23.05.2016 Views

CRETE IN BLACK & WHITE

Στο λεύκωμα αυτό περιλαμβάνεται μία σειρά από μοναδικές ασπρόμαυρες φωτογραφίες, οι οποίες εκτίθενται στο ξενοδοχείο Minos Palace. Ανοίγοντάς το περιδιαβαίνει κανείς νοερά το νησί και εστιάζει στις μικρές-μεγάλες στιγμές του: από το χώμα, τις ξερολιθιές, τα δέντρα, τις πλαγιές, τους δρόμους, τις ακτές, τις ελιές μέχρι τα κρυφά χωριά, τα καφενεία, τις κρήνες, τις εκκλησίες, τους μύλους, τα σταφύλια, τα άνθη, τα πουλιά· μικρά στοιχεία, ταπεινά, που όμως συνθέτουν τη μεγαλοσύνη της Κρήτης. Φωτογραφίες: Μαρία Στέφωση Μετάφραση: John o'Shea, Sabine Laas, Зоя Ромбу ISBN: 978-960-98384-4-3


Στο λεύκωμα αυτό περιλαμβάνεται μία σειρά από μοναδικές ασπρόμαυρες φωτογραφίες, οι οποίες εκτίθενται στο ξενοδοχείο Minos Palace. Ανοίγοντάς το περιδιαβαίνει κανείς νοερά το νησί και εστιάζει στις μικρές-μεγάλες στιγμές του: από το χώμα, τις ξερολιθιές, τα δέντρα, τις πλαγιές, τους δρόμους, τις ακτές, τις ελιές μέχρι τα κρυφά χωριά, τα καφενεία, τις κρήνες, τις εκκλησίες, τους μύλους, τα σταφύλια, τα άνθη, τα πουλιά· μικρά στοιχεία, ταπεινά, που όμως συνθέτουν τη μεγαλοσύνη της Κρήτης.


Φωτογραφίες: Μαρία Στέφωση

Μετάφραση: John o'Shea, Sabine Laas, Зоя Ромбу

ISBN: 978-960-98384-4-3

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ΙΔΡΥΜΑ Γ. & Α. ΜΑΜΙΔΑΚΗ

CRETE IN BLACK & WΗΙΤΕ

Φωτογραφίες / Photographs

MARIA STEFOSSI

G. & A. MAMIDAKIS FOUNDATION


Κρήτη σε στιγμές μαυρόασπρες

Snapshots of Crete captured in black and white

Kρήτη σημαίνει μεγάλες στιγμές, που είναι

πάντα δίπλα σου και μικρές στιγμές, που γίνονται

μόνον εκεί μεγάλες. Aυτές τις μικρές στιγμές που

ανεπαίσθητα ζουν δίπλα σου, θέλει το φως να

γράψει, να σταθεί, να παρατείνει, να διαιωνίσει με

μαύρο και άσπρο.

Γιατί αυτή την εποχή -εποχή χρωμάτων και

εικόνων- η αφαίρεση βοηθάει την αγάπη και τη

μνήμη. Mαύρο που υπογραμμίζει με μοναδική

ειλικρίνεια, λευκό με ακριβή χάρη και άδολη

διαύγεια. Mαύρο και άσπρο λοιπόν, δόλωμα για

τις αισθήσεις, κάλεσμα για την γνωριμία της

ουσίας, της ψυχής των μικρών-μεγάλων στιγμών

στο νησί.

Mια πορεία λοιπόν σε ρυθμούς

αδυσώπητους, σκοτεινούς και φωτεινούς

ταυτόχρονα, στο χώμα, τις ξερολιθιές, τα δέντρα,

τις πλαγιές, τους δρόμους, τις ακτές, τις ελιές ως τα

κρυφά χωριά, τα καφενεία, τις κρήνες, τις

εκκλησιές, τους μύλους, τα σταφύλια, τα άνθη, τα

πουλιά. Πορεία σαν πέταγμα, σαν άγγιγμα που θα

αφήσει τη γεύση των ταπεινών πραγμάτων της

ζωής, που κρύβουν θεία μεγαλοσύνη.

Crete means those big moments in life that

you never forget; it also means those small

moments that only become important moments

on that singular island. It is those small moments

that are all around us, yet imperceptibly so, that

the light wants to record, to hold still, to prolong,

to capture for an eternity in black and white.

In this age of colours and images, abstraction

aids memory, helps us love things more. Black

emphasises in a uniquely frank and candid

fashion; white emphasises with a precise grace

and ingenuous lucidity and clarity. So black and

white serve as a bait for the senses, an invitation

to get down to the knitty-gritty of things, the soul,

the beating heart of the island’s small and large

moments.

This is a tour of the island at an unrelenting

pace, both shadow and light at the same time; a

tour of its soil, its dry-stone walls, trees, hillsides,

roads, beaches, olive groves and hidden villages,

its coffee shops, fountains, churches, mills, vines,

wild flowers and birds; a tour offering a bird’s eye

view, touching on and giving a flavour of the

humble things in life which conceal within them

divine grandeur.


Kreta in schwarzweißen Impressionen

ерно-белые мгновенья рита

Kreta, das sind die tiefen Eindrücke, die sich

unvergesslich einprägen, aber auch die kurzen

Augenblicke, die nur hier zu nachhaltigen

Eindrücken werden. Es sind diese kleinen, kaum

wahrgenommenen Momente, die uns umgeben

und die das Licht in Schwarz-Weiß festhalten und

verewigen will.

Denn in einer Zeit wie der unseren -

beherrscht von Farben und Bildern - ist

Abstraktion ein Weg zu Liebe und Erinnerung.

Schwarz, das mit unübertrefflicher Prägnanz die

Konturen zieht, Weiß mit seiner präzisen Anmut

und unverfälschten Klarheit. Schwarz und Weiß

also, eine Einladung an die Sinne, eine

Aufforderung zum Erkennen des Wesentlichen,

zum Aufspüren der Seele in den kleinen und

großen Augenblicken der Insel.

Eine Wanderung über die Insel also mit klar

vorgezeichnetem Rhythmus, dunkel, aber

gleichzeitig auch hell, hin zu Erde und

Natursteinwällen, zu Bäumen, Berghängen,

Straßen, Ölbäumen und versteckten Bergdörfern,

zu Tavernen und Brunnen, zu Kirchen,

Windmühlen, Trauben, Blumen, Vögeln. Ein Gang

oder vielmehr ein darüber Hinsegeln, ein

Berühren, bei dem die einfachen Dinge des

Lebens, die in sich heilige Größe bergen, ihr

Aroma zurücklassen.

рит – это великие мгновенья, которые

навсегда останутся с тобой, и малые

мгновенья, которые только здесь

становятся великими. Эти малые,

незаметно существующие рядом с нами,

мгновенья свет остановит, продлит и

увековечит в черно-белых оттенках.

едь в современную эпоху – эпоху

многоцветия и яркости - лаконичность

обостряет чувства и воспоминания. едкая

искренность черного и безошибочная

грациозность и бескорыстная чистота

белого. ерный и белый цвета станут

ловушкой для чувств и приглашением к

знакомству с душой Острова великих и

малых мгновений.

утешествие к неумолимым образам,

темным и одновременно светлым: к земле,

камням, деревьям, склонам, дорогам,

берегам, маслинам, тайным деревням,

кофейням, водоисточникам, церквям,

мельницам, виноградникам, цветам,

птицам… утешествие - как полет, как

прикосновенье к простым повседневным

вещам, таящим в себе божественность…


Το Μινωικό παλάτι των Μαλίων / The Minoan Palace of Malia

Der minoische Palast von Malia / инойский дворец в алья


Ο ∆ίσκος της Φαιστού / The Phaistos Disk

Der Diskus von Phaistos / естский диск


Τοπίο στην Ανατολική Κρήτη / Landscape in Eastern Crete

Landschaft in Ostkreta / осточный рит


Η Αγία Παρασκευή στο Αµάρι / Agia Paraskevi Church in Amari

Die Kirche Agia Paraskevi bei Amari / ерковь св.араскевы в Амари


Το Καθολικό στο Ακρωτήρι Χανίων / The Katholikon at Akrotiri, Hania

Klosterkirche bei Akrotiri, Hania / азвалины монастыря «атолику» в Акротири, анья


Εκκλησάκι στην αρχαία Λισσό / Chapel at Ancient Lissos

Bergkapelle auf dem Gelände des antiken Lissos / асовня вблизи развалин иссоса


Το νησί Χρυσή στο Λυβικό πέλαγος / The island of Chryssi in the Libyan Sea

Auf der kleinen Insel Chryssi im Libyschen Meer / О-в риси, ивийское море


Το νησί Κουφονήσι στο Λυβικό πέλαγος / The island of Koufonissi in the Libyan Sea

Das Eiland Koufonissi im Libyschen Meer / О-в уфониси, ивийское море


Το χωριό Κελάρια στην Ανατολική Κρήτη / The village of Kelaria in Eastern Crete

Das Bergdorf Kelaria in Ostkreta / оселок еларья на востоке рита


Η αρχαία Λατώ / Ancient Lato

Das antike Lato / азвалины древнего города ато


Η αρχαία Ίτανος / Ancient Itanos

Das antike Itanos / ревний танос


Στο χωριό Άνυδροι στην ∆υτική Κρήτη / The village of Anydri in Western Crete

Taverne im Dorf Anydri, Westkreta / еревня Анидри, западный рит


Κάντανος: Η εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ / Kadanos: The Archangel Michael Church

Kantanos: in der Kirche des Erzengels Michael / антанос: церковь Архангела ихаила


∆ρόµος στο βουνό Αστερούσια / Path on Mt. Asterousia

Straße am Hang des Asteroussia / орога в горах Астерусья


Τοπίο στην Ανατολική Κρήτη / Landscape in Eastern Crete

Landschaft in Ostkreta / осточный рит


∆ρόµος στο βουνό Αστερούσια / Path on Mt. Asterousia

Straße am Hang des Asteroussia / орога в горах Астерусья


∆ρόµος στο βουνό Αστερούσια / Path on Mt. Asterousia

Straße am Hang des Asteroussia / орога в горах Астерусья


Στο οροπέδιο Καθαρό / Katharo Plateau

Auf dem Hochplateau Katharo / лоскогорье атаро


Στο οροπέδιο Καθαρό / Katharo Plateau

Auf dem Hochplateau Katharo / лоскогорье атаро


Στο βουνό Ψηλορείτης / Mt. Psiloritis

Der Psiloritis / орный массив силоритиса


Στο βουνό Ψηλορείτης / Mt. Psiloritis

Der Psiloritis / орный массив силоритиса


Ανώπολη, Σφακίων / Anopoli, Sfakia region

Anopoli, Sfakia / Анополи, факья


Στο βουνό Ψηλορείτης / Mt. Psiloritis

Der Psiloritis / орный массив силоритиса


Φουρνή, Αγίου Νικολάου / Fourni, Agios Nikolaos

Fourni, Agios Nikolaos / урни, А.иколаос


Μαρουλάς, Ρεθύµνου / Maroulas, Rethymnon

Maroulas, Rethymno / арулас, етимно


Παραλία Αγία Ειρήνη στην ανατολική Κρήτη / Agia Irini beach in Eastern Crete

Küste bei Agia Irini, Ostkreta / ляж Агиа рини на восточном побережье


Παραλία Άγιος Παύλος στην κεντρική Κρήτη / Agios Pavlos beach in Central Crete

Strand von Agios Pavlos, Zentralkreta / ляж Агиос авлос, центральный рит


Η κρήνη Μοροζίνη στο Ηράκλειο / The Morosini Fountain in Heraklion

Der Morosini-Brunnen in Iraklio / одоисточник «орозини» в раклионе


Η κρήνη στη Μονή Βροντισίου / Fountain at Vrontisiou Monastery

Brunnen im Vrontissio-Kloster / одоисточник монастыря рондисио


Το βενετσιάνικο Ρέθυµνο / Venetian Rethymnon

Venezianisches Rethymno / енецианский етимно


Ο Κούλες στο λιµάνι του Ηρακλείου / The Koules Fortress in Heraklion harbour

Die Koules-Festung am Hafen von Iraklio / репость «улес», порт раклиона


Αρχάνες, Ηρακλείου / Archanes, Heraklion

Archanes, Iraklio / Арханес, раклион


Τοπίο στην Ανατολική Κρήτη / Landscape in Eastern Crete

Landschaft in Ostkreta / осточный рит


Βρουχάς, Αγίου Νικολάου / Vrouchas, Agios Nikolaos

Vrouchas, Agios Nikolaos / рухас, А.иколаос


Στο βουνό Ψηλορείτης / Mt. Psiloritis

Der Psiloritis / орный массив силоритиса


Παραλία στην ανατολική Κρήτη / Beach in Eastern Crete

Strand an der Ostküste / ляж на востоке рита


Παραλία στην ανατολική Κρήτη / Beach in Eastern Crete

Strand an der Ostküste / ляж на востоке рита


Μετάφραση / Translation

JOHN O’ SHEA

SABINE LAAS

ОЯ ОУ

ISBN ----

G. & A. MAMIDAKIS

FOUNDATION

PEOPLE ENVIRONMENT CULTURE

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!