21.12.2015 Views

Petit Hotel 2016

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

3


Välkommen, Tervetuloa, Welcome to Petit Hotel

INNEHÅLL / PITOISUUS / CONTENTS

Petit Hotel

– De små hotellen med de stora köken

– Pieniä hotelleja, joissa on suuri keittiö

– Small hotels with great kitchens 6

Älskar du mat? / Rakastatko ruokaa? /

Do you love food? 8

Miljö / Ympäristö /

Quality and environmental certification 9

Petit Hotel Sweden 10

Karnelund Krog & Rum, Skåne 13

Martim Krog & Hotell, Skåne 15

Kastanjelunds Wärdshus, Skåne 17

Ringsjö Krog & Wärdshus, Skåne 19

Bodelssons By the Sea, Skåne 21

Spångens Gästgivaregård, Skåne 23

E&E Stora Hotellet, Osby, Skåne 25

Bykrogen Österslöv, Skåne 27

Pensionat Under Linden, Skåne 29

Torups Gästgivaregård, Halland 31

Teleborgs Slott, Småland 33

Hotell Magazin1, Gotland 35

Björkhaga Hotell & Konferens, Västergötland 37

Hotell Ranten, Västergötland 39

Väderöarnas Värdshus & Konferens, Bohuslän 41

Hensbacka Herrgård, Bohuslän 43

Rimforsa Strand, Östergötland 45

Stegeborgs Trädgårdshotell, Östergötland 47

Arkösunds Hotell, Vikbolandet, Östergötland 49

Högby Spa & Konferens, Östergötland 51

Hotell Blå Blom, Uppland 53

Sahlströmsgården, Värmland 55

Ramnäs Hotell & Konferens, Västmanland 57

Bjurfors Hotell & Konferens, Dalarna 59

Dala-Husby Hotell & Restaurang, Dalarna 61

Långhyttans Brukshotell, Dalarna 63

Dala-Floda Värdshus, Dalarna 65

Storsätra Fjällhotell, Dalarna 67

Buustamons Fjällgård, Jämtland 69

Björkuddens Hotell & Restaurang, Ångermanland 71

Tärnaby Fjällhotell, Lappland 73

Abisko Mountain Lodge, Lappland 75

Petit Hotel Finland 77

Hotel Bulevard, Hanko 79

Strömfors Bruk / Strömforsin Ruukki, Ruotsinpyhtää 81

Krapi Hotelli & Ravintolat, Tuusula 83

Kankas Gård / Kankaisten Kartano, Masku 85

Ahlströmin Ruukit, Kauttua 87

Ahlströmin Ruukit, Noormsrkuu 89

Hotelli Iso-Syöte & Safaris, Syöte 91

Bokning / Varaus / Book your reservation 93

Konferens / Konferenssi / Petit Hotel Conference 95

Private Hotels Europe 100

Presentkort / Lahjakortit / Gift Vouchers 102

Kartor / Kartat / Contents and maps 105

5


Small hotels with

great kitchens


Det är bara till storleken

som ett Petit Hotel är

litet. Till själ och hjärta

är vi alla stora.

Petit Hotel består av några av Sveriges

och Finlands bästa små hotell.

De flesta finns på landsbygden och i lugna

och vackra omgivningar. Rena sjöar,

älvar och skogar, såväl som närbelägna

golfbanor och kulturella upplevelser ger

sammantaget oförglömliga upplevelser.

Med sina sköna rum och synnerligen

kreativa kök med gastronomiska menyer,

oftast baserade på lokala och ekologiska

råvaror, erbjuder hotellen njutningar för

både kropp och själ.

Lojalitetsprogram

Vi vill belöna våra gäster !

Beställ ditt eget Petit Hotel kort vid nästa

hotellvistelse på något av våra medlemshotell

eller direkt på www.petithotel.se,

sedan kan du samla poäng och njuta av

fria nätter på våra medlemshotell i Sverige

och Finland samt hos vår samarbetspartner

Ring Hotels i Tyskland.

Petit Hotel –hotellit ovat

pieniä vain kooltaan.

Niiden sielu ja sydän

ovat suuret.

Petit Hotel –verkostoon kuuluu

Suomen parhaita pieniä hotelleja.

Useimmat hotellit ovat maaseudulla

rauhallisessa ja kauniissa ympäristössä.

Puhtaat järvet, joet ja metsät sekä läheiset

golfkentät ja kulttuuritarjonta tarjoavat

ikimuistoisia elämyksiä. Hotellit tarjoavat

nautintoja sekä keholle että mielelle

mukavien huoneidensa ja luovien keittiöidensä

ansiosta. Gastronomiset ruokalistat

perustuvat useimmiten paikallisiin ja

luonnonmukaisiin raaka-aineisiin.

Kanta–asiakasohjelma

Haluamme palkita asiakkaamme!

Voit tilata oman Petit Hotel –korttisi jäsenhotelleistamme

seuraavan käyntisi

yhteydessä tai suoraan osoitteesta www.

petithotel.se. Tämän jälkeen voit alkaa

kerätä pisteitä ja päästä nauttimaan ilmaisesta

majoituksesta jäsenhotelleissamme

Ruotsissa ja Suomessa sekä yhteistyökumppanimme

Ring Hotelsin hotelleissa

Saksassa.

The only thing small

about a Petit Hotel is

its size. Our hearts and

souls are all big.

Petit Hotels includes many of

Sweden’s finest small hotels. Most

of them are located in the countryside in

beautiful, peaceful surroundings. Crystalclear

lakes, rivers and forests, as well as

nearby golf courses and cultural events,

together create unforgettable experiences

for our guests. With their stylish, comfortable

rooms and highly creative kitchens

with gastronomic menus, often based on

fresh local and organic produce, these hotels

offer indulgence for both the body and soul.

Loyalty programme

We want to reward our guests.

Order your own Petit Hotel card the next

time you stay at one of our members

hotels or directly at www.petithotel.se.

Then you can begin collecting points and

enjoying free nights at all our members

hotels in Sweden and in Finland as well as

at our partner Ring Hotels

in Germany.

7


Älskar du mat?

Eller kanske framförallt att njuta av

själva måltiden. Långsamt, intensivt

och naturligtvis gärna tillsammans med

goda vänner eller med din käraste.

Mat är njutning!

Kanske är det därför du söker dig till ett

Petit Hotel. Upplevelserna, som ger dig

de sköna minnena. Minnen från sprakande

brasor i kalla vinternatten eller lata

stunder i solnedgångens hetta på hotellets

altan. Stunder, som gör livet lättare att

leva. Stunder på ett Petit Hotel.

Rakastatko ruokaa?

Tai ehkä pidät itse aterioinnista,

aterian syömisestä hitaasti ja hartaasti

ja tietenkin mieluiten yhdessä hyvien

ystävien tai läheisten kanssa.

Ruoka on nautinto!

Ehkä haluat käydä Petit Hotelin jäsenhotellissa

juuri siitä syystä; keräämässä kokemuksia,

joista syntyy ihania muistoja.

Muistoja ritisevistä takkatulista kylminä

talviöinä tai joutilaista hetkistä auringonlaskun

lämmössä hotellin terassilla. Hetkistä,

jotka tekevät elämästä helpompaa

elää, hetkistä Petit Hotelissa.

Love food?

Or perhaps what you like most is

sitting down to enjoy a good meal,

allowing you to gradually relax with the

intensity and pleasure of good friends or

your loved one.

Food is pleasure!

Maybe this is why you are interested in

a Petit Hotel? Where experiences leave

lasting memories. Remember the crackling

log fire on a cold winter night or the

lazy moments in the warm glow of the

setting sun on the hotel terrace. These are

moments that make life easier. Moments

in a Petit Hotel.


LÄR OSS MER SÅ BLIR VI ÄNNU BÄTTRE.

Ge oss dina synpunkter! Vi uppskattar om du tar dig tid att ge oss dina

förslag på förbättringar. Kontakta gärna receptionen eller skicka ett mail

till info@petithotel.se

THE THE SMALL SMALL HOTELS HOTELS

WITH WITH GREAT GREAT KITCHENS KITCHENS

QUALITY COMMITTED

WWW.PETITHOTEL.SE

En utmärkt miljö- och

kvalitetscertifiering!

Petit Hotel har en kvalitets- och

miljöcertifiering. Huvudsyftet är

att kontinuerligt förbättra medlemmarnas

miljö-arbete och minska hotellens

negativa inverkan på vår jords miljö. Våra

miljöcertifierade hotell har en miljöpolicy

och har gjort en miljöutredning. Miljöutredningen

visar vilken miljöpåverkan företaget

har. Hotellen sätter upp mål för hur de

skall minska sin miljöpåverkan och för att

få behålla miljöcertifikatet måste de uppnå

sina mål och sedan vidmakthålla dessa.

Även när det gäller hotellens kvalitet finns

en standard som Petit Hotel har satt upp.

På samma sätt som gäller för miljöcertifieringen

har hotellen en kvalitetspolicy och

kvalitetsutredning. Syftet med den är att

säkerställa att de mjuka värdena, som vi

värnar om så mycket, hela tiden bibehålls.

Som ett bevis på sin certifierade kvalitet

och miljö erhåller hotellen varje år en utmärkning

som också förnyas varje år. Den

hittar du på entrédörren eller dess närhet.

Erinomainen ympäristöja

laatusertifikaatti!

Petit Hotelissa on käytössä laatu- ja

ympäristösertifiointi. Sertifikaattien

tärkein tavoite on parantaa jatkuvasti jäsenhotellien

ympäristötyötä ja vähentää niiden

negatiivisia vaikutuksia ympäristöömme.

Ympäristösertifioiduissa hotelleissamme

on ympäristökäytäntö ja niissä on tehty

ympäristöselvitys. Ympäristöselvitys osoittaa

yrityksen ympäristövaikutukset. Hotellit

asettavat tavoitteita ympäristövaikutustensa

vähentämiselle. Voidakseen säilyttää ympäristösertifikaattinsa

niiden on saavutettava

asettamansa tavoitteet ja ylläpidettävä niitä.

Petit Hotel on perustanut myös hotellien

laatunormin. Ympäristösertifikaatin tapaan

hotelleilla on laatukäytäntö ja niissä

tehdään laatuselvitys. Sen tarkoitus on

taata, että suuresti arvostamiamme pehmeitä

arvoja ylläpidetään jatkuvasti.

Hotellit saavat vuosittain uusittavan kunniamerkin

todistuksena sertifioidusta laadustaan

ja ympäristötyöstään. Kunniamerkki on

näkyvillä ulko-ovella tai sen läheisyydessä.

Great environmental

and quality certification!

Petit Hotels are certified to quality

and environmental standards. The

main purpose of this certification is to

encourage members to continuously improve

their environmental management

work and reduce their environmental impact.

The hotels set goals for reducing their

environmental impact. To keep their environmental

certificate, they have to achieve

their goals and maintain them.

Petit Hotels has also established a standard

for each hotel’s quality. Every hotel has a

quality policy and has conducted a quality

study. The goal is to ensure that their intangible

values, which we safeguard so carefully,

are constantly maintained.

The hotels receive a certificate as proof of

their certified quality and environmental

work. This certificate is also

renewed every year and you

will find it displayed on

the entrance door

or close to it.

9


Petit Hotel

Sweden


Petit Hotel Sweden

Det unika är resan

värd

Välkommen in i våra svenska hjärtan!

Här finns värmen och glädjen.

Vi vill så gärna dela med oss av smakerna,

dofterna, synintrycken, vårt land och

dess oskattbara värden.

Upplev det vackra i landskapet, i den

skandinaviska designen, de olika landskapens

kulinariska särarter och den

gudabenådade spelmansmusiken. Gör

din resa unik så blir den än mer värd i

dina minnen.

Ainutlaatuinen on

matkan arvoinen

Tervetuloa Ruotsin sydänmaille!

Täällä sinut otetaan vastaan lämmöllä

ja ilolla. Pääset nauttimaan mauista,

tuoksuista ja kauneudesta. Haluamme

tarjota parasta maastamme ja sen verrattomista

aarteista.

Tarjolla on kokemuksia kauniissa maisemissa,

pohjoismaista muotoilua, eri

maakuntien kulinaarisia erikoisuuksia ja

armoitettua kansanmusiikkia. Tee matkastasi

ainutlaatuinen, niin siitä tulee

entistä ikimuistoisempi.

The unique is worth

the trip

Welcome to enjoy the heart of

Sweden! In our country you will

find warmth and joy, plus a palette of

tastes, scents and visual impressions.

We would be very pleased if you could

experience Sweden and its priceless values.

Enjoy the beauty of the countryside and

Scandinavian design. Taste our distinctive

cuisine and listen to our divine folk

music. Make your trip unique and it will

be worth more in your memories.

11


Karnelund Krog & Rum

(GPS Lati: 55.507004, Long: 14.296498)

Gislöv 112, 272 92 Simrishamn, Sweden

Phone: +46 414 250 10

E-mail: info@karnelund.se

Website: www.karnelund.se

Logi: 13 rum, totalt 26 bäddar

Konferens: 2 rum för 6 och 18 gäster

Restaurang: 40 personer

Ägare: Peter Walter och Jan Flodin

Övrigt: ”Sveriges bästa bord” och

i ”White Guide”.

Majoitustilat: 13 huonetta, yhteensä 26

vuodetta.

Kokoustilat: 2 huonetta 6 ja 18 hengelle

Ravintola: 40 paikkaa

Omistaja: Peter Walter ja Jan Flodin

Muuta: Listattu Sveriges bästa bord -ruokaoppaassa

ja White Guide -oppaassa.

Accommodation: 13 rooms, for a total of 26 beds

Conference facilities: 2 rooms for 6 and 8 guests

Restaurant: Seats 40

Owned by: Peter Walter and Jan Flodin

Other information: Ranked in White guide and

in the food guide ”Sveriges bästa bord”.


1. KARNELUND KROG & RUM Gislöv, Skåne

I Gislöv på Österlen finner du Karnelund.

Förr i tiden inhyste huvudbyggnaden

den välkända lanthandeln.

Under 2000-talet byggdes den om till

restaurang.Den gamla byggnaden har nu

återfått sitt gamla namn. Ägarna har hittat

förutsättningarna för att skapa en Krog &

Rum så som de vill ha det och som man

tror att också gästerna vill ha det.

Krogens menyer baseras på det bästa av

de fina råvaror man har i riklig mängd på

Österlen. Vårens och försommarens primörer,

nässlor, sparris, nypotatis serverat

med skaldjur, fisk och kött från lokala gårdar

och frukter från lokala odlingar.

Man kan säga att det här hotellet erbjuder

ett lite personligare och ett mer indiviuellt

boende. Med minst lika fräscha och

omsorgsfullt inredda rum som i vilket finhotell

som helst. Kombinationen kallas

därför ”Krog & Rum”.

Karnelund on Gislövissä Österlenin

seudulla. Aikoinaan päärakennuksessa

oli tunnettu kyläkauppa. 2000-luvulla

se muutettiin ravintolaksi. Tämä

vanha rakennus on nyt saanut takaisin

vanhan nimensä. Omistajat ovat löytäneet

edellytykset luoda sellainen majatalo,

jollaisen he itse haluavat ja jollaisen

todennäköisesti myös asiakkaat haluavat.

Ravintolan ruokalistat perustuvat Österlenin

runsaan tarjonnan parhaisiin

raaka-aineisiin. Kevään ja alkukesän varhaiskasviksia,

nokkosta, parsaa ja uusia

perunoita tarjoillaan paikallisilta maatiloilta

saatavien äyriäisten, kalan ja lihan

sekä paikallisilta viljelmiltä saatavien hedelmien

kera.

Voi sanoa, että tämä hotelli tarjoaa hieman

persoonallisempaa ja yksilöllisempää

majoitusta. Hotellin huoneet ovat

vähintään yhtä raikkaita ja huolella sisustettuja

kuin missä tahansa hienossa

hotellissa. Siksi hotellista käytetään määritelmää

”Krog & Rum” eli kapakka ja

huoneet.

There is an old Swedish farming

village located right in the middle

of a crossroads where four roads intersect.

This is where you will find Karnelund

Krog & Rum. The main building

used to house a country store, as well as a

telegraph and petrol station. In the 2000s,

the building was rebuilt as a restaurant.

The owners have discovered a way to

create “an inn with rooms” – exactly like

they wanted it, and precisely how they

thought guests would appreciate it.

The inn’s menus are based on the finest

ingredients, which are abundant in the

local area. The inn describes its food philosophy

as “modern classic”.

You could say that this hotel offers you

accommodation that is a little more personal

and distinctive.

13


Maritim Krog & Hotell

(GPS Lat: 60.157976, Long: 23.837018)

Hamngatan 31,

272 31 Simrishamn, Sweden

Phone: +46 414 41 13 60

E-mail: info@maritim.nu

Website: www.maritim.nu

Logi: 14 rum

Konferens: 1 konferensrum för 20 personer

Restaurang: 70+40 på uteserveringen

sommartid

Ägare: Henric Appelkvist

Köksmästare: Emil Andersson

Hotell- och restaurangchef: Sophie

Lennartsson

Majoitustilat: 14 huonetta

Kokoustilat: 1 huone 20 hengelle

Ravintola: 70+40 paikkaa ulkona kesäalkaan

Omistaja: Henric Appelkvist

Keittiömestari: Emil Andersson

Hotelli- ja ravintolapäällikkö: Sophie

Lennartsson

Accommodation: 14 rooms

Conference facilities: 1 conference room for

20 participants

Restaurant: 70+40 outdoors during summer

Owned by: Henric Appelkvist

Master Chef: Emil Andersson

Hotel and restaurant manager: Sophie

Lennartsson


2. MARITIM KROG & HOTELL Simrishamn, Skåne

Närmare havet än på Maritim kan

man nog inte komma. Från den

franska balkongen ser man segelbåtarna

ge sig ut till havs och fiskebåtarna komma

in med nyfångad fisk.

Maritim betraktas som en av Skånes bästa

fiskrestauranger. Det finns två matsalar

som tillsammans rymmer ca 70 personer

och de har båda utsikt över hamnplan

och havet. I den inre matsalen har vi även

vår lounge- och bardel där man kan njuta

av en god drink eller kanske en kaffe efter

maten.

Maritims triumfkort är helstekt rödspätta

och deras klassiska fisksoppa som alltid

finns på menyn. Köket väljer gärna lokala

råvaror och om möjligt ekologiskt.

På Maritims Tullhus finns sex nyrenoverade

rum och ovanpå krogen finns ytterligare

åtta rum. I det gamla tullhuset där

tullarna förr höll till, finns idag en trevlig

konferenslokal med all modern utrustning.

Lähemmäs merta ei voi päästä kuin

Maritimissa. Ranskalaiselta parvekkeelta

voi katsella, kuinka purjeveneet

lähtevät merelle. Ja jos valitsee huoneen,

josta avautuvat näkymät Simrishamnin

katonharjoille, voisi kuvitella olevansa

Kööpenhaminassa tai Pariisissa. Maritimia

pidetään yhtenä Skånen parhaista

kala- ja äyriäisravintoloista. Hotellissa on

kaksi ruokasalia, joista avautuvat näkymät

satamaan ja merelle. Toinen ruokasali

on perinteinen ja toinen on aulan yhteydessä.

Keittiössä käytetään mieluiten

paikallisia raaka-aineita ja mahdollisuuksien

mukaan luomutuotteita.

Maritimin valttikortteja ovat kokonaisena

paistettu punakampela ja klassinen

kalakeitto, jotka ovat aina ruokalistalla.

Maritimin Tullhus-osassa on kuusi vastikään

remontoitua huonetta, ja ravintolan

yläpuolella on kahdeksan huonetta.

Vanhassa tullitalossa, jossa tullivirkailijat

aikoinaan toimivat, on nyt mukava kokoustila

nykyaikaisine tekniikoineen.

You can’t get much closer to the

sea than at the Maritim. From the

French balcony you can watch the boats

sail out to sea.

The Martim is considered to be one of

the best fish and shellfish restaurants in

Skåne. There are two dining rooms with

a view over the harbour and sea: one

classic, and one next to the lounge. The

cuisine is based upon local ingredients, and

whenever possible, organic products.

It’s easy to meet at the Martim for an exquisite

evening meal with a taste of the

sea. The Maritim’s trump card is fried

whole plaice and their classic French

bouillabaisse, which you can always find

on the menu.

Maritims Tullhus has six newly refurbished

rooms and eight more rooms above the

restaurant. There is a pleasant conference

facility with all the latest technology in the

old building that once housed the customs

authorities.

15


Kastanjelunds Wärdshus

(GPS Lat: 55.882184, Long: 14.230296)

Kastanjelundsvägen 2,

296 72 Yngsjö, Sweden

Phone: +46 44 23 25 33

E-mail: info@kastanjelund.se

Website: www.kastanjelund.se

Logi: 24 rum

Konferens: 2 rum för 2-40 gäster

Restaurang: 50 gäster

Ägare: Marinette och David Nordal

Köksmästare: David Nordal

Övrigt: Gåsmiddag, julbord, nära badstrand

och golfbanor.

Majoitustilat: 24 huonetta

Kokoustilat: 2 huonetta yhteensä 40 hengelle

Ravintola: 50 paikkaa

Omistaja: Marinette ja David Nordal

Keittiömestari: David Nordal

Muuta: Hanhipäivällinen, joulupöytä, lähellä

uimarantaa ja golfkenttiä.

Accommodation: 24 rooms

Conference facilities: 2 rooms for a total of 40

participants

Restaurant: Seats up to 50 guests

Owned by: Marinette and David Nordal

Master Chef: David Nordal

Other information: Goose dinner and Christmas

packages. Nearby beach and golf courses.


3. KASTANJELUNDS WÄRDSHUS Yngsjö, Skåne

En känsla av en annan tid återspeglas

när man kommer till Kastanjelund.

Väl inne kan du avnjuta något gott

att dricka i vår trivsamma salong.

Sätt guldkant på tillvaron och unna dig ett

av värdshusets populära weekendpaket.

Du välkomnas med ett urval av hembakt

fikabröd till en värmande kopp kaffe eller

te. Beroende på vilket paket du valt så avslutas

kvällen med en lyxig fyrarättersmeny

alternativt en stor avsmakningsmeny.

För bästa resultat anpassas värdshusets

menyer efter råvarornas säsong och väljs

ut från gårdarna runtomkring. Till påsk

plockas de första nässlorna, sedan kommer

sparrisen på försommaren och mot

slutet av året blir det givetvis gås och

julbord.

Njut av en natt i personligt inredda rum

och börja dagen med hembakat bröd,

egna marmelader samt charkuterier från

trakten.

Den skiftande naturen runt Kastanjelund

erbjuder många möjligheter till rekreation.

Ta en skön skogspromenad till Hanöbuktens

milslånga sandstrand eller en

golfrunda.

Kastanjelundiin saapuessa tuntuu

kuin siirtyisi toiseen aikakauteen.

Sisällä voit nauttia jotain hyvää juotavaa

viihtyisässä salongissamme.

Tuo juhlantuntua arkeen hemmottelemalla

itseäsi jollain majatalon suosituista

viikonloppupaketeista. Sinut toivotetaan

tervetulleeksi itse leivotulla kahvileivällä

ja kupilla lämmittää kahvia tai teetä.

Valitsemasi paketin mukaan ilta päättyy

joko ylellisellä neljän ruokalajin illallisella

tai suurella maisteluaterialla.

Majatalon ruokalistaa mukautetaan sesongin

raaka-aineiden mukaan, jotka valikoidaan

lähialueen tiloilta. Pääsiäiseksi

poimitaan ensimmäiset nokkoset, alkukesällä

tarjolla on parsaa ja vuoden lopulla

pääosaan pääsevät hanhi ja joulupöytä.

Nauti yöstä persoonallisesti sisustetussa

huoneessa ja aloita päivä itse leivotulla

leivällä, talon omilla marmeladeilla ja lähiseudun

leikkeleillä.

Monimuotoinen luonto Kastanjelundin

ympäristössä tarjoaa paljon virkistysmahdollisuuksia.

Voit esimerkiksi käydä

metsäkävelyllä Hanöbuktenin kilometrien

pituisella hiekkarannalla tai pelata

kierroksen golfia.

When you arrive at Kastanjelund,

you get the feeling of being in another

time. Once inside, you can enjoy

something delicious to drink in our comfortable

and cosy salon.

Add some luxury to your life by treating

yourself to one of the inn’s popular weekend

packages. You will be welcomed

with a selection of homemade buns and

pastries accompanied by a nice cup of tea

or coffee to warm you. Depending on the

package you choose, you can wrap up the

evening with a luxurious four-course meal

or a large tasting menu.

The inn’s menus are composed of seasonal

ingredients selected from farms in

the surrounding area. The first nettles are

picked for Easter, and later asparagus in

summer, and towards the end of the year,

there will be a traditional goose dinner and

the customary Christmas smorgasbord.

Enjoy the night in a personally decorated

room and start the following day with

homemade bread, our own jams and marmalades,

and cold cuts from the region.

Take a lovely walk through the woods to

the bay Hanöbukten, where you

can stroll down kilometres

of sandy beach, or why not

play a round of golf?

17


Ringsjö Krog & Wärdshus

(GPS Lat: 55.867544, Long: 13.498313)

Gamla bo, Stenlycke 202,

243 95 Höör Sweden

Phone: +46 413 332 55, 332 23

E-mail: info@ringsjowardshus.se

Website: www.ringsjowardshus.se

Logi: 14 rum med 28 bäddar

Konferens: 2 rum för totalt 50 gäster

Restaurang: 3 matsalar för totalt 120 gäster

Ägare: Lena och Boris Levin

Köksmästare: Patrik Dahlberg

Övrigt: Gourmet- djurparks- och golfpaket,

julbord, gåsmiddagar, bröllop, kalas och

konferenser.

Majoitustilat: 14 huonetta, yhteensä 28

vuodetta

Kokoustilat: 2 huonetta yhteensä 50 hengelle

Ravintola: 3 ruokasalia, enintään 120 paikkaa

Omistaja: Lena ja Boris Levin

Keittiömestari: Patrik Dahlberg

Muuta: Gourmet-, eläinpuisto- ja golfpaketit,

joulupöytä, hanhipäivälliset, häät, juhlat ja

kokoukset.

Accommodation: 14 rooms with 28 beds

Conference facilities: 2 rooms for a total of

50 participants

Restaurant: 3 dining rooms seating up to 120 guests

Owned by: Lena and Boris Levin

Master Chef: Patrik Dahlberg

Other information: Gourmet dining, zoo and golf

packages, goose dinners, weddings and parties

conferences.


4. RINGSJÖ KROG & WÄRDSHUS Höör, Skåne

Mitt i Skåne ligger Ringsjö Krog &

Wärdshus. Det röda huset ligger

naturskönt, omgärdat av en parkliknande

trädgård med stora gräsmattor och magnifika

träd vid Ringsjöns strand. Sommartid

kan du sitta i parken och äta, dricka ett

glas vin eller ta en kopp kaffe.

Här kan du avnjuta lokala specialiteter.

Boris Levin har gjort köket vida

känt genom en genuin, skånsk/svensk

matlagning med lokala råvaror. Hotellet

har totalt fjorton rum, åtta under takåsarna,

varav två lite större. I flygelbyggnaden

finns dessutom sex rum med en

egen liten uteplats.

Lena och Boris Levin med familj och personal

hälsar Er välkomna! Deras gemensamma

mål är att din upplevelse skall bli av

sådan kvalitet att du gömmer det i ditt hjärta

och väljer att återkomma gång på gång.

Ringsjö Krog & Wärdshus sijaitsee

keskellä Skånea. Punainen talo on

luonnonkauniilla paikalla, jonka ympärillä

on puistomainen puutarha suurine

nurmialueineen ja mahtavine puineen

Ringsjö-järven rannalla. Kesällä puistossa

voi istua syömään ja juomaan lasin viiniä

tai kupin kahvia.

Täällä pääsee nauttimaan paikallisista erikoisuuksista.

Boris Levin on tehnyt keittiöstä

laajalti tunnetun aidolla skånelaisella/ruotsalaisella

ruoanlaitolla paikallisista

raaka-aineista. Hotellissa on kaikkiaan

neljätoista huonetta. Kahdeksan niistä

on katonharjojen alla, ja kaksi huoneista

on hieman suurempaa. Lisäksi siipirakennuksessa

on kuusi huonetta, joissa on

oma pieni ulkotila.

Lena ja Boris Levin perheineen ja henkilökuntineen

toivottavat sinut tervetulleeksi!

Heidän yhteinen tavoitteensa on, että

kokemuksestasi tulee niin laadukas, että

kätket sen sydämeesi ja palaat takaisin

yhä uudelleen.

Ringsjö Krog & Wärdshus is located

in the heart of Skåne, and has

a delightfully large and park-like garden

located on the shores of the Ringsjö

lakes. Boris Levin has made the kitchen

famous, while wife Lena is responsible

for the establishment’s fine reputation

for personal and generous service.

The hotel consists of six modern and

spacious rooms located in a detached

annex, in addition to the eight charming

rooms under the ridge of main building’s

roof.

Lena and Boris Levin with family and staff

welcome you! Their common goal is that

your experience will be of such quality

that you hide it in your heart and choose

to come back again and again.

19


Bodelssons by the Sea

(GPS Lat: 56.011859, Long: 14.445680)

Släbovägen 7-22, Tosteberga,

290 34 Fjälkinge, Sweden

Phone: +46 44 777 77 77,

+46 707 20 01 61

E-mail: info@bodelssons.se

Website: www.bodelssons.se

Logi: 4 rum, totalt 12 bäddar

Konferens: 2 rum för 10 och 16 deltagare.

Under sommarhalvåret erbjuder vi större

evenemang (upp till 100 personer) i tält

i trädgården.

Restaurang: 16 personer

Ägare: Leena Holm Bodelsson

Övrigt: Ekologiskt och närproducerat,

massagebad.

Majoitustilat: 4 huonetta, yhteensä

12 vuodetta

Kokoustilat: 2 huonetta 10 ja 16 hengelle.

Kesällä teltta 100 hengelle.

Ravintola:16 paikkaa

Omistaja: Leena Holm Bodelsson

Muuta: Luomu- ja lähiruokaa, poreamme.

Accommodation: 4 rooms, 12 beds in all

Conference facilities: 2 rooms for 10 and 16 guests

Restaurang: Seats 16

Owned by: Leena Holm Bodelsson

Other information: Meals prepared with organic

and locally produced ingredients; whirlpool bath.


5. BODELSSONS BY THE SEA Tosteberga, Skåne

På landet vid havet, intill Skånes

enda skärgård ligger det här hotellet.

Här dominerar naturen och Östersjön

i ålderdomlig sämja, med unik växtlighet

och rikt fågelliv. Ett fantastiskt ställe

för vuxna som vill bo och äta ekologiskt,

som behöver lugn och ro, rekreation, en

ostörd mötesplats för konferenser. Eller

bara ett rum att sova i.

När du vaknar i det fräscha och somriga

rummet med egen toalett och dusch, altan

eller balkong, ser du det underbara

morgonljuset stiga över vattnet.

Allt kött som serveras i matsalen kommer

från Trolle Ljungby Gods bara 5 km

bort. Även frukostkorven, som är gjord

på hjort, rådjur och vildsvin. De grönsaker

man serverar är ekologiskt odlade av

bönder i trakten och de flesta örter och

sommartomater kommer från egna odlingslådor.

Tämä hotelli sijaitsee maaseudulla,

meren rannalla, Skånen ainoan

saariston vieressä. Täällä vallitsevat luonto

ja Itämeri sulassa sovussa kuin ennen

vanhaan. Alueella on ainutlaatuista kasvillisuutta

ja runsas linnusto. Hotelli on

loistava paikka aikuisille, jotka haluavat

majoittua ja syödä ekologisesti tai jotka

tarvitsevat rauhaa, virkistystä tai häiriöttömän

tapaamispaikan kokouksia varten

– tai vain huoneen, jossa nukkua.

Herätessäsi raikkaan kesäisessä huoneessa,

jossa on oma WC ja suihku sekä terassi

tai parveke, näet aamun valkenevan

ihanasti veden yllä. Kaikki ruokasalissa

tarjoiltava liha on peräisin Trolle Ljungby

Godsilta vain viiden kilometrin päästä.

Sama pätee myös aamiaismakkaraan,

joka valmistetaan saksanhirvestä, metsäkauriista

ja villisiasta. Tarjolla olevat kasvikset

ovat lähiseudun maanviljelijöiden

luonnonmukaisesti viljelemiä, ja suurin

osa yrteistä ja kesätomaateista on peräisin

hotellin omista viljelylaatikoista.

This hotel is set in a rural landscape

by the sea, overlook-ing the only

archipelago in Skåne. It is a place where

nature, the Baltic Sea and their unique

flora and fauna have ruled in peaceful coexistence

throughout history. Bodelssons

is an ideal destination for adults who

want to live ecologically and eat organically,

who need peace and quiet, recreation

or an undisturbed meeting place for

a conference.

You will experience the wonderful morning

light rising above the water from the

window, in your summer-fresh room,

with your own patio or balcony.

All meat served in the dining room comes

from a manor 5 km from the hotel. The

vegetables are also organically produced.

Bodelssons by the Sea offers a conference

room in a cosy, home-like environment.

21


Spångens Gästgivaregård

(GPS Lat: 56.073737, Long: 13.233740)

260 70 Ljungbyhed, Sweden

Phone: +46 435 44 00 04

E-mail: info@spangen.se

Website: www.spangen.se

Logi: 40 rum

Konferens: 4 rum för totalt 160 deltagare

Restaurang: 225 gäster

Ägare: Martin och Monika Olsson

Köksmästare: Marcus Gustafsson

Övrigt: 20 utsökta golfbanor inom en halvtimme,

egen Spångens Snapphanesnaps, smörgåsbordet

är en specialitet. Påsk-, golf-, kanot-, dressin-,

gås- och julpaket.

Majoitustilat: 40 huonetta

Kokoustilat: 4 huonetta yhteensä 160 hengelle

Ravintola: 225 paikkaa

Omistaja: Martin ja Monika Olsson

Keittiömestari: Marcus Gustafsson

Muuta: 20 erinomaista golfkenttää puolen

tunnin ajomatkan sisällä, oma Spångens

Snapphanesnaps -snapsi ja erikoisuutena

seisova pöytä. Pääsiäis-, golf-, melonta-, resiina-,

hanhi- ja joulupaketteja.

Accommodation: 40 rooms

Conference facilities: 4 rooms for a total of

160 participants.

Restaurant: Seats up to 225 guests

Owned by: Martin and Monika Olsson

Master Chef: Marcus Gustafsson

Other information: 20 superb golf courses within

a half hour’s drive; the inn serves its own specially

made Swedish snaps, “Spångens Snapphanesnaps”;

smorgasbord and other culinary specialties. The inn

also offers Easter, golfing, canoeing, trolley, goose

dinner and Christmas packages.


6. SPÅNGENS GÄSTGIVAREGÅRD Ljungbyhed, Skåne

Mitt i Skåne ligger Spångens Gästgivaregård.

Här har god mat och

dryck serverats i mer än 150 år. Numera

i modern komfort i gammaldags miljö.

Trevliga och bekväma rum bjuds gästerna.

Njut av gästgivaregårdens kulinariska

läckerheter. Plocka bland favoriter från

det berömda sillbordet. Passa på och njut

av äkta skånsk äggakaka, eller välj från

den fina à la cartemenyn.

På 30-talet spelades filmen ”Kalle på

Spången” in här med Edvard Persson i

huvudrollen. Atmosfären från filmen är

omsorgsfullt bevarad och i Edvard Perssonrummet

finns bilder och affischer som

berättar om denne legendariske skåning.

Spångens Gästgivaregård sijaitsee

keskellä Skånea. Tässä majatalossa

on tarjoiltu hyvää ruokaa ja juomaa yli

150 vuoden ajan. Nykyään uudenaikaisin

mukavuuksin vanhanaikaisessa ympäristössä.

Viihtyisät ja mukavat huoneet kutsuvat

vieraita.

Nauti majatalon kulinaarisista herkuista.

Kerää suosikkisi kuuluisasta seisovasta

sillipöydästä. Tartu tilaisuuteen nauttia

aidosta skånelaisesta pannukakusta (äggakaka)

tai valitse jotain hienolta à la

carte -ruokalistalta. 1930-luvulla täällä

kuvattiin ”Kalle på Spången” -elokuva,

jonka pääosaa esitti Edvard Persson. Elokuvan

tunnelma on säilytetty vaalien, ja

Edvard Persson -huoneessa on kuvia ja

julisteita, jotka kertovat tästä legendaarisesta

skånelaisnäyttelijästä.

Spångens Gästgivaregård has been

serving good food and drink for

more than 150 years. You can now enjoy

modern comfort in an old-fashioned environment.

The guesthouse has pleasant,

comfortable rooms, and guests can

choose from double and single rooms or

suites.

You can enjoy the culinary delights of

the guesthouse. Choose from wonderful

delicacies on the famous herring table,

take the opportunity to enjoy a real Skåne

pancake, or make a selection from the fine

dishes on offer on the à la carte menu.

In the 1930s the famous Swedish film

”Kalle på Spången” was recorded here.

The atmosphere from the film has been

carefully preserved.

23


E&E Stora Hotellet Osby

(GPS Lat: 56.380157, Long: 13.993734)

Västra järnvägsgatan 17,

283 31 Osby Sweden

Phone: +46 479-318 30

E-mail: info@storahotelletosby.com

Website: www.storahotelletosby.com

Logi: 33 rum

Konferens: 4 konferensrum för 8/12/20/30

personer.

Restaurang: ca 80 personer

Ägare: Bröderna Bo och Billy Ekstrand

Övrigt: Uteservering, bar, lunch- och middagsservice.

Majoitustilat: 33 huonetta

Kokoustilat: 4 kokoushuonetta 8/12/20/30

hengelle.

Ravintola: noin 80 asiakaspaikkaa

Omistaja: Veljekset Bo ja Billy Ekstrand

Muuta: Terassi, baari, lounas- ja illallistarjoilu.

Accommodation: 33 rooms

Conference facilities: 4 conference rooms for 8,

12, 20 and 30 participants.

Restaurant: seats around 80 people

Owned by: The Bo and Billy Ekstrand brothers

Other information: Outdoor serving area, bar,

lunch and dinner service.


7. E&E STORA HOTELLET Osby, Skåne

I Osby, utmed stambanan, alldeles

intill järnvägsstationen och där vägarna

23 och 15 korsas finns detta nyrenoverade

hotell med gourmetrestaurang.

Idealisk mötesplats oavsett om man kommer

med tåg eller bil.

Bröderna Ekstrand som driver var sitt företag

i dörr-, fönster-, och portbranschen

tog över hotellet 2011 med ambitionen att

skapa ett personligt kvalitetshotell och en

krog med hög kvalitet.

Kockarna Jesper och Justus är på god väg

att skapa ett vida känt kök som gäster

gärna åker en omväg för. Rebecka, Erika

och Ronja gör allt för att restaurang- och

hotellgästerna skall få god och personlig

service. Anneli och Caroline ansvarar för

goda frukostar och att hotellrummen är

rena och inbjudande.

Hotellet arrangerar golf- och fiskepaket.

Man samarbetar även med Brio’s Lekoseum

och har paketarrangemang med

både Lekoseum och t.ex. ridning med

Islandshästar.

Tämä vastikään remontoitu hotelli

gourmet-ravintoloineen sijaitsee

Osbyssä, pääradan varrella, aivan rautatieaseman

vieressä ja teiden 23 ja 15 risteyksessä.

Erinomainen tapaamispaikka

sekä junalla että autolla tuleville.

Ovi-, ikkuna- ja porttialan yrityksiä vetäneet

Ekstrandin veljekset ottivat hotellin

haltuunsa vuonna 2011. Heidän tavoitteensa

oli luoda persoonallinen laatuhotelli

ja laaturavintola.

Kokit Jesper ja Justus ovat hyvällä tiellä

luomassa laajalti tunnettua keittiötä, jonka

vuoksi asiakkaat kiertävät mielellään

pitkänkin kiertotien. Rebecka, Erika ja

Ronja tekevät kaikkensa, jotta ravintolaja

hotelliasiakkaat saavat hyvää ja henkilökohtaista

palvelua. Anneli ja Caroline

vastaavat hyvistä aamiaisista ja siitä, että

hotellihuoneet ovat siistejä ja viihtyisiä.

Hotelli järjestää golf- ja kalastuspaketteja.

Hotelli tekee myös yhteistyötä Brion

Lekoseumin kanssa ja järjestää pakettiratkaisuja,

joihin sisältyy käynti Lekoseumissa

ja esimerkiksi ratsastusta islanninhevosilla.

This newly remodelled and furbished

hotel has a gourmet restaurant and is

located in Osby right next to the train station

along the main railway line, and where

Road 23 and Road 15 intersect. The hotel is

an ideal place to meet whether you are are

travelling by train or car.

The Ekstrand brothers, who each run a

company in the door, window and gate

installation business, took over the hotel

in 2011 with the goal to create a personal

quality hotel with a restaurant of high

standard.

The restaurant’s two chefs, Jesper and Justus,

have come far in creating a well-known

kitchen in the region that guests gladly go

out of their way to eat at. Rebecka, Erika

and Ronja do everything they can to ensure

that restaurant and hotel guests get the finest

personal service. Anneli and Caroline

are responsible for the hotel’s delicious

breakfast meals and they also make sure that

guest rooms are always clean and inviting.

The hotel also arranges golf and fishing

packages. It also collaborates with Brio’s

Lekoseum, a museum dedicated to Brio

wooden toys, and has parking

arrangements with Lekoseum

and for riding Iceland ponies.

25


Bykrogen i Österslöv

(GPS Lati: 56.095288, Long: 14.245633)

Arkelstorpsvägen 79,

291 94 Kristianstad, Sweden

Phone: +46 44 22 60 00

E-mail: info@bykrogen.nu

Website: www.bykrogen.nu

Logi: 26 rum med 47 bäddar

Konferens: 6 rum, 2-80 personer

Restaurang: 90 gäster, matlagningskök

upp till 30 personer.

Internet: WiFi i hela byggnaden

Ägare: Richard Nilsson

Restaurangchef: Richard Nilsson

Köksmästare: Andreas Kalomenidis

Majoitustilat: 26 huonetta, joissa 47 vuodetta

Kokoustilat: 6 huonetta, 2–80 hengelle

Ravintola: 90 asiakaspaikkaa, ruoanlaittokeittiö

jopa 30 hengelle.

Internet: WiFi koko rakennuksessa.

Omistaja: Richard Nilsson

Ravintolapäällikkö: Richard Nilsson

Keittiömestari: Andreas Kalomenidis

Accommodation: 26 rooms

Conference facilities: 6 rooms for 2-80 guests

Restaurant: 90 guests, kitchen for up to 30 people

for preparing meals with our chefs.

Internet: Wi-Fi throughout the building

Owned by: Richard Nilsson

Restaurant Manager: Richard Nilsson

Master Chef: Andreas Kalomenidis


8. BYKROGEN ÖSTERSLÖV Kristianstad, Skåne

Bykrogen ligger i den gamla stärkelsefabriken

vid Råbelövssjön

i den lilla byn Österslöv, 9 km norr om

Kristianstad. Fabriken är idag ombyggd

till en trivsam bykrog med god mat. Hotelldelen

har 26 hotellrum.

Här drivs på ett avslappnat sätt en krog på

landet, som är till för alla typer av människor.

Naturligtvis serveras så långt det är

möjligt, råvaror från bygden. Matsedeln

bygger därför på tillgången av råvaror och

årstiderna. Goda drycker kommer du heller

aldrig att sakna här. Varje fredag och

lördag bjuds på underhållning.

Matlagning och konferera är också ett bra

sätt att njuta av Bykrogen.

Bykrogen sijaitsee vanhassa tärkkelystehtaassa

Råbelöv-järven rannalla

pienessä Österslövin kylässä yhdeksän

kilometriä Kristiinankaupungista pohjoiseen.

Tehdas on muutettu viihtyisäksi kyläravintolaksi,

jossa tarjoillaan hyvää ruokaa.

Hotelliosassa on 26 hotellihuonetta.

Tätä maalaisravintolaa pidetään rennolla

tyylillä, joten se sopii kaikenlaisille ihmisille.

Ravintolassa tarjoillaan luonnollisesti

seudulta peräisin olevia raaka-aineita

siinä määrin kuin se on mahdollista. Siksi

ruokalista rakentuu raaka-aineiden saatavuuden

ja vuodenaikojen mukaan. Täällä

et jää koskaan paitsi myöskään hyvistä

juomista. Joka perjantai ja lauantai tarjolla

on elävää musiikkia. Bykrogenista voi

nauttia myös kokoustaen.

Bykrogen pub is located in the old

starch factory near Lake Råbelöv in

the small village of Österlöv, just 9 km

north of Kristianstad. The factory has

been converted into a cosy village pub,

which serves delicious food. There are

26 hotel rooms in the hotel portion of the

building.

This country pub has a relaxed atmosphere,

in which all types of people will

feel comfortable. Of course, the hotel

also tries to use as much locally primary

produce as possible. You will also find an

excellent selection of great drinks here.

And, there is always live musical entertainment

during weekends.

Bykrogen is also a wonderful place to

hold a conference.

27


Pensionat Under Linden

(GPS Lat: 56.289661, Long: 13.174679)

Ekerödsvägen 344,

266 95 Munka-Ljungby, Sweden

Phone: +46 (0)431-44 11 17

E-mail: info@underlinden.se

Website: www.underlinden.se

Logi: 5 rum

Konferens: 20 deltagare

Restaurang: 50 Platser

Internet: ja

Handikappanpassat: ja

Ägare: Randi Svendsen och Bent Jensen

Övrigt: Hallandsåsens underbara omgivningar,

pensionats- och golfpaket, cykel- och vandringsleder,

fiske i sjöar och vattendrag, rikt fågelliv,

vinprovningar och Vallåsen skidort. I november

och december danskt julbord.

Majoitustilat: 5 huonetta

Kokoustilat: 1 huone 20 hengelle

Ravintola: 50 paikkaa

Omistaja: Randi Svendsen ja Bent Jensen

Muuta: Hallandsåsenin upea ympäristö, Vallåsenin

hiihtokeskus, lukuisia pyöräily- ja vaellusreittejä,

kalastusta järvillä ja joilla sekä mahdollisuus tutustua

alueen runsaaseen linnustoon. Marras- ja joulukuussa

tanskalainen joulupöytä, viininmaistelua.

Accommodation: 5 rooms

Conference facilities: 20 participants

Restaurant: 50 people

Internet: Yes

Owned by: Randi Svendsen and Bent Jensen

Other information: Hallandsåsens wonderful

surroundings, pensionat- and golf packages, cycling

and hiking trails, fishing in lakes and rivers, rich bird

life, tastings and Vallåsen ski resort. In November

and December Danish Christmas dinner.


9. PENSIONAT UNDER LINDEN Ekeröd, Skåne

Under Linden är vackert beläggande

i skogen på Hallandsåsens

södra sluttningar. Här finner du en lugn

och hemtrevlig miljö med god service,

hemlagad mat och utmärkta viner. Alla

rum är unika och fräscha med egen dusch

och toalett. Naturen är precis utanför ditt

fönster.

Menyn följer årstidernas växlingar med

närodlade råvaror som utgör grunden i

pensionatets kokkonst, brödet bakar vi

självklart själva. Maten serveras alltid vid

ditt bord och köket väljer måltider efter

sin egen smak: oftast modern och kryddad

med influenser från hela Europa.

Restaurangen har främst öppen på kvällar,

men erbjuder även helgmiddagar.

Vid konferenser hos Under Linden är det

ert möte som står i fokus. Det betyder att

inga andra gäster är där samtidigt. Allt

praktiskt ordnas enkelt och man blir diskret

ompysslad av personalen.

Ekologisk, närodlad, klimatsmart och rättvisemärkt

är pensionatets målsättning.

Du känner dig varmt välkommen hos

värdparet Randi och Bent!

Under Linden sijaitsee kauniilla

paikalla metsässä Hallandsåsenin

etelärinteessä. Täysihoitola tarjoaa rauhallisen

ja kodikkaan ympäristön, hyvää

palvelua, kotiruokaa ja erinomaisia viinejä.

Kaikki huoneet ovat yksilöllisiä ja raikkaita

ja niissä kaikissa on tietenkin oma suihku ja

WC. Luonto on heti ikkunan toisella puolella.

Ruokalista seuraa vuodenaikojen vaihtelua,

sillä keittotaitomme perustuu paikallisiin

raaka-aineisiin. Leivät leivomme

tietenkin itse. Ruoka tarjoillaan aina asiakkaan

pöytään. Ruokalajit valitsemme

oman makumme mukaan. Tarjoamme

useimmiten moderneja ja hyvin maustettuja

ruokalajeja, jotka saavat vaikutteita

koko Euroopasta.

Ravintolamme on avoinna pääasiassa iltaisin,

mutta tarjoamme toisinaan myös

viikonloppuillallisia.

Under Lindenissä pääosassa on teidän

kokouksenne. Se tarkoittaa, ettei täysihoitolassamme

ole muita asiakkaita samaan

aikaan. Hoidamme tietenkin kaikki käytännön

asiat ja hoidamme työmme huomaamattomasti.

Tavoitteemme tarjota luonnonmukaista ja

lähituotettua ruokaa ja ilmastoystävällisiä

ja reilun kaupan tuotteita.

Under Linden is located in beautiful

surroundings in the forest on

the southern slopes of the Hallandsås

ridge. Here you can enjoy a calm and

homely environment with good service,

home-made food and excellent wines. All

rooms are unique and fresh and have an

attached bathroom. Nature is right outside

your window.

The menu follows the seasonal changes

as local produce forms the base of our

cookery and naturally we bake the bread

in-house. The food is always served at

your table and we choose meals based on

our own taste: often modern and seasoned

with influences from across Europe.

Our restaurant is mainly open in the evenings,

but sometimes we also offer holiday

dinners.

At Under Linden your meeting is the centre

of attention. This means that no other

guests visit us at the same time. Naturally

we take care of all the practicalities and

make arrangements for you smoothly.

Ecological, local, climate-smart and fair

trade form a part of our objective.

29


Torups Gästgivaregård

GPS Lat: 56.9575, Long: 13.0801)

Gamla Nissastigen 18,

314 41 Torup, Sweden

Phone: +46 345 208 08

E-mail: info@torupsgastgivaregard.se

Website: www.torupsgastgivaregard.se

Logi: 10 rum. 2 enkel- och 8 dubbelrum

Konferens: 3 lokaler, 6-70 deltagare

Restaurang: 3 matsalar med upp till

130 personer.

Ägare: Mårten Johansson

Övrigt: Bastu och bubbelpool vid sjökanten.

Golfbana 3 km. Julbord, bröllop-och festarrangemang.

Majoitustilat: 10 huonetta, 2 yhden hengen ja

8 kahden hengen huonetta.

Kokoustilat: 3 huonetta enintään 6-70

hengelle.

Ravintola: 3 ruokasalia, enintään 130 paikkaa

Omistaja: Mårten Johansson

Muuta: Sauna ja poreallas järven rannalla.

Golfkenttä 3 km:n päässä. Joulupöytä, hää- ja

juhlajärjestelyjä.

Accommodation: 10 rooms: 2 single and

8 double rooms.

Conference facilities: 3 rooms for 6 to 70

participants.

Restaurant: 3 dining rooms seating up to

130 people

Owned by: Mårten Johansson

Other information: Lakeside sauna and whirlpool

bath. Golf course 3 km away. Christmas smorgasbord,

wedding celebrations and other festivities.


10. TORUPS GÄSTGIVAREGÅRD Torup, Halland

Mitt i Torup i Halland finns detta

vackra gästgiveri med anor från

1846.

Här tillbringar du dagar som betyder lite

mer för dig eller dagar då du faktiskt bara

vill sätta lite extra guldkant på tillvaron.

Du får en oförglömlig matupplevelse i

en historisk och avkopplande miljö, där

personlig service med glädje ger mys åt

dig som gäst. Du möts av en gemytlig atmosfär

och hotellrum med högstandard

som är charmigt inredda alla med olika

karaktär.

Koppla av med bastu och bubbelbad vid

sjökanten eller vill du utforska den vackra

naturen i omgivningen finns härliga vandringsstigar

eller utmanande cykelleder. I

närområdet finns även Golfbana, kulturminnen,

konst och hantverk.

Torups Gästgivaregård är också perfekta

platsen för ert bröllop eller din födelsedagsfest.

Vill man konferera i en avkopplande

miljö utanför stan skräddarsys

arrangemang för såväl små som större

grupper.

Tämä kaunis majatalo, jonka juuret

ulottuvat vuoteen 1846, sijaitsee

keskellä Torupia Hallandissa.

Täällä voit viettää merkkipäiviä tai sellaisia

päiviä, joina vain haluat juhlistaa

elämääsi. Saat unohtumattoman ruokaelämyksen

historiallisessa ja rentouttavassa

ympäristössä, jossa henkilökohtainen

ja iloinen palvelu saa vieraat tuntemaan

olonsa kotoisaksi. Hotellissa on leppoisa

tunnelma ja korkealuokkaisissa huoneissa

on yksilöllinen ja viehättävä sisustus.

Voit rentoutua saunassa ja poreammeessa

meren rannalla, tai jos haluat tutkia

ympäristön luontoa, alueella on upeita

vaellusreittejä ja haastavia pyöräilyreittejä.

Lähistöllä on myös golf-kenttä,

kulttuurimuistokohteita sekä taide- ja

käsityötarjontaa. Torups Gästgivaregård

on täydellinen paikka myös häitä ja syntymäpäiväjuhlia

varten. Voimme räätälöidä

järjestelyt niin pienille kuin suurille

ryhmille, kun kokous halutaan järjestää

rentouttavassa ympäristössä poissa kaupungin

vilskeestä.

This beautiful inn dates all the way

back to 1846 and is located in the

centre of Torup, in Halland.

At the inn you can spend a few days that

will be a little more special to you. Or you

can stay here when you just want to spoil

yourself a little. The unforgettable culinary

experience in a historical and relaxing

atmosphere, where personal service,

combined with pleasure, will make your

stay a cozy experience.

You will encounter a congenial ambience

and hotel accommodations of high standard.

The rooms are decorated with charm

and all have their own special style. Relax

in the sauna and whirlpool bath by the

edge of the lake. If you want to explore

the beautiful surroundings, you can stroll

along hiking paths or take a bike ride on

challenging trails. A golf course, cultural

landmarks, art and handicrafts are all

found in the immediate vicinity.

Torups Gästgivaregård is also a perfect

venue for your wedding, birthday celebration

or a coonference in relaxing atmosphere,

they make arrangements for

both small and large groups.

31


Teleborgs Slott

(GPS Lat: 56.857130, Long: 14.834210)

Slottsallén, 351 96 Växjö, Sweden

Phone: +46 470 34 89 80

E-mail: info@teleborgsslott.com

Website: www.teleborgsslott.com

Logi: 29 rum varav 15 i slottet och

14 i andra byggnader.

Konferens: 4 rum för totalt 125 sittande.

Restaurang: 150 gäster

Ägare: Maria Runosson

Övrigt: Golf 3 km från slottet. Gratis Wifi, fri

parkering, bastu, stengång, promenadstråk.

Majoitustilat: 29 huonetta, joista 15 linnassa

ja 14 muissa rakennuksissa.

Kokoustilat: 4 huonetta enintään

125 hengelle.

Ravintola: 150 paikkaa

Omistaja: Maria Runosson

Muuta: Golfkenttä 3 km:n päässä linnasta.

Ilmainen Wifi, ilmainen pysäköinti, sauna,

kivipolku, kävelyreittejä.

Accommodation: 29 rooms, 15 in the castle

and 14 in other buildings.

Conference facilities: 4 rooms for up to 125

participants.

Restaurant: Seats up to 150 guests

Owned by: Maria Runosson

Other information: Golf course 3 km from

the castle. Free wifi and parking, sauna,

beautiful walks, stone once.


11. TELEBORGS SLOTT Växjö, Småland

Teleborgs Slott var en morgongåva

från den synnerligen förmögne och

smått excentriske greven Fredrik Bonde

af Björnö till hans unga fru Anna Koskull.

Två skånska arkitekter anlitades av greven

och fick följa hans mycket noggranna anvisningar.

Slottet stod klart år 1900.

Exteriört är slottet idag näst intill oförändrat

och ett spännande blickfång där det

ligger insvept i bokar och lindars skira

vårgrönska, av sommarglada azaleor och

rhododendron, av brinnande höstfärger

och gnistrande snökristaller under kalla

vinterdagar. Året runt är slottsparken en

lisa för själen och perfekt för konferensens

obligatoriska bensträckare.

Det finns alla möjligheter att också göra

måltiden på slottet till ett skådespel för

såväl öga som gom. Rummens vackra

möblemang och dukningar är perfekta för

såväl konferenslunchen, representationsmiddagen

som för bröllopsfesten!

Teleborgin linna oli huomenlahja

erittäin vauraalta ja hieman erikoiselta

kreivi Fredrik Bonde af Björnöltä hänen

nuorikolleen Anna Koskullille. Kreivi

palkkasi kaksi skånelaista arkkitehtia, jotka

saivat tehtäväkseen noudattaa hänen

äärimmäisen tarkkoja ohjeitaan. Linna

valmistui vuonna 1900.

Linna on ulkoa lähes entisellään ja jännittävä

näkymä kietoutuneena pyökkien ja

lehmusten harsomaiseen kevään vehreyteen,

atsaleoiden ja alppiruusujen kesäiseen

kukintaan, hehkuviin syysväreihin

ja kimaltaviin lumikristalleihin kylminä

talvipäivinä. Linnan puisto on ympäri

vuoden lohtu sielulle ja täydellinen paikka

kokousten pakollisia happihyppelyitä

varten.

Linnassa on myös kaikki mahdollisuudet

tehdä ateriasta näytelmä niin silmille kuin

suulle. Huoneiden kaunis kalustus ja kattaukset

sopivat täydellisesti niin kokouslounaita,

edustusillallisia kuin hääjuhlia varten!

This mini-castle was a morning gift

that Fredrik Bonde af Björnö an extremely

wealthy count gave to his young

wife. For the project, the Count commissioned

two architects who were required

to follow his instructions to the detail. The

castle was completed in 1900.

The exterior of the castle remains basically

unchanged. It is a real eye-catcher

all four seasons of the year. The castle’s

park is a solace for the soul all year round

and the perfect place for stretching your

legs during conferences.

Meals at the castle can easily become a

spectacle for the eye and palette alike.

The beautiful furniture and table settings

are perfect for everything from conference

lunches and official dinners to wedding

festivities.

33


Hotel Magazin1

(GPS Lat: 57.187331, Long: 18.253887)

Hablingbo Prästgården 152,

623 42 Havdhem Sweden

Phone: +46 (0)498-24 42 70

E-mail: hotelmagazin1@mail.com

Website: www.hotelmagazin1.com

Logi: 5 rum för 10-15 gäster

Konferens: 10-15 personer

Restaurang: 40 inomhus. April t.o.m. oktober

samt julbord i december eller enl. ö.k.

Ägare: Pelle Almén och Fannia Siwecki

Övrigt: lånecyklar, bröllopsarrangemang,

musikkvällar på sommaren

Öppettider: februari t.o.m. december.

Majoitustilat: 5 huonetta 10–15 hengelle

Kokoustilat: 10–15 hengelle

Ravintola: 40 asiakaspaikkaa sisällä. Huhti–lokakuussa

ja joulupöytä joulukuussa tai sop. muk.

Omistaja: Pelle Almén ja Fannia Siwecki

Muuta: Vuokrapyöriä, hääjärjestelyjä, musiikki-iltoja

kesällä

Aukioloajat: helmikuusta joulukuuhun.

Accommodation: 5 rooms seating 10-15 guests

Conference facilities: For 10-15 persons

Restaurant: Seats up to 40 indoors April through

October and Christmas smorgasbord is offered in

December or by special agreement.

Owned by: Pelle Almén and Fannia Siwecki

Other information: biking, wedding events and

evenings with live music during the summer.

Open from February to December.


12. HOTEL MAGAZIN1 Hablingbo, Gotland

Hotel Magazin1 ligger på södra

Gotland, mitt på sudret med närhet

till ateljeer, vingård, museer och många

fina sandstränder inom cykelavstånd.

Här serveras det enkla, raka och nära

både vad gäller mat och bemötande. Man

bor bekvämt i något av de smakfullt inredda

fem rummen, sover i sköna sängar

med sänglakan av högsta kvalitet. Allt för

er bekvämlighet. Några av rummen har

balkong med trevlig utsikt

God ekologisk frukost serveras i den mysiga

och rustika restaurangen eller varför

inte ta med en picknickkorg för frukost i

det gröna. Till lunch och middag serveras

svenska och Gotländska klassiker gjorda

på ekologiska råvaror från lokala gårdar.

Naturligtvis finns gratis WiFi till alla våra

gäster. Minibaren är alltid fylld med goda,

ekologiska, fairtrade-produkter.

Magazin1 är en perfekt mötesplats för

den lilla konferensen där man kan ha hela

hotellet för sig själv och varför inte bjuda

familj och vänner på något alldeles extra

ordinärt över en helg.

Här lovas er ett unikt och mycket charmigt

boende!

Hotel Magazin 1 sijaitsee Gotlannin

eteläosassa, keskellä Sudretia

eli Etelä-Gotlantia, lähellä ateljeita, viinitarhoja,

museoita ja lukuisia hienoja

hiekkarantoja, jotka kaikki ovat pyöräilyetäisyydellä.

Täällä niin ruoka kuin vastaanotto on

konstailematonta, rehellistä ja läheistä.

Hotellivieras pääsee majoittumaan johonkin

viidestä hyvällä maulla sisustetusta

huoneesta ja nukkumaan sänkyyn,

jonka vuodevaatteet ovat parasta laatua.

Kaiken tarkoituksena on mukavuus.

Maukas luomutuotteisiin perustuva aamiainen

tarjoillaan viihtyisässä ja rustiikkisessa

ravintolassa. Toki aamiaisen voi

myös pakata picnic-koriin ja nauttia siitä

vehreyden keskellä. Lounaalla ja illallisella

tarjoillaan ruotsalaisia ja gotlantilaisia

klassikoita, jotka valmistetaan paikallisilta

tiloilta saatavista luomuraaka-aineista.

Magazin1 on täydellinen tapaamispaikka

pieniä kokouksia varten, sillä koko hotellin

voi varata omaan käyttöön, tai miksipä

ei tarjoaisi perheelle ja ystäville jotain

aivan erityistä viikonlopuksi.

Luvassa on ainutlaatuinen ja erittäin viehättävä

hotellimajoitus!

Hotel Magazin1, situated in the

south of Gotland, right in the middle

of the area known as ”Sudret”, is close

to studios, a vineyard, museums and

many fine sandy beaches that are within

biking distance.

Simplicity rules here in terms of good

food and warm hospitality. You stay comfortably

in one of the hotel’s five tastefully

decorated rooms, where you sleep

in cosy beds with sheets of the highest

quality.

A delicious organic breakfast is served

in the hotel’s intimate and rustic restaurant.

Or why not take a picnic basket with

you to enjoy your breakfast outside in the

lovely green surroundings? For lunch and

dinner, the hotel serves classic dishes from

Sweden and Gotland that are made with

fresh organic ingredients from local farms.

Magazin1 is also the perfect meeting

place for small conferences, where you

can have the entire hotel to yourself.

Magazin1 promises that your stay will be

one-of-a-kind and very charming!

35


Björkhaga Hotel & Konferens

(GPS Lat: 57.9216586, Long: 13.880317)

Bosebygdsvägen 13,

565 31 Mullsjö, Sweden

Phone: +46 392 120 50

E-mail: info@hotellbjorkhaga.se

Website: www.hotellbjorkhaga.se

Logi: 28 rum

Konferens: 6 rum för totalt 100 gäster

Restaurang: 4/100 gäster

Ägare: Katarina Kvarnström och Peter Lundberg

Köksmästare: Magnus Bernhardsson

Övrigt: Bubbelpool i lusthuset, bastu med

relaxavdelning, motionsspår, skidanläggning

och aktivitetspaket.

Majoitustilat: 28 huonetta

Kokoustilat: 6 huonetta enintään

100 hengelle

Ravintola: 4/100 paikkaa

Omistaja: Katarina Kvarnström ja

Peter Lundberg

Keittiömestari: Magnus Bernhardsson

Muuta: Poreallas huvimajassa, sauna ja

rentoutusosasto, ulkoilureittejä, hiihtokeskus ja

aktiviteettipaketti.

Accommodation: 28 rooms

Conference facilities: 6 rooms for up to 100

participants

Restaurant: Seats 4/100 guests

Owned by: Katarina Kvarnström and Peter Lundberg

Master Chef: Magnus Bernhardsson

Other information: Jacuzzi in the gazebo,

sauna with a relaxation area, jogging path,

ski facility and activity packages.


13. BJÖRKHAGA HOTELL & KONFERENS Mullsjö, Västergötland

Björkhaga ligger mitt i natursköna

Mullsjö. När du kommer hit lämnar

du stressen bakom dig, närheten till naturen

med vandringsleder och bad under

sommaren och skidspår på vintern har

satt sin prägel på detta lilla samhälle norr

om Jönköping.

Kanske är det den familjära atmosfären

man minns mest. Den sprakande brasan.

De glada skratten eller kanske känslan

av att vara ompysslad. Att känna sig som

hemma och samtidigt njuta av professionell

och personlig service. Så vill Björkhaga

att du ska uppleva vistelsen.

Vägen till gästernas hjärtan går genom

magen. God mat och dryck är en av livets

höjdpunkter. Slå er ner vid ett vackert

dukat bord och koppla av medan personalen

berättar om maten och vinerna.

Björkhaga serverar lunch, lagar avsmakningsmenyer

och ordnar festbuffen med

kärlek och respekt för råvarorna. Köket är

klassiskt med mycket närproducerat och

ett eget viltslakteri i bakfickan.

Björkhaga sijaitsee keskellä luonnonkaunista

Mullsjötä. Tänne tullessasi

stressi jää taakse. Luonnon läheisyys,

vaellusreitit ja uiminen kesällä ja

hiihtoreitit talvella ovat lyöneet leimansa

tähän pieneen, Jönköpingin pohjoispuolella

sijaitsevaan yhteisöön. Parhaiten

tästä paikasta jää ehkä mieleen tuttavallinen

tunnelma. Ritisevä takkatuli. Iloinen

nauru tai ehkä hemmotelluksi tulemisen

tunne. Olonsa voi tuntea kotoisaksi ja

nauttia samaan aikaan ammattimaisesta

ja henkilökohtaisesta palvelusta. Tällaisena

Björkhaga haluaa sinun kokevan

vierailusi.

Tie asiakkaiden sydämiin kulkee vatsan

kautta. Hyvä ruoka ja juoma ovat elämän

kohokohtia. Istuutukaa kauniisti katettuun

pöytään ja rentoutukaa sillä välin, kun

henkilökunta kertoo ruoasta ja viineistä.

Björkhaga tarjoilee lounasta, kokoaa

maistelumenyitä ja järjestää juhlabuffetteja

rakkaudella ja raaka-aineita kunnioittaen.

Keittiö on klassinen ja ruoissa käytetään

paljon lähellä tuotettuja tuotteita.

Valttikorttina on oma riistateurastamo.

Björkhaga is located in Mullsjö, an

area with beautiful scenery. When

you come here, you can relax and leave

the stress behind you. The personality of

this small community north of Jönköping

is characterised by its proximity to nature,

where you can experience hiking trails

and swimming in the summer and crosscountry

ski tracks in the winter. Perhaps it

is the cosy ambience that guests remember

the most. The crackling of the fire,

the happy sound of laughter or maybe

the wonderful feeling of being pampered.

You can feel at home and enjoy professional

and personal service at the same

time.

Food is another way to a guest’s heart and

delicious meals and drinks are one of the

highlights of life. Take a seat at a beautifully

set table and relax while our staff

describes the menu and wines.

Björkhaga serves lunches, prepares sampling

menus and arranges buffets for festive

events, all with love and respect for

the ingredients.The kitchen is classic and

uses mainly locally produced ingredients.

37


Hotell Ranten

(GPS Lat: 58.175024, Long: 13.552048)

Järnvägsgatan 3,

521 33 Falköping, Sweden

Phone: +46 515 130 30

E-mail: info@hotellranten.se

Website: www.hotellranten.se

Logi: 24 rum

Konferens: 100 sittande

Restaurang: 2 st för 160 resp 140 gäster

Ägare: Jin Heng Wan

Köksmästare: Bo Johansson

Övrigt: Nyrenoverat. Veckans lunch.

Weekend-, golf- och konferenspaket.

Musikevenemang, julbord

Majoitustilat: 24 huonetta

Kokoustilat: 100 hengelle

Ravintola: 300 paikkaa

Omistaja: Jin Heng Wan

Keittiömestari: Bo Johansson

Muuta: Vastikään remontoitu hotelli. Viikon

lounas. Viikonloppu-, golf- ja kokouspaketteja.

Musiikkitapahtumia, joulupöytä

Accommodation: 24 rooms

Conference facilities: Seating for 100 participants

Restaurant: 2 dining rooms seating 160 and 140

guests

Owned by: Jin Heng Wan

Master Chef: Bo Johansson

Other information: Newly renovated hotel.

Weekly lunch specials Weekend golf and conference

packages. Music events, Christmas smorgasbord


14. HOTELL RANTEN Falköping, Västergötland

Småstadens genuina charm och

närhet är Falköpings identitet.

Falköping har mycket att erbjuda under

hela året: Hornborgasjön med tranorna

tar fram vårkänslor, konstnatten värmer

under hösten, Dragonfly Festivalen sprider

musik och glädje och forntidsveckan

påminner om svunna tider.

Här i centrum finns Hotell Ranten, ett av

Sveriges äldsta järnvägshotell. Byggdes

1865 och har sedan dess varit i gång som

restaurang & hotell. En stor genomgripande

renovering har skett under 2012.

Passa på att ta del av bygdens kulturarv,

det fantastiska platålandskapet och den

lokala matkulturen.

Hotellets kök arbetar med lokalodlade

och kravprodukter, så långt det är möjligt.

Kockarna vinnlägger sig om att ta fram

de finaste smaker och tillsammans med

goda utvalda viner kan gästerna räkna

med goda och smakfulla middagar.

Pikkukaupungin viehätys ja läheisyys

ovat ominaisia Falköpingin

identiteetille. Falköpingillä on paljon

tarjottavaa vuoden ympäri: Hornborgasjö-järvi

ja kurjet tuovat kevään tunteen,

taiteiden yö lämmittää syksyllä, Dragonfly-festivaali

levittää musiikkia ja iloa ja

muinaisaikaviikko muistuttaa menneistä

ajoista.

Täällä keskustassa on Hotell Ranten, yksi

Ruotsin vanhimmista rautatiehotelleista.

Rakennus rakennettiin vuonna 1865 ja on

siitä asti toiminut ravintolana ja hotellina.

Vuonna 2012 tehtiin suuri peruskorjaus.

Tutustu rakennuksen kulttuuriperintöön,

upeaan tasankomaisemaan ja paikalliseen

ruokakulttuuriin.

Hotellin keittiö käyttää paikallisesti viljeltyjä

ja luomutuotteita siinä määrin kuin se

on mahdollista. Kokit tekevät parhaansa

tuodakseen esiin hienoimmat maut, ja

kun ne yhdistetään hyviin, valikoituihin

viineihin, asiakkaat voivat odottaa laadukkaita

ja herkullisia illallisia.

Falköping is known for having the

genuine charm and convenience

of a small town. The town has a lot to offer

visitors all year long: There’s a festival

that spreads music and joy throughout

the town and a week of events at the prehistoric

village of Ekehangens Forntidsby

to commemorate times long past.

As a guest, you will feel especially welcome

at Hotell Ranten. Take the opportunity

to learn about the town’s cultural

heritage, see its incredible plateau landscape

and taste the local cuisine.

The hotel’s kitchen uses as much locally

grown produce and organic products as

possible. The chefs strive to prepare the

best tasting dishes. Guests can count on

having a delicious and tasty dinner together

with wines from the hotel’s wellassorted

wine sortiment.

39


Väderöarnas Värdshus & Konferens

(GPS Lat: 58.59917, Long: 11.28552)

Färjeläget 1,

SE-475 45 Hamburgsund, Sweden

Phone: +46 (0)525-320 01

E-mail: info@vaderoarna.com

Website: www.vaderoarna.com

Logi: 17 rum varav 7 med egen dusch/wc

Konferens: 3 rum för upp till 30/10/8 deltagare

Restaurang: 50 gäster

Ägare: Pia och Mikael Hansson

Köksmästare: Jonas Sand

Övrigt: Öppet året om, Båt från Hamburgsund

och Fjällbacka förbokas. Gästhamn öppet året runt,

med plats för ca 30 båtar och med en stor

serviceanläggning. Vedeldad granitbastu och

badtunnor på bryggan. Skaldjursfiske,

hummerfiskepaket.

Majoitustilat: 17 huonetta, joista 7 oma

suihku ja wc.

Kokoustilat: 3 huonetta 50/10/8 hengelle

Ravintola: 50 vierasta

Omistaja: Pia ja Mikael Hansson

Keittiömestari: Jonas Sand

Muuta: Avoinna ympäri vuoden, vene

Hamburgsundista ja Fjällbackasta varattava

etukäteen. Vierassatama avoinna ympäri vuoden,

tilaa noin 30 veneelle ja suuri huoltorakennus.

Puulämmitteinen graniitti sauna ja porealtaita

sillalla. Simpukat, hummeri kalastus paketteja.

Accommodation: 17 rooms of which 7 with private

shower/wc

Conference facilities: 3 rooms for

50/10/8 participants

Restaurant: 50 guests

Owned by: Pia och Mikael Hansson

Master Chef: Jonas Sand

Other information: Open all year round, boat from

Hamburgsund and Fjällbacka prebooked. Own guestport

open all year round for 30 boats. Wood-burning

granite sauna and hot tubs on the bridge. Shellfish,

lobster fishing packages.


15. VÄDERÖARNAS VÄRDSHUS & KONFERENS Fjällbacka, Bohuslän

Väderöarna är en egen ögrupp,

långt ute i havet, utanför Fjällbacka

i Bohuslän. Det är den västligaste utposten

i Sverige! Här, på de karga och otillgängliga

öarna, bodde förr de mest erfarna och

skickligaste lotsarna med sina familjer. Hit

ut välkomnas gästerna i värdshusets egna,

stadiga båtar.

I de gamla lotsfamiljernas varsamt renoverade

hus bedrivs idag Väderöarnas Värdshus.

Du kan få höra många historier och

skrönor från förr i världen om det tuffa livet

på Väderöarna.

Detta är en annorlunda mötesplats dit man

kommer för att vila, umgås, vara sig själv.

Kanske arbeta, konferera eller bara inspireras

av miljön. Värdshuset serverar god

mat, med tonvikt på havets läckerheter.

Den vedeldade granitbastun går varm på

eftermiddagarna och under hela vinterhalvåret

eldas det i saltvattensbadtunnor,

alltid fyllda med färskt havsvatten.

Skaldjursfiske finns hela året och en sälsafari

är alltid spännande att åka på!

Det är enkelt att ta sig till Väderöarna. Incheckning

sker på Färjeläget 1 i Hamburgsund.

Där har ni en möjlighet att inta en god

måltid på Väderöarnas Hamnkrog! Sedan

går resan ut genom en fantastiskt vacker

skärgård till Väderöarna. (ca 35 minuter).

Väderöarna on oma saariryhmänsä

kaukana merellä Fjällbackan edustalla

Bohusin läänissä. Täällä karuilla ja

vaikeapääsyisillä saarilla asuivat ennen aikaan

kokeneimmat ja taitavimmat luotsit

perheineen. Vieraat kuljetetaan majatalon

omilla, vakailla veneillä.

Luotsiperheiden vanhoissa, harkiten remontoiduissa

taloissa toimii nyt Väderöarnas

Värdshus. Tämä on erilainen tapaamispaikka,

jonne tullaan lepäämään,

seurustelemaan ja olemaan oma itsensä.

Ehkä myös tekemään töitä, kokoustamaan

tai vain imemään inspiraatiota ympäristöstä.

Tarjolla on hyvää ruokaa, jonka painopiste

on meren herkuissa. Puukiukaalla

lämpiävä graniittisauna lämmitetään iltapäivisin,

ja koko talven ajan lämpiminä pidetään

myös suolavesikylpytynnyrit, jotka

täytetään aina raikkaalla merivedellä.

Äyriäisiä voi kalastaa ympäri vuoden ja

Väderön saaristoon voidaan järjestää myös

RIB-veneajeluita, joilla piipahdetaan piknikille

jollekin saarelle. Ympäristön pienillä

saarilla voi nähdä hylkeitä lekottelemassa,

joten hyljesafari on elämys jo sinällään!

Väderöarna-saarille pääsee helposti. Kirjautuminen

tapahtuu osoitteessa Färjeläget 1

Hamburgsundissa, jossa voi syödä hyvän

aterian majatalon satamakapakassa ennen 35

minuutin venematkaa Väderöarna-saarille.

The Weather Islands (Väderöarna) is

an archipelago far out in the ocean

outside Fjällbacka in Bohus County. The

most experienced and skilled operators of

pilot boats used to live on these barren and

inaccessible islands. You will be transported

here on one of the inn´s sturdy boats.

Väderöarnas Värdshus, is housed in the former

homes of the pilot families which have

been completely rebuilt for comfortable accommodations.

The location is an unusual

meeting place where people go to relax,

spend time with families and friends, or just

be. Or you might want to work here, have

a conference or be inspired by the environment.

You can enjoy delicious meals featuring

the delicacies of the sea. An wood-fired

sauna of granite is hot and ready for you

every afternoon. During the winter season,

we also fire up our hot tubs that are always

filled with fresh seawater.

You can fish shellfish all year round. We

also arrange archipelago tours or go for a

seal safari, that is an experience by itself.

Getting to the Weather Islands is easy. You

check in at the ferry station, Färjeläget 1, in

Hamburgsund, where you can

enjoy a good meal at the inn’s

harbour restaurant before the

shuttle boat takes you to

the islands in 35 minutes.

41


Hensbacka Herrgård

(GPS Lat: 58.437578, Long: 11.721842)

Hensbacka 33,

455 92, Munkedal, Sweden

Phone: +46 524 200 00

E-mail: info@hensbacka.se

Website: www.hensbacka.se

Logi: 2 rum i Herrgården

Konferens: 1 för 50 sittande, 2 grupprum

Restaurang: 70-130 gäster

Ägare: Familjen Andersson-Åkesson

Övrigt: Fritt WiFi, Team Building, 5-7 kamp,

vandringar, tipspromenad, fiske, kanotpaddling,

lerduveskytte.

Majoitustilat: 2 huonetta Manor House

Kokoustilat: 3 huonetta 48/60/120 hengelle

Ravintola: 70-130 paikkaa

Omistaja: Familjen Andersson-Åkesson

Muuta: Ilmainen WiFi, Team Building -toimintoja,

5- ja 7-otteluita, vaelluksia, opastettuja kävelykierroksia,

kalastusta, melontaa, savikiekkoammuntaa.

Accommodation: 2 rooms in the Manor House

Conference facilities: 3 rooms for 48, 60 and

approximately 120 guests.

Restaurant: 70 to 130 guests.

Owned by: The Andersson-Åkesson family.

Other information: Free Wi-Fi, team building,

decathlon and heptathlon competitions,

guided walks, open-air walking and quiz

competitions, fishing, canoeing and skeet shooting.


16. HENSBACKA HERRGÅRD Munkedal, Bohuslän

Köket är den här herrgårdens hjärta

och kraftens källa. Du bjuds på en

måltid komponerad av de lokala råvaror

som säsongen erbjuder. Restaurangens

koncept är, som sig bör, vällagad god mat

i en underbar miljö.

Sätt dig till bords, känn hur ditt inre lutar

sig tillbaka, kika ut på hagarna, kanske

syns dovhjortarna beta fridfullt där ute.

Och nu är det din tur att njuta av en underbar

måltid.

Små konferenser och små hotell hör ihop.

Att få personlig service i en hemtrevlig

miljö. Låt dagens arbete sluta med en

trevlig uteaktivitet, en underbar supé och

en skön säng.

Genom att erbjuda Box and Breakfast är

herrgården en given plats för dig som vill

ta med hästen på semestern.

Keittiö on tämän kartanon sydän

ja voimanlähde. Sinulle tarjoillaan

ateria, joka koostuu paikallisista sesongin

raaka-aineista. Ravintolan konsepti

on, kuten olla pitääkin, hyvin valmistettu

laadukas ruoka ihanassa ympäristössä.

Istu pöytään ja tunne, kuinka mielesi rentoutuu.

Katso ulos laitumille, ehkä pääset

näkemään kuusipeurojen laiduntavan

siellä kaikessa rauhassa. Sitten onkin sinun

vuorosi nauttia herkullisesta ateriasta.

Pienet kokoukset ja pienet hotellit kuuluvat

yhteen. Ilo saada henkilökohtaista

palvelua kotoisassa ympäristössä. Voitte

nauttia päivän töiden jälkeen mukavasta

ulkoliikunnasta, suurenmoisesta illallisesta

ja mukavasta sängystä. Box and

Breakfast –paketin ansiosta kartano on

itsestään selvä paikka sinulle, joka haluat

ottaa hevosen mukaan lomalle.

The kitchen is the heart and source

of energy at this lovely manor

house. You are treated to tasty meals

prepared with seasonal local ingredients.

The restaurant’s culinary concept is

to serve well prepared and delicious food

in a wonderful environment – just like it

should be.

Take a seat at the table. Feel how your

inner soul leans back and relaxes. Look

out the window at the surrounding fields.

Who knows, maybe you will spy some

deer peacefully grazing there. And now it

is time for you to enjoy a delightful meal.

Small conferences and small hotels go

well together. You get personal service

in a cozy, homelike environment. You

end the day with some pleasant outdoor

activity, a wonderful supper and a comfortable

bed.

Offering Box and Breakfast, the manor

is the perfect place for people who want

to take their horse with them on holiday.

43


Rimforsa Strand

(GPS Lat: 58.124026, Long: 15.689070)

Fredrika Bremers Allé 2,

590 46 Rimforsa, Sweden

Phone: +46 494 792 90

E-mail: info@rimforsastrand.se

Website: www.rimforsastrand.se

Logi: 42 rum med 71 bäddar

Konferens: 9 lokaler för 2-90 gäster

Restaurang: 2 matsalar

Ägare: Familjen Eriksson

Köksmästare: Daniel Blomqvist

Övrigt: Strandbastu, vacker trädgård för avkoppling

och aktivitet. Egen brygga för båt och bad.

Medlem i Regional Matkultur. Husdjursrum.

Majoitustilat: 42 huonetta, joissa 71 vuodetta

Kokoustilat: 9 tilaa enintään 90 hengelle

Ravintola: 2 ruokasalia

Omistaja: Familjen Eriksson

Keittiömestari: Daniel Blomqvist

Muuta: Rantasauna, kaunis puutarha rentoutumista

ja aktiviteetteja varten. Oma laituri veneitä

ja uimista varten. Regional Matkultur -järjestön

jäsen. Lemmikkihuone.

Accommodation: 42 rooms with a total of 71 beds

Conference facilities: 9 rooms for 2 to

90 participants

Restaurant: 2 dining rooms

Owned by: The Eriksson family

Master Chef: Daniel Blomqvist

Other information: Beach sauna, beautiful garden

for relaxation and activity. Private jetty for boat and

swimming. Member of Regional Culinary Heritage.

Pet rooms.


17. RIMFORSA STRAND Rimforsa, Östergötland

Där Östergötland är som skönast,

vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa

Strand – en perfekt miljö för ditt företags

konferenser och möten. Rimforsa

Strand är också platsen för oförglömliga

helgupplevelser, till exempel weekendpaket,

bröllop och andra fester. Här kan

ni njuta av husets charmiga själ, en varm

och vänlig atmosfär och rogivande omgivningar.

I köket tillagar kockarna rätter med omtanke

och av lokalproducerade råvaror.

Just omtanke och det goda värdskapet

är något som genomsyrar hela Rimforsa

Strand, som varit en mötesplats sedan

1911. Då byggdes huset för Fredrika Bremerförbundet.

Förutom god mat och dryck erbjuds även

ett stort urval av aktiviteter. Just läget vid

Åsundens strand öppnar möjligheter för

vattennära aktiviteter.

Siellä, missä Östergötland on

kauneimmillaan, Åsunden-järven

rannalla, sijaitsee Rimforsa Strand – täydellinen

ympäristö yrityksesi konferensseille

ja kokouksille. Rimforsa Strand on

loistava paikka myös ikimuistoisia viikonloppuelämyksiä

varten, esimerkiksi

viikonloppupakettina tai häiden tai muiden

juhlien viettoon. Täällä voitte nauttia

talon viehättävästä sielusta, lämpimästä

ja ystävällisestä tunnelmasta sekä rauhoittavasta

ympäristöstä.

Keittiössä kokit valmistavat ruokaa huolella

ja lähialueella tuotetuista raaka-aineista.

Juuri huolenpito ja hyvä isännöinti

ovat omaleimaisia koko Rimforsa Strandille,

joka on toiminut tapaamispaikkana

vuodesta 1911 lähtien. Silloin talo rakennettiin

Fredrika Bremer -yhdistykselle.

Hyvän ruoan ja juoman lisäksi tarjolla

on myös suuri valikoima aktiviteetteja.

Nimenomaan sijainti Åsundenin rannalla

avaa mahdollisuuksia vesiaktiviteeteille.

Rimforsa Strand is located in

the most beautiful part of Östergötland

by Lake Åsunden. It’s the perfect

setting for your company’s conference

or meeting. Rimforsa Strand is also the

venue for an unforgettable holiday experience,

such as a weekend packaged

excursion, wedding and other festivities.

Here you enjoy the charming soul of our

hotel, its warm and friendly atmosphere

and the peaceful surroundings.

In the kitchen, the chefs prepare food

with care and locally produced ingredients.

This devotion to good care and

hosting is characteristic for all of Rimforsa

Strand, which has been a meeting place

since 1911 when it was built for Fredrika

Bremerförbundet, the oldest women’s

rights organization in Sweden.

Rimforsa offers you a wide selection of

activities in addition to fine food and

drink. Its lakeside location is perfect for

water-related activities.

45


Stegeborgs Trädgårdshotell

(GPS Lat: 58.433333, Long: 16.583333)

614 97 Söderköping, Sweden

Phone: +46 121 420 03

E-mail: stegeborg@stegeborg.se

Website: www.stegeborg.se

Logi: 9 rum

Konferens: 1 rum för totalt 19 gäster

Restaurang: 18 platser samt 70 i Hamnkrogen

Ägare: Casimir Danielsson

Hotellchef: Cassandra Björde

Övrigt: Hamnkrog, egen flygplats, sommartid

trädgårdscafé – Öppet maj- september.

Julbord och för förbokade sällskap året runt.

Majoitustilat: 9 huonetta

Kokoustilat: 1 huone enintään 19 hengelle

Ravintola: 18 paikkaa sekä 70 Hamnkrogensatamabaarissa

Omistaja: Casimir Danielsson

Hotellipäällikkö: Cassandra Björde

Muuta: Satamakapakka, oma lentokenttä,

kesäisin puutarhakahvila – avoinna touko–

syyskuussa. Jouluateria ja etukäteen varattuja

ryhmiä ympäri vuoden.

Accommodation: 9 rooms

Conference facilities: 1 room for up to

19 participants

Restaurant: Seats 18 guests and 70 in the

Hamnkrogen restaurant in the harbour.

Owned by: Casimir Danielsson

Hotel Manager: Cassandra Björde

Other information: Restaurant in harbour, private

airfield, garden café in the summer. Open from May

to September. Smorgasbord during the Christmas

season and for pre-booked groups all year round.


18. STEGEBORGS TRÄDGÅRDSHOTELL Söderköping, Östergötland

Det här är ett charmigt och personligt

litet hotell beläget i slottsparken,

nedanför Stegeborgs slott. Hotellet

har varit trädgårdsmästeri och är inrett i

engelsk ombonad stil. Närmaste grannar

är vackra ekbackar och en välskött park.

Under sommaren har Trädgårdskaféet öppet.

Där serveras varma och kalla drycker,

fikabröd, liksom lättare rätter på den

stora verandan framför hotellet med utsikt

över trädgårdens äppelträdgård.

Till hotellet hör en hamnkrog som ligger

alldeles intill vattnet. Dagtid fylls uteserveringen

av båtburna gäster. Kvällstid

blandas långseglarna från kontinenten

med de sommarboende i skärgården.

Kvällsmenyn erbjuder allt från knaperstekt

strömming till en blodig oxfilé.

Detta är det första Petit Hotel med egen

flygplats! Flygfältet är beläget mellan

Hamnkrogen och Trädgårdshotellet och

är öppet för alla besökare. Från flygfältet

är det en gångväg till Hamnkrogen och

Trädgårdshotellet.

Tämä on viehättävä ja persoonallinen

pieni hotelli linnanpuistossa

Stegeborgin linnan eteläpuolella. Hotelli

on ollut puutarhamyymälä, ja se on sisustettu

englantilaiseen, kodikkaaseen

tyyliin. Lähimpinä naapureina on kauniita

tammea kasvavia mäkiä ja hyvin hoidettu

puisto. Kesällä hotellilla on puutarhakahvila.

Siellä tarjoillaan lämpimiä ja kylmiä

juomia, kahvileipää ja kevyitä ruokia hotellin

edustalla suurella verannalla, josta avautuvat

näkymät puutarhan omenatarhaan.

Hotelliin kuuluu myös satamakapakka,

joka on aivan veden äärellä. Päivisin terassi

täyttyy veneilevistä asiakkaista. Iltaisin

kapakan valtaavat mantereelta tulevat

pitkän matkan purjehtijat ja saariston kesäasukkaat.

Illan ruokalistalla on kaikkea

rapeaksi paistetusta silakasta veriseen

häränfileeseen.

Tämä on ensimmäinen Petit Hotel -hotelli,

jossa on oma lentokenttä! Lentokenttä

sijaitsee satamakapakan ja puutarhahotellin

välissä ja on avoinna kaikille vieraille.

Lentokentältä kulkee kävelytie satamakapakkaan

ja puutarhahotelliin.

This small “garden hotel” is charming

and personal. It is situated in the

park just below the new Stegeborgs castle.

The hotel was formerly a nursery and is

decorated with a warm English style.

The garden café operates during the summer

months. It serves hot and cold drinks,

cakes, as well as light dishes on the large

veranda in front of the hotel overlooking

the garden’s apple orchard.

The hotel has a restaurant located right on

the water that is filled with seaborne travellers

during the day. Evening guests consist

of a mixture of long-distance sailors

from the continent and summer residents

staying in the archipelago. The evening

menu offers everything from crispy fried

Baltic herring to rare fillet of beef.

The hotel offer its own airport. The airfield

is available to all visitors. There is

space for 20 aeroplanes.

47


Arkösunds Hotell

(GPS Lat: 58.489025, Long: 16.939755)

Världens Ände 3, 610 25 Arkösund,

Vikbolandet, Sweden

Phone: +46 125 200 03

E-mail: info@arkosundshotell.se

Website: www.arkosundshotell.se

Logi: 18 rum

Konferens: upp till 100 personer

Restaurang: 140 gäster inne/ute samt en

festlokal för 100 personer.

Internet: Ja

Ägare: Rosemarie Johansson och Per Sjöstrand

Köksmästare: Asgeir Olafsson

Övrigt: Diplomerat grönt hotell.

Handikappanpassat. Internet. Bad, underhållning,

friluftsteater, viskvällar, skärgårdsturer,

motionsslinga, tennisbanor etc.

Majoitustilat: 18 huonetta

Kokoustilat: jopa 100 hengelle

Ravintola: 140 paikkaa sisällä/ulkona ja juhlatila

100 hengelle.

Omistaja: Rosemarie Johansson ja Per Sjöstrand

Keittiömestari: Asgeir Olafsson

Muuta: Diplomin saanut vihreä hotelli.

Liikuntaesteisille sopiva. Internet.

Uintimahdollisuus, viihdettä, ulkoilmateatteri,

yhteislauluiltoja, saaristokierroksia, kuntorata,

tenniskenttiä jne.

Accommodation: 18 rooms

Conference facilities: Up to 100 persons

Restaurant: Seats 140 persons indoors/outdoors;

banquet room for 100 persons.

Internet: Yes

Owned by: Rosemarie Johansson and Per Sjöstrand

Master Chef: Asgeir Olafsson

Other information: Certified green hotel.

Swimming, entertainment, outdoor theatre, evenings

with guest singers, archipelago tours, jogging path,

tennis courts, etc.


19. ARKÖSUNDS HOTELL Arkösund, Vikbolandet, Östergötland

Arkösunds Hotell ligger längst ut i

den fantastiska Östgötaskärgården

med S:t Annas och Gryts skärgårdar som

närmsta grannar. Hotellet byggdes 1895

när köpmännen i Norrköping upptäckt

Arkösund och börjat bygga sina ståtliga

grosshandlarvillor – flera av de vackra

villorna ligger fortfarande granne med

hotellet.

Under mer än 110 år har det anrika hotellet

erbjudit boende och god mat. Under

senare år har Arkösunds Hotell utvecklats

till ett modernt skärgårdshotell med

bekväma rum och ett kök som erbjuder

gastronomiska läckerheter i toppklass.

Köket skapar ofta sina rätter med lokalt

producerade råvaror – fisk, fågel, kött

och grönsaker. På vår stora veranda med

utomhusbar och plats för över hundra

gäster kan du avnjuta din dag eller kväll

på ett festligt sätt med utsikt över Arkö

skärgård.

Hotellet har 18 moderna rum med totalt

42 bäddar. Ett flertal har egen terrass och/

eller utsikt över havet. Arkösunds Hotell

ligger utanför den urbana staden och att

värna om miljön är här en självklarhet.

Arkösunds Hotell sijaitsee kaukana

upeassa Östgötan saaristossa

S:t Annan ja Grytan saaristot lähimpinä

naapureinaan. Hotelli rakennettiin vuonna

1895, kun Norrköpingin kauppiaat

löysivät Arkösundin ja alkoivat rakentaa

sinne upeita talojaan – useat näistä omakotitaloista

ovat yhä hotellin naapureina.

Tämä perinteikäs hotelli on tarjonnut majoituspalveluita

ja hyvää ruokaa jo yli 110

vuoden ajan. Viime vuosina Arkösunds

Hotell on kehittynyt moderniksi saaristohotelliksi,

jossa on viihtyisiä huoneita ja

keittiö, joka tarjoaa huippuluokan gastronomisia

herkkuja. Keittiö luo ruokalajinsa

usein lähialueella tuotetuista raaka-aineista

– kalasta, linnuista, lihasta ja

kasviksista. Suurella verannalla, jossa on

ulkobaari ja tilaa yli sadalle asiakkaalle,

voit nauttia päivästä tai illasta juhlallisesti

ihastellen Arkön saaristoa.

Hotellissa on 18 nykyaikaista huonetta,

joissa on yhteensä 42 vuodepaikkaa.

Useissa huoneissa on oma terassi ja/tai

merinäköala. Arkösunds Hotell sijaitsee

urbaanin kaupungin ulkopuolella, ja ympäristöstä

huolehtiminen on itsestäänselvyys.

Arkösunds Hotell is situated at the

tip of the amazing Östergötland archipelago

and has the Saint Anna and Gryt

islands as its closest neighbours. The hotel

was constructed in 1895 when a businessman

in Norrköping discovered the beauty

of the Arkösund sound and started to

build stately merchant villas in the area, of

which several houses are still situated by

the hotel today.

This storied hotel has been offering accommodations

and great meals for more than

110 years. In recent years, Arkösunds has

been transformed into a modern archipelago

hotel with comfortable rooms and a kitchen

that offers first-rate gastronomic delicacies.

The kitchen often creates its dishes with

locally sourced ingredients – fish, poultry,

meat and vegetables. The hotel’s spacious

porch has an outdoor bar with seating for

more than 100 guests. This is where you can

enjoy the day or evening in splendour while

gazing over the Arkö archipelago.

We have 18 modern rooms with a total of 42

beds. Several rooms have their own terrace

and/or sea view. Arkösunds Hotell is located

outside the city. Here, the

beautiful surroundings are

an important feature.

Caring for the environment

is our natural duty.

49


Högby Spa & Konferens

(GPS Lat: 58.580815, Long: 15.201893)

590 28 Borensberg, Sweden

Phone: +46 (0)141-420 60,

(0)709-242088

E-mail: info@hogbygard.se

Website: www.spa.hogbygard.se

Logi: 17 rum / 35 bäddar

Konferens: 2 rum för 10 resp 25 sittande

Restaurang: Öppen för våra Spa- och konferensgäster

Ägare: Birgitta och Thomas Säfström

Övrigt: 6 pooler i olika storlekar och

temperaturer, spabehandlingar, boulebana,

5 km från Göta Kanal.

Majoitustilat: 17 huonetta / 35 vuodetta

Kokoustilat: 2 huonetta 10 ja 25 hengelle

Ravintola: Avoinna kylpylä- ja kokousvieraillemme

Omistaja: Birgitta ja Thomas Säfström

Muuta: 6 erikokoista ja erilämpöistä allasta,

kylpylähoitoja, petanque-rata,

5 km Götan kanavalta.

Accommodation: 17 rooms / 35 beds

Conference facilities: 2 rooms seating 10 and

25 guests

Restaurant: Available to our spa and conference

guests

Owned by: Birgitta and Thomas Säfström

Other: 6 pools of varying size and with different

water temperatures; spa treatments; boule playing

area. 5 km from Göta Kanal.


20. HÖGBY SPA & KONFERENS Borensberg, Östergötland

Mitt i den östgötska myllan mellan

skogar, sjöar och öppna åkrar ligger

Högby Spa & Konferens.

På Högby Spa finns allt du kan önska dig

för kropp och själ. Upplev avslappning i

en rofylld oas med härlig värme. Hämta ny

kraft och energi och varför inte passa på att

ta en underbar Hamambehandling. Njut av

en simtur i vår inomhuspool, bada torr- eller

ångbastu, sitt i vår varma stilla pool och se

ut över en fantastisk natur.

På vår gård, där familjen har varit sedan

1600-talet, har vi byggt en miljö med en

blandning av gammalt och nytt. Utsikten

bjuder på gärdesgårdar och härliga vidder.

Vi och vår personal är måna om att göra din

vistelse hos oss väldigt behaglig.

Vårt kök får mycket uppskattning för vällagad

och god mat. Mycket av maten här är

både här- och närproducerad.

Högby Spa & Konferens sijaitsee

keskellä itägötanmaalaista multamaata

metsien, järvien ja peltoaukeiden

lomassa.

Högby Spassa on kaikki, mitä keholle ja

mielelle voi toivoa. Tule rentoutumaan

rauhallisen keitaan ihanaan lämpöön.

Kerää uusia voimia ja energiaa, ja mikset

ottaisi ihanaa Hamam-hoitoa. Voit nauttia

uimisesta sisäaltaassamme, saunoa

kuiva- tai höyrysaunassa, istua lämpimässä,

tyynessä altaassamme ja katsella ulos

upeaan luontoon.

Tämä tila on ollut perheemme hallussa

1600-luvulta asti ja olemme rakentaneet

tilalle ympäristön, jossa yhdistyy vanhaa

ja uutta. Maisemassa on aittoja ja kauniita

lakeuksia. Me ja henkilökuntamme

haluamme tehdä vierailustasi erittäin

miellyttävän.

Keittiömme arvostaa erittäin paljon hyvin

valmistettua ja maukasta ruokaa. Suuri

osa ruoasta on paikan päällä ja lähellä

tuotettua.

Högby Spa & Konferens is located

in the beautiful countryside of

Östergotland, where this spa and conference

centre is surrounded by woods,

lakes and open fields.

At Högby Spa you will find everything

you could wish for to nurture your body

and soul. Here you can relax in a tranquil

oasis offering a delightful feeling of

warmth. Renew your energy and strength

and why not take the opportunity to experience

a wonderful Hammam treatment?

Enjoy a swim in our indoor pool,

take a dry or steam sauna, or sit in our

heated still pool and look out over the

fantastic landscape.

At our farm – owned by our family since

the 1600s – we have created a special

ambience combining the old with the

new. The view offers a countryside dotted

with fences and with lovely vast expanses.

You will be pampered by us and

our staff to make your stay extremely

pleasant.

Our kitchen is much appreciated for its

delicious and well prepared meals.

Many of the dishes we serve

are made with locally

produced ingredients.

51


Hotell Blå Blom

(GPS Lat: 59.324291, Long: 18.3838707)

Odelbergs väg 5A,

134 40 Gustavsberg, Sweden

Phone: +46 8 574 112 60

E-mail: hotell@blablom.se

Website: www.blablom.se

Logi: 27 rum, varav 14 dubbelrum, 3 sviter

Konferens: 4 rum för upp till 40 sittande

Restaurang: 60 gäster

Ägare: Ragnar Flink

Köksmästare: Manuel Svensson

Övrigt: Trådlöst internet, festvåning, vin-,

öl-, whisky- och/eller chokladprovningar.

Porslinsmuseum.

Majoitustilat: 27 huonetta, joista 14 kahden

hengen huonetta ja 3 sviittiä.

Kokoustilat: 4 huonetta enintään 40 hengelle

Ravintola: 60 paikkaa

Omistaja: Ragnar Flink

Keittiömestari: Manuel Svensson

Muuta: Langaton Internet, juhlakerros, viinin-,

oluen-, viskin- ja/tai suklaanmaisteluja.

Posliinimuseo.

Accommodation: 27 rooms, of which 14 are

doubles and 3 are suites.

Conference facilities: 4 rooms for up to

40 participants

Restaurant: 60 guests

Owned by: Ragnar Flink

Master Chef: Manuel Svensson

Other information: Wi-Fi, banquet hall,

wine, whisky and/or chocolate tastings,

porcelain museum.


21. HOTELL BLÅ BLOM Gustavsberg, Uppland

Det här hotellet ligger i en av porslinsfabrikens

mest anrika byggnader,

mitt i charmiga Gustavsberg Hamn, med

utsikt över vattnet. Området Gustavsberg

Hamn erbjuder besökare en stor variation

av restauranger, kaféer, gallerier, museum

och butiker. Vill du andas skärgårdsluft följer

du den vackra strandpromenaden längs

viken till badvikar och saltstänkta klippor.

Restaurangen består av en lounge och

en restaurang. Vissa helger, och även på

sommaren, hålls restaurangen öppen för

allmänheten. Då kan du ibland njuta av

den populära brunchen eller restaurangens

goda sommarmenyer. Kanske är det

just när du är här även något evenemang

på vår utomhusscen.

Blå Blom har 27 personligt inredda hotellrum.

För dig som vill unna dig lite lyx

kan man erbjuda en stor svit med jacuzzi,

eller två mindre sviter med vacker utsikt

över hamnen.

Tämä hotelli sijaitsee yhdessä

posliinitehtaan perinteikkäimmistä

rakennuksista keskellä viehättävää

Gustavsbergin satamaa, josta avautuu

merinäköala. Gustavsbergin satama-alue

tarjoaa kävijöille suuren valikoiman ravintoloita,

kahviloita, gallerioita, museoita ja

kauppoja. Jos haluat hengittää saaristoilmaa,

voit seurata kaunista rantapromenadia

lahden rantaa myöten uimarantapoukamiin

ja suolaveden kastelemille

kallioille.

Ravintola koostuu aulasta ja ravintolasta.

Joinakin viikonloppuina ja kesällä ravintola

on avoinna yleisölle. Silloin pääsee

nauttimaan suositusta brunssista tai ravintolan

hyvistä kesäruokalistoista. Hyvällä

tuurilla juuri käydessäsi ulkonäyttämöllämme

on jokin tapahtuma.

Blå Blomissa on 27 persoonallisesti sisustettua

hotellihuonetta. Sinulle, joka haluat

hieman luksusta hemmotellaksesi itseäsi,

tarjolla on suuri sviitti, jossa on poreamme.

Kahdesta pienemmästä sviitistä on

kaunis näköala satamaan.

This hotel is in one of the traditional

buildings belonging to the former

Gustavberg porcelain factory, located

right in middle of the charming harbour

of Gustavsberg Hamn, with a view over

the water. The Gustavsberg Hamn harbour

area offers visitors a large variety

of restaurants, cafés, galleries, museums

and shops. If you would like a breath of

archipelago air, follow the beautiful seafront

promenade along the bay to small

swimming coves and cliffs sprayed with

sea salt.

The restaurant has a lounge and dining

area. The hotel is open to the public on

some holidays and during the summer.

Here, you can enjoy the restaurant’s popular

brunch or delicious summer menus,

and when you are here, we might also

have an event on our outdoor stage.

Blå Blom has 27 hotel rooms decorated

with a personal touch. If you would like

a little luxury, they can offer you the large

suite with jacuzzi, or two smaller suites with

a lovely view over the harbour.

53


Sahlströmsgården

(GPS Lat: 60.187015, Long: 13.049397)

Utterbyn 20, 685 92 Torsby, Sweden

Phone: +46 560 100 26

E-mail: info@sahlstromsgarden.se

Website: www.sahlstromsgarden.se

Logi: 30 rum varav 4 är handikappanpassade

Konferens: 2 rum för 80 och 12 deltagare

Restaurang: Matsal för totalt 100 gäster

Ägare: Bengt och Ann Katrin Sahlström

VD: Anna Sahlström Mirkovic

Köksmästare: Jon Carlsson

Övrigt: Närhet till skidtunnel, slalombacke, badhus,

golfbana, konstutställningar flyg och tåg.

Bröllop, dop, högtidsdagar, konferenser.

Majoitustilat: 30 huonetta, joista

4 liikuntaesteisille sopivia.

Kokoustilat: 2 huonetta 80 ja 12 osallistujalle

Ravintola: Ruokasali, jossa yhteensä 100

asiakaspaikkaa

Omistaja: Bengt ja Ann Katrin Sahlström

TJ: Anna Sahlström Mirkovic

Keittiömestari: Jon Carlsson

Muuta: Lähellä hiihtotunneli, laskettelurinne,

kylpylä, golfkenttä, taidenäyttelyitä, lentokenttä

ja rautatieasema. Häät, ristiäiset, juhlapäivät,

kokoukset.

Accommodation: 30 rooms including and 4 with

wheelchair access.

Conference facilities: 2 rooms for 80 and 12 particip

Restaurant: Dining room seating up to 100 guests

Owned by: Bengt and Ann Katrin Sahlström

CEO: Anna Sahlström Mirkovic

Master Chef: Jon Carlsson

Other information: Located close to ski tunnel,

downhill slope, indoor swimming facility, golf course,

art exhibitions, and airport and train connections.

Weddings, christenings, events and conferences.


22. SAHLSTRÖMSGÅRDEN Torsby, Värmland

Redan på syskonen Sahlströms tid,

vid förra sekelskiftet, var Sahlströmsgården

en kulturell oas och en uppskattad

samlingspunkt för konst och rekreation.

Idag är Salströmsgården fortfarande en

mötesplats utöver det vanliga. Här får

besökaren verkligen en helhetsupplevelse.

I hotellet förenas gammalt och nytt.

Alla rum har trägolv, kaklade badrum, tv,

trådlöst internet och en underbar utsikt

över Sirsjön.

I det gamla boningshuset och desskonstskatt

visas efterlämningar från gårdens

barn och deras vänner, som permanent

utställning. Därtill arrangeras regelbundet

utställningar med nutida konstnärer. I den

gamla ladugården ”Djurpalatset” dukas

borden dagligen för lunch och middag,

men också för konferenser och högtidliga

tillfällen som dop, bröllop och födelsedagar.

Sahlströmsgården har något för

alla sinnen och är något av en pärla mitt i

sköna Värmland.

Jo Sahlströmin sisarusten aikoina

viime vuosisadan vaihteessa Sahlströmsgården

oli kulttuurin keidas ja

arvostettu kokoontumispaikka taiteelle

ja virkistykselle.

Yhä tänäkin päivänä Salströmsgården

on tavallisuudesta poikkeava tapaamispaikka.

Täällä kävijät saavat todellisen

kokonaiselämyksen. Hotellissa yhdistyvät

vanha ja uusi. Kaikissa huoneissa

on puulattia, kaakeloitu kylpyhuone, tv,

langaton Internet-yhteys ja upea näkymä

Sirsjön-järvelle. Vanhassa asuinrakennuksessa

ja sen taideaarteissa näkyy tilan

lasten ja heidän ystäviensä kädenjälki

pysyvänä näyttelynä. Tämän lisäksi säännöllisesti

järjestetään näyttelyitä, joissa

on esillä nykytaiteilijoiden töitä. Vanhassa

”Djurpalatset” (eläinten palatsi) -navetassa

pöytä katetaan päivittäin lounasta ja

illallista varten, mutta myös konferensseja

ja juhlatilaisuuksia, kuten ristiäisiä, häitä

ja syntymäpäiväjuhlia varten. Sahlströmsgården

tarjoaa jotain kaikille aisteille ja on

kuin helmi keskellä kaunista Värmlantia.

Sahlströmsgården has been a cultural

oasis and much appreciated

meeting place to experience art and recreation

as far back as when the Sahlström

siblings lived there.

Today, Sahlströmsgården is still a unique

meeting place. Past and present come together

in the hotel. All the rooms have a

wonderful view over Lake Sirsjön.

The old dwelling house with its art treasures

displays remnants from the farm’s

children and their friends in a permanent

exhibition. Exhibitions with works from

contemporary artists are also regularly

organized. Meals are served in the old

cowshed everyday for lunch and dinner,

and it is also available for conferences

and celebrations. Sahlströmsgården satisfies

all of our senses and is nothing less

than a gem right in the middle of beautiful

Värmland.

55


Ramnäs Hotell & Konferens

(GPS Lat: 59.790576, Long: 16.178587)

Bergslagsv. 119, 730 60 Ramnäs, Sweden.

Phone: +46 220 380 90

Kitchen: +46 220 380 92

E-mail: bokning@ramnaskonferens.se

Website: www.ramnaskonferens.se

Logi: 25 dubbel- och 20 enkelrum

Konferens: 6 lokaler för 130/70/60/40/40

och 12 gäster

Restaurang: 120 gäster

Ägare: Familjen Andersson

VD: Lena Oderstad-Andersson

Köksmästare: Lisa Rytting

Källarmästare: Ulf Grip

Övrigt: Golfbana 3 km, tåg 3 km, flyg 30 km.

Majoitustilat: 25 kahden hengen huonetta ja

20 yhden hengen huonetta.

Kokoustilat: 6 tilaa 130/70/60/40/40 ja 12

hengelle.

Ravintola: 120 paikkaa

Omistaja: Familjen Andersson

TJ: Lena Oderstad-Andersson

Keittiömestari: Lisa Rytting

Kellarimestari: Ulf Grip

Muuta: Golfkentälle 3 km, rautatieasemalle

3 km, lentokentälle 30 km.

Accommodation: 25 double rooms and

20 single rooms

Conference facilities: 6 rooms for 130/70/60/40/40

and 12 participants.

Restaurant: Seats up to 120 guests

Owned by: The Andersson family

CEO: Lena Oderstad-Andersson

Master Chef: Lisa Rytting

Restaurant Manager: Ulf Grip

Other information: 3 km to golf course,

3 km to train station, 30 km to airport.


23. RAMNÄS HOTELL & KONFERENS Ramnäs, Västmanland

Mitt i natursköna Västmanland

ligger den här anrika hotell- och

konferensanläggningen. Med sköna rum,

fri tillgång till relaxavdelning, minigym,

bastu och rum för ljusterapi, passar hotellet

särskilt väl för fester, bröllop, kick

offs, släktträffar och konferenser. Matsalen

har plats för 120 personer, sommartid

har man även plats på utomhusterrassen.

Köket förgyller ditt besök med utsökta

måltider. Kockarna väljer de bästa råvarorna,

som gör att varje måltid blir en kulinarisk

överraskning. En välkomponerad

meny, som såväl i smakupplevelse som i

omfång gör den till en verkligt god upplevelse.

Kompletterat med väl utvalda viner

kommer hela middagen bli något som du

kan minnas länge.

Tämä perinteikäs hotelli ja konferenssikeskus

sijaitsee keskellä luonnonkaunista

Västmanlandia. Hotellissa

on kauniit huoneet sekä vapaasti käytettävissä

olevat rentoutusosasto, minikuntosali,

sauna ja valoterapiahuone , joten

hotelli sopii erityisen hyvin juhlien, häiden,

aloitustapaamisten, sukukokousten

ja konferenssien järjestämiseen. Ruokasalissa

on tilaa 120 henkilölle ja kesäisin

tilaa on myös ulkoterassilla.

Keittiö kultaa käyntisi erinomaisilla aterioilla.

Kokit valitsevat parhaat raaka-aineet,

minkä ansiosta jokainen ateria on

kulinaarinen yllätys. Ruokalista on hyvin

koottu ja todellinen elämys niin makujen

kuin laajuutensa puolesta. Tarkasti valikoiduilla

viineillä täydennettynä koko

illallinen säilyy muistoissa pitkään.

This venerable hotel and conference

centre is located right in the

midst of Västmanland’s natural beauty.

With pleasant rooms, free access to a relaxation

area, mini gym, sauna and light

therapy room, the hotel is perfect for

parties, weddings, kick-off events, family

reunions and conferences. The conference

facilities have been specifically designed

for conferences.

The kitchen prepares delicious meals to

make your visit even more special. The

chefs select the best primary produce,

and every meal is a culinary surprise. A

well-composed menu – in terms of both

taste sensation and range – makes the

experience a truly delicious one. Completed

with carefully selected wines, the

entire meal will be something to remember

for a long time to come.

57


Bjurfors Hotel & Konferens

(GPS Lat: 60.131366, Long: 16.125521)

Bjurfors 25, 774 93 Avesta, Sweden

Phone: +46 226 550 50

E-mail: info@bjurforskonferens.se

Website: www.bjurforskonferens.se

Logi: 11 Enkelrum, 27 dubbelrum,

5 familjerum, 1 svit.

Konferens: 6 rum upp till 80 sittande.

Restaurang: 80 gäster

Ägare: Leif och Benny Johansson

Köksmästare: Magnus Karlsson

Övrigt: Styrketräning, elljusslinga 4,7 km för

jogging eller skidor, cyklar, bordtennis, boule

samt spabad.

Majoitustilat: 11 1h huonetta, 27 2h huonetta, 5

perhehuonetta, 1 sviitti.

Kokoustilat: 6 huonetta enintään 80 hengelle.

Ravintola: 80 paikkaa

Omistaja: Leif ja Benny Johansson

Keittiömestari: Magnus Karlsson

Muuta: Voimaharjoittelua, 4,7 km:n valaistu kuntorata/latu,

polkupyöriä, pöytätennis, petanque

ja poreamme.

Accommodation: 11 single rooms, 27 double rooms,

5 rooms with three beds and 1 suite.

Conference facilities: 6 rooms seating up to 80

participants.

Restaurant: Seats up to 80 guests

Owned by: Leif and Benny Johansson

Master Chef: Magnus Karlsson

Other information: Weight training, 4.7-km-long

lighted path for jogging and skiing; biking,

table-tennis, mini-golf, boules and other activities.


24. BJURFORS HOTELL & KONFERENS Avesta, Dalarna

Bjurfors Hotell & Konferens ligger i

Norbergs kommun på gränsen mellan

Västmanland och Dalarna. Allt finns

här: Konferensrummen, fina hus med fina

rum och ett välrustat kök.

Maten ska vara en upplevelse och något

som tillhör livets goda. Köket använder

företrädesvis regionalt och hållbart producerade

råvaror. Här finns också en

pub med fullständiga rättigheter för goda

drycker och trevlig samvaro.

Bjurfors Hotell & Konferens är något

av ett Mekka för alla musikälskare. Här

bjuds under veckosluten ofta country,

blues och jazzmusik i en skön blandning.

Tillsammans med goda drycker och glatt

umgänge i hotellets pub får veckan en

trevlig avslutning.

Hotellet erbjuder många spännande

weekendpaket och då ofta tillsammans

med musikevenemang.

Bjurfors Hotell & Konferens sijaitsee

Norbergin kunnassa Västmanlandin

ja Taalainmaan läänien välisellä

rajalla. Hotellissa on kaikki tarvittava:

kokoushuoneita, hienoja taloja hienoin

huonein ja hyvin varusteltu keittiö. Ruoan

pitää olla elämys ja kuulua elämän hyviin

antimiin. Keittiö käyttää etupäässä lähialueella

ja kestävästi tuotettuja raaka-aineita.

Hotellissa on myös pubi, jossa on

A-oikeudet ja joka tarjoaa hyviä juomia

ja mukavaa yhdessäoloa.

Bjurfors Hotell & Konferens on varsinainen

Mekka kaikille musiikista pitäville.

Hotellissa kuullaan usein viikonloppuisin

country-, blues- ja jazz-musiikkia miellyttävänä

sekoituksena. Viikko saa mukavan

päätöksen hotellin pubissa hyvien

juomien ja iloisen seurustelun merkeissä.

Saatavana on myös useita rahan arvoisia

viikonloppupaketteja, joihin liittyy usein

musiikkitarjontaa.

Bjurfors Hotell & Konferens is located

in the Municipality of Norberg

on the border between Västmanland

and Dalarna. This hotel has everything,

including conference rooms, beautiful

buildings with lovely rooms and a wellequipped

kitchen.

Here, eating is an experience and part of

the good life. The kitchen prefers to use

regional ingredients that are ecologically

produced. You will also find a fully

licensed pub serving great drinks in a

pleasant setting.

Bjurfors Hotell & Konferens is like a Mecca

for all music lovers. On weekends,

you can often listen to a delightful mix of

country, blues and jazz. When combined

with good drinks and happy people in the

hotel’s pub, you can end your day in a

pleasant way.

Bjurfors offers many weekend deals of

good value that are often combined with

different music events.

59


Dala-Husby Hotell & Restaurang

(GPS Lat: 60.394692, Long: 15.994465)

Smedbyv. 56, 776 97 Dala-Husby, Sweden

Phone: +46 225 412 70

E-mail: info@dalahusbyhotell.com

Website: www.dalahusbyhotell.com

Logi: 12 rum, varav 2 dubbelrum superior och

1 juniorsvit

Konferens: 2 rum för 18 och 12 deltagare

Restaurang: 50 personer

Ägare: Viktor och Malin Angmo

Köksmästare: Viktor Angmo

Övrigt: Har fått en rad utmärkelser under åren

som t ex Årets Värd En Resa i White Guide 2009.

Uppnått ”Svensk Mästarklass” i White Guide

2011, 2012 och 2013.

Majoitustilat: 12 huonetta, joista 2 kahden

hengen huonetta ja 1 juniorisviitti.

Kokoustilat: 2 huonetta 18 ja 12 hengelle

Ravintola: 50 paikkaa

Omistaja: Viktor ja Malin Angmo

Keittiömestari: Viktor Angmo

Muuta: Saanut vuosien mittaan useita kunniamainintoja,

kuten ”Årets Värd En Resa” White

Guide -oppaassa vuonna 2009. Saavuttanut

”Svensk Mästarklass” -maininnan White Guide

-oppaassa vuosina 2011, 2012 ja 2013.

Accommodation: 12 rooms, of which 2 are

superior double rooms and 1 is a junior suite.

Conference facilities: 2 rooms for 18 and

12 participants

Restaurant: Seats up to 50 people.

Owned by: Viktor and Malin Angmo

Master Chef: Viktor Angmo

Other information: Recipient of a number of awards

over the years, including “Årets Värd En Resa”

in the White Guide 2009. Achieved ”Svensk Mästarklass”

in the White Guide in 2011 and 2012.


25. DALA-HUSBY HOTELL & RESTAURANG Dala-Husby, Dalarna

Det här hotellet med sin prisvinnande

restaurang ger alla dina

sinnen oförglömliga upplevelser. Ett betagande

landskap med Dalälven ligger

utanför fönstren.

Den ljusa restaurangen tar dig till gastronomiska

höjder förmedlade av den

prisbelönte köksmästaren Viktor Angmo.

Köket arbetar med stor känsla och professionellt

handlag. Inriktningen är modern

svensk meny med europeiska influenser.

Kockarna jobbar med omsorgsfullt utvalda

råvaror och drycker med en ambition

att alltid söka efter ekologiska och närproducerade

råvaror. Dryckerna är noga

utvalda och står för en hög kvalitet, unikt

sortiment och där det är möjligt även närproducerat.

Såväl i köket som hotellet är den personliga

gästfriheten i toppklass.

För konferenser erbjuds gästerna två konferensrum.

Här är det särskilt lämpligt för

konferenser där man vill ha hotellet för sig

själva. Sovrummen är skönt individuellt

inredda.

Tämä hotelli palkittuine ravintoloineen

antaa ikimuistoisia elämyksiä

kaikille aisteille. Ikkunan ulkopuolella

avautuu lumoava maisema Daljoelle.

Valoisa ravintola vie sinut matkalle gastronomisiin

korkeuksiin. Matkan oppaana

toimii palkittu keittiömestari Viktor Angmo.

Keittiö tekee töitä suurella tunteella

ja ammattimaisella otteella. Ravintolassa

on moderni ruotsalainen ruokalista eurooppalaisin

vaikuttein. Kokit käyttävät

huolella valikoituja raaka-aineita ja juomia.

He pyrkivät aina löytämään luonnonmukaisesti

ja lähiseudulla tuotettuja

raaka-aineita. Juomat on valikoitu tarkoin,

ja ne muodostavat erittäin laadukkaan,

ainutlaatuisen valikoiman ja ovat aina

kun mahdollista lähellä tuotettuja. Henkilökohtainen

vieraanvaraisuus on huippuluokkaa

sekä keittiössä että hotellissa.

Konferensseja varten vieraiden käytettävissä

on kaksi kokoushuonetta. Hotelli

sopii erityisen hyvin sellaisia konferensseja

varten, joissa hotelli halutaan varata

kokonaan käyttöön. Makuuhuoneet on

sisustettu kauniin yksilöllisesti.

With its prizewinning restaurant,

this hotel offers an unforgettable

experience for all your senses. There is no

end to the charm of the countryside with

the Dalälven River at your hotel doorstep.

You’ll experience sheer gastronomic

pleasure in the light and airy hotel restaurant,

when served by the award winning

master chef Viktor Angmo. The hotel’s

kitchen works professionally and with

feeling, focusing on modern Swedish cuisine

with European influences. The chefs

use painstakingly selected ingredients

and beverages, always striving to find organic

and local produce. The beverages

offer a unique range and are carefully selected.

There are high quality products

and locally produced when possible.

The meals, accommodation and friendly

staff all serve to make the hospitality first-rate.

61


Långshyttans Brukshotell

(GPS Lat: 60.453866, Long: 16.038707)

Holmgatan 4,

770 70 Långshyttan, Sweden

Phone: +46 225 600 54

E-mail: info@brukshotellet.se

Website: www.brukshotellet.se

Logi: 22 rum

Konferens: 2 lokaler för 40+24 sittande

Restaurang: 120 platser, förbeställning

Internet: ja

Ägare: Carina och Bengt Wåhlin

Köksmästare: Bengt Wåhlin

Övrigt: Golfbanor och vintersport i närområdet.

Majoitustilat: 22 huonetta

Kokoustilat: 2 huonetta 40+24 hengelle

Ravintola: 120 paikkaa, ennakkovaraus

Omistaja: Carina ja Bengt Wåhlin

Keittiömestari: Bengt Wåhlin

Muuta: Golfkenttiä ja talviurheilutarjontaa

lähialueella. Internet.

Accommodation: 22 rooms

Conference facilities: 2 rooms for 40+24

participants

Restaurant: 120 persons, prebookings only

Internet: Yes

Owner: Carina och Bengt Wåhlin

Master Chef: Bengt Wåhlin

Other information: Golf courses and winter sports

activities in the local area.


26. LÅNGSHYTTANS BRUKSHOTELL Långshyttan, Dalarna

Om du vill njuta av god mat och

skönt boende i en lugn och avstressande

familjär miljö, är det här platsen för

dig. Oavsett om du kommer som privatperson

eller konferensgäst lovas du en

upplevelse utöver det vanliga. Hotellet får

mycket uppskattning för dess goda och

vällagade mat. Här anrättas måltiden efter

säsong och tillgången till lokala råvaror.

Allt lagas med kärlek från grunden och

köket tar inga genvägar.

Herrgården byggdes 1856 som bostad

till dåvarande bruksförvaltaren på Långshytte

Bruk. I början av 1900 talet blev

det bruksboende och sedermera hotell.

Här upplevs svunna tider i en modern

tappning.

Hotellet är beläget i en vacker historisk

omgivning mitt i Husbyringen och endast

två timmar från Stockholm. Andra sevärdheter

i närområdet är Polhems Stjärnsund,

Carl Larssons Sundborn och Falu

koppargruva. För de små rekommenderas

ett besök i den närbelägna älgparken.

Tämä on juuri oikea paikka sinulle,

jos haluat nauttia hyvästä ruoasta

ja mukavasta majoituksesta rauhallisessa

ja rauhoittavassa, kodikkaassa ympäristössä.

Riippumatta siitä, tuletko hotelliin

yksityishenkilönä vai konferenssivieraana,

lupaamme sinulle tavallisesta poikkeavan

kokemuksen. Hotelli on kuuluisa

hyvästä ja hyvin valmistetusta ruoastaan.

Ateriat laaditaan sesongin ja paikallisten

raaka-aineiden saatavuuden perusteella.

Kaikki valmistetaan rakkaudella alusta

asti, eikä keittiö käytä oikoteitä.

Kartano rakennettiin vuonna 1856 Långshytten

tehtaan silloisen tehtaanhoitajan

asunnoksi. 1900-luvun alussa siitä

tuli tehtaan asuntola ja sittemmin hotelli.

Täällä voi kokea menneitä aikoja modernissa

muodossa.

Hotelli sijaitsee kauniissa, historiallisessa

ympäristössä keskellä Husbyringeniä

ja vain 2 tunnin ajomatkan päässä Tukholmasta.

Muita lähialueen nähtävyyksiä

ovat Polhems Stjärnsund, Carl Larssons

Sundborn ja Falun kuparikaivos. Perheen

pienimmille suositellaan käyntiä lähellä

olevassa hirvipuistossa.

This is the place for you to stay if

you like to enjoy good food and

comfortable accommodations in a calm

and relaxing personal environment.

Whether you stay here as a private person

or conference guest, Långshyttans

Brukshotell – located in the Dalecarlian

region of Sweden – promises you an experience

beyond the ordinary. The hotel

is widely acclaimed for its food, which is

known to be delicious and well prepared.

Here, seasonal meals are cooked using

local products.

The manor house was originally built in

1856 as a residence for the managing

director of the local factory, Långshytte

Bruk. When he moved to another manor

in the beginning of the 1900s, the house

was converted into a hotel. Here you can

experience a contemporary version of by

gone times.

The hotel is situated in beautiful, historic

surroundings right in the middle of the

”Husby Ring” (Husbyringen) eco-park and

cultural route only 2 hours driving from

Stockholm. Children appreciate visiting

the nearby moose park.

63


Dala-Floda Värdshus

(GPS Lat: 60.513225, Long: 14.808615)

Badvägen 6, 785 44 Dala-Floda, Sweden

Phone: +46 241 220 50

E-mail: info@dalafloda-vardshus.se

Website: www.dalafloda-vardshus.se

Logi: 2 fyrbädds-, 8 dubbel- och 7 enkelrum,

varav 1 ”hundrum”.

Konferens: 3 kurslokaler, max 40 deltagare,

och två grupprum.

Restaurang: Max 50 gäster, ekologiskt kök

Ägare: Evalotta och Per Ersson

Köksmästare: Per Ersson

Övrigt: Värdshuset har hållbarhet i fokus och ett

KRAV-certifierat kök med minst 90% ekologiska

råvaror. Representerad i White guide samt

medlem i Naturens Bästa.

Majoitustilat: 2 neljän hengen, 8 kahden

hengen ja 7 yhden hengen huonetta, joista

1 lemmikkieläinhuone.

Kokoustilat: 3 huonetta enintään 40 hengelle

ja kaksi työryhmähuonetta.

Ravintola: 50 paikkaa, luomukeittiö

Omistaja: Evalotta ja Per Ersson

Keittiömestari: Per Ersson

Muuta: Majatalon ydinarvo on kestävyys ja sen

keittiö on KRAV-sertifioitukeittiö, jossa vähintään

90 % raaka-aineista on luomua. Maininta White

Guide-oppaassa ja Naturens Bästa -järjestön jäsen.

Accommodation: 2 four-bed rooms, 8 double rooms

and 7 single rooms, of which 1 pets are allowed.

Conference facilities: 3 rooms for courses with up

to 40 participants, and two rooms for group activities.

Restaurant: Seats up to 50 guests, organic cuisine.

Owned by: Evalotta and Per Ersson

Master Chef: Per Ersson

Other information: The inn is focused on sustainability

and the kitchen is KRAV certified and labelled

as organic. At least 90 % of the food is organic.

Represented in the White Guide and member of

Naturens Bästa.


27. DALA-FLODA VÄRDSHUS Dala-Floda, Dalarna

En liten oas belägen i genuin dalaby

i Västerdalarna – det är Dala-

Floda Värdshus, det ekologiska värdshuset.

Här känns det som om tiden stått

stilla. Här får både kropp och själ en

upplevelse utöver det vanliga.

Genomsyrad av slowfood-filosofin, den

vackra trädgården och de inbjudande,

konstnärligt dekorerade rummen är här

det bästa stället för en paus i vardagen.

Med morgondopp i den närbelägna Flosjön,

fäbodvandringar, besök hos konstnärer,

gårdsbutik med ekologiska grönsaker,

ullspinneri eller skridsko- och skidåkning

på vintern finns här alltid något att göra.

Eller ”bara vara” i en vilstol på skuggig

plats i trädgården eller med en god bok

framför brasan i Storstugan.

Värdshuset har hållbarhet i fokus och

ett KRAV-certifierat kök. Familjen Ersson

hälsar dig välkommen till en annorlunda

upplevelse.

Pieni keidas aidossa taalainmaalaiskylässä

läntisessä Taalainmaassa

– sellainen on Dala-Floda Värdshus,

ekologinen majatalo. Tässä hotellissa aika

vaikuttaa pysähtyneen. Täällä sekä keho

että mieli saavat tavallisesta poikkeavan

elämyksen.

Hotellille antavat leimansa slowfood-filosofia,

kaunis puutarha ja viehättävät,

taiteellisesti koristellut huoneet, joiden

ansiosta tämä hotelli on paras paikka irtiottoon

arjesta.

Mahdollisuus käydä aamu-uinnilla lähellä

olevalla Flosjön-järvellä, karjamajavaelluksilla,

vierailulla taiteilijoiden luona,

luomuvihanneksia myyvissä tilamyymälöissä,

villakehräämössä, antiikkikaupassa

tai luistelemassa ja hiihtämässä talvella

takaa, että vierailla on aina jotain tekemistä.

Mahdollista on myös ”vain oleskella”

lepotuolissa varjoisassa paikassa puutarhassa

tai hyvän kirjan kanssa takkatulen

äärellä Storstugan-rakennuksessa.

Majatalon ydinarvo on kestävyys ja sen

keittiö on KRAV-sertifioitu. Erssonin perhe

toivottaa sinut tervetulleeksi toisenlaiseen

elämykseen.

Dala-Floda Värdshus, the organic

inn, is a small oasis in a genuine

Västerdalarna village.

Here it feels as though time has stood still

and the body and soul are treated to an

experience that is out-of-the-ordinary.

This hotel, set in a gorgeous garden, is a

wonderful place to visit when you want to

take time out from the hectic pace of everyday

life. Take a morning dip in nearby

Lake Flosjön, a hike in the woods, or visit

local artists, farm shops, a wool spinning

mill – there’s always something to do and

experience here.

The inn has focus on sustainability and

a KRAV certified kitchen because it uses

organic ingredients. The Ersson family

welcomes you to an altogether different

experience.

65


Storsätra Fjällhotell

(GPS Lati: 61.85788, Long: 12.72686)

Grövelsjövägen 401, 790 91 Idre, Sweden

Phone: +46 253 231 50

E-mail: info@storsatra.se

Website: www.storsatra.se

Logi: 35 rum

Konferens: 2 lokaler för 40 och 60 sittande

Restaurang: 100 platser

Internet: Ja, WiFi

Golf: 37 km

Flyg: 190 km

Ägare: Helena och Lars Ericson

Köksmästare: Mats Öster

Majoitustilat: 35 huonetta

Kokoustilat: 2 tilaa 40 ja 60 hengelle

Ravintola: 100 paikkaa

Internet: Kyllä, WiFi

Golfkentälle: 37 km

Lentokentälle: 190 km

Omistaja: Helena ja Lars Ericson

Keittiömestari: Mats Öster

Accommodation: 35 rooms

Conference facilities: 2 rooms that seat 40+60

Restaurant: Seats up to 100 guests

Internet: Wi-Fi available

Golf: 37 km to nearest course

Airport: 190 km to nearest airport

Owned by: Helena och Lars Ericson

Master Chef: Mats Öster


28. STORSÄTRA FJÄLLHOTELL Grövelsjön, Idre, Dalarna

Storsätra Fjällhotell är ett klassiskt

fjällhotell omgivet av tre nationalparker

i en av Skandinaviens största vildmarker.

Hela 12 kvadratmil kalfjäll och 50

toppar över 1 000 meter.

Väljer du Storsätra Fjällhotell får du det

bästa av två världar. Frukosten serveras

i en gedigen matsal med den rätta fjällkänslan.

Lunchpaket är en självklarhet.

Men hotellet har också ett kvalitativt

kök, en välsorterad vinkällare och bra

standard på alla hotellrum.

För dig som verkligen vill få igång blodcirkulationen

rekommenderar man ett

uppfriskande bad i Grövlan som rinner

direkt utanför hotellet eller ett behagligt

utomhusbad i badtunna med 40-gradigt

vatten.

Vandringsleder och längdskidspår går precis

intill hotellet. Personalen kan hjälpa

gästerna med att boka aktiviteter som

skotersafari, golflektioner och guidade

vandringar.

Storsätra Fjällhotell on klassinen

tunturihotelli, jonka ympäristössä

on kolme kansallispuistoa Ruotsin suurimpiin

kuuluvassa erämaassa. Alueella

on peräti 12 neliömailia paljakkaa ja 50

yli 1 000 metrin huippua. Jos valitset Storsätra

Fjällhotellin, saat kahden maailman

parhaat puolet. Aamiainen tarjoillaan

ruokasalissa, jossa on aitoa tunturitunnelmaa.

Lounaspaketti on itsestäänselvyys.

Hotellissa on myös laadukas keittiö ja

hyvin varustettu viinikellari ja kaikki hotellihuoneet

ovat hyvää standarditasoa.

Sinulle, joka todella haluat saada veren

kiertämään, suosittelemme virkistävää

uintia Grövlan-joessa, joka virtaa aivan

hotellin ulkopuolella, tai miellyttävää ulkokylpyä

kylpytynnyrissä, jonka vesi on

40-asteista.

Vaellusreittejä ja latuja kulkee aivan hotellin

vierestä. Henkilökunta voi auttaa

asiakkaita varaamaan paikan erilaisiin

aktiviteetteihin, kuten moottorikelkkasafarille,

golf-tunneille ja opastetuille vaelluksille.

Storsätra Fjällhotell is a classic

mountain hotel surrounded by

three national parks in one of the largest

wilderness areas in Scandinavia. More

than 120 square kilometres of mountains

above the tree line and 50 peaks over

1 000 metres high characterize this region.

By choosing Storsätra Fjällhotell,

you are choosing the best of two worlds.

The hotel also has top-quality cuisine, a

great selection of wines and rooms with

a high standard.

Hiking and cross-country ski trails go

right up to the hotel. The staff can help

guests to book activities such as snowmobile

safaris, golf lessons and guided

tours. All guests are offered discounts of

the green fee at the Idrefjällens Golf Club,

which is just 35 minutes away by car.

67


Buustamons Fjällgård

(GPS Lat: 63.423642, Long: 13.0261844)

Buustamon 142, 830 13 Åre, Sweden

Phone: +46 647 531 75

E-mail: bokning@buusta.se

Website: www.buustamonsfjallgard.se

Logi: 12 dubbelrum samt ett mer exklusivt

boende fördelat på 6 rum i 2 stugor.

Konferens: 3 rum för totalt 42 deltagare

Restaurang: 180 gäster

Ägare: Jeanette och Lotta Florin

Köksmästare: Jasper Bergström

Övrigt: Guidad tur i det egna bränneriet,

snapsprovning, vedeldat utomhusbad.

Skidåkning med guldkant, vandringspaket,

fjällbröllop.

Majoitustilat: 12 huonetta ja laadukkaat

asuintilat 2 mökissä

Kokoustilat: 3 huonetta enintään 42 hengelle

Ravintola: 80 paikkaa

Omistaja: Jeanette ja Lotta Florin

Keittiömestari: Jasper Bergström

Muuta: Opastettu kierros omassa panimossa,

snapsinmaistelua, puulämmitteinen kylpytynnyri.

Upeat hiihtomaastot, vaelluspaketteja, tunturihäät.

Accommodation: 12 double rooms, plus more

exclusive accommodation in 6 rooms located in

2 cabins.

Conference facilities: 3 rooms for up to

42 participants

Restaurant: Seats up to 180 guests

Owned by: Jeanette and Lotta Florin

Master Chefs: Jasper Bergström

Other information: Guided tours of the hotel’s

distillery, snaps tasting, wood-fired hot tub outdoors.

Great skiing, hiking packages and mountain weddings.


29. BUUSTAMONS FJÄLLGÅRD Åre, Jämtland

Det här är Åreskutans högst belägna

hotell, mitt ibland pisterna,

i genuin och charmig miljö ovan Åre by.

Vid Buustamon finns en fantastisk natur

och en mängd aktiviteter. Köket brinner

för god kvalitet med råvaror, som man

gärna finner naturligt i Jämtland och tilllagade

från hjärtat. Menyerna är inspirerade

av olika bergsområden över hela

världen. Till maten finns ett generöst

utbud av viner och andra ädla drycker.

Inte minst de som man själv tillverkat i

det egna helt lagliga Bränneriet. Njut allt i

stämningsfull miljö i restaurangen, kanske

framför brasan eller på vårkanten utomhus

på solaltanen och unna er skidåkning

med guldkant! Höst och sommar innebär

underbara naturmöten med färger och

dofter.

De flesta av de tolv charmiga dubbelrummen

har breda våningssängar inredda i

klassisk fjällpensionatsstil.

Tämä on Åreskutan-tunturin kaikkein

korkeimmalla sijaitseva hotelli,

keskellä rinteitä, aidossa ja viehättävässä

ympäristössä Åre-kylän yläpuolella.

Buustamonin ympäristössä on upeaa

luontoa ja paljon tekemistä. Keittiö suhtautuu

intohimoisesti hyvään laatuun.

Raaka-aineet pyritään luonnollisesti

löytämään Jämtlandista ja ruoka valmistetaan

suurella sydämellä. Ruokalistojen

inspiraationlähteinä on eri vuoristoseutuja

kaikkialta maailmasta. Ruoan kanssa

nautittavaksi on tarjolla runsas valikoima

viinejä ja muita alkoholijuomia. Valikoimassa

on myös omassa Bränneriet-panimossa

tuotettuja juomia. Nauti kaikesta

tunnelmallisessa ympäristössä ravintolassa,

ehkä takkatulen äärellä tai keväällä

ulkona aurinkoterassilla, tai hemmottele

itseäsi hiihtoretkellä! Syksy ja kesä tarkoittavat

ihania, värin- ja tuoksuntäyteisiä

luontohetkiä.

Suurimmassa osassa kahdestatoista kahden

hengen huoneesta on leveät kerrossängyt,

ja huoneet on sisustettu perinteiseen

tunturipensionaattityyliin.

This is a very high situated hotel

at 732 metres above sea level. It is

nestled among ski paths and sits cosily

in genuine and charming surroundings.

Buustamon is the place for complete relaxation,

far from everyday stress. Here

you will discover the region’s incredible

country-side and variety of activities. The

kitchen has a passion for high quality with

the best of raw ingredients. Buustamon

also has a generous assortment of wines

and all other finer drinks. Especially beverages

made in its own licenced distillery.

Enjoy everything this restaurant has to offer,

perhaps in front of the fire, or when

spring arrives, out on the sundeck. Or

spoil yourself with some great skiing. The

autumn and summer months are also perfect

for wonderful encounters.

69


Björkuddens Hotell & Restaurang

(GPS Lati: 62.808808, Long: 17.941057)

Nyadal 179, 872 94 Sandöverken, Sweden

Phone: +46 613 501 15

E-mail: info@bjorkudden.se

Website: www.bjorkudden.se

Logi: 13 dubbelrum, möjlighet till boende

i Sjövillan, bröllopssvit med egen bastu.

Konferens: 6+14+34+30 deltagare

Restaurang: 80 gäster samt ute sommartid.

Ägare: Eva Kivilompolo

Köksmästare: Mikael Kivilompolo

Övrigt: Golfbana dygnet-runt öppen.

Majoitustilat: 13 huonetta ja asuintiloja

Sjövillan-huvilassa, hääsviitti, jossa oma sauna.

Kokoustilat: 6+14+34+30 hengelle

Ravintola: 80 paikkaa sekä paikkoja ulkona

kesäaikaan.

Omistaja: Eva Kivilompolo

Keittiömestari: Mikael Kivilompolo

Muuta: Vuorokauden ympäri avoinna oleva

golfkenttä.

Accommodation: 13 double rooms, possibility to

stay in Sjövillan and bridal suite with its own sauna.

Conference facilities: for 6+14+34+30 participants

Restaurant: seats 80 guests;

outdoor dining during the summer.

Owned by: Eva Kivilompolo

Master Chef: Mikael Kivilompolo

Other: 24-hour golf course.


30. BJÖRKUDDENS HOTELL & RESTAURANG Sandöverken, Ångermanland

1892 byggdes detta tegelhus som

skola för barnen till arbetarna vid Nyadals

sågverk. Senare hade sågverksdirektörerna

huset som sommarbostad. 1952

omvandlades den vackra byggnaden till

Hotell och Pensionat. Numer drivs anläggningen

som hotell och restaurang.

När det gäller restaurangen så erbjuder

den kulinariska upplevelser med noga utvalda

lokala råvaror, småskaligt och med

en säsongsanpassad meny.

Förutom 13 individuellt inredda rum

med en unik utsikt över Ångermanälven

så finns också här en äkta finsk vedeldad

bastu med utomhusbubbelpool, en

lounge med öppen spis och en terrass

med en unik utsikt i direkt anslutning till

Ångermanälven.

På Höga Kusten möter besökaren den

fria horisonten. Här finns lugnet, friden,

vidderna, möjligheterna och även spänningen

för den som vågar!

Tämä tiilitalo rakennettiin vuonna

1892 kouluksi Nyadalin sahan

työntekijöiden lapsille. Myöhemmin

talo toimi sahan johtajien kesäasuntona.

Vuonna 1952 tämä kaunis rakennus muutettiin

hotelliksi ja täysihoitolaksi. Nyt

rakennus toimii hotellina ja ravintolana.

Ravintola tarjoaa pienessä mittakaavassa,

sesongin mukaan mukautetulta ruokalistalta

kulinaarisia elämyksiä, jotka valmistetaan

tarkoin valikoiduista paikallisista

raaka-aineista.

Hotellissa on 13 yksilöllisesti sisustettua

huonetta, joista avautuu ainutlaatuinen

näkymä Ångerman-joelle. Lisäksi hotellissa

on aito suomalainen sauna, jossa

on puukiuas, ulkoporeallas, aula, jossa

on avotakka sekä terassi, jolta avautuu

ainutlaatuinen näköala Ångerman-joelle.

Höga Kustenin alueella vierailija kohtaa

vapaan horisontin. Alueelta löytää rauhallisuutta,

hiljaisuutta, tilaa, mahdollisuuksia

ja jopa jännitystä sellainen, joka

uskaltaa!

The brick building was built in

1892 as a school for children of

the workers. Later, a sawmill’s executives

used the building as their summer

residence. In 1952, this beautiful building

was transformed into a hotel and guesthouse.

It is a hotel and restaurant today.

The restaurant’s small-scale and seasonal

menu offers culinary experiences that are

prepared with carefully selected local

products.

In addition to 13 individually furnished

rooms that overlook the river, the hotel

offers a genuine Finnish wood-fired sauna

with outdoor jacuzzi, a lounge with

a fireplace, and a terrace that offers a

unique view of the river.

Guests encounter a free horizon on the

High Coast where they find peace and

quiet, vast expanses and – for those who

dare – opportunities and even adventure!

71


Tärnaby Fjällhotell

(GPS Lat: 65.714320, Long: 15.294433)

Östra Strandvägen 16, 920 64 Tärnaby

Phone: +46 (0)954-104 20

E-mail: reception@tarnabyfjallhotell.com

Website: www.tarnabyfjallhotell.com

Logi: 36 hotellrum i olika storlekar: slalom,

Storslalom och Super-G

Konferens: 60 personer

Restaurang: 70-100 gäster

Köksmästare: jimmie Lannér

Ägare: Birgitta Corin och Hans-Peter Carlson.

Övrigt: Panoramabastu, gym och relax.

Heli-skiing. Slalom, skidskola, längdåkning,

turåkning, skoter, snöskovandring. Ppimpelfiske

och hundspann. Bröllop och catering.

Jul-, nyår- och påskfirande.

Majoitustilat: 36 eri kokoista hotellihuonetta:

pujottelu, suurpujottelu ja Super-G

Kokoustilat: tilaa 60 hengelle

Ravintola: 70-100 paikkaa

Keittiömestari: jimmie Lannér

Omistaja: Birgitta Corin ja Hans-Peter Carlson.

Muuta: näköalasauna, kuntosali ja rentoutusosasto.

Helihiihtoa. Laskettelua, hiihtokoulu, maastohiihtoa,

retkihiihtoa, moottorikelkkailua, lumikenkävaellusta.

Pilkkimistä ja koiravaljakkoajelua. Häät ja catering.

Joulu-, uudenvuoden- ja pääsiäisjuhlat.

Accommodation: 36 rooms in different sizes

Conference facilities: 60 participants

Restaurant: Seats up to 100 guests

Master Chef: jimmie Lannér

Owned by: Birgitta Corin and Hans-Peter Carlson.

Other: Panoramic sauna, gym and relax.

Heli-skiing. Slalom, ski school, cross-country skiing,

ski touring, snowmobiling, snowshoeing.

Fishing and dog sledding. Weddings, catering.

Christmas, New Year- and Easter celebrations.


31. TÄRNABY FJÄLLHOTELL Tärnaby, Lappland

Ett litet, välbeläget och väldigt personligt

hotell. Tärnaby Fjällhotell ligger

på Laxfjällets sydsluttning med äventyren

rakt utanför dörren. Utsikten över

sjön Gäutan och fjällen med Ryfjället som

dominant är helt oslagbar. Att nästan alla

aktiviteter såväl sommar som vinter ligger

på inget avstånd alls förstärker känslan av

att vara mitt i landskapet. Att hela byn och

inte minst hotellet andas alpin tradition är

inte så konstigt; Ingemar Stenmark, Anja

Pärson, Stig Strand är alla från Tärnaby.

Men mästartakterna handlar inte bara om

skidåkning. Restaurangen, Backfickan, vann

2014 SM i Mathantverk med sin korv Tärna

Saucisse. Köket, under ledning av köksmästare

Jimmie Lannér, jobbar med filosofin

att mat skall vara enkel och lyfta fram

varje råvaras unika egenskaper. Lokala

specialiteter finns alltid på menyn och har

du tur kan du få rödingrom, en delikatess

som få har upplevt.

Värdparet fiskar en del av fisken till restaurangen

i sjön nedanför hotellet och mer

lokala än så blir inte råvarorna! Passa på

att njuta av utsikten i panoramabastun på

taket, med fjällvyer i 360 grader. Fiske och

vandring hör till de bästa sommaraktiviteterna

och allt som man gör på snö kan du

göra här på vintern. Liften ligger 20 meter

från hotellet och skidspår startar på sjön,

50 meter bort.

Tunturihotelli Tärnaby on pieni, hyvällä

paikalla Lax-tunturin etelärinteessä

sijaitseva persoonallinen hotelli.

Seikkailemaan pääsee suoraan sen ovelta.

Upeaa näkymää Gäutan-järvelle ja tuntureille

hallitsee Ry-tunturi. Hotellilla tuntee

todella olevansa keskellä maisemaa, eikä vähiten

siksi, että kaikki aktiviteetit ovat aivan

nurkalla niin kesällä kuin talvellakin. Koko

kylä – ja koko hotelli – henkii alppiperinteitä,

eikä ihme, sillä Ingemar Stenmark, Anja Pärson

ja Stig Strand ovat kaikki kotoisin Tärnabystä.

Mestareita kylästä löytyy muualtakin kuin

suksilta. Ravintola Backfickan voitti vuonna

2014 ruokakäsityön Ruotsin mestaruuden

Tärna Saucisse -makkarallaan. Keittiömestari

Jimmie Lannérin johtaman keittiön

filosofiana on, että ruoan on oltava yksinkertaista

ja sen on nostettava esiin jokaisen

raaka-aineen ainutlaatuiset ominaisuudet.

Ruokalistalla on aina paikallisia erikoisuuksia,

ja hyvällä onnella jopa harvojen herkkua

– nieriän mätiä.

Isäntäpariskunta kalastaa itse osan ravintolassa

tarjottavasta kalasta hotellin edustan

järvestä. Paikallisempaa ei ruoka voi olla!

Maisemasta voi nauttia näköalasaunassa,

josta avautuu 360 asteen näkymä tuntureille.

Kesällä parasta tekemistä ovat kalastus ja

vaeltaminen ja talvella voi harrastaa kaikkea

lumeen liittyvää. Hissi on 20 metrin päässä

ja ladut lähtevät järveltä 50 metrin päästä.

Tärnaby Fjällhotell is a cosy hotel

that is well located and very personal.

The hotel, sited on the southern slope

of Laxfjället mountain, offers you adventure

right outside the door. The view over Lake

Gäutan, dominated by Ryfjället mountain,

is absolutely spectacular. The Swedish international

champions Ingemar Stenmark, Anja

Pärson and Stig Strand all hail from Tärnaby.

But the abundance of champions is not just

related to skiing. The restaurant, Backfickan,

won the 2014 Swedish championship

”Mathantverk” for its artisan sausage, called

Tärna Saucisse. The kitchen, managed

by Master Chef Jimmie Lannér, works with

the philosophy that food should be simple,

and he and his staff succeed in bringing out

the unique characteristics of every single

ingredient they use. Local specialities are

always on the menu. If you are lucky, you

can order char roe, a rare delicacy.

The host couple catches some of the

restaurant’s fish in the lake below the hotel.

You cannot get ingredients more local

and fresh than that! Enjoy the view from

the rooftop sauna, with a 360-degree panoramic

view of the mountains. Fishing and

hiking in the summer and in the

winter, do everything you can

do on snow. The ski lift is

20 m from the hotel. Crosscountry

ski trails 50 m away. 73


Abisko Mountain Lodge

(GPS Lat: 58.580815, Long: 15.201893)

Lapportsvägen 30, Box 86, 981 07 Abisko

Phone: +46 (0)980-401 00

E-mail: info@abiskomountainlodge.se

Website: www.abiskomountainlodge.se

Logi: 16 dubbel/twin rum i huvudbyggnaden

4 superior dubbelrum i Fjällstugan.

4 stugor med 5 bäddar i varje.

Konferens: 5 rum, plats för 50 personer i

skolsittning

Restaurang: 80 gäster

Ägare: Mina Johansson Dahl & Dick Johansson

Övrigt: Världens norrskenssäkraste plats.

Heli-skiing i Europas sista vildmark. Flugfiske

och jakt i spektakulär miljö. Bröllop, högtider

och gruppaktiviteter.

Majoitustilat: 16 2h huonetta päärakennuksessa

4 superior 2h huonetta Fjällstuganissa.

4 mökkiä, joissa 5 vuodepaikkaa kussakin.

Kokoustilat: 5 huonetta, tilaa 50 hengelle koululuokkajärjestyksessä

Ravintola: 80 paikkaa

Omistaja: Mina Johansson Dahl ja Dick Johansson

Muuta: Maailman revontulivarmin paikka.

Helihiihtoa Euroopan viimeisessä erämaassa.

Perhokalastusta ja metsästystä upeissa maisemissa.

Häitä, juhlia ja ryhmäaktiviteetteja.

Accommodation: 16 double rooms in main building,

4 superior double rooms in Fjällstugan,

4 cabins with 5 beds in each.

Conference facilities: 5 rooms for up to

50 participants

Restaurant: Seats up to 80 guests

Owned by: Mina Johansson Dahl & Dick Johansson

Other: World auroras (northern lights) safest place.

Heli-skiing in Europe’s last wilderness. Fly fishing

and hunting in spectacular setting. Weddings,

celebrations and group activities.


32. ABISKO MOUNTAIN LODGE Abisko, Lappland

Abisko vid Torneträsk, beläget i

Kiruna- Lapplandfjällen och nära

gränsen till Norge, har sedan tidigt 1900-

tal varit en plats för skidåkning, fjällvandring

och rekreation. Här finns Sveriges

äldsta Nationalpark. Abisko Mountain

Lodge, Sveriges första Mountain Lodge,

ligger i hjärtat av Sveriges enda högalpina

fjällkedja.

Året runt finns en mängd aktiviteter såsom

vandring, fiske, jakt på sommar/höst,

vår/vinter med skidåkning, toppturer och

helikopterskidåkning. Midvinter med

hundspann, snöskoturer, isfiske och skoterturer.

Abisko är en av de platser i världen

där det är störst chans att se norrsken.

Abisko Mountain Lodge är Sapmi Slowfood

certifierad och använder mycket av

de lokala råvarorna. Menyerna är inspirerade

av det som finns runtomkring oss och

kvällens meny varierar med årstiderna.

På lodgen är gästen alltid i centrum och

loungen bjuder på många trevliga möten

med värdparet och andra gäster. Det finns

20 rum av olika rumstyper samt 4 stugor.

Tornionjoen varrella, Kiirunassa,

Ruotsin Lapin tuntureilla lähellä

Norjan rajaa sijaitseva Abisko on 1900-luvun

alkupuolelta lähtien ollut paikka, jossa

on voinut hiihtää, lasketella, vaeltaa tunturissa

ja virkistäytyä. Täällä on Ruotsin

vanhin kansallispuisto. Abisko Mountain

Lodge, joka on Ruotsin ensimmäinen vuoristohotelli,

sijaitsee Ruotsin ainoan yläalpiinisen

tunturiketjun sydämessä.

Tarjolla on vuoden ympäri runsaasti aktiviteetteja,

kuten vaellusta, kalastusta ja

metsästystä kesällä ja syksyllä sekä hiihtoa,

laskettelua, tunturiretkiä ja helikopterilaskettelua

keväällä ja talvella. Keskitalvella

tarjolla on myös koiravaljakkoajelua,

moottorikelkkaretkiä ja pilkkimistä. Abisko

on yksi niistä harvoista paikoista maailmassa,

jossa on parhaat mahdollisuudet

nähdä revontulia.

Abisko Mountain Lodge on saanut Sapmi

Slow-food -sertifikaatin ja käyttää paljon

paikallisia raaka-aineita. Ruokalistojen inspiraationlähteenä

on lähiympäristö, ja illan

ruokalista vaihtelee vuodenaikojen mukaan.

Lodgessa hotellivieras on aina keskipisteessä

ja Lounge tarjoaa mukavia kohtaamisia

isäntäparin ja muiden vieraiden

kesken. Hotellissa on 20 erityyppistä huonetta

ja 4 mökkiä.

Abisko at Torneträsk, situated in the

Kiruna-Lapland mountains near the

Norwegian border, has been a venue for

skiing, mountain hiking and recreational

activities since the early 1900s. Here you

will find Sweden’s oldest national park.

Abisko Mountain Lodge, Sweden’s first

wilderness hotel, is located in the heart of

the country’s only high-alpine mountain

range. Here you can enjoy a wide variety

of activities , including hiking, fishing

and hunting during the summer-autumn/

spring-winter seasons. You can also ski,

go on peak treks and heli-ski. Mid-winter

activities include dog sledding, snowshoe

treks, ice fishing and snow scooter tours.

Abisko is one of the places in the world

where you have the greatest chance of seeing

the Northern Lights (Aurora Borealis).

Abisko Mountain Lodge is Sapmi Slow

Food Certified and uses many locally produced

products in its dishes. Menus are

inspired by the rustic surroundings and

evening menus vary with the season.

At the Lodge, guests are top priority. Our

lounge is the perfect place for many pleasant

meetings with your host, hostess

and other guests. The Lodge

has 20 rooms of different

type and four cabins.

75


Petit Hotel Finland


Petit Hotel Finland

Finland, tusen sjöars

land

Välkommen till Finland, fullt av

intressanta kontraster, som de fyra

årstiderna, midnattssolen, urbant, lantligt,

öst och väst – allt man kan tänka sig.

Finland har välsignats med fantastiska

och inspirerande vyer. De långa stränderna

och stora, klara holmbeströdda

sjöarna med näs och vikar, de fantastiska

fjällvidderna och den vilda naturen frammanar

lugn och minnen för livet.

Suomi, tuhansien

järvien maa

Suomi on täynnä mielenkiintoisia

vastakohtia, kuten neljä vuodenaikaa,

yötön yö, kaupunkeja, maaseutua,

itää ja länttä – kaikkea, mitä ikinä voi

kuvitella.

Suomea on siunattu upeilla ja innoittavilla

maisemilla. Pitkät rannat ja suuret,

kirkasvetiset järvet saarineen, niemineen

ja lahtineen, upeat tunturilakeudet ja villi

luonto luovat rauhaa ja koko elämän kestäviä

muistoja.

Finland is the land

of a thousand lakes!

Welcome to Finland, a country

full of interesting contrasts like

the four seasons. Finland is the midnight

sun. It is urbane, rustic and a blend of

the East and West – everything you can

imagine.

Finland has been blessed with incredible

and inspiring sights. It has long-winding

shores and huge lakes dotted with islands

and with isthmuses and bays.

The incredible and vast expanse of mountains

and wild nature

conjure up a peaceful

environment and

memories for life.

77


Bulevard

(GPS Lat: 59.823570, Long: 22.968346

Bulevardi 8, 10900 Hanko, Finland

Phone: +358 (0)44 988 0886

E-mail: info@hotelbulevard.fi

Website: www.hotelbulevard.fi

Logi: 6 rum med badrum, 8 rum utan badrum,

6 celler med toalett och handfat

Konferens: 1 rum för 25 gäster

Restaurang: Endast beställning

Ägare: Esa Aarnio / NotPol Export Oy

Manager: Henna Ström

Övrigt: Bastu, Gym, aktiviteter som kan

anordnas: Golf (5km), Tennis (500m),

Cykeluthyrning, Fisketurer

Majoitustilat: 6 huonetta, joissa kylpyhuoneet, 8

huone ilman kylpyhuone, 6 putkaa wc ja pesuallas

Kokoustilat: 1 huone 25 hengelle

Ravintola: Vain tilaaminen

Omistajat: Esa Aarnio / NotPol Export Oy

Manager: Henna Ström

Muuta: Sauna. Fitness.

Voimme järjestäytynyt: Golf (5 km), Tennis (500m),

bicykle vuokraus, Kalastus

Accommodation: 6 rooms with bathrooms, 8

rooms without, 6 cells (with toilet and sink)

Conference facilities: 1 room for 25 guests

Restaurant: Reservation required

Owned by: Esa Aarnio / NotPol Export Oy

Manager: Henna Ström

Other information: Sauna. Gym.

We can arrange: Golf (5km), Tennis (500m),

bicykle rental, Fishing


1. HOTEL BULEVARD Hangö/Hanko

Hotel Bulevard är inrymt i en gammal

polisstation i centrala Hangö

och erbjuder gratis Wi-Fi, kostnadsfri parkering

och rum med varierande inredning

i 1960-talsstil, inspirerad av finska designers.

Hangö strand ligger 100 meter bort.

Alla rummen på Hotel Bulevard har platt-

TV. Många rum har eget badrum med

dusch. Några rum har tillgång till gemensamma

badrumsutrymmen där gästerna

erbjuds tofflor och morgonrockar. För

att hålla historien levande har vi låtit sex

enkelrum heta ”Putka”, som betyder cell

på finska (de har toalett och handfat). Cellerna

har också TV. För de rum som inte

har badrum finns gemensamma badrumsutrymmen

där duschar och bastu finns

tillgängliga dygnet runt.

Gästerna har fri tillgång till ett gemensamt

pentry med kyl, mikrovågsugn och möjligheter

att göra te och kaffe. Frukost serveras

i matsalen en trappa upp varje morgon.

Hotellet har bastu, gym och terrass.

Hangö hamn ligger på drygt 5 minuters

promenadavstånd och järnvägsstationen

endast 550 meter bort.

Hotel Bulevard sijaitsee vanhan poliisiaseman

tiloissa Hangon keskustassa.

Se tarjoaa ilmaisen WiFin, ilmaisen

pysäköinnin ja huoneita, joissa on suomalaisten

suunnittelijoiden inspiroima yksilöllinen

1960-luvun sisustus. Rantaan on

100 metrin matka.

Huoneet ovat varustettu taulutelevisioilla.

Useissa huoneissa on oma kylpyhuone.

Joissakin huoneissa majoittuvien asiakkaiden

käytettävissä ovat jaetut kylpyhuonetilat.

Näihin huoneisiin tarjoamme sekä

aamutossut että kylpytakit. Kunnioitimme

vanhaa ja säästimme kuusi putkaa, jotka

muutimme hotellihuoneiksi. Putkat ovat

myös varustettu taulutelevisioin. Lisäksi

niissä on WC, jossa lavuaari. Putkatiloissa

on oma suihkuosasto. Aamutossut ja

kylpytakit kuuluvat luonollisesti putkien

varustukseen.

Asiakkaat voivat käyttää maksutta yhteistä

minikeittiötä, jossa on jääkaappi,

mikroaaltouuni ja teen/kahvin valmistusvälineet.

Aamiainen tarjoillaan joka

aamu ensimmäisen kerroksen ruokasalissa.

Rentoutumista varten saatavilla on

sauna, kuntosali ja terassi.

Hangon satama on 6 minuutin kävelymatkan

päässä. Hangon rautatieasemalle

on matkaa 550m.

Hotel Bulevard is housed in an old

police station in Hanko city centre,

Hotel Bulevard offers free Wi-Fi, free

parking and rooms with individual 1960sstyle

décor inspired by Finnish designers.

Hanko Beach is 100 metres away.

All guest rooms at Hotel Bulevard have

a flat-screen TV. Many rooms include

a private bathroom with shower. Some

rooms have access to shared bathroom

facilities where we provide slippers and

bathrobes. To keep a bit of history we left

six single rooms with the names “Putka”,

which means in Finish cell (with toilet and

sink). Cells have also flat-screen TVs. For

the rooms without bathrooms we created

common bathroom areas, where there

are showers and sauna available 24h/day.

Guests have free access to a shared kitchenette

with a fridge, microwave and tea

and coffee making facilities. Breakfast is

served in the first-floor dining room each

morning. Relaxation options include a

sauna, gym and a terrace.

Hanko Harbour is a 6-minute walk away

and Hanko Railway Station is

550 metres away.

79


Strömfors Bruk

(GPS Lat: 60.52405, Long: 26.47156)

Ruukintie 10, 07970 Ruotsinpyhtää,

Strömfors Finland.

Phone: +358 50 586 72 15

E-mail: info@lomatahdet.fi

Website: www.lomatahdet.fi

Logi: 8 rum/9 lägenheter

Konferens: 1 rum för 30 gäster

Restaurang: 120 gäster

Ägare: Jaakko Salmi

Kökschef: Mikko Tiainen

Övrigt: Golf 38 km, tåg 50 km, flyg 100 km.

Majoitustilat: 8 huonetta / 9 huoneistoa

Kokoustilat: 1 kokoustila (30 hengelle)

Ravintola/paikat: 120

Omistajat: Jaakko Salmi

Keittiöpäällikkö: Mikko Tiainen

Muuta: Etäisyys golfkentälle: 38 km.

Etäisyys rautatieasemalle: 50 km.

Etäisyys lentokentälle: 100 km.

Accommodation: 8 rooms/9 apartments

Conference facilities: 1 rooms seating 30

participants.

Restaurant: 120 guests

Ägare: Jaakko Salmi

Master Chef: Mikko Tiainen

Other information: Golf distance km: 38.

Train distance km: 50.

Airport distance km: 100.


2. STRÖMFORS BRUK/STRÖMFORSIN RUUKKI Strömfors/Ruotsinpythää

Strömfors bruk erbjuder avkoppling

i en vacker och historiskt intressant

miljö invid Kymmene älvs strand. Här

fortsätter de gamla hantverkstraditionerna

i bodarna. Smedjemuséet, hantverkarverkstäderna,

de små konstnärsateljéerna

och gallerierna är trevliga besöksobjekt.

Sex stämningsfullt renoverade semesterlägenheter

från 1700-talet finns i timmerhusen

Armonlinna och Saarnimäki. Bruket

äger också restaurang Ruukinmylly,

där både lokala gäster och turister kan

njuta av läckra luncher och à la carte delikatesser.

Det är en idyllisk restaurang i

en gammal kvarn vid Kymmene älv.

Strömfors erbjuder en stor mängd fritidsaktiviteter.

Sjö och älv inbjuder till bad

och fiske sommartid medan terrängen

vintertid lämpar sig utmärkt för skidåkning.

Stillhet och tystnad är också ett

skönt inslag som utmärker Strömfors bruk.

Området kring Lovisa kännetecknas av att

befolkningen har svenska som första språk.

Strömforsin ruukin alueella voi

rentoutua kauniissa ja historiallisesti

mielenkiintoisessa ympäristössä

Kymijoen rantamilla. Ruukin puodeissa

ylläpidetään vanhoja käsityöperinteitä.

Pajamuseo, käsityöläispajat, pienet taiteilija-ateljeet

ja galleriat tarjoavat paljon

hienoa nähtävää.

Alueella on kaksi hirsitaloa, Armonlinna

ja Saarnimäki, joissa on kuusi tunnelmallisesti

1700-luvun henkeen ennallistettua

lomahuoneistoa. Ruukissa

on myös ravintola Ruukinmylly, jossa

sekä paikalliset vieraat että matkailijat

voivat nauttia maistuvan lounaan ja à

la carte -listan herkkuja. Tämä idyllinen

ravintola on vanhassa myllyssä Kymijoen

läntisessä haarassa.

Strömfors tarjoaa paljon vapaa-ajan

aktiviteetteja. Kesällä joessa ja meressä

voi uida ja kalastaa, ja talvella alueen

maasto tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet

hiihtämiseen. Strömforsin ruukille

luonteenomaisia piirteitä ovat rauhallisuus

ja hiljaisuus.

Strömfors Bruk, the site of a former

iron works, offers relaxation

in a beautiful and historically interesting

setting along the shores of the Kymmene

River. Here, artisans are continuing old

handicraft traditions in the area’s shops.

The Blacksmith’s Museum, artisan workshops,

small artist studios and galleries

are great places to visit.

The Armonlinna and Saarnimäki timber

buildings contain six renovated holiday

apartments from the 18th century that

have a special ambience. Strömfors Bruk

also owns the Ruukinmylly restaurant,

where local guests and tourists can enjoy

delicious lunches and à-la-carte delicacies.

This idyllic restaurant is located in

an old mill by the Kymmene River.

Strömfors offers a wide variety of recreational

activities. The lake and river tempt

you to take a swim or fish in the summer,

while the terrain in the winter is excellent

for skiing. The quiet, silent atmosphere of

the area is a beautiful feature of Strömfors

Bruk.

81


Krapi hotell & restauranger

(GPS Lat: 60.41793, Long: 25.0518)

Rantatie 2, FIN-04310 Tuusula, Finland.

Phone: +358 9 274 841

E-mail: hotelli@krapi.fi, myynti@krapi.fi

Website: www.krapi.fi,

facebook.com/krapihovi

Boende: 23 standardrum, 3 Krapi superior-rum

Konferens: 6 mötesrum för 33/50/18/20/20/6

gäster.

Restaurang: 2 restauranger.

Sommar 250, vinter 150 platser.

Ägare: Pekka Holma och Anne Holma-Lehtinen

Övrigt: Rökbastu, gym, golfklubb, sommarteater,

evenemangskök Hella. TotalHealth.

Majoitustilat: 23 vakiohuonetta,

3 Krapi superior-huonetta.

Kokoustilat: 6 kokoushuonetta

/33/50/18/20/20/6 asiakaspaikkaa.

Ravintola: 2 ravintolaa. Talvella 150

kesällä 250 asiakaspaikkaa.

Omistajat: Pekka Holma ja Anne Holma-Lehtinen

Muuta: Savusauna, kuntosali, golfklubi, kesäteatteri,

ohjelmakeittiö Hella. TotalHealth.

Accommodation: 23 standard rooms,

3 Krapi Superior rooms.

Conference facilities: 6 meeting rooms for

60/20/13/10/6 guests.

Restaurant: 2 restaurants, seats up to 150 guests,

up to 250 guests in summertime.

Proprietors: Pekka Holma and Anne Holma-Lehtinen

Other: Chimneyless sauna, gym, golf club, summer

theatre, Programme Kitchen Hella. TotalHealth.


3. KRAPI HOTELLI & RAVINTOLAT Tuusula/Tusby

Krapi ligger en halvtimmes bilresa

från Helsingfors mitt i Tusbys gamla,

anrika kulturlandskap. Krapi erbjuder

hotell, restauranger, rökbastu vid Tusbysjöns

strand och en park med sommarteater.

Krapi har en lång historia. Gårdens namn

nämns på kartor över Tusby redan på

1600-talet. Idag är gården ett företag med

ett brett utbud av boende samt konferensoch

restaurangtjänster.

I den gamla ladugården finns nu smakfullt

inredda hotellrum i varma färger, lounge

och mötesrum.

Restaurang Krapihovi serverar säsongsanpassade

finländska delikatesser i en

sommarvillamiljö med hundraåriga anor.

Restaurang Mankeli intill parken är en

sommaroas för förbipasserande och publiken

till sommarteatern. Under andra

årstider är restaurang Mankeli en trevlig

miljö för fester och andra evenemang.

Krapis Evenemangskök Hella är beläget

i Ali-Tupa mitt i Krapis park. För matlagning

och middag bokas hela huset. I Hella

finns arbetsutrymmen för 8–20 ”kockar”

som tillsammans med vår restaurangkock

tillagar en middag åt sig själva. Middagen

avnjuts i Hellas trivsamma matsal.

Krapi on puolen tunnin ajomatkan

päässä Helsingistä keskellä vanhaa,

arvostettua kulttuurimaisemaa Tuusulassa.

Krapi käsittää hotellin, ravintoloita, savusaunan

Tuusulanjärven rannalla sekä puiston

kesäteattereineen.

Krapin nimi mainitaan Tuusulan kartoissa jo

1600-luvulla. Nyt Krapi tarjoaa kattavia majoitus-,

kokoontumis- ja ravintolapalveluita.

Vanhaan navettaan rakennetussa hotelli

Krapissa on 2 superior ja 24 standard

huonetta, jotka kaikki ovat sisustettu tyylikkäästi

ja lämpimin värein. Hotellissa on

aulabaari, asiakassauna ja kaksi kokoustilaa.

Krapin tyylikkäät ja persoonalliset kokoontumistilat

tarjoavat toimivat puitteet

pienryhmästä aina 60 hengen tilaisuuksiin.

Ravintola Krapihovissa tarjoillaan vuodenaikojen

mukaisia suomalaisia herkkuja

vuosisataisessa huvilamiljöössä. Ravintola

Mankeli puiston laidalla on kesäinen keidas

ohikulkijoille ja kesäteatterissa kävijöille.

Muina vuodenaikoina ravintola Mankeli

pal-velee miellyttävänä ympäristönä juhlille

ja muille tapahtumille.

Krapin Ohjelmakeittiö Hella sijaitsee keskellä

Krapin puistoa Ali-Tuvassa. Hellassa

on työtilat 8–20 ”kokille” ja illallinen nautitaan

Hellan viihtyisässä ruokailutilassa.

A 30-minute drive from Helsinki,

Krapi Estate is located right in the

middle of an old and prestigious cultural

environment in Tuusula. The estate has a

hotel, restaurants, a chimneyless smoke

sauna by the shore of Lake Tuusulanjärvi

and a park with a summer theatre.

Krapi has a long tradition. The name of

the estate was shown on maps of Tuusula

as early as in the 17th century.

The former barn has been converted to

house tastefully decorated hotel rooms in

warm colours, a lounge and meeting rooms.

Restaurant Krapihovi serves seasonal

Finnish delicacies in a century-old villa

milieu. Restaurant Mankeli by the park is a

summer oasis for passers-by and summer

theatre visitors. At other times of the year,

Restaurant Mankeli provides a pleasant

setting for parties and other events.

Krapi’s Programme Kitchen Hella is located

in the middle of the Krapi Park in Ali-Tupa.

The whole house is reserved for cooking

and dinner. Hella has working space

for 8–20 “chefs” who prepare a dinner for

themselves together with our resident chef.

The prepared dinner can then be

enjoyed in the comfortable

dinner setting of Hella.

83


Konferens: 4 rum, 40-250 gäster

Restaurang: 250 + tre salar med plats

för 40-100 gäster.

Pia Relanto

Kankas Gård

(GPS Lat: 60.55855, Long: 22.09505)

Kankaistentie 57, 212 50 Masku, Finland.

Phone: +358 400 104 309

E-mail: pia.relanto@kankas.fi

Website: www.kankas.fi

www.facebook.com/kankaistenkartano

Kokoustilat: 4 tilaa, 40–250 hengelle

Ravintola: 250 vieraalle + kolme salia

40–100 hengelle.

Pia Relanto.

Conferences: 4 rooms for 40 to 250 participants

Restaurant: Seats 250 people + 3 dining rooms

for seating 40 to 100 guests.

Pia Relanto


4. KANKAS GÅRD/ KANKAISTEN KARTANO Masku

Kankas gård som ligger 16 km

från Åbo är en av de få bevarade

medeltida herrgårdar som byggts av den

högre adeln. Huvudbyggnaden är en av

de äldsta stenslott som varit bebott från

medeltiden fram till våra dagar. Stenbyggnaden

uppfördes av Henrik Klasson

Horn i mitten av 1500-talet. Västra annexbyggnaden

på slottsgården är en historisk

byggnad som har restaurerats till en

vacker helhet som passar såväl för möte

som fest för 40 personer. Östra annexet är

som ett litet dockhus efter renoveringen.

I denna byggnad kan man bland annat ta

del av herrgårdens historia

Förutom huvudbyggnaden i sten finns det

ett antal andra byggnader som ”bränneriet”

och gårdens forna mejeri, arbetarbostäder,

växthus och stall. I parken växer

idag barr-, löv- och fruktträd av olika slag.

Grupperingar av olika perenner erbjuder

dessutom blomsterprakt året om.

År 1838 uppfördes ladugården. Den är

renoverad och hyrs ut för konferenser,

fester och evenemang.

Kankaisten kartano on yksi harvoista

aatelin rakennuttamista keskiaikaisista

kartanoista ja kuuluu maamme

vanhimpiin ki- virakennuksiin, joka on

ollut asuttuna keskiajalta nykypäiviin

saakka. Asuinrakennuksen on rakentanut

Henrik Klaunpoika Horn 1500-luvun

puolivälissä. Kolmikerroksinen rapattu

linna on muodoltaan lähes kuutiomainen

ja sitä kattaa jyrkähkö telt- takatto.

Linna korjattiin 1750-luvulla, jolloin

mm. kolmas ker- ros purettiin ja julkisivu

sai symmetrisen ulkonäkönsä. Kolmas

kerros jälleenrakennettiin vuonna 1935

silloisen omistajan Claes Fredrik Aminoffin

toimeksiannosta. Linna on vuodesta

1992 ollut Åbo Akademin säätiön omistuksessa.

Navetta on rakennettu vuonna 1838 Carl

Sabel Florus Tollin aikana. Arkkitehtitoimisto

Siggen johdolla navetta on peruskor-

jattu vuonna 2010. Navettaa vuokrataan

juhla- ja konferenssi- tarkoituksiin.

Isoon saliin, joka on kooltaan 400 m2,

mahtuu 250 henkilöä (istumapaikkoja) ja

muihin tiloihin n. 50–100 henkilöä.

Läntinen ja itäinen siipirakennus on kunnostettu

vuonna 2012. Toisessa siipirakennuksessa

on hurmaava sali kokouksiin

tai juhliin ja toisessa on kesäkahvila

sekä näyttelytila.

Kankas Gård, situated in Masku,

just is one of the few country

manors built by the Finnish High Nobility

that remains in the country today. The

main building is one of the oldest stone

manor houses to be occupied since the

Middle Ages. The stone building was

constructed by Henrik Klasson Horn in

the mid-16th century.

In addition to the main building, the

property features a number of buildings,

a distillery and the former diary, housing

for staff and a greenhouse.

Today, different types of conifers, grow in

the park. A floral splendour is guaranteed

most of the year, thanks to groups of

planted perennials.

The barn, built in 1838, has recently been

renovated and can now be rented for

conferences, and events.

85


Ahlströmin Ruukit

(GPS Lat: 61.110991, Long:22.163286)

Sepäntie 3 27500 Kauttua, Finland

Phone: +358-505 183 680

E-mail: ruukit@a-ahlstrom.fi

Website: www.ahlstrominruukit.fi

Boende: 24 rum

Konferenslokaler: 6 rum för 2-100 gäster

Restaurang: rymmer upp till 210 gäster

Ägare: A. Ahlström Kiinteistöt Oy

Manager: Riitta Kilo

Kökschef: Jukka Luojukoski, Maître Rôtisseur,

Cordon Bleu

Övrig information: Terrasshuset är ritat av Alvar

Aalto. Festlokalerna i trevåningshuset är idealiska

för bröllop, födelsedagsfester och andra minnesvärda

händelser. Bastu vid sjön.

Majoitustilat: 24 huonetta

Kokoustilat: 6 huonetta 2–100 hengelle

Ravintola: 210 asiakaspaikkaa

Omistaja: A. Ahlström Kiinteistöt Oy

Liiketoimintajohtaja: Riitta Kilo

Keittiömestari: Jukka Luojukoski, Maître Rôtisseur,

Cordon Bleu

Muuta: Alvar Aallon suunnittelema Terassitalo.

Kolmikerroksinen Klubitalo tanssisaleineen on

ihanteellinen paikka häiden, syntymäpäiväjuhlien ja

muiden ikimuistoisten tapahtumien järjestämiseen.

Sauna järven rannalla.

Accommodation: 24 rooms

Conference facilities: 6 rooms for 2-100 guests

Restaurant: seats up to 210 guests

Manager name: Riitta Kilo

Master Chef: Jukka Luojukoski, Maître Rôtisseur,

Cordon Bleu

Other information: The Terraced House is designed

by Alvar Aalto. The three-storey Club house ballrooms

are ideal for weddings, birthday parties and other

unforgettable events. Sauna by the lake.


5. AHLSTRÖMIN RUUKIT Kauttua

Ahlströms bruk i Kauttua ligger i en

vacker miljö längs Eura å. Bruksområdet

erbjuder alla besökare något att se

och göra. De nyrenoverade inkvarteringsutrymmena

i Kauttua Klubi samt gästhusen

Villa Aalto och Varkaudenmäki finns

tillgängliga för övernattningsgäster.

De naturområden som omger bruket erbjuder

våra köksmästare fantastiska råvaror

att arbeta med. En viktig råvara är

älg- och hjortkött från de egna skogarna.

Chaîne de Rôtisseurs Finlande – Paistinkääntäjät

rf har tilldelat A. Ahlströms

Noormarkun Klubi Rôtisseurs-skölden.

Halvdunklet i Kellaribaari passar perfekt

för mindre sällskap. Sommartid öppnar

den charmiga uteserveringen sina dörrar

mot det vackra naturlandskapet.

Genom guidade turer kan gästerna bekanta

sig med bruksområdets historia och

intressant arkitektur. Inom bruksområdet

finns bland annat Terrasshuset som ritats

av Alvar Aalto.

Från vår naturservice går det att för grupper

boka bl.a. natur- och fågelexkursioner

under ledning av en kunnig guide.

På bruksområdet finns också två bastur

varav en vid sjön till gästernas förfogande.

Ahlströmin ruukki Kauttualla sijaitsee

kauniissa miljöössä Eurajoen

varrella. Ruukkialue tarjoaa nähtävää ja

koettavaa kaikille kävijöille. Kauttuan Klubin

uudistetut majoitustilat sekä vierastalot

Villa Aalto ja Varkaudenmäki, tarjoavat

vieraanvaraisuutensa yöpyjien käyttöön.

Ruukkialuetta ympäröivät luontoalueet

tarjoavat herkullisia raaka-aineita keittiömestareidemme

jalostettaviksi. Pääraaka-aineena

käytetään omien metsien hirven

ja peuran lihaa. Chaîne de Rôtisseurs

Finlande – Paistinkääntäjät ry on myöntänyt

Rôtisseurs-kilvet A. Ahlströmin Kauttuan

Klubille. Viihtyisän kellariravintolan

voi varata myös yksityiskäyttöön. Kesällä

viehättävä terassi avaa ovensa kauniiseen

luontomaisemaan.

Opaskierrokset vievät läpi alueen historian

ja mielenkiintoisen historian muun muassa

Alvar Aallon suunnittelemalle Terassitalolle.

Luontopalvelumme tarjoaa vieraillemme

monenlaista ajanvietettä, kuten kalastusja

metsästystapahtumia. Alueella on kaksi

saunaa, mukaan lukien turvekattoinen

sauna järven rannalla.

The Ahlström historical industrial

area in Kauttua is situated in

a beautiful milieu along the Eura River.

The area offers all visitors an abundance

of sights to see and experience. The refurbished

rooms at the Kauttua Club and

the Villa Aalto and Varkaudenmäki guest

houses put their hospitality at the disposal

of their guests.

The nature surrounding the area provides

our chefs with delicious ingredients

to work with. The pièce de résistance is

venison from our own forests. The Chaîne

de Rôtisseurs Finlande (Paistinkääntäjät ry)

has awarded the A. Ahlström Kauttua Club

with the Rôtisseurs plaque. The softly lit

Cellar Bar provides a perfect setting for

entertaining a small group of guests or

friends. In the summer, the attractive terrace

opens its doors to let guests enjoy the

outdoor air in the natural surroundings.

The guided tours take you through the

history and and interesting architecture

of the area, home to, among others, the

Terraced House designed by Alvar Aalto.

Our Nature Services provide guests with

different activities i.e. fishing and

hunting events. The area has

two saunas, including a

peat-roofed sauna

by the lake.

87


Ahlströmin Ruukit

(GPS Lat: 61.592343, Long: 21.876376)

Laviantie 14, 29600 Noormarkku, Finland

Phone: +358-50518 3677

E-mail: ruukit@a-ahlstrom.fi

Website: www.ahlstrominruukit.fi

Logi: 25 rum

Konferens: 7 rum för 2-100 gäster

Restaurang: 220 gäster.

Ägare: A. Ahlström Kiinteistöt Oy

Manager: Riitta Kilo

Kökschef: Jukka Luojukoski, Maître Rôtisseur,

Cordon Bleu

Övrigt: Jakt och fiskepaket. Noormarkku Club

med sin gustavianska inredning är en idealisk

plats för bröllop, födelsedagar med mera.

Majoitustilat: 25 huonetta

Kokoustilat: 7 huonetta 2-100 hengelle

Ravintola: 220 paikkaa

Omistaja: A. Ahlström Kiinteistöt Oy

Liiketoimintajohtaja: Riitta Kilo

Keittiömestari: Jukka Luojukoski, Maître

Rôtisseur, Cordon Bleu

Muuta: Kustavilaistyylinen klubi on erinomainen

tila häiden, syntymäpäiväjuhlien tai kulttuuritapahtumien

järjestämiseen. Täyden palvelun

kalastuspaketteja, metsästystapahtumia.

Accommodation: 25 rooms

Conference facilities: 7 rooms for 2-100 guests

Restaurant: seats up to 220 guests

Owned by: A. Ahlström Kiinteistöt Oy

Manager name: Riitta Kilo

Master Chef: Jukka Luojukoski, Maître Rôtisseur,

Cordon Bleu

Other information: The Gustavian-style Club is an

ideal venue for weddings, birthday parties or cultural

events. Full-service fishing packages, hunting events.


6. AHLSTRÖMIN RUUKIT Noormarkku

I Ahlströms bruksområde i Norrmark,

Björneborg, finns det gott om

inkvarteringsmöjligheter. Vainiola, som

ligger designentusiasten varmt om hjärtat,

utstrålar fortfarande den anda som

Alvar Aalto gav huset 1942. Gästhusets

rum är inredda med möbler från Artek.

För den som uppskattar lyx finns dessutom

Liiteri-sviten med bastu. De stämningsfulla

gästhusen Sahala och Kultala

står till gästernas förfogande mitt i bruket,

nära Noormarkun Klubi där bruksområdets

restaurang finns. Gästhuset Vainiola,

Sahala och Kultala kan man också hyra

för privat bruk.

De naturområden som omger bruket erbjuder

våra köksmästare fantastiska råvaror

att arbeta med. En viktig råvara är

älg- och hjortkött från de egna skogarna.

Chaîne de Rôtisseurs Finlande – Paistinkääntäjät

rf har tilldelat A. Ahlströms

Noormarkun Klubi Rôtisseurs-skölden.

De kompromisslöst lagade måltiderna

avnjuts med ett högklassigt vin i gott

sällskap.

Det världsberömda arkitektoniska mästerverket

Villa Mairea som ligger inom

Norrmarks bruksområde är ett av arkitekten

Alvar Aaltos mest kända verk. Villa

Mairea kan man bekanta sig med på guidade

turer året runt.

Ahlströmin ruukkialueella Porin

Noormarkussa, on runsaasti majoitustilaa.

Design-intoilijan sydäntä lämmittävä

Vainiola huokuu edelleen Alvar

Aallon taloon vuonna 1942 suunnittelemaa

henkeä. Vierastalon huoneet on

sisustettu Artekin kalusteilla. Ylellisyyttä

arvostaville on lisäksi tarjolla saunallinen

Liiteri-sviitti. Tunnelmalliset Vierastalot

Sahala ja Kultala palvelevat majoittujia

ruukin sydämessä, lähellä Noormarkun

Klubia, jossa sijaitsee ruukkialueen ravintola.

Vainiola, Sahala ja Kultala vieras

talot voidaan varata yksinomaanyksityistilaisuuksiin.

Ruukkialuetta ympäröivät luontoalueet

tarjoavat herkullisia raaka-aineita keittiömestareidemme

jalostettaviksi. Pääraaka-aineena

käytetään omien metsien hirven

ja peuran lihaa. Chaîne de Rôtisseurs

Finlande – Paistinkääntäjät ry on myöntänyt

Rôtisseurs-kilvet A. Ahlströmin Noormarkun

Klubille. Tinkimättömyydellä

valmistetut ateriat nautitaan laadukkaan

viinin kera, hyvässä seurassa.

Noormarkun ruukin alueella sijaitseva

maailmankuulu arkkitehtuurin taidonnäyte

Villa Mairea on yksi arkkitehti Alvar

Aallon tunnetuimmista töistä. Villa Maireaan

on mahdollista tutustua opastetuilla

kierroksilla ympäri vuoden.

The Ahlström historical industrial

area in Noormarkku, Pori, offers

plenty of options for accommodation.

Vainiola–sure to warm the heart of all

design enthusiasts–still radiates the spirit

given to the building by its architect Alvar

Aalto in 1942. The rooms in the guest

house are furnished with Artek furniture.

Those who value privacy, can also choose

to stay in the Liiteri suite, which has its

own sauna. The cosy Sahala and Kultala

guest houses accommodate guests at the

heart of the area, near the Noormarkku

Club, the location of the area’s restaurant.

The Vainiola, Sahala and Kultala guest

houses may also be reserved exclusively

for private occasions.

The nature surrounding the area provides

our chefs with delicious ingredients to

work with. The pièce de résistance is venison

from our own forests. The Chaîne de

Rôtisseurs Finlande (Paistinkääntäjät ry)

has awarded the A. Ahlström Noormarkku

Club with the Rôtisseurs plaque.

The world renowned architectural masterpiece

Villa Mairea – one of the most wellknown

works of Alvar Aalto

– is located in the area.

Guided tours to Villa Mairea

are arranged throughout

the year.

89


Hotel Iso-Syöte & Safaris

(GPS Lat: 65.62388, Long: 27.60934)

Isosyötteentie 246, 932 80 Syöte, Finland.

Phone: +358 201 476 400

E-mail: reception@isosyote.fi

Website: www.experience-isosyote.fi

Logi: 30 rum och en stor två-vånings svit med

jacuzzi och med väggar och tak av glas.

Konferens: 6 rum med 6/8/8/18/26/100 gäster

Restaurang: 150 gäster

Ägare: Juha Kuukasjärvi

Kökschef: Arto Posio

Övrigt: Wellness and safari program året runt.

Isbastu, Golf 30 km, Tågstation 140 km,

Flygplats: Kuusamo 90 km, Oulu 140 km och

160 km till Rovaniemi.

Majoitustilat: 30 huonetta ja yksi suuri

kaksikerroksinen sviitti, jossa poreallas sekä

lasiseinät ja -katto.

Kokoustilat: 6 huonetta 6/8/8/18/26/100 hengelle

Ravintola: 150 paikkaa

Omistaja: Juha Kuukasjärvi

Keittiömestari: Arto Posio

Muuta: Hyvinvointi- ja safariohjelmia vuoden ympäri.

Jääsauna, Golfkentälle 30 km, rautatieasemalle 140

km, lentokentät: 90 km Kuusamoon, 140 km Ouluun

ja 160 km Rovaniemelle.

Accommodation: 30 rooms and a spacious 2 floor

suite with jacuzzi and walls and roof made of glass.

Conference facilities: 6 rooms seating

6/8/8/18/26/100 participants

Restaurant: 150 guests

Owned by: Juha Kuukasjärvi

Master Chef: Arto Posio

Other information: Wellness and safari programmes

all year round. Ice-sauna. Golf 30 km, Train 140 km,

Airport: 90 km to the city of Kuusamo, 140 km to the

city of Oulu and 160 km to the city of Rovaniemi.


7. HOTEL ISO-SYÖTE & SAFARIS Syöte, Lappi

Hotel Iso-Syöte är inte bara ett hotell,

utan även ett Safarihotell, vid

den södra gränsen av finska Lappland. På

grund av dess unika läge garanteras alla

besökare en upplevelse utöver det vanliga.

Genom hotellets höga placering finns

en vidunderlig panoramautsikt över omgivande

skogar, sjöar och naturområden.

Välkommen in i Panoramarestaurangen.

Här är både maten och utsikten inbjudande.

Medan du njuter av din måltid kan du

beundra den hänförande utsikten. Husets

kock Arto Posio har specialiserat sig på

lokala delikatesser. Dessutom erbjuder

restaurangen ett brett sortiment av smakfulla

viner.

Det finns 30 hotellrum. De flesta med

underbar utsikt över omgivande skog

och dalar. Alla rum är renoverade till hög

komfort. Slappna av i vår relaxavdelning

med bastu, isbastu och utomhus finns

sköna bubbelbad med fantastisk utsikt.

Hotelli Iso-Syöte ei ole vain tavallinen

hotelli. Se on safari-hotelli

Suomessa Lapin etelärajalla. Ainutlaatuisen

sijainnin ansiosta kaikille vieraille

on luvassa verraton elämys. Hotelli on

korkealla tunturissa, ja hotellilta on laaja

panoraa-manäköala ympäröiviin metsiin,

järville ja luontoon.

Tervetuloa Panoraama-ravintolaan. Tässä

ravintolassa sekä ruoka että näköala ovat

houkuttelevia. Ateriasta nauttiessasi voit

ihailla myös lumoavaa näkymää. Talon

kokki Arto Posio on erikoistunut paikallisiin

herkkuihin. Tarjolla on myös kattava

valikoima erinomaisia viinejä.

Hotellissa on 30 huonetta. Useimmista

huoneista on upea näkymä ympäristön

metsiin ja laaksoihin. Kaikki huoneet on

kunnostettu erittäin mukaviksi. Rentoudu

rentoutusosastollamme, jossa on sauna,

jääsauna ja ulkona on hellivä poreamme,

josta avautuvat upeat näkymät.

Hotel Iso-Syöte is not just a hotel,

but also a Safari-hotel, a special

place on the southern border of Finnish

Lapland. Due to its unique location it

guarantees all its visitors a joyful holiday

experience. Situated on the top of the

hill there is in all directions a panoramic

view over the surrounding forests, lakes

and nature areas.

Welcome in to the panorama restaurant

where both the food and the view is excellent.

While enjoying your meal you

can admire the breath taking view from

the hilltop to all directions over the surrounding

forests and valleys. The house

chef Arto Posio is specialized in local delicacies.

And to complete your diner there

is a wide range of rich and tasteful wines.

There are 30 hotel rooms most with excellent

view over the surrounding forest

and valleys. All hotel rooms are renewed

and renovated to raise your comfort! Relax

and enjoy spacious saunas, an ice sauna,

or a hot outside bubbling jacuzzi with

stunning views.

91


Book your reservation at

www.petithotel.se


www.petithotel.se

Boka via vår hemsida

eller på facebook

Utvecklingen går vidare. För att

underlätta din reseplanering och

bokning av hotell kan du nu boka på vår

hemsida och på Facebook. Använder du

smartphone kan du använda QR-koderna

på respektive hotellsida för att länkas

direkt till deras sida.

Aktivitetskalender

Missa inte alla roliga saker som händer

där ni ska bo. Vi samlar musikevent, utställningar,

tävlingar, marknader med

mera i vår aktivitetskalender på hemsidan.

Tee varaus kotisivujemme

tai Facebookin kautta

Kehitys etenee. Varauksia voi tehdä

kotisivuiltamme ja Facebookista,

mikä helpottaa matkan suunnittelua

ja hotellivarausten tekemistä. Sivuilla on

hotellien kuvauksia, vinkkejä, tarjouksia

sekä karttoja ja ajoohjeita avuksi reittien

ja kohteiden löytämiseen.

Tapahtumakalenteri

Ottakaa ilo irti kaikesta hauskasta, mitä

majapaikkanne lähellä tapahtuu. Kokoamme

kotisivujemme tapahtumakalenteriin

tietoja muun muassa musiikkitapahtumista,

näyttelyistä, kilpailuista ja

markkinoista.

Book on our website

or on Facebook

Development moves forward. To

facilitate your travel planning and

hotel reservations a website and a facebooksite

have been created that provides

offers, ideas and experinces to help plan

and book your trip. With a smartphone

you can use the QR-code on each page to

be linked to the hotel.

Calendar of activities

Don’t miss all the fun activities and

events where you are staying. We enter

music events, exhibitions,

contests, markets and other

activities in the calendar

on our website.

93


Petit Conference


Skräddarsy din

konferens

Välj ett Petit Hotel i avstressande

och annorlunda miljö. Det känns

mer privat. Skräddarsy dina aktiviteter

och fokusera på god mat. En helhetsupplevelse

som sätter guldkant på

konferensen och blir ett positivt minne.

Byt miljö till konferensen

Räätälöity

kokouspaketti

Valitse rentouttavassa ja erilaisessa

ympäristössä oleva Petit Hotel.

Se tarjoaa enemmän yksityisyyttä.

Valikoi aktiviteetteja ja keskity hyvään

ruokaan. Räätälöi kokonaiselämys, joka

tekee kokouksesta mukavamman ja luo

mieluisan muiston.

Muuttaa ympäristöä

konferenssiin

Customize your

conference

Choose a Petit Hotel in a relaxing

and special environment. It will

feel more private and secluded. You can

choose the activities you want to do

and focus on enjoying some great food.

You get a complete experience that will

make your conference extra special and

memorable.

Make a change for

the conference

95


Petit Konferens

Några hotell passar för mycket

små konferenser och några för litet

större. Gemensamt för dem alla är att

konferenslokalen håller bra och modern

standard, precis vad du förväntar dig av

ett bra konferenshotell.

Däremot är ”allt det andra” något helt

oväntat. Känslan, upplevelsen och kulturen,

sätter glada spår i själen och gör

resultatet av konferensen synnerligen

värdefull.

Var ensamma! Hyr hela hotellet

Petit Hotel lämpar sig för små och medelstora

konferenser. Hotellen är relativt

små. Därför kan ni i styrelsen, ledningsgruppen,

verkställande utskottet eller

vad det nu är för grupp, vara ensamma

på hotellet. Ni vet att säkerheten är hög,

integriteten och anonymiteten likaså.

Ingen hör, ingen ser. Detta gör också att

målet med mötet, att till exempel komma

närmare varandra och att kunna prata öppet

och hålla ihop gruppen är enklare att

uppnå.

Petit Konferenssi

Osa hotelleistamme soveltuu hyvin

pienten kokousten pitämiseen

ja jotkut taas hieman suurempien konferenssien

pitämiseen. Yhteistä kaikille

on kokoustilojen hyvä ja uudenaikainen

taso, aivan kuten hyvältä konferenssihotellilta

voi odottaakin.

Kaikki muu onkin sen sijaan jotain aivan

odottamatonta. Tunne, kokemus ja kulttuuri

jättävät ilon jälkiä sieluun ja tekevät

myös kokouksesta erityisen tuloksellisen.

Koko hotelli omaan käyttöön

Petit Hotel soveltuu pienten ja keskisuurten

kokousten pitopaikaksi. Hotellit

ovat suhteellisen pieniä. Toisaalta juuri

pienen koon ansiosta voitte vuokrata

koko hotellin hallituksen, johtoryhmän,

valiokunnan tai muun ryhmän käyttöön.

Voitte olla varmoja myös turvallisuuden,

luottamuksellisuuden ja nimettömyyden

korkeasta tasosta. Kukaan ei kuule eikä

näe teitä, jollette halua. Tämän ansiosta

myös kokouksen tavoite, esimerkiksi

yhteishengen parantaminen, avoimesti

puhuminen ja ryhmän koossa pitäminen,

voidaan saavuttaa.

Petit Conference

Some Petit Hotels are suitable for

small conferences and others for

somewhat larger ones. All of our hotels

have conference facilities that maintain

modern and high standards, which is exactly

what you expect of a good conference

hotel.

The rest of what they have to offer is

something else again. The feeling, the

experience and the culture are the things

that leave a deep and lasting impression

of a conference and make it particularly

rewarding.

Be alone! Hire the entire hotel.

Petit Hotels are just perfect for small and

medium-sized conferences. Precisely because

they are small. Your board, management

team, executive committee or

any type of group can have a hotel for

their exclusive use. You can also be assured

that there will be a high level of

security, integrity and anonymity. No one

can hear or see. This also means that the

purpose of a meeting, such as getting to

know each other better and being able to

talk freely, is more likely to be achieved

at a small exclusive venue, compared to

a meeting at a larger, more open hotel.


Och så maten förstås!

Det är naturligtvis en rejäl anledning

till att lägga konferensen på ett Petit

Hotel. De är ju de små hotellen med

de stora köken och det bevisas alla dagar

när ni sätter er till bords. Högklassiga

råvaror och duktiga köksmästare ser till

att bara det bästa är gott nog. Här kan ni

också skapa nya energier genom att laga

middagen tillsammans med kollegor och

hotellens kunniga kockar.

Prisvärt!

I Petit Hotel arbetar ägarna själva i sina hotell.

Ibland i köket, ibland framför datorn

och ibland skottandes snö. Här finns en

liten serviceminded grupp som fixar allt.

Det gör också att overheadkostnaderna

blir låga - med andra ord blir offerten på

den blivande konferensen lika smaklig

som de kommande middagarna.

Herkullista ruokaa

Herkullinen ruoka on tietenkin

yksi tärkeistä syistä järjestää kokous

juuri Petit Hotel -hotellissa. Ne ovat

pieniä hotelleja, joissa on suuri keittiö,

ja se näkyy jokaisella aterialla. Laadukkaat

raaka-aineet ja taitavat keittiömestarit

takaavat, että vain paras on tarpeeksi

hyvää. Täällä voitte myös luoda uutta

energiaa valmistamalla illallisen yhdessä

työtovereiden ja hotellin taitavien kokkien

kanssa.

Edullisuus

Petit Hotel -hotelleissa omistajat työskentelevät

itse hotellissaan. Heidät voi

löytää keittiöstä, tietokoneen äärestä tai

lunta luomasta. Pieni, palvelualtis ryhmä

hoitaa kaiken. Tämän ansiosta myös

yleiskustannukset ovat pienet – toisin

sanoen tarjous tulevasta kokouksesta on

varmasti yhtä herkullinen kuin hotelleissa

tarjottavat illalliset.

And the food of course!

This is one of the best reasons to

have your conference in a Petit Hotel

– the small hotels with great kitchens.

They prove this every time you sit down

to eat. Top-class raw ingredients and

skilled chefs make sure that only the best

will do. Here you can get new energy by

preparing a dinner with your colleagues

and the hotel’s skilled chefs.

For a reasonable price!

The owners of Petit Hotels work in their

own hotels – they can be cooking or

washing up in the kitchen, for example,

working at the computer, or maybe even

shovelling snow. There is no large staff

or a lot of overhead. Instead, a serviceminded

group manages everything.

Administrative costs are therefore low,

meaning that the estimate you receive for

your next conference will be in the same

good taste as the meals you will enjoy.

97


Samla poäng i Petit Hotels

bonusprogram Petit Points!

De flesta Petit Hotel finns på landsbygden

i lugna och vackra omgivningar.

Rena sjöar, älvar, skogar såväl som

närbelägna golfbanor och kulturella upplevelser.

Med bekväma rum och fokus på det

goda köket, ofta baserat på lokala, ekologiska

råvaror erbjuder hotellen njutning för

både kropp och själ.

Här samlar du enkelt poäng som byts ut

mot övernattningar på Petit Hotels medlemshotell

i Sverige och i Finland och på

Petit Hotels samarbetspartners i Europa.

För varje 100 kronor som du spenderar på

övernattning med frukost på ett Petit Hotel

får du 3 poäng insatta på ditt personliga

Petit Points-konto.

Som medlem får du också:

• Uppgradering av rum på hotellet vid tillgänglighet.

• Tidigare in- och senare utcheckning om

det är möjligt.

• Exklusiva erbjudanden från Petit Hotellen

riktade enbart till medlemmar i Petit Points.

• Bättre service redan från start då din profil

med särskilda behov och önskemål finns

tillgänglig för hotellet.

När du samlat minst 800 poäng kan du

byta ut dem mot frinätter. Och då väljer

du bland 180 hotell i Sverige, Finland och

Tyskland.

Kerää pisteitä Petit Hotelin

Petit Points -bonusohjelmassa

Useimmat Petit Hotel -hotellit ovat

maaseudulla rauhallisessa ja kauniissa

ympäristössä. Niiden lähellä on puhtaita

järviä, jokia ja metsiä sekä golfkenttiä ja

kulttuuritarjontaa. Näissä hotelleissa painotetaan

huoneiden mukavuutta ja hyvää

keittiötä, joka usein perustuu paikallisiin,

luonnonmukaisesti tuotettuihin raaka-aineisiin.

Niinpä nämä hotellit tarjoavat nautintoa

sekä keholle että mielelle.

Jäsenohjelmassa voit kerätä helposti pisteitä,

jotka vaihdetaan yöpymisiksi Petit Hotelin

jäsenhotelleissa Ruotsissa ja Suomessa sekä

Petit Hotelin yhteistyökumppaneiden hotelleissa

muualla Euroopassa.

Jokaisesta 10 eurosta, jonka käytät aamiaisen

sisältävään yöpymiseen Petit Hotel -hotellissa,

saat 3 pistettä henkilökohtaiselle Petit

Points -tilillesi.

Jäsenenä saat myös:

• paremman huoneen hotellin varaustilanteen

mukaan.

• aikaisemman sisään- ja myöhäisemmän

uloskirjautumisen, jos se on mahdollista.

• ainutlaatuisia, vain Petit Points -ohjelman

jäsenille suunnattuja tarjouksia Petit Hotel

-hotelleilta.

• parempaa palvelua alusta asti, koska profiilisi

erityistarpeineen ja -toiveineen on hotellin

tiedossa.

Kun olet kerännyt vähintään 800 pistettä, voit

vaihtaa pisteet ilmaisyöksi. Valittavissa on 180

hotellia Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa.

Collect points in Petit Hotel’s

Petit Points rewards programme!

Most Petit Hotels are located in the

countryside in beautiful, peaceful

surroundings with crystal-clear lakes,

rivers and forests, as well as nearby golf

courses and cultural events. With comfortable

rooms and a focus on delicious

cuisine, often based on locally grown organic

ingredients, our hotels offer you an

enjoyable time for body and soul.

By staying at our hotels, you easily collect

points that you can exchange for stays at

Petit Hotel member hotels in Sweden and

Finland, or at the hotels of Petit Hotel’s

partners in Europe.

For every SEK 100 you spend for an overnight

stay with breakfast at a Petit Hotel,

you earn 3 points that are deposited in

your personal Petit Hotel account.

As a member, you also benefit from:

• Room upgrades at hotels, based on

availability.

• Early check-ins and late check-outs

when possible.

• Exclusive offers from Petit Hotels that

are only offered to Petit Points members.

• Better service right from the start since

your profile. along with your personal requests

and needs, is available to the hotel.

When you collect at least 800 points, you

can exchange them for free stays. And you

can choose among 180 hotels in Sweden,

Finland and Germany.


■ Man/Mies

■ Kvinna/Nainen

MEDLEMSANSÖKAN/JÄSENHAKEMUS

DE SMÅ HOTELLEN MED DE STORA KÖKEN / PIENIÄ HOTELLEJA, JOISSA ON SUURI KEITTIÖ

Anmäl ditt medlemskap i Petit Hotel Petit Points här/Ilmoittaudu Petit Hotelin Petit Points -jäsenohjelmaan tässä

Tilltalsnamn*/Puhuttelunimi* ...........................................................................................................................................................................

Efternamn*/Sukunimi*. ......................................................................................................................................................................................

Gata/PL/BOX*/Lähiosoite/PL/BOX* ..................................................................................................................................................................

Postnummer* /Postinumero*..............................................................................................................................................................................

Postadress/Postitoimipaikka*............................................................................................................................................................................

Stad*/Maa* ..........................................................................................................................................................................................................

Tel.nr*/Puh.nro* .................................................................................................................................................................................................

Mobil /Matkapuh................................................................................................................................................................................................

Email*/Sähköposti .......................................................................................@....................................................................................................

*Obligatoriska uppgifter/*Pakollinen tieto

■ Jag är intresserad av att få Petit Hotels nyhetsbrev Piccolo och annan information och erbjudanden från Petit Hotel och dess

anslutna medlemmar och samarbetspartners. Jag kan närsomhelst be om att denna information skall upphöra.

Haluan saada Petit Hotelin Piccolo-uutiskirjeen ja muita tietoja ja tarjouksia Petit Hotelilta ja sen jäsenhotelleilta ja yhteistyökumppaneilta.

Voin milloin tahansa pyytää, että nämä tiedot poistetaan.

Vilken typ av hotellvistelse är du mest intresserad av / Millaisesta hotellikäynnistä olet kiinnostunut eniten:

■ Gourmet vistelser/Gourmet-matkat ■ Kultur upplevelser/Kulttuurielämykset ■ Rundturer /Kiertomatkat

■ Weekends/ Viikonloppumatkat ■ Vistelse med familj och barn ■ Golf

■ Natur och aktiviteter/Luonto ja aktiviteetit ■ Må bra och bara vara/Hyvinvointi ja oleskelu ■ Spa/Kylpylä

Övrigt/ Muuta..................................................................................................................................................

Vilka är dina behov och önskemål / Millaisia tarpeita ja toiveita sinulla on?

■ Internettillgång /Internet-yhteys ■ Allergirum/Allergiahuone ■ Handikappanpassat /Invalidihuone

■ Husdjur/Lemmikki ■ Vegetarisk kost/Kasvisruokavalio

■ Annat/Muuta..............................................................................................................................................

■ Jag vill bli medlem i Petit Hotel Petit Points. Jag har tagit del av och accepterar de allmänna regler som medlemskapet innebär.

Inom ca 2 veckor registreras mitt medlemskap och jag får ett personligt medlemskort och ett Petit Point konto på www.petithotel.se.

■ Haluan jäseneksi Petit Hotelin Petit Points -ohjelmaan. Olen lukenut yleiset jäsenyyteen liittyvät säännöt ja hyväksyn ne. Jäsenyyteni

rekisteröidään noin 2 viikon kuluessa, jolloin saan henkilökohtaisen jäsenkortin ja Petit Point -tilin osoitteeseen www.petithotel.se.

Datum/Signatur/Päiväys ja allekirjoitus:.........................................................................................................................................................

Skickas till/ Lähetetään osoitteeseen: Petit Hotel, Smedbyvägen 12, 776 97 Dala Husby

(Det går också att ansöka om medlemskap på www.petithotel.se / Jäsenyyttä voi anoa myös osoitteessa www.petithotel.se)

99


Private Hotels

Europe

Via vår hemsida

www.petithotel.se kan du

ta dig vidare till Private

Hotels egen hemsida,

www.privatehotelseurope.com

Voit siirtyä verkkosivumme

www.petithotel.se kautta

Private Hotels -verkoston omalle

verkkosivulle osoitteeseen

www.privatehotelseurope.com

Our website

www.petithotel.se has a link

to the Private Hotels website:

www.privatehotelseurope.com


Private Hotels Europe

– ett nätverk med 300

familjeägda hotell

Ordet ”familjeägt” förmedlar att hotellen

drivs privat – och att du ska

känna dig som hemma fast du är borta.

Private Hotels Europe grundades 1998

och är det första samarbetsprojektet mellan

oberoende europeiska hotellgrupper

– det vill säga, privatägda hotellgrupper

som inte behöver ta hänsyn till hotellkedjornas

krav på likriktning avseende design,

service och faciliteter.

Men de har trots allt vissa saker gemensamt.

Atmosfären, servicen och engagemanget

är nyckelfaktorer på alla hotell

och värdshus – från det att du kliver över

tröskeln tills dess att du säger hej då... och

vi ses snart igen.

Dessa hotellgrupper ingår i nätverket:

• Small Danish Hotels, Danmark

• Ringhotels, Tyskland

• Naturidyll Hotels, Österrike

Petit Hotel, Sverige och Finland

Private Hotels Europe

– verkosto, joka koostuu 300

perheomisteisesta hotellista

Sana ”perheomisteinen” tarkoittaa,

että hotelli on yksityisomistuksessa

– ja että asiakas voi tuntea olonsa kotoisaksi,

vaikka onkin matkoilla. Private

Hotels Europe perustettiin vuonna 1998.

Se on ensimmäinen riippumattomien eurooppalaisten

hotelliryhmien yhteistyöhanke

– toisin sanoen yksityisomisteisten

hotelliryhmien, joiden ei tarvitse ottaa

huomioon hotelliketjujen sisustuksen,

palvelun ja tilojen yhdenmukaistamista

koskevia vaatimuksia.

Jotain yhteistä näillä hotelleilla kuitenkin

on. Tunnelman luominen, hyvä palvelu ja

työlle omistautuminen ovat erittäin tärkeitä

tekijöitä kaikissa hotelleissa ja majataloissa

– heti siitä alkaen, kun asiakas

astuu kynnyksen yli, siihen asti, kun hän

lähtee... ja palaa pian uudelleen.

Nämä hotelliryhmät kuuluvat seuraaviin

verkostoihin:

• Small Danish Hotels, Tanska

• Ringhotels, Saksa

• Naturidyll Hotels, Itävalta

Petit Hotel, Ruotsi ja Suomi

Private Hotels Europe

– a network of 300 family-run

hotels

The word ”family-run” indicates privately

operated hotels and the feeling

that you are at home away from home.

Private Hotels Europe, established in

1998, represents the first co-operation project

between independent European hotel

groups–privately owned hotel groups that

are not subject to the usual uniformity of

hotel chains with regard to design, service

and facilities.

But not everything is different – they have

many things in common. Atmosphere, service

and commitment are key factors at all

these hotels and inns – from the moment

you step inside until the moment you say

goodbye... and see you again soon.

The following hotel groups belong to

the network:

• Small Danish Hotels, Denmark

• Ringhotels, Germany

• Naturidyll Hotels, Austria

Petit Hotel, Sweden

and Finland

101


Våra Presentkort

– gåvor med guldkant

Ett presentkort från Petit Hotel

kan användas hos alla våra hotell,

slott, herrgårdar och värdshus. De

kan också användas vid ett besök hos

något av våra europeiska partnerhotell

inom Private Hotels Europe. Presentkorten

kan användas för alla typer av boende

– från wellness och gourmet till

golf och aktiv semester, från lantlig idyll

till kultur och stadsliv.

Presentkorten köps i vår webshop på hemsidan

och du betalar enkelt med ditt kort.

Lahjakorttimme

– upea lahja

Petit Hotelin lahjakortteja voi käyttää

kaikissa ketjuumme kuuluvissa

hotelleissa, linnoissa, kartanoissa ja majataloissa.

Niitä voi käyttää myös Private

Hotels Europe -verkostoon kuuluvissa eurooppalaisissa

kumppanihotelleissamme.

Lahjakorteilla voi maksaa kaikkia majoitustyyppejä

– wellness- ja gourmet-paketeista

golf- ja aktiivilomiin, maalaisidyllistä

kulttuuriin ja kaupunkielämään.

Lahjakortteja voi ostaa verkkokaupastamme

luottokortilla.

Our gift vouchers

– presents offering great value

A gift voucher from Petit Hotels can

be used at all our hotels, castles,

country manors and inns. They can also

be used to stay at one of our European

partner hotels belonging to the Private

Hotels Europe group. Gift vouchers can

be used for all types of accommodation

– for wellness visits and gourmet experiences

to golfing and active holidays; from

stays in idyllic country spots to experiencing

city living.

Gift vouchers are purchased from the

webshop on the Petit Hotels website

and you pay easily with your card.


90 inns,

hotels, castles

and manor houses

in Denmark

Tel +45 75 64 87 00 · info@smalldanishhotels.com

smalldanishhotels.com

The Naturidyll Holidays –

individual, authentic and pure.

The countryside is Naturidyll’s home in Austria & South

Tyrol. The region in which our hotels are based is not

just a beautiful backdrop, but also an important supplier

of certified quality products from local farmers. They

are all devoted to sustainability and are awarded the

Austrian Ecolabel since the relaunch in 2008.

www.naturidyll.com

On Private Hotels Europe common

website www.privatehotelseurope.com

you can see the relevant travel tips and tours

providing unforgettable experiences.

Private Hotels Europe also has its own

Facebook Page. Like, take part in

competitions and let yourself

be inspired.

103


PETIT HOTEL SWEDEN

– Small hotels with great kitchens

32

1. KARNELUND KROG & RUM s. 13

2. MARITIM KROG & HOTELL s. 15

3. KASTANJELUNDS WÄRDSHUS s. 17

4. RINGSJÖ KROG & WÄRDSHUS s. 19

5. BODELSSONS BY THE SEA s. 21

6. SPÅNGENS GÄSTGIVAREGÅRD s. 23

7. E&E STORA HOTELLET OSBY s. 25

8. BYKROGEN I ÖSTERSLÖV s. 27

9. PENSIONAT UNDER LINDEN s. 29

10. TORUPS GÄSTGIVAREGÅRD s. 31

31

11. TELEBORGS SLOTT s. 33

12. HOTELL MAGAZIN 1 s. 35

13. BJÖRKHAGA HOTELL & KONFERENS s. 37

14. HOTELL RANTEN s. 39

15. VÄDERÖARNAS VÄRDSHUS & KONFERENS s. 41

16. HENSBACKA HERRGÅRD s. 43

17. RIMFORSA STRAND s. 45

18. STEGEBORGS TRÄDGÅRDSHOTELL s. 47

19. ARKÖSUNDS HOTELL s. 49

20. HÖGBY SPA & KONFERENS s. 51

28

29

30

SUNDSVALL

21. HOTELL BLÅ BLOM s. 53

22. SAHLSTRÖMSGÅRDEN s. 55

23. RAMNÄS HOTELL & KONFERENS s.57

24. BJURFORS HOTELL & KONFERENS s. 59

25. DALA-HUSBY HOTELL & RESTAURANG s.61

26. LÅNGSHYTTANS BRUKSHOTELL s. 63

27. DALA-FLODA VÄRDSHUS s. 65

28. STORSÄTRA FJÄLLHOTELL s.67

29. BUUSTAMONS FJÄLLGÅRD s.69

30. BJÖRKUDDENS HOTELL & RESTAURANG s. 71

31. TÄRNABY FJÄLLHOTELLs. 73

32. ABISKO MOUNTAIN LODGE s. 75

15

GÖTEBORG

16

MALMÖ

10

22

27

KARLSTAD ÖREBRO 21

STOCKHOLM

14

13

11

9

6 7 8

4

3

5

1

FALUN

20

17

VÄXJÖ

26

25

24

23

GÄVLE

19

18

KARLSKRONA

12


PETIT HOTEL FINLAND

1. HOTEL BULEVARD, HANKO s.79

2. STRÖMFORS BRUK, STRÖMFORSIN RUUKKI, RUOTSINPYHTÄÄ s.81

3. KRAPI HOTELLI & RAVINTOLAT, TUUSULA s.83

4. KANKAS GÅRD, KANKAISTEN KARTANO, MASKU s.85

5. AHLSTRÖMIN RUUKIT, KAUTTUA s.87

6. AHLSTRÖMIN RUUKIT, NOORMARKKU s.89

7. HOTEL ISO-SYÖTE & SAFARIS, SYÖTE s.91

ROVANIEMI

7

OULU

KUOPIO

JOENSUU

JYVÄSKYLÄ

6

MIKKELI

5

HÄMEENLINNA

KOUVOLA

TURKU

4 3

HELSINKI

2

1

105


107


Petit Hotel 2016

Smedbyvägen 12 | 776 97 Dala-Husby, SWEDEN

Phone +46 225 412 60 | info@petithotel.se | www.petithotel.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!