Woord vooraf Gemeente, Een nieuwe gemeentegids. Oude en ...

cgk.nl

Woord vooraf Gemeente, Een nieuwe gemeentegids. Oude en ...

Kerkblad

De gemeente heeft een eigen kerkblad, "Om vriend en broed'ren", dat

eenmaal per maand verschijnt.

Dit blad is voor leden gratis, niet-leden kunnen zich abonneren. De prijs

voor het abonnement wordt jaarlijks in het kerkblad van januari

weergegeven. Voor 2015 bedraagt de prijs € 12,50 per jaar.

Hoofdredacteur: J.A. van Voorden

Administratie & redactie: J.A. van Voorden, tel.: 010-437 20 75

Emailadres: j.a.vanvoorden (at) kliksafe.nl

Kerktelefoon

Aanvragen of klachten over storingen:

C.P. Landman, Louis Couperusplaats 219,

2902 XE Capelle aan den IJssel, tel.: 010-227 03 45.

Postbankrekening nr. NL85 INGB 0000 031179

Emailadres: kerktelefoon (at) rotterdam-kralingen.cgk.nl

Ouderenmiddag

Tweemaal per jaar wordt er een ouderenmiddag gehouden waarop de

leden en meelevenden van 55 jaar en ouder hartelijk welkom zijn.

Plaatsing in bejaardentehuizen

Degenen, die in een bejaardentehuis willen gaan wonen, al dan niet met

verzorging, kunnen zich laten voorlichten en helpen door de diakenen,

met wie men dus contact op kan nemen.

Preekopnames/CD’s

Chr. Ger. Kerk Kralingen, Louis Couperusplaats 219,

2902 XE Capelle aan den IJssel.

Postbankrekening nr. NL85 INGB 0000 031179, tel.: 010-227 03 45

Preekuitzending in de week

Op donderdagavond vindt er om 19.30 uur een preekuitzending plaats

via de kerktelefoon. De voorgangers worden vooraf in het kerkblad

bekendgemaakt.

More magazines by this user
Similar magazines