Veenhuizen revisited, voorstel voor een nieuwe PI in Veenhuizen

NXTlandscapes

Veenhuizen een solide, centraal gelegen, perfecte toekomstige nieuwbouw locatie

2013 is een jaar waarin een belangrijke verschuiving

plaatsvindt in de landelijke verdeling van Rechtbanken,

Gerechtshoven, OM parketten en Politieregio’s. Met

de komst van de nationale politie is Nederland opgedeeld

in nieuwe regio’s die volledig samenvallen met de

nieuwe gerechtelijke kaart.

De Rechtbanken Assen, Groningen en Leeuwarden

fuseren tot de Rechtbank Noord-Nederland, welke

resorteert onder het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

De respectievelijke provinciehoofdsteden fungeren als

zittingsplaats.

Het programma Modernisering Gevangeniswezen

(MGW) stelt het regionaal plaatsen van gedetineerden

als belangrijke doelstelling. Insluiting vindt plaats in het

arrondissement van vervolging - of aanpalend - of in het

arrondissement van vestiging na detentie. Hierdoor kunnen

zowel ketenpartners als gedetineerden tijdens het strafproces

en de reïntegratie beter gefaciliteerd worden, met als

resultaat een betere afstemming tussen taken en activiteiten

en een verhoogde efficiency.

Veenhuizen, dat momenteel bijna de helft van de Noordelijke

detentiecapaciteit voor zijn rekening neemt, blijkt in deze

nieuwe constellatie meer dan ooit centraal gelegen te zijn,

en heeft potentie om ook in de toekomst een van de geconcentreerde

vlekken voor detentie in Nederland te zijn.

Zelfs als de beschikbaarheid van ervaren en goed geschoold

gevangenispersoneel in de nabijheid buiten beschouwing

wordt gelaten. Vanuit Veenhuizen zijn namelijk binnen één

uur alle Noordelijke PI’s, Huizen van Bewaring, en Rechtbanken

inclusief die van Zwolle – te bereiken, evenals het

merendeel van de politiebureaus.

Samenvoeging van de 3 PI’s in Veenhuizen in de vorm van

nieuwbouw op één unilocatie, gekoppeld aan bundeling

c.q. versterking van de samenwerking met aanpalende

activiteiten (zoals het Shared Service Centre Noordoost

en mogelijk andere nieuwe activiteiten), zal onmiskenbaar

een substantiële bijdrage leveren aan de door DJI gewenste

efficiëntere bedrijfsvoering.

Eventueel hergebruik van te behouden monumenten

daargelaten, kan er voorzien worden dat toepassing van

DBFMO-contracten in Veenhuizen eerder zal leiden tot

sloop van bestaande verouderde detentievoorzieningen

en vervanging door nieuwbouw dan tot uitbreiding en

renovatie. De natuurlijke marge van Veenhuizen - het

surplus aan justitie bezittingen - daagt hiertoe uit en biedt

hiertoe alle ruimte.

More magazines by this user
Similar magazines