15.01.2016 Views

Security Manager - ΤΕΥΧΟΣ 59

Περιοδικό για την ασφάλεια.

Περιοδικό για την ασφάλεια.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Ειδική Έκδοση<br />

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2015<br />

Π ε ρ ι ο δ ι κ ό γ ι α τ η ν α σ φ ά λ ε ι α Tεύχος <strong>59</strong><br />

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2015<br />

Τιμή: 5€<br />

Συνεργασία<br />

Δημόσιου & Ιδιωτικού τομέα<br />

² Wearables - Όταν το security “φοριέται”<br />

² Ασφάλεια μαζικών εκδηλώσεων<br />

² Ευρωπαϊκή Αστυνομική Συνεργασία<br />

² Οι κυρίαρχες τάσεις στην αποθήκευση video<br />

² ONVIF - Νέα δεδομένα για το πρότυπο των δικτυακών συστημάτων<br />

ΕΝΘΕΤΟ<br />

Εκπαίδευση<br />

Προσωπικού<br />

Ιδιωτικής<br />

Ασφάλειας<br />

Συνέντευξη - Η οργάνωση της Superleague σε<br />

θέματα ασφαλείας σημειώνει αυξανόμενη πρόοδο<br />

P R<br />

PRESS POST<br />

(X+7)<br />

E S S<br />

T<br />

P O S<br />

SMARTPRESS MAΓΕΡ 11, 104 38 ΑΘΗΝΑ


editorial<br />

Εκδότης<br />

Κώστας Νόστης<br />

Σύμβουλος Έκδοσης<br />

Νίκη Πανδή<br />

Αρχισυντάκτης<br />

Βλάσης Αμανατίδης v.amanatidis@smartpress.gr<br />

Συνεργάτες<br />

Σήφης Ανδρουλιδάκης<br />

Γιάννης Δημάκας<br />

Γιάννης Κανάλης<br />

Σπύρος Κυριακάκης<br />

Βασίλης Λαμπρόπουλος<br />

Δημήτρης Λόγος<br />

Αριστοτέλης Λυμπερόπουλος<br />

Εμμανουήλ Νικολόπουλος<br />

Δημοσθένης Παναγιώτου<br />

Ρεπορτάζ<br />

Γιώργος Καραϊβάζ<br />

Βασίλης Γ. Λαμπρόπουλος<br />

Υπεύθυνος Defense <strong>Security</strong><br />

Λουκάς Δημάκας<br />

Διεύθυνση Διαφήμισης<br />

Νίκος Σαράφογλου n.sarafoglou@smartpress.gr<br />

DTP<br />

Παναγιώτης Βγενόπουλος<br />

Λεωνίδας Πουλόπουλος<br />

Διεύθυνση Marketing<br />

Ειρήνη Νόστη<br />

Υπεύθυνος Ηλεκτρονικών Μέσων<br />

Φάνης Ζερβάκης<br />

Υπεύθυνη Social Media<br />

Δήμητρα Κατερέλου<br />

Γραμματεία Εμπορικού<br />

Έλλη Μαστρομανώλη<br />

Λογιστήριο<br />

Ανδρέας Λουλάκης<br />

Consulting by<br />

SPEG<br />

τηλ.: 2105238777, www.speg.gr, info@speg.gr<br />

Ιδιοκτήτης<br />

Smart Press<br />

Μάγερ 11, 10438, Αθήνα<br />

Τηλ.: 210 5201500, 210 5230000, Fax: 210 5241900<br />

Τμήμα συνδρομών<br />

support@securitymanager.gr<br />

www.smartpress.gr<br />

www.securitymanager.gr<br />

info@securitymanager.gr<br />

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΤΑ: 01-7627<br />

ISSN: 2407-9413<br />

Συνεργατική<br />

προσέγγιση<br />

Η έννοια της συνεργασίας αποτελεί τη λέξη κλειδί του παρόντος τεύχους του <strong>Security</strong><br />

<strong>Manager</strong>, καλύπτοντας σε μεγάλο βαθμό την κεντρική θεματολογία του. Η επιλογή<br />

αυτή έγινε προκειμένου να αναδείξουμε, ότι οι σημερινές συνθήκες απαιτούν όσο<br />

ποτέ άλλοτε την επίτευξη συνεργασιών μεταξύ φορέων, ιδιωτικών εταιριών, φυσικών<br />

προσώπων …αλλά και τεχνολογιών.<br />

Διαχρονικά, οι συμπράξεις σε πολλούς τομείς επαγγελματικών αλλά και κοινωνικών<br />

δράσεων, οδηγούν σε θετικά αποτελέσματα στην παραγωγή έργου και για αυτό και<br />

αποτελούν ζητούμενο αλλά και ταυτόχρονα μια σημαντική πρόκληση.<br />

Ειδικότερα όμως στο τομέα της ασφάλειας και λαμβάνοντας υπόψη το ιδιαίτερα σύνθετο<br />

περιβάλλον των κινδύνων σήμερα, η συνεργατική προσέγγιση θεωρείται επιβεβλημένη.<br />

Στη χώρα μας -αλλά και ευρύτερα- θα μπορούσαμε να πούμε ότι η κουλτούρα<br />

των συνεργασιών στο τομέα της ασφάλειας δεν είναι τόσο διαδεδομένη, όσο θα<br />

έπρεπε. Αυτό οφείλεται σε ένα βαθμό στο γεγονός ότι η διοίκηση έργων ασφάλειας και<br />

η δημιουργία σχεδίων προστασίας, βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στη συλλογή και<br />

διαχείριση κρίσιμων πληροφοριών που αντιλαμβανόμαστε για πολλούς λόγους δεν<br />

είναι πάντα εύκολο να διαμοιράζονται. Επίσης πολλές φορές, κυριαρχεί το στοιχείο<br />

του ανταγωνισμού, αποτρέποντας τη δημιουργία κουλτούρας συνεργασιών.<br />

Σε επίπεδο φορέων όμως, όπως η Interpol και η Europol, τα πράγματα εξελίσσονται<br />

διαφορετικά, μιας και όπως θα διαβάσετε σε σχετικό άρθρο του Απόστολου Αλαμάνα<br />

(Υποστράτηγος ΕΛ-ΑΣ ε.α) η συνεργασία μεταξύ τους είναι συνεχώς αυξανόμενη.<br />

Επιπρόσθετα, η πραγματικότητα δείχνει ότι όπου έχουν υλοποιηθεί έργα ασφάλειας<br />

σε σύμπραξη μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, έχουν επιφέρει θετικά αποτελέσματα.<br />

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι η διαχείριση κρίσιμων έργων ασφάλειας<br />

δημοσίων εγκαταστάσεων -όπως αεροδρόμια και λιμάνια- από ιδιωτικές εταιρείες.<br />

Υπάρχουν φυσικά και πολλά παράδειγμα συνεργειών στον ιδιωτικό τομέα ασφάλειας<br />

που επιφέρουν οφέλη, δημιουργώντας οικονομίες κλίμακας για τα συνεργαζόμενα<br />

μέρη άλλα και θετικά αποτελέσματα για τους αποδέκτες των υπηρεσιών που προσφέρουν.<br />

Ο τομέας της τεχνολογίας αποτελεί ένα ακόμα μεγάλο πεδίο δράσης για συνεργασίες,<br />

ειδικότερα μεταξύ των εταιριών που αναπτύσσουν συστήματα ασφάλειας. Η κοινοπραξία<br />

του ONVIF -θέμα για το οποίο μπορείτε να διαβάσετε επίσης σε αυτό το τεύχοςαποτελεί<br />

άλλωστε αντιπροσωπευτικό παράδειγμα, όπου κορυφαίοι κατασκευαστικοί<br />

οίκοι -ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί μεταξύ τους- συμπράξανε με σκοπό τη δημιουργία<br />

ενός κοινού προτύπου που θα επιτρέπει τη συνεργασία συστημάτων ασφάλειας που<br />

βασίζονται σε IP τεχνολογία από διαφορετικούς κατασκευαστές. Η τάση για ευελιξία<br />

μέσω της δυνατότητας ενοποίησης των διαφορετικών κατηγοριών των ηλεκτρονικών<br />

συστημάτων ασφάλειας -δηλαδή της επιτήρησης video, του ελέγχου πρόσβασης και<br />

των συστημάτων συναγερμού- γίνεται επίσης ολοένα και πιο έντονη.<br />

Σε κάθε περίπτωση οι συνεργασίας που γίνονται στο τομέα της ασφάλειας χρειάζεται<br />

να βασίζονται σε αξίες όπως αμοιβαία εμπιστοσύνη, προσαρμογή, προσήλωση σε<br />

επαγγελματική δεοντολογία και ηθική.<br />

ΒΛΑΣΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ<br />

2<br />

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015


ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ/ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015Περιεχόμενα<br />

16 20 26 40 62<br />

MANAGEMENT<br />

16 Αποδομώντας τον κίνδυνο<br />

20 Ασφάλεια μαζικών εκδηλώσεων<br />

Μέρος 1ο - Το νομικό πλαίσιο & οι διαδικασίες ελέγχου<br />

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ<br />

26 Η οργάνωση της Superleague σε θέματα ασφαλείας<br />

σημειώνει αυξανόμενη πρόοδο<br />

Συνέντευξη με τους Άκη Τάκη & Μάκη Τσάτσο -<br />

Υπεύθυνοι Ασφαλείας Superleague<br />

30 Απόλυτη προστασία από παράνομες εισβολές<br />

Συνέντευξη με τον Ian Ferguson - Business<br />

Development <strong>Manager</strong> PIR, EMEA Xtralis<br />

CASE STUDY<br />

58 To Mall στο Short Hills των ΗΠΑ φυλάσσεται με αποτελεσματικότητα<br />

από τα ψηφιακά συστήματα Mobotix<br />

CCTV<br />

62 Οι κυρίαρχες τάσεις στην αποθήκευση video<br />

66 Safe Cities - Επιτήρηση πόλεων μέσω CCTV<br />

68 Επιλέξτε την ιδανική IP κάμερα εξοικονομώντας κόπο,<br />

χρόνο και χρήμα!<br />

IP<br />

70 ONVIF - Νέα δεδομένα για το πρότυπο των δικτυακών<br />

συστημάτων<br />

ΘΕΜΑ<br />

32 Συνεργασία Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα<br />

40 Ευρωπαϊκή Αστυνομική Συνεργασία<br />

Οι ρόλοι της Interpol και της Europol<br />

46 Wearables - Όταν το security “φοριέται”<br />

52 Internet of Everything for Defense<br />

56 Νέο τραπεζογραμμάτιο των 20€<br />

Ένα αξιόπιστο μέσο πληρωμής κάνει την εμφάνιση του<br />

μόνιμες στήλες<br />

2 EDITORIAL<br />

6 ΝΕΑ & ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ<br />

80 Προϊόντα cctv<br />

83 Προϊόντα alarm-access<br />

REVIEW<br />

74 Hikvision LightFighter<br />

Το έντονο φως δεν είναι πλέον πρόβλημα!<br />

75 Honeywell Performance Series<br />

Kit 4 καναλιών NVR με 4 κάμερες<br />

76 Paradox NVX80<br />

Ευαίσθητος, Αξιόπιστος, Ακριβής<br />

77 TIANDY Η.265 IP STARLIGHT PTZ<br />

Υψηλή ποιότητα με 2 Megapixel, 30x οπτικό και Auto-<br />

Tracking<br />

78 Panasonic WV-SFV781L<br />

Αποδίδει εξαιρετικά και αντέχει τα πάντα<br />

84 Ευρετήριο Εταιρειών<br />

86 Ευρετήριο Εγκαταστατών<br />

Tα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν υποχρεωτικά τη γνώμη του περιοδικού. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση κειμένων και εικόνων ή μέρους αυτών χωρίς άδεια.<br />

4<br />

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015


νέα &<br />

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ<br />

Συμμετοχή της OLYMPIA ELECTRONICS A.E. στην ISAF, FIRE &<br />

RESCUE EXHIBITION 2015<br />

Η OLYMPIA ELECTRONICS<br />

A.E., η 1η αμιγώς ελληνική<br />

βιομηχανία παραγωγής η-<br />

λεκτρονικών συστημάτων<br />

ασφαλείας, συμμετείχε<br />

«ISAF - FIRE & RESCUE<br />

2015», που πραγματοποιήθηκε<br />

στην Κωνσταντινούπολη<br />

από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2015. Η ISAF είναι<br />

μια έκθεση αφιερωμένη στα διεθνή συστήματα ασφαλείας<br />

και είναι η μεγαλύτερη έκθεση για την συγκεκριμένη βιομηχανία.<br />

Η OLYMPIA ELECTRONICS A.E. η μοναδική ελληνική<br />

συμμετοχή, έκανε αισθητή την παρουσία της στην «ISAF -<br />

FIRE & RESCUE 2015» με απόλυτη επιτυχία. Την εταιρεία<br />

εκπροσώπησαν ο ιδιοκτήτης της, κ. Παναγιώτης Αρβανιτίδης,<br />

και ο Διευθυντής Εξαγωγών, κ. Παντελής Αντάρ, οι οποίοι<br />

πραγματοποίησαν εμπορικές επαφές με το ήδη ανεπτυγμένο<br />

δίκτυο στην Τουρκία αλλά και με νέες δυνητικές επαφές. Ό-<br />

λοι οι επισκέπτες της έκθεσης είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν<br />

νέες ιδέες και λύσεις γύρω από τον κλάδο των<br />

ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας δουν από κοντά την<br />

τα νέα καινοτόμα προϊόντα της OLYMPIA ELECTRONICS A.E. Οι<br />

επισκέπτες έδειξαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον κυρίως στους<br />

νέους πίνακες συναγερμού & πυρανίχνευσης, και για τα νέα<br />

κεντρικά συστήματα φωτισμού ασφαλείας τεχνολογίας CBS<br />

καθώς και στα νέα μοντέλα φωτιστικών ασφαλείας με LEDs.<br />

Η συνολική παρουσία των εκθεμάτων υπήρξε αντιπροσωπευτική<br />

των καινοτόμων προϊόντων της OLYMPIA ELECTRONICS<br />

A.E. που συνδυάζουν υψηλή ποιότητα και καινοτομία σε ανταγωνιστικές<br />

τιμές και δίνουν λύσεις στην αυξανόμενη ζήτηση<br />

της διεθνούς αγοράς. Η OLYMPIA ELECTRONICS A.E. από το<br />

1979, έτος ιδρύσεώς της, έως και σήμερα συνεχίζει να η-<br />

γείται στην ελληνική αγορά στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών<br />

συστημάτων ασφαλείας χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής<br />

και να εξαπλώνετε δυναμικά στο εξωτερικό, στοχεύοντας<br />

πάντοτε ακόμη πιο ψηλά.<br />

Φωτιστικά ασφαλείας με ξύλο - Η νέα καινοτομία της OLYMPIA<br />

ELECTRONICS<br />

Με υπερηφάνεια και χαρά, όπως<br />

κάθε «μητέρα - κατασκευάστρια»,<br />

η OLYMPIA ELECTRONICS<br />

A.E. υποδέχεται στη μεγάλη οικογένεια<br />

των προϊόντων της τα νέα<br />

φωτιστικά ασφαλείας με ξύλινες βάσεις. Πρόκειται για μία νέα<br />

κατηγορία προϊόντων με την οποία η OLYMPIA ELECTRONICS<br />

A.E. εισέρχεται στον χώρο του αρχιτεκτονικού φωτισμού.<br />

Κύριος άξονας της εταιρείας είναι να καλύψει ένα κενό της<br />

αγοράς που αποζητάει την επικράτηση του ξύλου ως υλικό<br />

υψηλής αισθητικής στην διακόσμηση κυρίως παραδοσιακών<br />

ξενώνων, lobby ξενοδοχείων, κατασκευή κατοικιών αλλά και<br />

διάφορων επαγγελματικών χώρων. H ΟLYMPIA ELECTRONICS<br />

A.E. χρησιμοποιεί τεχνολογία αιχμής στην παραγωγή της και<br />

με τη νέα σειρά φωτιστικών με ξύλο ακολουθεί την τελευταία<br />

τάση που καταγράφεται σε ξενοδοχεία από όλο τον κόσμο και<br />

αφορά το design, δηλαδή την διακόσμηση εσωτερικών και<br />

εξωτερικών χώρων στα πρότυπα της τοπικής κουλτούρας και<br />

στα μέτρα του φυσικού περιβάλλοντος.<br />

Η σειρά των φωτιστικών με ξύλο αποτελείται από τα ακόλουθα<br />

προϊόντα:<br />

GR-2100 - Φωτιστικό ασφαλείας συνεχούς λειτουργίας (και<br />

δυνατότητα μη συνεχούς), Leds, 90 min<br />

GR-2000/ΟPAL - Φωτιστικό ασφαλείας συνεχούς λειτουργίας<br />

(και δυνατότητα μη συνεχούς), Leds, 90 min, με γαλακτούχο<br />

κρύσταλλο<br />

WB-2100/CH - Ξύλινη βάση φωτιστικού χρώματος κερασί<br />

WB-2100/NC - Ξύλινη βάση φωτιστικό χρώματος φυσικό κερασί<br />

WB-2100/WN - Ξύλινη βάση φωτιστικού χρώματος καρυδιάς<br />

Τα φωτιστικά αυτά περιλαμβάνουν ξύλινη βάση σε τρία διαφορετικά<br />

χρώματα με στόχο να δώσουν στον καταναλωτή την<br />

δυνατότητα επιλογής και να ταιριάξουν αρμονικά σε κάθε<br />

καλαίσθητο χώρο.<br />

6<br />

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015


TRANSACT MODULE<br />

TRANSACT MODULE<br />

Ολοκληρωμένες λύσεις για οχήματα<br />

Έξυπνες λειτουργίες<br />

Ανοιχτή αρχιτεκτονική<br />

Εκπαίδευση<br />

Αεροδρόμια<br />

Κτίρια<br />

Συναγερμοί<br />

ACCESS<br />

CONTROL<br />

MODULE<br />

OPEN ARCHITECTURE<br />

VIDEO WALL MODULE<br />

INTRUSION DETECTION<br />

SMART MAINTENANCE<br />

PEOPLE COUNTING<br />

LINE CROSSING DETECTION<br />

OPEN SYSTEM INTEGRATION<br />

TRANSACT MODULE<br />

SMARTPLAY<br />

BACK AND SEARCH<br />

E-MAP<br />

BUSINESS INTELLIGENCE MODULE<br />

HEAT MAP<br />

RECOGNITION MODULE<br />

PLATE<br />

LICENSE<br />

Dome<br />

HEAT MAP<br />

ACCESS<br />

CONTROL MODULE<br />

VIDEO WALL MODULE<br />

SMART PLAY BACK AND SEARCH<br />

LICENSE<br />

PLATE RECOGNITION<br />

MODULE<br />

OPEN ARCHITECTURE<br />

LINE CROSSING DETECTION<br />

INTELLIGENCE<br />

MODULE<br />

BUSINESS<br />

COUNTING<br />

PEOPLE<br />

MODULE<br />

VIDEO WALL<br />

VIDEO WALL<br />

MODULE<br />

PEOPLE<br />

COUNTING<br />

BUSINESS<br />

MODULE<br />

INTELLIGENCE<br />

Εμπόριο<br />

Τράπεζες<br />

Έλεγχος Πρόσβασης<br />

Μεταφορές<br />

NVR<br />

Hikvision iVMS-5200 Professional<br />

Μια VMS πλατφόρμα που καλύπτει όλες τις ανάγκες ασφάλειας<br />

Το λογισμικό διαχείρισης βίντεο iVMS-5200 Professional της Hikvision, δίνει απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας.<br />

Απλοποιεί και βελτιστοποιεί εξαιρετικά τη διαχείριση της ασφάλειας μέσω ολοκληρωμένων λύσεων για κάθετες αγορές, με έξυπνες λειτουργίες<br />

και ανοιχτή αρχιτεκτονική.<br />

Με επιπρόσθετες μονάδες, όπως: η “Transact” και η “Business Intelligence” για τον τομέα των εμπορικών καταστημάτων, η μονάδα<br />

Αναγνώρισης Πινακίδων Οχημάτων για εφαρμογές μεταφοράς και εγκαταστάσεις στάθμευσης και η μονάδα Ελέγχου Πρόσβασης για κτιριακές<br />

εγκαταστάσεις, το iVMS-5200 Professional της Hikvision επιτυγχάνει να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για όλες τις κάθετες αγορές.<br />

* Το Hikvision IVMS-5200 Professional υποστηρίζει Windows, Android και iOS συστήματα.<br />

Headquarters<br />

No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou, China<br />

Tel: +86-571-8807-<strong>59</strong>98 Fax: +86-571-8993-5635<br />

Email: overseasbusiness@hikvision.com<br />

Technical Support: support@hikvision.com<br />

Hikvision Europe<br />

Tel: +31-23-5542770 . Fax: +31-23-5631112<br />

Email: saleseuro@hikvision.com


νέα &<br />

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ<br />

Η Hikvision παραμένει πρώτη παγκοσμίως στις πωλήσεις<br />

συστημάτων επιτήρησης<br />

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση της εταιρίας ερευνών<br />

IHS για την αγορά των συστημάτων ασφάλειας, η Hikvision<br />

ενίσχυσε ακόμα περισσότερο τη θέση της στην παγκόσμια<br />

κατάταξη των κατασκευαστών συστημάτων επιτήρησης. Συγκεκριμένα<br />

και σύμφωνα με τα τελευταία αποτελέσματα, ο<br />

Κινέζικος κολοσσός στην ηλεκτρονική επιτήρηση κατέχει<br />

σήμερα το 16,3 % της παγκόσμιας αγοράς, αυξάνοντας κάθε<br />

χρόνο κατά 50 % το μερίδιο αγοράς που κατέχει. Δηλαδή<br />

5,9 μονάδες κάτι που σημαίνει ότι διπλασίασε το μερίδιο της<br />

αγοράς της τα τελευταία 2 χρόνια. Επίσης, μέσα στο 2015, η<br />

Hikvision κατέκτησε τη 1η θέση της παγκόσμιας αγοράς και<br />

στο τομέα των δικτυακών καμερών, αυξάνοντας το ποσοστό<br />

της στο μερίδιο αγοράς από το 13 % στο 18,9 %. Στο πίνακα<br />

διακρίνεται αναλυτικά η πρόοδος που επιτεύχθηκε από την<br />

Hikvision σε όλες τις κατηγορίες των συστημάτων επιτήρησης<br />

τα τελευταία 2 χρόνια. «Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι<br />

από τις επιδόσεις μας στη παγκόσμια αγορά των συστημάτων<br />

επιτήρησης cctv ως αποτέλεσμα της συνεχούς επένδυσης<br />

μας στη καινοτομία του R&D αλλά και την υποστήριξη από το<br />

δίκτυο των συνεργατών αλλά και των πελατών μας» δήλωσε<br />

η Cynthia Ho, Vice President στη Hikvision.<br />

Νέα συνεργασία μεταξύ PartnerNET και Nista Devices<br />

Η PartnerNET είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την<br />

υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας με τη Nista Devices με<br />

αντικείμενο τη διανομή των προϊόντων Νista στην περιοχή<br />

του ΕΜΕΑ. Η PartnerNET μέσω της συνεργασίας, διευρύνει<br />

τη γκάμα των καινοτόμων προϊόντων της και προσφέρει ακόμη<br />

περισσότερες λύσεις στους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες<br />

της. Η Nista Devices είναι κορυφαίος κατασκευαστής<br />

θυροτηλεφώνων τελευταίας τεχνολογίας που συνδυάζουν<br />

εξαιρετικά μοντέρνο σχεδιασμό με ελβετική ποιότητα κατασκευής<br />

και παρέχουν εξαιρετική απόδοση και αξιοπιστία σε<br />

πολύ ανταγωνιστικές τιμές. Τα θυροτηλέφωνα Nista απευθύνονται<br />

σε αναλογικά και IP τηλεφωνικά κέντρα ιδιωτών και<br />

επιχειρήσεων με σκοπό τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας<br />

και την ενίσχυση της παραγωγικότητάς τους.<br />

8<br />

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015


νέα &<br />

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ<br />

Νέες τάσεις υπηρεσιών βιντεο-επιτήρησης βασισμένες σε cloud<br />

Οι υπηρεσίες βιντεο-επιτήρησης βασισμένες στο cloud,<br />

που έχουν γίνει ευρύτερα γνωστές στο εξωτερικό ως video<br />

surveillance as a service (VSaaS), στην ουσία συνιστούν<br />

μια εναλλακτική πρόταση επιτήρησης χώρων στην οποία<br />

ο εκάστοτε πελάτης δεν χρειάζεται να αγοράσει τις απαραίτητες<br />

υποδομές, αλλά μπορεί να αγοράζει υπηρεσίες<br />

πληρώνοντας ανά έτος/τετράμηνο ή και μήνα. Οι υπηρεσίες<br />

αυτές περιλαμβάνουν τη λήψη ζωντανών εικόνων αλλά<br />

και τη διαχείριση αποθηκευμένων αρχείων video, από<br />

οπουδήποτε. Σχετικά με τα αρχεία των καταγεγραμμένων<br />

βίντεο, μπορούν να αποθηκεύονται τοπικά στην εγκατάσταση<br />

που επιτηρείται ή οπουδήποτε αλλού, συνήθως σε<br />

data centers των παρόχων. Η σχετικά νέα αυτή τάση στον<br />

τομέα της ασφάλειας που εξελίσσεται σταδιακά, δεν έχει<br />

προτυποποιηθεί ακόμα, αλλά σύμφωνα με τον αναλυτή της<br />

εταιρίας ερευνών IHS Aaron Dale, οι επιλογές ανάπτυξης<br />

αυτών των υπηρεσιών θα μπορούσαν να ταξινομηθούν σε<br />

διαφορετικές κατηγορίες. Αρχικά, στις υπηρεσίες που παρέχονται<br />

από επιχειρήσεις της κατηγορίας VSaaS οι οποίες<br />

προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες απευθείας στους τελικούς<br />

χρήστες με το δικό τους εμπορικό σήμα. Σε αυτές τις<br />

υπηρεσίες υπάρχουν ακόμα διάφορες εναλλακτικές επιλογές.<br />

Για παράδειγμα, υπάρχει η επιλογή του “Fully hosted<br />

video” όπου τα αρχεία των καταγεγραμμένων βίντεο αποθηκεύονται<br />

σε data center του παρόχου ή σε data center που<br />

διαχειρίζονται μεγάλοι πάροχοι υπηρεσιών όπως η Amazon.<br />

Ένα παράδειγμα παρόχου τέτοιας υπηρεσίας VSaaS είναι η<br />

Dropcam. Μια άλλη επιλογή είναι το “cloud managed video”<br />

όπου σε αυτή την υπηρεσία ο πελάτης έχει τη δυνατότητα<br />

να διαχειρίζεται και να βλέπει τα βίντεο από απόσταση ενώ<br />

τα δεδομένα μπορούν να είναι αποθηκευμένα στο σημείο<br />

όπου βρίσκονται οι κάμερες συνήθως σε DVR και NVR. Μια<br />

3η επιλογή είναι οι υβριδικές λύσεις που συνδυάζουν τις<br />

δυο παραπάνω επιλογές.<br />

Φιναλίστ των Protector Awards 2015 η δικτυακή κάμερα<br />

IPC-HFW81200E-Z της Dahua<br />

H Dahua Technology ανακοίνωσε<br />

πρόσφατα ότι η κάμερα<br />

4K με κωδικό μοντέλου IPC-<br />

HFW81200E-Z ανακηρύχτηκε<br />

φιναλίστ των βραβείων<br />

Protector Awards 2015. Τα<br />

βραβεία Protector Award, απονέμονται ετησίως σε προϊόντα<br />

ασφαλείας μετά από διαγωνισμό που διοργανώνει ο<br />

γερμανικός εκδοτικός οίκος IGT. Η κάμερα της Dahua, ήταν<br />

ανάμεσα στους φιναλίστ στην κατηγορία Video Surveillance.<br />

Η Dahua 4K Ultra HD IPC-HFW81200E-Z ενσωματώνει τον<br />

αισθητήρα Exmor 1/1.7” της Sony, που αποδίδει εξωπραγματική<br />

σε ευκρίνεια εικόνα φτάνοντας σε ανάλυση μέχρι<br />

4000 x 3000 pixel (12Mp) στα 15 καρέ. Επίσης, υποστηρίζει<br />

ανάλυση 3840 x 2160 pixel (8MP) στα 30 καρέ. Λειτουργεί<br />

άψογα και σε συνθήκες σκότους, αφού τα υπέρυθρα<br />

LED που διαθέτει φωτίζουν σε αποστάσεις έως και 50m.<br />

Διαθέτει zoom 3x με motorized φακό και αυτόματη εστίαση,<br />

με ταχύτητα και ακρίβεια ανώτερη των αντίστοιχων μοντέλων<br />

της αγοράς. Επιπλέον, η κάμερα παρέχει λειτουργίες<br />

video analytics, όπως καθορισμό περιοχής ενδιαφέροντος,<br />

σημεία ελέγχου, απολεσθέντα ή εγκαταλειμμένα αντικείμενα<br />

κ.ά., αλλά και λειτουργία Ultra-Defog που κάνουν την<br />

επιτήρηση εξυπνότερη, καθαρότερη και φιλική στο χρήστη.<br />

Τέλος, συγκεκριμένη κάμερα εξοπλίζεται με τελευταίας<br />

γενιάς DSP χαμηλής κατανάλωσης και με μειωμένο ρυθμό<br />

μετάδοσης (κοντά στα 8 Mbps) χάρη στην υψηλής απόδοσης<br />

συμπίεση. Μία κάμερα αυτών των χαρακτηριστικών<br />

ταιριάζει απόλυτα σε εφαρμογές ασφάλειας πόλεων, περιμετρική<br />

εποπτεία, εμπορικά κέντρα, ακαδημαϊκά ή εταιρικά<br />

campus κ.α.H Dahua 4K IPC-HFW81200E-Z είναι συμπαγής<br />

και πανεύκολη στην εγκατάσταση, εξοικονομώντας σας έ-<br />

τσι χρόνο και χρήμα. Η Novatron (www.novatron.gr), είναι<br />

επίσημος διανομέας Dahua Technologies στην Ελλάδα.<br />

10<br />

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015


νέα &<br />

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ<br />

Η αγορά των οικιακών συστημάτων συναγερμού στην περιοχή EMEA<br />

αναμένεται να ανέλθει στα 500 εκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2019<br />

Παρά την υποτονική έναρξη που<br />

καταγράφηκε τους πρώτους μήνες<br />

του 2015 στην αγορά των οικιακών<br />

συστημάτων συναγερμού<br />

στην περιοχή ΕΜΕΑ (Ευρώπη, Μέση<br />

Ανατολή και Αφρική), ερευνητές<br />

του οργανισμού IHS προβλέπουν<br />

ότι η συγκεκριμένη αγορά<br />

θα παρουσιάσει ανοδικές τάσεις<br />

τα επόμενα χρόνια και μάλιστα θα<br />

ξεπεράσει τα 500 εκατομμύρια δολάρια σε ετήσια έσοδα<br />

μέχρι το 2019. Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση που δημοσίευσε<br />

πρόσφατα ο καταξιωμένος οργανισμός, προβλέπεται<br />

ότι τα επόμενα χρόνια ο τομέας των οικιακών συστημάτων<br />

ασφάλειας θα αυξάνεται με μέσο ετήσιο ρυθμό 3%. Η αύξηση<br />

αυτή, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις σημαντικές<br />

Απώλειες ως και μισό εκατομμύριο δολάρια για τις επιχειρήσεις<br />

λόγω περιστατικών ασφάλειας<br />

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Kaspersky Lab και<br />

την B2B International, έδειξε ότι τα πιο κοστοβόρα είδη παραβιάσεων<br />

της ασφάλειας για επιχειρήσεις είναι η απάτη<br />

από εργαζομένους, η ψηφιακή κατασκοπεία, η εισβολή στα<br />

εταιρικά δίκτυα και οι αστοχίες εξωτερικών προμηθευτών.<br />

Στην έρευνα συμμετείχαν περισσότερες από 5.500 εταιρείες<br />

σε 26 χώρες. Κατά μέσο όρο, οι δαπάνες για την αποκατάσταση<br />

των ζημιών από ένα περιστατικό ασφάλειας ανέρχονται<br />

σε $551.000 για τις μεγάλες επιχειρήσεις και $38.000<br />

για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Μια σοβαρή παραβίαση<br />

της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων οδηγεί<br />

τεχνολογικές εξελίξεις σχετικά με τους οικιακούς αυτοματισμούς<br />

και το έξυπνο σπίτι, που επιτρέπουν τη διασύνδεση<br />

και ενσωμάτωση των συστημάτων συναγερμού σε μια ενοποιημένη<br />

πλατφόρμα που αποτελείται από πολλές οικιακές<br />

συσκευές. Επίσης, κινητήρια δύναμη ανάπτυξης του τομέα<br />

των οικιακών συστημάτων ασφάλειας είναι και οι νέες δυνατότητες<br />

ελέγχου και διαχείρισης των συστημάτων μέσω<br />

smartphone, που προσφέρουν ενισχυμένη λειτουργικότητα<br />

και ευκολία χρήσης. Σύμφωνα, πάντα με την ίδια έκθεση και<br />

όπως φάνηκε και στην πρόσφατη IFSEC στο Λονδίνο πολλοί<br />

παραδοσιακοί κατασκευαστές συστημάτων ασφάλειας λανσάρουν<br />

ολοένα και περισσότερες ασύρματες λύσεις συναγερμού,<br />

αλλά και λύσεις που επιτρέπουν την ενοποίηση<br />

των συστημάτων συναγερμού και με τις υπόλοιπες οικιακές<br />

τεχνολογικές υποδομές αλλά και τα συστήματα ασφάλειας<br />

των άλλων κατηγοριών όπως CCTV και access control.<br />

σε πολλαπλά επιχειρησιακά προβλήματα. Με τις ζημιές να<br />

ποικίλουν εξαιρετικά, είναι μερικές φορές δύσκολο για τα<br />

ίδια τα θύματα να εκτιμήσουν το συνολικό κόστος ενός περιστατικού.<br />

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την εν λόγω<br />

έρευνα βασίστηκαν σε δεδομένα προηγούμενων ετών, ώ-<br />

στε να αναδειχθούν οι τομείς στους οποίους οι επιχειρήσεις<br />

πρέπει να δαπανήσουν χρήματα ύστερα από μία παραβίαση<br />

ή χάνουν χρήματα ως αποτέλεσμα μιας παραβίασης. Συνήθως,<br />

οι επιχειρήσεις καλούνται να δαπανήσουν περισσότερα<br />

χρήματα για επαγγελματικές υπηρεσίες (π.χ. εξωτερικοί συνεργάτες,<br />

ειδικοί Πληροφορικής, νομικοί, σύμβουλοι κ.λπ.),<br />

ενώ χάνουν και έσοδα, λόγω της απώλειας επιχειρηματικών<br />

ευκαιριών και του χρόνου διακοπής λειτουργία συστημάτων<br />

και υπηρεσιών. Η πιθανότητα της κάθε συνέπειας ποικίλλει<br />

επίσης, γεγονός που πρέπει να συνυπολογιστεί μαζί με το<br />

μέγεθος κάθε εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, μια παρόμοια μέθοδος<br />

χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό των έμμεσων<br />

δαπανών, δηλαδή των κονδυλίων που διαθέτουν οι επιχειρήσεις<br />

μετά την αποκατάσταση, αλλά εξακολουθεί να συνδέεται<br />

με μια παραβίαση ασφάλειας.<br />

12<br />

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015


νέα &<br />

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ<br />

Μήπως είναι καιρός ν’ ανησυχούμε για το car hacking;<br />

Η εταιρεία Symantec ανακοίνωσε μέσα από το τελευταίο<br />

white paper της με τίτλο Building Comprehensive <strong>Security</strong><br />

into Cars, ότι η αυξανόμενη συχνότητα με την οποία αναπαράγονται<br />

τελευταία οι σχετικές πληροφορίες, έφερε στο<br />

προσκήνιο το ζήτημα της κυβερνοασφάλειας των οχημάτων,<br />

καθώς διάφοροι ερευνητές αποκαλύπτουν μια σειρά από<br />

τρωτά σημεία σε νέα μοντέλα αυτοκινήτων. Τα περιστατικά<br />

αυτά αντικατοπτρίζουν το γεγονός ότι ένας αυξανόμενος<br />

αριθμός αυτοκινήτων μπορεί πλέον να συμπεριληφθεί στο<br />

λεγόμενο Internet of Things (IoT), δεδομένου ότι διαθέτουν<br />

δικούς τους υπολογιστές, λογισμικό, αλλά και συνδεσιμότητα.<br />

Κι ενώ μια τέτοια εξέλιξη επιτρέπει στους ιδιοκτήτες<br />

αυτοκινήτων να επωφεληθούν από μια σειρά νέων τεχνολογιών,<br />

αυτό σημαίνει επίσης, ότι τα οχήματά τους εκτίθενται<br />

όλο και περισσότερο στα ίδια είδη ηλεκτρονικών απειλών<br />

που αντιμετωπίζουν και πολλές άλλες διασυνδεδεμένες συσκευές.<br />

Αναπόφευκτα ανακύπτει το ερώτημα αν είναι καιρός<br />

να αρχίσουμε να ανησυχούμε για το car hacking. Αφορμή<br />

για το πιο πρόσφατο κύμα συζητήσεων στάθηκε η είδηση<br />

που ανέφερε ότι ορισμένες σειρές οχημάτων του μοντέλου<br />

Jeep Cherokee, διέθεταν σημεία τρωτά σε εξ αποστάσεως<br />

ηλεκτρονικές απειλές. Τα αποτελέσματα της επίθεσης α-<br />

ποδόθηκαν σε μια σειρά τρωτών σημείων και αδυναμιών του<br />

οχήματος.<br />

Πρέπει ν’ ανησυχούν οι οδηγοί;<br />

Καθώς η αυτοκινητοβιομηχανία ενσωματώνει νέες τεχνολογίες<br />

στα αυτοκίνητα, η Symantec θεωρεί πολύ πιθανό να<br />

αυξηθούν κακόβουλες επιθέσεις. Οι επιθέσεις του είδους<br />

μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες:<br />

• Πιο επικίνδυνες θεωρούνται οι επιθέσεις «over-the-air»,<br />

όταν οι «εισβολείς» επιχειρούν διείσδυση στα συστήματα<br />

ενός οχήματος από απομακρυσμένη θέση. Τέτοιες επιθέσεις<br />

απαιτούν εκτενείς προσπάθειες και βαθιά γνώση σχετικά<br />

με το όχημα και το λογισμικό του.<br />

• Φυσικές επιθέσεις, όπου ο χάκερ πρέπει να έχει φυσική<br />

πρόσβαση στο όχημα, είναι συνήθως πιο εύκολο να υλοποιηθούν.<br />

Πολλά οχήματα, διαθέτουν ελλιπή προστασία<br />

στο δίαυλο CAN και τις Ηλεκτρονικές Μονάδες Ελέγχου<br />

(ECU) που συνδέονται σε αυτόν. Για να γίνει μια τέτοια ε-<br />

πίθεση, ο εισβολέας πρέπει να έχει φυσική πρόσβαση στο<br />

όχημα, με κίνδυνο να συλληφθεί.<br />

• Επιθέσεις μέσω mobile applications και εργαλείων υποστήριξης<br />

που επιτρέπουν απομακρυσμένες λειτουργίες ε-<br />

λέγχου του οχήματος, είναι επίσης πιθανές. Ευτυχώς οι περισσότερες<br />

εφαρμογές και τα εργαλεία μπορούν εύκολα<br />

να επιδιορθωθούν χωρίς να υπάρχει ανάγκη αναβάθμισης<br />

στο λογισμικό του οχήματος. Ενώ τέτοιου είδους επιθέσεις<br />

δεν μπορούν να αποκλειστούν στο μέλλον, οι οδηγοί δεν<br />

θα πρέπει να ανησυχούν, αφού είναι γνωστό ότι τα κίνητρα<br />

του κυβερνοεγκλήματος είναι κυρίως οικονομικά, οπότε το<br />

hacking στο αυτοκίνητο μάλλον θα παραμείνει μια θεωρητική<br />

δραστηριότητα, μέχρι να ανακαλυφθούν μέθοδοι «εξαργύρωσης»<br />

των επιθέσεων. Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων<br />

που ανησυχούν για ζητήματα ασφάλειας, μπορούν ωστόσο<br />

να πάρουν κάποια μέτρα για να μειώσουν την πιθανότητα<br />

μιας επίθεσης. Σε αυτά περιλαμβάνονται: Τακτικά updates<br />

λογισμικού, που θωρακίζουν με patches το σύστημα, διορθώνοντας<br />

προβλήματα ασφάλειας. Ιδιαίτερη προσοχή<br />

όταν το όχημα συνδέεται σε διαγνωστικές πλατφόρμες ή<br />

πλατφόρμες τηλεματικής, καθώς αυτές πολλές φορές α-<br />

νοίγουν την πόρτα σε «εισβολείς», για να εισέλθουν στον<br />

δίαυλο CAN. Αποφυγή σύνδεσης μη αξιόπιστων συσκευών<br />

στα συστήματα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας των οχημάτων,<br />

όπως USB sticks, τηλέφωνα ή media players. Επίσης,<br />

αν το αυτοκίνητο διαθέτει σύνδεση στο Internet, πρέπει<br />

αποφεύγεται η σύνδεση σε μη αξιόπιστα δίκτυα.To πλήρες<br />

white paper Building Comprehensive <strong>Security</strong> into Cars<br />

της Symantec, θα το βρείτε στο http://www.symantec.<br />

com/content/en/us/enterprise/other_resources/<br />

building-security-into-cars-iot_en-us.pdf<br />

14<br />

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015


ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ CCTV<br />

IP Megapixel<br />

Face Recognition<br />

Number Plate Recognition<br />

Starlight<br />

H.265<br />

Video Analytics<br />

Thermal Cameras<br />

HD-TVI<br />

STARLIGHT AUTO-TRACKING SPEED DOME PTZ<br />

H.265 / 2 Megapixel / 30x optical / 200m IR<br />

Full HD 1080p (1920x1080) - Triple Stream - True WDR - HLC - 3DNR<br />

200m SMART IR (Near Infrared Technology) – Starlight 0,0002 LUX<br />

Auto Tracking with Perimeter Trigger - Video Analytics - SD Card<br />

Face Detection - Smart Defog - 3D Position - Audio & Alarm In/Out<br />

Wiper - IP66 - Surge Protection - Corrosion Proof – Extreme Weather<br />

NumberOK ANPR Software<br />

High Accuracy Automatic Number Plate Recognition Software<br />

Up to 200km/h speed recognition<br />

SQL Database - Reports<br />

Driving Direction – Duration of stay<br />

Day/Time/Image – Country of LP Gate Control<br />

IP Megapixel / HD-TVI / Analogue Camera compatible<br />

4 MEGAPIXEL - WDR<br />

H.265 Codec / 30m IR / Low Light<br />

Ultra HD 2560x1440 (4 Megapixel) at 30 fps (Full Frame)<br />

30m SMART IR (Near Infrared Technology) – Low Light 0,01 LUX<br />

Triple Stream - True WDR - HLC - 3DNR - SD Card<br />

Video Analytics - Corridor Mode - ROI - Smart Defog<br />

Smart VQD (Video Quality Diagnosis) – Crowd Detection<br />

IP66 - Surge Protection - Image Stabilizer - Extreme Weather<br />

ΝEW GENERATION<br />

VIDEO MANAGEMENT SYSTEM<br />

Video Analytics - MomentQuest - Time Compressor - Auto Zoom<br />

Interactive 3D Maps - Solidstore - MicroModule - Macros<br />

Tag&Track - POS, Access Control, Fire Integration<br />

Event Driven Alarm Panel - Open Platform VMS for IP cameras<br />

Smart Central Monitoring Station with Multiple Monitor support<br />

www.novo.gr<br />

Τρωάδος 15, Ν. Ιωνία 142 33,<br />

Τηλ: 210 27 231 27, Fax: 210 27 231 28, info@novo.gr


management<br />

Αποδομώντας τον κίνδυνο...<br />

Ο κίνδυνος έχει τη δική του λογική.<br />

Θα λέγαμε ότι μπορεί να «σκέφτεται»<br />

και να μας απειλεί, χωρίς ποτέ να<br />

κουράζεται, να απογοητεύεται ή να<br />

υποχωρεί. Ο κίνδυνος, ακόμη κι όταν<br />

είναι ανενεργός, πάντοτε υπάρχει, «ωσεί<br />

παρών», με τη δυνητική του έννοια,<br />

δηλαδή σε λανθάνουσα ή αφανή<br />

μορφή-κατάσταση.<br />

Γρηγόρης Μούκας<br />

Advancing the <strong>Security</strong> World wide<br />

(ή, τουλάχιστον, έτσι νομίζω)<br />

Περαστικός από το γραφείο του Βλάση Αμανατίδη (με μια αιρετική,<br />

ίσως, διάθεση και σκέψη). Στη χώρα μας, είναι γνωστό, ότι<br />

η προχειρότητα και η επιπολαιότητα είναι «είδη, εν επαρκεία».<br />

Πασίγνωστη η πομφόλυγα «ότι δηλώσεις, είσαι!».<br />

«Παρακολουθώ», καθημερινά, πολλούς «επαΐοντες» περί<br />

την ασφάλεια και για μερικούς, εξ αυτών, φυσικά, μετά από<br />

σύγκριση με κάποια «γκεσέμια» του εξωτερικού, με καταλαμβάνει<br />

ένα αίσθημα «αποδόμησης». Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε<br />

προσπάθεια είναι κατακριτέα. Απλά, νομίζω, πως, όταν αυτή δεν<br />

συμβαδίζει με τη σοβαρότητα, τότε χάνεται το μέτρο...<br />

Μιλώντας με τον αρχισυντάκτη του SM, Βλάση Αμανατίδη, δεν<br />

μπορείς παρά να συμφωνήσεις μαζί του, ότι η σοβαρότητα, εκτός<br />

από δείγμα πολιτισμού αποτελεί και υπόβαθρο επάρκειας!<br />

Κατόπιν αυτών, θέτω στην κρίση σας, ένα μικρό δείγμα<br />

«Advancing The <strong>Security</strong>», τομέα που, νομίζω, ότι, κάποιοι Έλληνες<br />

μπορούν να «διακονήσουν», με αξιώσεις.<br />

Σας πάω, λοιπόν, αμέσως, στο αντικείμενο των Μελετών Ασφάλειας<br />

και τη Διαχείριση Κρίσεων...<br />

Η αντιμετώπιση του κινδύνου<br />

(συνοπτικά και περιεκτικά)<br />

Δεν ξεκινάω με ανάλυση της έννοιας του κινδύνου και εμβάθυνση,<br />

γιατί δεν θα ήθελα να υποτιμήσω τη νοημοσύνη κανενός,<br />

αναλώνοντας τον χρόνο σας με τετριμμένα! Άλλο σκεπτικό<br />

(δρομολόγιο) θέλω να παραθέσω που να κινείται στη σφαίρα<br />

την οποία αποκαλούμε φιλοσοφία (κουλτούρα) ασφάλειας,<br />

για το πώς, λόγου χάριν, κάθε μελετητής ασφάλειας πρέπει να<br />

προσεγγίζει τα θέματα αυτά (εν προκειμένω, τον κίνδυνο και<br />

τις εκφάνσεις του).<br />

Συνήθως, οι περισσότεροι μελετητές προσπαθούν να κρατήσουν<br />

δύο καρπούζια κάτω από την ίδια μασχάλη και εξηγούμαι:<br />

Ο «στόχος» στον τομέα της ασφάλειας πρέπει να είναι ένας,<br />

βασικός και μοναδικός, ήτοι, η πλήρης εξουδετέρωση του ό-<br />

ποιου κινδύνου.<br />

Οι θεωρίες ότι, αν δεν μπορούμε να τον εξουδετερώσουμε, τότε<br />

ορίζουμε ποια είναι η κόκκινη γραμμή μας (αποδεκτή απώλεια)<br />

και δίνουμε εκεί τη μάχη μας, είναι, ακριβώς, μια λανθασμένη<br />

θεώρηση που, απλώς, ακολουθεί την αποτυχία στην επίτευξη<br />

16<br />

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015


του βασικού μας «στόχου». Προσοχή, αυτό, χωρίς να παραβλέπω<br />

τις όποιες αντικειμενικές αιτίες πρόκλησης όποιου<br />

κινδύνου (τυχαίο γεγονός, αστοχία υλικού, ασύμμετρη μέθοδος<br />

επίθεσης...).<br />

Ο κίνδυνος ενέχει κάποια εγγενή χαρακτηριστικά στοιχεία,<br />

που αν τα εντοπίσουμε έγκαιρα και τα στρέψουμε εναντίον<br />

του (ως τακτικά «όπλα»), μπορούμε να τον πλήξουμε καίρια<br />

και να τον εξουδετερώσουμε πλήρως. Όταν αποτύχουμε,<br />

τότε, απλώς, τον περιορίζουμε στον ελάχιστο δυνατό<br />

βαθμό.<br />

Στη βάση αυτής της λογικής αναφέρουμε, ενδεικτικά, χαρακτηριστικά<br />

στοιχεία που τον συγκροτούν:<br />

• Η δυναμική του.<br />

• Το είδος της απειλής που μπορεί να εμφανίσειεκδηλώσει.<br />

• Η δυνατότητά του να εκμεταλλεύεται τις αδυναμίες του<br />

συστήματος.<br />

• Η τροφοδοσία ισχυροποίησής του.<br />

• Η ένταση.<br />

• Η έκταση και, πολλά άλλα...<br />

Θεώρηση του κινδύνου<br />

Τον κίνδυνο πρέπει να τον «βλέπουμε» σαν έλλογο όν, με<br />

ενυπάρχουσα δυνατή σκέψη (δυναμισμό) και έντονη δράση.<br />

Αλλιώς, δεν μπορούμε να τον καταλάβουμε και να τον<br />

αντιμετωπίσουμε, επαρκώς.<br />

Θα μου πείτε «είσαι με τα καλά σου; Από πότε ο κίνδυνος<br />

έγινε άνθρωπος!».<br />

Επειδή, έχω τη δική μου λογική στο θέμα, σας καλώ να παρακολουθήσετε<br />

τον συλλογισμό μου.<br />

Σημ.: Φυσικά και δεν παραβλέπω το ότι τα έκτακτα γεγονότα<br />

γεννούν κρίσεις (ΜΗ προβλέψιμες). Απλώς, πιστεύω ότι και<br />

οι ΜΗ προβλέψιμοι κίνδυνοι μπορούν να «ρυμουλκηθούν»<br />

στη σφαίρα του προβλέψιμου και να αποτραπούν ή αποδομηθούν.<br />

Πρέπει να σκεφτόμαστε και να κινούμαστε παράλληλα με<br />

τη λογική του κινδύνου (παραλογισμό του αν θέλετε) -στο<br />

πλαίσιο μιας αντίρροπης στρατηγικής ασφάλειας- και όχι,<br />

απλώς, αντίθετα στη φορά των δεικτών (ρολογιού) του.<br />

Αυτή η τακτική, εκτός από την καλλίτερη κατανόηση του κινδύνου,<br />

εξυπηρετεί και μια άλλη σκοπιμότητα-στρατηγική. Ε-<br />

κείνη, του να τον έχουμε υπό συνεχή έλεγχο, αν θέλουμε να<br />

τον προλαβαίνουμε και να τον εξουδετερώνουμε έγκαιρα.<br />

Κανόνας: Ο κίνδυνος είναι σαν το σκυλάκι. Πρέπει, τακτικά,<br />

να τον πηγαίνεις βόλτα, για να γνωριστείς και να γίνεις φίλος<br />

του. Εδώ, η σκοπιμότητα του «παράλληλου βηματισμού»<br />

δίνεται με το εξής παράδειγμα:<br />

«Όποιος πάει στο καζίνο και προσπαθεί να το κοντράρει για<br />

να το νικήσει, απλώς, ματαιοπονεί και θα χάσει τα χρήματά<br />

του». Για να το κερδίσει, πρέπει, να κινηθεί παράλληλα με<br />

τη λογική του (δηλαδή με το σύστημα που αυτό «μαδάει»<br />

τους πελάτες του). Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι<br />

δυο χιλιάδες πελάτες που προσπαθούν «να το νικήσουν»<br />

κάθε βράδυ, χάνουν τα λεφτά τους, ενώ ένας, δηλαδή το<br />

καζίνο, κερδίζει πάντα. Ο νόμος των πιθανοτήτων πάει περίπατο.<br />

Έτσι γίνεται και με τον κίνδυνο.<br />

Σας πληροφορώ, λοιπόν, ότι ο “mister” κίνδυνος πάσχει και<br />

έχει μεγάλες αδυναμίες, γιατί κατατρύχεται από το σύνδρομο<br />

του ποδηλάτη «που πρέπει συνεχώς να διατηρεί τη<br />

δυναμική του, ενώ αν τη χάσει, θα πέσει».<br />

Ο κίνδυνος έχει τη δική του λογική. Θα λέγαμε ότι μπορεί να<br />

«σκέφτεται» και να μας απειλεί, χωρίς ποτέ να κουράζεται,<br />

να απογοητεύεται ή να υποχωρεί. Ο κίνδυνος, ακόμη κι όταν<br />

είναι ανενεργός, πάντοτε υπάρχει, «ωσεί παρών», με τη<br />

δυνητική του έννοια, δηλαδή σε λανθάνουσα ή αφανή μορφή-κατάσταση<br />

(προσωρινά ανενεργός-άνεργος).<br />

Η «σκέψη» του και ο δυναμισμός του, όταν ξεδιπλωθούν,<br />

υλοποιούνται κατά ένα, απόλυτα συνωμοτικό, τρόπο, με την<br />

εκμετάλλευση των αδυναμιών μας π.χ. την ξαφνική πτώση<br />

του επιπέδου ασφαλείας, από οποιαδήποτε αιτία.<br />

Να πούμε ότι η πτώση του επιπέδου ασφαλείας, είναι αντικειμενική<br />

και κάνει τακτικά την εμφάνισή της, χωρίς να μας<br />

ρωτήσει, περιφρονώντας την όποια καλή οργάνωση, ετοιμότητα<br />

ή άλλη επαγρύπνηση (αφορά δε τόσο στην προστασία<br />

εγκαταστάσεων όσο και σ’ εκείνη των Vip’s).<br />

Όποιος από τους θεωρούμενους «ψαγμένους» στον τομέα<br />

δεν μπορεί να το προβλέψει, απλά, ας ασχοληθεί με κάτι<br />

άλλο.<br />

Σημειώνω ότι η αντιμετώπισή του κινδύνου πρέπει να γίνεται<br />

με τη λογική του «κυκλοτερούς ελιγμού». Τον περικυκλώσουμε,<br />

για να παραδοθεί, αλλιώς δεν θα καταθέσει ποτέ τα<br />

όπλα. Έστω και μισοζώντανος πάντοτε θα συνεχίσει να μας<br />

απειλεί -με αναζωπύρωση- από το πουθενά.<br />

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015<br />

17


management Αποδομώντας τον Κίνδυνο...<br />

Τεχνικές εξουδετέρωσης του κινδύνου<br />

Διακοπή της τροφοδοσίας του. Πρέπει να δούμε τι είναι ε-<br />

κείνο που τον ενθαρρύνει (θεριεύει) και να διακόψουμε την<br />

τροφοδοσία του, έγκαιρα με χειρουργικό νυστέρι. Για παράδειγμα,<br />

οι παραλείψεις, η αδιαφορία, η έλλειψη γνώσης, η<br />

απειρία, η ανεπάρκεια του προσωπικού κ.ά., είναι στοιχεία<br />

που τον θρέφουν συστηματικά. Διευκρινίζω, ότι δεν αναφέρομαι<br />

μόνο στο προσωπικό ασφαλείας, αλλά, συλλήβδην,<br />

στο σύνολο του προσωπικού με τη γνωστή έλλειψη -μέχρι<br />

αηδίας- κουλτούρας ασφάλειας.<br />

Ο αποσυντονισμός του κινδύνου. Αν του κόψουμε ή του ελαχιστοποιήσουμε<br />

τη δυνατότητα συγκρότησής του, τότε τον<br />

έχουμε εξουδετερώσει, απόλυτα. Ο κίνδυνος έχει πολλά<br />

σκέλη, αλλά αν του κόψουμε ένα απ’ αυτά, τότε δεν μπορεί<br />

να σταθεί όρθιος, πολλώ δε, μάλλον, να περπατήσει και να<br />

μας απειλήσει.<br />

Η αποδόμηση του κινδύνου. Η αποδόμηση αυτού πρέπει να<br />

γίνεται σε πρώϊμο στάδιο, με κατάλληλες προπαρασκευαστικές<br />

ενέργειες και εφαρμογή τεχνικών και τακτικών α-<br />

σφάλειας.<br />

Προπαρασκευαστικές ενέργειες αποδόμησής του:<br />

• Κατάτμηση χώρων.<br />

• Διαχωρισμός δραστηριοτήτων.<br />

• Αποκλεισμός περιοχών - Διαβάθμιση.<br />

• Απαγορεύσεις και περιορισμοί.<br />

• Περιορισμός της έντασης του κινδύνου: Για παράδειγμα,<br />

αν φοβούμαστε για πιθανή πυρκαγιά δεν επιτρέπουμε τη<br />

χρήση πυρός ούτε αφήνουμε εύφλεκτα υλικά στον επίμαχο<br />

χώρο. Αν μιλάμε για σεισμό, τότε πρέπει να διατηρούμε<br />

ελεύθερες εμποδίων ή άλλων αδυναμιών τις οδεύσεις διαφυγής<br />

και ασφαλείς τους τοίχους από κινητά στοιχεία που<br />

μπορούν ν’ αποκολληθούν, να πέσουν ή να εκτιναχθούν.<br />

Τεχνικές και τακτικές ασφάλειας:<br />

• Η καλή προετοιμασία.<br />

• Η οργάνωση.<br />

• Η τακτική επίβλεψη, ο έλεγχος, οι καθαροί χώροι...<br />

• Το σπάσιμο της ρουτίνας (και η εμπέδωση της κουλτούρας<br />

ασφάλειας).<br />

• Η ετοιμότητα αντίδρασης, που διαλαμβάνει τα εξής στοιχεία:<br />

• Το ένα είναι η χρονική της μορφή (δηλαδή σε πόσο χρόνο<br />

μπορούμε να αντιδράσουμε).<br />

• Το δεύτερο είναι η επάρκεια και η δυναμική-ικανότητα των<br />

πόρων (προσώπων και μέσων).<br />

• Το τρίτο, η διαθεσιμότητά τους.<br />

• Το τέταρτο είναι η σωστή προετοιμασία.<br />

• Το πέμπτο, η πληρότητα-επάρκεια της εκπαίδευσης<br />

κ.ο.κ.<br />

Μετωπική αντιπαράθεση-κρούση. Όταν δεν υπάρχει κατάλληλη<br />

προετοιμασία ή όταν αυτή αποτύχει σε προληπτικό επίπεδο,<br />

τότε απαιτείται οργανωμένη αντιπαράθεση-αντίδραση<br />

για την εξουδετέρωσή του.<br />

Αυτό, κατά κάποιο τρόπο, συνιστά παραδοχή ήττας (μεγαλύτερης<br />

ή μικρότερης) και αποτελεί το κύκνειο άσμα κάθε<br />

τεχνικού ή διευθυντή ασφαλείας.<br />

Εν τέλει, θέλω να σημειώσω ότι, εγώ, τελείως, «συμπτωματικά»,<br />

πέρασα από τα φιλόξενα γραφεία του καινοτόμου και α-<br />

γαπημένου περιοδικού SM, γι’ αυτό, παρακαλώ, να συγχωρήσετε<br />

τη μακρηγορία μου, γεγονός πού αντίκειται, άλλωστε,<br />

και στους δημοσιογραφικούς περιορισμούς (Precautions<br />

και δεοντολογία) του Βλάση.<br />

Σκεφτείτε να με είχε προσκαλέσει, κιόλας. sm<br />

18<br />

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015


management<br />

Ασφάλεια μαζικών<br />

εκδηλώσεων<br />

Μέρος 1ο - Το νομικό πλαίσιο & οι<br />

διαδικασίες ελέγχου<br />

Τον Απρίλιο του 2013 η συντονισμένη βομβιστική επίθεση<br />

που πραγματοποιήθηκε κοντά στη γραμμή τερματισμού του<br />

Μαραθωνίου της Βοστώνης έσπειρε τον τρόμο και τον πανικό<br />

και είχε σαν συνέπεια τον θάνατο τριών ανθρώπων και το<br />

τραυματισμό δεκάδων άλλων. Η πρώτη έκρηξη σημειώθηκε<br />

δίπλα στη γραμμή τραυματισμού, ενώ η δεύτερη ακολούθησε<br />

δευτερόλεπτα μετά και μόλις λίγα μέτρα μακριά, αποδεικνύοντας<br />

ότι πρόκειται για ένα συντονισμένο και καλά σχεδιασμένο<br />

τρομοκρατικό χτύπημα.<br />

Σε μια από τις «πλέον ακίνδυνες»<br />

αθλητικές εκδηλώσεις, όπως αυτή ενός<br />

μαραθωνίου, ένα κλασικό άθλημα που<br />

προάγει την άμιλλα, ένα τρομακτικό<br />

συμβάν έκανε όλο τον κόσμο να<br />

σκεφτεί και πάλι την ασφάλεια των<br />

μαζικών εκδηλώσεων, ανεξαρτήτως του<br />

είδους της εκδήλωσης που αφορά.<br />

Δημήτρης Λόγος<br />

Ταξίαρχος ΕΛ.ΑΣ. ε.α.<br />

Τομεάρχης - Καθηγητής της ειδικότητας<br />

Στελεχών Υπηρεσιών Ασφαλείας των ΙΕΚ ΞΥΝΗ<br />

Αντιθέσεις & ομοιότητες στην ασφάλεια των<br />

μαζικών εκδηλώσεων<br />

Ο ρόλος των ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας στην προστασία<br />

μαζικών εκδηλώσεων, είναι καθοριστικός και αποτελεί μια<br />

δραστηριότητα η οποία προβλέπεται και από την υφιστάμενη<br />

νομοθεσία. Οι «μαζικές εκδηλώσεις», σύμφωνα με το Άρθρο<br />

1 του Νόμου 3707/2008, που αφορά τη Ρύθμιση θεμάτων<br />

ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, περιγράφονται<br />

ως : «η προστασία θεαμάτων, εκθέσεων, συνεδρίων,<br />

διαγωνισμών και αθλητικών εκδηλώσεων».<br />

Ενώ για τη συμμετοχή του ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας<br />

στις αθλητικές εκδηλώσεις, υπάρχει ένα πλέγμα νομοθετημάτων,<br />

δεν ισχύει το ίδιο και στις υπόλοιπες μαζικές εκδηλώσεις,<br />

όπως αυτές που αφορούν θεάματα, εκθέσεις, συνεδρία και<br />

λοιπές κοινωνικές εκδηλώσεις. Όπως προκύπτει στην πράξη,<br />

οι αθλητικές εκδηλώσεις είναι εκείνες που συγκεντρώνουν<br />

και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αλλά και τις περισσότερες<br />

προκλήσεις από επιχειρησιακής πλευράς, για την ασφάλεια<br />

τους. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, για τις ανάγκες του άρθρου,<br />

όπου μιλάμε για αθλητικές εκδηλώσεις εννοούμε κάθε μαζική<br />

εκδήλωση στην οποία θα μπορούσαν να έχουν εφαρμογή τα<br />

αναφερόμενα.<br />

Νομικό πλαίσιο<br />

Από την υφιστάμενη νομοθεσία, προκύπτει υποχρέωση των α-<br />

θλητικών συλλόγων να διαθέτουν προσωπικό ασφαλείας, προ-<br />

20<br />

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015


κειμένου να διεξαχθεί μια αθλητική συνάντηση. Σύμφωνα με το Ν. 2725/1999<br />

αρθ. 41Δ, όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 4 του Ν. 3262/2004, οι αθλητικές<br />

ομάδες που αγωνίζονται στις κύριες εθνικές κατηγορίες, υποχρεούνται να<br />

προσλάβουν προσωπικό ικανό για την ασφάλεια των αγώνων & την εφαρμογή<br />

των μέτρων ευταξίας, το οποίο θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με την προβλεπόμενη<br />

άδεια εργασίας.<br />

Η τήρηση της ευταξίας, κατά την προσέλευση - αποχώρηση από την εκδήλωση,<br />

τόσο στις εισόδους όσο και στους χώρους στάθμευσης των εγκαταστάσεων, είναι<br />

από τα βασικά καθήκοντα του προσωπικού ασφαλείας, καθώς και η μέριμνα<br />

και η προώθηση των θεατών στις κερκίδες, στην θέση που πρέπει ο κάθε ένας<br />

να λάβει, αν πρόκειται για αθλητική διοργάνωση. Στο πλαίσιο αυτό εκδόθηκε<br />

η Υπουργ. Απόφαση 37914 στις 17-08-2006, όπου ρυθμίζονται διεξοδικά τα<br />

θέματα της δραστηριότητας του προσωπικού ασφαλείας στις αθλητικές συναντήσεις.<br />

Ο ρόλος του προσωπικού ασφαλείας στις αθλητικές εκδηλώσεις είναι ιδιαίτερα<br />

αναβαθμισμένος μετά από την τελευταία τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας<br />

και προβλέπει σωματικό έλεγχο εισερχομένων, από το ιδιωτικό προσωπικό<br />

ασφαλείας, με τη συγκατάθεση του ελεγχόμενου, κατ’ αναλογία με τους ελέγχους<br />

στα αεροδρόμια.<br />

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3708/2008 και την Υπουργική απόφαση<br />

38404/2009 (Ενιαίος Κανονισμός Ασφάλειας Αθλητικών Εκδηλώσεων), ο<br />

έλεγχος, για λόγους ασφαλείας, των προσερχόμενων θεατών στην αθλητική<br />

εγκατάσταση γίνεται από μέλος του Ιδιωτικού προσωπικού ασφάλειας του<br />

ίδιου φύλου με το θεατή. Αν αρνηθεί τον έλεγχο από το προσωπικό ασφαλείας,<br />

θα πρέπει να δεχθεί το σωματικό έλεγχο από την Ελληνική Αστυνομία, ενώ σε<br />

περίπτωση που προσερχόμενος θεατής αρνηθεί και πάλι το σωματικό έλεγχο,<br />

θα του απαγορεύσουν την είσοδό στην αθλητική εγκατάσταση.<br />

Η επιχείρηση που διαθέτει το προσωπικό ασφαλείας:<br />

• Θα συντάξει το διάγραμμα προσωπικού ασφαλείας που θα παρέχει<br />

• Θα εξετάσει επιμελώς τη διάθεση του κατάλληλου προσωπικού, ώστε να μπορεί<br />

να ανταπεξέλθει στα συγκεκριμένα καθήκοντα που θα του ανατεθούν<br />

• Θα προβλέψει ένα σχέδιο για τις πληροφορίες και την κατάρτιση-ενημέρωση<br />

του προσωπικού ασφαλείας σχετικά με πιθανά διαφορετικά γεγονότα που<br />

μπορεί να αντιμετωπίσει, με αφορμή την συγκεκριμένη εκδήλωση & τις ε-<br />

νέργειες που πρέπει να κάνει<br />

Το προσωπικό ασφαλείας οργανώνεται από τον υπεύθυνο ασφαλείας Αγώνων,<br />

σε περίπτωση που η εκδήλωση αφορά ορισμένες αθλητικές συναντήσεις, ο<br />

οποίος ανήκει σαν στέλεχος, στην οργανωτική δομή της γηπεδούχου ομάδας<br />

και το κατανέμει σε θέσεις - τομείς εργασίας, σε συνεργασία με τον προϊστάμενο<br />

του προσωπικού αυτού και τον επικεφαλής των Αστυνομικών δυνάμεων<br />

και μεριμνά για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους. Σε κάθε<br />

άλλη εκδήλωση (πολιτιστική, κοινωνική κ.λπ.) τον ρόλο αυτό τον έχει ο προϊστάμενος<br />

του συγκεκριμένου προσωπικού ασφαλείας. Η αποτελεσματική<br />

διαχείριση ασφαλείας των μαζικών εκδηλώσεων, καθιστά αναγκαία τη διάθεση<br />

προσωπικού ασφαλείας, προκειμένου να διαχειριστούν την «κυκλοφορία»<br />

των θεατών εντός του χώρου της εκδήλωσης, να αποτρέψουν το συνωστισμό<br />

και την πιθανότητα ατυχήματος ή αφαίρεσης αντικειμένων και να συμβάλουν<br />

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015<br />

21


management Ασφάλεια Μαζικών Εκδηλώσεων<br />

στη διαφύλαξη της τάξης. Εξυπακούεται ότι το προσωπικό<br />

ασφαλείας, πρέπει να βρίσκεται στις θέσεις του πριν ανοίξουν<br />

οι θύρες της εγκατάστασης για το κοινό. Επιτηρούν<br />

τους θεατές, ενώ αναφέρουν και δρουν άμεσα σε κάθε<br />

περίπτωση ανάγκης.<br />

Ανάλυση των καθηκόντων τους<br />

Εκτός από την τήρηση της ευταξίας στους χώρους κίνησης<br />

και στις θέσεις των θεατών εντός των εγκαταστάσεων, η<br />

επιτήρηση περιμετρικά της εγκατάστασης για την αποτροπή<br />

εισόδου θεατών χωρίς εισιτήριο ή χωρίς πρόσκληση,<br />

καθώς και των ευρισκόμενων σε κατάσταση μέθης ή υπό<br />

την επήρεια ναρκωτικών ουσιών και η αποτροπή εισόδου<br />

απαγορευμένων-επικίνδυνων αντικειμένων, συμπεριλαμβάνονται<br />

στα καθήκοντα του προσωπικού ασφαλείας. Να<br />

σημειωθεί ότι η απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων σε<br />

διαφορετική θέση από αυτή που προβλέπει το εισιτήριο<br />

τους, σε συνδυασμό και με το ονομαστικό εισιτήριο, προσωποποιεί<br />

πλήρως την ευθύνη καθενός, στις αθλητικές<br />

εκδηλώσεις, όπου αυτά τα μέτρα εφαρμόζονται. Είναι σημαντικό,<br />

το προσωπικό ασφαλείας να είναι εξοικειωμένο<br />

με τους χώρους της εγκατάστασης και τις διαδικασίες α-<br />

σφάλειας, έκτακτης ανάγκης και εκκένωσης, ενώ όλες οι<br />

δίοδοι, διάδρομοι, σκάλες, πόρτες, θύρες και διαδρομές<br />

εξόδων κινδύνου, να ελεγχθούν και να είναι ελεύθερες<br />

από εμπόδια που μπορεί να παρεμποδίζουν την ελεύθερη<br />

κίνηση των θεατών.<br />

Δύο ζώνες ελέγχου<br />

Οι προσερχόμενοι θεατές θα ελέγχονται αρχικά από το<br />

προσωπικό ασφαλείας που βρίσκεται στον εξωτερικό περιμετρικό<br />

φράκτη του σταδίου ή του χώρου της εκδήλωσης,<br />

ώστε να εξασφαλιστεί ότι μόνο οι κάτοχοι εισιτηρίων<br />

ή πρόσκλησης θα προσεγγίζουν τις πύλες εισόδου και για<br />

να γίνονται οι πρώτοι έλεγχοι που αποτρέπουν την εισαγωγή<br />

απαγορευμένων αντικειμένων μέσα στο στάδιο ή στο χώρο<br />

της εκδήλωσης. Τελικός έλεγχος και έρευνες πρέπει να διεξάγονται<br />

από το προσωπικό ασφαλείας έξω από τις πύλες<br />

εισόδου για να εξασφαλιστεί ότι:<br />

• Οι θεατές πάνε στο σωστό μέρος του σταδίου, όπως αναγράφεται<br />

στο εισιτήριο τους<br />

• Οι θεατές δεν φέρνουν στο γήπεδο αντικείμενα που μπορούν<br />

να χρησιμοποιηθούν σε ενέργειες βίας, ή αλκοόλ,<br />

ή πυροτεχνήματα παντός είδους<br />

• Θα αποκλείσουν τη πρόσβαση σε ταραχοποιούς, ή άτομα<br />

που βρίσκονται υπό την επήρεια αλκοόλ, ή ναρκωτικών<br />

• Θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι θεατές δεν ερευνούνται<br />

περισσότερο από μία φορά και ότι οι ίδιες οι έρευνες δεν<br />

προκαλούν υπερβολικές καθυστερήσεις και αδικαιολόγητες<br />

εντάσεις<br />

Για την υλοποίηση των προαναφερομένων και με βάση το<br />

διαθέσιμο χώρο, ιδίως σε περιπτώσεις υψηλής επικινδυνότητας,<br />

θα ήταν σκόπιμο να τοποθετηθεί -έξω από ολόκληρη<br />

την περίμετρο της εγκατάστασης- μετακινούμενος<br />

φράκτης, ακόμα και προσωρινά, κατά μήκος του οποίου θα<br />

μπορεί να οργανωθεί ο πρώτος έλεγχος των θεατών για την<br />

κατοχή εισιτηρίων καθώς επίσης και για να προωθούνται<br />

στη σχετική πύλη ανά τομέα πρόσβασης.<br />

Οι πύλες πρόσβασης στις περισσότερες εγκαταστάσεις,<br />

είναι πύλες περιστροφικών θυρών “συνολικού ύψους” που<br />

επιτρέπουν με τον περιστρεφόμενο μηχανισμό, την είσοδο<br />

ενός ατόμου κάθε φορά, μετά από τον αυτόματο έλεγχο της<br />

επικύρωσης εισιτηρίου. Κατά τη συνήθη πρακτική, η διεθνής<br />

διοργανώτριες Αρχές ποδοσφαίρου FIFA & UEFA, δέχονται<br />

ότι υπάρχει δυνατότητα εισόδου έως 750 θεατών/ώρα<br />

για κάθε πύλη εισόδου. Έτσι λοιπόν συνάγεται ότι θα πρέπει<br />

να ξεκινήσουν οι διαδικασίες πολύ πριν την έναρξη της εκδήλωσης,<br />

ώστε οι έλεγχοι να έχουν ολοκληρωθεί έγκαιρα,<br />

για να μην παρατηρούνται εντάσεις και διαμαρτυρίες. Η<br />

σωστή μεθόδευση ελέγχων των θεατών θα εξασφαλίσει ότι<br />

δεν θα υπάρχει συνωστισμός, καθυστερήσεις στην είσοδο<br />

και δημιουργία εκνευρισμού & έντασης. Η δρομολόγηση<br />

των προελέγχων για να αποφύγουμε την πίεση πλήθους κατά<br />

τη διάρκεια της φάσης επικύρωσης εισιτηρίων μπροστά<br />

στις πύλες, ο έλεγχος και από το πίσω μέρος της σειράς για<br />

εντοπισμό ατόμων στα οποία δεν επιτρέπεται η είσοδος κα-<br />

22<br />

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015


management Ασφάλεια Μαζικών Εκδηλώσεων<br />

24<br />

θώς και οι διαφορετικές πύλες εισόδων από εξόδων, είναι<br />

μερικές από τις πρακτικές που μπορούμε να εφαρμόσουμε<br />

προς την κατεύθυνση αυτή.<br />

Επιπλέον το προσωπικό ασφαλείας, θα πρέπει να εξασφαλίζει<br />

ότι:<br />

• Όλες οι πόρτες εξόδου, όπως και όλες οι θύρες που ο-<br />

δηγούν από τους χώρους των θεατών στον αγωνιστικό<br />

χώρο, παραμένουν ξεκλείδωτες όλη τη διάρκεια που<br />

βρίσκονται οι θεατές στο στάδιο<br />

• Κάθε μία από αυτές τις πόρτες και θύρες θα επιβλέπεται<br />

συνεχώς από συγκεκριμένο προσωπικό ασφαλείας, για να<br />

φυλάσσεται από παραβίαση και να εξασφαλιστεί η άμεση<br />

διαφυγή του κοινού σε περίπτωση άμεσου κινδύνου<br />

• Πρέπει να διασφαλίζει ότι οι επίσημοι & οι παράγοντες<br />

του αγώνα προστατεύονται από αυθαίρετη είσοδο των<br />

θεατών στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί<br />

με διάφορους τρόπους, όπως για παράδειγμα, παρουσία<br />

προσωπικού ασφαλείας, εντός, ή κοντά στον αγωνιστικό<br />

χώρο, τάφρος ικανοποιητικού πλάτους και βάθους, διαμόρφωση<br />

των καθισμάτων με τρόπο που να τοποθετεί<br />

τους θεατές της πρώτης σειράς ψηλότερα από τον αγωνιστικό<br />

χώρο και να γίνεται η πρόσβαση απίθανη, αν όχι<br />

αδύνατη.<br />

Ο διοργανωτής της εκδήλωσης, μαζί με τον επικεφαλή<br />

της αστυνομίας ή τον υπεύθυνο ασφαλείας της εγκατάστασης,<br />

πρέπει να αποτρέψουν οποιαδήποτε προκλητική<br />

συμπεριφορά των θεατών εντός ή στα πέριξ του σταδίου<br />

(απαράδεκτα επίπεδα προφορικής πρόκλησης από θεατές<br />

έναντι παικτών ή αντίπαλων φιλάθλων, ρατσιστική συμπεριφορά,<br />

προκλητικά πανό ή σημαίες, κ.λπ.). Το προσωπικό<br />

ασφαλείας πρέπει να καλεί την αστυνομία σε κάθε σοβαρή<br />

ενέργεια ή συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένων ρατσιστικών<br />

προσβολών, ώστε οι παραβάτες να αποχωρήσουν α-<br />

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015<br />

πό την εκδήλωση, εάν το αποφασίσει η αστυνομία. Σε κάθε<br />

περίπτωση παρέμβασης, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε<br />

ότι σε επαπειλούμενη αναταραχή, είναι σκόπιμο να απομονώνουμε<br />

τους ταραξίες ώστε να μην «ομαδοποιούνται»<br />

μαζί με άλλους και δημιουργείται έτσι όχλος που δύσκολα<br />

ελέγχεται, ενώ η αστυνομία θα καλείται να επέμβει σε κάθε<br />

ανάλογη περίπτωση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο δικός<br />

μας ρόλος είναι προληπτικός και όχι κατασταλτικός.<br />

Γνώση καθηκόντων και ενημέρωση<br />

Το ιδιωτικό προσωπικό ασφαλείας πρέπει να παρακολουθεί<br />

τακτικά επιμορφωτικά σεμινάρια που αφορούν τον τομέα<br />

δράσης τους, σχετικά με τις νέες εξελίξεις και ενδεχόμενες<br />

τροποποιήσεις των θεμάτων των μαζικών εκδηλώσεων.<br />

Συμμετέχουν πριν από κάθε εκδήλωση σε συνοπτική<br />

ενημέρωση. Σκοπός της ενημέρωσης αυτής είναι να τους<br />

παρέχονται οι αναγκαίες πληροφορίες υπό το πρίσμα της<br />

ιδιομορφίας κάθε εκδήλωσης. Κατά την άσκηση των καθηκόντων<br />

τους φορούν στολή με ανάλογη ένδειξη, ώστε να<br />

είναι ευδιάκριτοι και από τους θεατές. Σε κάθε περίπτωση<br />

έχει εφαρμογή ο Α.Ν. 1342/1938 περί κρατικών σημαιών<br />

και στολών. Είναι αυτονόητο ότι το ιδιωτικό προσωπικό α-<br />

σφαλείας πρέπει να έχει σαφή γνώση των συγκεκριμένων,<br />

κάθε φορά, καθηκόντων που έχει να εκτελέσει σε κάποια<br />

εκδήλωση, ώστε να είναι σε θέση να αντιδράσει κατάλληλα.<br />

Από όλα τα προαναφερθέντα, συνάγεται ότι η συμβολή<br />

του ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας στις μαζικές<br />

εκδηλώσεις, είναι καθοριστική για την ασφάλεια αυτών και<br />

αντίστοιχα υψηλό πρέπει να είναι και το επίπεδο γνώσεων<br />

και προετοιμασίας από πλευράς των παρόχων ασφαλείας.<br />

Στο επόμενο άρθρο θα αναφερθούμε διεξοδικά στην α-<br />

ντιμετώπιση εντάσεων & επεισοδίων και στο ρόλο του<br />

ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας στο τομέα αυτόν. sm


συνέντευξη<br />

Η οργάνωση της Superleague<br />

σε θέματα ασφαλείας σημειώνει<br />

αυξανόμενη πρόοδο<br />

Σε συνέχεια του άρθρου για την ασφάλεια<br />

των αθλητικών εκδηλώσεων και ειδικότερα<br />

των αγώνων ποδοσφαίρου, είχαμε την<br />

ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τους δυο<br />

Υπεύθυνους Ασφάλειας της SuperLeague<br />

- της διοργανώτριας αρχής δηλαδή<br />

του πρώτου σε τάξη πρωταθλήματος<br />

ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. Στη συνέντευξη<br />

που μας παραχώρησαν οι κύριοι Άκης<br />

Τάκης και Μάκης Τσάτσος αναδεικνύονται<br />

πολύ σημαντικά θέμα που αφορούν τις<br />

δραστηριότητες τους ως τμήμα ασφάλειας<br />

της Superleague, αλλά και τη γενικότερη<br />

κατάσταση που επικρατεί σχετικά με την<br />

ασφάλεια στα γήπεδα της Ελλάδας.<br />

Συνέντευξη με τους<br />

Άκη Τάκη (δεξιά) & Μάκη Τσάτσο (αριστερά)<br />

Υπεύθυνοι Ασφαλείας Superleague<br />

Θα μπορούσατε να μας περιγράψετε το πεδίο<br />

ευθύνης και το εύρος των αρμοδιοτήτων που<br />

έχετε ως υπεύθυνοι ασφάλειας της Superleague;<br />

Η βασική αρμοδιότητα του τομέα ασφαλείας της Superleague<br />

είναι η ευθύνη του συντονισμού της ομαλής διεξαγωγής και<br />

οργάνωσης των θεμάτων ασφαλείας των αγώνων του πρωταθλήματός<br />

της. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, το τμήμα με<br />

μια σειρά ενεργειών προετοιμάζει την οργάνωση της πρόληψης<br />

των θεμάτων ασφαλείας των επερχόμενων αγώνων.<br />

Επιγραμματικά, οι κυριότερες αυτών των ενεργειών έχουν<br />

να κάνουν με τον απολογισμό και ανάλυση της αγωνιστικής<br />

που πέρασε, την προετοιμασία της επόμενης αγωνιστικής<br />

(συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών αναφορικά με την<br />

επικινδυνότητα κάθε αγώνα, τάσεις και πιθανές συμπεριφορές<br />

φιλάθλων, μετακινήσεις κ.λπ.) τη σύνταξη αναλυτικών<br />

περιγραφών, προτάσεων - παρατηρήσεων, αναλυτικά για<br />

κάθε αγώνα του Πρωταθλήματος της Super League και αποστολή<br />

τους σε όλους τους εμπλεκόμενους, συνεχή επικοινωνία<br />

με τους Υπεύθυνους Ασφαλείας των Π.Α.Ε. μελών της<br />

Super League (για ανταλλαγή απόψεων και χάραξη κοινής<br />

στρατηγικής). Επίσης πολύ σημαντική είναι η παρουσία μας<br />

στις σχετικές εβδομαδιαίες συναντήσεις της Γ.Γ.Α. με τους<br />

εκπρόσωπους όλων των εμπλεκομένων φορέων (Γ.Γ.Α., ΔΕΑΒ<br />

και ηγεσία της ΕΛ. ΑΣ.).<br />

Τέλος, προκειμένου να υπάρχει σαφής εικόνα των μέτρων<br />

Τάξης & Ασφάλειας των αγώνων, σε κάθε αγωνιστική δίνουμε<br />

το παρών στους αγώνες που έχουν χαρακτηριστεί ως υψηλής<br />

επικινδυνότητας, συνεργαζόμενοι τόσο στην πρωινή σύσκεψη<br />

όσο και στην συνέχεια, με όλους τους εμπλεκόμενους<br />

φορείς ώστε να υπάρχουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Υπολογίζεται<br />

ότι πέρσι είχαμε παρουσία σε περίπου 95 αγώνες<br />

του πρωταθλήματος (από 2 έως 4 ανά αγωνιστική).<br />

Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει<br />

αρκετά πράγματα ως προς το σχεδιασμό των<br />

μέτρων ασφάλειας στα γήπεδα του ποδοσφαίρου<br />

και την Ελλάδα. Πως εξελίσσονται λοιπόν τα<br />

πράγματα σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα; Μπορείτε<br />

να μας αναφέρετε κάποια χαρακτηριστικά<br />

στοιχεία κυρίως για τη περσινή χρονιά;<br />

26<br />

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015


Η σεζόν που τελείωσε, παρουσίασε θετικό απολογισμό σε ότι<br />

αφορά τα θέματα ασφαλείας στους αγώνες της Superleague<br />

καθώς οι περισσότεροι δείκτες φαινομένων αθλητικής βίας<br />

παρουσίασαν σημαντική βελτίωση, σε σχέση με τις προηγούμενες<br />

περιόδους. Αν εξαιρεθούν μεμονωμένα περιστατικά<br />

(σε δύο συγκεκριμένους αγώνες) δεν υπήρξαν εκτεταμένα<br />

φαινόμενα βίας στο ελληνικό πρωτάθλημα τα τελευταία δύο<br />

χρόνια. Υπήρξαν και άλλοι αγώνες με ένταση, αλλά σε πολύ<br />

χαμηλότερη κλίμακα από αυτούς τους δύο και αντιμετωπίστηκαν<br />

με επιτυχία.<br />

Ο βασικότερος λόγος της γενικότερης βελτίωσης αυτής, έχει<br />

να κάνει με την συντονισμένη προσπάθεια και προετοιμασία<br />

που γίνεται και με την ευρεία συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων<br />

πλευρών. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν ακόμα μεγάλα<br />

περιθώρια για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, καθώς τα<br />

χρόνια προβλήματα συνεχίζουν να υφίστανται και χρειάζεται<br />

συντονισμένη και στοχευμένη προσπάθεια ώστε το επίπεδο<br />

ασφαλείας στους αγώνες της Superleague να αναβαθμιστεί.<br />

Τι προβλέπεται για τη χρονιά που έχει ξεκινήσει<br />

σχετικά με το σχεδιασμό και την ενίσχυση των<br />

μέτρων ασφάλειας στα γήπεδα της Superleague;<br />

Έχουμε κάποιες χαρακτηριστικές αλλαγές που<br />

αξίζει να αναφέρουμε;<br />

Υπάρχουν σαφείς αλλαγές που προκύπτουν από το νέο νόμο<br />

και αφορούν κυρίως το ηλεκτρονικό εισιτήριο, καθώς το σύστημα<br />

ηλεκτρονικής εποπτείας με κάμερες (CCTV) υπήρχε<br />

στα γήπεδα της Superleague και οι όποιες ενέργειες έγιναν<br />

αφορούσαν κυρίως την αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων<br />

συστημάτων.<br />

Όσον αφορά στο ηλεκτρονικό εισιτήριο, εκδόθηκε μία Κοινή<br />

Άκης Τάκης - Υπεύθυνος<br />

Ασφάλειας Superleague<br />

Υπουργική Απόφαση στα τέλη Αυγούστου, η οποία μετάβαλε τη<br />

δομή του συστήματος και η οποία θα έπρεπε να ισχύσει από τα<br />

μέσα Σεπτεμβρίου. Όπως καταλαβαίνετε τα χρονικά περιθώρια<br />

της εφαρμογής του ήταν ασφυκτικά μικρά με αποτέλεσμα<br />

να υπάρχουν προβλήματα στην ως τώρα λειτουργία του. Παρ’<br />

όλα αυτά το σύστημα έχει ήδη αρχίσει να λειτουργεί.<br />

Η Superleague είναι εναρμονισμένη στις υποχρεώσεις της<br />

ως διοργανώτρια και έχει δημιουργήσει ήδη την απαιτούμενη<br />

κεντρική βάση δεδομένων. Υπάρχουν κάποια προβλήματα<br />

διότι εμπλέκονται διάφορες εταιρείες έκδοσης εισιτηρίων,<br />

αλλά είμαστε κοντά στην επίλυση τους. Όταν τα προβλήματα<br />

στο λειτουργικό κυρίως κομμάτι ξεπερασθούν και οι φίλαθλοι<br />

αντιληφθούν την σημασία και το νόημα του ηλεκτρονικού<br />

εισιτηρίου, όλα θα λειτουργήσουν ομαλά.<br />

Μπορείτε να μας περιγράψετε το επίπεδο της<br />

συνεργασία σας με τις ΠΑΕ της SuperLeague<br />

και ειδικότερα με τους υπεύθυνους ασφάλειας<br />

αυτών; Πόσο ικανοποιημένοι είστε από το<br />

έργο των ιδιωτικών εταιριών security που<br />

τα τελευταία χρόνια αναλαμβάνουν τα έργα<br />

ασφάλειας στα γήπεδα;<br />

Η συνεργασία μας με τις ΠΑΕ κρίνεται σε γενικές γραμμές<br />

καλή. Κυρίως οι ομάδες με τον περισσότερο κόσμο είναι<br />

και περισσότερο οργανωμένες στο δικό μας κομμάτι, έχοντας<br />

αντιληφθεί σε μεγάλο βαθμό την σημασία της σωστής<br />

ασφάλειας στο γήπεδό τους και τα οφέλη που προκύπτουν<br />

από αυτήν.<br />

Οι συνάδελφοι υπεύθυνοι ασφαλείας των ΠΑΕ, ανάλογα με<br />

την δυναμική και τις δυνατότητες της ΠΑΕ στην οποία εργάζονται,<br />

προσπαθούν ειλικρινά για το καλύτερο δυνατό. Εμείς<br />

και οι δύο έχουμε υπάρξει στην θέση τους (εργαζόμενοι σε<br />

ομάδες ως υπεύθυνοι ασφαλείας στο παρελθόν), δεν είμαστε<br />

ουρανοκατέβατοι και είμαστε μπορούμε να καταλάβουμε<br />

τα προβλήματα και τις ανάγκες τους. Κάνουμε λοιπόν ότι<br />

περνάει από το χέρι μας ώστε να τους επιλύουμε προβλήματα<br />

που άπτονται της θέσης αλλά και της εμπειρίας μας και<br />

προσπαθούμε να διευκολύνουμε το δύσκολο έργο τους. Κάτι<br />

που από τη σχέση μας μέχρι τώρα μαζί τους, νομίζουμε πως<br />

το έχουν αντιληφθεί και εκτιμήσει.<br />

Για τις ΙΕΠΥΑ η άποψή μας δεν είναι και η καλύτερη. Υπάρχουν<br />

και κάποιες σοβαρές εταιρείες, αλλά η συνολική εικόνα των<br />

security στα γήπεδα της Superleague κρίνεται ανεπαρκής. Το<br />

συγκεκριμένο κομμάτι των ΙΕΠΥΑ είναι από αυτά που χρήζουν<br />

άμεσης και σημαντικής βελτίωσης. Από τη δική μας πλευρά<br />

έχουν κατατεθεί προτάσεις και ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης<br />

και αναβάθμισής τους προς όλους τους φορείς, αλλά ακόμα<br />

δεν υπάρχει η ανταπόκριση που θα περιμέναμε.<br />

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015<br />

27


συνέντευξη με τους Άκη Τάκη & Μάκη Τσάτσο<br />

προσωπικού ασφαλείας των ΙΕΠΥΑ, η σωστή εκπαίδευσή τους<br />

και ο σαφής ορισμός των αρμοδιοτήτων τους.<br />

Μάκης Τσάτσος - Υπεύθυνος<br />

Ασφάλειας Superleague<br />

Δεδομένου όμως των συνθηκών, η συμμετοχή<br />

της δημόσιας δύναμης ασφάλειας, δηλαδή η<br />

παρουσία της αστυνομίας στα γήπεδα όπου<br />

διεξάγονται οι αγώνες και φυσικά η συμμετοχής<br />

της στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των<br />

μέτρων, είναι ακόμα επιβεβλημένη για<br />

πολλούς λόγους. Σε ποιο πλαίσιο κινείται<br />

αυτή η συμμετοχή πλέον και ποια η δική σας<br />

συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία;<br />

Η συνεργασία μας με την Αστυνομία είναι άριστη. Έχουμε<br />

κερδίσει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων της ΕΛ ΑΣ τόσο σε υ-<br />

ψηλό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο Αστυνομικών Διευθύνσεων<br />

που έχουν στην αρμοδιότητά τους τα γήπεδα της Superleague<br />

και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση που<br />

έχουμε. Θεωρούμε την ΕΛ ΑΣ αναπόσπαστο κομμάτι και απαραίτητο<br />

συνεργάτη μας σχετικά με την ασφάλεια στα Ελληνικά<br />

γήπεδα, τουλάχιστον με τις υπάρχουσες συνθήκες. Το<br />

ιδανικό σενάριο για όλους θα ήταν η δράση της Αστυνομίας<br />

να περιοριζόταν αποκλειστικά εξωτερικά των γηπέδων. Είναι<br />

κάτι που νομίζουμε ότι και οι ίδιοι οι υπεύθυνοι της ΕΛ<br />

ΑΣ επιθυμούν. Όλες οι ενέργειές μας αποσκοπούν σε κάτι<br />

τέτοιο και νομίζουμε ότι είναι εμφανές ότι η παρουσία της ΕΛ<br />

ΑΣ εντός των γηπέδων δεν είναι τόσο έντονη όπως παλαιότερα.<br />

Ελπίζουμε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα στο<br />

σύντομο μέλλον, αλλά ακόμα είμαστε ανέτοιμοι. Και αν μας<br />

ρωτήσετε γιατί, θα σας παραπέμψουμε στην προηγούμενη<br />

ερώτηση που αφορούσε το επίπεδο των ΙΕΠΥΑ. Επίσης σημαντική<br />

παράμετρος για την σταδιακή αποχώρηση της ΕΛ ΑΣ<br />

από τα γήπεδα, είναι η θωράκιση από νομικής πλευράς του<br />

Πολλές φορές έχουμε την τάση να<br />

δαιμονοποιούμε καταστάσεις που συμβαίνουν<br />

στην Ελλάδα και να εξωραΐζουμε αντίστοιχες<br />

καταστάσεις στο εξωτερικό. Το θέμα όμως της<br />

βίας στα γήπεδα είναι παγκόσμιο πρόβλημα<br />

και ειδικότερα σε κάποιες χώρες τα πράγματα<br />

είναι ίσως δυσκολότερα από την Ελλάδα. Θα<br />

μπορούσαμε όμως να επισημάνουμε κάποιες<br />

διαφορές στην Ελλάδα από άλλες Ευρωπαϊκές<br />

κυρίως χώρες; Πόσο έχουμε πλησιάσει σε<br />

νοοτροπία και σχεδιασμό τις χώρες που έχουν,<br />

αν όχι εξαλείψει τουλάχιστον μειώσει σημαντικά<br />

τα φαινόμενα βίας στα γήπεδα; Τι πιστεύετε<br />

ότι πρέπει να γίνει για να βελτιωθούν ακόμα<br />

περισσότερο τα πράγματα σε αυτό το τομέα;<br />

Σε επίπεδα σχεδιασμού δεν νομίζουμε πως υπάρχουν μεγάλες<br />

διαφορές. Υπάρχει πλέον η απαραίτητη τεχνογνωσία σε<br />

αρκετούς ανθρώπους που εμπλέκονται στην ασφάλεια των<br />

ελληνικών γηπέδων. Δεν νομίζουμε πως αν φέρναμε στην<br />

Ελλάδα τον υπεύθυνο ασφαλείας της Manchester United ή<br />

της Bayern και του αναθέταμε την ασφάλεια ενός ελληνικού<br />

αγώνα υψηλής επικινδυνότητας θα μπορούσε να καταφέρει<br />

πολλά περισσότερα σε σχέση με τους αντίστοιχους Έλληνες.<br />

Το βασικότερο πρόβλημα που ακόμη δεν έχουμε τη δυνατότητα<br />

να προσεγγίσουμε τα υψηλότερα στάνταρ είναι οι ελλείψεις<br />

των εγκαταστάσεων που δεν παρέχουν τα απαιτούμενα<br />

facilities και είναι αλήθεια ότι εκτός κάποιων εξαιρέσεων δεν<br />

πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας. Υπάρχουν και άλλα<br />

προβλήματα βέβαια που κυρίως έχουν να κάνουν με την<br />

φίλαθλη παιδεία που στην Ελλάδα είναι ένα σπάνιο είδος, με<br />

την κοινωνική και οικονομική κρίση που δυστυχώς αγγίζει και<br />

το ποδόσφαιρό, με την προβληματική ελληνική νομοθεσία<br />

που δεν διαχωρίζει με σαφήνεια ρόλους και ευθύνες, με την<br />

όποια αντιπαλότητα η οποία υπερπροβάλλεται από τα ΜΜΕ<br />

που πρόσκεινται σε ομάδες και πολλά άλλα που για να τα<br />

αναλύσουμε ενδελεχώς χρειάζονται δεκάδες συνεντεύξεις<br />

σαν και αυτή.<br />

Κλείνοντας να πούμε πως είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι<br />

που η οργάνωση της Superleague σε θέματα ασφαλείας<br />

σημειώνει αυξανόμενη πρόοδο, η οποία φαίνεται σε όλα τα<br />

στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν κάθε χρόνο και ότι η διαφορά<br />

πλέον με τις υπόλοιπες διοργανώσεις που γίνονται στην<br />

χώρα μας, είναι εμφανής και αναγνωρίζεται από το σύνολο<br />

των αρχών, των ομάδων και κυρίως των Ελλήνων φιλάθλων<br />

που έρχονται στο γήπεδο. sm<br />

28<br />

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015


συνέντευξη<br />

Απόλυτη προστασία από<br />

παράνομες εισβολές<br />

Συνέντευξη με τον Ian Ferguson<br />

Business Development <strong>Manager</strong> PIR, EMEA<br />

Xtralis<br />

Πως οι σύγχρονες τεχνολογίες βοηθούν<br />

στην αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στα<br />

περιστατικά παραβίασης της ασφάλειας;<br />

Η υιοθέτηση εξελιγμένων συστημάτων video analytics και<br />

προηγμένων λύσεων IP, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα ταχύτατης<br />

μετάδοσης υψηλής ποιότητας εικόνων και ζωντανού<br />

video, ακόμα και μέσω δικτύων χαμηλού bandwidth, έχει ως<br />

αποτέλεσμα την σημαντική αναβάθμιση της ασφάλειας και<br />

επιτήρησης εγκαταστάσεων, με αποτέλεσμα η ανταπόκριση<br />

σε συμβάντα που απειλούν την ασφάλεια προσώπων αλλά και<br />

υποδομών να γίνεται πλέον ταχύτατα. Η Xtralis, πάντα προσηλωμένη<br />

στη ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών ασφάλειας,<br />

σχεδιάζει σήμερα συστήματα που ξεχωρίζουν για τη δυνατότητα<br />

εξαιρετικά έγκαιρου εντοπισμού των απειλών.<br />

Ποια είναι η ναυαρχίδα των τεχνολογιών της<br />

Xtralis στον τομέα περιμετρικής προστασίας και<br />

εντοπισμού παράνομων εισβολών;<br />

Πρόκειται για την ολοκληρωμένη οικογένεια τεχνολογικών<br />

λύσεων ADPRO, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ανιχνευτές<br />

PIR νεότερης γενιάς με δυνατότητα διπλής διαμόρφωσης,<br />

αλλά και λειτουργίες video analytics, υποστηρίζοντας παράλληλα<br />

απομακρυσμένη διαχείριση μέσω video gateways και<br />

λογισμικού CMS. Οι συγκεκριμένες τεχνολογικές καινοτομίες<br />

προσφέρουν αποτελεσματικότητα 100 % στην ανίχνευση παράνομων<br />

εισβολών σε φυλασσόμενους με μηδενικό ποσοστό<br />

ψευδών συναγερμών.<br />

Με ποιο τρόπο οι λύσεις ADPRO καλύπτουν<br />

αποτελεσματικά τις σημερινές απαιτήσεις για<br />

ολοκληρωμένη περιμετρική προστασία και<br />

αξιόπιστη ανίχνευση εισβολών;<br />

Η Xtralis διαθέτει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων - καθένα ένα<br />

από τα οποία κατέχει κυρίαρχη θέση στο τομέα του. Σε αυτά,<br />

περιλαμβάνονται οι ADPRO ανιχνευτές PIR που προσφέρουν<br />

αξιόπιστη κάλυψη μέχρι 220 μέτρα καθώς και τα απομακρυ-<br />

σμένης διαχείρισης video gateways που υποστηρίζουν έως<br />

και 23 κανάλια video analytics αλλά και δυνατότητα απρόσκοπτης<br />

μετάδοσης video ακόμα και κάτω από δίκτυα χαμηλού<br />

εύρους ζώνης. Ο συνδυασμός των πολλαπλών δυνατοτήτων<br />

των προϊόντων της οικογένειας ADPRO, προσφέρουν απόλυτη<br />

προστασία έναντι των απειλών από παράνομες εισβολές.<br />

Σε ποιες εφαρμογές μπορούν να αξιοποιηθούν<br />

λύσεις ADPRO και με τι άλλα συστήματα μπορούν<br />

να συνεργαστούν προκειμένου να προσφέρουν<br />

ασφάλεια σε εγκαταστάσεις πολλαπλών σημείων;<br />

Οι λύσεις της Xtralis μπορούν να καλύψουν απαιτήσεις πολλών<br />

εφαρμογών, από Κεντρικούς Σταθμούς Ελέγχου -παρέχοντας<br />

προστασία σε χιλιάδες επαγγελματικούς χώρους- μέχρι<br />

και οικιακούς χώρους αλλά και διαχείριση στόλου οχημάτων<br />

και χρηματαποστολών, δημόσιες συγκοινωνίες και μεταφερόμενες<br />

δυνάμεις ασφάλειας. Καλύπτουν επίσης, εφαρμογές<br />

περιμετρικής προστασίας κάθε κλίμακας εγκατάστασης από<br />

βιομηχανίες κρίσιμης σημασίας, όπως πετρελαϊκές εγκαταστάσεις<br />

αλλά και μονάδες παραγωγής ενέργειας που απαιτούν<br />

υψηλά επίπεδα ασφάλειας. Αξίζει να επισημάνουμε επίσης,<br />

τις δυνατότητες ευέλικτης συνεργασίας των προϊόντων<br />

Xtralis με αναλογικές ή IP κάμερες κάθε κατασκευαστή.<br />

Μπορείτε να μας αναδείξετε τη συνεργασία που<br />

έχετε αναπτύξει στην ελληνική αγορά με την<br />

εταιρεία Netizen, αλλά και να μας αναφέρετε τα<br />

μελλοντικά σας σχέδια;<br />

Για εμάς στην HeiTel by Xtralis, η εταιρεία Netizen αποτελεί ένα<br />

πολύτιμο συνεργάτη εδώ και πολλά χρόνια. Πρόκειται, για μια<br />

ιδιαίτερα δραστήρια εταιρία με θετική και προνοητική οπτική<br />

και για αυτό αποφασίσαμε να διευρύνουμε τη συνεργασία μας,<br />

συμπεριλαμβάνοντας πλέον όλα τα προϊόντα ασφάλειας που<br />

διαθέτουμε, μέσα στη γκάμα των προτάσεων της Netizen προς<br />

την ελληνική αγορά. Έτσι, η Netizen έχει τη δυνατότητα να<br />

προσφέρει στην ελληνική αγορά, συστήματα όπως τα Heitel<br />

Mobile Video Gateways καθώς και τους νέας γενιάς PIR ανιχνευτές<br />

ADPRO PRO E, όπως επίσης και λύσεις video analytics<br />

ή προϊόντα όπως τα: Intrusion Trace, Loiter Trace, Smoke Trace.<br />

Η Netizen θα είναι επίσης ο βασικός συνεργάτης μας για τη<br />

διάθεση της επόμενης γενιάς προϊόντων Xtralis, όπως τα Client<br />

Trace business management analytics και iRespond. sm<br />

30<br />

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015


H in2solution είναι ο αποκλειστικός<br />

αντιπρόσωπος της Urfog στην Ελλάδα.<br />

Μηχάνημα Παραγωγής Ομίχλης<br />

Η απόλυτη καινοτομία στην προστασία:<br />

Τα μηχανήματα παραγωγής ομίχλης ενεργοποιούνται σε περίπτωση εισβολής στο χώρο<br />

σας. Με λειτουργία αυτόνομη ή με εντολή του συναγερμού και των ανιχνευτών κίνησης,<br />

αποτελούν τη λύση προστασίας για κάθε σπίτι, επιχείρηση, οργανισμό και αποθήκη.<br />

Το Μηχάνημα Παραγωγής Ομίχλης που η In2solution προτείνει είναι το ταχύτερο στην αγορά,<br />

επιτυγχάνοντας έως και 50m3/sec. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα παράγει μη τοξική ομίχλη και<br />

μετατρέπει το χώρο σας σε ένα πυκνό σύννεφο που η ορατότητα είναι μηδαμινή. Οποιαδήποτε<br />

περαιτέρω κακόβουλη ενέργεια καθίσταται ανέφικτη.<br />

ΑΠΟΤΡΕΨΤΕ κάθε περιστατικό ληστείας, διάρρηξης ή κλοπής! ΠΩΣ;<br />

Τοποθετώντας το Μηχάνημα Παραγωγής Ομίχλης της IN2SOLUTION<br />

• Περιορίζει στο ελάχιστο την ορατότητα σε περίπτωση εισβολής στο χώρο σας<br />

• Προκαλεί αίσθημα αποπροσανατολισμού στους εισβολείς<br />

• Προστατεύει από βανδαλισμούς κατά τη διάρκεια της διάρρηξης<br />

Τεχνικά χαρακτηριστικά:<br />

• Ευρωπαϊκή κατασκευή<br />

• Συμμόρφωση βάσει προτύπων Ευρωπαϊκού Κανονισμού EN 50131-8<br />

• Μοναδική παγκόσμια πατέντα με αισθητήρα εμπλοκής συστήματος ψεκασμού<br />

που ενεργοποιεί το σύστημα αυτοέλεγχου<br />

• 2ετής εγγύηση καλής λειτουργίας<br />

• Αμφίδρομη επικοινωνία με το σύστημα συναγερμού σε πραγματικό χρόνο<br />

• Μηδενικό κόστος συντήρησης<br />

• Δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης και ενεργοποίησης<br />

• Εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ρεύματος, από 37 Watt<br />

• Εγκατεστημένος αισθητήρας παραβίασης<br />

• Οπτικές ενδείξεις καλής λειτουργίας<br />

• Εύκολη και ανέξοδη αντικατάσταση φιαλών<br />

Ομίχλη μη τοξική,<br />

βάσει Ευρωπαϊκών<br />

προδιαγραφών<br />

ασφαλείας για ζωντανούς<br />

οργανισμούς, λευκή με<br />

άρωμα κίτρου ώστε να<br />

διαχωρίζεται από τον<br />

καπνό της πυρκαγιάς.<br />

In2solution IEΠΥΑ<br />

Παπαρρηγοπούλου 53,<br />

Αγ. Παρασκευή 153 43<br />

Τηλ.: 210 6000061<br />

e-mail: info@in2solution.gr<br />

www.in2solution.gr


θέμα<br />

Συνεργασία Δημόσιου<br />

και Ιδιωτικού τομέα<br />

Ένα περιβάλλον το οποίο εμπνέει<br />

ασφάλεια αποτελεί ίσως την πιο<br />

σημαντική προϋπόθεση για την ανάπτυξη<br />

ενός κράτους και την πρόοδο μια<br />

κοινωνίας. Η ευθύνη για την ασφάλεια των<br />

πολιτών, των δομών και των περιουσιών<br />

διαχρονικά ανήκει στο κράτος, όμως εδώ<br />

και πολλά χρόνια και ο ιδιωτικός τομές<br />

έχει αποδείξει ότι μπορεί να συμβάλει<br />

ουσιαστικά προς σε αυτή τη κατεύθυνση.<br />

Του Αριστοτέλη Λυμπερόπουλου<br />

Πολλές παρωχημένες ιδεολογικές προσεγγίσεις σχετικά με<br />

την επιχειρηματικότητα, τις ιδιωτικές επενδύσεις και γενικότερα<br />

τη συμβολή του ιδιωτικού τομέα στην οικονομική ανάπτυξη<br />

έχουν πλέον ακυρωθεί από τις παγκόσμιες εξελίξεις<br />

και έχουν μετατραπεί σε ιδεοληψίες κενού περιεχομένου.<br />

Για κάποιους στο -όχι και τόσο μακρινό- παρελθόν το επιχειρηματικό<br />

κέρδος είχε δαιμονοποιηθεί. Για μερικούς, αυτή<br />

η αντίληψη υπάρχει ακόμα και τώρα. Για κάποιους άλλους,<br />

ο ιδιωτικός τομέας όφειλε να περιοριστεί επιχειρηματικά<br />

μόνο σε συγκεκριμένους τομείς, ενώ υπήρχαν κλάδοι όπως<br />

η παιδεία, η υγεία, η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες, όπου εκεί,<br />

η ιδιωτική πρωτοβουλία αντιμετωπίζονταν και ίσως αντιμετωπίζεται<br />

ακόμα και τώρα με πολύ μεγάλη επιφύλαξη, αν όχι<br />

με απόλυτο αρνητισμό. Ένας από αυτούς τους τομείς είναι<br />

και η ασφάλεια - σε κάποιες από τις εφαρμογές της. Από την<br />

άλλη πλευρά υπάρχει και μια εντελώς αντίθετη προσέγγιση,<br />

που πρεσβεύει την πλήρη ιδιωτικοποίηση των πάντων στο<br />

όνομα της ελεύθερης αγοράς. Αλλά και αυτή η προσέγγιση,<br />

αποδεικνύεται αναποτελεσματική και όχι προς όφελος της<br />

κοινωνίας. Οι ίδιες εξελίξεις -κοινωνικές, οικονομικές και<br />

πολιτικές- των τελευταίων ετών έχουν οδηγήσει σε μεγάλο<br />

βαθμό στη πλήρη κατάρριψη και των δυο αυτών ακραίων<br />

αντιλήψεων και των στερεοτύπων. Σήμερα στη συντριπτική<br />

πλειοψηφία των περισσότερων χωρών του ανεπτυγμένου<br />

κόσμου -και στη χώρα μας- ο ιδιωτικός τομέας έχει πλέον<br />

αναλάβει κομβικό ρόλο σε πολλούς τομείς και φυσικά και<br />

στο τομέα της ασφάλειας. Η βέλτιστη προσέγγιση που μπορεί<br />

να δώσει προοπτικές ανάπτυξης, εύρυθμης λειτουργίας και<br />

επίλυσης πολλών σημαντικών αλλά και απλών προβλημάτων<br />

που σχετίζονται με την ασφάλεια, βρίσκεται στη λέξη κλειδί<br />

που είναι η συνεργασία ή -όπως σήμερα συνηθίζεται να την<br />

αποκαλούμε- σύμπραξη μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού<br />

τομέα σε διάφορα έργα. Μια σύμπραξη, στην οποία το δημόσιο<br />

θα μπορεί να κρατήσει την πρωτοβουλία δημιουργίας του<br />

θεσμικού πλαισίου, την επίβλεψη σωστής λειτουργίας αυτού<br />

και την παροχή κάποιων βασικών και σημαντικών υπηρεσιών,<br />

αλλά θα αναθέσει στον ιδιωτικό τομέα τόσο στην παροχή<br />

ενός συγκεκριμένου φάσματος υπηρεσιών σχετικές με την<br />

32<br />

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015


δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σε θέματα παροχής υπηρεσιών<br />

ασφάλειας έχει πολλές πτυχές.<br />

ασφάλεια και παράλληλα θα αξιοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερο<br />

τους τεχνολογικούς και ανθρώπινους πόρους του<br />

ιδιωτικού τομέα για την συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών<br />

που είναι κομβικές για την ασφάλεια. Ειδικά το δεύτερο<br />

σκέλος, δηλαδή ο όγκος των δεδομένων και πληροφοριών<br />

που υπάρχουν και συλλέγονται από ιδιωτικούς πόρους δεν<br />

αξιοποιείται όπως θα έπρεπε εγκαίρως. Ας ξετυλίξουμε όμως<br />

το νήμα από την αρχή καθώς το θέμα της συνεργασίας του<br />

Ασφαλείς πόλεις - Μια σύγχρονη πρόκληση στην<br />

ατζέντα της συνεργασίας<br />

Η δημιουργία των συνθηκών αυτών, που θα μας επιτρέψουν<br />

να μιλάμε για “ασφαλείς πόλεις” αποτελεί μέρος ενός ευρύτερους<br />

σχεδιασμού που απασχολεί έντονα και ολοένα και<br />

περισσότερο την παγκόσμια κοινότητα και τους ειδικούς της<br />

ασφάλειας, λαμβάνοντας υπόψη ότι συνεχίζεται σε μεγάλο<br />

βαθμό η τεράστια μετατόπιση του παγκόσμιου πληθυσμού<br />

προς τα αστικά κέντρα. Για το λόγο αυτό, έχει έρθει στο προσκήνιο<br />

με ιδιαίτερη θέρμη τα τελευταία χρόνια το ερώτημα,<br />

πως και με ποιον τρόπο μπορεί να υλοποιηθεί αποτελεσματικά<br />

ο σχεδιασμός της ασφάλειας των πόλεων μέσα από τη<br />

συνεργασία φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Οι<br />

κίνδυνοι και οι απειλές, σε ένα μεγάλο αστικό οικοσύστημα<br />

είναι πολυάριθμες και διαφορετικές και εκτείνονται από τις<br />

φυσικές καταστροφές και τις τρομοκρατικές επιθέσεις, μέχρι<br />

τις εγκληματικές ενέργειες οργανωμένων ομάδων αλλά και<br />

άλλες μορφές παράνομης συμπεριφοράς που συμπεριλαμβάνονται<br />

στην λεγόμενη “μικρή εγκληματικότητα”. Οι συνθήκες<br />

αυτές, δημιουργούν ένα σύνθετο και ρευστό περιβάλλον<br />

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015<br />

33


θέμα Συνεργασία Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα<br />

και η υιοθέτηση μέτρων πρόληψης ως αντίδραση είναι σήμερα<br />

όσο ποτέ άλλοτε επιτακτική. Για να δημιουργηθούν οι κατάλληλες<br />

προϋποθέσεις για την πρόληψη τέτοιων ενεργειών,<br />

σημαντικός παράγοντας είναι η έγκυρη άντληση χρήσιμων<br />

πληροφοριών και αξιοποιήσεις δεδομένων. Οι κατάλληλες<br />

πληροφορίες όταν ληφθούν εγκαίρως και επεξεργαστούν<br />

κατάλληλα, μπορούν όντως να αποτελέσουν πυλώνα αποτελεσματικής<br />

αντίδρασης απέναντι σε οποιοδήποτε συμβάν<br />

που ενέχει κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών και των<br />

υποδομών ενώ παράλληλα μια αποτελεσματική διαχείριση<br />

δεδομένων μπορεί να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις από<br />

επικίνδυνα φυσικά φαινόμενα ή εγκληματικές ενέργειες.<br />

Τα επονομαζόμενα project των “Safe Cities” έχουν ξεκινήσει<br />

να εφαρμόζονται σε όλον τον κόσμο και υπάρχουν πλέον<br />

αρκετά παραδείγματα τα οποία μας δείχνουν το μονοπάτι που<br />

πρέπει να ακολουθήσουμε για να μεταβούμε από την θεωρία<br />

στην πράξη. Το πιο εντυπωσιακό είναι, ότι μερικά από αυτά<br />

τα παραδείγματα προέρχονται από κράτη που δεν ανήκουν<br />

στις προηγμένες δυτικές χώρες για τις οποίες γνωρίζουμε<br />

ότι ήδη επενδύουν σημαντικά ποσά σε αυτά τα εγχειρήματα<br />

και διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία. Χαρακτηριστικό<br />

παράδειγμα, για τα παραπάνω αποτελεί η πόλη του Guayaquil,<br />

ένα πολύ μεγάλο αστικό κέντρο του Εκουαδόρ με πληθυσμό<br />

που προσεγγίζει τα 4 εκατομμύρια κατοίκους. Εκεί, δημιουργήθηκε<br />

ένας ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που<br />

συντονίζει τις δημόσιες υπηρεσίες που ασχολούνται με την<br />

διαχείρισης της ασφάλειας και παράλληλα επικοινωνεί και<br />

συνεργάζεται με όλους τους ιδιωτικούς φορείς που μπορούν<br />

να βοηθήσουν σε αυτό το εγχείρημα. Ξεκίνησε σαν ένα μικρό<br />

πιλοτικό πρόγραμμα. Πλέον όμως, έχει φτάσει σε ένα αξιοσημείωτο<br />

επίπεδο εξάπλωσης και μέσω αυτού συντονίζονται οι<br />

προσπάθειες για την βελτίωση τόσο του επίπεδου ασφάλειας<br />

των κατοίκων αλλά και της αναβάθμισης της καθημερινότητας<br />

τους (αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού). Για την επίτευξη<br />

αυτού του σκοπού συλλέγονται συνεχώς πληροφορίες από<br />

συστήματα CCTV τα οποία ανήκουν είτε σε δημόσιους είτε σε<br />

ιδιωτικούς φορείς. Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί<br />

η πόλη της Surat στην Ινδία με πληθυσμό 4,5 εκατομμυρίων<br />

κατοίκων. Το πρόγραμμα ξεκίνησε με την συμμετοχή τόσο<br />

του δημοσίου τομέα (που είχε φυσικά και τον επιτελικό ρόλο)<br />

αλλά και ιδιωτικών οργανισμών με σκοπό την εγκατάσταση<br />

καμερών που θα βοηθούν στην πρόληψη εγκληματικών<br />

ενεργειών.<br />

Η συμβολή των σύγχρονων τεχνολογιών<br />

Η τεχνολογία προσφέρει πλέον όλα τα εκείνα τα εφόδια που<br />

απαιτούνται για την υλοποίηση αυτών των συνεργασιών μεταξύ<br />

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στο χώρο της ασφάλειας.<br />

Σύγχρονα δίκτυα που επιτυγχάνουν υψηλές ταχύτητες, IP<br />

συστήματα ασφάλειας, συστήματα επιτήρησης προηγμένων<br />

λειτουργιών, συστήματα διαχείρισης πληροφοριών και κρίσεων<br />

συνθέτουν ένα εξελιγμένο “οπλοστάσιο” που βρίσκεται<br />

στη διάθεση των υπευθύνων των υπηρεσιών ασφάλειας,<br />

προκειμένου να αναπτύξουν ένα αποτελεσματικό δίκτυο<br />

προστασίας των αστικών κέντρων. Είναι αλήθεια, ότι σήμερα<br />

υπάρχουν απεριόριστες δυνατότητες προκειμένου να συλλέγουμε<br />

πολύ μεγαλύτερο όγκο πληροφοριών σε σχέση<br />

με το παρελθόν, ταυτόχρονα όμως ανακύπτει το ζήτημα<br />

της έγκυρης και έγκαιρης συγκέντρωσης, διαχείρισης και<br />

αξιολόγησης των χρήσιμων πληροφοριών. Τα πάρα πολλά<br />

συστήματα επιτήρησης που είναι τοποθετημένα σε δημόσιους<br />

και ιδιωτικούς χώρους, οι σύγχρονες τεχνολογίες video<br />

analytics, η χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης και<br />

γενικότερα οι τεράστιες δυνατότητες δικτύωσης μπορούν να<br />

δημιουργήσουν και να διαμοιράσουν ένα απίστευτο μεγάλο<br />

όγκο πληροφοριών σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αρκεί<br />

φυσικά όλες αυτές οι πληροφορίες να συγκεντρωθούν, να<br />

επεξεργαστούν και να αξιοποιηθούν σωστά και εγκαίρως. Το<br />

μεγάλο στοίχημα λοιπόν είναι η βέλτιστη διαχείριση των Big<br />

Data από πολλαπλές πηγές. Σε αυτό το σημείο η συνεργασία<br />

του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα μπορεί να φανεί ιδιαίτερα<br />

εποικοδομητική. Σχεδόν σε όλους τους οργανισμούς του<br />

ιδιωτικού τομέα, ειδικά σε αυτούς που βρίσκονται μέσα σε<br />

αστικά κέντρα, υπάρχουν τοποθετημένα συστήματα βίντεο<br />

επιτήρησης, που συλλέγουν εικόνες από συγκεκριμένους<br />

χώρους αλλά φυσικά υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι<br />

ιδιωτικής ασφάλειας που βρίσκονται τοποθετημένοι σε πάρα<br />

πολλά έργα φύλαξης. Ένα θέμα είναι, ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη<br />

για ένα κεντρικό σχεδιασμό για τη συλλογή χρήσιμων<br />

δεδομένων που συλλέγονται για παράδειγμα από εγκατεστημένες<br />

κάμερες ή άλλες πηγές.<br />

Η υλοποίηση ενός κεντρικού σχεδιασμού, θα επέτρεπε την<br />

ταχύτατη αποστολή δεδομένων σε κεντρικά σημεία ελέγχου<br />

και θα μπορούσε σε ορισμένες περιπτώσεις να δίνει τη<br />

δυνατότητα στις δημόσιες υπηρεσίες ασφάλειας, πρώτον<br />

να προλαμβάνουν εγκληματικές ενέργειες και δεύτερο να<br />

αντιδρούν με πολύ γρηγορότερους ρυθμούς σε συμβάντα.<br />

34<br />

ASIS<br />

Ο μεγαλύτερος Παγκόσμιος Οργανισμός Στελεχών Ασφαλείας<br />

www.asis.com.gr<br />

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015<br />

Τώρα με δυναμική παρουσία και στην Ελλάδα!


Intelligent<br />

security<br />

solutions<br />

ΕΞΥΠΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ<br />

• Έξυπνα υβριδικά συστήματα ικανά να καλύψουν όλες τις<br />

ανάγκες (5 έως 256 ζώνες-εξόδους )<br />

• Ελληνικό μενού<br />

• Πιστοποίηση εταιρείας ISO 9001:2008<br />

• Λειτουργίες αυτοματισμού & ενοποίηση με έξυπνο σπίτι<br />

(ΚΝΧ, Ι/Ο, Σειριακά)<br />

• Δωρεάν προγράμματα απομακρυσμένης διαχείρισης<br />

(Android, iOS, Windows)<br />

• Ασφάλεια & αξιοπιστία επιπέδου GRADE 3<br />

• Πλήρης γκάμα παρελκόμενων για την υλοποίηση ακόμα και των πιο<br />

απαιτητικών περιπτώσεων (Bus οπτικής ίνας, διαγνωστικά κλπ)<br />

• Ασύρματη, ενσύρματη, διευθυνσιοδοτούμενη επεκτασιμότητα<br />

• Μοντέρνα σχεδίαση και εύκολη χρήση<br />

International Technologies<br />

Αφροδίτης 24, 167 77 ΕΛΛΗΝΙΚΟ , Τηλ. Κέντρο: 210 9692300<br />

Fax: 210 9648588, http://www.satel.pl/gr/


θέμα Συνεργασία Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα<br />

Εκτός όμως από τον όγκο των δεδομένων και την ταχύτητα<br />

μετάδοσης τους, μια άλλη σημαντική παράμετρος είναι και<br />

ο τρόπος βέλτιστης αξιοποίησης τους. Να έχουμε δηλαδή τη<br />

δυνατότητα να ξεχωρίζουμε τις χρήσιμες πληροφορίες από<br />

αυτές που δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και σε<br />

αυτό το σημείο η τεχνολογία έχει να προσφέρει σημαντικές<br />

λύσεις. Η εμφάνιση των συστημάτων PSIM (Physical <strong>Security</strong><br />

Information System) μπορεί να δώσει μια σημαντική βοήθεια<br />

στην αξιοποίηση όλων αυτών των αναρίθμητων πληροφοριών.<br />

Η πρόκληση λοιπόν για την επιτυχημένη συνεργασία του δημόσιου<br />

και ιδιωτικού τομέα σε ότι έχει να κάνει με την συλλογή<br />

πληροφοριών κρίσιμων για την ασφάλεια των σύγχρονων<br />

αστικών κέντρων έχει δύο βασικές πτυχές. Η πρώτη έχει να<br />

κάνει με τον τρόπο υλοποίησης όλου αυτού του εγχειρήματος<br />

και η δεύτερη με τον τρόπο αξιοποίησης των δεδομένων που<br />

θα συλλέγονται από τις εγκατεστημένες κάμερες. Μια τέτοια<br />

σύμπραξη αν είναι πετυχημένη, θα έχει οφέλη για όλους<br />

τους εμπλεκόμενους. Θα αναβαθμιστεί μεν η ασφάλεια των<br />

αστικών κέντρων, κάτι που αποτελεί το μεγάλο στοίχημα<br />

των επόμενων ετών για τις κρατικές υπηρεσίας ασφάλειας,<br />

ενώ από αυτήν την εξέλιξη θα επωφεληθούν σημαντικά και<br />

οι ιδιωτικοί οργανισμοί, καθώς θα μπορέσουν να πετύχουν<br />

μεγαλύτερα επίπεδα ασφάλειας τόσο για το προσωπικό τους<br />

αλλά και για τις εγκαταστάσεις τους. Υπάρχουν όμως και άλλοι<br />

τομείς και εφαρμογές κατά τους οποίους η σύμπραξη δημόσιου<br />

και ιδιωτικού τομέα έχει αποδείξει ότι μπορεί πραγματικά<br />

να ενισχύει την αποτελεσματικότητα της ασφάλειας, όπως θα<br />

δούμε και στα παρακάτω παραδείγματα.<br />

Maritime <strong>Security</strong><br />

Η πειρατεία των εμπορικών πλοίων είναι ένα φαινόμενο διαχρονικό<br />

που “ανθούσε” τους προηγούμενους αιώνες αλλά<br />

και σήμερα παραμένει ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα με<br />

παγκόσμια απήχηση. Οι ναυτιλιακές εταιρείες, που φημίζονται<br />

άλλωστε για τα γενικότερα καλά αντανακλαστικά τους και την<br />

ευελιξία αποφάσεων όταν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα,<br />

ενεργοποίησαν τα προηγούμενα χρόνια εσωτερικούς μηχανισμούς<br />

με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Όλοι φυσικά γνωρίζουμε<br />

ότι εδώ και αρκετά χρόνια έχει ξεκινήσει η αξιοποίηση ένοπλων<br />

ιδιωτών φρουρών των οποίων ο ρόλος είναι η προστασία<br />

των εμπορικών πλοίων από πιθανές πειρατικές επιθέσεις.<br />

Παράλληλα, τόσο σε διεθνές επίπεδο οργανισμών και φορέων<br />

αλλά και σε επίπεδο κρατών έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες<br />

ενέργειες για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου θεσμικού<br />

πλαισίου μέσω του οποίου θα καθορίζεται η δυνατότητα<br />

άμυνας των εμπορικών πλοίων όταν αυτά δέχονται πειρατικές<br />

επιθέσεις. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (Ι.Μ.Ο)<br />

έχει εκδώσει τις «Βέλτιστες Πρακτικές Διαχείρισης (Best<br />

Management Practices, BMP)» οι οποίες περιγράφουν όλα<br />

τα θέματα που προκύπτουν για την αντιμετώπιση παρόμοιων<br />

περιστατικών. Ενώ και η Ελλάδα υποστηρίζει την εφαρμογή<br />

αυτών των οδηγιών. Οπότε μια νέα αγορά έχει ανοιχτεί εδώ και<br />

χρόνια καθώς όλο και περισσότερες ναυτιλιακές εταιρείες<br />

στρέφονται προς την χρήση ιδιωτικών φρουρών προκειμένου<br />

να διασφαλίζουν τα πληρώματα τους, τα πλοία τους αλλά<br />

και τα εμπορεύματα που μεταφέρουν. Συμπερασματικά, η<br />

διεθνής κοινότητα δημιούργησε το θεσμικό πλαίσιο και οι<br />

ιδιωτικοί οργανισμοί το υλοποίησαν.<br />

Διαχείριση του μεταναστατευτικού ζητήματος<br />

Η κρίση στην ελληνική οικονομία μπορεί να κυριάρχησε φέτος<br />

στην επικαιρότητα. Αλλά μόλις οι προβολείς της δημοσιότητας<br />

απομακρύνθηκαν για λίγο από τα οικονομικά δρώμενα<br />

μεταξύ Αθήνας και Βρυξελλών, αμέσως ήρθε στην επιφάνεια<br />

το άλλο ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η<br />

παγκόσμια κοινότητα και έχει σοβαρές επιπτώσεις και στη<br />

χώρα μας. Η εμφάνιση του ISIS, ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία<br />

και η ρευστή κατάσταση γενικότερα στον χώρο της Μέσης<br />

Ανατολής και σε άλλες Ασιατικές χώρες, έχει προκαλέσει ένα<br />

τεράστιο κύμα προσφύγων και μεταναστών που αναζητούν σε<br />

χώρες της Ευρώπης ένα νέο σπίτι. Η Ελλάδα είναι μια από τις<br />

χώρες που επιβαρύνθηκαν πρώτες αυτό το προσφυγικό και<br />

μεταναστευτικό κύμα. Δεν είναι δύσκολο λοιπόν για κάποιον,<br />

να αντιληφθεί το πόσο δύσκολο είναι για ένα κράτος με τόσο<br />

οξυμένα οικονομικά προβλήματα, με γραφειοκρατικές δομές,<br />

αλλά και δεσμεύσεις που υπάρχουν από τις ευρωπαϊκές<br />

συνθήκες να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις απαιτήσεις<br />

που προκύπτουν από αυτή την όξυνση του μεταναστευτικού<br />

προβλήματος. Η δημιουργία των κέντρων κράτησης μεταναστών<br />

ή των μεταγενέστερων ανοιχτών κέντρων φιλοξενίας<br />

μεταναστών, ήταν μια επιτακτική ανάγκη. Σε κάποια φάση η<br />

φύλαξη αυτών των χώρων δόθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις<br />

σε ιδιωτικές εταιρείες security, προκειμένου να απαλλαχτούν<br />

36<br />

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015


TRIBRID SYSTEM<br />

H αναγέννηση του αναλογικού CCTV από τη<br />

H Hikvision, με τα προϊόντα της τεχνολογίας Turbo HD, καθιερώνει το HDTVI σαν το παγκόσμιο<br />

ανοικτό πρότυπο για τη μετάδοση σήματος υψηλής ανάλυσης ως και 1080p, μέσω ομοαξονικού<br />

καλωδίου, σε αποστάσεις ως και 500m, εξασφαλίζοντας παράλληλα συμβατότητα με<br />

υπάρχουσες καλωδιώσεις και αναλογικές κάμερες, IP κάμερες της Hikvision καθώς και<br />

οποιεσδήποτε HDTVI κάμερες & DVRs άλλων κατασκευαστών. Στην ΗΛΚΑ θα βρείτε την<br />

μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων HDTVI και την καλύτερη τεχνική υποστήριξη. Για περισσότερες<br />

πληροφορίες επισκεφθείτε το site μας: www.ilka.gr/products ή επικοινωνήστε μαζί μας.<br />

ΗΛΚΑ & HIKVISION, ο Ν ο 1 συνδυασμός στο CCTV<br />

Εσείς, γιατί να συμβιβάζεστε με κάτι λιγότερο;<br />

ΗΛΚΑ Α.Ε., Τεμπών 14, 153 42, Αγ. Παρασκευή Αττικής | Τηλ.: 210-6071510, Fax: 210-6071<strong>59</strong>9, sales@ilka.gr, www.ilka.gr


θέμα Συνεργασία Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα<br />

οι αστυνομικές δυνάμεις και από αυτά τα καθήκοντα. Σε<br />

δεύτερη φάση, εξετάζεται -κυρίως σε Ευρωπαϊκό επίπεδοη<br />

παραχώρηση εξολοκλήρου σε ιδιώτες της δυνατότητας<br />

δημιουργίας αυτών των χώρων προκειμένου να απαλλαχτεί<br />

ο δημόσιος τομέας από το έργο κατασκευής και λειτουργίας<br />

αυτών (http://en.closethecamps.org/2014/12/18/<br />

privatisation-of-camps-management/). Πρόκειται φυσικά<br />

για ένα έργο που απαιτεί αρκετούς ανθρώπινους πόρους, αυστηρά<br />

χρονοδιαγράμματα και αποτελεσματικούς ελεγκτικούς<br />

μηχανισμούς, στοιχεία στα οποία όπως γνωρίζουμε υπερτερεί<br />

συνήθως ο ιδιωτικός τομέας, αρκεί φυσικά να τηρούνται όλες<br />

οι προδιαγραφές κάτι το οποίο εξασφαλίζεται από την σωστή<br />

κρατική εποπτεία.<br />

Διαχείριση ποινικών κρατουμένων<br />

Μια ακόμα μεγάλη πρόκληση είναι οι απαιτήσεις διαχείρισης<br />

κρατούμενων και καταδικασμένων ποινικά για παράνομες<br />

πράξεις.. Πριν από λίγα χρόνια, μια οποιαδήποτε συζήτηση για<br />

την ύπαρξη ιδιωτικών φυλακών, θα σήκωνε τεράστια κύματα<br />

αντιδράσεων. Στην Ελλάδα φυσικά ακόμα μια τέτοιου είδους<br />

συζήτηση ούτε καν έχει αρχίσει. Στο εξωτερικό όμως η “ιδιωτικοποίηση”<br />

του σωφρονιστικού συστήματος έχει ξεκινήσει.<br />

Αμερική, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Μεγάλη Βρετανία είναι<br />

οι κύριοι εκπρόσωποι αυτής της τάσης. Πολλά και εύλογα τα<br />

επιχειρήματα και των δύο πλευρών. Των υποστηριχτών και<br />

αυτών που αντιτίθενται. Η μόνη λύση είναι ο ουσιαστικός διάλογος<br />

προκειμένου να βρεθεί η βέλτιστη λύση ανάλογα με<br />

τις συνθήκες της κάθε εποχής. Αυτό όμως που σίγουρα είναι<br />

απαράδεκτο και δεν μπορεί να συνεχίζεται σε πολιτισμένες<br />

χώρες, είναι η υφιστάμενη κατάσταση στα σωφρονιστικά<br />

καταστήματα πολλών χωρών -της Ελλάδας μη εξαιρούμενης-<br />

η οποία μόνο στο σωφρονισμό και στην επανένταξη<br />

στην κοινωνία των κρατουμένων δεν οδηγεί αλλά συνήθως<br />

αποτελεί αιτία για ακόμα μεγαλύτερη στροφή στην παραβατικότητα.<br />

Ούτε φυσικά είναι λύση η αποσυμφόρηση των<br />

φυλακών με ανεξέλεγκτη αποφυλάκιση κρατουμένων που<br />

είναι πολύ πιθανόν να αποτελούν κίνδυνο για την κοινωνία.<br />

Μια άλλη υπηρεσία που και αυτή σχετίζεται με τη διαχείριση<br />

κρατουμένων και έχει συμμετοχή ο ιδιωτικός τομέας, είναι<br />

το σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης κρατουμένων,<br />

τα γνωστά σε όλους μας βραχιολάκια. Η ανάπτυξη αυτών<br />

των συστημάτων και η διάθεση των απαραίτητων συσκευών<br />

αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για τις ιδιωτικές εταιρείες<br />

που έχουν τεχνογνωσία σε αυτόν τον τομέα και μπορούν να<br />

δώσουν ολοκληρωμένες λύσεις οι οποίες θα βοηθήσουν<br />

στην αποσυμφόρηση των φυλακών κατά περίπτωση αλλά<br />

και στην βελτίωση της καθημερινότητας των κρατουμένων<br />

και των οικογενειών τους που θα μπορούν να κάνουν χρήση<br />

αυτής της υπηρεσίας.<br />

Συμπεράσματα<br />

Υπάρχουν φυσικά και άλλα παραδείγματα σύμπραξης δημόσιου<br />

και ιδιωτικού τομέα ασφάλειας τα όποια εφαρμόζονται<br />

και στη χώρα μας με επιτυχία εδώ και πολλά χρόνια και τα<br />

όποια είναι ιδιαίτερα γνωστά. Αναφερόμαστε φυσικά σε έργα<br />

επανδρωμένων φυλάξεων σε κρίσιμες υποδομές όπως είναι<br />

πολλά Λιμάνια και Αεροδρόμια της χώρας. Υπάρχουν όμως και<br />

άλλοι χώροι που ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να συνεισφέρει<br />

βοηθώντας έτσι και τις κρατικές υπηρεσίες να κάνουν καλύτερη<br />

διαχείριση των πόρων τους σε ότι αφορά την προστασία<br />

των πολιτών.<br />

Η διαχείριση της ασφάλειας λοιπόν αποτελεί μια κορυφαία<br />

ανάγκη για κάθε κοινωνία που θέλει να χαρακτηρίζεται ως<br />

πολιτισμένη. Το ερώτημα είναι κατά πόσο η σύμπραξη του<br />

δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα μπορεί να εγγυηθεί την επίτευξη<br />

αυτού του σκοπού. Οι υποστηριχτές της συγκεκριμένης<br />

άποψης θεωρούν ότι μέσω της συνεργασίας θα εξασφαλιστεί<br />

η αποτελεσματικότητα, η ευελιξία, η ταχύτητα και η μείωση<br />

του κόστους. Αυτοί που αντιτίθεται φοβούνται ότι ελλοχεύει ο<br />

κίνδυνος της πλήρης και ασύδοτης ιδιωτικοποίησης με κίνδυνο<br />

για τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων που μπορεί<br />

να οδηγήσει σε καταστάσεις όπως αυτές που περιγράφει ο Τζ.<br />

Οργουελ στο περίφημο βιβλίο του με τίτλο 1984.<br />

Η απάντηση όπως συνήθως σε όλα τα προβλήματα βρίσκεται<br />

κάπου στην μέση. Ένα υβριδικό μοντέλο όπου το κράτος<br />

θα διατηρήσει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των σημαντικών<br />

τομέων ασφάλειας, ενώ ο ιδιωτικός τομέας υπό τον<br />

έλεγχο θεσμικού πλαισίου θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη<br />

πολλών βασικών έργων ασφάλειας είναι ένα μοντέλο το<br />

οποίο μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά έχοντας ως<br />

βασική προϋπόθεση για αύτη τη συνεργασία, την εκατέρωθεν<br />

εμπιστοσύνη. sm<br />

38<br />

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015


ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015<br />

39


θέμα<br />

Ευρωπαϊκή Αστυνομική<br />

Συνεργασία<br />

Οι ρόλοι της Interpol και της Europol<br />

Οι υπηρεσίες και βάσεις δεδομένων<br />

της INTERPOL και της Europol είναι<br />

διαθέσιμες σε κάθε υπάλληλο επιβολής<br />

του νόμου στις χώρες - μέλη. Ο κύριος<br />

σκοπός της εργασίας αμφότερων των<br />

οργανισμών είναι να συνεργάζονται με<br />

τις Αρχές επιβολής του νόμου διεθνώς,<br />

να διευκολύνουν τη διασυνοριακή<br />

συνεργασία και να αντιδρούν γρήγορα σε<br />

συμβάντα προς όφελος των κοινοτήτων<br />

Απόστολος Αλαμάνας<br />

Υποστράτηγος ΕΛ-ΑΣ ε.α<br />

Σύμβουλος Ασφαλείας Επιχειρήσεων<br />

τις οποίες υπηρετούν.<br />

«Ζούμε σε μία εποχή που ο επαγγελματίας κλέφτης ή απατεώνας<br />

αισθάνεται εξίσου οικεία στο Παρίσι, τη Βιέννη ή το<br />

Λονδίνο, που πλαστά ρούβλια παράγονται στη Γαλλία ή την<br />

Αγγλία, που συμμορίες εγκληματιών δρουν συνεχόμενα σε<br />

διάφορες χώρες». Αυτό το παράθεμα δεν προέρχεται από ένα<br />

πρόσφατο άρθρο εφημερίδας σχετικά με το διεθνές έγκλημα,<br />

αλλά γράφτηκε από τον Franz Von Liszt, Καθηγητή του Πανεπιστημίου<br />

του Βερολίνου σε ένα νομικό σύγγραμμα το 1893.<br />

Η κατάσταση στην εποχή μας δεν είναι πολύ διαφορετική από<br />

τότε και καθιστά απαραίτητη για την αστυνομία τη διεθνή συνεργασία.<br />

Η ανάγκη για διεθνή αστυνομική συνεργασία έγινε<br />

για πρώτη φορά αισθητή στην Ευρώπη στις αρχές του προηγούμενου<br />

αιώνα. Αυτό οδήγησε την 7η Σεπτεμβρίου 1923 στη<br />

θεσμοθέτηση της αστυνομικής συνεργασίας, με τη μορφή<br />

της Διεθνούς Οργάνωσης Εγκληματολογικής Αστυνομίας -<br />

International Criminal Police Organization (ICPO), η οποία<br />

είναι περισσότερο γνωστή σήμερα ως INTERPOL. Ιδρυτικά<br />

μέλη της INTERPOL ήταν σχεδόν όλες οι Δυτικοευρωπαϊκές<br />

χώρες. Κατά τη διάρκεια των χρόνων η οργάνωση έχει αναπτυχθεί<br />

στην τρέχουσα σύνθεσή της, με τη συμμετοχή 188<br />

χωρών - μελών, από τις οποίες 49 είναι Ευρωπαϊκές.<br />

Το 1991 η Γερμανία πρότεινε «τη δημιουργία ενός σώματος<br />

αστυνόμευσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Κοινότητας, γνωστό<br />

ως Europol». Το 1994 συστήθηκε η Μονάδα (Δίωξης) Ναρκωτικών<br />

της Europol - European Drugs Unit (EDU), πρόδρομος<br />

της Europol. Μετά την επικύρωση από όλα τα μέλη της Ε.Ε. της<br />

Σύμβασης για τη Europol, αυτή τέθηκε σε πλήρη λειτουργία<br />

την 1η Ιουλίου 1999. Από την 1η Ιανουαρίου 2010 η Europol<br />

έγινε Υπηρεσία της Ε.Ε. Αυτό το άρθρο προορίζεται να περιγράψει<br />

τις κύριες λειτουργίες της INTERPOL και της Europol,<br />

την συμπληρωματικότητά τους και την προστιθέμενη αξία<br />

τους στη διεθνή συνεργασία για την επιβολή του νόμου.<br />

INTERPOL<br />

Η INTERPOL είναι ο μεγαλύτερος διεθνής αστυνομικός<br />

οργανισμός στον κόσμο. Αυτή διευκολύνει τη διασυνοριακή<br />

αστυνομική συνεργασία, υποστηρίζει και βοηθά όλους τους<br />

οργανισμούς, τις Αρχές και τις Υπηρεσίες, των οποίων η<br />

40<br />

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015


αποστολή είναι να προλαμβάνουν ή να καταπολεμούν το<br />

έγκλημα. Η Γενική Γραμματεία της INTERPOL - INTERPOL<br />

General Secretariat (ISPG) βρίσκεται στη Λυών της Γαλλίας.<br />

Αυτή στελεχώνεται με περίπου 540 υπαλλήλους από<br />

80 διαφορετικές χώρες. Κάθε χώρα - μέλος διατηρεί ένα<br />

Εθνικό Κεντρικό Γραφείο - National Central Bureau (NCB),<br />

το οποίο είναι το καθορισμένο σημείο επαφής για τη Γενική<br />

Γραμματεία (ISPG), τα περιφερειακά γραφεία της INTERPOL<br />

και άλλες χώρες - μέλη που χρειάζονται βοήθεια σχετικά<br />

με διεθνείς έρευνες, για τον εντοπισμό της θέσης και τη<br />

σύλληψη των φυγάδων.<br />

Οι τέσσερις βασικές λειτουργίες της INTERPOL είναι:<br />

1. Εξασφάλιση αστυνομικών υπηρεσιών ηλεκτρονικών<br />

επικοινωνιών σε παγκόσμιο επίπεδο - Η INTERPOL διαχειρίζεται<br />

ένα παγκόσμιο σύστημα αστυνομικών ηλεκτρονικών<br />

υπηρεσιών, γνωστό ως Ι-24/7, το οποίο επιτρέπει την<br />

επιβολή του νόμου σε όλες τις χώρες - μέλη που μπορούν<br />

να ζητήσουν, να υποβάλλουν και να έχουν πρόσβαση σε<br />

ζωτικά αστυνομικά στοιχεία την ίδια στιγμή και σε ένα<br />

ασφαλές περιβάλλον.<br />

2. Επιχειρησιακές υπηρεσίες δεδομένων και βάσεων δεδομένων<br />

για την αστυνομία - Αυτές εκτείνονται από βάσεις<br />

δεδομένων με πληροφορίες για ονόματα και φωτογραφίες<br />

γνωστών εγκληματιών, αναζητούμενα πρόσωπα, δακτυλικά<br />

αποτυπώματα, προφίλ DNA, κλεμμένα ή απολεσθέντα<br />

ταξιδιωτικά έγγραφα, κλεμμένα μηχανοκίνητα οχήματα<br />

και εικόνες που αφορούν τη σεξουαλική κακοποίηση<br />

παιδιών μέχρι κλεμμένα έργα τέχνης. Η INTERPOL επίσης<br />

διαδίδει κρίσιμα δεδομένα που συνδέονται με το<br />

έγκλημα, μέσω του συστήματος διεθνών ανακοινώσεων<br />

(πίνακας 1)<br />

Πίνακας 1 - Τύποι ανακοινώσεων<br />

Κόκκινη Ανακοίνωση - Να ζητήσει την προσωρινή σύλληψη<br />

ενός αναζητούμενου προσώπου με σκοπό την έκδοση<br />

βάσει ενός εντάλματος σύλληψης ή μίας δικαστικής<br />

απόφασης.<br />

Μπλε Ανακοίνωση - Να συλλέξει επιπλέον πληροφορίες<br />

σχετικά με την ταυτότητα, την τοποθεσία ή τις παράνομες<br />

δραστηριότητες ενός προσώπου σε σχέση με μία ποινική<br />

υπόθεση.<br />

Πράσινη Ανακοίνωση - Να παρέχει προειδοποιήσεις ή<br />

εγκληματο- λογικές πληροφορίες σχετικά με πρόσωπα<br />

που έχουν διαπράξει αδικήματα και είναι πιθανό να επαναλάβουν<br />

αυτά σε άλλες χώρες.<br />

Κίτρινη Ανακοίνωση - Να βοηθήσει στον εντοπισμό αγνοουμένων<br />

προσώπων, ιδιαίτερα ανηλίκων ή να βοηθήσει<br />

στην ταυτοποίηση προσώπων που δεν είναι σε θέσει να<br />

αυτοπροσδιοριστούν.<br />

Μαύρη Ανακοίνωση - Να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με<br />

σώματα ανθρώπων αγνώστων στοιχείων.<br />

Ειδική Ανακοίνωση INTERPOL - Συμβουλίου Ασφάλειας<br />

Η.Ε. Να ειδοποιήσει την αστυνομία για ομάδες ή άτομα που<br />

είναι στόχοι των κυρώσεων των Η.Ε. ενάντια στην Al Qaeda<br />

και τους Ταλιμπάν.<br />

Πορτοκαλί Ανακοίνωση - Να προειδοποιήσει την αστυνομία,<br />

τους δημόσιους φορείς και άλλους διεθνείς οργανισμούς<br />

σχετικά με επικίνδυνα υλικά, εγκληματικές πράξεις και<br />

εκδηλώσεις που αποτελούν δυνητική απειλή για τη δημόσια<br />

ασφάλεια.<br />

3. Επιχειρησιακές υπηρεσίες υποστήριξης της αστυνομίας<br />

-Υπάρχουν έξι τομείς προτεραιότητας αναφορικά με το<br />

έγκλημα για την INTERPOL: ναρκωτικά και οργανωμένο<br />

έγκλημα, οικονομικό και ηλεκτρονικό έγκλημα, εμπορία<br />

ανθρώπων, δημόσια ασφάλεια και τρομοκρατία, φυγάδες<br />

και διαφθορά. Η Γενική Γραμματεία της INTERPOL (ISPG)<br />

λειτουργεί σε 24ωρη βάση ένα Κέντρο Διοίκησης και Συντονισμού<br />

- Command and Co-ordination Centre προκειμένου<br />

να βοηθά κάθε χώρα - μέλος που αντιμετωπίζει μία κατάσταση<br />

κρίσης, να συντονίζει την ανταλλαγή πληροφοριών και<br />

να αναλαμβάνει ρόλο διαχείρισης κρίσης, κατά τη διάρκεια<br />

σοβαρών περιστατικών.<br />

4. Αστυνομική εκπαίδευση και ανάπτυξη - Η Γενική Γραμματεία<br />

της INTERPOL (ISPG) παρέχει στοχευμένες πρωτοβουλίες<br />

αστυνομικής εκπαίδευσης για τις εθνικές αστυνομίες και<br />

επίσης προσφέρει όταν ζητείται συμβουλές, οδηγίες και<br />

υποστήριξη στην ανάπτυξη ειδικών εργαλείων για την κατα-<br />

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015<br />

41


θέμα Ευρωπαϊκή Αστυνομική Συνεργασία<br />

πολέμηση του εγκλήματος. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει την<br />

ανταλλαγή γνώσεων, δεξιοτήτων και βέλτιστων πρακτικών<br />

στην αστυνόμευση και την καθιέρωση διεθνών προτύπων<br />

για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων εγκλημάτων.<br />

Οι δραστηριότητες της INTERPOL διέπονται από τον Καταστατικό<br />

Οργανισμό της. Το ανώτατο διοικητικό όργανο είναι η Γενική<br />

Συνέλευση - General Assebly, η οποία συνέρχεται μία φορά<br />

το χρόνο, προκειμένου να λαμβάνει όλες τις σημαντικές αποφάσεις<br />

που επηρεάζουν τη γενική πολιτική. Μία Εκτελεστική<br />

Επιτροπή - Executive Committee επιβλέπει την εκτέλεση των<br />

αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και τις εργασίες του<br />

Γενικού Γραμματέα - Secretary General. Η INTERPOL είναι<br />

πρωτίστως χρηματοδοτούμενη από τις χώρες - μέλη, των<br />

οποίων οι κυβερνήσεις πληρώνουν ετήσιες υποχρεωτικές<br />

εισφορές. Ο προϋπολογισμός της INTERPOL για το έτος 2015<br />

είναι 64 εκατομμύρια Ευρώ.<br />

EUROPOL<br />

Η Europol είναι η Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την<br />

επιβολή του νόμου, η οποία διαχειρίζεται πληροφορίες για<br />

ζητήματα εγκληματικής φύσης. Η αποστολή της είναι να<br />

υποστηρίζει τις Αρχές επιβολής του νόμου των Κρατών - Μελών<br />

της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον αγώνα τους ενάντια στο<br />

διεθνές σοβαρό έγκλημα και την τρομοκρατία. Το επιτελείο<br />

της Europol βρίσκεται στη Χάγη της Ολλανδίας. Η Europol<br />

διαθέτει προσωπικό περισσοτέρων από 660 υπαλλήλους από<br />

τα 28 Κράτη - Μέλη της Ε.Ε. Το προσωπικό της προέρχεται<br />

από διαφορετικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένης<br />

της αστυνομίας, των τελωνείων, της συνοριοφυλακής<br />

και γενικότερα όλων των υπηρεσιών ασφαλείας.<br />

Το καθορισμένο εθνικό σημείο επαφής της Europol σε ένα<br />

Κράτος - μέλος είναι η Εθνική Μονάδα της Europol - Europol<br />

National Unit (ENU). Η Europol επίσης στεγάζει τα Γραφεία<br />

Συνδέσμων και των 28 Κρατών - Μελών της Ε.Ε., καθώς και τα<br />

Γραφεία Συνδέσμων από όλες τις χώρες και τους οργανισμούς,<br />

με τους οποίους έχουν συναφθεί συμφωνίες συνεργασίας,<br />

όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Κολομβία, η Ελβετία,<br />

η Αυστραλία, η Αλβανία, η Νορβηγία και η INTERPOL, για<br />

να αναφέρουμε μόνο μερικές. Υπάρχουν περίπου 145 Αξιωματικοί<br />

Σύνδεσμοι που εργάζονται στο Γραφείο Συνδέσμου<br />

εκπροσωπώντας τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου της χώρας<br />

τους. Οι κύριες λειτουργίες των Αξιωματικών Συνδέσμων είναι<br />

να χρησιμεύουν ως σύνδεσμος ανάμεσα στις αντίστοιχες<br />

Εθνικές Μονάδες της Europol (ENU) και την Europol αφενός<br />

και τα αντίστοιχα Γραφεία Συνδέσμων αφετέρου. Εξάλλου,<br />

διαδραματίζουν πολύ αποτελεσματικό ρόλο στο συντονισμό<br />

διεθνών επιχειρήσεων αστυνόμευσης. Για την υποστήριξη<br />

των εργασιών της Europol, των Εθνικών Μονάδων της και των<br />

Γραφείων Συνδέσμων υπάρχει μία ασφαλής τηλεπικοινωνιακή<br />

υποδομή μαζί με βάσεις δεδομένων ποινικών πληροφοριών.<br />

Οι βασικές δραστηριότητες της Europol στην υποστήριξη των<br />

Κρατών - Μελών είναι η συλλογή, ανάλυση και διάδοση ποινικών<br />

πληροφοριών και ο συντονισμός των επιχειρήσεων. Για το<br />

σκοπό αυτό η Europol έχει πάνω από 100 αναλυτές στοιχείων<br />

που χρησιμοποιούν τα πλέον ανεπτυγμένα εργαλεία.<br />

Κράτη - Μέλη που αντιμετωπίζουν ένα συγκεκριμένο εγκληματικό<br />

φαινόμενο, το οποίο επηρεάζει 2 ή περισσότερα<br />

Κράτη - επικοινωνούν με το επιχειρησιακό κέντρο της Europol<br />

(Europol’s 24/7 operational centre) που αποτελεί τον «κόμβο»<br />

ανταλλαγής επιχειρησιακών πληροφοριών μεταξύ των<br />

ΚΜ της ΕΕ και των συνεργαζομένων κρατών και Οργανισμών.<br />

Ένα πολύ ισχυρό καθεστώς προστασίας δεδομένων εξασφαλίζει<br />

ότι η πληροφορία που διακινείται από τη Europol στο<br />

Πληροφοριακό Σύστημα ή τους ΑΦΕ ακολουθεί αυστηρά<br />

πρότυπα της Ε.Ε. Οι τομείς στους οποίους η Europol διαθέτει<br />

εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία συμπεριλαμβάνουν τον<br />

αγώνα ενάντια στην τρομοκρατία, τη διακίνηση ναρκωτικών,<br />

τα δίκτυα παράνομης μετανάστευσης και εμπορίας ανθρώπων,<br />

την παράνομη διακίνηση οχημάτων, το έγκλημα στον<br />

κυβερνοχώρο, το ξέπλυμα παράνομου χρήματος και την πλαστογραφία<br />

χρημάτων (η Europol είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική<br />

Υπηρεσία για την καταπολέμηση της παραχάραξης του Ευρώ).<br />

Οι δραστηριότητες της Europol διέπονται από την Απόφαση<br />

του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ίδρυση της<br />

Europol. Το ανώτατο διοικητικό όργανο της Europol είναι το<br />

Συμβούλιο της Ε.Ε. Αυτό διορίζει τον Διευθυντή - Director και<br />

τους Αναπληρωτές Διευθυντές - Deputy Directors και εγκρίνει<br />

μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον προϋπολογισμό<br />

της Europol. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Europol - Europol’s<br />

Management Board αποτελείται από υψηλόβαθμους εκπροσώπους<br />

των Κρατών - Μελών της Ε.Ε. και της Ευρωπαϊκής<br />

Επιτροπής. Ο προϋπολογισμός της Europol προέρχεται από<br />

το γενικό προϋπολογισμό της Ε.Ε. και το έτος 2015 ανέρχεται<br />

στα 94 εκατομμύρια Ευρώ.<br />

Συνεργασία μεταξύ INTERPOL και Europol<br />

Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι υπάρχει ένας αριθμός<br />

ομοιοτήτων ανάμεσα στην INTERPOL και στην Europol. Ούτε<br />

η INTERPOL ούτε η Europol έχουν εκτελεστικές εξουσίες,<br />

μολονότι οι εμπειρογνώμονες και οι αναλυτές της Europol<br />

έχουν την εντολή να συμμετέχουν σε Κοινές Ομάδες Έρευνας,<br />

οι οποίες βοηθούν στην επίλυση ποινικών υποθέσεων σε χώρες<br />

της Ε.Ε. Η επιχειρησιακή υποδομή πραγματοποιείται από<br />

προσωπικό των εθνικών αστυνομιών. Αμφότερες οι INTERPOL<br />

και Europol συλλέγουν, αναλύουν και διαδίδουν πληροφορίες<br />

42<br />

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015


θέμα Ευρωπαϊκή Αστυνομική Συνεργασία<br />

για ζητήματα εγκληματικής φύσης. Επίσης, έχουν παρόμοια<br />

αποστολής, δηλαδή υποστηρίζουν τις χώρες - μέλη τους στη<br />

καταπολέμηση του διεθνούς εγκλήματος. Ως συνέπεια, οι<br />

δραστηριότητές τους εστιάζουν σε παρόμοιους τομείς των διακρατικών/σοβαρών<br />

εγκλημάτων. Αν και ο πρωταρχικός στόχος<br />

της Europol είναι το διεθνές έγκλημα που επηρεάζει την Ε.Ε.<br />

είναι αυτονόητο ότι οι δραστηριότητες των εγκληματολογικών<br />

οργανισμών δεν σταματούν στα σύνορα της Ε.Ε. Αντίθετα, η<br />

διακίνηση ναρκωτικών, ανθρώπων, όπλων, η τρομοκρατία<br />

κλπ. έχουν παγκόσμια εμβέλεια. Αυτός είναι ο λόγος που η<br />

συνεργασία μεταξύ INTERPOL και Europol είναι ουσιώδης.<br />

Με αυτό τον στόχο κατά νου, οι δύο οργανισμοί κατέληξαν το<br />

2001 σε μία συμφωνία επιχειρησιακής συνεργασίας. Η συμφωνία<br />

αυτή συγκροτεί τη νομική βάση για τη συνεργασία τους<br />

σήμερα, η οποία καλύπτει την ανταλλαγή πληροφοριών, την<br />

αμοιβαία συμμετοχή σε συναντήσεις εμπειρογνωμόνων και<br />

προγράμματα, την ανταλλαγή και παραγωγή από κοινού προϊόντων<br />

ανάλυσης, καθώς και την στάθμευση των αξιωματικών<br />

συνδέσμων σε αμφότερους τους οργανισμούς. Προκειμένου<br />

να βελτιωθεί και να ενισχυθεί η σύμπραξη, ένας οδικός χάρτης<br />

(roadmap) για τη συνεργασία καθιερώθηκε το Σεπτέμβριο του<br />

2005. Αυτός ο οδικός χάρτης ενημερώνεται τακτικά και η πρόοδος<br />

συζητείται σε εξαμηνιαίες συναντήσεις που λαμβάνουν<br />

χώρα μεταξύ του Αναπληρωτή Διευθυντή Επιχειρήσεων της<br />

Europol - Europol Deputy Director Operations και τον Εκτελεστικό<br />

Διευθυντή των Αστυνομικών Υπηρεσιών της INTERPOL<br />

- Executive Director Police Services of INTERPOL. Εξάλλου, μία<br />

στρατηγική επισκόπηση της συνεργασίας αξιολογείται ετήσια<br />

από τον Γενικό Γραμματέα - Secretary General της INTERPOL<br />

και τον Διευθυντή - Director της Europol. Για να αποκτηθεί<br />

μεγαλύτερη επίγνωση της συνάφειας του οργανισμού τους<br />

και να ενισχυθεί η συνεργασία, ένα πρόγραμμα ανταλλαγής<br />

προσωπικού για την INTERPOL και τη Europol συστήθηκε το<br />

2007. Το πρόγραμμα αυτό αποδείχθηκε πολύ επιτυχημένο και<br />

συνεχίζεται σε ετήσια βάση. Η INTERPOL είναι συνδεδεμένη<br />

με έναν αριθμό Α.Φ.Ε. της Europol προκειμένου να εμπλουτίζει<br />

πληροφορίες για ζητήματα εγκληματικής φύσης και να<br />

διασταυρώνει δεδομένα, ανάλογα με την περίπτωση, παρέχοντας<br />

προστιθέμενη αξία στις χώρες - μέλη. Αυτή η ανταλλαγή<br />

πληροφοριών εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει επικάλυψη της<br />

προσπάθειας σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.<br />

Συγκρίνοντας τους δύο οργανισμούς μπορούν να προσδιορισθούν<br />

αντίστοιχα βασικά πλεονεκτήματα:<br />

INTERPOL<br />

• Παγκόσμιο δίκτυο (Εθνικά Κεντρικά Γραφεία και ασφαλείς<br />

επικοινωνίες)<br />

• Πολύγλωσση υποστήριξη Διοίκησης και Συνεργασίας και<br />

• Παγκόσμιες βάσεις δεδομένων και υπηρεσίες<br />

Europol<br />

• Δίκτυο Αξιωματικών Συνδέσμων από τις Εθνικές<br />

Αστυνομίες<br />

• Αναλυτική ικανότητα και<br />

• σύστημα προστασίας δεδομένων<br />

Αμφότεροι οι οργανισμοί μπορούν ως εκ τούτου να εστιάζουν<br />

στα βασικά πλεονεκτήματά τους και να συμπληρώνουν ο ένας<br />

τον άλλον προς όφελος της διεθνούς επιβολής του νόμου.<br />

Αυτή η άποψη υπογραμμίστηκε ξανά στη συνάντηση του Δεκεμβρίου<br />

2009 ανάμεσα στον Γενικό Γραμματέα - Secretary<br />

General της INTERPOL, κ. Noble και τον Διευθυντή - Director<br />

της Europol, κ. Wainwright. Η συνάντηση αυτή εστίασε στην<br />

ανάπτυξη νέων ιδεών για μελλοντική κοινή δράση, η οποία θα<br />

μπορούσε να κάνει χρήση των συμπληρωματικών πλεονεκτημάτων<br />

αμφότερων των οργανισμών που είναι σε ιδανική θέση<br />

για να ενώσουν τις δυνάμεις τους για μία διεθνή αστυνομική<br />

απάντηση στο σοβαρό έγκλημα και την τρομοκρατία. Οι κ.κ.<br />

Noble και Wainwright δεσμεύτηκαν να επιδιώκουν την καλύτερη<br />

δυνατή συνεργασία με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων<br />

υπηρεσιών πρώτης κατηγορίας στην Αρχές επιβολής του<br />

νόμου στην Ευρώπη.<br />

Συμπέρασμα<br />

Η συνεργασία μεταξύ INTERPOL και Europol είναι συνεχώς<br />

αυξανόμενη. Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί κατά τα<br />

τελευταία χρόνια και είναι σαφές ότι:<br />

• INTERPOL και Europol είναι συμπληρωματικοί οργανισμοί<br />

και όχι ανταγωνιστές.<br />

• Αμφότεροι οι οργανισμοί παίζουν έναν ρόλο στην υποβοήθηση<br />

και υποστήριξη διακρατικών ερευνών μέσω των προγραμμάτων<br />

τους, των Α.Φ.Ε. και των καναλιών επικοινωνίας.<br />

• Η συνεργασία μπορεί πάντοτε να βελτιωθεί και οι δυνατότητες<br />

να διευκολυνθεί αυτή, για παράδειγμα μέσω μίας ενοποιημένης<br />

μορφής μηνύματος για την ανταλλαγή δεδομένων,<br />

θα πρέπει να συνεχίσουν να διερευνούνται. sm<br />

44<br />

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015


θέμα<br />

Wearables<br />

Όταν το security “φοριέται”<br />

Ζούμε σε μια εποχή, όπου όλο και πιο συχνά διαπιστώνουμε<br />

ότι παρουσιάζονται για εμπορική χρήση συσκευές που τις<br />

είχαμε συναντήσει μόνο σε φημισμένα έργα επιστημονικής<br />

φαντασίας. Αυτή η εξέλιξη, αποδεικνύει από την μια πλευρά<br />

τη διορατικότητα των συγγραφέων και των σεναριογράφων<br />

του χώρου του sci-fi και από την άλλη πλευρά τις δυνατότητες<br />

της σύγχρονης τεχνολογίας αλλά και το δημιουργικό θάρρος<br />

των ερευνητών που αντλούν πολλές από τις εμπνεύσεις τους<br />

από ερεθίσματα που έλαβαν σε μικρότερες ηλικίες. Κυρίαρχο<br />

ρόλο σε αυτήν την τάση, φαίνεται ότι έχει η εμφάνιση και<br />

καθιέρωση των wearables. Αρκετοί ίσως διαβάζοντας αυτόν<br />

τον όρο θα αναρωτηθούν τι είναι αυτά τα wearables και τι<br />

σχέση έχουν με τον τομέα του security;<br />

Η συνεισφορά των wearables στο τομέα της<br />

ασφάλειας αναμένεται να είναι σημαντική<br />

στο άμεσο μέλλον, μετατρέποντας τα από<br />

καταναλωτικά gadgets σε εργαλεία της<br />

καθημερινότητας όλων όσων εργάζονται<br />

στον κλάδο της ασφάλειας.<br />

Του Αριστοτέλη Λυμπερόπουλου<br />

Πίσω από τις λέξεις<br />

Μια σύντομη ερμηνεία των wearables, θα μπορούσε να είναι<br />

ότι πρόκειται για τεχνολογικά gadgets τα οποία φοριούνται<br />

από τον χρήστη. Για αυτό προκύπτει και η χρήση του όρου<br />

wearables.<br />

Ποιοι είναι όμως οι κυριότεροι εκπρόσωποι αυτής της νέας κατηγορίας<br />

gadgets; Καταρχάς, είναι τα επονομαζόμενα smart<br />

watches, τα whristbands (γνωστά και ως έξυπνα βραχιόλια)<br />

που χρησιμοποιούνται κυρίως σε αθλητικές εφαρμογές, τα<br />

γυαλιά τύπου google glass, οι φορητές κάμερες που προσαρμόζονται<br />

στο πέτο ή στο κράνος του χρήστη. Όλες αυτές<br />

οι συσκευές έχουν πλέον κάνει την εμπορική τους εμφάνιση<br />

και χρησιμοποιούνται άλλες με μεγαλύτερη συχνότητα και<br />

άλλες με μικρότερη σε ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών. Ο<br />

χαρακτήρας τους, είναι ακόμα κυρίως πιο ψυχαγωγικός αλλά<br />

σταδιακά κάνουν και την εμφάνιση τους πιο επαγγελματικές<br />

εφαρμογές που σχετίζονται με τα wearables.<br />

Ο τομέας του security και ειδικότερα της φυσικής ασφάλειας<br />

δεν θα μπορούσε να μην εκμεταλλευτεί τις νέες δυνατότητες<br />

που διανοίγονται στο μέλλον με την ευρύτερη χρήση αυτών<br />

των συσκευών σε διάφορες σχετικές εφαρμογές. Το προσωπικό<br />

που εμπλέκεται στην διαφύλαξη της ασφάλειας είτε<br />

ανήκει στους δημόσιους φορείς (Αστυνομία, Πυροσβεστική,<br />

Λιμενικό) είτε εργάζεται για ιδιωτικούς πάροχους υπηρεσιών<br />

ασφάλειας, είναι προφανές ότι μπορεί να βοηθηθεί σημαντικά<br />

από την εμφάνιση των wearables. Ήδη έχουν κάνει την<br />

46<br />

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015


εμφάνισή τους οι πρώτες προσπάθειες για την ενσωμάτωση τους στον εξοπλισμό<br />

του προσωπικού που δραστηριοποιείται στον κλάδο της ασφάλειας. Χαρακτηριστικό<br />

παράδειγμα αποτελεί η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου που έχει<br />

προχωρήσει στην προμήθεια 20.000 φορητών καμερών για τον εξοπλισμό των<br />

αστυνομικών που περιπολούν στην Βρετανική Πρωτεύουσα.<br />

Πλεονεκτήματα<br />

Πολλά και σημαντικά είναι τα πλεονεκτήματα που θα φέρει η χρήση των wearables<br />

στο security. Πρώτα από όλα γίνεται ακόμα πιο εύκολη η μετάδοση της πληροφορίας<br />

και κυρίως αυτή η μετάδοση γίνεται εφικτή πλέον αμφίδρομα. Δηλαδή, τόσο<br />

ο χρήστης μπορεί να μεταδώσει πληροφορία από τον χώρο δράσης του αλλά<br />

ταυτόχρονα μπορεί να δέχεται χρήσιμα στοιχεία τα οποία συνεισφέρουν στην<br />

αναβάθμιση της επιχειρησιακής του ικανότητας.<br />

Δεν είναι δύσκολο να παρατεθούν παραδείγματα που να ενισχύουν αυτήν την<br />

άποψη. Όλοι γνωρίζουμε ότι η πληροφορία είναι το παν για όσους είναι επιφορτισμένοι<br />

με την φύλαξη χώρων και τη διατήρηση της ασφάλειας. Μια αστυνομική<br />

περίπολος που θα κινηθεί προς ένα σημείο στο οποίο διαδραματίζεται ένα συμβάν<br />

είναι φυσικό να θέλει να έχει στην διάθεση της στοιχεία για την διάταξη του χώρου.<br />

Προφανώς, είναι αδύνατο να έχει μαζί της τα πολεοδομικά σχέδια του χώρου.<br />

Ήδη όμως η ύπαρξη των ηλεκτρονικών σχεδίων σε συνδυασμό με την χρήση των<br />

tablets αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την διευκόλυνση του έργου τους. Το<br />

επόμενο όμως βήμα -και εδώ αναδεικνύεται ο ρόλος των wearables- είναι παραδείγματος<br />

χάρη μέσω της χρήσης των Google glass. Με τη χρήση των γυαλιών θα<br />

μπορούν να προβάλλονται απευθείας οδηγίες πλοήγησης, ούτος ώστε ο χρήστης<br />

να μπορεί να κινηθεί στη βέλτιστη διαδρομή, προκειμένου να προσεγγίσει το στόχο<br />

του και παράλληλα να αποφύγει επικίνδυνες και απρόβλεπτες κακοτοπιές.<br />

Τα γυαλιά παράλληλα, διαθέτουν τόσο ηχείο για να υπάρχει η δυνατότητα μετάδοσης<br />

φωνητικών οδηγιών όσο και μικρόφωνο για να μπορεί ο χρήστης να δίνει<br />

εντολές αμέσως προκειμένου η συσκευή να εκτελεί κάποια από τις λειτουργίες<br />

της. Έστω λοιπόν, ότι θέλει να προχωρήσει σε μια λήψη εικόνας προκειμένου<br />

να την στείλει στο κέντρο επιχειρήσεων για περαιτέρω διερεύνηση. Μια απλή<br />

φωνητική εντολή είναι υπεραρκετή προκειμένου να ενεργοποιηθεί η κάμερα<br />

των γυαλιών και να αποτυπώσει τη σκηνή προκειμένου να σταλθεί μέσω internet<br />

στους παραλήπτες της. Όμως σίγουρα τα Google Glass αλλά πιθανώς και άλλα<br />

παρόμοια projects που θα έχουν βάση τη χρήση των γυαλιών θα αποτελέσουν<br />

μια από τις πιο ενδιαφέρουσες εκδοχές των wearables συσκευών στον χώρο του<br />

security. Αλλά δεν αποτελούν τις μοναδικές.<br />

Wearables κάμερες<br />

Μια πιο απλή προσέγγιση, είναι η χρήση των μικρών καμερών που μπορούν<br />

είτε να τοποθετηθούν στα κράνη του προσωπικού (μια πολύ διαδεδομένη πρακτική<br />

σε αθλήματα που απαιτούν την χρήση κράνους όπως σκι, snowboard,<br />

μηχανοκίνητος αθλητισμός) είτε ακόμα μικρότερων καμερών που μπορούν να<br />

ενσωματωθούν στη στολή του προσωπικού (τοποθέτηση στα αλεξίσφαιρα γιλέκα<br />

μαζί με τον υπόλοιπο εξοπλισμό). Για το λόγο αυτό, ήδη η χρήση αυτών των<br />

μικρών wearables καμερών αποτελεί μέρος του σχεδιασμού για την αναβάθμιση<br />

του εξοπλισμού όσων εργάζονται στον χώρο της ασφάλειας. Η χρήση τους,<br />

εξετάζεται σοβαρά τόσο από τα αστυνομικά σώματα διάφορων κρατών αλλά<br />

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015<br />

47


θέμα Wearables - Όταν το <strong>Security</strong> “Φοριέται”<br />

48<br />

και από ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας.<br />

Η συμβολή τους θα είναι ιδιαίτερη σημαντική σε πολλούς<br />

τομείς:<br />

Θα βοηθήσουν στην καλύτερη διερεύνηση διάφορων<br />

παραβατικών ενεργειών<br />

Θα αποτελέσουν σημαντικά τεκμήρια για την εξέταση<br />

περιστατικών όπου υπάρχουν ενδείξεις για χρήση αστυνομικής<br />

βίας<br />

Θα αποτελούν συνεχώς ένα πολυδιάστατο εργαλείο στην<br />

διάθεση του χρήστη μέσω του οποίου θα μπορούν να μεταδίδονται<br />

πληροφορίες προς τα κέντρα επιχειρήσεων.<br />

Τα βραχιόλια και τα “έξυπνα ρολόγια”<br />

Δεν είναι μόνο οι κάμερες και τα smart glasses που θα<br />

παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στην έλευση των wearables<br />

συσκευών. Μια άλλη κατηγορία wearables είναι τα γνωστά<br />

wristbands και φυσικά η πολύ πιο εξελιγμένη μορφή τους<br />

τα smart watches.<br />

Τα wristbands όπως άλλωστε προδιαγράφεται από το σκεπτικό<br />

της δημιουργίας τους μπορούν να δώσουν ενδιαφέροντα<br />

στοιχεία για τη δραστηριότητα του προσωπικού αλλά και τη<br />

σωματική του κατάσταση. Στοιχεία που είναι πολύ χρήσιμα<br />

για αυτούς που αξιολογούν τόσο την καθημερινή εργασία<br />

του προσωπικού αλλά και κατά πόσο είναι ικανό αυτό να ανταπεξέλθει<br />

στα καθήκοντα του. Δηλαδή μέσω της χρήσης του<br />

wristband μπορεί να διαπιστωθεί αν ένας φύλακας εκτελεί<br />

τις προβλεπόμενες περιπολίες του ή να εντοπισθεί κάποια<br />

σωματική του αδυναμία που ίσως αργότερα οδηγήσει σε α-<br />

δυναμία εκτέλεσης των καθηκόντων του.<br />

Φυσικά η χρήση των wristbands θα πρέπει να γίνεται πάντα<br />

με σεβασμό στην υφιστάμενη νομοθεσία για την προστασία<br />

των ατομικών δικαιωμάτων διότι και τα στελέχη που εργάζονται<br />

στην ασφάλεια είναι και αυτοί εργαζόμενοι με τα ίδια<br />

δικαιώματα με τους υπόλοιπους εργαζομένους τα οποία ο-<br />

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015<br />

ρίζονται τόσο από την ελληνική νομοθεσία όσο και από τις<br />

διεθνείς συμβάσεις.<br />

Ακόμα πιο εξελιγμένη έκδοση είναι τα smart watches. Πρόκειται<br />

για τα περίφημα έξυπνα ρολόγια που κάνουν όλο και<br />

πιο έντονη την εμφάνιση τους καθώς άλλωστε το κόστος<br />

απόκτησης τους βαίνει όλο και μειούμενο. Οι δυνατότητες<br />

τους είναι εντυπωσιακές και βγαλμένες από την περίφημη<br />

σειρά επιστημονικής φαντασίας Star Trek στην οποία -αρκετές<br />

δεκαετίες πριν- η χρήση παρόμοιων γκάτζετ από το προσωπικό<br />

του ομώνυμου διαστημικού σκάφους αποτελούσε μια από<br />

τις χαρακτηριστικές λεπτομέρειες της σειράς.<br />

Η συνδυασμένη χρήση των smart watches με τα έξυπνα τηλέφωνα<br />

μπορεί να δώσει μια πληθώρα δυνατοτήτων στους<br />

εργαζόμενους στον χώρο της ασφάλειας, απελευθερώνοντας<br />

παράλληλα και τα δύο χέρια τους. Όμως εκτός της επικοινωνίας<br />

και της προβολής χρήσιμων πληροφοριών κατευθείαν<br />

στην οθόνη των έξυπνων ρολογιών, αυτού του είδους<br />

οι συσκευές μπορούν να διεκπεραιώσουν με επιτυχία και<br />

άλλες λειτουργίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μπορούν


θέμα Wearables - Όταν το <strong>Security</strong> “Φοριέται”<br />

να χρησιμοποιηθούν ως μηχανήματα ελέγχου περιπολιών<br />

τα οποία θα επικοινωνούν με ειδικές ετικέτες αναγνώρισης<br />

που θα τοποθετούνται στα σημεία ελέγχου μέσω διάφορων<br />

ασύρματων τεχνολογιών όπως NFC, RFID ή και Bluetooth. Έτσι<br />

οι φύλακες θα απαλλάσσονται από την υποχρέωση να έχουν<br />

μαζί τους τις ειδικές -σχετικά- ογκώδεις και μη εύχρηστες<br />

συσκευές που χρησιμοποιούν μέχρι σήμερα για τον έλεγχο<br />

των περιπολιών τους.<br />

Απεριόριστες λοιπόν είναι οι δυνατότητες που δίνουν οι<br />

wearables συσκευές σε όσους εργάζονται στο χώρο της α-<br />

σφάλειας. Φυσικά όπως και σε κάθε πρωτοεισερχόμενη τεχνολογία<br />

δεν είναι όλα ρόδινα…<br />

Κόστος<br />

Το κόστος αποτελεί ένα ισχυρό αποτρεπτικό παράγοντα για<br />

την περαιτέρω διάδοση των wearables συσκευών στις εφαρμογές<br />

ασφάλειας. Επειδή ακριβώς αυτές οι εφαρμογές απαιτούν<br />

μαζική χρήση μεγάλου αριθμού συσκευών και επειδή<br />

ακόμα ως σχετικά πρωτοεισερχόμενη τεχνολογία το κόστος<br />

κάθε μεμονωμένης συσκευής είναι σχετικά υψηλό υπάρχει<br />

ακόμα μια έντονη διστακτικότητα σχετικά με την υιοθέτηση<br />

αυτών των λύσεων. Μια διστακτικότητα όμως που αναμένεται<br />

ότι με την πάροδο του χρόνου, την προσδοκώμενη πτώση των<br />

τιμών και την αύξηση των σχετικών εφαρμογών θα ελαχιστοποιηθεί.<br />

σε τραυματισμό του χρήστη ειδικά όταν αυτός καλείται να<br />

ενεργήσει πιθανώς σε καταστάσεις μεγάλης έντασης. Χαρακτηριστικό<br />

όσο και τραγικό παράδειγμα είναι άλλωστε ο<br />

σχετικά πρόσφατος και πολύ σοβαρός τραυματισμός του<br />

Γερμανού σούπερ σταρ της Φόρμουλα 1 Μίχαελ Σουμάχερ<br />

για το οποίο υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ότι μια από τις αιτίες<br />

που προκάλεσε τον τραυματισμό ήταν η χρήση μιας φορητής<br />

κάμερας στο κράνος του. Φυσικά εδώ οι εταιρείες συνεχώς<br />

εξελίσσουν τα προϊόντα τους και φροντίζουν να τα σχεδιάζουν<br />

με βασικό γνώμονα την μέγιστη ασφάλεια του χρήστη<br />

και κανείς δεν μπορεί να κρίνει μια κατηγορία συσκευών από<br />

ένα μεμονωμένο περιστατικό το όποιο έγινε υπό πολύ ειδικές<br />

συνθήκες. Επιπλέον όσο θα αυξάνεται η χρήση τους τόσο θα<br />

εμπλουτίζεται η τεχνογνωσία για τον πιο ασφαλή σχεδιασμό<br />

τους με αποτέλεσμα σχεδόν να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα<br />

τραυματισμού από την χρήση τους.<br />

Όμως οι δισταγμοί για την χρήση των wearables συσκευών<br />

δεν έχουν να κάνουν μόνο με τον κίνδυνο του τραυματισμού<br />

από την χρήση τους. Υπάρχουν πολλές σκέψεις σχετικά με<br />

την επικινδυνότητα που προκαλείται από την αύξηση της<br />

θερμοκρασίας και των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων σε αποστάσεις<br />

τόσο κοντινές από το ανθρώπινο σώμα. Διότι αυτές<br />

οι συσκευές συμβάλλουν και στα δύο αυτά φαινόμενα. Πάλι<br />

ο αντίλογος είναι παρόμοιος με αυτόν της προηγούμενης<br />

παραγράφου. Ζούμε σε ένα κόσμο όπου η χρήση των ηλεκτρονικών<br />

συσκευών είναι τόσο διαδεδομένη όπου η χρήση<br />

μιας πρόσθετης συσκευής που διαθέτει όλα τα απαραίτητα<br />

πιστοποιητικά για την ασφαλή λειτουργία της είναι σχετικά<br />

απίθανο να επιφέρει περισσότερους από τους υφιστάμενους<br />

κινδύνους. Ειδικά όταν οι πιθανότητες αυτών των κινδύνων<br />

συγκριθούν με τις ωφέλειες που θα προκύψουν από την χρήση<br />

αυτών των συσκευών και την πρόσθετη ασφάλεια που θα<br />

δώσουν σε όσους εμπλέκονται καθημερινά σε έναν αγώνα<br />

για την διαφύλαξη της τάξης και της ασφάλειας. sm<br />

Φυσικοί κίνδυνοι<br />

Μια άλλη παράμετρος που εξετάζεται πλέον σοβαρά και<br />

οδηγεί σε δισταγμούς σχετικά με την χρήση των wearables<br />

συσκευών έχει να κάνει με το επίπεδο της ασφάλειας<br />

(safety) και τους ενδεχόμενους κινδύνους για την σωματική<br />

ακεραιότητα των χρηστών. Προκύπτουν ερωτήματα κατά<br />

πόσο η χρήση μιας wearable συσκευής μπορεί να οδηγήσει<br />

50<br />

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015


ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ<br />

ΦΥΛΑΞΕΙΣ ΧΩΡΩΝ - ΦΥΛΑΞΕΙΣ VIP ( ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ -HELICOPTER)<br />

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ<br />

www.grgenesis.gr<br />

Διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως 89, τ.κ. 12132, Περιστέρι<br />

Τηλέφωνικό Κέντρο: 210-5777.000 // Fax: 210-5777.001<br />

Email: info@grgenesis.gr


θέμα<br />

Internet of Everything<br />

for Defense<br />

Το όραμα Υπηρεσιών Άμυνας για τη διαχείριση των επιχειρήσεων<br />

στα πεδία των πολεμικών μαχών μέσα από μια δικτυοκεντρική<br />

προσέγγιση ξεκίνησε το 1996 και βασίζονταν σε 4<br />

βασικά χαρακτηριστικά:<br />

• Δικτύωση όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων με σκοπό τον<br />

αποτελεσματικότερο διαμοιρασμό πληροφοριών<br />

• Ανταλλαγή πληροφοριών και καλύτερη συνεργασία των<br />

δυνάμεων μεταξύ τους με σκοπό την ενίσχυση της ποιότητας<br />

των λαμβανόμενων πληροφοριών<br />

• Κοινή αντίληψη της κατάστασης για την επίτευξη του ιδανικού<br />

συγχρονισμού των δυνάμεων άμυνας<br />

• Συνδυασμός και των τριών παραπάνω για την αναβάθμιση<br />

της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων<br />

Το όραμα αυτό, γίνεται πλέον πραγματικότητα, μέσω του<br />

Internet of Everything (IoE).<br />

Η τάση του Internet of Everything (IoE)<br />

κερδίζει συνεχώς έδαφος και αρχίζει<br />

να εφαρμόζεται σε πολλούς τομείς.<br />

Ένας από τους πλέον κρίσιμους τομείς<br />

εφαρμογής του Internet of Everything<br />

που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον,<br />

είναι μεταξύ άλλων και οι στρατιωτικές<br />

επιχειρήσεις.<br />

Το Δίκτυο και η πλατφόρμα του IoE<br />

Η πλατφόρμα του IoE αποτελεί τη βάση για ένα δίκτυο στο<br />

οποίο επιτυγχάνεται διασύνδεση ανθρώπων, διαδικασιών,<br />

δεδομένων και συσκευών, προσφέροντας μια μεγάλη δυνατότητα<br />

σύγκλισης των λειτουργιών και υποδομών security<br />

- mobility - cloud και big data, στα πλαίσια των στρατιωτικών<br />

επιχειρήσεων.<br />

Έως το 2020, αναμένεται να είναι συνδεδεμένες στο IοΕ,<br />

50 δισεκατομμύρια συσκευές, έτσι ώστε να επικοινωνούν<br />

και να ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους, καθώς<br />

και να λαμβάνουν δεδομένα από m2m αισθητήρες. Αυτού<br />

του είδους η επικοινωνία, επιτρέπει την ανταλλαγή και την<br />

ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, καθώς και τον<br />

αποτελεσματικότερο σχεδιασμό του τρόπου αντίδρασης<br />

και διαχείρισης κάθε γεγονότος, προσφέροντας έτσι στο<br />

πεδίο μάχης:<br />

• Καλύτερη προστασία του ανθρώπινου δυναμικού των<br />

στρατευμάτων<br />

• Παραγωγικότερες επιχειρήσεις<br />

• Δυναμικές και καλύτερα αξιοποιήσιμες πληροφορίες<br />

• Ικανοποιητικότερα αποτελέσματα στην έκβαση των μαχών<br />

Αυτή η ενοποίηση των επικοινωνιών μηχανών και ανθρώπων,<br />

επιτρέπει τη λήψη των σωστών αποφάσεων σε πραγματικό<br />

χρόνο, κάτι είναι που είναι ζωτικής σημασίας για την έκβαση<br />

των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Πιο αναλυτικά, σε στρα-<br />

52<br />

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015


τιωτικές επιχειρήσεις η αξιοποίηση του IoE επιτρέπει την<br />

ενσωμάτωση αντικειμένων όπως τα κράνη, τα οχήματα, τα<br />

όπλα και τα μη επανδρωμένα αεροπλάνα, σε ένα ασφαλές<br />

δίκτυο επικοινωνιών ώστε να παρέχεται το πλεονέκτημα της<br />

άμεσης πληροφόρησης. Το σύνολο των στρατευμάτων και<br />

κυρίως οι αξιωματικοί που λαμβάνουν τις σημαντικές αποφάσεις,<br />

μπορούν να παραμένουν σε συνεχή επικοινωνία,<br />

αποκτώντας άμεση γνώση των κρίσιμων πληροφοριών προκειμένου<br />

να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά<br />

στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες μίας μάχης.<br />

Real time επικοινωνία στο πεδίο της μάχης<br />

Στις μέρες μας, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις απαιτούν μη<br />

διακοπτόμενη επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, μεταξύ<br />

των στρατευμάτων, των αξιωματικών, των διαφόρων αναλυτών<br />

και ειδικών καθώς και των μηχανών. Η ενοποίηση<br />

των συστημάτων C4ISR, αισθητήρων, βίντεο, συστημάτων<br />

φωνητικής επικοινωνίας και ανάλυσης δεδομένων και φορητών<br />

συσκευών, αυξάνει κατά πολύ τα επίπεδα ευελιξίας<br />

στο πεδίο της μάχης. Η αξιοποίηση της τεχνολογίας Cisco®<br />

IoE εξασφαλίζει δυνατότητες ανάλυσης μεγάλου όγκου<br />

δεδομένων, ασφάλειας σε πολλαπλά επίπεδα, δικτύωσης<br />

SDN και οπτικής απεικόνισης της δικτυακής δομής. Έτσι,<br />

δημιουργείται μια αρχιτεκτονική που επιτρέπει κάθε στρατιωτική<br />

αποστολή να παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο,<br />

να επανασχεδιάζεται και να μπορεί να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε<br />

νέα απειλή τη στιγμή που αυτή ανακύπτει.<br />

Η αρχιτεκτονική Cisco® IoE περιλαμβάνει:<br />

• Δυνατότητες επεξεργασίας, αποθήκευσης και virtualization<br />

των διαθέσιμων πόρων στα data center<br />

• Κόμβους fog computing, που επεκτείνουν το ΙΡ έως τους<br />

τελικούς χρήστες<br />

• Βέλτιστες πολιτικές ασφαλείας μεταξύ data center και<br />

τελικών χρηστών<br />

• Διασύνδεση μέσω του Cisco Intercloud Fabric<br />

• Ασφαλείς δομές για επικοινωνία φωνής και βίντεο μέσω<br />

φορητών συσκευών<br />

• Φορητοί αισθητήρες που μπορούν να φορεθούν στο πεδίο<br />

της μάχης<br />

Προστασία μέσω αισθητήρων<br />

Η ενοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων που προέρχονται<br />

από τους αισθητήρες, που βρίσκονται στρατηγικά<br />

τοποθετημένοι σε ένα πεδίο μάχης, βοηθά στην έγκυρη και<br />

έγκαιρη ενημέρωση των στρατευμάτων για οποιοδήποτε<br />

συμβάν, την μεταξύ τους ουσιαστική συνεργασία στις επιχειρήσεις<br />

και κατ’ επέκταση την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς<br />

τους. Επιπρόσθετα, διάφορες φορητές συσκευές,<br />

που αντλούν δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες των<br />

στρατιωτών, την θερμοκρασία τους, τα επίπεδα ακτινοβολίας<br />

στα οποία εκτίθενται ή την δύναμη μιας κρούσης που<br />

δέχτηκαν, βοηθούν στην αμεσότερη αντίδραση και την<br />

παροχή ιατρικής βοήθειας κάτι που αποδεικνύεται σωτήριο<br />

στις περισσότερες περιπτώσεις.<br />

Ασφαλές δίκτυο στο πεδίο της μάχης<br />

Η δημιουργία ενός δικτύου επικοινωνίας πολλαπλών σημείων<br />

στο πεδίο μάχης, μπορεί να επιφέρει πολλά πλεονεκτήματα<br />

και δυνατότητες, όμως από την άλλη πλευρά,<br />

δημιουργεί και αρκετές ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια<br />

και ειδικότερα με το ενδεχόμενο μη εξουσιοδοτημένων<br />

προσβάσεων στα κρίσιμα για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις<br />

δίκτυα. Καθώς το πλήθος των διασυνδεδεμένων αισθητήρων<br />

και συσκευών αυξάνεται και οι εφαρμογές video<br />

μεταβαίνουν σε IP δίκτυα, η σημασία της φυσικής αλλά και<br />

δικτυακής ασφάλειας καθίσταται ιδιαίτερα επιτακτική.<br />

Η παλαιότερη τακτική της προστασίας των δεδομένων απλά<br />

Η κεντρική διαχείριση, σε συνδυασμό με την εξελιγμένη<br />

δικτύωση και την παροχή ασφάλειας σε επίπεδο εφαρμογών,<br />

βοηθούν ουσιαστικά στην προστατευμένη πρόσβαση σε<br />

ευαίσθητές ή απόρρητες πληροφορίες και ελαχιστοποιούν<br />

τον κίνδυνο ύπαρξης τρωτών σημείων. Αξίζει να σημειωθεί,<br />

ότι ο σωστός σχεδιασμός της δομής του IoE και η αξιόπιστη<br />

υλοποίηση του, είναι στοιχεία που θα διασφαλίσουν τη θετική<br />

έκβαση μιας στρατιωτικής επιχείρησης.<br />

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015<br />

53


θέμα Internet of Everything for Defense<br />

ως Combat Cloud και πρέπει να διατηρείται ασφαλές, με<br />

δεδομένα ακέραια και προστατευμένα για όσο χρονικό<br />

διάστημα χρησιμοποιείται.<br />

Ασφάλεια της αλυσίδας διανομής των δεδομένων. Τα<br />

δεδομένα πρέπει να διατηρηθούν ασφαλή από το σημείο<br />

στο οποίο δημιουργήθηκαν, σε όλη τη διαδρομή τους στο<br />

δίκτυο και στον τελικό προορισμό τους στο κέντρο δεδομένων.<br />

Η ασφάλεια πρέπει να διατηρηθεί τόσο κατά την<br />

διανομή των δεδομένων όσο και κατά την αντιγραφή και<br />

την ανάλυσή τους.<br />

και μόνο με τη χρήση firewalls, δεν επαρκεί σε καμία περίπτωση,<br />

ειδικά στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Σήμερα, είναι<br />

απαραίτητο όσο ποτέ άλλοτε η προστασία των δεδομένων<br />

να επεκταθεί σε όλες τις επιμέρους δομές μιας στρατιωτικής<br />

επιχείρησης, στα πλαίσια ενός νέου κατανεμημένου<br />

υπολογιστικού περιβάλλοντος, που είναι γνωστό ως FOG.<br />

Κάθε στρατιωτικός οργανισμός, αλλά και οποιοσδήποτε<br />

οργανισμός επιθυμεί να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες<br />

του ΙοΕ, πρέπει πρωταρχικά να κατανοήσει τον τρόπο που<br />

θα μείνει προστατευμένος και αυτό προϋποθέτει τα εξής:<br />

Ασφάλεια των αισθητήρων και των συσκευών. Όταν χρησιμοποιούνται<br />

αισθητήρες και συσκευές που έχουν περιορισμένο<br />

αποθηκευτικό χώρο και δυνατότητες επεξεργασίας<br />

για κρυπτογράφηση, πρέπει να γίνεται κρυπτογράφηση<br />

των δεδομένων στα σημεία, αποθήκευσης, επικοινωνίας<br />

και πρόσβασης<br />

Ασφάλεια του Fog. Το Fog είναι ένα νέο κατανεμημένο<br />

υπολογιστικό επίπεδο, το οποίο περιλαμβάνει αισθητήρες,<br />

συσκευές, μηχανισμούς ανάλυσης αλλά και τελικούς<br />

χρήστες, καθορίζοντας έτσι ένα νέο επιχειρησιακό τρόπο<br />

τέλεσης των στρατιωτικών αποστολών, μέσω κατανεμημένου<br />

ελέγχου. Ουσιαστικά, παρέχει τη δυνατότητα να<br />

συγκεντρώνει, να αθροίζει και να διαχειρίζεται τα δεδομένα<br />

που αντλεί τοπικά και να συνδέεται με τον κεντρικό οργανισμό<br />

και άλλες cloud υποδομές για περαιτέρω ανάλυση<br />

και χρήση των αποτελεσμάτων. Το Fog είναι επίσης γνωστό<br />

Το διασυνδεδεμένο πεδίο μάχης στην πράξη<br />

Ο όραμα ενός διασυνδεδεμένου πεδίου μάχης γίνεται<br />

σήμερα πραγματικότητα. Ο στρατιώτης στο πεδίο των επιχειρήσεων<br />

μετατρέπεται σε μέρος ενός ευρύτερου δικτύου<br />

και ανάγεται σε έναν επικοινωνιακό κόμβο, που μπορεί να<br />

συλλέγει και να μεταδίδει δεδομένα από πολυάριθμες<br />

πηγές και ποικίλους δέκτες. Εν συνεχεία, τα δεδομένα<br />

διανέμονται σε ανώτερα στελέχη σε διάφορα επίπεδα της<br />

στρατιωτικής ιεραρχίας, όπου αναλύονται και βοηθούν στη<br />

λήψη εξαιρετικά εύστοχων αποφάσεων με το πλεονέκτημα<br />

της αντίδρασης σε πραγματικό χρόνο. Πέραν, της ανάλυσης<br />

τόσο σε πραγματικό χρόνο όσο και μεταγενέστερα, με στόχο<br />

τον ορθότερο σχεδιασμό επιχειρήσεων, η χρήση του ΙοΕ δεν<br />

σταματά εκεί. Εξασφαλίζει την άμεση παροχή πόρων στο<br />

πεδίο της μάχης, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Το Cisco IoE<br />

Connected Battlefield μπορεί να παρέχει επικαιροποιημένες<br />

πληροφορίες για το επίπεδο που βρίσκονται οι κρίσιμες<br />

προμήθειες, τα πυρομαχικά, το νερό, τα τρόφιμα και τα<br />

καύσιμα και αλλάζει έτσι τελείως τον τρόπο διαχείρισης<br />

ενός επιχειρησιακού σχεδιασμού. Το ΙοΕ βοηθά επίσης<br />

στην αύξηση της απόδοσης και τον έλεγχο του κόστους<br />

μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών.<br />

Η συμβολή της Cisco<br />

Αυτό λοιπόν που μπορεί κάποτε να φάνταζε ως ταινία επιστημονικής<br />

φαντασίας, είναι σήμερα ρεαλιστικός στόχος.<br />

Από τα δίκτυα νέας γενιάς μέχρι τις εφαρμογές mobility και<br />

cloud, η CISCO παρέχει πλέον μια ασφαλή και ενοποιημένη<br />

αρχιτεκτονική που διασύνδεει ανθρώπους, διαδικασίες,<br />

δεδομένα και συσκευές. Προσφέρει δηλαδή μια δικτυακή<br />

πλατφόρμα ως πυλώνα παγκόσμιας επικοινωνίας και συνεργασίας<br />

που συνδέει οργανισμούς μεταξύ τους και ενισχύει<br />

την αποτελεσματικότητα κάθε επιχειρησιακής λειτουργίας.<br />

Η Cisco σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Άμυνας μπορεί<br />

να κάνει σήμερα πράξη το όραμα ενός δικτυο-κεντρικού<br />

πεδίου μαχών, δημιουργώντας μια ενοποιημένη δομή στις<br />

εκάστοτε επιχειρήσεις. sm<br />

54<br />

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015


▶ Aν τα UTP, τα BALUN και οι απομονωταί γειώσεως<br />

σας φέρνουν πονοκέφαλο<br />

▶ Αν με ένα COXIAL θέλετε να συνδέσετε 4 κάμερες!!!<br />

▶ Aν η αποστολή σημάτων HD VIDEO, VGA, HDMI, RS 485 από<br />

50 μέτρα έως 20 km σας κάνουν να χάνετε τον ύπνο σας<br />

τότε η λύση λέγεται<br />

Optical<br />

FIber<br />

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - CCTV - ACCESS CONTROL - EΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ<br />

ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ - ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ<br />

Λ. Αναβύσσου & Αρμονίας 190 10 Λαγονήσι • Τηλ.- Fax: 22910 72222<br />

email: info@ampel.gr • website: www.ampel.gr


θέμα<br />

Νέο τραπεζογραμμάτιο των 20€<br />

Ένα αξιόπιστο μέσο πληρωμής<br />

κάνει την εμφάνισή του<br />

Στις 25 Νοεμβρίου του 2015 κυκλοφορεί<br />

το νέο τραπεζογραμμάτιο των 20€ και<br />

παρόλο που πρόκειται για ένα αξιόπιστο<br />

μέσο πληρωμής, είναι απαραίτητο να<br />

δοθεί ιδιαίτερη προσοχή -ιδιαίτερα στις<br />

αρχές της κυκλοφορίας του- προκειμένου<br />

να προφυλαχτούμε από τα φαινόμενα<br />

πλαστών χαρτονομισμάτων.<br />

του Σταύρου Σαραφίδη<br />

Business Development <strong>Manager</strong> - Boos s.a<br />

Μια παράδοση αξιοπιστίας που συνεχίζεται<br />

Από τη στιγμή που τέθηκαν σε κυκλοφορία το 2002, τα τραπεζογραμμάτια<br />

ευρώ κέρδισαν την εμπιστοσύνη του κοινού σε<br />

παγκόσμιο επίπεδο κι έγιναν ένα από τα πιο αξιόπιστα μέσα<br />

πληρωμής. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εμπιστοσύνη<br />

αυτή θα παραμείνει αμετάβλητη, κρίθηκε από την Ευρωπαϊκή<br />

Κεντρική Τράπεζα απαραίτητη η ενσωμάτωση των πλέον εξελιγμένων<br />

τεχνολογικών λύσεων στον τομέα της εκτύπωσης<br />

και παραγωγής τραπεζογραμματίων.<br />

Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού του νομίσματος, και σε συνέχεια<br />

της κυκλοφορίας του νέου τραπεζογραμματίου των<br />

5 ευρώ και 10 ευρώ, στις 25 Νοεμβρίου 2015 θα τεθεί σε<br />

κυκλοφορία το νέο τραπεζογραμμάτιο των 20 ευρώ.<br />

Τα τραπεζογραμμάτια της πρώτης σειράς θα κυκλοφορούν<br />

παράλληλα με τα τραπεζογραμμάτια της σειράς «Ευρώπη»<br />

μέχρι νεωτέρας. Έχει πάντως αποφασιστεί, ότι ακόμα και<br />

όταν παύσουν να έχουν ισχύ νόμιμου χρήματος, θα μπορούν<br />

να ανταλλάσσονται ανά πάσα στιγμή στις εθνικές κεντρικές<br />

τράπεζες του Ευρωσυστήματος.<br />

Ο κίνδυνος πάντα παραμονεύει... ειδικά στις<br />

αρχές<br />

Παρά το γεγονός ότι το ευρώ έχει κερδίσει τον τίτλο ενός α-<br />

ξιόπιστου μέσου συναλλαγής, εάν διαχειρίζεστε καθημερινά<br />

μετρητά, είναι πιθανό να φτάσει στα χέρια σας κάποιο ύποπτο<br />

τραπεζογραμμάτιο. Από το 2002 έχουν εντοπιστεί στην<br />

Ευρώπη 5,5 εκατομμύρια πλαστά τραπεζογραμμάτια, αξίας<br />

300 εκατ. ευρώ. Μέχρι πρόσφατα δεν ήταν ιδιαίτερο δύσκολο<br />

να αναγνωρίσει κανείς τα πλαστά τραπεζογραμμάτια. Ένας<br />

βασικός έλεγχος του τραπεζογραμματίου ή μια προσεκτική<br />

σύγκρισή του με ένα γνήσιο αρκούσε. Όμως οι μέθοδοι<br />

που χρησιμοποιούν πλέον τα κυκλώματα των παραχαρακτών<br />

έχουν βελτιωθεί τόσο πολύ, που μόνο με τον κατάλληλο<br />

εξοπλισμό μπορεί κάποιος να αντιληφθεί ότι πρόκειται για<br />

πλαστό τραπεζογραμμάτιο.<br />

Παρά το γεγονός πως τα επίσημα στοιχεία δείχνουν μείωση<br />

των πλαστών τραπεζογραμματίων, καταστηματάρχες, υπάλληλοι<br />

και πολίτες υποστηρίζουν πως υπάρχει αύξηση, καθώς<br />

ο αριθμός των πλαστών τραπεζογραμματίων που φτάνουν<br />

στα χέρια τους ολοένα και αυξάνεται. Ιδιαίτερα σε περιόδους<br />

56<br />

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015


κυκλοφορίας νέου τραπεζογραμματίου, εμφανίζεται έξαρση<br />

κυκλοφορίας πλαστών της ίδιας αξίας. Κύριος λόγος είναι<br />

το κοινό δεν είναι εξοικειωμένο με το νέο τραπεζογραμμάτιο,<br />

άρα δεν μπορεί εύκολα να αντιληφθεί το πλαστό. Πολύς<br />

κόσμος καταλήγει να έχει στην τσέπη του πλαστά χρήματα<br />

χωρίς να το γνωρίζει και μένει έκπληκτος όταν διαπιστώνει<br />

σε μια επόμενη συναλλαγή ότι είναι πλαστό!<br />

Πως μπορούμε να προφυλαχθούμε;<br />

Ενημέρωση - Το πρώτο βήμα για την προστασία από τα πλαστά,<br />

είναι η καλύτερη ενημέρωση και εκπαίδευση<br />

Τα γνήσια τραπεζογραμμάτια αναγνωρίζονται από τα χαρακτηριστικά<br />

ασφαλείας που φέρουν, όπως το χαρτί, η ανάγλυφη<br />

εκτύπωση, το υδατογράφημα, το ημιτελές σχεδίασμα, η<br />

ταινία ασφαλείας, το ολόγραμμα σε λωρίδα ελάσματος και<br />

σε τμήμα ελάσματος, η μελάνη μεταβλητού χρωματισμού<br />

και η ιριδίζουσα λωρίδα. Αναλυτικά στοιχεία για το νέα τραπεζογραμμάτια<br />

μπορεί κάποιος να βρει στον ειδικό δικτυακό<br />

τόπο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας:<br />

http://www.nea-trapezogrammatia-euro.eu/<br />

Χρήση Πιστοποιημένου Εξοπλισμού - Το δεύτερο βήμα για<br />

την προστασία από τα πλαστά είναι η χρήση πιστοποιημένου<br />

εξοπλισμού<br />

Οι συσκευές εντοπισμού πλαστών τραπεζογραμματίων και οι<br />

μηχανές καταμέτρησης χαρτονομισμάτων μπορούν να βοηθήσουν<br />

τις εμπορικές επιχειρήσεις και τους λοιπούς χρήστες<br />

τραπεζογραμματίων ευρώ στον εντοπισμό πλαστών τραπεζογραμματίων<br />

και στην σταδιακή εξάλειψη του φαινομένου<br />

της παραχάραξης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή<br />

χρήση τέτοιων συσκευών είναι η χρήση εξοπλισμού που να<br />

μπορεί να αναβαθμιστεί ώστε να ελέγχει τα χαρακτηριστικά<br />

ασφαλείας των νέων τραπεζογραμμάτιων των 20 ευρώ προτού<br />

αυτό τεθεί σε κυκλοφορία 25 Νοεμβρίου 2015. Οι κάτοχοι<br />

τέτοιου εξοπλισμού καλούνται από το Ευρωσύστημα να επικοινωνήσουν<br />

με τους κατασκευαστές ή τους προμηθευτές<br />

τους προκειμένου να προετοιμαστούν για το νέο τραπεζογραμμάτιο<br />

των 20 ευρώ. Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες του<br />

Ευρωσυστήματος, προκειμένου να στηρίξουν τους κατασκευαστές<br />

συσκευών εντοπισμού πλαστών τραπεζογραμματίων<br />

και στην προσπάθειά τους να αναπτύξουν και να βελτιώσουν<br />

τα προϊόντα τους, παρέχουν στους εν λόγω κατασκευαστές τη<br />

δυνατότητα να υποβάλλουν σε έλεγχο αυτές τις συσκευές,<br />

χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα αντιπροσωπευτικών τύπων<br />

πλαστών τραπεζογραμματίων ευρώ.<br />

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δημοσιεύει στοιχεία για τις<br />

συσκευές που έχουν υποβληθεί σε έλεγχο, προκειμένου να<br />

διευκολύνει τους χρήστες τραπεζογραμματίων στην επιλογή<br />

της κατάλληλης συσκευής.<br />

Οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες ελέγχουν τους τύπους των<br />

μηχανημάτων επεξεργασίας τραπεζογραμματίων σύμφωνα<br />

με την θεσπισμένη διαδικασία αυστηρών ελέγχων και διακρίνουν<br />

τα μηχανήματα με βάση το σύστημα ανίχνευσης, το<br />

λογισμικό και τα επιμέρους στοιχεία που εξυπηρετούν την<br />

εκτέλεση των πρόσθετων λειτουργιών.<br />

Ένα μηχάνημα για να χαρακτηριστεί ως εγκεκριμένο μηχάνημα<br />

επεξεργασίας τραπεζογραμματίων πρέπει να έχει την<br />

δυνατότητα προσαρμογής των ρυθμίσεων του προκειμένου<br />

να διασφαλίζεται ότι:<br />

1. Εντοπίζει με αξιόπιστο τρόπο τους νέους τύπους πλαστών<br />

τραπεζογραμματίων.<br />

2. Εντοπίζει και διαχωρίζει τα νέα τραπεζογραμμάτιά των<br />

20 ευρώ για τα οποία υπάρχει υπόνοια ότι είναι πλαστά.<br />

3. Καθίσταται δυνατή η εφαρμογή περισσότερων ή λιγότερων<br />

περιοριστικών προτύπων διαλογής ως προς την<br />

καταλληλότητα, όπου απαιτείται.<br />

Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ μπορούν να τεθούν εκ νέου σε<br />

κυκλοφορία μέσω μηχανημάτων μόνο αν έχει ελεγχθεί η<br />

γνησιότητα και η καταλληλότητα τους από τύπο μηχανήματος<br />

επεξεργασίας τραπεζογραμματίων που έχει ελεγχθεί με<br />

επιτυχία από την Εθνική κεντρική Τράπεζα.<br />

Αν ένας τύπος μηχανήματος αποτύχει να καλύψει τα χαρακτηριστικά<br />

ασφαλείας ή ο κατασκευαστής αρνηθεί να υποβάλει<br />

έναν τύπο μηχανήματος σε έλεγχο, αυτό θα έχει ως<br />

αποτέλεσμα την άμεση διαγραφή του εν λόγω τύπου μηχανήματος<br />

από τον κατάλογο εγκεκριμένων μηχανημάτων που<br />

δημοσιεύει η ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα.<br />

Μηχανήματα Επεξεργασίας Τραπεζογραμματίων<br />

Η BOOS S.A. διαθέτει στην Ελληνική Αγορά πλήρη γκάμα λύσεων<br />

για την επεξεργασία τραπεζογραμματίων Ευρώ.<br />

Ο εξοπλισμός διαθέτει όλες τις πιστοποιήσεις που προβλέπει<br />

η κατηγορία του, ενώ έχει περάσει επιτυχώς όλες τις σχετικές<br />

δοκιμές ελέγχου. Παρέχεται πλήρης τεχνική υποστήριξη,<br />

ενώ ταυτόχρονα παρέχονται υπηρεσίες ελέγχου και αναβάθμισης<br />

συστημάτων παλαιότερης τεχνολογίας, εφ’ όσον αυτό<br />

είναι τεχνικά εφικτό.<br />

Περισσότερες πληροφορίες για συστήματα επεξεργασίας<br />

τραπεζογραμματίων και άλλων λύσεων ασφαλείας μπορείτε<br />

να βρείτε στο δικτυακό τόπο της BOOS: www.boos.gr sm<br />

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015<br />

57


case study<br />

To Mall στο Short Hills<br />

των ΗΠΑ φυλάσσεται με<br />

αποτελεσματικότητα από τα<br />

ψηφιακά συστήματα Mobotix<br />

1. Το εμπορικό κέντρο αξιοποιεί το λογισμικό MxControlCenter<br />

Σήμερα πολλά εμπορικά κέντρα σε όλο<br />

τον κόσμο φυλάσσονται με ψηφιακά<br />

συστήματα MOBOTIX. Ένα από αυτά τα<br />

εμπορικά κέντρα, βρίσκεται στο Short<br />

Hills και διαθέτει περισσότερα από 160<br />

καταστήματα πολλών εταιρειών.<br />

Του Γιώργος Μπάμπαλης<br />

Γενικός Διευθυντής - ΑΑ Alarm<br />

www.aa-alarm.gr<br />

Ιστορικό<br />

Το εμπορικό κέντρο στο Short Hills των ΗΠΑ έκτασης 450.000<br />

τετραγωνικών μέτρων χτίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του<br />

1960 και αργότερα μετατράπηκε από ένα υπαίθριο εμπορικό<br />

κέντρο σε ένα εμπορικό κέντρο κλειστού τύπου το 1980. Η<br />

εποπτεία και το σύστημα ασφαλείας του εμπορικού κέντρου<br />

γίνεται από μεγάλη πολυεθνική εταιρεία ασφαλείας. Η εταιρεία<br />

αυτή, που έχει την ευθύνη όλου του εμπορικού κέντρου<br />

στο Short Hills, αναγνώρισε την ανάγκη για μια εποπτεία<br />

του εμπορικού κέντρου συνολικά. Η εποπτεία σύμφωνα με<br />

την εταιρεία θα έπρεπε να παρέχεται από ένα ολοκληρωμένο<br />

δικτυακό σύστημα ασφαλείας σε όλη την έκταση της<br />

εγκατάστασης με αυξημένη τη δυνατότητα να προστατεύσει<br />

καλύτερα τους πελάτες, τους καταστηματάρχες και τους εργαζόμενους,<br />

διασφαλίζοντας παράλληλα το ίδιο το εμπορικό<br />

κέντρο από τους βανδαλισμούς και την εγκληματικότητα.<br />

Στην προσπάθεια αυτή, η εταιρεία μελέτησε και επεδίωξε<br />

επίσης να εγκαταστήσει ένα σύστημα που θα παρέχει υψηλής<br />

ποιότητας βίντεο για να χρησιμεύσει ως απόδειξη των<br />

περιστατικών, όταν αυτά θα σχετίζονται με ποινικές και αστικές<br />

παράνομες πράξεις. Επίσης, η εταιρεία συνεκτιμώντας<br />

ότι το Jersey, είναι περιοχή αυξημένης εγκληματικότητας,<br />

στην τελική μελέτη συμπεριέλαβε ότι το εμπορικό κέντρο<br />

θα πρέπει να έχει προδιαγραφές υψίστης ασφαλείας.<br />

Το εμπορικό κέντρο στο Short Hills είχε στο παρελθόν ένα α-<br />

ναλογικό σύστημα ασφαλείας στηριζόμενο σε καταγραφή με<br />

DVR, όμως πλέον αυτό ήταν από όλους κατανοητό ότι έφθανε<br />

στο τέλος του κύκλου ζωής του. Μετά τη μελέτη η διοίκηση<br />

του εμπορικού κέντρου, αφού έλαβε υπόψη τα μειονεκτήματα<br />

της υπάρχουσας λύσης, συμφώνησε να αναβαθμίσει<br />

το σύστημα και υιοθέτησε τη ψηφιακή λύση επιτήρησης η<br />

οποία θα παρέχει πλήρη κάλυψη των κρίσιμων περιοχών,<br />

θα δίνει απομακρυσμένη πρόσβαση στις καταγραφές και<br />

θα είναι προηγμένης νοημοσύνης και τεχνολογίας. Συνολικά,<br />

αποφάσισαν να μεταβούν σε ένα proactive σύστημα<br />

παρακολούθησης το οποίο θα ενημέρωνε πριν και κατά την<br />

διάρκεια του συμβάντος.<br />

58<br />

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015


Υλοποίηση μελέτης<br />

Το εμπορικό κέντρο στο Short Hills συνεργάστηκε με εταιρείες<br />

ολοκληρωμένων συστημάτων ασφαλείας, οι οποίες διέθεταν<br />

ευφυείς λύσεις επιτήρησης με άμεση ενημέρωση του δικτύου<br />

ανάληψης δράσης σε περίπτωση συμβάντος. “Το εμπορικό κέντρο<br />

έψαχνε να δημιουργήσει μια νέα λύση παρακολούθησης<br />

καταγραφών στηριζόμενο στην IP τεχνολογία για να παρέχει<br />

100 % κάλυψη των κρίσιμων περιοχών” , δήλωσε ο Rob Miller<br />

διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας που είχε την ευθύνη του<br />

εμπορικού κέντρου και συνέχισε, “Σχεδιάσαμε μια ψηφιακή<br />

λύση παρακολούθησης καταγραφών βασιζόμενη σε μια ανοικτή<br />

πλατφόρμα, ώστε να μπορεί το σύστημα να αναβαθμιστεί<br />

οποιαδήποτε στιγμή”. Οι απαιτήσεις για τις προδιαγραφές του<br />

νέου συστήματος οδήγησαν την διοίκηση του εμπορικού να επιλέξει<br />

την λύση ΜΟΒΟΤΙΧ. Με αυτή την απόφαση, το νέο σύστημα<br />

παρακολούθησης σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να αξιοποιηθούν<br />

οι δυνατότητες των συστημάτων MOBOTIX, τα οποία<br />

μπορούσαν να συνδεθούν στο δικτυακό σύστημα καλωδίωσης<br />

του εμπορικού κέντρου με αποτέλεσμα να είναι πλέον εφικτή η<br />

μακροχρόνια καταγραφή, ενώ τα εργαλεία διαχείρισης του συστήματος<br />

να είναι τόσο ισχυρά που θα μπορούσαν να παρέχουν<br />

νέες δυνατότητες σε επίπεδο ασφαλείας και περιορισμό των<br />

κινδύνων. Με αυτό τον τρόπο, το εμπορικό κέντρο μετατράπηκε<br />

σε ένα χώρο αυξημένης ασφάλειας όπου τόσο οι επισκέπτες ό-<br />

σο και το προσωπικό καθώς και οι καταστηματάρχες να αισθάνονται<br />

ιδιαίτερα ασφαλείς. Για το έργο αυτό τελικά τοποθετήθηκαν<br />

75 κάμερες MOBOTIX DualDome D15 (εικόνα 1), 5 ΜegaPixel<br />

η κάθε μία. Με τις κάμερες αυτές παρέχεται παρακολούθηση<br />

ημέρας και νύχτας με απεριόριστες δυνατότητες στην ιδέα των<br />

proactive ενημερώσεων. Τα συμβάντα που προκύπτουν δεν μπορούν<br />

πλέον να ξεφύγουν από τις κάμερες που εγκαταστάθηκαν.<br />

2. Στο έργο τοποθετήθηκαν 75 κάμερες MOBOTIX DualDome D15<br />

Επίσης, το νέο σύστημα έδινε μεγάλη ευελιξία για τις επιχειρήσεις,<br />

καθώς μπορούσε πλέον η επιχείρηση να κάνει κλίση στον<br />

χώρο (είτε τηλεφωνική είτε βίντεο κλήση) και επίσης να κάνει<br />

ζουμ σε συγκεκριμένους τομείς, όταν απαιτείται. Οι DualDome<br />

κάμερες ΜΟΒΟΤΙΧ που εγκαταστάθηκαν, διαθέτουν δύο φακούς<br />

για την εποπτεία 360 μοιρών. Στο εμπορικό κέντρο του Short<br />

Hills με αυτό τον τρόπο υπήρχε πλήρη εποπτεία χρησιμοποιώντας<br />

κάθε κάμερα επιτήρησης 360 μοίρες, επιπλέον οι φακοί<br />

έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν ανεξάρτητα. Δεδομένου ότι<br />

κάθε φακός λειτουργεί ως ξεχωριστή λήψη, ο συνολικός α-<br />

ριθμός καμερών ήταν πολύ μειωμένος, όχι μόνο βοηθώντας<br />

να διατηρηθεί η αισθητική του εμπορικού κέντρου, αλλά οδηγώντας<br />

σε σημαντική εξοικονόμηση κόστους εγκατάστασης<br />

και συντήρησης. Κάθε κάμερα απαιτεί μόνο ένα καλώδιο UTP,<br />

γεγονός που μείωσε το κόστος καλωδίωσης κατά 50 %. Μετά<br />

την ολοκλήρωση της αρχικής φάσης του έργου, στο εμπορικό<br />

κέντρο έγινε εγκληματική πράξη κατά την οποία ο δράστης<br />

στην προσπάθεια του να ληστέψει κατάστημα με περίστροφο<br />

τραυμάτισε και σκότωσε δύο υπάλληλους. Η αστυνομία ήταν<br />

πλέον σε θέση να λύσει γρήγορα την υπόθεση και να βρει τον<br />

υπαίτιο με την κάμερα υψηλής ανάλυσης ΜΟΒΟΤΙΧ. Το γεγονός<br />

αυτό από μόνο του προκάλεσε περαιτέρω αναβαθμίσεις<br />

του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης. Πλέον οι D15<br />

τοποθετήθηκαν και στους χώρους στάθμευσης ως προληπτική<br />

απάντηση στην αύξηση της ασφάλειας και της ευαισθητοποίησης<br />

της διεύθυνσης στο εμπορικό κέντρο. H αποθήκευση<br />

των καταγραφών, παρέχει ένα σαφές πλεονέκτημα πλέον με<br />

τις κάμερες MOBOTIX. Οι υπεύθυνοι ασφαλείας του εμπορικού<br />

κέντρου μπορούν, όποτε κρίνεται απαραίτητο, να μειώσουν το<br />

ρυθμό των καρέ, αλλά και να αποθηκεύσουν βίντεο υψηλότερης<br />

ανάλυσης ακόμα και από φωτογραφική μηχανή. “Αυτό είναι<br />

πάντα ένα πλεονέκτημα με MOBOTIX,” δήλωσε ο Εμπορικός<br />

Διευθυντής του εμπορικού κέντρου.<br />

Η εξέλιξη<br />

Μέσα στα σχέδια του Εμπορικού κέντρου ήταν να αναπτύξει<br />

και ένα δίκτυο WI-FI, που θα ήταν παροχή προς τους επισκέπτες<br />

του εμπορικού. Το δίκτυο αυτό αναπτύχθηκε στο εμπορικό<br />

και έγινε η εκμετάλλευση του και για το κλειστό κύκλωμα<br />

παρακολούθησης. Με αυτό τον τρόπο, μέσω του Wi-Fi, η διαχείριση<br />

του εμπορικού κέντρου μπορούσε να έχει άμεση<br />

πρόσβαση στο σύστημα των καμερών, η αστυνομία επίσης θα<br />

μπορούσε να έχει άμεση αντίδραση σε περίπτωση που χρειαστεί<br />

να εντοπισθεί κάποιος κατά τη διάρκεια ενός συμβάντος.<br />

Η τοπική αστυνομία έχει επίσης πρόσβαση για τις κάμερες του<br />

εμπορικού κέντρου για να μπορέσει να επιληφθεί στην περίπτωση<br />

ενός εγκλήματος, από οπουδήποτε αξιοποιώντας μια<br />

σύνδεση υψηλής ταχύτητας στο κέντρο διοίκησης. Το εμπορικό<br />

κέντρο αξιοποιεί επίσης το λογισμικό MxControlCenter,<br />

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015<br />

<strong>59</strong>


case study<br />

ένα πακέτο λογισμικού εύκολο στη χρήση διαχείρισης βίντεο<br />

που παρέχονται από τη MOBOTIX δωρεάν (εικόνα 2). Επιτρέπει<br />

στους χρήστες που έχουν ορισθεί να επωφεληθούν από<br />

τις πολύτιμες λειτουργίες διαχείρισης του λογισμικού, όπως<br />

απλή διαμόρφωση και εγκατάσταση, πρόγραμμα επεξεργασίας<br />

διάταξης για κατόψεις φιλικό πάντα προς το χρήστη. Το<br />

MxControlCenter εξασφαλίζει ασφαλή πρόσβαση σε βίντεο,<br />

επιτρέποντας μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες να έχουν<br />

πρόσβαση στο δίκτυο επιτήρησης, όπου έχουν εκ των προτέρων<br />

εκχωρηθεί δικαιώματα πρόσβασης. Το σύστημα επίσης<br />

στηρίζεται στην αποκεντροποιημένη διαχείριση πληροφορίας,<br />

μία λύση που παρέχει η ΜΟΒΟΤΙΧ για να επιλύει τα θέματα<br />

ροής και κυκλοφορίας δικτύου. Με αυτό τον τρόπο η κάθε<br />

κάμερα κάνει την διαχείριση της πληροφορίας, γεγονός που<br />

έχει σαν αποτέλεσμα αφενός να μην δημιουργείται πρόβλημα<br />

στο δίκτυο, αφετέρου να εξασφαλίζονται οι καταγραφές, αφού<br />

κάθε κάμερα λειτουργεί ταυτόχρονα και αυτόνομα ,αφού όταν<br />

χάσει την επαφή με το κεντρικό σύστημα εκκινεί καταγραφές<br />

στην ίδια την κάμερα. Στο Short Hills, Pivot3 συσκευές προσφέρουν<br />

έως και 96 TB αποθηκευτικού χώρου, και διαχειρίζονται<br />

πλήρως μέσω μιας πλατφόρμας SNMP. Σε μια τυπική ημέρα,<br />

περισσότερο από 2 TB του βίντεο είναι γραμμένα στο δίσκο.<br />

Αλλά καθώς οι ανάγκες και το προφίλ κινδύνου ενός εμπορικού<br />

κέντρου διαρκώς εξελίσσονται, τα συστήματα Pivot3<br />

διαθέτουν την ευελιξία να προστεθεί χωρητικότητα και να<br />

βελτιωθεί η απόδοση του συστήματος χωρίς διακοπή με την<br />

απλή προσθήκη συσκευών.<br />

Looking to the Future<br />

Ήταν πολύ σημαντική η εξέλιξη της εγκατάστασης του συστήματος<br />

ΜΟΒΟΤΙΧ για το εμπορικό κέντρο. Οι υπάλληλοι στο<br />

εμπορικό κέντρο πλέον αισθάνονται πιο ασφαλείς. Το σύστημα<br />

είναι σχεδιασμένο ώστε να μπορεί να αναβαθμισθεί ως προς<br />

τον αριθμό των καμερών, καθώς και τις θέσεις των καμερών,<br />

την αποθήκευση και τη δυνατότητα λειτουργίας, ανάλογα με<br />

τις ανάγκες. Με αυτό τον τρόπο, το εμπορικό κέντρο μπορεί<br />

να αναπτύξει περαιτέρω το σύστημα και να συνεχίζει να αναβαθμίζεται<br />

αξιοποιώντας την τεχνολογία με την πάροδο του<br />

χρόνου. Δεδομένου ότι η εταιρεία διαχείρισης έχει 27 διαφορετικές<br />

δραστηριότητες, και έχει σε ανάπτυξη 9 επιπλέον, η<br />

εταιρεία ήθελε το σύστημα επιτήρησης στο The Mall στο Short<br />

Hills να γίνει ένα πρότυπο για άλλες εγκαταστάσεις εμπορικών<br />

κέντρων. Πλέον, το σύστημα θα πρέπει να επαναληφθεί και σε<br />

άλλες περιοχές για να παρέχει το ίδιο επίπεδο ασφάλειας και<br />

προστασίας που υπάρχει στο Short Hills.<br />

Πλεονεκτήματα ψηφιακών συστημάτων Mobotix<br />

Η γερμανική εταιρεία MOBOTIX AG είναι γνωστή ως η κορυφαία<br />

και πρωτοπόρος στην τεχνολογία ψηφιακής κάμερας δικτύου.<br />

Από την ίδρυσή της το 1999, όταν και έφερε πρώτη στην αγορά<br />

την ημισφαιρική τεχνολογία καθώς και την αποκεντρωμένη<br />

διαχείριση, μέχρι και σήμερα παρέχει υψηλής ανάλυσης συστήματα<br />

video αποδοτικά από πλευράς κόστους, με κυριότερα<br />

πλεονεκτήματα τα οποία είναι:<br />

• Η αυξημένη ανάλυση και η ποιότητα της εικόνας μειώνει τον<br />

αριθμό των καμερών που απαιτούνται.<br />

• Αισθητήρες υψηλής ανάλυσης 6 megapixels προσφέρουν μια<br />

καλύτερη εικόνα και είναι δυνατό ένα ολόκληρο δωμάτιο να<br />

παρακολουθείται με μία μόνο κάμερα, μέσω της ημισφαιρικής<br />

τεχνολογίας.<br />

• Μειωμένο κόστος εγκατάστασης.<br />

• Μια τυπική σύνδεση Ethernet αρκεί για τη λειτουργία τους.<br />

• Ευφυείς Κάμερες που διαθέτουν όλους τους αισθητήρες ενσωματωμένους.<br />

• Η αποκεντρωμένη έννοια MOBOTIX καθιστά δυνατή την α-<br />

ποθήκευση δεδομένων εξασφαλίζοντας τις καταγραφές σε<br />

κάθε ενδεχόμενο.<br />

• Ο ελεγχόμενος τρόπος καταγραφής ελαχιστοποιεί το κόστος<br />

των απαιτούμενων μέσων αποθήκευσης.<br />

• Αυτόματη ρύθμιση εικόνας (frame rate, μέγεθος) με βάση<br />

την κίνηση, τον ήχο ή το σήμα εισόδου μειώνει τις απαιτήσεις<br />

εύρους ζώνης και την αποθήκευση.<br />

• Επιτρέπουν τη χρήση του προτύπου τεχνολογίας PoE για να<br />

τροφοδοτήσει το σύστημα μέσω Ethernet ή καλώδιο δύο συρμάτων,<br />

εξοικονομώντας κόστος καλωδίωσης και ηλεκτρικής<br />

ενέργειας.<br />

• Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, περίπου 4 W.<br />

• Στιβαρή κατασκευή, πρακτικά δεν απαιτείται συντήρηση.<br />

• Ενισχυμένες με 30% Υαλονήματα, με σύνθετο περίβλημα, με<br />

ενσωματωμένη προστασία καλωδίων και χωρίς μηχανικά κινούμενα<br />

μέρη (χωρίς αυτόματη ίριδα) εγγυάται τη μακροζωία.<br />

• Software δωρεάν για χιλιάδες κάμερες και συσκευές αποθήκευσης.<br />

• Απεριόριστη επεκτασιμότητα και υψηλή απόδοση.<br />

• Κατά τη χρήση, η λειτουργία των καμερών και τα μέσα αποθήκευσης<br />

μπορούν να τροποποιηθούν με τη χρήση του λογισμικού<br />

που διαθέτουν.<br />

• Υποστήριξη αμφίδρομου ήχου, διαθέτουν φωτοευαίσθητο<br />

φακό (moonlight technology), λειτουργία σε θερμοκρασίες<br />

-30 έως 60 °C, μικρόφωνο και ηχείο διατίθεται σε όλα σχεδόν<br />

τα μοντέλα. sm<br />

60<br />

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015


CCTV<br />

Οι κυρίαρχες τάσεις<br />

στην αποθήκευση video<br />

Αν θέλουμε να συγκρίνουμε ένα σύστημα CCTV με έναν έμβιο<br />

οργανισμό δεν θα δυσκολευόμαστε να παρομοιάσουμε τις<br />

κάμερες με τα μάτια του οργανισμού και το καταγραφικό<br />

την καρδιά και τον εγκέφαλο. Οπότε αντιλαμβανόμαστε και<br />

τη σημασία του καταγραφικού για την εύρυθμη και αποτελεσματική<br />

λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος<br />

επιτήρησης.<br />

Αν το καταγραφικό -είτε αυτό είναι DVR είτε NVR- δε λειτουργεί<br />

σωστά τότε μπορεί να καταρρεύσει όλο το σύστημα επιτήρησης.<br />

Για το λόγο αυτό επιβάλλεται να δίνουμε ιδιαίτερη<br />

σημασία στα χαρακτηριστικά των καταγραφικών πάνω στα<br />

οποία θα δομηθούν τα συστήματα CCTV. Πολύτιμη βοήθεια σε<br />

αυτήν την προσπάθεια θα μας δώσει μια περιεκτική περιγραφή<br />

των τάσεων που αναμένεται να κυριαρχήσουν τα επόμενα<br />

χρόνια αλλά και των προσδοκιών που έχουν οι καταναλωτές<br />

από τα μελλοντικά μοντέλα.<br />

Υψηλή απόδοση, χρήση<br />

τεχνολογιών cloud, φορητότητα,<br />

μείωση τιμών, επαλήθευση μέσω<br />

video και ευελιξία είναι ορισμένα<br />

από τα κυριότερα στοιχεία που θα<br />

χαρακτηρίσουν την επόμενη γενιά<br />

συστημάτων αποθήκευσης των<br />

αρχείων επιτήρησης.<br />

Του Αριστοτέλη Λυμπερόπουλου<br />

Απόδοση & απαιτήσεις<br />

Οσο αυξάνει η ζήτηση για κάμερες υψηλότερης ανάλυσης<br />

τόσο θα αυξάνονται και οι προσδοκίες για καταγραφικά και<br />

ειδικότερα NVR που θα είναι σε θέση να υποστηρίζουν α-<br />

νάλυσεις από κάμερες της τάξεις των 4Κ και μεγαλύτερες.<br />

Μπορεί ίσως να φαίνεται υπερβολικό αλλά η ανάλυση των<br />

4Κ υποστηρίζεται πλέον από ένα αρκετά μεγάλο εύρος καμερών.<br />

Δεν αρκεί μόνο οι κάμερες να είναι συμβατές με ανάλυση<br />

4Κ αλλά θα πρέπει και οι συσκευές καταγραφής να υποστηρίζουν<br />

αυτήν την ανάλυση. Οπότε στο μέλλον, όλο και περισσότερα<br />

καταγραφικά θα έχουν την δυνατότητα εγγραφής σε<br />

ανάλυση 4Κ και παραπάνω.<br />

Η απόδοση ενός καταγραφικού δεν καθορίζεται μόνο από την<br />

ανάλυση αλλά και από τα πρωτόκολλα επικοινωνίας με τις<br />

κάμερες. Το επόμενο βήμα στα πρότυπα συμπίεσης είναι το<br />

H.265 που φαίνεται ότι θα αντικαταστήσει σταδιακά το ιδιαίτερα<br />

επιτυχημένο Η.264 που κυριάρχησε τα τελευταία χρόνια<br />

στον χώρο των συστημάτων επιτήρησης. Το Η.265 αποτελεί<br />

μια αρκετά βελτιώμενη έκδοση του Η.264 και το κυριότερο<br />

είναι ότι μπορεί να μειώσει το απαιτούμενο μέγεθος αρχείων<br />

που θα δημιουργηθούν εξαιτίας της υψηλής ανάλυσης<br />

των υπερ-υψηλών αναλύσεων και άρα να συμβάλλει στην<br />

αποσυμφόρηση των δικτύων αλλά και των αποθηκευτικών<br />

μέσων.<br />

62<br />

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015


Cloud storage<br />

Οι τεχνικές τοπικής αποθήκευσης των αρχείων video από τα<br />

συστήματα επιτήρησης θα συνεχίσουν να αποτελούν και τα<br />

επόμενα χρόνια την κυρίαρχη επιλογή. Εχει όμως εμφανιστεί<br />

και μια σημαντική εναλλακτική επιλογή. Δεν είναι άλλη από<br />

την τεχνολογία του cloud storage, μια τάση που είναι θα λέγαμε<br />

δανειζόμενη από την πληροφορική. Οσο θα αυξάνεται<br />

το bandwidth του διαδικτύου, τόσο οι υπηρεσίες cloud θα<br />

γίνονται πιο δημοφιλείς. Με τη χρήση των συστημάτων cloud<br />

storage μειώνεται σημαντικά το αρχικό κόστος εγκατάστασης<br />

αλλά και το κόστος συντήρησης των υποδομών που χρειάζονται<br />

τα μεγάλα τοπικά συστήματα αποθήκευσης. Στο κόστος<br />

συντήρησης περιλαμβάνεται το κόστος ενέργειας που απαιτείται<br />

για την λειτουργία των συστημάτων αποθήκευσης και<br />

τη ψύξη αυτών, το κόστος του προσωπικού που θα ασχολείται<br />

με τη διαχείριση αυτών αλλά και το κόστος τεχνικής υποστήριξης.<br />

Η μετάβαση στο cloud storage απαλλάσει το χρήστη<br />

από αυτά τα κόστη. Εντούτοις, ειναι προφανές ότι οι λύσεις<br />

cloud storage δεν είναι ιδανικές για όλες τις εφαρμογές. Για<br />

το λόγο αυτό θα συνεχίσουν να υπάρχουν και οι τοπικές τεχνολογίες<br />

αποθήκευσης, είτε αυτές αποκαλούνται NVR, DVR<br />

ή ακόμα και η χρήση καρτών SD που μπορούν να θεωρηθούν<br />

ότι βρίσκονται στο εντελώς άλλο άκρο από την πρόταση του<br />

cloud storage καθώς αυτές βρίσκονται ενσωματωμένες στις<br />

κάμερες.<br />

Φορητότητα<br />

Σε οποιοδήποτε επαγγελματικό και όχι μόνο χώρο η ανάγκη<br />

για την συνδεσιμότητα ανεξαρτήτως χώρου και χρόνου έχει<br />

πλέον μεγεθυνθεί. Ολοι θέλουν να συνδέονται στα εταιρικά<br />

δίκτυα και στις επαγγελματικές εφαρμογές των εταιρειών<br />

οποιαδήποτε στιγμή και από οποιοδήποτε σημείο, είτε μέσω<br />

φορητών υπολογιστών είτε μέσω έξυπνων συσκευών (tablets<br />

και κινητών τηλεφώνων). Σε πολύ μεγάλο ποσοστό η εξάπλωση<br />

αυτής της τάσης βασίζεται στην χρήση προσωπικών<br />

συσκευών από τους χρήστες ή όπως άλλιως είναι γνωστή ως<br />

Bring Your Own Device (BYOD). Μπορεί τα στελέχη του IT να<br />

μην τρέφουν ιδιαίτερη συμπάθεια για αυτές τις πρακτικές καθώς<br />

θεωρούν ότι αυξάνουν τους κινδύνους για την ασφάλεια<br />

των εταιρικών δικτύων, αλλά πλέον όπως η εμπειρία μας έχει<br />

δείξει είναι σχεδόν αδύνατο να αντιστραφεί μια τάση που ήδη<br />

έχει πάρει τον δρόμο της.<br />

Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των συστημάτων<br />

αποθήκευσης για εφαρμογές CCTV έχουν αντιληφθεί<br />

Dual Day Night M15<br />

Η ΑΑ-Alarm µετά την 30ετή και συνεπή πορεία της στο χώρο των<br />

Συστηµάτων Ασφαλείας, επενδύει σε νέες τεχνολογίες και είναι πλέον η<br />

πρωτοπόρος εταιρεία, που προχωρά στην επόµενη γενιά ψηφιακών<br />

συστηµάτων σε συνδυασµό µε IP Hi-Res Cameras 6 Megapixels.<br />

Υιοθετώντας την αιχµή της τεχνολογίας, προσφέρουµε ολοκληρωµένες<br />

λύσεις µε κορυφαία προϊόντα, ενώ ταυτόχρονα παρέχουµε 24ώρη<br />

τεχνική υποστήριξη. Με ευθύνη και συνέπεια τόσο στην εγκατάσταση,<br />

όσο και στον προγραµµατισµό, εγγυόµαστε την ασφάλεια σας.<br />

I25<br />

DualDome D15<br />

FlexMount S15<br />

Vandalism V15<br />

IP Video Door Station T25<br />

Hemispheric Q25<br />

Allround M25<br />

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ<br />

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015<br />

Showroom: Λεωφόρος Αµαρουσίου 17, Λυκόβρυση 14123 | Έδρα: Θράκης 3, Πετρούπολη 13232 | Τηλ.: 210 3800100 | info@aa-alarm.gr | www.aa-alarm.gr<br />

63


CCTV Οι Κυρίαρχες Τάσεις στην Αποθήκευση Video<br />

αυτή την τάση και έχουν συνειδητοποιήσει ότι δεν αποτελεί<br />

ένα απλό τεχνολογικό trend αλλά μια ουσιαστική απαίτηση<br />

των χρηστών. Οπότε σχετικά έγκαιρα έχουν ξεκινήσει να εργάζονται<br />

πάνω σε αυτό το θέμα και έχουν προσφέρει σχετικές<br />

εφαρμογές: Ειδικές πλατφόρμες για την πρόσβαση μέσω του<br />

World Wide Web (web clients) και εφαρμογές για την χρήση<br />

έξυπνων κινητών τηλεφώνων και tablets (mobile apps). Μερικές<br />

εταιρείες μάλιστα έχουν προχωρήσει ακόμα περισσότερο<br />

και μέσω των εφαρμογών τους εκτός της δυνατότητας<br />

παρακολούθησης των βίντεο δίνουν και βασικές δυνατότητες<br />

ρύθμισης και εγκατάστασης των συστημάτων.<br />

Μείωση τιμών<br />

Όπως σε όλες τις τεχνολογίες έτσι και στα συστήματα αποθήκευσης<br />

μια αναπόφευκτη εξέλιξη είναι η μείωση του κόστους.<br />

Μείωση που συχνά φαντάζει εντυπωσιακή αν κάποιος<br />

συγκρίνει τις τιμές που ίσχυαν μέχρι πριν λίγα χρόνια (σε<br />

ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και πριν λίγους μήνες) με<br />

τις σημερινές. Οι μεγάλες εταιρείες του χώρου έχουν να α-<br />

νταγωνιστούν πολλές προτάσεις προερχόμενες από χώρες<br />

που επενδύουν ιδιαίτερα στην φθηνή παραγωγή. Οι χρήστες<br />

αλλά και οι εγκαταστάτες συχνά μπαίνουν στον πειρασμό<br />

να επιλέξουν ορισμένα από αυτά τα φθηνά προιόντα καθώς<br />

εκτιμούν ότι και με αυτά μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες<br />

τους. Ομως η κατάσταση δεν είναι τόσο απλή όσο φαίνεται.<br />

Συχνά -όχι φυσικά πάντα- πίσω από αυτές τις μεγάλες διαφορές<br />

στην τιμή κρύβονται και εξίσου μεγάλες διαφορές στην<br />

ποιότητα κατασκευής. Δεν πρέπει να αγνοούμε το γεγονός ότι<br />

η πλειοψηφία των σύγχρονων μέσων αποθήκευσης, δηλαδή<br />

τα NVR και τα DVR, βασίζονται στη χρήση των γνωστών μας<br />

σκληρών δίσκων ως τρόπο αποθήκευσης. Ομως οι σκληροί<br />

δίσκοι χρησιμοποιούν μηχανικά μέρη για τη λειτουργία τους<br />

και ως γνωστόν τα μηχανικά μέρη αστοχούν με ότι συνεπάγεται<br />

αυτό για τη συνολική λειτουργία ενός συστήματος α-<br />

ποθήκευσης μιας εφαρμογής CCTV. Αυτό που οφείλουν οι<br />

χρήστες να αντιληφθούν είναι ότι η αγορά ενός συστήματος<br />

αποθήκευσης δεν είναι μια βραχυπρόθεσμη επένδυση αλλά<br />

είναι μια αγορά που υπό φυσιολογικές συνθήκες θα πρέπει<br />

να τους διαρκέσει αρκετά χρόνια.<br />

Επιβεβαίωση μέσω video<br />

Πιο γνωστή και ως video alarm verification (VAV) η επιβεβαίωση<br />

μέσω βίντεο είναι μια τάση που επηρεάζει σημαντικά<br />

όλο τον κλάδο της ασφάλειας. Ουσιαστικά πρόκειται για μια<br />

τάση που σφραγίζει την συνεργασία μεταξύ των εφαρμογών<br />

CCTV και των διάφορων συστημάτων ανίχνευσης συμβάντων<br />

(συναγερμού, πυρανίχνευσης). Η ύπαρξη της video alarm<br />

verification δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να επιβεβαιώσουν<br />

μέσω της εικόνας αν πραγματικά υπάρχει κάποιος<br />

κίνδυνος ή πρόκειται απλώς για ένα λανθασμένο συναγερμό.<br />

Τα πλεονεκτήματα είναι πολλά: Πρώτα από όλα, μείωση των<br />

λανθασμένων συναγερμών. Στην συνέχεια, καλύτερη ανταπόκριση<br />

των υπηρεσιών ασφαλείας και έκτακτης ανάγκης<br />

(Αστυνομία, Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ).<br />

Τα καταγραφικά δεν θα πρέπει μόνο να επιτρέπουν τη δυνατότητα<br />

επιβεβαίωσης αλλά να συμβάλλουν και στη μείωση<br />

του χρόνου στον οποίο οι χειριστές θα μπορούν να διεκπεραιώνουν<br />

την κρίσιμη αυτή λειτουργία. Οι κατασκευαστές<br />

που θα εφοδιάσουν τα μοντέλα τους με λειτουργίες που θα<br />

επιτρέπουν την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη χρήση<br />

αυτής της λειτουργίας θα κερδίσουν μια καλύτερη θέση στην<br />

προσπάθεια για αύξηση του μεριδίου τους σην αγορά.<br />

HD μέσω αναλογικού<br />

Με τη χρήση τεχνολογιών που επιτρέπουν σε video υψηλής<br />

ανάλυσης να μεταδίδονται μέσω των ομοαξονικών καλωδίων<br />

που χρησιμοποιούνταν μέχρι σήμερα στα αναλογικά<br />

συστήματα CCTV, προσφέρεται μια σημαντική ευκαιρία στους<br />

64<br />

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015


τελικούς χρήστες: τους δίνεται η δυνατότητα να αναβαθμίσουν<br />

τα συστήματα τους με τη χρήση σύγχρονων καμερών,<br />

υψηλών προδιαγραφών χωρίς να χρειάζεται να επέμβουν<br />

στην υφιστάμενη αναλογική υποδομή. Αυτή η οικονομική<br />

προσέγγιση μιας καινούριας επένδυσης επιτρέπει σε όλο<br />

και μεγαλύτερο αριθμό χρηστών να αποκτήσουν πρόσβαση<br />

σε εικόνες υψηλής ανάλυσης όπως αυτές που μας παρέχει<br />

η τεχνολογία HD.<br />

Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των καταγραφικών<br />

δεν άργησαν να αντιληφθούν την ευκαιρία που<br />

εμφανιζόταν μπροστά τους προκειμένου να διευρύνουν τις<br />

πωλήσεις τους και σε καταναλωτές που υπό άλλες συνθήκες<br />

δεν θα ενδιαφέρονταν για μια ενδεχόμενη αναβάθμιση των<br />

συστημάτων CCTV. Για το λόγο αυτό κινητοποιήθηκαν και άρχισαν<br />

να παρουσιάζουν μοντέλα με με λιγότερες δυνατότητες<br />

από ότι τα high end μοντέλα τους -τα οποία όμως καλύπτουν<br />

και με το παραπάνω τις βασικές απαιτήσεις ενός χρήστη που<br />

ακόμα χρησιμοποιεί ένα παλιό αναλογικό σύστημα- και μπορούν<br />

να χρησιμοποιηθούν με τις υφιστάμενες αναλογικές<br />

υποδομές.<br />

Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης, άλλο ένα σημαντικό στοιχείο<br />

των εμπορικά επιτυχημένων καταγραφικών είναι η ευελιξία<br />

τους. Με τη χρήση κατάλληλων αλγορίθμων μπορούν<br />

να βρουν τη χρυσή τομή μεταξύ απόδοσης και οικονομίας<br />

στο μέγεθος των αρχείων που αποθηκεύονται. Δεν είναι όλες<br />

οι κάμερες ενός συστήματος CCTV το ίδιο σημαντικές σε ότι<br />

αφορά την ποιότητα των εικόνων. Διαφορετική ποιότητα θα<br />

πρέπει να καταγράφει η κάμερα που ελέγχει το ταμείο ενός<br />

τραπεζικού υποκαταστήματος με την κάμερα που ελέγχει<br />

περιμετρικά την αίθουσα αναμονής. Ηδη μια προσπάθεια<br />

για μείωση του όγκου αποθήκευσης γίνεται με την ενσωμάτωση<br />

στοιχείων video analytics στις κάμερες. Σε αυτήν την<br />

προσπάθεια μπορούν επίσης να συμβάλλουν και τα καταγραφικά<br />

προβαίνοντας σε μια πρόσθετη επεξεργασία των<br />

αρχείων ανάλογα με την σημασία τους αλλά και τις σκηνές<br />

που καταγράφουν.<br />

Στο κόσμο της ασφάλειας η τεχνολογία αλλάζει και τα συστήματα<br />

ανταποκρινόμενα σε αυτήν την εξέλιξη προσφέρουν<br />

όλο και περισσότερες δυνατότητες. Αυτό ίσως μπορεί να φοβίζει<br />

όσους παραμένουν προσκολλημένοι στις υφιστάμενες<br />

λύσεις. Αλλά από την άλλη αποτελεί μια χρυσή ευκαιρία για<br />

όσους επαγγελματίες δεν διστάζουν να επεκτείνουν τις γνώσεις<br />

τους. Ετσι όχι μόνο διευρύνουν τον αριθμό των πελατών<br />

τους αλλά μπορούν και να προχωρήσουν σε νέες εργασίες<br />

με τους υφιστάμενους πελάτες τους δίνοντας τους την δυνατότητα<br />

να αναβαθμίσουν ουσιαστικά αλλά και οικονομικά τα<br />

συστήματα τους. sm<br />

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015<br />

65


CCTV<br />

Safe Cities - Επιτήρηση<br />

πόλεων μέσω CCTV<br />

Θεόδωρος Ντίλος<br />

Account <strong>Manager</strong> - Novatron ΑΕ<br />

Καθώς οι μεγάλες πόλεις γιγαντώνονται και επεκτείνονται,<br />

η ασφάλεια στους κοινόχρηστους χώρους, όπως πάρκα,<br />

μετρό, πλατείες και χώρους συνάθροισης, γίνεται όλο<br />

και πιο σημαντική. Αν και οι περισσότεροι γνωρίζουμε τις<br />

κάμερες ασφαλείας από την επιτήρηση αστικών δρόμων<br />

και αυτοκινητοδρόμων, η παρακολούθηση μέσω συστημάτων<br />

CCTV είναι και ένα σπουδαίο εργαλείο ασφαλείας<br />

για τις τοπικές επιχειρήσεις όπως εστιατόρια, καφέ, super<br />

markets ή εμπορικά κέντρα. Η επιτήρηση των χώρων συμβάλλει<br />

στη μείωση κακόβουλων ενεργειών, γιατί λειτουργεί<br />

αποτρεπτικά. Επίσης, ένα σταθερό ρεύμα επισκεπτών<br />

είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία των επιχειρήσεων<br />

αυτών και γι’ αυτό επιβάλλεται η δημιουργία ενός κλίματος<br />

ασφαλείας.<br />

Ήδη, στη Μ. Βρετανία γίνεται εκτεταμένη χρήση συστημάτων<br />

ασφαλείας σε δημόσιους χώρους και όλο και περισσότερες<br />

πόλεις στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ, τον Καναδά, την<br />

Αυστραλία και την Κίνα, εγκαθιστούν κάμερες παρακολούθησης<br />

σε δρόμους και δημόσιες υπηρεσίες.<br />

Οφέλη της Δημόσιας Επιτήρησης<br />

Μείωση της εγκληματικότητας - Οι κάμερες ασφαλείας σε<br />

δημόσιους χώρους βοηθούν στη μείωση των βανδαλισμών<br />

66<br />

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015


και γενικά της εγκληματικότητας, καθώς και στην επιβολή<br />

του νόμου για τη σύλληψη εγκληματιών και παρανόμων.<br />

Βελτίωση των κοινόχρηστων χώρων - Η αίσθηση ασφάλειας<br />

ενθαρρύνει τη χρήση των δημόσιων χώρων όπως<br />

πάρκα, πλατείες και τα πεζοδρόμια κάνοντας την πόλη<br />

πιο φιλόξενη.<br />

Αυξημένη κίνηση καταναλωτών στις επιχειρήσεις - Οι<br />

εγκατεστημένες κάμερες ασφαλείας σε περιοχές υψηλού<br />

κινδύνου, μπορούν να βοηθήσουν στην μείωση της<br />

εγκληματικότητας στους δρόμους και να ενθαρρύνουν την<br />

εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων, τη μεγαλύτερη κίνηση<br />

των καταναλωτών στα εμπορικά καταστήματα και κατ’ επέκταση,<br />

στην αύξηση των εσόδων της τοπικής κοινωνίας.<br />

Αυξημένη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και Δημοσίου<br />

τομέα - Ένα παράπλευρο όφελος της εγκατάστασης<br />

καμερών παρακολούθησης σε δημόσιους χώρους, είναι<br />

οι βελτιωμένες σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων και των<br />

τοπικών διοικήσεων ή κυβερνήσεων. Η δημοτική αρχή<br />

της Βαρκελώνης προσφέρει κίνητρα σε επιχειρήσεις που<br />

εγκαθιστούν κάμερες παρακολούθησης. Οι συμφωνίες<br />

αυτές προωθούν καλύτερες σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων<br />

και τοπικών διοικήσεων ενισχύοντας παράλληλα την<br />

ασφάλεια.<br />

Προκλήσεις από τη χρήση καμερών ασφαλείας<br />

σε δημόσιους Χώρους<br />

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Είναι απαραίτητο να<br />

εξασφαλίζεται ότι οι κάμερες δημόσιας επιτήρησης δεν<br />

εστιάζουν σε ιδιωτικές περιοχές, όπως διαμερίσματα, επιχειρήσεις<br />

ή γραφεία, ή άλλες περιοχές, όπου οι ιδιοκτήτες<br />

δεν επιθυμούν να καταγράφονται. Φθορά Εξοπλισμού - Οι<br />

εξωτερικές κάμερες μπορούν να καταστραφούν από μια<br />

σειρά παραγόντων - συμπεριλαμβανομένων των καιρικών<br />

συνθηκών, τα αυτοκινητιστικά ατυχήματα και τους βανδαλισμούς.<br />

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να συνοδεύονται<br />

από περιβλήματα που μπορούν να τις προστατεύσουν από<br />

τη βροχή, την υπερβολική ζέστη, το κρύο, αλλά να είναι<br />

και ανθεκτικές στις δολιοφθορές.<br />

Μελέτη Εγκατάστασης Έργου Safe City<br />

στην πόλη Hangzhou της Κίνας - Η λύση IP<br />

Καμερών από τη Dahua<br />

Hangzhou, Κίνα / Ιούνιος 2014 - Στην Hangzhou ζουν περίπου<br />

9 εκατομμύρια άνθρωποι και είναι από τις πρώτες<br />

πόλεις που εφαρμόστηκαν έργα και εγκαταστάσεις στο<br />

πλαίσιο των έργων Safe Cities για τη δημόσια ασφάλεια<br />

και τη μεταφορά. Το σχέδιο ασφάλειας της πόλης αναβαθμίστηκε<br />

σε σχέση με την προϋπάρχουσα λύση παρακολούθησης<br />

που είχε εγκατασταθεί και πάλι από τη Dahua<br />

το 2004. Μετά την τελευταία αναβάθμιση, οι κάμερες<br />

της Dahua καλύπτουν πάνω από το 70% του συστήματος<br />

κυκλοφορίας της Hangzhou. Σε ένα από τα δημοτικά διαμερίσματα<br />

της Hangzhou, το σχέδιο ασφαλούς πόλης<br />

ξεκίνησε το 2009 και σήμερα βρίσκεται στο τρίτο στάδιο<br />

της κατασκευής του. Η πρόκληση για το έργο αυτό, είναι<br />

ότι όλο το σύστημα επιτήρησης πρέπει να συνδεθεί με τα<br />

τοπικά αστυνομικά τμήματα και οι εικόνες (βίντεο) πρέπει<br />

να μεταδίδονται μέσω του δημοτικού κέντρου διαχείρισης<br />

στο περιφερειακό κέντρο διαχείρισης. Υπάρχουν 32<br />

τοπικά αστυνομικά τμήματα εξοπλισμένα με 60 ψηφιακά<br />

καταγραφικά που συλλέγουν εικόνες από περισσότερες<br />

από 3.000 σταθερές και περιστρεφόμενες (PTZ) κάμερες,<br />

που είναι εγκατεστημένες σε διασταυρώσεις, σήραγγες,<br />

εισόδους του μετρό, πύλες σχολείων και άλλους δημόσιους<br />

χώρους υψηλής επισκεψιμότητας. Τα καταγραφικά<br />

της Dahua φέρουν επεξεργαστή quad-core, ενώ η ακαιρεότητα<br />

των δεδομένων διασφαλίζεται από ενσωματωμένη<br />

διάταξη RAID 5. Η διαχείριση του όλου συστήματος γίνεται<br />

από το λογισμικό DSS. Όλη η λύση, κάμερες, καταγραφικά<br />

και λογισμικό διαχείρισης είναι της Dahua.<br />

Έργα αυτής της κλίμακας, αποδεικνύουν ότι η Dahua έχει<br />

όλη την αναγκαία τεχνογνωσία και τα απαραίτητα προϊόντα<br />

ώστε να εγγυάται υψηλής απόδοσης εποπτεία. sm<br />

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015<br />

67


CCTV<br />

Επιλέξτε την ιδανική IP κάμερα<br />

εξοικονομώντας κόπο, χρόνο<br />

και χρήμα!<br />

Του Angelo Gentili<br />

Business Development <strong>Manager</strong><br />

της PartnerNET<br />

4 ερωτήσεις για την επιλογή της κατάλληλης IP<br />

κάμερας<br />

1. Τι θέλετε να παρακολουθεί; (Βοηθά στον καθορισμό του<br />

τύπου φακού)<br />

a. Κοντινές αποστάσεις - Για την παρακολούθηση περιοχής<br />

κοντά στο σημείο που θα τοποθετηθεί η κάμερα ή μικρής<br />

περιοχής π.χ. lobby, απαιτείται κάμερα διαμέτρου<br />

κάτω των 4-5mm.<br />

b. Μακρινές αποστάσεις - Για την παρακολούθηση μεγάλης<br />

περιοχής ή σημείων σε απόσταση από την κάμερα,<br />

απαιτείται διάμετρος κάμερας άνω των 6-7mm.<br />

2. Πού θα τοποθετηθεί η κάμερα;<br />

a. Εσωτερικό χώρο - Αυτές οι κάμερες είναι μικρότερες,<br />

πιο ελαφριές και οικονομικότερες από τα μοντέλα εξωτερικού<br />

χώρου. Ωστόσο, οι κάμερες εξωτερικού χώρου<br />

μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε εσωτερικούς.<br />

b. ξωτερικό χώρο - Είναι απαραίτητο να τοποθετηθεί κάμερα<br />

με περίβλημα προκειμένου ο άνεμος, η βροχή, η<br />

υπεριώδης ακτινοβολία και οι ρύποι να μην επηρεάσουν<br />

την επιτήρηση. Οι Grandstream κάμερες εξωτερικού<br />

χώρου είναι επίσης κατασκευασμένες για να αντέχουν<br />

τις επιθέσεις βανδαλισμού.<br />

3. Θα υπάρχει έντονος ή χαμηλός φωτισμός;<br />

a. Για τοποθέτηση σε φωτεινό/καλά φωτισμένο χώρο, οι<br />

περισσότερες κάμερες είναι ικανές για τη λήψη καθαρών<br />

εικόνων.<br />

b. Για συνθήκες χαμηλού φωτισμού, επιλέξτε κάμερα με<br />

δείκτη ευαισθησίας μέχρι 1 Lux (θα επισημαίνεται ως<br />

Day&Night κάμερα ή θα αναφέρει συμβατότητα χαμηλού<br />

φωτισμού στις προδιαγραφές). Οι Day&Night<br />

κάμερες προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία, καθώς<br />

επιτρέπουν τη διαρκή παρακολούθηση του χώρου, α-<br />

κόμη και αν τα επίπεδα φωτός αλλάζουν συνεχώς.<br />

c. Για συνθήκες πολύ χαμηλού φωτισμού ή χωρίς καθόλου<br />

φως, είναι σημαντικό να επενδύσετε σε μια υπέρυθρη<br />

κάμερα.<br />

4. Είναι η κάμερα ONVIF συμβατή;<br />

Το πρότυπο ONVIF διασφαλίζει συμβατότητα με άλλα προϊόντα<br />

παρακολούθησης και αυτό συμβάλει στη μείωση μελλοντικών<br />

δαπανών αναβάθμισης ή μετάβασης.<br />

68<br />

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015


Grandstream Λύσεις IP Video Surveillance<br />

Η Grandstream, μια εταιρία παγκοσμίως γνωστή και βραβευμένη<br />

για τις IP λύσεις που προσφέρει, διαθέτει όλες τις<br />

επιλογές εξοπλισμού που χρειάζεται μια επιχείρηση για να<br />

εφαρμόσει γρήγορα και κυρίως οικονομικά μια εξελιγμένη<br />

λύση IP video surveillance, που περιλαμβάνει:<br />

• Network Video Recorder (NVR)<br />

• IP Κάμερες - σειρά GXV36xx<br />

• IP Video Κωδικοποιητές / Αποκωδικοποιητές<br />

• Σύστημα Διαχείρισης Βίντεο (VMS)<br />

Γιατί ξεχωρίζουν οι IP κάμερες της<br />

Grandstream;<br />

• SIP-based βίντεο εξοπλισμός - Το σύστημα παρακολούθησης<br />

“τρέχει” στην υπάρχουσα VoIP υποδομή για ένα ενιαίο<br />

δίκτυο φωνής, δεδομένων και βίντεο παρακολούθησης<br />

προσφέροντας σημαντική εξοικονόμηση κόστους και ανθρώπινου<br />

δυναμικού<br />

• Εκτεταμένη λίστα χαρακτηριστικών σε πολύ χαμηλό κόστος<br />

• Χωρίς εξωτερικά καλώδια<br />

• Αυτόματη αναγνώριση της κάμερας χωρίς τεχνική εγκατάσταση<br />

• Συναγερμοί και Ειδοποιήσεις - Ενημερωθείτε για ύποπτη<br />

δραστηριότητα μέσω συναγερμού και ειδοποίησης που<br />

αποστέλλονται από την κάμερα όταν ανιχνευθεί κίνηση (ή<br />

απώλεια αντικειμένου, παρεμπόδιση/αποκλεισμός ορατότητας<br />

κάμερας, ανίχνευση ξένων αντικειμένων κτλ.)<br />

• 2-way audio - διεξάγει αμφίδρομη συνομιλία χρησιμοποιώντας<br />

τη θύρα ήχου της κάμερας<br />

• Ενσωματωμένο PoE<br />

• Δωρεάν σύστημα διαχείρισης βίντεο με κάθε αγορά<br />

• ONVIF συμβατές<br />

• Δυνατότητα ενσωμάτωσης συστήματος ενδοεπικοινωνίας,<br />

με σύνδεση στη θύρα ήχου της κάμερας<br />

• Απομακρυσμένο ή τοπικό real-time streaming σε<br />

videophone (GXV3275 IP Multimedia phone) και<br />

smartphones<br />

• One-step provisioning με τις συσκευές IP PBX της<br />

Grandstream για μια ενοποιημένη IP λύση φωνής και βίντεο<br />

• Δυνατότητα Dual-Streaming - Δυνατότητα αποστολής βίντεο<br />

σε πολλαπλές τοποθεσίες, επιτρέποντάς σας την καταγραφή/παρακολούθηση<br />

μιας κάμερας, ενώ παράλληλα<br />

είστε σε θέση να πραγματοποιείτε/λαμβάνετε βιντεοκλήσεις<br />

όταν ενεργοποιείται ο συναγερμός. sm<br />

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015<br />

69


IP<br />

ONVIF - Νέα δεδομένα για<br />

το πρότυπο των δικτυακών<br />

συστημάτων<br />

Από τη δημιουργία του προτύπου ONVIF έχουν λοιπόν περάσει<br />

πάνω από πέντε χρόνια. Διάστημα σημαντικό για έναν χώρο όπως<br />

τα ψηφιακά συστήματα ασφάλειας, όπου οι εξελίξεις προκύπτουν<br />

με πολύ γρήγορο ρυθμό ακόμα και μεταξύ μηνών. Από το<br />

“μακρινό” λοιπόν 2008 έχουμε νέα δεδομένα καθώς φαίνεται<br />

ότι πλέον υπάρχει μια ωρίμανση τόσο του προτύπου ONVIF όσο<br />

και των απαιτήσεων που οδήγησαν στην ανάπτυξη του.<br />

Το 2008 δημιουργήθηκε από την<br />

σύμπραξη των εταιρειών Axis, Sony και<br />

Bosch ένα πρότυπο για την δημιουργία<br />

ενός κοινού περιβάλλοντος διασύνδεσης<br />

για τα τότε πρωτοεμφανιζόμενα IP<br />

συστήματα ασφαλείας.<br />

Του Αριστοτέλη Λυμπερόπουλου<br />

Η αρχή<br />

Ας κάνουμε όμως ένα νοητό άλμα στο παρελθόν για να εξετάσουμε<br />

συνοπτικά την ιστορία του ONVIF. Ο οργανισμός αναπτύχθηκε<br />

αρχικά για να δημιουργήσει ένα πρότυπο με σκοπό να<br />

δώσει στους εγκαταστάτες αλλά και στους τελικούς χρήστες<br />

μεγαλύτερη ευελιξία σε ότι αφορά την επιλογή των συσκευών<br />

που θα λειτουργήσουν στο ψηφιακό περιβάλλον των IP<br />

δικτύων. Διότι μέχρι την εμφάνιση της ψηφιακής τεχνολογίας<br />

όλα ήταν απλούστερα σε αυτό το θέμα. Στον αναλογικό κόσμο<br />

ο χρήστης μπορούσε να πετύχει ένα επίπεδο συμβατότητας<br />

μεταξύ διαφορετικών προμηθευτών -αν το προσπαθούσε- ή<br />

τουλάχιστον ήξερε από την αρχή ότι εκλείπει εντελώς αυτή<br />

η δυνατότητα. Με την έλευση των IP συστημάτων όμως αυτό<br />

άλλαξε. Μπορεί ένα από τα αρχικά θεωρούμενα πλεονεκτήματα<br />

των IP συστημάτων να ήταν η θεωρούμενη πλήρης<br />

συμβατότητα μεταξύ των διάφορων συσκευών. Αλλά όπως<br />

αποδείχτηκε στην πράξη, η υλοποίηση αυτού του χαρακτηριστικού<br />

ήταν πολύ δυσκολότερη από ότι αναμενόταν. Ο κάθε<br />

κατασκευαστής δικτυακών προϊόντων ανέπτυσσε δικό του<br />

κώδικα επικοινωνίας και διαφορετικά πρωτόκολλα διασυνδε-<br />

70<br />

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015


σιμότητας, οπότε η συνεργασία μεταξύ συσκευών προερχόμενων<br />

από διαφορετικούς κατασκευαστές τις περισσότερες<br />

φορές δεν ήταν εφικτή. Οπότε, ήταν αναγκαία η εμφάνιση<br />

ενός κοινού προτύπου επικοινωνίας ώστε ακριβώς μέσω αυτού<br />

να γίνεται δυνατή η συνεργασία δικτυακών συσκευών<br />

προερχόμενων από διαφορετικούς κατασκευαστές. Η χρήση<br />

ενός ενιαίου προτύπου επικοινωνίας, θα βοηθούσε ώστε οι<br />

χρήστες να μην εγκλωβίζονται στην προμήθεια συσκευών<br />

από τον ίδιο κατασκευαστή μέχρι να αποφασίσουν να αντικαταστήσουν<br />

εξ ολοκλήρου το σύστημα τους. Μια πρακτική<br />

που είναι πολύ κοινή σήμερα και δυσχεραίνει τόσο τα τεχνικά<br />

τμήματα αλλά και τα τμήματα των προμηθειών των τελικών<br />

χρηστών στην προσπάθεια τους να πετύχουν μείωση κόστους<br />

προμήθειας συσκευών χωρίς όμως να γίνονται εκπτώσεις στις<br />

προδιαγραφές σωστής λειτουργίας ενός συστήματος.<br />

Η εμφάνιση του ONVIF<br />

Αυτή η ανάγκη οδήγησε στη σύμπραξη γνωστών κορυφαίων<br />

εταιρειών του χώρου με σκοπό τη δημιουργία του ONVIF. Όμως,<br />

η χρήση του ενιαίου προτύπου επικοινωνίας δεν θα βοηθούσε<br />

μόνο τους τελικούς χρήστες αλλά και τις ίδιες εταιρείες. Καθώς<br />

η χρήση ενός ήδη υφιστάμενου προτύπου επικοινωνίας θα<br />

απάλλασσε τις εταιρείες και κυρίως τα τμήματα τους R&D, από<br />

σημαντικό χρόνο για την προσπάθεια ανάπτυξης καινούριων<br />

τρόπων διασύνδεσης και επικοινωνίας αφού θα μπορούν να βασίζονταν<br />

στην υφιστάμενη τεχνογνωσία του προτύπου ONVIF.<br />

Όλοι λοιπόν οι εμπλεκόμενοι (εταιρείες, τεχνικοί, μελετητές,<br />

σύμβουλοι αλλά και τελικοί χρήστες) αντιλαμβανόντουσαν<br />

την ανάγκη εμφάνισης ενός κοινού προτύπου επικοινωνίας<br />

μεταξύ των δικτυακών συσκευών που χρησιμοποιούνται στα συστήματα<br />

ασφάλειας. Την ανάγκη ήρθε να καλύψει με επιτυχία<br />

από φαίνεται το πρότυπο ONVIF. Από το 2008 που έγινε η πρώτη<br />

ανακοίνωση για την ανάπτυξη του OMVIF μέχρι σήμερα έχει<br />

περάσει πολύ καιρός για ένα χώρο όπως εκείνον της ψηφιακής<br />

τεχνολογίας όπου οι εξελίξεις τρέχουν με ραγδαίους ρυθμούς.<br />

Μέσα λοιπόν στην πάροδο αυτών των ετών ο ομώνυμος οργανισμός<br />

που είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη του ONVIF αποφάσισε<br />

την ανάπτυξη διαφορετικών profile ώστε κάθε profile να<br />

αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη κατηγορία συσκευών.<br />

Τα “profiles”<br />

Πάνω σε αυτό το σκεπτικό λοιπόν το 2011 παρουσιάστηκε από<br />

τον οργανισμό το πρώτο profile. Με την ονομασία Profile S καλύπτει<br />

τον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των προϊόντων IP video.<br />

Ουσιαστικά, εκείνη την εποχή οι τότε πρωτοεμφανιζόμενες<br />

συσκευές IP video αποτελούσαν και το κυριότερο αντικείμενο<br />

ενασχόλησης του μεγαλύτερου αριθμού των μελών του ONVFIF.<br />

To 2013 παρουσιάστηκε το δεύτερο profile. Αυτή τη φορά οι<br />

συσκευές που κάλυπτε το Profile C όπως και ονομάστηκε ανήκαν<br />

στον χώρο των δικτυακών συστημάτων access control. Τα<br />

συστήματα φυσικού ελέγχου πρόσβασης γνωστά και ως PACs<br />

(Physical Access Control), είχαν πραγματοποιήσει και αυτά<br />

τη διείσδυση τους στον χώρο της IP τεχνολογίας. Οπότε, ήταν<br />

λογικό να εμφανιστεί και εδώ η ανάγκη για την ύπαρξη συμβατότητας<br />

μεταξύ συσκευών προερχόμενων από διαφορετικούς<br />

κατασκευαστές, αλλά και για τη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ<br />

των δικτυακών συστημάτων βίντεο και access control. Η<br />

περίφημη ενοποίηση όλων των συστημάτων ασφαλείας γίνεται<br />

όλο και πιο πολύ εφικτή. Το πρότυπο ONVIF με την εμφάνιση και<br />

του Profile C συμβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση.<br />

Το 2014 γίνεται άλλο ένα βήμα με την εμφάνιση του Profile G το<br />

οποίο στοχεύει προς τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των<br />

δικτυακών συστημάτων επιτήρησης και των συστημάτων αποθήκευσης<br />

(video storage). Το Profile G προδιαγράφει τον τρόπο<br />

με τον οποίο θα γίνεται η επικοινωνία μεταξύ των δικτυακών<br />

καμερών, των κωδικοποιητών(encoders) και των δικτυακών<br />

καταγραφικών συσκευών (network video recorders) αλλά και<br />

των συστημάτων διαχείρισης όπως οι εφαρμογές VMS (video<br />

management software), BMS (building management systems)<br />

και φυσικά τα πιο ολοκληρωμένα και τελειοποιημένα PSIM<br />

(physical security information management).<br />

Είχαμε λοιπόν μέχρι το 2105, την εμφάνιση τριών διαφορετικών<br />

profile που καλύπτουν ουσιαστικά τρεις διαφορετικές<br />

κατηγορίες εφαρμογών (τα CCTV, τα συστήματα access control<br />

και τα συστήματα αποθήκευσης). Πολύ πρόσφατα όμως και<br />

συγκεκριμένα λίγους μήνες πριν, τον Ιανουάριο του 2015, παρουσιάστηκε<br />

σε αρχικό στάδιο και το Profile Q. Εδώ διαφοροποιείται<br />

ο σκοπός του συγκεκριμένου profile καθώς δεν καλύπτει<br />

μια συγκεκριμένη κατηγορία εφαρμογών αλλά προδιαγράφει<br />

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015<br />

71


IP ONVIF - Νέα Δεδομένα για το Πρότυπο των Δικτυακών Συστημάτων<br />

• Ασφαλής επικοινωνία client και συσκευής με την χρήση<br />

της τεχνολογίας κρυπτογράφησης TLS<br />

Πότε μια συσκευή είναι ONVIF;<br />

Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι απλή. Μια συσκευή χαρακτηρίζεται<br />

ως συμβατή ONVIF όταν μπορεί να συνεργάζεται<br />

απρόσκοπτα με άλλες συσκευές που είναι εξίσου συμβατές με<br />

το πρότυπο ONVIF. Παραδείγματος χάρη, μια συσκευή (δικτυακό<br />

καταγραφικό) που είναι συμβατή με το Profile G μπορεί να<br />

συνεργαστεί με ένα client (λογισμικό διαχείρισης video) που<br />

είναι και αυτό συμβατό με το Profile G. Οι κατασκευαστές των<br />

οποίων τα προϊόντα αναγράφονται στο website του οργανισμού<br />

ONVIF έχουν ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες<br />

και ελέγχους που αποδεικνύουν τη συμβατότητα αυτών των<br />

προϊόντων τους. Οπότε και ο ασφαλέστερος τρόπος για έναν<br />

ενδιαφερόμενο που θέλει να διαπιστώσει την συμβατότητα<br />

ενός προϊόντος ONVIF είναι να επισκεφτεί την σελίδα του οργανισμού.<br />

τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να βελτιωθεί και ουσιαστικά<br />

να αυτοματοποιηθεί η διαδικασία επικοινωνίας μεταξύ δύο<br />

διαφορετικών συσκευών ακόμα και αν αυτές ανήκουν σε ξεχωριστές<br />

κατηγορίες. Η ιδιότητα αυτή γνωστή και ως out of the box<br />

functionality ουσιαστικά θα δώσει την δυνατότητα στους κατασκευαστές<br />

να προσφέρουν στους εγκαταστάτες και χρήστες το<br />

τόσο πολυαναμενόμεο από όλους plug and play. Οπότε αυτήν<br />

την στιγμή το ONVIF χωρίζεται στα ακόλουθα profiles:<br />

• Profile S για δικτυακά συστήματα Video και μετάδοση ήχου.<br />

Χρησιμοποιείται για να προδιαγραφούν τα ακόλουθα:<br />

• Μετάδοση ήχου και βίντεο<br />

• Έλεγχος pan-tilt και zoom καθώς και έλεγχος μέσω εξόδου<br />

ρελέ<br />

• Παραμετροποίηση βίντεο<br />

• Profile C για εφαρμογές access control. Χρησιμοποιείται για<br />

να προδιαγραφούν τα ακόλουθα:<br />

• Διαχείριση συμβάντων και συναγερμών<br />

• Έλεγχος θυρών<br />

• Πληροφορίες και ρύθμιση μιας εγκατάστασης access<br />

control<br />

• Profile G για συστήματα αποθήκευσης. Χρησιμοποιείται για<br />

να προδιαγραφούν τα ακόλουθα:<br />

• Ρύθμιση καθώς και έλεγχος της αποθήκευσης και καταγραφής<br />

βίντεο από συμβατές συσκευές<br />

• Λήψη σημάτων ήχου και δεδομένων metadata<br />

• Profile Q για εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση αλλά και<br />

για αυξημένο βαθμό ασφάλειας. Χρησιμοποιείται για να<br />

προδιαγραφούν τα ακόλουθα:<br />

• Άμεση εγκατάσταση (out of box functionality)<br />

• Εύκολη και ασφαλής παραμετροποίηση των συσκευών<br />

To μέλλον<br />

Ο οργανισμός ONVIF θέλει να διασφαλίσει ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι<br />

(μελετητές, εγκαταστάτες και τελικοί χρήστες) θα είναι<br />

σε θέση να αντιληφθούν τα πλεονεκτήματα του προτύπου<br />

αλλά και την ευελιξία που θα τους προσφέρει σε ό,τι αφορά την<br />

επιλογή συσκευών και συστημάτων σε σχέση με τα υφιστάμενα<br />

πρότυπα επικοινωνίας.<br />

Αυτή ακριβώς η ελευθερία στην επιλογή θα δώσει την δυνατότητα<br />

να επιλέξει κάποιος ένα προϊόν είτε αυτό είναι κάμερα,<br />

NVR, ελεγκτής θύρας ή κάποια άλλη συσκευή το οποίο να<br />

καλύπτει καλύτερα από κάθε άλλο τις απαιτήσεις του για μια<br />

συγκεκριμένη εφαρμογή.<br />

Το πρότυπο λοιπόν έχει μεγαλώσει και από το αρχικά στάδια<br />

των πειραματισμών έχει περάσει στο επόμενο στάδιο της ε-<br />

μπορικής καθιέρωσης. Σε αυτήν την φάση σημαντική θα είναι<br />

και η συνεισφορά των εταιρειών που αποτελούν τον οργανισμό<br />

καθώς θα πρέπει να είναι σε θέση να λάβουν υπόψη τα μηνύματα<br />

της αγοράς και να τα ενσωματώσουν στα επόμενα στάδια<br />

ανάπτυξης του προτύπου.<br />

Στην αρχή λοιπόν το ONVIF είχε ως αντικείμενο μόνο τα συστήματα<br />

επιτήρησης. Στην συνέχεια οι υπεύθυνοι ανάπτυξης του<br />

προτύπου αντιλήφθησαν την ανάγκη επέκτασης του προτύπου<br />

και σε άλλους τομείς με χαρακτηριστικότερο εκείνο των συστημάτων<br />

access control. Για το λόγο αυτό εμφανίστηκαν και τα<br />

νέα profiles. Στο μέλλον λοιπόν ίσως να δούμε την επέκταση<br />

του προτύπου και σε άλλος χώρους με επικρατέστερο εκείνον<br />

των δικτυακών συναγερμών. Οι εξελίξεις λοιπόν αναμένονται<br />

με μεγάλο ενδιαφέρον καθώς όπως έχει δείξει το πρόσφατο<br />

παρελθόν ο οργανισμός κινείται με γρήγορα και αποφασιστικά<br />

βήματα στην επέκταση του προτύπου. sm<br />

72<br />

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015


. . C R E A T E . .<br />

S E C U R I T Y<br />

. . M A K E . .<br />

B U S I N E S S<br />

3-5<br />

NOVEMBER<br />

2 015<br />

FiERa<br />

MilaNO<br />

(RhO)<br />

SAVE<br />

YOUR TIME<br />

AND MONEY!<br />

Register and buy<br />

your ticket with a 50%<br />

discount<br />

on<br />

www.sicurezza.it<br />

Biennial International Exhibition of <strong>Security</strong> & Fire Prevention<br />

international netWorK<br />

Follow us on<br />

www.exposec.tmp.br<br />

www.fispvirtual.com.br


eview<br />

Hikvision LightFighter<br />

Το έντονο φως δεν είναι πλέον πρόβλημα<br />

H Hikvision, ο παγκόσμιος<br />

ηγέτης σε καινοτόμα προϊόντα<br />

και λύσεις CCTV, πρωτοπορεί<br />

για μία ακόμη φορά, δίνοντας<br />

λύση στο πρόβλημα της<br />

επιτήρησης χώρων με<br />

εξαιρετικά υψηλή αντίθεση<br />

φωτισμού, με το λανσάρισμα<br />

της νέας σειράς καμερών<br />

LightFighter 2MP SMART IP.<br />

εικόνα 1<br />

Κάθε μία από τις επτά νέες κάμερες της σειράς LightFighter 2MP SMART IP,<br />

ενσωματώνει την υπερ-υψηλή τεχνολογία WDR 140 dB της Hikvision, πετυχαίνοντας<br />

εξαιρετική ορατότητα σε έντονα φωτισμένες περιοχές ή περιβάλλοντα<br />

με υψηλή αντίθεση φωτισμού. Το αποτέλεσμα αυτής της πρωτοποριακής<br />

τεχνολογίας είναι καθαρές και λεπτομερείς εικόνες με σωστά χρώματα, σε<br />

συνθήκες φωτισμού που δεν μπορούν να πετύχουν οι υπόλοιπες συμβατικές<br />

κάμερες που διαθέτουν WDR.<br />

LightFighter - Νέα σειρά με 7 κάμερες - Η σειρά LightFighter αποτελείται από<br />

επτά νέες IP κάμερες 2 megapixel: μια κάμερα Smart IP Box, δύο κάμερες<br />

Bullet και δύο κάμερες Dome για εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους και<br />

δύο μοντέλα speed dome καμερών με ζουμ 36x. Όλα τα μοντέλα της σειράς<br />

είναι ικανά να παρέχουν εικόνα Full-HD 1920x1080 pixels, με μέγιστο frame<br />

rate 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο. Επίσης έχουν δυνατότητα επιτήρησης όχι<br />

μόνο την ημέρα αλλά και την νύχτα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή και<br />

χωρίς καθόλου φωτισμό για τα μοντέλα που διαθέτουν υπέρυθρο φωτισμό<br />

τεχνολογίας SMART EXIR.<br />

140dB WDR - Το κλειδί για την απόδοση των καμερών LightFighter είναι το<br />

κορυφαίο σύστημα WDR, που επιτρέπει στην κάμερα να συλλαμβάνει περισσότερες<br />

λεπτομέρειες, ακόμη και όταν η ένταση του φωτισμού διαφέρει<br />

σημαντικά, όπως συμβαίνει με τον οπίσθιο φωτισμό, όταν πολύ σκοτεινές και<br />

πολύ φωτεινές περιοχές εμφανίζονται ταυτόχρονα στον τομέα επιτήρησης<br />

της κάμερας. Τα 140 dB WDR στις κάμερες LightFighter παρέχουν 100 φορές<br />

πιο ισχυρή ενίσχυση, από τα 120 dB WDR που διαθέτουν πολλές συμβατικές<br />

κάμερες. Έτσι οι κάμερες LightFighter είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για περιπτώσεις<br />

στις οποίες έχουμε υψηλή αντίθεση στον φωτισμό, όπως συμβαίνει με<br />

την επιτήρηση ενός εσωτερικού χώρου, όπου απέναντι υπάρχει τζαμαρία. Σε<br />

αυτήν την περίπτωση οι κάμερες LightFighter εξαλείφουν το πρόβλημα της<br />

υψηλής αντίθεσης μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού φωτισμού, παρέχοντας<br />

πεντακάθαρη εικόνα τόσο εσωτερικά του χώρου επιτήρησης αλλά και έξω από<br />

την τζαμαρία (εικόνα 1).<br />

Smart Solution 2.0 - Όλες οι κάμερες LightFighter είναι εξοπλισμένες με το<br />

σύνολο των έξυπνων λειτουργιών SMART 2.0 της Hikvision, όπως: ανίχνευση<br />

προσώπου, ανίχνευση εισβολέα σε περιοχή, ανίχνευση διάβασης γραμμής,<br />

ANPR και μέτρηση αντικειμένων, ενώ οι κινητές κάμερες διαθέτουν λειτουργία<br />

που επιτρέπει στην συσκευή να εντοπίσει κάποιο κινούμενο αντικείμενο<br />

και να το ακολουθήσει εντός της επιτηρούμενης περιοχής.<br />

Οι κάμερες LightFighter σε συνδυασμό με τα Smart NVR’s και το επαγγελματικό<br />

λογισμικό διαχείρισης βίντεο IVMS-5200, το πλήρες πακέτο των έξυπνων<br />

λειτουργιών της SMART 2.0 της Hikvision μπορεί να ενισχύσει τις απαιτήσεις<br />

ασφαλείας σε ευέλικτες κάθετες αγορές, όπως εμπορικές και βιομηχανικές<br />

επιχειρήσεις, εταιρείες μεταφορών, τράπεζες κ.ά.<br />

ΗΛΚΑ (www.ilka.gr), τηλ.: 210 6071510 sm<br />

74<br />

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015


eview<br />

Honeywell Performance Series<br />

Kit 4 καναλιών NVR με 4 κάμερες<br />

Το NVR kit της σειράς Performance της Honeywell αναπτύχθηκε με γνώμονα<br />

τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς επιτήρησης και σχεδιάστηκε έτσι ώστε<br />

να καλύψει αποτελεσματικά τις επιθυμίες των πελατών, σε μια ιδιαίτερα<br />

ανταγωνιστική τιμή.<br />

Συγκεκριμένα, όλοι γνωρίζουμε ότι πλέον η αγορά μεταβαίνει ταχύτατα από<br />

την αναλογική στην IP τεχνολογία καθώς και ότι οι πελάτες αναζητούν λύσεις<br />

βίντεο σε HD, αλλά ταυτόχρονα και ευκολία στην εγκατάσταση όπως ένα DVR<br />

και σε παρόμοιο επίπεδο τιμών. Με τη δημιουργία του NVR kit η Honeywell<br />

πέτυχε ακριβώς αυτό. Να αναπτύξει δηλαδή μια ολοκληρωμένη “end to end”<br />

λύση που να είναι το ίδιο εύκολη όσο ένα απλό DVR, τόσο στην εγκατάσταση<br />

όσο και στη χρήση και διαχείριση.<br />

Στην καρδιά του NVR kit βρίσκεται μια συσκευή NVR 4 καναλιών με ιδιαίτερα<br />

φιλικό στη χρήση set-up, εύκολο στην εγκατάσταση και τη διαμόρφωση των<br />

ρυθμίσεων, που συνοδεύεται από 4 IP κάμερες 1080p (τύπου Dome ή Bullet)<br />

οι οποίες διαθέτουν IR LED και είναι ιδανικές για συνθήκες εσωτερικού και<br />

εξωτερικού χώρου.<br />

Το όλο σύστημα διακρίνεται για την αναβαθμισμένη ανίχνευση κίνησης με<br />

ελάχιστες πιθανότητες χαμένων σκηνών χάρη στην άριστη ποιότητα εικόνας<br />

και τη βέλτιστη απόδοση εγγραφής. Ο οδηγός εγκατάστασης και η δυνατότητα<br />

τροφοδοσίας PoE, διευκολύνει σημαντικά την εγκατάσταση, ενώ το γραφικό<br />

περιβάλλον εργασίας επιτρέπει και σε μη εξοικειωμένους χρήστες να καθορίζουν<br />

τις ρυθμίσεις λειτουργίας γρήγορα και απλά. Αναφορικά με τα τεχνικά<br />

του χαρακτηριστικά, προσφέρει υψηλή δυνατότητα αποκωδικοποίησης για<br />

πλήρη προβολή και εγγραφή HD, επιτρέποντας την απεικόνιση τεσσάρων<br />

καναλιών ταυτόχρονα στην οθόνη καθώς και σε όλα τα κανάλια ζωντανή<br />

προβολή και αναπαραγωγή σε 1080p @ πλήρη ρυθμό καρέ. Επίσης, υποστηρίζει:<br />

H.264/MJPEG διπλή αποκωδικοποίηση κωδικοποιητή - HDMI/VGA<br />

ταυτόχρονη έξοδος βίντεο - 4 θύρες PoE - 16 κανάλια εισόδου συναγερμού<br />

και 2 κανάλια εξόδου ρελέ συναγερμού- Remote Web (IE, Safari, Chrome,<br />

Firefox) + Mobile Apps (HON αφής). Σχετικά με τις αποθηκευτικές του δυνατότητες,<br />

το NVR περιλαμβάνει προ-εγκατεστημένο δίσκο αποθήκευσης 1TB,<br />

ενώ κάθε μονάδα NVR διαθέτει 2 θέσεις δίσκων αποθήκευσης που μπορεί να<br />

το επεκτείνει έως 8 TB.<br />

Οι κάμερες που συμπεριλαμβάνονται στο kit διαθέτουν 1/3” 2 Megapixel<br />

προοδευτικής σάρωσης αισθητήρα Exmor CMOS καθώς και 3,6 χιλιοστά F 1.6<br />

σταθερό φακό, υπέρυθρα LED και αδιάβροχα περιβλήματα (IP66). Οι κάμερες<br />

υποστηρίζουν εξαιρετική ποιότητα εικόνας και 25 fps @ 1080p (1920x1080)<br />

με H.264 και MJPEG διπλή ροή αλλά και True Day / Night λειτουργία.<br />

Στο kit περιλαμβάνονται και όλα τα άλλα απαραίτητα αξεσουάρ για τη λειτουργία<br />

του όπως τηλεχειριστήριο, usb ποντίκι, τροφοδοτικά και CD στα ελληνικά<br />

με οδηγίες. Αξίζει να τονιστεί η ιδιαίτερα προσιτή τιμή του kit και ότι διαθέτει<br />

εγγύηση 3 χρόνια.<br />

FORCE (www.force.gr), τηλ.: 210 5757227 sm<br />

Για όσους αναζητούν ένα<br />

ολοκληρωμένο σύστημα<br />

επιτήρησης βασισμένο σε IP<br />

τεχνολογία που θα αναβαθμίσει<br />

την απόδοση και τη<br />

λειτουργικότητα των εφαρμογών<br />

ασφάλειας, η πρόταση του<br />

kit Performance Series IP της<br />

Honeywell είναι ιδανική.<br />

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015<br />

75


eview<br />

Paradox NVX80<br />

Ευαίσθητος, Αξιόπιστος, Ακριβής<br />

Υιοθετώντας την πλέον<br />

σύγχρονη τεχνολογία της<br />

Paradox o ανιχνευτής NVX80 που<br />

ανήκει στη ψηφιακή σειρά ENVY,<br />

είναι σχεδιασμένος ώστε να<br />

προσφέρει απόλυτα αξιόπιστη<br />

ανίχνευση χωρίς ψευδείς<br />

συναγερμούς.<br />

Με το μοντέλο NVX80 που υποστηρίζει την προηγμένη τεχνολογία SeeTrue,<br />

η Paradox επαναπροσδιορίζει τους ανιχνευτές συστημάτων ασφάλειας,<br />

διαθέτοντας στην αγορά ένα προϊόν απόλυτα αξιόπιστο που επιτυγχάνει τη<br />

μέγιστη ασφάλεια και προσφέρει το υψηλότερο επίπεδο απόρριψης ψευδών<br />

συναγερμών.<br />

Τεχνολογία SeeTrue - Η αποκλειστική τεχνολογία της Paradox SeeTrue, προσφέρει<br />

δυνατότητες απόλυτης ανίχνευσης, χρησιμοποιώντας διπλή τεχνολογία,<br />

υπερύθρων & μικροκυματικών ανιχνευτών ενώ μπορεί να ανιχνεύσει<br />

θερμομονωμένες κινήσεις που αντιλαμβάνονται συμβατικοί ανιχνευτές.<br />

Συγκεκριμένα, επιτυγχάνει 2 επίπεδα ενισχυμένης ασφάλειας με εμβέλεια<br />

12 μέτρα και συγκεκριμένα:<br />

Ασφαλής Λειτουργία - παρέχει μέγιστη ευαισθησία ανίχνευσης χωρίς να χάνει<br />

την αξιοπιστία του και Απόλυτη Λειτουργία - καθιστώντας αδύνατο να μην ανιχνευθεί<br />

οποιαδήποτε κίνηση στην προστατευμένη περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι<br />

παρουσιάζει αυξημένη ευαισθησία ανίχνευσης και αξιοπιστίας (ακόμα και σε<br />

περιβάλλοντα υψηλής θερμοκρασίας) χωρίς ψευδείς συναγερμούς.<br />

Ενεργά IR & Μικροκύματα για την λειτουργία Anti-Mask - Η τεχνολογία antimask<br />

της Paradox προσφέρει μια ιδανική λύση στις απαιτήσεις για έναν ανιχνευτή<br />

με υψηλή ευαισθησία, μέγιστη αξιοπιστία και ακρίβεια. Έτσι, ο NVX80<br />

αναγνωρίζει αντικείμενα που τοποθετούνται πολύ κοντά ή επάνω στο φακό του<br />

(διαφανή βερνίκια, κολλητικές ταινίες, φύλλο αλουμινίου κ.λπ.), διενεργεί<br />

έλεγχο καθαρότητας του φακού από σκόνη ή βρωμιά και αναγνωρίζει κινήσεις<br />

σε μικρή απόσταση γύρω από την μονάδα.<br />

Ανεξάρτητος ανιχνευτής κάθετης δέσμης - Ο NVX80 παρέχει μία ολοκληρωμένη<br />

ανίχνευση κάθετης δέσμης (creep zone), αφού διαθέτει ειδικό<br />

αισθητήρα και κύκλωμα υποστηρίζοντας υψηλή ευαισθησία και αξιόπιστη<br />

προστασία της μεγάλης κάθετης δέσμης (0.1m-2.5m), ενώ παρέχει ανεξάρτητο<br />

ανιχνευτή για την κάθετη δέσμη για να ασφαλίσει την περιοχή κάτω από<br />

τον ανιχνευτή.<br />

Απόρριψη συναγερμού από ζώα - Pet Immunity - Το NVX80 διαθέτει λειτουργία<br />

για μη ανίχνευση ζώων με 2 τρόπους: Διακρίνοντας το μέγεθος και φιλτράροντας<br />

αντικείμενα που είναι κάτω από 80cm ή για ζώα που είναι κάτω από 20kg<br />

που μπορεί να περιφέρονται ελεύθερα στην περιοχή ανίχνευσης, χωρίς να<br />

υπάρχουν ψευδείς συναγερμοί.<br />

Εύκολος τρόπος ρύθμισης - Ο ανιχνευτής NVX80 διακρίνεται επίσης για την<br />

ιδιαίτερα γρήγορη εγκατάσταση χάρη στην έγχρωμη οθόνη, το εύκολο μενού<br />

και τα 4 πλήκτρα για την περιήγηση σε αυτό. Με τον έξυπνο οδηγό προγραμματισμού<br />

η ρύθμιση και ο έλεγχος της συσκευής πραγματοποιείται ευκολότερα,<br />

ενώ τα ξεχωριστά διαγνωστικά για τους υπέρυθρους ανιχνευτές, το anti-mask<br />

και το SeeTrue μας επιτρέπουν μία απλή και γρήγορη εγκατάσταση με ακρίβεια.<br />

Δεν απαιτούνται jumpers διακόπτες ή σύνθετες καλωδιώσεις.<br />

Paradox Hellas (www.paradox.gr), τηλ.: 210 2855000 sm<br />

76<br />

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015


eview<br />

TIANDY Η.265 IP STARLIGHT PTZ<br />

Υψηλή ποιότητα με 2 Megapixel,<br />

30x οπτικό και Auto-Tracking<br />

Η τεχνολογία εξελίσεται και μαζί της και οι απαιτήσεις για ποιότητα εικόνας και<br />

κατασκευής. Η TIANDY, ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές της Κίνας<br />

με σαφή προσανατολισμό στη High End αγορά, επιχειρεί να τα προσφέρει όλα.<br />

Καταρχήν με το πρωτόκολλο H.265, που προσφέρει ακόμα πιο αποτελεσματική<br />

συμπίεση του video stream, με αποτέλεσμα την εξοικονόμιση 30% έως 50%,<br />

τόσο στο bandwidth, όσο και στην απαιτούμενη χωρητικότητα καταγραφής.<br />

Τεχνολογία Starlight<br />

Η τεχνολογία Starlight (τη συναντάμε και ως Darkfighter ή Lightfinder από<br />

άλλους κατασκευαστές) έχει αρχίσει να γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής και<br />

καθόλου άδικα. Σε πολλές εγκαταστάσεις είναι σημαντικό να έχεις έγχρωμη<br />

εικόνα σε πολύ χαμηλό φωτισμό (ή έστω ασπρόμαυρη, αλλά καθαρή εικόνα<br />

σε σημεία με ελάχιστο φωτισμό τη νύχτα). Και μάλιστα, χωρίς να παρατηρείται<br />

το ενοχλητικό φαινόμενο «ghosting», δηλαδή τα κινούμενα αντικείμενα<br />

-που συνήθως μας ενδιαφέρουν και περισσότερο- να εμφανίζονται θολά, σαν<br />

φαντάσματα. Αυτό το φαινόμενο προκύπτει όταν οι κάμερες, για να επιτύχουν<br />

φωτεινή εικόνα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, αφήνουν το κλείστρο περισσότερο<br />

χρόνο ανοιχτό (Slow Speed Shutter). Οι Tiandy starlight επιτυγχάνουν<br />

το εντυπωσιακό 0,002 Lux στο έγχρωμο και 0,0002 Lux στο ασπρόμαυρο με<br />

άριστη απεικόνιση των κινούμενων αντικειμένων, χωρίς να χρησιμοποιούν το<br />

Slow Speed Shutter.<br />

Υπάρχουν έργα με υψηλές<br />

απαιτήσεις, στα οποία<br />

χρειάζονται συστήματα με<br />

πολύ ιδιαίτερες δυνατότητες.<br />

Οι IP PTZ κάμερες της TIANDY<br />

ενσωματώνουν πληθώρα<br />

καινοτόμων χαρακτηριστικών,<br />

απευθύνονται καθαρά στην<br />

High End αγορά και με όπλο την<br />

ποιότητα, φιλοδοξούν να την<br />

κατακτήσουν.<br />

Προηγμένα χαρακτηριστικά για υψηλές επιδόσεις<br />

Τα συγκεκριμένα PTZ μοντέλα καμερών της TIANDY υποστηρίζουν Smart IR<br />

αυτόματης εστίασης για 200 μέτρα καθώς και 30x οπτικό zoom. Επίσης είναι<br />

όλα όλα True WDR, χαρακτηριστικό που βελτιώνει πολύ όχι μόνο την ποιότητα<br />

εικόνας τόσο την ημέρα, αλλά και της νύχτας. Επίσης διακρίνονται για τα<br />

παρακάτω χαρακτηριστικά:<br />

Υψηλή ταχύτητα 400 μοιρών το δευτερόλεπτο, χωρητικότητα On-Board μέχρι<br />

64GB, Smart Face Detection (αυτόματη ανίχνευση προσώπου στην εικόνα και<br />

αποθήκευση snapshot), High Light Compensation (HLC), 3D DNR, Regions of<br />

Interest (ROI), Privacy masks, ψηφιακή σταθεροποίηση εικόνας (Electronic<br />

Image Stabilization), φίλτρο βελτίωσης εικόνας για την ομίχλη (Smart Defog),<br />

προστασία από υπερτάσεις (TVS protection) μέχρι 6.000 Volt, θερμοκρασία<br />

λειτουργίας από -40 έως +70 βαθμούς Κελσίου, κατάλληλες για εγκαταστάσεις<br />

κοντά σε θάλασσα, υαλοκαθαριστήρα, 3 ροές video (Triple stream) και<br />

ONVIF 2.5 για συμβατότητα με τα περισσότερα VMS και NVR.<br />

Τέλος, είναι εφικτός ο συνδυασμός video analytics με Auto-Tracking. Για παράδειγμα<br />

η αυτόματη παρακολούθηση του κινούμενου αντικειμένου, εφόσον<br />

αυτό εισέλθει σε μια συγκεκριμένη περιοχή ή παραβιάσει την περίμετρο.<br />

Novo Technologies (www.novo.gr), τηλ.: 210 2723127 sm<br />

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015<br />

77


eview<br />

Panasonic WV-SFV781L<br />

Αποδίδει εξαιρετικά και αντέχει τα πάντα<br />

Όταν η Panasonic αποφασίζει<br />

να σχεδιάσει μια κάμερα<br />

τύπου Dome εξωτερικού<br />

χώρου που θα παρέχει<br />

υπερυψηλές αναλύσεις της<br />

τάξεως του 4Κ, θα εμφανίζει<br />

πολύ μεγάλη αντοχή στις<br />

περιβαλλοντολογικές συνθήκες<br />

και απόπειρες δολιοφθοράς<br />

και θα διαθέτει εξελιγμένες<br />

λειτουργίες, τότε είναι σίγουρο<br />

ότι θα παρουσιάσει κάτι<br />

εξαιρετικά ποιοτικό.<br />

Εισάγοντας το νέο της μοντέλο κάμερας με κωδικό ονομασίας WV-SFV781L, η<br />

Panasonic στοχεύει σε μια αγορά συστημάτων επιτήρησης με υψηλές απαιτήσεις<br />

όπου η απόδοση, οι εξελιγμένες λειτουργίες και η ποιότητα κατασκευής<br />

πρέπει να συνυπάρχουν.<br />

Υψηλές επιδόσεις<br />

Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν μιλάμε για μια δικτυακή κάμερα τύπου<br />

Dome, που διακρίνεται για την υπερυψηλή ανάλυση των 4k (3,840 x 2,160)<br />

στα 30 pfs και 12M pixel (4,000 x 3,000) στα 15 fps, ενσωματώνοντας τον<br />

νεότερο αισθητήρα “1/1.7 type high sensitivity MOS”. Ως αποτέλεσμα, η<br />

κάμερα αποδίδει εικόνες εξαιρετικής καθαρότητας, ενώ χάρη στην υποστήριξη<br />

σε H.264 streams και JPEG streams, εξασφαλίζει ταυτόχρονη real time<br />

επιτήρηση και υψηλής ανάλυσης εγγραφής. Η κάμερα, ξεχωρίζει επίσης για<br />

τους ultrawide φακούς με δυνατότητα x6 zoom που επιτυγχάνεται χάρη στο<br />

νέο εξελιγμένο σύστημα φακών 3-drive.<br />

Εξελιγμένες λειτουργίες<br />

Το νέο μοντέλο της Panasonic υποστηρίζει μια σειρά προηγμένων χαρακτηριστικών<br />

που αναβαθμίζουν σημαντικά την απόδοση και την αποτελεσματικότατα<br />

λειτουργίας. Ένα από αυτά είναι η δυνατότητα Smart DoF (Depth of Field) που<br />

αυτόματα βελτιστοποιεί το λεγόμενο Depth of Field, ενισχύοντας τη λειτουργία<br />

εστίασης για τους κοντινούς αλλά και μακρινούς στόχους. Επίσης, υποστηρίζει<br />

ψηφιακή μείωση θορύβου Digital Noise Reduction: 3D-DNR που επιτυγχάνει σημαντική<br />

μείωση του θορύβου του σήματος εικόνας σε διαφορετικές συνθήκες.<br />

Τα ενσωματωμένα υπέρυθρα LED επιτρέπουν τη λήψη καθαρών εικόνων ακόμα<br />

και κάτω μηδέν lux. Μια ακόμα ιδιαίτερα χρήσιμη τεχνολογία που ενσωματώνει<br />

η κάμερα WV-SFV781L ονομάζεται VIQS (Variable Image Quality on Specified<br />

area) και επιτρέπει το καθορισμό 8 περιοχών στο πεδίο θέασης της κάμερας<br />

όπου θα εξασφαλίζεται υψηλότερη ποιότητα εικόνων από το υπόλοιπο πεδίο,<br />

επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο την μείωση του μεγέθους των αρχείων εγγραφής,<br />

έτσι ώστε να μεταδίδονται με υψηλότερες ταχύτητες.<br />

Μεγάλη Ανθεκτικότητα<br />

Χαρακτηριστικό της κάμερας είναι η αντιβανδαλιστική προστασία υψηλής<br />

αξιοπιστίας ενώ με δεδομένο ότι έχει σχεδιαστεί για τοποθέτηση σε εξωτερικούς<br />

χώρους, η Panasonic έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιότητα των<br />

υλικών και συνολικά στην κατασκευή του περιβλήματος της, έτσι ώστε να<br />

είναι 100% αδιάβροχη σύμφωνα με το πρότυπο στεγανότητας IP66. Επίσης<br />

διαθέτει λειτουργία αντιστάθμισης των επιπτώσεων της ομίχλης και του<br />

έντονου φωτισμού.<br />

INTERTECH (www.intertech.gr), τηλ.: 210 9692381 sm<br />

78<br />

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015


προϊόντα cctv<br />

HW-DU36W-AHD-20<br />

HD-AHD dome κάμερα υψηλών επιδόσεων<br />

Στη πλούσια συλλογή καμερών της εταιρίας Haoowell συναντάμε μεταξύ άλλων το μοντέλο με κωδικό<br />

HW-DU36W-AHD-20 που αποτελεί μια από τις νεότερες και ιδιαίτερα αξιόλογες προτάσεις της εταιρείας<br />

στην κατηγορία των HD-AHD 1080P καμερών. Η συγκεκριμένη κάμερα τύπου dome, υποστηρίζει ανάλυση<br />

2.0 megapixel, 1920x1080P ενσωματώνοντας αισθητήρα 1080P/2.0 Megapixel AHD και φακό μεταβλητής<br />

εστίασης. Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τη διακρίνουν, ξεχωρίζουν η δυνατότητα ψηφιακού WDR (D-WDR) και<br />

η υψηλή απόδοση κατά τη day/night λειτουργία, διαθέτοντας υπέρυθρα LED που καλύπτουν απόσταση από 35 έως 40 μέτρα.<br />

Επίσης, υποστηρίζει συμπίεση Η.264 και δυνατότητα 2DNR/3DNR. Η κάμερα ξεχωρίζει ακόμα για την ανθεκτικότητα που παρουσιάζει<br />

και την αντιβανδαλιστική προστασία διαθέτοντας μεταλλικό άσπρο περίβλημα και παρουσιάζοντας συμβατότητα με<br />

το πρότυπο αδιάβροχης προστασίας IP66.<br />

FORCE (www.force.gr), τηλ.: 210 5757227<br />

Dahua IP LITE SERIES<br />

Συμπαγής σχεδιασμός με υψηλή ποιότητα<br />

H Dahua Technologies παρουσίασε τη νέα οικονομική σειρά IP καμερών lite με ανάλυση 1MP, 2MP και 3 MP. Η νέα αυτή σειρά<br />

ήρθε να προστεθεί στην πλούσια γκάμα IP καμερών της Dahua, προσφέροντας τη γνωστή ποιότητα σε χαμηλότερο κόστος. Η σειρά<br />

lite περιλαμβάνει μοντέλα τύπου dome ή bullet, σταθερής ή μεταβλητής εστίασης φακού. Η συγκεκριμένη γκάμα καμερών<br />

αποτελείται από νέα ισχυρά chipset και αισθητήρες για ακόμη πιο ζωντανή και ευκρινέστερη εικόνα. Νέος compact σχεδιασμός<br />

και minimal σχεδίαση. Στεγανότητα μέχρι και IP67 στις κάμερες εξωτερικού χώρου. Εξέχουσα θέση στη σειρά lite έχουν τα<br />

μοντέλα HFW2201R-VFS/ZS και HDBW2201R-VFS/ZS με 2MP progressive Aptina CMOS, με ανάλυση 1080p, φακό μεταβλητής<br />

εστίασης και οπτικό ζουμ, καθώς επίσης 30IR LED και στεγανότητα IP66. Αξιοσημείωτα είναι και τα πιο οικονομικά μοντέλα της<br />

Dahua IP lite series 1MP και 2MP, εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου HFW1000S, HDW1000S, HFW1200S και HDW1200S.<br />

NOVATRON (www.novatron.gr), τηλ.: 210 6180865<br />

Dixie DX-AHR6016G<br />

Υβριδικό καταγραφικό για μέγιστη ευελιξία<br />

Ένα DVR το οποίο χαρακτηρίζεται ως υβριδικό, μιας και επιτρέπει ταυτόχρονα τη σύνδεση καμερών AHD, συμβατικών αναλογικών<br />

καμερών 960Η αλλά και Megapixel IP καμερών, διαθέτει στην Ελληνική αγορά η G.I.. Πρόκειται για το μοντέλο Dixie<br />

DX-AHR6016G που υποστηρίζει συμπίεση Η.264 και βασίζεται σε λειτουργικό σύστημα Linux. Διαθέτει 16 κανάλια εισόδου, τα<br />

οποία μπορούν να διαμοιραστούν σε διαφορετικούς συνδυασμούς συνδέσεων καμερών όπως: 16 κάμερες AHD, 16 αναλογικές<br />

κάμερες 960Η, 8 κάμερες 720P@25fps AHD και 4 κάμερες IP 1080p@25fps, 8 κάμερες 960Η@25fps και 8 κάμερες<br />

IP 1080p@25fps. Επίσης μπορεί να δεχτεί 8 κάμερες IP 1080P ή 16 κάμερες 960P, λειτουργώντας ως ένα κανονικό NVR. Το<br />

DX-AHR6016G υποστηρίζει επίσης έξοδο VGA, HDMI, CVBS καθώς και πολλαπλές επιλογές αναζήτησης καταγεγραμμένων γεγονότων,<br />

αναπαραγωγής και απεικόνισης επί της οθόνης. Σχετικά με τις αποθηκευτικές του δυνατότητες δέχεται σκληρό δίσκο<br />

HDD αλλά παράλληλα μπορεί να αποθηκεύσει αρχεία δικτυακά ή εξωτερικές μονάδες για backup μέσω USB.<br />

G.I. <strong>Security</strong> (www.gisecurity.gr), τηλ.: 210 6040601<br />

80<br />

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015


προϊόντα cctv<br />

Hikvision TURBO HD (HDTVI)<br />

Dome υψηλής ανάλυσης 1080p με αντιβανδαλιστική<br />

προστασία<br />

Στη νέα σειρά καμερών D1T της HIKVISION ξεχωρίζουν τα μοντέλα DS-2CE56D1T-VPIR και DS-2CE56D1T-VPIR3.<br />

Πρόκειται για δύο dome κάμερες, τεχνολογίας Turbo HD (HDTVI), υψηλής ανάλυσης 1080p, με αντιβανδαλιστική προστασία<br />

IK10. Οι κάμερες αποτελούν ιδανική επιλογή για απαιτητικές εφαρμογές για εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, καθώς είναι σχεδιασμένες<br />

εκτός από το να παρέχουν πεντακάθαρη εικόνα ημέρα και νύχτα, επιπλέον να αντέχουν σε χτυπήματα ή άλλες<br />

ενέργειες δολιοφθοράς. To εξαιρετικό αποτέλεσμα στην εικόνα επιτυγχάνεται με μία σειρά από εξαιρετικά χαρακτηριστικά που<br />

διαθέτει η κάθε κάμερα, όπως: αισθητήριο CMOS 1/2.7’’, progressive scan 2MP, ψηφιακή μείωση θορύβου 2 διαστάσεων (2D<br />

DNR), ευαισθησία ως και 0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON) / 0 Lux with IR, S/N > 52 dB, ηλεκτρομηχανικό φίλτρο υπερύθρων (ICR - True<br />

Day). Ένας μεγάλος αριθμός ρυθμίσεων μπορεί να γίνει μέσω OSD menu, για λειτουργίες, όπως White Balance, AGC, Anti-flicker,<br />

Privacy Masking, Motion Detection, Mirror, κ.λπ. Oι κάμερες υποστηρίζουν την τεχνολογία Up The Coax (UTC), που επιτρέπει την<br />

πρόσβαση στο μενού για προγραμματισμό μέσα από το ίδιο ομοαξονικό καλώδιο του σήματος video, απομακρυσμένα από το<br />

καταγραφικό, με πρωτόκολλο HIKVISION-C (Coaxitron).<br />

ΗΛΚΑ (www.ilk a.gr). τηλ.: 210 6071510<br />

Panasonic WV-SPV781L<br />

Μια δικτυακή 4Κ με υψηλή αντοχή και εξαιρετική ποιότητα<br />

Η υψηλή ποιότητα σχεδίασης και κατασκευής της κάμερας με κωδικό μοντέλου WV-SPV781L είναι κάτι το αναμενόμενο, εφόσον<br />

φέρει την υπογραφή της Panasonic. Σε κάθε περίπτωση η δικτυακή αυτή κάμερα έχει σχεδιαστεί για εξωτερικό περιβάλλον,<br />

ώστε να μπορεί να αντέχει και να λειτουργεί άψογα κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, διαθέτοντας σαφώς αδιάβροχη προστασία<br />

σύμφωνα με IP66, αλλά και αντιβανδαλιστική σχεδίαση. Σχετικά με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της κάμερας, ανήκει στη<br />

κατηγορία των 4K καμερών (3.840 x 2.160) με δυνατότητα συμπίεσης σύμφωνα με H.264, προσφέροντας εικόνες απαράμιλλης<br />

καθαρότητας αποθηκεύοντας αρχεία που καταλαμβάνουν πολύ μικρότερη χωρητικότητα σχετικά με άλλες αντίστοιχης τεχνολογίας<br />

κάμερας, χάρη στην εξαιρετική απόδοση συμπίεσης. Η νέα κάμερα της Panasonic, ενσωματώνει φακούς ultrawide x6<br />

zoom με το νέο σύστημα 3-drive και ξεχωρίζει ιδιαίτερα για τη λειτουργία Smart DoF (Depth of Field) που βελτιστοποιεί αυτόματα<br />

την εστίαση, τόσο στα μακρινά όσο και στα κοντινά αντικείμενα μέσα στο πεδίο θέασης της κάμερας.<br />

INTERTECH (www.intertech.gr), τηλ.: 210 9692381<br />

Vstarcam C7812WIP HD<br />

HD ασύρματη Wifi ONVIF κάμερα οροφής<br />

Η νέα ασύρματη IP κάμερα οροφής ONVIF C7812WIP, είναι η τελευταία προσθήκη στα προϊόντα της<br />

σειράς VSTARCAM στην κατηγορία IP καμερών εσωτερικού χώρου. Το μοντέλο αυτό ενσωματώνει<br />

λειτουργία plug and play με QR CODE και αισθητήρα 1/4 progressive scan CMOS, 720p MegaPixel. Υποστηρίζει<br />

παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο 30fps σε HD ανάλυση, με φακό 3,6mm, ενώ διαθέτει<br />

2 pcs 5mm IR LED με εμβέλεια 10m για νυχτερινή λήψη. Επίσης, υποστηρίζει WiFi και καταγράφει video με ανίχνευση κίνησης<br />

σε Micro SD κάρτα έως 64GB. Επίσης, υποστηρίζει ONVIF PROTOCOL, RTSP, TRIPLE STREAM. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται<br />

τροφοδοτικό και καλώδιο σύνδεσης δικτύου. Η εφαρμογής της κάμερας διατίθεται δωρεάν σε app store και google market και<br />

η συνεργασία της με iphone και android είναι άψογη. Γενικά, η κάμερα vstarcam C7812WIP HD συνδυάζει υψηλές δυνατότητες<br />

σε ένα μοντέρνο design.<br />

MICROLINK (www.mlink.gr), τηλ.: 210 5786534<br />

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015<br />

81


προϊόντα cctv<br />

Tiandy H.265 IP κάμερες 4 MP<br />

Τεχνολογίες αιχμής για High End λύσεις<br />

Καθώς όλο και περισσότερα αυτόνομα καταγραφικά και λογισμικά διαχείρισης video (VMS)<br />

υποστηρίζουν το νέο πρωτόκολλο H.265, η Tiandy λανσάρει στην παγκόσμια αγορά τα νέα<br />

της IP μοντέλα, κυριολεκτικά «φορτωμένα» με πλήθος ποιοτικών χαρακτηριστικών όπως το πρωτόκολλο H.265 για περίπου 40%<br />

χαμηλότερα bit rate με τριπλό stream και ταυτόχρονη υποστήριξη H.264. Επίσης, υποστηρίζουν Ultra-HD ανάλυση 4 Megapixel<br />

(2560x1440) και μάλιστα Full Frame στα 25 fps και Low lux τεχνολογία 0,05 στο έγχρωμο και 0,01 στο ασπρόμαυρο. Διαθέτουν<br />

υψηλής τεχνολογίας IR LED με μεγάλη και ομοιόμορφη διασπορά φωτός και υποστηρίζουν ευρείας δυναμικότητας αληθινό WDR<br />

και 3D Noise reduction καθώς και μια σειρά από χρήσιμες ψηφιακές λειτουργίες, όπως: Corridor Mode, 4 ζώνες Regions Of Interest<br />

(ROI), Smart Defog, HLC, Privacy masks, Image Stabilizer. Στις κάμερες συναντάμε ακόμα ενσωματωμένους αλγόριθμους Video<br />

Analytics καθώς και είσοδο Audio και MicroSD κάρτα. Είναι πλήρως αδιάβροχες (IP66) και με ενσωματωμένη προστασία από<br />

υπερτάσεις και συμβατές με όλα σχεδόν τα αυτόνομα καταγραφικά της αγοράς, όπως και με όλα τα δημοφιλή λογισμικά VMS.<br />

NOVO TECHNOLOGIES (www.novo.gr), τηλ.: 210 2723127<br />

Haoowell HW-GH6225<br />

Πολλαπλές επιλογές και σταθερή λειτουργία<br />

Το HW-GH6225 της Haoowell είναι ένα HD NVR (Network Video Recorder) 25 καναλιών, που διακρίνεται για τη σταθερότητα<br />

λειτουργίας του, βασιζόμενο σε λειτουργικό LINUX. Προσφέρει υψηλή ποιότητα εικόνας, πολλαπλές δυνατότητες παραμετροποίησης<br />

και ευέλικτες επιλογές ρυθμίσεων. Αξίζει επίσης να αναφερθεί η δυνατότητα δικτυακής αποθήκευσης, αλλά<br />

και η δυνατότητα υποδοχής 2 σκληρών δίσκων SATA HDD με μέγιστη χωρητικότητα 4ΤΒ ο καθένας. Εναλλακτικά, υπάρχουν<br />

και πολλές επιλογές backup σε διαφορετικού τύπου φορητές μονάδες αποθήκευσης μέσω USB. Το HW-GH6225 υποστηρίζει<br />

επιτήρηση από smartphone (iPhone, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian, Android) καθώς και επιλογές P2P cloud service,<br />

επιτρέποντας σύνδεση, επιτήρηση και μετάδοση εικόνων στο cloud οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε. Η συμβατότητα<br />

του NVR με το πρότυπο ONVIF επιτρέπει τη συνεργασία του με IP κάμερες οποιουδήποτε κατασκευαστή, που είναι επίσης συμβατές<br />

με ONVIF.<br />

FORCE (www.force.gr), τηλ.: 210 5757227<br />

Dahua Starlight IP camera series<br />

Όπως υποδηλώνει το όνομα τους, οι κάμερες Starlight μπορούν να μεταφέρουν εικόνα χρησιμοποιώντας το<br />

φως των άστρων κατά την διάρκεια της νύχτας. Αν ξεφύγουμε από τους όρους του Marketing, μπορούμε να<br />

πούμε με ασφάλεια ότι οι κάμερες τύπου Starlight μπορούν να λειτουργήσουν σε περιβάλλοντα με πολύ<br />

χαμηλό φωτισμό (0.005 lux) ακόμη χωρίς υποβοήθηση από ορατό ή υπέρυθρο φωτισμό. Η νέα αυτή καινοτομία<br />

έρχεται να δώσει μία άλλη διάσταση στην παρακολούθηση σε υπαίθριους χώρους, λιμάνια, φωτοβολταϊκά<br />

πάρκα, σταθμούς, εθνικούς κόμβους, δρόμους, πάρκινγκ κ.ά. Μερικά από τα χαρακτηριστικά της νέας<br />

σειράς Starlight είναι, ο 2MP έγχρωμος αισθητήρας (CMOS), που υποστηρίζει μέχρι και 60 καρέ στα 1080P<br />

σε video και φωτογραφία.Ταυτόχρονα ενσωματώνει μερικά από τα χαρακτηριστικά των «έξυπνων» καμερών<br />

της Dahua με auto tracking, ανίχνευση κίνησης και θερμού πεδίου, την αναγνώριση αλλαγής σκηνικού μέσω της<br />

λειτουργίας image analysis, στεγανότητα IP67 και η εμβέλεια παρακολούθησης την νύχτα μπορεί να φτάσει έως τα 500m.<br />

Novatron ΑΕ (www.novatron.gr), τηλ.: 210 6180865<br />

82<br />

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015


προϊόντα alarm-access<br />

Sigma Iris<br />

Η πρώτη πλήρως προγραμματιζόμενη σειρήνα<br />

παγκοσμίως!<br />

Η Sigma <strong>Security</strong> ανακοίνωσε την νέα ανανεωμένη έκδοση της δημοφιλούς σειρήνας IRIS. Διατηρώντας<br />

τον απλό και κομψό σχεδιασμό του προηγούμενου μοντέλου, προσφέρει νέα προηγμένα τεχνικά χαρακτηριστικά,<br />

με κυριότερο την δυνατότητα πλήρους προγραμματισμού της σειρήνας. Με την χρήση δύο μόνο κουμπιών και των<br />

ενδεικτικών LEDs, ο τεχνικός έχει τη δυνατότητα να προγραμματίσει: τον ήχο συναγερμού (5 διαφορετικοί ήχοι) - τη λειτουργία<br />

των LED σε κατάσταση stand by(7 διαφορετικοί τρόποι λειτουργίας) - τον τρόπο σηματοδότησης της όπλισης και αφόπλισης<br />

του πίνακα - την ένταση του ήχου κατά την έναρξη της λειτουργίας της σειρήνας (χαμηλή ή κανονική ένταση) - τον αριθμό<br />

των ενεργοποιήσεων της σειρήνας μέσα σε ένα 24ωρο (έως 5 φορές ή πάντα) - την ευαισθησία του 3-Axis Accelerometer - τη<br />

λειτουργία του ανιχνευτή αφρού (ενεργός ή ανενεργός). Ο ανιχνευτής αφρού διαθέτει δύο αισθητήρες υπέρυθρων για την<br />

αποφυγή ψευδοσυναγερµών, που οφείλονται σε παρεμβολές εντόμων.<br />

Sigma <strong>Security</strong> (www.sigmasec.gr), τηλ.: 210 9716046<br />

Redwall Redfiber<br />

Το αξιόπιστο σύστημα περιμετρικής προστασίας με οπτικές ίνες<br />

Μια πρωτοποριακή λύση ασφάλειας για εφαρμογές περιμετρικής προστασίας χώρων προσφέρουν τα<br />

kits Redfiber που σχεδιάζει και κατασκευάζει η εταιρία Redwall. Πρόκειται για kit που περιλαμβάνουν<br />

συστήματα ανίχνευσης παράνομων εισβολών υψηλής ασφάλειας που βασίζονται σε καλώδια οπτικών<br />

ινών δύο ζωνών οι οποίες τοποθετούνται σε περιφράξεις που περικλείουν εγκαταστάσεις που επιθυμούμε<br />

τη φύλαξη τους. Κάθε μια από τις ζώνες του συστήματος που μπορεί να αναπτυχθεί σε περιφράξεις<br />

μικρομεσαίου μεγέθους επιτυγχάνοντας να καλύψουν με καλώδια ανίχνευσης αποστάσεις 250<br />

ή 500 μέτρα για τα μοντέλα RFB-100 models και RFB-200 models αντίστοιχα. Οι έξυπνοι αλγόριθμοί<br />

που ενσωματώνουν, επιτρέπουν την ανίχνευση εισβολέων που επιχειρούν να σκαρφαλώσουν ή να<br />

περάσουν από κάτω ή να κόψουν την περίφραξη με ακρίβεια, εξαλείφοντας ψευδοσυναγερμούς.<br />

G.I. <strong>Security</strong> (www.gisecurity.gr), τηλ.: 210 6040601<br />

Satel ACCO-NET<br />

H εξέλιξη στον έλεγχο πρόσβασης<br />

Με την ανάπτυξη της λύσης ACCO-NET, η Satel κάνει άλματα μπροστά στο τομέα των προηγμένων<br />

συστημάτων ελέγχου πρόσβασης. Πρόκειται για ένα αρθρωτό σύστημα ελέγχου<br />

πρόσβασης που βασίζεται σε IP επικοινωνία κάτι που επιτρέπει με την μέγιστη ευέλικτη την προσαρμογή της λύσης στις απαιτήσεις<br />

της κάθε εγκατάστασης, ενώ παράλληλα επιτυγχάνει τον κεντρικό έλεγχο και την παραμετροποίηση με εύκολο τρόπο.<br />

Στα βασικά συστατικά του ACCO-NET περιλαμβάνονται οι ελεγκτές θυρών που διασυνδέονται σε ένα τοπικό δίκτυο RS-485 και<br />

ελέγχονται μέσω του λογισμικού διαχείρισης του συστήματος. Η καρδιά του συστήματος είναι ένας server ελέγχου πρόσβασης<br />

που επιτρέπει την κεντρική διαχείριση όλης της εγκατάστασης βασισμένος σε πρωτόκολλο TCP/IP. To ACCO-NET έχει σχεδιαστεί<br />

από την Satel έτσι ώστε να καλύψει τις ανάγκες πληθώρας εφαρμογών όπως εμπορικές αλυσίδες, καταστήματα τραπεζών, γραφεία,<br />

εκπαιδευτικά κτίρια και γενικότερα όπου υπάρχουν πολλαπλοί εσωτερικοί χώροι που απαιτείται έλεγχος πρόσβασης.<br />

INTERTECH (www.intertech.gr), τηλ.: 210 9692381<br />

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015<br />

83


ευρετήριο εταιρειών<br />

AA ALARM<br />

Λεωφόρος Αμαρουσίου 17<br />

14123, Λυκόβρυση<br />

Τηλ.: 210-3800100, 210-5011555<br />

e-mail: info@aa-alarm.gr<br />

website: www. aa-alarm.gr<br />

DAHUA TECHNOLOGY<br />

1199 Bin’an Road, Binjiang,<br />

Hangzhou, 310053 China<br />

Tel.: (86-571) 8768 8883,<br />

Fax: (86-571) 8768 8815<br />

e-mail: overseas@dahuatech.com<br />

website: www.dahuatech.com<br />

HELLAS DIGITAL MONITORING SERVICES<br />

Ι. Μεταξά 14, 19002 Παιανία<br />

Τηλ.: 210 6643360<br />

Fax: 210 6640464<br />

e-mail: info@hellasDMS.com<br />

website: www.hellasDMS.com<br />

A&K RISK MANAGEMENT CONSULTING<br />

Μπιζανίου 1 & Κηφισίας,<br />

115 23 Αθήνα<br />

Τηλ.: 210 6915118<br />

e-mail: info@ak-riskmanagment.gr<br />

website: www.ak-riskmanagment.gr<br />

FORCE<br />

Στ. Σαράφη 15, 122 41 Αιγάλεω<br />

Τηλ.: 210 5757227<br />

Fax: 210 5787342<br />

e-mail: athens@force.gr<br />

website: www.force.gr<br />

HIKVISION<br />

No.700 Dongliu Road, Binjiang<br />

Hangzhou, 310052, China<br />

Tel: (86-571) 8807<strong>59</strong>98<br />

e-mail: overseasbusiness@hikvision.com<br />

website: www.hikvision.com<br />

AMPEL SECURITY<br />

Λ. Αναβύσσου & Αρμονίας,<br />

190 10 Λαγονήσι<br />

Τηλ.: 22910 72222<br />

Fax: 22910 72222<br />

e-mail: info@ampel.gr<br />

website: www.ampel.gr<br />

G.I. SECURITY<br />

16o χλμ. Λεωφ. Λαυρίου, 190 02 Παιανία<br />

Τηλ.: 210 6040601<br />

Fax: 210 6658710<br />

e-mail: sales@gisecurity.gr<br />

website: www.gisecurity.gr<br />

ILKA<br />

Τεμπών 14, 153 42 Αγ. Παρασκευή<br />

Τηλ.: 210 6071510<br />

Fax: 210 6071<strong>59</strong>9<br />

e-mail: sales@ilka.gr<br />

website: www.ilka.gr<br />

ASTERION SECURITA’S<br />

Λ. Ελευθερίου Βενιζέλου 52<br />

714 14, Γάζι Ηράκλειο Κρήτης<br />

Τηλ.: 2810 823898<br />

Fax: 2810 823631<br />

e-mail: info@asterionsecurity.gr<br />

website: www.asterionsecurity.gr<br />

GRANDE SECURITY<br />

MONITORING SERVICES<br />

Λ. Πρωτοπαπαδάκη 83, Γαλάτσι, T.K. 11147<br />

Τηλ & Fax : 210 2222210 & 210 2135886<br />

e-mail: info@grande.gr<br />

website: www.grande.gr<br />

In2solution<br />

Παπαρρηγοπούλου 53, 153 43 Αγ.<br />

Παρασκευή<br />

Τηλ.: 210 6654703<br />

e-mail: info@in2solution.gr<br />

website: www.in2solution.gr<br />

AUTOMATIC ALARM SYSTEMS<br />

Πρωτοπαπαδάκη 83, 111 47 Γαλάτσι<br />

Τηλ.: 210 2135884<br />

Fax: 210 2922148<br />

e-mail: info@alarmsys.gr<br />

website: www.alarmsys.gr<br />

GRGENESIS<br />

Λ. Κωνσταντινουπόλεως 89 - 121 32<br />

Περιστέρι<br />

Τηλ.: 210 5777000<br />

Fax: 210 5777001<br />

e-mail: info@grgenesis.gr<br />

website: www.grgenesis.gr<br />

INTERTECH<br />

Αφροδίτης 24, 167 77 Ελληνικό<br />

Τηλ.: 210 9692300<br />

Fax: 210 9648588<br />

website: www.intertech.gr<br />

BOOS S.A.<br />

Λεωφόρος Μεσσογείων 262<br />

15562 Χολαργός<br />

Email: info@boos.gr<br />

website: www.boos.gr<br />

Group 22<br />

Αχιλλέως Μάμαλη & Καποδιστρίου 1,<br />

17563 Π. Φάληρο<br />

Tηλ. : 210 6457911<br />

Fax: 210 6457977<br />

e-mail: info@group22.gr<br />

website: www.group22.gr<br />

MANIFEST<br />

Εθν. Αντιστάσεως 39 - 41<br />

18531 Πειραιάς<br />

Τηλ.: 210 4190305<br />

Fax: 210 4174260<br />

emai: info@manifest.gr<br />

website: www.manifest.gr<br />

84<br />

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015


ευρετήριο εταιρειών<br />

MICROLINK<br />

Τζων Κέννεντυ 80, 121 36, Περιστέρι<br />

Τηλ.: 210 5786534<br />

Fax: 210 5787486<br />

e-mail: sales@mlink.gr<br />

website: www.mlink.gr<br />

NOVO TECHNOLOGIES<br />

Τρωάδος 15, 142 33 Νέα Ιωνία<br />

Τηλ.: 210 2723127<br />

Fax: 210 2723128<br />

e-mail: info@novo.gr<br />

website: www.novo.gr<br />

SPACE HELLAS<br />

Λ. Μεσογείων 312, 153 41 Αγία Παρασκευή<br />

Τηλ.: 210 6504100<br />

Fax: 210 6516712<br />

e-mail: info@space.gr<br />

website: www.space.gr<br />

MORE SECURITY<br />

Κονίτσης 1, 10445 Αθήνα<br />

Τηλ.: 210 8815668<br />

Fax: 210 82<strong>59</strong>299<br />

e-mail: info@moresecurity.gr<br />

website: www.moresecurity.gr<br />

PARADOX HELLAS<br />

Κορίνθου 3, 144 51, Μεταμόρφωση<br />

Τηλ.: 210 2855000<br />

Fax: 210 2855020<br />

e-mail: paradox-hellas@paradox.gr<br />

website: www.paradox.gr<br />

SPARTAN SECURITY<br />

Δ. Σέχου 17 & Αντιμαχίδου 9, 117 43 Αθήνα<br />

Tηλ.: 210 9232437, 801 11 11 811<br />

Fax: 210 9245747<br />

e-mail: centralstation@spartan.gr<br />

website: www.spartan.gr<br />

ΝΕΤΙΖΕΝ<br />

Εθνικής Αντιστάσεως 181<br />

18648 , Δραπετσώνα Πειραιάς<br />

Τηλ: 210 4082804<br />

Fax: 210 4082806<br />

e-mail: info@netizensecurity.gr<br />

website: www.netizensecurity.gr<br />

PERSONAL SECURITY<br />

Mεσογείων 99, 151 26 Μαρούσι<br />

Τηλ.: 210 8068675<br />

Fax: 210 6122531<br />

e-mail: info@personalsecurity.gr<br />

website: www.personalsecurity.gr<br />

VECTOR SECURITY<br />

Αρκαδίας 52, 121 32 Περιστέρι<br />

Τηλ.: 210 4925473<br />

Fax: 210 4256763<br />

e-mail: info@vectorsecurity.gr<br />

website: www.vectorsecurity.gr<br />

Novatron<br />

Αποστολοπούλου 61Α,<br />

15231, Χαλάνδρι<br />

Τηλ: 210 6180865<br />

e-mail: info@novatron.gr<br />

website: www.novatron.gr<br />

SIGMA SECURITY - X. ΦΕΙΔΑΣ<br />

Εθν. Μακαρίου 5, 173 43 Αγ. Δημήτριος<br />

Τηλ.: 210 9716046<br />

Fax: 210 9754864<br />

e-mail: sales@sigmasec.gr<br />

website: www.sigmasec.gr<br />

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ<br />

Δωδεκανήσου 14, 142 35 Νέα Ιωνία<br />

Τηλ.: 210 2713970<br />

Fax: 210 2779542<br />

e-mail: sales@zarifopoulos.com<br />

website: www.zarifopoulos.com<br />

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015<br />

85


ευρετήριο εταιρειών εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας<br />

ΑΤΤΙΚΗ<br />

ΑΤΤΙΚΗ<br />

ΑΤΤΙΚΗ<br />

ΑΤΤΙΚΗ<br />

ΑΤΤΙΚΗ<br />

ΑΤΤΙΚΗ<br />

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ<br />

007ss@gmx.com<br />

ΙΘΑΚΗΣ 48, 152 33 ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ Τ. 7007007003 F. 211 7802222<br />

K: 6979 666610 www.007securityservices.gr<br />

www. kalamakidis.gr<br />

Smart<br />

Home<br />

Αντώνης M. Καλαμακίδης<br />

email: info @ kalamakidis.gr<br />

εξυπνα κτιρια<br />

συστηματα ασφαλειας<br />

καμερες παρακολουθησης<br />

συστηματα προσβασης<br />

συστηματα πυρανιχνευσης<br />

τηλεφωνικα κεντρα<br />

θυροτηλεορασεις<br />

αυτοματισμοι θυρων<br />

Κουρητών 35 Χαλκίδα, τηλ. 22210 89107 & 6944 613834 fax: 22210 89105<br />

• Συστήματα Ασφαλείας<br />

• Δορυφορικά Συστήματα<br />

• Συστήματα Πρόσβασης<br />

• Κλειστά Κυκλώματα Τηλεόρασης<br />

• Δομημένη Καλωδίωση<br />

• Πυρανίχνευση<br />

• Αυτοματισμοί<br />

Μπ. Αννίνου 10, 546 46 Θεσσαλονίκη<br />

Τηλ.: 2310 428 083 • Κιν.: 6944 655 660<br />

Fax: 2310 428 795 • Email: sales@techforall.gr<br />

www.techforall.gr<br />

ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ<br />

86<br />

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015


ευρετήριο εταιρειών εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας<br />

ΔΡΑΜΑ<br />

ΚΡΗΤΗ<br />

Διμηνιαίο περιοδικό με θεματολογία στο χώρο της ασφάλειας<br />

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (SECURITY MANAGER & IT SECURITY)<br />

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΕΣ 4O€ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 65€ (2 τεύχη)<br />

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΥΡΩΠΗ-ΚΥΠΡΟΣ 78€ ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 97 €<br />

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ SECURITY MANAGER<br />

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΕΣ 3O€ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ 20€ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 50€ (2 τεύχη)<br />

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΥΡΩΠΗ-ΚΥΠΡΟΣ 60€ ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 75 €<br />

TPOΠOΣ ΠΛHPΩMHΣ<br />

• Με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό:<br />

EFG EUROBANK ERGASIAS: 0026.0341.17.0200053642 / IBAN: GR2502603410000170200053642<br />

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ: 167/470353-72 / ΙΒΑΝ: GR8201101670000016747035372<br />

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: SMARTPRESS ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ<br />

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ<br />

Νέος συνδρομητής<br />

Ανανέωση Συνδρομής<br />

Συνδρομή και στα 2 περιοδικά<br />

(<strong>Security</strong> <strong>Manager</strong> & IT <strong>Security</strong>)<br />

Επωνυμία επιχείρησης:.................................................................................................................................................................... ΑΦΜ:...................................................................... ΔΟΥ:........................................................................<br />

Δραστηριότητα (επιχείρησης): ................................................................................................................................................ E-mail:..........................................................................................................................................................<br />

Ονοματεπώνυμο (υπευθύνου):............................................................................................................................................ Θέση στην εταιρεία: .......................................................................................................................................<br />

Διεύθυνση:.............................................................................................................................................................................................................................................................................. Ταχ. Κώδικας: ....................................................<br />

Πόλη:............................................................................................................................................................. Τηλέφωνο:.................................................................................................... Fax:.......................................................................<br />

Ονοματεπώνυμο παραλήπτη: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

Διεύθυνση αποστολής περιοδικού:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

Ταχ. Κώδικας:................................................................................. Πόλη:.............................................................................................................................................................................................................................................................<br />

Σύμφωνα με το ΚΒΣ, άρθρο 13, παραγρ. 17, για τις συνδρομές εκδίδονται διπλότυπες αθεώρητες αποδείξεις ως παραστατικό δαπάνης για την επιχείρηση.<br />

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015<br />

87


Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε αδειοδοτημένους εγκαταστάτες συστημάτων ασφαλείας<br />

www.paradox.gr

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!