27.11.2015

nvdr15

FecVDY

ORGANISATIE

DE NACHT VAN DE RECHTSSTAAT

IS GEORGANISEERD DOOR

Genootschap Felix Meritis, Tilburg University

(leerstoel Democratische Rechtsstaat),

Kennisplatform Integratie & Samenleving.

MET MEDEWERKING VAN

deFusie, IZI Solutions, Controle Alt Delete,

Felix Meritis in de Steigers, Here to Support,

Humanity in Action, Movies that Matter,

New Urban Collective, We are Here,

College voor de Rechten van de Mens,

Dream Support, The Dialogue Hunters,

de Nationale Ombudsman, Salaam4You,

Amnesty International Nederland, Josje

Priester, Laura Boerhout, Claudia Heinermann,

Veerle Corstens, Marjet Wullink.

FINANCIERS

Stichting Democratie & Media, Ministerie

van Sociale zaken en werkgelegenheid,

Vfonds.

4 27.11.2015

Similar magazines