Woord vooraf Gemeente, Een nieuwe gemeentegids. Oude en ...

cgk.nl

Woord vooraf Gemeente, Een nieuwe gemeentegids. Oude en ...

Evangelisatiecommissie

Deze commissie heeft als doel, in de omgeving van het kerkgebouw de

buitenkerkelijke medemens bekend te maken met het Woord van God.

In de commissie nemen deel:

Voorzitter : Arjan Droger

Secretaris :

Penningmeester : Arjan van Voorden

Medewerkers : Willianne van den Berg-Tanis

Emailadres: evangelisatiecommissie (at) rotterdam-kralingen.cgk.nl

Jeugdvereniging "Jonathan"

Deze vereniging is bestemd voor de jeugd vanaf 12 tot en met 15 jaar.

1e voorzitter : Wilma Vermeulen-Barendregt

Secretaris : Anganieta Dingemanse-Overduin

Penningmeester : Jeanine Overduin-Doornekamp

Contactpersoon LCJ : Remco Dingemanse en Daniël Overduin

De J.V. "Jonathan" vergadert om de 2 weken op vrijdagavond in het

verenigingslokaal van 19.30 uur tot 21.30 uur.

Jeugdvereniging "Benjamin"

Deze vereniging is bestemd voor de jeugd vanaf 16 jaar.

1e voorzitter : Robbert Bouwmeester en Matthijs Overbeeke

Secretaresse : Mathilde Vlot

Penningmeester : Matthijs Overbeeke

De J.V. "Benjamin" vergadert periodiek op zondagavond in het

verenigingslokaal, aanvangstijden worden in het kerkblad vermeld.

Eenmaal per jaar wordt de jaarvergadering gehouden, waarop alle

belangstellenden hartelijk welkom zijn, maar ook bij de "gewone"

vergaderingen bent u welkom.

More magazines by this user
Similar magazines