05.05.2017 Views

O-Ringentidningen nr 2 2017

Världens största orienteringsäventyr, 22-28 juli i Arvika

Världens största orienteringsäventyr, 22-28 juli i Arvika

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

O-RINGEN<br />

#2<br />

<strong>2017</strong><br />

TIDNINGEN<br />

Skogens<br />

vita konung<br />

Passa på!<br />

Ordinarie<br />

anmälan<br />

1 juni<br />

Thierry ser<br />

fram emot<br />

nya utmaningar<br />

Emma Johansson<br />

tipsar inför etapperna<br />

TIDNINGEN OM VÄRLDENS STÖRSTA ORIENTERINGSÄVENTYR – O-RINGEN


INNEHÅLL<br />

#2<br />

O-<strong>Ringentidningen</strong> #2, <strong>2017</strong><br />

Ges ut av O-Ringen AB.<br />

Ansvarig utgivare: He<strong>nr</strong>ik Boström<br />

På framsidan:<br />

Skogens vita konung<br />

Foto: Tommy Johansson<br />

Aktiviteter<br />

Radio O-Ringen<br />

Ungdomsfokus<br />

Ceremonier<br />

Mäktigt sagoväsen<br />

Camping<br />

Anmälningsguide<br />

Höga Kusten 2018<br />

Kolmården 2019<br />

Layout: Adshape AB,<br />

adshape.se<br />

Tryck: V-TAB, Vimmerby<br />

Upplaga: 20 000 ex<br />

Papper: 90 g Arctic Matt från<br />

Arctic Paper, Grycksbo<br />

Adressändring: se oringen.se<br />

4<br />

7<br />

12<br />

21<br />

29<br />

34<br />

43<br />

52<br />

60<br />

Thierry ser fram<br />

emot nya utmaningar<br />

14<br />

”– Det blev riktigt lyckat<br />

och det kommer att bli<br />

minst lika bra i år<br />

2018+2019<br />

Ett steg<br />

närmare<br />

Kolmården<br />

66<br />

Sidsel Kringstad<br />

10<br />

Norska<br />

ungdomar<br />

ser fram emot<br />

O-Ringen<br />

18<br />

Emma tipsar<br />

om terrängen<br />

40<br />

Samhället präglas av ett par stora metatrender.<br />

Idrotten lämnas inte opåverkad;<br />

och i högre grad än tidigare vill man idag<br />

delta i det stora arrangemanget, men på<br />

sitt sätt. Deltagandet ska också präglas<br />

av flexibilitet och öppna förutsättningar.<br />

Nästan som individuella tävlingar, i tävlingen.<br />

O-Ringens svar för att möta dessa<br />

samhällstrender är Eget upplägg. En deltagarform<br />

som bygger på kärnan i vår<br />

idrott, att ta sig runt en bana. Och att på<br />

den kunna utmana sig själv eller andra.<br />

Svårare än så behöver det inte vara. Och<br />

det har nästan 12 % av årets deltagare så<br />

här långt anammat. Mycket tyder på att<br />

Eget upplägg kommer att bli en av de mer<br />

lyckade nyskapade tävlingsformerna under<br />

O-Ringen i modern tid.<br />

Eget upplägg har till O-Ringen Värmland<br />

<strong>2017</strong> ersatt tävlingarna Challenge,<br />

2-dagars/3-dagars och motionsklasserna.<br />

De tidigare tävlingsformerna lockade ett<br />

normalår ca 8 % av alla deltagare. Justeringen<br />

till O-Ringen Värmland <strong>2017</strong><br />

verkar attrahera fler. Något vi tycker är<br />

mycket roligt i vår strävan att skapa tävlingar<br />

för alla.<br />

I Eget upplägg kan du välja ett färdigt<br />

paket (över fem etapper) eller så väljer du<br />

fritt en bana per etapp, antingen över alla<br />

fem etapperna eller över de sista tre etapperna.<br />

På alla etapper gäller fri starttid,<br />

även om vissa paket i framtiden skulle<br />

kunna ha jaktstart. Resultatlistan visar<br />

etapp- och totalresultat, och kommer,<br />

He<strong>nr</strong>ik Boström, Verkställande direktör<br />

070-380 84 89, he<strong>nr</strong>ik.bostrom@oringen.se<br />

Mats Adolfsson, Försäljningschef<br />

070-394 50 71, mats.adolfsson@oringen.se<br />

Thomas Westfeldt, Marknadschef<br />

072-278 00 00, thomas.westfeldt@oringen.se<br />

utöver ålder och kön, även att kunna filtreras<br />

på bana, paket, etapp och klubb.<br />

Inför arrangemanget kommer vi introducera<br />

möjligheten att fritt ”tagga en anmälan”<br />

och att filtrera resultatlistan därefter.<br />

Det öppnar upp för ”kompisgäng” att<br />

kunna jämföra sig mot varandra, som en<br />

egen tävling i tävlingen.<br />

5-dagars är O-Ringens blå band. En tävling<br />

med anor, där prestigen att vinna är<br />

hög. På flera sätt är segrarna i t ex DH45<br />

lite av vad 5-dagars är och står för. Eliten<br />

i sin åldersklass. Men alla i 45-årsåldern<br />

vill inte tävla på en viss bana av viss<br />

längd, vald av arrangören. De vill tvärtom<br />

själva välja bana och utmana sig själva<br />

och/eller andra deltagare på samma nivå,<br />

oberoende av kön och ålder. Eget upplägg<br />

är tävlingsformen som låter alla delta på<br />

O-Ringen, på sitt sätt. Det gör O-Ringen<br />

Värmland <strong>2017</strong> till en tävling för alla, på<br />

individens villkor.<br />

Britt-Inger Dahlbom, Administratör<br />

072-226 47 98, britt-inger.dahlbom@oringen.se<br />

Jan Troeng, Tävlings- och Utvecklingschef<br />

073-642 26 52, jan.troeng@oringen.se<br />

Jessica Sörndal, Ekonomi- och Deltagarservicechef<br />

073-574 21 18, jessica.sorndal@oringen.se<br />

O-RINGEN – VÄRLDENS STÖRSTA ORIENTERINGSÄVENTYR<br />

VÄRMLAND <strong>2017</strong> HÖGA KUSTEN 2018 KOLMÅRDEN 2019 UPPSALA 2020<br />

LEDARE<br />

O-Ringen Värmland 22–28 juli<br />

– en tävling för alla, på individens villkor!<br />

Eget upplägg har lockat många deltagare till O-Ringen Värmland <strong>2017</strong>. Redan idag har över 1 100<br />

personer anmält sig till den för året nya tävlingsformen, vilket motsvarar nästan 12 % av alla anmälda.<br />

Mycket antyder att Eget upplägg blir stort redan första året som tävlingsformen lanseras. Kul!<br />

He<strong>nr</strong>ik Boström, VD O-Ringen AB<br />

Eget upplägg. En deltagarform som<br />

bygger på kärnan i vår idrott, att ta<br />

sig runt en bana. Och på den kunna ”utmana sig själv eller andra.<br />

Varmt välkomna till O-Ringen Värmland<br />

<strong>2017</strong>!<br />

HENRIK BOSTRÖM<br />

O-Ringen AB<br />

Har du frågor? Kontakta:<br />

0771-49 90 00, info@oringen.se<br />

Postadress: O-Ringen AB,<br />

Lägerhyddsvägen 2 hus 38,<br />

752 37 Uppsala<br />

ww.oringen.se<br />

2 O-RINGENTIDNINGEN #2 -<strong>2017</strong><br />

O-RINGENTIDNINGEN #2 -<strong>2017</strong> 3


O-RINGENSTADEN<br />

Vad händer under O-Ringen?<br />

När gästerna kommit<br />

När gästerna gått<br />

I O-Ringenstaden kommer det att<br />

finnas en lång marknadsgata med<br />

möjlighet att mingla, prova på olika<br />

aktiviteter, shoppa, äta något gott<br />

eller titta på utställningar. Här nedan<br />

kommer några exempel.<br />

Aktiviteter:<br />

• Bagheeralabyrinten<br />

• Linbana med Arvika kanot- och turistcenter<br />

• Prova på orienteringsskytte<br />

• Klättra upp i Volvo CEs hjullastare och<br />

testa att köra hjullastare i simulator<br />

• Testa teknik och fysikaliska experiment<br />

hos Teknikcollage Arvika Eda<br />

• Snickra hos Moelven<br />

• Ungdomstält med häng, mobilladdning<br />

och spel<br />

• Radio O-Ringen sänder live<br />

Äta:<br />

• O-Ringenkiosken<br />

• Langos, belgiska våfflor eller buffé hos<br />

Bröderna Olssons restaurang<br />

• Godisremmar från Tolla Park<br />

Shoppa:<br />

• Sportartiklar hos Team Sportia<br />

• Klässbols Linneväveri finns på plats med<br />

ett stort sortiment<br />

• Värmländska konsthantverkare<br />

• OK Q8 har med sitt apotekssortiment<br />

• Lite av varje som Smycken av glas, Massagekuddar,<br />

Hudvård- och hygienprodukter<br />

Utställare:<br />

• Försvarsmakten<br />

• AGA<br />

• Honda och Suzuki<br />

• Torsby skidtunnel<br />

• Kommuner i Värmland<br />

• Svenska Kyrkan<br />

• Moelven<br />

• Folkhögskolor i Värmland<br />

Övrigt:<br />

• Massage av Dala Massage team<br />

• Tvätta kläder hos Folksam<br />

• Cykelreparation<br />

• Turistbyrå<br />

4<br />

O-RINGENTIDNINGEN #2 -<strong>2017</strong>


Radio O-Ringen åter i etern<br />

O-RINGENTORGET<br />

Vi ses i<br />

tvättstugan!<br />

Vårt hjärta<br />

klappar för<br />

orientering!<br />

Radio O-Ringen-gänget är laddade för ännu en O-Ringenvecka.<br />

LYSSNA<br />

Radio O-Ringen sänder<br />

varje dag via fm-nätet<br />

och webben, även via<br />

O‐Ringen Play-appen.<br />

Sändning från etapperna<br />

och sedan program från<br />

studion på O-Ringentorget<br />

under kvällarna.<br />

Frekvens meddelas senare<br />

och hittas i programtidningen.<br />

I sommar kommer förstås Radio<br />

O‐Ringen sända många härliga timmar<br />

med radio. Det blir en del gamla<br />

favoriter och några nya inslag. Bakom<br />

spakar och mikrofoner finns som vanligt<br />

Per Forsberg och hans team.<br />

Radio O-Ringen kommer du hitta på O-Ringentorget<br />

och här hittar du även förra årets succé – Bagheeralabyrinten.<br />

Här kommer ungdomar att att<br />

duellera i två parallella labyrinter. Du kan utmana<br />

en kompis eller springa mot någon som ännu inte<br />

är din kompis (men det kanske ändras efter labyrinten).<br />

Självklart så blir det även i år direktsänd tävling i<br />

frågesporttävlingen Bauhausresan. Hitta en kompis,<br />

skapa ett lag och anmäl er till radio@oringen.se.<br />

En nyhet för i år är Livelox-timmen. Mellan kl 17<br />

och 18 varje dag kan du komma förbi Radio O‐Ringen<br />

där Mats Troeng och Per Forsberg kommer att<br />

gå igenom din etapp för dagen på Livelox. Det blir<br />

sträcktider, analys av vägval och mycket mer.<br />

De mest minnesvärda dagarna brukar ofta<br />

sluta med de mest smutsiga kläderna. I vår<br />

tvättstuga på O-Ringen torget kan du ta en<br />

fika, slappa i soffan och tvätta dina smutsiga<br />

orienterings kläder. Nästan som hemma.<br />

Välkommen hem till oss på O-Ringentorget!<br />

Radio O-Ringen Podcast<br />

LYSSNA PÅ PODCAST<br />

Radio O-Ringen Podcast<br />

är en podcast om orientering<br />

med Per Forsberg.<br />

Året runt, gör Per Forsberg<br />

nedslag i orienteringsvärlden<br />

när han möter<br />

intressanta personer med<br />

orienteringsanknytning.<br />

Du hittar poddarna i<br />

arktivet på oringen.se, på<br />

acast och iTunes.<br />

Pod# 80 - Martin Regborn går sin egen<br />

väg - helst uppför<br />

- Att träna så lite som möjligt, för att bli så bra som<br />

möjligt. Det är min vision, berättar Martin Regborn.<br />

I Radio O-Ringen podcast #80 möter ni Martin<br />

Regborn, Hagaby GoIF. 25-åringen som slog igenom<br />

ordentligt under 2016 med bronsmedaljen på<br />

långdistansen under EM i Tjeckien.<br />

O-RINGENTIDNINGEN #2 -<strong>2017</strong> 7


FÖR DIG SOM TRIVS I TERRÄNGEN<br />

SWEDISH footpro.se FORMULA<br />

Suzuki är idag en av världens största biltillverkare och expert på fyrhjulsdrift och småbilar.<br />

Under senare år har Suzuki också vuxit kraftigt på den svenska marknaden tack vare flera<br />

nya modeller, som snabbt vunnit i popularitet. Alla byggda med japansk kvalitet, vilket<br />

innebär att du får både driftsäkerhet och körglädje med på köpet.<br />

Nya Ignis är som en stor SUV. Fast mindre. Med fyrhjulsdrift och hög markfrigång tar den<br />

sig fram som bara större bilar brukar göra. Och tar plats där de stora inte platsar.<br />

SUZUKI – STOLT PARTNER AV O-RINGEN<br />

Dina fötter tar<br />

dig fyra varv runt jorden<br />

under din livstid<br />

N Y H E T<br />

FÖR ATT DINA FÖTTER SKA<br />

ORKA HELA VÄGEN<br />

Multifunktionell all-in-one produkt med ultimat effekt<br />

för aktiva fötter. Förebygger och behandlar:<br />

Athlete’s foot<br />

Fotsvamp<br />

Hälsprickor<br />

Finns på ditt apotek<br />

Förhårdnader<br />

Torra fötter<br />

Dålig lukt<br />

Suzuki Ignis.<br />

En ultrakompakt SUV.<br />

8<br />

O-RINGENTIDNINGEN #2 -<strong>2017</strong><br />

CCS Foot Pro är en medicinteknisk produkt. Läs bruksanvisningen noga före användning.<br />

IGNIS 4X4 FRÅN 149.900:-<br />

Bränsleförbr. bl. körning 4,6-5,0 l/100 km. CO 2 104-114 g/km. 3 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti,<br />

3 års assistans och 12 års garanti mot genomrostning. Bilen på bilden är extrautrustad.


PROFILEN<br />

Thierry ser fram emot nya utmaningar<br />

Jag har naturligtvis ganska<br />

höga förväntningar på<br />

resultat och prestationer,<br />

vilket jag alltid haft under<br />

min karriär.<br />

”Thierry Gueorgiou<br />

O-<strong>Ringentidningen</strong> har träffat Thierry Gueorgiou som efter denna säsong kommer att börja som teknisk<br />

coach för det svenska landslaget. Eftersom det är hans sista säsong som fullt satsande elitlöpare är<br />

det sista chansen att se honom i den rollen på WOC och det som planeras bli sista tävlingen, O-Ringen.<br />

I augusti kliver han in i sin nya roll. Det är en imponerande karriär som efter O-Ringen kommer fortsätta<br />

i syfte att skapa möjligheter för andra att utvecklas och vinna stora mästerkap.<br />

Text: Thomas Westfeldt Foto: Peter Holgersson<br />

THIERRY GUEORGIOU<br />

Ålder: 38<br />

Klubb: Kalevan Rasti, Finland<br />

Bor: I Uppsala<br />

Meriter: 13 VM-guld, 4 VM-silver, 4 VM-brons. 3 st<br />

totalsegrar i O-Ringen.<br />

Yrke: Orienterare, börjar i augusti som teknisk<br />

coach för svenska orienteringslandslaget.<br />

Du gör din sista elitsäsong, vad hoppas<br />

du uppleva och uppnå under säsongen?<br />

– Jag har naturligtvis ganska höga förväntningar<br />

på resultat och prestationer,<br />

vilket jag alltid haft under min karriär.<br />

Men jag känner att detta år är lite annorlunda<br />

på det sätt att jag vill njuta av det<br />

fullt ut. Jag har alltid sett allt inom orientering<br />

som en möjlighet, ett liv där min<br />

största passion orientering har blivit mitt<br />

jobb. Det är ett kapitel i mitt liv som går<br />

mot ett slut men jag har fortfarande fyra<br />

månader kvar att njuta av allt.<br />

Kommer det vara sista chansen att se<br />

dig på O-Ringen Värmland <strong>2017</strong> som<br />

deltagare eller kommer du att fortsätta<br />

med sådana tävlingar i framtiden?<br />

– Tja, jag vet inte just nu. Min främsta prioritet<br />

för framtiden är att bli framgångsrik<br />

som coach, eftersom det kommer att<br />

bli nästa fas i mitt liv. Naturligtvis kommer<br />

jag att fortsätta träna regelbundet,<br />

eftersom jag vill kunna följa upp löparna i<br />

skogen, och för att jag inte kan tänka mig<br />

ett liv utan fysisk aktivitet. Med det sagt,<br />

har jag ingen aning om jag fortfarande<br />

kommer att tycka det är roligt att tävla<br />

utan att vara lika väl förberedd som nu.<br />

Hur värderar du dina olika<br />

orienteringsprestationer så här långt?<br />

– Det är en intressant fråga eftersom<br />

vi jämför helt olika saker. Naturligtvis<br />

kommer jag alltid värdesätta mitt första<br />

VM-guld från 2003 i Schweiz högst, det<br />

förändrade i någon mening mitt liv. Även<br />

om det andra guldet, året efter i Sverige<br />

2004, hade en större betydelse eftersom<br />

det blev ett tydligt bevis på att jag hade<br />

förstått vad det var som krävdes för att<br />

nå framgång och att det inte var en fråga<br />

om tur. När jag ser tillbaka kommer jag<br />

alltid säga att det verkliga fokuset för en<br />

elitorienterare är och kommer att vara<br />

VM. Men det finns tävlingar som skapar<br />

minst lika mycket känslor, om inte mer.<br />

För mig är det jag känt och upplevt när jag<br />

korsat mållinjen som vinnare på Jukola<br />

och O-Ringen något jag aldrig kommer<br />

att glömma.<br />

Vilket är ditt bästa minne från O-Ringen?<br />

– Det är alltid den sista etappen. Du vet<br />

att du måste avsluta jobbet, du är otroligt<br />

trött, du ljuger för dig själv för att tänka<br />

positiva tankar och ha en bra attityd. Det<br />

är den klart mest intensiva dagen. Den<br />

första tanken när du vaknar är att ”jag<br />

kommer aldrig klara att ta mig till start”,<br />

men det gäller att göra pre-race-rutinen<br />

och få allt under kontroll igen. Om du<br />

gjort ditt jobb ordentligt är de sista fem<br />

minuterna av loppet en ren njutning eftersom<br />

du vet att ingenting kan stoppa dig<br />

längre och du kan låta känslorna fylla din<br />

kropp, en unik upplevelse.<br />

Har det alltid varit orientering för dig<br />

eller har du sysslat med andra sporter?<br />

– Det finns bara en annan sport som jag<br />

har utövat kontinuerligt när jag var yngre<br />

och det var handboll. Men ganska snabbt<br />

började jag fokusera enbart på orientering.<br />

Jag tror att jag skulle ha uppskattat<br />

lagsport och kanske ångrar jag lite att jag<br />

inte testade.<br />

Vad tror du är nyckeln till din<br />

framgång som en orienterare?<br />

– Svårt att säga. Uppenbarligen har orienteringstekniken<br />

alltid varit min största<br />

styrka och det är därifrån mitt självförtroende<br />

kommer. Jag har alltid sagt att när<br />

du står på startlinjen på en VM-tävling,<br />

är du mycket mer avslappnad om du inte<br />

behöver tänka på vad du behöver göra.<br />

Hela processen ska vara mer eller mindre<br />

naturlig och du ska bara behöva slå på<br />

”autopiloten”. Den viktigaste delen har<br />

troligen varit att jag aldrig kunnat njuta<br />

av en framgång mer än fem minuter utan<br />

att tänka på nästa lopp. Därför måste jag<br />

nu när elitkarriären är över se till att hålla<br />

mig sysselsatt med annat.<br />

Vad ser du fram emot som teknisk<br />

coach för svenska landslaget?<br />

– Jag kunde nog inte ha drömt om en<br />

bättre plats att börja coacha, och jag är<br />

tacksam gentemot alla de personer som<br />

gjort det möjligt. Naturligtvis måste jag<br />

bevisa att jag är bra nog för uppgiften och<br />

det största misstaget jag kan göra är att<br />

bara förlita mig på mina tidigare erfarenheter.<br />

Jag kommer att möta människor<br />

med samma önskan att lyckas som jag<br />

har, och jag kommer att behöva vinna<br />

deras respekt, inte på grund av mina<br />

tidigare framgångar, utan på grund av<br />

kvaliteten på mitt arbete och hur väl jag<br />

kan förstå dem. Det är riktigt spännande<br />

och något som gör mig väldigt motiverad.<br />

Många unga orienterare har dig som<br />

en idol, vilket man kan se på antalet<br />

autografer du skriver efter etapp fem<br />

på O-Ringen, har du några förebilder?<br />

– Inte längre. När jag var tonåring, inspirerades<br />

jag mycket av svensken Kent Olsson<br />

och norska Petter Thoresen. Jag ansträngde<br />

mig för att försöka följa i deras fotspår.<br />

Numera försöker jag få inspiration främst<br />

från andra sporter och idrottare. Till exempel<br />

försöker jag förstå vad som gör att<br />

Roger Federer och Zinedine Zidane fortfarande<br />

är så framgångsrika på de stadier de<br />

är i inom sina respektive karriärer.<br />

När du ser tillbaka på din karriär, om<br />

du skulle ge ett råd till unga orienterare,<br />

vad skulle det vara?<br />

– Förvänta dig inte att det blir lätt, det är<br />

det inte för någon av oss! Jag vill genom<br />

det medvetandegöra att det förmodligen<br />

kommer att komma fler motgångar<br />

än framgångar i deras idrottskarriärer.<br />

Det som kommer avgöra om de blir framgångsrika<br />

eller inte är förmågan att hantera<br />

stunder där de är nära att ge upp. Men<br />

ett steg tillbaka är ofta en möjlighet att få<br />

mer erfarenhet. Och så fira inte dina vinster<br />

för mycket heller, det finns alltid ett<br />

nästa race och det är alltid det viktigaste!<br />

10 O-RINGENTIDNINGEN #2 -<strong>2017</strong><br />

O-RINGENTIDNINGEN #2 -<strong>2017</strong> 11


UNGDOMSFOKUS<br />

Framgång i skogen<br />

med familjen som stöd<br />

Johanna Börjesson Eriksson gillar friluftsliv<br />

och har alltid sprungit för Storviks<br />

IF. Hon tränar med olika klubbar<br />

minst en gång i veckan och kompletterar<br />

med eget upplägg. Brorsan lägger<br />

banor och hjälper till att planera<br />

hennes träning.<br />

Hos oss slår du läger med människor<br />

från hela världen. Du väljer själv om du<br />

andas in naturen, dofterna och kulturen<br />

långsamt eller i en spännande aktivitet.<br />

Oavsett vilket, törs vi lova att du tappar<br />

andan av den storslagna utsikten.<br />

Höga Kusten - alltid en nivå till.<br />

Text: Åke Dahl och Katarina Lundin<br />

Foto: Privat<br />

Vi träffas via skype där hon sitter i ett hemtrevligt<br />

kök i Torsåker. Vi är nyfikna på hennes tankar inför<br />

O-Ringen.<br />

– Jag är mest med för att det är härligt och roligt.<br />

Det är stort med så mycket folk och tävlingar i<br />

flera dagar, säger Johanna entusiastisk.<br />

I Sälen 2016 slutade hon på sjätte plats i D18E,<br />

som bästa svenska. Nu går hon upp i D20E.<br />

– Jag har fördelar när det är lättlöpt och det var<br />

verkligen kul med fjällorienteringen. Nu är målet<br />

att prestera stabila löp alla dagar. Den hårdaste<br />

konkurrensen tror jag finns bland de som är jämngamla<br />

med mig.<br />

Hon kommer att springa tävlingar i närheten<br />

för att förbereda sig och titta på kartor från Värmland.<br />

Johanna har varit med i O-Ringen sedan 2011 i<br />

Söderhamn.<br />

– Mitt bästa O-Ringenminne är nog ändå när jag<br />

sprang i mål förra året som sexa. Det värsta är från<br />

Borås med en jättebom första dagen, första kontrollen.<br />

Jag hade bråttom och var för ofokuserad.<br />

Men det var bara att bita ihop och inte ge upp.<br />

Träningsupplägg inför O-Ringen<br />

Under vintern har hon sprungit långa, lugna pass<br />

över 1,5 mil. Nu lägger hon in mer intervallpass<br />

och kartläsning. Hon tränar med klubben en gång<br />

i veckan och även med andra klubbar i närheten,<br />

t ex OK Hammaren från Sandviken. Hennes äldre<br />

bror Joel är ett gott stöd.<br />

– Ja, han lägger banor åt mig och hjälper till att<br />

planera min träning.<br />

Hon har också en tvillingsyster, Jennie, som är<br />

med på träningar och tävlingar.<br />

Målsättning och meriter<br />

Hennes målsättning med säsongen <strong>2017</strong> är bra<br />

placering i Swedish League, alla SM-tävlingar<br />

och O-Ringen. Hon hoppas också på att bli uttagen<br />

till Junior-VM i Tammerfors. Hennes största<br />

meriter sedan tidigare är niondeplats på lång-SM<br />

och ultra-lång SM 2016. Hon kom också till A-final<br />

i medel-SM. Därutöver många vinster i nationella<br />

tävlingar i bagaget. Hennes styrkor som orienterare<br />

är att hon har bra kondition och är bra på att<br />

springa.<br />

– Jag behöver bli bättre på att fokusera, bli säkrare<br />

och mer strategisk i vägvalen. Inte minst testa<br />

olika terrängtyper, menar Johanna.<br />

Förebilden för Johanna är självklar: Tove Alexandersson.<br />

– Hon är så otroligt duktig!<br />

Fritid och framtid<br />

När hon inte orienterar är hon aktiv med olika saker.<br />

Hon cyklar, åker skidor och skridskor och hon<br />

är ute i naturen med hästarna och familjens två<br />

hundar. Hon går på gymnasiet på naturvetenskapligt<br />

program, högskoleförbererande och hon siktar<br />

på att bli lågstadielärare eftersom hon tycker<br />

mycket om barn. En annan anledning är att det är<br />

lärarbrist och att det finns gott om jobb.<br />

– Jag kommer alltid att hålla på med orientering,<br />

säger Johanna.<br />

– Jag vill gärna vara med på SM och även VM<br />

om jag får chansen. Och förstås fortsätta springa<br />

O-Ringen!<br />

Johanna ser fram emot O-Ringen Värmland i sommar.<br />

Jag är mest med<br />

för att det är<br />

härligt och roligt<br />

Johanna Börjesson ”Eriksson<br />

JOHANNA<br />

Namn: Johanna Börjesson<br />

Eriksson<br />

Ålder: 19<br />

Klubb: Storviks IF<br />

Meriter: Junior SM 2016 9:a<br />

lång. O-Ringen 2016 6:a<br />

(vann sista etappen)<br />

HOGAKUSTEN.COM<br />

För mer information och tips på bästa utsikterna – ring oss på 0771-26 50 00<br />

12<br />

O-RINGENTIDNINGEN #2 -<strong>2017</strong><br />

O-RINGENTIDNINGEN #2 -<strong>2017</strong> 13


UNGDOMSFOKUS<br />

Ingen sommar utan O-Ringen<br />

”<br />

Ingen sommar<br />

utan O-Ringen!<br />

Det innebär<br />

mycket glädje,<br />

både på det<br />

sociala och<br />

tävlingsmässiga<br />

planet<br />

Synne Strand<br />

SYNNE STRAND<br />

Ålder: 18<br />

Klubb: Asker SK<br />

Meriter:<br />

U-EM 2016 4:a lång<br />

O-Ringen 2016 2:a<br />

O-Ringen 2015 1:a<br />

Kasper Fosser från Heming och Synne<br />

Strand från Asker befinner sig på elitnivå<br />

inom orientering men tycker att<br />

O-Ringen handlar om mycket mer än<br />

bara tävling. De uppskattar sina förebilder<br />

för andra egenskaper än deras<br />

prestationer.<br />

Text: Åke Dahl och Katarina Lundin<br />

Foto: Privat<br />

Målsättningar på kort och lång sikt<br />

Kasper Fosser från Heming Orientering och Synne<br />

Strand från Asker Skiklubb kommer direkt<br />

från skolan när vi träffar dem på ett café i Oslo en<br />

varm och solig eftermiddag i mars. De båda går på<br />

Wang toppidrottsgymnasium som de båda menar<br />

skapar bra förutsättningar för både studier och<br />

idrottssatsning. Båda är väldigt klara med sina<br />

sportsliga målsättningar med säsongen <strong>2017</strong>.<br />

– Jag vill komma med till Junior-VM i Tammerfors<br />

den 9-16 juli, pröva ny terräng och prestera så<br />

bra som möjligt, säger Kasper som tycker att han<br />

har tränat mycket inför säsongen och skapat goda<br />

förutsättningar för att bli uttagen till truppen.<br />

Synne har också Junior-VM i Finland som mål.<br />

– Jag hoppas på att komma med, men det är en<br />

stor utmaning att löpa bra uttagningslopp. Jag är<br />

också väldigt ivrig på att få uppleva ny terräng och<br />

Synne Strand och Kasper Fosser ser fram emot O-Ringen Värmland i sommar.<br />

inte minst den sociala erfarenhet man får av att<br />

resa ut i världen!<br />

På längre sikt behöver orienteringen balanseras<br />

mot studier.<br />

– För mig är ett viktigt delmål Junior-VM i Danmark<br />

2019, säger Synne. Sedan är frågan om en<br />

elitsatsning som senior går att kombinera med<br />

studier. Det kräver ett större beslut. Som jag tänker<br />

nu så blir det framtida studier inom medicin,<br />

näringsfysiologi eller hälsa.<br />

Kasper kommer att fortsätta toppsatsa som senior.<br />

– Jag vill befinna mig i världstoppen och ska<br />

försöka kombinera en sådan satsning med studier.<br />

Förmodligen ingenjörsstudier i Trondheim där det<br />

finns bra träningsmiljö som orienterare.<br />

Idag tränar Synne tio timmar i veckan och<br />

Kasper tolv timmar. Synne lägger mycket fokus<br />

på kvalitetsträning och har lärt sig hur mycket<br />

kroppen tål. Kasper tränar mycket intervall och<br />

tycker mycket om vinterträningen då han får tid<br />

att träna ordentligt. I skolan har de tränaren Eskil<br />

Gullord. Synne har också en ny tränare, Lene Godager<br />

Kaas från Bäkkelagets Sportsklubb. Kasper<br />

får också stöd av sin ”bestefar” Per Fosser, världsmästare<br />

i stafett från OL Flaggtreff.<br />

O-Ringen betyder goda<br />

vänner och goda resultat<br />

När vi börjar tala om O-Ringen skiner de upp.<br />

– Ingen sommar utan O-Ringen! Det innebär<br />

mycket glädje, både på det sociala och tävlingsmässiga<br />

planet, säger Synne som varit med sedan<br />

hon var sju år.<br />

– För mig betyder O-Ringen goda vänner och<br />

goda resultat.<br />

I år ska hon vara med och tävla i D18E och hoppas<br />

vara på topp med fem jämna löp. Hon vann<br />

i Borås 2015 och har varit topp tre sedan hon var<br />

elva år.<br />

Precis som Synne så vann Kasper i Borås och<br />

har stora möjligheter att vinna O-Ringen Värmland<br />

<strong>2017</strong>. Han deltar i H18E:<br />

– O-Ringen är kjempeflott och roligare att löpa<br />

än ett VM om man ser till stämning och arrangemang.<br />

Jag hoppas på att prestera fem jämna löp,<br />

säger Kasper.<br />

Inför O-Ringen studerar de mycket kartor och<br />

uppsöker liknande terräng under vår- och sommarsäsong.<br />

De tror också att terrängen kommer<br />

att passa dem båda väldigt bra.<br />

Bästa minnet från O-Ringen<br />

Bästa O-Ringenminnet för dem båda är totalsegrarna<br />

i Borås men tävlingen innebar också social<br />

gemenskap och nya vänner. Synnes värsta minne<br />

från O-Ringen är som tioåring.<br />

– Sista dagen, en kontroll i en grop som jag inte<br />

fann. Därefter ett stigkryss som jag inte fann. Jag<br />

bommade tjugo minuter och tänkte – aldrig mer!<br />

Nästa år var jag tillbaka igen.<br />

Kasper ser tillbaka till fjolårets O-Ringen.<br />

– Jag var ute efter revansch efter att inte blivit<br />

uttagen till VM och gick ut hårt första dagen.<br />

Bommade åtta minuter och ödelade möjligheten<br />

till seger sammanlagt men sedan ställde jag om<br />

och började plocka minuter varje dag. Vann två<br />

etapper och slutade som fyra.<br />

Meriter som orienterare<br />

Vi kommer in på deras styrkor.<br />

– Det orienteringstekniska är min styrka, men<br />

jag har mer att hämta på det fysiska och det mentala<br />

planet, säger Synne.<br />

– Det gäller att kunna hantera stress och det lär<br />

man sig genom erfarenhet och genom att fokusera<br />

på att springa ett helt normalt lopp även om mycket<br />

står på spel.<br />

Kasper håller med.<br />

– Det gäller att kunna hantera stressiga situationer.<br />

Jag har stor fördel av min löpkapacitet men<br />

har blivit bättre när det gäller det tekniska.<br />

Kaspers favoritdistanser är sprint och långdistans.<br />

– I sprint gäller det att tänka och springa fort. På<br />

långdistans har jag fördel av min löpstyrka vilket<br />

gör att jag kan kompensera tidsmässigt om jag gör<br />

mindre fel.<br />

”<br />

O-Ringen är kjempeflott<br />

och roligare att löpa<br />

än ett VM om man<br />

ser till stämning och<br />

arrangemang<br />

Kasper Fosser<br />

Synne tycker om medeldistans då hon får nytta av<br />

sin goda teknik.<br />

– Det sker något hela tiden, är högt tempo och<br />

många kontroller.<br />

Förra säsongen deltog båda i Ungdoms-EM i Polen<br />

där Kasper vann sprinten och Synne blev fyra<br />

i långdistansen. Båda var också med i JEC (junior<br />

european cup) i Skottland där de fick bra placeringar.<br />

Ungdomarna har dock en helt annan syn<br />

på vilka meriter som de skattar som högst.<br />

– Den största prestationen är nog när jag växlade<br />

som nummer fyra på första etappen på10MILA<br />

i Falun i seniorklassen 2016, bara åtta sekunder<br />

bakom förste man. Det var en mycket hög nivå,<br />

men det är klart, seger på sprinten i Ungdoms-EM<br />

är också en fin merit.<br />

Synne anser att segern på O-Ringen i Borås är<br />

den största.<br />

– Jag hade en problematisk försommar med<br />

skador men lyckades komma tillbaka i träning.<br />

Det var så kul att komma ut på karta och jag hade<br />

jättemycket fokus på tekniken då fysiken inte var<br />

den bästa. Så blir jag totalsegrare! Jag klarade det<br />

trots att jag inte hade alla förutsättningar. Det<br />

lärde mig att aldrig ge upp!<br />

Sportsliga förebilder<br />

Slutligen är vi nyfikna på deras förebilder.<br />

– Min förebild är Anne Margrethe Hausken<br />

Nordberg, säger Synne utan tvekan.<br />

– Vi var på pingsttävlingar i Kongsberg och tältade<br />

bredvid henne. På kvällen kommer hon fram<br />

och frågor oss hur tävlingen har gått! Hon är så<br />

jordnära och har gjort det så bra. Sån vill jag bli!<br />

Kaspers förebild är Carl Godager Kaas som ursprungligen<br />

är från Heming.<br />

– Han ger mycket av sig själv till andra och delar<br />

med sig av sina erfarenheter. Vad är annars poängen<br />

med att vara bra? avslutar Kasper.<br />

KASPER FOSSER<br />

Ålder: 18<br />

Klubb: Heming Njård<br />

Orientering<br />

Meriter:<br />

U-EM 2016 guld sprint<br />

Junior-NM 2016 guld sprint<br />

O-Ringen 2016 4:a<br />

O-Ringen 2015 1:a<br />

14 O-RINGENTIDNINGEN #2 -<strong>2017</strong><br />

O-RINGENTIDNINGEN #2 -<strong>2017</strong> 15


När du tagit alla kontroller<br />

Lars Lerin<br />

Besök konsthallen<br />

med hans akvareller.<br />

För den hungrige<br />

Spännande mat från<br />

världens olika hörn.<br />

Fyll på med välförtjänt energi i Karlstad.<br />

Bara en timmes bilresa från Arvika.<br />

Besök oss på visitkarlstad.se och<br />

facebook.com/visitkarlstad<br />

Varmt välkommen.<br />

Leos Lekland<br />

För den leksugna<br />

familjen oavsett ålder.<br />

Sundstabadet<br />

Relax, äventyrsbad eller<br />

träning, du väljer.<br />

Mariebergsskogen<br />

Stadspark med Naturum,<br />

djur, caféer & lekplatser.<br />

TRE GODA NYHETER<br />

FRÅN LEKSAND.<br />

Hos oss här i Leksand bakar vi vårt goda knäckebröd. Sedan starten på<br />

1800-talet har hållbar produktion och hög kvalitet varit en självklarhet för<br />

oss. Vi är, sedan 2013, ett helt fossilfritt bageri och strävar alltid efter att<br />

minska vår miljöpåverkan så mycket som möjligt.<br />

Vi bakar för framtiden och kompromissar inte med hur<br />

våra knäckebröd smakar.<br />

Ta ut en ny riktning.<br />

Byt till vår gröna el.<br />

Du får 500 kronor i startrabatt.<br />

Läs mer på www.nordicgreen.se/orienteringsel<br />

Vi ses på O-Ringen!<br />

16<br />

O-RINGENTIDNINGEN #2 -<strong>2017</strong><br />

O-RINGENTIDNINGEN #2 -<strong>2017</strong> 17


TILLBAKABLICKEN<br />

Sidsel minns O-Ringen 1996:<br />

– Det blev riktigt lyckat och det kommer att bli minst lika bra i år<br />

1996 | ETAPP 5 50 år med O-ringens 5-dagarsOrie<br />

- Det blev ett väldigt bra O-Ringen i<br />

Värmland 1996. Mycket tack vare alla<br />

funktionärer som ställde upp helhjärtat.<br />

Jag är övertygad om att det kommer<br />

att bli minst lika bra i år.<br />

Text: Per Nyström<br />

Sidsel Kringstad från Säffle var generalsekreterare<br />

då arrangemanget senast gick i Värmland,<br />

1996. Hon har nästan bara ljusa minnen.<br />

Regementet I2 i Karlstad hade några år tidigare<br />

flyttat till Kristinehamn, så där fanns en lämplig<br />

plats för ett O-Ringentorg.<br />

– O-Ringenstaden var vid den närliggande övningsplatsen,<br />

Norra Fältet. Men den räckte inte<br />

till så vi fick ordna tält- och husvagnsplatser även<br />

vid Sundstatjärn och Skutberget. De som placerades<br />

på Skutberget tyckte nog till en början att de<br />

hamnade lite utanför. Det ligger ju några kilometer<br />

utanför stan. Men när de väl kom dit upptäckte<br />

de att läget alldeles vid den natursköna vänerkusten<br />

var perfekt.<br />

”– Terrängen<br />

är otroligt fin i<br />

västra Värmland.<br />

Norrmännen<br />

kommer att<br />

älska den. Ja, alla<br />

orienterare måste<br />

älska den<br />

Sidsel Kringstad<br />

Drygt 16 000 startande<br />

Drygt 16 000 startade i Värmland 1996. Och det<br />

var Sidsel nöjd med.<br />

– Ja, det var en bra siffra. Vi fick många deltagare<br />

från Norge. Det berodde till stor del på att vi<br />

engagerade den tidigare världsmästaren Sigurd<br />

Daehli. Han ställde upp helhjärtat och raggade<br />

norrmän.<br />

Lite kanske det också berodde på att även Sidsel<br />

är norska.<br />

Sigurd finns för övrigt med i startlistan även i<br />

år. Han får nog betraktas som en av favoriterna i<br />

H60.<br />

Mårtensson och Zell<br />

Etapperna avgjordes i Grums, Forshaga, Kil och<br />

Kristinehamn med avslutning på Färjestadstravet<br />

i Karlstad. Och de elitlöpare som var först att spurta<br />

in framför travbanans läktare var Annika Zell<br />

och Jörgen Mårtensson. Dubbelt svenskt alltså.<br />

Det är nog inte lika säkert att det blir så i år.<br />

Ungdomscamp<br />

– Jag har många trevliga minnen från O-Ringen<br />

1996. Till exempel den ovärderliga hjälp jag hade<br />

av Allan Jonsson i OK Tyr och Kenneth Axelsson<br />

från Karlstads kommun. Jag minns också att vi,<br />

Sidsel Kringstad var O-Ringens generalsekreterare 1996, i<br />

år är hon bland annat bankontrollant.<br />

kanske för första gången, hade en ungdomscamp<br />

alldeles intill O-Ringentorget. Ungdomar från<br />

olika länder fick en egen camping. Det tror jag var<br />

värdefullt för internationaliseringen av sporten,<br />

säger Sidsel Kringstad.<br />

Norrmännen kommer att älska terrängen<br />

Sidsel tror att O-Ringen <strong>2017</strong> blir ett väldigt fint<br />

arrangemang.<br />

– Terrängen är otroligt fin i västra Värmland.<br />

Norrmännen kommer att älska den. Ja, alla orienterare<br />

måste älska den. Och jag tror att eliten<br />

kommer eftersom O-Ringen ligger efter VM. Det<br />

kommer att bli jättekul.<br />

Sidsel Kringstad har passerat 80. Hon skulle kunna<br />

sitta hemma i soffan i Säffle och följa O-Ringen<br />

<strong>2017</strong> på nätet. Men så blir det inte.<br />

– Nej, jag är bankontrollant och ska jobba vid<br />

en start i sommar. Fast nu ska har jag inte tid att<br />

tänka på det. Vi ska till Trysil och åka skidor.<br />

O-RINGEN 1996<br />

Ort: Karlstad, Värmland<br />

Etapper: Niklasdamm,<br />

Slottsbron, Deje-Forshaga,<br />

Fagerås och Karlstad<br />

Deltagare: 16 034<br />

Generalsekreterare:<br />

Sidsel Kringstad<br />

Segrare i huvudklasserna:<br />

Annika Zell, Sundsvalls OK<br />

Jörgen Mårtensson,<br />

Strängnäs-Malmby OL<br />

KARTA FRÅN ETAPP 5 O-RINGEN VÄRMLAND 1996.<br />

18<br />

O-RINGENTIDNINGEN #2 -<strong>2017</strong><br />

O-RINGENTIDNINGEN #2 -<strong>2017</strong> 19


ORD&BILD REKLAMBYRÅ. FOTO: LIPKIN<br />

CEREMONIER<br />

Prisceremoni med Värmländsk touch<br />

- helt enkelt jämt gôrbra<br />

”Jämt gôrbra” är titeln på årets ceremonier.<br />

Namnet kanske inte säger så<br />

mycket om själva innehållet, utom att<br />

det ska bli jämt gôrbra.<br />

– Det är viktigt att ceremonin blir<br />

rolig, säger årets underhållare Malte<br />

Hallquist.<br />

Text: Linda Take Bild: maltehallquist.se<br />

Malte Hallquist leder tillsammans med mig Linda<br />

Take, marknadsansvarig för O-Ringen Värmland,<br />

årets ceremonier. Malte är en värmländsk profil<br />

och en flitigt hyrd underhållare som med hjärta<br />

och värme lockar till skratt över hela landet.<br />

Vad har ni för planer för ceremonierna, varför<br />

ska man gå på prisutdelning om klubben<br />

saknar en vinnare?<br />

– Vi kommer att ha en röd tråd genom hela veckan<br />

som gör att man inte vill missa en ceremoni,<br />

berättar Malte. Vi kommer att rocka igång varje<br />

ceremoni med värmländsk rock och så lär det bli<br />

någon hyllning till Sven-Ingvars. Det gäller att få<br />

rätt stämning, dvs den magiska värmländska, för<br />

att skapa en jämt gôrbra prisutdelning.<br />

”Hallquist hörna” kommer att vara ett stående inslag<br />

under ceremonierna, där politiker och etappvärdar<br />

blir intervjuade istället för att hålla tal.<br />

Detta samt mycket mer kommer att hända kring<br />

ceremonierna.<br />

Är ni nyfikna på Malte så kan<br />

ni ta er en titt på följande hans hemsida:<br />

Film ”Maltes minuter” om orienterarna. En rolig<br />

film om hur han ser på orienterare som spelades<br />

in långt innan han visste om sitt uppdrag vid<br />

O‐Ringen Värmland. Vi kanske kan låta honom<br />

förklara sig när vi ses i sommar<br />

Du hittar filmen här: goo.gl/equ1le<br />

Maltes hemsida: maltehallquist.se<br />

MALTE HALLQUIST<br />

Underhållare, föreläsare,<br />

skådespelare. Med<br />

drivkraften - En människa<br />

är en människa - frilansar<br />

Malte som kulturarbetare<br />

och lockar till skratt<br />

och eftertanke över hela<br />

Sverige.<br />

O-Ringen Anthem Competition<br />

DIREKT FRÅN SKOGEN.<br />

Träpaneler och solida trägolv ger rummet ett liv och en känsla du känner igen från skogen. Och vi har<br />

säkert setts där. Inom Moelven följer vi nämligen våra produkter hela vägen från plantering och skogsvård<br />

till avverkning, sågning och förädling. Panelen på bilden är obehandlad, men den går också att få färdigmålad<br />

i precis den kulör du är på jakt efter. Då sätter du snabbt och enkelt upp den, oftast behöver du inte<br />

ens göra något för- eller efterarbete. Vilken panel och färg är din stil just nu? moelven.se<br />

20<br />

O-RINGENTIDNINGEN #2 -<strong>2017</strong><br />

Kombinationen orientering och musik<br />

har resulterat i otaliga kampsånger<br />

och melodier genom åren! Nu är det<br />

dags igen - vilken klubb, distrikt eller<br />

varför inte land komponerar och<br />

framför bästa orienteringslåten under<br />

O-Ringen <strong>2017</strong> i Arvika?<br />

Det är bara fantasin som sätter begränsningarna<br />

så samla dina kompisar och börja komponera! Vi<br />

utlovar en riktig folkfest då bidragen ges möjlighet<br />

att vid flera tillfällen framföras live (”singback”).<br />

En vinnare koras i samband med finalen<br />

som sammanfaller med prisceremonin fredag<br />

28/7. Utvalda bidrag kommer också att höras som<br />

pausmusik i samband med tävlingarna.<br />

Kvaltävling:<br />

Vid prisceremonier etapp 1 resp. 2, max 5 bidrag<br />

per kväll. Bidragen framförs live på scenen (singback),<br />

max 8 artister på scenen per bidrag<br />

Finaltävling:<br />

Fredag 28/7, 4 bidrag framförs ”singback” i finalen,<br />

max 8 artister på scenen per bidrag.<br />

Föranmäl ert bidrag utan kostnad till info@oringen.se<br />

senast <strong>2017</strong>-06-01. En bekräftelse på anmälan<br />

kommer i retur. Skicka in en demo i MP3-format<br />

till samma adress senast <strong>2017</strong>-06-15.<br />

Vi ses på scenen i Arvika!<br />

Mer information på oringen.se.<br />

O-RINGENTIDNINGEN #2 -<strong>2017</strong> 21


AVSLUTNINGSFEST<br />

Olssons Brygga vid Kyrkviken, ett stenkast ifrån Arvika centrum.<br />

Avslutningsfesten - Skarru mä?<br />

Visst ska vi fira att vi kämpat i<br />

O‐Ringen Värmland! Oavsett om vi<br />

har nått prispallen eller inte så kan<br />

alla njuta av att ha genomfört utmaningar,<br />

var och en på sin nivå.<br />

Text: Christina Gabrielsson<br />

För ungdomar<br />

Finns det energi kvar efter fem dagar i skogen?<br />

Då är avslutningsfesten ett måste. På fredagkväll<br />

genomgår restaurangtältet på O-Ringenstaden<br />

en make over och förvandlas till disco. Mellan kl<br />

18.00-20.30 äger de yngre upp till 12 år, senare på<br />

kvällen kl 21.00-00.00 är det 13-17 år som gäller.<br />

Båda discona är naturligtvis alkoholfria. Under<br />

kvällen kan man köpa popcorn, godis och läsk.<br />

För vuxna<br />

Bröderna Olsson bjuder in till en helkväll i sin fina<br />

restaurang och nöjesanläggning Olssons Brygga<br />

vid Kyrkviken, ett stenkast ifrån Arvika centrum.<br />

Som O-Ringendeltagare har du tillgång till egen<br />

avdelning där det serveras lättare mat, mingel och<br />

musik med egen bar och DJ. Allt är upplagt för en<br />

härlig kväll med gamla vänner eller nyfunna.<br />

Senare på kvällen blir det också livemusik från<br />

två scener och nattklubb när festen blir en del av<br />

Olssons Bryggas vanliga utbud en sommarfredag<br />

i Arvika. För att fixa detta växer Olssons Brygga<br />

ut med partytält. Det här blir en försmak av den<br />

stora Hamnfesten som drar igång helgen efter att<br />

O-Ringen lämnat Arvika och Värmland.<br />

Biljetter till alla avslutningsfester finns att köpa<br />

på www.oringen.se.<br />

BILJETTER<br />

Biletterna till avslutningsfesten<br />

kostar 250 kr.<br />

Inträde, lättare mat och<br />

dryck ingår.<br />

Ungdomdisco 13–17 år<br />

kostar 100 kr.<br />

Barndiscot upp till 12 år<br />

kostar 50 kr.<br />

Biljetter till de olika festerna<br />

köps på oringen.se<br />

22<br />

O-RINGENTIDNINGEN #2 -<strong>2017</strong>


DELTAGARSERVICE<br />

Förboka din start<br />

– få mer tid att umgås<br />

Nytt för i år är att du med hjälp av<br />

oringen.se har möjlighet att köpa din<br />

start hela vägen fram tills du är på<br />

arenan, via flera olika kanaler. Du kan<br />

boka din start eller tjänst när det passar<br />

just dig; redan nu, kvällen innan<br />

eller på väg ut till arenan. Kanske du<br />

väljer att vänta tills du ser kön vid<br />

"Köp Start" (tidigare Open), du bokar<br />

då via oringen.se eller ringer in den till<br />

"Bokningsservice" för en assisterad<br />

bokning. Därefter passerar du tältet<br />

"Förbokad Start" och hämtar enkelt ut<br />

din nummerlapp för att sedan bege<br />

dig mot starten.<br />

Ställ in kompassen till<br />

Mimmi Design!<br />

Ett klädgalleri för Dig som<br />

uppskattar naturmaterial<br />

Skyltat från väg 61<br />

Pikenberg, Norra Grums Info 070-321 30 91<br />

www.mimmidesign.se<br />

Vi vill ha fler platser<br />

för spontanidrott<br />

Diskutera idrott, hälsa och andra<br />

politiska frågor i Centerpartiets<br />

monter under O-Ringen.<br />

Text: Thomas Westfeldt Foto: Mikael Fritzon<br />

Vill du boka på plats med stöd kan du inför tävlingarna<br />

gå in på "Deltagarservice O-Ringenstaden"<br />

där du kan få stöd att boka hela utbudet, även<br />

boende och upplevelser. På OL-arenan finner du<br />

"Deltagarservice Arena" där du kan boka vissa av<br />

våra tjänster, tex barnpassning och orienteringsskola.<br />

Här kan du också få hjälp med ändring av<br />

sportidennummer, hyra sportidentbricka, borttappad<br />

nummerlapp eller upphittat gods. Intill<br />

ligger "Förbokad Start" och "Köp Start".<br />

"Förbokad Start" är för dig som bokat en start<br />

i förväg, även för dig som bokar i mobilen precis<br />

utanför. Här hämtar du enkelt ut nummerlapp och<br />

eventuell hyrd sportidentbricka. Första dagen för<br />

tävlingen finns också ej uthämtade kuvert här.<br />

"Köp Start" kommer att hantera försäljning av<br />

alla tillgängliga starter; allt från etappstart och<br />

eget upplägg till lära och prova på (Stolpjakten,<br />

inskolning etc). Miniknat bokar du smidigast själv<br />

via oringen.se.<br />

Starter som går på andra arenor kan du också<br />

boka själv via oringen.se. Det gäller Träningsrace,<br />

MtbO, PreO samt aktivitetsdagens prova på som<br />

kommer finnas för MtbO och PreO.<br />

För dig som inte har köpt i förväg utan väljer<br />

att vänta tills dagen eller kvällen innan eller rent<br />

av i bussen på väg ut till arenan, återstår bara att<br />

hämta upp din nummerlapp på arenan innan du<br />

är klar för dagens äventyr.<br />

Mer information om bokning via oringen.se och<br />

Deltagarservice kommer i kommande programtidning.<br />

Köp din start på oringen.se<br />

Förbokad<br />

Start<br />

Köp<br />

Start<br />

Deltagarservice<br />

Arena<br />

Snabbaste alternativet ute<br />

på arenan: köp din start på<br />

oringen.se eller via telefon<br />

till bokningsservice. Sedan är<br />

det bara att komma förbi och<br />

hämta ut nummerlapp och ev<br />

stämpelbricka.<br />

För dig som inte bokat innan<br />

eller bokar själv via oringen.<br />

se får du gå till "Köp Start" på<br />

arenan och lösa en start där.<br />

Här köper du barnpassning,<br />

ändrar sportidentnummer och<br />

får hjälp med det mesta.<br />

24<br />

O-RINGENTIDNINGEN #2 -<strong>2017</strong><br />

O-RINGENTIDNINGEN #2 -<strong>2017</strong> 25


UPPLEVELSER<br />

Natur, kultur och<br />

motor i Rackstad<br />

Årets O-Ringenstad och sista etappen<br />

är placerad i den lilla mysiga byn<br />

Rackstad vid den södra änden av<br />

sjön Racken strax utanför Arvika. Men<br />

om någon tror att det här är en helt<br />

vanlig liten sömnig by har de fel. Här<br />

är det mycket aktiviteter, här finns<br />

mycket fint att titta på och här finns<br />

en rik historia långt tillbaka i tiden.<br />

En blandad mix av natur, kultur och<br />

motor kan man säga.<br />

Text & foto: Karina Östlund<br />

Till att börja med ringlar sig den lilla Viksälven genom<br />

området från den djupa sjön Racken och ända<br />

ner till Glafsfjorden. Den är speciell på många<br />

sätt. Vacker och lummig med träden hängande<br />

över vattenytan. Här simmar bäcköring, gädda<br />

och abborre samt utplanterad regnbågsöring och<br />

här kan man se spår efter bävrar som gnagt ikull<br />

trädstammar och byggt dammar. I det klara fina<br />

vattnet finns också den fridlysta flodpärlmusslan.<br />

En mussla som är starkt hotad och bara finns på<br />

ett fåtal ställen i världen. I Viksälven trivs den dels<br />

för det lagom rinnande, kalkfattiga och klara vattnet<br />

och dels för öringarna som den behöver för att<br />

kunna fortplanta sig. De här gynnarna är dock<br />

svåra att få syn på för de gräver ner sig nästan helt<br />

i botten, bara ett litet rör sticker upp som den andas<br />

och äter genom. Men de verkar ha ett bra liv<br />

där nere och kan bli över hundra år gamla.<br />

Det rinnande vattnet i Viksälven har även nyttjats<br />

för några olika små industrier såsom smedjor<br />

och ett sågverk. Resterna av dessa verksamheter<br />

kan man se om man vandrar utefter älven. En bit<br />

upp efter älven finns också en liten herrgård och<br />

brukspatronen lät bygga en stor kvarn som tyvärr<br />

brann ner i mitten av 1800-talet. Ett antal år senare<br />

byggdes en ny som sedan användes ända in<br />

på 1980-talet. För att sedan bevara den för framtiden<br />

bildades i slutet av 80-talet ”Rackstads ideella<br />

kvarnförening” som har rustat upp huset och<br />

driver olika verksamheter där såsom café, utställningar<br />

och guidningar. Kvarnen ligger på gångavstånd<br />

från O-Ringenstaden och kommer att vara<br />

öppen varje dag under O-Ringenveckan.<br />

Förutom det finns här åkrar och jordbruk och<br />

en bit in på O-Ringenterrängen det höga Oxberget<br />

Viksälven som ringlar sig från sjön Racken.<br />

med vacker utsiktspunkt och en mycket fin slalombacke.<br />

Det sägs att de barn som lär sig åka slalom<br />

där sedan klarar av alla backar oavsett svårighetsgrad.<br />

Känd konstnärskoloni<br />

Mest känd i vida kretsar är nog trakten för ”Rackstadkolonin”.<br />

En vänkrets av konstnärer med<br />

anknytning till sjön Racken som var verksamma<br />

runt sekelskiftet 1900. De gjorde avtryck i hela<br />

världen och en del av deras tavlor kan man se<br />

på Rackstadmuseet som ligger ett par kilometer<br />

in mot Arvika. Där finns även annan konst och<br />

konsthantverk samt ett café med hembakat och<br />

hemlagat. Vill man se mer nutida konst kan man<br />

också besöka ”Blå lagårn” som ligger i norra änden<br />

av sjön Racken. Även där finns ett café.<br />

Motorsport<br />

Sist men inte minst ligger ett flygfält här, som gör<br />

Rackstad till ett perfekt område för O-Ringenstaden<br />

och campingplatsen. Stora ytor och slät torr<br />

mark. Här på flygfältet härbärgerar även en modellflygklubb<br />

och de kommer att ordna visningar<br />

av modellflyg och radiostyrda bilar för oss under<br />

O-Ringenveckan. Lite längre bort har vi motorsportarenan<br />

”Westombanan” där bland annat<br />

kändisar som Kenny Bräck har tävlat. Här har vi<br />

placerat ”Arena Rackstad” på gångavstånd från<br />

O-Ringenstaden och här kommer alla att spurta i<br />

mål på sista etappen. En bra målarena med olika<br />

höjdpartier där man kan ställa sig för att kunna<br />

följa både löpare och MtbO-åkare när de går i mål.<br />

Välkommen till Rackstad!<br />

SEGERFORS KVARN<br />

Kvarnen har funnits på<br />

nuvarande platsen sedan<br />

1839. Den ersattes 1843<br />

med ett nytt kvarnhus, vilket<br />

1852 revs för en kvarnbyggnad,<br />

som fick namnet<br />

Segerfors. Kvarnen hade<br />

då 3 par stenar och<br />

siktverk. Den nuvarande<br />

kvarnen uppfördes 1916.<br />

Ännu på 1940-talet drevs<br />

kvarnen av en turbin, men<br />

ersattes senare av elkraft.<br />

På 1970-talet upphörde<br />

verksamheten och 1989<br />

bildades Rackstads ideella<br />

kvarnförening som tog<br />

över ansvaret.<br />

Håll dig frisk<br />

i sommar!<br />

Välkommen till golf på O-Ringen <strong>2017</strong><br />

www.edagk.se-<br />

Välkommen till en av Sveriges vackraste golfbanor, Eda GK.<br />

Vi arrangerar O-Ringen golfen detta år. Dessutom,<br />

kanontillfälle att prova på golf för er som ännu inte spelar.<br />

Tisdagen 25 juli.<br />

För dig som spelar. Singeltävling, slaggolf 18 hål.<br />

Shotgun start 08.00<br />

Startavgift 450 kr per person, lunch ingår.<br />

Anmälan via min golf.se<br />

Max antal deltagare 102 pers.<br />

Tisdagen 25 juli.<br />

För dig som vill prova på.<br />

Samling 13.30 inledning.<br />

14.00-16.30 Vi provar att slå bollar, puttar och går på banan.<br />

16.30 avslutning med fika.<br />

Kostnad 150 kr per person inkluderat fika.<br />

Max antal deltagare 50 pers.<br />

Förfrågningar och föranmälan senast 23 juli bengt@edagk.com<br />

Tvätta händerna och<br />

håll dig friskare!<br />

För att kunna springa, leka och<br />

tävla måste man hålla sig frisk!<br />

Ett av de mest effektiva sätten att<br />

hålla sig friskare och förebygga<br />

och stoppa spridning av<br />

infektioner är att tvätta och torka<br />

händerna.<br />

Vi på Tork ® sponsrar O-Ringen<br />

med bra hygienprodukter för att<br />

du och din familj ska kunna hålla<br />

er i toppform i sommar! Ladda<br />

med goda hygienvanor helt enkelt.<br />

Lycka till!<br />

www.tork.se<br />

031-746 17 00<br />

0571-341 01<br />

Karlstad • Arvika • Säffle • Grums<br />

Välkomna till oss!<br />

26<br />

O-RINGENTIDNINGEN #2 -<strong>2017</strong><br />

O-RINGENTIDNINGEN #2 -<strong>2017</strong> 27


UPPLEVELSER<br />

Varför betala mer?<br />

Från<br />

39 90 st.<br />

Plastglas<br />

26-207–26-211<br />

Bygg ditt<br />

eget lock!<br />

Mäktigt sagoväsen i<br />

vilda sköna Värmland<br />

99 90<br />

Odlingslåda,<br />

obehandlad<br />

14-2411<br />

Den som har tur kanske träffar en vit älg i den värmländska skogarna under O-Ringen<br />

Från<br />

199:-st.<br />

Campingstol<br />

37-512, 37-516–37-518<br />

Besök oss på biltema.se, i sociala medier<br />

eller i något av våra varuhus.<br />

Hela familjens varuhus<br />

I de djupa värmländska skogarna<br />

finns det gott om vilda djur.<br />

Både björnar, lodjur, vargar, järvar<br />

och bävrar lufsar omkring<br />

här. Djur som alla är sevärda på<br />

sitt sätt, men frågan är om inte<br />

det mest kända och unika djuret<br />

är de vita älgarna. De finns<br />

bara här i västra Värmland och<br />

på några få enstaka platser till<br />

i Sverige och världen.<br />

Text: Karina Östlund Foto: Tommy Johansson<br />

”Ljus och skimrande som ett sagoväsen”<br />

utbrister de som ser den för första gången.<br />

”Finns den på riktigt eller drömmer<br />

jag” säger andra.<br />

Ja, de här älgarna får stor uppmärksamhet<br />

var de än visar sig. Folk stannar<br />

med sina bilar, tittar fascinerat - och om<br />

de kommer ihåg - tar upp kameran och fotar.<br />

En del blir så fascinerade att de återkommer<br />

gång på gång och följer någon vit<br />

älgs hela livsöde.<br />

Men varför är då en del älgar så här ljusa,<br />

nästan vita, istället för bruna? Ja, det<br />

beror troligtvis på att de har en defekt i<br />

den genetiska koden som gör att de inte<br />

kan lagra pigment. Den skiljer sig lite från<br />

albinismen där man inte alls kan skapa<br />

pigment. Den här defekten, eller ”fenomenet”<br />

som man också kan kalla det,<br />

heter Leucism och finns även hos andra<br />

djurarter som t ex björnar. Speciellt är<br />

också att ögonfärgen kan vara både brun<br />

eller blå till skillnad mot albinodjurens<br />

väldigt ljusa ögon.<br />

Varför de vita älgarna har uppstått just<br />

i Värmland och helst då i västra Värmland<br />

vet man inte. Kanske är det bara en<br />

slump. Det föds inte så jättemånga vita<br />

älgar varje år för anlaget är recessivt dvs<br />

båda föräldrarna måste bära på anlaget<br />

för att det ska bli en vit kalv. Därför kan<br />

en vit ko även få bruna kalvar. Men enligt<br />

de senaste beräkningarna finns det i<br />

alla fall 50 vita älgar i området. Eftersom<br />

fenomenet är såpass ovanligt skulle man<br />

kunna tro att de vita älgarna är fridlysta,<br />

men så är inte fallet. Dock tycker en del<br />

jaktlag att de är värda att skyddas och<br />

undviker därför att skjuta dem.<br />

De vita älgarna blir uppmärksammade<br />

var än de dyker upp. Därför har de blivit<br />

ganska vana vid människor och är inte<br />

riktigt lika folkskygga som vanliga älgar.<br />

Så har du tur kanske du kan få se detta<br />

sagodjur under O-Ringen Värmland! Och<br />

du behöver inte gnugga dig i ögonen för<br />

de är helt på riktigt. Här i Värmland ljuger<br />

vi aldrig.<br />

28<br />

O-RINGENTIDNINGEN #2 -<strong>2017</strong><br />

O-RINGENTIDNINGEN #2 -<strong>2017</strong> 29


TRÄNING<br />

Kom förberedd till<br />

de olika etapperna<br />

Vill du känna på terrängen och<br />

förutsättningarna i den värmländska<br />

terrängen på förhand,<br />

kan du träna på någon av våra<br />

träningskartor redan från 1 maj.<br />

Du<br />

hänger väl<br />

med!<br />

O-Ringen Värmland öppnar upp för träningsmöjligheter<br />

redan den 1 maj, då den<br />

första träningskartan släpps. För OL kommer<br />

sammanlagt fyra olika möjligheter<br />

till träning att finnas, där de tre skogsträningskartorna<br />

samkörs med Stolpjakten.<br />

För dig som vill slipa på förberedelserna<br />

i MtbO finns en träningskarta.<br />

Träningskartorna finns att köpa på<br />

oringen.se och från onsdag 19 juli på Deltagarservice<br />

på O-Ringenstaden.<br />

Här är kartorna du kan<br />

träna på inför O-Ringen:<br />

Koppom Öst (OL, släpps 15 maj)<br />

Vill du få en känsla för den spektakulära<br />

terrängen som väntar runt Arena Boda på<br />

etapp 3 och 4, ska du testa träningskartan<br />

i Koppom Öst. Här kan du träna från och<br />

med den 15 maj.<br />

Kil (OL sprint, släpps 19 juli)<br />

I Kil centrum finns en sprintträning särskilt<br />

framtagen för de som vill förbereda<br />

sig inför Elittourens etapp 2, men förstås<br />

även för alla andra som vill sprintträna.<br />

Starten för träningen ligger på bekvämt<br />

gångavstånd från tågstationen i Kil.<br />

Ladda ner<br />

vår app<br />

arvikanyheter.se<br />

Karsbol (OL, släpps 1 maj)<br />

Första tillgängliga träningskarta blir<br />

Karsbol, där kontroller och banförslag<br />

finns redan från första maj. Perfekt för<br />

dig som besöker Värmland under våren<br />

och vill passa på att förbereda dig inför<br />

sommarens O-Ringen. Terrängen påminner<br />

en hel del om etapp 1 och 2.<br />

Taserud (OL, släpps 1 juni)<br />

Taserudskartan ligger på bekvämt cykeloch<br />

joggavstånd från O-Ringenstaden.<br />

Ett perfekt val för dig som besöker Arvika<br />

under juni, eller anländer några dagar<br />

före tävlingsstarten och vill träna i terräng<br />

som påminner om sista etappen.<br />

Ingestrand (MtbO, släpps 19 juli)<br />

Vid Ingestrand, bara några kilometer söder<br />

om Arvika, finns en MtbO-träningskarta.<br />

Träningen är tillgänglig från och<br />

med onsdagen den 19 juli.<br />

Läs tidningen hur, var och när du vill.<br />

Köp träningskartorna på oringen.se<br />

30 O-RINGENTIDNINGEN #2 -<strong>2017</strong><br />

O-RINGENTIDNINGEN #2 -<strong>2017</strong> 31


O-Ringen arbetar för en bättre miljö<br />

MILJÖ<br />

Pappersförpackningar<br />

T ex pastapaket, pizzakartonger,<br />

mjölk- och juicepaket. Platta<br />

till och vik ihop. Kuvert läggs i<br />

brännbart.<br />

Metallförpackningar<br />

T ex konservburkar, tomma<br />

sprayburkar, tuber, kapsyler och<br />

lock, aluminiumfolie. Skölj ur<br />

förpackningen. Låt hatten på<br />

kaviartuben sitta kvar.<br />

MER MILJÖ<br />

I programtidningen hittar<br />

du hur du praktiskt går till<br />

väga på O-Ringen för att<br />

hålla Sverige lite renare.<br />

Besök gärna hsr.se för<br />

mer information.<br />

Som ett av världens största idrottsarrangemang<br />

ska O-Ringen vara en ledande<br />

och god förebild inom miljöområdet.<br />

Vi ska profilera O-Ringen som<br />

ett miljömärkt event som använder<br />

naturen omsorgsfullt. O-Ringen har<br />

varit ett miljömärkt event, certifierat<br />

av Håll Sverige Rent sedan 1999.<br />

Exempel på vad vi gör:<br />

• Använder vår värdefullaste tillgång – skogen<br />

på ett sätt som värnar om natur och djurliv,<br />

genom att lägga banor som styr löparna till<br />

mindre känsliga områden, viltzoner där djuren<br />

kan ta skydd.<br />

• Uppmuntrar till cykling genom att ordna cykelparkeringar.<br />

• Uppmuntrar till att ta bussen till tävlingsarenorna,<br />

bussbiljetten ingår i anmälningsavgiften.<br />

• Återanvänder material.<br />

• Sparar på vatten genom att ha duschar som<br />

stängs när de inte används.<br />

• Tillhandahåller miljövänliga produkter i duschen.<br />

• Återvinner pantburkar och PET-flaskor.<br />

• Sorterar vårt avfall<br />

Glasförpackningar<br />

T ex flaskor och burkar av färgat<br />

och ofärgat glas. Obs! Skilj på<br />

färgat och ofärgat glas.<br />

Ta av kapsyler och lock och<br />

sortera efter materialslag.<br />

Lämna inte porslin eller glödlampor här.<br />

Tidningar<br />

T ex dags- och veckotidningar,<br />

tidskrifter, kataloger, reklamblad,<br />

broschyrer och skriv/ritpapper.<br />

Brännbart avfall<br />

Kuvert, post-it lappar, vykort, all plast som inte<br />

är en förpackning, CD-skivor, blöjor, disktrasor,<br />

trasiga kläder/skor, kompasser, sporttejp och<br />

annat brännbart som inte tillhör någon av<br />

kategorierna ovan.<br />

32<br />

BLAND TIGRAR OCH LEOPARDER.<br />

Nordens Ark har tolv fyrhjulingar och de är utrustade beroende på<br />

hur de används. Grova däck på de som går i skog och mark för bästa<br />

framkomlighet och toe-out, hjulinställning så att de blir mer följsamma<br />

i ojämn terräng. Pålitliga fyrtaktsmotorer, raka drivlinor med minimala<br />

energiförluster, servostyrning och hela 5 års garanti gör våra ATV till<br />

perfekta kompanjoner. Vi är stolt partner till O-Ringen <strong>2017</strong> och våra<br />

maskiner arbetar som funktionärsfordon under tävlingsdagarna.<br />

O-RINGENTIDNINGEN #2 -<strong>2017</strong><br />

HONDA ATV<br />

– KVALITET I VARJE DETALJ<br />

RUBICON TRX500FA6<br />

Komplett maskin för<br />

arbete och nöje.<br />

NYHET!<br />

FOREMAN T3 TRAKTOR<br />

Den perfekta maskinen för verkligt tunga behov.<br />

Traktorregistrerad Foreman 500.<br />

Frontmonterad vinsch och plogfäste ingår.<br />

RANCHER TRX420FM2<br />

Smidig och rolig, räcker<br />

för de flesta behov.<br />

FOREMAN TRX500FE2<br />

För de riktigt tunga jobben.<br />

www.hondamc.com<br />

På O-Ringen sorterar vi vårt avfall!<br />

Återvinningsstationer finns vid hygienstationerna<br />

på campingen och där kan du lämna:<br />

Plastförpackningar<br />

T ex flaskor, burkar, påsar och<br />

kassar av plast, chipspåsar, frigolit,<br />

plastfolie. Tag av korkar och lock.<br />

Dessa ska ligga löst i behållaren.<br />

Plastfickor och mappar är inte<br />

förpackningar utan läggs i brännbart.<br />

Under O-Ringen möjlig uppmuntrat vi att ta bussen eller<br />

cykeln.<br />

Kompost<br />

T ex matavfall, frukt- och grönsaksrester, kaffeoch<br />

tesump, även filtret.<br />

Pant<br />

Burkar och flaskor med pant läggs i särskilda<br />

behållare.<br />

O-RINGENTIDNINGEN #2 -<strong>2017</strong> 33


BOENDE<br />

O-Ringenstadens camping<br />

Passa på!<br />

Endast ett fåtal<br />

campingrutor<br />

med el kvar!<br />

Under O-Ringen Vämland <strong>2017</strong> har du många boendealternativ.<br />

Camping på O‐Ringenstaden med<br />

härlig gemenskap, hyra stuga eller rum av en<br />

trevlig värmlänning eller boka ett bekvämt hotell<br />

eller pensionat.<br />

På O-Ringenstaden i Arvika erbjuder vi 2 400 campingplatser,<br />

på ca 600 av platserna kommer det att erbjudas el. O-Ringenstaden<br />

ligger på Arvika flygfält med bekvämt gångavstånd till<br />

Priser camping<br />

priser utan/med el<br />

9 x 9 m -30 % -20 % Ordinarie 20 %<br />

Antal nätter 1 Nov 1 Apr 1 Jun Därefter<br />

10 1265/1895 1445/2165 1800/2700 2165/3245<br />

9 1200/1800 1370/2055 1710/2565 2055/3080<br />

8 1125/1655 1285/1890 1600/2360 1925/2835<br />

7 1055/1495 1205/1710 1505/2135 1810/2565<br />

6 945/1325 1085/1515 1350/1890 1625/2270<br />

5 825/1140 945/1305 1175/1625 1415/1955<br />

4 690/940 785/1075 980/1340 1180/1610<br />

3 540/740 615/845 765/1050 920/1265<br />

2 375/505 425/580 530/720 640/865<br />

1 200/260 225/300 280/370 340/445<br />

sista etappens arena för både OL och MtbO, Arena Rackstad.<br />

Till de andra etapperna tar du dig smidigt med våra bussar vilka<br />

du som tävlande och medföljande åker med utan extra avgift.<br />

I O‐Ringenstaden kommer du hitta O-Ringentorget med aktiviteter<br />

och utställare som Radio O-Ringen och Team Sportia med<br />

flera. O‐Ringenstaden ligger ungefär tre kilometer från Arvika<br />

centrum, som är en riktig småstadsidyll med all tänkbar service.<br />

Vi har i år fått till en kompakt och trevlig O‐Ringencamping<br />

som kommer erbjuda goda möjligheter för gemenskap med familjen,<br />

klubben och orienterare från världens alla hörn.<br />

9 x 4,5 m -30 % -20 % Ordinarie 20 %<br />

Antal nätter 1 Nov 1 Apr 1 Jun Därefter<br />

10 740 845 1050 1265<br />

9 695 795 990 1190<br />

8 645 740 920 1105<br />

7 615 705 875 1055<br />

6 550 625 780 940<br />

5 475 545 675 815<br />

4 395 450 560 675<br />

3 305 350 435 525<br />

2 215 245 300 365<br />

1 110 125 155 190<br />

Övrigt -30 % -20 % Ordinarie 20 %<br />

Pris per natt 1 Nov 1 Apr 1 Jun Därefter<br />

Camping - extra stor, 1 dag 220 250 310 370<br />

Hårt underlag, 1 dag 80 100 120 140<br />

34<br />

O-RINGENTIDNINGEN #2 -<strong>2017</strong>


Arvika Kanot<br />

& Turistcenter<br />

Kanot & Kajak<br />

Båt & Fiske<br />

Höghöjdsbana<br />

Badtunnor & Bastu<br />

Cykel & MTB<br />

Gruppaktiviteter<br />

Canoe & Kayak<br />

Boat & Fishing<br />

High ropes course<br />

Hot Tubs & Sauna<br />

Bicycle & MTB<br />

Group event<br />

Hur bär man sig åt för att<br />

Att få ställa sig högst upp på<br />

prispallen efter fem etapper är<br />

något som de allra flesta kanske<br />

bara drömmer om och bara<br />

ett fåtal riktigt duktiga orienterare<br />

upplevt. Det är något<br />

det ibland pratas om som ”man<br />

ska ha tur - det räcker inte att<br />

springa bra”.<br />

Text: Linda Take Foto: Olov Öström, NWT<br />

Men är det verkligen så? Är det bara tur?<br />

Nej kanske inte. Låt oss göra en utflykt i<br />

Värmland och ta reda på fakta. Hur bär<br />

man sig åt för att vinna O-Ringen? Och då<br />

inte bara en gång utan tolv gånger!<br />

Det är en pigg och glad Birgitta Johansson<br />

som möter upp mig i hemmet i Kristinehamn.<br />

Att O-Ringen är en speciell<br />

tävling för Birgitta är det ingen tvekan<br />

om, tjejen har sprungit 34 stycken sedan<br />

premiären i Borås 1968.<br />

Varför blev det orientering?<br />

– Suget för konditionsidrott har alltid funnits,<br />

jag började som friidrottare men sysslade<br />

också med hastighetsåkning på skridskor<br />

för att sen fokusera på orientering.<br />

Har orienteringen förändrats med tiden?<br />

– Det har hänt mycket, jag kommer ihåg<br />

första gången jag sprang Tiomila. Då var<br />

vi tre damer och Aftonbladet kom på besök<br />

för att göra en intervju, det var första<br />

året som kvinnor fick vara med på sportsidorna.<br />

Det var också så att det var bara<br />

var herrarna som fick skriva krönikor,<br />

men så under O-Ringen 1976 så fick jag<br />

chansen att göra det, jättekul. Jag fick<br />

uppdraget för att jag ville och för att jag<br />

ställde för att en kvinna skulle få skriva.<br />

Jag fick provspringa och förmedla till de<br />

tävlande vad de hade att se fram mot.<br />

Har du fler historier om jämställdhet?<br />

– Jo, jag var i Japan dit Sverige skickade<br />

tre elitaktiva och tre ledare. På den tiden<br />

var jag ordförande i O-Ringen och när jag<br />

presenterades som ordförande slog de sig<br />

för knäna och gapskrattade, för dem var<br />

det otänkbart att en kvinna kunde vara<br />

ordförande!?<br />

Hur värderar du dina O-Ringensegrar?<br />

Är det någon som utmärker sig speciellt?<br />

– Nej egentligen inte men några minns jag<br />

mer än andra; I Örnsköldsvik 1994 låg jag<br />

riktigt risigt till inför sista etappen. När<br />

på upploppet plötsligt kommer jag ikapp<br />

ledaren och vinner spurten då var jag riktigt<br />

nöjd. Efter målgång träffar jag dottern<br />

och då säger hon ”MEN mamma det<br />

gick ju i ultrarapid” (Dottern? Ja, liksom<br />

Birgitta heter hon Johansson i efternamn,<br />

men Emma. Visst låter det bekant?). Sen<br />

var det riktigt roligt att vinna tillsammans<br />

med Emma i Umeå 1997.<br />

Hur gör man för att kunna hålla<br />

fokus i fem dagar – specialknep?<br />

– De viktigaste elementen är att minimera<br />

bommarna, ta varje deltävling för sig och<br />

använda sista säkra. Jag använder kompass<br />

och så stegar jag. Har inte riktigt tålamod<br />

att läsa på alla detaljer så kompass,<br />

stegning och sista säkra är min melodi.<br />

– Tredje etappen är dagen då jag har min<br />

stora utmaning, för det är då mina bommar<br />

oftast sker. Utom förra året när jag<br />

bommade 20 minuter på första etappen.<br />

– Sista etappen går lite på rutin men jag<br />

har bommat bort mig då också, eller som<br />

i Skåne när jag ledde med sju minuter och<br />

hoppade över näst sista kontrollen. Jag<br />

gjorde ett bra lopp förutom den kontrollen<br />

och då kan jag inte vara missnöjd men<br />

när jag bommar blir jag lite grinig.<br />

INSPIRATION<br />

vinna O-Ringen tolv gånger?<br />

Är det svårare eller enklare<br />

att vinna ju äldre man blir?<br />

– Det blir lättare med åren, man får mer<br />

rutin och kraven kanske minskar. Förr<br />

var min styrka orienteringen men nu är<br />

det löpningen. Jag håller igång och tränar<br />

och tycker att det är skönt, det är som en<br />

belöning att få röra på sig. Jag reser mycket<br />

och har mycket rutin och det är det som<br />

är så roligt med orientering, varje tävling<br />

är unik på sitt sätt.<br />

Favoritterräng?<br />

– Utan tvekan är värmlandsterrängen en<br />

favorit som är värd att uppleva.<br />

Bästa med O-Ringen?<br />

– Att starta en välarrangerad tävling<br />

med bra genomtänkt bana på en bra<br />

karta. Det är roligt när banläggaren lägger<br />

ner tid på att hitta roliga banor. Det är<br />

trevligt att träffa folk och vara med i den<br />

gemenskap som O-Ringen ger.<br />

Vad ger du för tips för alla orienterare<br />

som vi får hem till Värmland i sommar?<br />

– Håll huvudet kallt och njut, tänk orientering,<br />

orientering. Det kommer vara utmanade<br />

ända in mot mål på sista etappen.<br />

Som avslutning, beskriv känslan när kontrollen<br />

sitter där den ska?<br />

– Den känslan är underbar och det är<br />

det som är kicken med hela sporten. Tänk<br />

känslan när man är lite osäker på vägen<br />

in mot kontrollen och så sitter den där,<br />

det triggar hela kroppssystemet!<br />

Vi ses i Arvika!<br />

36 O-RINGENTIDNINGEN #2 -<strong>2017</strong><br />

O-RINGENTIDNINGEN #2 -<strong>2017</strong> 37


KORSORD<br />

FICK MAN<br />

SIG OFTA<br />

FÖRR<br />

EFTER<br />

AVSLUTAT<br />

LOPP<br />

NÅGOT VAR-<br />

GAR SÄGS<br />

GÖRA<br />

VÄRM-<br />

LÄNDSK<br />

FOTBOLLS-<br />

EDSTRÖM<br />

BOSKAP<br />

KAN DET<br />

OCKSÅ<br />

KALLAS<br />

SEGER-<br />

TECKEN<br />

NORR OM<br />

DENNA LIG-<br />

GER ARVIKA<br />

CENTRUM<br />

TRÄD VID<br />

VATTEN<br />

HAR CYKEL<br />

TVÅ<br />

GRANNLAND<br />

HON SOM<br />

BARA SKA<br />

VARA SIG<br />

SJÄLV<br />

INSEKTSGIFT,<br />

NUMERA<br />

FÖRBJUDET I<br />

SVERIGE<br />

HAR VI<br />

SETT DENNE<br />

WASS-<br />

BERG I<br />

SKIDSPÅREN<br />

HORN OCH<br />

TRIPP SOM<br />

RIMMAR<br />

FRIDA, EN AV<br />

STRIND-<br />

BERGS<br />

FRUAR<br />

BARBARI<br />

SAMMANFAL-<br />

LER UNG.MED<br />

VÄRMLANDS<br />

LANDSKAP<br />

CHIPSSMAK-<br />

SÄTTARE<br />

MED CREAM<br />

OCH ONION<br />

ANLITAS<br />

MÅNGA<br />

UNDER EN<br />

OL-VECKA<br />

KORT LÄNGD<br />

PÅ MER ÄN<br />

ETT SÄTT<br />

STRÅ<br />

FINSK STAD<br />

FRAM-<br />

GÅNGSRIK<br />

SIGNE<br />

SÅS SOM<br />

FÅTT SÄLL-<br />

SKAP MED<br />

MORSAN O<br />

POLISEN<br />

EN LARS PÅ<br />

VÄNSTER-<br />

KANTEN<br />

HUNDRA<br />

SOM KATTER<br />

SÅDANA ÄR<br />

PÅ NATTEN<br />

EN HA<br />

O-Ringens youtubekanal<br />

Ta kontroll<br />

över din träning<br />

På Torsby Skidtunnel & Sportcenter hittar<br />

du allt du behöver för en aktiv vistelse.<br />

Vi erbjuder optimala träningsförhållanden både<br />

på snö och barmark - året om. Här bor du bra,<br />

äter gott och varierar din träning i skidtunnel,<br />

på motionsspår, rullskidbana och<br />

cykelleder.<br />

DÄR FINNER<br />

VI KLUB-<br />

BAR SOM<br />

HALDEN OCH<br />

NYDALEN<br />

HELSING-<br />

KAN H<br />

BOK<br />

BORGKLUBB<br />

TILLSAM-<br />

STÅ FÖR<br />

MANS @<br />

ARBETAREN FISK SKYDDANDE<br />

KAN MAN<br />

AV ILSKA<br />

I DETTA<br />

ÖGONBLICK<br />

MED DAVID I<br />

LET’S DANCE<br />

ARTIKULERA<br />

PACKNING<br />

NISSAN<br />

ILLGÄRNING<br />

KIRCHSTEI-<br />

GER FRÅN<br />

DEGERFORS<br />

BRASA<br />

YTTRADE<br />

TA SIG FRAM<br />

MED FART<br />

ÄR KANSKE<br />

ÄR VÄL DEN GLESBYGDS-<br />

SOM TÄVLAR PROBLEMEN<br />

I H10-D10 FÖR STADS-<br />

BON<br />

DET<br />

MYSTISKA<br />

FLYGANDE<br />

RYMD-<br />

FÖREMÅLET<br />

MÅSTE VI<br />

TÄTSKOGEN<br />

IBLAND<br />

UNDER<br />

TÄVLING<br />

ETT AV<br />

BJÖRN-<br />

DALENS<br />

FÖRNAMN<br />

TYPISK<br />

ARGENTINSK<br />

DANS<br />

FÅGEL<br />

TIDTAG-<br />

NINGSPRO-<br />

GRAM FÖR<br />

ORIENTERING<br />

KANSKE<br />

JUDE<br />

SYDAFRI.<br />

PARTI<br />

ETT ENG-<br />

ELSKT GÅ<br />

JANSSON,<br />

F D ISHOCK-<br />

EYTRÄNARE<br />

KLEMAR<br />

OCH<br />

CURLAR<br />

ÄR STRID<br />

SOM EJ GER<br />

SKADOR<br />

TÄND-<br />

TRÅDAR<br />

PLUNDRING<br />

LASS-<br />

GÅRDROLL<br />

SNARA<br />

KAN MAN<br />

FOTLED LÄTT<br />

I SKOGEN<br />

KÅLSORT<br />

TV-BOLAG<br />

MED JA-<br />

ZEERA<br />

MÄRK VÄL,<br />

KORT PÅ<br />

LATIN<br />

SERVERAS<br />

VID LUNCH<br />

SANNING<br />

PÅ LATIN<br />

MODERN<br />

POST<br />

SVÄRDS<br />

SAMBO<br />

FÅGEL,<br />

VÄXT ELLER<br />

ORDEN<br />

DANSSTÄLLE<br />

SVÄNGER<br />

HUVUDSTAD<br />

PINGIS<br />

STOCK-<br />

HOLMSCUP<br />

BY NIGHT<br />

EN GÅNG<br />

I TIDEN<br />

VÄRM-<br />

LÄNDSK<br />

KOMMUN<br />

TYSKT ETT<br />

ELAK<br />

KAN INHÄG-<br />

NAD GE<br />

POSITIVT<br />

SVAR<br />

LÄROSATS<br />

TILLSAM-<br />

MANS ETT<br />

VARUHUS<br />

UPPÅT PÅ<br />

KARTAN<br />

LAGEN<br />

VI EJ BÖR<br />

FÖLJA<br />

ORGANI-<br />

SERAD<br />

TPX<br />

<strong>2017</strong><br />

På youtube.com/oringenofficial hittar du<br />

massor av inspirerande filmer från vad som<br />

väntar i Värmland i sommar och fantastiska<br />

minnen från tidigare O-Ringen.<br />

Prova på inomhusskidåkning<br />

45 min inkl. utrustning (vallade<br />

skidor, skidskor och stavar)<br />

Vuxen/65+ 220 SEK<br />

Ungdom 8-15år 160 SEK<br />

Barn


TERRÄNG<br />

Emma tipsar om terrängen<br />

Etapp 1 och 2<br />

Etapp 1 beskrivs som "Vildmark med intressanta<br />

vägval" och Etapp 2 som en<br />

"Naturupplevelse i vacker och detaljrik<br />

terräng". Eftersom vi är i västra Värmland<br />

ser jag ett storkuperat område framför<br />

mig, rejäla höjder med sluttningar av<br />

olika detaljeringsgrad. Däremellan mer<br />

detaljfattig granskog och kanske några<br />

större myrar. Vid längre vägvalssträckor<br />

är det alltid viktigt att se till sina egna<br />

styrkor, men framförallt att optimera sitt<br />

vägval när det väl är gjort. Genomförandet<br />

är alltid viktigare än själva vägvalet.<br />

Jag tror också det blir viktigt att hålla<br />

nere farten i sluttningarna, trots att terrängen<br />

kanske inbjuder till det motsatta,<br />

speciellt när du är påväg utför. Ibland kan<br />

man luras av naturliga ridåer, där skogen<br />

skiftar något i täthet utan att det finns redovisat<br />

på kartan. Den bästa taktiken är<br />

då ofta att våga fortsätta framåt och lita<br />

på sin kompassriktning.<br />

KARTKLIPP FRÅN ETAPP 1<br />

Etapp 3<br />

Spektakulära branta åsar karaktäriserar<br />

Etapp 3. I denna terrängtyp gäller det att<br />

planera sitt vägval hela vägen fram. Att<br />

kasta sig iväg i streckets riktning kan kosta<br />

tid om du fastnar ovanför en eller flera<br />

brantkanter. Överväg att runda dem helt,<br />

eller titta efter naturliga passager där djuren<br />

kan ha skapat fina stråk.<br />

O-ringen+Spa<br />

Boka vårt O-ringenpaket 1095:-<br />

Livet består inte bara av tävling och träning.<br />

Det är lika viktigt med återhämtning.<br />

Rum+Frukost+Trerättermiddag+Fri<br />

tillgång till vår spaavdelning.<br />

Läs mer om vårt specialerbjudande<br />

på selmaspa.se/oringen<br />

Etapp 4-5<br />

Du kan läsa mer om vad som väntar under<br />

de sista två etapperna på oringen.se.<br />

Vid bokning använd bokningskod: oringen17<br />

Erbjudandet gäller ett begränsat antal rum.<br />

KARTKLIPP FRÅN ETAPP 3<br />

Vad är dina mål den här säsongen<br />

– Att optimera mig själv till VM i Estland och<br />

O-Ringen veckan. Om jag lyckas kan jag<br />

vara med i toppstriden i båda tävlingarna.<br />

Hur tänker du ladda<br />

inför O-Ringen i Värmland<br />

– Jag laddar redan för fullt med en bra<br />

grundträning! Sedan kommer jag se till att vara<br />

utvilad, framförallt mentalt. Troligen blir det<br />

uppladdning i Sarek innan O-Ringen startar.<br />

Vad ser du mest fram emot<br />

– Jag ser mest fram emot utmaningen i den<br />

västvärmländska vildmarken och framförallt<br />

långdistanserna. Vilket jag kanske<br />

kommer ångra att jag sagt.<br />

Vad är ditt bästa minne från O-Ringen<br />

– Oj, svårt. För mig är det en samling av<br />

många roliga minnen framförallt från ungdomsåren.<br />

Sälen 2008 var annars en riktig<br />

höjdpunkt, när jag debuterade i världscupen.<br />

EMMA JOHANSSON. FOTO: MALIN FUHR<br />

40<br />

O-RINGENTIDNINGEN #2 -<strong>2017</strong>


INBJUDAN O-RINGEN VÄRMLAND <strong>2017</strong><br />

Anmälningsguide<br />

Under O-Ringen Värmland <strong>2017</strong>, 22–28 juli, kommer vi erbjuda<br />

flera olika typer av utmaningar i våra tre olika grenar orienteringslöpning<br />

(OL), mountainbikeorientering (MtbO) och precisionsorientering<br />

(PreO). Inom respektive gren finns tävlingar<br />

för elit till nybörjare, och allt däremellan. O-Ringen vill erbjuda<br />

utmaning och äventyr för alla, oavsett ambition och nivå. Nytt<br />

för <strong>2017</strong> är att Open, motionsklasser och Challenge går in i den<br />

öppna kategorin Eget upplägg.<br />

När du bokar i år kommer du göra det direkt på oringen.se<br />

istället för i Eventor.<br />

Tävling OL MtbO PreO För vem<br />

Elittour Ja Nej Nej För dig som är elit<br />

5-dagars Ja Ja Ja För dig som gillar att tävla i en kön-/åldersindelad tävlingsklass<br />

Eget upplägg Ja Ja Nej För dig som vill tävla fritt mot dig själv eller andra<br />

Etappstart Ja Ja Ja För dig som vill deltaga på enstaka dagar och banor<br />

Lära och Prova på Ja Ja Ja För dig som vill lära dig mer om orientering<br />

Ungdomsstafett Ja Nej Nej För dig som är mellan 14 och 16 år och vill ha en kul extra tävling<br />

Träningsrace Ja Nej Nej För dig som vill komma till första etappen förberedd på bästa sätt<br />

Elittour<br />

På en udde i sjön Hugn<br />

ligger en av Sveriges vackraste<br />

golfbanor. Eda GK erbjuder en<br />

18-hålsbana i parkmiljö med sjöutsikt<br />

åt alla håll. Här finns även boende,<br />

restaurang och golfshop.<br />

Eda har en unik gränshistoria som<br />

man kan uppleva på våra museer.<br />

Under sommaren arrangeras guidade<br />

visningar, programkvällar och flera<br />

sommarcaféer håller öppet.<br />

Välkommen du också!<br />

O-ringen annons <strong>2017</strong> vektoriserad.indd 1 <strong>2017</strong>-04-13 08:50<br />

Sågudden<br />

FRILUFTSMUSEUM<br />

En idyll nära Arvika centrum som visar Värmlands kulturarv.<br />

Museitåg från centrum – Utställningar, Kafè Nystuga,<br />

stort strövområde och Såguddens alla djur.<br />

VÄLKOMMEN TILL SÅGUDDEN I SOMMAR!<br />

TEL 0570-137 95 | WWW.SAGUDDEN.SE<br />

Arvika Turistguide 2010 Sno??:Layout 1 10-02-16 15.43 Sida 69<br />

Här tävlar orienteringssportens världsstjärnor<br />

och den svenska eliten om segern.<br />

Elittouren är tävlingen som de<br />

flesta följer som åskådare och där de<br />

allra bästa löparna gör upp om sergerna<br />

över 5 etapper. Elittouren finns i grenen<br />

OL och i klasserna: DH21 Elit, DH20 Elit<br />

och DH18 Elit.<br />

Det är fri anmälan till Elittouren. De<br />

80 bästa löparnas tas ut i DH21 Elit och<br />

O‐Ringen specialinbjuder de 15 bästa löparna<br />

i världen. I juniorelitklasserna tas<br />

120 löpare per klass ut.<br />

Svårighetsgrader för grenen OL<br />

Benämning<br />

Nybörjare<br />

Mycket lätt<br />

Lätt<br />

Medelsvår<br />

Beskrivning<br />

Program Elittour OL<br />

Etapp Distans Arena<br />

1 Långdistans Skjutsbol<br />

2 Sprint Torget Arvika<br />

3 Förkortad långdistans Boda<br />

4 Medeldistans Boda<br />

5, Långdistans Rackstad<br />

Klass Medel Lång Svårighet<br />

D18 Elit 3,8 6,5 Svår<br />

D20 Elit 4,0 8,0 Svår<br />

D21 Elit 4,5 11,5 Svår<br />

H18 Elit 4,2 7,5 Svår<br />

H20 Elit 4,5 10,0 Svår<br />

H21 Elit 5,0 13,0 Svår<br />

Tydligt, sammanhängande nät av vägar, stigar, staket, stenmurar, vattendrag, öppen mark eller liknande. Lätta kontroller på<br />

eller alldeles intill själva vägen, stigen, vattendraget, den öppna marken osv.<br />

Samma terräng som för grön bana, men kontrollen kan ligga vid sidan av vägen, stigen, stenmuren, vattendraget, den<br />

öppna marken eller liknande. Själva punkten som kontrollen sitter vid är fortfarande lätt och tydligt, till exempel en sten<br />

eller en tydlig höjd.<br />

Något svårare terräng än för grön och vit bana men fortfarande enkelt att ta sig fram i skogen. Kontrollen kan sitta en bit<br />

från vägen, stigen, vattendraget osv och du ska till exempel kunna gena mellan två vägar eller stigar om du vill tjäna tid<br />

jämfört med att springa runt.<br />

Fortfarande lätt terräng att ta sig fram i. Inte bara stigar, vattendrag etc ska kunna följas utan också större sankmarker (mossar),<br />

höjdkanter, åsar och sänkor. Kontrollpunkten är svårare än på gul bana, men tydliga föremål i närheten ska alltid finnas<br />

att läsa in sig på på kartan.<br />

Medelsvår<br />

Samma svårighet som för orange bana, men till skillnad från orange bana får all typ av terräng förekomma<br />

Medelsvår<br />

Samma svårighet som för orange och röd bana mellan kontrollerna, men själva kontrollen kan vara svårare. Här är det<br />

viktigt att kunna förenkla, dvs att ta kontrollen från ett håll där det finns något stort och tydligt i terrängen. På så sätt gör<br />

det kontrolltagningen säkrare.<br />

Svår<br />

Svårigheten är anpassad till de skickligaste. Att kunna läsa på höjdkurvor och detaljer är en stor fördel.<br />

Foto Lars Norrby, Linus Höök<br />

Svår<br />

Samma svårighet som för blå bana, men till skillnad från blå bana får all typ av terräng förekomma.<br />

42<br />

O-RINGENTIDNINGEN #2 -<strong>2017</strong><br />

Caféer / Cafés /Cafés<br />

Arvika Fordonsmuseum<br />

Thermiavägen 2.Tel 0570-803 90.<br />

Öppet: 1 juni–31 aug, 11–18.<br />

1 sep–31 maj, lör–sön 12–16.<br />

Café Cupé<br />

Järnvägsstationen.Tel 0570-107 04.<br />

Öppet:mån–lör 9.30–19,sön 12–19.<br />

Café Nostalgia<br />

Kyrkogatan 23.Tel 073-823 14 36.<br />

Öppet: 1 maj–30 sep,<br />

mån–lör 9.30–19, sön 12–18.<br />

Café Vågen<br />

Nordells Konditori<br />

Ö:aTorggatan 4.<br />

Tel 0570-103 24.<br />

Öppet:mån-fre 9–18, lör 9–14.<br />

Rackstadmuseets Café<br />

Kungsvägen 11.<br />

Tel 0570-809 90.<br />

Öppet: apr–maj, sept,<br />

tis–sön 11–17, juni–aug, 11–17,<br />

okt–mars, tis–sön 11–16.<br />

Sagoblomman<br />

Kyrkogatan 21.<br />

Restaurang Skeppet<br />

Strandvägen 2.<br />

Tel 0570-74 92 29.<br />

Öppet: mån–tor 7.00–15.30,<br />

fre 7.00–15.00.<br />

Sommarcaféer /<br />

Cafés open during summer/<br />

Cafés im Sommer geöffnet<br />

Björknäs Sommargård<br />

Rapsodivägen 10.<br />

Tel 0570-71 11 84.<br />

O-RINGENTIDNINGEN #2 -<strong>2017</strong> 43


Anmälningsguide<br />

5-dagars<br />

Eget upplägg<br />

5-dagars är O-Ringens klassiska tävling och grundpelare<br />

över 5 etapper. Tävlingen erbjuds i samtliga tre grenar:<br />

OL, MtbO och PreO. O-Ringen Värmland <strong>2017</strong> kommer<br />

att erbjuda fem krävande etapper i Värmlands vilda och<br />

vackra skogar. En totalsegrare per klass koras över de fem<br />

etapperna.<br />

Med Eget upplägg kan du skapa en egen tävling över tre<br />

eller fem etapper, eller springa något av våra färdiga paket,<br />

motsvarande Motion och Challenge. Spring själv eller<br />

utmana dina vänner, kollegorna på jobbet eller sätt upp en<br />

klubbtävling. Resultaten kan du givetvis följa på oringenonline.se.<br />

Program 5-dagars OL<br />

Etapp 1: Långdistans, söndag 23 juli, Arena Skjutsbol<br />

Etapp 2: Förkortad långdistans, måndag 24 juli, Arena Skjutsbol<br />

Etapp 3: Långdistans, onsdag 26 juli, Arena Boda<br />

Etapp 4: Medeldistans, torsdag 27 juli, Arena Boda<br />

Etapp 5: Långdistans, fredag 28 juli, Arena Rackstad<br />

Inom OL tävlar du i åldersindelade klasser på 5-dagars, antingen i<br />

huvudklass eller i kortklass. I kortklasser upp till DH20 är det lottade<br />

starttider. Båda avslutas med en spännande jaktstart på etapp 5.<br />

Program 5-dagars MtbO<br />

Etapp 1: Långdistans, söndag 23 juli, Arena Brandsbol<br />

Etapp 2: Medeldistans, måndag 24 juli, Arena Selma Spa<br />

Etapp 3: Sprintdistans, onsdag 26 juli, Arena Frykstahöjden<br />

Etapp 4: Medeldistans, torsdag 27 juli, Arena Frykstahöjden<br />

Etapp 5: Långdistans, fredag 28 juli, Arena Rackstad<br />

Under O-Ringen Värmland är det premiär för att tävla i MtbO över 5<br />

dagar. Tävlingen erbjuder åldersindelade klasser med lottad starttid<br />

och jaktstart sista dagen.<br />

Huvudklasser 5-dagars MtbO<br />

Klass Sprint Medel Lång Svårighet Klass Sprint Medel Lång<br />

D12 2,5 3,0 5,5 Lätt H12 2,5 3,0 5,5<br />

D14 3,5 5,0 8,5 Medelsvår H14 3,5 5,5 8,5<br />

D16 3,0 5,5 10 Svår H16 4,0 7,0 13,0<br />

D20 3,5 7,0 13,0 Svår H20 4,5 9,0 18,5<br />

D21 5,0 8,5 20 Svår H21 6,0 11,0 25,0<br />

D40 3,5 7,0 13,0 Svår H40 4,0 8,0 17,5<br />

D50 3,0 6,0 11,0 Svår H50 4,0 7,5 15,0<br />

D60 3,0 5,0 9,0 Svår H60 3,5 6,0 13,0<br />

D70 2,5 4,0 7,5 Svår H70 3,0 5,0 11,0<br />

Program 5-dagars PreO<br />

Etapp 1: Medeldistans, söndag 23 juli, Arena Styckåsen<br />

Etapp 2: Långdistans, måndag 24 juli, Arena Falleberget<br />

Etapp 3: Medeldistans, onsdag 26 juli, Arena Vassvika<br />

Etapp 4: Långdistans, torsdag 27 juli, Arena Graninge<br />

Etapp 5: Medeldistans, fredag 28 juli, Arena Minneberg<br />

PreO finns i fyra olika klasser: Elit, A, B och C. I elitklassen tillämpas ett<br />

uttagningssystem, i övrigt väljer du själv vilken nivå du vill delta på.<br />

Klass Medel Lång Svårighet<br />

Pre A 2,5 3,0 Lätt<br />

Pre B 3,0 4,0 Medelsvår<br />

Pre Elit 3,5 4,5 Svår<br />

Huvudklasser 5-dagars OL<br />

Klass Medel Lång* Svårighet Klass Medel Lång*<br />

D10 2,0 2,5 Mycket lätt H10 2,0 2,5<br />

D11 2,5 3,0 Lätt H11 2,5 3,0<br />

D12 2,5 3,0 Lätt H12 2,5 3,0<br />

D13 3,0 4,0 Medelsvår H13 3,0 4,0<br />

D14 3,0 4,0 Medelsvår H14 3,0 4,0<br />

D15 3,5 4,5 Medelsvår H15 3,5 5,5<br />

D16 3,5 4,5 Medelsvår H16 3,5 5,5<br />

D18 3,4 5,5 Svår H18 3,6 6,0<br />

D20 3,5 6,0 Svår H20 3,8 7,0<br />

D21 3,8 8,0 Svår H21 4,5 9,5<br />

D21 Lång 4,3 10,0 Svår H21 Lång 4,8 12,5<br />

D35 3,6 6,5 Svår H35 4,4 8,0<br />

D40 3,5 5,5 Svår H40 4,2 7,5<br />

D45 3,4 4,5 Svår H45 4,0 7,0<br />

D50 3,2 4,2 Svår H50 3,8 6,0<br />

D55 3,0 4,0 Svår H55 3,6 5,5<br />

D60 2,8 3,7 Svår H60 3,4 5,0<br />

D65 2,6 3,5 Svår H65 3,2 4,5<br />

D70 2,4 3,0 Svår H70 3,0 4,0<br />

D75 2,2 3,0 Svår H75 2,8 3,5<br />

D80 2,0 2,5 Svår H80 2,5 3,0<br />

D85 1,8 2,3 Svår H85 2,0 2,5<br />

D90 1,5 2,0 Svår H90 1,5 2,0<br />

D95 1,2 1,8 Svår H95 1,2 1,8<br />

*Etapp 2 är en förkortad långdistans med banlängder motsvarande 80% av en långdistans.<br />

Kortklasser 5-dagars OL<br />

Klass Medel Lång* Svårighet Klass Medel Lång*<br />

D12 Kort 2,0 2,5 Mycket lätt H12 Kort 2,0 2,5<br />

D14 Kort 2,5 3,0 Lätt H14 Kort 2,5 3,0<br />

D16 Kort 3,0 4,0 Medelsvår H16 Kort 3,0 4,0<br />

D17-20 K 3,0 4,5 Svår H17-20 K 3,4 5,0<br />

D21 Kort 3,4 4,5 Svår H21 Kort 4,0 6,5<br />

D35 Kort 3,2 4,0 Svår H35 Kort 3,8 5,8<br />

D40 Kort 3,1 3,8 Svår H40 Kort 3,6 5,2<br />

D45 Kort 3,0 3,6 Svår H45 Kort 3,4 4,6<br />

D50 Kort 2,8 3,4 Svår H50 Kort 3,2 4,4<br />

D55 Kort 2,6 3,2 Svår H55 Kort 3,0 4,2<br />

D60 Kort 2,4 3,0 Svår H60 Kort 2,8 4,0<br />

D65 Kort 2,2 2,8 Svår H65 Kort 2,6 3,5<br />

D70 Kort 2,0 2,5 Svår H70 Kort 2,4 3,0<br />

Motion och Challenge som färdiga paket.<br />

Inom eget upplägg har vi skapat ett antal färdiga paket som motsvarar<br />

klasserna Motion och Challenge. Du tävlar mot dem med samma ålder<br />

och kön och kan följa resultatet på oringenonline.se<br />

Paket Medel Lång Svårighet Paket Medel Lång<br />

D21M 3,5 5,0 Medelsvår H21M 4,0 7,5<br />

D35M 3,3 4,0 Medelsvår H35M 4,0 6,0<br />

D40M 3,3 4,0 Medelsvår H40M 4,0 6,0<br />

D45M 3,0 3,5 Medelsvår H45M 3,5 5,0<br />

D50M 3,0 3,5 Medelsvår H50M 3,5 5,0<br />

D55M 2,5 3,3 Medelsvår H55M 3,0 4,0<br />

D60M 2,5 3,3 Medelsvår H60M 3,0 4,0<br />

D65M 2,5 3,0 Medelsvår H65M 2,5 3,3<br />

D70M 2,5 3,0 Medelsvår H70M 2,5 3,3<br />

D80M 2,5 2,5 Medelsvår H80M 2,5 2,5<br />

Ch5D 5,0 5,0 Lätt Ch5H 5,0 5,0<br />

Ch10D 10,0 10,0 Lätt Ch10H 10,0 10,0<br />

Oavsett om du väljer att springa ett färdigt paket eller väljer banor fritt<br />

kan du efter varje etapp filtrera resultatet på oringenonline.se efter hur<br />

du vill jämföra dig. Du avgör själv om du bara vill se resultat för ett visst<br />

Etappstart<br />

Vill du springa någon enstaka dag eller ha friheten att<br />

välja bana efter dagsform finns möjligheten att köpa<br />

etappstarter. Det kommer varje dag att finnas flera banor<br />

att välja på från korta lätta till längre och svårare.<br />

Etappstarter erbjuds för alla tre grenar; OL, MtbO och PreO. Notera att<br />

om du deltar i Etappstart flera olika dagar, får du ingen totaltid som t<br />

ex i Eget upplägg.<br />

Eget upplägg<br />

Vill du välja mer fritt och kanske skapa en tävling inom familjen, klubben<br />

eller med kompisarna har du följande banor att komponera utifrån. Sätt<br />

upp tävlingen över alla fem etapper eller de sista tre etapperna.<br />

Gren Bana Gren Bana<br />

OL Lätt 2,5 OL Svår 2,5<br />

OL Lätt 3,5 OL Svår 3,0<br />

OL Lätt 5,0 OL Svår 3,5<br />

OL Lätt 10,0 OL Svår 4,0<br />

OL Medelsvår 2,5 OL Svår 5,0<br />

OL Medelsvår 3,0 OL Svår 6,0<br />

OL Medelsvår 3,3 OL Svår 7,5<br />

OL Medelsvår 3,5 OL Svår 10,0<br />

OL Medelsvår 4,0 MtbO Kort Svår<br />

OL Medelsvår 5,0 MtbO Mellan Lätt<br />

OL Medelsvår 6,0 MtbO Mellan Svår<br />

OL Medelsvår 7,5 MtbO Lång Lätt<br />

OL Medelsvår 10,0 MtbO Lång Svår<br />

paket, åldersintervall och/eller kön. Du får en totaltid efter varje etapp<br />

och det går att inför sista dagen att göra en egen jaktstart. Eget upplägg<br />

finns för grenarna OL och MtbO.<br />

Gren Bana Gren Bana<br />

OL Lätt 2,5 OL Svår 3,0<br />

OL Lätt 3,5 OL Svår 3,5<br />

OL Lätt 5,0 OL Svår 4,0<br />

OL Lätt 10,0 OL Svår 5,0<br />

OL Medelsvår 2,5 OL Svår 6,0<br />

OL Medelsvår 3,0 OL Svår 7,5<br />

OL Medelsvår 3,3 OL Svår 10,0<br />

OL Medelsvår 3,5 MtbO Kort Svår<br />

OL Medelsvår 4,0 MtbO Mellan Lätt<br />

OL Medelsvår 5,0 MtbO Mellan Svår<br />

OL Medelsvår 6,0 MtbO Lång Lätt<br />

OL Medelsvår 7,5 MtbO Lång Svår<br />

OL Medelsvår 10,0 PreO Pre-A Svår<br />

OL Svår 2,5 PreO Pre-B Medelsvår<br />

44 O-RINGENTIDNINGEN #2 -<strong>2017</strong><br />

O-RINGENTIDNINGEN #2 -<strong>2017</strong> 45


Anmälningsguide<br />

Lära och Prova på<br />

Kategorin Lära och Prova på finns för dig som vill lära dig<br />

mer orientering och för dig som är ny i sporten och orienterar<br />

för första gången. Här finns Miniknat för de allra<br />

yngsta och Inskolnings- och utvecklingsklasser för de<br />

ungdomar som tränar orientering. Dessa klasser kan du<br />

delta i både med och utan medföljare i skogen. För vuxna<br />

finns lättare Prova på-banor. Kategorin Lära och Prova på<br />

finns för samtliga tre grenar.<br />

Miniknat<br />

Temaorientering för de minsta (ca 3-8 år) på arenorna för 5-dagars OL. Ingen tävling,<br />

snitslad bana, pris till alla varje dag.<br />

Inskolning- och utvecklingsklass<br />

Finns på huvudarenorna för 5-dagars OL. Klasserna vänder sig till dig som vill<br />

förbereda dig för att i framtiden kunna springa svårare banor, eller att kunna<br />

delta på egen hand. Du kan starta när du vill och får gärna springa ihop med<br />

en kompis eller vuxen.<br />

Prova på<br />

På arenorna för OL och MtbO finns det varje dag korta och lätta banor att<br />

prova på. När du känner dig varm i kläderna kan du fortsätta med Etappstart<br />

eller Eget upplägg.<br />

På aktivitetsdagen, tisdag, kommer det finnas en provapå-PreO-bana inne i<br />

Arvika och ett flertal MtbO-banor på Arena X<br />

Träningsrace<br />

Alla har olika sätt att förbereda sig på inför en utmaning som O‐Ringen.<br />

Med Träningsracet vill vi skapa bästa möjliga förutsättningar för att du ska<br />

komma till start väl förberedd.<br />

Du väljer själv vad som passar dig bäst för att hitta den rätta känsla.<br />

Spring kort och snabbt, ta några svåra kontroller i lugnt tempo eller genomför<br />

en riktig genomkörare över full längd.<br />

På oringen.se hittar du information om vilka banor som finns och där kan<br />

du boka en start.<br />

Ungdomsstafett<br />

Ungdomsstafetten finns för grenen OL och går i samband med invigningen.<br />

Tävlingen avgörs mellan regionslag i de nordiska länderna och landslag från<br />

övriga länder. Fyra löpare i varje lag, där sträckordningen är H16-D14-H14-D16.<br />

Klass Längd Nivå<br />

Inskolning 1,5 Nybörjare<br />

U1 2,0 Nybörjare<br />

U2 2,5 Mycket lätt<br />

Klass<br />

Nivå<br />

Prova på 2,5 km<br />

Mycket lätt<br />

Prova på 4,0 km<br />

Mycket lätt<br />

Prova på Stolpjakten<br />

Varierande<br />

Prova på PreO<br />

Lätt<br />

Prova på MtbO 5,0 km Lätt<br />

Klass<br />

Skala<br />

Mycket lätt 2,0 1:10 000<br />

Lätt 1:10 000<br />

Lätt 4,0 1:10 000<br />

Medelsvår 3,0 1:10 000<br />

Medelsvår 4,0 1:10 000<br />

Medelsvår 5,0 1:10 000<br />

Svår 3,0 1:10 000<br />

Svår 5,0 1:10 000<br />

Svår 7,5 1:10 000<br />

Resor till tävlingsarenorna<br />

Bor du på O-Ringenstadens camping, i närheten av Arvika<br />

eller passerar Arvika på väg från ditt boende ut till arenan,<br />

är det enklast och snabbast att åka buss från O-Ringenstaden.<br />

Busstransport ingår i anmälningsavgiften och publik/<br />

medföljare åker också utan avgift. Fri cykel- och bilparkering<br />

finns i nära anslutning till busspåstigningen vid<br />

O-Ringenstaden. Bussarna kör den kortaste vägen ut till<br />

arenorna och avstigning sker i direkt anslutning till målområdet.<br />

Vill du köra bil ut till OL-arenorna för etapp 1-4 behöver du förboka en<br />

parkeringsbiljett på oringen.se för 20 kr.<br />

För etapp 5 kan du välja att stå kostnadsfritt vid O-Ringenstaden<br />

(1000-2000 m att gå) eller förboka en arenanära parkering, (300 meter<br />

att gå men endast 1100 platser finns, från 100 kr).<br />

MtbO<br />

På etapp 5 vid Arena Rackstad, som delas med OL-tävlingarna, kan du<br />

välja mellan att boka en arenanära parkering (från 100 kr), eller parkera<br />

utan extra kostnad 1000-2000 meter från arenan<br />

PreO<br />

Alla etapper för PreO går inne i Arvika och där gäller kommunens lokala<br />

parkeringsbestämmelser.<br />

Boka arenanära parkering för bil eller buss gör du på oringen.se.<br />

Testa PreO eller MtbO på aktivitetsdagen<br />

På aktivitetsdagen finns möjlighet att testa både MtbO och PreO.<br />

MtbO går på de fina stigarna runt arena Brandsbol ca 50 km från<br />

O-Ringenstaden. Öppet mellan kl 10 och 13, kartställ finns att låna. Ett<br />

besök där kan kombineras med bad i flera sjöar eller ett besök i Torsbys<br />

skidtunnel.<br />

PreO testar du inne i Arvika på arena Falleberget. Det kommer finnas<br />

personer på plats som hjälper dig att komma igång och du vill ha hjälp<br />

med det. Öppet mellan kl 10 och 12.<br />

Du bokar din start på oringen.se, för vuxen över 16 år kostar det 120<br />

kr och för dem under 16 år kostar det 70 kr.<br />

Bana Längd Svårighetsgrad<br />

Pre-A - Svår<br />

Pre-B - Medelsvår<br />

Pre-C - Lätt<br />

MtbO H21 25,0 Svår<br />

MtbO D21 20,0 Svår<br />

MtbO Kort Svår 6,0 Svår<br />

MtbO Lång Lätt 15,0 Lätt<br />

MtbO Lång Svår 15,0 Svår<br />

MtbO Mellan Lätt 10,0 Lätt<br />

MtbO Mellan Svår 10,0 Svår<br />

MtbO Kort Lätt 5,0 Lätt<br />

46 O-RINGENTIDNINGEN #2 -<strong>2017</strong><br />

O-RINGENTIDNINGEN #2 -<strong>2017</strong> 47


Anmälningsguide<br />

Anmälningsavgifter <strong>2017</strong><br />

ELITTOUR 1 Nov -30% 1 Apr -20% 1 Jun Ordinarie Därefter +20%<br />

Upp till och med 20 år 1 660 1 870 2 300 2 730<br />

21 år och äldre 2 065 2 325 2 835 3 345<br />

5-DAGARS 1 Nov -30% 1 Apr -20% 1 Jun Ordinarie Därefter +20%<br />

Upp till och med 16 år 690 770 920 1 070<br />

Mellan 17 och 20 år 940 1 050 1 260 1 470<br />

Villkor för<br />

anmälan finns<br />

på oringen.se<br />

Officiella partners:<br />

21 år och äldre 1 425 1 585 1 915 2 245<br />

EGET UPPLÄGG 1 Nov -30% 1 Apr -20% 1 Jun Ordinarie Därefter +20%<br />

Upp till och med 16 år 120 130 160 190<br />

Mellan 17 och 20 år 170 180 220 260<br />

21 år och äldre 255 275 335 395<br />

ETAPPSTART 1 Nov -30% 1 Apr -20% 1 Jun Ordinarie Därefter +20%<br />

Upp till och med 16 år 110 120 140 160<br />

Mellan 17 och 20 år 150 160 190 220<br />

21 år och äldre 215 235 285 335<br />

LÄRA OCH PROVA PÅ 1 Nov -30% 1 Apr -20% 1 Jun Ordinarie Därefter +20%<br />

Miniknat 40 40 40 40<br />

Upp till och med 16 år 110 120 140 160<br />

Mellan 17 och 20 år 120 130 150 170<br />

21 år och äldre 135 145 165 185<br />

UNGDOMSTAFETT 1 Nov -30% 1 Apr -20% 1 Jun Ordinarie Därefter +20%<br />

Per lag 230 260 320 380<br />

TRÄNINGSRACE 1 Nov -30% 1 Apr -20% 1 Jun Ordinarie Därefter +20%<br />

Upp till och med 16 år 80 90 100 110<br />

Mellan 17 och 20 år 100 100 120 140<br />

21 år och äldre 115 125 145 165<br />

TILLÄGGSTJÄNSTER 1 Nov Ordinarie 1 Apr Ordinarie 1 Jun Ordinarie Därefter +20 %<br />

Lottning med annan klubb* 120 120 120 140<br />

48<br />

Familjelottning* 120 120 120 140<br />

Stämpelbricka (SI) 40 40 40 50<br />

Startklar 155 155 155 155<br />

Startklar plus 275 275 275 275<br />

Orienteringsskolan 110 110 110 130<br />

Stämplingshjälp PreO 110 110 110 130<br />

Påskjutare PreO 110 110 110 130<br />

Träningskarta 70 70 70 80<br />

Kartpaket 180 180 180 220<br />

Jubileumsplakett 210 210 210 250<br />

Visum 0 0 0 0<br />

Buss- och parkeringsavgift på satellitparkeringar och på O-Ringenstaden ingår i anmälningsavgiften.<br />

O-RINGENTIDNINGEN #2 -<strong>2017</strong><br />

* Efter 1 juni kan tilläggstjänsterna<br />

lottning med annan<br />

klubb och familjelottning<br />

bara köpas i mån av plats<br />

26 augusti <strong>2017</strong><br />

Lindvallen, Sälen<br />

10/21/42 KM<br />

fjallmaratonsal<br />

fjallmaratonsalen<br />

ANMÄL DIG NU: W W W.FJALLMARATONSALEN.SE


Vi tar hand om dina utskrifter!<br />

- Stort lager - Snabba leveranser<br />

Toner - Supplies<br />

Skrivare<br />

Kopiatorer<br />

Dokumentlösningar<br />

HYR DIN UTRUSTNING<br />

PÅ CRAMO!<br />

Kassasystem<br />

Modernisera Er kassahantering och öka<br />

försäljningen med hjälp av vår kunskap<br />

054-55 51 00 www.utecab.se<br />

Ta löpartåget<br />

till nästa lopp!<br />

Läs mer på sj.se/specialresor<br />

CRAMO FINNS<br />

ALLTID DÄR<br />

FÖR DIG<br />

PRODUKTER<br />

FRÅN CRAMO<br />

FUNGERAR ALLTID<br />

CRAMO<br />

LEVERERAR<br />

ALLTID I TID<br />

WWW.CRAMO.SE<br />

50<br />

160315_SJ_Annons_O-ringen_Löpartåget_180x121.indd 1 2016-03-17 09:42<br />

O-RINGENTIDNINGEN #2 -<strong>2017</strong><br />

O-RINGENTIDNINGEN #2 -<strong>2017</strong> 51


Upplev Höga Kusten i Arvika<br />

Välkommen till oss i Höga Kustentältet<br />

vid O-Ringentorget!<br />

Här kan du drömma dig bort och låta dig inspireras till massor av spännande<br />

aktiviteter i Höga Kusten.<br />

Vad sägs om klättring uppför Skulebergets branta sida, en dag i skärgården,<br />

vandring i Skuleskogens nationalpark, havsbad eller paddling i någon av<br />

våra tre vackra älvar. Eller varför inte ett avslappnande spa-besök i Paradiset.<br />

Alla etapper under O-Ringen 2018 ligger nära Örnsköldsviks centrum.<br />

Du når dem snabbt med cykel, vilket ger dig gott om tid att uppleva<br />

Örnsköldsvik. För att maximera upplevelsen rekommenderar vi dig att<br />

komma veckan före eller stanna några dagar extra.<br />

Vi lovar dig att du inte ångrar dig!<br />

Sol och bad i Björnviken på Trysunda<br />

I tältet händer massor. Varje dag.<br />

I tältet kan du se filmer, anmäla dig till O-Ringen 2018, boka<br />

boende, boka upplevelsepaket, hämta information och framför<br />

allt träffa representanter för turismen i området.<br />

Vi hjälper dig att hitta precis det du vill göra och uppleva.<br />

Fråga oss! Här träffar du också några av våra banläggare och kan<br />

höra dem berätta om sina tankar och om terrängens utmaningar.<br />

Vi ses!<br />

Anmälan öppnar 22 juli!<br />

Från den 1 maj finns inbjudan med alla priser på www.oringen.se/2018.<br />

Bekanta er med våra boendealternativ, etapper och inte minst möjligheterna<br />

att uppleva Sveriges vackraste natur.<br />

www.oringen.se/2018<br />

tältet<br />

Anmäl Dig till<br />

O-Ringen 2018<br />

- vinn fina priser!<br />

I tältet kan du anmäla dig<br />

till O-Ringen Höga Kusten 2018<br />

samt få hjälp att hitta och boka ditt<br />

boende. Varje dag under veckan i<br />

Arvika lottar vi ut fina priser med<br />

anknytning till Höga Kusten<br />

bland de som anmäler<br />

sig på plats.<br />

Viksjö<br />

Sånga<br />

Bollstabruk<br />

Kramfors<br />

Via Ferrata på Skuleberget<br />

Gålsjö Bruk<br />

Höga Kusten<br />

Airport<br />

Nyland<br />

18<br />

Lunde<br />

Ramvik<br />

Älandsbro<br />

19<br />

Höga kusten segrade 2016 i tävlingen om Sveriges vackraste natur. Naturskyddsföreningens<br />

tidskrift Sveriges Natur anordnade tävlingen där vinnaren röstades fram på tidningens<br />

webbplats och Höga kusten vann överlägset. På andra plats kom Blekinge skärgård och trea<br />

blev Skierfeklippan i Sarek Nationalpark.<br />

Passa på att uppleva denna natur på nära håll i samband med er vistelse här. Som inspiration<br />

tipsar redaktionen för O-Ringen Höga Kusten 2018 om några av sina personliga favoriter.<br />

10<br />

Sandslån<br />

Utansjö<br />

E4<br />

Bredbyn<br />

Skorped<br />

Botniabanan<br />

Lugnvik<br />

E4<br />

Sidensjö<br />

2<br />

Höga Kusten bron<br />

11<br />

Sveriges vackraste natur<br />

Docksta<br />

Ullånger<br />

8<br />

Hemsö<br />

Härnösand<br />

Härnöklubb<br />

Gottne<br />

Mellansel<br />

4<br />

6<br />

Skuleberget7<br />

Billsta<br />

E4<br />

Bjästa<br />

Skuleskogens<br />

3<br />

Nationalpark<br />

Mjällom<br />

12<br />

Köpmanholmen<br />

Nordingrå<br />

5<br />

Bönhamn<br />

16 Högbonden<br />

1<br />

17<br />

Rotsidan<br />

Berghamn<br />

Norra Ulvön<br />

Södra Ulvön<br />

Bottenviken<br />

H Ö G A K U S T E N<br />

0 5 10 15 20 25KM<br />

9<br />

15<br />

Gideå<br />

Örnsköldsviks<br />

Airport<br />

Örnsköldsvik<br />

Gullvik<br />

14<br />

Trysunda<br />

Idbyn<br />

13<br />

Skags Udde<br />

E4<br />

Husum<br />

1<br />

2<br />

Storslagna vyer,<br />

sol och bad<br />

turism<br />

SVERIGES VACKRASTE NATUR<br />

HÖGA KUSTEN<br />

2016<br />

NATURSKYDDSFÖRENINGEN<br />

Höga kustens generösa höjdkurvor<br />

erbjuder storslagna vyer på många<br />

håll i landskapet. Kanske antar du<br />

utmaningen att hitta dina egna tio i<br />

topp-vyer som Stortorget, Valkallen<br />

och Ögeltjärnsberget. Se spåren av<br />

landhöjningens olika perioder med<br />

klapperfält, grottor och klippblock.<br />

Längs kusten finns även många fina<br />

ställen för sol och bad som t. ex.<br />

Gullviks havsbad, Storsand, Salusand,<br />

Smitingen och de långa släta<br />

klipporna vid Rotsidan.<br />

Rotsidan vid kusten utanför Nordingrå<br />

Högakustenbron


3<br />

Hav möter fjällnära natur<br />

turism<br />

13<br />

turism<br />

3<br />

SKULESKOGENS NATIONALPARK<br />

Skuleskogen är en naturskog med urskogskaraktär.<br />

Här upplever du världsarvet i miniatyr med intressanta växter och spår av<br />

landhöjningen. Den 13 mil långa Höga Kustenleden går genom nationalparken.<br />

Vid de tre iordningställda entréerna; Entre Väst, Syd och Nord finns information,<br />

grillplatser och toaletter.<br />

Vid Nätrafjärden strax norr om Skuleskogen ligger nationalparkens lillebror<br />

Hummelviks naturreservat med vidunderlig utsikt från högsta topparna på<br />

210 meter över havet. Lite längre norrut ligger även Balesuddens natureservat,<br />

en stor halvö med Balestjärns kristallklara vatten.<br />

Slåttdalskrevan i Skulebergets nationalpark<br />

4<br />

NÄTRA FJÄLLSKOG<br />

Strax norr om Skuleskogen ligger Nätra Fjällskogs friluftsområde med ett tiotal<br />

fäbodvallar. Här ligger även Västanåhöjden, 430 meter över havet, med milsvid<br />

utsikt över havsvikar och berglandskap.<br />

Skärgårdshotell och gästhamn på Ulvön<br />

Fiskelägen<br />

5<br />

6<br />

MANNAMINNE<br />

Besök gärna Häggvik och utställningarna vid<br />

Mannaminne med dess 50-tal byggnader och<br />

utställningar från världens alla hörn.<br />

VIA FERRATA<br />

Klättring som passar de flesta.<br />

Här kan alla få en adrenalinkick och möjlighet att utan<br />

förkunskaper uppleva bergsklättring under maximal<br />

säkerhet. Flera hundra kraftiga bergsöglor har borrats<br />

in i Skulebergets 250 meter höga östbrant fördelat på<br />

4 leder av olika svårighetsgrader.<br />

5 Mannaminne med sina säregna utställningar<br />

12<br />

13<br />

Som ett pärlband ligger fiskelägena längs kustbandet<br />

från Härnösand till Örnsköldsvik.<br />

Ett besök är ett måste när man är i Höga Kusten.<br />

NORRFÄLLSVIKENS FISKELÄGE<br />

Med tallskog, klapperstensfält och sin karga natur samt<br />

Storsands havsbad strax bredvid.<br />

SKAGSUDDE & SKEPPSMALEN<br />

Längst ut i havsbandet ligger Skeppsmalens fiskeläge<br />

och Höga Kustens nordligaste fyr med landhöjningsspår<br />

och fornminnen.<br />

7<br />

NATURUM HÖGA KUSTEN<br />

Här kan du strosa runt och ta del av utställningen om<br />

landhöjningens förunderliga geologiska och kulturella<br />

historia och vackra natur.<br />

14<br />

15<br />

TRYSUNDA & ULVÖARNA<br />

Dagliga turer med skärgårdsbåtar ger möjlighet till<br />

upptäcksfärd och båtluff mellan några av de största<br />

öarna som erbjuder historiskt, geologiskt och botaniskt<br />

intressant natur.<br />

Det ligger många fina gamla fiskelägen längs med Höga Kusten<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

HEMSÖ FÄSTNING<br />

Dagliga visningar av en av Europas största försvarsanläggningar<br />

från Kalla kriget med 5000 kvm av Sveriges<br />

största hemlighet 40 meter ner i urberget.<br />

PARADISET<br />

Spa och tropiskt upplevelsebad mitt i centrala Örnsköldsvik<br />

med Sveriges längsta vatte<strong>nr</strong>utschbana,<br />

vildfors och bubbelpooler mm.<br />

JUNSELE DJURPARK<br />

Populär djurpark med 25 djurarter, bl. a. de vita<br />

tigrarna, litet tivoli och barnens zoo.<br />

HÄRNÖSANDS BILMUSEUM<br />

Över hundra bilar från 40-, 50-, 60- och 70-tal.<br />

Här visas amerikanare och andra gamla fordon från förr.<br />

6<br />

Via Ferrata Skuleberget<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

BARSTA & BÖNHAMN<br />

I hjärtat av Nordingrå ligger dessa fiskelägen med<br />

dagliga turer till Högbondens fyr och vandrarhem.<br />

HÖGBONDEN<br />

I hjärtat av Höga Kusten ligger denna fantastiska<br />

fyrplats på en ö med samma namn.<br />

Högbonden ligger en kvarts båtresa från Bönhamn och<br />

är Sveriges högst belägna fyr med vandrarhem.<br />

BOX DESTILLERI & HERNÖ GIN<br />

Box whiskey är känt som det bästa destilleriet i Sverige.<br />

Besök det gamla ombyggda kraftverket vid vackra<br />

Ångermanälven. Besök även Hernö Gin, ett är ett av<br />

världens bästa destillerier som inspireras av naturen<br />

skapandet av ekologisk hantverksgin.<br />

Något för alla smaker<br />

Lokalproducerade produkter med anor och för alla smaker.<br />

Passa på att besöka och prova på lokala delikatesser som surströmming på<br />

Ulvön, äkta norrländskt tunnbröd vid Mjälloms tunnbrödsfabrik i Ullånger,<br />

Häggbygårds Mejeri eller något av besökcentren vid Box Wiskey eller Hernö Gin.<br />

Surströmming är en av våra lokalproducerade specialiteter


Banläggarna tycker till<br />

Världsarvet Höga Kusten formades av den senaste istiden som genom årtusenden har lämnat efter sig en helt unikt stycke natur.<br />

När isen låg som tjockast över Höga Kusten var den flera kilometer hög och tryckte ner jordskorpan nästan 1 km. Nu reser sig landskapet<br />

tävling<br />

Korta avstånd till<br />

terräng i Världsklass<br />

1KM<br />

0<br />

tävling<br />

1 2KM<br />

1 cm per år (snabbare än någon annan plats på jorden) och har efterlämnat ett dramatiskt och fantastiskt vackert landskap som många<br />

menar är en orienterares dröm. Vår ambition är att ge alla besökare en rejäl dos av detta.<br />

Under O-Ringen Höga Kusten 2018 har du möjlighet att ta cykeln till samtliga etapper.<br />

Bussning till etapperna<br />

Banläggningen<br />

Lennart Strandberg som ansvarar för<br />

banläggningen under O-Ringen är en hängiven<br />

orienterare sedan många år och frågan som<br />

O-<strong>Ringentidningen</strong> ställer till honom är given.<br />

Hur kommer besökarna att uppleva att de är mitt<br />

i världsarvet Höga Kusten när startklockan piper<br />

den 22 juli 2018?<br />

– Vi har fem mycket kompetenta banläggare<br />

med gedigen erfarenhet och som kan terrängen<br />

kring Örnsköldsvik oerhört väl. Vår ambition är att<br />

alla ska få uppleva vyerna, berghällarna och det<br />

bitvis dramatiska landskapet.<br />

Etapp 1 och 2<br />

Vi har låtit banläggarna kortfattat få beskriva sin<br />

etapp och hur de har tänkt kring banläggningen.<br />

Först ut är Christer Mikaelsson som är ansvarig<br />

för etapp 1 med mål i Domsjö.<br />

– Etappen är en utmatning för både banläggare<br />

och löpare. För mig som banläggare att hitta<br />

en lämplig nivå och för löparna att utnyttja sin<br />

förmåga att orientera i den detaljrika och kuperade<br />

terrängen. Många banor kommer att få en ganska<br />

krävande inledning med noggrann orientering<br />

in mot kontrollen. Banorna avslutas i ett mindre<br />

kuperat område.<br />

De kortare banorna har lättare kupering som delvis<br />

är mycket detaljrik. I området finns ett antal större<br />

och mindre stigar.<br />

För de löpare som kommer upp på höjderna<br />

hoppas jag att de stannar upp någon sekund,<br />

hämtar andan, lyfter blicken och njuter av den<br />

fantastiska utsikten över Höga Kustens vyer.<br />

Kartutsnitt från Arena Domsjö - Etapp 1 och 2<br />

56 O-RINGENTIDNINGEN #2 -<strong>2017</strong><br />

Etapp 2 avgörs med samma målplats som den<br />

första etappen men med Per Magnusson som<br />

banläggare och som f. ö. också ritat kartan.<br />

– Tävlingsområdet har två olika karaktärer.<br />

Löparna på de längre banorna kommer att känna<br />

igen sig från den första etappen.<br />

Där är det deltaljrikt och kuperat. Det krävs att man<br />

klarar av kurvbildsorientering och anpassas farten.<br />

Bitvis kan man springa snabbt på berghällar men<br />

behåll kartkontakten. För våra yngsta och äldsta<br />

löpare samt motionärerna väntar till stor del<br />

snabblöpt tallhed ett stenkast från havet.<br />

Elitsprinten tredje tävlingsdagen<br />

Efter dessa två etapper blir det en dags<br />

välförtjänt vila. Det gäller dock inte Elittouren<br />

som kör sprint mitt i centrala Örnsköldsvik.<br />

Stadsnära med mycket vägar men även en<br />

intressant kupering som kommer att ge löparna<br />

en utmaning både fysiskt och orienteringsmässigt.<br />

Banläggare är Ludvig Åhlund.<br />

Etapp 3 och 4<br />

Den tredje och fjärde etappen avgörs i Backsjö.<br />

En mycket vacker målplats vid Backsjön där<br />

Visarbergen i väster innehåller ett stycke<br />

väldigt fin orienteringsterräng.<br />

Kartritare är Lennart Strandberg och banläggare<br />

för etapp 3 är Robert Niederbach.<br />

– Tredje etappens medeldistans avgörs i en<br />

terräng som inte är lika kuperad och fysiskt<br />

krävande som de två inledande etapperna.<br />

För huvudklasserna väntar ett stiglöst och lättframkomligt<br />

område med delvis tekniskt krävande<br />

orientering. Ungdoms- och motionsklasserna<br />

springer i ett kulturlandskap genombrutet av stigar,<br />

vägar och åkrar. Tanken med banläggningen är att<br />

löparna skall få en behaglig och intressant dag i<br />

skogen med möjlighet till återhämtning inför den<br />

betydligt tuffare fjärde etappen.<br />

Banläggare för etapp 4 är Börje Pauler.<br />

– De längre banorna inleder i ett detaljerat<br />

sönderskuret område som övergår i släta berghällar.<br />

Det blir skråorientering längs en vidsträckt<br />

sluttning där farten kommer att vara hög.<br />

De kortare banorna går till en början i ett område<br />

med öppen tallskog som genomkorsas av en<br />

bäckravin. Därefter väntar en sluttning med öppna<br />

berghällar blandat med detaljerade områden.<br />

Samtliga banor avslutar i ett intressant parti med<br />

sänkor. Vi lovar er en riktig höjdarupplevelse.<br />

Kartutsnitt från Arena Backsjö - Etapp 3 och 4<br />

Sista tävlingsdagen<br />

Efter en intensiv vecka avslutas O-Ringen 2018<br />

med Skyttisetappen en dryg kilometer från<br />

O-Ringentorget.<br />

Här avgjordes för övrigt stafett-SM (2004).<br />

Området erbjuder både planbildorientering,<br />

en höjdplatå med ett antal större myrar, ett rikt<br />

stignät, underbar tallskog och mycket intressant<br />

kurvbild i kanten av platån.<br />

Banläggare är Stefan Sjölund.<br />

– Det kommer att bli en utmanande och<br />

spännande etapp som kräver tempoväxling.<br />

Från riktigt svår orientering till intressanta<br />

vägvalssträckor. Ungdomsbanorna går mestadels i<br />

ett område med mycket stigar och sankmarker.<br />

Kartutsnitt från Arena Skyttis - Etapp 5<br />

ARENA DOMSJÖ OL - ETAPP 1 & 2<br />

ARENA DOMSJÖ MtbO - ETAPP 1 & 5<br />

ARENA BACKSJÖ OL - ETAPP 3 & 4<br />

SATELLITPARKERING<br />

SATELLITCAMPING<br />

ARENA KEMPEVALLEN MtbO - ETAPP 2<br />

22<br />

juli<br />

23<br />

juli<br />

22<br />

juli<br />

23<br />

juli<br />

25<br />

juli<br />

27<br />

juli<br />

26<br />

juli<br />

9 km<br />

ARENA FJÄLLRÄVEN - UNGDOMSSTAFETTEN<br />

ARENA STORA TORGET - ELITSPRINTEN<br />

21<br />

juli<br />

24<br />

juli<br />

5 km<br />

2 km<br />

O-RINGENTORGET<br />

ARENA SKYTTIS OL - ETAPP 5<br />

ARENA SKYTTIS MtbO - ETAPP 3 & 4<br />

25<br />

juli<br />

26<br />

juli<br />

27<br />

juli<br />

O-Ringentorget i centrala stan<br />

Fjällräven Center blir hjärtat under O-Ringen.<br />

Här genomförs ceremonier, här finns restauranger och<br />

Team Sportias sporttält, Radio O-Ringen och inte minst<br />

aktivitetstorg för ung som gammal. Fjällräven Center ligger<br />

bara några längre stenkast från centrala Örnsköldsvik och<br />

i<strong>nr</strong>e hamnen med restauranger och stort utbud av affärer.<br />

Boende<br />

O-Ringen Höga Kusten erbjuder en rad olika boendealternativ.<br />

Central camping i O-Ringenstaden. Campingområden kring<br />

Fjällräven Center (inom ca 1 km) med eller utan el. 1100 platser.<br />

Extern Camping. För er som vill bo på klassisk O-Ringencamping<br />

på gräsytor finns Svedjeholmens campingområde, 5 km från<br />

O-Ringentorget. 1200 platser.<br />

Andra boendeformer. Hus, lägenheter, hotell eller vandrarhem.<br />

Gå in på oringen.se och försäkra er om ert önskeboende.


Vi gillar också kartor.<br />

Vi ser till att O-Ringen och våra andra 914 000 kunder har el.<br />

Officiell leverantör till O-Ringen <strong>2017</strong><br />

www.ellevio.se<br />

Välj rätt sportdryck<br />

Powertabs<br />

Aktivitetstid under<br />

90 min<br />

Hydrate & perform<br />

Aktivitetstid mellan<br />

60 - 120 min<br />

Long distance energy<br />

Aktivitetstid över<br />

120 min<br />

Handla från hela vårt<br />

sortiment på isostar.se<br />

O-RINGENTIDNINGEN #4 #2 -2016 -<strong>2017</strong> 59


Unik Kolmårdsterräng<br />

under alla etapper!<br />

Upplev helt fantastiska och variationsrika<br />

terrängområden som stor del består av<br />

naturreservat varav vissa inte har tävlats i<br />

på väldigt många år.<br />

Upplev äventyret 2019!<br />

Kolmårdsterräng • Gemenskap • Närhet<br />

Ett äventyr för<br />

hela familjen!<br />

Upplev en semestervecka med<br />

gemenskap i fokus! Norrköping med<br />

omnejd bjuder på mängder av spännande<br />

aktiviteter för hela familjen. På Kolmårdens<br />

Djurpark kan du träffa Bamse och hans<br />

vänner och i Arkösunds skärgård kan du<br />

bada, sola, paddla kajak och ta en tur med<br />

Skärgårdslinjen.<br />

Upplev närheten!<br />

Gemenskap och närhet kommer att prägla<br />

den svårslaget kompakta och centralt belägna<br />

O-Ringenstaden med O-Ringentorget mitt<br />

i och badmöjligheter direkt intill! Och hit är<br />

det nära. O-Ringen Kolmården i Norrköping<br />

är snabbt och smidigt att ta sig till oavsett<br />

om du kommer du med bil, tåg, båt eller flyg<br />

inom eller utom Sveriges gränser!<br />

Läs mer om O-ringen i Kolmården:<br />

www.oringen.se/kolmarden2019<br />

I sommar<br />

avslöjar vi allt!<br />

Träffa Bamse<br />

som följer med oss<br />

till vår monter<br />

i Värmland!<br />

Kom till vår monter på marknadsgatan<br />

vid O-Ringen i Värmland i sommar<br />

– då offentliggör vi arenor och<br />

terrängområden. Dessutom får ni se<br />

vårt unika helheltskoncept för<br />

OL och MtbO!<br />

60<br />

O-RINGENTIDNINGEN #2 -<strong>2017</strong>


Äventyret kan starta!<br />

#visitarvika<br />

våra hjullastare<br />

sätter arvika<br />

på kartan<br />

gangstermedia.se<br />

Fiber<br />

Beredning<br />

SJUMILA I KÖKET<br />

Vår nya linneserie ”Sjumilaskog” har hämtat inspiration från de<br />

djupa värmlandsskogarna. Mönstren heter Lupin, Tilja, Timmervälta<br />

– perfekta minnen från årets O-Ringen. Så lägg in ett besök<br />

på Klässbols Linneväveri. Häng med på rundvandring, handla i<br />

butiken, fika på KaffeKvarnen och ta ett dopp i Glafsfjorden. Vi<br />

finns nära arena Skjutsbol. Välkommen till Klässbol!<br />

NYFIKEN?<br />

beställ Arvika Turistguide<br />

på visitarvika.se<br />

KaffeKvarnen<br />

Dags att ta fram kompassen. O-Ringenstaden Arvika i<br />

vilda sköna Värmland väntar. Varmt välkommen – vi ses!<br />

I Arvika har vi tillverkat hjullastare i över 50 år, och vår fabrik är idag huvudanläggning för<br />

Volvo Construction Equipments hjul lastare. Här jobbar ingenjörer och robot programmerare<br />

sida vid sida med logistiker och arbetsmiljöexperter, tillsammans med ett 20-tal andra<br />

yrkesroller. Hos oss kan du kombinera livskvalitet med spännande karriärmöjligheter både<br />

lokalt och internationellt. Vill du bli en av oss och bidra till att bygga en värld vi vill leva i?<br />

Väveri | Butik<br />

Damastvägen 5<br />

Klässbol<br />

Tel 0570-46 01 85<br />

www.klassbols.se<br />

Öppet<br />

mån–fre 9–18<br />

lör 10–16<br />

sön maj–sep 10–16<br />

ARVIKA TURISTBYRÅ | STORGATAN 22 ARVIKA | TEL 0570-817 90<br />

www.visitarvika.se<br />

Läs mer om Volvo CE på volvoce.com/global.<br />

Volvo Construction Equipment<br />

62<br />

O-RINGENTIDNINGEN #2 -<strong>2017</strong><br />

O-RINGENTIDNINGEN #2 -<strong>2017</strong> 63


UPPSALA 2020<br />

Varför O-Ringen Uppsala 2020?<br />

Varför Uppsala? Det undrade<br />

jag också en gång i tiden. Varför<br />

hade folk valt att bosätta sig i<br />

den där platta, tråkiga staden<br />

ute på slätten, där det alltid<br />

blåste så mycket att bilen höll<br />

på att blåsa av vägen och där<br />

det knappast kunde finnas någon<br />

rolig orienteringsterräng?<br />

www.bagheera.se<br />

ETT SVENSKT SPORTMÄRKE grUNDaT 1981 I aVesTa<br />

MÖT VÅREN I NYA<br />

TIGHTS & BYXOR<br />

Text: Annika Björk Foto: Nic Kruys<br />

Nuförtiden frågar jag mig mest varför<br />

jag valde att flytta därifrån. Hur tänkte<br />

jag egentligen när jag bestämde mig för<br />

att lämna staden där historiens vingslag<br />

blåste hårdare än vinden ute på E4:an,<br />

där berghällarna var så rena att man kunde<br />

springa barfota på dem och där resten<br />

av världen i form av Arlanda flygplats<br />

inte låg längre än 20 minuter bort? Jag<br />

vet inte. Ibland fattar man kanske beslut<br />

i livet som i efterhand är svåra att förstå.<br />

Jag besökte Uppsala för första gången<br />

sommaren 2001. Till hösten skulle jag<br />

flytta dit och börja studera på juristprogrammet<br />

vid universitetet och på vägen<br />

till 5-dagars i Märsta stannar pappa och<br />

jag till för att kolla in min nya hemstad.<br />

Framför mig reser sig den enorma domkyrkan<br />

som är så hög att jag nästan tappar<br />

balansen när jag försöker titta efter<br />

spiran i toppen. Blicken sveper vidare och<br />

där ligger allt jag hört om – slottet som<br />

stoltserar högt uppe på en kulle, det mäktiga<br />

universitetshuset, det a<strong>nr</strong>ika universitetsbiblioteket<br />

Carolina Rediviva – och<br />

så gluggen där Pelle Svanslös bodde förstås.<br />

Eller bodde – han kanske bor kvar?!<br />

När bilen tio minuter senare rullar vidare<br />

mot Märsta är jag nöjd. Jag ska flytta till<br />

Uppsala och jag ska få gå runt i de här<br />

vackra kvarteren varje dag.<br />

Färden går vidare mot den mytomspunna<br />

kartan Lunsen där den sista träningen<br />

innan första etappen ska avverkas. Jag<br />

anser mig vara en duktig orienteringstekniker,<br />

men här möter jag för en av de<br />

första gångerna i mitt liv en karta vars<br />

svårighet är mig övermäktig. Berghällarna<br />

är så släta att jag på flera sträckor<br />

konstaterar att det hade kunnat gå att<br />

åka rullskidor mellan kontrollerna. För<br />

en dalkulla som vuxit upp med fem meters<br />

ekvidistans och kartor som varit<br />

Det är inte för intet som<br />

Lunsen placerat sig på<br />

tiobästalistan över kartor du ska<br />

springa på innan du dör.<br />

”Annika Björk<br />

Härliga berghällar i Uppsala.<br />

nedklottrade med höjdkurvor är det en<br />

i princip omöjlig uppgift att i en så här<br />

lättlöpt terräng orientera på en karta där<br />

ekvidistansen är 2,5 meter och kartans<br />

dominerande färg trots detta inte är brun<br />

utan istället vit, gul och blå. Men framför<br />

allt är Lunsen vackert. Att ensam en varm<br />

sommarkväll springa runt i vitmossan i<br />

ett landskap hämtat direkt från en sagobok<br />

är helt enkelt magiskt. Det är inte för<br />

intet som Lunsen placerat sig på tiobästalistan<br />

över kartor du ska springa på innan<br />

du dör.<br />

När pappa lägger i handbromsen utanför<br />

Pinbackshallen i Märsta där invigningen<br />

ska hållas är jag inte längre<br />

skeptisk till att flytta till Uppsala, jag är<br />

glad. ”Välkommen till 5-dagars i Uppland<br />

2001” står det på en stor banderoll.<br />

Nästan sexton år har passerat sedan<br />

denna kväll och snart är det åter dags att<br />

bjuda in till folkfest i Uppland. 5-dagars<br />

har bytt namn till O-Ringen, men Uppsala<br />

är fortfarande lika fantastiskt som<br />

det varit åtminstone sedan 1600-talet och<br />

jag törs utlova en sommarvecka som inte<br />

kommer att göra någon besviken. Och<br />

vem vet, kanske har jag vid den tidpunkten<br />

tagit mitt förnuft tillfånga och flyttat<br />

tillbaka till Sveriges bästa stad.<br />

Vi ses 2020!<br />

ORIENTEERING<br />

PANTS KNEE<br />

ORIENTEERING<br />

PANTS KNEE JR<br />

ORIENTEERING<br />

PANTS LONG<br />

3D TIGHTS JR<br />

NI BESTÄMMER, VI fIXAR!<br />

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS<br />

Vi har det tekniska och designmässiga kunnandet<br />

för att hjälpa er med nya klubbkläder och vi har<br />

koll på hela processen från design, produktion<br />

till leverans. Det kommer ni att märka när ni<br />

använder plaggen.<br />

Mer information hittar ni på<br />

www.BAGHEERA.SE<br />

Där kan ni titta på fler exempel på våra olika<br />

kläder som finns att beställa samt ladda ner<br />

designfiler och ordersedel.<br />

TIGHTS KNEE<br />

TIGHTS KNEE JR<br />

3D COMPRESSION<br />

TIGHTS<br />

TIGHTS LONG JR<br />

COMPRESSION<br />

TIGHTS<br />

ORIENTEERING SOCKS<br />

handla på www.bagheera.se eller hos www.teamsportiaonline.se<br />

349:-<br />

299:-<br />

399:-<br />

399:-<br />

349:-<br />

249:-<br />

799:-<br />

299:-<br />

699:-<br />

199:-<br />

399:-<br />

TIGHTS LONG ZIP<br />

158:-<br />

COOLMAX SOCKS<br />

2-PACK<br />

64<br />

O-RINGENTIDNINGEN #2 -<strong>2017</strong><br />

KONTAKTA OSS<br />

e-post: klubb@bagheera.se<br />

Tel: 0226-585 00


ÅRE 2021<br />

Välkommen till Åre 2021<br />

LANDSLAGETS VAL<br />

teamsportiaonline.se - Allt du behöver som orienterare!<br />

Massor av nyheter i lager!<br />

Sommar i Åre bjuder på fina upplevelser. Foto: Linn Nordlund. Kartexemplen är från Järpen.<br />

O-Ringen AB och Åre kommun har<br />

kommit överens om att O‐Ringen ska<br />

arrangeras i Åre 2021. Konceptet har<br />

arbetats fram av en arbetsgrupp bestående<br />

av O-Ringen AB, Åre kommun<br />

och lokala orienteringsklubbar.<br />

– I deltagarundersökningen från O-Ringen i Sälen<br />

var Åre med i toppen på önskelistan av kommande<br />

destinationer, så det känns extra roligt att kunna<br />

presentera att det nu blir verklighet, säger He<strong>nr</strong>ik<br />

Boström, VD O-Ringen AB.<br />

Han fortsätter:<br />

– Åre har potential att ge både en unik orienteringsupplevelse<br />

och en semestervecka utöver det<br />

vanliga med sitt stora utbud av intressanta aktiviteter,<br />

restauranger och skön natur. O-Ringen Åre<br />

2021 har potential att bli det största O-Ringen någonsin<br />

och slå rekordet på 25 021 deltagare.”<br />

Samarbete över gränsen<br />

Arbetet med arrangemanget drar igång under 2018.<br />

Då kommer en generalsekreterare att anställas för<br />

att driva projektet med placering i Åre. Bakom<br />

hen står elva funktionärsklubbar: Frol IL, Frösö<br />

IF, Fältjägarnas IF, Järpens SK, OK Skøynar, OK<br />

Storsjön, SK Freidig, Stjørdals-Blink Orientering,<br />

Wing OK, Åre OK och Östersunds OK.<br />

Unikt för året är att ett samarbete vuxit fram över<br />

landsgränsen och att fem av klubbarna kommer från<br />

Norge. Det blir en extra internationell prägel till<br />

världens största orienteringsäventyr som normalt<br />

brukar locka omkring 1 500 norska deltagare.<br />

– Åre har erfarenhet av att hantera stora arrangemang<br />

och det är roligt att kunna välkomna<br />

en sport som inte tidigare genomfört ett stort arrangemang<br />

här. Infrastrukturen finns på plats<br />

för att hantera volymerna och för kommunen och<br />

företagen i regionen är den turistekonomiska effekten,<br />

som uppskattas till närmare 150 miljoner,<br />

viktig. Säger Peter Bergman, kommunalråd Åre<br />

kommun.<br />

O-Ringenstaden kommer att förläggas till Åre<br />

by med omnejd där besökarna i stor del kommer<br />

att bo på befintliga hotell, stugor och lägenheter<br />

i området. Var etapperna kommer gå bestäms under<br />

2018.<br />

FAKTA ÅRE<br />

Åre är en tätort i Åre kommun,<br />

västra Jämtland. .<br />

Antalet fast bosatta i tätorten<br />

Åre uppgår till cirka<br />

1 400 personer.<br />

Åre by är den största fjällsport-<br />

och alpinsportorten<br />

i Sverige. Åre växer stadigt<br />

som sommardestination<br />

med cykling, vandring och<br />

en mängd äventyr som<br />

berget och sjön erbjuder.<br />

Åreskutans topp ligger på<br />

1 420 meter över havet och<br />

1 048 meter över Åresjön.<br />

Kabinbanan, som på<br />

knappt tio minuter transporterar<br />

passagerare till<br />

Sveriges högst belägna<br />

liftburna platå på 1 274<br />

meters höjd, gör Åreskutan<br />

lättillgänglig även under<br />

sommartid.<br />

Bredast utbud på kompasser - Handla online - Dygnet runt!<br />

66<br />

O-RINGENTIDNINGEN #2 -<strong>2017</strong>


Avsändare:<br />

O-Ringen AB, Lägerhyddsvägen 2 hus 38<br />

SE- 752 37 Uppsala, Sverige<br />

POSTTIDNING B<br />

HUVUDPARTNER<br />

VÄRDKOMMUN<br />

TÄVLINGSPARTNERS<br />

ETAPPVÄRDAR<br />

AKTIVITETSPARTNERS<br />

Miljöpartners<br />

Respartner<br />

Bagheeralabyrinten<br />

LEVERANTÖRER<br />

lövbergs lila

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!