Lista tematów do ustnego egzaminu maturalnego z języka ...

piekary.pl

Lista tematów do ustnego egzaminu maturalnego z języka ...

ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI

1. Topos arkadyjski w literaturze i innych dziedzinach sztuki różnych epok. Omów

sposób prezentacji tematu, analizując wybrane teksty kultury.

2. Anioły w literaturze i sztukach plastycznych. Omów sposób funkcjonowania

zagadnienia, analizując wybrane przykłady.

3. Człowiek wobec trudnych wyborów moralnych w literaturze współczesnej i filmie.

Omów problem, analizując wybrane przykłady.

4. Wykorzystanie kiczu w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów sposób

prezentacji tematu, analizując wybrane teksty kultury.

5. Kobieta w literaturze i malarstwie różnych epok. Przedstaw sposób prezentacji tematu,

analizując wybrane teksty kultury.

6. Różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i innych dziedzinach sztuki.

Omów zagadnienie, analizując wybrane teksty kultury.

7. Literacki i malarski obraz śmierci w sztuce. Przedstaw sposób prezentacji tematu,

analizując wybrane teksty kultury.

8. Obraz współczesnego człowieka w literaturze i malarstwie. Omów sposób prezentacji

tematu, analizując wybrane teksty kultury.

9. Literackie i filmowe wizje przyszłości. Omów sposób prezentacji tematu, analizując

wybrane teksty kultury.

10. Wizje Boga w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów sposób funkcjonowania

zagadnienia, analizując wybrane przykłady.

11. Obraz Śląska w literaturze i malarstwie. Omów sposób funkcjonowania tematu,

analizując wybrane przykłady.

12. Literackie i malarskie wizerunki ogrodów. Omów sposób funkcjonowania

zagadnienia, analizując wybrane przykłady.

13. Wizerunek diabła w literaturze i innych dziedzinach sztuki . Omów sposób

funkcjonowania zagadnienia, analizując wybrane przykłady.

14. Analizując wybrane przykłady, rozważ rolę inspiracji malarskich w literaturze.

15. Holokaust w literaturze i filmie. Omów sposób funkcjonowania zagadnienia,

analizując wybrane przykłady.

16. Muzyka w literaturze. Zaprezentuj sposób jej funkcjonowania w wybranych

utworach.

17. Eros i Tanatos w literaturze i innych dziedzinach sztuki Omów sposób

funkcjonowania tematu, analizując wybrane przykłady.

18. Motyw tańca w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów sposób jego

funkcjonowanie, analizując wybrane przykłady.

19. Fascynacja pięknem Tatr i folklorem podhalańskim w literaturze i innych dziedzinach

sztuki. Omów sposób funkcjonowania zagadnienia, analizując wybrane przykłady.

20. Sposoby kreowania postaci historycznych w literaturze i innych dziedzinach sztuki.

Omów sposób funkcjonowania zagadnienia, analizując wybrane przykłady.

21. Katastrofizm w literaturze i innych dziedzinach sztuki XX wieku. Omów sposób

funkcjonowania zagadnienia, analizując wybrane przykłady.

22. Bohaterowie filmowi i literaccy w poszukiwaniu prawdy o sobie. Omów zagadnienie,

analizując wybrane przykłady.

23. Surrealizm w literaturze, malarstwie i filmie. Omów sposób funkcjonowania

zagadnienia, analizując wybrane przykłady.

24. Motyw powstania styczniowego w utworach literackich, dziełach plastycznych

i filmach. Omów sposób funkcjonowania zagadnienia, analizując wybrane przykłady.

3

More magazines by this user
Similar magazines