Veenhuizen revisited, voorstel voor een nieuwe PI in Veenhuizen

NXTlandscapes

een paradoxale opgave?

Het panoramisch verlangen en de panoptische controle vormen een continu

spanningsveld dat gevangenispersoneel en gedetineerden delen. Hier ligt ergens

de opgave voor de PI van de toekomst. De ervaring leert dat pasklare één op één

oplossingen ten prooi vallen aan snelle veroudering.

Wat Veenhuizen biedt is marge. Marge voor de toekomst waarin alles opeens ook

weer anders kan zijn. Een goed oog hiervoor moet kunnen leiden tot een PI die

flexibel genoeg is om zijn immer wijzigende inwoners de juiste tools te bieden voor

een doorstart en een nieuw bestaan. Een doorstart die Veenhuizen zelf ook onontbeerlijk

vindt met het oog op haar eigen toekomst.

More magazines by this user
Similar magazines