SWEA Bladet_2015_4

sweany

Swedish Women’s Educational Association

International, Inc. • New York •

SWEA-Bladet

Oktober 2015

Käner du igen mig?

Hej SWEA

Vad tycks om vårt nya

proffs i yxkastning?

Magasinet för svenskor i New York ... och gärna fler ...


Annonssida från våra sponsorer

2


Tidningsinformation – Innehåll

T I D N I N G S I N FORMAT I O N

SWEA New York

Ordförande /Ansvarig utgivare

SWEA-Bladet

Lisa Laskaridis Sarmiento

newyork@swea.org

Vice ordförande / Sekreterare /

Redaktör SWEA-Nytt

Malin Dessner

sweanyvicepresident@gmail.com

Kassör

Yvette Avenhall

sweanytreasurer@gmail.com

Redaktör SWEA-Bladet

PR-ansvarig

Sissi Henriksson

sweanysweabladet@gmail.com

Webmaster / Hemsida

Monica Clarke

swea.website@gmail.com

Medlemsansvarig

Johanna Wild-Nordlund

newyork.medlem@swea.org

Program

Rebecca Hedlund (sammankallande)

Sandra Rimstedt

sweanyprogram@gmail.com

Ledamot styrelsen

Hanna Lindqvist

SWEA-Bladet oktober 2015

Välkommen till SWEA-Bladet 4/2015

I det här numret hittar du följande:

4 Ordföranden har ordet

SWEA New York Mona Johnsson’s

Scholarship

5 Nytt från SWEA i USA och

International

6 First Human Rights Award till svensk

7 Medlemmen:

R som i Rimstedt

8-9 Reportage:

Världsmötet i Arizona

10 Profilen/Platsen:

Nobelmonumentet

Teater

Cathrine Mellquist

sweanyteater@gmail.com

Annonspriser

Helår

Två månader

500 USD

100 USD

______

11 Vi ses!

12-13 SWEAs kräftskiva på Battery Gardens

14 What’s up?

Priserna gäller annonsering i följande

media/publikationer:

- SWEA-Bladet

- SWEA New Yorks hemsida

15 Sist men inte minst ...

Samtliga artiklar är skrivna eller sammanställda

av SWEA New York om inte annat anges.

3


Ordföranden har ordet – Stipendiedags

Yihaaa!

Jag är nyss hemkommen från årets världsmöte i Arizona där det vimlades och

minglades mellan Sweor från världens alla hörn praktiskt taget dygnet runt. Vi

har fått nya uppslag, tips, idéer, råd, vänner och inspiration… och så har vi förmodligen

snart en ny ordförande i SWEA International.

Nu stundar höst och vinter och vi börjar krypa upp i soffan med tända ljus, kanske

en bra bok och en kopp te. Det hindrar dock inte oss från att bjuda in till arrangemang

av olika slag och inte minst, det börjar närma sig stipendiedags. Ansökan

har precis skickats ut till olika organisationer och publicerats på vår webbsida.

Tipsa gärna vidare inom ditt nätverk och till dina vänner.

Vår valberedning har också dragit igång det viktiga arbetet inför nästa år. Om du vill vara med och

påverka i styrelsen eller jobba i någon av våra kommittéer är du välkommen att kontakta Cathrine

Mellquist, hennes epost hittar du på sidan tre i vänstra spalten under teater.

Vi söker även en ny webbredaktör, läs mer om detta på sidan fem.

Tiden rusar på och snart är det ju också nytt år och vi planerar för fullt för nästa års arrangemang där

alla tips och idéer välkomnas varmt.

Och på tal om värme, nu tror jag att det är dags för den där soffan, en kopp te och en stunds läsning av

SWEA-Bladet.

Bästa hälsningar

Lisa Laskaridis Sarmiento

Ordförande, SWEA New York

SWEA New York Mona Johnsson’s Scholarship

SWEA New Yorks stipendium delas ut en gång per år till en

eller flera mottagare med band till New York genom studier

eller arbete för att förbättra och/eller dela kunskap om svensk

kultur, traditioner, språk, historia eller samhälle.

För att kunna ansöka krävs följande:

- Sökande har anknytning till New York och Sverige

- Sökande har en konkret plan för hur stipendiet ska användas

- Sökande åtar sig att efter stipendieårets utgång inlämna en

rapport över hur stipendiet har använts, och (om relevant),

rapportera eventuella studier eller dylikt.

- Sökande är välkomna oavsett kön

- Medlemmar och deras familjer inom SWEA får ej ansöka

Ansökningstiden utgår den 15 december 2015.

Stipendiaten/Stipendiaterna underrättas under januari månad och

erhåller sitt stipendium i samband med Sweas årsmöte i februari.

För vidare information, vänligen kontakta sweanyscholarship@gmail.com

Ansökningshandlingar finns på SWEA New Yorks hemsida: newyork.swea.org

4


Nytt från SWEA i USA och SWEA International

Vi söker en webbredaktör

Webbredaktörens roll omfattar design, underhåll,

uppdatering, redigering samt publicering

av material och bilder på vår webbsida.

Den innebär också att övervaka andra

SWEA-sajter för innehåll och nyheter samt

upprätthålla styrelsens gmail-adresser.

SWEA New Yorks hemsida använder samma

plattform som samtliga SWEA-avdelningar.

En mer fullständig beskrivning hittar du på

vår webbsida.

Kontakta gärna nuvarande webbredaktör,

Monica Clarke om du har frågor,

monica.clarke1@hotmail.com.

Välkommen att sända in din ansökan till

swea.website@gmail.com

Karin Trygg

Som vi tidigare meddelat har

vår kära SWEA-vän Karin

Trygg lämnat oss i september.

För dem som hade glädjen att

känna Karin, vet vi hur generös

och vänlig hon var mot

alla hon kände. Sist vi såg henne var på midsommarfirandet

nere i Battery Park, då hon deltog som

vanligt med sin glada och optimistiska själ.

Vi hade också glädjen att spendera tid med Karin på

många av Sweas event, då speciellt när vi gick på

Broadway.

Med stor saknad hoppas vi nu att Karin simmar i

varma vatten där det är mycket fågelsång!

SWEA i Sverige sommaren 2015

I augusti samlades 160 Sweor i Malmö för den årliga

Sverigemiddagen och i samband med denna utdelades årets

stipendier till Lana Anikina Suran, Anna Lorentzon, och

Marta Stasiak-Górna, samt hedrandet av Årets Svenska

Kvinna, Petra Wadström.

Från SWEA New York deltog Cathrine Mellquist, Maletta

Pfeiffer och Katarina KarlssonFinkenberg.

SWEA-middagen är en del av de många evenemang som

SWEA anordnar i Sverige under sommaren varje år. Förutom

middagen arrangeras även utflykter och seminarier. I år gick

en av utflykterna till Skarhults slott där man kunde se

utställningen ”Den dolda kvinnomakten”. Ett resmål som

varmt rekommenderas.

Nytt i år på agendan var ett seminarium om ”Hemvändarna” –

inte minst viktigt för många av våra medlemmar som är

utvandrade på kortare eller längre sikt. Att flytta utomlands,

oavsett om det är som medföljande eller själv, glöm inte bort

att inkludera det i ditt CV – inte minst här i USA är det en

mycket bra referens!

Vi tackar Malmö Swea för mycket givande och fina dagar.

Katarina KarlssonFinkenberg& Cathrine Mellquist

5


Svenska nyheter i New York?

Human Rights First Award till

Siavosh Derakhti

Han är den unge muslimen som kämpar mot främlingsfientlighet

och antisemitism, som bygger broar mellan människor och

visar vägen mot ett Sverige och ett Europa – en värld – där vi

alla är bröder och systrar, oavsett bakgrund, hudfärg, religion

eller sexuell läggning.

En snårig uppväxt

Siavosh Derakhti föddes i Sverige för 24 år

sedan. Hans föräldrar kom från Irak för ungefär

30 år sedan. Föräldrarna är läkare respektive

civilekonom. Han växte upp i Malmö där hans

två bästa vänner var jude och rom. Som sjuåring

åkte han polisbil första gången. Som tioåring var

han full. Som 13-åring provade han droger

första gången. I gymnasiet låg hans betyg

stadigt på IG, dvs icke godkänt.

Resan till Auschwitz

Under det sista året på gymnasiet var det dags

för examensarbete. Tillsammans med sina

studiekamrater Badro Naesae, Arlind Meholli,

Adam Söderberg och Redar Gardi bestämde sig

Siavosh att anordna en klassresa till

koncentrationslägret Auschwitz i Polen.

Anledningen var att de ansåg att ungdomars

kunskap om förintelsen var allt för dålig.

Klassresan blev en stark upplevelse där man

med egna ögon fick se koncentrationslägrens

helvete och de fasor som människan är kapabel

till.

Nätverket föds

Strax efter hemkomsten grundade Siavosh

UMAF – Unga mot Antisemitism &

Främlingsfientlighet, en ideell förening som är

politiskt och religiöst obunden och som arbetar

för ett Sverige mot antisemitism och

främlingsfientlighet. Detta sker genom kunskap,

utbildningar och aktiviteter för ungdomar,

skolor, rättsväsendet, politiker, företag och

myndigheter.

Utmärkelser och möte med Obama

2013 erhöll Siavosh Raoul Wallenbergpriset.

Detta uppmärksammas ju som bekant även här i

USA och när President Barack Obama besökte

Sverige senare samma år bad han om ett enskilt

möte med Siavosh. Den 21 oktober i år

tilldelades han Human Rights First Award 2015

här i New York för sitt arbete.

Siavosh är fortfarande bara 24 år.

Sommarpratare

Siavosh var en av årets sommarpratare i SR P1.

Om du missade det kan du lyssna igen. Han

sommarpratade den 22 juni.

siavosh.se

umaf.se

sr.se/sommar

humanrightsfirst.org

6


Medlemmen

R som i Rimstedt, Sandra

På vår sida om medlemmar fortsätter vi med vår egentillverkade alfabetiska

ordning – välkommen att möta Rimstedt, Sandra.

Sandra Rimstedt är en

av våra programansvariga

i SWEA New

York. En ung och

tämligen nygift dam

som ståtar med en EMtitel

i bridge!

När flyttade du till New York och varför?

- Jag flyttade till New York 2012 på grund av

min dåvarande pojkvän, numera make, som är

amerikan. Vi hade träffats några år tidigare och

det hade blivit ett antal resor hit innan jag

slutligen flyttade hit.

Du kommer från Halmstad och så flyttar du

till stora New York, ett stort steg?

- Planen var alltid att flytta till New York så

småningom, för att äntligen sluta upp med min

man som var född och uppvuxen här. Började

med att göra praktik som en sista del av min

utbildning från Lunds Universitet. Efter det

gifte vi oss och det blev den kända väntan på

greencard-processen. Jag kommer så väl ihåg

att jag kände mig rätt vilsen i början. Trots att

jag var väldigt resvan vid den tiden var jag

ändå en liten småstadstjej som nu hade flyttat

till en av världens största städer.

Fem snabba om Sandra:

• Född och uppvuxen i Halmstad

• Arbetar på svenska FN-representationen

• Europamästare i bridge och har representerat

bridgelandslaget sedan 14 års ålder

• Ansvarig för SWEAs programkommitté tillsammans

med Rebecca Hedlund

• Drömmer om att bli yogalärare och att starta

ett litet mysigt café i södra Europa vid högre

ålder

Hur kom du med i SWEA?

- Jag blev medlem i SWEA under våren 2013.

Jag hade hittat flera vänner tidigare genom

andra nätverk, men kände att de flesta av dem

var här i väldigt korta perioder.

Det var stressande att

alltid behöva söka efter

nya bekantskaper när

man visste att de bara

var här tillfälligt. Mitt

jobb då bidrog inte direkt

till det sociala stödet

för mitt behov, och jag

ville därför lära känna personer som hade

likvärdiga idéer och visioner. Samtidigt var det

viktigt för mig att behålla mycket av den svenska

bakgrund och värderingar som jag växt upp

med. SWEA blev en naturlig hållplats och redan

från första stund kändes det som en extra

stödfamilj på plats i ett främmande land.

Vad är det bästa med New York och vad

saknar du från Sverige?

Det bästa med New York är definitivt

möjligheterna – det finns något för alla. Jag

saknar förstås min familj och mina vänner

hemma i Sverige och det enkla, effektiva och

trygga välfärdssystemet.

Sandras favoriter i New York:

• Brunch på Friend of a Farmer

• Helgstrosande på gatorna i det alltid

(jämförelsevis med Sverige) fina vädret i

New York

• Ett pitstop på FIKA

• Manikyr på en av stadens alla nagelsalonger

• Frozen Yoghurt på Plaza Food Hall

• Alla de fantastiska personer jag har lärt

känna genom SWEA!

7


Reportaget - världsmötet i Arizona

VM I ARIZONA

Tio Sweor från New York reste i oktober till

Scottsdale, Arizona, för att delta i SWEAs

världsmöte. Här kommer vår reseskildring

… häng mé!

Alla som kom

Vi var totalt 300 Sweor från hela världen som

deltog i SWEAs världsmöte i år. Av naturliga

skäl var de flesta från USA, men ändå, var 25:e

SWEA deltog. Det är ju fantastiskt!

De flesta ankom på torsdagen, men de

programansvariga hade program och

utflyktsarrangemang för dem som kom tidigare,

liksom för dem som önskade stanna efter mötet.

Torsdagskvällen samlades alla för ett

välkomstmingel i mexikanskt anda.

Fredag – The day of the Cowgirls

Fredagen var avsatt för styrelsen och

regionmöten, så medan vi andra förlustade oss i

utflykternas tecken, fick vår ordförande Lisa sitta

i möte hela dagen. Några av oss red ut i öknen på

hästar och fick prova på att kasta yxor och

lassos, skjuta pistol och pil.

Som ni ser på framsidan har vår Monica Clarke

en dold talang. Den här utflykten inkluderade

lunch och det var både en och två som hoppade

högt när hon öppnade ”fel” fack, dvs frysfacket

istället för kylskåpet och istället stirrade på ett

antal frysta skallerormar. Huh!!!

På kvällen fick vi uppleva en rolig middag i

riktig västernstil.

Lördag – Världsmötet

Världsmötet inleddes med ett anförande av

Internationals ordförande, Margaret Sikkens

Ahlquist om SWEAs utveckling sedan starten

och inte minst under de senaste åren. Hon

framhöll de nya möjligheterna genom SWEA

Global och SWEA Professional, och framhävde

bland annat att: ”Vi är ju inte längre damerna

med krokodil-väskorna!”

Därefter följde dagens tre talare. Först ut var

professor Lars-Gunnar Andersson som talade om

vårt svenska språk. Nummer två på agendan

handlade om krishantering vilket presenterades

av Louise Linder från Florida, som till yrket är

både präst, psykoterapeut och sexolog! Dagen

avslutades med en workshop i storgrupp under

ledning av förändringskonsult Eva P Svensson,

där vi fick tänka efter, diskutera och analysera

vår egen roll och vision i SWEA.

Galamiddagen blev en hyllning till Agneta

Nilsson där en målning av henne avtäcktes.

Målningen är gjord av SWEAs Inger Hodges och

kommer att hänga i Svenska Statens Porträttsamling

på Gripsholms slott.

… och till sist …

• Vår nästa ordförande i SWEA International

blir sannolikt Christina Hallmert, idag

regionsordförande i Rom.

• Nästa världsmöte 2017 äger rum i Perth,

Australien …. Välkomna!!

Och på nästa sida finner du ett bildalbum från

våra dagar i Arizona. Ett stort tack till SWEA

Arizona som anordnade hela mötet och tack till

er alla som var med!

8


Reportaget - världsmötet i Arizona i bilder

Christina Halllmert

Välkommen till

Perth 2017

9


Profilen/Platsen

Nobelmonumentet

Alfred Nobel – kan man vara annat än stolt när

man uttalar hans namn – denne uppfinnare,

entreprenör, framtidsperson ... och inte minst,

Sveriges störste bidragsgivare genom tiderna.

Här i USA är Nobel mycket stor – och vi kanske

inte riktigt förstår hur stor – förrän vi läser mer

.... så till hans ära finns det sedan ett antal år

tillbaka ett monument att beskåda i New York.

Ett utflyktsmål med andra ord.

Prisernas pris

Inget annat land har så många Nobelpristagare

som USA. Sedan Nobelpriset instiftades 1901,

har runt 350 amerikaner erhållit detta pris. För

oss svenskar är det en årlig händelse som många

följer på TV – kanske mest för att kolla på alla

vackra klänningar och kolla in maten. Men, för

många, många människor runt om i världen, och

inte minst för oss svenskar som flyttat

utomlands, är vi extra stolta en dag som 10

december när priserna delas ut, ty runt om i

världen anses Nobelpriset vara Prisernas Pris!

Han är också den designer som står bakom

förintelsemonumentet i Stockholm.

Roosevelt var den förste

Nobelmonumentet finns att beskåda i Theodore

Roosevelts Park. Denna plats har också en

symbolisk betydelse då President Roosevelt var

den förste amerikan som tilldelades Nobels

Fredspris 1906.

Nobelmonumentet i New York

Nobelmonumentet i New York uppfördes 2003

med hjälp av ett samarbete mellan det svenska

Generalkonsulatet i New York och New York

Department of Parks & Recreation. Ändamålet

var och är att uppmärksamma alla amerikanska

Nobelpristagare liksom grundaren av

Nobelpriset, Alfred Nobel själv. Nobelmonumentet

är det enda av sitt slag i New York

där inskriptionerna, dvs namnen, omfattar

personer som fortfarande lever – när de graveras

in. Varje år hålls en ceremoni för årets nya

pristagare.

Nobelmonumentent i New York har designats av

den svenske skulptören Sivert Lindblom.

10


Vi ses väl?

Vi ses ...

... tycker många om och därför publicerar vi här ett axplock från några SWEAarrangemang

den senaste tiden!

Teaterbesöken har

duggat tätt i år,

hurraaa!

Månadslunch med glans

After Work … det börjar bli lite kyligt ute nu …

Wellneskvällen bjöd på såväl

healing som goda frukter

11


Kräftskiva 2015

Det svenskaste som finns!

Kräftskiva!! Bara ordet gör att det vattnas i munnen … och det

gjorde det verkligen vid årets kräftskiva på Battery Gardens.

Fantastiska kräftor!!! Det sörplades så att vår fenomenala

orkester nästan fick höja volymen!

Den fenomenala orkestern Smörgåsbandet

Manskören

Fina Lena Stenwall och

Jaana Rehnström

Damlandslaget tar ton

12


Kräftskiva 2015

Vår egen teater-Cathrine

i sällskap med Madeleine

och Jean Messihi

Partypinglorna Amelie Mogard

och Sandra Rimstedt

STORT TACK till Battery Gardens – utan er, ingen kräftskiva

13


What’s up?

Oktober-December (reservera för ändringar)

31 oktober Halloween

1 november New York Marathon

05 november SWEAs månadslunch på Smörgås Chef

18 november After Work på Tommy Bahama Bar, 551 5th Ave

19-21 november Julbasar i Svenska Kyrkan

24 november Rundvandring på FN

26 november Thanksgiving Day

29 november 1:a advent

01 december Besök hos Efva Attling

10 december Glöggmingel

... och såklart Månadslunch – After Work – Bokklubbar – Teater – Program

SWEA New York startar sin tredje bokklubb!

Inom SWEA New York har vi lyckats samla våra medlemmar

till två olika bokklubbar som läser svensk

alternativt engelsk litteratur.

Genom vår fantastiska medlem, Viveka Fredwall, har vi

nu glädjen att göra ett försök med att starta vår tredje

bokklubb inom engelsk litteratur.

STORT TACK till Viveka som är initiativtagare och är den

du tar kontakt med om du vill vara med.

Mejla: viveka.fredwall@gmail.com

14


Sist men inte minst ... lite tips

Sweden Wooden Toys

Missa inte ett besök på Bard Graduate Center

Gallery där det just nu pågår en historisk

utställning om svenska träleksaker från

århundraden tillbaka och fram till idag.

Här kan du se alla de former av träleksaker –

som den klassiska taxen från BRIO, pussel, bilar,

flygplan – för att ta några exempel.

Utställningen är en hyllning till det svenska

slöjdhantverket och är den första i sitt slag.

Adressen till galleriet är 18 West 86th Street och

utställningen pågår tom den 17 januari 2016.

Swedish Contemporary Art

Fem konstnärers alster kan just nu beskådas

på Agora Gallery.

Det är Björn Malm, Björn Ryfors, Jacob

Södergren, Jan Kotka och Lena Adamina

Waldau som tillsammans ställer ut på

galleriet.

Själva invigningen är den 5 november men

utställningen pågår från 3-24 november.

Adressen är 530 West 25th St.

… regnet det bara öser ner …

… men det gör ingenting för nu har vi i

SWEA New York ett alldeles eget

paraply! Hopfällbart och med vår alldeles

egen design.

Paraplyet kostar 18 USD och du beställer

det via mejl: sweanypr@gmail.com

Dags att planera 2016

Vi närmar oss slutet av ännu ett år och vi är

mitt uppe i planeringen avseende våra

aktiviteter för 2016.

Vad har varit bra/mindre bra? Vad vill du göra

mer/mindre/inte alls? Som ni vet är vi

beroende av dina synpunkter så att vi kan

utveckla oss vidare.

Hör gärna av dig till oss med förslag på hur vi

i SWEA New York kan bli ännu bättre.

Stort tack!

sweanysweabladet@gmail.com

15


Swedish Women’s Educational Association

International, Inc. • New York •

www.newyork.swea.org

facebook.com/sweanewyork

instagram.com/sweanewyork

newyork@swea.org

New York Inspiration är till för dig som ska eller just nu besöker eller bor

i New York. Här finner du allt från hotell, middagstips, shopping och

sightseeing.

Du bokar också hotell till de lägsta priserna på New York Inspiration.

www.newyorkinspiration.com

More magazines by this user
Similar magazines