25.11.2015 Views

DRZWI PRZEMYSŁOWE

Cennik drzwi_POL_Na cyfre_2.cdr - Paneltech Chorzów

Cennik drzwi_POL_Na cyfre_2.cdr - Paneltech Chorzów

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

CENNIK 2015

DRZWI PRZEMYSŁOWE

DRZWI WAHADŁOWE

DRZWI ROZWIERALNE UNIWERSALNE

DRZWI ROZWIERALNE CHŁODNICZE/MROŹNICZE

DRZWI PRZESUWNE CHŁODNICZE/MROŹNICZE

DRZWI PRZESUWNE GAZOSZCZELNE

PaNELTECH Sp. z o.o.

41-508 Chorzów

ul. Michałkowicka 24

tel. 32 245 91 41

fax 32 245 91 39

drzwi@paneltech.pl

www.paneltech.pl

wersja 2015.1


DRZWI ROZWIERALNE

CHŁODNICZE I MROŹNICZE

typ "DR”

PRZEZNACZENIE

Drzwi zawiasowe przeznaczone do komór chłodniczych lub zamrażalniczych w zakresie temperatur od

-25°C do +50°C. Konstrukcja drzwi sprawia, że są one bardzo mocne, trwałe oraz posiadają wysokie

właściwości izolacyjne, ponieważ wypełnienie drzwi stanowi pianka poliuretanowa.

Drzwi rozwieralne "DR" produkowane są w trzech wersjach: w wersji (DRE i DRS) z płatem drzwiowym

wykonanym z płyty warstwowej PUR w obramowaniu z ceownika oraz w wersji (DRK), gdzie płat drzwiowy

wykonany jest z zaginanej kopertowo blachy i wypełniony silnie spienioną pianką poliuretanową o gęstości

min 40kg/m³.

Dostępne grubości:

ź 60, 80mm – drzwi chłodnicze (jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe)

ź 100mm, 120mm – drzwi mroźnicze (jednoskrzydłowe)

PŁAT DRZWIOWY

Standardowe wykonanie poszycia drzwi w wykonaniu kopertowym:

ź blacha nierdzewna-kwasoodporna (N) w gat. 1.4301, grubości 0,8mm, o powierzchni matowej 2B

ź blacha stalowa (L) grubości 0,75mm, obustronnie ocynkowana, pokryta lakierem poliestrowym w kolorze

białym RAL 9010

Standardowe wykonanie poszycia drzwi w wykonaniu z płyty warstwowej PUR:

ź blacha stalowa (L) grubości 0,5mm, obustronnie ocynkowana, pokryta organicznymi powłokami

ochronnymi, odporna na korozję, zgodna z wymaganiami normy PN-EN 10346:2009

OŚCIEŻNICA

W drzwiach (DRK oraz DRS) profilowana wypełniona pianką poliuretanową, wykonana z blachy

nierdzewnej-kwasoodpornej (N) w gat. 14301 lub z blachy stalowej (L), obustronnie ocynkowanej pokrytej

lakierem poliestrowym w kolorze białym RAL 9010.

W drzwiach mroźniczych system ogrzewania ościeżnicy oraz progu stanowi przewód grzewczy (230V,

40W/mb).

W drzwiach (DRE) ościeżnica w kształcie kątownika wykonana z blachy stalowej obustronnie

ocynkowanej, pokrytej lakierem poliestrowym w kolorze białym RAL 9010.

www.paneltech.pl

1


ZAWIASY

Zawiasy firmy FERMOD z opcją unoszenia drzwi podczas otwierania i zamykania, która eliminuje tarcie

dolnej uszczelki.

OPCJE

§ Niestandardowe wykonanie poszycia drzwi:

ź blacha nierdzewna-kwasoodporna (N) w gat. 1.4301, grubości 0,8mm, o powierzchni szlifowanej 4N

lub mazerowanej

ź blacha stalowa (L) obustronnie ocynkowana, pokryta lakierem poliestrowym w kolorze innym niż

biały RAL 9010

ź laminat poliestrowy PECOLIT w kolorze RAL 9016, z obramowaniem z blachy nierdzewnej-kwasoodopornej

(N) w gat. 1.4301

Możliwość wykonania drzwi z progiem lub bez progu (dolny element ościeżnicy zatopiony w posadzce)

§

§

§

§

Przeszklenia:

ź okno okrągłe Ø280mm

ź okno o innym kształcie i wymiarze - na zapytanie

ź wykonanie otworu do samodzielnego przeszklenia

Wykonanie drzwi w wersji pod kolejkę

Obróbka blacharska światła otworu

TYP DRZWI

RODZAJ

WYKONANIA

RODZAJ

MATERIAŁU

GRUBOŚĆ

PŁATA

DRZWIOWEGO

(mm)

KIERUNEK

OTWIERANIA

"E"

EKO

"L"

LAKIEROWANE

60,80

CHŁODNICZE

PRAWE

LEWE

"DR"

Drzwi

rozwieralne

"S"

STANDARD

"L"

LAKIEROWANE

60,80

CHŁODNICZE

100,120

MROŹNICZE

PRAWE

LEWE

"K"

KOPERTOWE

"L"

LAKIEROWANE

"N"

NIERDZEWNE

60,80

CHŁODNICZE

100,120

MROŹNICZE

PRAWE

LEWE

Przykład zapytania/zamówienia:

DR K L 60 PRAWE

DRK-L 60 - drzwi rozwieralne kopertowe chłodnicze, lakierowane, grubość płata drzwiowego 60mm,

kierunek otwierania w prawo.

2 www.paneltech.pl


o

DRZWI ROZWIERALNE ECO DRE-L 60 T>0 C (CHŁODNICZE)

Charakterystyka:

ź płat drzwiowy wykonany z płyty warstwowej PUR o grubości 60 mm

ź poszycie drzwi - blacha stalowa obustronnie ocynkowana, pokryta lakierem poliestrowym w kolorze

ź

ź

ź

ź

białym RAL 9010

obramowanie płata drzwiowego - ceownik stalowy pokryty lakierem poliestrowym

RAL 9010

zamek - FERMOD

zawiasy - FERMOD

w kolorze białym

ościeżnica - blacha stalowa w kształcie kątownika obustronnie ocynkowana, pokryta lakierem poliestrowym

w kolorze białym RAL 9010

DRE-L 60 JEDNOSKRZYDŁOWE

S H 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400

700 1036 1053 1071 1088 1106 1124 1141 1159

800 1043 1061 1078 1096 1114 1131 1149 1166

900 1051 1068 1086 1103 1121 1139 1156 1174

1000 1065 1084 1102 1120 1138 1156 1174 1192

1100 1080 1099 1117 1136 1155 1173 1192 1210

1200 1196 1221 1246 1271 1296 1321 1346 1371

1300 1313 1344 1375 1407 1438 1469 1501 1532

1400 1320 1351 1382 1414 1445 1477 1508 1539

1500 1327 1358 1390 1421 1452 1484 1515 1547

DRE-L 60 DWUSKRZYDŁOWE

S H 2000 2100 2200 2300 2400 2500

1400 1959 1991 2023 2054 2086 2118

1600 1973 2004 2036 2068 2100 2131

1800 1986 2018 2050 2081 2113 2145

2000 2015 2048 2081 2113 2146 2178

2200 2045 2078 2112 2145 2178 2212

2400 2288 2333 2378 2423 2468 2513

2600 2532 2588 2645 2701 2758 2814

www.paneltech.pl

3


Charakterystyka:

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

DRZWI ROZWIERALNE STANDARD - LAKIEROWANE

o

DRS-L 60 T>0 C (CHŁODNICZE)

płat drzwiowy wykonany z płyty warstwowej PUR o grubości 60 mm

poszycie drzwi - blacha stalowa obustronnie ocynkowana, pokryta lakierem poliestrowym w kolorze

białym RAL 9010

obramowanie płata drzwiowego - ceownik stalowy pokryty lakierem poliestrowym w kolorze białym

RAL 9010

zamek - FERMOD

zawiasy - FERMOD

ościeżnica - profilowana zespolona wykonana z blachy stalowej pokrytej lakierem poliestrowym,

w kolorze białym RAL 9010

element dolny- ceownik wykonany z blachy nierdzewnej-kwasoodpornej gat. 1.4301

DRS-L 60 JEDNOSKRZYDŁOWE

S H 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500

700 1430 1452 1474 1496 1518 1605 1693 1780 1868

800 1472 1496 1520 1543 1567 1661 1754 1848 1941

900 1515 1540 1566 1591 1617 1716 1815 1915 2014

1000 1558 1585 1612 1639 1666 1771 1877 1982 2087

1100 1600 1629 1658 1687 1715 1827 1938 2049 2161

1200 1696 1728 1759 1790 1822 1943 2064 2185 2306

1300 1740 1773 1807 1840 1873 2000 2127 2254 2381

1400 1784 1819 1854 1889 1924 2057 2190 2324 2457

1500 1828 1865 1902 1938 1975 2114 2254 2393 2533

DRS-L 80 DWUSKRZYDŁOWE

S H 2000 2100 2200 2300 2400 2500

1400 2916 2956 2996 3036 3076 3115

1600 3017 3061 3104 3147 3190 3233

1800 3118 3165 3212 3258 3305 3351

2000 3219 3269 3319 3369 3419 3469

2200 3320 3374 3427 3480 3534 3587

2400 3421 3478 3535 3592 3648 3705

2600 3522 3583 3643 3703 3763 3823

Opcje:

ź płat drzwiowy w wykonaniu z płyty PUR o grubości 80 mm - dopłata 40 zł/m 2

ź okno o wymiarze 400 mm x 600 mm - dopłata 400 zł

4 www.paneltech.pl


DRZWI ROZWIERALNE KOPERTOWE - LAKIEROWANE

o

DRK-L 60 T>0 C (CHŁODNICZE)

Charakterystyka:

ź płat drzwiowy o grubości 60 mm wykonany z blachy zaginanej kopertowo

ź poszycie drzwi - blacha stalowa obustronnie ocynkowana, pokryta lakierem poliestrowym standardowym

w kolorze białym RAL 9010

ź wypełnienie płata drzwiowego - pianka poliuretanowa o gęstości min. 40 kg/m 3

ź zamek - FERMOD

ź zawiasy - FERMOD

ź ościeżnica - profilowana zespolona wykonana z blachy stalowej pokrytej lakierem poliestrowym,

w kolorze białym RAL 9010

ź element dolny - ceownik wykonany z blachy nierdzewnej-kwasoodpornej gat. 1.4301

DRK-L 60 JEDNOSKRZYDŁOWE

S H 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500

700 1702 1742 1783 1823 1863 1903 1943 1984 2024

800 1750 1777 1804 1832 1883 1934 1985 2036 2087

900 1797 1827 1856 1885 1938 1991 2044 2097 2150

1000 1925 1939 1954 1969 2129 2155 2181 2208 2234

1100 2052 2085 2118 2151 2185 2218 2251 2284 2317

1200 2124 2157 2191 2224 2258 2322 2349 2377 2404

1300 2196 2236 2275 2315 2355 2395 2427 2459 2491

1400 2243 2282 2320 2359 2398 2437 2464

1500 2290 2331 2372 2412 2453 2494

DRK-L 80 DWUSKRZYDŁOWE

S H 2000 2100 2200 2300 2400 2500

1400 3602 3646 3689 3732 3776 3819

1500 3639 3699 3758 3817 3877 3936

1600 3676 3751 3827 3902 3977 4053

1700 3750 3822 3908 3995 4082 4169

1800 3824 3892 3990 4089 4187 4286

1900 3897 3962 4072 4182 4292 4403

2000 3971 4032 4154 4276 4397 4519

2100 3994 4102 4218 4334 4450 4636

2200 4016 4172 4282 4392 4502

2300 4028 4240 4429 4451 4555

2400 4039 4308 4577

2500 4051 4376 4724

Opcje:

ź płat drzwiowy o grubości 80 mm - dopłata 80 zł/m 2

ź okno o wymiarze 400 x 600 mm - dopłata 400 zł

ź drzwi w kolorze innym niż RAL 9010 - dopłata 200 zł/m 2

www.paneltech.pl

5


DRZWI ROZWIERALNE KOPERTOWE - NIERDZEWNE

o

DRK-N 60 T>0 C (CHŁODNICZE)

Charakterystyka:

ź płat drzwiowy o grubości 60 mm wykonany z blachy zaginanej kopertowo

ź poszycie drzwi - blacha nierdzewna-kwasoodporna gat. 1.4301 o powierzchni matowej 2B lub

powierzchni szlifowanej 4N (OPCJA)

3

ź wypełnienie płata drzwiowego - pianka poliuretanowa o gęstości min. 40 kg/m

ź zamek - FERMOD

ź zawiasy - FERMOD

ź ościeżnica - profilowana zespolona wykonana z blachy nierdzewnej-kwasoodporneź element dolny - ceownik wykonany z blachy nierdzewnej-kwasoodpornej gat. gat. 1.4301

o powierzchni matowej 2B lub powierzchni szlifowanej 4N (OPCJA)

1.4301

DRK-N 60 JEDNOSKRZYDŁOWE

S H 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500

700 2284 2291 2352 2412 2473 2533 2594 2654 2707

800 2370 2429 2489 2549 2605 2661 2716 2772 2828

900 2455 2517 2579 2640 2702 2764 2826 2887 2949

1000 2568 2642 2715 2789 2854 2914 2974 3033 3093

1100 2681 2751 2820 2890 2959 3029 3098 3168 3238

1200 2826 2914 3001 3089 3177 3250 3313 3375 3438

1300 2972 3059 3145 3232 3319 3406 3484 3561 3638

1400 3085 3171 3257 3343 3429 3515 3577

1500 3197 3283 3368 3453 3539 3624

DRK-N 80 DWUSKRZYDŁOWE

S H 2000 2100 2200 2300 2400 2500

1400 4827 4975 5122 5270 5417 5565

1500 4906 5053 5200 5347 5494 5641

1600 4985 5131 5278 5424 5571 5717

1700 5142 5267 5418 5569 5720 5870

1800 5299 5404 5558 5713 5868 6023

1900 5457 5540 5699 5858 6017 6176

2000 5614 5676 5839 6002 6166 6329

2100 5771 5812 5914 6077 6240 6482

2200 5929 5948 5988 6151 6314

2300 6007 6099 6200 6225 6389

2400 6086 6250 6413

2500 6165 6400 6626

Opcje:

ź płat drzwiowy o grubości 80 mm - dopłata 80 zł/m

ź okno o wymiarze 400 x 600 mm - dopłata 400 zł

ź drzwi w wykonaniu mazerowanym - dopłata 16%

2

6 www.paneltech.pl


DRZWI ROZWIERALNE STANDARD - LAKIEROWANE

o

DRS-L 100 T>-25 C (MROŹNICZE)

Charakterystyka:

ź płat drzwiowy wykonany z płyty warstwowej PUR o grubości 100 mm

ź poszycie drzwi - blacha stalowa obustronnie ocynkowana, pokryta lakierem poliestrowym w kolorze

białym RAL 9010

ź obramowanie płata drzwiowego - ceownik stalowy pokryty lakierem poliestrowym w kolorze białym

RAL 9010

ź zamek - FERMOD

ź zawiasy - FERMOD

ź ościeżnica profilowana zespolona - ogrzewana z szybkowymiennym kablem grzewczym wykonana

z blachy stalowej pokrytej lakierem poliestrowym, w kolorze białym RAL 9010

ź element dolny - ceownik wykonany z blachy nierdzewnej-kwasoodpornej gat. 1.4301

DRS-L 100 JEDNOSKRZYDŁOWE

S H 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500

700 1996 2026 2055 2085 2114 2189 2265 2340 2415

800 2056 2096 2136 2176 2217 2276 2336 2395 2455

900 2115 2166 2217 2268 2319 2363 2407 2450 2494

1000 2175 2218 2262 2306 2350 2409 2467 2526 2585

1100 2306 2344 2382 2419 2457 2533 2609 2685 2761

1200 2331 2380 2428 2477 2525 2590 2655 2720 2786

1300 2356 2415 2475 2534 2593 2665 2737 2810

1400 2454 2516 2579 2641 2703 2757 2811

1500 2552 2618 2683 2748 2813 2841

Opcje:

ź płat drzwiowy w wykonaniu z płyty PUR o grubości 120 mm - dopłata 40 zł/m

ź okno o wymiarze 400 mm x 600 mm - dopłata 400 zł

2

www.paneltech.pl

7


DRZWI ROZWIERALNE KOPERTOWE - LAKIEROWANE

o

DRK-L 100 T>-25 C (MROŹNICZE)

Charakterystyka:

ź płat drzwiowy o grubości 100 mm wykonany z blachy zaginanej kopertowo

ź poszycie drzwi - blacha stalowa obustronnie ocynkowana, pokryta lakierem

ź poliestrowym standardowym w kolorze białym RAL 9010

3

ź wypełnienie płata drzwiowego - pianka poliuretanowa o gęstości min. 40 kg/m

ź zamek - FERMOD

ź zawiasy - FERMOD

ź ościeżnica profilowana zespolona - ogrzewana z szybkowymiennym kablem grzewczym wykonana

z blachy stalowej pokrytej lakierem poliestrowym, w kolorze białym RAL 9010

ź element dolny - ceownik wykonany z blachy nierdzewnej-kwasoodpornej gat. 1.4301

DRK-L 100 JEDNOSKRZYDŁOWE

S H 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500

700 2375 2417 2458 2499 2540 2581 2623 2664 2705

800 2450 2495 2539 2583 2628 2672 2716 2761 2805

900 2525 2573 2620 2668 2715 2763 2810 2858 2905

1000 2645 2709 2772 2835 2973 3034 3056 3058 3060

1100 2765 2817 2869 2921 3051 3054 3095 3155 3216

1200 2885 2950 3015 3079 3144 3201 3258 3315 3371

1300 2971 3035 3099 3163 3227 3292 3334 3377

1400 3056 3122 3187 3252 3317 3382 3422

1500 3142 3208 3274 3341 3407 3473

Opcje:

2

ź płat drzwiowy o grubości 120 mm - dopłata 80 zł/m

ź okno o wymiarze 400 x 600 mm - dopłata 400 zł

ź drzwi w kolorze innym niż RAL 9010 - dopłata 200 zł/m

2

8 www.paneltech.pl


DRZWI ROZWIERALNE KOPERTOWE - NIERDZEWNE

o

DRK-N 100 T>-25 C (MROŹNICZE)

Charakterystyka:

ź płat drzwiowy o grubości 100 mm wykonany z blachy zaginanej kopertowo

ź poszycie drzwi - blacha nierdzewna-kwasoodpornź wypełnienie płata drzwiowego - pianka poliuretanowa o gęstości min. 40Kg/m 3

gat. 1.4301 o powierzchni matowej 2B lub

powierzchni szlifowanej 4N (OPCJA)

ź zamek - FERMOD

ź zawiasy - FERMOD

ź ościeżnica profilowana zespolona - ogrzewana z szybkowymiennym kablem grzewczym wykonana

z blachy kwasoodpornej gat. 1.4301 o powierzchni matowej 2B lub powierzchni szlifowanej 4N (OPCJA)

ź element dolny - ceownik wykonany z blachy nierdzewnej-kwasoodpornej gat. 1.4301

DRK-N 100 JEDNOSKRZYDŁOWE

S H 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500

700 3202 3283 3364 3445 3526 3607 3688 3769 3850

800 3325 3409 3492 3576 3665 3754 3843 3932 4021

900 3448 3538 3628 3719 3813 3908 4002 4097 4191

1000 3636 3741 3845 3950 4043 4154 4265 4375 4486

1100 3824 3916 4008 4100 4191 4339 4486 4634 4781

1200 4012 4116 4220 4324 4428 4532 4713 4895 5076

1300 4138 4248 4357 4467 4577 4686 4784 4881

1400 4265 4380 4495 4610 4725 4840 5035

1500 4391 4512 4632 4753 4874 4994

Opcje:

ź płat drzwiowy o grubości 120 mm - dopłata 80 zł/m

ź okno o wymiarze 400 x 600 mm - dopłata 400 zł

ź drzwi w wykonaniu mazerowanym - dopłata 16%

2

www.paneltech.pl

9


DRZWI PRZESUWNE

CHŁODNICZE I MROŹNICZE

typ "DP”

PRZEZNACZENIE

Drzwi przeznaczone do komór chłodniczych lub zamrażalniczych w zakresie temperatur od -25°C do

+50°C. Konstrukcja drzwi sprawia, że są one bardzo mocne, trwałe oraz posiadają wysokie właściwości

izolacyjne, ponieważ wypełnienie drzwi stanowi pianka poliuretanowa.

Typ DP - lekkie, do 120 kg

Typ DP - ciężkie, do 200 kg

PŁAT DRZWIOWY

Drzwi przesuwne "DP" produkowane są w dwóch wersjach: w wersji (DPS) z płatem drzwiowym

wykonanym z płyty warstwowej PUR w obramowaniu z ceownika oraz w wersji (DPK) gdzie płat drzwiowy

wykonany z zaginanej kopertowo blachy i wypełniony silnie spienioną pianką poliuretanową o gęstości min.

40 kg/m³.

Dostępne grubości:

ź 60mm, 80mm – drzwi chłodnicze

ź 100mm, 120mm – drzwi mroźnicze

Standardowe wykonanie poszycia drzwi w wykonaniu kopertowym:

ź blacha nierdzewna-kwasoodporna (N) gat. 1.4301, grubości 0,8mm, o powierzchni matowej 2B

ź blacha stalowa (L) grubości 0,75mm, obustronnie ocynkowana, pokryta lakierem poliestrowym w kolorze

białym (RAL 9010)

Standardowe wykonanie poszycia drzwi w wykonaniu z płyty warstwowej PUR:

ź blacha stalowa (L) grubości 0,5mm, obustronnie ocynkowana, pokryta organicznymi powłokami

ochronnymi, odporna na korozję, zgodna z wymaganiami normy PN-EN 10346:2009

Płat drzwiowy wyposażony w uszczelkę firmy FERMOD (F) lub ISOCOM (I)

OŚCIEŻNICA

W drzwiach ("DPS" oraz "DPK") profilowana wypełniona pianką poliuretanową. Wykonana z blachy

nierdzewnej-kwasoodpornej (N) gat. 14301 lub z blachy stalowej (L), obustronnie ocynkowanej pokrytej

lakierem poliestrowym w kolorze RAL9010.

W drzwiach mroźniczych system ogrzewania ościeżnicy oraz progu stanowi przewód grzewczy (230V,

40W/mb).

10 www.paneltech.pl


ZAMEK

Zamek firmy FERMOD (F) lub ISOCOM (I). Zamki wyposażone są w wkładkę patentową z możliwością

awaryjnego otwierania od wewnątrz zamkniętych drzwi (zamek bezpieczny).

ź

ź

ź

zawieszenie firmy FERMOD (F) - szyna jezdna aluminiowa – typ lekki

zawieszenie firmy FERMOD (F) - szyna jezdna stalowa ocynkowana lub nierdzewna – typ ciężki

zawieszenie firmy ISOCOM (I) - szyna jezdna aluminiowa – typ lekki oraz ciężki

ZAWIESZENIE

§ Niestandardowe wykonanie poszycia drzwi:

ź blacha nierdzewna-kwasoodporna gat. 1.4301, grubości 0,8mm, o powierzchni szlifowanej 4N lub

mazerowanej

ź blacha stalowa obustronnie ocynkowana, pokryta lakierem poliestrowym w kolorze innym niż biały

(RAL 9010)

ź laminat poliestrowy PECOLIT w kolorze RAL 9016, z obramowaniem z blachy nierdzewnej-kwaso-

odopornej (N) gat. 1.4301

§ możliwość wykonania drzwi z progiem lub bez progu (dolny element ościeżnicy zatopiony w posadzce)

§ wykonanie drzwi w wersji pod kolejkę

§ zastosowanie automatyki otwierania marki FERMOD (F)

§ Przeszklenia:

ź okno okrągłe Ø280 mm

ź okno o innym kształcie i wymiarze - na zapytanie

§

§

Wykonanie drzwi w wersji pod kolejkę

Obróbka blacharska światła otworu

OPCJE

TYP DRZWI

RODZAJ

WYKONANIA

RODZA)

MATERIAŁU

OSPRZĘT

FIRMY

GRUBOŚĆ

PŁATA

DRZWIOWEGO

(mm)

KIERUNEK

OTWIERANIA

"DP"

"S"

STANDARD

" L "

LAKIEROWANE

FERMOD

ISOCOM

60,80

CHŁODNICZE

100,120

MROŹNICZE

PRAWE

LEWE

Drzwi

przesuwne

"K"

KOPERTOWE

" L "

LAKIEROWANE

" N "

NIERDZEWNE

FERMOD

ISOCOM

60,80

CHŁODNICZE

100,120

MROŹNICZE

PRAWE

LEWO

Przykład zapytania/zamówienia:

DP K N F 60 PRAWE

DPK-NF 60 - drzwi przesuwne kopertowe chłodnicze, nierdzewne, na osprzęcie firmy FERMOD, grubość

płata drzwiowego 60 mm, kierunek otwierania w prawo.

www.paneltech.pl

11


DRZWI PRZESUWNE STANDARD -

LAKIEROWANE - OSPRZĘT ISOCOM

o

DPS-LI 60 T>0 C (CHŁODNICZE)

Charakterystyka:

ź

ź

ź

ź

ź

ź

płat drzwiowy wykonany z płyty warstwowej PUR o grubości 60 mm

poszycie drzwi - blacha stalowa obustronnie ocynkowana, pokryta lakierem poliestrowym w kolorze

białym RAL 9010

obramowanie płata drzwiowego - ceownik wykonany z blachy nierdzewnej-kwasoodpornej gat 1.4301

ościeżnica - profilowana zespolona wykonana z blachy stalowej pokrytej lakierem poliestrowym,

w kolorze białym RAL 9010

osprzęt - aluminiowy firmy ISOCOM

element dolny - ceownik wykonany z blachy nierdzewnej-kwasoodpornej gat. 1.4301

DPS-LI 60 JEDNOSKRZYDŁOWE

S H 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500

800 2619 2651 2682 2713 2744 2774 2805 2836

900 2725 2759 2793 2826 2861 2895 2929 2963

1000 2831 2867 2903 2939 2974 3010 3045 3080

1100 3171 3210 3249 3288 3326 3364 3403 3441

1200 3276 3317 3359 3400 3441 3482 3523 3564

1300 3382 3425 3469 3512 3556 3599 3643 3686

1400 3487 3533 3578 3624 3670 3717 3763 3809

1500 3596 3645 3694 3743 3791 3839 3887 3935

1600 3705 3757 3809 3861 3911 3961 4010 4060

1700 3815 3870 3925 3980 4031 4082 4134 4185

1800 3920 3977 4033 4090 4144 4199 4253 4308

1900 4025 4084 4142 4200 4258 4315 4373 4430

2000 4131 4191 4251 4311 4371 4432 4492 4552

S H 2500 2600 2700 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000

1500 3935 3983 4046 4109 4173 4270 4368 4465 4563 4660

1600 4060 4112 4174 4236 4298 4403 4508 4613 4718 4823

1700 4185 4241 4302 4362 4423 4536 4648 4761 4873 4986

1800 4308 4366 4440 4513 4587 4698 4809 4920 5032 5143

1900 4430 4491 4568 4644 4720 4837 4953 5070 5186 5303

2000 4552 4616 4696 4775 4854 4976 5097 5219 5341 5462

2200 4799 4880 4962 5043 5124 5254 5385 5516 5646 6443

2400 5049 5137 5224 5312 5400 5445 5535 5670 6694 6786

2600 5298 5393 5487 5581 5676 5823 5971 6811 6970 7128

2800 5552 5653 5754 5856 5957 6024 7054 7227 7400 7573

3000 5805 5914 6022 6130 6239 7297 7477 7657 7837 8017

Ceny pogrubione dotyczą drzwi z systemem ciężkim

Opcje:

2

ź płat drzwiowy w wykonaniu z płyty PUR o grubości 80 mm - dopłata 40 zł/m

ź okno o wymiarze 400 x 600 mm - dopłata 400 zł

ź zamek z wkładką patentową z możliwością otwarcia od wewnątrz - dopłata 400 zł

ź wspomaganie otwierania dla drzwi lekkich - dopłata 600 zł (dla drzwi ciężkich wliczone w cenę)

12 www.paneltech.pl


DRZWI PRZESUWNE STANDARD -

LAKIEROWANE - OSPRZĘT ISOCOM

o

DPS-LI 100 T>-25 C (MROŹNICZE)

Charakterystyka:

ź płat drzwiowy wykonany z płyty warstwowej PUR o grubości 100 mm

ź poszycie drzwi - blacha stalowa obustronnie ocynkowana, pokryta lakierem poliestrowym w kolorze

białym RAL 9010

ź obramowanie płata drzwiowego - ceownik wykonany z blachy nierdzewnej-kwasoodpornej gat 1.4301

ź ościeżnica profilowana zespolona - ogrzewana z szybkowymiennym kablem grzewczym wykonana

z blachy stalowej pokrytej lakierem poliestrowym, w kolorze białym RAL 9010

ź element dolny - ceownik wykonany z blachy nierdzewnej-kwasoodpornej gat. 1.4301

DPS-LI 100 JEDNOSKRZYDŁOWE

S H 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500

800 3119 3164 3209 3254 3296 3338 3380 3423

900 3236 3282 3329 3376 3421 3467 3512 3557

1000 3352 3400 3449 3497 3546 3595 3644 3692

1100 3704 3754 3804 3854 3905 3956 4008 4059

1200 3819 3889 3924 3977 4032 4087 4142 4197

1300 3934 3990 4045 4101 4159 4217 4275 4334

1400 4049 4108 4166 4224 4286 4348 4409 4471

1500 4169 4230 4291 4352 4415 4478 4542 4605

1600 4288 4352 4415 4479 4544 4609 4674 4740

1700 4407 4474 4540 4607 4673 4740 4807 4874

1800 4524 4593 4661 4730 4799 4869 4938 5007

1900 4640 4711 4782 4854 4925 4997 5069 5141

2000 4756 4830 4903 4977 5103 5145 5200 5275

S H 2500 2600 2700 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000

1500 4605 4656 4738 4821 4904 5026 5149 5272 5394 5517

1600 4740 4797 4882 4968 5054 5182 5309 5437 5565 5693

1700 4874 4938 5026 5115 5203 5337 5470 5603 5737 5870

1800 5007 5079 5170 5261 5353 5492 5630 5769 5908 6047

1900 5141 5217 5311 5406 5500 5550 5698 5847 5996 6144

2000 5275 5355 5452 5550 5647 5795 5944 6093 6241 7066

2200 5538 5583 5674 5765 5855 6039 6223 6408 7256 7364

2400 5812 5896 5979 6063 6233 6404 6574 7248 7455 7663

2600 6088 6214 6340 6467 6593 6719 7407 7592 7776 7961

2800 6362 6479 6595 6712 6829 7623 7822 8020 8218 8417

3000 6636 6737 6838 6940 7840 8046 8253 8459 8666 8872

Ceny pogrubione dotyczą drzwi z systemem ciężkim

Opcje:

2

ź płat drzwiowy w wykonaniu z płyty PUR o grubości 120 mm - dopłata 40 zł/m

ź okno 400 x 600 mm - dopłata 400 zł

ź zamek z wkładką patentową z możliwością otwarcia od wewnątrz - dopłata 400 zł

ź wspomaganie otwierania dla drzwi lekkich - dopłata 600 zł (dla drzwi ciężkich wliczone w cenę)

www.paneltech.pl

13


DRZWI PRZESUWNE STANDARD -

LAKIEROWANE - OSPRZĘT FERMOD

o

DPS-LF 60 T>0 C (CHŁODNICZE)

Charakterystyka:

ź płat drzwiowy wykonany z płyty warstwowej PUR o grubości 60 mm

ź poszycie drzwi - blacha stalowa obustronnie ocynkowana, pokryta lakierem poliestrowym w kolorze

białym RAL 9010

ź obramowanie płata drzwiowego - ceownik wykonany z blachy nierdzewnej-kwasoodpornej gat 1.4301

ź ościeżnica - profilowana zespolona wykonana z blachy stalowej pokrytej lakierem poliestrowym,

w kolorze białym RAL 9010

ź osprzęt - aluminiowy firmy FERMOD

ź element dolny - ceownik wykonany z blachy nierdzewnej-kwasoodpornej gat. 1.4301

DPS-LF 60 JEDNOSKRZYDŁOWE

S H 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500

800 3299 3323 3347 3371 3396 3420 3444 3469

900 3345 3372 3399 3425 3452 3478 3505 3531

1000 3392 3421 3450 3479 3507 3536 3565 3594

1100 3738 3769 3800 3831 3862 3893 3924 3955

1200 3784 3818 3851 3884 3918 3951 3984 4017

1300 3880 3916 3951 3987 4022 4058 4093 4129

1400 3976 4013 4051 4089 4127 4165 4202 4240

1500 4075 4115 4155 4195 4235 4275 4315 4355

1600 4174 4217 4259 4301 4343 4386 4428 4470

1700 4611 4656 4700 4745 4789 4834 4878 4923

1800 4658 4705 4752 4798 4845 4892 4939 4985

1900 4778 4827 4876 4925 4962 5000 5038 5076

2000 4897 4949 5000 5051 5102 5154 5205 5256

S H 2500 2600 2700 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000

1500 4355 4448 4501 4555 4608 4690 4773 4855 4938 5020

1600 4470 4708 4764 4820 4877 4962 5048 5134 5220 5305

1700 4923 4967 5027 5086 5146 5235 5324 5413 5502 5591

1800 4985 5032 5095 5157 5219 5313 5406 5500 5594 5687

1900 5076 5097 5162 5228 5293 5391 5489 5587 5685 5783

2000 5256 5307 5377 5447 5517 5620 5722 5825 5927 6030

2200 5386 5456 5525 5595 5665 5776 5888 5999 6111 7587

2400 5661 5756 5851 5945 6040 6135 6229 6324 7883 8015

2600 5801 5882 5963 6044 6125 6343 6561 8185 8314 8444

2800 6252 6349 6446 6543 6640 6737 8221 8388 8556 8723

3000 6476 6568 6660 6753 6845 8413 8560 8708 8855 9003

Ceny pogrubione dotyczą drzwi z systemem ciężkim

Opcje:

2

ź płat drzwiowy w wykonaniu z płyty warstwowej PUR o grubości 80 mm - dopłata 40 zł/m

ź okno o wymiarze 400 x 600 mm - dopłata 400 zł

ź zamek z wkładką patentową z możliwością otwarcia od wewnątrz - dopłata 700 zł

ź wspomaganie otwierania dla drzwi lekkich - dopłata 600 zł (dla drzwi ciężkich wliczone w cenę)

14 www.paneltech.pl


DRZWI PRZESUWNE STANDARD -

LAKIEROWANE - OSPRZĘT FERMOD

o

DPS-LF 100 T>-25 C (MROŹNICZE)

Charakterystyka:

ź płat drzwiowy wykonany z płyty warstwowej PUR o grubości 100 mm

ź poszycie drzwi - blacha stalowa obustronnie ocynkowana, pokryta lakierem poliestrowym w kolorze

białym RAL 9010

ź obramowanie płata drzwiowego - ceownik wykonany z blachy nierdzewnej-kwasoodpornej gat 1.4301

ź ościeżnica profilowana zespolona - ogrzewana z szybkowymiennym kablem grzewczym wykonana

z blachy stalowej pokrytej lakierem poliestrowym, w kolorze białym RAL 9010

ź osprzęt - aluminiowy firmy FERMOD

ź element dolny - ceownik wykonany z blachy nierdzewnej-kwasoodpornej gat. 1.4301

DPS-LF 100 JEDNOSKRZYDŁOWE

S H 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500

800 3716 3753 3790 3827 3859 3891 3922 3954

900 3771 3809 3847 3885 3921 3956 3991 4027

1000 3826 3865 3904 3944 3983 4022 4061 4100

1100 4200 4278 4301 4324 4366 4407 4449 4490

1200 4255 4299 4343 4387 4431 4475 4519 4563

1300 4361 4389 4417 4445 4505 4566 4626 4687

1400 4468 4517 4566 4615 4664 4713 4761 4810

1500 4572 4623 4675 4726 4778 4829 4880 4932

1600 4676 4730 4784 4838 4892 4945 4999 5053

1700 5126 5182 5239 5295 5351 5408 5464 5521

1800 5181 5240 5299 5358 5417 5475 5534 5593

1900 5313 5374 5436 5497 5558 5620 5681 5742

2000 5445 5509 5572 5636 5700 5764 5828 5892

S H 2500 2600 2700 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000

1500 4932 5032 5101 5169 5238 5341 5443 5546 5649 5752

1600 5053 5304 5376 5448 5520 5628 5736 5844 5951 6059

1700 5521 5577 5652 5727 5802 5915 6028 6141 6254 6366

1800 5593 5660 5736 5812 5888 6005 6123 6241 6359 6476

1900 5742 5727 5809 5891 5973 6095 6218 6341 6464 6586

2000 5892 5955 6041 6126 6211 6261 6310 6360 6410 6459

2200 6037 6123 6209 6295 6381 6455 6529 6603 6676 8487

2400 6332 6425 6517 6609 6701 6701 6923 7144 8775 8938

2600 6670 6769 6868 6967 7067 7224 7381 9075 9232 9390

2800 6863 6980 7098 7215 7332 7449 9109 9305 9501 9697

3000 7253 7253 7401 7549 7696 9294 9472 9649 9826 10004

Ceny pogrubione dotyczą drzwi z systemem ciężkim

Opcje:

2

ź płat drzwiowy w wykonaniu z płyty warstwowej PUR o grubości 120 mm- dopłata 40 zł/m

ź okno o wymiarze 400 x 600 mm - dopłata 400 zł

ź zamek z wkładką patentową z możliwością otwarcia od wewnątrz - dopłata 700 zł

ź wspomaganie otwierania dla drzwi lekkich - dopłata 600 zł (dla drzwi ciężkich wliczone w cenę)

www.paneltech.pl

15


DRZWI PRZESUWNE KOPERTOWE -

LAKIEROWANE - OSPRZĘT FERMOD

o

DPK-LF 60 T>0 C (CHŁODNICZE)

Charakterystyka:

ź

ź

ź

ź

ź

ź

płat drzwiowy o grubości 60 mm wykonany z blachy zaginanej kopertowo

poszycie drzwi - blacha stalowa obustronnie ocynkowana, pokryta lakierem poliestrowym w kolorze

białym RAL 9010

wypełnienie płata drzwiowego - pianka poliuretanowa o gęstości min. 40 kg/m 3

ościeżnica - profilowana zespolona wykonana z blachy stalowej pokrytej lakierem poliestrowym,

w kolorze białym RAL 9010

osprzęt - aluminiowy firmy FERMOD

element dolny - ceownik wykonany z blachy nierdzewnej-kwasoodpornej gat. 1.4301

DPK-LF 60 JEDNOSKRZYDŁOWE

S H 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500

800 3940 3965 3990 4016 4041 4067 4092 4117

900 3989 4017 4045 4072 4100 4127 4155 4182

1000 4039 4069 4099 4128 4158 4188 4217 4247

1100 4191 4224 4256 4289 4321 4354 4386 4419

1200 4343 4379 4414 4449 4485 4520 4555 4591

1300 4448 4484 4521 4558 4595 4632 4668 4705

1400 4552 4566 4580 4594 4609 4679 4749 4819

1500 4654 4699 4744 4789 4833 4878 4923 4968

1600 4756 4798 4841 4884 4926 5000 5074 5117

1700 5120 5170 5219 5268 5317 5366 5415 5465

1800 5485 5532 5578 5625 5672 5719 5766 5813

1900 5611 5660 5709 5758 5807 5856 5905 5954

2000 5737 5797 5857 5916 5976 6036 6095 7415

S H 2500 2600 2700 2800 3000

1500 4968 5013 5156 5299 5442

1600 5117 5265 5315 5414 5513

1700 5465 5769 5876 6057 7558

1800 5813 6025 6237 7581 7614

1900 5954 7378 7547 7637 7727

2000 7415 7565 7716 7833 7951

2200 7621 7753 7884 8030 8176

2400 8107 8314 8520 8542 8564

Ceny pogrubione dotyczą drzwi z systemem ciężkim

Opcje:

2

ź płat drzwiowy o grubości 80 mm - dopłata 80 zł/m

ź okno o wymiarze 400 x 600 mm - dopłata 400 zł

ź zamek z wkładką patentową z możliwością otwarcia od wewnątrz - dopłata 700 zł

2

ź drzwi w kolorze innym niż RAL 9010 - dopłata 200 zł/m

ź wspomaganie otwierania dla drzwi lekkich - dopłata 600 zł (dla drzwi ciężkich wliczone w cenę)

16 www.paneltech.pl


DRZWI PRZESUWNE KOPERTOWE -

LAKIEROWANE - OSPRZĘT FERMOD

o

DPK-LF 100 T>-25 C (MROŹNICZE)

Charakterystyka:

ź płat drzwiowy o grubości 100 mm wykonany z blachy zaginanej kopertowo

ź poszycie drzwi - blacha stalowa obustronnie ocynkowana, pokryta lakierem poliestrowym w kolorze

białym RAL 9010

ź wypełnienie płata drzwiowego - pianka poliuretanowa o gęstości min. 40 kg/m 3

ź ościeżnica profilowana zespolona - ogrzewana z szybkowymiennym kablem grzewczym wykonana

z blachy stalowej pokrytej lakierem poliestrowym, w kolorze białym RAL 9010

ź osprzęt - aluminiowy firmy FERMOD

ź element dolny - ceownik wykonany z blachy nierdzewnej-kwasoodpornej gat. 1.4301

DPK-LF 100 JEDNOSKRZYDŁOWE

S H 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500

800 4654 4693 4732 4772 4811 4850 4890 4929

900 4778 4820 4861 4903 4945 4987 5029 5071

1000 4901 4946 4990 5035 5080 5125 5169 5214

1100 4961 5007 5054 5101 5148 5195 5242 5289

1200 5020 5069 5118 5167 5217 5266 5315 5364

1300 5309 5366 5423 5480 5537 5594 5651 5708

1400 5598 5663 5728 5793 5858 5923 5988 6053

1500 5602 5666 5730 5795 5859 5923 5988 6052

1600 5605 5664 5722 5781 5839 5914 5989 6050

1700 5854 5919 5983 6048 6112 6176 6241 6305

1800 6103 6169 6234 6299 6365 6430 6495 6561

1900 6249 6321 6393 6465 6537 6609 6681 6753

2000 6395 6395 6505 6615 6725 6835 6945 8814

S H 2500 2600 2700 2800 3000

1500 6052 5998 6044 6136 6275

1600 6050 6122 6161 6237 6314

1700 6305 6408 6510 6529 8621

1800 6561 6652 6743 8749 8710

1900 6753 8585 8687 8788 8890

2000 8814 8922 9031 9140 9248

2200 9144 9260 9376 9491 9607

2400 9475 9597 9720 9843 9966

Ceny pogrubione dotyczą drzwi z systemem ciężkim

Opcje:

2

ź płat drzwiowy o grubości 120 mm - dopłata 80 zł/m

ź okno o wymiarze 400 x 600 mm - dopłata 400 zł

ź zamek z wkładką patentową z możliwością otwarcia od wewnątrz - dopłata 700 zł

2

ź drzwi w kolorze innym niż RAL 9010 - dopłata 200 zł/m

ź wspomaganie otwierania dla drzwi lekkich - dopłata 600 zł (dla drzwi ciężkich wliczone w cenę)

www.paneltech.pl

17


DRZWI PRZESUWNE KOPERTOWE -

NIERDZEWNE - OSPRZĘT FERMOD

o

DPK-NF 60 T>0 C (CHŁODNICZE)

Charakterystyka:

ź płat drzwiowy o grubości 60 mm wykonany z blachy zaginanej kopertowo

ź poszycie drzwi - blacha nierdzewna-kwasoodpornź wypełnienie płata drzwiowego - pianka poliuretanowa o gęstości min. 40Kg/m 3

gat. 1.4301 o powierzchni matowej 2B lub

powierzchni szlifowanej 4N (OPCJA)

ź ościeżnica - profilowana zespolona wykonana z blachy nierdzewnej-kwasoodporneź osprzęt - aluminiowy firmy FERMOD

gat. 1.4301

o powierz-chni matowej 2B lub powierzchni szlifowanej 4N (OPCJA)

ź element dolny - ceownik wykonany z blachy nierdzewnej-kwasoodpornej gat. 1.4301

DPK-NF 60 JEDNOSKRZYDŁOWE

S H 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500

800 4523 4574 4626 4678 4730 4782 4833 4885

900 4611 4667 4722 4778 4834 4889 4945 5001

1000 4699 4790 4881 4928 4975 5022 5069 5116

1100 4878 4941 5005 5068 5131 5195 5258 5322

1200 5056 5124 5191 5258 5326 5393 5460 5528

1300 5207 5278 5349 5421 5492 5563 5634 5705

1400 5358 5433 5508 5583 5658 5733 5808 5883

1500 5530 5609 5688 5767 5845 5924 6003 6082

1600 5702 5769 5836 5903 5970 6084 6199 6282

1700 6073 6160 6246 6333 6420 6507 6593 6680

1800 6444 6535 6625 6716 6807 6897 6988 7078

1900 6609 6703 6798 6892 6987 7081 7176 7270

2000 6774 6888 7003 7118 7233 7348 7462 8899

S H 2500 2600 2700 2800 3000

1500 6082 6127 6346 6566 6785

1600 6282 6431 6580 6730 6879

1700 6680 6875 7069 7165 8527

1800 7078 7169 7260 8604 8680

1900 7270 8763 8913 9022 8986

2000 8899 9090 9280 9439 9599

2200 9186 9273 9647 9745 10211

2400 9833 10167 10501 9933 10586

Ceny pogrubione dotyczą drzwi z systemem ciężkim

Opcje:

2

ź płat drzwiowy o grubości 80 mm - dopłata 80 zł/m

ź okno o wymiarze 400 x 600 mm - dopłata 400 zł

ź zamek z wkładką patentową z możliwością otwarcia od wewnątrz - dopłata 700 zł

ź drzwi w wykonaniu mazerowanym - dopłata 10%

ź wspomaganie otwierania dla drzwi lekkich - dopłata 600 zł (dla drzwi ciężkich wliczone w cenę)

18 www.paneltech.pl


DRZWI PRZESUWNE KOPERTOWE -

NIERDZEWNE - OSPRZĘT FERMOD

o

DPK-NF 100 T>-25 C (MROŹNICZE)

Charakterystyka:

ź płat drzwiowy o grubości 100 mm wykonany z blachy zaginanej kopertowo

ź poszycie drzwi - blacha nierdzewna-kwasoodporna gat. 1.4301 o powierzchni matowej 2B lub

powierzchni szlifowanej 4N (OPCJA)

3

ź wypełnienie płata drzwiowego - pianka poliuretanowa o gęstości min. 40 kg/m

ź ościeżnica profilowana zespolona - ogrzewana z szybkowymiennym kablem grzewczym wykonana

z blachy kwasoodpornej gat. 1.4301 o powierzchni matowej 2B lub powierzchni szlifowanej 4N (OPCJA)

ź osprzęt - aluminiowy firmy FERMOD

ź element dolny - ceownik wykonany z blachy nierdzewnej-kwasoodpornej gat. 1.4301

DPK-NF 100 JEDNOSKRZYDŁOWE

S H 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500

800 5304 5373 5441 5510 5578 5647 5715 5784

900 5468 5541 5614 5687 5760 5833 5906 5979

1000 5632 5710 5787 5864 5942 6019 6097 6174

1100 5745 5827 5909 5991 6073 6154 6236 6318

1200 5858 5944 6031 6117 6203 6290 6376 6462

1300 6137 6232 6326 6420 6515 6609 6703 6798

1400 6416 6519 6621 6724 6826 6928 7031 7133

1500 6497 6596 6696 6795 6894 6993 7092 7191

1600 6578 6682 6787 6891 6995 7099 7203 7307

1700 6895 7003 7112 7220 7328 7437 7545 7654

1800 7211 7324 7437 7549 7662 7775 7888 8001

1900 7400 7517 7635 7752 7870 7987 8104 8222

2000 7590 7732 7874 8016 8158 8300 8442 10358

S H 2500 2600 2700 2800 3000

1500 7191 7262 7480 7697 7914

1600 7307 7542 7729 7778 7827

1700 7654 7822 7978 8102 10449

1800 8001 8102 8227 10449 10489

1900 8222 10084 10246 10408 10570

2000 10358 10532 10705 10879 11052

2200 10795 10980 11165 11350 11534

2400 11231 11428 11624 11820 12017

Ceny pogrubione dotyczą drzwi z systemem ciężkim

Opcje:

2

ź płat drzwiowy o grubości 120 mm - dopłata 80 zł/m

ź okno o wymiarze 400 x 600 mm - dopłata 400 zł

ź zamek z wkładką patentową z możliwością otwarcia od wewnątrz - dopłata 700 zł

ź drzwi w wykonaniu mazerowanym - dopłata 10%

ź wspomaganie otwierania dla drzwi lekkich - dopłata 600 zł (dla drzwi ciężkich wliczone w cenę)

www.paneltech.pl

19


DRZWI PRZESUWNE KOPERTOWE -

LAKIEROWANE - OSPRZĘT ISOCOM

o

DPK-LI 60 T>0 C (CHŁODNICZE)

3

wypełnienie płata drzwiowego - pianka poliuretanowa o gęstości min. 40 kg/m

ościeżnica - profilowana zespolona wykonana z blachy stalowej pokrytej lakierem poliestrowym,

w kolorze białym RAL 9010

osprzęt - aluminiowy firmy ISOCOM

element dolny - ceownik wykonany z blachy nierdzewnej-kwasoodpornej gat. 1.4301

Charakterystyka:

ź płat drzwiowy o grubości 60 mm wykonany z blachy zaginanej kopertowo

ź poszycie drzwi - blacha stalowa obustronnie ocynkowana, pokryta lakierem poliestrowym w kolorze

białym RAL 9010

ź

ź

ź

ź

DPK-LI 60 JEDNOSKRZYDŁOWE

S H 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500

800 3226 3258 3291 3323 3355 3387 3419 3451

900 3335 3370 3404 3438 3473 3507 3541 3575

1000 3445 3480 3516 3496 3547 3598 3649 3700

1100 3608 3647 3686 3725 3765 3804 3843 3882

1200 3771 3793 3816 3838 3860 3928 3996 4065

1300 3868 3912 3957 4001 4045 4089 4134 4178

1400 3965 4010 4055 4100 4145 4193 4242 4291

1500 4103 4156 4210 4263 4317 4371 4424 4478

1600 4240 4293 4346 4400 4453 4524 4594 4665

1700 4432 4495 4557 4619 4681 4743 4805 4868

1800 4625 4689 4752 4816 4880 4943 5007 5071

1900 4758 4820 4882 4944 5006 5067 5129 5191

2000 4891 4951 5011 5071 5131 5191 5251 6446

S H 2500 2600 2700 2800 3000

1500 4478 4730 4794 4858 4922

1600 4665 4860 4931 5001 5071

1700 4868 4991 5048 5105 6666

1800 5071 5121 5137 6630 6727

1900 5191 6422 6623 6735 6847

2000 6446 6624 6803 6945 7088

2200 6671 6827 6982 7156 7329

2400 7160 7402 7645 7681 7718

Ceny pogrubione dotyczą drzwi z systemem ciężkim

Opcje:

2

ź płat drzwiowy o grubości 80 mm - dopłata 80 zł/m

ź okno o wymiarze 400 x 600 mm - dopłata 400 zł

ź zamek z wkładką patentową z możliwością otwarcia od wewnątrz - dopłata 400 zł

2

ź drzwi w kolorze innym niż RAL 9010 - dopłata 200 zł/m

ź wspomaganie otwierania dla drzwi lekkich - dopłata 600 zł (dla drzwi ciężkich wliczone w cenę)

20 www.paneltech.pl


DRZWI PRZESUWNE KOPERTOWE -

LAKIEROWANE - OSPRZĘT ISOCOM

o

DPK-LI 100 T>-25 C (MROŹNICZE)

Charakterystyka:

ź płat drzwiowy o grubości 100 mm wykonany z blachy zaginanej kopertowo

ź poszycie drzwi - blacha stalowa obustronnie ocynkowana, pokryta lakierem

ź poliestrowym w kolorze białym RAL 9010

3

ź wypełnienie płata drzwiowego - pianka poliuretanowa o gęstości min. 40 kg/m

ź ościeżnica profilowana zespolona - ogrzewana z szybkowymiennym kablem grzewczym wykonana

z blachy stalowej pokrytej lakierem poliestrowym, w kolorze białym RAL 9010

ź osprzęt - aluminiowy firmy ISOCOM

ź element dolny - ceownik wykonany z blachy nierdzewnej-kwasoodpornej gat. 1.4301

DPK-LI 100 JEDNOSKRZYDŁOWE

S H 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500

800 3996 4047 4099 4150 4201 4253 4304 4356

900 4128 4182 4236 4291 4345 4399 4454 4508

1000 4259 4318 4377 4433 4490 4547 4603 4660

1100 4409 4469 4529 4589 4649 4709 4769 4829

1200 4559 4620 4682 4743 4805 4869 4934 4999

1300 4792 4861 4931 5000 5069 5139 5208 5277

1400 5025 5101 5178 5254 5331 5406 5481 5556

1500 5059 5133 5208 5283 5357 5432 5506 5581

1600 5093 5174 5255 5336 5417 5480 5543 5606

1700 5255 5331 5408 5485 5561 5638 5715 5791

1800 5417 5497 5577 5657 5737 5817 5897 5977

1900 5535 5617 5700 5782 5865 5948 6030 6113

2000 5653 5738 5823 5908 5993 6078 6164 7882

S H 2500 2600 2700 2800 3000

1500 5581 5614 5647 5742 5837

1600 5606 5710 5808 5906 6004

1700 5791 5868 5951 6033 7783

1800 5977 6027 6030 7754 7871

1900 6113 7684 7805 7926 8046

2000 7882 8010 8139 8268 8397

2200 8200 8169 8139 8443 8748

2400 8518 8663 8808 8953 9098

Ceny pogrubione dotyczą drzwi z systemem ciężkim

Opcje:

2

ź płat drzwiowy o grubości 120 mm- dopłata 80 zł/m

ź okno o wymiarze 400 x 600 mm - dopłata 400 zł

ź zamek z wkładką patentową z możliwością otwarcia od wewnątrz - dopłata 400 zł

2

ź drzwi w kolorze innym niż RAL 9010 - dopłata 200 zł/m

ź wspomaganie otwierania dla drzwi lekkich - dopłata 600 zł (dla drzwi ciężkich wliczone w cenę)

www.paneltech.pl

21


DRZWI PRZESUWNE KOPERTOWE -

NIERDZEWNE - OSPRZĘT ISOCOM

o

DPK-NI 60 T>0 C (CHŁODNICZE)

Charakterystyka:

ź płat drzwiowy o grubości 60 mm wykonany z blachy zaginanej kopertowo

ź poszycie drzwi - blacha nierdzewna-kwasoodporna gat. 1.4301 o powierzchni matowej 2B lub

powierzchni szlifowanej 4N (OPCJA)

3

ź wypełnienie płata drzwiowego - pianka poliuretanowa o gęstości min. 40 kg/m

ź ościeżnica - profilowana zespolona wykonana z blachy nierdzewnej-kwasoodporneź osprzęt - aluminiowy firmy ISOCOM

gat. 1.4301

o powierz-chni matowej 2B lub powierzchni szlifowanej 4N (OPCJA)

ź element dolny - ceownik wykonany z blachy nierdzewnej-kwasoodpornej gat. 1.4301

DPK-NI 60 JEDNOSKRZYDŁOWE

S H 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500

800 3840 3900 3961 4021 4081 4141 4202 4262

900 3990 4054 4119 4183 4247 4312 4376 4440

1000 4140 4208 4275 4344 4413 4481 4550 4618

1100 4341 4413 4486 4559 4632 4705 4778 4851

1200 4541 4598 4656 4714 4772 4876 4979 5083

1300 4679 4760 4842 4924 5005 5087 5169 5250

1400 4817 4901 4985 5069 5153 5241 5329 5417

1500 4995 5090 5185 5279 5374 5469 5563 5658

1600 5173 5270 5366 5462 5559 5672 5785 5899

1700 5407 5501 5596 5690 5785 5879 5973 6068

1800 5640 5726 5811 5896 5981 6066 6152 6237

1900 5815 5912 6010 6108 6206 6304 6401 6499

2000 5989 6099 6209 6320 6430 6541 6651 7895

S H 2500 2600 2700 2800 3000

1500 5658 5952 6071 6189 6308

1600 5899 6138 6265 6393 6521

1700 6068 6324 6425 6527 8750

1800 6237 6510 6518 8080 8788

1900 6499 7686 7769 8316 8862

2000 7895 8076 8258 8635 9012

2200 8186 8466 8747 8954 9162

2400 8869 9148 9427 9583 9739

Ceny pogrubione dotyczą drzwi z systemem ciężkim

Opcje:

2

ź płat drzwiowy o grubości 80 mm - dopłata 80 zł/m

ź okno o wymiarze 400 x 600 mm - dopłata 400 zł

ź zamek z wkładką patentową z możliwością otwarcia od wewnątrz- dopłata 400 zł

ź drzwi w wykonaniu mazerowanym - dopłata 10%

ź wspomaganie otwierania dla drzwi lekkich - dopłata 600 zł (dla drzwi ciężkich wliczone w cenę)

22 www.paneltech.pl


DRZWI PRZESUWNE KOPERTOWE -

NIERDZEWNE - OSPRZĘT ISOCOM

o

DPK-NI 100 T>-25 C (MROŹNICZE)

Charakterystyka:

ź płat drzwiowy o grubości 100 mm wykonany z blachy zaginanej kopertowo

ź poszycie drzwi - blacha nierdzewna-kwasoodporna gat. 1.4301 o powierzchni matowej 2B lub

powierzchni szlifowanej 4N (OPCJA)

3

ź wypełnienie płata drzwiowego - pianka poliuretanowa o gęstości min. 40 kg/m

ź ościeżnica profilowana zespolona - ogrzewana z szybkowymiennym kablem grzewczym wykonana

z blachy kwasoodpornej gat. 1.4301 o powierzchni matowej 2B lub powierzchni szlifowanej 4N (OPCJA)

ź osprzęt - aluminiowy firmy ISOCOM

ź element dolny - ceownik wykonany z blachy nierdzewnej-kwasoodpornej gat. 1.4301

DPK-NI 100 JEDNOSKRZYDŁOWE

S H 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500

800 4664 4745 4827 4908 4990 5071 5153 5234

900 4838 4924 5010 5097 5183 5269 5355 5441

1000 5012 5123 5234 5317 5400 5483 5566 5649

1100 5209 5304 5400 5496 5591 5687 5782 5878

1200 5406 5505 5604 5702 5801 5903 6005 6107

1300 5681 5790 5898 6007 6115 6224 6332 6441

1400 5956 6074 6191 6309 6426 6542 6658 6774

1500 6032 6139 6246 6353 6460 6567 6674 6780

1600 6108 6234 6360 6486 6611 6670 6728 6787

1700 6313 6425 6538 6650 6763 6875 6988 7101

1800 6517 6645 6773 6902 7030 7158 7286 7414

1900 6677 6810 6942 7075 7207 7340 7473 7605

2000 6837 6974 7111 7248 7385 7522 7659 9348

S H 2500 2600 2700 2800 3000

1500 6780 6868 7020 7173 7326

1600 6787 7083 7240 7398 7555

1700 7101 7298 7427 7555 9300

1800 7414 7513 7534 9241 9419

1900 7605 9106 9289 9473 9657

2000 9348 9544 9740 9937 10133

2200 9773 9808 9843 10226 10609

2400 10199 10420 10642 10864 11085

Ceny pogrubione dotyczą drzwi z systemem ciężkim

Opcje:

2

ź płat drzwiowy o grubości 120 mm - dopłata 80 zł/m

ź okno o wymiarze 400 x 600 mm - dopłata 400 zł

ź zamek z wkładką patentową z możliwością otwarcia od wewnątrz - dopłata 400 zł

ź wspomaganie otwierania dla drzwi lekkich - dopłata 600 zł (dla drzwi ciężkich wliczone w cenę)

ź drzwi w wykonaniu mazerowanym - dopłata 10%

www.paneltech.pl

23


DRZWI PRZESUWNE

GAZOSZCZELNE

TYP "DPG”

PRZEZNACZENIE

Drzwi przeznaczone do komór z kontrolowaną atmosferą. Jako najlepszą technologię przechowywania

warzyw i owoców uznaję się kontrolowaną atmosferę (KA). W chłodniach najczęściej owoce przechowuje

się w tzw. normalnej atmosferze zawierającej 21% tlenu i 0% dwutlenku węgla. Natomiast w kontrolowanej

atmosferze zawartość tlenu wynosi poniżej 3%, a dwutlenku węgla poniżej 5%. Jedną z najważniejszych

korzyści wynikających z zastosowania kontrolowanej atmosfery jest wydłużenie okresu przechowywania

warzyw i owoców przy zachowaniu ich jakości handlowej.

Typ DPG - lekkie, do 120 kg

Typ DPG - ciężkie, do 200 kg

PŁAT DRZWIOWY

Drzwi przesuwne "DPG" produkowane są w dwóch wersjach: w wersji (DPSG) z płatem drzwiowym

wykonanym z płyty warstwowej PUR w obramowaniu z ceownika oraz w wersji (DPKG) gdzie płat drzwiowy

wykonany z zaginanej kopertowo blachy i wypełniany pianką poliuretanową silnie spienioną o gęstości min.

40 kg/m³.

Dostępne grubości:

ź 80mm

Standardowe wykonanie poszycia drzwi w wykonaniu kopertowym:

ź blacha nierdzewna-kwasoodporna (N) gat. 1.4301, grubości 0,8mm, o powierzchni matowej 2B

ź blacha stalowa (L) grubości 0,75mm, obustronnie ocynkowana, pokryta lakierem poliestrowym w kolorze

białym (RAL 9010)

Standardowe wykonanie poszycia drzwi w wykonaniu z płyty warstwowej PUR:

ź blacha stalowa (L) grubości 0,5mm, obustronnie ocynkowana, pokryta organicznymi powłokami

ochronnymi, odporna na korozję, zgodna z wymaganiami normy PN-EN 10346:2009

Płat drzwiowy wyposażony w uszczelkę firmy FERMOD (F).

Zawory kulowe jeden do wpuszczania azotu lub tlenu, drugi do pobierania próbek atmosfery z komory,

Dociski zapewniające idealną szczelność płata drzwiowego.

Okno rewizyjne o wymiarach 528x828mm zamykane na klucz.

Okno rewizyjne o wymiarach 828x828mm z zamkiem bezpiecznym umożliwiającym otwarcie komory od

wewnątrz.

OŚCIEŻNICA

W drzwiach ("DPSG" oraz "DPKG") profilowana wypełniona pianką poliuretanową. Wykonana z blachy

nierdzewnej-kwasoodpornej (N) gat. 1.4301 lub z blachy stalowej (L), obustronnie ocynkowanej pokrytej

lakierem poliestrowym w kolorze RAL9010.

24 www.paneltech.pl


ZAMEK

Zamek firmy RAHRBACH wyposażony w wkładkę patentową z możliwością awaryjnego otwierania od

wewnątrz zamkniętych drzwi (zamek bezpieczny).

ZAWIESZENIE

l

l

zawieszenie firmy FERMOD (F) - szyna jezdna aluminiowa - typ lekki

zawieszenie firmy FERMOD (F) - szyna jezdna stalowa ocynkowana lub nierdzewna - typ ciężki

OPCJE

§

§

Niestandardowe wykonanie poszycia drzwi:

ź blacha nierdzewna-kwasoodpornź blacha stalowa obustronnie ocynkowana, pokryta lakierem poliestrowym w kolorze innym niż biały

gat. 1.4301, grubości 0,8mm, o powierzchni szlifowanej 4N lub

mazerowanej

(RAL 9010)

Obróbka blacharska światła otworu

TYP DRZWI

RODZAJ

WYKONANIA

RODZAJ

MATERIAŁU

OSPRZĘT

FIRMY

GRUBOŚĆ

PŁATA

DRZWIOWEGO

(mm)

KIERUNEK

OTWIERANIA

„DPG”

„S”

STANDARD

„L”

LAKIEROWANE

FERMOD

80

GAZOSZCZELNE

PRAWE

LEWE

Drzwi

przesuwne

„K”

KOPERTOWE

„L”

LAKIEROWANE

„N”

NIERDZEWNE

FERMOD

80

GAZOSZCZELNE

PRAWE

LEWE

Przykład zapytania/zamówienia:

DPG K N F 8O PRAWE

DPKG-NF 80 - drzwi przesuwne kopertowe gazoszczelne, nierdzewne, na osprzęcie firmy FERMOD, grubość

płata drzwiowego 80mm, kierunek otwierania w prawo.

www.paneltech.pl

25


DRZWI PRZESUWNE STANDARD -

LAKIEROWANE - OSPRZĘT FERMOD

o

DPSG-LF 80 T>0 C (GAZOSZCZELNE)

Charakterystyka:

ź

ź

ź

ź

płat drzwiowy wykonany z płyty warstwowej PUR o grubości 80 mm

poszycie drzwi - blacha stalowa obustronnie ocynkowana, pokryta lakierem poliestrowym w kolorze

białym RAL 9010

Obramowanie płata drzwiowego - ceownik wykonany z blachy nierdzewnej-kwasoodpornej gat. 1,4301

ościeżnica - profilowana zespolona wykonana z blachy stalowej pokrytej lakierem poliestrowym,

w kolorze białym RAL 9010

osprzęt - aluminiowy firmy FERMOD

element dolny - ceownik wykonany z blachy nierdzewnej-

kwasoodpornej gat. 1.4301

ź

ź

ź

ź

ź

zawory kulowe - jeden do napełniania komory gazem, drugi do pobierania próbek atmosfery z komory

dociski - zapewniające idealną szczelność płata drzwiowego

Okno rewizyjne o wymiarach 528x828mm zamykane na klucz

DPSG-LF 80 JEDNOSKRZYDŁOWE

S H 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500

800 6049 6073 6097 6121 6146 6170 6194 6219

900 6095 6122 6149 6175 6202 6228 6255 6281

1000 6142 6171 6200 6229 6257 6286 6315 6344

1100 6488 6519 6550 6581 6612 6643 6674 6705

1200 6534 6568 6601 6634 6668 6701 6734 6767

1300 6630 6666 6701 6737 6772 6808 6843 6879

1400 6726 6763 6801 6839 6877 6915 6952 6990

1500 6825 6865 6905 6945 6985 7025 7065 7105

1600 6924 6967 7009 7051 7093 7136 7178 7220

1700 7361 7406 7450 7495 7539 7584 7628 7673

1800 7408 7455 7502 7548 7595 7642 7689 7735

1900 7528 7577 7626 7675 7712 7750 7788 7826

2000 7647 7699 7750 7801 7852 7904 7955 8006

S H 2500 2600 2700 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000

1500 7105 7198 7251 7305 7358 7440 7523 7605 7688 7770

1600 7220 7458 7514 7570 7627 7712 7798 7884 7970 8055

1700 7673 7717 7777 7836 7896 7985 8074 8163 8252 8341

1800 7735 7782 7845 7907 7969 8063 8156 8250 8344 8437

1900 7826 7847 7912 7978 8043 8141 8239 8337 8435 8533

2000 8006 8057 8127 8197 8267 8370 8472 8575 8677 8780

2200 8136 8206 8275 8345 8415 8526 8638 8749 8861 10337

2400 8411 8506 8601 8695 8790 8885 8979 9074 10633 10765

2600 8551 8632 8713 8794 8875 9093 9311 10935 11064 11194

2800 9002 9099 9196 9293 9390 9487 10971 11138 11306 11473

3000 9226 9318 9410 9503 9595 11163 11310 11458 11605 11753

Ceny pogrubione dotyczą drzwi z systemem ciężkim

Opcje:

ź zamek z wkładką patentową z możliwością otwarcia od wewnątrz - dopłata 750 zł

ź wspomaganie otwierania dla drzwi lekkich - dopłata 600 zł (dla drzwi ciężkich wliczone w cenę)

26 www.paneltech.pl


DRZWI PRZESUWNE KOPERTOWE -

LAKIEROWANE - OSPRZĘT FERMOD

o

DPKG-LF 80 T>0 C (GAZOSZCZELNE)

Charakterystyka:

ź płat drzwiowy o grubości 80 mm wykonany z blachy zaginanej kopertowo

ź poszycie drzwi - blacha stalowa obustronnie ocynkowana, pokryta lakierem poliestrowym w kolorze

białym RAL 9010

ź

ź

3

wypełnienie płata drzwiowego - pianka poliuretanowa o gęstości min. 40 kg/m

ościeżnica - profilowana zespolona wykonana z blachy stalowej pokrytej lakierem poliestrowym,

w kolorze białym RAL 9010

osprzęt - aluminiowy firmy FERMOD

element dolny - ceownik wykonany z blachy nierdzewnej-kwasoodpornej gat. 1.4301

ź

ź

ź

ź

ź

zawory kulowe - jeden do napełniania komory gazem, drugi do pobierania próbek atmosfery z komory

dociski - zapewniające idealną szczelność płata drzwiowego

Okno rewizyjne o wymiarach 528x828mm zamykane na klucz

DPKG-LF 80 JEDNOSKRZYDŁOWE

S H 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500

800 6690 6715 6740 6766 6791 6817 6842 6867

900 6739 6767 6795 6822 6850 6877 6905 6932

1000 6789 6819 6849 6878 6908 6938 6967 6997

1100 6941 6974 7006 7039 7071 7104 7136 7169

1200 7093 7129 7164 7199 7235 7270 7305 7341

1300 7198 7234 7271 7308 7345 7382 7418 7455

1400 7302 7337 7373 7408 7444 7486 7528 7569

1500 7404 7449 7494 7539 7583 7628 7673 7718

1600 7506 7548 7591 7634 7676 7750 7824 7867

1700 7870 7920 7969 8018 8067 8116 8165 8215

1800 8235 8282 8328 8375 8422 8469 8516 8563

1900 8361 8410 8459 8508 8557 8606 8655 8704

2000 8487 8547 8607 8666 8726 8786 8845 10165

S H 2500 2600 2700 2800 3000

1500 7718 7763 7906 8049 8192

1600 7867 8267 8266 8265 8263

1700 8215 8519 8626 8807 10308

1800 8563 8775 8987 10331 10364

1900 8704 10128 10297 10387 10477

2000 10165 10315 10466 10583 10701

2200 10371 10503 10634 10780 10926

2400 10857 11064 11270 11292 11314

Ceny pogrubione dotyczą drzwi z systemem ciężkim

Opcje:

ź zamek z wkładką patentową z możliwością otwarcia od wewnątrz - dopłata 750 zł

2

ź drzwi w kolorze innym niż RAL 9010 - dopłata 200 zł/m

ź wspomaganie otwierania dla drzwi lekkich - dopłata 600 zł (dla drzwi ciężkich wliczone w cenę)

www.paneltech.pl

27


DRZWI PRZESUWNE KOPERTOWE -

NIERDZEWNE - OSPRZĘT FERMOD

o

DPKG-NF 80 T>0 C (GAZOSZCZELNE)

Charakterystyka:

ź płat drzwiowy o grubości 80 mm wykonany z blachy zaginanej kopertowo

ź poszycie drzwi - blacha nierdzewna-kwasoodporna gat. 1.4301 o powierzchni matowej 2B lub powierzchni

szlifowanej 4N (OPCJA)

3

ź wypełnienie płata drzwiowego - pianka poliuretanowa o gęstości min. 40Kg/m

ź ościeżnica - profilowana zespolona wykonana z blachy nierdzewnej-kwasoodporneź osprzęt - aluminiowy firmy FERMOD

gat. 1.4301

o powierzchni matowej 2B lub powierzchni szlifowanej 4N (OPCJA)

ź element dolny - ceownik wykonany z blachy nierdzewnej-kwasoodporneź zawory kulowe - jeden do napełniania komory gazem, drugi do pobierania próbek atmosfery z komory

gat. 1,4301

ź dociski - zapewniające idealną szczelność płata drzwiowego

ź Okno rewizyjne o wymiarach 528x828mm zamykane na klucz

DPKG-NF 80 JEDNOSKRZYDŁOWE

S H 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500

800 7273 7324 7376 7428 7480 7532 7583 7635

900 7361 7417 7472 7528 7584 7639 7695 7751

1000 7449 7541 7633 7680 7726 7773 7819 7866

1100 7628 7691 7755 7818 7881 7945 8008 8072

1200 7806 7874 7941 8008 8076 8143 8210 8278

1300 7957 8028 8099 8171 8242 8313 8384 8455

1400 8108 8183 8258 8333 8408 8483 8558 8633

1500 8281 8359 8438 8517 8596 8675 8754 8832

1600 8453 8520 8587 8653 8720 8834 8949 9032

1700 8824 8910 8997 9084 9170 9257 9343 9430

1800 9194 9285 9375 9466 9557 9647 9738 9828

1900 9359 9453 9548 9642 9737 9831 9926 10020

2000 9524 9638 9753 9868 9983 10098 10212 11649

S H 2500 2600 2700 2800 3000

1500 8832 8967 9160 9353 9547

1600 9032 9181 9330 9480 9629

1700 9430 9625 9819 9915 11277

1800 9828 9919 10010 11354 11430

1900 10020 11513 11663 11772 11736

2000 11649 11840 12030 12189 12349

2200 11936 12023 12397 12495 12961

2400 12583 12917 13251 12683 13336

Ceny pogrubione dotyczą drzwi z systemem ciężkim

Opcje:

ź zamek z wkładką patentową z możliwością otwarcia od wewnątrz - dopłata 750 zł

ź drzwi w wykonaniu mazerowanym - dopłata 10%

ź wspomaganie otwierania dla drzwi lekkich - dopłata 600 zł (dla drzwi ciężkich wliczone w cenę)

28 www.paneltech.pl


DRZWI ROZWIERALNE

UNIWERSALNE

typ "DRU”

PRZEZNACZENIE

Wielofunkcyjne drzwi zawiasowe sprawdzające się w trudnych warunkach. Mają zastosowanie w pomieszczeniach

socjalnych, produkcyjnych, magazynach itp. Konstrukcja drzwi sprawia, że są bardzo

mocne, trwałe. Posiadają wysokie właściwości izolacyjne dzięki wtryskiwanej pod ciśnieniem piance

poliuretanowej.

Wykonany z blachy zaginanej kopertowo (K) i wypełniony pianką poliuretanową silnie spienioną

o gęstości min 40kg/m³.

Dostępne grubości:

ź 50 mm - jednoskrzydłowe oraz dwuskrzydłowe

PŁAT DRZWIOWY

Standardowe wykonanie poszycia drzwi:

ź blacha nierdzewna-kwasoodporna (N) gat. 1.4301, grubości 0,8mm, o powierzchni matowej 2B

ź blacha stalowa (L) o grubości 0,75mm, obustronnie ocynkowana, pokryta lakierem poliestrowym

w kolorze białym (RAL 9010)

OŚCIEŻNICA

W drzwiach "DRU" profilowana, wykonana z blachy nierdzewnej-kwasoodpornej (N) gat.14301 lub

z blachy stalowej (L), obustronnie ocynkowanej, pokrytej lakierem poliestrowym w kolorze RAL 9010.

ź zamek wpuszczany z wkładką patentową

ź klamka lub gałka wykonane ze stali nierdzewnejź

zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej- kwasoodpornej gat. 1.4301

kwasoodpornej gat. 1.4301

ź zasuwa przy drzwiach dwuskrzydłowych

OKUCIA

www.paneltech.pl

29


OPCJE

§ Niestandardowe wykonanie poszycia drzwi:

ź blacha nierdzewna-kwasoodporna (N) gat. 1.4301, grubości 0,8mm, o powierzchni szlifowanej 4N lub

mazerowanej

ź blacha stalowa (L) obustronnie ocynkowana, pokryta lakierem poliestrowym w kolorze innym niż

biały (RAL 9010)

ź laminat poliestrowy PECOLIT w kolorze RAL 9016, z obramowaniem z blachy kwasoodopornej (N)

w gat. 1.4301

§

§

§

§

§

§

§

możliwość wykonania drzwi z progiem lub bez progu (dolny element ościeżnicy zatopiony w posadzce)

Samozamykacz

Elektrozaczep

Zamknięcie antypaniczne z drążkiem naciskowym

Obróbka blacharska światła otworu

Przeszklenia:

ź

ź

ź

Kratka wentylacyjna:

okno okrągłe Ø280 mm

okno o innym kształcie i wymiarze - na zapytanie

wykonanie otworu do samodzielnego przeszklenia

ź wymiar 455x135 mm

ź kratka wentylacyjna o innym kształcie i wymiarze - na zapytanie

TYP DRZWI

RODZAJ

WYKONANIA

RODZAJ

MATERIAŁU

GRUBOŚĆ

PŁATA

DRZWIOWEGO

KIERUNEK

OTWIERANIA

(mm)

"DRU"

Drzwi rozwieralne

uniwersalne

"K" KOPERTOWE

"L"

LAKIEROWANE

"N"

NIERDZEWNE

50

PRAWE

LEWE

Przykład zapytania/zamówienia:

DRU K L 50 PRAWE

DRU-L - drzwi rozwieralne uniwersalne kopertowe, lakierowane, grubość płata drzwiowego 50 mm,

kierunek otwierania w prawo.

30 www.paneltech.pl


DRZWI ROZWIERALNE UNIWERSALNE NIERDZEWNE

o

DRU-N T>0 C

Charakterystyka:

ź płat drzwiowy o grubości 50mm wykonany z blachy zaginanej kopertowo

ź poszycie drzwi - blacha nierdzewna-kwasoodporna gat. 1.4301 o powierzchni matowej 2B lub

powierzchni szlifowanej 4N (OPCJA)

3

ź wypełnienie płata drzwiowego - pianka poliuretanowa o gęstości min. 40 kg/m

ź zamknięcia drzwi - zamek z wkładką patentową + klamka nierdzewna-kwasoodpornzawiasy - nierdzewne-kwasoodporne gat. 1.4301

gat. 1.4301

ź

ź ościeżnica - profilowana zespolona wykonana z blachy nierdzewnej-kwasoodpornej gat. 1.4301

o powierzchni matowej 2B lub powierzchni szlifowanej 4N (OPCJA)

DRU-N 50 JEDNOSKRZYDŁOWE

S H 2000 2100 2200

800 1851 1901 1951

900 1980 2029 2078

1000 2060 2107 2153

1100 2129 2258 2386

1200 2299 2341 2503

1300 2376 2427 2542

1400 2453 2513 2582

1500 2531 2600 2602

DRU-N 50 DWUSKRZYDŁOWE

S H 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600

1200 3266 3379 3492 3563 3634 3705 3777

1300 3351 3467 3583 3658 3733 3808 3883

1400 3435 3555 3675 3753 3832 3910 3989

1500 3520 3643 3767 3849 3931 4013 4095

1600 3604 3731 3859 3944 4030 4115 4201

1700 3689 3820 3950 4039 4128 4218 4307

1800 3773 3908 4042 4135 4227 4320 4413

1900 4002 4116 4230 4326 4422 4519 4615

2000 4231 4324 4417 4517 4617 4717 4817

2100 4316 4424 4532 4636 4739 4842 4980

2200 4402 4525 4647 4754 4861 4968 5144

2300 4488 4625 4762 4872 4983 5093 5250

2400 4574 4725 4877 4991 5105 5219 5356

2500 4660 4826 4991 5109 5227 5345 5462

Opcje:

ź drzwi w wykonaniu mazerowanym - dopłata 16%

www.paneltech.pl

31


DRZWI ROZWIERALNE UNIWERSALNE LAKIEROWANE

o

DRU-L T>0 C

Charakterystyka:

ź płat drzwiowy o grubości 50mm wykonany z blachy zaginanej kopertowo

ź poszycie drzwi - blacha stalowa obustronnie ocynkowana, pokryta lakierem poliestrowym w kolorze

białym RAL 9010

3

ź wypełnienie płata drzwiowego - pianka poliuretanowa o gęstości min. 40 kg/m

ź zamknięcia drzwi - zamek z wkładką patentową + klamka nierdzewna-kwasoodporna gat. 1.4301

ź zawiasy - nierdzewne-kwasoodporne gat. 1.4301

ź ościeżnica - profilowana zespolona wykonana z blachy stalowej pokrytej lakierem poliestrowym,

w kolorze białym RAL 9010

DRU-L 50 JEDNOSKRZYDŁOWE

S H 2000 2100 2200

800 1353 1377 1401

900 1356 1379 1402

1000 1396 1459 1523

1100 1469 1568 1667

1200 1584 1609 1705

1300 1625 1653 1742

1400 1667 1697 1780

1500 1708 1741 1799

DRU-L 50 DWUSKRZYDŁOWE

S H 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600

1200 2377 2412 2447 2482 2517 2593 2670

1300 2419 2455 2492 2529 2566 2644 2722

1400 2461 2499 2537 2576 2614 2695 2775

1500 2502 2543 2583 2623 2663 2745 2827

1600 2544 2586 2628 2670 2712 2796 2879

1700 2586 2630 2674 2717 2761 2846 2931

1800 2628 2674 2719 2764 2810 2897 2984

1900 2766 2834 2902 2925 2948 3040 3132

2000 2904 2994 3085 3086 3087 3183 3280

2100 2966 3011 3153 3165 3178 3267 3390

2200 3029 3093 3222 3245 3269 3350 3500

2300 3091 3174 3290 3325 3360 3433 3552

2400 3154 3256 3359 3405 3451 3516 3604

2500 3216 3321 3427 3484 3542 3599 3657

Opcje:

ź drzwi w kolorze innym niż RAL 9010 - dopłata 200 zł/m 2

32 www.paneltech.pl


DRZWI WAHADŁOWE

typ "DW”

PRZEZNACZENIE

Drzwi wahadłowe są doskonałym rozwiązaniem w przejściach o intensywnym natężeniu ruchu przy

jednoczesnym zachowaniu łatwego przemieszczania się między pomieszczeniami, na przykład: hale

produkcyjne, hipermarkety, restauracje, sklepy, ciągi komunikacyjne, itp.

Konstrukcja drzwi sprawia, że są one bardzo mocne, trwałe oraz posiadają wysokie właściwości

izolacyjne, dzięki wtryskiwanej pod ciśnieniem piance poliuretanowej.

PŁAT DRZWIOWY

Wykonany z blachy zaginanej kopertowo (K) i wypełniony silnie spienioną pianką poliuretanową

o gęstości min 40 kg/m³.

Standardowe wykonanie poszycia drzwi:

ź blacha nierdzewne-kwasoodporna (N) gat. 1.4301, grubości 0,8mm, o powierzchni matowej 2B

ź blacha stalowa (L) grubości 0,75mm, obustronnie ocynkowana, pokryta lakierem poliestrowym w kolorze

białym RAL 9010

Drzwi wahadłowe wyposażone są w bulaj nierdzewny-kwasoodporny gat. 1.4301 o średnicy Ø280.

Drzwi wahadłowe mogą być wykonane w wersji jedno i dwuskrzydłowej.

OŚCIEŻNICA

Drzwi wahadłowe "DW" monotwane w płycie warstwowej posiadają ościeżnicę w kształcie ceownika,

natomiast montowane do muru posiadają profil montażowy. Zarówno ościeżnica jak i profil wykonane są z

blachy nierdzewnej-kwasoodpornej (N) gat.1.4301 lub z blachy stalowej (L), obustronnie ocynkowanej

pokrytej lakierem poliestrowym w kolorze RAL9010.

Zawiasy firmy FERMOD nierdzewne-kwasoodporne lub PVC z funkcją "STOP".

ZAWIASY

www.paneltech.pl

33


OPCJE

§ Niestandardowe wykonanie poszycia drzwi:

ź blacha nierdzewna-kwasoodporna (N)w gat. 1.4301, grubości 0,8mm, o powierzchni szlifowanej

4N lub mazerowanej

ź blacha stalowa (L) obustronnie ocynkowana, pokryta lakierem poliestrowym w kolorze innym niż

biały (RAL 9010)

ź laminat poliestrowy PECOLIT w kolorze RAL 9016, z obramowaniem z blachy nierdzewnej-kwasoodpornej

gat. 1.4301

§ Przeszklenia:

ź okno o innym kształcie wymiarze - na zapytanie

ź wykonanie otworu do samodzielnego przeszklenia

§ Obróbka blacharska światła otworu

§ tworzywo sztuczne PE500

TYP DRZWI

RODZAJ

WYKONANIA

RODZAJ

MATERIAŁU

GRUBOŚĆ

PŁATA

DRZWIOWEGO

KIERUNEK

OTWIERANIA

(mm)

"DW"

Drzwi wahadłowe

"K" KOPERTOWE

" L " LAKIEROWANE

" N " NIERDZEWNE

25

PRAWE

LEWE

Przykład zapytania/zamówienia:

DW K L 25 PRAWE

DW-L - drzwi wahadłowe kopertowe, lakierowane, grubość płata drzwiowego 25mm, kierunek otwierania

w prawo.

34 www.paneltech.pl


DRZWI WAHADŁOWE LAKIEROWANE

o

DW-L T>0 C

Charakterystyka:

ź

ź

ź

ź zawiasy - nierdzewne-kwasoodporne gat. 1.4301

ź Okno drzwiowe - okrągłe - nierdzewne-kwasoodporne gat. 1.4301

ź

płat drzwiowy o grubości 25 mm wykonany z blachy zaginanej kopertowo

poszycie drzwi - blacha stalowa obustronnie ocynkowana, pokryta lakierem poliestrowym w kolorze

białym RAL 9010

wypełnienie płata drzwiowego - pianka poliuretanowa o gęstości min. 40 kg/m 3

Odboje zabezpieczające przed uderzeniami

DW-L JEDNOSKRZYDŁOWE

S H 2000 2100 2200 2300 2400 2500

700 1871 1886 1901 1917 1932 1947

800 1903 1920 1936 1953 1970 1987

900 1935 1953 1971 1990 2008 2027

1000 1967 1987 2007

1100 1999 2020 2042

1200 2031 2054 2077

1300 2063 2087 2112

DW-L DWUSKRZYDŁOWE

S H 2000 2100 2200 2300 2400 2500

1200 3518 3548 3578 3608 3638 3668

1300 3578 3610 3642 3674 3706 3738

1400 3638 3672 3706 3740 3774 3808

1500 3698 3734 3770 3806 3841 3877

1600 3758 3796 3834 3871 3909 3947

1700 3818 3858 3897 3937 3977 4017

1800 3878 3920 3961 4003 4045 4086

1900 3938 3982 4025 4069 4112 4156

2000 3998 4044 4089

2100 4058 4106 4153

2200 4118 4168 4217

2300 4178 4230 4281

2400 4239 4292 4345

2500 4299 4354 4409

2600 4359 4416 4473

Opcje:

ź drzwi w kolorze innym niż RAL 9010 - dopłata 200 zł/m 2

www.paneltech.pl

35


DRZWI WAHADŁOWE NIERDZEWNE

o

DW-N T>0 C

Charakterystyka:

ź płat drzwiowy o grubości 25 mm wykonany z blachy zaginanej kopertowo

ź poszycie drzwi - blacha nierdzewna-kwasoodporna gat. 1.4301 o powierzchni matowej 2B lub

powierzchni szlifowanej 4N

3

ź wypełnienie płata drzwiowego - pianka poliuretanowa o gęstości min. 40 kg/m

ź zawiasy - nierdzewne-kwasoodporne gat. 1.4301

ź Okno drzwiowe - okrągłe - nierdzewne-kwasoodporne gat. 1.4301

ź Odboje zabezpieczające przed uderzeniami

DW-N JEDNOSKRZYDŁOWE

S H 2000 2100 2200 2300 2400 2500

700 2294 2329 2364 2399 2434 2469

800 2366 2404 2442 2481 2519 2557

900 2438 2480 2521 2562 2604 2645

1000 2510 2555 2599

1100 2582 2630 2678

1200 2654 2705 2756

1300 2725 2780 2835

DW-N DWUSKRZYDŁOWE

S H 2000 2100 2200 2300 2400 2500

1200 4192 4252 4312 4373 4433 4494

1300 4294 4358 4422 4486 4550 4615

1400 4396 4464 4532 4600 4668 4736

1500 4498 4570 4641 4713 4785 4857

1600 4600 4676 4751 4827 4902 4978

1700 4702 4781 4861 4940 5019 5099

1800 4804 4887 4970 5053 5137 5220

1900 4906 4993 5080 5167 5254 5341

2000 5008 5099 5190

2100 5111 5205 5299

2200 5213 5311 5409

2300 5315 5417 5519

2400 5417 5523 5628

2500 5519 5628 5738

2600 5621 5734 5848

Opcje:

ź drzwi w wykonaniu mazerowanym - dopłata 16%

36 www.paneltech.pl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!