Views
2 years ago

MANIFFESTO 2016 MANIFESTO

2016_Plaid_Cymru_Manifesto

MANIFFESTO 2016

ern ncern /PlaidCymruWales @Plaid_Cymru www.plaid2016.cymru/www.plaid2016.wales MANIFFESTO 2016 MANIFESTO 1

 • Page 2 and 3: Dros y pum mlynedd ddiwethaf rydyn
 • Page 4 and 5: FE DDWEDOCH CHI… dydy hi ddim yn
 • Page 6 and 7: FE DDWEDOCH CHI… eich bod yn adna
 • Page 8 and 9: FE DDWEDOCH CHI… i chi gael llond
 • Page 10 and 11: 3 UCHELGAIS... CYMRU IACH, CYMRU GL
 • Page 12 and 13: Lles Cymru fydd yn y fantol ym mis
 • Page 14 and 15: EIN GWELEDIGAETH Does dim rheswm pa
 • Page 16 and 17: CYFLE NEWYDD Yn 2016 mae cyfle i’
 • Page 18 and 19: 18 Mae’n hen bryd i ni fachu ar y
 • Page 20 and 21: EIN CENHADAETH GENEDLAETHOL: GYDA
 • Page 22 and 23: EIN HAMCANION • gwneud Cymru y ll
 • Page 24 and 25: Mae ar Gymru angen llywodraeth sy
 • Page 26 and 27: CODI’R GENEDL Cymru Newydd, Pryda
 • Page 28 and 29: Senedd i Gymru Y cam cyntaf yw deli
 • Page 30 and 31: Teyrnas Gyfunol Gyd-ffederal Y cam
 • Page 32 and 33: Gosodwn ni gynnig i sefydlu’r Con
 • Page 34 and 35: Llywodraeth Newydd i Gymru Bydd gan
 • Page 36 and 37: I helpu i gadarnhau’r Gwasanaeth
 • Page 38 and 39: Democratiaeth Newydd i Gymru Ag ymd
 • Page 40 and 41: Mi gryfhawn ymddiriedaeth yn Llywod
 • Page 42 and 43: Rhanbarthau Newydd ac adnewyddu dem
 • Page 44 and 45: Hefyd bydd Cynghorau Ardal yn goruc
 • Page 46 and 47: Bydd ein harbediadau Cyllidebol ni
 • Page 48 and 49: Bydd modd i ni gynyddu rhaglen budd
 • Page 50 and 51: Pwerau Trethu Llywodraeth Cymru Cyf
 • Page 52 and 53:

  Dogfen GERS yr Alban Mae dogfen Gwa

 • Page 54 and 55:

  Rydyn ni’n llawn sylweddoli’r a

 • Page 56 and 57:

  Strategaeth Sgiliau Cynnwys ein cyn

 • Page 58 and 59:

  Fel gwrthblaid mi sicrhaon ni £40m

 • Page 60 and 61:

  Polisi Diwydiannol Y pedair elfen g

 • Page 62 and 63:

  Bydd Llywodraeth Plaid Cymru yn 201

 • Page 64 and 65:

  Fraunhofer Fraunhofer yw sefydliad

 • Page 66 and 67:

  Busnesau Bach a’r Economi Lleol B

 • Page 68 and 69:

  Twristiaeth Mae Plaid Cymru’n cyd

 • Page 70 and 71:

  Caffael Mi ddeddfwn i’w gwneud yn

 • Page 72 and 73:

  Buddsoddi mewn Isadeiledd Genedlaet

 • Page 74 and 75:

  Mae ein blaenoriaethau eang ar gyfe

 • Page 76 and 77:

  Euskaltel Euskaltel yw’r prif wei

 • Page 78 and 79:

  Gwasgaru Ffyniant Cymru ffederal o

 • Page 80 and 81:

  Trafnidiaeth Etifeddodd Cymru isade

 • Page 82 and 83:

  Rheilffyrdd Mi gynhyrchwn weledigae

 • Page 84 and 85:

  Mi ymrown i gael trenau newydd i’

 • Page 86 and 87:

  Meysydd Awyr Mae awyrennau’n cyfr

 • Page 88 and 89:

  Bysiau a Thacsis Mae bysiau yn rhan

 • Page 90 and 91:

  Ffyrdd Rydyn ni am symud Cymru i ff

 • Page 92 and 93:

  Porthladdoedd Mae Plaid Cymru’n c

 • Page 94 and 95:

  Buurtzorg Sefydlwyd Buurtzorg yn yr

 • Page 96 and 97:

  Uno Iechyd a Gofal Ers gormod o ams

 • Page 98 and 99:

  Rhwydwaith Genedlaethol o Ysbytai A

 • Page 100 and 101:

  Iechyd Cyhoeddus Mi osodwn iechyd c

 • Page 102 and 103:

  Diagnosis cynnar a chanser Profwyd

 • Page 104 and 105:

  Gwell sgrinio Mae sgrinio’n hanfo

 • Page 106 and 107:

  Gwasanaeth Ambiwlans Mae’r argyfw

 • Page 108 and 109:

  Taltioni Ecosystem wedi’i harwain

 • Page 110 and 111:

  Gweithlu Iechyd a Gofal Rydyn ni am

 • Page 112 and 113:

  Model Gofal Cartrefol Cydweithredol

 • Page 114 and 115:

  POB CYFLE I BOB PLENTYN Addysg fydd

 • Page 116 and 117:

  Y Premiwm Athrawon Ein bwriad yw cr

 • Page 118 and 119:

  Nod Cyrhaeddiad Byd-eang Yn gyfnewi

 • Page 120 and 121:

  Addysg yw’r un newid mwyaf y gall

 • Page 122 and 123:

  Technoleg Ddigidol Datblygir Ysgol

 • Page 124 and 125:

  Dydw i ddim am weld athrawon yn cae

 • Page 126 and 127:

  CARU CYMRU, CARU’R BLANED Yr her

 • Page 128 and 129:

  Ynni Adnewyddol Ein dymuniad ni o h

 • Page 130 and 131:

  Cenedl gyfoethog mewn ynni yw Cymru

 • Page 132 and 133:

  Gallai Cymru arwain y byd mewn cynh

 • Page 134 and 135:

  Cartrefi Ynni-effeithlon Gan gydnab

 • Page 136 and 137:

  Lles Anifeiliaid Mi ddatblygwn Gynl

 • Page 138 and 139:

  Ffermio, Pysgota a Choedwigaeth Nid

 • Page 140 and 141:

  • cyflwyno gwaharddiad cenedlaeth

 • Page 142 and 143:

  Senedd Wledig yr Alban Digwyddiad a

 • Page 144 and 145:

  O nodi anghenion ehangach ein harda

 • Page 146 and 147:

  CYMUNEDAU, CRYFACH, TECACH Cartrefi

 • Page 148 and 149:

  Mi gyllidwn ddatblygu cartrefi newy

 • Page 150 and 151:

  Cartref o Safon i Bawb Fe aiff Plai

 • Page 152 and 153:

  Cymuned ofalgar: helpu’r mwyaf br

 • Page 154 and 155:

  Sicrhau Cyfle Cyfartal a pharchu Am

 • Page 156 and 157:

  Trin Lesbiaid, Hoywon a’r Trawsry

 • Page 158 and 159:

  Cynhwysiant Ariannol Mae cynhwysian

 • Page 160 and 161:

  Troseddu a Chyfiawnder Barn Plaid C

 • Page 162 and 163:

  Rhwystro terfysgaeth a thaclo caeth

 • Page 164 and 165:

  System Ffederal - Quebec, Canada Ma

 • Page 166 and 167:

  DIWYLLIANT YW’R ALLWEDD Mae gan G

 • Page 168 and 169:

  Y Gymraeg Mae Plaid Cymru am weld C

 • Page 170 and 171:

  Gofalu yn Gymraeg Mi weithiwn i gyn

 • Page 172 and 173:

  Chwaraeon Hyrwyddo Cyfranogiad Fe d

 • Page 174 and 175:

  Darlledu a’r Cyfryngau Mi geisiwn

 • Page 176 and 177:

  Diwylliant Cyllid i Gelf Mi geisiwn

 • Page 178 and 179:

  Ein cyrff celfyddydol cenedlaethol

 • Page 180 and 181:

  EIN CYMRU NI LEDLED Y BYD Drwy wait

 • Page 182 and 183:

  Ewrop Mae Plaid Cymru’n cefnogi a

 • Page 184 and 185:

  Mae Plaid Cymru’n cefnogi egwyddo

 • Page 186 and 187:

  Cyd-berthynas Ryngwladol Fe ddatbly

 • Page 188 and 189:

  Heddwch a diogelwch Fe weithia Llyw

 • Page 190 and 191:

  190

 • Page 192 and 193:

  192

 • Page 194:

  194 Hyrwyddwyd gan/ Promoted by: Pl

MANIFFESTO 2016 MANIFESTO
Maniffesto
Maniffesto Llywodraeth Leol 2017 Local Government
Newyddlen y Cyfeillion - Royal Commission on the Ancient and ...
Manifesto
Plaid_Cymru_2015_Westminster_Manifesto
Manifesto
CAMU ’MLAEN
Plaid_Cymru_Westminster_Manifesto_2015