Woord vooraf Gemeente, Een nieuwe gemeentegids. Oude en ...

cgk.nl

Woord vooraf Gemeente, Een nieuwe gemeentegids. Oude en ...

Calamiteitenplan

De Jeruzalemkerk heeft een calamiteitenplan. In dit plan staat

omschreven wat er van iedereen verwacht wordt in geval van een

calamiteit. Er staat bijvoorbeeld in wat er moet gebeuren wanneer

iemand onwel wordt, of wanneer er brand uitbreekt. Iedereen moet op

zo’n moment weten wat er van hem verwacht wordt. Dat geldt niet

alleen voor personen die hulp verlenen, maar ook voor alle in de kerk

aanwezige personen – dus ook van u. Het is daarom belangrijk dat

iedereen weet wat er in dit calamiteitenplan staat beschreven. Het

volledige calamiteitenplan ligt in de entreehal van de kerk en in de

consistorie.

Hieronder staan de instructies uit het calamiteitenplan die voor alle

bezoekers gelden. Wij vragen u deze instructies zorgvuldig door te

lezen, zodat u weet wat u moet doen wanneer er zich een calamiteit

voordoet. Deze instructies lijken heel vanzelfsprekend, en daarom haast

overbodig. Echter, wanneer er zich een calamiteit voordoet als hieronder

staat beschreven, is het mogelijk dat er paniek ontstaat. Op zo’n

moment biedt het calamiteitenplan houvast om de hulpverlening of

ontruiming toch gestructureerd te laten verlopen. Van

gemeenteleden/bezoekers wordt het volgende verwacht tijdens

calamiteiten:

More magazines by this user
Similar magazines