Views
1 year ago

Bài tập và lời giải ôn chuyên đề kim loại và axit amin, peptit

LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/0B_NNtKpVZTUYYXVHNnh2cXhSVG8/view?usp=sharing

Sưu tầm bởi GV.

Sưu tầm bởi GV. Nguyễn Thanh Tú # Google.com/+DạyKèmQuyNhơn Dung dịch Y gồm: FeCl 3 : 0,1 mol, FeCl 2 : 0,1 mol, CuCl 2 : 0,05 mol Khối lượng muối trong dd X: (127 + 162.5).0,1+135.0,05 = 35,7gam Cách giải nhanh: So sánh số mol Fe 3+ Cu ta thấy là n Fe 3+ = 4nCu ⇒ Cu bị hòa tan hết trong Fe 3+ , vậy nên dung dịch Y chứa các cation của Fe Cu Cl - . Và nCl - ở đây tính theo nFe 3+ vì chỉ có Fe 2 O 3 phản ứng với HCl ⇒ m muối = mFe + mCu + mCl - = 0,2*56 + 0,05*64 + 0,2*3*35,5 = 35,7 gam. Tổng quát về bài toán: Ở dạng toán này chúng ta áp dụng bình thường chủ yếu phương pháp tăng giảm khối lượng đơn thuần tính toán theo yêu cầu bài toán. Không nên phức tạp hóa vấn đề quá. 2. BÀI TOÁN: MỘT KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI HỖN HỢP MUỐI a) Phƣơng pháp giải - Trong bài toán này chúng ta phải xác định rõ cation kim loại của muối nào có tính oxi hóa mạnh hơn để xác định thứ tự phản ứng xem chất nào phản ứng trước, chất nào phản ứng sau. Quy luật là kim loại sẽ tác dụng với ion kim loại có tính oxi hóa mạnh trước. Ví dụ: Cho Mg (z mol) phản ứng với dung dịch chứa đồng thời FeSO 4 a mol CuSO 4 b mol thì ion Cu 2+ sẽ bị khử trước bài toán dạng này thường giải theo 3 trường hợp: Mg + CuSO 4 → MgSO 4 + Cu (1) Mg + FeSO 4 → MgSO 4 + Fe (2) TH 1: Chỉ xảy ra pứ(1). Nghĩa là pứ(1) xảy ra vừa đủ lúc đó dung dịch sau phản ứng gồm: MgSO 4 , FeSO 4 chưa phản ứng chất rắn chỉ có Cu. TH 2: Xảy ra cả 2 pứ(1) (2) vừa đủ. Nghĩa là dung dịch thu được chỉ có MgSO 4 chất rắn gồm Cu Fe. TH 3: Pứ(1) xảy ra hết pứ(2) xảy ra một phần, lúc này lại có 2 khả năng xảy ra Google.com/+DạyKèmQuyNhơn - Sau phản ứng (2) FeSO 4 dư: Số mol FeSO 4 dư là (a-x) mol với x là số mol FeSO 4 tham gia phản ứng (2). Lúc đó dung dịch sau phản ứng gồm: MgSO 4 , FeSO 4dư chất rắn gồm Cu Fe. - Sau phản ứng (2) Mg dư ( bài toán không hoàn toàn ): Số mol Mg dư là z – (a+b) với (a+b) là số mol Mg phản ứng với 2 muối. Lúc đó dung dịch sau phản ứng gồm: MgSO 4 chất rắn gồm Cu, Fe Mg dư.

Sưu tầm bởi GV. Nguyễn Thanh Tú # Google.com/+DạyKèmQuyNhơn LƢU Ý: + Loại bài tâp này khi đi thi thì thường chỉ xảy ra trường hợp 3. Vì vậy mà khi đi thi chúng ta áp dụng luôn trường hợp 3 o để tính toán. + Chúng ta phải xác định xem chất nào có trong dung dịch sau phản ứng chất rắn sau phản ứng gồm những kim loại nào. b) Bài tập ví dụ Ví dụ 1: Cho 2,24 gam bột sắt o 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm AgNO 3 0,1M Cu(NO 3 ) 2 0,5M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X m gam chất rắn Y. Giá trị của m là: A. 2,8 B. 2,16 C. 4,08 D. 0,64 HƢỚNG DẪN GIẢI: Nhận xét: Trong hỗn hợp dung dịch gồm ion Ag + ion Cu 2+ , mà ion Ag + có tính oxi hóa mạnh hơn nên phản ứng trước, khi Ag + hết mà số mol Fe vẫn còn thì xảy ra tiếp phản ứng với Cu 2+ . Ở đây sẽ xảy ra trường hợp 3. Số mol AgNO 3 = n Ag = 0,02 mol; Số mol Cu(NO 3 ) 2 = n 2+ = 0,1 mol; Số mol Fe = 0,04 mol Phương trình: Fe + 2AgNO 3 → Fe(NO 3 ) 2 + 2Ag (1) 0,01 0,02 Sau phản ứng Fe còn 0,04 – 0,01 = 0,03 mol, phản ứng tiếp với Cu(NO 3 ) 2 Fe + Cu(NO 3 ) 2 → Fe(NO 3 ) 2 + Cu (2) 0,03----->0,03------------------------->0,03 Khối lượng rắn = m Ag + m Cu = 0,02.108 + 0,03.64 = 4,08 gam Cu Chọn C Ví dụ 2: Cho m 1 gam Al o 100 ml dung dịch gồm Cu(NO 3 ) 2 0,3M AgNO 3 0,3M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được m 2 gam chất rắn X. Nếu cho m 2 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thì thu được 0,336 lít khí (ở đktc). Giá trị của m 1 m 2 là: Google.com/+DạyKèmQuyNhơn A. 8,1 5,43 C. 0,54 5,16 B. 1,08 5,43 D. 1,08 5,16 HƢỚNG DẪN GIẢI: Nhận xét: Trong hỗn hợp dung dịch gồm ion Ag + ion Cu 2+ , mà ion Ag + có tính oxi hóa mạnh hơn nên phản ứng trước, khi Ag + hết mà số mol Al vẫn còn thì xảy ra tiếp phản ứng với Cu 2+ . Khi cho m 2 gam chất rắn X o dung dịch HCl dư tạo ra khí H 2 nên trong X phải có Al dư.

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Giáo trình toán cao cấp A1
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Những định lý chọn lọc trong hình học phẳng và các bài toán áp dụng
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER