Views
1 year ago

5Qqw7CytR

5Qqw7CytR

We want to thank Mr Nic

We want to thank Mr Nic Thomatos (a new Grade 1 parent) for installing and donating all the stainless steel counter tops in the art classrooms. This is a VERY generous donation. Ons het weer meer bewus geword van hierdie verskynsel en is in die proses om ‘n nuwe praktyk in werking te stel. Ons sal binnekort meer duidelik hieroor kommunikeer. In hierdie stadium word alle gevalle of aantygings van boeliegedrag op ‘n databasis geregistreer en sal ons mettertyd gevalle baie beter kan identifiseer. Dikwels word kinders ook valslik beskuldig van boeliegedrag is heelwat gevalle van fisiese boeliegedrag is ‘n reaksie op verbale teistering. One month has passed by quickly and half of the first term is behind us. May you have a wonderful week. Kind regards SIGNED ELECTRONICALLY: H. ARANGIES EVERSDAL PRIMARY SCHOOL: HEADMASTER 2017-02-14 BRIEWE WAT DIE EVERFOKUS VERGESEL / LETTERS ACCOMPANYING THE EVER FOCUS: Ons het gisteraand ‘n proeflopie gedoen met ‘n elektroniese instrument (In NewsFeed en Facebook) waarmee ons in die toekoms ‘n paar meningsopnames kan doen. Baie dankie vir die ouers wat daarop gereageer het. Aan die begin van die jaar neem dit maar so ‘n tydjie vir ons onderwysers en kinders om ‘n gemaklike ritme in die klaskamer te vestig. Die skool is nou al ‘n hele maand aan die gang en ons sal ook nou meer begin fokus op die algemene dissipline in die klaskamers. Dit is belangrik dat ons kinders in ‘n nuwe onderwysstelsel gemaklik in die klaskamer kan kommunikeer en dat ons goeie deelname in die klaskamer het. Dit gaan gepaard met ‘n “woeliger” atmosfeer in die klaskamer. Ons verwelkom dit, maar ons wil ook seker maak dat daar goeie orde is. OUERONDERSTEUNINGSWERKSWINKEL / PARENT SUPPORT WORKSHOP SKATTEJAGBRIEF / TREASURE HUNT LETTER AANDAG ALLE ADVERTEERDERS Eversdal vier Valentynsdag Some of the learners will test their teachers, but the classrooms will be managed in such a manner that order will be maintained at all times. There will be a stricter response to bad behaviour and a steady stream of “code of conducts” being sent home. Die woord BOELIE word deesdae baie gebruik. Dit is egter nie altyd ‘n eenvoudige geval van waar een maatjie ‘n ander stamp of slaan nie. Boeliegedrag neem baie vorme aan en een van die mees subtiele vorme van boeliegedrag, is kinders wat maats verbaal boelie.

BELANGRIKE DATUMS: IMPORTANT DATES: 14 Feb. No swimming practise 15 Febr. Assessering: Gr. 4 & 6 – Huistaal Assessering: Gr. 5 & 7 - Wiskunde Chas Everitt Swemgala Tennisligawedstryde: Sien onderaan Krieketwedstryde: o/11-spanne Geen swemoefening a.g.v. swemgala Mountain Bike Information Evening – Jack van Renen Hall – 18:00 16 Feb No Sport Practises due to Coaches Clinic Cricket matches: u/13 Teams Cricket matches: u/9 Teams Parent Support Workshop: Oink – 18:30 17 Febr. Gr. 1 Mammasaal Assessering: Gr. 4 & 6 – Add. Tale Assessering: Gr. 5 – Huistaal Assessering: Gr. 7 – Geskiedenis Netbalproewe: o/12 & o/13 14:30 – 16:00 18 Feb Metro North Athletics Eikestad Mini Cricket Tournament u/7 - u/9 A&B Teams 20 Febr. Krieketwedstryde: o/10-spanne 21 Feb Swimming: Kenridge Senior Relay Gala LOYALTY CARDS MY SCHOOL, MAKRO CAPE GATE, SPECTRA Please keep using your loyalty cards! The income from these cards helps build and uphold this wonderful school - and the beauty of it all is that it does not cost you a cent – all you need to do, is to swipe your card! Remember that you can link your My School card to Tafelberg Furnishers as well. BL TUSSENVERKIESING /SGB BY ELECTION Neem asb. vroegtydig kennis dat daar 'n BL Tussenverkiesing sal plaasvind op 21 Februarie 2017 om 18:30. Met die bedanking van mnr. Gustav Geyer, aangesien sy dogter in 2016 in Gr. 7 was, bestaan daar nou 'n vakature op die Beheerliggaam. U mag 'n ouer nomineer op die voorgeskrewe nominasievorm, wat vanaf 8 Februarie by die skool beskikbaar sal wees. Nominasies sluit 24 uur voor die aanvang van die vergadering op 21 Februarie. U mag ook op die aand van die vergadering persone nomineer. Indien die vereiste 15% kworum van stemgeregtigde ouers nie teenwoordig is nie, sal daar 'n volgende vergadering op 23 Februarie 2017 gehou word, waar 'n kworum nie benodig word nie. Please take note that a SGB By Election will take place on 21 February 2017, commencing at 18:30. A vacancy has become available with the resignation of Mr Gustav Geyer, who had to resign due to his daughter’s completion of her Gr. 7 school year in 2016. You may nominate a parent, using the prescribed nomination form which will be available from Wednesday, 8 February, at the school. Nominations close 24 hours before the meeting. You may also nominate a candidate at the meeting. If the required 15% quorum of parents, who need to attend, is not reached, a follow up meeting will be held on 23 February 2017, where a quorum is not required.

future-christchurch-update-february-2015
DARK PEAK NEWS February 2012 - Dark Peak Fell Runners
Summer 2012 - Bebington High Sports College
Holinshed's Chronicles of England, Scotland, and Ireland ..
All Rounder Cricket - 2016 Adidas Cricket Teamwear
The Cricket in Times Square (Chester Cricket and His Friends) (George Selden)
IN THIS ISSuE Glamorgan Gloucestershire Harrogate ... - Cricket Club
cricketers - Weston Creek Cricket Club
Grondtransaksie ruik na bedrog - Letaba Herald
Strategic Environmental Assessment of Oil and Natural Gas ...
D o rp e rn uus • D o rp ernews 2 0 1 2 - Dorper SA
Uitgawe 20-Nov / Des2012 - Potchefstroom University
ATTERBURY NEWS - Atterbury Property Holdings
UFS deeply rooted - University of the Free State
ProAgri