ROZPIS ZÁVODU

studyatctu

1MlRe4c

Kancelář závodu

Kategorie do 10 let: v zahrádce restaurace „U Holečků“, Libocká 6, Praha 6, přímo proti vchodu

do Hvězdy. Kancelář bude otevřena v sobotu 14. 11. 2015 od 9:00.

Ostatní kategorie: v budově Gymnázia Nad Alejí 1952, Praha 6, cca 3 minuty od zastávky metra

„Petřiny“ nebo konečné tram a bus „Sídliště Petřiny“ (cesta bude značena).

Kancelář bude otevřena v sobotu 14. 11. 2015 od 8:30.

Šatny

Závodníci budou mít k dispozici šatny v budově Gymnázia Nad Alejí 1952, Praha 6. Šatny jsou

vybavené sprchami. Cenné věci nenechávejte v šatnách!

Časový pořad

9:30 Zahájení

9:35 Dorostenky a juniorky 2 200 m

9:45 Dorostenci a junioři 4 400 m

10:15 Děti 300 m

10:25 Mladší děvčata 300 m

10:28 Mladší kluci 300 m

10:40 Mladší žákyně 800 m

11:00 Mladší žáci 800 m

11:15 Žákyně 800 m

11:25 Žáci 800 m

11:35 AM ženy, veřejný závod ženy, veteránky 4 400 m

12:10 Veteráni 6 000 m

12:55 AM muži, veřejný závod muži 9 000 m

Vyhlášení vítězů a ceny

Vyhlášení vítězů proběhne vždy po skončení závodu v dané kategorii. První tři závodníci každé

kategorie obdrží diplom a ceny. Pro nejlepší závodníky hlavních kategorií mužů a žen, veteránů a

veteránek nad 40 let jsou připraveny finanční odměny:

Muži: 5000,- Kč, 3000,- Kč, 2000,- Kč, 1000,- Kč.

Ženy: 3000,- Kč, 2000,- Kč, 1000,- Kč, 500,- Kč.

Veteráni a veteránky nad 40 let: 1000,- Kč, 800,- Kč, 500,- Kč, 300,- Kč.

Ceny obdrží i účastníci AM ČR. Závodníci na 1. - 6. místě v mužích a na 1. - 4. místě v ženách obdrží

ceny věnované akademickými funkcionáři ČVUT a sponzory.

Doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc.

ředitel ÚTVS ČVUT v Praze

Jan Roob

ředitel závodu

Mgr. Petr Kotyza

předseda Komise atletiky ČAUS

Similar magazines