13.10.2016 Views

O-Ringentidningen nr 4 2016

O-Ringen Värmland 2017, 19-29 juli

O-Ringen Värmland 2017, 19-29 juli

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

O-RINGEN<br />

#4<br />

<strong>2016</strong><br />

TIDNINGEN<br />

Gör ditt eget<br />

upplägg<br />

– vi guidar dig<br />

Nyhet 2017!<br />

Fem dagar MtbO<br />

Anmäl dig före<br />

1 november<br />

TIDNINGEN OM VÄRLDENS STÖRSTA ORIENTERINGSÄVENTYR – O-RINGEN


INNEHÅLL<br />

LEDARE<br />

#4<br />

O-<strong>Ringentidningen</strong> #4, <strong>2016</strong><br />

Ges ut av O-Ringen AB.<br />

Ansvarig utgivare: He<strong>nr</strong>ik Boström<br />

På framsidan:<br />

Foto: Peter Holgersson<br />

Etappöversikt<br />

Fem dagar MtbO<br />

Tillbakablicken<br />

Anmälningsguide<br />

Camping<br />

Resa till Värmland<br />

Upplevelser<br />

Höga Kusten 2018<br />

Kolmården 2019<br />

Layout: Adshape AB,<br />

adshape.se<br />

Tryck: V-TAB, Vimmerby<br />

Upplaga: 20 000 ex<br />

Papper: 90 g Arctic Matt från<br />

Arctic Paper, Grycksbo<br />

Adressändring: se oringen.se<br />

11<br />

18<br />

20<br />

25<br />

”– Att vinna<br />

O-Ringen<br />

är stort<br />

Upplev Kolmårdsterrängen<br />

32<br />

Unik i sitt slag där du som orienterare ena stunden möts av mystiken nere i<br />

otroligt småskurna och tekniskt utmanande partier och steget senare njuter<br />

av vyerna uppe på fantastiska 35 lavbeklädda bergshällar. Jonas Terrängpartierna Leandersson i<br />

Kolmården erbjuder också en 37<br />

unik kombination av teknisk och fysiskt svårast<br />

möjliga orientering för eliten och samtidigt suveräna områden med rika<br />

stignät för våra yngre och äldre 42 orienterare samt MtbO och PreO.<br />

48<br />

422018+2019<br />

Ett steg<br />

närmare<br />

Kolmården<br />

Upplev gemenskapen<br />

Tack för en fantastisk<br />

vecka i Sälen<br />

4<br />

Se filmen från de vilda<br />

och sköna Värmländska<br />

skogarna på<br />

youtube.com/oringenofficial<br />

facebook.com/ORingen<br />

9<br />

48<br />

O-Ringen Värmland 2017<br />

– en tävling för alla, på deltagarnas villkor!<br />

I en tidigare ledare skrev jag att ”alla ska med” till O-Ringen Värmland 2017 och att vi var på gång<br />

att skapa ett mer öppet klassystem för 5-dagars i grenen orientering. Vid den tidpunkten var vi i<br />

idéstadiet, nu har vi landat och jag tänkte utveckla tankegångarna.<br />

He<strong>nr</strong>ik Boström, VD O-Ringen AB<br />

5-dagars kommer att erbjuda två klasser<br />

per åldersgrupp och kön: huvud- och<br />

kortklass. Klasserna erbjuder den mest<br />

utmanande orienteringen (”svarta banor”),<br />

där den ena klassen är längre. Här<br />

deltar de som vill ”tävla mot de bästa i sin<br />

köns- och åldersklass”. Årets enkätundersökning<br />

bland våra deltagare visar att<br />

cirka 85 % av deltagarna i dessa klasser<br />

vill fortsätta tävla på det sättet. Kul!<br />

5-dagars har tidigare år även haft en<br />

uppsättning motionsklasser per åldersgrupp<br />

och kön. Här får vi varje år in<br />

många åsikter om att dessa banor är för<br />

långa, korta, lätta eller för svåra. Är lösningen<br />

ytterligare en uppsättning motionsbanor<br />

per köns- och åldersgrupp?<br />

Nej, vi tror det skapar en ohållbar utveckling<br />

i antal banor. I synnerhet då alla<br />

banor som behövs redan finns, men inte<br />

fullt ut kan utnyttjas i och med köns- och<br />

ålderslåsningen. Vi har löst problemet genom<br />

att öppna upp klassystemet.<br />

Till O-Ringen Värmland 2017 tar vi bort<br />

köns- och ålderslåsningen på motionsbanorna<br />

och låter istället resultatlistan bli<br />

verktyget för att filtrera resultaten efter<br />

dessa parametrar. Deltagarna kan fritt<br />

välja den bana de vill tävla på, och kan<br />

sedan – om de så vill – jämföra sig mot<br />

andra genom att filtrera resultatlistan,<br />

exempelvis på ”damer 40-44 år”. Vi kallar<br />

konceptet ”Eget upplägg”.<br />

Eget upplägg ersätter tävlingarna Challenge,<br />

2-dagars/3-dagars och motionsklasserna.<br />

Enligt deltagarenkäten vill cirka<br />

hälften av dessa deltagare hellre tävla<br />

He<strong>nr</strong>ik Boström, Verkställande direktör<br />

070-380 84 89, he<strong>nr</strong>ik.bostrom@oringen.se<br />

Mats Adolfsson, Försäljningschef<br />

070-394 50 71, mats.adolfsson@oringen.se<br />

Thomas Westfeldt, Marknadschef<br />

072-278 00 00, thomas.westfeldt@oringen.se<br />

Upplev närheten<br />

Till O-Ringen Värmland 2017 tar vi<br />

bort låsningen av ålder och kön på<br />

Du tar dig snabbt och enkelt till O-Ringenstaden på<br />

”motionsklassernas Himmelstalund i Norrköping som ligger ett stenkast från banor E4:an<br />

och på gångavstånd från tågstationen. Lika nära är det till<br />

Norrköpings stadskärna som erbjuder mysig cityshopping och ett<br />

mot de på samma nivå/bana än mot de av jämföra sig mot varandra, som en egen<br />

suveränt utbud av restauranger.<br />

samma ålder och kön (på en av arrangören tävling i tävlingen.<br />

vald Även bana). våra För utländska den andra besökare hälften tar erbjuder sig snabbt, billigt Tidigare och års enkelt tävling hit Open kommer att<br />

Eget upplägg möjligheten att filtrera resultatlistan.<br />

I vår strävan att nå 100 % nöjda Eget upplägg och återfinns i samma inter-<br />

använda samma uppsättning banor som<br />

när de exempelvis kan landa med lågprisflyg på Skavsta flygplats<br />

deltagare en halvtimme kommer från vi O-Ringenstaden.<br />

även att erbjuda färdiga<br />

paket av banor, vigda för deltagare av deltagare kommer att sakna totaltid. Open<br />

aktiva resultatlista. Skillnaden är att dessa<br />

visst<br />

O-Ringenstadens<br />

kön och ålder.<br />

camping<br />

Det senare<br />

präglas<br />

styr deltagare<br />

omringar som vill det tävla O-Ringentorg på det sättet som till kommer en och att Varmt bli en naturlig välkomna till O-Ringen Värm-<br />

också av<br />

byter<br />

närhet<br />

därmed<br />

då den<br />

namn till ”Etappstart”.<br />

samma samlingspunkt uppsättning för dig banor. och De dina paketerade vänner. Alla land på campingen 2017. En tävling bor för alla, på deltagarnas<br />

villkor!<br />

banorna motsvarar tidigare års motionsklasser<br />

i svårighetsgrad och längd.<br />

max c:a 500 meter från O-Ringentorget.<br />

I Eget upplägg kan du välja ett färdigt<br />

paket (över fem etapper) eller så väljer du<br />

fritt bana per etapp, antingen över alla<br />

fem etapperna eller över de sista tre etapperna.<br />

På alla etapper gäller fri starttid,<br />

även om vissa paket i framtiden skulle<br />

kunna ha jaktstart. Resultatlistan visar<br />

etapp- och totalresultat, och kommer, utöver<br />

ålder och kön, även att kunna filtreras<br />

på bana, paket, etapp och klubb. Inför<br />

arrangemanget kommer vi introducera<br />

möjligheten att fritt ”tagga en anmälan”<br />

och att filtrera resultatlistan därefter. Det<br />

öppnar upp för ”kompisgäng” att kunna<br />

HENRIK BOSTRÖM<br />

Jan Troeng, Tävlings- och Utvecklingschef<br />

073-642 26 52, jan.troeng@oringen.se<br />

Mika Numminen, Ekonomi- och IT-chef<br />

070-216 12 74, mika.numminen@oringen.se<br />

Britt-Inger Dahlbom, Deltagarcenterchef<br />

072-226 47 98 britt-inger.dahlbom@oringen.se<br />

O-RINGEN – VÄRLDENS STÖRSTA ORIENTERINGSÄVENTYR<br />

VÄRMLAND 2017 HÖGA KUSTEN 2018 KOLMÅRDEN 2019 UPPSALA 2020<br />

O-Ringen AB<br />

Har du frågor? Kontakta:<br />

0771-49 90 00, info@oringen.se<br />

Postadress: O-Ringen AB,<br />

Lägerhyddsvägen 2 hus 38,<br />

752 37 Uppsala<br />

ww.oringen.se<br />

2<br />

I O-Ringenstaden sätter vi spontana och glädjefyllda möten mellan er<br />

O-RINGENTIDNINGEN #4 -<strong>2016</strong><br />

deltagare i fokus. Även utanför O-Ringenstaden och arenorna bjuder vi<br />

O-RINGENTIDNINGEN #4 -<strong>2016</strong> 3<br />

dig och dina vänner, ung som gammal, på ett enormt upplevelseutbud.


FOLKFEST<br />

Sälen <strong>2016</strong><br />

”<br />

Jimmy<br />

– Ett jättestort tack till er som gjorde vår<br />

dröm till verklighet. Vi syns i Värmland!<br />

Birklin, Generalsekreterare O-Ringen Sälen <strong>2016</strong><br />

DRÖMORIENTERING<br />

24 313 deltagare<br />

4<br />

O-RINGENTIDNINGEN #4 -<strong>2016</strong><br />

Foto: Peter Holgersson och O-Ringen<br />

O-RINGENTIDNINGEN #4 -<strong>2016</strong> 5


UNDERSÖKNING<br />

O-Ringen Sälen får<br />

fina betyg av deltagarna<br />

4,5 4,4 4,4 4,4 4,4<br />

4,4 4,5 4,5<br />

4,3 4,3 4,4 4,4 4,4 4,5<br />

4,3<br />

4 4 4,1<br />

4,1<br />

4,2 4,3<br />

4,1<br />

4,1 4,2 4,3 4,2 4,3 4,3<br />

4,1<br />

4,1<br />

3,9 3,8<br />

3,9<br />

3,7<br />

3,8 3,9 4<br />

3,8<br />

3,9 3,9 4<br />

3,6<br />

Ditt helhetsintryck av<br />

evenemanget<br />

Arrangemang &<br />

organisation<br />

O-Ringen Sälen <strong>2016</strong> bjöd som synes<br />

på förra uppslaget på fint väder och<br />

vackra vyer. Men det stannade inte vid<br />

att bara vara en naturskön upplevelse,<br />

i årets mätning av deltagarnas upplevelse<br />

blir det tydligt att evenemanget<br />

var väl genomfört ur flera aspekter.<br />

Din känslomässiga<br />

upplevelse<br />

Den sportsliga kvalitén<br />

2010 2011 2012 2013 2014 2015 <strong>2016</strong><br />

Stämning & atmosfär vid<br />

evenemanget<br />

Valuta för pengarna<br />

DELTAGARNAS TRE VIKTIGASTE SAKER UNDER O-RINGEN<br />

När deltagare får rangordna tre saker som är viktigt under O-Ringen kommer flera<br />

aspekter kring tävlingen högt, men smidiga transporter och möjlighet till gemenskap är<br />

också viktiga för en lyckad O-Ringenvecka.<br />

Smidiga transporter till och från arenor<br />

Hög kvalité på banläggningen<br />

ERBJUDANDE!<br />

20%<br />

rabatt vid köp av orienteringsskor!<br />

Rabattkod: OSKO20<br />

Erbjudandet gäller t.o.m 18 okt <strong>2016</strong>.<br />

KOLLA<br />

PRISET!<br />

Erbjudandena<br />

gäller endast på<br />

teamsportiaonline.se<br />

399:<br />

Craft Brilliant Thermal<br />

Tights - Dam/Herr<br />

Det perfekta träningsplagget<br />

när vädret sviker eller om du är<br />

ute och det är mörkt! Tightsen är<br />

tillverkade i borstad fleece för att<br />

du ska hålla dig varm.<br />

Text: Thomas Westfeldt<br />

Möjlighet att umgås med klubbkamrater, vänner och bekanta<br />

– Det är ett bra betyg att organisationen i år lyckas<br />

komma upp till de fina nivåer vi såg i Borås, säger<br />

He<strong>nr</strong>ik Boström, VD O-Ringen AB. Han fortsätter:<br />

– Utvecklingen ser bra ut och de saker deltagarna<br />

uppskattar ska vi fortsätta att göra. Samtidigt<br />

vill vi dra lärdomar av Sälen, t ex har flera<br />

deltagare tyckt att banorna varit för lätta i Sälen.<br />

Därför har satsat lite extra på att hitta rätt i banläggningen<br />

i Värmland.<br />

Deltagarna var mycket nöjda med upplevlesen,<br />

stämningen och helhetintrycket av arrangemanget.<br />

Vid sidan om de viktigaste aspekterna tävling,<br />

terräng och kartor kommer gemenskap på en framskjuten<br />

plats. Förutsättningen för en härlig gemenskap<br />

kommer bli ännu lite bättre nästa år när en<br />

camping med mer än 2400 platser ställts i ordning.<br />

Ett annat intressant resultat är att det finns ett<br />

stort till mycket stort intresse bland deltagarna att<br />

ha en stämpelbricka med GPS, hela 79 % anger<br />

att de är intresserade eller mycket intresserade av<br />

den möjligheten. Under O-Ringen Sälen laddades<br />

det också upp 16 500 GPS-rutter i Livelox, ca fyra<br />

gånger fler än i Borås. I Livelox kan du jämföra<br />

dina vägval med andra och på så vis bättre analysera<br />

dina lopp i efterhand.<br />

Möjligheten att få springa i terräng jag vanligen inte gör<br />

Kartor som håller hög kvalitet<br />

Fri starttid i kortklasser<br />

Hög kvalité på boende (O-Ringenstaden eller annat boende)<br />

Geografisk närhet från bostadsorten till O-Ringen<br />

Hög kvalité på servicefunktioner som kiosker, toaletter och dusch<br />

Tävlingsresultatet mot andra i min klass<br />

Hög kvalité på O-Ringenstadens service (mattält, el, wifi, etc)<br />

Möjlighet att se turistmål i omgivningen<br />

Möjlighet till barnpassning och/eller miniknat<br />

Stort utbud av aktiviteter på O-Ringentorget<br />

Möjlighet att se världseliten tävla<br />

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%<br />

549:<br />

Craft<br />

159:<br />

Craft Brilliant Thermal Glove<br />

Löparhandske med tight åtsittande passform<br />

men samtidigt otroligt följsam.<br />

Handskens insida är i borstad fleece så att<br />

du aldrig behöver oroa dig för att frysa.<br />

Brilliant Light Jacket - Dam<br />

Craft Brilliant Wind Jacket - Herr<br />

Jacka med ergonomisk passform och utmärkt<br />

funktionalitet! Konstruerad med en design<br />

som ger rörelsefrihet och komfort.<br />

129:<br />

Craft Brilliant Mössa<br />

Bekväm mössa tillverkad i ett tunt elastiskt<br />

material med borstad fleece för att du ska hålla<br />

dig varm. Mössan är också designad med reflekterande<br />

tryck så att du syns i mörkret.<br />

99:<br />

Craft Music Armbelt<br />

Mobilhållare som du smidigt<br />

fäster runt armen. Plastfönstret är<br />

transparent och touch-vänligt.<br />

6<br />

O-RINGENTIDNINGEN #4 -<strong>2016</strong><br />

Handla dygnet runt på teamsportiaonline.se


ORD&BILD REKLAMBYRÅ. FOTO: LIPKIN<br />

VÄRMLANDSPROFILEN<br />

Det vore jättestort att vinna<br />

O-Ringen i ”mitt” Värmland<br />

!GE LIV ÅT DINA VÄGGAR.<br />

Att förnya hemma behöver varken vara krångligt eller ta tid. Moelvens färdigbehandlade<br />

interiörpanel är inte bara vacker – trä är ett levande material som ger<br />

en ytterligare dimension i rummet. Moelven Tindra skapar spännande kontraster<br />

och du sätter snabbt och enkelt upp den, oftast behöver du inte ens göra något<br />

för­ eller efterarbete. Vilken panel och färg är din stil just nu? moelven.se<br />

JONAS LEANDERSSON<br />

Ålder: 26<br />

Moderklubb: OK Tyr<br />

Klubb: Södertälje-Nykvarn<br />

Meriter:<br />

VM-Guld 2015, sprint<br />

VM-Guld 2014, stafett<br />

3 st VM-Brons<br />

3 st EM-Guld<br />

1 st EM-Silver<br />

2:a H21E O-Ringen 2014<br />

Seger i Tiomila <strong>2016</strong><br />

1 st SM-Guld<br />

3 st SM-Silver<br />

”<br />

Det kommer<br />

att bli en rejäl<br />

kontrast till<br />

fjällorienteringen<br />

i Sälen<br />

Jonas Leandersson<br />

- Jag har inte planerat säsongen 2017<br />

än, men jag räknar med att springa<br />

O-Ringen. Och när jag står på startlinjen<br />

är alltid målet att vinna. Det är<br />

ju extra kul att det går i Värmland.<br />

Det säger Jonas Leandersson, en av<br />

världens bästa orienterare.<br />

Text: Per Nyström Foto: Peter Holgersson<br />

Han har två VM-guld och tre EM-guld i bagaget<br />

men bara 26 år gammal har han fortfarande<br />

mycket att ge. 2017 arrangeras O-Ringen efter VM<br />

i Estland. Det betyder att det egentligen inte finns<br />

något hinder för den yppersta eliten att vara med.<br />

Jonas, som nu springer för Södertälje-Nykvarn,<br />

är orienteringsfostrad i karlstadklubben OK Tyr<br />

och det är självklart att han känner extra för ett<br />

O-Ringen i hemtrakterna.<br />

Vilken status har O-Ringen bland världseliten?<br />

– Jag kan väl bara prata för mig själv men att vinna<br />

O-Ringen är stort. Det visar vem som är bäst att hålla<br />

i tekniken, göra minimalt med misstag och orka<br />

konditionsmässigt i fem dagar. Det är en komplett<br />

orienterare som vinner. Jag har ju dessutom vuxit<br />

upp med O-Ringen, så för mig skulle det vara jättestort<br />

att vinna. Och jag tror det är fler som tycker så.<br />

Bland de som inte är helt insatta i orientering<br />

är du den som ska springa sprint i stadsmiljö.<br />

Vill du ändra på den bilden?<br />

– Gärna. Jag har nått mina största framgångar i<br />

sprint, men jag har också visat att jag kan orientera<br />

i skogen. Jag är hyfsat nöjd med slutsträckan på<br />

Tiomila där vi i SNO vann. Inför 2017 har jag inte<br />

riktigt bestämt hur jag ska lägga upp träningen. I<br />

år var det mycket fokus på sprint, eftersom jag visste<br />

att jag skulle springa sprint på VM.<br />

Kommer du att ha nytta av<br />

att O-Ringen avgörs i Värmland?<br />

– Jag vet inte. Jag har sprungit runt Arvika tidigare<br />

men inte så jätteofta. Nu har jag ju bott i Stockholm<br />

i ganska många år. Men jag tror att arrangörerna<br />

har hittat riktigt fin terräng. Det kommer att<br />

bli en rejäl kontrast till fjällorienteringen i Sälen.<br />

Nu blir det västvärmländsk vildmark. Jag måste<br />

dock hissa lite varningsflagg för norrmännen. De<br />

kommer att känna sig som hemma.<br />

Den här säsongen ransonerade du ditt tävlande<br />

under vårsäsongen. Blir det likadant nästa år?<br />

– Jag har, som sagt, inte bestämt vårsäsongen<br />

ännu. Men jag kommer nog inte att tävla där det<br />

innebär långa, tröttande resor. Jag vill vara i bästa<br />

tänkbara form inför VM och ha krafter kvar till<br />

O‐Ringen i Värmland.<br />

O-RINGENTIDNINGEN #4 -<strong>2016</strong> 9


ETAPPER<br />

Etappöversikt<br />

VÄLKOMMEN TILL<br />

O-RINGEN MtbO<br />

SUNNE 2017<br />

ARENA BRANDSBOL<br />

ETAPP 1<br />

MtbO<br />

I Sunne finns massor att se och göra:<br />

Sunne Sommarland, Selma Spa, Rottneros Park,<br />

Mårbacka, massor av aktiviteter som till exempel<br />

rullskidloppet Inge Bråten Memorial, Fryksdalsdansen,<br />

Västanå teater och mässor för hem<br />

och trädgård samt jakt. Ett roligt och populärt<br />

besöksmål är restaurangen Diner 45 i Stöpafors.<br />

Där kliver du rakt in i 50-talet! Vill du shoppa<br />

så finns det ca 70 butiker i centrum med varierat<br />

utbud och hög personlig service.<br />

ARENA BODA<br />

ETAPP 3-4<br />

OL<br />

ARENA RACKSTAD<br />

ETAPP 5<br />

OL & MtbO<br />

ARENA SELMA SPA<br />

ETAPP 2<br />

MtbO<br />

BOENDE PÅ SELMA SPA<br />

Boka ditt boende nära tävlingsarenan för<br />

O-ringen MTB-O. Boka på selmaspa.se<br />

Varmt välkommen till Sunne!<br />

ARENA TORGET ARVIKA<br />

ELITSPRINTEN<br />

UNGDOMSSTAFETT<br />

O-RINGENSTADEN<br />

CAMPING, AKTIVITETER<br />

O-RINGENTORGET<br />

ARENA SKJUTSBOL<br />

ETAPP 1-2<br />

OL<br />

ARENA<br />

FRYKSTAHÖJDEN<br />

ETAPP 3-4<br />

MtbO<br />

Avstånd O-Ringentorget - Arenor<br />

SAMARBETSPARTNERS<br />

Arena Torget Arvika 5 km<br />

Elitsprint, Ungdomsstafett<br />

Arena Skjutsbol 25 km<br />

Etapp 1-2, OL<br />

Arena Boda 35 km<br />

Etapp 3-4, OL<br />

Arena Rackstad 1 km<br />

Etapp 5, OL & MtbO<br />

Arena Brandsbol 60 km<br />

Etapp 1, MtbO<br />

Arena Selma Spa 50 km<br />

Etapp 2, MtbO<br />

Arena Frykstahöjden 50 km<br />

Etapp 3-4, MtbO<br />

Arena Styckåsskolan 5 km<br />

Etapp 1, PreO<br />

Arena Falleberget 4,5 km<br />

Etapp 2-3, PreO<br />

Arena Graningegården 4 km<br />

Etapp 4, PreO<br />

Arena Centralskolan 5 km<br />

Etapp 5, PreO<br />

Samtliga PreO-arenor är i<br />

närområdet kring Arvika tätort<br />

På de följande fyra uppslagen kan du läsa mer om våra arenor och etapper för både OL och MtbO.<br />

10<br />

O-RINGENTIDNINGEN #4 -<strong>2016</strong><br />

O-RINGENTIDNINGEN #4 -<strong>2016</strong> 11


ARENA SKJUTSBOL ETAPP 1<br />

ARENA SKJUTSBOL ETAPP 2<br />

Vildmark med<br />

intressanta vägval<br />

Naturupplevelse i vacker<br />

och detaljrik terräng<br />

Foto: Mattias Karlsson<br />

Kartklipp från etapp 1 och 2<br />

Både Etapp 1 och 2 genomförs vid<br />

Arena Skjutsbol. Målområdet och<br />

arenan ligger med fin utsikt över sjön<br />

Billingen i den lilla byn med samma<br />

namn som arenan, cirka 3 kilometer<br />

öster om Klässbol i Arvika kommun.<br />

Hur ser terrängen ut för etapp 1<br />

och vad kan orienterarna vänta sig?<br />

– Starterna är belägna lite högre upp i terrängen,<br />

som till största del består av fin öppen tallskog<br />

i lite varierande ålder som har förhållandevis lite<br />

undervegetation. Men terrängen och skogen varierar,<br />

som i dalgångar består av typisk granskog.<br />

– Orienteringstekniskt tillåter terrängen mestadels<br />

en hög fart vilket kommer att gynna dom<br />

fysiskt starka men man får se upp när terrängen<br />

byter karaktär till lite sämre sikt och mindre detaljer<br />

att läsa på.<br />

Vilka utmaningar väntar löparna på etappen?<br />

– Det här är som sagt var en etapp som är snabblöpt<br />

och det kan komma gå lite väl fort på långsträckorna,<br />

så det gäller att anpassa farten till den<br />

varierande terrängen och ha bra kartkontakt.<br />

Vad ska jag tänka på när jag springer etapp 1?<br />

– Ett tips kan just vara att du är vaksam på när terrängen<br />

skiftar och ändrar karaktär.<br />

Är det en typisk Värmländsk etapp?<br />

– Ja, det är verkligen en skog och terräng när den<br />

är som allra bäst, och typisk för området här i Västra<br />

Värmland.<br />

– Avslutningen på etappen är mycket fin där<br />

man i stort sett springer ut från den Värmländska<br />

granskogen rakt in på upploppet mot mål.<br />

Har du några tips som jag kan träna lite extra<br />

på för att klara av den etappen på ett bra sätt?<br />

– Det kan vara bra att träna på orientering i hög<br />

fart där det ändå finns variationer i terrängen, så<br />

att du måste anpassa farten.<br />

– Och med bra fysik orkar du både springa fort<br />

och långt, men ändå var med i huvud och orientering.<br />

Var vaksam när<br />

terrängen skiftar<br />

karaktär.<br />

”Jan Olm<br />

ETAPP 1<br />

Arena Skjutsbol<br />

Långdistans<br />

Banläggare: Jan Olm<br />

ETAPP 2<br />

Arena Skjutsbol<br />

Förkortad långdistans<br />

Banläggare: Ann Hyvönen<br />

och Jonas Bergenfur<br />

Det är en<br />

omväxlande<br />

terräng som<br />

både är teknisk<br />

och fysisk ”Ann Hyvönen<br />

Etapp 2 ligger vid Arena Skjutsbol.<br />

Målområdet och arenan ligger med fin<br />

utsikt över sjön Billingen i den lilla byn<br />

med samma namn som arenan, cirka<br />

3 kilometer öster om Klässbol i Arvika<br />

kommun.<br />

Hur ser terrängen ut för etapp 2<br />

och vad kan orienterarna vänta sig?<br />

– Det är en förkortad långdistans som framför allt<br />

för de längre sträckorna (6 km och uppåt), är kortad<br />

med upp till 20%. Terrängen är omväxlande<br />

men är till största delen ren skogsmark med bra<br />

sikt och en hel del kupering väntar för de längre<br />

banorna. Kortare banor har lite mindre av kupering<br />

och mer inslag av lättlöpt kulturmark, säger<br />

Jonas.<br />

Är det en teknisk etapp eller<br />

mer fysisk utmanande?<br />

– Jag tycker att det är en omväxlande terräng som<br />

både är teknisk och fysisk. De längre banorna jobbar<br />

sig upp på en höjd med namnet Festekullen<br />

med fin storskog och mycket god sikt. Väl uppe<br />

på höjden erbjuds partier med hög detaljrikedom,<br />

men också detaljfattigare områden förekommer.<br />

De kortare banorna präglas av mer av mer kulturmark<br />

och vägvalsutmaningar, säger Ann.<br />

– Avslutningen ner mot mål blir i lite mer snabblöpt,<br />

men där har vi så klart har försökt att få till<br />

vägval så att det inte ska vara för lätt och ”bara att<br />

springa i mål”, fortsätter Ann.<br />

Vad ska jag tänka på när jag springer etapp 2?<br />

– Eftersom det är en så pass omväxlande terräng,<br />

så gäller det att anpassa sin orientering till variationen<br />

i både fart och kartläsning till det man klarar<br />

av rent tekniskt och fysiskt.<br />

Är det en typisk Värmländsk etapp?<br />

– Både ja och nej. Värmland ser ju lite olika ut i<br />

landskapet, men den är typisk för Västra Värmland<br />

och har en varierad terräng som kommer att<br />

erbjuda både fin, bra och utmanande orientering.<br />

Har du några tips som jag kan träna lite extra<br />

på för att klara av den etappen på ett bra sätt?<br />

– En bra fysik är alltid en bra grund för att orientera<br />

bra och säkert hela vägen till mål.<br />

– Så en kombination av bra fysik och god teknisk<br />

förmåga att läsa av den varierade terrängen<br />

är bra förutsättningar och saker som man kan<br />

träna på inför O-Ringen i Värmland.<br />

12<br />

O-RINGENTIDNINGEN #4 -<strong>2016</strong><br />

O-RINGENTIDNINGEN #4 -<strong>2016</strong> 13


ARENA BODA ETAPP 3 ARENA BODA ETAPP 4<br />

Spektakulära, branta åsar ger<br />

utmanande vägval och fina vyer<br />

Härlig storskog och klurig<br />

orientering i sluttningar<br />

Värmländs storskog.<br />

Vy över terrängen på etapp 4<br />

Etapp 3 avgörs vid Arena Boda. Arenan<br />

ligger i byn Boda eller Järnskogsboda<br />

som den ibland också kallas, ca 3<br />

kilometer nordost om Koppom. Både<br />

etapp 3 och 4 kommer att avgöras i<br />

det mäktiga skogsområdet på och runt<br />

Bodafjället (som det kallas i trakten).<br />

Hur ser terrängen ut för etapp 3<br />

och vad kan orienterarna vänta sig?<br />

– Jag har dragit upp starterna som är högt belägna<br />

på en höjd. Och till att börja med har flertalet av<br />

banorna en relativ flack terräng med varierande<br />

tall- och granskog, med inslag av mossar.<br />

– De längre sträckorna kommer att få en starkare<br />

kupering med rejäla branter där vägval kommer<br />

att vara avgörande.<br />

Är det en teknisk etapp eller<br />

mer fysisk utmanande?<br />

– Den här etappen kommer att vara fysisk, så även<br />

om jag har flyttat upp starterna så kommer undervegetationen<br />

med blåbärsriset och mossar att<br />

suga bra i benen.<br />

– Terrängen är stigfattig och inte så detaljrik<br />

på det flackare partiet med mossar, för att sedan<br />

komma in i sluttningar med hög detaljrikedom. Så<br />

visst kommer det också bli en teknisk utmaning.<br />

– Avslutningarna på banorna övergår i mer<br />

snabblöpt terräng med inslag av kulturmark och<br />

gärden, där även ungdomsbanorna håller till.<br />

Vad ska jag tänka på när jag springer etapp 3?<br />

– Etappen är verkligen varierande och krävande<br />

både fysiskt och tekniskt, god och noggrann kartkontakt<br />

är ett bra tips. Men så är det ju alltid.<br />

Är det en typisk Värmländsk etapp?<br />

– Javisst! Värmland ser så olika ut i terrängen, men<br />

den är typisk för området i Västra Värmland och<br />

etapperna i Boda bjuder verkligen på vacker Värmländsk<br />

vildmark med fantastisk utsikt på höjderna,<br />

för de som lyfter blicken och ser sig omkring.<br />

Har du några tips som jag kan träna lite extra<br />

på för att klara av den etappen på ett bra sätt?<br />

– En bra grundfysik så klart, men också en del<br />

kurvbildsträning är nog bra med tanke på att både<br />

etapp 3 och 4 går på och runt Bodafjället med en<br />

del branter och sluttningar.<br />

En relativt flack<br />

terräng med<br />

varierande talloch<br />

granskog,<br />

med inslag av<br />

mossar<br />

”Joakim Mellqvist<br />

ETAPP 3<br />

Arena Boda<br />

Långdistans<br />

Banläggare: Joakim<br />

Mellqvist<br />

ETAPP 4<br />

Arena Boda<br />

Medeldistans<br />

Banläggare: Magnus<br />

Nordström<br />

Etapp 4 är en medeldistans med<br />

samma arena som etapp 3. Här<br />

väntar klurig medeldistansorientering<br />

upp mot Bodafjällets sluttningar.<br />

Hur ser terrängen ut för etapp 4<br />

och vad kan orienterarna vänta sig?<br />

– Den gamla järnvägsbanken kommer att användas<br />

för att ta sig till startplatser och en del kommer<br />

även att korsa den under etappen.<br />

– Etappen är en medeldistans som präglas av<br />

fin tallskog där undervegetationen till stor del<br />

består av blåbärsris. Men etappen bjuder också<br />

på inslag av sluttningar och dalgångar, och även<br />

yngre skog. Kuperingen kan betraktas som måttligt<br />

kuperad.<br />

Vad kommer utmaningarna vara med etapp 4?<br />

– Utmaningarna med etappen blir nog den varierande<br />

sikten, trots att det är en relativt ”vit” karta.<br />

Kommer man med hög fart in i partier med lite<br />

mindre sikt, kan det bli lite klurigt.<br />

Vad ska jag tänka på när jag springer etapp 4?<br />

– Det är just att anpassa farten till terrängen och<br />

”<br />

En väldigt fin terräng med<br />

Värmländsk vildmark.<br />

Magnus Nordström<br />

den varierande sikten, och vara vaksam på riktningsförändringar.<br />

Är det en typisk Värmländsk etapp?<br />

– Det är en väldigt fin terräng med Värmländsk<br />

vildmark som är riktigt vacker och kommer bjuda<br />

på fin orientering.<br />

Har du några tips som jag kan träna lite extra<br />

på för att klara av den etappen på ett bra sätt?<br />

– För den här etappen är det nog bra att träna på<br />

kurvbildsträning, riktningsförändringar och att<br />

anpassa löphastigheten till en varierande sikt.<br />

14<br />

O-RINGENTIDNINGEN #4 -<strong>2016</strong><br />

O-RINGENTIDNINGEN #4 -<strong>2016</strong> 15


ARENA RACKSTAD ETAPP 5<br />

Utmanande final i omväxlande<br />

terräng kring Oxberget<br />

”<br />

Etappen skiljer sig rejält<br />

från de övriga etapperna<br />

Kristin Johansson och Kristina Löfvenholm<br />

WWW.BAGHEERA.SE<br />

MILJÖVÄNLIGT FÖR ALLA<br />

TRÄNINGSTILLFÄLLEN<br />

Det är viktigt att vara noga med det vi bär närmast kroppen.<br />

Alla våra underställ är därför självklart Öko-Texmärkta, vilket betyder att<br />

produkterna inte innehåller något som kan skada varken användare eller miljö.<br />

Vi värnar även om djuren, så våra merinoplagg är dessutom mulesing-fria.<br />

Just nu har vi 20% prova på-rabatt på hemsidan som gäller oktober ut.<br />

Välkommen in och hitta just din favorit!<br />

20%<br />

prova pårabatt<br />

Foto: Andreas Blomgren<br />

Etapp 5 går vid Arena Rackstad som<br />

ligger vid motorklubben Team Westoms<br />

anläggning, på gångavstånd<br />

från O-Ringenstaden. Den avslutande<br />

etappen kommer för många klasser<br />

som vanligt att innebära jaktstart<br />

och målgången kommer att ske på<br />

Westomsbanans upploppsraka där<br />

rallybilarna vanligtvis flyger fram över<br />

mållinjen.<br />

Vad väntar orienterarna på etapp 5?<br />

– Den här etappen skiljer sig rejält från de övriga<br />

etapperna under veckan och terrängen här är<br />

mycket skiftande och varierande i allt från skog<br />

till underlag.<br />

– De längre banlängderna kommer att få en riktigt<br />

tuff och fysisk utmaning med stark kupering<br />

och en mycket varierande terräng som innehåller<br />

det mesta längs etappen i form av vildmark med<br />

storvuxen granskog, inslag av hyggen, stora myrar,<br />

stenbunden terräng och mer därtill.<br />

– Klasserna med lite kortare banlängd kommer<br />

att få en riktigt fin etapp som även de är fysiskt<br />

krävande och tekniska och alla banorna kommer<br />

att bli bekanta på olika sätt med Oxberget.<br />

Vilka är utmaningarna för den här etappen?<br />

– Alla kommer att få en avslutande 5:e etapp som<br />

både är en fysisk och teknisk utmaning, men där<br />

eliten och de längre banorna kommer få det fysiskt<br />

tuffast.<br />

– Men det som sticker ut är ändå variationen i<br />

terrängen som alla kommer att få den här etappen.<br />

Finns det något särskilt jag ska tänka på när<br />

jag springer etapp 5?<br />

– Med tanke på att terrängen är så varierande så<br />

gäller det verkligen att anpassa farten till omgivningen<br />

och förutsättningarna för att inte hamna i<br />

problem och förlora tid i skogen.<br />

Har du några tips som jag kan träna lite extra<br />

på för att klara av den etappen på ett bra sätt?<br />

– Förutom att ha en bra grundfysik, är det också<br />

bra att vara mentalt förberedd på att det kommer<br />

att bli en fysiskt utmanade etapp.<br />

– Det kommer att vara mycket varierande terräng,<br />

så det är bra att träna på just variation och<br />

anpassa farten till omgivningen och dra ner tempot<br />

när det blir detaljrikt och skråorientering för<br />

att sedan öka igen när det är lättlöpt.<br />

ETAPP 5<br />

Arena Rackstad<br />

Långdistnas<br />

Banläggare:<br />

Kristin Johansson och<br />

Kristina Löfvenholm<br />

HIGH PERFORMANCE LAYER 1<br />

Åtsittande plagg med kombination av olika<br />

material för maximera funktion och komfort.<br />

Finns i dam, herr och junior.<br />

MERINO<br />

100% merinoull, mulesingfri.<br />

Finns i dam, herr och junior.<br />

SEAMLESS<br />

Sömlösa plagg där olika egenskaper stickats in<br />

i tyget för att maximera funktion och komfort.<br />

Finns i dam och herr.<br />

LAYER 1<br />

Plagg som transporterar bort fukten och håller<br />

dig torr och varm. Finns i dam, herr och junior<br />

16<br />

O-RINGENTIDNINGEN #4 -<strong>2016</strong><br />

ETT SVENSKT SPORTMÄRKE GRUNDAT 1981 I AVESTA<br />

O-RINGENTIDNINGEN #4 -<strong>2016</strong> 17


ETAPPÖVERSIKT MTBO<br />

Nyhet – fem dagar MtbO i Värmland<br />

”<br />

Det kommer att<br />

vara stor variation<br />

på framkomlighet<br />

på stigarna<br />

från mycket<br />

snabbcyklat till<br />

en del mer<br />

tekniska stigar<br />

Andreas Blomgren<br />

Etapp 3 vid Frykstahöjden<br />

Etapp 3 blir en sprint på Frykstahöjden, ett stadsnära<br />

område med ett mycket tät stignät. Området<br />

används flitigt som fritidsområde, och det tävlats<br />

många gånger i både fot- och skidorientering<br />

här; det förekommer både lättare motionsspår<br />

och tungt kuperade skidspår, dessutom många<br />

småstigar och inte minst en slalombacke ner mot<br />

sjön Fryken. Det återstår att se om och hur banläggaren<br />

kommer att använda sig av denna, men en<br />

sak är klar, vill man vara framgångsrik på denna<br />

sprint så man måste man ha järnkoll på alla småstigar,<br />

det kommer att gå fort, och det kommer säkert<br />

att bommas en hel del.<br />

stigrikt område. Det kommer att vara stor variation<br />

på framkomlighet på stigarna från mycket<br />

snabbcyklat till en del mer tekniska stigar. Kuperingen<br />

är också ganska varierad så det kommer att<br />

vara viktigt att hitta rätt vägval. Även denna karta<br />

är stor så det kommer att erbjudas rejäla långsträckor,<br />

framförallt på de längre banorna. Målgången<br />

är på rallycrossbanan med samma arena<br />

som vanliga orienteringen, berättar Andreas<br />

innan han går tillbaka till datorn för att finputsa<br />

kartfilerna.<br />

Intresset för MtbO-tävlingarna på<br />

O‐Ringen i Värmland 2017 är stort,<br />

och med tanke på att det blir fem<br />

dagars tävlingar även i MtbO den här<br />

gången så finns det säkert många<br />

funderingar. Vi stämde träff med<br />

Andreas Blomgren för att ta reda<br />

på lite fakta.<br />

Text: Kalle Dahlheimer Foto: Christina Gabrielsson<br />

Andreas är kartritare till tre etapper, etapp 1 vid<br />

Brandsbol, etapp 2 vid Sunne (Selma Spa), samt<br />

etapp 5 vid Rackstad (alldeles intill O-Ringenstaden).<br />

Han har även ritat träningskartan som kommer<br />

att finnas till försäljning samt är banläggare på<br />

etapp 5. Få andra har alltså så stor kunskap om vad<br />

som väntar deltagarna på O-Ringen i Värmland.<br />

Och just detta var första frågan vi ställde honom.<br />

Etapp 1 vid Brandsbol<br />

– En ny karta, specialritad för just MtbO. Till skillnad<br />

från de flesta andra kartorna handlar det alltså inte<br />

om en fotorienteringskarta som har konverterats<br />

till MtbO-norm i efterhand. Detta har gjort det möjligt<br />

att göra kartan större än vanligt, den sträcker<br />

sig över hela sex kilometer från norr till söder.<br />

Området är en ganska platt tallhed med bara ett<br />

tunt humustäcke ovanpå sanden. Det finns en hel<br />

del skogsbilvägar och körvägar i området vilket<br />

inbjuder till vägvalsalternativ. Jag räknar med<br />

full fart då området är i stort sett ganska lättcyklat.<br />

Dock finns det en mycket brant sluttning med<br />

en nivåskillnad mellan 40-50 meter också, och<br />

jag är säker att banläggaren kommer att utnyttja<br />

denna sluttning för diverse vägvalsproblematik.<br />

Etapp 2 vid Selma Spa<br />

– Även etapp 2, som går vid Selma Spa utanför den<br />

värmländska pärlan Sunne, känd inte minst genom<br />

Selma Lagerlöf, har fått en specialritad karta<br />

endast för MtbO, även om det har funnits en fotorienteringskarta<br />

här förut. Var det mest platt vid<br />

Brandsbol så är det precis tvärtom här på denna<br />

medeldistans. Det är mycket kuperat, vilket man<br />

inte minst har utnyttjat till att arrangera SM i<br />

längdskidåkning här. Det gör också att det finns<br />

många lättcyklade skidspår, men även vandringsleder<br />

och körspår efter skogsmaskiner som är lite<br />

mera svårcyklade. Det kommer garanterat att bli<br />

många intressanta sträckor med svåra vägval på<br />

denna etapp då det är stor variation både i åkbarhet<br />

och kupering. KARTKLIPP ETAPP 2<br />

O-Ringen PreO<br />

Arenorna ligger på bekvämt cykelavstånd<br />

från O-Ringenstaden. Tävlingsterrängen<br />

kommer att variera från<br />

parkmark till skogsmark, och banornas<br />

karaktär pendlar mellan långoch<br />

medeldistans. Tävlingskartorna<br />

kommer att utgöras av både vanliga<br />

orienteringskartor och sprintkartor. Det<br />

gäller alltså att behärska olika typer<br />

Etapp 4 i Lökneskogen<br />

Etapp 4 i Lökeneskogen börjar lite längre bort i<br />

ett större skogsområde med ett glest stignät och<br />

måttlig kupering. Dessa stigar har en del sten och<br />

rötter så det kräver lite cykelteknik. Avslutningen<br />

är på samma område som sprinten.<br />

Återförening på etapp 5<br />

När Mtb-orienterarna återförenas med fotorienterarna<br />

är det dags för sista etappen vid Rackstad.<br />

Här är Andreas hemma som ingen annan - inte<br />

bara är han kartritare och banläggare, han bor till<br />

och med på kartan och vet således mycket om hur<br />

det ser ut i skogen.<br />

– I norra utkanten av Arvika och inleder i ett<br />

av terräng, banor och kartor. Omgivningarna<br />

utgörs av ett inspirerande<br />

natur- och kulturlandskap. Utbudet av<br />

intressanta sevärdheter är stort och<br />

varierat.<br />

Banläggare är Nils-Olov Andersson<br />

från OK Rodhen som är en mycket erfaren<br />

banläggare som bl a ansvarade<br />

för banorna vid O-Ringen Boden 2013.<br />

Duktiga orienteringstekniker<br />

Precis som en fotorienterare behöver vara både en<br />

bra terränglöpare och en duktig orienteringstekniker<br />

för att vara framgångsrik, så måste Mtb-orienteraren<br />

behärska att både cykla snabbt och säkert<br />

på ojämna småstigar med rötter och stenar, men<br />

även att hänga med på kartan i mycket hög fart. De<br />

som klarar av både och över alla fem etapper blir<br />

dem som ligger längst fram i resultatlistan tror arrangörerna,<br />

med tanke på de stigrika områden som<br />

kräver bra orienteringsteknik på etapp 3–5 och de<br />

stora kartorna med teknisk cykling och rejäla långsträckor<br />

i början, men även delvis på etapp 4 och 5.<br />

Det gäller att träna på om man vill kunna göra<br />

bra ifrån sig på O-Ringen MtbO i Värmland. Jämn<br />

och stabil orientering, bra fart på alla underlag,<br />

och inte minst bra återhämtningsförmåga med<br />

tanke på att det ska cyklas fem etapper den här<br />

gången kommer att vara nyckeln till framgången.<br />

18<br />

O-RINGENTIDNINGEN #4 -<strong>2016</strong><br />

O-RINGENTIDNINGEN #4 -<strong>2016</strong> 19


TILLBAKABLICKEN<br />

1983 var ett riktigt guldår<br />

Kerstin minns fajten<br />

med Annichen i Värmland<br />

Annichen Kringstad var närmast oslagbar under 1980-talet.<br />

Kerstin Månsson (numer Tjernlund) lyckades dock med<br />

bedriften att besegra Annichen vid SM 1983 i Värmland – en<br />

tävling som avgjordes inte långt från där nästa års sista<br />

etapp på O-Ringen går.<br />

Året var 1983. Annichen<br />

Kringstad härjade som värst.<br />

Hon tog vid VM i Ungern sin<br />

andra raka dubbelvinst. Men<br />

när Säffleflickan Annichen<br />

kom hem till Värmland blev det<br />

stopp. Då var det en jämnårig<br />

blekingska som snuvade henne<br />

på SM-guldet.<br />

Text: Olov Öström Foto: Christer Höglund<br />

– Jag kommer ihåg att jag fick en motorsåg<br />

i pris. Den bytte jag mot en dammsugare,<br />

skrattar Kerstin Tjernlund (då Månsson)<br />

åt minnena från Värmlandsskogarna.<br />

Kerstin ingick i ett damlandslag som var<br />

oslagbart. Vann inte Annichen så var det<br />

Kerstin, Karin Rabe, Marita Skogum, Arja<br />

Hannus eller någon annan av de många<br />

duktiga tjejerna som klev fram.<br />

Just 1983 hade Kerstin Tjernlund sitt<br />

stora år. Hon vann både lång-SM, ultralång-SM<br />

och VM-stafetten.<br />

Där en höstsöndag i september<br />

1983 vid Takene skola utanför<br />

Arvika lyckades hon äntligen<br />

besegra omöjliga Annichen<br />

Kringstad.<br />

– Sprang Annichen bara<br />

hyggligt rätt så slog hon oss<br />

alla. Hon var outstanding, berättar<br />

Kerstin.<br />

Titta på kartan intill så kan<br />

du följa Kerstins vinnarlopp genom<br />

skogarna kring Svartåna<br />

och Takene. Det är en terräng<br />

som påminner en hel del om<br />

den som möter O-Ringendeltagarna<br />

vid den avslutande etappen<br />

nästa år utanför Arvika.<br />

Svartåna ligger lite drygt<br />

två mil öster om flygplatsen<br />

i Arvika där sista etappen avgörs.<br />

Det är också på flygplatsen<br />

som centralorten finns.<br />

SM-tävlingen 1983 arrangerades<br />

av klubben OK Mangen<br />

från Edane, en ort strax<br />

utanför Arvika. Det var den<br />

lilla klubbens största uppdrag.<br />

Edaneföreningen finns kvar än i dag även<br />

om den inte syns i prislistorna längre.<br />

De flesta orienterare i västra Värmland<br />

springer för tävlingsklubben Västvärmlands<br />

OK.<br />

OK Mangens mest kända orienterare<br />

är Christina Gabrielsson. Det är inte för<br />

hennes mertiter i orienteringsskogen<br />

som hon är kändis utan för att hon är<br />

generalsekreterare för O-Ringen 2017.<br />

Men åter till den 23-åriga blekingskan<br />

Kerstin Månsson som ändå något överraskande<br />

snuvade Annichen Kringstad på<br />

SM-guldet.<br />

Vem är Kerstin och hur kom det sig<br />

att hon började med orientering?<br />

I dag bor Kerstin i Kyrkhult utanför Olofström.<br />

Hon är sedan 15 år tillbaka rektor<br />

på Nordenbergsskolan i Olofström, en<br />

skola som också i<strong>nr</strong>ymmer orienteringsgymnasium.<br />

Hon är gift med stockholmaren Tore<br />

Tjernlund och har fyra utflugna barn<br />

varav tre av dem orienterar. Tvillingarna<br />

Josefin och Elinor är riktigt duktiga. Josefin<br />

var med vid EM i Tjeckien i våras.<br />

– Orienterare har jag varit sedan den<br />

dagen då storebror plockade bort mig<br />

från hästryggen och tog mig till orienteringsträningen,<br />

berättar Kerstin.<br />

Elitkarriären blev glansfull men ändå<br />

relativt kort. Redan som 26-åring valde<br />

hon att lägga av med elitsatsningen. Då<br />

hade hon varit med om att vinna två VMguld<br />

i stafetten (1983 i Ungern och 1985<br />

i Australien), tagit två individuella SMguld<br />

som senior samt blivit fyra individuellt<br />

vid VM.<br />

Under sitt stora guldår, 1983, bodde<br />

Kerstin i Stockholm. Hon hade Gevert<br />

Bergman (landslagsmannen Gustavs farfar)<br />

som tränare och bollplank.<br />

– På den tiden var det ganska ovanligt<br />

att man hade tränare. Gevert betydde väldigt<br />

mycket för mig, minns Kerstin.<br />

Kerstin tränade hårt men<br />

Annichen tränade ännu hårdare<br />

– Hon var tuffare. Hon var duktig på att<br />

sätta upp mål. När jag sa ”att jag ska försöka”<br />

så sa hon ”jag ska”. Jag ångrar lite<br />

att jag inte var lika tuff mot mig själv.<br />

När jag frågar Kerstin om hur mycket<br />

hon kommer ihåg av vinnarloppet 1983<br />

utanför Arvika blir hon osäker. Men efter<br />

att ha konsulterat kartpärmen och hittat<br />

Svartånakartan klarnar bilden.<br />

– Ett bra lopp. Det var ganska kuperat.<br />

Om Kerstin återvänder till Värmlandsskogarna<br />

nästa sommar återstår att se.<br />

Hon och maken Tore har inte bestämt sig.<br />

– Men våra orienterande barn ska säkert<br />

dit. Jag sprang för övrigt mitt allra<br />

första O-Ringen 1976 i Värmland, berättar<br />

Kerstin.<br />

Det må ha varit många år sedan Kerstin<br />

stängde ner elitkarriären men hon ägnar<br />

nästan lika mycket tid åt orientering nu<br />

som då. Hon tävlar gärna själv (i D55) och<br />

hon är mycket aktiv som ledare i hemklubben<br />

OK Vilse. I åtta år var hon ordförande.<br />

Numer är hon kassör. Vid lång-SM<br />

i höst i Blekinge var hon tävlingsledare.<br />

– Jag är besjälad av orientering. Jag kan<br />

inte vara utan den. När jag håller på med<br />

orientering samlar jag kraft för vardagen.<br />

Kerstin Tjernlund<br />

Kerstin tävlar flitigt fortfarande för sin<br />

klubb OK Vilse. Foto: Privat<br />

Dag-SM 1983 vid Takene utanför Arvika<br />

D21: 1) Kerstin Månsson, Ronneby OK<br />

2) Annichen Kringstad, Stora Tuna IK<br />

3) Karin Rabe, Almby IK<br />

H21: 1) Bengt Haglund, OK Hedströmmen<br />

2) Michael Wehlin, Norrköpings AIS<br />

3) Lars Lönnkvist, OK Ravinen<br />

D20: 1) Lotta Ransjö, Säffle OK<br />

H20: 1) Tony Månsson, Örkelljunga FK<br />

D18: 1) Marianne Fernström, Enebybergs IF<br />

H18: 1) Joakim Hedlöf, Rimbo SOK<br />

Kerstin Tjernlunds vinnande vägval vid dag-SM i Takene 1983.<br />

20<br />

O-RINGENTIDNINGEN #4 -<strong>2016</strong><br />

O-RINGENTIDNINGEN #4 -<strong>2016</strong> 21


O-RINGEN TV<br />

Välj rätt sportdryck<br />

Julius och Mattias bakom O-Ringen TV<br />

Powertabs<br />

Aktivitetstid under<br />

90 min<br />

Hydrate & perform<br />

Aktivitetstid mellan<br />

60 - 120 min<br />

Long distance energy<br />

Aktivitetstid över<br />

120 min<br />

Julius och Mattias "in action" under O-Ringen MtbO i Rörbäcksnäs i somras.<br />

Skin wax kit:<br />

Vi har utvecklat en produkt som man applicerar på ”Skin” skidorna för att förbättra åkupplevelsen.<br />

Den nya produkten består av 2st stavar, en för plus förhållanden och en minus.<br />

Handla från hela vårt<br />

sortiment på isostar.se<br />

Varför skall du använda skin wax?<br />

- En skin waxstav innehåller flour vilket hjälper till att stöta bort smuts. Detta gör att ”skin”<br />

panelen får en bättre funktion under en längre tid samt att man minimerar risken för<br />

ifrysning.<br />

- Skin waxen gör även att du får en mjukare framföring av skidan i det moment när du<br />

trampar ner skidan. Detta gör att du kan bibehålla en bra balans och teknik.<br />

- Skin wax innehåller inga lösningsmedel som kan påverka eller lösa upp limmet som<br />

sammanfogar ”skin” zonen med skidan.<br />

Hur applicerar jag Skin waxen?<br />

Välj skin waxstav efter temperatur. Gnugga försiktigt in skin waxen i fästzonen tills du får ett tunt<br />

lager som täcker hela fästzonen. Var noga med att dra Skin waxen mot och medhårs för att<br />

få bästa funktion och för att täcka alla fiber. Sedan är du klar för att åka.<br />

OBS! Var noga med att du inte får klumpar i ”skin” panelen, då har du överdoserat din skin<br />

wax.<br />

Vi har 2 skin wax paket:<br />

1. Skin wax stick - innehåller 2st paraffin stavar, + och –<br />

2. Skin wax stick kit - Innehåller 2st paraffin stavar, + och -<br />

samt en easy glide primer.<br />

NYHET !!<br />

Snabbt och smidigt<br />

med SKIGOs EASY<br />

LINE SERIE!<br />

Julius Aspman och Mattias<br />

Göthberg gör så att det går att<br />

se film från världens största<br />

orienteringsäventyr i hela världen,<br />

året om.<br />

I Sälen bemannades O-Ringen TV som<br />

vanligt av den glada duon Julius och Mattias.<br />

De har varit med och filmat i 4 år och<br />

gjort i en mängd roliga, snygga och informativa<br />

filmer där de fångat olika upplevelser<br />

av att vara med på ett O-Ringen.<br />

Resten av året arbetar de inte ihop så ofta<br />

och vi träffade dem för att höra hur de<br />

själva upplever att jobba på O-Ringen.<br />

Vad har ni för relation till orientering?<br />

Julius börjar snabbt med att erkänna.<br />

– Jag har väldigt lite relation till orientering,<br />

den är från skolan där man fick en<br />

karta och så sa den arga idrottsläraren<br />

spring och då gjorde man det. Och så<br />

fuskade man med att ta en nål och sätta<br />

hål i kartan med. Jag sprang öppen Gul<br />

2 i Borås, där körde jag kontrakurs trots<br />

hjälp av Linus Forsblad, det finns en film<br />

om det, ler Julius.<br />

– Jag har faktiskt sprungit orientering,<br />

kontrar Mattias, i Dalarna 99 kom jag tvåa<br />

på typ den öppna banan Julius sprang i<br />

Borås. Det var mitt första O‐Ringen och<br />

jag har sedan sprungit Jukola, Tiomila<br />

och 25manna. Det är så jag mest varit<br />

med i sporten, det är kul att åka på de<br />

stora tävlingarna och på läger med klubben<br />

i Mora.<br />

Hur ser ett O-Ringen ut för er?<br />

– När man vet att O-Ringen snart börjar<br />

är det alltid kul för då får jag hänga mycket<br />

med Mattias och han är en barndomskompis,<br />

säger Julius. Vi har en otroligt<br />

bra balans mellan vänskap och profession,<br />

vi kan göra ett bra jobb och samtidigt<br />

ha roligt. Man vet att det kommer bli<br />

många 15-timmarsdagar och att det kommer<br />

bli jobbigt. Det är som att ge sig ut att<br />

springa, det är jobbigt under tiden men<br />

när filmen är klar och man lägger upp den<br />

är det så jädra skönt.<br />

– Det är många människor vi möter och<br />

ska hantera, där alla tar oss på olika sätt<br />

när vi kommer och ska filma, parkera bilen<br />

eller intervjua berättar Mattias.<br />

Vad är ert roligaste minne från Sälen?<br />

Mattias kommer snabbt fram till att det<br />

var filmen med Magnus som gjorde en<br />

som han själv benämnde, farsartad bom.<br />

– Det blev så kul när vi fick komma till<br />

Centrum OK och blev mottagna som filmstjärnor.<br />

De brukade samla hela klubben<br />

för att titta på dagens film när den kom<br />

upp på kvällen. Det var flera andra från<br />

klubben som var där bara för att få se inspelningen,<br />

de satt i soffan bakom och tittade<br />

på och tog bilder av det. Julius skrattar<br />

åt minnet och fortsätter:<br />

– Det som också är kul med det klippet<br />

är att alla orienterare kan känna igen<br />

känslan av att vara sådär vilse.<br />

Vilken av filmerna från Sälen är ni<br />

mest nöjda med?<br />

– Det var nog filmen med Skidhjälpen,<br />

som ordnade så att ensamkommande<br />

ungdomar fick prova på orientering, säger<br />

Mattias. Det var en kul film kul film<br />

att göra när den blir större än bara orientering.<br />

Även Julius håller den filmen högt:<br />

– Om man bortser från tittarantal och<br />

likes, då är filmen med Skidhjälpen den<br />

jag är nöjd med på ett personligt plan,<br />

säger Julius. Dels att den är lite journalistisk<br />

och dels för att det är viktigt för<br />

samhället. Kreativt sett så är filmen ”En<br />

mäktig dag på fjället” med snygga bilder<br />

tillsammans med musik den bästa.<br />

Vad har ni råkat ut för fadäser eller<br />

förvånande saker under O-Ringen?<br />

– En gång ramlade jag på upploppet berättar<br />

Julius. Jag skulle få alla i publiken<br />

att göra vågen, jag tog allas uppmärksamhet<br />

och sa nu kommer jag springa och så<br />

gör ni vågen, skriker och tjoar. Alla ögon<br />

var på mig och så snubblar jag rätt ner och<br />

alla skrattar. Det finns ett klipp av det på<br />

youtube.<br />

– Vi missade Toves målgång på sista<br />

etappen i år, berättar Mattias. Vi stod och<br />

väntade vi en kontroll där vi fått bekräftat<br />

att hon skulle passera strax före, men jag<br />

såg efter ett tag på gps-trackningen att<br />

hon passerat så jag springer till bilen där<br />

Julius väntar, han kör i full fart mot målet<br />

och där jag hoppar av och spurtar genom<br />

folkhavet. Jag hör Per Forsberg ”Här kommer<br />

Tove in mot mål” och förstår att det<br />

är en spurt från två håll där jag missade<br />

Tove med någon sekund.<br />

FÖLJ OSS PÅ YOUTUBE<br />

På O-Ringens officella youtube-kanal<br />

youtube.com/oringenofficial finns allt<br />

material som de gjort. Här går det att se<br />

filmerna som nämns ovan och för varje år<br />

finns det en sammanfattande film.<br />

22<br />

O-RINGENTIDNINGEN #4 -<strong>2016</strong><br />

O-RINGENTIDNINGEN #4 -<strong>2016</strong> 23


INBJUDAN O-RINGEN VÄRMLAND 2017<br />

OL-Sudoku<br />

Lätt<br />

Anmälningsguide<br />

Under O-Ringen Värmland 2017 kommer vi erbjuda flera olika typer av utmaningar i våra tre olika grenar orienteringslöpning<br />

(OL), mountainbikeorientering (MtbO) och precisionsorientering (PreO). Inom respektive gren finns tävlingar för elit<br />

till nybörjare, och allt däremelllan - O-Ringen vill erbjuda utmaning och äventyr för alla, oavsett ambition och nivå. Nytt för<br />

2017 är att Open, motionsklasser och Challenge går in i den öppna kategorin Eget upplägg.<br />

När du bokar i år kommer du göra det direkt på oringen.se istället för i Eventor.<br />

Made in<br />

Sweden by<br />

Klässbols<br />

since 1920<br />

KaffeKvarnen<br />

En trevlig utflykt till Klässbol<br />

Gillar du genuint svenskt hantverk så är Klässbols Linneväveri ett<br />

perfekt utflyktsmål när du är på O-Ringen Värmland. Nära Arvika<br />

tillverkas linneprodukter sen generationer – dukar, servetter, handdukar,<br />

kuddar, sänglinne, möbeltyger, gardiner och mycket mer.<br />

Boka en rundtur i väveriet, handla i butiken med fabriksförsäljning<br />

och avsluta med lunch och fika på KaffeKvarnen i Klässbol.<br />

Så vi ses i Värmland – Välkommen!<br />

KLÄSSBOLS LINNEVÄVERI AB | DAMASTVÄGEN 5 | TEL 0570-46 01 85<br />

ÖPPET MÅN–FRE 9–18 | LÖR 10–16 | SÖN MAJ–SEP 10–16<br />

KAFFE-KVARNEN TEL 0570-46 02 29 WWW.KLASSBOLS.SE<br />

Svår<br />

SÅHÄR GÖR DU<br />

Ett sudoku består av ett rutnät med 9x9<br />

rutor, som är uppdelat i nio stycken mindre<br />

rutnät som består av 3x3 rutor.<br />

• Varje horisontell rad ska innehålla varje<br />

symbol en gång.<br />

• Varje vertikal kolumn ska innehålla varje<br />

symbol en gång.<br />

• Varje 3x3-ruta ska innehålla varje symbol<br />

en gång.<br />

• De nio symboler som används syns i exemplet till höger.<br />

Skicka in rätt lösning till: O-Ringen, Lägerhyddsvägen 2 hus 38<br />

752 37 Uppsala eller i ett mail till info@oringen.se senast 31:e<br />

december. Fem O-Ringentröjor lottas ut till fem vinnare, kom<br />

ihåg att ange storlek.<br />

Tävling OL MtbO PreO För vem<br />

Elittour Ja Nej Nej För dig som är elit<br />

5-dagars Ja Ja Ja För dig som gillar att tävla i en kön-/åldersindelad tävlingsklass<br />

Eget upplägg Ja Ja Nej För dig som vill tävla fritt mot dig själv eller andra<br />

Etappstart Ja Ja Ja För dig som vill deltaga på enstaka dagar och banor<br />

Lära och Prova på Ja Ja Ja För dig som vill lära dig mer om orientering<br />

Ungdomsstafett Ja Nej Nej För dig som är mellan 14 och 16 år och vill ha en kul extra tävling<br />

Träningsrace Ja Nej Nej För dig som vill komma till första etappen förberedd på bästa sätt<br />

Elittour<br />

Här tävlar orienteringssportens världsstjärnor<br />

och den svenska eliten om segern.<br />

Elittouren är tävlingen som de flesta<br />

följer som åskådare och där de allra bästa<br />

löparna gör upp om sergerna över 5 etapper.<br />

Elittouren finns i genen OL och i klasserna:<br />

DH21 Elit, DH20 Elit och DH18 Elit.<br />

Det är fri anmälan till Elittouren. De<br />

80 bästa löparnas tas ut i DH21 Elit och<br />

O‐Ringen specialinbjuder de 15 bästa<br />

löparna i världen. I juniorelitklasserna tas<br />

120 löpare per klass ut.<br />

Svårighetsgrader<br />

Benämning<br />

Nybörjare<br />

Mycket lätt<br />

Lätt<br />

Medelsvår<br />

Svår<br />

Program Elittour OL<br />

Etapp Distans Arena<br />

1 Långdistans Skjutsbol<br />

2 Sprint Torget Arvika<br />

3 Förkortad långdistnas Boda<br />

4 Medeldistans Boda<br />

5 Långdistans Rackstad<br />

Klass Medel Lång Svårighet<br />

D18 Elit 3,8 6,5 Svår<br />

D20 Elit 4,0 8,0 Svår<br />

D21 Elit 4,5 11,5 Svår<br />

H18 Elit 4,2 7,5 Svår<br />

H20 Elit 4,5 10,0 Svår<br />

H21 Elit 5,0 13,0 Svår<br />

Beskrivning<br />

Banan går i en terräng med tydliga och sammanhängande ledstänger som t ex vägar, stora stigar, byggnader och öppen<br />

mark. Kontrollerna på grön bana sitter på ledstången och ska endast utgöra ett kvitto på att löparna följer det självklara<br />

vägvalet. Kontrollpunkterna kan utgöras av stigkrökar, vägförgreningar, ledningsstolpar, byggnader och andra tydliga<br />

platser och föremål.<br />

Terrängen där banan går består av tydliga och sammanhängande ledstänger som t ex vägar, stora stigar, öppen mark och<br />

byggnader. Kontrollerna på en vit bana markerar avslutningen på en ledstång och övergången till en ny. Därför är kontrollpunkterna<br />

lättidentifierade och tydliga. Utöver kontrollpunkterna på grön bana kan exempelvis stenar, branter, staket och<br />

liknande förekomma som kontrollpunkter.<br />

Terrängen består av ett sammanhängande system av vägar, stigar, staket, vattendrag, öppen mark eller liknande. Kontrollpunkterna<br />

utgörs av något svårare terrängföremål, till exempel högst uppe på en mycket tydlig höjd, men måste alltid<br />

föregås av en tydlig utgångspunkt. En säker uppfångare finns bakom kontrollen.<br />

Terrängdetaljerna ska vara tydliga. Jämfört med lättare banor kan svårare kontrollpunkter användas, till exempel större<br />

sänkor, tydliga åsar, höjder och branter. En säker inläsningspunkt högst 200 meter före kontrollen och en tydlig uppfångare<br />

bakom finns.<br />

Svårigheterna på svart bana är anpassade att ge även de skickligaste löparna en utmaning. Ökningen i svårighetsgrad<br />

jämfört med mindre svåra banor består i att andelen kurvbildsorientering ökar samt att detaljrik terräng och små terrängdetaljer<br />

utnyttjas. Banan kan vara lagd i all typ av terräng och ibland mycket fysiskt krävande.<br />

24<br />

O-RINGENTIDNINGEN #4 -<strong>2016</strong><br />

O-RINGENTIDNINGEN #4 -<strong>2016</strong> 25


Anmälningsguide<br />

5-dagars<br />

5-dagars är O-Ringens klassiska tävling och grundpelare över 5 etapper. Tävlingen erbjuds i samtliga<br />

tre grenar: OL, MtbO och PreO. O-Ringen Värmland 2017 kommer att erbjuda fem krävande etapper<br />

i Värmlands vilda och vackra skogar. En totalsegrare per klass koras över de fem etapperna.<br />

Eget upplägg<br />

Med Eget upplägg har du möjligheten att skapa din egen tävling över tre eller fem etapper alternativ välja ett<br />

av de färdig paket som finns. Paketen går över fem dagar och motsvarar tidigare motionsklasser och Challenge<br />

i svårighet och längd. Vi lanserar denna nyhet för att svara upp mot önskemålen om större valfrihet kring vem<br />

man tävlar mot och på vilka banor. Läs mer om det i ledaren på sida 3.<br />

OL<br />

Program 5-dagars OL<br />

Etapp 1: Långdistans, söndag 23 juli, Arena Skjutsbol<br />

Etapp 2: Förkortad långdistans, måndag 24 juli, Arena Skjutsbol<br />

Etapp 3: Långdistans, onsdag 26 juli, Arena Boda<br />

Etapp 4: Medeldistans, torsdag 27 juli, Arena Boda<br />

Etapp 5: Långdistans, fredag 28 juli, Arena Rackstad<br />

Inom OL tävlar du i åldersindelade klasser på 5-dagars, antingen<br />

i huvudklass eller i kortklass. För huvudklass gäller lottad starttid<br />

medan det är fri starttid i kortklass. Båda avslutas med en spännande<br />

jaktstart på etapp 5.<br />

Kortklasser 5-dagars OL<br />

Klass Medel Lång* Svårighet Klass Medel Lång*<br />

D12 Kort 2,0 2,5 Mycket lätt H12 Kort 2,0 2,5<br />

D14 Kort 2,5 3,0 Lätt H14 Kort 2,5 3,0<br />

D16 Kort 3,0 4,0 Medelsvår H16 Kort 3,0 4,0<br />

D17-20 K 3,0 4,5 Svår H17-20 K 3,4 5,0<br />

D21 Kort 3,4 4,5 Svår H21 Kort 4,0 6,5<br />

D35 Kort 3,2 4,0 Svår H35 Kort 3,8 5,8<br />

D40 Kort 3,1 3,8 Svår H40 Kort 3,6 5,2<br />

D45 Kort 3,0 3,6 Svår H45 Kort 3,4 4,6<br />

D50 Kort 2,8 3,4 Svår H50 Kort 3,2 4,4<br />

D55 Kort 2,6 3,2 Svår H55 Kort 3,0 4,2<br />

D60 Kort 2,4 3,0 Svår H60 Kort 2,8 4,0<br />

D65 Kort 2,2 2,8 Svår H65 Kort 2,6 3,5<br />

D70 Kort 2,0 2,5 Svår H70 Kort 2,4 3,0<br />

Huvudklasser 5-dagars OL<br />

Klass Medel Lång* Svårighet Klass Medel Lång*<br />

D10 2,0 2,5 Mycket lätt H10 2,0 2,5<br />

D11 2,5 3,0 Lätt H11 2,5 3,0<br />

D12 2,5 3,0 Lätt H12 2,5 3,0<br />

D13 3,0 4,0 Medelsvår H13 3,0 4,0<br />

D14 3,0 4,0 Medelsvår H14 3,0 4,0<br />

D15 3,5 4,5 Svår H15 3,5 5,5<br />

D16 3,5 4,5 Svår H16 3,5 5,5<br />

D18 3,4 5,5 Svår H18 3,6 6,0<br />

D20 3,5 6,0 Svår H20 3,8 7,0<br />

D21 3,8 8,0 Svår H21 4,5 9,5<br />

D21 Lång 4,3 10,0 Svår H21 Lång 4,8 12,5<br />

D35 3,6 6,5 Svår H35 4,4 8,0<br />

D40 3,5 5,5 Svår H40 4,2 7,5<br />

D45 3,4 4,5 Svår H45 4,0 7,0<br />

D50 3,2 4,2 Svår H50 3,8 6,0<br />

D55 3,0 4,0 Svår H55 3,6 5,5<br />

D60 2,8 3,7 Svår H60 3,4 5,0<br />

D65 2,6 3,5 Svår H65 3,2 4,5<br />

D70 2,4 3,0 Svår H70 3,0 4,0<br />

D75 2,2 3,0 Svår H75 2,8 3,5<br />

D80 2,0 2,5 Svår H80 2,5 3,0<br />

D85 1,8 2,3 Svår H85 2,0 2,5<br />

D90 1,5 2,0 Svår H90 1,5 2,0<br />

D95 1,2 1,8 Svår H95 1,2 1,8<br />

*Etapp 2 är en förkortad långdistans med banlängder motsvarande 80% av en långdistans.<br />

Färdiga paket<br />

Vill du ha ett färdigt paket har vi skapat ett antal som motsvarar<br />

motionsklasserna och Challenge. Här kommer du<br />

möta många i samma ålder och av samma kön som dig<br />

själv. Finns för OL.<br />

Paket Medel Lång Svårighet Paket Medel Lång<br />

D21M 3,5 5 Medelsvår H21M 4 7,5<br />

D35M 3,3 4 Medelsvår H35M 4 6<br />

D40M 3,3 4 Medelsvår H40M 4 6<br />

D45M 3 3,5 Medelsvår H45M 3,5 5<br />

D50M 3 3,5 Medelsvår H50M 3,5 5<br />

D55M 2,5 3,3 Medelsvår H55M 3 4<br />

D60M 2,5 3,3 Medelsvår H60M 3 4<br />

D65M 2,5 3 Medelsvår H65M 2,5 3,3<br />

D70M 2,5 3 Medelsvår H70M 2,5 3,3<br />

D80M 2,5 2,5 Medelsvår H80M 2,5 2,5<br />

Ch5D 5 5 Lätt Ch5H 5 5<br />

Ch10D 10 10 Lätt Ch10H 10 10<br />

Oavsett om du väljer att springa ett färdigt paket eller väljer<br />

banor fritt kan efter varje etapp filtrerar resultatet på oringenonline.se<br />

efter hur du vill jämföra dig. Du avgör själv om<br />

du bara vill se resultat för ett visst paket, åldersintervall och/<br />

Etappstart<br />

Paket<br />

Vill du välja mer fritt och kanske skapa en tävling inom familjen,<br />

klubben eller med kompisarna har du följande banor<br />

att komponera utifrån. Spring alla fem etapper eller de<br />

sista tre etapperna.<br />

Gren Bana Gren Bana<br />

OL Lätt 2,5 OL Svår 2,5<br />

OL Lätt 3,5 OL Svår 3,0<br />

OL Lätt 5,0 OL Svår 3,5<br />

OL Lätt 10,0 OL Svår 4,0<br />

OL Medelsvår 2,5 OL Svår 5,0<br />

OL Medelsvår 3,0 OL Svår 6,0<br />

OL Medelsvår 3,3 OL Svår 7,5<br />

OL Medelsvår 3,5 OL Svår 10,0<br />

OL Medelsvår 4,0 MtbO Kort Svår<br />

OL Medelsvår 5,0 MtbO Mellan Lätt<br />

OL Medelsvår 6,0 MtbO Mellan Svår<br />

OL Medelsvår 7,5 MtbO Lång Lätt<br />

OL Medelsvår 10,0 MtbO Lång Svår<br />

eller kön. Du får en totaltid efter varje etapp och det går att<br />

inför sista dagen att göra en egen jaktstart. Eget upplägg<br />

finns för grenarna OL och MtbO.<br />

MtbO<br />

Program 5-dagars MtbO<br />

Etapp 1: Långdistans, söndag 23 juli, Arena Brandsbol<br />

Etapp 2: Medeldistnas, måndag 24 juli, Arena Selma Spa<br />

Etapp 3: Sprintdistans, onsdag 26 juli, Arena Frykstahöjden<br />

Etapp 4: Medeldistans, torsdag 27 juli, Arena Frykstahöjden<br />

Etapp 5: Långdistans, fredag 28 juli, Arena Rackstad<br />

Under O-Ringen Värmland är det premiär för att tävla i<br />

MtbO över 5 dagar. Tävlingen erbjuder åldersindelade<br />

klasser med lottad starttid och jaktstart sista dagen.<br />

Huvudklasser 5-dagars MtbO<br />

Klass Sprint Medel Lång Svårighet Klass Sprint Medel Lång<br />

D12 2,5 3,0 5,5 Lätt H12 2,5 3,0 5,5<br />

D14 3,5 5,0 8,5 Medelsvår H14 3,5 5,5 8,5<br />

D16 3,0 5,5 10 Svår H16 4,0 7,0 13,0<br />

D20 3,5 7,0 13,0 Svår H20 4,5 9,0 18,5<br />

D21 5,0 8,5 20 Svår H21 6,0 11,0 25,0<br />

D40 3,5 7,0 13,0 Svår H40 4,0 8,0 17,5<br />

D50 3,0 6,0 11,0 Svår H50 4,0 7,5 15,0<br />

D60 3,0 5,0 9,0 Svår H60 3,5 6,0 13,0<br />

D70 2,5 4,0 7,5 Svår H70 3,0 5,0 11,0<br />

Vill du springa någon enstaka dag eller ha friheten<br />

att välja bana efter dagsform finns möjligheten att<br />

köpa etappstarter. Det kommer varje dag att finnas<br />

flera banor att välja på från korta lätta till längre och<br />

svårare.<br />

Etappstarter erbjuds för alla tre grenar, OL, MtbO och<br />

PreO.<br />

Gren Bana Gren Bana<br />

OL Lätt 2,5 OL Svår 3,0<br />

OL Lätt 3,5 OL Svår 3,5<br />

OL Lätt 5,0 OL Svår 4,0<br />

OL Lätt 10,0 OL Svår 5,0<br />

OL Medelsvår 2,5 OL Svår 6,0<br />

OL Medelsvår 3,0 OL Svår 7,5<br />

OL Medelsvår 3,3 OL Svår 10,0<br />

OL Medelsvår 3,5 MtbO Kort Svår<br />

OL Medelsvår 4,0 MtbO Mellan Lätt<br />

OL Medelsvår 5,0 MtbO Mellan Svår<br />

OL Medelsvår 6,0 MtbO Lång Lätt<br />

OL Medelsvår 7,5 MtbO Lång Svår<br />

OL Medelsvår 10,0 PreO Pre-A Svår<br />

OL Svår 2,5 PreO Pre-B Medelsvår<br />

PreO<br />

PreO finns i fyra olika svårighetsnivåer Elit, A, B och C.<br />

Du väljer själv vilken nivå du vill delta på.<br />

Klass Medel Lång Svårighet<br />

Pre A 2,5 3,0 Lätt<br />

Pre B 3,0 4,0 Medelsvår<br />

Pre Elit 3,5 4,5 Svår<br />

Program 5-dagars PreO<br />

Etapp 1: Medeldistans, söndag 23 juli, Arena Styckåsen<br />

Etapp 2: Långdistans, måndag 24 juli, Arena Falleberget<br />

Etapp 3: Medeldistans, onsdag 26 juli, Arena Vassvika<br />

Etapp 4: Långdistans, torsdag 27 juli, Arena Graninge<br />

Etapp 5: Medeldistans, fredag 28 juli, Arena Minneberg<br />

26<br />

O-RINGENTIDNINGEN #4 -<strong>2016</strong><br />

O-RINGENTIDNINGEN #4 -<strong>2016</strong> 27


Anmälningsguide<br />

Lära och Prova på<br />

Lära och prova på finns för dig som vill lära dig mer orientering samt för dig som är<br />

ny i sporten och orienterar för första gången. Här finns Miniknat för de allra yngsta<br />

och Inskolnings- och utvecklingsklasser för de ungdomar som tränar orientering.<br />

Dessa klasser kan du delta i både med och utan medföljare i skogen. För vuxna finns<br />

lättare banor inom prova på och de finns för samtliga grenar.<br />

Miniknat<br />

Temaorientering för de minsta (ca 3-8 år) på<br />

arenorna för 5-dagars OL. Ingen tävling, snitslad<br />

bana, pris till alla varje dag.<br />

Inskolning- och utvecklingsklass<br />

Finns på huvudarenorna för 5-dagars OL.<br />

Klasserna vänder sig till dig som vill prova på<br />

orientering under tävlingslika förhållanden.<br />

Du kan starta när du vill och får gärna springa<br />

ihop en kompis eller vuxen.<br />

Klass Längd Nivå<br />

Inskolning 1,5 Nybörjare<br />

U1 2,0 Nybörjare<br />

U2 2,5 Mycket lätt<br />

Etappresor<br />

Under O-Ringen Värmland kommer du<br />

kunna åka buss från O-Ringenstaden till<br />

huvudarenorna Skjutbol och Boda.<br />

Busstransport ingår i anmälningsavgiften för<br />

både tävlande och medföljande. Vill du hellre<br />

ta bil finns det två alternativ. Antingen parkerar<br />

du på någon av våra satelitparkeringar och<br />

tar buss sista biten, detta ingår också i anmälningsavgiften.<br />

Vill du köra helavägen fram till<br />

huvudarenorna finns det ett begränsat antal<br />

platser att förboka på oringen.se. Du har då bilen<br />

på bekvämt avstånd från arenan. Exakt var<br />

satelitparkeringarna kommer att ligga och hur<br />

sista transporten kommer genomföras är inte<br />

klart när denna tidning går i tryck men du hittar<br />

den senaste informationen på oringen.se.<br />

Foto: Andreas Davidsson.<br />

Prova på<br />

På arenorna för respektive gren i 5-dagars<br />

finns det korta och lätta Prova på-banor. De<br />

är perfekta för att prova på orientering och<br />

när du känner dig varm i kläderna på dem<br />

kan du fortsätta med Etappstarter eller Eget<br />

upplägg.<br />

Klass<br />

Prova på 2,5 km<br />

Prova på 4,0 km<br />

Prova på Stolpjakten<br />

Prova på PreO<br />

Nivå<br />

Mycket lätt<br />

Mycket lätt<br />

Varierande<br />

Lätt<br />

MtbO<br />

Deltar du i MtbO är det fritt att parkera vid<br />

arenorna utom möjligen på etapp 5 som går<br />

på arena Racksta där även OL kommer genomföras<br />

den dagen. Arena Rackstad ligger<br />

dock på gångavstånd från O-Ringenstaden,<br />

ca 300–1500 m.<br />

PreO<br />

Alla etapper för PreO går inne i Arvika och där<br />

gäller kommunens lokala parkeringsbestämmelser.<br />

Boka arenanära parkering för bil eller buss gör<br />

du på oringen.se.<br />

ANMÄL DIG<br />

Uppdaterad information om<br />

anmälan hittar du alltid på<br />

oringen.se<br />

Ungdomsstafett<br />

Ungdomsstafetten finns för grenen OL och går i samband med invigningen. Tävlingen<br />

avgörs mellan regionslag i de nordiska länderna och landslag från övriga länder. Fyra<br />

löpare i varje lag, där sträckordningen är H16-D14-H14-D16.<br />

Välkommen till Värmland<br />

och °Karlstad<br />

Träningsrace<br />

Alla har olika sätt att förbereda sig på inför en utmaning som O-Ringen. Med Träningsracet<br />

vill vi skapa bästa möjliga förutsättningar för att du ska komma till start väl<br />

förberedd.<br />

Du väljer själv vad som passar dig bäst för att hitta den rätt känsla. Spring kort och<br />

snabbt, ta några svåra kontroller i lugnt tempo eller genomför en riktig genomkörare<br />

över full längd.<br />

28 O-RINGENTIDNINGEN #4 -<strong>2016</strong><br />

O-RINGENTIDNINGEN #4 -<strong>2016</strong> 29


Anmälningsguide<br />

Villkor för anmälan<br />

O-Ringens villkor för anmälan och beställningar<br />

ALLMÄN INFORMATION<br />

Genom att du anmäler dig och/eller beställer<br />

tjänster av O-Ringen AB godkänner du våra vid<br />

var tid gällande villkor för anmälan och deltagande.<br />

Vänligen notera att vi förbehåller oss rätten att<br />

ensidigt ändra dessa villkor. Eventuella förändringar<br />

träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att<br />

de ändrade villkoren har meddelats dig genom att<br />

ha hållits tillgängliga på vår hemsida, oringen.se.<br />

Om vi skulle göra väsentliga förändringar i dessa<br />

villkor har du rätt att säga upp det avtal som du<br />

ingått med oss.<br />

Återbetalning av redan gjord betalning kommer<br />

inte att ske med anledning av sådan uppsägning.<br />

För det fall du anmäler och/eller beställer tjänster<br />

till O-Ringen åt någon annan person än dig<br />

själv, försäkrar du genom ditt godkännande av<br />

våra villkor, att denna person har tagit del av och<br />

godkänner våra villkor på samma sätt som du har<br />

gjort.<br />

Vi förbehåller oss rätten att överlåta våra rättigheter<br />

och skyldigheter enligt dessa villkor till<br />

annan part.<br />

DELTAGANDE<br />

Allt deltagande på O-Ringen sker på egen risk.<br />

O‐Ringen AB har tecknat försäkring för oförutsedda<br />

händelser som gäller samtliga deltagare och publik.<br />

O-Ringen AB ansvarar i övrigt inte för skada<br />

som du eventuellt åsamkas under arrangemanget.<br />

Deltagare i O-Ringen ska följa Svenska orienteringsförbundets<br />

vid var tidpunkt gällande tävlingsregler.<br />

Rättighet att starta i tävlingen och utnyttja beställda<br />

tjänster medges först när fullständig betalning<br />

har erlagts.<br />

Registrerad anmälan till tävlingen är bindande.<br />

O-Ringen AB förbehåller sig rätten att väja/<br />

byta stämplingssystem.<br />

BETALNING<br />

Anmälan till tävlingen är bindande och anmälningsavgifter<br />

återbetalas inte. Folksams försäkring<br />

STARTKLAR kan tecknas som täcker återbetalning<br />

i vissa fall. Mer information och möjlighet<br />

att beställa försäkringen via oringen.se/startklar.<br />

Ändringar i bokningen (ej avbokningar och<br />

namnbyten) kan göras via telefon utan ändringsavgift<br />

fram till årsskiftet. Där efter fram till 1 juni 2017<br />

går det att göra ändringar kostnadsfritt genom att<br />

man loggar in via oringen.se medan det tillkommer<br />

en ändringsavgift på 110 kr om de görs via kontakt<br />

med bokningskontoret. Vid ändring av bokning utgår<br />

ingen återbetalning, däremot kan innestående<br />

belopp användas till andra köp innevarande år<br />

(gäller även gallring i Elittouren). Namnbyte görs<br />

genom kontakt med O-Ringen AB och kostar 200<br />

kr (eventuella extra avgifter som tillkommer i och<br />

med namnbytet tillkommer – exempelvis byte till<br />

dyrare tävling/klass enligt aktuell avgift vid anmälningstillfället).<br />

Eventuella återbetalningsanspråk ska vara<br />

O‐Ringen AB tillhanda senast sista augusti aktuellt<br />

år för att återbetalning ska bli aktuell. Efter<br />

detta datum tillfaller pengarna O-Ringen AB.<br />

VÅR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER<br />

O-Ringen AB kommer att behandla personuppgifter<br />

om dig för att fullgöra vårt åtagande gentemot<br />

dig och andra deltagare på O-Ringen. Vi behandlar<br />

även dina personuppgifter i syfte att du ska få<br />

relevant information och erbjudanden från oss<br />

eller våra samarbetspartners. I den mån det rör<br />

information och erbjudanden från någon av våra<br />

samarbetspartners, kan sådan samarbetspartner<br />

också komma att behandla dina personuppgifter.<br />

De uppgifter vi samlar in och behandlar är<br />

namn, kön, födelseår, adress, mailadress, telefon,<br />

samt resultat kopplade till ditt deltagande<br />

på O‐Ringen. Uppgifter såsom namn, kön, födelseår,<br />

ort, föreningstillhörighet och resultat, så väl<br />

som fotografier och TV-inspelningar i vilka du<br />

förekommer, kommer att kunna publiceras på TV,<br />

internet och i tidningar och användas i O-Ringen<br />

AB:s verksamhet. Uppgifter sparas av uppföljnings-<br />

och redovisningsskäl.<br />

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204)<br />

rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt<br />

undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om<br />

vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och<br />

hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt<br />

28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om<br />

personuppgifter som vi behandlar om dig.<br />

Foto: Peter Holgersson<br />

ANMÄL DIG<br />

Uppdaterad information om<br />

anmälan hittar du alltid på<br />

oringen.se<br />

Anmälningsavgifter 2017<br />

ELITTOUR 1 Nov -30% 1 Apr -20% 1 Jun Ordinarie Därefter +20%<br />

Upp till och med 20 år 1 660 1 870 2 300 2 730<br />

21 år och äldre 2 065 2 325 2 835 3 345<br />

5-DAGARS 1 Nov -30% 1 Apr -20% 1 Jun Ordinarie Därefter +20%<br />

Upp till och med 16 år 690 770 920 1 070<br />

Mellan 17 och 20 år 940 1 050 1 260 1 470<br />

21 år och äldre 1 425 1 585 1 915 2 245<br />

EGET UPPLÄGG 1 Nov -30% 1 Apr -20% 1 Jun Ordinarie Därefter +20%<br />

Upp till och med 16 år 120 130 160 190<br />

Mellan 17 och 20 år 170 180 220 260<br />

21 år och äldre 255 275 335 395<br />

ETAPPSTART 1 Nov -30% 1 Apr -20% 1 Jun Ordinarie Därefter +20%<br />

Upp till och med 16 år 110 120 140 160<br />

Mellan 17 och 20 år 150 160 190 220<br />

21 år och äldre 215 235 285 335<br />

LÄRA OCH PROVA PÅ 1 Nov -30% 1 Apr -20% 1 Jun Ordinarie Därefter +20%<br />

Miniknat 40 40 40 40<br />

Upp till och med 16 år 110 120 140 160<br />

Mellan 17 och 20 år 120 130 150 170<br />

21 år och äldre 135 145 165 185<br />

UNGDOMSTAFETT 1 Nov -30% 1 Apr -20% 1 Jun Ordinarie Därefter +20%<br />

Per lag 230 260 320 380<br />

TRÄNINGSRACE 1 Nov -30% 1 Apr -20% 1 Jun Ordinarie Därefter +20%<br />

Upp till och med 16 år 80 90 100 110<br />

Mellan 17 och 20 år 100 100 120 140<br />

21 år och äldre 115 125 145 165<br />

Tilläggstjänster Ordinarie Ordinarie Ordinarie +20 %<br />

Lottning med annan klubb* 120 120 120 140<br />

Familjelottning* 120 120 120 140<br />

Stämpelbricka (SI) 40 40 40 50<br />

Startklar 160 160 160 190<br />

Startklar plus 290 290 290 350<br />

Orienteringsskolan 110 110 110 130<br />

Stämplingshjälp PreO 110 110 110 130<br />

Påskjutare PreO 110 110 110 130<br />

Träningskarta 70 70 70 80<br />

Kartpaket 180 180 180 220<br />

Jubileumsplakett 210 210 210 250<br />

Visum 0 0 0 0<br />

Buss- och parkeringsavgift på satellitparkeringar och på O-Ringenstaden ingår i anmälningsavgiften.<br />

ANMÄL DIG<br />

Uppdaterad information om<br />

anmälan hittar du alltid på<br />

oringen.se<br />

* Efter 1 juni kan tilläggstjänsterna<br />

lottning med annan klubb<br />

och familjelottning bara köpas i<br />

mån av plats<br />

30<br />

O-RINGENTIDNINGEN #4 -<strong>2016</strong><br />

O-RINGENTIDNINGEN #4 -<strong>2016</strong> 31


BOENDE<br />

O-Ringenstadens camping<br />

SUZUKI – FÖR DIG SOM TRIVS I TERRÄNGEN!<br />

Suzuki är idag en av världens största biltillverkare och expert på fyrhjulsdrift och småbilar.<br />

Under senare år har Suzuki också vuxit kraftigt på den svenska marknaden tack vare flera nya<br />

modeller, som snabbt vunnit i popularitet. Alla byggda med japansk kvalitet, vilket innebär att<br />

du får både driftsäkerhet och körglädje med på köpet.<br />

Dessutom är de också utrustade och klara. Det innebär att det mesta du behöver och vill ha<br />

för komforten och säkerhetens skull redan är inbyggt i bilen. Och i priset.<br />

STOLT TÄVLINGSPARTNER AV O-RINGEN!<br />

VITARA TESTVINNARE I TEKNIKENS<br />

VÄRLDS STORA SUV-TEST <strong>2016</strong>!<br />

Under O-Ringen Vämland 2017 har du många<br />

boendealternativ. Camping på O-Ringenstaden<br />

med härlig gemenskap, hyra stuga eller rum av<br />

en trevlig värmlänning eller boka ett bekvämt<br />

hotell eller pensionat.<br />

På O-Ringenstaden i Arvika erbjuder vi 2 400 camping platser,<br />

på ca 500 av platserna kommer det att erbjudas el. O-Ringenstaden<br />

ligger på Arvika flygfält med bekvämt gångavstånd till<br />

sista etappens arena för både OL och MtbO, Arena Rackstad.<br />

Till de andra etapperna tar du dig smidigt med våra bussar vilka<br />

du som tävlande och medföljande åker med utan extra avgift.<br />

I O‐Ringenstaden kommer du hitta O-Ringentorget med aktiviteter<br />

och utställare som Radio O-Ringen och Team Sportia med<br />

flera. O‐Ringenstaden ligger ungefär tre kilometer från Arvika<br />

centrum, som är en riktig småstadsidyll med all tänkbar service.<br />

Vi har i år fått till en kompakt och trevlig O-Ringencamping<br />

som kommer erbjuda goda möjligheter för gemenskap med familjen,<br />

klubben och orienterare från världens alla hörn.<br />

Övrigt -30 % -20 % Ordinarie 20 %<br />

Pris per natt 1 Nov 1 Apr 1 Jun Därefter<br />

Camping - extra stor, 220 250 310 370<br />

1 dag<br />

Hårt underlag, 1 dag 80 100 120 140<br />

Tilläggstjänster -30 % -20 % Ordinarie 20 %<br />

1 Nov 1 Apr 1 Jun Därefter<br />

El till rutan 430 500 620 740<br />

Priser camping<br />

priser utan/med el<br />

9 x 4,5 m -30 % -20 % Ordinarie 20 %<br />

Antal nätter 1 Nov 1 Apr 1 Jun Därefter<br />

10 740/1405 845/1605 1050/2000 1265/2405<br />

9 695/1295 795/1480 990/1845 1190/2215<br />

8 645/1180 740/1345 920/1680 1105/2020<br />

7 615/1055 705/1205 875/1505 1055/1810<br />

6 550/925 625/1060 780/1320 940/1585<br />

5 475/790 545/905 675/1125 815/1355<br />

4 395/645 450/740 560/920 675/1105<br />

3 305/495 350/565 435/705 525/805<br />

2 215/340 245/385 300/480 365/580<br />

1 110/175 125/200 155/245 190/295<br />

9 x 9 m -30 % -20 % Ordinarie 20 %<br />

Antal nätter 1 Nov 1 Apr 1 Jun Därefter<br />

10 1265/1895 1445/2165 1800/2700 2165/3245<br />

9 1200/1800 1370/2055 1710/2565 2055/3080<br />

8 1125/1655 1285/1890 1600/2360 1925/2835<br />

7 1055/1495 1205/1710 1505/2135 1810/2565<br />

6 945/1325 1085/1515 1350/1890 1625/2270<br />

5 825/1140 945/1305 1175/1625 1415/1955<br />

4 690/940 785/1075 980/1340 1180/1610<br />

3 540/740 615/845 765/1050 920/1265<br />

2 375/505 425/580 530/720 640/865<br />

1 200/260 225/300 280/370 340/445<br />

VITARA S BOOSTERJET FRÅN 202.900:-<br />

32<br />

O-RINGENTIDNINGEN #4 -<strong>2016</strong><br />

Bränsleförbr. bl. körning 5,2 l/100 km. CO 2 121 g/km. 3 års nybils- & vagnskadegaranti,<br />

3 års assistans och 12 års garanti mot genomrostning. Bilen på bilden är extrautrustad.


Så tar du dig till Värmland och Arvika<br />

Spring inte vilse i CMS-djungeln<br />

– Vad du gör på fritiden är en helt annan sak.<br />

Värmland ligger centralt i Skandinavien i västra Sverige på gränsen till<br />

Norge. Avståndet mellan Arvika och Stockholm är 38 mil. Till Oslo och<br />

Göteborg är det 14 respektive 25 mil.<br />

Text: Åke Dahl och Katarina Lundin<br />

Med bil<br />

Arvika ligger vid Rv 61, ca 7 mil nordväst om Karlstad. Kommer du:<br />

• Från söder kör du E45 till Säffle, därefter Lv 175 mot Arvika,<br />

• Från väster kör du E18 mot Stockholm, ta av mot Vännacka-Arvika ca<br />

5 km öster om Töcksfors,<br />

• Från norr kör du E45 mot Göteborg, en mil söder om Sunne kör du<br />

Lv 238 och vidare Rv 61 mot Arvika,<br />

• Från öster kör du E18 mot Oslo, från Karlstad kör du Rv 61 mot<br />

Arvika.<br />

Med tåg<br />

Arvika finner du på järnvägslinjen Stockholm – Oslo. SJ<br />

och Värmlandstrafik trafikerar Arvika med flera dagliga<br />

avgångar. Tidtabeller, försäljningsställen och<br />

annan trafikinformation om tåg och buss finns<br />

på www.sj.se och Värmlandstrafiks hemsida<br />

www.varmlandstrafik.se.<br />

Med buss<br />

Värmlandstrafik svarar för<br />

all regiontrafik med bussar<br />

och tåg i Värmland.<br />

SiteVision 4 är det nyttigaste<br />

CMS-verktyget<br />

Det är ingen slump att O-Ringen valt SiteVision som<br />

webb-publiceringsverktyg (CMS). Det har till exempel<br />

Skatteverket, SBAB Bank, Arbetsförmedlingen och över<br />

140 av Sveriges kommuner också gjort. För den<br />

snabbaste vägen till en smart, lättarbetad och<br />

kostnadseffektiv webbplats går via SiteVision.<br />

Officiell leverantör till oringen.se <strong>2016</strong>-2019<br />

Med båt<br />

Arvika har Sveriges<br />

innersta hamn med förbindelse<br />

med Vänern<br />

och havet via kanaler<br />

och slussar. Det finns<br />

möjlighet att förboka<br />

båtplats genom Arvika<br />

motorbåtsklubb,<br />

www.arvikamotorbatsklubb.se.<br />

Med flyg<br />

Från Arvika är det cirka<br />

15 mil till den internationella<br />

flygplatsen Oslo Lufthavn<br />

(Gardermoen) i Norge. Länsflygplatsen<br />

Karlstad Airport har<br />

dagliga avgångar till Stockholm,<br />

hemsida www.ksdarprt.se.<br />

OSLO<br />

Gardemoen (OSL)<br />

GOTHENBURG<br />

Landvetter (GOT)<br />

ARVIKA<br />

O-Ringen 2017<br />

KARLSTAD<br />

KSDarprt (KSD)<br />

STOCKHOLM<br />

Arlanda (ARN)<br />

I vårt CMS finns så gott som allt du behöver för att klara<br />

dagens behov. Och morgondagens utmaningar.<br />

Läs mer på sitevision.se<br />

Mer information<br />

Mer information om resvägar och<br />

kommunikationer finner du på<br />

www.visitvarmland.se.<br />

COPENHAGEN<br />

Copenhagen (CPH)<br />

34<br />

O-RINGENTIDNINGEN #4 -<strong>2016</strong><br />

O-RINGENTIDNINGEN #4 -<strong>2016</strong> 35


UPPLEVELSER<br />

Avkoppling och lek i Sunne<br />

VÄLKOMMEN TILL ARVIKA<br />

Här kommer det att bli ovanligt spännande<br />

orientering. I Arvika finns massor att upptäcka<br />

– natur, kultur, musik, shopping, mat, nöje<br />

och äventyr. Vi ses väl nästa sommar!<br />

#visitarvika<br />

NYFIKEN?<br />

Beställ Arvika Turistguide och läs mer!<br />

www.visitarvika.se<br />

ARVIKA TURISTBYRÅ | STORGATAN 22 ARVIKA | TEL 0570-817 90<br />

Foto: Selmpa Spa.<br />

Selma spa<br />

Selma Spa i Sunne är Sveriges första spa och i<br />

dag ett av Nordens största spahotell. Med fokus<br />

på wellness erbjuds avkoppling, träning, behandlingar<br />

samt god mat och dryck. På Spahotellets<br />

badområde finns det både inom- och utomhuspooler,<br />

olika bastutyper och en mångfald av berikande<br />

spabehandlingar. Maten på Selma Spa lagas utav<br />

ingredienser med fokus på vad de olika säsongerna<br />

i det värmländska skafferiet har att erbjuda. Restaurangen<br />

serverar både lunch och middag.<br />

Sommar på Mårbacka. Foto: KM IDÉ, Östra Ämtervik.<br />

SUNNE KOMMUN<br />

Läs mer om vad du kan<br />

göra och vilka upplevelser<br />

som Sunne erbjuder<br />

på sunne.se<br />

Hela Sverige,<br />

hela sommaren<br />

Göteborg Stockholm fr. 195:-<br />

Priset fr. 195:- gäller för ej ombokningsbar resa i 2 klass med SJ Snabbtåg, 1 klass fr. 295:-,<br />

SJ InterCity/Regional fr. 95:-. Köp på sj.se<br />

Sunne Sommarland<br />

På vattenlandet finns en mängd roliga aktiviteter.<br />

Det finns tio härligt blöta attraktioner med slingrande<br />

rutschbanor och ett pulshöjande fritt fall.<br />

För de allra minsta finns den äventyrliga barnpoolen.<br />

Det finns kort och gott aktiviteter för alla<br />

som är badsugna. Det är 25 grader i poolerna och<br />

bredvid hittar du en sandstrand vid sjön Fryken.<br />

Mårdbacka<br />

I Sunne kan du upptäcka Selma Lagerlöfs familjehem<br />

Mårbacka. Det gick efter hennes faderns död<br />

ur släktens ägo, men tack vare sina stora litterära<br />

framgångar kunde Selma Lagerlöf år 1907 köpa<br />

tillbaka gården. Åren 1921–1923 lät Selma Lagerlöf<br />

bygga om huset till dess nuvarande utseende,<br />

efter ritningar av den kände arkitekten Isac Gustaf<br />

Clason.<br />

I sitt testamente har Selma Lagerlöf föreskrivit<br />

att Mårbacka skall bevaras som en minnesgård<br />

och visas för allmänheten som den var vid hennes<br />

bortgång. Du hittar här ett trevligt Café, guidade<br />

turer och möjligheten att lära dig mer om en av<br />

Sveriges största författare och nobelpristagare.<br />

O-RINGENTIDNINGEN #4 -<strong>2016</strong> 37


UPPLEVELSER<br />

Stort utbud i Arvika<br />

Unik historia i Eda<br />

Hallå Eva Aasum, turistchef i Arvika<br />

kommun. Vad är det bästa med<br />

Arvika som turistmål?<br />

Text: Gunilla Peterson Foto: Per Eriksson<br />

– Det bästa med Arvika som besöksmål är det stora<br />

utbudet. Här finns nåt för alla!<br />

Tyskar, holländare och folk från mellaneuropa<br />

kommer för naturen. Vi har fantastiska möjligheter<br />

i Glaskogens Naturreservat och på många andra<br />

ställen i kommunen. Svenskarna kommer för<br />

det stora kulturutbudet, med Rackstadmuséet och<br />

Klässbols Linneväveri som de stora dragarna.<br />

Och norrmännen kommer för att ha trevligt, shoppa<br />

och campa!<br />

O-Ringen kommer till västra Värmland i slutet<br />

av juli. Vilka badplatser rekommenderar du?<br />

– Ingestrand och Körselviken vid Glafsfjorden.<br />

Det finns också härliga klippor och små sandstränder<br />

vid sjön Racken som man kan hitta om<br />

man tar cykeln runt sjön!<br />

Berätta om dina smultronställen.<br />

– Bergs Klätt är en otroligt vacker halvö i Älgåfjorden,<br />

här finns fina vandringsleder, man kan även<br />

gå delar av leden med barnvagn eller rullstol. Här<br />

finns fornlämningar, trolsk skog, vindskydd och<br />

grillplatser och en underbar utsikt mot vatten åt<br />

flera håll. Att sitta på en klippa med en kopp kaffe<br />

och titta ut mot Glafsfjorden är lisa för både kropp<br />

o själ!<br />

– Rackstadmuséet är en pärla bland Sveriges<br />

konstmuseer och här finns något för alla: Vackra<br />

byggnader, kulturhistoria, vacker trädgård, gott<br />

fika, ett spännande konstnärshem, många olika<br />

evenemang, något för alla hela året! En härlig<br />

miljö helt enkelt!<br />

Några värdefulla fakta om Arvika som besökskommun:<br />

– På turistbyrån har vi årligen ca 30 000 gäster.<br />

Sommarens rekord var 662 gäster på en dag!<br />

Av våra gäster är ca 50 procent svenska, ca 24 procent<br />

från Tyskland och resten från övriga länder.<br />

ARVIKA<br />

Webb: visitarvika.se<br />

Facebook: Visit Arvika,<br />

ca 8 800 gillare<br />

Intagram: visitarvika,<br />

ca 1020 följare.<br />

EVA AASUM<br />

Turistchef i Arvika<br />

kommun.<br />

”<br />

Det finns många<br />

fina badplatser i<br />

vår kommun<br />

Ann-Louise Axelsson<br />

EDA KOMMUN<br />

Läs mer om vad du kan<br />

göra och vilka upplevelser<br />

som Eda erbjuder på<br />

eda.se<br />

ANN-LOUISE AXELSSON<br />

Turistkonsulent<br />

i Eda Kommun.<br />

Hallå Ann-Louise Axelsson, turistkonsulent<br />

i Eda kommun. Vad är det<br />

bästa med Eda som turistmål?<br />

Text: Gunilla Peterson<br />

– Eda har en unik historia som presenteras på flera<br />

av våra besöksmål i kommunen. Guidade visningar<br />

kan bokas i Fredsriket Morokulien med vår<br />

lokala guide "Frida Fredlund". Eda Skans och Eda<br />

Skans Museum visar försvaret av västgränsen från<br />

1644 till unionsupplösningen med Norge 1905. På<br />

Museet Beredskapsåra kan man se olika miljöer<br />

för de soldater som gjorde beredskapstjänst vid<br />

gränsen 1940-45. Här finns också information om<br />

kurirverksamheten, Smålands-Pelle, fotoutställning<br />

och en intressant förteckning över samtliga<br />

flyktingar som flydde över gränsen från Norge till<br />

Sverige inom Järnskogs landsfiskaldistrikt från<br />

hösten 1941 till maj 1945.<br />

– Passa på att äta den värmländska specialiteten<br />

nävgröt & fläsk som serveras på Järnskogs Hembygdsgård<br />

intill museet. Skansen Hultet är en del<br />

av ett omfattande försvarssystem som byggdes<br />

längs den norska gränsen under 2:a världskriget.<br />

– Eda Glasbruk var i drift under åren 1835-1953.<br />

I dag finns ett museum som visar handblåst och<br />

pressat glas från olika tidsepoker, men även hur<br />

miljön kring Eda Glasbruk såg ut. Ny temautställning<br />

varje sommar och Glasdagar arrangeras under<br />

hela året.<br />

O-Ringen kommer till Eda i slutet av juli.<br />

Vilka badplatser rekommenderar du?<br />

– Det finns många fina badplatser i vår kommun.<br />

Kyrkviken vid sjön Hugn ligger vackert intill Köla<br />

kyrka i Adolfsfors, Vällen i Häljeboda och Vadjungen<br />

i Koppom är också populära. Samtliga har<br />

omklädningsrum, toaletter, bryggor, bord och<br />

bänkar samt livräddningsutrustning. Haganäset<br />

vid Bysjön och Bönnäset i Skillingsfors är ytterligare<br />

två förslag.<br />

Berätta om dina smultronställen.<br />

– Somrarna tillbringar jag mesta tiden på min<br />

arbetsplats i Morokulien. Det är den finaste arbetsplats<br />

man kan ha med utsikt över riksgränsen<br />

och Fredsmonumentet, ett stenkast från starten<br />

på Finnskogleden och nära till Vrångsälven som<br />

slingrar sig från Norge och in i Sverige.<br />

– Jag bor nära Tallmon och här finns sevärdheter<br />

som Morast Skans, Vrångsälven med Morastforsen<br />

samt Karl XII:s källa ligger i området.<br />

Tallmostugan är öppen för alla och man kan äta<br />

sin medhavda matsäck eller grilla något vid den<br />

öppna spisen. Endast 5 minuters promenad från<br />

Gränsröse vid Eda Skans Museum.<br />

de stora shoppingcentren i Charlottenberg.<br />

– Varje år besöker jag Eda Hembygdsgård i Sjögervål.<br />

Här finns fler äldre byggnader att titta på<br />

och nedanför ligger Bysjön som en spegel. Det är<br />

som att kliva in i ett vykort. Alltid gott kaffebröd.<br />

– Ett annat besöksmål som är väl värt ett besök<br />

är Köla Ladan och Köla Hembygdsgård. Här är det<br />

full aktivitet hela sommaren. Utställningar, hantverk,<br />

programkvällar och sommarcafé för att bara<br />

nämna några. Några andra måsten under sommaren<br />

är ett besök på Bruksgården i Skillingsfors<br />

och Lersjöns kapell som är unikt på sitt sätt med<br />

sin placering i Eda på den svenska sidan men med<br />

sitt klocktorn placerat i Eidskog kommun på den<br />

norska sidan av riksgränsen.<br />

Några värdefulla fakta<br />

om Eda som besökskommun?<br />

– Eda är en gränskommun där dagbesökare till<br />

handeln, Shoppingturismen, är av stor betydelse.<br />

Gränshandeln i Charlottenberg ökar för varje<br />

år och shoppingutbudet ökar. Förutom handeln<br />

så är Morokulien, Eda GK och Valfjället viktiga<br />

dragplåster till kommunen. De flesta besökarna<br />

kommer från Norge, både dagbesökare och övernattande<br />

gäster. Den andra stora gruppen när det<br />

gäller övernattande gäster är Kina (ökar) och sedan<br />

kommer Tyskland.<br />

38<br />

O-RINGENTIDNINGEN #4 -<strong>2016</strong><br />

O-RINGENTIDNINGEN #4 -<strong>2016</strong> 39


UPPLEVELSER<br />

Tips på aktiviteter<br />

FLER UPLEVELSER<br />

Hitta fler upplevelser<br />

på visitvarmland.se<br />

och på oringen.se<br />

Läs mer på<br />

folksam.se /<br />

orientering<br />

HÖGHÖJDSBANA Foto: Öyvind Lund<br />

En spännande och annorlunda upplevelse som kommer<br />

att stärka gemenskapen och uppskattas av alla.<br />

Ett minne för livet!<br />

FISKE I GLASKOGENS NATURRESERVAT<br />

I Glaskogens Naturreservat i Västra Värmland finns<br />

det många fina fiskevatten och om du vill kan du<br />

njuta av fångsten direkt över öppen eld på din hike.<br />

VEDELDAD BADTUNNA<br />

Koppla av i den vedeldade badtunnan vid Arvika<br />

kanotcenter med utsikt över Glafsfjorden.<br />

CYKELLED SUNNE-GRÄSMARK<br />

Cykla i skog och mark på den gamla leden som förr<br />

förband Sunne med Norge. Det finns goda chanser<br />

att få se både älg, rådjur, lo och bäver.<br />

Klappar<br />

ditt hjärta för<br />

orientering?<br />

Foto: Stephanie Dellmann<br />

ARVIKA KANOT- OCH TURISTCENTER<br />

Arvika Kanotcenter erbjuder dig turer i ett av Sveriges<br />

vatte<strong>nr</strong>ikaste område med närmare 800 km<br />

kanotleder. Foto: Öyvind Lund<br />

KVARTERET - BOWLING<br />

På Kvarteret i Arvika kan du bowla i gemytlig pubmiljö.<br />

GLASKOGEN NATURRESERVAT<br />

Upplev fantastisk natur, fina vattendrag och stort<br />

utbud av djurliv och växtlighet. I Glaskogens naturreservat<br />

finns hela 300 km vandringsleder för både<br />

kortare och långa turer.<br />

NÖJESFABRIKEN LEKLANDET<br />

På Nöjesfabrikens Leklandet hittar alla barnet inom<br />

sig. Från minstingarnas lugna avdelning med kuddar<br />

och bollar till de häftiga bollkanonerna och rutschkanorna<br />

för de lite äldre.<br />

Då klappar vårt hjärta för dig. Stora som små, proffs som<br />

nybörjare. Nio av tio idrottare är försäkrade i Folksam.<br />

Genom din klubb har du en olycksfallsförsäkring hos oss.<br />

Den ger dig extra trygghet när du ägnar dig åt din favoritsport.<br />

Så ge järnet och lycka till!<br />

40<br />

O-RINGENTIDNINGEN #4 -<strong>2016</strong><br />

O-RINGENTIDNINGEN #4 -<strong>2016</strong> 41


5<br />

PARADISET OCH MATEN<br />

en annan sida av Höga Kusten<br />

turism<br />

Tips för en långsemester i Höga Kusten<br />

Efter äventyr och vandring bjuder även området på<br />

avslappning och rekreation. Paradisbadet i Örnsköldsvik är en av<br />

Sveriges största äventyrsbad med härliga vatte<strong>nr</strong>utschkanor och<br />

pooler för de unga och med ett stort spa för de vuxna.<br />

Här kan vandraren pusta ut.<br />

På senare år har även mat och dryck satt området på kartan.<br />

Surströmming och småskalig matproduktion är säkert väl bekant,<br />

men hur många vet att vi producerar Whiskey och Gin av toppkvalitet.<br />

Både Box Whiskey och Hernö Gin är populära besöksmål.<br />

FOTO Leif Wikberg, Peder Sundström, Jan Näslund och Malin Wedin<br />

O-Ringen 2018 går som bekant i Höga Kusten.<br />

På väg till och från tävlingarna finns massor att se och göra i<br />

Sveriges kanske just nu hetaste turistdestination och snabbast<br />

växande besöksmål. Låt oss tipsa om några smultronställen man kan<br />

njuta av som besökare.<br />

Men först några ord om Höga Kusten.<br />

Området sträcker sig från Härnösand i söder till Örnsköldsvik i norr.<br />

O-Ringenstaden ligger i just Örnsköldsvik, så de flesta besökare<br />

kommer att passera stora delar av Höga Kusten till och från tävlingen.<br />

Området blev utnämnt till Världsarv år 2000 för sin unika natur, sina<br />

fjärdar, branta kustberg och istidslämningar.<br />

Här går landhöjningen som snabbast och de högsta bergstopparna<br />

på över 300 m ö h var bara små kobbar i ett forntida hav när isen<br />

försvunnit.<br />

Höga Kusten har under senare år lockat besökare inom<br />

framförallt natur- och äventyrsturism vilket borde passa många av oss<br />

orienterare som hand i handsken. Vad är det då som sätter guldkant<br />

på er semester 2018? Vad får ni inte missa?<br />

Vi har frågat vår Höga Kustenexpert Jan Näslund till råds, mångårig<br />

vardagsturist i området och marknadsansvarig för O-Ringen<br />

Höga Kusten 2018.<br />

“För båtägare finns all anledning<br />

att ta vattenvägen till O-Ringen...”<br />

1<br />

NORDINGRÅHALVÖN<br />

hjärtat av Höga Kusten<br />

Runt själva byn Nordingrå ligger massor av fina platser.<br />

Högbondens fyr samt små skyddade fiskelägen från 1600-talet<br />

såsom Norrfällsviken, Bönhamn och Barsta.<br />

Dessutom är Mannaminne och Häggvik ett unikt allkonstverk.<br />

Mellan alla dessa spännande platser ringlar ett vackert nät av små<br />

landsvägar där det finns gott om bergstoppar med spektakulära<br />

utsikter. För den badsugne finns kilometerlånga helt oexploaterade<br />

sandstränder som Storsand samt Rotsidans unika klippor.<br />

2<br />

Ö-LUFFA I HÖGA KUSTEN<br />

besök Trysunda och Ulvön<br />

Det blir inte mycket vackrare än de storslagna, karga<br />

granitöarna som vi har i Höga Kusten.<br />

Både Ulvön och Trysunda ligger i yttersta kustbandet och kan nås<br />

med turbåtar som går flera gånger per dag under sommaren.<br />

För den kräsne finns ett ypperligt hotell ute på Ulvön med en förstklassig<br />

restaurang och på Trysunda finns ett vandrarhem med bra<br />

standard på både mat och boende. Dessutom erbjuds<br />

nyproducerade orienteringskartor på bägge dessa öar.<br />

För båtägare finns all anledning att ta vattenvägen till O-Ringen.<br />

Det finns mängder av bra gästhamnar mellan Härnösand och<br />

Örnsköldsvik. Dessutom finns en mycket fin gästhamn i direkt<br />

anslutning till O-Ringenstaden under själva tävlingsveckan.<br />

Egen båt eller havskajak ger även en unik möjlighet att utforska<br />

Höga Kusten i sin egen takt från ett helt annat perspektiv.<br />

Balesudden, Mjältön, Skrubban, Strängöarna, Bergön, Germundsön<br />

m fl är alla fantastiska platser man lätt når med både båt och kajak.<br />

Via Ferrata vid Skuleberget är ett populärt utflyktsmål<br />

3<br />

VANDRA HÖGA KUSTENLEDEN<br />

vyer, vyer, vyer<br />

Med början vid Höga Kustenbron och med mål i<br />

Örnsköldsvik ringlar sig den natursköna Höga Kustenleden.<br />

En vandring som bjuder på nya vyer, berg och havsfjärdar hela tiden.<br />

Flera naturreservat och en nationalpark passeras under vandringen.<br />

Leden är ca 13 mil lång för den som vill gå en längre vandring, men<br />

den kan lika gärna tas i etapper. Det här något för den som verkligen<br />

vill känna Höga Kusten och dess stigar på pulsen.<br />

Som lite kuriosa kan nämnas att Höga Kusten Ultra är ett traillopp<br />

som årligen går längs hela de 13 långa och branta milen. Rekordtiden<br />

är än så länge otroliga 13 timmar så rent teoretiskt kan den snabba<br />

turisten klara hela leden på en dag.<br />

4<br />

SKULEBERGET OCH SKULESKOGEN<br />

det verkliga äventyret<br />

Skuleberget och nationalparken Skuleskogen med<br />

Slåttdalskrevan i centrum är Höga Kustens signum.<br />

Här finns några av områdets mest spektakulära dagsvandringar.<br />

Det finns även några mysiga övernattningsstugor, tältplatser och ett<br />

trevligt pensionat mitt i området.<br />

Vid den berömda branten i Skuleberget finns även möjlighet till<br />

klippklättring med färdiga leder, Via Ferrata.<br />

Man kan klättra uppför hela branten, säkrad med vajer.<br />

Luftigt, vackert och mäktigt. Väl uppe på toppen väntar gott fika<br />

eller mat i toppstugan innan den återstående vandringen ner förbi<br />

rövargrottan. Att ge sig ut vid sidan av lederna i nationalparken är en<br />

fantastisk upplevelse i sig man inte heller får missa.<br />

Det finns med andra ord all anledning att fundera över en längre<br />

semester i Höga Kusten i samband med O-Ringen 2018.<br />

Det finns mycket att se och göra på vägen upp och ner. Så greppa<br />

kartboken, släpp loss fantasin och planera in sommaren 2018!<br />

FAKTA HÖGA KUSTEN<br />

Höga Kusten är kustlandet mellan Härnösand och Örnsköldsvik.<br />

Höga Kusten finns på Unescos Världsarvslista sedan år 2000.<br />

Höga Kusten kallades tidigare Ångermanlands brantkust.<br />

Landhöjningen är 8 mm per år.<br />

O-Ringenstaden ligger i centrala Örnsköldsvik.<br />

Resa med bil<br />

Avståndet Stockholm - Höga Kusten är knappt 50 mil.<br />

Avståndet Göteborg - Höga Kusten är ca 80 mil.<br />

E4:an mellan Stockholm och Örnsköldsik håller hög kvalitet<br />

med motortrafikled eller motorväg större delen av vägen.<br />

Landmärken längs vägen är Sundsvallsbron,<br />

Höga Kustenbron och Y:et som gör resan roligare.<br />

Resa med Flyg<br />

Från Arlanda är det ca 60 min flygtid till Örnsköldsviks<br />

Airport och därefter ca 25 min med bil till staden.<br />

Det går även att flyga till Umeå eller Kramfors<br />

och sedan ta Botniabanan till Örnsköldsvik, vilket tar ca 60 min.<br />

Resa med tåg<br />

SJ snabbtåg tar ca 6 tim från Stockholm.<br />

Nattåg finns till både Stockholm<br />

och Göteborg.<br />

HÖGA KUSTEN TURISM<br />

www.hogakusten.com<br />

42 O-RINGENTIDNINGEN #4 -<strong>2016</strong><br />

O-RINGENTIDNINGEN #4 -<strong>2016</strong> 43


oende<br />

O-Ringenstaden - mitt i staden<br />

med fantastisk terräng inpå knuten<br />

Örnsköldsvik ligger omgivet av Höga Kustens branta och<br />

utmanande berg. Spektakulär orienteringsterräng i världsklass finns<br />

det gott om - även nära centrala Örnsköldsvik.<br />

Det har därför varit lätt att välja ut arenorna för Höga Kusten 2018.<br />

Utgångspunkten vid valet har varit att hitta arenor så nära O-Ringenstaden<br />

som möjligt, arenor som samtidigt bjuder på terräng av<br />

toppkvalitet.<br />

Det blir därför korta avstånd från O-Ringenstaden till alla arenor, så<br />

korta att man kommer att kunna cykla till och från alla tävlingar.<br />

Avstånden till de tre arenorna är ca 2, 5 och 9 kilometer.<br />

Alla fem områden bjuder på bra och omväxlande, teknisk orientering<br />

för ungdomar, elit och motionär.<br />

En spännande nyhet för 2018 är att O-Ringenstaden kommer att vara<br />

förlagd i direkt anslutning till Örnsköldsviks centrum.<br />

Hjärtat i O-Ringenstaden blir MODO Hockeys hemmaarena,<br />

Fjällräven Center, som ligger på en udde i Öviksfjärden.<br />

Arenan ligger 500 meter från torget.<br />

I nära anslutning till O-Ringenstaden finns därmed tillgång till<br />

restauranger, pubar, äventyrsbad, mataffärer, sportaffärer, butiker/<br />

gallerior, apotek, bowling, skatepark, downhillcykling etc.<br />

Ambitionen är att turer till olika besöksmål i Höga Kusten ska ha sin<br />

utgångspunkt från O-Ringenstaden, exempelvis båtturer till Ulvön.<br />

Boendealternativen under O-Ringen 2018 kommer att vara<br />

många och boendechef Jan Isaksson är full av tillförsikt.<br />

Det kommer att erbjudas sedvanliga campingytor för husvagnar,<br />

husbilar och tält. Ett flertal hotell finns inom gångavstånd till<br />

O-Ringenstaden. Dessutom ges en unik möjlighet att bo mitt i<br />

centrala Örnsköldsvik och O-Ringenstaden om man kommer med<br />

egen båt. Slutligen förväntas att Örnsköldsviksborna hyr ut sina hus<br />

och lägenheter i stor utsträckning.<br />

Campingen vid O-Ringenstaden kommer att ligga runt Fjällräven<br />

Center på tillgängliga ytor i centrala Örnsköldsvik, allt inom<br />

1.5 kilometers avstånd från Fjällräven Center.<br />

Se faktaruta om bokning på nästa sida.<br />

ARENA SKYTTIS<br />

ARENA BACKSJÖ<br />

ca 9km<br />

ca 2km<br />

O-RINGENSTADEN<br />

MtbO<br />

mtb-O<br />

Vi tror på en fortsatt stark utveckling för MtbO och<br />

konceptet för O-Ringen 2018 kommer att bli mycket bra.<br />

Fem etapper med olika karaktär. Det blir utslagsgivande banor,<br />

tekniskt, varierande och fartfyllt.<br />

Givetvis kommer MtbO deltagarna också få känna att de tillhör<br />

övriga O-Ringenfamiljen då åtminstone två etapper kommer att ha<br />

gemensam målgång med övriga deltagare.<br />

Liksom för övriga deltagare blir det korta avstånd till tävlingarna.<br />

Tre etapper planeras till Domsjö (ca 5km utanför Örnsköldsvik)<br />

och två etapper i centrala Örnsköldsvik.<br />

Tävlingsprogrammet innehåller två medeldistanser, två<br />

långdistanser samt en sprint.<br />

KARTRITNING<br />

Arbetet med att rita kartorna till O-Ringen 2018 har kommit i<br />

gång på allvar. Terrängen är i många stycken utmanande, vidunderligt<br />

vacker och ställer stora krav på kartritaren.<br />

Det krävs en alldeles speciell känsla för terrängtypen och O-Ringen<br />

Höga Kusten 2018 har lyckats knyta till sig tre mycket rutinerade och<br />

erkänt duktiga kartritare.<br />

• Lennart Strandberg har i flera årtionden levererat fina kartor.<br />

Inte minst till SM i medeldistans 2004 som avgjordes i Örnsköldsvik.<br />

• Per Magnusson, som är född och uppvuxen i Domsjö, känner<br />

terrängen för Domsjöetapperna oerhört väl. För många orienterare i<br />

Sverige är han bekant under pseudonymen Stora Norrland.<br />

• Nils-Göran Olsson är en välkänd kartritningsprofil i Sverige med<br />

bas i Sundsvall. Nils-Göran är för övrigt också delaktig i arbetet med<br />

O-Ringen Värmland 2017.<br />

Här visar vi tre små smakprov från deras pågående jobb i skogen.<br />

ARENA BACKSJÖ<br />

Inlandsisen har gjort sig påmind i alla<br />

bemärkelser. Kala berghällar, öppen tallskog,<br />

sönderskurna sluttningar med snirklande fina<br />

stigar, kulturlandskap och vidunderliga vyer.<br />

Etappmålet ner mot Backsjön är gudomligt<br />

vackert beläget ca 9 km från O-Ringenstaden.<br />

ARENA DOMSJÖ<br />

I hjärtat av Höga Kusten avgörs två<br />

etapper. Målområdet ligger endast ett<br />

stenkast från Nyängets havsbad och ca 5 km<br />

från O-Ringentorget.<br />

Uppe på höjderna har ni milsvid utsikt<br />

över skärgården med underbar berghällsterräng<br />

och nedanför höjderna snabblöpt<br />

tallhed.<br />

ARENA SKYTTIS<br />

Här finns det mesta en orienteringsälskare<br />

gillar. Fantastiskt fina tallskogar som<br />

erbjuder högfartsorientering och sönderskuren<br />

kurvbild med många läckra sänkor<br />

och branter samt en höjdplatå i centrum<br />

bestående av större myrar och planbild.<br />

FOTO Leif Wikberg, Peder Sundström, Jan Näslund och Malin Wedin<br />

ca 5km<br />

ARENA DOMSJÖ<br />

BOKA DITT BOENDE FRÅN<br />

JANUARI 2017<br />

Vy över natursköna Arena Backsjö där etapp 3 och 4 kommmer att avgöras.<br />

Ambitionen är att privat boende skall finnas tillgängligt för<br />

bokning från och med januari 2017. Det kommer att jobbas hårt för<br />

att få loss så centralt beläget boende som möjligt under hösten.<br />

Just nu slås detaljerna fast kring hur den totala boendelösningen för<br />

“...O-Ringenstaden kommer att vara<br />

O-Ringen 2018 kommer att se ut.<br />

förlagd till Örnsköldsviks centrum...”<br />

Målet är att alla typer av boenden skall finnas bokningsbara under<br />

våren 2017. Håll utkik efter detaljerna i nästa O-Ringentidning och<br />

Boendeansvarig Jan Isaksson framför<br />

inte minst på oringen.se.<br />

MODO Hockeys högborg Fjällräven Center kring<br />

44 O-RINGENTIDNINGEN #4 -<strong>2016</strong><br />

vilken O-Ringenstaden kommer att byggas upp<br />

O-RINGENTIDNINGEN #4 -<strong>2016</strong> 45


Vi gillar också kartor.<br />

Vi ser till att O-Ringen och våra andra 914 000 kunder har el.<br />

När det är fredag<br />

När det är lill-lördag<br />

Officiell leverantör till O-Ringen 2017<br />

www.ellevio.se<br />

V inte r i Eda<br />

Redan i vinter har du chansen att lära känna Eda lite bättre. Valfjället<br />

erbjuder fin skidåkning med sina 12 välpistade nedfarter, skidskola<br />

och skiduthyrning. Restaurang och boende i direkt anslutning till<br />

backen. Här finns också en Fun Park med airbag och coola rails<br />

eller fina längdspår för den som föredrar det.<br />

På www.visiteda.se hittar du fler vinteraktiviteter,<br />

sevärdheter och evenemang.<br />

www.eda.se<br />

www.visiteda.se<br />

O-RINGENTIDNINGEN #4 -<strong>2016</strong> 47


Upplev Kolmårdsterrängen<br />

Unik i sitt slag där du som orienterare ena stunden möts av mystiken nere i<br />

otroligt småskurna och tekniskt utmanande partier och steget senare njuter<br />

av vyerna uppe på fantastiska lavbeklädda bergshällar. Terrängpartierna i<br />

Kolmården erbjuder också en unik kombination av teknisk och fysiskt svårast<br />

möjliga orientering för eliten och samtidigt suveräna områden med rika<br />

stignät för våra yngre och äldre orienterare samt MtbO och PreO.<br />

Upplev gemenskapen<br />

I O-Ringenstaden sätter vi spontana och glädjefyllda möten mellan er<br />

deltagare i fokus. Även utanför O-Ringenstaden och arenorna bjuder vi<br />

dig och dina vänner, ung som gammal, på ett enormt upplevelseutbud.<br />

Kolmårdens Djurpark med Bamses Värld och den helt nya berg- och dalbanan<br />

WildFire är en given familjefavorit. För den badsugne bjuder Östersjöns<br />

skärgård och flera mindre badsjöar på härliga bad efter tävlingarna. I<br />

skärgården erbjuds också flera båtturer med Skärgårdslinjen.<br />

Ett annat trevligt utflyktsmål är medeltidsstaden Söderköping, bara 15 km<br />

från Norrköping. Här kan du strosa längs med Göta kanal eller köpa glass på<br />

den unika glassrestaurangen Smultronstället. Historiska anor finner du också<br />

på det imponerande flygvapenmuseet i Linköping och på Femörefortet i<br />

Oxelösund.<br />

Upplev närheten<br />

Du tar dig snabbt och enkelt till O-Ringenstaden på<br />

Himmelstalund i Norrköping som ligger ett stenkast från E4:an<br />

och på gångavstånd från tågstationen. Lika nära är det till<br />

Norrköpings stadskärna som erbjuder mysig cityshopping och ett<br />

suveränt utbud av restauranger.<br />

Även våra utländska besökare tar sig snabbt, billigt och enkelt hit<br />

när de exempelvis kan landa med lågprisflyg på Skavsta flygplats<br />

en halvtimme från O-Ringenstaden.<br />

O-Ringenstadens camping präglas också av närhet då den<br />

omringar det O-Ringentorg som kommer att bli en naturlig<br />

samlingspunkt för dig och dina vänner. Alla på campingen bor<br />

max c:a 500 meter från O-Ringentorget.<br />

Vi ser fram emot att få ge dig och dina vänner<br />

en oförglömlig upplevelse både i skogen och<br />

vid sidan om tävlingarna!<br />

Varmt välkommen till<br />

O-Ringen Kolmården 2019!<br />

För den nyfikne finns Visualiseringscenter C – ett digitalt science center med<br />

spännande interaktiva utställningar för alla åldrar. Detta och mycket mer finns<br />

att uppleva vid sidan om tävlingarna 2019!<br />

48 O-RINGENTIDNINGEN #4 -<strong>2016</strong><br />

O-RINGENTIDNINGEN #4 -<strong>2016</strong> 49<br />

UPPLEV ÄVENTYRET 2019!


UPPSALA 2020<br />

Allting nära i Uppsala<br />

Med smak av goda beslut.<br />

O-Ringen i Uppsala kommer att erbjuda<br />

en centralt placerad O‐Ringenstad<br />

och den nuvarande planen är att få<br />

cykelavstånd till tre arenor. O‐Ringenstaden<br />

förläggs till SLU's Campusområde<br />

med bara ett par kilometer in<br />

till Uppsala centrum. Oavsett om du<br />

väljer att bo på campingen, på något<br />

av stadens alla hotell eller något<br />

annat alternativ kommer du att ha<br />

nära till att uppleva O-Ringenstadens<br />

gemenskap och aktiviteter.<br />

Det finns även äventyrsland och på Fyrishov ett<br />

äventyrsbad. På cykelavstånd från O-Ringenstaden<br />

ligger även Mälarens/Ekolns badstränder.<br />

Uppsala har också ett rikligt utbud av restauranger<br />

varav inte mindre än åtta finns med i <strong>2016</strong> års<br />

White Guide.<br />

Terrängen<br />

20–27 juli<br />

Nyhet!<br />

Hela bönor.<br />

Text: Thomas Westfelt<br />

Foto: Niklas Lundengård / Destination Uppsala<br />

50<br />

Enkelt att resa till Uppsala<br />

Väl utbyggda kommunikationerna till Sveriges<br />

fjärde största stad ger dig möjlighet att ta dig hit<br />

på många olika sätt. Arlanda ligger bara ca 30 min<br />

bort och från tågstationen till O-Ringenstaden<br />

kommer det inte vara mer än 4-5 kilometer<br />

Upplevelser i Uppsala<br />

Uppsala är en storstad med rikt utbud av kultur<br />

(Uppsala domkyrka, Biotopia, Evolutionsmuseet,<br />

Uppsala slott, Botaniska trädgården, Gustavianum,<br />

Bror Hjorths Hus, Gamla Uppsala Högar, Carolina<br />

Rediviva, Medicinhistoriska museet m.m.).<br />

O-RINGENTIDNINGEN #4 -<strong>2016</strong><br />

I de tänkta tävlingsområdena hittar du klassisk<br />

uppländsk terräng som ofta är relativt flack och<br />

med mycket detaljer, vilket gör den tekniskt utmanande.<br />

På många ställen går det dessutom att<br />

springa fort, vilket i kombination med de tekniska<br />

svårigheterna gör att banorna kommer att bli utslagsgivande.<br />

Lokala avvikelser kan förekomma.<br />

DET SKA VARA LÄTT ATT VÄLJA<br />

VÅRT EKO-KAFFE.<br />

I höst fi nns både EKO-Mörkrost och EKO-Mella<strong>nr</strong>ost även som<br />

hela bönor! Om du föredrar hållbara smaktoner av skogsbär ska<br />

du välja EKO-Mörkrost, eller välj EKO-Mella<strong>nr</strong>ost med nyanser<br />

av söta bär och fyllig mjölkchoklad.<br />

Läs mer om vårt ansvar från böna till kopp på lofbergs.se


Avsändare:<br />

O-Ringen AB, Lägerhyddsvägen 2 hus 38<br />

SE- 752 37 Uppsala, Sverige<br />

POSTTIDNING B<br />

HUVUDPARTNER<br />

VÄRDKOMMUN<br />

TÄVLINGSPARTNERS<br />

ETAPPVÄRDAR<br />

AKTIVITETSPARTNERS<br />

Miljöpartners<br />

AXA-stafetten<br />

Respartner<br />

LEVERANTÖRER<br />

lövbergs lila

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!