Veenhuizen revisited, voorstel voor een nieuwe PI in Veenhuizen

NXTlandscapes

Veenhuizen staat vierkant achter detentie...

Waar ooit de wieg stond van detentie in Nederland,

ziet Veenhuizen staks graag een state of the art PI.

Het Eerste Gesticht van de Kolonie van Weldadigheid

bestaat niet meer. Het oorspronkelijke carrévormige

gebouw met een afmeting van ca. 150 x 150 m

vormde de spil, waar de hoofdontsluiting, de Kolonievaart,

omheen liep, voordat deze zijn weg richting

Friesland vervolgde.

Door een latere schuine doorsteek van de vaart

kwam het Eerste Gesticht ‘vrij’ te liggen.

De sporen van dit alles zijn overal nog duidelijk zichtbaar

in het terrein. Binnen het unieke orthogonale

regime, dat de onderlegger vormt van Veenhuizen,

zijn de oorspronkelijke maten nog goed te herleiden.

Het gebied kent een ongekend hoge dichtheid aan

rijks- en provinciale monumenten.

Meest opmerkelijk zijn het frontgebouw van de

Rijkswerkinrichting Eerste Gesticht (nu onderdeel

van de PI Norgerhaven), het voormalige werkgesticht

Norgerhaven (het huidige Shared Service

Centre van Justitie), de dienstwoningen in het

groen aan de Oude Asserweg en Plantsoenstraat

en de unieke aardappelschuur met een bekleding

van turfblokken bij het kassen complex Groot Bankenbosch

aan de Limietweg.

Water speelt een prominente rol. Her en der hebben

de beplantingen een monumentaal karakter

gekregen.

More magazines by this user
Similar magazines