Veenhuizen revisited, voorstel voor een nieuwe PI in Veenhuizen

NXTlandscapes

...en biedt royaal ruimte voor innovatie en nieuwe concepten

Met de komst van de elektronische enkelband

en meerpersoonscellen zal in de

toekomst mogelijk met minder fysieke detentiecapaciteit

kunnen worden volstaan.

Dat laat onbelet dat de vraag naar resocialisatie

en integratie mogelijkheden voor

gedetineerden juist zeer specifieke eisen

in fysieke zin stellen aan de omgeving van

gedetineerden in de laatste fase van hun

gevangenschap. Het bieden van zinvolle

werkervaring tijdens detentie met zicht

op een meer succesvolle terugkeer in de

maatschappij vraagt om een omgeving

met bijzondere kwaliteiten.

Veenhuizen koestert het begrip wederkerigheid.

Wonen en werken in Veenhuizen

betekent dat je de kwaliteiten van het

gebied waardeert en wilt bijdragen aan

het behoud en de ontwikkeling daarvan.

Analoog hieraan biedt Veenhuizen met

zijn historisch verantwoorde streven naar

nieuwe ambachtelijkheid, dankzij de

uitgestrekte bossen en landerijen, een

unieke setting voor innovatieve concepten

op het snijvlak van detentie, zorg en

opvoeding.

locatie Esserheem

locatie Bankenbosch

More magazines by this user
Similar magazines