12.01.2016 Views

DELTA magazine_nr 18_DEF

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>18</strong><br />

Jij als onderwerp van gesprek<br />

Samen op zoek naar jouw succesfactoren<br />

‘Klanten waarderen onze kennis’<br />

Trade & Supply helpt klanten innovatief verduurzamen<br />

Wat eten we vandaag?<br />

Een kijkje in de keuken van de keuken<br />

‘Ontspannen’ aan het werk<br />

‘Ik werk veilig, of ik werk niet’ in de praktijk


<strong>DELTA</strong><br />

<strong>18</strong><br />

Trugkieke 8<br />

‘Klanten waarderen onze kennis’ 4<br />

Trade & Supply helpt klanten innovatief<br />

verduurzamen<br />

Waarom zijn we lid van de NVDE? 7<br />

Op weg naar 100% duurzame energie in 2050<br />

Trugkieke op de kolencentrale 8<br />

BS12 de geschiedenisboeken in<br />

Veilig werken 10<br />

Energieneutraal wonen 12<br />

Welke rol ligt er voor ons?<br />

‘Ontspannen aan het werk’ 10<br />

‘Ik werk veilig, of ik werk niet’ in de praktijk<br />

Sneakpreview <strong>DELTA</strong> TV app 14<br />

Grens tussen tv en internet vervaagt<br />

‘De kracht van connecties’ 16<br />

<strong>DELTA</strong> voor het eerst kennispartner Contacta<br />

Connecties 16<br />

Leve Enduris! <strong>18</strong><br />

Nieuwe naam voor <strong>DELTA</strong> Netwerkbedrijf<br />

Jij als onderwerp van gesprek 20<br />

Samen op zoek naar jouw succesfactoren<br />

Wat eten we vandaag? 22<br />

Een kijkje in de keuken van de keuken<br />

Colofon<br />

Dit <strong>magazine</strong> is een uitgave van <strong>DELTA</strong> N.V.<br />

Kijkje in de keuken 22<br />

Aan deze uitgave werkten mee:<br />

Mirjam van Zuilen (hoofdredactie)<br />

Gerard Schuur (eindredactie)<br />

Melanie van Liere<br />

Inge Heuff<br />

Tim Brouwer<br />

Fotografie:<br />

Evert van Moort<br />

Vormgeving:<br />

Nilsson communicatiekunstenaars


Ferm verder<br />

Sinds de vorige uitgave is er veel gebeurd. De Centrale Ondernemingsraad (COR)<br />

heeft campagne voor behoud van <strong>DELTA</strong> als geheel gevoerd. Er zijn door hen bijna<br />

40.000 handtekeningen opgehaald, een enorm aantal gezien onze kleinschalige<br />

regio. Samen met medewerkers van Eneco hebben 300 Deltanen, waaronder de<br />

COR, gedemonstreerd tegen splitsing in Den Haag. Daarbij zijn de handtekeningen<br />

aan Tweede Kamerleden overhandigd. Ik wil hier nog eens benadrukken dat ik<br />

onder de indruk ben van de campagne.<br />

Inmiddels weten we dat de Tweede Kamer voor splitsing heeft gestemd. De<br />

oppositie was kritisch over de splitsingsplannen van de regering. De Socialistische<br />

Partij (SP) diende een voorstel tot wijziging van een wetsartikel in die er voor<br />

moest zorgen dat splitsing alleen zou worden doorgevoerd als dat ook in de ons<br />

omringende landen gebeurt. Bijna alle oppositiepartijen steunden de motie. Dat<br />

gold helaas niet voor Kamerleden van de coalitie (VVD, PvdA) waardoor de motie<br />

geen steun van een Kamermeerderheid kreeg.<br />

Het proces is nu aangekomen bij de Eerste Kamer. Gezien het feit dat de oppositie<br />

in de Eerste Kamer een meerderheid heeft, zijn er kansen. De verwachting is dat<br />

het debat in de Eerste Kamer nog vóór het eind van het jaar op de agenda komt.<br />

Intussen blijven we in gesprek met Eerste Kamerleden over de gevolgen van een<br />

eventuele splitsing. Net zoals we dat de afgelopen jaren hebben gedaan.<br />

Op het moment dat ik dit schrijf is er nog geen uitkomst van de stemming in de<br />

Eerste Kamer bekend. Als de uitkomst is dat we moeten splitsen, zullen we ons<br />

aan de wet houden. We denken dan ook al na over hoe een eventueel gesplitst<br />

<strong>DELTA</strong> eruit zou kunnen zien. Over het onderzoek naar de verschillende opties<br />

kunnen we nu geen mededelingen doen. Het is in ons aller belang dat het proces<br />

vertrouwelijk verloopt, want dat biedt de meeste kansen op een goede uitkomst. Ik<br />

snap dat de onzekerheid vervelend is, maar ik kan wel toezeggen dat zodra we het<br />

toekomstscenario weten we jullie direct informeren.<br />

Intussen gaat het werk gewoon door, met kwalitatief hoogstaande dienstverlening<br />

aan de klant als prioriteit.<br />

Ik zie en spreek jullie graag bij de nieuwjaarsreceptie op 5 januari in Kamperland.<br />

Arnoud Kamerbeek


<strong>DELTA</strong> Trade<br />

& Supply<br />

Kennispartner in<br />

duurzame energie<br />

Bij <strong>DELTA</strong> Trade & Supply werken experts uit<br />

handel en verkoop intensief samen om voor<br />

elke klant (huidig en potentieel) de best<br />

mogelijke oplossing met de hoogst mogelijke<br />

toegevoegde waarde te creëren. Hoe doen we<br />

dat? En waar zijn we vooral goed in?


‘Klanten waarderen<br />

onze kennis die<br />

we delen en de<br />

openheid die bij<br />

kennisdeling hoort’<br />

Erwin van Gemert, Head of Sales<br />

“We realiseren ons dat de energiemarkt<br />

van vandaag en morgen niet alleen gaat<br />

over productie en levering’’, zegt Michel<br />

Koornstra, Head of Trade & Supply. “Deze<br />

gaat over invloed en kostenbeheersing, over<br />

duurzaamheid en innovatie. <strong>DELTA</strong> Trade<br />

& Supply staat garant voor continuïteit in<br />

aanbod en relatie. Dit doen wij met een<br />

Zeeuwse nuchterheid, innovativiteit en<br />

excellente service. Op basis van inzicht in<br />

de wereld van de klant én kennis van de<br />

energiemarkt levert <strong>DELTA</strong> Trade & Supply<br />

innovatieve oplossingen geboren uit<br />

kwaliteit, efficiëntie en professionaliteit.”<br />

Speelveld<br />

“Wij hebben een ander speelveld dan<br />

bijvoorbeeld <strong>DELTA</strong> Retail’’, vertelt Erwin<br />

van Gemert, Head of Sales bij <strong>DELTA</strong> Sales,<br />

onderdeel van Trade & Supply. Met een team<br />

van acht medewerkers bedient het Salesteam<br />

de grootzakelijke klanten in Nederland.<br />

“De bakermat voor Retail ligt met name in<br />

Zeeland met een focus daarbuiten voor consument<br />

en kleinverbruiker. Bij Trade & Supply<br />

profileren we ons als landelijke, innovatieve<br />

kennispartner voor elk bedrijf of instelling<br />

met een grootzakelijke aansluiting. Onze gestandaardiseerde<br />

energieproducten ontzorgen<br />

bijvoorbeeld de grootzakelijke markt en<br />

bieden gemak en overzicht. Tegelijkertijd<br />

trekken we ook samen op met Retail.<br />

Zo werken we samen aan de nieuwe windpropositie,<br />

staan we gezamenlijk op de<br />

Contacta-beurs en is ons duurzame energieaanbod<br />

voor beide groepen klanten<br />

aantrekkelijk.”<br />

Sterk in windenergie<br />

Eén van de sterke kanten van <strong>DELTA</strong> is<br />

volgens Erwin de kennis over windenergie.<br />

“Klanten die willen verduurzamen in hun<br />

energieverbruik, bieden wij straks een scala<br />

aan mogelijkheden. In nauwe samenwerking<br />

met Retail ontwikkelen we nieuwe producten<br />

die zowel voor de particuliere als zakelijke<br />

markt inzetbaar kunnen zijn. Denk hierbij<br />

aan aankoopmogelijkheden via garanties<br />

van oorsprong (GvO’s), de garantie dat de<br />

stroom die de klant wil vergroenen opgewekt<br />

is uit een duurzame bron, tot zelf een eigen<br />

windturbine plaatsen op de bedrijfslocatie.<br />

Met name het laatste, het ontwikkelen en<br />

fysiek bouwen van een windmolenpark, is<br />

alleen weggelegd voor overheidsinstellingen<br />

en grootzakelijke klanten. Dit traject doen we<br />

bijvoorbeeld samen met Assets & Analytics.<br />

We richten ons op klanten met grote volumes<br />

in energieverbruik en een lange termijn visie<br />

op duurzame energie. Het voortraject van<br />

ontwerp, vergunningen en bouw duurt vrij<br />

lang en de investering zelf is voor minstens<br />

vijftien jaar.” Voorbeelden zijn Windpark<br />

Barrepolder in Zoetermeer voor Heineken en<br />

bij Kloosterboer in Vlissingen-Oost.<br />

<strong>DELTA</strong> <strong>magazine</strong> 5


Topsegment<br />

Erwin merkt dat de grootzakelijke klanten<br />

<strong>DELTA</strong> zien als koploper op het gebied van<br />

duurzame energie en energiekennis in het<br />

algemeen. “Zij waarderen onze kennis die<br />

we delen en de openheid die bij kennisdeling<br />

hoort. Zo organiseert <strong>DELTA</strong> Trade &<br />

Supply elk halfjaar de <strong>DELTA</strong> Advisory<br />

Board. Dit is een netwerkplatform voor<br />

(toekomstige) klanten uit de Top 100 van de<br />

Nederlandse zakelijke markt. We ontvangen<br />

de CFO’s, CEO’s en procurement managers<br />

bijvoorbeeld bij de Nye<strong>nr</strong>ode Business<br />

Universiteit, waar zij presentaties volgen<br />

over de laatste trends en ontwikkelingen in<br />

de energiemarkt. Ze horen ervaringsverhalen<br />

van klanten en krijgen meer inzicht in de<br />

werking van de energiesector. Er is alle<br />

ruimte om onderling ervaringen uit te<br />

wisselen en ons te laten horen wat hun<br />

wensen en energievraagstukken zijn.”<br />

‘Onze klanten zien <strong>DELTA</strong><br />

als koploper op het gebied van<br />

duurzame energie’<br />

Energiecollege<br />

Voor de mid-zakelijke klant, ook prospects,<br />

die zijn of haar kennis over de energiesector<br />

wil verbreden, biedt <strong>DELTA</strong> Sales het <strong>DELTA</strong><br />

Energie College aan. “Hierbij richten we ons<br />

op de werking van de energiemarkt in de<br />

breedste zin”, vertelt Erwin. “Aan de orde<br />

komen de ontwikkelingen in de energiemarkt<br />

en welke invloeden bepalend zijn voor de<br />

prijs van de elektriciteit- en gasproducten.<br />

Dit is basiskennis die ook heel geschikt<br />

is als opfriscursus of voor inkopers van<br />

energie die nieuw zijn in hun functie.” Er is<br />

uitleg over contracten in de energiemarkt<br />

(appels met appels vergelijken), over de<br />

verschillende contractvormen (waar moet<br />

je op letten) en over de strategische inkoop<br />

van energie. Om zaken inzichtelijk te maken,<br />

krijgen de deelnemers een rondleiding over<br />

de handelsvloer van <strong>DELTA</strong>; een afdeling die<br />

gewoonlijk niet toegankelijk is. Het Energie<br />

College sluit af met een werkbezoek aan<br />

bijvoorbeeld de kerncentrale of de COVRA.


Samen sterk<br />

voor duurzame<br />

energie<br />

<strong>DELTA</strong> is lid en medeoprichter van de<br />

Nederlandse Vereniging Duurzame Energie,<br />

kortweg NVDE. Een vraag en antwoord gesprek<br />

met Mirjam van Zuilen, bestuurslid in het<br />

interim bestuur.<br />

markti<strong>nr</strong>ichting<br />

en energiesysteem<br />

duurzame<br />

energieproductie<br />

Is dit het zoveelste ‘groene’ clubje?<br />

“Nee, zeker niet! De NVDE is dé organisatie<br />

van ondernemers in duurzame energie in<br />

Nederland en vertegenwoordigt circa 1000<br />

bedrijven en energiecoöperaties. Met de<br />

oprichting van de NVDE is er een brede<br />

brancheorganisatie die de slagkracht van<br />

de sector vergroot. We werken samen aan<br />

kansen voor de duurzame energiesector.”<br />

Oké, maar met welk concreet doel?<br />

“Wij maken ons sterk voor een<br />

energievoorziening die volledig is gebaseerd<br />

op hernieuwbare energie. We gaan voor<br />

100% duurzame energie in 2050. Dus zonder<br />

kernenergie en zonder fossiele brandstoffen.<br />

Dit doel sluit naadloos aan op onze ambitie:<br />

een duurzame energiemix waar het kan<br />

duurzame<br />

warmte<br />

en CO 2<br />

-arm waar het moet. <strong>DELTA</strong> levert<br />

daarmee een fundamentele bijdrage aan de<br />

energietransitie. Door samen te werken in de<br />

hele keten versnellen we dit proces.”<br />

2050?<br />

Dat klinkt als een ver-van-mijn-bed-show!<br />

“Dat is het niet, het is juist heel actueel.<br />

Er moet nu echt wat gebeuren. Als<br />

energiesector zijn we verantwoordelijk<br />

voor bijna 40 procent van de CO 2<br />

uitstoot in Nederland. <strong>DELTA</strong> neemt zijn<br />

verantwoordelijkheid door het sluiten van<br />

de kolencentrale en door forse investeringen<br />

op het gebied van windenergie zoals<br />

windmolenpark Gemini. 2050 is het punt<br />

op de horizon dat we binnen de NVDE met<br />

elkaar delen en waar we ons op richten.<br />

Het einddoel staat vast. Hoe we er komen is<br />

niet zo relevant, als we er maar komen.”<br />

Wat is dan jullie eerste stap?<br />

“Eén van de belangrijkste pijlers is het zijn<br />

van een sterke gesprekspartner voor de<br />

overheid. Dat betekent de overheid, maar<br />

ook provincies en gemeenten ondersteunen<br />

in een snelle transitie naar een volledige<br />

duurzame energiehuishouding. Deze<br />

verandering is complex. Daarom is het<br />

van belang onze kennis met hen te delen.<br />

Vanzelfsprekend nemen we ook onze<br />

consumenten mee in deze ambitie.”<br />

www.nvde.nl<br />

duurzame<br />

mobiliteit<br />

<strong>DELTA</strong> <strong>magazine</strong> 7


Einde van een tijdperk<br />

BS12 gaat de geschiedenisboeken in<br />

Na bijna 40 jaar trouwe dienst sluit de kolencentrale in Borssele definitief<br />

zijn deuren. Het besluit past binnen de ambitie van <strong>DELTA</strong> om koploper te zijn<br />

op het gebied van de minste CO 2<br />

–uitstoot bij het opwekken van elektriciteit.<br />

Tegelijkertijd nemen we hiermee ook afscheid van een belangrijk stukje<br />

<strong>DELTA</strong>-historie. Een terugblik.<br />

Het zijwandpaneel van de BS11<br />

ketel olie/gasgestookt wordt<br />

gehesen. De ketel heeft voor<br />

die tijd indrukwekkende cijfers:<br />

590 ton stoom per uur met een<br />

druk van 146 kg per cm 2 en een<br />

stoomtemperatuur van 535<br />

graden Celsius.<br />

1974<br />

1969/1971 1975<br />

1983<br />

Even buiten het dorp Borssele wordt 100<br />

hectare grond gekocht en vrijgemaakt voor de<br />

bouw van de nieuwe ‘Centrale Borssele’. Op<br />

1 juni 1969 start het heiwerk voor de eerste<br />

conventionele eenheid BS10. De bouw van<br />

de centrale is in recordtijd afgerond (2 jaar)<br />

en gaat in bedrijf op 11 juni 1971. De tweede<br />

conventionele eenheid BS11 volgt spoedig<br />

daarna.<br />

OP 9 juli wordt de BS11<br />

worden in gebruik<br />

genomen.<br />

De regering ‘vraagt’ te komen tot<br />

een grotere differentiatie van het<br />

brandstoffenpakket en lagere<br />

stroomprijzen. Hiervoor worden<br />

de BS10 en BS11 ingeruild voor een<br />

nieuwe kolengestookte ketel met<br />

dubbele capaciteit. De Koninklijke<br />

Maatschappij De Schelde levert<br />

deze nieuwe ketel: BS12. Het nieuwe<br />

ketelhuis is 65 meter hoog en de ketel<br />

is voorzien van 60 kilometer ketelpijp.<br />

De nieuw gebouwde schoorsteen<br />

is 175 meter hoog en daarmee het<br />

hoogste punt van Zeeland.


In de Kaloothaven, goed voor<br />

een opslag van 240.000 ton<br />

steenkool, wordt de eerste<br />

kolenboot gelost. Toenmalig<br />

minister De Korte neemt kolengestookte<br />

eenheid op 1 oktober<br />

1987 officieel in bedrijf.<br />

Het maximale verbruik van de<br />

kolencentrale ligt op 144 ton<br />

steenkool per uur.<br />

1987<br />

De start van het meestoken van<br />

fosforovengas (FOG) van Hoechst<br />

Holland. Dit gas is een industrieel<br />

restgas wat tot die tijd wordt<br />

afgefakkeld. Om de energie<br />

optimaal te benutten wordt er<br />

een gasleiding gelegd naar de<br />

kolencentrale om dit gas mee te<br />

stoken in de ketel. Dit heeft grote<br />

milieuvoordelen.<br />

- besparing van 23.000 kilo<br />

steenkool per jaar<br />

- vermindering uitstoot van<br />

zwaveldioxide met 131 ton per jaar<br />

- reductie van 58.000 duizend<br />

ton kooldioxide en 25 ton<br />

fosforpentoxyde<br />

1996<br />

2015<br />

Het einde van<br />

een tijdperk.<br />

1999<br />

Om te voldoen aan het verdrag<br />

van Kyoto om de uitstoot van<br />

broeikasgassen te beperken, wordt<br />

in 1999 een vergunningaanvraag<br />

ingediend voor het meestoken van<br />

biomassa. De kolencentrale krijgt<br />

een vergunning voor het meestoken<br />

van 120.000 ton biomassa per jaar.<br />

De eerste biomassa-installatie<br />

wordt gebouwd en vanaf 2000 wordt<br />

tot 20% biomassa meegestookt.<br />

In 2003 ontvangt de BS12 een<br />

vergunning voor uitbreiding van het<br />

bijstoken van biomassa.<br />

2009<br />

Door de installatie van een<br />

nieuwe hamermolen neemt<br />

de capaciteit om biobrandstof<br />

te vermalen toe met 40%.<br />

Deze biobrandstof wordt mee<br />

gestookt in de kolencentrale<br />

en bestaat voornamelijk uit<br />

hout in de vorm van pellets.


Ontspannen<br />

aan het werk<br />

‘Ik werk veilig, of ik werk niet’.<br />

Voor de monteurs in het ‘veld’ is<br />

dit geen tegelwijsheid, maar de<br />

dagelijkse realiteit. Coördinator<br />

hoogspanningstechniek, Jos<br />

Davidse, nodigt <strong>DELTA</strong> Magazine<br />

daarom uit te komen kijken hoe<br />

onze monteurs een transformator<br />

onderhouden.<br />

Het verdeelstation in Westdorpe ligt er<br />

mooi bij in het vroege ochtendzonnetje.<br />

Het grootste verdeelstation in<br />

Zeeuws-Vlaanderen voorziet bijna alle<br />

huishoudens in de regio van stroom.<br />

In de nabijgelegen kantine zitten de<br />

monteurs klaar om aan de slag te<br />

gaan. ‘Let op, nog een minuut en dan<br />

worden ze uitgezet’, klinkt het opeens.<br />

De blikken focussen zich op een rij


windmolens die vanachter het raam goed<br />

zichtbaar zijn. Nog geen minuut later<br />

staan de wieken stil. Vanaf nu hebben de<br />

mannen één dag de tijd voor de jaarlijkse<br />

onderhoudsbeurt van de transformator.<br />

Werkplan<br />

“Voor ons is het werkplan met de TRA,<br />

Taak Risico Analyse, het meest essentiële<br />

veiligheidsdocument”, legt Jos uit. “Zonder<br />

ingevuld formulier, geen klus. Zo simpel is<br />

het. Op het formulier leggen we vast welke<br />

werkzaamheden we bij welk station gaan<br />

uitvoeren en welke schakelsituatie gewenst<br />

is. Stap voor stap geef je vervolgens aan<br />

welke componenten zoals scheiders en<br />

aarders ‘geblokkeerd’ moeten worden<br />

en wat de consequenties hiervan zijn.<br />

Mogelijke risico’s zoals ongewild schakelen<br />

of het aarden van een verkeerd netdeel<br />

wordt tot in detail beschreven. Door aan te<br />

geven wat de gevaren kunnen zijn en het<br />

aanvinken van de te nemen maatregelen,<br />

ben je constant bewust bezig met de<br />

risico’s die je loopt als je niet veilig werkt”,<br />

aldus Jos.<br />

Spectaculair<br />

Jos buigt zich over een technische tekening<br />

waarop onder andere alle aanwezige<br />

vermogenschakelaars, kabelscheiders<br />

en kabelaarders schematisch staan<br />

weergegeven. “Voordat we starten met<br />

het onderhoud doorlopen we het hele<br />

proces eerst op papier, zodat we er zeker<br />

van zijn dat er spanningsloos kan worden<br />

gewerkt.” Jos benadrukt dat er door continu<br />

te verbeteren op het gebied van veiligheid<br />

al een hoop is verbetert. “Vroeger moest<br />

je hier echt handmatig schakelen, wilde je<br />

bijvoorbeeld de kabelaarder inschakelen<br />

dan gaf dit een behoorlijke knal en bij het<br />

openen van de scheiders in de 50kV een zag<br />

je de vlamboog. Nu schakelt het RC met een<br />

simpele druk op de knop en alles gebeurt<br />

onzichtbaar in de gesloten installatie.<br />

Minder spectaculair, maar een stuk veiliger!<br />

Sleutel<br />

Met een kort telefoontje geeft Jos<br />

het groene licht. De mannen trekken<br />

brandwerende kleding aan en doen hun<br />

gordel met veiligheidskabel om. Bij werken<br />

boven de twee meter is dat verplicht.<br />

“Goede communicatie is de belangrijkste<br />

voorwaarde om veilig te kunnen werken.<br />

De monteurs werken altijd met z’n<br />

tweeën. Ze bespreken altijd samen de<br />

werkzaamheden en houden elkaar continu<br />

op de hoogte waar ze mee bezig zijn.<br />

Je mag dus met recht zeggen dat ‘ik werk<br />

veilig, of ik werk niet’ de normaalste zaak<br />

van de wereld is.”<br />

<strong>DELTA</strong> <strong>magazine</strong> 11


Goes-West<br />

proeftuin energie<br />

innovaties<br />

Welke rol ligt er voor <strong>DELTA</strong>?


In Goes-West werken <strong>DELTA</strong>, Marsaki en RWS partner in wonen samen aan<br />

een proef om na te gaan wat de succesfactoren zijn bij energiebesparing in<br />

de woningbouw. Hoofdrolspelers zijn de huurders en <strong>DELTA</strong> Comfort Wijzer.<br />

Voor Goes-West, een wijk die vooral uit<br />

vooroorlogse en vroeg naoorlogse woningen<br />

bestaat, is in 2008 een herstructureringsplan<br />

opgesteld. Tot 2030 gaan RWS, gemeente<br />

Goes en projectmanagementbureau Marsaki<br />

fasegewijs woningen renoveren of slopen en<br />

nieuw bouwen. De wijk is tegelijkertijd een<br />

proeftuin voor innovaties op het gebied van<br />

transformaties zoals huurdersparticipatie bij<br />

nieuwbouw. Ook energiebesparing speelt een<br />

belangrijke rol.<br />

20 procent<br />

“We zoeken naar concepten voor nieuwe<br />

en bestaande bouw die het beste energierendement<br />

opleveren”, vertelt Maarten<br />

Sas, directeur-bestuurder van RWS. “Dit<br />

is rechtstreeks het gevolg van de afspraak<br />

die Aedes, de landelijke branchevereniging<br />

van woningcorporaties en de Nederlandse<br />

Woonbond in 2012 hebben gemaakt. Daarin is<br />

vastgelegd dat in 2020 de gebouwde omgeving<br />

20% minder CO 2<br />

uitstoot. Niet alleen is dit beter<br />

voor het milieu, deze afspraak zorgt er ook voor<br />

dat de huurder energie gaat besparen.”<br />

Energiebesparing stimuleren<br />

In de J.P. Coenstraat begint binnenkort een<br />

project dat huurders ondersteunt in het<br />

terugdringen van hun energiegebruik. De 31<br />

woningen zijn begin 2014 opgeleverd. Het<br />

ontwerp is mede door huurdersparticipatie<br />

tot stand gekomen. De isolatie is heel<br />

goed en zonnecollectoren zorgen voor de<br />

verwarming van het tapwater. Het doel van<br />

dit project is om te zien of ook bewoners van<br />

een A-label nieuwbouwhuis gestimuleerd<br />

kunnen worden energie te besparen. En bij die<br />

energiebesparing gaat <strong>DELTA</strong> een rol spelen.<br />

Dit gebeurt door <strong>DELTA</strong> Comfort Wijzer, smart<br />

plugs en verbinding met de slimme meter<br />

aan te bieden, in combinatie met collectieve<br />

voorlichting en evaluatie.<br />

Ervaringen opdoen<br />

De inbreng van de bewoners speelt een<br />

belangrijke rol in de nadere uitwerking van de<br />

proef. Bij de evaluatie wordt gekeken hoe de<br />

ervaringen van de bewoners aansluiten bij de<br />

gerealiseerde besparingen. Eerste berekeningen<br />

geven aan dat per huishouden een besparing<br />

van honderd tot tweehonderd euro per jaar<br />

mogelijk is. In februari volgt een evaluatie met<br />

de bewoners. De ervaringen gebruikt <strong>DELTA</strong><br />

voor de ondersteuning van gebruikers die<br />

met de toepassing van <strong>DELTA</strong> Comfort Wijzer,<br />

gericht energie willen besparen.<br />

Proeftuin Slimme Energie Goes-West<br />

In Goes-West hebben RWS, <strong>DELTA</strong> Energie, <strong>DELTA</strong> Netwerkgroep en Marsaki<br />

(projectregie) samen de proeftuin Slimme Energie Goes-West opgezet. Dit is één van<br />

de vier proeftuinen van het Smart Energy Collective Nederland. Deze onderzoeken elk<br />

op eigen wijze hoe je kunt komen tot duurzame, slimme energiediensten waarbij de<br />

energievoorziening betaalbaar en betrouwbaar blijft. De Proeftuin Goes-West heeft als<br />

thema warmte. Naast het project in de J.P. Coenstraat bestaan de deelprojecten uit:<br />

Warmte Koude Opslag, WoonEco2 Nul-op-de-meterwoningen en IJsbufferwoningen.<br />

<strong>DELTA</strong> <strong>magazine</strong> 13


Sneakpreview<br />

De manier waarop we televisiekijken verandert. In de huiskamer heeft zich<br />

de afgelopen jaren een ware revolutie voltrokken: tv-schermen werden groter<br />

en platter en er zijn steeds meer ‘connected devices’ bijgekomen, zoals<br />

smartphones, tablets en gameconsoles. Hoe spelen we daar als <strong>DELTA</strong> op in?<br />

Senior productmanager, Joost Jiskoot, ziet<br />

de grenzen tussen tv en internet vervagen.<br />

“Steeds meer zenders kiezen ervoor om het<br />

tv-signaal te verrijken met extra informatie.<br />

Ook neemt het aantal zogenaamde ‘Over<br />

The Top’-aanbieders toe. Met hun online<br />

televisiediensten gaan ze een directe<br />

klantrelatie aan over het netwerk van de<br />

serviceprovider, denk bijvoorbeeld aan<br />

Netflix. De capaciteit van het internet<br />

blijft maar groeien en hierdoor wordt de<br />

distributie van video over het internet<br />

gemakkelijker en betrouwbaarder. Films<br />

huur je tegenwoordig via een ‘video-ondemand’<br />

(VoD) aanbieder als Videoland of<br />

Pathé en kijk je direct op al je apparaten,<br />

ofwel op het eerste (tv) en tweede scherm.”<br />

Regisseur<br />

Door de enorme toename aan tv-content<br />

merkt Joost dat de behoefte aan meer<br />

regie en controle ook toeneemt. “Klanten<br />

willen zelf kunnen bepalen wanneer ze<br />

wat zien. Opnemen, live pauzeren en<br />

uitzending gemist worden genoemd als de<br />

meest aansprekende functionaliteit van<br />

interactieve tv. Toch neemt traditionele<br />

televisie nog steeds de belangrijkste positie<br />

in. We kijken gemiddeld drie uur per dag<br />

naar tv. 82% van de consumenten zet elke<br />

dag de tv aan. In vergelijking met de 50%<br />

van de consumenten die slechts 4,5% van<br />

de totale kijktijd besteedt aan VoD is het<br />

verschil nog steeds groot. Onderzoekers<br />

verwachten wel een grote groei van VoD.<br />

In hun ogen gaat dit aanvullend zijn aan<br />

het kijken van tv. Ze verwachten vooral dat<br />

mensen op die manier series gaan bekijken<br />

die zij al op tv voorbij hebben zien komen.<br />

Ook denken ze dat bijvoorbeeld sport &<br />

actualiteit zich juist het beste blijven lenen<br />

voor traditionele lineaire tv-kanalen. Want<br />

ja, zeg nou zelf, een voetbalwedstrijd in de<br />

beste beeldkwaliteit wil je natuurlijk gewoon<br />

op een groot scherm zien.”


Overal tv<br />

De strategie die <strong>DELTA</strong> voor ogen heeft als<br />

het gaat over tv-kijken is volgens Joost niet<br />

zo ingewikkeld. “We willen alle beschikbare<br />

tv-content (waar vraag naar is in Zeeland)<br />

ongeacht tijd en plaats aanbieden op ieder<br />

apparaat. De afgelopen jaren hebben we<br />

daarom al veel aan productontwikkeling<br />

gedaan. Denk bijvoorbeeld aan live tv kijken<br />

op tablet, laptop en smartphone via de<br />

<strong>DELTA</strong> TV app, ondersteuning van diverse<br />

online on demand servicediensten (HBO<br />

GO, FOX Sports GO, etc), de lancering van<br />

ons eigen interactieve tv-kanaal (kanaal 12)<br />

en het aanbieden van meer HD-zenders in<br />

het standaardpakket. Waar we binnenkort<br />

mee gaan komen is de nieuwe <strong>DELTA</strong> TV app,<br />

inclusief Programma Gemist, Begin Gemist<br />

en Opnemen. De app maakt het ook mogelijk<br />

om programma’s (terug) te kijken waar je ook<br />

bent: binnenshuis via WiFi en buitenshuis via<br />

een mobiele dataverbinding.” Joost verwacht<br />

nog deze maand te kunnen starten met de<br />

testfase van het project ‘CloudPVR’. “Als we<br />

die succesvol hebben afgerond gaan we de<br />

nieuwe app groots lanceren.”<br />

<strong>DELTA</strong> <strong>magazine</strong> 15


‘De kracht van<br />

connecties’<br />

Thema Contacta<br />

is <strong>DELTA</strong> op het lijf<br />

geschreven<br />

Bij de Zeeuwse<br />

netwerkbeurs Contacta<br />

draait het om ontmoeten,<br />

netwerken en jezelf<br />

presenteren. Lisette Bron<br />

(marktmanager) en Aniek<br />

Uitdewilligen (product<br />

en marktdeveloper<br />

Content en Portalen)<br />

zijn drie dagen het<br />

gezicht van <strong>DELTA</strong> in<br />

de <strong>DELTA</strong> stand.<br />

Voor het eerst is <strong>DELTA</strong> kennispartner van<br />

Contacta. “Een logische stap”, meent<br />

Lisette. “We willen graag kennis delen met<br />

onze klanten, adviseren over de beste<br />

multimedia-oplossingen of antwoord geven<br />

op energievraagstukken. Dit jaar luidt het<br />

thema ook nog eens ‘de kracht van connecties’.<br />

Dan mogen we als <strong>DELTA</strong> gewoon niet<br />

ontbreken.”<br />

Goeroe<br />

Het kennispartnerschap biedt <strong>DELTA</strong><br />

verschillende mogelijkheden voor extra<br />

exposure. Lisette en Aniek weten daar wel<br />

raad mee. “Juist nu kunnen we de connectie<br />

met ondernemers versterken en laten zien<br />

dat er een logische verbinding is tussen<br />

<strong>DELTA</strong> en Zeeuwse ondernemers. Omdat we<br />

niet zelf alle kennis in huis hebben, maken<br />

we gebruik van de mogelijkheid om lezingen<br />

te organiseren. In de ‘E-academy’ kunnen<br />

onze gasten nog meer leren over online<br />

ondernemen en kennis delen over de laatste<br />

digitale ontwikkelingen. In de Contacta<br />

Arena hadden we bijvoorbeeld detailhandelgoeroe<br />

Paul Moers op bezoek.”<br />

Virtueel winkelen<br />

Eén van de nieuwste diensten waarmee<br />

<strong>DELTA</strong> de bezoekers laat kennismaken is de<br />

e-boulevard. “Met dit online winkelcentrum<br />

op Zeelandnet.nl richten we ons op zowel<br />

ondernemers die een webshop willen<br />

starten, als op ondernemers die al een<br />

online webshop hebben en een stap verder<br />

willen gaan”, licht Aniek toe. “We hebben<br />

onze stand daarom zo laten ontwerpen dat<br />

beursbezoekers zich bij ons in een echte<br />

winkelstraat wanen. Bij een ‘multi-touch’<br />

tafel kunnen ze vervolgens op een leuke en


Lisette Bron<br />

Aniek Uitdewilligen<br />

interactieve manier kennismaken met de<br />

wereld van het online shoppen. Als de<br />

interesse eenmaal is gewekt, vertellen<br />

wij dat de ondernemer met een plaats<br />

op de e-boulevard dagelijks profiteert<br />

van de 90.000 unieke bezoekers per dag<br />

van Zeelandnet.nl.”<br />

Waardevol<br />

Niet alleen Lisette en Aniek gaan tijdens de<br />

Contacta het gesprek aan met de klant.<br />

“Voor onze collega’s van Marktonderzoek is<br />

het ook het uitgelezen moment om de<br />

klantbehoefte goed naar boven te krijgen.<br />

Zij hebben daarom een aantal ondernemers<br />

uitgenodigd met de vraag of ze op de<br />

Contacta wat langer willen doorpraten. Hoe<br />

hebben zij hun werkplek georganiseerd met<br />

de diensten die wij leveren? En hoe zien zij<br />

dit in de toekomst voor zich met de komst<br />

van ‘cloud-diensten’ en nieuwe ‘smartoffice’<br />

toepassingen? De antwoorden op<br />

deze en nog veel meer vragen voorziet ons<br />

van veel waardevolle informatie”, aldus<br />

Lisette.<br />

Bruisend<br />

Terwijl de stand wordt afgebroken blikken<br />

Aniek en Lisette tevreden terug. “We zijn een<br />

bedrijf wat geworteld is in de Zeeuwse samenleving<br />

en in het klein hebben we die teruggezien<br />

op de Contacta. We hebben veel klanten<br />

en geïnteresseerden kunnen spreken, maar ook<br />

onze partners zoals Rabobank en Tim_online.<br />

Voor ons is het dus nog maar eens bevestigd:<br />

zakelijk Zeeland bruist en kent zat prachtige<br />

bedrijven. Het geeft ons nieuwe inspiratie,<br />

kennis en motivatie om samen met de Zeeuwse<br />

ondernemer (online) te ondernemen!”<br />

<strong>DELTA</strong> <strong>magazine</strong> 17


• Beheren van gas- en<br />

elektriciteitsnetten en<br />

aansluitingen;<br />

• Veilige, betrouwbare netten<br />

met voldoende capaciteit.<br />

- Planningscyclus<br />

- Risicomanagement/<br />

besluitvorming<br />

- Leiderschap/ besturing<br />

- Management van<br />

wijzigingen<br />

PLAN - DO - CHECK - ACT<br />

2 Kwaliteits- en capaciteitsdocument electriciteit Kwaliteits- en capaciteitsdocument electriciteit 3<br />

10 Kwaliteits- en capaciteitsdocument electriciteit Kwaliteits- en capaciteitsdocument electriciteit 11<br />

Sturing<br />

Informatie<br />

Sturing<br />

Informatie<br />

Veiligheid<br />

Kwaliteit<br />

Economie<br />

- Ontwerpen van netten, aansluitingen en kv-meters<br />

- Aanleggen/ in bedrijf nemen van netten, aansluitingen en kv-meters<br />

- Monitoren netten , aansluitingen en kv-meters<br />

- Schakelen netten, aansluitingen en kv-meters<br />

- Oplossen van storingen en onderbrekingen<br />

- Onderhouden van netten, aansluitingen en kv-meters<br />

- Modificeren van netten, aansluitingen en kv-meters<br />

- Vervangen van netten, aansluitingen en kv-meters<br />

- Ontmantelen/ verwijderen van netten , aansluitingen en kv-meters<br />

PLAN - DO - CHECK - ACT<br />

- Mensen, Competenties en Bewustzijn<br />

- Communicatie<br />

- Informatiemanagement<br />

- Financiën<br />

- Inkoop<br />

- Facilitaire diensten<br />

- Wet- en regelgeving<br />

PLAN - DO - CHECK - ACT<br />

Imago<br />

Stakeholder<br />

relatie<br />

<strong>DELTA</strong> Netwerkbedrijf is niet meer…<br />

Leve Enduris!<br />

Het hing al enige tijd in de lucht en vanaf 4 januari 2016 is het officieel:<br />

dan verandert de naam van <strong>DELTA</strong> Netwerkbedrijf B.V. in Enduris B.V.<br />

Er zijn twee redenen voor deze naamwisseling. Directeur Erik Duim geeft<br />

een toelichting.<br />

Enduris | COMMUNICATIE TOEPASSINGEN 23<br />

5.2 JAARVERSLAG<br />

Voorbeeld<br />

3. ASSETMANAGEMENTSYSTEEM<br />

De samenhang tussen de verschillende plannen is in figuur 3.4<br />

3.2.5 Besturing<br />

weergegeven. Hierbij is tevens te zien dat onvoorziene risico’s,<br />

auditbevindingen, management van wijzigingen en externe ontwikkelingen<br />

kunnen leiden tot bijstelling van de plannen tijdens de<br />

Besturende processen zijn alle activiteiten waarin wordt vastgesteld<br />

welke doelen moeten worden bereikt en hoe deze moeten<br />

worden bereikt. Ze omvatten alle activiteiten betreffende het<br />

3.2.5.1 Planningscyclus<br />

In de planningscyclus zijn de belangrijkste activiteiten in de vorm<br />

van PDCA weergegeven. De activiteiten zijn onderling op elkaar<br />

afgestemd en uiteengezet in de tijd. Hierbij is het jaar verdeeld in<br />

kwartalen waarbij na afloop van ieder kwartaal een evaluatie<br />

jaarcyclus.<br />

plannen, controleren, evalueren en bijsturen en worden dan ook plaatsvind en er mogelijk verbetermaatregelen worden vastgesteld.<br />

wel managementprocessen genoemd.<br />

Figuur 3.4 Assetmanagementplannen<br />

Assetmanagementsysteem Efficiëntie en effectiviteit<br />

3.1 Inleiding<br />

3.2 Assetmanagementsysteem<br />

Het integrale managementsysteem (IMS) is een systeem dat Het assetmanagementsysteem heeft onder andere tot doel om de<br />

gericht is op de (risico)beheersing en optimalisatie van de bedrijfsprocessen<br />

binnen de organisatie. Het doel van het IMS is het Elektriciteitswet (artikel 10 Gaswet, artikel 16 Elektriciteitswet) zo<br />

taken en verplichtingen zoals die zijn vastgelegd in de Gas- en<br />

verwezenlijken van de korte- en langetermijndoelstellingen zoals effectief en efficiënt mogelijk uit te voeren. Voorbeelden van deze<br />

die zijn verwoord in het ondernemingsbeleid van Enduris. Om aan taken en verplichtingen gericht op assetmanagement zijn:<br />

te tonen dat op deze onderdelen goed wordt gepresteerd en te • De netbeheerder dient de door hem beheerde netten in werking te<br />

borgen dat er continue wordt verbeterd, is Enduris gecertificeerd hebben en te onderhouden;<br />

volgens de ISO 9001:2008, NTA 8120:2009 en de ISO 27001:2005. • De netbeheerder dient de veiligheid en betrouwbaarheid van de<br />

netten en van het transport over de netten op de meest doelmatige<br />

wijze te waarborgen;<br />

Een belangrijk onderdeel van het IMS vormt de NTA 8120. Dit is<br />

een specifieke afspraak binnen de sector tussen de netbeheerders • De netbeheerder dient voldoende reservecapaciteit aan te<br />

en de toezichthoudende partijen, waarin algemene eisen aan een houden;<br />

veiligheids-, kwaliteits- en capaciteitsmanagementsysteem • De netbeheerder dient derden te voorzien van een aansluiting op<br />

worden gesteld. Binnen Enduris wordt dit het assetmanagementsysteem<br />

genoemd.<br />

de netten.<br />

Om de verschillende taken uit te kunnen voeren en aan de verplichtingen<br />

te kunnen voldoen zijn diverse processen, oftewel ketens<br />

van activiteiten ingeregeld waarbij onderscheid wordt gemaakt<br />

tussen besturende, primaire en secundaire (ondersteunende)<br />

processen (zie figuur 3.1).<br />

Figuur 3.1 Besturende, primaire en secundaire processen<br />

Taken en verplichtingen<br />

Netbeheerder o.a.<br />

Besturende-/<br />

managementprocessen:<br />

Ondersteuning<br />

Concrete producten van de planningscyclus zijn:<br />

De Planningscyclus betreft het jaarlijks proces dat ervoor zorgt dat • Kaderbrief (context van de organisatie inclusief organisatiebeleid);<br />

de strategie wordt bepaald, de diverse plannen worden opgesteld • assetmanagementbeleid;<br />

Realisatie<br />

en er periodiek evaluaties en verbeteracties plaatsvinden. De planningscyclus<br />

is op hoofdlijnen weergegeven in figuur 3.5.<br />

• directiebeoordeling.<br />

• kwartaalrapportages inclusief onderliggende documenten;<br />

Ondernemingsbeleid<br />

Assetmanagementplan<br />

(Kaderbrief)<br />

2014<br />

Figuur 3.5 Planningscyclus<br />

Analyse<br />

Assetmanagementplan<br />

interne en<br />

2015-2017<br />

externe<br />

Context organisatie<br />

omgeving<br />

Doelen:<br />

Organisatiebeleid<br />

Q4<br />

S Q1<br />

Projecten, activiteiten en middelen<br />

Assetmanagementbeleid<br />

Assetmanagementplan<br />

S<br />

2016-20<strong>18</strong><br />

Uitvoering<br />

VGM<br />

Evaluatie Prestaties<br />

E<br />

Organisatie Mens<br />

Netontwerp en<br />

Verbetering<br />

V<br />

Assetbeleid<br />

*<br />

dec jan<br />

S<br />

Kwalitieit<br />

Techniek<br />

nov<br />

feb<br />

E<br />

V<br />

LIOP 2016-20<strong>18</strong><br />

okt<br />

mrt<br />

* Onvoorziene Risico’s,<br />

Planningscyclus<br />

Capaciteit<br />

incidenten, ongevallen,<br />

S O<br />

auditbevindingen, management<br />

van wijzigingen,<br />

sep<br />

apr<br />

Schakel- en<br />

externe ontwikkelingen<br />

V<br />

MIOP 2016-20<strong>18</strong><br />

werkplannen<br />

aug<br />

mei<br />

E<br />

Calamiteitenplan,<br />

jul jun<br />

O<br />

RM- template,<br />

V<br />

verbeterplan<br />

Onvoorziene plannen<br />

E<br />

S = Start<br />

externen (Provincie,<br />

O<br />

Gemeenten, Waterschap,<br />

U = Update<br />

Waterbedrijf, etc.)<br />

U<br />

O = Oplevering<br />

Netontwerp en<br />

O<br />

Assetbeleid<br />

E = Evaluatie<br />

Onvoorziene klantaanvragen<br />

(Nieuwe<br />

V = Verbetering<br />

Q3<br />

Q2<br />

aansluitingen en wijzingen<br />

in aansluitwaarden)<br />

Waarde<br />

Primaire Assetmanagement processen:<br />

Secundaire/ ondersteunende processen:<br />

Duurzaamheid<br />

Levenscyclusmanagement<br />

“Allereerst is er de nieuwe elektriciteits- en<br />

gaswet STROOM, die per 1 januari 2016 in<br />

werking treedt”, legt Erik Duim uit. “Deze wet<br />

bepaalt dat de namen van infrabedrijven en<br />

systeembeheerders (voorheen netbeheerders)<br />

binnen dezelfde groep niet op elkaar mogen<br />

lijken. Daarnaast trok deze zomer toezichthouder<br />

Autoriteit Consument & Markt (ACM)<br />

aan de bel. Het gebruik van <strong>DELTA</strong> in onze<br />

naam zou bij de klant mogelijkerwijs leiden<br />

tot verwarring en onduidelijkheid over wie nu<br />

wat doet. De ACM had van een andere energiemaatschappij<br />

het verzoek gekregen om onze<br />

naam aan te passen. Daar hebben wij ons<br />

aan geconformeerd.”<br />

Enduris<br />

De nieuwe naam Enduris, dat de woorden<br />

energie, duurzaamheid en infrastructuur in<br />

zich heeft, is een aantal jaren geleden al<br />

bedacht en als naam geregistreerd. De<br />

naamswijziging betreft alleen de netbeheerder;<br />

de namen van <strong>DELTA</strong> Netwerkgroep<br />

(DNWG), DNWG Staff en <strong>DELTA</strong> Infra blijven<br />

gewoon bestaan. Ook in de organisatiestructuur<br />

verandert alleen de naam.


Logo CMYK<br />

Logo grijswaarden<br />

6 maanden<br />

In goed overleg met de ACM heeft <strong>DELTA</strong><br />

Netwerkbedrijf zes maanden de tijd<br />

gekregen om de naamsverandering tot stand<br />

te brengen. Die periode is hard nodig, want<br />

er moet veel gebeuren. Behalve voor de<br />

hand liggende zaken als briefpapier,<br />

enveloppen, visitekaartjes, vlaggen, de<br />

lichtbak in de Fokkerstraat en bebording in<br />

het Stationspark heeft de organisatie veel<br />

meer aanpassingen uit te voeren.<br />

Zo worden alle informatiematerialen en<br />

handleidingen over de invoering van de<br />

slimme meter vernieuwd. Ook wordt Enduris<br />

in SAP ingevoerd. Voor het verwerken van de<br />

nieuwe naam bij Energie Data Service<br />

Nederland (EDSN) staat twee maanden. Er<br />

komt een nieuwe website (www.enduris.nl)<br />

voor informatie over het netwerkbedrijf en<br />

sommige medewerkers krijgen nieuwe<br />

mailextensies met @enduris.nl. Informatie<br />

over <strong>DELTA</strong> Infra en DNWG blijft overigens<br />

gewoon beschikbaar op www.dnwg.nl.<br />

“Natuurlijk zullen we ook al onze relaties<br />

informeren van leveranciers, partners en<br />

koepelorganisaties tot onze eigen klanten,<br />

gemeentes en instanties”, somt Erik op.<br />

“Daarnaast laten we het logo op diverse<br />

externe sites zoals en www.netbeheernederland.nl<br />

aanpassen.”<br />

Veel blijft hetzelfde<br />

Niet alles verandert. Zo blijven de dagelijkse<br />

werkzaamheden hetzelfde. En alle klantvragen<br />

over infra vallen net als voorheen onder<br />

DNWG, vragen voor de energieleverancier<br />

zijn voor <strong>DELTA</strong>. Alleen de vragen over<br />

elektriciteit en gas vallen nu onder Enduris.<br />

Denk hierbij aan vragen over elektriciteitsof<br />

gasstoringen of over de slimme meter.<br />

Ook de bedrijfskleding en bestickering op<br />

de monteursbusjes veranderen niet.<br />

Bovendien blijven de medewerkers in dienst<br />

van DNWG Staff B.V. Erik: “We blijven<br />

intensief samenwerken, waarbij Enduris de<br />

rol van opdrachtgever heeft en <strong>DELTA</strong> Infra<br />

die van aannemer. We zijn nog steeds<br />

financieel gezond en kunnen dit traject<br />

vanuit onze goede positie uitstekend<br />

aansturen.”<br />

<strong>DELTA</strong> <strong>magazine</strong> 19


Jij als onderwerp<br />

van gesprek<br />

‘We kijken teveel naar het verleden en te weinig naar de toekomst.’<br />

Zo luidde onder meer het kritiek op de huidige prestatie- en<br />

ontwikkelcyclus (P&O). Dat gaat veranderen. HR beleidsadviseur<br />

Nicole Versteeg legt uit hoe.<br />

“Een optimale afstemming tussen<br />

bedrijfsdoelstellingen en individuele ambities is<br />

alleen mogelijk als er een goede dialoog<br />

plaatsvindt tussen leidinggevende en<br />

medewerker. Ons huidige P&O-proces<br />

faciliteerde dit onvoldoende. Medewerkers<br />

hadden bijvoorbeeld een te passieve rol ten<br />

aanzien van hun eigen inzetbaarheid. Ook<br />

leefde de wens om de processen van het<br />

operationeel plan, de strategische<br />

personeelsplanning en de individuele<br />

gesprekkenyclus te integreren. Dat is nu gelukt.”<br />

Sprong<br />

Nicole vertelt verheugd dat er vanaf 1 januari<br />

2016 binnen het SAP Zelfbedieningsportaal een<br />

systeem komt, dat alles wat te maken heeft<br />

met presteren en ontwikkelen integraal<br />

ondersteunt. “De projectgroep met<br />

vertegenwoordigers vanuit DNWG, E&M en<br />

Corporate HR zijn aan de slag gegaan met de<br />

geïnventariseerde wensen vanuit de<br />

organisatie. Dit heeft er toe geleid dat je nu je<br />

eigen prestatie en ontwikkeling kunt volgen<br />

omdat je altijd inzicht hebt in je RGA’s, de<br />

voortgangs- en beoordelingsgesprekken, je<br />

persoonlijke inzetbaarheidsplan (PIP) en je<br />

potentieel inschatting. Ook hebben we qua<br />

gebruikersvriendelijkheid een flinke sprong<br />

vooruit gemaakt. Zowel als leidinggevende als<br />

medewerker kun je zelf een ‘dashboard’<br />

samenstellen en ontvang je via de mail een<br />

herinnering als er een actie van je wordt<br />

verwacht.”


In dialoog met elkaar<br />

Nu er straks een goed geautomatiseerd<br />

P&O-proces staat, waarschuwt Nicole dat<br />

het niet zo is dat alles vanzelf gaat. “De<br />

momenten waarop de leidinggevende en de<br />

medewerker elkaar echt spreken blijven het<br />

belangrijkste. Het is de bedoeling dat er een<br />

constante dialoog plaatsvindt over<br />

functioneren, persoonlijke ambities en<br />

duurzame inzetbaarheid. Door het letterlijk<br />

vast te leggen in een PIP en dit toe te voegen<br />

aan de P&O-cyclus ontstaan er geen<br />

onduidelijkheden en komt het sowieso altijd<br />

terug als onderwerp van gesprek.”<br />

Glazen bol<br />

Parallel hieraan loopt de strategische<br />

personeelsplanning. “We moeten bewust<br />

nadenken over wat er over 5 jaar zou kunnen<br />

gebeuren qua personeelsbezetting en daar<br />

alvast oplossingen voor bedenken. Over een<br />

glazen bol beschikken we weliswaar niet,<br />

maar hoe eerder je weet wat je kan<br />

verwachten, hoe beter je erop kan<br />

anticiperen”, aldus Nicole. “Neem<br />

bijvoorbeeld de zogenoemde<br />

‘sleutelfuncties’ (specialistische<br />

managementfuncties of functies die<br />

rapporteren aan een directeur). Hiervoor is<br />

het belangrijk dat er tijdig een potentiële<br />

opvolger wordt aangewezen. Die kan zich<br />

vervolgens zo ontwikkelen dat, als de<br />

functie vrijkomt, deze gelijk kan worden<br />

opgevuld. Potentieel inschatting is hiervoor<br />

een heel geschikt instrument.”<br />

Ambitie<br />

Nicole verwacht veel van de nieuwe<br />

P&O-cyclus. “Ik denk zeker dat het de<br />

verwachtingen kan waarmaken. Voorop<br />

staat dat we de ambitie van de medewerker<br />

moeten meenemen in de ambitie van de<br />

organisatie en andersom.”<br />

<strong>DELTA</strong> <strong>magazine</strong> 21


Aan<br />

taaaafel!<br />

Vers belegde broodjes, kleurrijke soepen en salades of warme<br />

snacks. In de bedrijfskantines van <strong>DELTA</strong> wordt goed gezorgd voor<br />

de interne mens. Audrey Schout gunt ons letterlijk een kijkje in de<br />

keuken van het proeflokaal in Middelburg.<br />

‘Het is weliswaar hard werken, maar de sfeer in<br />

de keuken is goed en elke dag is weer anders.’<br />

Audrey


Audrey maakt deel uit van het cateringteam op<br />

het hoofdkantoor in Middelburg “We kopen<br />

zelf in, maken de planningen en schatten<br />

dagelijks in welke hoeveelheden we moeten<br />

bereiden. In de zomer lopen de maaltijdsalades<br />

bijvoorbeeld erg goed. Iedereen gaat<br />

dan vaak een rondje lopen buiten.<br />

Op regenachtige dagen krijgen we juist meer<br />

mensen binnen te eten. We letten daarom<br />

bewust heel goed op de hoeveelheden.<br />

We vullen liever drie keer een kleine schaal<br />

bij dan dat we het moeten weggooien aan het<br />

einde van de dag.”<br />

Kleur bekennen<br />

Audrey komt elke dag met plezier naar het<br />

werk. “Het is weliswaar hard werken, maar de<br />

sfeer in de keuken is goed en elke dag is weer<br />

anders.” Ze wijst daarbij naar het planningsbord.<br />

“In de keuken werken we met kleuren,<br />

die staan voor de verschillende onderdelen<br />

van het buffet. Zo staat groen voor de salades,<br />

geel voor belegde broodjes en paars voor<br />

soepen. Je wordt per dag ingeroosterd op een<br />

andere kleur en bent dus niet steeds verantwoordelijk<br />

voor hetzelfde onderdeel. Maar als<br />

je het niet erg vindt ga ik nu verder… Om 11 uur<br />

moeten alle voorbereidingen klaar zijn, zodat<br />

we het buffet kunnen opstellen, zelf even kunnen<br />

eten en klokslag 12 uur kunnen knallen!”<br />

Variatie<br />

Het menu is opgebouwd uit vijf items: een<br />

soep met vlees, een vegetarische soep, een<br />

koud en warm lunchgerecht en een snack.<br />

“Behalve op maandag, want dan heb je heel<br />

het weekend al kunnen snacken”, zegt Audrey<br />

lachend. Het menu wisselt wekelijks en wordt<br />

om de zes weken zelfs helemaal omgegooid.<br />

Tijdens het teamoverleg draagt iedereen<br />

een menu aan. Audrey haalt haar inspiratie<br />

uit kookboeken, de Allerhande of als ze zelf<br />

ergens gaat eten. “In een restaurant bekijk<br />

ik altijd wat lekker is. In mijn achterhoofd<br />

bedenk ik me dan wel dat het ook betaalbaar<br />

moet zijn. Je wilt immers geen €5,- voor een<br />

broodje betalen. Daarnaast moet je ook kijken<br />

naar de versheid en haalbaarheid. Haring<br />

en spiegeleieren zijn lekker, maar haring is<br />

bijvoorbeeld maar 1 dag goed en voor spiegeleieren<br />

heb je een extra paar handen in de<br />

keuken nodig.”<br />

Koning<br />

Ook collega’s mogen hun wensen voor het<br />

menu doorgeven en als iemand speciale<br />

dieetwensen heeft, dan kan dit ook worden<br />

aangegeven. “De klant is koning. Zo houden<br />

we in de gaten wat er goed loopt en zijn er<br />

halal en diverse vegetarische gerechten.<br />

We overleggen constant en bekijken hoe we<br />

bewust met eten om kunnen gaan. We willen<br />

elke dag een gevarieerde en gezonde maaltijd<br />

aanbieden.”<br />

Waar voor je geld<br />

Het cateringteam speelt ook in op de tijd van<br />

het jaar of speciale gebeurtenissen. In de<br />

winter staat er vaker erwtensoep op het menu<br />

of als het Pasen is serveren ze leuke gerechten<br />

met eieren. “Het moet niet alleen lekker<br />

smaken, maar er ook aantrekkelijk uitzien. Het<br />

eten serveren we bijvoorbeeld in speciale milieubakjes,<br />

dat ziet er al een stuk vriendelijker<br />

uit dan plastic. De klant, onze collega’s in dit<br />

geval, moeten denken ‘wauw dat ziet er lekker<br />

uit, daar zet ik graag mijn tanden in.’”<br />

<strong>DELTA</strong> <strong>magazine</strong> 23


Sjaak’s<br />

Scholentour<br />

Wie kan met de ‘stroomfiets’ de meeste<br />

lampen laten branden? Energieadviseur<br />

Sjaak Vogel toert de komende maanden<br />

met de <strong>DELTA</strong> Infobus door de provincie<br />

heen. Bij de Zeeuwse basisscholen die<br />

hij bezoekt daagt hij de leerlingen uit om<br />

een elektrisch geladen avontuur aan te<br />

gaan. Met een educatief dagprogramma<br />

leren de kinderen spelenderwijs meer<br />

over duurzaamheid, energiebesparing<br />

en veilig internetten. In de bus kunnen<br />

de leerlingen een circuit met opdrachten<br />

afleggen. Daarnaast kunnen leerlingen<br />

onderling strijden voor een oplader op<br />

zonne-energie door de game ‘Het<br />

groene huis’ te spelen. De school die<br />

de meeste punten verzamelt met de<br />

game in combinatie met de duurzame<br />

ZeelandNet Fotowedstrijd maakt zelfs<br />

kans op een zonnepanelen-pakket ter<br />

waarde van €4.000.<br />

www.<strong>DELTA</strong>.nl/sjaakscholentour

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!