27.11.2015

nvdr15

FecVDY

WELKOM

De rechtsstaat garandeert de gelijke rechten

en plichten van alle Nederlandse burgers.

Althans, dat verwachten we. Maar enige

ongelijkheid tussen burgers lijkt er wel te

bestaan. Toch staan het verbod op discriminatie

en het principe van gelijkheid prominent

als het eerste artikel in de Grondwet.

Maar hoe absoluut zijn deze beginselen?

Er zijn verschillen tussen mensen in de

samenleving. Verschillen in verblijfsstatus,

economische positie, opleidingsniveau, herkomst.

Maar wanneer hebben die verschillen

consequenties voor onze rechtsstaat? Wanneer

worden mensen hierdoor uitgesloten?

En hoe ervaart de burger deze?

Tijdens de Nacht van de Rechtsstaat nemen

we enkele instituties van onze rechtsstaat

onder de loep. Welke rol hebben rechters bij

het aanpassen van ons recht? Hoe kunnen

fouten van de politie gecorrigeerd worden?

Hoe wordt de krijgsmacht ingezet om de

internationale rechtsorde te bewaken?

Daarnaast kijken we naar de verschillen in

machtsposities tussen groepen burgers.

Welke rechten heb je als je nog geen verblijfsstatus

hebt? Kunnen alle vormen van

discriminatie eigenlijk wel gelijk worden aangepakt

binnen de rechtsstaat? Misbruiken

activisten de mogelijkheden van het recht of

biedt het juist kansen tegen uitsluiting van

minder populaire standpunten?

NACHT VAN DE RECHTSSTAAT 3

Similar magazines