Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror

Fersiwn Ddrafft o’r Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

 • Page 3 and 4: Cynnwys Tudalen Pennod 1: Cyflwynia
 • Page 5 and 6: Dyletswydd Awdurdodau Lleol i bende
 • Page 7 and 8: Trosglwyddo 162 Egwyddorion Cyffred
 • Page 9 and 10: Pennod 1: Cyflwyniad Ein Gweledigae
 • Page 11 and 12: 1.11 Nid yw’r Cod yn ceisio darpa
 • Page 13 and 14: 1.24 Fel arfer, bydd SAB yn gyfrifo
 • Page 15 and 16: ydd plentyn neu berson ifanc yn yma
 • Page 17 and 18: trafodaethau hyn yn heriol ar adega
 • Page 19 and 20: 2.34 Mae’r Ddeddf yn adlewyrchu
 • Page 21 and 22: mae’n bosibl y bydd angen cymorth
 • Page 23 and 24: cyfaill achos yn cael ei benodi, ma
 • Page 25 and 26: 3.28 Dylid rhoi gwybod i riant y pl
 • Page 27 and 28: gydberchnogaeth. Nid oes angen i’
 • Page 29 and 30: 4.18 Gall rhai sefydliadau, a SAB y
 • Page 31 and 32: 5.7 Mae’n hanfodol bod gan y Cydl
 • Page 33 and 34: hwyluso’r rhwydwaith hwn) a, lle
 • Page 35 and 36: Cydlynwyr ADY mewn ysgolion ac Uned
 • Page 37 and 38: Rhannu un Cydlynydd ADY rhwng lleol
 • Page 39 and 40: Pennod 6: Deall ystyr Anghenion Dys
 • Page 41 and 42: Plant sy’n iau na thair oed 6.15
 • Page 43 and 44: yn cyfrannu at yr ymddygiad, bydd a
 • Page 45 and 46: 6.37 Fodd bynnag, gallai plentyn ne
 • Page 47 and 48: 6.45 Hefyd, gall asiantaethau allan
 • Page 49 and 50: A OES GAN BLENTYN NEU BERSON IFANC
 • Page 51 and 52: gymharu â’i oedran cronolegol; h
 • Page 53 and 54:

  7.1.16 Bydd angen i awdurdodau lleo

 • Page 55 and 56:

  7.1.27 Wrth arfer ei swyddogaethau

 • Page 57 and 58:

  Pennod 7.2: Nodi ADY - mewn ysgolio

 • Page 59 and 60:

  7.2.9 Mae’n rhaid i ysgolion anni

 • Page 61 and 62:

  Defnyddio data 7.2.17 Mae olrhain d

 • Page 63 and 64:

  Pryderon cyson 7.2.26 Os oes gan st

 • Page 65 and 66:

  PENDERFYNIAD AR ANGHENION DYSGU YCH

 • Page 67 and 68:

  Polisi ADY 7.3.5 Er mwyn helpu SAB

 • Page 69 and 70:

  yn gwneud fawr ddim cynnydd, neu dd

 • Page 71 and 72:

  7.3.23 Hefyd, gall y person ifanc f

 • Page 73 and 74:

  PENDERFYNIAD AR ANGHENION DYSGU YCH

 • Page 75 and 76:

  8.6 Hefyd, dylai’r hysbysiad gynn

 • Page 77 and 78:

  Penderfyniadau Ysgolion a Gynhelir

 • Page 79 and 80:

  Annwyl, Yn dilyn ein gohebiaeth ddy

 • Page 81 and 82:

  Enghraifft Annwyl, Yn dilyn ein goh

 • Page 83 and 84:

  PENDERFYNIAD GAN SEFYDLIAD ADDYSG B

 • Page 85 and 86:

  Mae corff iechyd o’r farn fod gan

 • Page 87 and 88:

  Pennod 9.2: Dyletswyddau ysgolion a

 • Page 89 and 90:

  ydd yn cynnwys unrhyw adroddiadau n

 • Page 91 and 92:

  yn Lloegr i dderbyn darpariaeth ddy

 • Page 93 and 94:

  llunio a chynnal CDU; llunio CDU a

 • Page 95 and 96:

  gallu diwallu eu hanghenion yn llaw

 • Page 97 and 98:

  Pennod 9.3: Dyletswyddau SAB ac awd

 • Page 99 and 100:

  lleol o dan adran 11 o’r Ddeddf (

 • Page 101 and 102:

  wneud gan y SAB i’r awdurdod lleo

 • Page 103 and 104:

  9.3.33 Os yw’r CDU yn cael ei gyn

 • Page 105 and 106:

  mae’n sicrhau bod cyfarfodydd yn

 • Page 107 and 108:

  Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesian

 • Page 109 and 110:

  Person ifanc sy’n mynychu SAB (a

 • Page 111 and 112:

  ADY, neu os gofynnir i’r awdurdod

 • Page 113 and 114:

  10.56 Dylid gwneud hyn ar ffurf ysg

 • Page 115 and 116:

  Pennod 11: Cynnwys Gorfodol ar gyfe

 • Page 117 and 118:

  11.12 Yr un ystyr sydd i’r geiria

 • Page 119 and 120:

  ysgol gorfodol helpu i ddatblygu pr

 • Page 121 and 122:

  o y sefydliad a fydd yn cyflwyno’

 • Page 123 and 124:

  11.43 Dylai’r deilliannau arfaeth

 • Page 125 and 126:

  11.57 Dyma enghreifftiau o ddigwydd

 • Page 127 and 128:

  12.8 Yn yr un modd, gall gwasanaeth

 • Page 129 and 130:

  plentyn neu’r person ifanc eisoes

 • Page 131 and 132:

  Ceisiadau statudol gan awdurdodau l

 • Page 133 and 134:

  hysbysu’r plentyn, rhiant y plent

 • Page 135 and 136:

  heoli a monitro cydymffurfiaeth â

 • Page 137 and 138:

  gweithio gydag awdurdodau lleol wrt

 • Page 139 and 140:

  Pennod 13: Ystyriaethau ar gyfer Aw

 • Page 141 and 142:

  plentyn neu ei riant yn mynegi’r

 • Page 143 and 144:

  13.20 Os caiff ysgol a gynhelir yng

 • Page 145 and 146:

  hyfforddiant pellach os yw darparia

 • Page 147 and 148:

  13.39 Os yw’r awdurdod lleol wedi

 • Page 149 and 150:

  Pennod 14: Adolygu a Diwygio CDU Cr

 • Page 151 and 152:

  Mae’r Ddeddf yn rhoi’r pŵer i

 • Page 153 and 154:

  14.21 Dylai asiantaethau a gweithwy

 • Page 155 and 156:

  14.32 Mae’n rhaid i’r cyfarfody

 • Page 157 and 158:

  Enghraifft Annwyl, Amgaeir copi o

 • Page 159 and 160:

  14.51 Os yw awdurdod lleol yn cynna

 • Page 161 and 162:

  Y BROSES AR GYFER ADOLYGU CDU - GAN

 • Page 163 and 164:

  Pennod 15 - Peidio â chynnal CDU C

 • Page 165 and 166:

  Penderfynu nad oes gan berson ADY n

 • Page 167 and 168:

  lleol. Rwy’n amgáu taflen sy’n

 • Page 169 and 170:

  Pennod 16: Trosglwyddo CDU Crynodeb

 • Page 171 and 172:

  hwng ysgol fabanod ac ysgol iau; rh

 • Page 173 and 174:

  chyngor i blant, rhieni plant, a ph

 • Page 175 and 176:

  17.23 Bydd y cynllun trosglwyddo yn

 • Page 177 and 178:

  17.38 Fodd bynnag, ni fydd SAB yn c

 • Page 179 and 180:

  Defnyddio arbenigwr gyrfaoedd a SAB

 • Page 181 and 182:

  erthnasol) cyn rhoi’r gorau i gyn

 • Page 183 and 184:

  18.5 Rhaid bod gan staff sy’n dar

 • Page 185 and 186:

  18.17 Rhaid i awdurdodau lleol wneu

 • Page 187 and 188:

  erson(au) annibynnol sy’n helpu i

 • Page 189 and 190:

  anghytundebau, gan gynnwys mewn per

 • Page 191 and 192:

  fod yn ddigon medrus i nodi’r pla

 • Page 193 and 194:

  18.60 Wrth ddarparu’r wybodaeth h

 • Page 195 and 196:

  od Therapydd Lleferydd ac Iaith hef

 • Page 197 and 198:

  Gwybodaeth neu ddogfennau y mae’n

 • Page 199 and 200:

  penderfyniadau awdurdodau lleol wrt

 • Page 201 and 202:

  Pennod 20: Plant a Phobl Ifanc o da

 • Page 203 and 204:

  ymgorffori yng nghynllun addysg per

 • Page 205 and 206:

  Addysg Heblaw yn yr Ysgol (EOTAS) 2

 • Page 207 and 208:

  plentyn yn derbyn addysg lawn amser

 • Page 209 and 210:

  Tribiwnlys Addysg Cymru 20.47 Wrth

 • Page 211 and 212:

  Paratoi CDU ar gyfer person sy’n

 • Page 213 and 214:

  darpariaeth addysgol sy’n cyfateb

 • Page 215 and 216:

  Apelio i Dribiwnlys Addysg Cymru 20

 • Page 217 and 218:

  mae i “dechrau’r cyfnod o gadw

 • Page 219 and 220:

  ystyr “perchennog” (“propriet

 • Page 221 and 222:

  O dan y ddeddfwriaeth bresennol yng

 • Page 223 and 224:

  Atodiad C - Asiantaethau allanol gw

 • Page 225 and 226:

  Ffisiotherapyddion Gall ffisiothera

 • Page 227 and 228:

  (Gall hyn gynnwys Proffil Un Dudale

 • Page 229 and 230:

  Cyfrifoldeb am y CDU Example IDP

 • Page 231 and 232:

  Cofnod ( o’r wybodaeth a ddefnydd

 • Page 233 and 234:

  Sgiliau byw’n annibynnol, gallu m

 • Page 235 and 236:

  yn gyfarwydd â chyd-ddisgyblion, s

 • Page 237 and 238:

  Y Ddarpariaeth ddysgu ychwanegol Ll

 • Page 239 and 240:

  symudedd ac adsefydlu - ffon. brail

 • Page 241 and 242:

  Rhesymau dros y penderfyniadau a wn

 • Page 243 and 244:

  Atodiad: Dyddiad Mai 2014 Mehefin 2

Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
yma - Children's Commissioner for Wales
2017-2019
Cymru
TBV Newsletter August 2016
llanw
Cynnwys
Newyddion
Rheoli Crwybrau
Newyddlen y Cyfeillion - Royal Commission on the Ancient and ...
Maniffesto Llywodraeth Leol 2017 Local Government