Woord vooraf Gemeente, Een nieuwe gemeentegids. Oude en ...

cgk.nl

Woord vooraf Gemeente, Een nieuwe gemeentegids. Oude en ...

Instructies bij onwel worden tijdens de dienst

• Als iemand onwel wordt in uw nabijheid, ga dan staan en waarschuw de

hulpverleners of de koster door te gaan staan of uw hand op te steken.

Indien dit gebeurt tijdens het gebed dient u de koster te waarschuwen door

naar hem toe te lopen.

• Maak plaats voor de hulpverleners.

• Volg de instructies van hulpverleners op.

• De dominee geeft mogelijk een psalm op; de vaste psalm bij een calamiteit is

psalm 25 vers 2 en 6.

• Wanneer de predikant of dienstdoende ouderling onwel wordt, blijf dan op uw

plaats zitten en volg de eventuele instructies van hulpverleners op.

• Wanneer er sprake is van een reanimatie met de inzet van een AED, zal de

kerkdienst worden beëindigd. Volg de aanwijzingen van de ontruimers.

Instructies bij brand

• Indien u brand ontdekt, meldt dit aan de koster of bel 112.

• Volg de aanwijzingen en instructies van de hulpverleners (herkenbaar aan

gele of oranje hesje) en de brandweer op.

• Laat uw eigendommen achter.

• Ga naar buiten via de kortste vluchtweg.

• Blijf bij een eventuele rookontwikkeling zo laag mogelijk bij de grond.

• Meldt u op de verzamelplaats aan de 1e Jerichostraat en wacht daar nadere

instructies af.

• Kijk of de mensen die in uw buurt zaten tijdens uw bezoek aan de kerk ook

daadwerkelijk buiten zijn. Mocht u mensen missen, geef dit meteen door aan

de koster.

• Verlaat nooit zonder toestemming van de hulpverleners de verzamelplaats.

Instructies bij een ontruiming (anders dan bij brand)

• Volg de aanwijzingen en instructies van de hulpverleners (herkenbaar aan

gele of oranje hesje) op.

• Laat uw eigendommen achter.

• Ga naar buiten via de kortste vluchtweg.

• Kijk of de mensen die in uw buurt zaten tijdens uw bezoek aan de kerk ook

daadwerkelijk buiten zijn. Mocht u mensen missen, geef dit meteen door aan

de koster.

• Verlaat nooit zonder toestemming van de hulpverleners de verzamelplaats.

Instructies bij sirenealarm buiten

• Zolang het sein ‘veilig’ niet is gegeven, mag u het kerkgebouw niet verlaten.

De hulpverleners houden u hiervan op de hoogte.

Voor vragen of opmerkingen over het calamiteitenplan kunt u terecht bij de

Commissie van beheer.

More magazines by this user
Similar magazines