Veenhuizen revisited, voorstel voor een nieuwe PI in Veenhuizen

NXTlandscapes

eerste schets voor de nieuwe PI

Binnen een bebouwingsenveloppe die nauwelijks

afwijkt van de huidige ruimteclaim van Norgerhaven

moet het straks allemaal gaan gebeuren.

Met het oog op de bijzondere status van Veenhuizen

als genomineerde op de Werelderfgoedlijst

van Unesco is in dit stadium de aandacht vooral

uitgegaan naar een ruimtelijke inpassing die zich

rekenschap geeft van de historische context.

Dat betekent echter niet dat alles wat er is zonder

bedenking wordt behouden. Het motto “behoud

door ontwikkeling” uit het Ontwikkelingsplan voor

Veenhuizen klinkt ook hier door in het plan.

Nieuwe waterpartijen versterken oude lijnen

en vergrendelen de nieuwe PI stevig in het grid

van Veenhuizen. Daarvoor worden een aantal

oude waterlopen opgeofferd. Van de voormalige

Rijkswerkinrichting Eerste Gesticht blijft alleen het

frontgebouw staan.

onderdelen van het plan

Alle huidige gebouwen van de PI Norgerhaven ruimen het veld, om plaats te maken voor de nieuwe PI, inclusief de

meer recente aanbouwen aan weerszijden van het frontgebouw. Als entree voor de PI Veenhuizen krijgt dit rijksmonument

weer een nieuwe betekenis. Een entreehof, omsloten door gepantserd glazen gangen vormt de verbinding

met het feitelijke gevangenis complex. Het parkeren voor bezoekers vindt plaats langs de Oude Asserstraat, naast het

´nieuwe´ entreegebouw.

Een tweede ingang doet dienst als dienstingang en is gesitueerd aan de Limietweg net ten noorden van het huidige kassencomplex.

Hier bevindt zich ook het nieuwe parkeerterrein voor de gevangenismedewerkers. Of het kassencomplex

in zijn huidige vorm en op zijn huidige locatie behouden blijft is op dit moment nog niet onderzocht. Dat geldt ook voor

de interne indeling van het complex binnen de omheining. De precieze locatie van de cellulaire blokken, de logistieke

faciliteiten, dienstengebouw en buitenruimten is onderwerp van nadere studie. Wellicht kunnen in een compacte pakking

zelfs dakoppervlakten worden meegenomen in het uiteindelijke programma van eisen.

Het is aannemelijk dat de Limietweg onvoldoende capaciteit heeft voor de hoeveelheid verkeer die de nieuwe setting

met zich meebrengt. De mogelijkheden van een nieuwe aanvullende ontsluiting, bijvoorbeeld langs het parkeerterrein

voor de SSC, dient nader onderzocht te worden.

More magazines by this user
Similar magazines