Woord vooraf Gemeente, Een nieuwe gemeentegids. Oude en ...

cgk.nl

Woord vooraf Gemeente, Een nieuwe gemeentegids. Oude en ...

Nadere gegevens (in alfabetische volgorde)

Adreswijzigingen

Wij verzoeken u adreswijzigingen door te geven aan de scriba br. P.A.

Hooijmeijer, bij voorkeur schriftelijk of via E-mail. Dit geldt ook voor

allerlei andere wijzigingen zoals: telefoonnummers, etc.

Bijbellezingen

In de periode september tot en met juni worden er de maandelijkse

Bijbellezingen gehouden op de laatste donderdag van de maand.

Catechisaties

Voor jongens en meisjes van 12 t/m 15 jaar, op maandagavond in één

groep, namelijk van 19.00-19.45 uur.

Voor jongens en meisjes van 16 jaar en ouder in twee groepen, namelijk

van 19.45 uur tot 20.30 uur en 20.30 tot 21.15 uur.

Belijdeniscatechisatie: het tijdstip wordt in overleg met de predikant

vastgesteld.

Catechese voor belijdende leden

In de periode september tot en met juni wordt er maandelijks vervolg

catechese gegeven. De datum van bijeenkomsten worden vooraf in het

kerkblad bekendgemaakt.

Commissie van beheer

Deze commissie is in 2009 opgericht. De commissie van beheer heeft als

doel de gebouwen van de Christelijke Gereformeerde Kerk te

Rotterdam-Kralingen te beheren. Onder beheren wordt verstaan alle

werkzaamheden, in de ruimste zin van het woord, die noodzakelijk zijn

om (met betrekking tot de gebouwen) ongehinderd de kerkelijke

activiteiten te kunnen ontplooien.

Voorzitter

: Paul van Hengel

Secretaris

: Jacco Huijzer

Overige medewerkers: meerdere leden die wisselen van samenstelling

Contactkring

Er is in de gemeente een contactkring. De contactkring heeft als doel

een vangnet te creëren in die gevallen waarin familie of direct

betrokkenen hiertoe niet in staat zijn/ ontbreken. Voor de coördinatie

draagt zorg mevr. G. Goudriaan-Peters telefoon: 010-4510415

More magazines by this user
Similar magazines