WEB_Certificaten boek Copperant A4

marketing.baril

certificaten & keurmerken

UITSTOOT IN DE LEEFOMGEVING

A+ A B C

1


Copperant Pura Multiprimer

• EU Ecolabel p.4

• USDA Biobased p.5

• Eurofins VOC Emission test report p.6

• OWS Fytotoxiciteit p.7

• OWS Zware metalen & fluor p.8

• SGS EN71-3 Safety of toys p.9

Copperant Pura Lakverf hoogglans

• EU Ecolabel p.11

• USDA Biobased p.12

• Eurofins VOC Emission test report p.13

• OWS Fytotoxiciteit p.14

• OWS Zware metalen & fluor p.15

• SGS EN71-3 Safety of toys p.16

Copperant Pura Lakverf zijdeglans

• EU Ecolabel p.18

• USDA Biobased p.19

• Eurofins VOC Emission test report p.20

• OWS Fytotoxiciteit p.21

• OWS Zware metalen & fluor p.22

• SGS EN71-3 Safety of toys p.23

Copperant Pura Dekkende Buitenbeits

• EU Ecolabel p.25

• USDA Biobased - certificate pending p.26

• Eurofins VOC Emission test report p.27

• OWS Fytotoxiciteit p.28

• OWS Zware metalen & fluor p.29

Copperant Pura Transparante Buitenbeits

• EU Ecolabel p.31

• USDA Biobased - certificate pending p.32

• Eurofins VOC Emission test report p.33

• OWS Fytotoxiciteit p.34

• OWS Zware metalen & fluor p.35

Copperant Quattro Grondverf

• OK Biobased ** p.51

Copperant Quattro Lakverf hoogglans UV+

• OK Biobased ** p.53

Copperant Quattro Lakverf zijdeglans UV+

• OK Biobased ** p.55

Copperant Quattro Systeemverf UV+

• OK Biobased ** p.57

Copperant Ycoleum Dekkende Verfbeits

• OK Biobased *** p.59

Copperant Ycoleum Transparante Beits

• OK Biobased *** p.61

Copperant Ycoleum Lakverf hoogglans

• OK Biobased *** p.63

Copperant Minérale Muurverf kalkmat

• Eurofins VOC Emission test report p.65

Copperant Pura Muurverf extra mat

• EU Ecolabel p.37

• USDA Biobased p.38

• Eurofins VOC Emission test report p.39

• OWS Fytotoxiciteit p.40

• OWS Zware metalen & fluor p.41

• SGS EN71-3 Safety of toys p.42

Copperant Pura Monopac Muurverf

• EU Ecolabel p.44

• USDA Biobased p.45

• Eurofins VOC Emission test report p.46

• OWS Fytotoxiciteit p.47

• OWS Zware metalen & fluor p.48

• SGS EN71-3 Safety of toys p.49

2


Copperant Pura

Multiprimer

UITSTOOT IN DE LEEFOMGEVING

UITSTOOT IN DE LEEFOMGEVING

A+ A B C

A+ A B C

3


EU Ecolabel:

NL/044/002

Het EU Ecolabel is het Europese milieukeurmerk

voor non food producten en diensten, met als

doel om duurzamere productie en consumptie

te stimuleren. Het keurmerk is erkend door alle

landen van de Europese Unie en door Noorwegen,

Liechtenstein en IJsland. Producten en

diensten met het EU Ecolabel zijn geproduceerd

met een lagere milieubelasting van:

• grondstoffen

• energie

• water

• schadelijke stoffen

• afval

• verpakking

4


Copperant Pura Multiprimer

Notice of Certification / Application ID: 4975

October 23, 2015

Arjan Rijnart

Baril Coatings

Nieuwe Donk 15

Etten-Leur, 4879AC

Dear Arjan Rijnart,

On behalf of the United States Department of Agriculture's (USDA's) BioPreferred® program, I am pleased to inform you that your

application for use of the USDA Certified Biobased Product Label for Copperant Pura multiprimer has been approved as of October

22, 2015. The test result for Copperant Pura multiprimer indicates that its biobased content is 89%. According to your application, you

may now use the Label on the product Copperant Pura multiprimer.

The Label remains in effect as long as the product or package is manufactured and marketed in accordance with the approved

application and requirements in the US Code of Federal Regulations Title 7§3202 Voluntary Labeling Program for Biobased Products

unless one of the following conditions occurs:

1. Product or package reformulation: The product or package formulation of the certified product is changed such that the biobased

content is reduced to a level below that reported in the approved application. When products have been reformulated, a new

application for certification must be submitted in order to resume using the USDA Certified Biobased Product Label; and/or,

2. New minimum biobased content: USDA revises the minimum biobased content required for a product or package to be eligible

to display the certification mark and the product or package does not meet the revised minimum. USDA will inform you that your

certification is no longer valid. In this case, you must increase the biobased content of your product to be at or above the revised

minimum and re-apply for certification within 60 days in order to continue to use the certification mark.

Please note that all certifications are subject to USDA's periodic auditing activities. You must read the BioPreferred Brand Guidelines

and Graphic Standards document prior to downloading label artwork (eAuthentication login is required).

This email is your official notice of biobased product certification. Please print and save this email should you need to provide

certification documentation to any entity.

The BioPreferred program looks forward to a long and successful partnership with you in the promotion of biobased products. If you

have additional questions or would like further information, you may call the BioPreferred Program Information Line at (919) 765-

9969 or email us at BioPreferred_Support@amecfw.com.

Sincerely,

Kate Lewis

Deputy Manager

USDA BioPreferred Program

5


6


STATEMENT

BARIL Coatings

Pura Multiprimer

Fytotoxiciteit – OECD 208

De fytotoxiciteit van Pura Multiprimer werd geëvalueerd volgens OECD Guideline for Testing

of Chemicals 208 Terrestrial Plant Test: Seedling Emergence and Seedling Growth Test

(2006). Drie plantensoorten werden geëvalueerd: gerst (Hordeum vulgare), tuinkers (Lepidium

sativum) en radijs (Raphanus sativus).

De toevoeging van 0,2% op droog gewicht van Pura Multiprimer aan grond had geen

negatieve invloed op de kieming en plantengroei van gerst, tuinkers en radijs. De kieming en

plant biomassa opbrengst in de test grond bedroeg meer dan 90% van deze in de controle

grond. Voor gerst en radijs werd geen negatief effect waargenomen tot een concentratie van

1% en 0,5%, respectievelijk. De NOEC (No Observed Effect Concentration) van 0,2% op

droog gewicht komt overeen met een 0,3% concentratie van Pura Multiprimer op nat gewicht.

Gent, 17 augustus 2015

Bruno De Wilde

Lab Manager

17-Aug-2015 FORM L.389 Rev 00

OWS nv

Tel: +32 9 233 02 04

Dok Noord 5, 9000 Gent, Belgium

Fax: +32 9 233 28 25

1/1

mail@ows.be

www.ows.be

7


STATEMENT

BARIL Coatings

Pura Multiprimer

Zware metalen & fluor – 98/488/EC

Het gehalte aan zware metalen en fluor van Pura Multiprimer is lager dan de grenswaarden

zoals gedefinieerd door de Beschikking van de Europese Commissie (98/488/EC) Vaststelling

van de milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur voor

bodemverbeteraars (1998).

Element

Grenswaarde 98/488/EC

(ppm op droge stof)

Pura Multiprimer Methode

Zn < 300 Ѵ DIN EN ISO 17294-2

Cu < 100 Ѵ DIN EN ISO 17294-2

Ni < 50 Ѵ DIN EN ISO 17294-2

Cd < 1 Ѵ DIN EN ISO 17294-2

Pb < 100 Ѵ DIN EN ISO 17294-2

Hg < 1 Ѵ DIN EN 1483

Cr < 100 Ѵ DIN EN ISO 17294-2

Mo < 2 Ѵ DIN EN ISO 17294-2

Se < 1,5 Ѵ DIN EN ISO 17294-2

As < 10 Ѵ DIN EN ISO 17294-2

F < 200 Ѵ DIN EN 51727 mod.

Gent, 17 augustus 2015

Bruno De Wilde

Lab Manager

17-Aug-2015 FORM L.389 Rev 00

OWS nv

Tel: +32 9 233 02 04

Dok Noord 5, 9000 Gent, Belgium

Fax: +32 9 233 28 25

1/1

mail@ows.be

www.ows.be

8


9


Copperant Pura

Lakverf hoogglans

UITSTOOT IN DE LEEFOMGEVING

UITSTOOT IN DE LEEFOMGEVING

A+ A B C

A+ A B C

10


EU Ecolabel:

Certificate Pending

Het EU Ecolabel is het Europese milieukeurmerk

voor non food producten en diensten, met als

doel om duurzamere productie en consumptie

te stimuleren. Het keurmerk is erkend door alle

landen van de Europese Unie en door Noorwegen,

Liechtenstein en IJsland. Producten en

diensten met het EU Ecolabel zijn geproduceerd

met een lagere milieubelasting van:

• grondstoffen

• energie

• water

• schadelijke stoffen

• afval

• verpakking

11


Copperant Pura Lakverf

Notice of Certification / Application ID: 4976

October 23, 2015

Arjan Rijnart

Baril Coatings

Nieuwe Donk 15

Etten-Leur, 4879AC

Dear Arjan Rijnart,

On behalf of the United States Department of Agriculture's (USDA's) BioPreferred® program, I am pleased to inform you that your

application for use of the USDA Certified Biobased Product Label for Copperant Pura lakverf has been approved as of October 22,

2015. The test result for Copperant Pura lakverf indicates that its biobased content is 86%. According to your application, you may

now use the Label on the product Copperant Pura lakverf.

The Label remains in effect as long as the product or package is manufactured and marketed in accordance with the approved

application and requirements in the US Code of Federal Regulations Title 7§3202 Voluntary Labeling Program for Biobased Products

unless one of the following conditions occurs:

1. Product or package reformulation: The product or package formulation of the certified product is changed such that the biobased

content is reduced to a level below that reported in the approved application. When products have been reformulated, a new

application for certification must be submitted in order to resume using the USDA Certified Biobased Product Label; and/or,

2. New minimum biobased content: USDA revises the minimum biobased content required for a product or package to be eligible

to display the certification mark and the product or package does not meet the revised minimum. USDA will inform you that your

certification is no longer valid. In this case, you must increase the biobased content of your product to be at or above the revised

minimum and re-apply for certification within 60 days in order to continue to use the certification mark.

Please note that all certifications are subject to USDA's periodic auditing activities. You must read the BioPreferred Brand Guidelines

and Graphic Standards document prior to downloading label artwork (eAuthentication login is required).

This email is your official notice of biobased product certification. Please print and save this email should you need to provide

certification documentation to any entity.

The BioPreferred program looks forward to a long and successful partnership with you in the promotion of biobased products. If you

have additional questions or would like further information, you may call the BioPreferred Program Information Line at (919) 765-

9969 or email us at BioPreferred_Support@amecfw.com.

Sincerely,

Kate Lewis

Deputy Manager

USDA BioPreferred Program

12


13


STATEMENT

BARIL Coatings

Pura Lakverf

Fytotoxiciteit – OECD 208

De fytotoxiciteit van Pura Lakverf werd geëvalueerd volgens OECD Guideline for Testing of

Chemicals 208 Terrestrial Plant Test: Seedling Emergence and Seedling Growth Test (2006).

Drie plantensoorten werden geëvalueerd: gerst (Hordeum vulgare), tuinkers (Lepidium

sativum) en radijs (Raphanus sativus).

De toevoeging van 0,2% op droog gewicht van Pura Lakverf aan grond had geen negatieve

invloed op de kieming en plantengroei van gerst, tuinkers en radijs. De kieming en plant

biomassa opbrengst in de test grond bedroeg meer dan 90% van deze in de controle grond.

Voor gerst en radijs werd geen negatief effect waargenomen tot een concentratie van 1% en

0,5%, respectievelijk. De NOEC (No Observed Effect Concentration) van 0,2% op droog

gewicht komt overeen met een 0,4% concentratie van Pura Lakverf op nat gewicht.

Gent, 17 augustus 2015

Bruno De Wilde

Lab Manager

17-Aug-2015 FORM L.389 Rev 00

OWS nv

Tel: +32 9 233 02 04

Dok Noord 5, 9000 Gent, Belgium

Fax: +32 9 233 28 25

1/1

mail@ows.be

www.ows.be

14


STATEMENT

BARIL Coatings

Pura Lakverf

Zware metalen & fluor – 98/488/EC

Het gehalte aan zware metalen en fluor van Pura Lakverf is lager dan de grenswaarden zoals

gedefinieerd door de Beschikking van de Europese Commissie (98/488/EC) Vaststelling van

de milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur voor

bodemverbeteraars (1998).

Element

Grenswaarde 98/488/EC

(ppm op droge stof)

Pura Lakverf

Method

Zn < 300 Ѵ DIN EN ISO 17294-2

Cu < 100 Ѵ DIN EN ISO 17294-2

Ni < 50 Ѵ DIN EN ISO 17294-2

Cd < 1 Ѵ DIN EN ISO 17294-2

Pb < 100 Ѵ DIN EN ISO 17294-2

Hg < 1 Ѵ DIN EN 1483

Cr < 100 Ѵ DIN EN ISO 17294-2

Mo < 2 Ѵ DIN EN ISO 17294-2

Se < 1,5 Ѵ DIN EN ISO 17294-2

As < 10 Ѵ DIN EN ISO 17294-2

F < 200 Ѵ DIN EN 51727 mod.

Gent, 17 augustus 2015

Bruno De Wilde

Lab Manager

17-Aug-2015 FORM L.389 Rev 00

OWS nv

Tel: +32 9 233 02 04

Dok Noord 5, 9000 Gent, Belgium

Fax: +32 9 233 28 25

1/1

mail@ows.be

www.ows.be

15


16


Copperant Pura

Lakverf zijdeglans

UITSTOOT IN DE LEEFOMGEVING

UITSTOOT IN DE LEEFOMGEVING

A+ A B C

A+ A B C

17


EU Ecolabel:

Certificate Pending

Het EU Ecolabel is het Europese milieukeurmerk

voor non food producten en diensten, met als

doel om duurzamere productie en consumptie

te stimuleren. Het keurmerk is erkend door alle

landen van de Europese Unie en door Noorwegen,

Liechtenstein en IJsland. Producten en

diensten met het EU Ecolabel zijn geproduceerd

met een lagere milieubelasting van:

• grondstoffen

• energie

• water

• schadelijke stoffen

• afval

• verpakking

18


Copperant Pura Lakverf

Notice of Certification / Application ID: 4976

October 23, 2015

Arjan Rijnart

Baril Coatings

Nieuwe Donk 15

Etten-Leur, 4879AC

Dear Arjan Rijnart,

On behalf of the United States Department of Agriculture's (USDA's) BioPreferred® program, I am pleased to inform you that your

application for use of the USDA Certified Biobased Product Label for Copperant Pura lakverf has been approved as of October 22,

2015. The test result for Copperant Pura lakverf indicates that its biobased content is 86%. According to your application, you may

now use the Label on the product Copperant Pura lakverf.

The Label remains in effect as long as the product or package is manufactured and marketed in accordance with the approved

application and requirements in the US Code of Federal Regulations Title 7§3202 Voluntary Labeling Program for Biobased Products

unless one of the following conditions occurs:

1. Product or package reformulation: The product or package formulation of the certified product is changed such that the biobased

content is reduced to a level below that reported in the approved application. When products have been reformulated, a new

application for certification must be submitted in order to resume using the USDA Certified Biobased Product Label; and/or,

2. New minimum biobased content: USDA revises the minimum biobased content required for a product or package to be eligible

to display the certification mark and the product or package does not meet the revised minimum. USDA will inform you that your

certification is no longer valid. In this case, you must increase the biobased content of your product to be at or above the revised

minimum and re-apply for certification within 60 days in order to continue to use the certification mark.

Please note that all certifications are subject to USDA's periodic auditing activities. You must read the BioPreferred Brand Guidelines

and Graphic Standards document prior to downloading label artwork (eAuthentication login is required).

This email is your official notice of biobased product certification. Please print and save this email should you need to provide

certification documentation to any entity.

The BioPreferred program looks forward to a long and successful partnership with you in the promotion of biobased products. If you

have additional questions or would like further information, you may call the BioPreferred Program Information Line at (919) 765-

9969 or email us at BioPreferred_Support@amecfw.com.

Sincerely,

Kate Lewis

Deputy Manager

USDA BioPreferred Program

19


20


STATEMENT

BARIL Coatings

Pura Lakverf

Fytotoxiciteit – OECD 208

De fytotoxiciteit van Pura Lakverf werd geëvalueerd volgens OECD Guideline for Testing of

Chemicals 208 Terrestrial Plant Test: Seedling Emergence and Seedling Growth Test (2006).

Drie plantensoorten werden geëvalueerd: gerst (Hordeum vulgare), tuinkers (Lepidium

sativum) en radijs (Raphanus sativus).

De toevoeging van 0,2% op droog gewicht van Pura Lakverf aan grond had geen negatieve

invloed op de kieming en plantengroei van gerst, tuinkers en radijs. De kieming en plant

biomassa opbrengst in de test grond bedroeg meer dan 90% van deze in de controle grond.

Voor gerst en radijs werd geen negatief effect waargenomen tot een concentratie van 1% en

0,5%, respectievelijk. De NOEC (No Observed Effect Concentration) van 0,2% op droog

gewicht komt overeen met een 0,4% concentratie van Pura Lakverf op nat gewicht.

Gent, 17 augustus 2015

Bruno De Wilde

Lab Manager

17-Aug-2015 FORM L.389 Rev 00

OWS nv

Tel: +32 9 233 02 04

Dok Noord 5, 9000 Gent, Belgium

Fax: +32 9 233 28 25

1/1

mail@ows.be

www.ows.be

21


STATEMENT

BARIL Coatings

Pura Lakverf

Zware metalen & fluor – 98/488/EC

Het gehalte aan zware metalen en fluor van Pura Lakverf is lager dan de grenswaarden zoals

gedefinieerd door de Beschikking van de Europese Commissie (98/488/EC) Vaststelling van

de milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur voor

bodemverbeteraars (1998).

Element

Grenswaarde 98/488/EC

(ppm op droge stof)

Pura Lakverf

Method

Zn < 300 Ѵ DIN EN ISO 17294-2

Cu < 100 Ѵ DIN EN ISO 17294-2

Ni < 50 Ѵ DIN EN ISO 17294-2

Cd < 1 Ѵ DIN EN ISO 17294-2

Pb < 100 Ѵ DIN EN ISO 17294-2

Hg < 1 Ѵ DIN EN 1483

Cr < 100 Ѵ DIN EN ISO 17294-2

Mo < 2 Ѵ DIN EN ISO 17294-2

Se < 1,5 Ѵ DIN EN ISO 17294-2

As < 10 Ѵ DIN EN ISO 17294-2

F < 200 Ѵ DIN EN 51727 mod.

Gent, 17 augustus 2015

Bruno De Wilde

Lab Manager

17-Aug-2015 FORM L.389 Rev 00

OWS nv

Tel: +32 9 233 02 04

Dok Noord 5, 9000 Gent, Belgium

Fax: +32 9 233 28 25

1/1

mail@ows.be

www.ows.be

22


23


Copperant Pura

Dekkende Buitenbeits

UITSTOOT IN DE LEEFOMGEVING

UITSTOOT IN DE LEEFOMGEVING

A+ A B C

A+ A B C

24


EU Ecolabel:

Certificate Pending

Het EU Ecolabel is het Europese milieukeurmerk

voor non food producten en diensten, met als

doel om duurzamere productie en consumptie

te stimuleren. Het keurmerk is erkend door alle

landen van de Europese Unie en door Noorwegen,

Liechtenstein en IJsland. Producten en

diensten met het EU Ecolabel zijn geproduceerd

met een lagere milieubelasting van:

• grondstoffen

• energie

• water

• schadelijke stoffen

• afval

• verpakking

25


Notice of Certification / Application ID: 5367

November 11, 2016

Arjan Rijnart

Baril Coatings

Nieuwe Donk 15

Etten-Leur, 4879AC

Dear Arjan Rijnart,

On behalf of the United States Department of Agriculture's (USDA's) BioPreferred® program, I am pleased to inform you that your

application for use of the USDA Certified Biobased Product Label for Copperant Pura Buitenbeits has been approved as of November

09, 2016. The test result for Copperant Pura Buitenbeits indicates that its biobased content is 46%. According to your application, you

may now use the Label on the product Copperant Pura Buitenbeits.

The Label remains in effect as long as the product or package is manufactured and marketed in accordance with the approved

application and requirements in the US Code of Federal Regulations Title 7§3202 Voluntary Labeling Program for Biobased Products

unless one of the following conditions occurs:

1. Product or package reformulation: The product or package formulation of the certified product is changed such that the biobased

content is reduced to a level below that reported in the approved application. When products have been reformulated, a new

application for certification must be submitted in order to resume using the USDA Certified Biobased Product Label; and/or,

2. New minimum biobased content: USDA revises the minimum biobased content required for a product or package to be eligible

to display the certification mark and the product or package does not meet the revised minimum. USDA will inform you that your

certification is no longer valid. In this case, you must increase the biobased content of your product to be at or above the revised

minimum and re-apply for certification within 60 days in order to continue to use the certification mark.

Please note that all certifications are subject to USDA's periodic auditing activities. You must read the BioPreferred Brand Guidelines

and Graphic Standards document prior to downloading label artwork (eAuthentication login is required).

This email is your official notice of biobased product certification. Please print and save this email should you need to provide

certification documentation to any entity.

The BioPreferred program looks forward to a long and successful partnership with you in the promotion of biobased products. If you

have additional questions or would like further information, you may call the BioPreferred Program Information Line at (919) 765-

9969 or email us at BioPreferred_Support@amecfw.com.

Sincerely,

Kate Lewis

Deputy Manager

USDA BioPreferred Program

26


27


STATEMENT

BARIL Coatings

Copperant Pura Dekkende Buitenbeits

Fytotoxiciteit – OECD 208

De fytotoxiciteit van Copperant Pura Dekkende Buitenbeits werd geëvalueerd volgens OECD

Guideline for Testing of Chemicals 208 Terrestrial Plant Test: Seedling Emergence and

Seedling Growth Test (2006). Drie plantensoorten werden geëvalueerd: gerst (Hordeum

vulgare), tuinkers (Lepidium sativum) en radijs (Raphanus sativus).

De toevoeging van 1,0% op droog gewicht van Copperant Pura Dekkende Buitenbeits aan

grond had geen negatieve invloed op de kieming en plantengroei van gerst, tuinkers en radijs.

De NOEC (No Observed Effect Concentration) van 1,0% op droog gewicht komt overeen met

een 1,9% concentratie van Buitenweits op nat gewicht.

Gent, 31 augustus 2016

Bruno De Wilde

Lab Manager

Aug-31-2016 FORM L.389 Rev 00

OWS nv

Tel: +32 9 233 02 04

Dok Noord 5, 9000 Gent, Belgium

Fax: +32 9 233 28 25

1/1

mail@ows.be

www.ows.be

28


STATEMENT

BARIL Coatings

Copperant Pura Dekkende Buitenbeits

Zware metalen & fluor – 98/488/EC

Het gehalte aan zware metalen en fluor van Copperant Pura Dekkende Buitenbeits is lager

dan de grenswaarden zoals gedefinieerd door de Beschikking van de Europese Commissie

(98/488/EC) Vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de communautaire

milieukeur voor bodemverbeteraars (1998).

Element

Grenswaarde 98/488/EC

(ppm op droge stof)

Copperant Pura

Dekkende

Buitenbeits

Methode

Zn < 300 Ѵ DIN EN ISO 17294-2

Cu < 100 Ѵ DIN EN ISO 17294-2

Ni < 50 Ѵ DIN EN ISO 17294-2

Cd < 1 Ѵ DIN EN ISO 17294-2

Pb < 100 Ѵ DIN EN ISO 17294-2

Hg < 1 Ѵ DIN EN ISO 12846

Cr < 100 Ѵ DIN EN ISO 17294-2

Mo < 2 Ѵ DIN EN ISO 17294-2

Se < 1,5 Ѵ DIN EN ISO 17294-2

As < 10 Ѵ DIN EN ISO 17294-2

F < 200 Ѵ DIN EN 51727 mod.

Gent, 31 augustus 2016

Bruno De Wilde

Lab Manager

Aug-31-2016 FORM L.389 Rev 00

OWS nv

Tel: +32 9 233 02 04

Dok Noord 5, 9000 Gent, Belgium

Fax: +32 9 233 28 25

1/1

mail@ows.be

www.ows.be

29


Copperant Pura

Transparante Buitenbeits

UITSTOOT IN DE LEEFOMGEVING

UITSTOOT IN DE LEEFOMGEVING

A+ A B C

A+ A B C

30


EU Ecolabel:

Certificate Pending

Het EU Ecolabel is het Europese milieukeurmerk

voor non food producten en diensten, met als

doel om duurzamere productie en consumptie

te stimuleren. Het keurmerk is erkend door alle

landen van de Europese Unie en door Noorwegen,

Liechtenstein en IJsland. Producten en

diensten met het EU Ecolabel zijn geproduceerd

met een lagere milieubelasting van:

• grondstoffen

• energie

• water

• schadelijke stoffen

• afval

• verpakking

31


Notice of Certification / Application ID: 5367

November 11, 2016

Arjan Rijnart

Baril Coatings

Nieuwe Donk 15

Etten-Leur, 4879AC

Dear Arjan Rijnart,

On behalf of the United States Department of Agriculture's (USDA's) BioPreferred® program, I am pleased to inform you that your

application for use of the USDA Certified Biobased Product Label for Copperant Pura Buitenbeits has been approved as of November

09, 2016. The test result for Copperant Pura Buitenbeits indicates that its biobased content is 46%. According to your application, you

may now use the Label on the product Copperant Pura Buitenbeits.

The Label remains in effect as long as the product or package is manufactured and marketed in accordance with the approved

application and requirements in the US Code of Federal Regulations Title 7§3202 Voluntary Labeling Program for Biobased Products

unless one of the following conditions occurs:

1. Product or package reformulation: The product or package formulation of the certified product is changed such that the biobased

content is reduced to a level below that reported in the approved application. When products have been reformulated, a new

application for certification must be submitted in order to resume using the USDA Certified Biobased Product Label; and/or,

2. New minimum biobased content: USDA revises the minimum biobased content required for a product or package to be eligible

to display the certification mark and the product or package does not meet the revised minimum. USDA will inform you that your

certification is no longer valid. In this case, you must increase the biobased content of your product to be at or above the revised

minimum and re-apply for certification within 60 days in order to continue to use the certification mark.

Please note that all certifications are subject to USDA's periodic auditing activities. You must read the BioPreferred Brand Guidelines

and Graphic Standards document prior to downloading label artwork (eAuthentication login is required).

This email is your official notice of biobased product certification. Please print and save this email should you need to provide

certification documentation to any entity.

The BioPreferred program looks forward to a long and successful partnership with you in the promotion of biobased products. If you

have additional questions or would like further information, you may call the BioPreferred Program Information Line at (919) 765-

9969 or email us at BioPreferred_Support@amecfw.com.

Sincerely,

Kate Lewis

Deputy Manager

USDA BioPreferred Program

32


33


STATEMENT

BARIL Coatings

Copperant Pura Transparante Buitenbeits

Fytotoxiciteit – OECD 208

De fytotoxiciteit van Copperant Pura Transparante Buitenbeits werd geëvalueerd volgens OECD

Guideline for Testing of Chemicals 208 Terrestrial Plant Test: Seedling Emergence and

Seedling Growth Test (2006). Drie plantensoorten werden geëvalueerd: gerst (Hordeum

vulgare), tuinkers (Lepidium sativum) en radijs (Raphanus sativus).

De toevoeging van 1,0% op droog gewicht van Copperant Pura TransparanteBuitenbeits aan

grond had geen negatieve invloed op de kieming en plantengroei van gerst, tuinkers en radijs.

De NOEC (No Observed Effect Concentration) van 1,0% op droog gewicht komt overeen met

een 1,9% concentratie van Buitenweits op nat gewicht.

Gent, 31 augustus 2016

Bruno De Wilde

Lab Manager

Aug-31-2016 FORM L.389 Rev 00

OWS nv

Tel: +32 9 233 02 04

Dok Noord 5, 9000 Gent, Belgium

Fax: +32 9 233 28 25

1/1

mail@ows.be

www.ows.be

34


STATEMENT

BARIL Coatings

Copperant Pura Transparante Buitenbeits

Zware metalen & fluor – 98/488/EC

Het gehalte aan zware metalen en fluor van Copperant Pura Transparante Buitenbeits is lager

dan de grenswaarden zoals gedefinieerd door de Beschikking van de Europese Commissie

(98/488/EC) Vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de communautaire

milieukeur voor bodemverbeteraars (1998).

Element

Grenswaarde 98/488/EC

(ppm op droge stof)

Copperant Pura

Transparante

Buitenbeits

Methode

Zn < 300 DIN EN ISO 17294-2

Cu < 100 DIN EN ISO 17294-2

Ni < 50 DIN EN ISO 17294-2

Cd < 1 DIN EN ISO 17294-2

Pb < 100 DIN EN ISO 17294-2

Hg < 1 DIN EN ISO 12846

Cr < 100 DIN EN ISO 17294-2

Mo < 2 DIN EN ISO 17294-2

Se < 1,5 DIN EN ISO 17294-2

As < 10 DIN EN ISO 17294-2

F < 200 DIN EN 51727 mod.

Gent, 31 augustus 2016

Bruno De Wilde

Lab Manager

Aug-31-2016 FORM L.389 Rev 00

OWS nv

Tel: +32 9 233 02 04

Dok Noord 5, 9000 Gent, Belgium

Fax: +32 9 233 28 25

1/1

mail@ows.be

www.ows.be

35


Copperant Pura

Muurverf extra mat

UITSTOOT IN DE LEEFOMGEVING

UITSTOOT IN DE LEEFOMGEVING

A+ A B C

A+ A B C

36


EU Ecolabel:

NL/044/002

Het EU Ecolabel is het Europese milieukeurmerk

voor non food producten en diensten, met als

doel om duurzamere productie en consumptie

te stimuleren. Het keurmerk is erkend door alle

landen van de Europese Unie en door Noorwegen,

Liechtenstein en IJsland. Producten en

diensten met het EU Ecolabel zijn geproduceerd

met een lagere milieubelasting van:

• grondstoffen

• energie

• water

• schadelijke stoffen

• afval

• verpakking

37


Copperant Pura Muurverf

Notice of Certification / Application ID: 4965

October 27, 2015

Arjan Rijnart

Baril Coatings

Nieuwe Donk 15

Etten-Leur, 4879AC

Dear Arjan Rijnart,

On behalf of the United States Department of Agriculture's (USDA's) BioPreferred® program, I am pleased to inform you that your

application for use of the USDA Certified Biobased Product Label for Copperant Pura muurverf extra mat has been approved as of

October 23, 2015. The test result for Copperant Pura muurverf extra mat indicates that its biobased content is 87%. According to your

application, you may now use the Label on the product Copperant Pura muurverf extra mat.

The Label remains in effect as long as the product or package is manufactured and marketed in accordance with the approved

application and requirements in the US Code of Federal Regulations Title 7§3202 Voluntary Labeling Program for Biobased Products

unless one of the following conditions occurs:

1. Product or package reformulation: The product or package formulation of the certified product is changed such that the biobased

content is reduced to a level below that reported in the approved application. When products have been reformulated, a new

application for certification must be submitted in order to resume using the USDA Certified Biobased Product Label; and/or,

2. New minimum biobased content: USDA revises the minimum biobased content required for a product or package to be eligible

to display the certification mark and the product or package does not meet the revised minimum. USDA will inform you that your

certification is no longer valid. In this case, you must increase the biobased content of your product to be at or above the revised

minimum and re-apply for certification within 60 days in order to continue to use the certification mark.

Please note that all certifications are subject to USDA's periodic auditing activities. You must read the BioPreferred Brand Guidelines

and Graphic Standards document prior to downloading label artwork (eAuthentication login is required).

This email is your official notice of biobased product certification. Please print and save this email should you need to provide

certification documentation to any entity.

The BioPreferred program looks forward to a long and successful partnership with you in the promotion of biobased products. If you

have additional questions or would like further information, you may call the BioPreferred Program Information Line at (919) 765-

9969 or email us at BioPreferred_Support@amecfw.com.

Sincerely,

Kate Lewis

Deputy Manager

USDA BioPreferred Program

38


39


STATEMENT

BARIL Coatings

Pura Muurverf Extra Mat

Fytotoxiciteit – OECD 208

De fytotoxiciteit van Pura Muurverf Extra Mat werd geëvalueerd volgens OECD Guideline for

Testing of Chemicals 208 Terrestrial Plant Test: Seedling Emergence and Seedling Growth

Test (2006). Drie plantensoorten werden geëvalueerd: gerst (Hordeum vulgare), tuinkers

(Lepidium sativum) en radijs (Raphanus sativus).

De toevoeging van 0,2% op droog gewicht van Pura Muurverf Extra Mat aan grond had geen

negatieve invloed op de kieming en plantengroei van gerst, tuinkers en radijs. De kieming en

plant biomassa opbrengst in de test grond bedroeg meer dan 90% van deze in de controle

grond. Voor gerst en radijs werd geen negatief effect waargenomen tot een concentratie van

1% en 0,5%, respectievelijk. De NOEC (No Observed Effect Concentration) van 0,2% op

droog gewicht komt overeen met een 0,3% concentratie van Pura Muurverf Extra Mat op nat

gewicht.

Gent, 17 augustus 2015

Bruno De Wilde

Lab Manager

17-Aug-2015 FORM L.389 Rev 00

OWS nv

Tel: +32 9 233 02 04

Dok Noord 5, 9000 Gent, Belgium

Fax: +32 9 233 28 25

1/1

mail@ows.be

www.ows.be

40


STATEMENT

BARIL Coatings

Pura Muurverf Extra Mat

Zware metalen & fluor – 98/488/EC

Het gehalte aan zware metalen en fluor van Pura Muurverf Extra Mat is lager dan de

grenswaarden zoals gedefinieerd door de Beschikking van de Europese Commissie

(98/488/EC) Vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de communautaire

milieukeur voor bodemverbeteraars (1998).

Element

Grenswaarde 98/488/EC Pura Muurverf

(ppm op droge stof) Extra Mat

Methode

Zn < 300 Ѵ DIN EN ISO 17294-2

Cu < 100 Ѵ DIN EN ISO 17294-2

Ni < 50 Ѵ DIN EN ISO 17294-2

Cd < 1 Ѵ DIN EN ISO 17294-2

Pb < 100 Ѵ DIN EN ISO 17294-2

Hg < 1 Ѵ DIN EN 1483

Cr < 100 Ѵ DIN EN ISO 17294-2

Mo < 2 Ѵ DIN EN ISO 17294-2

Se < 1,5 Ѵ DIN EN ISO 17294-2

As < 10 Ѵ DIN EN ISO 17294-2

F < 200 Ѵ DIN EN 51727 mod.

Gent, 17 augustus 2015

Bruno De Wilde

Lab Manager

17-Aug-2015 FORM L.389 Rev 00

OWS nv

Tel: +32 9 233 02 04

Dok Noord 5, 9000 Gent, Belgium

Fax: +32 9 233 28 25

1/1

mail@ows.be

www.ows.be

41


42


Copperant Pura

Monopac Muurverf

UITSTOOT IN DE LEEFOMGEVING

UITSTOOT IN DE LEEFOMGEVING

A+ A B C

A+ A B C

43


EU Ecolabel:

Certificate Pending

Het EU Ecolabel is het Europese milieukeurmerk

voor non food producten en diensten, met als

doel om duurzamere productie en consumptie

te stimuleren. Het keurmerk is erkend door alle

landen van de Europese Unie en door Noorwegen,

Liechtenstein en IJsland. Producten en

diensten met het EU Ecolabel zijn geproduceerd

met een lagere milieubelasting van:

• grondstoffen

• energie

• water

• schadelijke stoffen

• afval

• verpakking

44


Notice of Certification / Application ID: 5156

June 06, 2016

Arjan Rijnart

Baril Coatings

Nieuwe Donk 15

Etten-Leur, 4879AC

Dear Arjan Rijnart,

On behalf of the United States Department of Agriculture's (USDA's) BioPreferred® program, I am pleased to inform you that your

application for use of the USDA Certified Biobased Product Label for Copperant Pura Monopac has been approved as of March 10,

2016. The test result for Copperant Pura Monopac indicates that its biobased content is 83%. According to your application, you may

now use the Label on the product Copperant Pura Monopac.

The Label remains in effect as long as the product or package is manufactured and marketed in accordance with the approved

application and requirements in the US Code of Federal Regulations Title 7§3202 Voluntary Labeling Program for Biobased Products

unless one of the following conditions occurs:

1. Product or package reformulation: The product or package formulation of the certified product is changed such that the biobased

content is reduced to a level below that reported in the approved application. When products have been reformulated, a new

application for certification must be submitted in order to resume using the USDA Certified Biobased Product Label; and/or,

2. New minimum biobased content: USDA revises the minimum biobased content required for a product or package to be eligible

to display the certification mark and the product or package does not meet the revised minimum. USDA will inform you that your

certification is no longer valid. In this case, you must increase the biobased content of your product to be at or above the revised

minimum and re-apply for certification within 60 days in order to continue to use the certification mark.

Please note that all certifications are subject to USDA's periodic auditing activities. You must read the BioPreferred Brand Guidelines

and Graphic Standards document prior to downloading label artwork (eAuthentication login is required).

This email is your official notice of biobased product certification. Please print and save this email should you need to provide

certification documentation to any entity.

The BioPreferred program looks forward to a long and successful partnership with you in the promotion of biobased products. If you

have additional questions or would like further information, you may call the BioPreferred Program Information Line at (919) 765-

9969 or email us at BioPreferred_Support@amecfw.com.

Sincerely,

Kate Lewis

Deputy Manager

USDA BioPreferred Program

45


46


STATEMENT

BARIL Coatings

Copperant Pura Monopac Muurverf

Fytotoxiciteit – OECD 208

De fytotoxiciteit van Copperant Pura Monopac Muurverf werd geëvalueerd volgens OECD

Guideline for Testing of Chemicals 208 Terrestrial Plant Test: Seedling Emergence and

Seedling Growth Test (2006). Drie plantensoorten werden geëvalueerd: gerst (Hordeum

vulgare), tuinkers (Lepidium sativum) en radijs (Raphanus sativus).

De toevoeging van 1,0% op droog gewicht van Copperant Pura Monopac Muurverf aan grond

had geen negatieve invloed op de kieming en plantengroei van gerst, tuinkers en radijs. De

NOEC (No Observed Effect Concentration) van 1,0% op droog gewicht komt overeen met een

1,8% concentratie van Copperant Pura Monopac Muurverf op nat gewicht.

Gent, 31 augustus 2016

Bruno De Wilde

Lab Manager

Aug-31-2016 FORM L.389 Rev 00

OWS nv

Tel: +32 9 233 02 04

Dok Noord 5, 9000 Gent, Belgium

Fax: +32 9 233 28 25

1/1

mail@ows.be

www.ows.be

47


STATEMENT

BARIL Coatings

Copperant Pura Monopac Muurverf

Zware metalen & fluor – 98/488/EC

Het gehalte aan zware metalen en fluor van Copperant Pura Monopac Muurverf is lager dan

de grenswaarden zoals gedefinieerd door de Beschikking van de Europese Commissie

(98/488/EC) Vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de communautaire

milieukeur voor bodemverbeteraars (1998).

Element

Grenswaarde 98/488/EC Copperant Pura

(ppm op droge stof) Monopac Muurverf

Methode

Zn < 300 Ѵ DIN EN ISO 17294-2

Cu < 100 Ѵ DIN EN ISO 17294-2

Ni < 50 Ѵ DIN EN ISO 17294-2

Cd < 1 Ѵ DIN EN ISO 17294-2

Pb < 100 Ѵ DIN EN ISO 17294-2

Hg < 1 Ѵ DIN EN ISO 12846

Cr < 100 Ѵ DIN EN ISO 17294-2

Mo < 2 Ѵ DIN EN ISO 17294-2

Se < 1,5 Ѵ DIN EN ISO 17294-2

As < 10 Ѵ DIN EN ISO 17294-2

F < 200 Ѵ DIN EN 51727 mod.

Gent, 31 augustus 2016

Bruno De Wilde

Lab Manager

Aug-31-2016 FORM L.389 Rev 00

OWS nv

Tel: +32 9 233 02 04

Dok Noord 5, 9000 Gent, Belgium

Fax: +32 9 233 28 25

1/1

mail@ows.be

www.ows.be

48


49


Copperant Quattro

Grondverf

50


Copperant Quattro grondverf

51


Copperant Quattro

Lakverf hoogglans UV+

52


Copperant Quattro lakverf

53


Copperant Quattro

Lakverf zijdeglans UV+

54


Copperant Quattro lakverf

55


Copperant Quattro

Systeemverf UV+

56


Copperant Quattro Systeemverf UV+

57


Copperant Ycoleum

Dekkende Verfbeits

58


Copperant Ycoleum

Dekkende Verfbeits

59


Copperant Ycoleum

Transparante Beits

60


Copperant Ycoleum

Transparante Beits

61


Copperant Ycoleum

Lakverf hoogglans

62


Copperant Ycoleum

Lakverf hoogglans

63


Copperant Minérale

Muurverf kalkmat

UITSTOOT IN DE LEEFOMGEVING

A+ A B C

64


65

More magazines by this user
Similar magazines