Views
1 year ago

Bài tập và lời giải ôn chuyên đề kim loại và axit amin, peptit

LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/0B_NNtKpVZTUYYXVHNnh2cXhSVG8/view?usp=sharing

Sưu tầm bởi GV.

Sưu tầm bởi GV. Nguyễn Thanh Tú # Google.com/+DạyKèmQuyNhơn x, y là số mol AgNO 3 , Cu(NO 3 ) 2 đã dùng Ta có các quá trình cho nhận electron như sau: Qúa trình cho electron Mg → Mg 2+ + 2e a---------------> 2a Zn → Zn 2+ + 2e (b-c)------------> 2(b-c) n electron cho=2a+2(b-c) Áp dụng định luật bảo toàn electron ta có: 2a +2(b-c) = x + 2y b) Bài tập ví dụ Qúa trình nhận electron Ag + + 1e → Ag x------> x Cu 2+ + 2e → Cu y------>2y n electron nhận= x+2y Ví dụ 1: Cho hỗn hợp gồm 1,2 mol Mg x mol Zn o dung dịch chứa 2 mol Cu 2+ 1 mol Ag + đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được một dung dịch chứa ba ion kim loại. Trong các giá trị sau đây. Tìm giá trị của x thỏa mãn trường hợp trên? A. 1,8 B. 1,5 C. 1,2 D. 2,0 Theo định luật bảo toàn electron ta có Qúa trình cho electron Mg → Mg 2+ + 2e Mol: 1,2--------------->2,4 Zn → Zn 2+ + 2e Mol: x----------------> 2x n electron cho=2,4+2x HƢỚNG DẪN GIẢI: Qúa trình nhận electron Ag + + 1e → Ag Mol : 1------> 1 Cu 2+ + 2e → Cu Mol : 2------>4 n electron nhận= 1+4 = 5 mol Áp dụng định luật bảo toàn electron ta có: 2,4 + 2x= 5 x = 1,3 mol - Nếu x = 1,3 mol thì phản ứng xảy ra vừa đủ, dung dịch lúc này chỉ có 2 ion tạo ra là Mg 2+ Zn 2+ . Do đó để dung dịch có 3 ion kim loại thì Zn tham gia phản ứng không hết 1,3 mol, sau phản ứng dung dịch sẽ có CuSO 4 dư (chứa ion Cu 2+ ) 2 ion tạo ra là Mg 2+ Zn 2+ . Google.com/+DạyKèmQuyNhơn - Chỉ có đáp án 1,2 là thỏa mãn trường hợp trên Chọn C. Ví dụ 2: Dung dịch X có chứa AgNO 3 Cu(NO 3 ) 2 có cùng nồng đ ộ. Thêm một lượng hỗn hợp gồm 0,03 mol Al 0,05 mol Fe o 100 ml dung dịch X cho tới khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn Y gồm 3 kim loại. Cho Y o HCl dư giải phóng 0,07 gam khí. Nồng độ của hai muối là:

Sưu tầm bởi GV. Nguyễn Thanh Tú # Google.com/+DạyKèmQuyNhơn A. 0,3 B. 0,4 C. 0,63 D. 0,42 HƢỚNG DẪN GIẢI: Nhận xét: vì chất rắn Y tác dụng với HCl dư tạo khí H 2 suy ra phải có Al hoặc Fe dư. Al + 3AgNO 3 Al(NO 3 ) 3 + 3Ag (1) Sau phản ứng (1) Al dư phản ứng tiếp với Cu(NO 3 ) 2 tạo ra Cu (2) Sau phản ứng (2) nếu Al dư sẽ có 4 kim loại: Al dư , Fe còn nguyên, Ag tạo ra, Cu tạo ra. Nếu phản ứng (2) vừa đủ chỉ có 2 kim loại sau phản ứng là Ag tạo ra, Cu tạo ra. Như vậy để có được 3 kim loại sau phản ứng thì thực hiện xong phản ứng (2) Al hết tiếp theo phản ứng có thể dừng lại để Fe còn nguyên (2 kim loại tạo ra là Cu Ag) hoặc Fe có thể tham gia tiếp các phản ứng với Ag + Cu 2+ rồi dư. Khi rắn Y tác dụng với HCl chỉ có Fe phản ứng: Fe dư + 2HCl FeCl 2 + H 2 0,0350,09 Fe → Fe 2+ + 2e Mol: 0,015--------> 0,03 n electron cho= 0,09 + 0,03 = 0,12 mol Qúa trình nhận electron Ag + + 1e → Ag Mol : 0,1---->0,1x Cu 2+ + 2e → Cu Mol : 0,1---->0,2x n electron nhận= 0,3x mol Google.com/+DạyKèmQuyNhơn Áp dụng định luật bảo toàn electron ta có: 0,12 = 0,3x x = 0,4 mol Chọn B. Ví dụ 3: Hỗn hợp gồm 0,02mol Fe 0,03 mol Al phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa đồng thời x mol AgNO 3 y mol Cu(NO 3 ) 2 tạo ra 6,44g rắn. x y có giá trị là: A. 0,05 0,04 C. 0,01 0,06 B. 0,03 0,05 D. 0,07 0,03 HƢỚNG DẪN GIẢI:

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
LECTURE PHYSICAL CHEMISTRY 3rd EDITION ROBERT G. MORTIMER
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)