30.12.2016 Views

Hotelguide 2017

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2017

HOTELGUIDE

SMALL HOTELS WITH GREAT KITCHENS


3


Välkommen, Welcome to Petit Hotel

INNEHÅLL / CONTENTS

Petit Hotel

– De små hotellen med de stora köken

– Small hotels with great kitchens 6

Älskar du mat? / Do you love food? 8

Miljö / Quality and environmental certification 9

Petit Hotel Sweden 10

Karnelund Krog & Rum, Skåne 13

En gaffel kort på Martim Krog & Hotell, Skåne 15

Kastanjelunds Wärdshus, Skåne 17

Ringsjö Krog & Wärdshus, Skåne 19

Kivikstrands Badhotell, Skåne 21

Bodelssons By the Sea, Skåne 23

E&E Stora Hotellet, Osby, Skåne 25

Bykrogen Österslöv, Skåne 27

Pensionat Under Linden, Skåne 29

Torups Gästgivaregård, Halland 31

Hotell Magazin1, Gotland 33

Björkhaga Hotell & Konferens, Västergötland 35

Hotell Ranten, Västergötland 37

Väderöarnas Värdshus & Konferens, Bohuslän 39

Hensbacka Herrgård, Bohuslän 41

Rimforsa Strand, Östergötland 43

Stegeborgs Trädgårdshotell, Östergötland 45

Gryts Varv, Hotell & Konferens, Östergötland 47

Högby Spa & Konferens, Östergötland 49

Hotell Blå Blom, Uppland 51

Sahlströmsgården, Värmland 53

Ramnäs Hotell & Konferens, Västmanland 55

Bjurfors Hotell & Konferens, Dalarna 57

Långshyttans Brukshotell, Dalarna 59

Dala-Floda Värdshus, Dalarna 61

Buustamons Fjällgård, Jämtland 63

Björkuddens Hotell & Restaurang, Ångermanland 65

Tärnaby Fjällhotell, Lappland 67

Petit Restaurangguide/ Restaurant guide 69

Bokning / Book your reservation 81

Konferens / Petit Hotel Conference 83

Petit Hotel Bonusprogram/ Rewards program 86

Private Hotels Europe 90

Presentkort / Gift Vouchers 94

Kartor / Contents and maps 96

Samla poäng i

Petit Hotels bonusprogram

och få exklusiva gåvor!

Läs mer på sidan 86.

Collect points with Petit Hotel

Bonus and receive

exclusive gifts!

See page 86.

5


Small hotels with

great kitchens

Det är bara till storleken

som ett Petit Hotel är

litet. Till själ och hjärta

är vi alla stora.

Petit Hotel består av några av Sveriges

bästa små hotell. De flesta finns

på landsbygden och i lugna och vackra

omgivningar. Rena sjöar, älvar och skogar,

såväl som närbelägna golfbanor och

kulturella upplevelser ger sammantaget

oförglömliga upplevelser. Med sina sköna

rum och synnerligen kreativa kök med

gastronomiska menyer, oftast baserade

på lokala och ekologiska råvaror, erbjuder

hotellen njutningar för både kropp

och själ.

Lojalitetsprogram

Vi vill belöna våra gäster!

Beställ ditt eget Petit Hotel kort vid nästa

hotellvistelse på något av våra medlemshotell

eller direkt på www.petithotel.se,

sedan kan du samla poäng och njuta av

fria nätter på våra medlemshotell i Sverige

samt hos vår samarbetspartner Ring

Hotels i Tyskland.

The only thing small

about a Petit Hotel is

its size. Our hearts and

souls are all big.

Petit Hotels includes many of

Sweden’s finest small hotels. Most

of them are located in the countryside in

beautiful, peaceful surroundings. Crystalclear

lakes, rivers and forests, as well as

nearby golf courses and cultural events,

together create unforgettable experiences

for our guests. With their stylish, comfortable

rooms and highly creative kitchens

with gastronomic menus, often based on

fresh local and organic produce, these hotels

offer indulgence for both the body and soul.

Loyalty programme

We want to reward our guests!

Order your own Petit Hotel card the next

time you stay at one of our members

hotels or directly at www.petithotel.se.

Then you can begin collecting points and

enjoying free nights at all our members

hotels in Sweden as well as at our partner

Ring Hotels in Germany.

7


LÄR OSS MER SÅ BLIR VI ÄNNU BÄTTRE.

Ge oss dina synpunkter! Vi uppskattar om du tar dig tid att ge oss dina

förslag på förbättringar. Kontakta gärna receptionen eller skicka ett mail

till info@petithotel.se

THE THE SMALL SMALL HOTELS HOTELS

WITH WITH GREAT GREAT KITCHENS KITCHENS

QUALITY COMMITTED

WWW.PETITHOTEL.SE

Älskar du mat?

Love food?

En utmärkt miljö- och

kvalitetscertifiering!

Great environmental

and quality certification!

Eller kanske framförallt att njuta av

själva måltiden? Långsamt, intensivt

och naturligtvis gärna tillsammans med

goda vänner eller med din käraste.

Mat är njutning!

Kanske är det därför du söker dig till ett

Petit Hotel? Upplevelserna, som ger dig

de sköna minnena. Minnen från sprakande

brasor i kalla vinternatten eller lata

stunder i solnedgångens hetta på hotellets

altan. Stunder, som gör livet lättare att

leva. Stunder på ett Petit Hotel.

Or perhaps what you like most is

sitting down to enjoy a good meal,

allowing you to gradually relax with the

intensity and pleasure of good friends or

your loved one?

Food is pleasure!

Maybe this is why you are interested in

a Petit Hotel? Where experiences leave

lasting memories. Remember the crackling

log fire on a cold winter night or the

lazy moments in the warm glow of the

setting sun on the hotel terrace. These are

moments that make life easier. Moments

in a Petit Hotel.

Petit Hotel har en kvalitets- och

miljöcertifiering. Huvudsyftet är

att kontinuerligt förbättra medlemmarnas

miljöarbete och minska hotellens negativa

inverkan på vår jords miljö. Våra miljöcertifierade

hotell har en miljöpolicy och har

gjort en miljöutredning. Miljöutredningen

visar vilken miljöpåverkan företaget har.

Hotellen sätter upp mål för hur de skall

minska sin miljöpåverkan och för att få behålla

miljöcertifikatet måste de uppnå sina

mål och sedan vidmakthålla dessa.

Även när det gäller hotellens kvalitet finns

en standard som Petit Hotel har satt upp.

På samma sätt som gäller för miljöcertifieringen

har hotellen en kvalitetspolicy och

kvalitetsutredning. Syftet med den är att

säkerställa att de mjuka värdena, som vi

värnar om så mycket, hela tiden bibehålls.

Som ett bevis på sin certifierade kvalitet

och miljö erhåller hotellen varje år en utmärkelse

som också förnyas varje år. Den

hittar du på entrédörren eller dess närhet.

Petit Hotels are certified to quality

and environmental standards. The

main purpose of this certification is to encourage

members to continuously improve

their environmental management work

and reduce their environmental impact.

The hotels set goals for reducing their environmental

impact. To keep their environmental

certificate, they have to achieve

their goals and maintain them.

Petit Hotels has also established a standard

for each hotel’s quality. Every hotel has a

quality policy and has conducted a quality

study. The goal is to ensure that their intangible

values, which we safeguard so carefully,

are constantly maintained.

The hotels receive a certificate as proof of

their certified quality and environmental

work. This certificate is also renewed every

year and you will find it displayed on the

entrance door or close to it.

9


Petit Hotel

Sweden

Det unika

är resan värd

Välkommen in i våra svenska hjärtan!

Här finns värmen och glädjen.

Vi vill så gärna dela med oss av smakerna,

dofterna, synintrycken, vårt land och

dess oskattbara värden.

Upplev det vackra i landskapet, i den

skandinaviska designen, de olika landskapens

kulinariska särarter och den

gudabenådade spelmansmusiken. Gör

din resa unik så blir den än mer värd i

dina minnen.

The unique

is worth the trip

Welcome to enjoy the heart of

Sweden! In our country you will

find warmth and joy, plus a palette of

tastes, scents and visual impressions.

We would be very pleased if you could

experience Sweden and its priceless values.

Enjoy the beauty of the countryside and

Scandinavian design. Taste our distinctive

cuisine and listen to our divine folk

music. Make your trip unique and it will

be worth more in your memories.

11


1. KARNELUND KROG & RUM

Gislöv, Skåne

I Gislöv på Österlen finner du Karnelund.

Förr i tiden inhyste huvudbyggnaden

den välkända lanthandeln.

Under 2000-talet byggdes den om till

restaurang.Den gamla byggnaden har nu

återfått sitt gamla namn. Ägarna har hittat

förutsättningarna för att skapa en Krog &

Rum så som de vill ha det och som man

tror att också gästerna vill ha det.

Krogens menyer baseras på det bästa av

de fina råvaror som finnsr i riklig mängd

på Österlen. Vårens och försommarens

primörer, nässlor, sparris, nypotatis serverat

med skaldjur, fisk och kött från lokala

gårdar och frukter från lokala odlingar.

Man kan säga att det här hotellet erbjuder

ett lite personligare och ett mer indiviuellt

boende. Med minst lika fräscha och

omsorgsfullt inredda rum som i vilket finhotell

som helst. Kombinationen kallas

därför ”Krog & Rum”.

There is an old Swedish farming village

located right in the middle of

a crossroads where four roads intersect.

This is where you will find Karnelund

Krog & Rum. The main building used to

house a country store, as well as a telegraph

and petrol station. In the 2000s,

the building was rebuilt as a restaurant.

The owners have discovered a way to create

“an inn with rooms” – exactly like

they wanted it, and precisely how they

thought guests would appreciate it.

The inn’s menus are based on the finest

ingredients, which are abundant in the

local area. The inn describes its food philosophy

as “modern classic”.

You could say that this hotel offers you

accommodation that is a little more personal

and distinctive.

Karnelund Krog & Rum

(GPS Lati: 55.507004, Long: 14.296498)

Gislöv 112, 272 92 Simrishamn, Sweden

Phone: +46 414 250 10

E-mail: info@karnelund.se

Website: www.karnelund.se

Logi: 13 rum, totalt 26 bäddar

Konferens: 2 rum för 6 och 18 gäster

Restaurang: 40 personer

Ägare: Peter Walter och Jan Flodin

Övrigt: ”Sveriges bästa bord” och

i ”White Guide”.

Accommodation: 13 rooms, for a total of 26 beds

Conference facilities: 2 rooms for 6 and 8 guests

Restaurant: Seats 40

Owned by: Peter Walter and Jan Flodin

Other information: Ranked in White guide and

in the food guide ”Sveriges bästa bord”.

13


2. EN GAFFEL KORT PÅ MARITIM

Simrishamn, Skåne

Närmare havet än en gaffel kort på

Maritim kan man nog inte komma.

Från den franska balkongen ser man segelbåtarna

ge sig ut till havs och fiskebåtarna

komma in med nyfångad fisk.

en gaffel kort på Maritim vill vara en av

Skånes trevligaste restauranger. Det finns

två matsalar som tillsammans rymmer 70

personer, de har båda utsikt över hamnplan

och havet.

Köket väljer gärna lokala råvaror.

I tullhuset finns sex rum och ovanpå krogen

finns ytterligare åtta rum. I det gamla

tullhuset där tullarna förr höll till finns

idag en trevlig konferenslokal med modern

utrustning.

It is probably not possible to get

closer to the sea than en gaffel kort

at the Maritim. From the French balcony

you can watch the boats sail out to sea

and the fishing boats return with freshly

caught fish.

en gaffel kort at the Maritim strives to

be one of Skåne’s most enjoyable restaurants.

It has two dining rooms that

together seat 70 guests and both rooms

have a view of the harbour and the sea.

The kitchen prioritises local produce.

Maritim’s Tullhus has six rooms and there

are eight more above the restaurant. There

is a pleasant conference facility with

the latest technology in the old building

that once housed the customs authorities.

en gaffel kort på Maritim

(GPS Lat: 55.5569959, Long: 14.353310)

Hamngatan 31,

272 31 Simrishamn, Sweden

Phone: +46 414-41 13 60

E-mail: engaffelkort.se

Website: www.engaffelkort.se

Logi: 14 rum

Konferens: 1 konferensrum för 20 personer

Restaurang: 70+40 på uteserveringen

sommartid

Ägare: Henric Appelqvist,

Linda och Linus Persson

Köksmästare: Linus Persson

Hotell- och restaurangchef: Linda Persson

Accommodation: 14 rooms

Conference facilities: 1 conference room for

20 participants

Restaurant: 70+40 outdoors during summer

Owned by: Henric Appelqvist,

Linda och Linus Persson

Master Chef: Linus Persson

Hotel and restaurant manager: Linda Persson

15


3. KASTANJELUNDS WÄRDSHUS

Yngsjö, Skåne

Kastanjelunds Wärdshus

(GPS Lat: 55.882184, Long: 14.230296)

Kastanjelundsvägen 2,

296 72 Yngsjö, Sweden

Phone: +46 44 23 25 33

E-mail: info@kastanjelund.se

Website: www.kastanjelund.se

Logi: 24 rum

Konferens: 2 rum för upp till 40 gäster

Restaurang: 50 gäster

Ägare: Marinette och David Nordal

Köksmästare: David Nordal

Övrigt: Gåsmiddag, julbord, nära badstrand

och golfbanor.

Accommodation: 24 rooms

Conference facilities: 2 rooms for a total of 40

participants

Restaurant: Seats up to 50 guests

Owned by: Marinette and David Nordal

Master Chef: David Nordal

Other information: Goose dinner and Christmas

packages. Nearby beach and golf courses.

En känsla av en annan tid återspeglas

när man kommer till Kastanjelund.

Väl inne kan du avnjuta något gott

att dricka i vår trivsamma salong.

Sätt guldkant på tillvaron och unna dig ett

av värdshusets populära weekendpaket.

Du välkomnas med ett urval av hembakat

fikabröd till en värmande kopp kaffe eller

te. Beroende på vilket paket du valt så avslutas

kvällen med en lyxig fyrarättersmeny

alternativt en stor avsmakningsmeny.

För bästa resultat anpassas värdshusets

menyer efter råvarornas säsong och väljs

ut från gårdarna runtomkring. Till påsk

plockas de första nässlorna, sedan kommer

sparrisen på försommaren och mot

slutet av året blir det givetvis gåsmiddag

och julbord.

Njut av en natt i personligt inredda rum

och börja dagen med hembakat bröd,

egna marmelader samt charkuterier från

trakten.

Den skiftande naturen runt Kastanjelund

erbjuder många möjligheter till rekreation.

Ta en skön skogspromenad till Hanöbuktens

milslånga sandstrand eller en

golfrunda.

When you arrive at Kastanjelund,

you get the feeling of being in another

time. Once inside, you can enjoy

something delicious to drink in our comfortable

and cosy salon.

Add some luxury to your life by treating

yourself to one of the inn’s popular weekend

packages. You will be welcomed

with a selection of homemade buns and

pastries accompanied by a nice cup of tea

or coffee to warm you. Depending on the

package you choose, you can wrap up the

evening with a luxurious four-course meal

or a large tasting menu.

The inn’s menus are composed of seasonal

ingredients selected from farms in the surrounding

area. The first nettles are picked

for Easter, and later asparagus in summer,

and towards the end of the year, there will

be a traditional goose dinner and the customary

Christmas smorgasbord.

Enjoy the night in a personally decorated

room and start the following day with

homemade bread, our own jams and marmalades,

and cold cuts from the region.

Take a lovely walk through the woods to

the bay Hanöbukten, where you

can stroll down kilometres

of sandy beach, or why not

play a round of golf?

17


4. RINGSJÖ KROG & WÄRDSHUS

Höör, Skåne

Mitt i Skåne ligger Ringsjö Krog &

Wärdshus. Det röda huset ligger

naturskönt, omgärdat av en parkliknande

trädgård med stora gräsmattor och magnifika

träd vid Ringsjöns strand. Sommartid

kan du sitta i parken och äta, dricka ett

glas vin eller ta en kopp kaffe.

Här kan du avnjuta lokala specialiteter.

Boris Levin har gjort köket vida känt

genom en genuin, skånsk/svensk matlagning

med lokala råvaror. Hotellet

har totalt fjorton rum, åtta under takåsarna,

varav två lite större. I flygelbyggnaden

finns dessutom sex rum med en

egen liten uteplats.

Lena och Boris Levin med familj och personal

hälsar Er välkomna! Deras gemensamma

mål är att din upplevelse skall bli

av sådan kvalitet att du gömmer det i ditt

hjärta och väljer att återkomma gång på

gång.

Ringsjö Krog & Wärdshus is located

in the heart of Skåne, and has

a delightfully large and park-like garden

located on the shores of the Ringsjö

lakes. Boris Levin has made the kitchen

famous, while wife Lena is responsible

for the establishment’s fine reputation

for personal and generous service.

The hotel consists of six modern and

spacious rooms located in a detached

annex, in addition to the eight charming

rooms under the ridge of the main

building’s roof.

Lena and Boris Levin with family and staff

welcome you! Their common goal is that

your experience will be of such quality

that you hide it in your heart and choose

to come back again and again.

Ringsjö Krog & Wärdshus

(GPS Lat: 55.867544, Long: 13.498313)

Gamla bo, Stenlycke 202,

243 95 Höör Sweden

Phone: +46 413 332 55, 332 23

E-mail: info@ringsjowardshus.se

Website: www.ringsjowardshus.se

Logi: 14 rum med 28 bäddar

Konferens: 2 rum för totalt 50 gäster

Restaurang: 3 matsalar för totalt 120 gäster

Ägare: Lena och Boris Levin

Köksmästare: Patrik Dahlberg

Övrigt: Gourmet-, djurparks- och golfpaket,

julbord, gåsmiddagar, bröllop, kalas och

konferenser.

Accommodation: 14 rooms with 28 beds

Conference facilities: 2 rooms for a total of

50 participants

Restaurant: 3 dining rooms seating up to 120 guests

Owned by: Lena and Boris Levin

Master Chef: Patrik Dahlberg

Other information: Gourmet dining, zoo and golf

packages, goose dinners, weddings, parties, and

conferences.

19


5. KIVIKSTRAND BADHOTELL

Kivik, Skåne

Alla våra rum på badhotellet Kivikstrand

har sin egen charm och hotellet

ligger vackert, granne med havet

vid Kiviks norra pir. Huset som byggdes

1878 är Kiviks gamla skola och den gamla

atmosfären finns bevarad i byggnaden.

Många är de brudpar som valt att lägga

sin bröllopsnatt på hotell Kivikstrand på

Österlen.

På vår restaurang äter ni utmärkt gott. Vi

lagar med känsla på utvalda lokala råvaror.

I Kivik på Österlen finns mycket att upptäcka

alla årets säsonger. Vid påsk startar

konstrundan på Österlen. Skåneleden

mellan Haväng och Stenshuvud är välbesökt

av vandrare som gärna går till Brösarps

backar eller längs kusten förbi Kiviks

musteri och genom vackra Baskemölla

och Viks fiskelägen straxt innan Simrishamn.

Även golfare har en lång säsong

med närhet till fina banor som Viks och

Djupadals golfklubbar. Från Kivik är det

nära till allt Skåne har att erbjuda!

Välkomna!

Every room at Kivikstrand Hotel in

Österlen has its own charm, and

the hotel is beautifully situated next to the

sea at Kivik’s northern pier. The building,

which was built in 1878, is Kivik’s former

school and many of its original interior features

have been preserved. The hotel is also

a popular destination for couples on their

wedding night.

Dine in our restaurant with a beautiful view

of the Baltic Sea. We craft our menu using

select, local ingredients.

In Kivik, Österlen, there is plenty to discover

regardless of the season. The Art tour in

Österlen starts at Easter and the Skåneleden

Trail between Haväng and Stenshuvud is

frequented by hikers who love to roam the

Brösarp hills or the coast, passing Kivik’s apple

orchards and the beautiful Baskemölla

and Vik fishing villages just before Simrishamn.

In Kivik golfers are able not only

to enjoy a long season but they also have

access to the finest courses. Kivik is close to

everything Skåne has to offer!

Welcome!

Kivikstrand Badhotell

(GPS Lat: 55.688273, Long: 14.223309)

Tittutvägen, Norra Piren, Kivik

Phone: +46 (0)414 71195

E-mail: info@kivikstrand.se

Website: www.kivikstrand.se

Logi: 14 rum i olika storlekar

Konferens: 15 personer

Restaurang: 30 gäster

Ägare: Anna och Micael Apelqvist

Övrigt: Strand med bastu, golfbanor,

vandrings-, cykel- och ridleder.

Accommodation: 14 rooms in different sizes

Conference facilities: 15 participants

Restaurant: Seats up to 30 guests

Owned by: Anna and Micael Apelqvist

Other: Beach with sauna, golf courses, hiking,

biking and riding trails.

21


6. BODELSSONS BY THE SEA

Tosteberga, Skåne

På landet vid havet, intill Skånes

enda skärgård ligger det här hotellet.

Här dominerar naturen och Östersjön

i ålderdomlig sämja, med unik växtlighet

och rikt fågelliv. Ett fantastiskt ställe för

vuxna som vill bo och äta ekologiskt, behöver

lugn och ro, rekreation, en ostörd

mötesplats för konferenser eller bara ett

rum att sova i.

När du vaknar i det fräscha och somriga

rummet med egen toalett och dusch, altan

eller balkong, ser du det underbara

morgonljuset stiga över vattnet.

Allt kött som serveras i matsalen kommer

från Trolle Ljungby Gods bara 5 km

bort - även frukostkorven..., som är gjord

på hjort, rådjur och vildsvin. De grönsaker

man serverar är ekologiskt odlade av

bönder i trakten och de flesta örter och

sommartomater kommer från egna odlingslådor.

This hotel is set in a rural landscape

by the sea, overlooking the

only archipelago in Skåne. It is a place

where nature, the Baltic Sea and their

unique flora and fauna have ruled in

peaceful co-existence throughout history.

Bodelssons is an ideal destination

for adults who want to live ecologically

and eat organically, who need peace and

quiet, recreation or an undisturbed meeting

place for a conference.

You will experience the wonderful morning

light rising above the water from the

window, in your summer-fresh room,

with your own patio or balcony.

All meat served in the dining room comes

from a manor 5 km from the hotel. The

vegetables are also organically produced.

Bodelssons by the Sea offers a conference

room in a cosy, home-like environment.

Bodelssons by the Sea

(GPS Lat: 56.011859, Long: 14.445680)

Släbovägen 7-22, Tosteberga,

290 34 Fjälkinge, Sweden

Phone: +46 44 777 77 77, +46 707 20 01 61

E-mail: info@bodelssons.se

Website: www.bodelssons.se

Logi: 8 rum, totalt 24 bäddar

Konferens: 2 rum för 10 och 16 deltagare.

Under sommarhalvåret erbjuder vi större

evenemang (upp till 100 personer) i tält

i trädgården.

Restaurang: 16 personer

Ägare: Leena Holm Bodelsson

Övrigt: Ekologiskt och närproducerat,

massagebad.

Accommodation: 8 rooms, 24 beds in all

Conference facilities: 2 rooms for

10 and 16 guests

Restaurang: Seats 16

Owned by: Leena Holm Bodelsson

Other information: Meals prepared

with organic and locally produced

ingredients; whirlpool bath.

23


7. E&E STORA HOTELLET

Osby, Skåne

E&E Stora Hotellet Osby

(GPS Lat: 56.380157, Long: 13.993734)

Västra järnvägsgatan 17,

283 31 Osby Sweden

Phone: +46 479-318 30

E-mail: info@storahotelletosby.com

Website: www.storahotelletosby.com

Logi: 40 rum

Konferens: 4 konferensrum för 8, 10, 12, 20

och 30 personer.

Restaurang: ca 80 personer

Ägare: Bröderna Bo och Billy Ekstrand

Kökschef: Justus Andersson

Övrigt: Uteservering, bar, lunch- och middagsservice.

Accommodation: 40 rooms

Conference facilities: 4 conference rooms for 8,

12, 20 and 30 participants.

Restaurant: seats around 80 people

Owned by: The Bo and Billy Ekstrand brothers

Restaurant Manager: Justus Andersson

Other information: Outdoor serving area, bar,

lunch and dinner service.

I Osby, utmed stambanan, alldeles

intill järnvägsstationen där vägarna

23 och 15 korsas finns detta nyrenoverade

hotell med gourmetrestaurang. Idealisk

mötesplats oavsett om man kommer

med tåg eller bil.

Bröderna Ekstrand som driver var sitt företag

i dörr-, fönster- och portbranschen

tog över hotellet 2011 med ambitionen

att skapa ett personligt kvalitetshotell och

en krog med hög kvalitet.

Kockarna Justus och Dennis har ambitionen

att sätta Osby på kartan med ett

kök där man satsar på smaker för alla. Rebecka,

Molly och Ronja gör allt gör allt

för att restaurang- och hotellgästerna skall

få god och personlig service. Anneli, vår

husfru ansvarar för goda frukostar och att

hotellrummen är rena och inbjudande.

Hotellet erbjuder weekendpaket och temakvällar.

Nära samarbete med Chaîne des Rotisseurs,

Munskänkarna i Osby & Brio:s

Lekoseum.

This newly remodelled and furbished

hotel has a gourmet restaurant

and is located in Osby right next to

the train station along the main railway line,

where Road 23 and Road 15 intersect. The

hotel is an ideal place to meet whether you

are are travelling by train or car.

The Ekstrand brothers, who each run a

company in the door, window and gate

installation business, took over the hotel

in 2011 with the goal to create a personal

quality hotel with a restaurant of high

standard.

The restaurant’s two chefs, Justus and

Dennis, have come far in creating a wellknown

kitchen with flavors for everyone.

Rebecka, Molly and Ronja do everything

they can to ensure that restaurant and hotel

guests get the finest personal service. Anneli,

our housekeeper is responsible for the

hotel’s delicious breakfast meals and she

also make sure that guest rooms are always

clean and inviting.

The hotel offers weekend packages and

theme evenings. It also collaborates with

Chaîne des Rotisseurs, Munskänkarna

i Osby and Brio’s Lekoseum, a museum

dedicated to Brio wooden toys.

25


8. BYKROGEN ÖSTERSLÖV

Kristianstad, Skåne

Bykrogen ligger i den gamla stärkelsefabriken

intill Råbelövssjön i

den lilla byn Österslöv, 9 km norr om

Kristianstad. Fabriken är idag ombyggd

till en trivsam bykrog med god mat. Hotelldelen

har 26 hotellrum.

Här drivs på ett avslappnat sätt en krog på

landet, som är till för alla typer av människor.

Naturligtvis serveras, så långt det är

möjligt, råvaror från bygden. Matsedeln

bygger därför på tillgången av råvaror och

årstiderna. Goda drycker kommer du heller

aldrig att sakna här. Varje fredag och

lördag bjuds på underhållning.

Laga mat och konferera är också bra sätt

att njuta av Bykrogen.

Bykrogen pub is located in the old

starch factory near Lake Råbelöv in

the small village of Österlöv, just 9 km

north of Kristianstad. The factory has

been converted into a cosy village pub,

which serves delicious food. There are

26 hotel rooms in the hotel portion of the

building.

This country pub has a relaxed atmosphere,

in which all types of people will

feel comfortable. Of course, the hotel

also tries to use as much locally produce

as possible. You will also find an excellent

selection of great drinks here. And, there

is always live musical entertainment during

weekends.

Bykrogen is also a wonderful place to

hold a conference.

Bykrogen i Österslöv

(GPS Lati: 56.095288, Long: 14.245633)

Arkelstorpsvägen 79,

291 94 Kristianstad, Sweden

Phone: +46 44 22 60 00

E-mail: info@bykrogen.nu

Website: www.bykrogen.nu

Logi: 26 rum med 47 bäddar

Konferens: 6 rum, 2-80 personer

Restaurang: 90 gäster, matlagningskök

upp till 30 personer.

Internet: WiFi i hela byggnaden

Ägare: Richard Nilsson

Restaurangchef: Richard Nilsson

Köksmästare: Andreas Kalomenidis

Accommodation: 26 rooms

Conference facilities: 6 rooms for 2-80 guests

Restaurant: 90 guests, kitchen for up to 30 people

for preparing meals with our chefs.

Internet: Wi-Fi throughout the building

Owned by: Richard Nilsson

Restaurant Manager: Richard Nilsson

Master Chef: Andreas Kalomenidis

27


9. PENSIONAT UNDER LINDEN

Ekeröd, Skåne

Pensionat Under Linden

(GPS Lat: 56.289661, Long: 13.174679)

Ekerödsvägen 344,

266 95 Munka-Ljungby, Sweden

Phone: +46 (0)431-44 11 17

E-mail: info@underlinden.se

Website: www.underlinden.se

Logi: 3 rum

Konferens: 20 deltagare

Restaurang: 50 Platser

Internet: Ja

Handikappanpassat: ja

Ägare: Randi Svendsen och Bent Jensen

Övrigt: Hallandsåsens underbara omgivningar,

pensionats- och golfpaket, cykel- och vandringsleder,

fiske i sjöar och vattendrag, rikt fågelliv,

vinprovningar och Vallåsen skidort. I november

och december danskt julbord.

Accommodation: 3 rooms

Conference facilities: 20 participants

Restaurant: 50 people

Internet: Yes

Owned by: Randi Svendsen and Bent Jensen

Other information: Hallandsåsen’s wonderful

surroundings, pensionat- and golf packages, cycling

and hiking trails, fishing in lakes and rivers, rich

bird life, wine tastings, and Vallåsen ski resort. In

November and December Danish Christmas dinner.

Under Linden är vackert beläggande

i skogen på Hallandsåsens södra

sluttningar. Här finner du en lugn och hemtrevlig

miljö med god service, hemlagad

mat och utmärkta viner. Alla rum är unika

och fräscha med egen dusch och toalett.

Naturen är precis utanför ditt fönster.

Menyn följer årstidernas växlingar med

närodlade råvaror som utgör grunden i

pensionatets kokkonst. Brödet bakar vi

självklart själva. Maten serveras alltid vid

ditt bord och köket komponerar meny

efter sin egen smak: oftast modern och

kryddad med influenser från hela Europa.

Restaurangen är främst öppen kvällstid

då lokala gäster besöker den hemtrevliga

miljön, men erbjuder även helgmiddagar.

Vid konferenser hos Under Linden är det

ert möte som står i fokus. Det betyder

att inga andra gäster är där samtidigt. Allt

praktiskt ordnas enkelt och ni blir diskret

ompysslade av personalen.

Ekologisk, närodlad, klimatsmart och rättvisemärkt

är pensionatets målsättning.

Du känner dig varmt välkommen hos

värdparet Randi och Bent!

Under Linden is located in beautiful

surroundings in the forest on the

southern slopes of the Hallandsås ridge.

Here you can enjoy a calm and homely

environment with good service, home-made

food and excellent wines. All

rooms are unique and fresh and have an

attached bathroom. Nature is right outside

your window.

The menu follows the seasonal changes

as local produce forms the base of our

cookery and naturally we bake the bread

in-house. The food is always served at

your table and we choose meals based on

our own taste: often modern and seasoned

with influences from across Europe.

Our restaurant is mainly open in the evenings

when local guests often visit us but

sometimes we also offer holiday dinners.

At Under Linden your meeting is the centre

of attention. This means that no other

guests visit us at the same time. Naturally

we take care of all the practicalities and

make smoothly arrangements for you.

Ecological, local, climate-smart and fair

trade form a part of our objective.

29


10. TORUPS GÄSTGIVAREGÅRD

Torup, Halland

Torups Gästgivaregård

GPS Lat: 56.9575, Long: 13.0801)

Gamla Nissastigen 18,

314 41 Torup, Sweden

Phone: +46 345 208 08

E-mail: info@torupsgastgivaregard.se

Website: www.torupsgastgivaregard.se

Logi: 10 rum. 2 enkel- och 8 dubbelrum

Konferens: 3 lokaler, 6-70 deltagare

Restaurang: 3 matsalar med upp till

130 personer.

Ägare: Erika Andersson och Jack Ackland

Köksmästare: Jack Ackland

Övrigt: Bastu och bubbelpool vid sjökanten.

Golfbana 3 km. Julbord, bröllop-och festarrangemang.

Accommodation: 10 rooms: 2 single and

8 double rooms.

Conference facilities: 3 rooms for 6 to 70

participants.

Restaurant: 3 dining rooms seating up to

130 people

Owned by: Erika Andersson och Jack Ackland

Master Chef: Jack Ackland

Other information: Lakeside sauna and whirlpool

bath. Golf course 3 km away. Christmas smorgasbord,

wedding celebrations and other festivities.

Mitt i Torup i Halland finns detta

vackra gästgiveri med anor från 1846.

Här tillbringar du dagar som betyder lite

mer för dig eller dagar då du faktiskt bara

vill sätta lite extra guldkant på tillvaron.

Du får en oförglömlig matupplevelse i en

historisk och avkopplande miljö, där personlig

service med glädje ger mys åt dig

som gäst. Du möts av en gemytlig atmosfär

och hotellrum med hög standard som

är charmigt inredda alla med sin egen

speciella karaktär.

Koppla av med bastu och bubbelbad vid

sjökanten.Vill du utforska den vackra naturen

i omgivningen finns härliga vandringsstigar

eller utmanande cykelleder. I

närområdet finns även golfbana, kulturminnen,

konst och hantverk.

Torups Gästgivaregård är också den

perfekta platsen för ert bröllop eller din

födelsedagsfest. Vill ni konferera i en avkopplande

miljö utanför stan skräddarsys

arrangemang för såväl små som större

grupper.

This beautiful inn dates all the way

back to 1846 and is located in the

centre of Torup, in Halland.

The inn is a great place to choose for your

special occasions. Or you can stay here

when you just want to spoil yourself a little.

The unforgettable culinary experience

in a historical and relaxing atmosphere,

where personal service, combined with

pleasure, will make your stay a cozy experience.

You will encounter a congenial ambience

and hotel accommodations of high standard.

The rooms are decorated with charm

and all have their own special style. Relax

in the sauna and whirlpool bath by the

edge of the lake. If you want to explore

the beautiful surroundings, you can stroll

along hiking paths or take a bike ride on

challenging trails. A golf course, cultural

landmarks, art and handicrafts are all

found in the immediate vicinity.

Torups Gästgivaregård is also a perfect

venue for your wedding, birthday celebration

or a coonference in relaxing atmosphere,

they make arrangements for

both small and large groups.

31


11. HOTEL MAGAZIN1

Hablingbo, Gotland

Hotel Magazin1

(GPS Lat: 57.187331, Long: 18.253887)

Hablingbo Prästgården 152,

623 42 Havdhem Sweden

Phone: +46 (0)498-24 42 70

E-mail: hotelmagazin1@mail.com

Website: www.hotelmagazin1.com

Logi: 5 rum för 10-15 gäster

Konferens: 10-15 personer

Restaurang: 40 platser inomhus, april till

oktober, samt julbord i december eller enl. ö.k.

Ägare: Pelle Almén och Fannia Siwecki

Övrigt: lånecyklar, bröllopsarrangemang,

musikkvällar på sommaren

Öppettider: februari t.o.m. december.

Accommodation: 5 rooms seating 10-15 guests

Conference facilities: For 10-15 persons

Restaurant: Seats up to 40 indoors April through

October and Christmas smorgasbord is offered in

December or by special agreement.

Owned by: Pelle Almén and Fannia Siwecki

Other information: Biking, wedding events and

evenings with live music during the summer.

Open from February to December.

Hotel Magazin1 ligger på södra

Gotland, mitt på sudret med närhet

till ateljeer, vingård, museer och många

fina sandstränder inom cykelavstånd.

Här serveras det enkla, raka och nära

både vad gäller mat och bemötande. Man

bor bekvämt i något av de fem smakfullt

inredda rummen, sover i sköna sängar

med sänglakan av högsta kvalitet. Allt för

er bekvämlighet. Några av rummen har

balkong med trevlig utsikt

God ekologisk frukost serveras i den mysiga

och rustika restaurangen eller varför

inte ta med en picknickkorg för frukost i

det gröna. Till lunch och middag serveras

svenska och gotländska klassiker gjorda

på ekologiska råvaror från lokala gårdar.

Naturligtvis finns gratis WiFi till alla våra

gäster. Minibaren är alltid fylld med goda,

ekologiska, fairtrade-produkter.

Magazin1 är en perfekt mötesplats för

den lilla konferensen där man kan ha hela

hotellet för sig själv och varför inte bjuda

familj och vänner på något alldeles extra

ordinärt över en helg.

Vi lovar er ett unikt och mycket charmigt

boende!

Hotel Magazin1, situated in the

south of Gotland, right in the middle

of the area known as ”Sudret”, is close

to studios, a vineyard, museums and

many fine sandy beaches that are within

biking distance.

Simplicity rules here in terms of good

food and warm hospitality. You stay comfortably

in one of the hotel’s five tastefully

decorated rooms, where you sleep

in cosy beds with sheets of the highest

quality.

A delicious organic breakfast is served in

the hotel’s intimate and rustic restaurant.

Or why not take a picnic basket with

you to enjoy your breakfast outside in the

lovely green surroundings? For lunch and

dinner, the hotel serves classic dishes from

Sweden and Gotland that are made with

fresh organic ingredients from local farms.

Magazin1 is also the perfect meeting

place for small conferences, where you

can have the entire hotel to yourself.

Magazin1 promises that your stay will be

one-of-a-kind and very charming!

33


12. BJÖRKHAGA HOTELL & KONFERENS

Mullsjö, Västergötland

Björkhaga Hotel & Konferens

(GPS Lat: 57.9216586, Long: 13.880317)

Bosebygdsvägen 13,

565 31 Mullsjö, Sweden

Phone: +46 392 120 50

E-mail: info@hotellbjorkhaga.se

Website: www.hotellbjorkhaga.se

Logi: 28 rum

Konferens: 6 rum för totalt 100 gäster

Restaurang: 4/100 gäster

Ägare: Katarina Kvarnström och Peter Lundberg

Köksmästare: Magnus Bernhardsson

Övrigt: Bubbelpool i lusthuset, bastu med

relaxavdelning, motionsspår, skidanläggning

och aktivitetspaket.

Accommodation: 28 rooms

Conference facilities: 6 rooms for up to 100

participants

Restaurant: Seats 4/100 guests

Owned by: Katarina Kvarnström and Peter Lundberg

Master Chef: Magnus Bernhardsson

Other information: Jacuzzi in the gazebo,

sauna with a relaxation area, jogging path,

ski facility and activity packages.

Björkhaga ligger mitt i natursköna

Mullsjö. När du kommer hit lämnar

du stressen bakom dig. Närheten till naturen

med vandringsleder och bad under

sommaren och skidspår på vintern har

satt sin prägel på detta lilla samhälle norr

om Jönköping.

Kanske är det den familjära atmosfären

man minns mest? Den sprakande brasan.

De glada skratten eller kanske känslan av

att vara ompysslad? Att känna sig som

hemma och samtidigt njuta av professionell

och personlig service. Så vill Björkhaga

att du ska uppleva vistelsen.

Vägen till gästernas hjärtan går genom

magen. God mat och dryck är en av livets

höjdpunkter. Slå er ner vid ett vackert dukat

bord och koppla av medan personalen

berättar om maten och vinerna.

Björkhaga serverar lunch, lagar avsmakningsmenyer

och ordnar festbuffen med

kärlek och respekt för råvarorna. Köket är

klassiskt med mycket närproducerat och

ett eget viltslakteri i bakfickan.

Björkhaga is located in Mullsjö, an

area with beautiful scenery. When

you come here, you can relax and leave

the stress behind you. The personality of

this small community north of Jönköping

is characterised by its proximity to nature,

where you can experience hiking trails

and swimming in the summer and crosscountry

ski tracks in the winter. Perhaps it

is the cosy ambience that guests remember

the most? The crackling of the fire,

the happy sound of laughter or maybe the

wonderful feeling of being pampered?

You can feel at home and enjoy professional

and personal service at the same

time.

Food is another way to a guest’s heart

and delicious meals and drinks are one

of the highlights of life. Take a seat at a

beautifully set table and relax while our

staff describes the menu and wines.

Björkhaga serves lunches, prepares sampling

menus and arranges buffets for festive

events, all with love and respect for

the ingredients. The kitchen is classic and

uses mainly locally produced ingredients.

35


13. HOTELL RANTEN

Falköping, Västergötland

Småstadens genuina charm och

närhet är Falköpings identitet.

Falköping har mycket att erbjuda under

hela året: Hornborgasjön med tranorna

tar fram vårkänslor, konstnatten värmer

under hösten, Dragonfly Festivalen sprider

musik och glädje och forntidsveckan

påminner om svunna tider.

Falköping is known for having the

genuine charm and convenience

of a small town. The town has a lot to offer

visitors all year long: There’s a festival

that spreads music and joy throughout

the town and a week of events at the

prehistoric village of Ekehangens Forntidsby

to commemorate times long past.

As a guest, you will feel especially welcome

at Hotell Ranten. Take the opportunity

to learn about the town’s cultural

heritage, see its incredible plateau landscape

and taste the local cuisine.

The hotel’s kitchen uses as much locally

grown produce and organic products as

possible. The chefs strive to prepare the

best tasting dishes. Guests can count on

having a delicious and tasty dinner together

with wines from the hotel’s wellassorted

wine sortiment.

Hotell Ranten

(GPS Lat: 58.175024, Long: 13.552048)

Järnvägsgatan 3,

521 33 Falköping, Sweden

Phone: +46 515 130 30

E-mail: info@hotellranten.se

Website: www.hotellranten.se

Logi: 24 rum

Konferens: 100 sittande

Restaurang: 2 st för 160 resp 140 gäster

Ägare: Jin Heng Wan

Köksmästare: Bo Johansson

Övrigt: Nyrenoverat. Veckans lunch.

Weekend-, golf- och konferenspaket.

Musikevenemang, julbord.

Accommodation: 24 rooms

Conference facilities: Seating for 100 participants

Restaurant: 2 dining rooms seating 160 and 140

guests

Owned by: Jin Heng Wan

Master Chef: Bo Johansson

Other information: Newly renovated hotel.

Weekly lunch specials Weekend golf and conference

packages. Music events, Christmas smorgasbord.

Här i centrum finns Hotell Ranten, ett

av Sveriges äldsta järnvägshotell. Det

byggdes 1865 och har sedan dess varit i

gång som restaurang och hotell. En stor

genomgripande renovering har skett under

2012. Passa på att ta del av bygdens

kulturarv, det fantastiska platålandskapet

och den lokala matkulturen.

Hotellets kök arbetar med lokalodlat och

kravprodukter, så långt det är möjligt.

Kockarna vinnlägger sig om att ta fram

de finaste smaker och tillsammans med

goda utvalda viner kan gästerna räkna

med goda och smakfulla middagar.

37


14. VÄDERÖARNAS VÄRDSHUS & KONFERENS

Fjällbacka, Bohuslän

Väderöarnas Värdshus & Konferens

(GPS Lat: 58.59917, Long: 11.28552)

Färjeläget 1,

SE-475 45 Hamburgsund, Sweden

Phone: +46 (0)525-320 01

E-mail: info@vaderoarna.com

Website: www.vaderoarna.com

Logi: 17 rum varav 7 med egen dusch/wc

Konferens: 3 rum för upp till 30/10/8 deltagare

Restaurang: 50 gäster

Ägare: Pia och Mikael Hansson

Köksmästare: Jonas Sand

Övrigt: Öppet året om, båt från Hamburgsund

och Fjällbacka förbokas. Gästhamn öppet året

runt, med plats för ca 30 båtar och med en stor

serviceanläggning. Vedeldad granitbastu och

badtunnor på bryggan. Skaldjursfiske,

hummerfiskepaket.

Accommodation: 17 rooms of which 7 with private

shower/wc

Conference facilities: 3 rooms for

30/10/8 participants

Restaurant: 50 guests

Owned by: Pia och Mikael Hansson

Master Chef: Jonas Sand

Other information: Open all year round, boat from

Hamburgsund and Fjällbacka prebooked. Own guestport

open all year round for 30 boats. Wood-burning

granite sauna and hot tubs on the bridge. Shellfish

and lobster fishing packages.

Väderöarna är en egen ögrupp,

långt ute i havet, utanför Fjällbacka i

Bohuslän. Det är den västligaste utposten

i Sverige! Här, på de karga och otillgängliga

öarna, bodde förr de mest erfarna och

skickligaste lotsarna med sina familjer. Hit

ut välkomnas gästerna i värdshusets egna,

stadiga båtar.

I de gamla lotsfamiljernas varsamt renoverade

hus finns idag Väderöarnas Värdshus.

Du kan få höra många historier och

skrönor från förr i världen om det tuffa livet

på Väderöarna.

Detta är en annorlunda mötesplats dit man

kommer för att vila, umgås, vara sig själv.

Kanske arbeta, konferera eller bara inspireras

av miljön? Värdshuset serverar god mat,

med tonvikt på havets läckerheter.

Den vedeldade granitbastun går varm på

eftermiddagarna och under hela vinterhalvåret

eldas det i saltvattensbadtunnor,

alltid fyllda med färskt havsvatten.

Skaldjursfiske finns hela året och en sälsafari

är alltid spännande att åka på!

Det är enkelt att ta sig till Väderöarna. Incheckning

sker på Färjeläget 1 i Hamburgsund.

Där har ni en möjlighet att inta en

god måltid på Väderöarnas Hamnkrog! Sedan

går resan ut genom en fantastiskt vacker

skärgård till Väderöarna (ca 35 minuter).

The Weather Islands (Väderöarna) is

an archipelago far out in the ocean

outside Fjällbacka in Bohus County. The

most experienced and skilled operators of

pilot boats used to live on these barren and

inaccessible islands. You will be transported

here on one of the inn´s sturdy boats.

Väderöarnas Värdshus, is housed in the

former homes of the pilot families which

have been completely rebuilt for comfortable

accommodations. The location is an

unusual meeting place where people go to

relax, spend time with families and friends,

or just be. Or you might want to work

here, have a conference or be inspired by

the environment? You can enjoy delicious

meals featuring the delicacies of the sea.

An wood-fired sauna of granite is hot and

ready for you every afternoon. During the

winter season, we also fire up our hot tubs

that are always filled with fresh seawater.

You can fish shellfish all year round. We

also arrange archipelago tours or go for a

seal safari, that is an experience by itself.

Getting to the Weather Islands is easy.

You check in at the ferry station, Färjeläget

1, in Hamburgsund, where you can

enjoy a good meal at the inn’s harbour

restaurant before the shuttle boat

takes you to the islands

in 35 minutes.

39


15. HENSBACKA HERRGÅRD

Munkedal, Bohuslän

Köket är den här herrgårdens hjärta

och kraftens källa. Du bjuds på en

måltid komponerad av de lokala råvaror

som säsongen erbjuder. Restaurangens

koncept är, som sig bör, vällagad god mat

i en underbar miljö.

Sätt dig till bords, känn hur ditt inre lutar

sig tillbaka, kika ut på hagarna, kanske

syns dovhjortarna beta fridfullt där ute?

Och nu är det din tur att njuta av en underbar

måltid.

Små konferenser och små hotell hör ihop.

Att få personlig service i en hemtrevlig

miljö. Låta dagens arbete sluta med en

trevlig uteaktivitet, en underbar supé och

en skön säng.

Genom att erbjuda Box and Breakfast är

herrgården en given plats för dig som vill

ta med hästen på semestern.

The kitchen is the heart and source

of energy at this lovely manor

house. You are treated to tasty meals

prepared with seasonal local ingredients.

The restaurant’s culinary concept is

to serve well prepared and delicious food

in a wonderful environment – just like it

should be.

Take a seat at the table. Feel how your

inner soul leans back and relaxes. Look

out the window at the surrounding fields.

Who knows, maybe you will spy some

deer peacefully grazing there? And now it

is time for you to enjoy a delightful meal.

Small conferences and small hotels go

well together. You get personal service

in a cozy, homelike environment. You

end the day with some pleasant outdoor

activity, a wonderful supper and a comfortable

bed.

Hensbacka Herrgård

(GPS Lat: 58.437578, Long: 11.721842)

Hensbacka 33,

455 92, Munkedal, Sweden

Phone: +46 524 200 00

E-mail: info@hensbacka.se

Website: www.hensbacka.se

Logi: 2 rum i Herrgården

Konferens: 1 för 50 sittande, 2 grupprum

Restaurang: 70-130 gäster

Ägare: Familjen Andersson-Åkesson

Övrigt: Fritt WiFi, team building, 5-7 kamp,

vandringar, tipspromenad, fiske, kanotpaddling,

lerduveskytte.

Accommodation: 2 rooms in the Manor House

Conference facilities: 3 rooms for 48, 60 and

approximately 120 guests.

Restaurant: 70 to 130 guests.

Owned by: The Andersson-Åkesson family.

Other information: Free Wi-Fi, team building,

decathlon and heptathlon competitions,

guided walks, open-air walking and quiz

competitions, fishing, canoeing and skeet shooting.

Offering Box and Breakfast, the manor

is the perfect place for people who want

to take their horse with them on holiday.

41


16. RIMFORSA STRAND

Rimforsa, Östergötland

Rimforsa Strand

(GPS Lat: 58.124026, Long: 15.689070)

Fredrika Bremers Allé 2,

590 46 Rimforsa, Sweden

Phone: +46 494 792 90

E-mail: info@rimforsastrand.se

Website: www.rimforsastrand.se

Logi: 42 rum med 71 bäddar

Konferens: 9 lokaler för 2-90 gäster

Restaurang: 2 matsalar

Ägare: Familjen Eriksson

Köksmästare: Daniel Blomqvist

Övrigt: Strandbastu, vacker trädgård för

avkoppling och aktivitet. Egen brygga för

båt och bad. Medlem i Regional Matkultur.

Husdjursrum.

Accommodation: 42 rooms with a total of 71 beds

Conference facilities: 9 rooms for 2 to

90 participants

Restaurant: 2 dining rooms

Owned by: The Eriksson family

Master Chef: Daniel Blomqvist

Other information: Beach sauna, beautiful garden

for relaxation and activity. Private jetty for boat and

swimming. Member of Regional Culinary Heritage.

Pet rooms.

Där Östergötland är som skönast,

vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa

Strand – en perfekt miljö för ditt företags

konferenser och möten. Rimforsa

Strand är också platsen för oförglömliga

helgupplevelser, till exempel weekendpaket,

bröllop och andra fester. Här kan

ni njuta av husets charmiga själ, en varm

och vänlig atmosfär och rogivande omgivningar.

I köket tillagar kockarna rätter med omtanke

och av lokalproducerade råvaror.

Just omtanke och det goda värdskapet

är något som genomsyrar hela Rimforsa

Strand, som varit en mötesplats sedan

1911. Då byggdes huset för Fredrika Bremerförbundet.

Förutom god mat och dryck erbjuds även

ett stort urval av aktiviteter. Just läget vid

Åsundens strand öppnar möjligheter för

vattennära aktiviteter.

Rimforsa Strand is located in

the most beautiful part of Östergötland

by Lake Åsunden. It’s the perfect

setting for your company’s conference

or meeting. Rimforsa Strand is also the

venue for an unforgettable holiday experience,

such as a weekend packaged

excursion, wedding and other festivities.

Here you enjoy the charming soul of our

hotel, its warm and friendly atmosphere

and the peaceful surroundings.

In the kitchen, the chefs prepare food

with care and locally produced ingredients.

This devotion to good care and

hosting is characteristic for all of Rimforsa

Strand, which has been a meeting place

since 1911 when it was built for Fredrika

Bremerförbundet, the oldest women’s

rights organization in Sweden.

Rimforsa offers you a wide selection of

activities in addition to fine food and

drink. Its lakeside location is perfect for

water-related activities.

43


17. STEGEBORGS TRÄDGÅRDSHOTELL

Söderköping, Östergötland

Stegeborgs Trädgårdshotell

(GPS Lat: 58.433333, Long: 16.583333)

614 97 Söderköping, Sweden

Phone: +46 121 420 03

E-mail: stegeborg@stegeborg.se

Website: www.stegeborg.se

Logi: 9 rum

Konferens: 1 rum för totalt 19 gäster

Restaurang: 18 platser samt 70 i Hamnkrogen

Ägare: Casimir Danielsson

Hotellchef: Cassandra Danielsson

Övrigt: Hamnkrog, egen flygplats, sommartid

trädgårdscafé. Öppet maj- september.

Julbord och förbokade sällskap året runt.

Accommodation: 9 rooms

Conference facilities: 1 room for up to

19 participants

Restaurant: Seats 18 guests and 70 in the

Hamnkrogen restaurant in the harbour.

Owned by: Casimir Danielsson

Hotel Manager: Cassandra Danielsson

Other information: Restaurant in harbour, private

airfield, garden café in the summer. Open from May

to September. Smorgasbord during the Christmas

season and pre-booked groups all year round.

Det här är ett charmigt och personligt

litet hotell beläget i slottsparken,

nedanför Stegeborgs slott. Hotellet

har varit trädgårdsmästeri och är inrett

i engelsk ombonad stil. Närmaste grannar

är vackra ekbackar och en välskött

park. Under sommaren har Trädgårdskaféet

öppet. Där serveras varma och kalla

drycker, fikabröd, liksom lättare rätter på

den stora verandan framför hotellet med

utsikt över trädgårdens äppelträd.

Till hotellet hör en hamnkrog som ligger

alldeles intill vattnet. Dagtid fylls uteserveringen

av båtburna gäster. Kvällstid

blandas långseglarna från kontinenten

med de sommarboende i skärgården.

Kvällsmenyn erbjuder allt från knaperstekt

strömming till blodig oxfilé.

Detta är det första Petit Hotel med egen

flygplats! Flygfältet är beläget mellan

Hamnkrogen och Trädgårdshotellet och

är öppet för alla besökare. Från flygfältet

är det en gångväg till Hamnkrogen och

Trädgårdshotellet.

This small “garden hotel” is charming

and personal. It is situated in

the park just below the Stegeborgs castle.

The hotel was formerly a nursery and is

decorated with a warm English style.

The garden café operates during the summer

months. It serves hot and cold drinks,

cakes, as well as light dishes on the large

veranda in front of the hotel overlooking

the garden’s apple orchard.

The hotel has a restaurant located right on

the water that is filled with seaborne travellers

during the day. Evening guests consist

of a mixture of long-distance sailors

from the continent and summer residents

staying in the archipelago. The evening

menu offers everything from crispy fried

Baltic herring to rare fillet of beef.

The hotel offer its own airport. The airfield

is available to all visitors. There is

space for 20 aeroplanes.

45


18. GRYTS VARV, HOTELL & KONFERENS

Gryt, Östergötland

Gryts Varv Hotell & Konferens

(GPS Latitud: 58.159034,

Longitud: 16.807823)

Hummelvik 1, 610 42 Gryt, Sweden.

Phone: +46 123 128 06

E-mail: anna@grytsvarv.se

Website: www.grytsvarvhotellkonferens.se

Logi: 13 rum samt 13 i enklare boende

Konferens: 4 rum för totalt 170 personer

Restaurang: 75 platser, samt 120 på verandan

sommartid.

Ägare: Anna Biörsmark och Krister Eriksson

Övrigt: Relaxavdelning med Bastu & Jacuzzi,

gästhamn, sjömack, golfbana 8 km. Uthyrning

av kajaker, trampbåtar mm.

Accommodation: 13 rooms and 13 simpler accommodations

Conference facilities: 4 rooms for up to 170

participants

Restaurant: Seats up to 75 guests; the veranda up to

120 guests in summer.

Owned by: Anna Biörsmark och Krister Eriksson

Other information: Relax area with sauna & jacuzzi,

marina, marine service station, golf course 8 km.

Längtar du efter lugn och stillhet,

men ändå möjlighet till upplevelser

– Välkommen till Gryts skärgård!

Gryts vackra naturskärgård ligger i den

sydöstra delen av Östergötland. Den räknas

som en av landets mest orörda och

vackraste, präglad av innerskärgårdens

grönska och ytterskärgårdens kala klipphällar.

Här finner ni också en unik och

orörd natur som är rik på många djurarter.

Det är gott om ensamma öar för bad, sol

och fiske men även fina utflyktsmål och

genuina fiskesamhällen.

Endast en timmes bilfärd från Norrköping

och ca 20 min från Valdemarsvik möts du

både som privat- och företagsgäst av ett

modernt boende i en familjär och avkopplande

miljö precis vid havet! Hit kommer

gästerna både landvägen och med båt som

kan angöra vår fina gästhamnsbrygga precis

framför hotellet.

Här väljer ni bland tre olika typer av

boende, Hotellet, Skepparstugan och de

fyra Havsstugorna, alla belägna precis

vid havet. I den vackra ljusa restaurangen

med panoramafönster och den absoluta

närheten till gästhamnens bryggor med en

mysig uteservering ges fina valmöjligheter

att avnjuta skärgårdens läckerheter oavsett

väder och vind! Vi erbjuder en säsongsanpassad

meny med fokus på lokala råvaror.

Do you long for peace and quiet - and

memories that will last a lifetime?

Welcome to Gryt’s archipelago.

This beautiful, natural archipelago is located

in the south-east part of Östergötland. It is

said to be one of Sweden’s most untouched

and lovely coastal regions and features both

the greenery of the inner archipelago and

the bare cliffs of the outer archipelago. Here

you will find unique, pristine nature that is

richly inhabited by many different species.

You will also find plenty of solitary islands

for swimming, sunbathing and fishing as

well as great excursion destinations and

genuine fishing communities.

Only one hour’s car drive from Norrköping

and approximately twenty minutes from Valdemarsvik,

both private guests and company

groups will find modern accommodation in

a laid-back, relaxing environment right by

the sea! Our guests arrive by both road and

water, and boats can be easily parked in the

excellent guest harbour in front of the hotel.

Choose from three different types of accommodation,

all situated right by the sea. Both

the restaurant, which has a panoramic view

and is close to the guest harbor, and the

open-air café provide guests with excellent

opportunities to enjoy the delicacies from

the archipelago regardless of the

weather conditions!

47


19. HÖGBY SPA & KONFERENS

Borensberg, Östergötland

Högby Spa & Konferens

(GPS Lat: 58.580815, Long: 15.201893)

590 28 Borensberg, Sweden

Phone: +46 (0)141-420 60,

(0)709-242088

E-mail: info@hogbygard.se

Website: www.spa.hogbygard.se

Logi: 20 rum / 39 bäddar

Konferens: 2 rum för 10 resp 25 sittande

Restaurang: Öppen för våra spa- och konferensgäster

Ägare: Birgitta och Thomas Säfström

Övrigt: 6 pooler i olika storlekar och

temperaturer, spabehandlingar, boulebana,

5 km från Göta Kanal.

Accommodation: 20 rooms / 39 beds

Conference facilities: 2 rooms seating 10 and

25 guests

Restaurant: Available to our spa and conference

guests

Owned by: Birgitta and Thomas Säfström

Other: 6 pools of varying size and with different

water temperatures; spa treatments; boule playing

area. 5 km from Göta Kanal.

Mitt i den östgötska myllan mellan

skogar, sjöar och öppna åkrar ligger

Högby Spa & Konferens.

På Högby Spa finns allt du kan önska dig för

kropp och själ. Upplev avslappning i en rofylld

oas med härlig värme. Hämta ny kraft

och energi och varför inte passa på att ta en

underbar Hamambehandling. Njut av en

simtur i vår inomhuspool, bada torr- eller

ångbastu, sitt i vår varma stilla pool och se

ut över en fantastisk natur.

På vår gård, där familjen har varit sedan

1600-talet, har vi byggt en miljö med en

blandning av gammalt och nytt. Utsikten

bjuder på gärdesgårdar och härliga vidder.

Vi och vår personal är måna om att göra din

vistelse hos oss väldigt behaglig.

Vårt kök får mycket uppskattning för vällagad

och god mat. Mycket av maten här

är både här- och närproducerad.

Högby Spa & Konferens is located

in the beautiful countryside of

Östergötland, where this spa and conference

centre is surrounded by woods,

lakes and open fields.

At Högby Spa you will find everything

you could wish for to nurture your body

and soul. Here you can relax in a tranquil

oasis offering a delightful feeling of

warmth. Renew your energy and strength

and why not take the opportunity to experience

a wonderful Hammam treatment?

Enjoy a swim in our indoor pool,

take a dry or steam sauna, or sit in our

heated still pool and look out over the

fantastic landscape.

At our farm – owned by our family since

the 1600s – we have created a special

ambience combining the old with the

new. The view offers a countryside dotted

with fences and with lovely vast expanses.

You will be pampered by us and

our staff to make your stay extremely

pleasant.

Our kitchen is much appreciated for its

delicious and well prepared meals.

Many of the dishes we serve are made

with locally produced ingredients.

49


20. HOTELL BLÅ BLOM

Gustavsberg, Uppland

Hotell Blå Blom

(GPS Lat: 59.324291, Long: 18.3838707)

Odelbergs väg 5A,

134 40 Gustavsberg, Sweden

Phone: +46 8 574 112 60

E-mail: hotell@blablom.se

Website: www.blablom.se

Logi: 27 rum, varav 14 dubbelrum, 3 sviter

Konferens: 4 rum för upp till 40 sittande

Restaurang: 60 gäster

Ägare: Ragnar Flink

Köksmästare: Manuel Svensson

Övrigt: Trådlöst internet, festvåning, vin-,

öl-, whisky- och/eller chokladprovningar.

Porslinsmuseum.

Accommodation: 27 rooms, of which 14 are

doubles and 3 are suites.

Conference facilities: 4 rooms for up to

40 participants

Restaurant: 60 guests

Owned by: Ragnar Flink

Master Chef: Manuel Svensson

Other information: Wi-Fi, banquet hall,

wine, beer, whisky/or chocolate tastings,

porcelain museum.

Det här hotellet ligger i en av porslinsfabrikens

mest anrika byggnader,

mitt i charmiga Gustavsberg Hamn, med

utsikt över vattnet. Området Gustavsberg

Hamn erbjuder besökare en stor variation

av restauranger, kaféer, gallerier, museum

och butiker. Vill du andas skärgårdsluft

följer du den vackra strandpromenaden

längs viken till badvikar och saltstänkta

klippor.

Restaurangen består av en lounge och

en restaurang. Vissa helger, och även på

sommaren, hålls restaurangen öppen för

allmänheten. Då kan du ibland njuta av

den populära brunchen eller restaurangens

goda sommarmenyer. Kanske är det

även något evenemang på vår utomhusscen

just när du är här?

Blå Blom har 27 personligt inredda hotellrum.

För dig som vill unna dig lite lyx

kan man erbjuda en stor svit med jacuzzi,

eller två mindre sviter med vacker utsikt

över hamnen.

This hotel is in one of the traditional

buildings belonging to the former

Gustavberg porcelain factory, located

right in middle of the charming harbour

of Gustavsberg Hamn, with a view over

the water. The Gustavsberg Hamn harbour

area offers visitors a large variety

of restaurants, cafés, galleries, museums

and shops. If you would like a breath of

archipelago air, follow the beautiful seafront

promenade along the bay to small

swimming coves and cliffs sprayed with

sea salt.

The restaurant has a lounge and dining

area. The hotel is open to the public on

some holidays and during the summer.

Here, you can enjoy the restaurant’s popular

brunch or delicious summer menus,

and we might also have an event on our

outdoor stage when you are here.

Blå Blom has 27 hotel rooms decorated

with a personal touch. If you would like a

little luxury, they can offer you the large

suite with jacuzzi, or two smaller suites

with a lovely view over the harbour.

51


21. SAHLSTRÖMSGÅRDEN

Torsby, Värmland

Sahlströmsgården

(GPS Lat: 60.187015, Long: 13.049397)

Utterbyn 20, 685 92 Torsby, Sweden

Phone: +46 560 100 26

E-mail: info@sahlstromsgarden.se

Website: www.sahlstromsgarden.se

Logi: 30 rum varav 4 är handikappanpassade

Konferens: 2 rum för 80 och 12 deltagare

Restaurang: Matsal för totalt 100 gäster

Ägare: Bengt och Ann Katrin Sahlström

VD: Anna Sahlström Mirkovic

Köksmästare: Jon Carlsson

Övrigt: Närhet till skidtunnel, slalombacke,

badhus, golfbana, konstutställningar flyg och

tåg. Bröllop, dop, högtidsdagar, konferenser.

Accommodation: 30 rooms including and 4 with

wheelchair access.

Conference facilities: 2 rooms for 80 and 12 guests

Restaurant: Dining room seating up to 100 guests

Owned by: Bengt and Ann Katrin Sahlström

CEO: Anna Sahlström Mirkovic

Master Chef: Jon Carlsson

Other information: Located close to ski tunnel,

downhill slope, indoor swimming facility, golf course,

art exhibitions, and airport and train connections.

Weddings, christenings, events and conferences.

Redan på syskonen Sahlströms tid,

vid förra sekelskiftet, var Sahlströmsgården

en kulturell oas och en uppskattad

samlingspunkt för konst och rekreation.

Idag är Salströmsgården fortfarande en

mötesplats utöver det vanliga. Här får besökaren

verkligen en helhetsupplevelse.

I hotellet förenas gammalt och nytt. Alla

rum har trägolv, kaklade badrum, tv, trådlöst

internet och en underbar utsikt över

Sirsjön.

I det gamla boningshuset och desskonstskatt

visas efterlämningar från gårdens

barn och deras vänner, som permanent

utställning. Därtill arrangeras regelbundet

utställningar med nutida konstnärer. I den

gamla ladugården ”Djurpalatset” dukas

borden dagligen för lunch och middag,

men också för konferenser och högtidliga

tillfällen som dop, bröllop och födelsedagar.

Sahlströmsgården har något för alla

sinnen och är något av en pärla mitt i

sköna Värmland.

Sahlströmsgården has been a cultural

oasis and much appreciated

meeting place to experience art and recreation

as far back as when the Sahlström

siblings lived there.

Today, Sahlströmsgården is still a unique

meeting place. Past and present come together

in the hotel. All the rooms have a

wonderful view over Lake Sirsjön.

The old dwelling house with its art treasures

displays remnants from the farm’s

children and their friends in a permanent

exhibition. Exhibitions with works from

contemporary artists are also regularly

organized. Meals are served in the old

cowshed everyday for lunch and dinner,

and it is also available for conferences

and celebrations. Sahlströmsgården satisfies

all of our senses and is nothing less

than a gem right in the middle of beautiful

Värmland.

53


22. RAMNÄS HOTELL & KONFERENS

Ramnäs, Västmanland

Mitt i natursköna Västmanland

ligger den här anrika hotell- och

konferensanläggningen. Med sköna rum,

fri tillgång till relaxavdelning, minigym,

bastu och rum för ljusterapi, passar hotellet

särskilt väl för fester, bröllop, kick

offs, släktträffar och konferenser. Matsalen

har plats för 120 personer, sommartid

har man även plats på utomhusterrassen.

Köket förgyller ditt besök med utsökta

måltider. Kockarna väljer de bästa råvarorna,

som gör att varje måltid blir en kulinarisk

överraskning. En välkomponerad

meny – i såväl smakupplevelse som omfång,

gör den till en verkligt god upplevelse.

Kompletterat med väl utvalda viner

kommer hela middagen bli något som du

kan minnas länge.

This venerable hotel and conference

centre is located right in the

midst of Västmanland’s natural beauty.

With pleasant rooms, free access to a relaxation

area, mini gym, sauna and light

therapy room, the hotel is perfect for parties,

weddings, kick-off events, family reunions

and conferences. The conference

facilities have been specifically designed

for conferences.

The kitchen prepares delicious meals to

make your visit even more special. The

chefs select the best primary produce,

and every meal is a culinary surprise. A

well-composed menu – in terms of both

taste sensation and range – makes the

experience a truly delicious one. Completed

with carefully selected wines, the

entire meal will be something to remember

for a long time to come.

Ramnäs Hotell & Konferens

(GPS Lat: 59.790576, Long: 16.178587)

Bergslagsv. 119, 730 60 Ramnäs, Sweden.

Phone: +46 220 380 90

Kitchen: +46 220 380 92

E-mail: bokning@ramnaskonferens.se

Website: www.ramnaskonferens.se

Logi: 25 dubbel- och 20 enkelrum

Konferens: 6 lokaler för 130/70/60/40/40

och 12 gäster

Restaurang: 120 gäster

Ägare: Familjen Andersson

VD: Lena Oderstad-Andersson

Köksmästare: Lena Lindgren

Källarmästare: Ulf Grip

Övrigt: Golfbana 3 km, tåg 3 km, flyg 30 km.

Accommodation: 25 double rooms and

20 single rooms

Conference facilities: 6 rooms for

130/70/60/40/40 and 12 participants.

Restaurant: Seats up to 120 guests

Owned by: The Andersson family

CEO: Lena Oderstad-Andersson

Master Chef: Lena Lindgren

Restaurant Manager: Ulf Grip

Other information: 3 km to golf course,

3 km to train station, 30 km to airport.

55


23. BJURFORS HOTELL & KONFERENS

Avesta, Dalarna

Bjurfors Hotel & Konferens

(GPS Lat: 60.131366, Long: 16.125521)

Bjurfors 25, 774 93 Avesta, Sweden

Phone: +46 226 550 50

E-mail: info@bjurforskonferens.se

Website: www.bjurforskonferens.se

Logi: 11 Enkelrum, 27 dubbelrum,

5 familjerum, 1 svit.

Konferens: 6 rum upp till 80 sittande.

Restaurang: 80 gäster

Ägare: Leif och Benny Johansson

Köksmästare: Magnus Karlsson

Övrigt: Styrketräning, elljusslinga 4,7 km för

jogging eller skidor, cyklar, bordtennis, boule

samt spabad.

Accommodation: 11 single rooms, 27 double rooms,

5 rooms with three beds and 1 suite.

Conference facilities: 6 rooms seating up to 80

participants.

Restaurant: Seats up to 80 guests

Owned by: Leif and Benny Johansson

Master Chef: Magnus Karlsson

Other information: Weight training, 4.7-km-long

lighted path for jogging and skiing; biking,

table-tennis, mini-golf, boules and other activities.

Bjurfors Hotell & Konferens ligger i

Norbergs kommun på gränsen mellan

Västmanland och Dalarna. Allt finns

här: Konferensrummen, fina hus med fina

rum och ett välrustat kök.

Maten ska vara en upplevelse och något

som tillhör livets goda. Köket använder

företrädesvis regionalt och hållbart producerade

råvaror. Här finns också en

pub med fullständiga rättigheter för goda

drycker och trevlig samvaro.

Hotellet har 45 rum med 82 bäddar. Här

kan vi erbjuda bröllopsmiddagar, högtidsdagar,

konferenser och företagsfester.

Populärt är även aktiviteter med teambuilding,

musik eller matlagning tillsammans

med våra kockar.

Vi är öppna för förslag från våra gäster

om egna aktiviteter. Bjurfors ligger nära

Avesta Art, Avesta visentpark, Nya Lapphyttan

och Elsa Anderssons populära

konditori i Norberg.

Avesta Golfklubbs fina bana som ligger

utmed Dalälven är endast 5 minuter bort.

Vintertid finns längdskidspår med konstsnö

i anslutning till golfbanan.

Bjurfors Hotell & Konferens is located

in the Municipality of Norberg

on the border between Västmanland

and Dalarna. This hotel has everything,

including conference rooms, beautiful

buildings with lovely rooms and a wellequipped

kitchen.

Here, eating is an experience and part of

the good life. The kitchen prefers to use

regional ingredients that are ecologically

produced. You will also find a fully

licensed pub serving great drinks in a

pleasant setting.

The hotel has 45 rooms and 82 beds. At our

facilities we can offer wedding receptions,

festive events, conferences and corporate

parties. Team-building activities, music or

cooking with our chefs are also popular.

We are open to suggestions from our

guests about other activities. Bjurfors is

located close to Avesta Art, Avesta Bison

Park, the Nya Lapphyttan outdoor museum

and Elsa Andersson’s popular bakery

in Norberg.

Avesta Golf Club’s scenic course stretches

along the Dal River and is only 5 minutes

away. In the winter, cross-country

tracks with artificial snow are prepared

next to the golf course.

57


24. LÅNGSHYTTANS BRUKSHOTELL

Långshyttan, Dalarna

Långshyttans Brukshotell

(GPS Lat: 60.453866, Long: 16.038707)

Holmgatan 4,

770 70 Långshyttan, Sweden

Phone: +46 225 600 54

E-mail: info@brukshotellet.se

Website: www.brukshotellet.se

Logi: 12 rum och 3 lägenheter

Konferens: 1 lokal upp till 20 sittande

Restaurang: 120 platser, förbeställning

Internet: Gratis WIFI

Ägare: Carina och Bengt Wåhlin

Köksmästare: Bengt Wåhlin

Övrigt: Fiske, bad, golf samt vintersport i

närområdet

Accommodation: 12 rooms and 3 apartements

Conference facilities: 1 room for 20 participants

Restaurant: 120 persons, prebookings only

Internet: Free WIFI

Owner: Carina and Bengt Wåhlin

Master Chef: Bengt Wåhlin

Other information: Fishing, swimming, golf and

winter sports activities in the local area.

Om du vill njuta av god mat och

skönt boende i en lugn och avstressande

familjär miljö, är det här platsen för

dig. Oavsett om du kommer som privatperson

eller konferensgäst lovas du en upplevelse

utöver det vanliga. Hotellet får mycket

uppskattning för dess goda och vällagade

mat. Här anrättas måltiden efter säsong

och tillgången till lokala råvaror. Allt lagas

med kärlek från grunden och köket tar inga

genvägar.

Herrgården byggdes 1856 som bostad till

dåvarande bruksförvaltaren på Långshytte

Bruk. I början av 1900 talet blev det bruksboende

och sedermera hotell. Här upplevs

svunna tider i en modern tappning.

Hotellet är beläget i en vacker historisk

omgivning mitt i Husbyringen och endast 2

timmar från Stockholm. Andra sevärdheter

i närområdet är Polhems Stjärnsund, Carl

Larssons Sundborn och Falu koppargruva.

För de små rekommenderas ett besök i den

närbelägna älgparken.

If you like to enjoy good food and

comfortable accommodations in a

calm and relaxing personal environment

this is the place for you to stay. Whether

you stay here as a private person or conference

guest, Långshyttans Brukshotell – located

in the Dalecarlian region of Sweden

– promises you an experience beyond the

ordinary. The hotel is widely acclaimed for

its food, which is known to be delicious

and well prepared. Here, seasonal meals

are cooked using local products.

The manor house was originally built in

1856 as a residence for the managing

director of the local factory, Långshytte

Bruk. When he moved to another manor

in the beginning of the 1900s, the house

was converted into a hotel. Here you can

experience a contemporary version of by

gone times.

The hotel is situated in beautiful, historic

surroundings right in the middle of the

”Husby Ring” (Husbyringen) eco-park and

cultural route only 2 hours driving from

Stockholm. Children appreciate visiting the

nearby moose park.

59


25. DALA-FLODA VÄRDSHUS

Dala-Floda, Dalarna

Dala-Floda Värdshus

(GPS Lat: 60.513225, Long: 14.808615)

Badvägen 6, 785 44 Dala-Floda, Sweden

Phone: +46 241 220 50

E-mail: info@dalafloda-vardshus.se

Website: www.dalafloda-vardshus.se

Logi: 2 fyrbädds-, 8 dubbel- och 7 enkelrum,

varav 1 ”hundrum”.

Konferens: 3 kurslokaler, max 40 deltagare,

och två grupprum.

Restaurang: Max 50 gäster, ekologiskt kök

Ägare: Evalotta och Per Ersson

Köksmästare: Per Ersson

Övrigt: Värdshuset har hållbarhet i fokus och ett

KRAV-certifierat kök med minst 90% ekologiska

råvaror. Representerad i White guide samt

medlem i Naturens Bästa.

Accommodation: 2 four-bed rooms, 8 double rooms

and 7 single rooms, of which 1 pets are allowed.

Conference facilities: 3 rooms for courses with up

to 40 participants, and two rooms for group activities

Restaurant: Seats up to 50 guests, organic cuisine

Owned by: Evalotta and Per Ersson

Master Chef: Per Ersson

Other information: The inn is focused on sustainability

and the kitchen is KRAV certified and labelled as

organic. At least 90 % of the food is organic.

Represented in the White Guide and member of

Naturens Bästa.

En liten oas belägen i genuin dalaby

i Västerdalarna – det är Dala-

Floda Värdshus, det ekologiska värdshuset.

Här känns det som om tiden stått

stilla. Här får både kropp och själ en

upplevelse utöver det vanliga.

Genomsyrad av slowfood-filosofin, den

vackra trädgården och de inbjudande,

konstnärligt dekorerade rummen är här

det bästa stället för en paus i vardagen.

Med morgondopp i den närbelägna Flosjön,

fäbodvandringar, besök hos konstnärer,

gårdsbutik med ekologiska grönsaker,

ullspinneri eller skridsko- och skidåkning

på vintern finns här alltid något att göra.

Eller ”bara vara” i en vilstol under valnötsträdet

i trädgården eller med en god bok

framför brasan i Storstugan.

Värdshuset har hållbarhet i fokus och

ett KRAV-certifierat kök. Familjen Ersson

hälsar dig välkommen till en annorlunda

upplevelse.

Dala-Floda Värdshus, the organic

inn, is a small oasis in a genuine

Västerdalarna village.

Here it feels as though time has stood still

and the body and soul are treated to an

experience that is out-of-the-ordinary.

This hotel, set in a gorgeous garden, is a

wonderful place to visit when you want

to take time out from the hectic pace

of everyday life. Take a morning dip in

nearby Lake Flosjön, a hike in the woods,

or visit local artists, farm shops, a wool

spinning mill – there’s always something

to do and experience here.

The inn has focus on sustainability and

a KRAV certified kitchen because it uses

organic ingredients. The Ersson family

welcomes you to an altogether different

experience.

61


26. BUUSTAMONS FJÄLLGÅRD

Åre, Jämtland

Buustamons Fjällgård

(GPS Lat: 63.423642, Long: 13.0261844)

Buustamon 142, 830 13 Åre, Sweden

Phone: +46 647 531 75

E-mail: bokning@buusta.se

Website: www.buustamonsfjallgard.se

Logi: 12 dubbelrum samt ett mer exklusivt

boende fördelat på 6 rum i 2 stugor

Konferens: 3 rum för totalt 42 deltagare

Restaurang: 180 gäster

Ägare: Jeanette och Lotta Florin

Köksmästare: Lovisa Björkenstam och

Robert Bengtsson

Övrigt: Guidad tur i det egna bränneriet,

snapsprovning, vedeldat utomhusbad.

Skidåkning med guldkant, vandringspaket,

fjällbröllop.

Accommodation: 12 double rooms, plus more

exclusive accommodation in 6 rooms located in

2 cabins

Conference facilities: 3 rooms for up to

42 participants

Restaurant: Seats up to 180 guests

Owned by: Lovisa Björkenstam/Robert Bengtsson

Master Chefs: Jasper Bergström

Other information: Guided tours of the hotel’s

distillery, snaps tasting, wood-fired hot tub outdoors.

Great skiing, hiking packages and mountain weddings.

Det här är Åreskutans högst belägna

hotell, mitt ibland pisterna,

i genuin och charmig miljö ovan Åre by.

Vid Buustamon finns en fantastisk natur

och en mängd aktiviteter. Köket brinner

för god kvalitet med råvaror, som man

gärna finner naturligt i Jämtland och tilllagade

från hjärtat. Menyerna är inspirerade

av olika bergsområden över hela

världen. Till maten finns ett generöst

utbud av viner och andra ädla drycker.

Inte minst de som man själv tillverkat i

det egna helt lagliga Bränneriet. Njut allt i

stämningsfull miljö i restaurangen, kanske

framför brasan eller på vårkanten utomhus

på solaltanen och unna er skidåkning

med guldkant! Höst och sommar innebär

underbara naturmöten med färger och

dofter.

De flesta av de tolv charmiga dubbelrummen

har breda våningssängar inredda i

klassisk fjällpensionatsstil.

This is a very high situated hotel

at 732 metres above sea level. It is

nestled among ski paths and sits cosily

in genuine and charming surroundings.

Buustamon is the place for complete relaxation,

far from everyday stress. Here

you will discover the region’s incredible

country-side and variety of activities. The

kitchen has a passion for high quality with

the best of raw ingredients. Buustamon

also has a generous assortment of wines

and all other finer drinks. Especially beverages

made in its own licenced distillery.

Enjoy everything this restaurant has to offer,

perhaps in front of the fire, or when

spring arrives, out on the sundeck. Or

spoil yourself with some great skiing. The

autumn and summer months are also perfect

for wonderful encounters.

63


27. BJÖRKUDDENS HOTELL & RESTAURANG

Sandöverken, Ångermanland

1892 byggdes detta tegelhus som

skola för barnen till arbetarna vid

Nyadals sågverk. Senare hade sågverksdirektörerna

huset som sommarbostad.

1952 omvandlades den vackra byggnaden

till hotell och pensionat. Numer drivs

anläggningen som hotell och restaurang.

När det gäller restaurangen så erbjuder

den småskaliga, kulinariska upplevelser

med en säsongsanpassad meny baserad

på noggrant utvalda lokala råvaror.

The brick building was built in

1892 as a school for children of

the workers. Later, a sawmill’s executives

used the building as their summer

residence. In 1952, this beautiful building

was transformed into a hotel and guesthouse.

It is a hotel and restaurant today.

The restaurant’s small-scale and seasonal

menu offers culinary experiences that are

prepared with carefully selected local

products.

Björkuddens Hotell & Restaurang

(GPS Lati: 62.808808, Long: 17.941057)

Nyadal 179, 872 94 Sandöverken, Sweden

Phone: +46 613 501 15

E-mail: info@bjorkudden.se

Website: www.bjorkudden.se

Logi: 13 dubbelrum, möjlighet till boende

i Sjövillan, bröllopssvit med egen bastu.

Konferens: 6+14+34+30 deltagare

Restaurang: 80 gäster samt ute sommartid.

Ägare: Eva Kivilompolo

Köksmästare: Mikael Kivilompolo

Övrigt: Golfbana öppen dygnet-runt

Accommodation: 13 double rooms, possibility to

stay in Sjövillan and bridal suite with its own sauna.

Conference facilities: for 6+14+34+30 participants

Restaurant: seats 80 guests; outdoor dining during

the summer.

Owned by: Eva Kivilompolo

Master Chef: Mikael Kivilompolo

Other: 24-hour golf course

Förutom 13 individuellt inredda rum med

en unik utsikt över Ångermanälven så

finns också här en äkta finsk vedeldad

bastu med utomhusbubbelpool, en

lounge med öppen spis och en terrass

med en unik utsikt i direkt anslutning till

Ångermanälven.

På Höga Kusten möter besökaren den

fria horisonten. Här finns lugnet, friden,

vidderna, möjligheterna och även spänningen

för den som vågar!

In addition to 13 individually furnished

rooms that overlook the river, the hotel

offers a genuine Finnish wood-fired sauna

with outdoor jacuzzi, a lounge with

a fireplace, and a terrace that offers a

unique view of the river.

Guests encounter a free horizon on the

High Coast where they find peace and

quiet, vast expanses and – for those who

dare – opportunities and even adventure!

65


28. TÄRNABY FJÄLLHOTELL

Tärnaby, Lappland

Tärnaby Fjällhotell

(GPS Lat: 65.714320, Long: 15.294433)

Östra Strandvägen 16, 920 64 Tärnaby

Phone: +46 (0)954-104 20

E-mail: reception@tarnabyfjallhotell.com

Website: www.tarnabyfjallhotell.com

Logi: 36 hotellrum i olika storlekar: slalom,

Storslalom och Super-G

Konferens: 60 personer

Restaurang: 70-100 gäster

Köksmästare: Jimmie Lannér

Ägare: Birgitta Corin och Hans-Peter Carlson.

Övrigt: Panoramabastu, gym och relax. Heliskiing.

Slalom, skidskola, längdåkning, turåkning,

skoter, snöskovandring. Pimpelfiske

och hundspann. Bröllop och catering.

Jul-, nyår- och påskfirande.

Accommodation: 36 rooms in different sizes

Conference facilities: 60 participants

Restaurant: Seats up to 100 guests

Master Chef: Jimmie Lannér

Owned by: Birgitta Corin and Hans-Peter Carlson.

Other: Panoramic sauna, gym and relax.

Heli-skiing. Slalom, ski school, cross-country

skiing, ski touring, snowmobiling, snowshoeing.

Fishing and dog sledding. Weddings, catering.

Christmas, New Year- and Easter celebrations.

Ett litet, välbeläget och väldigt personligt

hotell. Tärnaby Fjällhotell

ligger på Laxfjällets sydsluttning med äventyren

rakt utanför dörren. Utsikten över

sjön Gäutan och fjällen med Ryfjället som

dominant är helt oslagbar. Att nästan alla

aktiviteter såväl sommar som vinter ligger

på inget avstånd alls förstärker känslan av att

vara mitt i landskapet. Att hela byn och inte

minst hotellet andas alpin tradition är inte

så konstigt; Ingemar Stenmark, Anja Pärson

och Stig Strand är alla från Tärnaby.

Men mästartakterna handlar inte bara om

skidåkning. Restaurangen, Backfickan, vann

2014 SM i Mathantverk med sin korv Tärna

Saucisse. Köket, under ledning av köksmästare

Jimmie Lannér, jobbar med filosofin

att mat skall vara enkel och lyfta fram varje

råvaras unika egenskaper. Lokala specialiteter

finns alltid på menyn och har du tur

kan du få rödingrom, en delikatess som få

har upplevt.

Värdparet fiskar en del av fisken till restaurangen

i sjön nedanför hotellet och mer

lokala än så blir inte råvarorna! Passa på att

njuta av utsikten i panoramabastun på taket,

med fjällvyer i 360 grader. Fiske och vandring

hör till de bästa sommaraktiviteterna

och allt som man gör på snö kan du göra

här på vintern. Liften ligger 20 meter från

hotellet och skidspår startar på sjön, 50

meter bort.

Tärnaby Fjällhotell is a cosy hotel that

is well located and very personal.

The hotel, sited on the southern slope of

Laxfjället mountain, offers you adventure

right outside the door. The view over Lake

Gäutan, dominated by Ryfjället mountain,

is absolutely spectacular. The Swedish international

champions Ingemar Stenmark, Anja

Pärson and Stig Strand all hail from Tärnaby.

But the abundance of champions is not just

related to skiing. The restaurant, Backfickan,

won the 2014 Swedish championship

”Mathantverk” for its artisan sausage, called

Tärna Saucisse. The kitchen, managed by

Master Chef Jimmie Lannér, works with the

philosophy that food should be simple, and

he and his staff succeed in bringing out the

unique characteristics of every single ingredient

they use. Local specialities are always

on the menu. If you are lucky, you can order

char roe, a rare delicacy.

The host couple catches some of the restaurant’s

fish in the lake below the hotel. You

cannot get ingredients more local and fresh

than that! Enjoy the view from the rooftop

sauna, with a 360-degree panoramic view

of the mountains. Fishing and hiking in the

summer and in the winter, do everything

you can do on snow. The ski lift is

20 m from the hotel. Cross-country

ski trails 50 m away.

67


BJÖRKHAGA HOTELL & KONFERENS

Bosebygdsvägen 13, 565 31, Mullsjö, Phone: +46 (0) 392-12050, E-mail: info@hotellbjorkhaga.se

Food is

pleasure!

Öppettider / Opening hours:

07:00-23:00/ 7am-11pm

Lunch: Ja / Yes

11:30-14:00/11:30am-2pm

Middag / Dinner: 17:00-21:00 /

5pm-9pm

Boka helst innan men drop in kan ske /

Pre-order recommended, drop in could

be possible

Kapacitet / Capacity: Inomhus /Indoor:

130 personer / people

Utomhus / Outdoor: 80 personer / people

Köksmästare / Head chef:

Magnus Bernhardsson

BJURFORS HOTELL & KONFERENS

Kökets inriktning / Kind of food:

Svenska köket med fokus på lokal- och närproducerade råvaror /

Swedish cuisine with focus on locally produced commodities.

Bjurfors 25, 774 93, Avesta, Phone: +46 (0)226-55050, E-mail: info@bjurforskonferens.se

Öppettider / Opening hours:

Måndag-Lördag/Monday-Saturday

Lunch: Mån-Fre 11:30-13:00/

Mon-Fri 11:30am-1pm

Middag / Dinner: Mån-Lör 18:00-21:00/

Mon-Sat 6pm-9pm

Förbokning krävs / Pre-order required

Kapacitet / Capacity:

Inomhus /Indoor: 80 personer / people

Utomhus / Outdoor: 50 personer / people

Festvåning: 150 personer / people

Ballroom: 150 personer / people

Köksmästare / Head chef: Patrik Rosell

Kökets inriktning / Kind of food:

Traditionellt kök / Traditional cuisine

BJÖRKUDDENS HOTELL & RESTAURANG

Nyadal 179, 872 94, Sandöverken, Phone: +46 (0)613-50115, E-mail: info@bjorkudden.se

Öppettider / Opening hours:

Lunch: 11:00-14:00 / 11am-2pm

Middag / Dinner: 16:00-21:00 /

4pm-9pm

Förbokning krävs / Pre-order required

Kapacitet / Capacity:

Inomhus /Indoor: 80 personer /people

Utomhus / Outdoor: 50 personer / people

Köksmästare / Head chef: Mikael Kivilompolo.

Sommelier: Eva Kivilompolo.

Köksmästare: Andreas Laeri

Kökets inriktning / Kind of food:

Skandinavisk / lokal mat, Scandinavian / local food

69


BODELSSONS BY THE SEA

Släbovägen 7-22, 290 34, Fjälkinge, Phone: +46 (0)44 777 77 77, E-mail: info@bodelssons.se

DALA-FLODA VÄRDSHUS

Badvägen 6, 785 44, Dala-Floda, Phone: +46 (0)241-22050, E-mail: info@dalafloda-vardhus.se

Öppettider / Opening hours:

Mån-Tors: 8:30-10:30 & 18:30-22:00

Fre-Lör: 9:00–11:00 & 18:30–22:30/

Mon-Thur 8:30am-10:30am & 6:30pm-

10pm Fri-Sat 9am-11am & 6:30pm-

10:30pm

Lunch: Endast till grupper och konferensgäster/

Exclusively for groups and

conference guests

Middag / Dinner: 18:30-22:00 /

6:30pm-10pm

Förbokning krävs före 12:00 /

Pre-order required before 12pm

Kapacitet / Capacity: Inomhus /Indoor:

20 personer / people

Utomhus / Outdoor: 16 personer / people

Kökets inriktning / Kind of food: Vilt och ekologiskt/ Wild and organic food

Köksmästare / Head chef: Leena Holm Bodelsson

Övrigt / Other: Tripadvisor: Travellers Choice 2016.

Öppettider / Opening hours:

Restaurangen öppnar då hotellets gäster

äter eller vid bokning av minst 8 personer

under hela året / Restaurant opens when

the guests of the hotel are eating or

when booked for at least 8 people, all

year round

Lunch: 12:00-14:30/12(noon)-2:30pm

Middag / Dinner: Från 19:00/from 7pm

Förbokning krävs, min 8 personer /

Pre-order required/ minimum 8 people,

Kapacitet / Capacity: Inomhus /Indoor:

50 personer /people

Utomhus / Outdoor: 20 personer / people

Köksmästare / Head chef: Per Ersson

Kökets inriktning / Kind of food: Ekologiskt och KRAV-certifierat, minst

90% / Organic, minimum 90% Övrigt / Other: White Guide ”Årets Hållbara

Gastronomi”/”Sustainable Gastronomi of the year” Nominated 2014,2015,2016.

BUUSTAMONS FJÄLLGÅRD

Buustamon 142, 830 13, Åre, Phone: +46 (0)647-531 75, E-mail: restaurang@buusta.se

HENSBACKA HERRGÅRD

Hensbacka 33, 455 92, Munkedal, Phone: +46 (0)524-200 00, E-mail: info@hensbacka.se

Öppettider / Opening hours:

Dec-April alla dagar 11:00-15:00,

Tis-Lör 18:00-23:00, Maj-Nov öppet för

förbokade grupper, Juli-Aug v28-32

Ons-Lör 15:00-23:00/

Dec-April all days 11am-3pm, Tue-Sat

6pm-11pm, May-Nov open for pre-ordered

groups, July-Aug week 28-32 Wed-Sat

3pm-11pm

Lunch: à la carte 11:00-15:00/

à la carte 11am-3pm

Middag / Dinner: 18:00-23:00/ 6pm-11pm

Lunch drop in, kvällstid krävs bordsbokning/

Lunch drop in, evening requires pre-order

Kapacitet / Capacity:

Inomhus /Indoor: 180 personer/people

Utomhus / Outdoor: 100 personer / people

Festvåning/Ballroom: 120 pers. / people

Kökets inriktning / Kind of food: Jämtländskt och eget lagligt bränneri/

Jämtland inspired food and private legal distillery.

Köksmästare/ Head chef: Lovisa Björkenstam/Robert Bengtsson

Övrigt / Other: White Guide, Sommelier: Lotta Florin.

Öppettider / Opening hours:

Året runt / All year round

Middag / Dinner: Ja/Yes

Förbokning krävs / Pre-order required

Kapacitet / Capacity:

Inomhus /Indoor:

70-130 personer / people

Köksmästare / Master Chef:

Carina Andersson.

Kökets inriktning / Kind of food:

Vällagad god mat efter säsong med lokala råvaror i en underbar miljö /

Locally inspired menu in a wonderful environment

BYKROGEN ÖSTERLÖV (Bykrogen)

Arkelstorpsvägen 79, 291 94, Kristianstad, Phone: +46 (0)44-226000, E-mail: info@bykrogen.nu

HOTELL BLÅ BLOM

Odelbergs väg 5A, 134 40, Gustavsberg, Phone: +46 (0)8-574 112 60, E-mail: hotell@blablom.se

Öppettider / Opening hours

Mån-Tors 12:00-22:00, Fredag 12:00-

24:00, Lördag 18:00-24:00, Söndag

13:00-16:00/ Mon-Thur 12(noon)-10pm,

Friday 12(noon)-12(midnight), Saturday

6pm-12(midnight), Sunday 1pm-4pm

Lunch: 12:00-14:00 Konferens- och

affärslunch mot beställning / 12(noon)-

2pm Conference and business lunch

on request

Middag / Dinner: Ja/Yes

Förbokning krävs / Pre-order required

Köksmästare: Andreas Laeri

Öppettider / Opening hours:

Måndag-söndag/ Monday-Sunday

Lunch: Mån-Sön/ Mon-Sun

Middag / Dinner: Mån-Sön/ Mon-Sun

Förbokning krävs / Pre-order required

Kapacitet / Capacity:

Inomhus /Indoor: 60 personer/people

Utomhus / Outdoor: 80 personer / people

Festvåning/Ballroom: 80 pers. / people

Köksmästare: Andreas Laeri

Kapacitet / Capacity:

Inomhus /Indoor: 120 personer/people

Utomhus / Outdoor: 40 personer / people

Festvåning/Ballroom: 80 pers/ people

Kökets inriktning / Kind of food: Klassisk Skånsk mat/ Classic Skåne cuisine

Matlagningsaktivitet med Bykrogens kockar/Cooking activity with Bykrogen

chef’s. Sommelier: Rickard Andersson.

Köksmästare / Head chef: Andreas Kalomenidis.

Köksmästare / Head chef: Per Lundberg

Kökets inriktning / Kind of food:

Här- och närproducerat, svenska råvaror/ Locally produced,

Swedish commodities.

71


HOTELL RANTEN

Järnvägsgatan 3, 521 33 Falköping, Phone: +46 (0)515 130 30, E-mail: info@hotellranten.se

KASTANJELUNDS WÄRDSHUS

Kastanjelundsvägen 2, 296 72, Yngsjö, Phone: +46 (0)44-232533, E-mail: info@kastanjelund.se

Öppettider / Opening hours:

Frukostbuffé/Breakfast 07-10 (lö-sö/

helgdagar 08-10:30), 7am-10am

(sat-sun 8am-10:30am)

Lunch: Ja / Yes

Middag / Dinner: Ja/Yes

Förbokning krävs / Pre-order required

minimum 10 people

Kapacitet / Capacity: Inomhus /Indoor:

16+140 personer / people

Kökets inriktning / Kind of food:

Klassisk husman och menyer/ Modern

classics and menus

Köksmästare / Master Chef:

Bosse Johansson

Övrigt / Other:

Ranten är välkänt för sin goda och vällagade mat/ Ranten is well known for

its tasty and well-prepared food.

Öppettider / Opening hours:

Året runt för grupper och konferenser,

från påsk till jul fredag och lördagskvällar,

alla kvällar i juli månad/ All year round for

groups and conferences, from easter to

christmas Friday and Saturday evenings,

all evenings in July

Lunch: Nej/No

Middag / Dinner: 18:00- / From 6pm

Förbokning rekommenderas/ Pre-order

recommended

Kapacitet / Capacity:

Inomhus /Indoor: 50 personer/people

Utomhus / Outdoor: 50 personer / people

Köksmästare / Head chef: Daniel Nordal

Kökets inriktning / Kind of food:

Högklassiga måltider av råvaror från gårdarna runt omkring oss/

High class meals made with commodities from local farms

Övrigt / Other”God klass” i White Guide / ”Good class” in White Guide 2016.

HÖGBY SPA & KONFERENS

Högby Spa & Konferens, 590 28, Borensberg, Phone: +46 (0)141-42060, E-mail:info@hogbygard.se

Öppettider / Opening hours:

Året runt förutom juli då det är semesterstängt/

All year round except July

Lunch: Ingår i en del av våra paket/

Included in some of our packages

Middag / Dinner: Ingår i vår spaweekend/

Included in our spa weekend

Förbokning krävs / Pre-order required

KIVIKSTRAND BADHOTELL

Tittutvägen, Norra Piren, Kivik , Phone: +46 (0)414 71195, E-mail: info@kivikstrand.se

Öppettider / Opening hours:

Fre-sön vår och höst kl 11-22.

Dagligen juni tom aug /

Friday-Sunday spring and fall at 11-22.

Daily July to August.

Lunch: 11:30-15:00 / 11:30am-3pm

Middag / Dinner: 18:00-21:30 /

6pm-9.30pm

Kapacitet / Capacity:

Inomhus /Indoor: 35 personer/people

Köksmästare / Head chef: Therese Parner

Kökets inriktning / Kind of food:

Vällagad mat producerad av bra matvaror/ Well made food produced with

good groceries.

Kapacitet / Capacity:

Inomhus /Indoor: 30 personer / people

Utomhus / Outdoor: 80 personer / people

Kökets inriktning / Kind of food:

Lokalt inspirerad matsedel / Locally inspired menu

KARNELUND KROG & RUM

Gislöv 112, 272 92 Simrishamn, Phone: +46 (0)414-25010, E-mail: info@karnelund.se

LÅNGSHYTTANS BRUKSHOTELL

Holmgatan 4, 770 70 Långshyttan, Phone: +46 (0)225-600 54, E-mail: info@brukshotellet.se

Öppettider / Opening hours:

Mars-Juni, Sept-Nov Fredag och Lördag

Juli & Aug Måndag-Lördag /

March-June, Sept-Nov Friday and

Saturday July & Aug Monday-Saturday

Lunch: Nej / No

Middag / Dinner: 18:00-22:00 /

6pm-10pm

Förbokning krävs / Pre-order required

Kapacitet / Capacity: Inomhus /Indoor:

42 personer / people

Kökets inriktning / Kind of food:

Moderna klassiker / Modern classics

Köksmästare / Master Chef: Peter Walther

Övrigt / Other:

”God klass” i White Guide / ”Good class” in White Guide.

Sommelier: Jan Flodin.

Öppettider / Opening hours:

Året runt / All year round

Lunch: Förbokning för grupper/

Advance bookings for groups

Middag / Dinner: Förbokning/

Pre-order required

Kapacitet / Capacity:

Inomhus /Indoor: 120 personer/people

Utomhus / Outdoor: 100 pers./people

Köksmästare / Head chef: Bengt Wåhlin

Kökets inriktning / Kind of food:

Närproducerad husman från skog och sjöar med modern touch / Locally

home cooking from the lakes and forest with a modern touch.

73


PENSIONAT UNDER LINDEN

Ekerödsvägen 344, 266 95, Munka-ljungby, Phone: +46 (0)431-441117, 0721-613669, E-mail: info@underlinden.se

Öppettider / Opening hours:

Fre-Lör 18:00-22:30 och för boende

alla dagar i veckan / Fri-Sat 6pm-

10:30pm and for residents every day

of the week

RAMNÄS HOTELL & KONFERENS

Bergslagsvägen 119, 730 60, Ramnäs, Phone: +46 (0)22 03 80 90, E-mail: bokning@ramnaskonferens.se

Öppettider / Opening hours:

All year round

Lunch: 12:00-14:00 / 12(noon)-2pm

Middag / Dinner: 18:00-21:00 / 6pm-9pm

Förbokning krävs / Pre-order required

Middag / Dinner: Ja/Yes

Förbokning krävs/Pre-order required

Kapacitet / Capacity:

Inomhus /Indoor: 40 personer/people

Utomhus / Outdoor: 50 pers./people

Festvåning/Ballroom: 50 pers./people

Köksmästare /Head chef: Randi Svendsen.

Sommelier: Bent Jensen.

Köksmästare: Andreas Laeri

Kökets inriktning / Kind of food: Modern europeisk med närodlade och/eller

ekologiskt / Modern European with locally produced and/or organic commodities

Kapacitet / Capacity:

Inomhus /Indoor: 130 personer/people

Utomhus / Outdoor: 20 personer/people

Festvåning/Ballroom: 130 pers./people

Kökets inriktning / Kind of food:

Vid förbokning är det gästen som

bestämmer, vi är alltid flexibla efter

alla önskemål /During the pre-order

the guest decides, we are always

flexible to match your requests.

Övrigt / Other:

2013 årets företagare Surahammar, 2015 årets a petitare/

Business of the year Surahammar 2013.

Köksmästare / Head chef: Lena Lindgren. Sommelier: Ulf Grip.

MAGAZIN1

Hablingbo Prästgården 152, 623 42, Havdhem, Phone: +46 (0)498-244270, E-mail: hotelmagazin1@mail.com

Öppettider / Opening hours:

April-September

Lunch: 12:00-14:00 / 12(noon)-2pm

Middag / Dinner: 17:00-21:00 /

5pm-9pm

Förbokning krävs / Pre-order required

GRYTS VARV HOTELL & KONFERENS

Hummelvik1,610 42 Gryt, Phone: +46 (0)12 31 28 06 E-mail: anna@grytsvarv.se

Öppettider / Opening hours:

Öppet året runt för förbokade grupper/

konferenser. Dagligen 16/6 – 20/8.

Open all year for pre-booked groups/

conferences. Daily 16/6-20/8.

Middag/dinner: Ja/Yes

Kapacitet / Capacity:

Inomhus /Indoor: 30 personer/people

Utomhus / Outdoor: 30 personer / people

Köksmästare: Andreas Laeri

Kapacitet / Capacity:

Inomhus /Indoor: 75 personer / people

Utomhus / Outdoor: 75 personer/people

Köksmästare / Head chef: Pelle Almén

Kökets inriktning / Kind of food:

Svenskt på Gotländska råvaror / Swedish cuisine with commodities

from Gotland.

Kökets inriktning / Kind of food:

Lokala råvaror med smak från både vilt

och hav./ Local ingredients with taste

from both wildlife and sea.

Övrigt / Other: Div olika utmärkelser, men framför allt väldigt goda vitsord

från alla våra gäster i år! Various different awards, but above all very good

testimonials from all of our guests.

MARITIM- en gaffel kort

Hamngatan 31, 272 31 Simrishamn, Phone: +46 (0)414-41 13 60, E-mail: info@engaffelkort.se

RIMFORSA STRAND

Fredrika Bremers Allé 2, 590 46, Rimforsa, Phone: +46 (0)49 47 92 90, E-mail: info@rimforsastrand.se

Öppettider / Opening hours:

Öppet året runt - för aktuella öppettider

se hemsida/ Open all year - for the

current opening hours see website

Lunch: 11:30-14:00 / 11:30-2pm

Middag / Dinner: 17:00- / Fom 5pm

Förbokning krävs / Pre-order required

Kapacitet / Capacity:

Inomhus /Indoor: 70 personer/people

Utomhus / Outdoor: 40 personer / people

Kökets inriktning / Kind of food:

Svenskt / Swedish

Köksmästare / Head chef: Linus Persson

Övrigt / Other:

Hos oss kan du bo vackert, få vegetarisk mat, goda kött- och fiskrätter och

utsökta desserter!/ Here you can stay beautiful, get vegetarian food, good

meat and fish dishes and delicious desserts!

Öppettider / Opening hours:

Öppet året runt. Kontakta oss för att

få besked om öppettider och vad vi

serverar vid just ditt besök/

Open all year round. Contact us to get

information on opening hours and what

we serve at precisely your visit.

Lunch: Ja/Yes

Middag / Dinner: Ja/Yes

Förbokning krävs / Pre-order required

except summertime

Kapacitet / Capacity:

Inomhus /Indoor: 90 personer/people

Utomhus / Outdoor: 150 pers. / people

Festvåning/Ballroom: 100 pers. / people

Köksmästare / Head chef: Daniel Blomqvist.

Kökets inriktning / Kind of food:

Vi lagar mat från grunden och på lokalproducerade eller Svenska råvaror.

Medlemmar i Östgötamat/Regional Matkultur./ Locally produced, we cook

our food from scratch. Sommelier: Daniel Blomqvist.

75


RINGSJÖ KROG & WÄRDSHUS

Gamla Bo Stenlycke 202, 243 95, Höör, Phone: +46 (0)413-33255 E-mail: info@ringsjowardshus.se

SPÅNGENS GÄSTGIVAREGÅRD

260 70 Ljungbyhed, Phone: +46 (0)435-440004, E-mail: info@spangen.se

Öppettider / Opening hours:

Mån-Fre 11:30-14:00 och 18:00-20:00

Lör 12:00-21:00 Sön 12:00-18:00 /

Mon-Fri 11:30am-2pm. Sat 12(noon)-9pm

Sunday 12(noon)-6pm

Lunch: vard 11:30-14:00 alt 15:00/

Weekdays 11:30am-2pm alt 3pm

Middag / Dinner: 18:00 på beställning,

lör 12:00-21:00, sön 12:00-18:00

/ From 6pm on pre-order, Saturday

12(noon)-9pm, Sunday 12(noon)-6pm

Förbokning rekommenderas/

Pre-order recommended

Kapacitet / Capacity:

Inomhus /Indoor: 125 personer/people

Utomhus / Outdoor: 60 personer/people

Festvåning/Ballroom: 75 personer/people

Köksmästare / Head chef: Patrik Dahlberg

Kökets inriktning / Kind of food: Svenska råvaror, endast lokalt, skånskt,

svenskt kött. Fisk från sjön och vilt i olika former / Swedish commodities,

local, Skånskt, Swedish meat. Fish from the lake and wild food.

Öppettider / Opening hours:

Öppet året runt / All year round

Lunch: Ja/Yes

Middag / Dinner: Ja/Yes

Förbokning rekommenderas/

Pre-order recommended

Kapacitet / Capacity:

Inomhus /Indoor: 225 personer /

225 people

Festvåning/Ballroom: 225 personer/

people

Köksmästare / Master Chef:

Marcus Gustafsson

Kökets inriktning / Kind of food:

Stort Skånskt smörgåsbord och skånska specialiteter/ Great Skånskt

smorgasbord and Skåne specialties

STEGEBORGS TRÄDGÅRDSHOTELL

Stegeborg, 614 97 Söderköping, Phone: +46 (0)121-42002, E-mail: stegeborg@stegeborg.se

STORA HOTELLET OSBY

Västra järnvägsgatan 17, 283 31, Osby, Phone: +46 (0)479-16222, E-mail: info@storahotelletosby.com

Öppettider / Opening hours:

12:00-23:00 under sommaren.

Öppet helger i maj & september /

12(noon)-11pm during summer.

Opened weekends in May and

September

Lunch: 12:00-16:00 / 12(noon)-4pm

Middag / Dinner: 17:00-22:00 /

5pm-10pm

Kapacitet / Capacity:

Inomhus /Indoor: 80 personer/people

Utomhus / Outdoor: 100 personer/people

Köksmästare / Head chef: Andreas Laeri

Köksmästare: Andreas Laeri

Kökets inriktning / Kind of food:

Svenska köket med fokus på lokal- och närproducerade råvaror

/Swedish cuisine with focus on locally produced commodities.

Öppettider / Opening hours:

Avvikande öppettider på helgdagar, högtider

& sommartid/ Irregular opening hours on

weekends, holidays & summertime

Lunch: Mån-Fre 11:30-13:30 /

Mon-Fri 11:30am-1:30pm

Middag / Dinner: Mån-Lör à la carte 18:00

/ Mon-Sat à la carte 6pm

Förbokning rekommenderas/

Pre-order recommended

Kapacitet / Capacity:

Inomhus /Indoor: 70 personer/ people

Utomhus / Outdoor: 30 personer/people

Festvåning/Ballroom 200 personer/people

Kökets inriktning / Kind of food: Husman-Lyxrestaurang /

Home cooking-Fine dining. Köksmästare / Head chef: Justus Andersson

SAHLSTRÖMSGÅRDEN

Utterbyn 20, 685 92, Torsby, Phone: +46 (0)560-10026, E-mail: info@sahlstromsgarden.se

Öppettider / Opening hours:

Alla dagar / All days, all year round

Lunch: Mån-Fre 11:30-1:00 pris 95 kr,

Lör-Sön helgbuffé 12:00-15:00/

Mon-Fri 11:30am-2pm price 95 SEK,

Sat-Sun weekend buffet 12(noon)-3pm

Middag / Dinner: Endast förbokning.

Sommartid (20/6-14/8) har restaurangen

öppet varje kväll / Summertime (20/6-

14/8) opened every evening

Förbokning krävs / Pre-order required

Kapacitet / Capacity:

Inomhus /Indoor: 90 personer /people

Festvåning/Ballroom 120 pers./people

Köksmästare / Head chef: Jon Carlsson

Kökets inriktning / Kind of food:

Nordiska smaker, husmanskost / Nordic tastes, home cooking

TORUPS GÄSTGIVAREGÅRD

Gamla Nissastigen 18, 314 41 Torup, Phone: +46 (0) 345-208 08, E-mail: info@torupsgastgivaregard.se

Öppettider / Opening hours:

Receptionen 7:00-15:30

Lunch: mån-fre lunchbuffé 11:30-14:00

/ Mon-Fri lunch buffet 11:30 (noon) to 2pm

Middag / Dinner: mån -sön Förbokning

krävs min. 15 personer /

Mon -Son by request min. 15 people

Kapacitet / Capacity:

Inomhus /Indoor: 55 peroner / people

Bar / Pub: 25 personer / people

Festvåning/Ballroom:70 pers. / 70 people

Kökets inriktning / Kind of food:

Dagens lunch är klassisk husman med

influenser från resten av världen /

Today’s lunch is classic home cooking

with influences from the rest of the world

Köksmästare / Master Chef: Jack Ackland

Kökets inriktning / Kind of food:

Affärsluncher och a la carte middagar är vällagad mat av bra matvaror, med

antydan från Londons fine dining./ Swedish cuisine with focus on locally

produced commodities.

77


TÄRNABY FJÄLLHOTELL, RESTAURANG BACKFICKAN

Östra Strandvägen 16, 920 64 Tärnaby, Phone: +46 (0)954-104 20, E-mail: reception@tarnabyfjallhotell.com

Öppettider / Opening hours:

Restaurangen har varierande öppettider

under året, se hemsidan / All

year round, se homepage

Lunch:Ja / Yes

Middag / Dinner: Ja / Yes

Förbokning rekommenderas/

Pre-order recommended

Kapacitet / Capacity:

Inomhus /Indoor: 75 personer/people

Utomhus / Outdoor:15p. Pub: 40p

Festvåning/Ballroom:70p

Kökets inriktning / Kind of food:

Klassiskt svenskt och lappländskt,

med egna korvar och egenfångad

fisk/ Classic Swedish and Lappish,

with own sausages and fish

VÄDERÖARNAS VÄRDSHUS & KONFERENS

Färjeläget 1, 475 45, Hamburgsund, Phone: +46 (0)525-32001, E-mail: info@vaderoarna.com

Öppettider / Opening hours:

Året runt / All year round

Lunch: 12:00 – 15:30 / 12(noon)-

3.30pm

Middag / Dinner: från 18:00 /

from 6pm

Förbokning rekommenderas/

Pre-order recommended

Kapacitet / Capacity:

Inomhus /Indoor: 45 personer/people

Utomhus / Outdoor: 60 pers./people

Festvåning/Ballroom: 50 pers./people

Kökets inriktning / Kind of food:

Fisk och skaldjur / Fish and seafood

Köksmästare / Head chef:

Övrigt / Other: Guld i SM i Mathantverk 2014 för korven Tärna Saucisse;

ÅRETS KORVKROG 2016 / Gold in the Championship in 2014 Mathantverk.

Köksmästare / Head chef: Jimmie Lannér

Övrigt / Other:

VästSvensk Mersmak, Swedish Welcome, Trip Advisor

Vad är

ekologisk mat?

Ekologisk odling är att bedriva

jordbruk i ett utvecklat samspel

med naturen. Genom att utnyttja och stimulera

naturliga processer ersätter man

användningen av kemiska insatsmedel.

Du känner igen den ekologiska maten

genom märkningen. Vanligast är KRAVmärkningen.

VÄXELBRUK OCH KRETSLOPP

Den skillnad mot konventionellt jordbruk

som oftast framhävs, är att kemiska

bekämpningsmedel eller konstgödsel

inte får användas i det ekologiska lantbruket.

Ekologiskt lantbruk är ett sätt att

nå en uthållig produktion genom kretsloppssträvan.

Odlingen bygger på att

stimulera och utnyttja naturliga processer,

för att bevara jordens bördighet och

motverka angrepp på grödan. Ett kännetecken

är växelbruk. Grödorna varieras

för att förhindra att ogräs, sjukdomar och

skadedjur får fäste. Användning av stallgödsel

är en annan viktig del i den ekologiska

odlingen och sluter kretsloppet.

PÅ NATURENS VILLKOR

Det ekologiska jordbruket bygger också

på att djur ska få utlopp för sina naturliga

beteenden, bland annat genom att

få gå fritt och vistas ute. Endast ett fåtal

tillsatser är tillåtna i livsmedlen. Genmodifierade

organismer, får inte användas.

Utan tillgång till konstgödsel och

kemiska bekämpningsmedel, är det

ekologiska lantbruket mer beroende av

vädret och skördarna är i regel lägre. För

lantbrukaren kan detta delvis uppvägas

av lägre kostnader och mer betalning för

de ekologiska produkterna. Särskilda

miljöbidrag finns också för ekologiskt

lantbruk. För konsumenten blir priset

i regel ändå högre än för motsvarande

konventionella livsmedel.

What is

organic food?

Organic farming is farming in harmony

with nature. By employing

and stimulating natural processes, the

use of chemicals can be eliminated. You

can recognise organic food by the label.

The most common of which in Sweden

is the KRAV-label.

CROP ROTATION AND RECYCLING

The difference between organic and

conventional farming most often named

is that chemical pesticides or fertilisers

may not be used in organic cultivation.

Organic farming is a way of achieving

sustainable production by recycling.

Cultivation is based on stimulating and

exploiting natural processes to preserve

the fertility of the soil and combat pest

attack. Crop rotation is characteristic of

this. The crop sown is varied to prevent

weeds, diseasas and pests getting a foothold.

The use of farmyard nature is another

important element in organic cultivation

and a classic form of recycling.

ON NATURE’S TERMS

Organic farming is also based on allowing

livestock to live as natural a life as

possible, for instance by letting them

roam free outdoors. Only a very few

additions are allowed in their food. Genetically

modified organisms must not

be used.

Without acces to artificial fertilisers and

chemical pesticides, organic farming is

more dependent on the weather and as

a rule, harvests are smaller. For farmers,

this can be partly offset by lower costs

and higher prices for organic products.

Special environment grants can also be

available for organic farming. For consumers,

organic food tends to be more

expensive than the corresponding

conventional produce.

79


www.petithotel.se

Book your

reservation at

www.petithotel.se

Boka via vår hemsida

eller på Facebook

Utvecklingen går vidare. För att

underlätta din reseplanering och

bokning av hotell kan du nu boka på vår

hemsida och på Facebook. Använder du

smartphone kan du använda QR-koderna

på respektive hotellsida för att länkas

direkt till deras sida.

Aktivitetskalender

Missa inte alla roliga saker som händer

där ni ska bo. Vi samlar musikevent, utställningar,

tävlingar, marknader med

mera i vår aktivitetskalender på hemsidan.

Book on our website

or on Facebook

Development moves forward. To

facilitate your travel planning and

hotel reservations a website and a facebooksite

have been created that provides

offers, ideas and experinces to help plan

and book your trip. With a smartphone

you can use the QR-code on each page to

be linked to the hotel.

Calendar of activities

Don’t miss all the fun activities and

events where you are staying. We enter

music events, exhibitions, contests, markets

and other activities in the calendar

on our website.

81


Petit Conference

Skräddarsy din

konferens

Välj ett Petit Hotel i avstressande

och annorlunda miljö. Det känns

mer privat. Skräddarsy dina aktiviteter

och fokusera på god mat. En helhetsupplevelse

som sätter guldkant på

konferensen och blir ett positivt minne.

Byt miljö till konferensen

Customize your

conference

Choose a Petit Hotel in a relaxing

and special environment. It will

feel more private and secluded. You can

choose the activities you want to do

and focus on enjoying some great food.

You get a complete experience that will

make your conference extra special and

memorable.

Make a change for

the conference

83


Petit Konferens

Petit Conference

Och så maten förstås!

And the food of course!

Några hotell passar för mycket

små konferenser och några för litet

större. Gemensamt för dem alla är att

konferenslokalen håller bra och modern

standard, precis vad du förväntar dig av

ett bra konferenshotell.

Däremot är ”allt det andra” något helt

oväntat. Känslan, upplevelsen och kulturen,

sätter glada spår i själen och gör

resultatet av konferensen synnerligen

värdefull.

Var ensamma! Hyr hela hotellet

Petit Hotel lämpar sig för små och medelstora

konferenser. Hotellen är relativt

små. Därför kan ni i styrelsen, ledningsgruppen,

verkställande utskottet eller

vad det nu är för grupp, vara ensamma

på hotellet. Ni vet att säkerheten är hög,

integriteten och anonymiteten likaså.

Ingen hör, ingen ser. Detta gör också att

målet med mötet, att till exempel komma

närmare varandra och att kunna prata öppet

och hålla ihop gruppen är enklare att

uppnå.

Some Petit Hotels are suitable for

small conferences and others for

somewhat larger ones. All of our hotels

have conference facilities that maintain

modern and high standards, which is exactly

what you expect of a good conference

hotel.

The rest of what they have to offer is

something else again. The feeling, the

experience and the culture are the things

that leave a deep and lasting impression

of a conference and make it particularly

rewarding.

Be alone! Hire the entire hotel.

Petit Hotels are just perfect for small and

medium-sized conferences. Precisely because

they are small. Your board, management

team, executive committee or

any type of group can have a hotel for

their exclusive use. You can also be assured

that there will be a high level of

security, integrity and anonymity. No one

can hear or see. This also means that the

purpose of a meeting, such as getting to

know each other better and being able to

talk freely, is more likely to be achieved

at a small exclusive venue, compared to

a meeting at a larger, more open hotel.

Det är naturligtvis en rejäl anledning

till att lägga konferensen på ett Petit

Hotel. De är ju de små hotellen med

de stora köken och det bevisas alla dagar

när ni sätter er till bords. Högklassiga

råvaror och duktiga köksmästare ser till

att bara det bästa är gott nog. Här kan ni

också skapa nya energier genom att laga

middagen tillsammans med kollegor och

hotellens kunniga kockar.

Prisvärt!

I Petit Hotel arbetar ägarna själva i sina hotell.

Ibland i köket, ibland framför datorn

och ibland skottandes snö. Här finns en

liten serviceminded grupp som fixar allt.

Det gör också att overheadkostnaderna

blir låga - med andra ord blir offerten på

den blivande konferensen lika smaklig

som de kommande middagarna.

This is one of the best reasons to

have your conference in a Petit Hotel

– the small hotels with great kitchens.

They prove this every time you sit down

to eat. Top-class raw ingredients and

skilled chefs make sure that only the best

will do. Here you can get new energy by

preparing a dinner with your colleagues

and the hotel’s skilled chefs.

For a reasonable price!

The owners of Petit Hotels work in their

own hotels – they can be cooking or

washing up in the kitchen, for example,

working at the computer, or maybe even

shovelling snow. There is no large staff

or a lot of overhead. Instead, a serviceminded

group manages everything.

Administrative costs are therefore low,

meaning that the estimate you receive for

your next conference will be in the same

good taste as the meals you will enjoy.

85


Petit Points

reward program

Samla poäng i Petit Hotels

bonusprogram Petit Points!

De flesta Petit Hotel finns på landsbygden

i lugna och vackra omgivningar.

Rena sjöar, älvar, skogar såväl som

närbelägna golfbanor och kulturella upplevelser.

Med bekväma rum och fokus på

det goda köket, ofta baserat på lokala, ekologiska

råvaror erbjuder hotellen njutning

för både kropp och själ.

Här samlar du enkelt poäng som byts ut

mot övernattningar på Petit Hotels medlemshotell

i Sverige och på Petit Hotels

samarbetspartners i Europa.

Registrera dej i bonusprogrammet på nätet

redan innan utcheckning för att ange ditt

kortnummer och få poäng redan första natten.

För varje 100 kronor som du spenderar på

övernattning med frukost på ett Petit Hotel

får du 3 poäng insatta på ditt personliga

Petit Points-konto.

Som medlem får du också:

• Uppgradering av rum på hotellet vid tillgänglighet.

• Tidigare in- och senare utcheckning om

det är möjligt.

• Exklusiva erbjudanden från Petit Hotellen

riktade enbart till medlemmar i Petit Points.

• Bättre service redan från start då din profil

med särskilda behov och önskemål finns

tillgänglig för hotellet.

När du samlat minst 400 poäng kan du

börja välja mellan olika belöningar. Från

800 poäng kan du också byta ut dem mot

frinätter Och då väljer du bland 180 hotell

i Sverige och Tyskland.

Collect points in Petit Hotel’s

Petit Points rewards program!

Most Petit Hotels are located in the

countryside in beautiful, peaceful

surroundings with crystal-clear lakes,

rivers and forests, as well as nearby golf

courses and cultural events. With comfortable

rooms and a focus on delicious

cuisine, often based on locally grown organic

ingredients, our hotels offer you an

enjoyable time for body and soul.

By staying at our hotels, you easily collect

points that you can exchange for stays at

Petit Hotel member hotels in Sweden, or at

the hotels of Petit Hotel’s partners in Europe.

Make sure to register! Bonus program online

before checkout to enter your card

number and get points very first night.

For every SEK 100 you spend for an overnight

stay with breakfast at a Petit Hotel,

you earn 3 points that are deposited in

your personal Petit Hotel account.

As a member, you also benefit from:

• Room upgrades at hotels, based on

availability.

• Early check-ins and late check-outs

when possible.

• Exclusive offers from Petit Hotels that

are only offered to Petit Points members.

• Better service right from the start since

your profile. along with your personal requests

and needs, is available to the hotel.

When you collect at least 400 points, you

can begin to choose rewards. From 800

points you can exchange them for free

stays. And you can choose among

180 hotels in Sweden and Germany.

87


■ Man

■ Kvinna

Tilltalsnamn* .......................................................................................................................

Efternamn* ...........................................................................................................................

Gata/PL/BOX* .....................................................................................................................

Postnummer* ......................................................................................................................

Postadress* .........................................................................................................................

Stad* .....................................................................................................................................

Tel.nr* ..................................................................................................................................

Mobil ...................................................................................................................................

Email* ..........................................................................@......................................................

*Obligatoriska uppgifter

MEDLEMSANSÖKAN

DE SMÅ HOTELLEN MED DE STORA KÖKEN

Anmäl ditt medlemskap i Petit Hotel Petit Points här

■ Jag är intresserad av att få Petit Hotels nyhetsbrev Piccolo och annan information

och erbjudanden från Petit Hotel och dess anslutna medlemmar och samarbetspartners.

Jag kan närsomhelst be om att denna information skall upphöra.

Vilken typ av hotellvistelse är du mest intresserad av:

■ Gourmetvistelser ■ Kulturupplevelser ■ Rundturer

■ Weekends ■ Vistelse med familj och barn ■ Golf

■ Natur och aktiviteter ■ Må bra och bara vara ■ Spa

Övrigt...................................................................................................................................

Vilka är dina behov och önskemål?

■ Internettillgång ■ Allergirum ■ Handikappanpassat

■ Husdjur

■ Vegetarisk kost

■ Annat................................................................................................................................

■ Jag vill bli medlem i Petit Hotel Petit Points. Jag har tagit del av och accepterar

de allmänna regler som medlemskapet innebär. Inom ca 2 veckor registreras mitt

medlemskap och jag får ett personligt medlemskort och ett Petit Point konto på

www.petithotel.se

Datum/Signatur:.................................................................................................................

Skickas till: Petit Hotel, Smedbyvägen 12, 776 97 Dala Husby

(Det går också att ansöka om medlemskap på www.petithotel.se)

Petit Hotels

bonusstege

Samla poäng och få

exklusiva gåvor!

När du uppnått det poängtal

där du vill lösa in dina

bonuspoäng mot produkter

eller frinätter kontaktar

du info@petithotel.se

För frinätter se

allmänna villkor.

Petit Hotels

Bonus Ladder

Collect points and win

exclusive gifts!

Contact info@petithotel.se when

you have accumulated enough

bonus points to redeem them

for products or free stays.

For free stays, please refer

to the general terms

and conditions.

400

poäng

500

poäng

600

poäng

1100 poäng:

Välj mellan

hotellnätter,

weekendbag/

Choose between

hotel nights, weekendbag.

1000 poäng:

Välj mellan hotellnätter,

stekpanna Le creuset/

Choose between

hotel nights,

Le Creuset skillet.

700

poäng

800

poäng

500 poäng:

Pastamaskin/

Pasta Machine.

900

poäng

1000

poäng

600 poäng:

Vinluftare/ Wine Aerators.

400 poäng:

Kokbok från Petitmedlemmar/

Cookbook from Petit Members.

1100

poäng

900 poäng:

Välj mellan hotellnätter,

badhanddukar/ Choose

between hotel nights,

bath towels.

800 poäng:

Välj mellan hotellnätter,

presentkort, kniv från Global/

Choose between hotel nights, gift card,

knife from Global.

700 poäng:

2 st Riedelglas/ 2 Riedelglass.

För detaljerad

information om

belöningarna läs på

petithotel.se/bonuskort/

For detailed information

about the rewards see:

petithotel.se/

membership card

89


Private Hotels

Europe

Private Hotels Europe

– ett nätverk med 300

familjeägda hotell

Private Hotels Europe

– a network of 300 family-run

hotels

Ordet ”familjeägt” förmedlar att hotellen

drivs privat – och att du ska

känna dig som hemma fast du är borta.

Private Hotels Europe grundades 1998

och är det första samarbetsprojektet mellan

oberoende europeiska hotellgrupper

– det vill säga, privatägda hotellgrupper

som inte behöver ta hänsyn till hotellkedjornas

krav på likriktning avseende design,

service och faciliteter.

Men de har trots allt vissa saker gemensamt.

Atmosfären, servicen och engagemanget

är nyckelfaktorer på alla hotell

och värdshus – från det att du kliver över

tröskeln tills dess att du säger hej då... och

vi ses snart igen.

Dessa hotellgrupper ingår i nätverket:

The word ”family-run” indicates

privately operated hotels and the

feeling that you are at home away from

home.

Private Hotels Europe, established in

1998, represents the first co-operation

project between independent European

hotel groups – privately owned hotel

groups that are not subject to the usual

uniformity of hotel chains with regard to

design, service and facilities.

But not everything is different – they have

many things in common. Atmosphere, service

and commitment are key factors at all

these hotels and inns – from the moment

you step inside until the moment you say

goodbye... and see you again soon.

Via vår hemsida

www.petithotel.se kan du

ta dig vidare till Private

Hotels egen hemsida,

www.privatehotelseurope.com

Our website

www.petithotel.se has a link

to the Private Hotels website:

www.privatehotelseurope.com

• Small Danish Hotels, Danmark

• Ringhotels, Tyskland

• Naturidyll Hotels, Österrike

• Petit Hotel, Sverige

The following hotel groups belong to

the network:

• Small Danish Hotels, Denmark

• Ringhotels, Germany

• Naturidyll Hotels, Austria

• Petit Hotel, Sweden

91


Ringhotels –

The Pleasures

of Home

The family­owned hotels in Austria and South Tyrol

are located in the heart of unspoiled nature. You can bring

your dog. Vegans an vegetarians welcome!

www.naturidyll.com

Enjoy the true Pleasures of Home. All private three and fourstars

Ringhotels pamper you with excellent and regional

cuisine, personal service and their individual sense of deep

regional connectedness. You will discover Germany with new

eyes!

Ringhotels Service Center

Balanstrasse 55 · D-81541 München · Germany

Tel. +49 89 45 87 03 - 20 · Fax +49 89 45 87 03 - 31

info@ringhotels.com · www.ringhotels.com

Inns, hotels,

castels and

manor houses in

Denmark

Tlf. +45 75 64 87 00 info@smalldanishhotels.com

www.smalldanishhotels.com

On Private Hotels Europe common website

www.privatehotelseurope.com you can see the relevant

travel tips and tours providing unforgettable experiences.

Private Hotels Europe also has its own Facebook Page.

Like, take part in competitions and let yourself be inspired.

93


Aktuella kampanjer

Ta del av Petit Hotels alla erbjudanden!

På vår hemsida arbetar vi aktivt med olika kampanjer som alla våra gäster kan ta del av.

Det är många bra paket och speciella erbjudanden som finns där och vi lovar att du alltid

hittar något extra. www.petithotel.se/kampanjer

See all of Petit Hotel’s special offers!

We work actively on our website with different campaigns that all of our guests are welcome

to use. We have many excellent packages and special offers there, and we promise

that you will always find that little something extra. www.petithotel.se/en/campaigns

Våra Presentkort

– gåvor med guldkant

Ett presentkort från Petit Hotel

kan användas hos alla våra hotell,

herrgårdar och värdshus. De kan

också användas vid ett besök hos något

av våra europeiska partnerhotell inom

Private Hotels Europe. Presentkorten

kan användas för alla typer av boende

– från wellness och gourmet till golf

och aktiv semester, från lantlig idyll till

kultur och stadsliv.

Presentkorten köps i vår webshop på hemsidan

och du betalar enkelt med ditt kort

webshop.petithotel.se/sv

Our gift vouchers

– presents offering great value

A gift voucher from Petit Hotels can

be used at all our hotels, country

manors and inns. They can also be used

to stay at one of our European partner

hotels belonging to the Private Hotels Europe

group. Gift vouchers can be used for

all types of accommodation – for wellness

visits and gourmet experiences to

golfing and active holidays; from stays in

idyllic country spots to experiencing city

living.

Gift vouchers are purchased from the

webshop on the Petit Hotels website

and you pay easily with your card.

webshop.petithotel.se/sv

95


PETIT HOTEL SWEDEN

– Small hotels with great kitchens

1. KARNELUND KROG & RUM sid 13

2. EN GAFFEL KORT PÅ MARITIM sid 15

3. KASTANJELUNDS WÄRDSHUS sid 17

4. RINGSJÖ KROG & WÄRDSHUS sid 19

5. KIVIKSTRANDS BADHOTELL sid 21

6. BODELSSONS BY THE SEA sid 23

7. E&E STORA HOTELLET OSBY sid 25

8. BYKROGEN I ÖSTERSLÖV sid 27

9. PENSIONAT UNDER LINDEN sid 29

10. TORUPS GÄSTGIVAREGÅRD sid 31

28

11. HOTELL MAGAZIN 1 sid 33

12. BJÖRKHAGA HOTELL & KONFERENS sid 35

13. HOTELL RANTEN sid 37

14. VÄDERÖARNAS VÄRDSHUS & KONFERENS sid 39

15. HENSBACKA HERRGÅRD sid 41

16. RIMFORSA STRAND sid 43

17. STEGEBORGS TRÄDGÅRDSHOTELL sid 45

18. GRYTS VARV, HOTELL & KONFERENS sid 47

19. HÖGBY SPA & KONFERENS sid 49

20. HOTELL BLÅ BLOM sid 51

26

27

SUNDSVALL

21. SAHLSTRÖMSGÅRDEN sid 53

22. RAMNÄS HOTELL & KONFERENS sid 55

23. BJURFORS HOTELL & KONFERENS sid 57

24. LÅNGSHYTTANS BRUKSHOTELL sid 59

25. DALA-FLODA VÄRDSHUS sid 61

26. BUUSTAMONS FJÄLLGÅRD sid 63

27. BJÖRKUDDENS HOTELL & RESTAURANG sid 65

28. TÄRNABY FJÄLLHOTELL sid 67

14

GÖTEBORG

15

21

25

24

23

22

GÄVLE

KARLSTAD ÖREBRO 20

STOCKHOLM

13

12

FALUN

19

16

18

17

10

VÄXJÖ

11

MALMÖ

9 7

8

4 6

3 5

1

KARLSKRONA

97


99


Petit Hotel 2017

Smedbyvägen 12 | 776 97 Dala-Husby, SWEDEN

Phone +46 225 412 60 | info@petithotel.se | www.petithotel.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!