Veenhuizen revisited, voorstel voor een nieuwe PI in Veenhuizen

NXTlandscapes

Veenhuizen wil wel...

Het meest voor de hand liggende alternatief voor het behoud van

de huidige 3 PI’s is het samenvoegen van deze PI’s op één locatie.

Een dergelijke samenvoeging levert een belangrijke kostenbesparing

op.

Veenhuizen biedt nu al goede mogelijkheden om een dergelijke

unilocatie te realiseren. Dit zowel qua ruimte als wat betreft de

geldende bestemming. De huidige locatie van de PI Norgerhaven

heeft uit oogpunt van ligging en beschikbare ruimte de beste

papieren.

De huidige locatie van de PI Norgerhaven heeft een bouwblok van

ongeveer 9 hectare, dat volledig kan worden benut voor de bouw

van een nieuwe PI. Een dergelijke oppervlakte is ruim voldoende

om de huidige capaciteit van de Veenhuizer PI’s – 740 gedetineerden

– onderdak te kunnen bieden. En blijkens ervaringscijfers

elders uit den lande is deze oppervlakte zelfs voldoende om op te

schalen tot meer dan 1.000 gedetineerden.

Samenvoeging van PI’s Esserheem, Groot Bankenbosch en Norgerhaven

op de locatie van de laatste betekent onherroepelijk ook de

sluiting van de eerste twee. Met de keuze voor het binnenhalen

van ambachtelijke bedrijvigheid op het gebied van zorg, landbouw,

onderwijs, kennis, creatieve industrie en cultuur is een nieuw

hoofdstuk aangebroken in de geschiedenis van deze bijzondere

nederzetting. Wat Veenhuizen betreft is de zoektocht naar passende

vormen van herbestemming voor de vrijkomende gebouwen

en gronden nu begonnen.

Veenhuizen voelt zich zeker niet alleen bij het zoeken naar economische

dragers en gaat er van uit dat de betrokken wijze waarop

gemeente, provincie en Rijk de afgelopen jaren samen hebben

opgetrokken bij de herontwikkeling van Veenhuizen voldoende

perspectief biedt op voortzetting van deze samenwerking.

locatie Norgerhaven

Waar Veenhuizen vroeger een afgesloten gebied was, wordt nu

nadrukkelijk de interactie met de buitenwereld opgezocht. De rijke

legering van landschap en gebouwen, die over tijd onlosmakelijk

met elkaar verbonden zijn geraakt, vormt een robuust raamwerk

met voldoende marge om zeer uiteenlopende vragen het hoofd te

bieden.

More magazines by this user
Similar magazines