilbehør og luftkanal<br />

Bredde 100 cm<br />

Profesjonell ventilator kombinert med klassiskt<br />

<strong>Gaggenau</strong>-design<br />

Meget effektiv utsuging av matlagingsos takket<br />

være stort oppfangningsområde<br />

Uten motor, kan kombineres med <strong>Gaggenau</strong><br />

BLDC motorenhet<br />

Vinklet baffelfilter med høy i<br />

fettopptakingsevne<br />

Funksjon for automatisk, følerstyrt<br />

effektjustering avhengig av mengden matos<br />

Kan dimmes, varm, hvit og direkte LEDbelysning<br />

for optimal belysning av hele<br />

stekeflaten<br />

Utlufting eller sirkulasjon<br />

Sirkulasjonsmodul med aktivt kullfilter (ekstra<br />

tilbehør): Stillegående og effektiv<br />

sirkulasjonsluftsløsning (CleanAir-teknologi)<br />

med luktreduksjon som er sammenlignbar med<br />

utlufting, og lange utskiftningsintervaller<br />

Leveres eksklusive luftkanal<br />

AI 442 100 edelstål 25800 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: Husk bestilling av ekstra tilbehør og luftkanal<br />

Veggmonterte hetter serie 400<br />

Bredde 160 cm<br />

Profesjonell ventilator kombinert med klassiskt<br />

<strong>Gaggenau</strong>-design<br />

Meget effektiv utsuging av matlagingsos takket<br />

være stort oppfangningsområde<br />

Uten motor, kan kombineres med <strong>Gaggenau</strong><br />

BLDC motorenhet<br />

Vinklet baffelfilter med høy i<br />

fettopptakingsevne<br />

Funksjon for automatisk, følerstyrt<br />

effektjustering avhengig av mengden matos<br />

Kan dimmes, varm, hvit og direkte LEDbelysning<br />

for optimal belysning av hele<br />

stekeflaten<br />

Utlufting eller sirkulasjon<br />

Sirkulasjonsmodul med aktivt kullfilter (ekstra<br />

tilbehør): Stillegående og effektiv<br />

sirkulasjonsluftsløsning (CleanAir-teknologi)<br />

med luktreduksjon som er sammenlignbar med<br />

utlufting, og lange utskiftningsintervaller<br />

Enkelt monteringssystem for enkel installering<br />

og justering<br />

AW 442 160 edelstål 25500 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: Husk bestilling av ekstra tilbehør og luftkanal<br />

Bredde 120 cm<br />

Kan dimmes, varm, hvit og direkte LEDbelysning<br />

for optimal belysning av hele<br />

Profesjonell ventilator kombinert med klassiskt<br />

<strong>Gaggenau</strong>-design<br />

stekeflaten<br />

AW 442 120 edelstål 23200 kr*<br />

Meget effektiv utsuging av matlagingsos takket Utlufting eller sirkulasjon<br />

være stort oppfangningsområde<br />

Sirkulasjonsmodul med aktivt kullfilter (ekstra<br />

*Veiledende pris<br />

Uten motor, kan kombineres med <strong>Gaggenau</strong> tilbehør): Stillegående og effektiv<br />

BLDC motorenhet<br />

sirkulasjonsluftsløsning (CleanAir-teknologi)<br />

INFO: Husk bestilling av ekstra tilbehør og luftkanal<br />

Vinklet baffelfilter med høy i<br />

med luktreduksjon som er sammenlignbar med<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_<br />

fettopptakingsevne<br />

utlufting, og lange utskiftningsintervaller<br />

`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

Funksjon for automatisk, følerstyrt<br />

Enkelt monteringssystem for enkel installering<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_<br />

effektjustering avhengig av mengden matos og justering<br />

`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

Bredde 90 cm<br />

Profesjonell ventilator kombinert med klassiskt<br />

<strong>Gaggenau</strong>-design<br />

Meget effektiv utsuging av matlagingsos takket<br />

være stort oppfangningsområde<br />

Uten motor, kan kombineres med <strong>Gaggenau</strong><br />

BLDC motorenhet<br />

Vinklet baffelfilter med høy i<br />

fettopptakingsevne<br />

Funksjon for automatisk, følerstyrt<br />

effektjustering avhengig av mengden matos<br />

Kan dimmes, varm, hvit og direkte LEDbelysning<br />

for optimal belysning av hele<br />

stekeflaten<br />

Utlufting eller sirkulasjon<br />

Sirkulasjonsmodul med aktivt kullfilter (ekstra<br />

tilbehør): Stillegående og effektiv<br />

sirkulasjonsluftsløsning (CleanAir-teknologi)<br />

med luktreduksjon som er sammenlignbar med<br />

utlufting, og lange utskiftningsintervaller<br />

Enkelt monteringssystem for enkel installering<br />

og justering<br />

AW 442 190 edelstål 20600 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: Husk bestilling av ekstra tilbehør og luftkanal<br />

28 Ventilasjon serie 400.


Eksterne motorer serie 400<br />

Kraftig motorenhet kan kombineres med<br />

motorløse enheter i Serie 400<br />

Maks. utsugningseffekt 910 m³/t<br />

Utlufting<br />

Effektiv BLDC-teknikk<br />

For montering på yttervegg<br />

Rustfritt stål<br />

3 elektronisk styrte effekttrinn og intensivtrinn<br />

Inkludert støyisolasjon for å minimere lydnivå<br />

Rørtilkopling luftinntak: 1x ø 200 mm rund<br />

Feste for montering på yttervegg er inkludert<br />

AR 401 142<br />

*Veiledende pris<br />

13450 kr*<br />

Kraftig motorenhet kan kombineres med<br />

motorløse enheter i Serie 400<br />

Utlufting<br />

Maks. utsugningseffekt 830 m³/t<br />

Effektiv BLDC-teknikk<br />

Innendørs montering<br />

Kabinett i metall<br />

3 elektronisk styrte effekttrinn og intensivtrinn<br />

Rørtilkopling luftinntak: 1x ø 200 mm rund, 4x ø<br />

150 mm runde<br />

Installasjon i et annet rom gir mulighet for<br />

redusert støy i kjøkkenet<br />

AR 400 142<br />

*Veiledende pris<br />

11650 kr*<br />

Kraftig motorenhet kan kombineres med<br />

motorløse enheter i Serie 400<br />

Sirkulasjon<br />

Maks ventilasjonseffekt 760 m³/t<br />

Effektiv BLDC-teknikk<br />

Kompakt og plassbesparende montering i en<br />

10 cm høy sokkel<br />

Kabinett i metall<br />

3 elektronisk styrte effekttrinn og intensivtrinn<br />

Metallkabinett, forsinket<br />

Feste for montering i tak eller på siden av skap<br />

følger med<br />

2 aktive kullfilter medfølger<br />

AR 413 122<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: Første kullfilter inkludert<br />

10300 kr*<br />

Kraftig motorenhet kan kombineres med<br />

motorløse enheter i Serie 400<br />

Montering innvendig i luftkanal for AI/AW 442<br />

Maks. utsugningseffekt 970 m³/t<br />

Utlufting/sirkulasjon<br />

Effektiv BLDC-teknikk<br />

Kabinett i metall<br />

3 elektronisk styrte effekttrinn og intensivtrinn<br />

Inkludert støyisolasjon for å minimere lydnivå<br />

Rørtilkopling trykkside: 1x ø 150 mm rund<br />

AR 400 143<br />

*Veiledende pris<br />

7800 kr*<br />

Kraftig motorenhet kan kombineres med<br />

motorløse enheter i Serie 400<br />

Utlufting<br />

Maks. utsugingseffekt 730 m³/t<br />

Kompakt og plassbesparende montering i en<br />

10 cm høy sokkel<br />

3 elektronisk styrte effekttrinn og intensivtrinn<br />

Metallkabinett, forsinket<br />

Rørtilkopling trykkside: 1x NW 150 flatkanal<br />

Feste for montering i tak eller på siden av skap<br />

følger med<br />

AR 403 122<br />

*Veiledende pris<br />

7800 kr*<br />

Vario benkeventilasjon serie 200<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

Vario benkeventilator Serie 200<br />

Avtrekk/luftresirkulering med ekstern<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

Betjeningsenhet<br />

motorenhet AR 403/413 121<br />

VL 041 115 edelstål 7700 kr*<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

Benkeventilator integrert i benkeplaten<br />

Minimal planlegging og enkel installasjon for<br />

Høyeffektiv ventilasjon rett ved platetoppen sirkulasjonsdrift<br />

Metallfettfilter med fettoppsamlingsskål<br />

VL 041 135 aluminium 7700 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: Bestill motor AR 403/413 og tilbehør<br />

Vario benkeventilator Serie 200<br />

Tilleggselement<br />

Benkeventilator integrert i benkeplaten<br />

Høyeffektiv ventilasjon rett ved platetoppen<br />

Avtrekk/luftresirkulering med ekstern<br />

motorenhet AR 403/413 121<br />

Minimal planlegging og enkel installasjon for<br />

sirkulasjonsdrift<br />

Metallfettfilter med fettoppsamlingsskål<br />

VL 040 115 edelstål 7100 kr*<br />

VL 040 135 aluminium 7100 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: Ekstra enhet<br />

Ventilasjon serie 400. 29


Fritthengende hetter serie 200<br />

Bredde 120 cm<br />

Klassisk <strong>Gaggenau</strong>-design<br />

Svært effektiv utlufting av matos<br />

Utlufting eller sirkulasjon<br />

Automatikk med følerstyrt etterutlufting<br />

Patentert filterteknologi med høyeffektiv<br />

fettoppsamlingsevne<br />

Patentert kantventilasjonsfilter, kan vaskes i<br />

oppvaskmaskin<br />

95 % luktreduksjon (sirkulasjon)<br />

Energieffektiv, stillegående vifte<br />

Dimbart LED-lys gir belysning til hele<br />

koketoppen<br />

Sirkulasjonsmodul med aktivt kullfilter (ekstra<br />

tilbehør): Stillegående og effektiv<br />

sirkulasjonsluftsløsning (CleanAir-teknologi)<br />

med luktreduksjon som er sammenlignbar med<br />

utlufting, og lange utskiftningsintervaller<br />

AI 230 120 edelstål 26300 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: INKL. STANDARD HØYDE PÅ LUFTKANAL<br />

Bredde 120 cm<br />

Tidløs, elegant design<br />

Svært effektiv utlufting av matos<br />

Utlufting eller sirkulasjon<br />

Automatikk med følerstyrt etterutlufting<br />

Patentert filterteknologi med høyeffektiv<br />

fettoppsamlingsevne<br />

Patentert kantventilasjonsfilter, kan vaskes i<br />

oppvaskmaskin<br />

95 % luktreduksjon (sirkulasjon)<br />

Energieffektiv, stillegående vifte<br />

Dimbart LED-lys gir belysning til hele<br />

koketoppen<br />

Sirkulasjonsmodul med aktivt kullfilter (ekstra<br />

tilbehør): Stillegående og effektiv<br />

sirkulasjonsluftsløsning (CleanAir-teknologi)<br />

med luktreduksjon som er sammenlignbar med<br />

utlufting, og lange utskiftningsintervaller<br />

AI 240 120 edelstål 26300 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: INKL. STANDARD HØYDE PÅ LUFTKANAL<br />

Bredde 100 cm<br />

Klassisk <strong>Gaggenau</strong>-design<br />

Svært effektiv utlufting av matos<br />

Utlufting eller sirkulasjon<br />

Automatikk med følerstyrt etterutlufting<br />

Patentert filterteknologi med høyeffektiv<br />

fettoppsamlingsevne<br />

Patentert kantventilasjonsfilter, kan vaskes i<br />

oppvaskmaskin<br />

95 % luktreduksjon (sirkulasjon)<br />

Energieffektiv, stillegående vifte<br />

Dimbart LED-lys gir belysning til hele<br />

koketoppen<br />

Sirkulasjonsmodul med aktivt kullfilter (ekstra<br />

tilbehør): Stillegående og effektiv<br />

sirkulasjonsluftsløsning (CleanAir-teknologi)<br />

med luktreduksjon som er sammenlignbar med<br />

utlufting, og lange utskiftningsintervaller<br />

AI 230 100 edelstål 22050 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: INKL. STANDARD HØYDE PÅ LUFTKANAL<br />

Bredde 100 cm<br />

Tidløs, elegant design<br />

Svært effektiv utlufting av matos<br />

Utlufting eller sirkulasjon<br />

Automatikk med følerstyrt etterutlufting<br />

Patentert filterteknologi med høyeffektiv<br />

fettoppsamlingsevne<br />

Patentert kantventilasjonsfilter, kan vaskes i<br />

oppvaskmaskin<br />

95 % luktreduksjon (sirkulasjon)<br />

Energieffektiv, stillegående vifte<br />

Dimbart LED-lys gir belysning til hele<br />

koketoppen<br />

Sirkulasjonsmodul med aktivt kullfilter (ekstra<br />

tilbehør): Stillegående og effektiv<br />

sirkulasjonsluftsløsning (CleanAir-teknologi)<br />

med luktreduksjon som er sammenlignbar med<br />

utlufting, og lange utskiftningsintervaller<br />

AI 240 100 edelstål 22050 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: INKL. STANDARD HØYDE PÅ LUFTKANAL<br />

Bredde 90 cm<br />

Klassisk <strong>Gaggenau</strong>-design<br />

Svært effektiv utlufting av matos<br />

Utlufting eller sirkulasjon<br />

Automatikk med følerstyrt etterutlufting<br />

Patentert filterteknologi med høyeffektiv<br />

fettoppsamlingsevne<br />

Patentert kantventilasjonsfilter, kan vaskes i<br />

oppvaskmaskin<br />

95 % luktreduksjon (sirkulasjon)<br />

Energieffektiv, stillegående vifte<br />

Dimbart LED-lys gir belysning til hele<br />

koketoppen<br />

Sirkulasjonsmodul med aktivt kullfilter (ekstra<br />

tilbehør): Stillegående og effektiv<br />

sirkulasjonsluftsløsning (CleanAir-teknologi)<br />

med luktreduksjon som er sammenlignbar med<br />

utlufting, og lange utskiftningsintervaller<br />

AI 230 190 edelstål 20800 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: INKL. STANDARD HØYDE PÅ LUFTKANAL<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

Bredde 90 cm<br />

95 % luktreduksjon (sirkulasjon)<br />

Tidløs, elegant design<br />

Energieffektiv, stillegående vifte<br />

AI 240 190 edelstål 20800 kr*<br />

Svært effektiv utlufting av matos<br />

Dimbart LED-lys gir belysning til hele<br />

Utlufting eller sirkulasjon<br />

koketoppen<br />

Automatikk med følerstyrt etterutlufting<br />

Sirkulasjonsmodul med aktivt kullfilter (ekstra<br />

*Veiledende pris<br />

Patentert filterteknologi med høyeffektiv<br />

tilbehør): Stillegående og effektiv<br />

fettoppsamlingsevne<br />

sirkulasjonsluftsløsning (CleanAir-teknologi)<br />

INFO: INKL. STANDARD HØYDE PÅ LUFTKANAL<br />

Patentert kantventilasjonsfilter, kan vaskes i med luktreduksjon som er sammenlignbar med<br />

oppvaskmaskin<br />

utlufting, og lange utskiftningsintervaller<br />

Veggmonterte hetter serie 200<br />

Bredde 120 cm<br />

Klassisk <strong>Gaggenau</strong>-design<br />

Svært effektiv utlufting av matos<br />

Utlufting eller sirkulasjon<br />

Automatikk med følerstyrt etterutlufting<br />

Patentert filterteknologi med høyeffektiv<br />

fettoppsamlingsevne<br />

Patentert kantventilasjonsfilter, kan vaskes i<br />

oppvaskmaskin<br />

95 % luktreduksjon (sirkulasjon)<br />

Energieffektiv, stillegående vifte<br />

Dimbart LED-lys gir belysning til hele<br />

koketoppen<br />

Sirkulasjonsmodul med aktivt kullfilter (ekstra<br />

tilbehør): Stillegående og effektiv<br />

sirkulasjonsluftsløsning (CleanAir-teknologi)<br />

med luktreduksjon som er sammenlignbar med<br />

utlufting, og lange utskiftningsintervaller<br />

AW 230 120 edelstål 17500 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: INKL. STANDARD HØYDE PÅ LUFTKANAL<br />

30 Ventilasjon serie 200.


Bredde 120 cm<br />

Tidløs, elegant design<br />

Svært effektiv utlufting av matos<br />

Utlufting eller sirkulasjon<br />

Automatikk med følerstyrt etterutlufting<br />

Patentert filterteknologi med høyeffektiv<br />

fettoppsamlingsevne<br />

Patentert kantventilasjonsfilter, kan vaskes i<br />

oppvaskmaskin<br />

95 % luktreduksjon (sirkulasjon)<br />

Energieffektiv, stillegående vifte<br />

Dimbart LED-lys gir belysning til hele<br />

koketoppen<br />

Sirkulasjonsmodul med aktivt kullfilter (ekstra<br />

tilbehør): Stillegående og effektiv<br />

sirkulasjonsluftsløsning (CleanAir-teknologi)<br />

med luktreduksjon som er sammenlignbar med<br />

utlufting, og lange utskiftningsintervaller<br />

AW 240 120 edelstål 17500 kr*<br />

AW 241 120 alu.-front 17500 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: INKL. STANDARD HØYDE PÅ LUFTKANAL<br />

Bredde 90 cm<br />

Klassisk <strong>Gaggenau</strong>-design<br />

Svært effektiv utlufting av matos<br />

Utlufting eller sirkulasjon<br />

Automatikk med følerstyrt etterutlufting<br />

Patentert filterteknologi med høyeffektiv<br />

fettoppsamlingsevne<br />

Patentert kantventilasjonsfilter, kan vaskes i<br />

oppvaskmaskin<br />

95 % luktreduksjon (sirkulasjon)<br />

Energieffektiv, stillegående vifte<br />

Dimbart LED-lys gir belysning til hele<br />

koketoppen<br />

Sirkulasjonsmodul med aktivt kullfilter (ekstra<br />

tilbehør): Stillegående og effektiv<br />

sirkulasjonsluftsløsning (CleanAir-teknologi)<br />

med luktreduksjon som er sammenlignbar med<br />

utlufting, og lange utskiftningsintervaller<br />

AW 230 190 edelstål 14950 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: INKL. STANDARD HØYDE PÅ LUFTKANAL<br />

Bredde 90 cm<br />

Tidløs, elegant design<br />

Svært effektiv utlufting av matos<br />

Utlufting eller sirkulasjon<br />

Automatikk med følerstyrt etterutlufting<br />

Patentert filterteknologi med høyeffektiv<br />

fettoppsamlingsevne<br />

Patentert kantventilasjonsfilter, kan vaskes i<br />

oppvaskmaskin<br />

95 % luktreduksjon (sirkulasjon)<br />

Energieffektiv, stillegående vifte<br />

Dimbart LED-lys gir belysning til hele<br />

koketoppen<br />

Sirkulasjonsmodul med aktivt kullfilter (ekstra<br />

tilbehør): Stillegående og effektiv<br />

sirkulasjonsluftsløsning (CleanAir-teknologi)<br />

med luktreduksjon som er sammenlignbar med<br />

utlufting, og lange utskiftningsintervaller<br />

AW 240 190 edelstål 14950 kr*<br />

AW 241 190 alu.-front 14950 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: INKL. STANDARD HØYDE PÅ LUFTKANAL<br />

Bredde 90 cm<br />

Den skrånende viftefilterskjermen gir ekstra<br />

mye rom over koketoppen<br />

Tildekkede filtre sørger for et harmonisk<br />

utseende<br />

Utlufting eller sirkulasjon<br />

Automatikk med følerstyrt etterutlufting<br />

Patentert filterteknologi med høyeffektiv<br />

fettoppsamlingsevne<br />

Patentert kantventilasjonsfilter, kan vaskes i<br />

oppvaskmaskin<br />

95 % luktreduksjon (sirkulasjon)<br />

Energieffektiv, stillegående vifte<br />

Dimbart LED-lys gir belysning til hele<br />

koketoppen<br />

Sirkulasjonsmodul med aktivt kullfilter (ekstra<br />

tilbehør): Stillegående og effektiv<br />

sirkulasjonsluftsløsning (CleanAir-teknologi)<br />

med luktreduksjon som er sammenlignbar med<br />

utlufting, og lange utskiftningsintervaller<br />

AW 250 191 edelstål 14950 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: INKL. STANDARD HØYDE PÅ LUFTKANAL<br />

Bredde 70 cm<br />

95 % luktreduksjon (sirkulasjon)<br />

Klassisk <strong>Gaggenau</strong>-design<br />

Energieffektiv, stillegående vifte<br />

Svært effektiv utlufting av matos<br />

Dimbart LED-lys gir belysning til hele<br />

AW 230 170 edelstål 11950 kr*<br />

Utlufting eller sirkulasjon<br />

koketoppen<br />

Automatikk med følerstyrt etterutlufting<br />

Sirkulasjonsmodul med aktivt kullfilter (ekstra<br />

*Veiledende pris<br />

Patentert filterteknologi med høyeffektiv<br />

tilbehør): Stillegående og effektiv<br />

fettoppsamlingsevne<br />

sirkulasjonsluftsløsning (CleanAir-teknologi)<br />

INFO: INKL. STANDARD HØYDE PÅ LUFTKANAL<br />

Patentert kantventilasjonsfilter, kan vaskes i med luktreduksjon som er sammenlignbar med<br />

oppvaskmaskin<br />

utlufting, og lange utskiftningsintervaller<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

Bredde 70 cm<br />

Tidløs, elegant design<br />

Svært effektiv utlufting av matos<br />

Utlufting eller sirkulasjon<br />

Automatikk med følerstyrt etterutlufting<br />

Patentert filterteknologi med høyeffektiv<br />

fettoppsamlingsevne<br />

Patentert kantventilasjonsfilter, kan vaskes i<br />

oppvaskmaskin<br />

95 % luktreduksjon (sirkulasjon)<br />

Energieffektiv, stillegående vifte<br />

Dimbart LED-lys gir belysning til hele<br />

koketoppen<br />

Sirkulasjonsmodul med aktivt kullfilter (ekstra<br />

tilbehør): Stillegående og effektiv<br />

sirkulasjonsluftsløsning (CleanAir-teknologi)<br />

med luktreduksjon som er sammenlignbar med<br />

utlufting, og lange utskiftningsintervaller<br />

AW 240 170 edelstål 11950 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: INKL. STANDARD HØYDE PÅ LUFTKANAL<br />

Eksterne motorer serie 200<br />

Kraftig motorenhet kan kombineres med<br />

motorløse benkeventilatorer VL 040/041 serie<br />

200<br />

Kompakt og plassbesparende montering i en<br />

10 cm høy sokkel<br />

4 effekttrinn<br />

Effekt og lydnivå, målt ved nivå 3/4:<br />

Utsugingseffekt i henhold til EN 61591.<br />

Lydnivå og lydeffekt er avhengig av<br />

innbyggingssituasjon<br />

Sirkulasjon:<br />

638 / 761 m³/t<br />

Metallkabinett, forsinket<br />

Rørtilkopling luftinntak: 1x ø 150 mm rund<br />

Tillkobling av 2x VL med en luftsamler (AD 704<br />

047, AD 854 047)<br />

2 aktive kullfilter medfølger<br />

AR 413 121<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: Første kullfilter inkludert<br />

9800 kr*<br />

Ventilasjon serie 200. 31


Eksterne motorer serie 200 (fortsettelse)<br />

Kraftig motorenhet kan kombineres med<br />

motorløse benkeventilatorer VL 040/041 serie<br />

200<br />

Kompakt og plassbesparende montering i en<br />

10 cm høy sokkel<br />

4 effekttrinn<br />

Effekt og lydnivå, målt ved nivå 3/4:<br />

Utsugingseffekt i henhold til EN 61591.<br />

Lydnivå og lydeffekt er avhengig av<br />

innbyggingssituasjon<br />

Utlufting:<br />

764 / 908 m³/t<br />

Metallkabinett, forsinket<br />

Tillkobling av 2x VL med en luftsamler (AD 704<br />

047, AD 854 047)<br />

Rørtilkopling luftinntak: 1x ø 150 mm rund<br />

AR 403 121<br />

*Veiledende pris<br />

7800 kr*<br />

Uttrekksventilatorer serie 200<br />

Bredde 90 cm<br />

Smal veggvifte serie 200<br />

Utlufting/sirkulasjon<br />

Ekstra høy ventilasjonseffekt<br />

Diskret flat avtrekksvifte med integrert<br />

glassskjerm i hetten<br />

Ekstra stille drift takket være innebygd<br />

støyreduksjon<br />

Gripelist i aluminium<br />

Hette og synlige deler i børstet rustfritt stål<br />

Hetten trekkes ut ved å berøre gripelisten<br />

Funksjon for automatisk, følerstyrt<br />

effektjustering avhengig av mengden matos<br />

Med den patenterte rammeheisen forsvinner<br />

den flate avtrekksviften helt i overskapet<br />

AF 210 190 edelstål 12100 kr*<br />

AF 211 190 aluminium 12100 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Bredde 60 cm<br />

Smal veggvifte serie 200<br />

Utlufting/sirkulasjon<br />

Ekstra høy ventilasjonseffekt<br />

Diskret flat avtrekksvifte med integrert<br />

glassskjerm i hetten<br />

Ekstra stille drift takket være innebygd<br />

støyreduksjon<br />

Gripelist i aluminium<br />

Hette og synlige deler i børstet rustfritt stål<br />

Hetten trekkes ut ved å berøre gripelisten<br />

Funksjon for automatisk, følerstyrt<br />

effektjustering avhengig av mengden matos<br />

Med den patenterte rammeheisen forsvinner<br />

den flate avtrekksviften helt i overskapet<br />

AF 210 160 edelstål 8900 kr*<br />

AF 211 160 aluminium 8900 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Bredde 60 cm<br />

Smal veggvifte serie 200<br />

Utlufting/sirkulasjon<br />

Diskret flat avtrekksvifte med integrert<br />

glassskjerm i hetten<br />

Ekstra stille drift takket være innebygd<br />

støyreduksjon<br />

Gripelist i rustfritt stål<br />

Hetten trekkes ut ved å berøre gripelisten<br />

Funksjon for automatisk, følerstyrt<br />

effektjustering avhengig av mengden matos<br />

Med den patenterte rammeheisen forsvinner<br />

den flate avtrekksviften helt i overskapet<br />

Kombinasjon med krydderhylle er mulig<br />

AF 200 160 edelstål 7750 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Innbyggingshette serie 200<br />

Bredde 86 cm<br />

Utlufting/sirkulasjon<br />

Rustfritt stål og glass<br />

Kan bygges inn helt usynlig i overskap<br />

Fjernkontroll finnes som ekstra tilbehør<br />

Fettfilter med glatt og glassbeskyttelse som er<br />

lett å rengjøre<br />

AC 200 190 edelstål 9450 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

Bredde 70 cm<br />

Innbyggingsvifte serie 200<br />

Rustfritt stål og glass<br />

Utlufting/sirkulasjon<br />

Kan bygges inn helt usynlig i overskap<br />

Fjernkontroll finnes som ekstra tilbehør<br />

Fettfilter med glatt og glassbeskyttelse som er<br />

lett å rengjøre<br />

AC 200 180 edelstål 9150 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Bredde 52 cm<br />

Innbyggingsvifte serie 200<br />

Utlufting eller sirkulasjon<br />

Rustfritt stål og glass<br />

Dimmbar, neutral hvit LED-belysning til beste<br />

opplysning av hele koketoppen<br />

Kan bygges inn helt usynlig i overskap<br />

Fjernkontroll finnes som ekstra tilbehør<br />

Fettfilter med glatt og glassbeskyttelse som er<br />

lett å rengjøre<br />

AC 200 160 edelstål 8400 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

32 Ventilasjon serie 200.


Ventilasjon ekstra tilbehør<br />

Ventilasjonsgitter sirkulasjon<br />

Edelstålfarget, 90 cm, med festebraketter, kan<br />

tilpasses i høyden.<br />

Passer til AL400121, AL400191, AR413121,<br />

AR413122 AA 010 410 1530 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

1 aktivt kullfilter med høyt opptak av matos takket<br />

være større overflate. Til sirkulasjonsmodul AA 200<br />

812/816<br />

AA 200 110<br />

*Veiledende pris<br />

780 kr*<br />

Aktivt kullfilter til utbytte på resirkulasjonssett AA<br />

200 810<br />

Aktivt kullfilter til utbytte på resirkulasjonssett<br />

AA 200 810 AA 200 111 950 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Fjernkontroll til innbyggingsventilator AC 200 Fjernkontroll til innbyggingsventilator AC 200<br />

AA 200 510<br />

*Veiledende pris<br />

730 kr*<br />

Resirkulasjonssett<br />

Består av filterfester, 2 aktive kullfilter, fleksirør<br />

og to slangeklyper<br />

Kan kombineres med innbyggingsventilator AC<br />

200 AA 200 810 1360 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Sirkulasjonsmodul med aktivt kullfilter (CleanAirteknologi)<br />

Kan kombineres med veggmonterte hetter<br />

Luktreduksjon som kan sammenlignes med<br />

utlufting (95 %)<br />

Støyreduksjon på opptil 3 dB sammenlignet<br />

med konvensjonelle sirkulasjonssystemer<br />

Inklusiv designpanel, veggfeste, aktivt kullfilter,<br />

fleksislange og to slangefester<br />

Passer til AW230120, AW230170,<br />

AW230190, AW240120, AW240170,<br />

AW240190, AW241120, AW241190,<br />

AW250191<br />

AA 200 812<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: FØRSTE KULLFILTER INKL.<br />

3100 kr*<br />

Sirkulasjonsmodul inklusive 1 aktivt kullfilter med Støyreduksjon på opptil 3 dB sammenlignet<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_<br />

høyeffektiv luktreduksjon takket være større<br />

med konvensjonelle sirkulasjonssystemer<br />

`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

AA 200 816<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

overflate<br />

Inklusiv designpanel, aktivt kullfilter,<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_<br />

fleksislange og to slangefester `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

Kan kombineres med fritthengende hetter<br />

*Veiledende pris<br />

Passer til AI230100, AI230120, AI230190,<br />

Luktreduksjon som kan sammenlignes med AI240100, AI240120, AI240190<br />

utlufting (95%)<br />

INFO: FØRSTE KULLFILTER INKL.<br />

3950 kr*<br />

Ett aktivt kullfilter med høyeffektiv luktreduksjon<br />

takket være større overflate.<br />

Passer til AF200160, AF210160, AF210190,<br />

AF211160, AF211190 AA 210 110 800 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Senkingsramme til 60 cm uttreksvifte<br />

Til montering i overskap<br />

Kan kombineres med uttrekksvifter i 200-serien<br />

Med den patenterte senkingsrammen<br />

forsvinner uttrekksviften helt i overskapet<br />

Passer til AF200160, AF210160, AF211160<br />

AA 210 460<br />

*Veiledende pris<br />

1570 kr*<br />

Ventilasjon ekstra tilbehør. 33


Ventilasjon ekstra tilbehør (fortsettelse)<br />

Senkingsramme til 90 cm uttrekksvifte for 90 cm flat<br />

kjøkkenvifte<br />

Kan kombineres med uttrekksvifter i 200-serien<br />

Med den patenterte senkingsrammen<br />

forsvinner uttrekksviften helt i overskapet<br />

For montering direkte på kjøkkenvegg eller i<br />

forsterket overskap<br />

Passer til AF210190, AF211190<br />

AA 210 490<br />

*Veiledende pris<br />

1880 kr*<br />

Monteringssett til 90 cm overskap<br />

Til montering i overskap<br />

Kan kombineres med den 90 cm brede flate<br />

kjøkkenviften i serie 200<br />

For montering til venstre/høyre i overskap<br />

Passer til AF210190, AF211190 AA 210 491 520 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Patentert resirkulasjonsmodul med ett medfølgende<br />

aktivt kullfilter med høyeffektiv luftreduksjon takket<br />

være større overflate<br />

For sirkulasjonsdrift<br />

Luktreduksjon som kan sammenlignes med<br />

utlufting (95%)<br />

Støyreduksjon på opptil 3 dB sammenlignet<br />

med konvensjonelle sirkulasjonssystemer<br />

Passer til AF200160, AF210160, AF210190,<br />

AF211160, AF211190<br />

AA 210 812<br />

*Veiledende pris<br />

2500 kr*<br />

Aktivt kullfilter til vegg og fritthengende ventilator<br />

AA 220 110<br />

600 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Adapter for vinduskontakt<br />

Ved installering av fraluftsventilator og et<br />

ildsted med skorstein er en passende<br />

sikkerhetsbryter påkrevd<br />

Apparatene i 400-serien kan kobles til en<br />

vinduskontakt. Adapteren AA400500 kobles<br />

mellom ledningen for vinduskontakten og<br />

tilkoblingen for ventilasjonsapparatet<br />

Passer til AA490111, AC462181, AC482181,<br />

AI442100, AI442120, AI442160, AL400121,<br />

AL400191, AR400142, AR400143, AR401142,<br />

AR403122, AW442120, AW442160,<br />

AW442190<br />

AA 400 500<br />

*Veiledende pris<br />

1300 kr*<br />

Møbelstøtte for bordventilasjon AL 400 90cm<br />

Til kombinasjon med bordventilator AL 400<br />

Anbefales som støtte til benkeplaten, som<br />

erstatning for skapramme<br />

Passer til AL400191<br />

AA 409 401<br />

*Veiledende pris<br />

990 kr*<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

Møbelstøtte for bordventilasjon AL 400 120cm<br />

Anbefales som støtte til benkeplaten, som<br />

Til kombinasjon med bordventilator AL 400<br />

erstatning for skapramme<br />

Passer til AL400121<br />

AA 409 431<br />

1290 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

2 aktive kullfilter med høyt opptak av matos takket<br />

være større overflate.<br />

Passer til AR413121, AR413122<br />

AA 413 110<br />

1450 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Ledningsskinne for kombinasjon med gasstopp<br />

Passer til VL414110, VL414111<br />

AA 414 010<br />

470 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

34 Ventilasjon ekstra tilbehør.


2 aktive kullfilter med høyt opptak av matos takket<br />

være større overflate. Til sirkulasjonsmodul AA 442<br />

810<br />

Aktivt kullfilter for utskifting i sirkulasjonsmodul<br />

AA 442 810<br />

Passer til AI442100, AI442120, AI442160,<br />

AW442120, AW442160, AW442190<br />

AA 442 110<br />

*Veiledende pris<br />

1550 kr*<br />

Sirkulasjonsmodul inkl. 2 aktive kullfilter med høyt<br />

opptak av matos takket være større overflate<br />

For sirkulasjonsdrift<br />

Kan kombineres med fritthengende og<br />

vegghengende ventilator AI/AW 442<br />

Luktreduksjon som kan sammenlignes med<br />

utlufting (95%)<br />

Støyreduksjon på opptil 3 dB sammenlignet<br />

med konvensjonelle sirkulasjonssystemer<br />

For installasjon i den indre luftkanalen<br />

Forlenget utbyttesintervall for kullfilteret (ca 1-<br />

1,5 år avhengig matlagingsfrekvense)<br />

Består av filterfester, 2 aktive kullfilter, fleksirør<br />

og to slangeklyper<br />

Passer til AI442100, AI442120, AI442160,<br />

AW442120, AW442160, AW442190<br />

AA 442 810<br />

*Veiledende pris<br />

2900 kr*<br />

Aktivt kullfilter<br />

Aktivt kullfilter for AI/AW 480, 2 per sett<br />

AA 480 180<br />

930 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Luftkanalforlenger i edelstål Lengde: 1000 mm<br />

Passer til AW230120, AW230170,<br />

AW230190, AW240120, AW240170,<br />

AW240190, AW241120, AW241190,<br />

AW250191<br />

AD 200 322<br />

*Veiledende pris<br />

1960 kr*<br />

Luftkanalforlenger i edelstål Lengde: 1100 mm<br />

Passer til AI230100, AI230120, AI230190,<br />

AI240100, AI240120, AI240190 AD 200 326 3700 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Takkrage for luftkanaler Edelstål<br />

Passer til AW230120, AW230170,<br />

AW230190, AW240120, AW240170, AD 200 392<br />

AW240190, AW241120, AW241190,<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_<br />

AW250191 `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

*Veiledende pris<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

1750 kr*<br />

Takkrage for luftkanaler Edelstål<br />

Passer til AI230100, AI230120, AI230190,<br />

AI240100, AI240120, AI240190 AD 220 396 2160 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Ventilasjon ekstra tilbehør. 35


Ventilasjon ekstra tilbehør (fortsettelse)<br />

Forlenger til monteringssats 500 mm<br />

Forlenger til monteringssats på luftkanal på<br />

fritthengende vifte<br />

Total høyde på kanal 1100 – 1500 med mer.<br />

Total høyde for hele produktet kommer an på<br />

designlinje<br />

Passer til AI230100, AI230120, AI230190,<br />

AI240100, AI240120, AI240190<br />

AD 223 346<br />

*Veiledende pris<br />

730 kr*<br />

Adapter til hellende tak venstre/høyre<br />

Til montering på hellende tak til venstre eller<br />

høyre. Passer til takhelling fra 20 – 45 grader<br />

Passer til AI230100, AI230120, AI230190,<br />

AI240100, AI240120, AI240190 AD 223 356 830 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Adapter til hellende tak fram/bak<br />

Adapter til fritthengende avtrekkshetter.<br />

Til montering på hellende tak forover eller<br />

bakover. Passer til takhelling fra 20 – 45 grader<br />

Passer til AI230100, AI230120, AI230190,<br />

AI240100, AI240120, AI240190 AD 223 366 830 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Luftkanal i edelstål for utlufting<br />

Lengde: 620 mm<br />

Passer til AW442120, AW442160, AW442190<br />

AD 442 012<br />

1900 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Luftkanal i edelstål for utlufting, inkl.<br />

installasjonstårn<br />

Lengde: 620 mm<br />

Passer til AI442100, AI442120, AI442160 AD 442 016 4700 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Luftkanal i edelstål for utlufting<br />

Lengde: 860 mm<br />

Passer til AW442120, AW442160, AW442190<br />

AD 442 022<br />

2400 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_<br />

Luftkanal i edelstål for utlufting, inkl.<br />

Lengde: 860 mm `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

installasjonstårn<br />

Passer til AI442100, AI442120, AI442160 AD 442 026 5700 kr*<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

*Veiledende pris<br />

Luftkanal i edelstål til resirkulasjon<br />

Lengde: 620 mm<br />

Passer til AW442120, AW442160, AW442190<br />

AD 442 112<br />

2400 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: Husk på å bestille kullfiltermodul AA 442 810<br />

Luftkanal i edelstål til resirkulasjon, inkl.<br />

installasjonstårn<br />

Lengde: 620 mm<br />

Passer til AI442100, AI442120, AI442160 AD 442 116 5700 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: Husk på å bestille kullfiltermodul AA 442 810<br />

Luftkanal i edelstål til resirkulasjon<br />

Lengde: 620 mm<br />

Passer til AW442120, AW442160, AW442190<br />

AD 442 122<br />

2800 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: Husk på å bestille kullfiltermodul AA 442 810<br />

36 Ventilasjon ekstra tilbehør.


Luftkanal i edelstål til resirkulasjon, inkl.<br />

installasjonstårn<br />

Lengde: 860 mm<br />

Passer til AI442100, AI442120, AI442160 AD 442 126 6600 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: Husk på å bestille kullfiltermodul AA 442 810<br />

Takkrage for luftkanaler Edelstål<br />

Passer til AW442120, AW442160, AW442190<br />

AD 442 392<br />

2200 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Takkrage for luftkanaler Edelstål<br />

Passer til AI442100, AI442120, AI442160<br />

AD 442 396<br />

2400 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Veggutløp Edelstål ø 200 mm rund<br />

Lite tap av luftstrøm takket være store<br />

utløpsspjeld i rustfritt stål<br />

Værbestandige spjeld i rustfritt stål.<br />

For bruk med veggjennomføring AD 702<br />

Innebygd kaldrasspjeld<br />

Tilkopling ø 200 mm rund<br />

Veggjennomføring ø 210 mm<br />

AD 700 051<br />

*Veiledende pris<br />

1300 kr*<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Kanaladapter fra ø 200 mm rund til ø 150/125 mm<br />

rund<br />

Passer til ø 150 eller 125 mm ved avkapping<br />

AR400130, AR400131, AR400140, AR401130,<br />

AR401131, AR401140, AR413120 AD 702 042 1500 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Teleskopisk veggjennomføring ø 200 mm rund<br />

Tilkopling ø 200 mm rund<br />

Innebygd kaldrasspjeld<br />

Kombineres med veggutløp eller motorenhet<br />

AR 401<br />

Veggjennomføring ø 210 mm<br />

Passer til AR401142<br />

AD 702 052<br />

*Veiledende pris<br />

1100 kr*<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

DIMENSIONS<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

Luftsamler Ø 150 mm rundt rør<br />

2x Ø 150 mm inntak rundt rør<br />

For å tilkoble 1x AL 400 til AR 403 / AR 413<br />

Passer til AL400121, AL400191 AD 704 048 700 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Luftsamler 150 mm flatkanal<br />

2 x 150 mm intak flatkanal<br />

For å koble 1x AL 400 til AR 403/AR 413<br />

nedover<br />

Passer til AL400121, AL400191, AR403122,<br />

AR413122 AD 704 049 750 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Ventilasjon ekstra tilbehør. 37


Ventilasjon ekstra tilbehør (fortsettelse)<br />

Fleksrør, rundt Aluminium Lengde 1000 - 3000 mm<br />

ø 125 mm<br />

Anbefales bare til ikke-rette eller ikkerektangulære<br />

kanaler, eller runde vegg- eller<br />

takkanaler. 2 slangefester er inkludert<br />

AD 721 010<br />

*Veiledende pris<br />

700 kr*<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Stuss for rundt rør ø 125 mm<br />

Ved installering på venstre eller høyre side av<br />

VL 414 kreves adapter AD 724 041 i tillegg<br />

Passer til VL040115, VL040135, VL041115,<br />

VL041135, VL414110, VL414111 AD 724 040 530 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Stuss for rundt rør ø 125 mm<br />

Nødvendig for installasjon på høyre eller<br />

venstre side av VL 414<br />

Passer til VL040115, VL040135, VL041115,<br />

VL041135, VL414110, VL414111 AD 724 041 220 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Komfort veggutløp med teleskopkanal Rustfritt stål/<br />

plast ø 150 mm rund<br />

Teleskopisk veggjennomføring 314–500 mm til<br />

rund ø 150 mm tilkobling<br />

Veggjennomføring ø 155 mm<br />

AD 750 050<br />

*Veiledende pris<br />

2900 kr*<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Veggutløp med teleskopkanal Rustfritt stål/plast ø<br />

150 mm rund<br />

Værbestandige spjeld i rustfritt stål.<br />

Teleskopisk veggjennomføring 275 – 460 mm<br />

til rund ø 150 mm tilkobling<br />

Innebygd kaldrasspjeld<br />

Veggjennomføring ø 155 mm<br />

AD 750 051<br />

*Veiledende pris<br />

1700 kr*<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Fleksrør, rundt Aluminium Lengde 1000 - 3000 mm<br />

ø 150 mm<br />

Anbefales bare til ikke-rette eller ikkerektangulære<br />

kanaler, eller runde vegg- eller<br />

takkanaler. 2 slangefester er inkludert<br />

AD 751 010<br />

*Veiledende pris<br />

870 kr*<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Rundt rør Plast Lengde 1000 mm ø 150 mm<br />

For tilkobling av hetter direkte nedenfor<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_<br />

veggjennomføringen `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

AD 752 010 290 kr*<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

*Veiledende pris<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Rørbend 90° Plast ø 150 mm<br />

For tilkobling av hetter direkte nedenfor<br />

veggjennomføringen AD 752 030 250 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

38 Ventilasjon ekstra tilbehør.


Kondensoppsamler Plast Lengde ca 170 mm ø 150<br />

mm<br />

Anbefales under lengre vertikale kanaler<br />

AD 752 070<br />

250 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Y-rør ø 150/125 mm Plast Anbefales for å sammenkoble par av VL 431/<br />

430 eller VL 041/040 til en rund<br />

gulvgjennomføring ø 150 mm<br />

AD 754 044<br />

*Veiledende pris<br />

220 kr*<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Tilkoplingsdel for to DN 150 rund<br />

Passer til AL 400, front eller bakside<br />

Passer til AL400121, AL400191<br />

AD 754 045<br />

750 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Luftsamler Ø 150 mm rundt rør Galvanisert metall<br />

Luftsamler Ø 150 mm rundt rør<br />

3x ø 150 mm runde luftinntak<br />

1 x 200 mm rundt luftutslipp<br />

Galvanisert metall<br />

Passer til AC402181<br />

AD 754 048<br />

*Veiledende pris<br />

730 kr*<br />

Rørforbindelse til runde rør Plast<br />

AD 754 090<br />

120 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Flatkanalsystem med luftledere Plast Stuss for 125/<br />

150 mm flatkanal<br />

Kompakt innbyggingshøyde også med kanal<br />

150 mm muliggjør innebygging i gulvløsninger AD 822 010 240 kr*<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_<br />

Muliggjør lange kanaler med maks effektivitet<br />

`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

takket være myk kanalform og lederibber i<br />

*Veiledende pris<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_<br />

bendene<br />

`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Flatkanalsystem med luftledere Plast Stuss for 125/<br />

150 mm flatkanal<br />

Muliggjør lange kanaler med maks effektivitet<br />

takket være myk kanalform og lederibber i<br />

bendene<br />

Kompakt innbyggingshøyde også med kanal<br />

150 mm muliggjør innebygging i gulvløsninger AD 822 030 220 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Flatkanalsystem med luftledere Plast Stuss for 125/<br />

150 mm flatkanal<br />

Muliggjør lange kanaler med maks effektivitet<br />

takket være myk kanalform og lederibber i<br />

bendene<br />

Kompakt innbyggingshøyde også med kanal<br />

150 mm muliggjør innebygging i gulvløsninger AD 822 031 240 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Ventilasjon ekstra tilbehør. 39


Ventilasjon ekstra tilbehør (fortsettelse)<br />

Flatkanalsystem med luftledere Plast Stuss for 125/<br />

150 mm flatkanal<br />

Muliggjør lange kanaler med maks effektivitet<br />

takket være myk kanalform og lederibber i<br />

bendene<br />

Kompakt innbyggingshøyde også med kanal<br />

150 mm muliggjør innebygging i gulvløsninger AD 822 032 170 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Flatkanalsystem med luftledere Plast Stuss for 125/<br />

150 mm flatkanal<br />

Muliggjør lange kanaler med maks effektivitet<br />

takket være myk kanalform og lederibber i<br />

bendene<br />

AD 822 040<br />

*Veiledende pris<br />

120 kr*<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Flatkanalsystem med luftledere Stuss for 125/150<br />

mm flatkanal<br />

Muliggjør lange kanaler med maks effektivitet<br />

takket være myk kanalform og lederibber i<br />

bendene<br />

AD 822 041<br />

*Veiledende pris<br />

220 kr*<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Veggutløp Edelstål 150 mm flatkanal<br />

Værbestandige spjeld i rustfritt stål.<br />

Innebygd kaldrasspjeld<br />

Tilkoplingsdel til flatkanal 150 mm AD 850 050 1500 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Flatkanalsystem med luftledere Plast Stuss for 125/<br />

150 mm flatkanal<br />

Muliggjør lange kanaler med maks effektivitet<br />

takket være myk kanalform og lederibber i<br />

bendene<br />

Kompakt innbyggingshøyde også med kanal<br />

150 mm muliggjør innebygging i gulvløsninger AD 852 010 350 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Flatkanalsystem med luftledere Plast Stuss for 125/<br />

150 mm flatkanal<br />

Muliggjør lange kanaler med maks effektivitet<br />

takket være myk kanalform og lederibber i<br />

bendene<br />

Kompakt innbyggingshøyde også med kanal<br />

150 mm muliggjør innebygging i gulvløsninger AD 852 030 240 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

Flatkanalsystem med luftledere Plast Stuss for 125/ Kompakt innbyggingshøyde også med kanal<br />

150 mm flatkanal<br />

Muliggjør lange kanaler med maks effektivitet<br />

takket være myk kanalform og lederibber i<br />

bendene<br />

150 mm muliggjør innebygging i gulvløsninger AD 852 031 350 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Flatkanalsystem med luftledere Plast Stuss for 125/<br />

150 mm flatkanal<br />

Muliggjør lange kanaler med maks effektivitet<br />

takket være myk kanalform og lederibber i<br />

bendene<br />

Kompakt innbyggingshøyde også med kanal<br />

150 mm muliggjør innebygging i gulvløsninger AD 852 032 170 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Flatkanalsystem med luftledere Plast Stuss for 125/<br />

150 mm flatkanal<br />

Muliggjør lange kanaler med maks effektivitet<br />

takket være myk kanalform og lederibber i<br />

bendene<br />

Kompakt innbyggingshøyde også med kanal<br />

150 mm muliggjør innebygging i gulvløsninger AD 852 040 170 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

40 Ventilasjon ekstra tilbehør.


Flatkanalsystem med luftledere Plast Stuss for 125/<br />

150 mm flatkanal<br />

Muliggjør lange kanaler med maks effektivitet<br />

takket være myk kanalform og lederibber i<br />

bendene<br />

Kompakt innbyggingshøyde også med kanal<br />

150 mm muliggjør innebygging i gulvløsninger AD 852 041 290 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Flatkanalsystem med luftledere Plast Stuss for 125/<br />

150 mm flatkanal<br />

Muliggjør lange kanaler med maks effektivitet<br />

takket være myk kanalform og lederibber i<br />

bendene<br />

Kompakt innbyggingshøyde også med kanal<br />

150 mm muliggjør innebygging i gulvløsninger AD 852 042 290 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Tilkoplingsdel for flatkanalsystem for 2x 150 mm<br />

Passer til AL 400, undersiden<br />

Passer til AL400121, AL400191<br />

AD 854 043<br />

450 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Tilkoplingsdel for flatkanalsystem for 2x 150 mm<br />

Passer til AL 400, front eller bakside<br />

Passer til AL400121, AL400191<br />

AD 854 045<br />

800 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Flatkanalsystem med luftledere Tilkoblingsstykke VL<br />

414 for 150 mm flatkanal<br />

Muliggjør lange kanaler med maks effektivitet<br />

takket være myk kanalform og lederibber i<br />

bendene<br />

Kompakt innbyggingshøyde også med kanal<br />

150 mm muliggjør innebygging i gulvløsninger<br />

Passer til VL040115, VL040135, VL041115,<br />

VL041135, VL414110, VL414111<br />

AD 854 046<br />

*Veiledende pris<br />

550 kr*<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Luftsamler 150 mm flatkanal Galvanisert metall med<br />

plast<br />

Luftsamler 150 mm flatkanal<br />

3x ø 150 flatkanal luftinntak<br />

1 x 200 mm flat luftutslipp<br />

Galvanisert metall med plast<br />

Passer til AC402181<br />

AD 854 048<br />

*Veiledende pris<br />

730 kr*<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_<br />

Isoleringstape for rørkomponenter Plast 10 m / rull Påkrevd for all sammensetting<br />

`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

av<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

*Veiledende pris<br />

rørkomponenter AD 990 090 120 kr*<br />

Fleksrør, rundt Aluminium Lengde 1000 - 3000 mm<br />

ø 200 mm<br />

Anbefales bare til ikke-rette eller ikkerektangulære<br />

kanaler, eller runde vegg- eller<br />

takkanaler. 2 slangefester er inkludert<br />

Press inn kanalveggene i endene, slik at det<br />

passer i alle samlinger AR 050 200 1300 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Forlenger for installasjon ved siden av VF eller VK<br />

Galvanisert metall<br />

Passer til VL040115, VL040135, VL041115,<br />

VL041135, VL414111 AS 070 001 520 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Ventilasjon ekstra tilbehør. 41


Ventilasjon ekstra tilbehør (fortsettelse)<br />

Metallfettfilter til ettermontering på AH 250 161<br />

Passer til AH250161<br />

FF 250 055<br />

650 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Metallfettfilter til ettermontering av AH 900 161/171<br />

Passer til AH900161 , AH900171<br />

FF 900 056<br />

800 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Metallfettfilter til ettermontering av AH 900 191<br />

Passer til AH900191<br />

FF 900 091<br />

1200 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Hvit gripeliste<br />

Passer til AH250161<br />

GL 250 062<br />

600 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Kullfilter til resirkulasjon<br />

Aktivt kullfilter til AW/AI 20, AI/AW 28, AW/AI<br />

54 KF 001 010 500 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Aktivt kullfilter til ettermontering på AH 250 161 Passer til AH 250 161<br />

KF 250 055<br />

*Veiledende pris<br />

600 kr*<br />

Aktivt kullfilter<br />

Passer til AC402181, AH198150, AH198170,<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_<br />

AH273150, AH273170 `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

KF 273 198 580 kr*<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

*Veiledende pris<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

Startsett for omlegging til sirkulasjonsdrift (kullfilter)<br />

til AF 280<br />

Inneholder aktivt kullfilter, slange, luftgitter og<br />

installasjonsmateriale.<br />

Passer til AF280160 , AF280170 , AF280190<br />

KF 280 001<br />

530 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Aktivt kullfilter for utskifting, passer til alle bredder<br />

Passer til AF280160 , AF280170 , AF280190<br />

KF 280 002<br />

500 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

42 Ventilasjon ekstra tilbehør.


Aktivt kulfilter for ettermontering på AH 900 161/<br />

171 KF 900 055 650 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Aktivt kulfilter for ettermontering på AH 900 191<br />

KF 900 090<br />

850 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Luftledeskinne<br />

Monteres ovenpå overskap, ovenfor åpning for<br />

utblåsning (sirkulasjon). Dette tilbehør<br />

forhindrer tilsmussing av taket. For AH 900/<br />

250/240, AF 280.<br />

LL 010 000<br />

*Veiledende pris<br />

600 kr*<br />

Luftledningsskinne til VL 040/041 ved siden av<br />

gasstopp Edelstål LS 041 001 440 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Tilbakeslagsventil med enveis-åpning for montering<br />

ved utblåsing fra ventilator<br />

Passer til AF280170 , AH900161 , AH900171,<br />

AH900191 RK 040 150 1200 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Kobling til alufleksrør Forsinket stål ø 150 mm<br />

RV 040 150<br />

*Veiledende pris<br />

270 kr*<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

Lyddemper for ø 150 mm<br />

Lengde 1120 mm.<br />

`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

SD 011 150<br />

1000 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Reduksjon fra ø 150 mm på ø 125 mm (ytre<br />

diameter) hhv. ø 120 mm (indre diameter) UR 020 151 400 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Ventilasjon ekstra tilbehør. 43


Ventilasjon sett numre<br />

Konfigurasjon AL 400 191 AR 413 flatkanal<br />

AL400191 Benkeventilasjon serie 400 rf stål<br />

90 cm<br />

AR413122 Motorenhet ventilasjon serie 400<br />

Sirkulasjon<br />

AD854045 Tilkoplingsdel for 2x 150 mm<br />

AD852042 Overgang flat t/rund - 90° - 150mm<br />

kanal (2 stk.)<br />

AD704048 Luftsamler Ø 150 mm rundt rør<br />

AD990090 Isoleringstape rull på 10 m<br />

AD752010 Sylinderformet kanal u/adapter Ø<br />

150 mm<br />

SET 1AL 410 1<br />

*Veiledende pris<br />

49890 kr*<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Konfigurasjon AL 400 191 AR 413 fleks<br />

AL400191 Benkeventilasjon serie 400 rf stål<br />

90 cm<br />

AR413122 Motorenhet ventilasjon serie 400<br />

Sirkulasjon<br />

AD754045 Tilkoplingsdel for 2 x ø 150 mm<br />

AD751010 Sylinderformet flekskanal Ø<br />

150 mm (2 stk.)<br />

AD704048 Luftsamler Ø 150 mm rundt rør<br />

SET 1AL 410 2<br />

*Veiledende pris<br />

50590 kr*<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Konfigurasjon AL 400 191 AR 403 flatkanal<br />

AL400191 Benkeventilasjon serie 400 rf stål<br />

90 cm<br />

AR403122 Motorenhet serie 400 ventilasjon<br />

Utlufting<br />

AD854045 Tilkoplingsdel for 2x 150 mm<br />

AD852042 Overgang flat t/rund - 90° - 150mm<br />

kanal (2 stk.)<br />

AD704048 Luftsamler Ø 150 mm rundt rør<br />

AD990090 Isoleringstape rull på 10 m<br />

AD752010 Sylinderformet kanal u/adapter Ø<br />

150 mm<br />

SET 1AL 420 1<br />

*Veiledende pris<br />

47390 kr*<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Konfigurasjon AL 400 191 AR 403 fleks<br />

AL400191 Benkeventilasjon serie 400 rf stål<br />

90 cm<br />

AR403122 Motorenhet serie 400 ventilasjon<br />

Utlufting<br />

AD754045 Tilkoplingsdel for 2 x ø 150 mm<br />

AD751010 Sylinderformet flekskanal Ø<br />

150 mm (2 stk.)<br />

AD704048 Luftsamler Ø 150 mm rundt rør<br />

SET 1AL 420 2<br />

*Veiledende pris<br />

48090 kr*<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Konfigurasjon AL 400 191 med AR 400 142<br />

AL400191 Benkeventilasjon serie 400 rf stål<br />

90 cm<br />

AR400142 Motorenhet ventilasjon serie 400<br />

Innendørs<br />

AD854045 Tilkoplingsdel for 2x 150 mm<br />

AD852042 Overgang flat t/rund - 90° - 150mm<br />

kanal (2 stk.)<br />

AD752010 Sylinderformet kanal u/adapter Ø<br />

SET 1AL 440 1<br />

50540 kr*<br />

150 mm<br />

AD990090 Isoleringstape rull på 10 m<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Konfigurasjon AL 400 191 med AR 400 142 fleks<br />

AL400191 Benkeventilasjon serie 400 rf stål<br />

90 cm<br />

AR400142 Motorenhet ventilasjon serie 400<br />

Innendørs<br />

AD754045 Tilkoplingsdel for 2 x ø 150 mm<br />

AD751010 Sylinderformet flekskanal Ø<br />

150 mm (2 stk.)<br />

SET 1AL 440 2<br />

*Veiledende pris<br />

51240 kr*<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Konfigurasjon AL 400 191 AR 400 142 fleks kjeller<br />

AD852041 Overgang flat t/rund - rett - 150mm<br />

kanal (2 stk.)<br />

AD751010 Sylinderformet flekskanal Ø<br />

150 mm (2 stk.)<br />

AD990090 Isoleringstape rull på 10 m<br />

SET 1AL 440 3<br />

51640 kr*<br />

AL400191 Benkeventilasjon serie 400 rf stål<br />

90 cm<br />

AR400142 Motorenhet ventilasjon serie 400<br />

*Veiledende pris<br />

Innendørs<br />

AD854043 Tilkoplingsdel for 150 mm flat kanal<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_<br />

Konfigurasjon AL 400 191 AR 401 142 fleks<br />

AD852041 Overgang flat t/rund `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

- rett - 150mm<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

utendørs<br />

AL400191 Benkeventilasjon serie 400 rf stål<br />

90 cm<br />

AR401142 Motorenhet ventilasjon serie 400,<br />

yttervegg<br />

AD854043 Tilkoplingsdel for 150 mm flat kanal<br />

kanal (2 stk.)<br />

AD751010 Sylinderformet flekskanal Ø<br />

150 mm (2 stk.)<br />

AD704048 Luftsamler Ø 150 mm rundt rør<br />

AD702052 Teleskopisk veggjennomføring Ø<br />

200 mm<br />

SET 1AL 480 1<br />

*Veiledende pris<br />

55120 kr*<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Konfigurasjon VL 041 AR 413 rf 2 bend<br />

VL041115 Vario benkeventilator Serie 200<br />

edelstål<br />

AD854046 Flatkanalsystem for 150 mm<br />

flatkanal<br />

AD852031 Bøy til luftkanal, horisontal<br />

AD852030 Bøy til luftkanal, vertikal<br />

AD852010 Flat kanal i kunststoff<br />

AD852041 Overgang flat t/rund - rett - 150mm<br />

kanal<br />

AD990090 Isoleringstape rull på 10 m<br />

AR413121 Motorenhet serie 200 ventilasjon<br />

Sirkulasjon<br />

SET 1VL 211 0<br />

*Veiledende pris<br />

19400 kr*<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Konfigurasjon VL 041 AR 413 rf 1 bend<br />

VL041115 Vario benkeventilator Serie 200<br />

edelstål<br />

AR413121 Motorenhet serie 200 ventilasjon<br />

Sirkulasjon<br />

AD854046 Flatkanalsystem for 150 mm<br />

flatkanal<br />

AD852030 Bøy til luftkanal, vertikal<br />

AD852010 Flat kanal i kunststoff<br />

AD852041 Overgang flat t/rund - rett - 150mm<br />

SET 1VL 211 1<br />

19050 kr*<br />

kanal<br />

AD990090 Isoleringstape rull på 10 m<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

44 Ventilasjon sett numre.


Konfigurasjon VL 041 AR 413 alu 2 bend<br />

VL041135 Vario benkeventilator Serie 200 alu<br />

AD854046 Flatkanalsystem for 150 mm<br />

flatkanal<br />

AD852031 Bøy til luftkanal, horisontal<br />

AD852030 Bøy til luftkanal, vertikal<br />

AD852010 Flat kanal i kunststoff<br />

AD852041 Overgang flat t/rund - rett - 150mm<br />

kanal<br />

AD990090 Isoleringstape rull på 10 m<br />

AR413121 Motorenhet serie 200 ventilasjon<br />

Sirkulasjon<br />

SET 1VL 213 0<br />

*Veiledende pris<br />

19400 kr*<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Konfigurasjon VL 041 AR 413 alu 1 bend<br />

VL041135 Vario benkeventilator Serie 200 alu<br />

AR413121 Motorenhet serie 200 ventilasjon<br />

Sirkulasjon<br />

AD854046 Flatkanalsystem for 150 mm<br />

flatkanal<br />

AD852030 Bøy til luftkanal, vertikal<br />

AD852010 Flat kanal i kunststoff<br />

AD852041 Overgang flat t/rund - rett - 150mm<br />

SET 1VL 213 1<br />

19050 kr*<br />

kanal<br />

AD990090 Isoleringstape rull på 10 m<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Konfigurasjon VL 041 AR 403 rf 2 bend<br />

VL041115 Vario benkeventilator Serie 200<br />

edelstål<br />

AR403121 Motorenhet serie 200 ventilasjon<br />

Utlufting<br />

AD854046 Flatkanalsystem for 150 mm<br />

flatkanal<br />

AD852031 Bøy til luftkanal, horisontal<br />

AD852030 Bøy til luftkanal, vertikal<br />

AD852010 Flat kanal i kunststoff<br />

AD852041 Overgang flat t/rund - rett - 150mm<br />

kanal<br />

AD990090 Isoleringstape rull på 10 m<br />

SET 1VL 221 0<br />

*Veiledende pris<br />

17400 kr*<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Konfigurasjon VL 041 AR 403 rf 1 bend<br />

VL041115 Vario benkeventilator Serie 200<br />

edelstål<br />

AR403121 Motorenhet serie 200 ventilasjon<br />

Utlufting<br />

AD854046 Flatkanalsystem for 150 mm<br />

flatkanal<br />

AD852030 Bøy til luftkanal, vertikal<br />

AD852010 Flat kanal i kunststoff<br />

AD852041 Overgang flat t/rund - rett - 150mm<br />

SET 1VL 221 1<br />

17050 kr*<br />

kanal<br />

AD990090 Isoleringstape rull på 10 m<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Konfigurasjon VL 041 AR 403 alu 2 bend<br />

VL041135 Vario benkeventilator Serie 200 alu<br />

AR403121 Motorenhet serie 200 ventilasjon<br />

Utlufting<br />

AD854046 Flatkanalsystem for 150 mm<br />

flatkanal<br />

AD852031 Bøy til luftkanal, horisontal<br />

AD852030 Bøy til luftkanal, vertikal<br />

AD852010 Flat kanal i kunststoff<br />

AD852041 Overgang flat t/rund - rett - 150mm<br />

SET 1VL 223 0<br />

17400 kr*<br />

kanal<br />

AD990090 Isoleringstape rull på 10 m<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Konfigurasjon VL 041 AR 403 alu 1 bend<br />

VL041135 Vario benkeventilator Serie 200 alu<br />

AR403121 Motorenhet serie 200 ventilasjon<br />

Utlufting<br />

AD854046 Flatkanalsystem for 150 mm<br />

flatkanal<br />

AD852030 Bøy til luftkanal, vertikal<br />

AD852010 Flat kanal i kunststoff<br />

AD852041 Overgang flat t/rund - rett - 150mm<br />

SET 1VL 223 1<br />

17050 kr*<br />

kanal<br />

AD990090 Isoleringstape rull på 10 m<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Konfigurasjon VL 414 AR 413 flatkanal 2 bend<br />

VL414110 Vario benkeventilator Serie 400 rf<br />

stål<br />

AA490111 Vario bryter ventilasjon Serie 400 rf<br />

stål<br />

AR413122 Motorenhet ventilasjon serie 400<br />

Sirkulasjon<br />

AD854046 Flatkanalsystem for 150 mm<br />

flatkanal<br />

AD852031 Bøy til luftkanal, horisontal<br />

AD852030 Bøy til luftkanal, vertikal<br />

AD852010 Flat kanal i kunststoff<br />

AD852041 Overgang flat t/rund - rett - 150mm<br />

kanal<br />

AD990090 Isoleringstape rull på 10 m<br />

SET 1VL 410 1<br />

*Veiledende pris<br />

29850 kr*<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

Konfigurasjon VL 414 AR 413 flatkanal 1 bend AD854046 Flatkanalsystem for 150 mm<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_<br />

flatkanal<br />

`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

SET 1VL 410 2<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

VL414110 Vario benkeventilator Serie 400 rf<br />

29500 kr*<br />

AD852030 Bøy til luftkanal, vertikal<br />

stål<br />

AD852010 Flat kanal i kunststoff<br />

AA490111 Vario bryter ventilasjon Serie 400 rf<br />

*Veiledende pris<br />

AD852041 Overgang flat t/rund - rett - 150mm<br />

stål<br />

kanal<br />

AR413122 Motorenhet ventilasjon serie 400<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

AD990090 Isoleringstape rull på 10 m<br />

Sirkulasjon<br />

DIMENSIONS<br />

Konfigurasjon VL 414 AR 403 flatkanal 2 bend<br />

VL414110 Vario benkeventilator Serie 400 rf<br />

stål<br />

AA490111 Vario bryter ventilasjon Serie 400 rf<br />

stål<br />

AR403122 Motorenhet serie 400 ventilasjon<br />

Utlufting<br />

AD852030 Bøy til luftkanal, vertikal<br />

AD852031 Bøy til luftkanal, horisontal<br />

AD852010 Flat kanal i kunststoff<br />

AD852041 Overgang flat t/rund - rett - 150mm<br />

kanal<br />

AD990090 Isoleringstape rull på 10 m<br />

SET 1VL 420 1<br />

*Veiledende pris<br />

26800 kr*<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Konfigurasjon VL 414 AR 403 flatkanal 1 bend<br />

VL414110 Vario benkeventilator Serie 400 rf<br />

stål<br />

AA490111 Vario bryter ventilasjon Serie 400 rf<br />

stål<br />

AR403122 Motorenhet serie 400 ventilasjon<br />

Utlufting<br />

AD854046 Flatkanalsystem for 150 mm<br />

flatkanal<br />

AD852030 Bøy til luftkanal, vertikal<br />

AD852010 Flat kanal i kunststoff<br />

AD852041 Overgang flat t/rund - rett - 150mm<br />

kanal<br />

AD990090 Isoleringstape rull på 10 m<br />

SET 1VL 420 2<br />

*Veiledende pris<br />

27000 kr*<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Ventilasjon sett numre. 45


Ventilasjon sett numre (fortsettelse)<br />

Konfigurasjon VL 414 AR 400 142 flatkanal 2 bend<br />

VL414110 Vario benkeventilator Serie 400 rf<br />

stål<br />

AA490111 Vario bryter ventilasjon Serie 400 rf<br />

stål<br />

AR400142 Motorenhet ventilasjon serie 400<br />

Innendørs<br />

AD854046 Flatkanalsystem for 150 mm<br />

flatkanal<br />

AD852031 Bøy til luftkanal, horisontal<br />

AD852030 Bøy til luftkanal, vertikal<br />

AD852010 Flat kanal i kunststoff<br />

AD852041 Overgang flat t/rund - rett - 150mm<br />

kanal<br />

AD990090 Isoleringstape rull på 10 m<br />

SET 1VL 440 1<br />

*Veiledende pris<br />

31200 kr*<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Konfigurasjon VL 414 AR 400 142 flatkanal 1 bend<br />

VL414110 Vario benkeventilator Serie 400 rf<br />

stål<br />

AA490111 Vario bryter ventilasjon Serie 400 rf<br />

stål<br />

AR400142 Motorenhet ventilasjon serie 400<br />

Innendørs<br />

AD854046 Flatkanalsystem for 150 mm<br />

flatkanal<br />

AD852030 Bøy til luftkanal, vertikal<br />

AD852010 Flat kanal i kunststoff<br />

AD852041 Overgang flat t/rund - rett - 150mm<br />

kanal<br />

AD990090 Isoleringstape rull på 10 m<br />

SET 1VL 440 2<br />

*Veiledende pris<br />

30850 kr*<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Konfigurasjon AL 400 121 AR 413 flatkanal<br />

AL400121 Benkeventilasjon serie 400 rf stål<br />

120 cm<br />

AR413122 Motorenhet ventilasjon serie 400<br />

Sirkulasjon<br />

AD854045 Tilkoplingsdel for 2x 150 mm<br />

AD852042 Overgang flat t/rund - 90° - 150mm<br />

kanal (2 stk.)<br />

AD704048 Luftsamler Ø 150 mm rundt rør<br />

AD990090 Isoleringstape rull på 10 m<br />

AD752010 Sylinderformet kanal u/adapter Ø<br />

150 mm<br />

SET 2AL 410 1<br />

*Veiledende pris<br />

57590 kr*<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Konfigurasjon AL 400 121 AR 413 fleks<br />

AL400121 Benkeventilasjon serie 400 rf stål<br />

120 cm<br />

AR413122 Motorenhet ventilasjon serie 400<br />

Sirkulasjon<br />

AD754045 Tilkoplingsdel for 2 x ø 150 mm<br />

AD751010 Sylinderformet flekskanal Ø<br />

150 mm (2 stk.)<br />

AD704048 Luftsamler Ø 150 mm rundt rør<br />

SET 2AL 410 2<br />

*Veiledende pris<br />

58290 kr*<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Konfigurasjon AL 400 121 AR 403 flatkanal<br />

AL400121 Benkeventilasjon serie 400 rf stål<br />

120 cm<br />

AR403122 Motorenhet serie 400 ventilasjon<br />

Utlufting<br />

AD854045 Tilkoplingsdel for 2x 150 mm<br />

AD852042 Overgang flat t/rund - 90° - 150mm<br />

kanal (2 stk.)<br />

AD704048 Luftsamler Ø 150 mm rundt rør<br />

AD990090 Isoleringstape rull på 10 m<br />

AD752010 Sylinderformet kanal u/adapter Ø<br />

150 mm<br />

SET 2AL 420 1<br />

*Veiledende pris<br />

55090 kr*<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Konfigurasjon AL 400 121 AR 403 fleks<br />

AL400121 Benkeventilasjon serie 400 rf stål<br />

120 cm<br />

AR403122 Motorenhet serie 400 ventilasjon<br />

Utlufting<br />

AD754045 Tilkoplingsdel for 2 x ø 150 mm<br />

AD751010 Sylinderformet flekskanal Ø<br />

150 mm (2 stk.)<br />

AD704048 Luftsamler Ø 150 mm rundt rør<br />

SET 2AL 420 2<br />

*Veiledende pris<br />

55790 kr*<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Konfigurasjon AL 400 121 AR 400 142 flatkanal AD852042 Overgang flat t/rund - 90° - 150mm<br />

kanal (2 stk.)<br />

SET 2AL 440 1<br />

AL400121 Benkeventilasjon serie 400 rf stål<br />

58240 kr*<br />

AD752010 Sylinderformet kanal u/adapter Ø<br />

120 cm<br />

150 mm<br />

AR400142 Motorenhet ventilasjon serie 400<br />

*Veiledende pris<br />

AD990090 Isoleringstape rull på 10 m<br />

Innendørs<br />

AD854045 Tilkoplingsdel for 2x 150 mm<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

DIMENSIONS<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

Konfigurasjon AL 400 121 AR 400 142 fleks<br />

AD754045 Tilkoplingsdel for 2 x ø 150 mm<br />

AL400121 Benkeventilasjon serie 400 rf stål<br />

120 cm<br />

AR400142 Motorenhet ventilasjon serie 400<br />

Innendørs<br />

AD751010 Sylinderformet flekskanal Ø<br />

150 mm (2 stk.)<br />

SET 2AL 440 2<br />

*Veiledende pris<br />

58940 kr*<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Konfigurasjon AL 400 121 AR 400 142 fleks kjeller<br />

AL400121 Benkeventilasjon serie 400 rf stål<br />

120 cm<br />

AR400142 Motorenhet ventilasjon serie 400<br />

Innendørs<br />

AD854043 Tilkoplingsdel for 150 mm flat kanal<br />

AD852041 Overgang flat t/rund - rett - 150mm<br />

kanal (2 stk.)<br />

AD751010 Sylinderformet flekskanal Ø<br />

SET 2AL 440 3<br />

59340 kr*<br />

150 mm (2 stk.)<br />

AD990090 Isoleringstape rull på 10 m<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Konfigurasjon AL 400 121 AR 401 142 utendørs<br />

AL400121 Benkeventilasjon serie 400 rf stål<br />

120 cm<br />

AR401142 Motorenhet ventilasjon serie 400,<br />

yttervegg<br />

AD854043 Tilkoplingsdel for 150 mm flat kanal<br />

AD852041 Overgang flat t/rund - rett - 150mm<br />

kanal (2 stk.)<br />

AD751010 Sylinderformet flekskanal Ø<br />

150 mm (2 stk.)<br />

Ad704048 Luftsamler Ø 150 mm rundt rør<br />

AD702052 Teleskopisk veggjennomføring Ø<br />

200 mm<br />

SET 2AL 480 1<br />

*Veiledende pris<br />

40952 kr*<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

46 Ventilasjon sett numre.


Konfigurasjon VL 041 VL 040 AR 413 rf fleks<br />

VL040115 Vario benkeventilator Serie 200<br />

edelstål<br />

VL041115 Vario benkeventilator Serie 200<br />

edelstål<br />

AR413121 Motorenhet serie 200 ventilasjon<br />

Sirkulasjon<br />

AD724040 Stuss for rundt rør ø 125 mm (2 stk<br />

.)<br />

UR0<strong>2015</strong>1 Reduksjon fra ø 150 mm på ø<br />

125 mm (2 stk.)<br />

AD751010 Sylinderformet flekskanal Ø<br />

150 mm (2 stk.)<br />

AD754048 Luftsamler Ø 150 mm rundt rør<br />

AD990090 Isoleringstape rull på 10 m<br />

SET 2VL 211 0<br />

*Veiledende pris<br />

29050 kr*<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Konfigurasjon VL 041 VL 040 AR 413 rf flatkanal<br />

VL040115 Vario benkeventilator Serie 200<br />

edelstål<br />

VL041115 Vario benkeventilator Serie 200<br />

edelstål<br />

AR413121 Motorenhet serie 200 ventilasjon<br />

Sirkulasjon<br />

AD854046 Flatkanalsystem for 150 mm<br />

flatkanal (2 stk.)<br />

AD852031 Bøy til luftkanal, horisontal (4 stk.)<br />

AD852030 Bøy til luftkanal, vertikal (4 stk.)<br />

AD852010 Flat kanal i kunststoff (2 stk.)<br />

AD854048 Luftsamler 150 mm flatkanal (2 stk.)<br />

AD990090 Isoleringstape rull på 10 m<br />

SET 2VL 211 1<br />

*Veiledende pris<br />

30340 kr*<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Konfigurasjon VL 041 VL 040 AR 413 alu fleks<br />

VL040135 Vario benkeventilator Serie 200 alu<br />

VL041135 Vario benkeventilator Serie 200 alu<br />

AR413121 Motorenhet serie 200 ventilasjon<br />

Sirkulasjon<br />

AD724040 Stuss for rundt rør ø 125 mm (2 stk<br />

.)<br />

UR0<strong>2015</strong>1 Reduksjon fra ø 150 mm på ø<br />

125 mm (2 stk.)<br />

AD751010 Sylinderformet flekskanal Ø<br />

150 mm (2 stk.)<br />

AD754048 Luftsamler Ø 150 mm rundt rør<br />

AD990090 Isoleringstape rull på 10 m<br />

SET 2VL 213 0<br />

*Veiledende pris<br />

29050 kr*<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Konfigurasjon VL 041 VL 040 AR 413 alu flatkanal<br />

VL040135 Vario benkeventilator Serie 200 alu<br />

VL041135 Vario benkeventilator Serie 200 alu<br />

AR413121 Motorenhet serie 200 ventilasjon<br />

Sirkulasjon<br />

AD854046 Flatkanalsystem for 150 mm<br />

flatkanal (2 stk.)<br />

AD852031 Bøy til luftkanal, horisontal (4 stk.)<br />

AD852030 Bøy til luftkanal, vertikal (4 stk.)<br />

AD852010 Flat kanal i kunststoff (2 stk.)<br />

SET 2VL 213 1<br />

30340 kr*<br />

AD854048 Luftsamler 150 mm flatkanal (2 stk.)<br />

AD990090 Isoleringstape rull på 10 m<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Konfigurasjon VL 041 VL 040 AR 403 rf fleks<br />

VL040115 Vario benkeventilator Serie 200<br />

edelstål<br />

VL041115 Vario benkeventilator Serie 200<br />

edelstål<br />

AR403121 Motorenhet serie 200 ventilasjon<br />

Utlufting<br />

AD724040 Stuss for rundt rør ø 125 mm (2 stk<br />

.)<br />

UR0<strong>2015</strong>1 Reduksjon fra ø 150 mm på ø<br />

125 mm (2 stk.)<br />

AD751010 Sylinderformet flekskanal Ø<br />

150 mm (2 stk.)<br />

AD754048 Luftsamler Ø 150 mm rundt rør<br />

AD990090 Isoleringstape rull på 10 m<br />

SET 2VL 221 0<br />

*Veiledende pris<br />

27050 kr*<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Konfigurasjon VL 041 VL 040 AR 403 rf flatkanal<br />

VL040115 Vario benkeventilator Serie 200<br />

edelstål<br />

VL041115 Vario benkeventilator Serie 200<br />

edelstål<br />

AR403121 Motorenhet serie 200 ventilasjon<br />

Utlufting<br />

AD854046 Flatkanalsystem for 150 mm<br />

flatkanal (2 stk.)<br />

AD852031 Bøy til luftkanal, horisontal (4 stk.)<br />

AD852030 Bøy til luftkanal, vertikal (4 stk.)<br />

AD852010 Flat kanal i kunststoff (2 stk.)<br />

AD854048 Luftsamler 150 mm flatkanal<br />

AD990090 Isoleringstape rull på 10 m<br />

SET 2VL 221 1<br />

*Veiledende pris<br />

27610 kr*<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Konfigurasjon VL 041 VL 040 AR 403 alu fleks UR0<strong>2015</strong>1 Reduksjon fra ø 150 mm på ø<br />

125 mm (2 stk.)<br />

SET 2VL 223 0<br />

VL040135 Vario benkeventilator Serie 200 alu<br />

27050 kr*<br />

AD751010 Sylinderformet flekskanal Ø<br />

VL041135 Vario benkeventilator Serie 200 alu 150 mm (2 stk.)<br />

AR403121 Motorenhet serie 200 ventilasjon<br />

*Veiledende pris<br />

AD754048 Luftsamler Ø 150 mm rundt rør<br />

Utlufting<br />

AD990090 Isoleringstape rull på 10 m<br />

AD724040 Stuss for rundt rør ø 125 mm (2 stk<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

.)<br />

DIMENSIONS<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_<br />

Konfigurasjon VL 041 VL 040 AR 403 alu flatkanal AD852031 Bøy til luftkanal, `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

horisontal (4 stk.)<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿAD852030 Bøy til luftkanal, vertikal (4 stk.) SET 2VL 223 1<br />

VL040135 Vario benkeventilator Serie 200 alu<br />

27610 kr*<br />

AD852010 Flat kanal i kunststoff (2 stk.)<br />

VL041135 Vario benkeventilator Serie 200 alu<br />

AD854048 Luftsamler 150 mm flatkanal<br />

AR403121 Motorenhet serie 200 ventilasjon<br />

*Veiledende pris<br />

AD990090 Isoleringstape rull på 10 m<br />

Utlufting<br />

AD854046 Flatkanalsystem for 150 mm<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

flatkanal (2 stk.)<br />

DIMENSIONS<br />

Konfigurasjon 2x VL 414 AR 413 fleks<br />

VL414110 Vario benkeventilator Serie 400 rf<br />

stål (2 stk.)<br />

AA490111 Vario bryter ventilasjon Serie 400 rf<br />

stål<br />

AR413122 Motorenhet ventilasjon serie 400<br />

Sirkulasjon<br />

AD724040 Stuss for rundt rør ø 125 mm (2 stk<br />

.)<br />

UR0<strong>2015</strong>1 Reduksjon fra ø 150 mm på ø<br />

125 mm (2 stk.)<br />

AD751010 Sylinderformet flekskanal Ø<br />

150 mm (2 stk.)<br />

AD754048 Luftsamler Ø 150 mm rundt rør<br />

AD990090 Isoleringstape rull på 10 m<br />

SET 2VL 410 1<br />

*Veiledende pris<br />

42300 kr*<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Konfigurasjon 2x VL 414 AR 413 flatkanal<br />

VL414110 Vario benkeventilator Serie 400 rf<br />

stål (2 stk.)<br />

AA490111 Vario bryter ventilasjon Serie 400 rf<br />

stål<br />

AR413122 Motorenhet ventilasjon serie 400<br />

Sirkulasjon<br />

AD854046 Flatkanalsystem for 150 mm<br />

flatkanal (2 stk.)<br />

AD852031 Bøy til luftkanal, horisontal (4 stk.)<br />

AD852030 Bøy til luftkanal, vertikal (4 stk.)<br />

AD852010 Flat kanal i kunststoff (2 stk.)<br />

AD854048 Luftsamler 150 mm flatkanal<br />

AD990090 Isoleringstape rull på 10 m<br />

SET 2VL 410 2<br />

*Veiledende pris<br />

42860 kr*<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Ventilasjon sett numre. 47


Ventilasjon sett numre (fortsettelse)<br />

Konfigurasjon 2x VL 414 AR 403 flex<br />

VL414110 Vario benkeventilator Serie 400 rf<br />

stål (2 stk.)<br />

AR403122 Motorenhet serie 400 ventilasjon<br />

Utlufting<br />

AD724040 Stuss for rundt rør ø 125 mm<br />

UR0<strong>2015</strong>1 Reduksjon fra ø 150 mm på ø<br />

125 mm (2 stk.)<br />

AD751010 Sylinderformet flekskanal Ø<br />

150 mm (2 stk.)<br />

AD754048 Luftsamler Ø 150 mm rundt rør<br />

AD990090 Isoleringstape rull på 10 m<br />

AA490111 Vario bryter ventilasjon Serie 400 rf<br />

stål<br />

AD724040 Stuss for rundt rør ø 125 mm (2 stk<br />

.)<br />

SET 2VL 420 1<br />

*Veiledende pris<br />

40330 kr*<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Konfigurasjon 2x VL 414 AR 403 flatkanal<br />

VL414110 Vario benkeventilator Serie 400 rf<br />

stål (2 stk.)<br />

AR403122 Motorenhet serie 400 ventilasjon<br />

Utlufting<br />

AD854046 Flatkanalsystem for 150 mm<br />

flatkanal (2 stk.)<br />

AD852031 Bøy til luftkanal, horisontal (4 stk.)<br />

AD852030 Bøy til luftkanal, vertikal (4 stk.)<br />

AD852010 Flat kanal i kunststoff (2 stk.)<br />

AD854048 Luftsamler 150 mm flatkanal<br />

AD990090 Isoleringstape rull på 10 m<br />

AA490111 Vario bryter ventilasjon Serie 400 rf<br />

stål<br />

SET 2VL 420 2<br />

*Veiledende pris<br />

40360 kr*<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Konfigurasjon 2x VL 414 AR 400 142 flatkanal 2<br />

bend<br />

VL414110 Vario benkeventilator Serie 400 rf<br />

stål (2 stk.)<br />

AA490111 Vario bryter ventilasjon Serie 400 rf<br />

stål<br />

AR400142 Motorenhet ventilasjon serie 400<br />

Innendørs<br />

AD854046 Flatkanalsystem for 150 mm<br />

flatkanal (2 stk.)<br />

AD852030 Bøy til luftkanal, vertikal (2 stk.)<br />

AD852031 Bøy til luftkanal, horisontal (2 stk.)<br />

AD852010 Flat kanal i kunststoff<br />

AD852041 Overgang flat t/rund - rett - 150mm<br />

kanal (2 stk.)<br />

AD990090 Isoleringstape rull på 10 m<br />

SET 2VL 440 1<br />

*Veiledende pris<br />

42530 kr*<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Konfigurasjon 2x VL 414 AR 400 142 flatkanal 1<br />

bend<br />

VL414110 Vario benkeventilator Serie 400 rf<br />

stål (2 stk.)<br />

AA490111 Vario bryter ventilasjon Serie 400 rf<br />

stål<br />

AR400142 Motorenhet ventilasjon serie 400<br />

Innendørs<br />

AD854046 Flatkanalsystem for 150 mm<br />

flatkanal (2 stk.)<br />

AD852030 Bøy til luftkanal, vertikal (2 stk.)<br />

AD852010 Flat kanal i kunststoff<br />

AD852041 Overgang flat t/rund - rett - 150mm<br />

kanal (2 stk.)<br />

AD990090 Isoleringstape rull på 10 m<br />

SET 2VL 440 2<br />

*Veiledende pris<br />

41830 kr*<br />

INFO: FOR MÅL OG YTTERLIGERE INFORMASJON, SE MODELS &<br />

DIMENSIONS<br />

Vario Cooling Serie 400<br />

Vario kjøle/frysekombinasjon Serie 400<br />

Nisjebredde 91.4 cm, nisjehøyde 213.4 cm<br />

Interiør i stål<br />

Innebygget ismaskin med fast vanntilkobling<br />

Generøs belysning<br />

Dørhyller i massivt aluminium<br />

Dynamisk kjøling<br />

Elektronisk temperaturregulering med digital<br />

display<br />

Nettovolum 526 liter<br />

Nettovolum kjøleavdeling 355 liter<br />

Nettovolum friskkjølesone 25 liter<br />

Nettovolum frys 146 liter<br />

Medfølgende tilbehør<br />

1 x Eggbeholder med lokk<br />

1 x Isbitspade<br />

RY 492 301 uten front 68050 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: HUSK PÅ Å BESTILLE NØDVENDIGE<br />

INSTALLASJONSTILBEHØR<br />

Vario kjøle/frysekombinasjon Serie 400<br />

Klar innvendig belysning med lyssøyler<br />

Nisjebredde 91.4 cm, nisjehøyde 213.4 cm Nettovolum friskkjølesone 25 liter RB 492 301 uten front 65250 kr*<br />

Interiør i stål<br />

Nettovolum frys 146 liter<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

Dørhyller i massivt aluminium<br />

Innebygget ismaskin med fast vanntilkobling<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

*Veiledende pris<br />

Elektronisk temperaturregulering med digital<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

display<br />

Medfølgende tilbehør<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

Dynamisk kjøling<br />

Nettovolum 532 liter<br />

Nettovolum kjøl 367 liter<br />

1 x Eggbeholder med lokk<br />

1 x Isbitspade<br />

INFO: HUSK PÅ Å BESTILLE NØDVENDIGE<br />

INSTALLASJONSTILBEHØR<br />

Vario kjøle/frysekombinasjon Serie 400<br />

Nisjebredde 76.2 cm, nisjehøyde 213.4 cm<br />

Interiør i stål<br />

Generøs belysning<br />

Dørhyller i massivt aluminium<br />

Innebygget ismaskin med fast vanntilkobling<br />

En motordrevet glasshylle, justerbar også ved<br />

full belastning<br />

Fullt uttrekkbar fryseskuff med praktisk<br />

inndeling<br />

Elektronisk temperaturregulering med digital<br />

display<br />

Nettovolum 438 liter<br />

Nettovolum kjøl 300 liter<br />

Nettovolum friskkjølesone 19 liter<br />

Nettovolum frys 119 liter<br />

Medfølgende tilbehør<br />

1 x Eggbeholder med lokk<br />

1 x Isbitspade<br />

RB 472 301 uten front 62450 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: HUSK PÅ Å BESTILLE NØDVENDIGE<br />

INSTALLASJONSTILBEHØR<br />

48 Ventilasjon sett numre.


Nisjebredde 61 cm, nisjehøyde 213.4 cm<br />

Interiør i stål<br />

Godt belysningskonsept<br />

Dørhyller i massivt aluminium<br />

Elektronisk temperaturregulering med digital<br />

display<br />

Innebygget ismaskin med fast vanntilkobling<br />

Belyst dispenserutmating for is, knust is og<br />

kaldtvann<br />

No Frost-teknikk og hurtiginnfrysing<br />

Innfrysningskapasitet: 14 kg per døgn<br />

Lagringstid ved strømbrudd: 12 timer<br />

Nettovolum 299 liter<br />

RF 463 300¹ uten front 60950 kr*<br />

RF 463 301² uten front 60950 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

¹Høyrehengslet ²Venstrehengslet<br />

INFO: FORHÅNDSUTSTYRT MED TILBEHØR RA 460 000<br />

Vario fryseskap Serie 400<br />

Nisjebredde 76.2 cm, nisjehøyde 213.4 cm<br />

Interiør i stål<br />

Godt belysningskonsept<br />

Dørhyller i massivt aluminium<br />

Elektronisk temperaturregulering med digital<br />

display<br />

Innebygget ismaskin med fast vanntilkobling<br />

No Frost-teknikk og hurtiginnfrysing<br />

Innfrysningskapasitet: 20 kg per døgn<br />

Lagringstid ved strømbrudd: 14 timer<br />

Nettovolum 421 liter<br />

Medfølgende tilbehør<br />

1 x Isbitspade<br />

RF 471 301 uten front 60950 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: FORHÅNDSUTSTYRT MED TILBEHØR RA 460 000<br />

Vario vinlagrings- og klimaskap Serie 400<br />

Nisjebredde 61 cm, nisjehøyde 213.4 cm<br />

Helt integrerbart, med glassdør<br />

To separat regulerbare klimasoner<br />

Eksakt temperaturregulering fra +5 °C til +<br />

20 °C<br />

Regulering av luftfuktighet<br />

Interiør i stål<br />

Fullt uttrekkbare flaskehyller i bøk og<br />

aluminium<br />

Innvendig belysning med 2 takspoter i hver<br />

klimasone, kan brukes som presentasjonslys<br />

Vibrasjonsdempet drift<br />

Kapasitet 99 flasker<br />

10 uttrekkbare hyller i bøk med<br />

aluminiumsprofiler, der 4 er egnet for lagring<br />

av magnumflasker<br />

RW 464 361 uten ramme 58350 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: NB, DET HER ER VARIANT FOR RAMMEDØR, MED SYNLIG<br />

GLASS! FORHÅNDSUTSTYRT MED TILBEHØR RA 460 000<br />

Vario kjøleskap Serie 400<br />

Nisjebredde 76.2 cm, nisjehøyde 213.4 cm<br />

Interiør i stål<br />

Generøs belysning<br />

Dørhyller i massivt aluminium<br />

En motordrevet glasshylle, justerbar også ved<br />

full belastning<br />

Elektronisk temperaturregulering med digital<br />

display<br />

Temperaturstyrt kjøleskuff 0 °C til 3 °C<br />

Automatisk avriming med vannfordamping<br />

Nettovolum 479 liter<br />

Nettovolum kjøl 413 liter<br />

Nettovolum 0 °C-sone 66 liter<br />

Medfølgende tilbehør<br />

1 x Eggbeholder med lokk<br />

RC 472 301 uten front 57750 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: HUSK PÅ Å BESTILLE NØDVENDIGE<br />

INSTALLASJONSTILBEHØR<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

Vario vinlagrings- og klimaskap Serie 400<br />

Fullt uttrekkbare flaskehyller i bøk og<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_<br />

Nisjebredde 61 cm, nisjehøyde 213.4 cm<br />

aluminium<br />

`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

RW 464 301 uten front 56250 kr*<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

Helintegrert<br />

Innvendig belysning med 2 takspoter i hver<br />

To separat regulerbare klimasoner<br />

klimasone, kan brukes som presentasjonslys<br />

*Veiledende pris<br />

Eksakt temperaturregulering fra +5 °C til + Vibrasjonsdempet drift<br />

20 °C<br />

Kapasitet 99 flasker<br />

INFO: NB, DET HER ER VARIANT FOR HELDEKKENDE MØBELDØR,<br />

Regulering av luftfuktighet<br />

10 uttrekkbare hyller i bøk med<br />

UTEN GLASS! FORHÅNDSUTSTYRT MED TILBEHØR RA 460 000<br />

Interiør i stål<br />

aluminiumsprofiler, der 4 er egnet for lagring<br />

av magnumflasker<br />

Nisjebredde 45.7 cm, nisjehøyde 213.4 cm<br />

Interiør i stål<br />

Godt belysningskonsept<br />

Dørhyller i massivt aluminium<br />

Elektronisk temperaturregulering med digital<br />

display<br />

Innebygget ismaskin med fast vanntilkobling<br />

Belyst dispenserutmating for is, knust is og<br />

kaldtvann<br />

No Frost-teknikk og hurtiginnfrysing<br />

Innfrysningskapasitet: 9 kg per døgn<br />

Lagringstid ved strømbrudd: 9 timer<br />

Nettovolum 198 liter<br />

RF 413 300¹ uten front 51550 kr*<br />

RF 413 301² uten front 51550 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

¹Høyrehengslet ²Venstrehengslet<br />

INFO: FORHÅNDSUTSTYRT MED TILBEHØR RA 460 000<br />

Vario Cooling Serie 400. 49


Vario Cooling Serie 400 (fortsettelse)<br />

Vario fryseskap Serie 400<br />

Nisjebredde 61 cm, nisjehøyde 213.4 cm<br />

Interiør i stål<br />

Godt belysningskonsept<br />

Dørhyller i massivt aluminium<br />

Elektronisk temperaturregulering med digital<br />

display<br />

Innebygget ismaskin med fast vanntilkobling<br />

No Frost-teknikk og hurtiginnfrysing<br />

Innfrysningskapasitet: 18 kg per døgn<br />

Lagringstid ved strømbrudd: 13 timer<br />

Nettovolum 321 liter<br />

Medfølgende tilbehør<br />

1 x Isbitspade<br />

RF 461 301 uten front 51550 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: FORHÅNDSUTSTYRT MED TILBEHØR RA 460 000<br />

Vario kjøleskap Serie 400<br />

Nisjebredde 61 cm, nisjehøyde 213.4 cm<br />

Interiør i stål<br />

Generøs belysning<br />

Dørhyller i massivt aluminium<br />

En motordrevet glasshylle, justerbar også ved<br />

full belastning<br />

Elektronisk temperaturregulering med digital<br />

display<br />

Temperaturstyrt kjøleskuff 0 °C til 3 °C<br />

Automatisk avriming med vannfordamping<br />

Nettovolum 369 liter<br />

Nettovolum kjøl 318 liter<br />

Nettovolum 0 °C-sone 51 liter<br />

RC 462 301 uten front 49450 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: HUSK PÅ Å BESTILLE NØDVENDIGE<br />

INSTALLASJONSTILBEHØR<br />

Vario vinlagrings- og klimaskap Serie 400<br />

Nisjebredde 45.7 cm, nisjehøyde 213.4 cm<br />

Helt integrerbart, med glassdør<br />

To separat regulerbare klimasoner<br />

Eksakt temperaturregulering fra +5 °C til +<br />

20 °C<br />

Regulering av luftfuktighet<br />

Interiør i stål<br />

Fullt uttrekkbare flaskehyller i bøk og<br />

aluminium<br />

Innvendig belysning med 2 takspoter i den<br />

øverste og 1 takspot i den nederste<br />

klimasonen, kan brukes som presentasjonslys<br />

Vibrasjonsdempet drift<br />

Kapasitet 70 flasker<br />

10 uttrekkbare hyller i bøk med<br />

aluminiumsprofiler, der 4 er egnet for lagring<br />

av magnumflasker<br />

RW 414 361 uten ramme 49050 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: NB, DET HER ER VARIANT FOR RAMMEDØR, MED SYNLIG<br />

GLASS! FORHÅNDSUTSTYRT MED TILBEHØR RA 460 000<br />

Vario vinlagrings- og klimaskap Serie 400<br />

Nisjebredde 45.7 cm, nisjehøyde 213.4 cm<br />

Helintegrert<br />

To separat regulerbare klimasoner<br />

Eksakt temperaturregulering fra +5 °C til +<br />

20 °C<br />

Regulering av luftfuktighet<br />

Interiør i stål<br />

Fullt uttrekkbare flaskehyller i bøk og<br />

aluminium<br />

Innvendig belysning med 2 takspoter i den<br />

øverste og 1 takspot i den nederste<br />

klimasonen, kan brukes som presentasjonslys<br />

Vibrasjonsdempet drift<br />

Kapasitet 70 flasker<br />

10 uttrekkbare hyller i bøk med<br />

aluminiumsprofiler, der 4 er egnet for lagring<br />

av magnumflasker<br />

RW 414 301 uten front 47050 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: NB, DET HER ER VARIANT FOR HELDEKKENDE MØBELDØR,<br />

UTEN GLASS! FORHÅNDSUTSTYRT MED TILBEHØR RA 460 000<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

Vario fryseskap Serie 400<br />

No Frost-teknikk og hurtiginnfrysing<br />

Nisjebredde 45.7 cm, nisjehøyde 213.4 cm Innfrysningskapasitet: 18 kg per døgn RF 411 301 uten front 42750 kr*<br />

Interiør i stål<br />

Lagringstid ved strømbrudd: 10 timer<br />

Godt belysningskonsept<br />

Nettovolum 222 liter<br />

*Veiledende pris<br />

Dørhyller i massivt aluminium<br />

Elektronisk temperaturregulering med digital Medfølgende tilbehør<br />

display<br />

1 x Isbitspade<br />

INFO: FORHÅNDSUTSTYRT MED TILBEHØR RA 460 000<br />

Innebygget ismaskin med fast vanntilkobling<br />

Tilbehør Vario Cooling serie 400<br />

Presentasjonshyller i aluminium (sett av 3 stk. for 3<br />

stk. flasker) for RW 414 RA 093 130 1750 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

50 Vario Cooling Serie 400.


Dørlås til RW 414 og RW 464<br />

RA 420 010<br />

*Veiledende pris<br />

1650 kr*<br />

Edelstålfront med håndtak<br />

Til 45,7 cm brede skap, tykkelse 19 mm<br />

Passer til RF411301, RW414301<br />

RA 421 110 edelstål 4100 kr*<br />

RA 421 130 aluminium 4100 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Edelstålfront med håndtak<br />

Til 45,7 cm brede skap, venstrehengslet,<br />

tykkelse 19 mm<br />

Passer til RW414361<br />

RA 421 111¹ edelstål 4100 kr*<br />

RA 421 112² edelstål 4100 kr*<br />

RA 421 131¹ aluminium 4100 kr*<br />

RA 421 132² aluminium 4100 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

¹Venstrehengslet ²Høyrehengslet<br />

Dørfront i aluminium med håndtak, tykkelse 19 mm<br />

Til 61 cm brede skap, tykkelse 19 mm<br />

Passer til RC462301, RF461301, RW464301<br />

RA 421 610 edelstål 6000 kr*<br />

RA 421 630 aluminium 6000 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Aluminiumfront med håndtak<br />

Til 61 cm brede skap, vensterhengslet, tykkelse<br />

19 mm<br />

Passer til RW464361<br />

RA 421 611¹ edelstål 6000 kr*<br />

RA 421 612² edelstål 6000 kr*<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

RA 421 631¹ aluminium 6000 kr*<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

RA 421 632² aluminium 6000 kr*<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

*Veiledende pris<br />

¹Venstrehengslet ²Høyrehengslet<br />

Edelstålfront med håndtak<br />

Til 76,2 cm brede skap, tykkelse 19 mm<br />

Passer til RC472301, RF471301<br />

RA 421 710 edelstål 8200 kr*<br />

RA 421 730 aluminium 8200 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Vario Cooling Serie 400. 51


Tilbehør Vario Cooling serie 400 (fortsettelse)<br />

Aluminiumfronter med håndtak<br />

For RB 472, paneltykkelse 19 mm<br />

RA 421 712 edelstål 10300 kr*<br />

RA 421 732 aluminium 10300 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Dørfront i stål med håndtak, tykkelse 19 mm<br />

Til RB 491/ 492, tykkelse 19 mm<br />

RA 421 910 edelstål 10000 kr*<br />

RA 421 930 aluminium 10000 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Dørfront i stål med håndtak, tykkelse 19 mm<br />

Til RY 491/ 492, tykkelse 19 mm.<br />

RA 421 912 edelstål 11900 kr*<br />

RA 421 932 aluminium 11900 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Edelstålfront med håndtak<br />

Til 45,7 cm brede skap, tykkelse 19 mm<br />

Passer til RF413300, RF413301<br />

RA 422 110 edelstål 4000 kr*<br />

RA 422 130 aluminium 4000 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

Edelstålfront med håndtak<br />

Passer til RF463300, RF463301<br />

Til 61 cm brede skap, tykkelse 19 mm<br />

RA 422 610 edelstål 6000 kr*<br />

RA 422 630 aluminium 6000 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Langt håndtak til Vario Cooling 400, stål, med tre<br />

fester<br />

Lengde 1131 mm, boreavstand 554 mm.<br />

Passer til RB472301, RB492301, RC462301,<br />

RC472301, RF411301, RF413300, RF413301,<br />

RF461301, RF463300, RF463301, RF471301,<br />

RA 425 110 stål 1200 kr*<br />

RW414301, RW414361, RW464301,<br />

RW464361, RY492301<br />

RA 425 130 aluminium 1200 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

52 Vario Cooling Serie 400.


Kort håndtak til Vario Cooling 400, aluminium, med<br />

to fester<br />

For RB 472, med 2 beslag, lengde 658 mm,<br />

boreavstand mellom beslagene 637 mm<br />

Passer til RB472301<br />

RA 425 710 stål 1200 kr*<br />

RA 425 730 aluminium 1200 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Kort håndtak til Vario Cooling 400, aluminium, med<br />

to fester<br />

For RB/RY 491/492, med 2 fester, lengde 810<br />

mm, boreavstand mellom festene 787 mm<br />

Passer til RB492301, RY492301<br />

RA 425 910 stål 1000 kr*<br />

RA 425 930 aluminium 1000 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Aktiv kullpatron til integrert vannfiltreringssystem<br />

med metningsindikator<br />

Passer til RS 295 ...<br />

RA 450 010<br />

700 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Tilbehør for side-by-side-installering. Nødvendig hvis<br />

skapene installeres håndtak mot håndtak. Ikke<br />

nødvendig hvis skapene installeres mer enn 160 mm<br />

fra hverandre<br />

Passer til RB472301, RB492301, RC462301,<br />

RC472301, RF413300, RF413301, RF463300,<br />

RF463301, RW414301, RW414361,<br />

RW464301, RW464361, RY492301<br />

RA 460 000<br />

*Veiledende pris<br />

1000 kr*<br />

Ekstra varmeelement på siden. Nødvendig hvis<br />

skapene installeres håndtak mot hengsel, eller<br />

hengsel mot hengsel. Ikke nødvendig hvis skapene<br />

installeres mer enn 160 mm fra hverandre<br />

Passer til RB472301, RB492301, RC462301,<br />

RC472301, RF411301, RF413300, RF413301,<br />

RF461301, RF463300, RF463301, RF471301,<br />

RW414301, RW414361, RW464301,<br />

RW464361, RY492301<br />

RA 460 011<br />

*Veiledende pris<br />

2000 kr*<br />

Sammenkoblingselement for vertikalt delte fronter<br />

(for en plan front)<br />

Passer til RC462301, RC472301, RF411301,<br />

RF413300, RF413301, RF461301, RF463300,<br />

RF463301, RF471301, RW414301,<br />

RW464301<br />

RA 460 020<br />

*Veiledende pris<br />

900 kr*<br />

Sammenkoblingselement for vertikalt delte fronter<br />

(for kjøl/frys kombinasjoner)<br />

Passer til RB492301, RY492301<br />

RA 460 030<br />

900 kr*<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

*Veiledende pris<br />

`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

Fingerbeskyttelse for ekstra lange fronter<br />

Passer til RC462301, RC472301, RF411301,<br />

RF413300, RF413301, RF461301, RF463300,<br />

RF463301, RF471301, RW414301,<br />

RW414361, RW464301, RW464361<br />

RA 460 040<br />

*Veiledende pris<br />

440 kr*<br />

Ventilasjonsrist i stål<br />

Til 45,7 cm bredt skap<br />

Passer til RF411301, RW414301, RW414361<br />

RA 461 116<br />

1150 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Vario Cooling Serie 400. 53


Tilbehør Vario Cooling serie 400 (fortsettelse)<br />

Ventilasjonsrist i stål<br />

Til 61 cm brede skap<br />

Passer til RC462301, RF461301, RW464301,<br />

RW464361 RA 461 616 1450 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Ventilasjonsrist i stål<br />

Til 76,2 cm brede skap<br />

Passer til RC472301, RF471301<br />

RA 461 714<br />

1800 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Ventilasjonsrist i stål<br />

For RB472<br />

RA 461 715<br />

1800 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Ventilasjonsrist i stål Til RB 491 og RY 491<br />

RA 461 911<br />

*Veiledende pris<br />

2200 kr*<br />

Ventilasjonsrist i stål<br />

Til RF 413, høyrehengslet<br />

RA 462 110<br />

1150 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Ventilasjonsrist i stål<br />

Til RF 413, venstrehengslet<br />

RA 462 111<br />

1150 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Ventilasjonsrist i stål<br />

Til RF 463, høyrehengslet<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

RA 462 610<br />

1450 kr*<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

*Veiledende pris<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

Ventilasjonsrist i stål<br />

Til RF 463, venstrehengslet<br />

RA 462 611<br />

1450 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Fullt uttrekkbar flaskehylle i bøk med<br />

aluminiumsprofiler<br />

For 45,7 cm brede apparater<br />

Passer til RW414301, RW414361 RA 491 131 1300 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

54 Vario Cooling Serie 400.


Fullt uttrekkbar flaskehylle i bøk med<br />

aluminiumsprofiler<br />

For 61 cm brede apparater<br />

Passer til RW464301, RW464361 RA 491 631 1350 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Fullt uttrekkbar hylle i aluminium<br />

Passende til karafler, åpne flasker og humidor<br />

For 45,7 cm brede apparater<br />

Passer til RW414301, RW414361 RA 492 130 2700 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Fullt uttrekkbar hylle i aluminium<br />

Passende til karafler, åpne flasker og humidor<br />

For 61 cm brede apparater<br />

Passer til RW464301, RW464361 RA 492 630 3000 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Vario Cooling serie 200<br />

Nisjebredde 56 cm, nisjehøyde 177.5 cm<br />

Elektronisk temperaturregulering med display<br />

Lettløpende fullt uttrekkbare teleskophyller og<br />

en dempet stenging gir en myk og kontrollert<br />

innskyting av hyller<br />

Fire klimasoner inkl. ferskvaresone nær 0 °C<br />

Klar innvendig belysning med integrerte ikkeblendende<br />

lyspunkter på sidene<br />

Nettovolum kjøl 128 liter<br />

Automatisk avriming med vannfordamping<br />

Nettovolum 0 °C-sone 56 liter<br />

Automatisk avriming med vannfordamping<br />

Nettovolum frys 61 liter<br />

No Frost-teknikk og hurtiginnfrysing<br />

Medfølgende tilbehør<br />

2 x Fryseelementer<br />

2 x Eggholder<br />

1 x Vin- og champagnehylle<br />

1 x Glasskål<br />

1 x Isterningsbrett<br />

1 x Gastronorm-panne 1/3 i rustfritt stål<br />

1 x Gastronorm-lokk 1/3 i rustfritt stål<br />

RB 289 203 uten front 23200 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Nisjebredde 56 cm, nisjehøyde 177.5 cm<br />

Kombineres med fryser RF 287 (side-by-side)<br />

Elektronisk temperaturregulering med display<br />

Lettløpende fullt uttrekkbare teleskophyller og<br />

en dempet stenging gir en myk og kontrollert<br />

innskyting av hyller<br />

Tre klimasoner inkl. ferskvaresone nær 0 °C<br />

Klar innvendig belysning med integrerte ikkeblendende<br />

lyspunkter på sidene<br />

Dynamisk kjøling<br />

Større plass innvendig med 302 liter<br />

nettovolum takket være ny plassering av<br />

kompressor<br />

Nettovolum kjøl 225 liter<br />

Vin- og champagnehylle for 4 flasker, kan slås<br />

helt sammen<br />

Nettovolum 0 °C-sone 77 liter<br />

Medfølgende tilbehør<br />

2 x Eggholder<br />

1 x Vin- og champagnehylle<br />

1 x Glasskål<br />

1 x Gastronorm-panne 1/3 i rustfritt stål<br />

1 x Gastronorm-lokk 1/3 i rustfritt stål<br />

RC 289 203 uten front 22700 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_<br />

Nisjebredde 56 cm, nisjehøyde 177.5 cm<br />

Nettovolum frys 27 liter `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

Elektronisk temperaturregulering med display Nettovolum kjøl 180 liter<br />

RT 289 203 uten front 22700 kr*<br />

Lettløpende fullt uttrekkbare teleskophyller og Nettovolum 0 °C-sone 77 liter<br />

en dempet stenging gir en myk og kontrollert<br />

innskyting av hyller<br />

Medfølgende tilbehør<br />

*Veiledende pris<br />

Fire klimasoner inkl. ferskvaresone nær 0 °C<br />

2 x Eggholder<br />

Klar innvendig belysning med integrerte ikkeblendende<br />

lyspunkter på sidene<br />

1 x Vin- og champagnehylle<br />

1 x Glasskål<br />

Større plass innvendig med 284 liter 1 x Isterningsbrett<br />

nettovolum takket være ny plassering av 1 x Gastronorm-panne 1/3 i rustfritt stål<br />

kompressor<br />

1 x Gastronorm-lokk 1/3 i rustfritt stål<br />

Vario kjøle-/frysekombinasjon Serie 200<br />

Nisjebredde 56 cm, nisjehøyde 177.5 cm<br />

Elektronisk temperaturregulering med display<br />

Lettløpende fullt uttrekkbare teleskophyller og<br />

en dempet stenging gir en myk og kontrollert<br />

innskyting av hyller<br />

Klar innvendig belysning med integrerte ikkeblendende<br />

lyspunkter på sidene<br />

Dynamisk kjøling<br />

Større plass innvendig med 259 liter<br />

nettovolum takket være ny plassering av<br />

kompressor<br />

Nettovolum kjøl 186 liter<br />

Automatisk avriming med vannfordamping<br />

3 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 2<br />

høydejusterbare og 1 fullt uttrekkbar<br />

Nettovolum frys 73 liter<br />

No Frost-teknikk og hurtiginnfrysing<br />

Medfølgende tilbehør<br />

2 x Fryseelementer<br />

2 x Eggholder<br />

1 x Vin- og champagnehylle<br />

1 x Glasskål<br />

1 x Isterningsbrett<br />

1 x Gastronorm-panne 1/3 i rustfritt stål<br />

1 x Gastronorm-lokk 1/3 i rustfritt stål<br />

RB 287 203 hvit 22200 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Vario Cooling Serie 400. 55


Vario Cooling serie 200 (fortsettelse)<br />

Vario kjøl Serie 200<br />

Nisjebredde 56 cm, nisjehøyde 140 cm<br />

Kombineres med fryser RF 247 (side-by-side)<br />

Elektronisk temperaturregulering med display<br />

Lettløpende fullt uttrekkbare teleskophyller og<br />

en dempet stenging gir en myk og kontrollert<br />

innskyting av hyller<br />

Tre klimasoner inkl. ferskvaresone nær 0 °C<br />

Klar innvendig belysning med integrerte ikkeblendende<br />

lyspunkter på sidene<br />

Dynamisk kjøling<br />

Større plass innvendig med 227 liter<br />

nettovolum takket være ny plassering av<br />

kompressor<br />

Nettovolum kjøl 172 liter<br />

Nettovolum 0 °C-sone 55 liter<br />

Medfølgende tilbehør<br />

2 x Eggholder<br />

1 x Vin- og champagnehylle<br />

1 x Glasskål<br />

1 x Gastronorm-panne 1/3 i rustfritt stål<br />

1 x Gastronorm-lokk 1/3 i rustfritt stål<br />

RC 249 203 uten front 20600 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Nisjebredde 56 cm, nisjehøyde 140 cm<br />

Elektronisk temperaturregulering med display<br />

Lettløpende fullt uttrekkbare teleskophyller og<br />

en dempet stenging gir en myk og kontrollert<br />

innskyting av hyller<br />

Fire klimasoner inkl. ferskvaresone nær 0 °C<br />

Klar innvendig belysning med integrerte ikkeblendende<br />

lyspunkter på sidene<br />

Større plass innvendig med 210 liter<br />

nettovolum takket være ny plassering av<br />

kompressor<br />

Nettovolum frys 27 liter<br />

Nettovolum kjøl 127 liter<br />

Nettovolum 0 °C-sone 56 liter<br />

Medfølgende tilbehør<br />

2 x Eggholder<br />

1 x Vin- og champagnehylle<br />

1 x Glasskål<br />

1 x Isterningsbrett<br />

1 x Gastronorm-panne 1/3 i rustfritt stål<br />

1 x Gastronorm-lokk 1/3 i rustfritt stål<br />

RT 249 203 uten front 20200 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Vario frys Serie 200<br />

Nisjebredde 56 cm, nisjehøyde 177.5 cm<br />

Kombineres med kjøl RC 289 (side-by-side)<br />

Elektronisk temperaturregulering med display<br />

Dempet dørlukkingssystem gjør at døren<br />

lukkes mykt og kontrollert<br />

Dynamisk kjøling<br />

No Frost-teknikk og hurtiginnfrysing<br />

Innfrysningskapasitet: 24 kg per døgn<br />

Lagringstid ved strømbrudd: 11 timer<br />

Større plass innvendig med 212 liter<br />

nettovolum takket være ny plassering av<br />

kompressor<br />

Medfølgende tilbehør<br />

2 x Fryseelementer<br />

1 x Isterningsbrett<br />

RF 287 202 uten front <strong>2015</strong>0 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Vario frys Serie 200<br />

Nisjebredde 56 cm, nisjehøyde 140 cm<br />

Kombineres med kjøl RC 249 (side-by-side)<br />

Dempet dørlukkingssystem gjør at døren<br />

lukkes mykt og kontrollert<br />

Dynamisk kjøling<br />

No Frost-teknikk og hurtiginnfrysing<br />

Innfrysningskapasitet: 23 kg per døgn<br />

Lagringstid ved strømbrudd: 11 timer<br />

Større plass innvendig med 158 liter<br />

nettovolum takket være ny plassering av<br />

kompressor<br />

Medfølgende tilbehør<br />

2 x Fryseelementer<br />

1 x Isterningsbrett<br />

RF 247 202 uten front 17700 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

Øvrigt kjøl<br />

`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

Kjøl-/frys-kombinasjon<br />

Bredde 70 cm, høyde 200 cm<br />

Fire klimasoner inkl. ferskvaresone<br />

Dørhyller av aluminiumsprofiler<br />

Nettovolum 395 liter<br />

Elektronisk temperaturregulering med digital<br />

temperaturvisning<br />

Nettovolum 261 liter<br />

No Frost-teknikk og hurtigkjøling<br />

4 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 3<br />

høydejusterbare.<br />

Nettovolum 46 liter<br />

1 grønnsaksskuff med luftfuktighet, full bredde,<br />

24 liter nettovolum, manuelt justerbar<br />

Nettovolum frys 92 liter<br />

No Frost-teknikk og hurtiginnfrysing<br />

Medfølgende tilbehør<br />

2 x Fryseelementer<br />

1 x Innfrysingsbrett<br />

2 x Eggholder<br />

1 x Vin- og champagnehylle<br />

1 x Glasskål<br />

1 x Isterningsbrett<br />

RB 292 311 stål/glass 23800 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: FRITTSTÅENDE SKAP<br />

56 Vario Cooling serie 200.


Kjøl/frys-kombinasjon<br />

Nisjebredde 56 cm, nisjehøyde 177.5 cm<br />

Tre klimasoner inkl. ferskvaresone<br />

Dempet dørlukkingssystem gjør at døren<br />

lukkes mykt og kontrollert<br />

Nettovolum 270 liter<br />

Nettovolum kjøl 190 liter<br />

Dørhyller av aluminiumsprofiler<br />

5 sikkerhetsglasshyller, hvorav 1 er fullt<br />

uttrekkbare og 4 høydejusterbare<br />

1 fuktighetsskuff i full bredde for grønnsaker<br />

med 21 liter nettovolum, manuelt kontrollerbar<br />

Nettovolum frys 61 liter<br />

Innovativ avrimingsteknologi:<br />

- Redusert energiforbruk takket være nytt<br />

fordampingsdesign<br />

- Raskere avriming og enklere rengjøring på<br />

grunn av mindre kraftig og jevnere isdannelse<br />

- Sikkerhetsglasshylle mellom fryserhyllene<br />

Medfølgende tilbehør<br />

2 x Fryseelementer<br />

2 x Eggholder<br />

1 x Vin- og champagnehylle<br />

1 x Isterningsbrett<br />

RB 282 203 uten front 14000 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Kjøleskap<br />

Nisjebredde 56 cm, nisjehøyde 177.5 cm<br />

To klimasoner inkl. ferskvaresoner<br />

Nettovolum 319 liter<br />

Klar innvendig belysning med integrerte ikkeblendende<br />

lyspunkter på sidene<br />

2 store dørhyller med aluminiumsprofil for<br />

flasker, med fleksibel flaskeholder<br />

Vin- og champagnehylle for 4 flasker, kan slås<br />

helt sammen<br />

Høydejusterbare glasshyller av sikkerhetsglass<br />

Dempet dørlukkingssystem gjør at døren<br />

lukkes mykt og kontrollert<br />

Dørhyller av aluminiumsprofiler<br />

1 fuktighetsskuff i full bredde for grønnsaker,<br />

manuelt kontrollerbar<br />

Medfølgende tilbehør<br />

2 x Eggholder<br />

1 x Vin- og champagnehylle<br />

RC 282 203 uten front 13000 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Kjøl/frys-kombinasjon<br />

Nisjebredde 56 cm, nisjehøyde 177.5 cm<br />

Dempet dørlukkingssystem gjør at døren<br />

lukkes mykt og kontrollert<br />

Dynamisk kjøling<br />

Klar innvendig belysning med integrerte ikkeblendende<br />

lyspunkter på sidene<br />

Tre klimasoner inkl. ferskvaresone<br />

4 hyller av sikkerhetsglass, derav 1 er fullt<br />

uttrekkbar og 4 kan høydejusteres<br />

Vin- og champagnehylle for 4 flasker, kan slås<br />

helt sammen<br />

1 fuktighetsskuff i full bredde for grønnsaker,<br />

manuelt kontrollerbar<br />

Nettovolum kjøl 252 liter<br />

Nettovolum frys 34 liter<br />

Medfølgende tilbehør<br />

2 x Eggholder<br />

1 x Vin- og champagnehylle<br />

1 x Isterningsbrett<br />

RT 282 203 uten front 12400 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Kjøleskap<br />

Nisjebredde 56 cm, nisjehøyde 140 cm<br />

Elektronisk temperaturregulering med digital<br />

display<br />

Dempet dørlukkingssystem gjør at døren<br />

lukkes mykt og kontrollert<br />

Dynamisk kjøling<br />

Klar innvendig belysning med integrerte ikkeblendende<br />

lyspunkter på sidene<br />

To klimasoner inkl. friskkjøling nær 0 °C<br />

4 hyller av sikkerhetsglass, derav 1 er fullt<br />

uttrekkbar og 4 kan høydejusteres<br />

Vin- og champagnehylle for 4 flasker, kan slås<br />

helt sammen<br />

2 ferskvareskuffer<br />

Nettovolum kjøl 163 liter<br />

Nettovolum 0 °C-sone 59 liter<br />

Medfølgende tilbehør<br />

2 x Eggholder<br />

1 x Vin- og champagnehylle<br />

RC 242 203 uten front 11800 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

Kjøl/frys-kombinasjon<br />

2 ferskvareskuffer<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_<br />

Nisjebredde 56 cm, nisjehøyde 140 cm<br />

Nettovolum kjøl 130 liter`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

RT 242 203 uten front 11300 kr*<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

Dempet dørlukkingssystem gjør at døren<br />

Nettovolum 0 °C-sone 59 liter<br />

lukkes mykt og kontrollert<br />

Nettovolum frys 15 liter<br />

*Veiledende pris<br />

Dynamisk kjøling<br />

Klar innvendig belysning med integrerte ikkeblendende<br />

lyspunkter på sidene<br />

2 x Eggholder<br />

Medfølgende tilbehør<br />

Tre klimasoner inkl. ferskvaresone nær 0 °C 1 x Vin- og champagnehylle<br />

3 hyller av sikkerhetsglass, derav 1 er fullt 1 x Isterningsbrett<br />

uttrekkbar og 3 kan høydejusteres<br />

1 x Forvaringsboks med lokk<br />

Vin- og champagnehylle for 4 flasker, kan slås<br />

helt sammen<br />

Kjøleskap<br />

Nisjebredde 56 cm, nisjehøyde 122.5 cm<br />

Dempet dørlukkingssystem gjør at døren<br />

lukkes mykt og kontrollert<br />

Dynamisk kjøling<br />

Klar innvendig belysning med integrerte ikkeblendende<br />

lyspunkter på sidene<br />

To klimasoner inkl. friskkjøling nær 0 °C<br />

4 hyller av sikkerhetsglass, derav 1 er fullt<br />

uttrekkbar og 4 kan høydejusteres<br />

Vin- og champagnehylle for 4 flasker, kan slås<br />

helt sammen<br />

2 ferskvareskuffer<br />

Nettovolum kjøl 128 liter<br />

Nettovolum 0 °C-sone 59 liter<br />

Medfølgende tilbehør<br />

2 x Eggholder<br />

1 x Vin- og champagnehylle<br />

RC 222 101 uten front 10900 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Øvrigt kjøl. 57


Øvrigt kjøl (fortsettelse)<br />

Kjøl/frys-kombinasjon<br />

Nisjebredde 56 cm, nisjehøyde 122.5 cm<br />

Dempet dørlukkingssystem gjør at døren<br />

lukkes mykt og kontrollert<br />

Dynamisk kjøling<br />

Klar innvendig belysning med integrerte ikkeblendende<br />

lyspunkter på sidene<br />

Tre klimasoner inkl. ferskvaresone nær 0 °C<br />

2 hyller av sikkerhetsglass, derav 1 er fullt<br />

uttrekkbar og 2 kan høydejusteres<br />

Vin- og champagnehylle for 4 flasker, kan slås<br />

helt sammen<br />

2 ferskvareskuffer<br />

Nettovolum kjøl 95 liter<br />

Nettovolum 0 °C-sone 59 liter<br />

Nettovolum frys 15 liter<br />

Medfølgende tilbehør<br />

2 x Eggholder<br />

1 x Vin- og champagnehylle<br />

1 x Isterningsbrett<br />

RT 222 102 uten front 10300 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Nisjebredde 56 cm, nisjehøyde 122.5 cm<br />

To klimasoner inkl. ferskvaresoner<br />

Høydejusterbare glasshyller av sikkerhetsglass<br />

Dørhyller av aluminiumsprofiler<br />

Dempet dørlukkingssystem gjør at døren<br />

lukkes mykt og kontrollert<br />

Elektronisk temperaturregulering med digital<br />

display<br />

Automatisk avriming med vannfordamping<br />

Nettovolum kjøl 211 liter<br />

1 grønnsaksskuff med luftfuktighet med 20 liter<br />

nettovolum i full bredd, manuelt reguleret<br />

Medfølgende tilbehør<br />

2 x Eggholder<br />

1 x Vin- og champagnehylle<br />

RC 222 203 uten front 9300 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Kjøl/frys-kombinasjon<br />

Nisjebredde 56 cm, nisjehøyde 122.5 cm<br />

Tre klimasoner inkl. ferskvaresone<br />

Høydejusterbare glasshyller av sikkerhetsglass<br />

Dørhyller av aluminiumsprofiler<br />

Dempet dørlukkingssystem gjør at døren<br />

lukkes mykt og kontrollert<br />

Nettovolum kjøl 180 liter<br />

Nettovolum frys 15 liter<br />

Medfølgende tilbehør<br />

2 x Eggholder<br />

1 x Vin- og champagnehylle<br />

1 x Isterningsbrett<br />

RT 222 203 uten front 8900 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Kjøleskap<br />

Nisjebredde 60 cm, nisjehøyde 82 cm<br />

Kombineres med fryser RF 200 (side-by-sideløsning)<br />

Dempet dørlukkingssystem gjør at døren<br />

lukkes mykt og kontrollert<br />

3 hyller av sikkerhetsglass, derav 2 som kan<br />

høyejusteres<br />

1 stor dørhylle for flasker<br />

2 dørhyller<br />

1 stor grønsaksskuff<br />

Automatisk avriming med vannfordamping<br />

Nettovolum 137 liter<br />

Medfølgende tilbehør<br />

1 x Eggholder<br />

RC 200 202 uten front 8300 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Fryseskap<br />

Lagringstid ved strømbrudd: 23 timer<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_<br />

Nisjebredde 60 cm, nisjehøyde 82 cm<br />

3 fryseskuffer<br />

`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

RF 200 202 uten front 8300 kr*<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

Kombineres med kjøl RC 200 (side-by-side) Nettovolum 98 liter<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_<br />

Dempet dørlukkingssystem gjør at døren<br />

`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

lukkes mykt og kontrollert<br />

Medfølgende tilbehør<br />

*Veiledende pris<br />

Hurtigfrysing<br />

2 x Fryseelementer<br />

Firestjerners fryser<br />

1 x Isterningsbrett<br />

Innfrysningskapasitet: 12 kg per døgn<br />

Nisjebredde 60 cm, nisjehøyde 82 cm<br />

Dempet dørlukkingssystem gjør at døren<br />

lukkes mykt og kontrollert<br />

Innfrysningskapasitet: 2 kg per døgn<br />

Automatisk avriming med vannfordamping<br />

Nettovolum 123 liter<br />

Nettovolum kjøl 108 liter<br />

Nettovolum frys 15 liter<br />

Firestjerners fryser<br />

Medfølgende tilbehør<br />

1 x Eggholder<br />

1 x Isterningsbrett<br />

RT 200 202 uten front 7800 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

58 Øvrigt kjøl.


Vin<br />

Nisjebredde 56 cm, nisjehøyde 122.1 cm<br />

To separat regulerbare klimasoner<br />

Eksakt temperaturregulering fra +5 °C til +<br />

20 °C<br />

Uttrekkbare flaskehyller i bøk med<br />

aluminiumsprofiler<br />

Presentasjonsbelysning, med dimmer, for hver<br />

temperaturesone<br />

Regulering av luftfuktighet<br />

6 flaskehyller, herav 4 uttrekkbare<br />

Mulighet til å lagre magnumflasker<br />

UV-beskyttelse<br />

Kapasitet 64 flasker av 0,75 liter standard<br />

flaskestørrelse<br />

RW 424 260 stål/glass 34000 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Nisjebredde 60 cm, nisjehøyde 82 cm<br />

To separat regulerbare klimasoner<br />

Eksakt temperaturregulering fra +5 °C til +<br />

20 °C<br />

Regulering av luftfuktighet<br />

UV-beskyttelse<br />

Uttrekkbare flaskehyller i bøk med<br />

aluminiumsprofiler<br />

Kapasitet 34 flasker<br />

Mulighet til å lagre magnumflasker<br />

Presentasjonsbelysning, med dimmer, for hver<br />

temperaturesone<br />

Døren kan låses<br />

RW 404 261 stål/glass 26600 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Ekstra tilbehør<br />

Forvaringsboks med lokk<br />

RA 030 100<br />

420 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Aktivt kullfilter, sett av 2 stk., for øvre og nedre<br />

temperatursone<br />

Passer til RW424260<br />

RA 050 200<br />

420 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Aktivt kullfilter til utbytte (1 stk) for begge<br />

temperatursonene<br />

Passer til RW404261<br />

RA 050 220<br />

300 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

Presentasjonshyller i aluminium (sett av 3 stk. for 3<br />

stk. flasker) for RW 424 RA 093 230 1750 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Glasshyller, sett om 2<br />

Passende til karafler, åpne flasker og humidor<br />

Passer til RW424260<br />

RA 492 200<br />

1800 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Vin. 59


Oppvaskmaskiner serie 400<br />

Optimal beskyttelse av ømtålig glass gjennom<br />

lavtemperaturtørking med Zeolit og intelligent<br />

vannavherding<br />

8 programmer med Aquasensor og 6<br />

spesialfunksjoner, som Power og Intensive:<br />

Ren og tørr oppvask på 57 minutter<br />

Intens vask i underkurven samtidig som glass i<br />

overkurven vaskes skånsomt<br />

Fleksibelt kurvsystem med lettløpende<br />

uttrekksskinner på alle nivåer og dempet<br />

lukking i over- og underkurv<br />

TFT-display med intuitiv kontroll av alle<br />

funksjoner<br />

Projisering av visning av resterende tid på<br />

kjøkkengulvet<br />

Klar innvendig belysning<br />

Push-to-open-system for perfekt integrasjon i<br />

håndtaksfrie møbelfronter<br />

Maks glasskapasitet: 23 vinglas<br />

Ekstra stillegående: 42 dB<br />

Projisering av visning av resterende tid<br />

Medfølgende tilbehør<br />

1 x Spyledyse til bakebrett<br />

1 x Glasskurv<br />

1 x Gastronorm-panneholder<br />

DF 480 160 uten front 16900 kr*<br />

DF 481 160¹ uten front 17200 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

¹Ekstra høy - 865 mm, nisjehøyde 865 - 925 mm<br />

Optimal beskyttelse av ømtålig glass gjennom<br />

lavtemperaturtørking med Zeolit og intelligent<br />

vannavherding<br />

8 programmer med Aquasensor og 6<br />

spesialfunksjoner, som Power og Intensive:<br />

Ren og tørr oppvask på 57 minutter<br />

Intens vask i underkurven samtidig som glass i<br />

overkurven vaskes skånsomt<br />

Fleksibelt kurvsystem med lettløpende<br />

uttrekksskinner på alle nivåer og dempet<br />

lukking i over- og underkurv<br />

TFT-display med intuitiv kontroll av alle<br />

funksjoner<br />

Klar innvendig belysning<br />

Maks glasskapasitet: 23 vinglas<br />

Push-to-open-system for perfekt integrasjon i<br />

håndtaksfrie møbelfronter<br />

Ekstra stillegående: 42 dB<br />

Info-Light<br />

Medfølgende tilbehør<br />

1 x Spyledyse til bakebrett<br />

1 x Glasskurv<br />

1 x Gastronorm-panneholder<br />

DF 480 160 F uten front 16900 kr*<br />

DF 481 160 F¹ uten front 17200 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

¹Ekstra høy - 865 mm, nisjehøyde 865 - 925 mm<br />

INFO: F = spesialmodell til kjøkken med ekstra lav sokkelhøyde (ned til<br />

65 mm)<br />

Oppvaskmaskiner serie 200<br />

Døren åpnes automatisk ved programslutt<br />

(Standard Eco 50 °C), noe som bidrar til den<br />

hygieniske tørkeprosessen<br />

6 programmer med Aquasensor og 4<br />

spesialfunksjoner, som Power og Intensive:<br />

Ren og tørr oppvask på 59 minutter<br />

Intens vask i underkurven samtidig som glass i<br />

overkurven vaskes skånsomt<br />

Fleksibelt kurvsystem med lettløpende uttrekk<br />

på alle nivåer<br />

TFT-display med intuitiv kontroll av alle<br />

funksjoner<br />

Klar innvendig belysning<br />

Maks glasskapasitet: 23 vinglas<br />

Ekstra stillegående: 42 dB<br />

Medfølgende tilbehør<br />

1 x Spyledyse til bakebrett<br />

DF 260 163 uten front 11850 kr*<br />

DF 260 163 F uten front 11850 kr*<br />

DF 261 163¹ uten front 12150 kr*<br />

DF 261 163 F¹ uten front 12150 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

¹Ekstra høy - 865 mm, nisjehøyde 865 - 925 mm<br />

INFO: F = spesialmodell til kjøkken med ekstra lav sokkelhøyde (ned til<br />

65 mm)<br />

6 programmer med Aquasensor og 2<br />

Klar innvendig belysning<br />

spesialfunksjoner, Power og Intensive:<br />

Fleksibelt kurvsystem<br />

Ren og tørr oppvask på 59 minutter<br />

Ekstra stillegående: 44 dB<br />

DF 250 160 uten front 10500 kr*<br />

Intens vask i underkurven samtidig som glass i<br />

overkurven vaskes skånsomt<br />

Medfølgende tilbehør<br />

DF 251 160¹ uten front 10800 kr*<br />

TFT-display med intuitiv kontroll av alle 1 x Spyledyse til bakebrett<br />

funksjoner<br />

*Veiledende pris<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_<br />

¹Ekstra høy - 865 mm, nisjehøyde 865 - 925 mm<br />

`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

Døren åpnes automatisk ved programslutt<br />

(Standard Eco 50 °C), noe som bidrar til den<br />

hygieniske tørkeprosessen<br />

6 programmer med Aquasensor og 4<br />

spesialfunksjoner, som Power og Intensive:<br />

Ren og tørr oppvask på 59 minutter<br />

Intens vask i underkurven samtidig som glass i<br />

overkurven vaskes skånsomt<br />

Fleksibelt kurvsystem med lettløpende uttrekk<br />

på alle nivåer<br />

TFT-display med intuitiv kontroll av alle<br />

funksjoner<br />

Klar innvendig belysning<br />

Maks glasskapasitet: 23 vinglas<br />

Ekstra stillegående: 42 dB<br />

Medfølgende tilbehør<br />

1 x Spyledyse til bakebrett<br />

DI 260 110 edelstål 10400 kr*<br />

DI 261 110¹ edelstål 10700 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

¹Ekstra høy - 865 mm, nisjehøyde 865 - 925 mm<br />

60 Oppvaskmaskiner.


Høyde 81.5 cm, bredde 45 cm<br />

Fleksibelt kurvsystem inklusive bestikkskuff<br />

Projisering av visning av resterende tid på<br />

kjøkkengulvet<br />

Klar innvendig belysning<br />

Fleksibelt kurvsystem<br />

Bestikkskuff<br />

Plass for 10 sett servise<br />

Ekstra stillegående: 44 dB<br />

Medfølgende tilbehør<br />

1 x Spyledyse til bakebrett<br />

DF 250 140 uten front 10500 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Ekstra tilbehør<br />

Lister i edelstål for 81,5 cm høye oppvaskmaskiner<br />

For å dekke gapet mellom maskinen og<br />

kjøkkeninnredningen, samt for å feste<br />

oppvaskmaskinen bedre i nisjen.<br />

B x D i cm: 2,2 x 2,0.<br />

Passer til DF250160, DF260142, DF260163,<br />

DF260163F, DF480160, DF480160F,<br />

DI260110, DI261110<br />

DA 020 010<br />

*Veiledende pris<br />

500 kr*<br />

Lister i edelstål for 86,5 cm høye oppvaskmaskiner<br />

For å dekke gapet mellom maskinen og<br />

kjøkkeninnredningen, samt for å feste<br />

oppvaskmaskinen bedre i nisjen.<br />

B x D i cm: 2,2 x 2,0.<br />

Passer til DF251160, DF261163, DF261163F,<br />

DI261110, DF481160, DF481160F<br />

DA 020 110<br />

*Veiledende pris<br />

500 kr*<br />

Hengsler for alle helintegrerte oppvaskmaskiner<br />

Innbyggingsløsning for alle oppvaskmaskiner<br />

med nisjehøyde opp til 92 cm<br />

Passer til DF250160, DF251160, DF260163,<br />

DF261163, DF480160, DF481160 DA 021 000 1350 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Vario-skuff, inkl. uttrekksskinner<br />

3. nivå over overkurven<br />

Til større bestikk, kjøkkenredskap og<br />

espressosett<br />

Kapasitet med 3 nivåer 14 kuverter<br />

Passer til DF250160, DF251160 DA 041 061 1020 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

Bestikkskuff med lettløpende uttrekk<br />

3. nivå over overkurven<br />

Til større bestikk, kjøkkenredskap og<br />

espressosett<br />

Plass til 13 kuverter med alle tre nivåene<br />

Passer til DF260163, DF260163F, DF261163,<br />

DF261163F, DF480160, DF480160F,<br />

DF481160, DF481160F, DI260110, DI261110<br />

DA 041 160<br />

*Veiledende pris<br />

1360 kr*<br />

Sølvtøykassett for alle oppvaskmaskiner<br />

Lagd i aluminium for å forhindre rustangrep på<br />

sølvbestikk<br />

Plasseres enkelt i bestikkurven<br />

Passer til DF250160, DF251160, DF260163,<br />

DF260163F, DF261163, DF261163F,<br />

DF480160, DF480160F, DF481160,<br />

DF481160F, DI260110, DI261110<br />

DA 042 030<br />

*Veiledende pris<br />

350 kr*<br />

Oppvaskmaskiner. 61


Ekstra tilbehør (fortsettelse)<br />

Holder for stettglass<br />

Gir stabil plassering av inntil fire høye<br />

stettglass under vaskeprosesser og sikrer et<br />

optimalt vaskeresultat<br />

Plasseres i underkurven<br />

Passer til DF250160, DF251160, DF260163,<br />

DF260163F, DF261163, DF261163F,<br />

DF480160, DF480160F, DF481160,<br />

DF481160F, DI260110, DI261110<br />

DA 043 000<br />

*Veiledende pris<br />

190 kr*<br />

Glass basket<br />

Spesiell glasskurv for å forhindre at kopper<br />

eller glass med høy stett tipper<br />

Holderne i underkurven legges ned ved<br />

plassering av glasskurven<br />

Rommer maks. 12 glass med høy stett eller 24<br />

kopper<br />

Passer til DF 250/251...<br />

DA 043 060<br />

*Veiledende pris<br />

650 kr*<br />

Edelstålfront bak glass for 81,5 cm høye<br />

oppvaskmaskiner, med håndtak<br />

Høyde regulerbar 49 mm, høyde 67 til 71,9 cm.<br />

B x D i cm: 59 x 1,9.<br />

Håndtak: B x D x ø i cm: 45 x 4,9 x 1,4.<br />

Passer til DF250160, DF260163, DF480160<br />

DA 231 010<br />

*Veiledende pris<br />

2700 kr*<br />

Edelstålfront bak glass for 86,5 cm høye<br />

oppvaskmaskiner, med håndtak<br />

Høyde justerbar 49 mm, høyde 72 til 76,9 cm.<br />

Håndtak: B x D x ø i cm: 45 x 4,9 x 1,4.<br />

Passer til DF251160, DF261163, DF481160 DA 231 110 2700 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Aqua-Stop forlenger (lengde 2 m) for alle<br />

oppvaskmaskiner<br />

Forlenger vanntilkobling og avløp inntil 3,6<br />

meter.<br />

Passer til BS470100, BS470101, BS470110,<br />

BS470111, BS471100, BS471101,<br />

BS471110, BS471111, BS474100,<br />

BS475100, BS475101, BS475110,<br />

BS475111, BS484110, BS484111,<br />

BS485110, BS485111, DF250140, DF250160,<br />

DF251160, DF260163, DF260163F,<br />

DF261163, DF261163F, DF480160,<br />

DF480160F, DF481160, DF481160F,<br />

DI260110, DI261110<br />

GZ 010 011<br />

*Veiledende pris<br />

350 kr*<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_<br />

BS474101, BS474110, BS474111,<br />

`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

Vaskemaskin<br />

Intelligent doseringssystem iDos for<br />

automatisk dosering av flytende vaskemiddel<br />

og skyllemiddel<br />

2 iDos-beholdere med 1,3 og 0,5 l kapasitet for<br />

flytende vaskemiddel eller skyllemiddel<br />

Innebygd vekt veier tøyet, viser i prosent hvor<br />

full maskinen er og anbefaler<br />

vaskemiddeldosering<br />

Ekstra programmer: Gardiner, Nattprogram,<br />

Trommelrengjøring, Skylling, Sentrifugering,<br />

Myk sentrifugering, Utpumping<br />

Flekkfjerningssystem for spesifikke<br />

programmer<br />

9 kg tromle med innvendig belysning<br />

Stor dør med 180 ° åpningsvinkel<br />

Ny motorteknologi for høyere ytelse, lengre<br />

levetid, lavere energiforbruk og lavere støynivå<br />

Frittstående, underbyggingsbar eller<br />

stablingsbar<br />

Kan perfekt kombineres med WT 260 100<br />

WM 260 162 hvit 15000 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

62 Oppvaskmaskiner.


Tørketrommel<br />

Frittstående, underbyggingsbar eller<br />

stablingsbar<br />

Kan kombineres perfekt med WM 260 161<br />

Stor tromle med innvendig belysning<br />

varioSoft-trommel<br />

Kapasitet: 1 til 8 kg<br />

Selvrensende varmeveksler, høyeste komfort<br />

og alltid lavt forbruk<br />

Varmepumpeteknologi<br />

Touch-betjening<br />

TFT-display med klartekst og symboler<br />

Display med programforløp og resttid<br />

WT 260 100 hvit 14100 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Ekstra tilbehør<br />

Sammenbyggingssett med uttrekkbar hylle<br />

Passer til WT260100<br />

WA 032 001<br />

1150 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

Håndtak<br />

Håndtak med 2 fester, edelstål<br />

GH 020 010 20cm/177mm 190 kr*<br />

GH 025 010 25cm/277mm 240 kr*<br />

GH 030 010 30cm/277mm 290 kr*<br />

GH 035 010 35cm/327mm 340 kr*<br />

GH 040 010 40cm/377mm 390 kr*<br />

GH 045 010 45cm/427mm 440 kr*<br />

GH 050 010 50cm/477mm 490 kr*<br />

GH 060 010 60cm/577mm 580 kr*<br />

GH 070 010 70cm/677mm 680 kr*<br />

GH 080 010 80cm/777mm 780 kr*<br />

GH 090 010 90cm/877mm 880 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: Målene er cm lengde/boreavstand mm<br />

Håndtak med 2 fester, aluminium<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

GH 020 030 20cm/177mm 190 kr*<br />

GH 025 030 25cm/277mm 240 kr*<br />

`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

GH 030 030 30cm/277mm 290 kr*<br />

GH 035 030 35cm/327mm 340 kr*<br />

GH 040 030 40cm/377mm 390 kr*<br />

GH 045 030 45cm/427mm 440 kr*<br />

GH 050 030 50cm/477mm 490 kr*<br />

GH 060 030 60cm/577mm 580 kr*<br />

GH 070 030 70cm/677mm 680 kr*<br />

GH 080 030 80cm/777mm 780 kr*<br />

GH 090 030 90cm/877mm 880 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: Målene er cm lengde/boreavstand mm<br />

Vask/Tørk. 63


Håndtak (fortsettelse)<br />

Håndtak med 3 fester, aluminium<br />

GH 110 030 110/538,5 1070 kr*<br />

GH 120 030 120/588,5 1160 kr*<br />

GH 140 030 160/788,5 1360 kr*<br />

GH 160 030 160/788,5 1550 kr*<br />

GH 180 030 180/888,5 1750 kr*<br />

GH 200 030 200/988,5 1940 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: Målene er cm lengde/boreavstand mm<br />

Håndtak med 3 fester, edelstål<br />

GH 110 010 110/538,5 1070 kr*<br />

GH 120 010 120/588,5 1160 kr*<br />

GH 140 010 140/688,5 1360 kr*<br />

GH 160 010 160/788,5 1550 kr*<br />

GH 180 010 180/888,5 1750 kr*<br />

GH 200 010 200/988,5 1940 kr*<br />

*Veiledende pris<br />

INFO: Målene er cm lengde/boreavstand mm<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

!"#$%&'()*+,-./01234z:;?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_<br />

±²³´μ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ<br />

`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°<br />

64 Håndtak.


Alminnelige leverings- og salgsbetingelser<br />

BSH Husholdningsapparater AS<br />

Oppdatert januar 2014<br />

I. Generelt<br />

1. De følgende alminnelige leverings- og salgsbetingelser (”Vilkårene”) skal få<br />

anvendelse på alt salg og alle leveranser av produkter fra BSH<br />

Husholdningsapparater AS (”BSH”) unntatt produkter av varemerket <strong>Gaggenau</strong> til<br />

forhandlere (”Forhandleren”) i Norge.<br />

2. Alle forandringer, tillegg eller andre vilkår som gjelder levering og salg fra BSH,<br />

krever BSHs forutgående skriftelige godkjenning for at de skal kunne gjøres<br />

gjeldende. BSH er ikke bundet av slike forandringer eller tillegg som ikke skriftlig har<br />

blitt godkjent av BSH, selv om forandringene eller tilleggene ikke uttrykkelig har blitt<br />

sagt å ikke skulle gjelde.<br />

II.<br />

Bestillinger<br />

1. En bestilling eller forespørsel om levering er bindende for BSH først når en skriftlig<br />

ordrebekreftelse har blitt utstedt til Forhandleren eller når bestillingen har blitt levert.<br />

En bekreftelse på at en bestilling er mottatt skal ikke betraktes som noe annet enn at<br />

bestillingen har blitt mottatt av BSH og medfører ikke at BSH har godkjent<br />

bestillingens innhold.<br />

2. Den bindende ordrebekreftelse og disse Vilkår utgjør til sammen ”Avtalen”.<br />

III.<br />

Priser, leveranse og ansvar for transportskader<br />

1. Den pris som BSHs forhandlere skal betale for produktene skal inkludere sedvanlig<br />

emballering, men angis uten frakt, miljøgebyr (Waste Electrical & Electronical<br />

Equipment) og mva. Transportavgiften og eventuelt miljøgebyr, som begge er skatteog<br />

momspliktig, faktureres i henhold til bestemmelsene nedenfor, samt gjeldende<br />

skattelovgivning.<br />

2. Frakt belastes etter de til enhver tid gjeldende sonesatser, for tiden:<br />

6,0 % for Østlandsområdet<br />

6,6 % for Agderfylkene<br />

7,5 % for Vestlandet og Trøndelag<br />

9,6 % for landet forøvrig<br />

3. Alle leveranser til andre adresser enn Forhandlerens ordinære leveringsadresse skal<br />

avtales særskilt mellom partene, dog begrenses tjenesten av leveringsadressen. For<br />

levering til andre adresser enn Forhandlerens ordinære leveringsadresse tilkommer<br />

en avgift på 400 kroner eks. mva..<br />

4. Følgende tjenester kan tilbys etter avtale mot en ekstra avgift:<br />

Innbæring belastes med et tilleggsgebyr, for tiden 300 kroner eks. mva, per ordre.<br />

Unntak er ved levering av ordre med ”amerikanerskap” (side-by-side), hvis speditør<br />

kan påta seg oppdraget. Avgiften for tiden er 2300 kroner eks. mva.<br />

5. Miljøgebyrer belastes i samsvar med avfallsforskriften (forskrift 2004-06-01 nr 930).<br />

6. Særlige ønsker fra Forhandleren (eks. ekspresslevering, garantert leveranse på en<br />

spesiell dag og et spesielt tidspunkt, spesiell transportør) skal så langt det er mulig<br />

forsøkes etterkommet. Eventuelle ekstrakostnader knyttet til slike særlige ønsker<br />

skal belastes Forhandleren.<br />

7. Risikoen går over til Forhandleren når produktet har blitt levert av transportøren på<br />

det angitte leveringsstedet. Forhandleren skal ha ansvaret for at produktene blir mottatt<br />

på avtalt sted for lossing. Forhandleren skal holde BSH skadesløs for det tap<br />

som oppstår som en følge av at Forhandleren ikke mottar produktene på avtalt tidspunkt.<br />

8. Dersom produktene er klare til levering, men leveringen forsinkes på grunn av forhold<br />

utenfor BSHs kontroll, skal risikoen gå over til Forhandleren når Forhandleren<br />

mottar varsel om at produktene er klare til levering.<br />

9. Forhandleren har selv ansvaret for å bære kostnadene ved håndtering av emballasjen<br />

som følger forsendelsen.<br />

IV.<br />

Forsinkelse<br />

1. Dersom BSH er forsinket med leveringen og Forhandleren har gitt BSH en rimelig<br />

frist til å levere, og BSH ikke har levert før utløpet av denne fristen, skal Forhandleren<br />

ha rett til å kansellere ordren. Forhandleren har utover dette ingen rett til å gjøre<br />

øvrige misligholdsbeføyelser gjeldende, eller kreve noen erstatning på grunn av<br />

BSHs forsinkelse ved at Forhandleren har kansellert ordren.<br />

2. Om leveringstidspunktet, etter at BSH har oversendt bekreftelse på at ordren er klar<br />

for levering, blir utsatt etter krav fra Forhandleren og produktet av den grunn forblir<br />

oppbevart av BSH, skal det for hver påbegynte måned påløpe en oppbevaringsavgift<br />

på 0,5 % av kjøpesummen. Oppbevaringsavgiften skal totalt sett ikke overstiger 5%<br />

av kjøpesummen. Om en av partene kan dokumentere at de reelle<br />

oppbevaringskostnadene er høyere eller lavere enn oppbevaringsavgiften, skal de<br />

dokumenterte oppbevaringskostnadene gjelde.<br />

3. Dersom det på grunn av forhold som ligger utenfor BSHs kontroll, slik som<br />

eksempelvis naturkatastrofer, krig, sivil urolighet, statlige myndigheters inngripen,<br />

strømbrudd eller arbeidskonflikter, som påvirker BSH eller BSHs leverandører, og<br />

det av den grunn ikke er mulig å levere til avtalt tid, skal tidspunktet for levering<br />

utsettes forholdsmessig. Om de forhold som ligger utenfor BSHs kontroll vedvarer<br />

utover en periode på fire (4) uker, skal hver part ha rett til å kansellere ordren, uten<br />

at den annen part kan gjøre gjeldende misligholdsbeføyelser.<br />

V. Betaling<br />

1. Så fremt noe annet ikke har blitt skriftlig avtalt, skal betaling skje 30 dager fra<br />

fakturadato. Betalingen anses å ha funnet sted den dag BSH har tilgang til pengene.<br />

Om betaling ikke har funnet sted innen denne fristen, skal betalingen anses å være<br />

forsinket. Eventuell purring og kravhåndtering vil bli ivaretatt av Intrum Justitia AB.<br />

Ved purring av forfalte fakturaer på varer eller tjeneste påløper et purregebyr etter<br />

de til en hver tid gjeldende satser.<br />

2. Ved forsinket betaling skal BSH kunne kreve forsinkelsesrente etter den til enhver tid<br />

gjeldende forsinkelsesrentesats.<br />

3. Dersom BSH har grunn til å anta at betaling ikke kommer til å finne sted som avtalt,<br />

skal Forhandleren, dersom BSH krever det, stille sikkerhet for betalingen.<br />

Sikkerheten skal godtas av BSH. Dersom slik sikkerhet ikke kan stilles, har BSH rett<br />

til å kreve forskuddsbetaling.<br />

4. Innsigelser mot BSHs fakturaer skal fremsettes innen sju (7) dager fra mottatt faktura,<br />

for at slike innvendinger skal kunne gjøres gjeldene.<br />

5. Forhandlerens rett til motregning er begrenset til krav som enten er ubestridte eller<br />

rettskraftig avgjort.<br />

VI. Eiendomsrett<br />

1. Eiendomsretten går ikke over til Forhandleren før BSH har mottatt full betaling for de<br />

bestilte produkter (salgspant)<br />

2. Ved mislighold eller antesipert mislighold (særlig i forhold til betaling); dersom Forhandleren<br />

blir tatt under konkursbehandling eller annen insolvensbehandling; ved<br />

omorganisering; ved omstrukturering; dersom det blir iverksatt rettslige skritt for å<br />

etablere utlegg eller tilsvarende, eller tilsvarende sammenliknbare forhold indikerer at<br />

Forhandleren ikke kommer til å kunne oppfylle sine forpliktelser etter avtalen, skal<br />

BSH være berettiget til å heve Avtalen, enten i sin helhet eller kun for den berørte<br />

ordren og deretter få tilbakeført de produkter som er omfattet av salgspantet etter at<br />

Forhandleren har blitt varslet. Forhandleren skal uten ugrunnet opphold tilbakeføre<br />

produktene til BSH.<br />

3. Dersom BSH har fått tilbakeført produkter som har vært beheftet med salgspant, jf.<br />

over, vil BSH, etter å ha underrettet Forhandleren, kunne foreta dekningssalg og<br />

være berettiget til å motta betaling fra slikt dekningssalg. Når BSH får tilbakeført<br />

produkter som er beheftet med salgspant, skal en eventuell verdireduksjon, som har<br />

oppstått mellom levering og overleveringen vurderes. Slik verdireduksjon skal<br />

erstattes av Forhandleren.<br />

4. Dersom Forhandleren har sammenføyet produktet med en fast eiendom eller en<br />

annen hovedting, skal alle rettigheter som hører til Forhandleren, som en konsekvens<br />

av slik sammenføyning, overføres til BSH. Overføringen er begrenset til det beløp<br />

som tilsvarer fakturert verdi av produktene som er beheftet med salgspant, tillagt<br />

10%.<br />

5. Forhandleren skal umiddelbart underrette BSH om tap, skade eller utlegg, eller andre<br />

rettslige skritt som iverksettes av tredjepart i forhold til produkter som er beheftet<br />

med salgspant. Dersom det blir etablert utlegg i produkter beheftet med salgspant,<br />

skal Forhandleren umiddelbart oversende det rettslige grunnlag for utlegget, samt en<br />

bekreftelse til BSH om at produktene det er etablert utlegg i er identiske med de<br />

produkter som er omfattet av BSHs salgspant. Forhandleren skal dekke alle<br />

kostnader knyttet til nødvendige rettslige skritt for å få opphevet eller satt til side<br />

utlegget.<br />

VII. Undersøkelsesplikt og reklamasjon<br />

1. De leverte produkter skal undersøkes av Forhandleren ved produktenes ankomst til<br />

den avtalte leveringsadresse mens transportøren er til stede. Bekreftelse av Forhandlerens<br />

ordre skjer i samsvar med følgeseddelen. Dersom produkter savnes, har<br />

synlige skader, skader på forpakning eller emballasje eller andre skader, skal dette<br />

tydelig angis på følgeseddelen og bekreftes skriftlig av transportøren, samt at Forhandleren<br />

uten ugrunnet opphold og senest innen sju (7) dager etter at produktene<br />

er mottatt meddele BSH om skadene. Dersom skade på forpakning eller emballasje<br />

er tydelig, og det er grunn til å tro at produktet er skadet, skal Forhandleren også<br />

undersøke produktet. BSH er ikke ansvarlig for skader som burde ha blitt avdekket<br />

slik som beskrevet over, men som ikke er skriftlig meddelt til BSH innen den ovenfor<br />

angitte frist.<br />

VIII. Mangler<br />

1. Et avvik i et produkts konstruksjon eller utseende, som ikke negativt påvirker<br />

funksjonaliteten eller verdien, skal ikke anses for å være en mangel.<br />

2. BSH skal gis muligheten til å avhjelpe en mangel uten kostnad for Forhandleren, så<br />

fremt slik avhjelp kan skje innen rimelig tid. BSH skal også gis muligheten til å<br />

omlevere. Ved omlevering forbeholder BSH seg retten til å kreve en rimelig<br />

kompensasjon for den nytte som Forhandleren eller hans kunde har hatt av produktet.<br />

3. For det tilfelle at verken avhjelp eller omlevering kan finne sted, har Forhandleren rett<br />

til å heve ordren eller kreve prisavslag. Ved heving forbeholder BSH seg retten til å<br />

kreve en rimelig kompensasjon for den nytte som Forhandleren har hatt av produktet.<br />

4. Alle krav som skyldes mangler må fremsettes innen 12 måneder etter levering. At BSH<br />

har benyttet seg av sin rett til avhjelp eller omlevering, medfører ikke at<br />

reklamasjonstiden forlenges.<br />

65


5. BSHs ansvar for mangler slik det er beskrevet over, utgjør BSHs totale ansvar for<br />

mangler ved produktet, slik at BSH ikke skal kunne holdes ansvarlig for noen andre<br />

krav, herunder krav på erstatning. Dette gjelder ikke ved forbrukerkjøp, jf. nedenfor.<br />

IX.<br />

Forhandlerens rett til regress ved forbrukerkjøp<br />

1. Dersom Forhandleren i medhold av preseptorisk lovgivning tilpliktes å avhjelpe en<br />

mangel eller foreta omlevering etter krav fra en forbruker, og mangelen oppsto før<br />

risikoen for produktet gikk over på Forhandleren, kan Forhandleren kreve tilsvarende<br />

kompensasjon fra BSH. Dette gjelder for alle forhandlere som har plikt til å utføre<br />

omlevering til forbrukere. I den utstrekning Forhandleren har rett til å levere<br />

produktene til andre forhandlere, skal Forhandleren informere øvrige forhandlere om<br />

denne muligheten.<br />

2. BSH skal dekke Forhandlerens kostnader kun dersom Forhandleren fremlegger<br />

følgende fullstendige dokumentasjon innen to (2) måneder etter at forbrukeren har<br />

fremsatt sine krav, og senest 48 måneder etter at produktet ble produsert:<br />

- En kopi av forbrukerens kvittering og følgeseddel<br />

- Signert bevis på ytelsen, samt en beskrivelse av feilen med informasjon om<br />

produktet og forbrukerens fullstendige adresse<br />

- Den mangelfulle del som har blitt skiftet, sammen med faktura for den nye reservedelen,<br />

eller faktura for det produktet som har blitt skiftet<br />

- Kvittering for alle påløpte kostnader.<br />

3. Alle reparasjoner skal utføres på profesjonelt og fagmessig vis, i samsvar med<br />

relevante produktsikkerhetsbestemmelser, lover, forskrifter og NS-EN ISO 9001. Kun<br />

originale reservedeler får benyttes.<br />

4. BSH dekker materialkostnad til innkjøpspris og reiseutgifter til det sted hvor<br />

reparasjonen fant sted, samt påløpte arbeidstimer basert på fastkost, så fremt<br />

Forhandleren ikke kan dokumentere at høyere kostnader har påløpt.<br />

5. BSH vil akseptere direkte kostnader for det valgte tiltak, under den forutsetning at<br />

disse er rimelige og nødvendige og har blitt skriftelig godtatt av BSH i forkant.<br />

6. Det som er beskrevet ovenfor i dette punkt IX gjelder tilsvarende dersom Forhandleren<br />

skal dekke andre forhandleres nødvendige utgifter, dersom andre forhandlere har<br />

oppfylt sitt ansvar for mangler basert på krav fra forbruker.<br />

7. Dersom Forhandleren må tilbakekalle nye produkter eller gjøre prisavslag på grunn<br />

av mangler, har Forhandleren rett til innen den i pkt. VIII.4 fastsatte tidsperiode, å<br />

returnere produktene til BSH eller kreve et rimelig prisavslag av innkjøpsprisen.<br />

Forhandleren skal i forkant innhente BSHs godkjennelse før produkter returneres<br />

eller prisavdrag tilstås.<br />

8. Ved omlevering eller heving, forbeholder BSH seg retten til å kreve en rimelig<br />

kompensasjon for den nytte som Forhandleren eller hans kunde har hatt av produktet.<br />

9. BSH skal ikke ha noe ansvar ovenfor Forhandleren for krav som går utover<br />

Forhandlerens lovfestede ansvar i forhold til forbrukere eller dersom produktet<br />

anses å ha mangler på grunn av forhold som ikke kan henføres til BSH. Dersom<br />

slikt ansvar skyldes Forhandleren, skal Forhandleren holde BSH skadesløs hva<br />

gjelder krav fra tredjepart.<br />

X. Mangelsansvar i forhold til sluttbrukere<br />

1. BSH skal være ansvarlig i forhold til sluttbrukere i samsvar med de bestemmelser<br />

som gjelder for det enkelte produkt. Dette ansvaret for mangler skal ikke påvirke<br />

Forhandlerens ansvar for mangler i forhold til sine kunder. Krav som oppstår på<br />

basis av mangler ved et produkt, håndteres av BSHs serviceorganisasjon eller<br />

avtaleparten.<br />

2. Dersom Forhandleren selger produkter til andre forhandlere, skal Forhandleren<br />

orientere disse om BSHs ansvar for mangler i forhold til sluttbrukere.<br />

XI.<br />

Immaterielle rettigheter<br />

1. Dersom tredjepart retter begrunnede krav mot Forhandleren med påstand om at<br />

produkter som er solgt av BSH utgjør en immateriellrettslig krenkelse av tredjemanns<br />

rettigheter, skal BSHs ansvar være begrenset til det som fremgår av dette punkt XI.<br />

2. BSH skal dekke kostnaden for, og etter eget fritt skjønn tilse at Forhandleren enten<br />

får rett til å fortsette og benytte produktet, endre produktet slik at krenkelser ikke<br />

finner sted, eller erstatte produktet med et nytt produkt som ikke krenker tredjeparts<br />

rettigheter.<br />

3. Det som er sagt over skal kun gjelde dersom Forhandleren umiddelbart underretter<br />

BSH etter at Forhandleren fikk eller burde ha fått kunnskap om en tredjeparts krav,<br />

og at Forhandleren ikke har forbrutt seg mot disse vilkår eller ettergitt noen<br />

rettigheter i forhold til tredjepart.<br />

4. BSH skal ikke være ansvarlig for krav som er basert på Forhandlerens krenkelser av<br />

tredjeparts rett, bruk som ikke er godkjent av BSH, bruk som er i strid med disse<br />

vilkår eller gjeldende bestemmelser for det aktuelle produkt eller som er forårsaket<br />

av at Forhandleren har forandret produktet eller benyttet dette på en måte som ikke<br />

er godkjent av BSH.<br />

5. BSH skal ikke være ansvarlig for immaterielle krav utover det som fremgår av dette<br />

punkt XI.<br />

XII. Begrenset ansvar<br />

1. Så vidt annet ikke følger av preseptorisk lovgivning, skal BSHs ansvar for produktene,<br />

som er omfattet av Avtalen, være begrenset til det som følger av pkt. 2 og 3 nedenfor.<br />

2. BSH er ansvarlig for det som er uttrykkelig fastsatt i A vtalen. BSHs ansvar skal<br />

aldri overstige prisen for det solgte produktet. Indirekte skader eller følgeskader<br />

herunder, men ikke begrenset til, tapte forretningsmuligheter, tapt goodwill og redusert<br />

gevinst skal ikke erstattes.<br />

3. BSH skal ikke være ansvarlig for forhold som har oppstått som en konsekvens av at<br />

bruksanvisningen ikke har blitt fulgt eller at produktet ikke har blitt anvendt korrekt.<br />

BSH er heller ikke ansvarlig for forhold som oppstår ved feil installering, feil<br />

montering, feil ved reparasjoner, eller for skader som har oppstått under transport<br />

etter at risikoen har gått over til Forhandleren. Alle tiltak som kan påvirke produktet<br />

skal utføres i samsvar med gjeldende standarder og bestemmelser.<br />

XIII. Retur av produkter<br />

1. Før et produkt som har blitt levert kan returneres til BSH, skal en slik retur godkjennes<br />

av BSH, uavhengig av hva som er årsaken til returen. Uten BSHs forutgående<br />

godkjennelse, skal en retur anses som ugyldig og eventuelle kostnader knyttet til<br />

returen skal betales av Forhandleren. Det skal ikke være mulig å returnere produkter<br />

som har blitt levert for mer enn tre (3) måneder siden, eller som har gått ut av BSHs<br />

sortiment.<br />

2. Dersom returen godkjennes av BSH, og returen skyldes mangler eller kontraktsbrudd<br />

av BSH, skal BSH dekke Forhandleres fraktkostnader for returen.<br />

3. Dersom levering skjer uten at Forhandler har foretatt en tilsvarende bestilling, skal<br />

Forhandleren ha rett til å returnere produktet uten forutgående godkjenning av BSH.<br />

BSH skal dekke Forhandleres fraktkostnader knyttet til returen. BSH skal imidlertid<br />

før retur skjer gis mulighet til å gi Forhandleren ett pristilbud for det aktuelle<br />

produktet.<br />

4. Ved retur skal Forhandleren være ansvarlig for at produktet pakkes slik at produktet<br />

ikke skades under returen. Dersom ingenting annet er avtalt, skal produktet<br />

returneres slik som det opprinnelig var emballert og i produktets<br />

originalinnpakning. Forhandleren skal legge ved dokumenter som inneholder navn,<br />

den opprinnelige leveransens ordre- og fakturanummer, samt oppgi årsaken til<br />

returen og navn på BSHs kontaktperson, som har godkjent returen. Forhandleren<br />

skal bære risikoen for skader som oppstår under returen.<br />

5. Dersom returen godkjennes på bakgrunn av mangler eller BSHs kontraktsbrudd, skal<br />

BSH kreditere Forhandleren et beløp tilsvarende innkjøpsprisen innen tretti (30)<br />

dager ved utstedelse av kreditnota.<br />

6. Ved andre godkjente returer, skal Forhandleren krediteres innkjøpsprisen med<br />

fradrag for BSHs returkostnader. BSH forbeholder seg retten til å fastsette en fast<br />

returavgift, som Forhandleren skal orienteres om i forkant. Kredittnotaen skal angi<br />

den dato da produktet ble returnert til BSH.<br />

XIV. Jurisdiksjon og lovvalg<br />

1. Enhver tvist i forbindelse med Avtalen skal avgjøres med endelig virkning ved voldgift<br />

i Oslo etter de til enhver tid gjeldende regler i voldgiftsloven.<br />

2. For denne Avtale kommer norsk rett til anvendelse.<br />

Ved skadet gods/transportskader:<br />

Telefon: 22660595<br />

Telefax: +46 87341384<br />

e-post: transportskader@bshg.com<br />

Ved savnet eller feilplukket gods fra lager:<br />

Telefon: 22660590<br />

Telefax: 22660560<br />

e-post: ordresalg@bshg.com<br />

66


Forskjellen heter <strong>Gaggenau</strong><br />

Besøk gjerne <strong>Gaggenau</strong>´s hjemmeside<br />

ww.gaggenau.no. Der kan du lese om siste nytt<br />

fra <strong>Gaggenau</strong>-verdenen. Der kan du også nne<br />

produktinformasjon, laste ned aktuelle kataloger,<br />

prislister, veiledninger og bruksanvisninger. Du<br />

nner også informasjon om mer enn bare produktene<br />

våre.<br />

Besøk oss, la deg inspirere og opplev forskjellen.<br />

Du kan også kontakte våre kunderådgivere på<br />

22 66 06 46.<br />

Showroom<br />

Vårt showroom i Oslo viser våre produkters<br />

tidløse, nyskapende design og funksjonalitet i sitt<br />

naturlige miljø. Ring eller send e-post for å avtale<br />

tid og privat rådgivning.<br />

Telefon 22 66 06 46<br />

E-post info.no@gaggenau.com<br />

Vi har også et Online Showroom, utforsk på egen<br />

hånd på<br />

www.gaggenau-onlineshowroom.com.<br />

<strong>Gaggenau</strong> partner<br />

Du kjøper <strong>Gaggenau</strong>-produktene i Norge fra en<br />

autorisert partner, som hjelper deg med kompetent<br />

rådgivning, planlegging og installasjon.<br />

For en oversikt over <strong>Gaggenau</strong>-partnere i Norge,<br />

besøk vår hjemmeside www.gaggenau.no.<br />

Trygghet ved kjøp av <strong>Gaggenau</strong><br />

Produkter fra <strong>Gaggenau</strong> står for kvalitet, funksjonalitet,<br />

holdbarhet og varig verdi. Skulle det<br />

oppstå en feil eller et behov for hjelp, så sørger vi<br />

for at du får rask og profesjonell oppfølgning.<br />

Hvis du ønsker hjelp eller ditt <strong>Gaggenau</strong>-produkt<br />

behøver service, kontakt oss på telefon eller<br />

e-post. Om nødvendig kommer en dyktig servicetekniker<br />

på døren og reparerer produktet.<br />

Tilbehør og reservedeler kan også bestilles i vår<br />

nettbutikk.<br />

Telefon 22 66 06 46<br />

E-post gaggenau-service-no@bshg.com<br />

E-shop www.gaggenau-eshop.no<br />

67


GNOPX006<br />

<strong>Gaggenau</strong> Home Appliances<br />

Postboks 6593<br />

0607 Oslo<br />

+47 22 66 06 46<br />

e-mail: info.no@gaggenau.com<br />

www.gaggenau.com<br />

© <strong>2015</strong> <strong>Gaggenau</strong> Home Appliances<br />

Vi forbeholder oss retten til endringer av tekniske<br />

spesifikasjoner, konstruksjons- og utstyrningsdetaljer uten<br />

nærmere varsel.<br />

Det tas også forbehold om trykkfeil.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!