Woord vooraf Gemeente, Een nieuwe gemeentegids. Oude en ...

cgk.nl

Woord vooraf Gemeente, Een nieuwe gemeentegids. Oude en ...

Onderhoudscommissie

Deze commissie zorgt in opdracht van en in samenspraak met de

commissie van beheer voor het onderhoud van het kerkgebouw en de

pastorie.

Bezonnen wordt op een nieuwe invulling van de commissie.

Reglement

Voor het goed en waardig verlopen van verschillende bijeenkomsten

heeft de kerkenraad een reglement opgesteld. Hiermee hoopt de

kerkenraad duidelijke kaders mee te geven, waarin de gewenste

situaties worden weergegeven. Het reglement heeft betrekking op de

orde rondom het houden van begrafenisdiensten, trouwdiensten en de

sacramenten Heilige Doop en het Heilige Avondmaal. De kerkenraad

beoogt hiermee om Bijbels te spreken tot eer van God en tot stichting

van de gemeente.

Dit opgestelde reglement is opvraagbaar bij de kerkenraad.

Website

Voor degenen die van buiten onze gemeente digitaal contact zoeken om

meer te weten te komen over onze gemeente is er een website, die te

vinden is onder: www.rotterdam-kralingen.cgk.nl

Degenen die informatie willen melden of vragen zijn respectievelijk de

volgende contactadressen beschikbaar:

Emailadres: webmaster (at) rotterdam-kralingen.cgk.nl

Emailadres: info (at) rotterdam-kralingen.cgk.nl

Zondagsschool "Timótheüs"

De zondagsschool wordt om de 14 dagen gehouden na de

morgendienst.

Ze is bestemd voor kinderen van leden en meelevenden, in de

leeftijdsgroep van ca. 4 tot 12 jaar. Behalve de kerstfeestviering in de

kerk wordt er jaarlijks een zondagsschoolreisje gehouden.

In het zondagsschoolbestuur nemen deel:

Voorzitter

: Martina Overbeeke

Secretaresse

: Aartje Naaktgeboren-van der Zwan

Contactpersoon LCJ : Martina Overbeeke

Penningmeester : Aartje Naaktgeboren- van der Zwan

Overige medewerker(s) : Gerdine den Braber-Huijzer en

Lize de Fockert-Landman

More magazines by this user
Similar magazines