Views
1 year ago

Bài tập và lời giải ôn chuyên đề kim loại và axit amin, peptit

LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/0B_NNtKpVZTUYYXVHNnh2cXhSVG8/view?usp=sharing

Sưu tầm bởi GV.

Sưu tầm bởi GV. Nguyễn Thanh Tú # Google.com/+DạyKèmQuyNhơn Câu 7: Nhúng một lá sắt nặng 8gam o 500 ml dung dịch CuSO 4 2M. Sau một thời gian lấy lá sắt ra cân lại nặng 8,8gam xem thể tích dung dịch không thay đổi thì nồng độ mol CuSO 4 trong dung dịch sau phản ứng là A. 2,30M. B. 0,27M. C. 1,80M. D. 1,36M. Câu 8: Cho 7,2 gam Mg o dung dịch chứa 0,2 mol FeCl 3 , sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X, cô cạn dung dịch X được m gam muối khan. Giá trị của m là A. 34,9. B. 44,4. C. 25,4. D. 28,5. Câu 9: Cho hỗn hợp X gồm Mg Fe o dung dịch axit H 2 SO 4 đặc, nóng đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y một phần Fe không tan. Chất tan có trong dung dịch Y là A. MgSO 4 Fe 2 (SO 4 ) 3 . B. MgSO 4 . C. MgSO 4 FeSO 4 . D. MgSO 4 , Fe 2 (SO 4 ) 3 FeSO4. Câu 10: Hai lá kim loại cùng chất, có khối lượng bằng nhau, có khả năng tạo ra hợp chất hóa trị II. Một lá ngâm o dung dịch Pb(NO 3 ) 2 một lá ngâm o dung dịch Cu(NO 3 ) 2 . Sau một thời gian người ta thấy lá kim loại ngâm trong muối Pb(NO 3 ) 2 tăng 19%, khối lượng lá kim loại kia giảm 9,6%. Biết rằng trong 2 phản ứng trên lượng kim loại bị hòa tan là bằng nhau. Tên lá kim loại là A. Zn. B. Fe. C. Mg. D. Cd. Câu 11: Tiến hành 2 thí nghiệm sau: - TN 1: Cho m gam bột sắt (dư) o V 1 lít dung dịch Cu(NO 3 ) 2 1M. - TN 2: Cho m gam bột sắt o V 2 lít dung dịch AgNO 3 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu được ở 2 thí nghiệm là bằng nhau. Giá trị của V 1 so với V 2 là: A. V 1 =V 2 . B. V 1 =10V 2 . C. V 1 =5V 2 . D. V 1 =2V 2 . Câu 12: Nhúng 1 thanh nhôm nặng 45 gam o 400 ml dung dịch CuSO 4 0,5M. Sau một thời gian lấy thanh nhom ra cân lại thấy nặng 46,38 gam. Khối lượng Cu thoát ra là: A. 0,64 gam. B. 1,28 gam. C. 1,92 gam. D. 2,56 gam. Google.com/+DạyKèmQuyNhơn Câu 13: Nhúng một thanh kim loại hóa trị II o dung dịch CuSO 4 dư. Sau phản ứng, khối lượng thanh kim loại giảm 0,24 gam. Cũng thanh kim loại đó nếu nhúng o dung dịch AgNO 3 dư thì khi phản ứng xong khối lượng thanh kim loại tăng 0,52 gam. Kim loại hóa trị II là: A. Zn B. Cd C. Sn D. Al Câu 14: Ngâm một vật bằng Cu có khối lượng 15 gam trong 340 gam dung dịch AgNO 3 6%. Sau một thời gian lấy vật ra thấy khối lượng AgNO 3 trong dung dịch giảm 25%. Khối lượng của vật sau phản ứng là: A. 3,24 gam. B. 2,28 gam. C. 17,28 gam. D. 24,12 gam.

Sưu tầm bởi GV. Nguyễn Thanh Tú # Google.com/+DạyKèmQuyNhơn Câu 15: Cho 3,78 gam bột nhôm phản ứng vừa đủ với dung dịch muối XCl 3 tạo thành dung dịch Y. khối lượng chất tan trong dung dịch Y giảm 4,06 gam so với dung dịch XCl 3 . Xác định công thức của muối XCl 3 : A. InCl 3 . B. GaCl 3 . C. FeCl 3 . D. CrCl 3 . Câu 16: Nhúng thanh Zn o dung dịch chứa 8,32 gam CdSO 4 . Sau khử hoàn toàn ion Cd 2+ khối lượng thanh Zn tăng 2,35% so với ban đầu. Hỏi khối lượng thanh Zn ban đầu là: A. 80 g. C. 72,5 g. C. 70 g. D. 83,4 g. Câu 17: Nhúng thanh kim loại R hóa trị II o dung dịch CuSO 4 . Sau một thời gian lấy thanh kim loại ra thấy khối lượng giảm 0,05%. Mặt khác nhúng thanh kim loại này o dung dịch Pb(NO 3 ) 2 , sau một thời gian thấy khối lượng thanh tăng 7.1%. Biết rằng số mol R tham gia hai phản ứng là như nhau. R là: A. Cd. B. Zn. C. Fe. D. Sn. Câu 18: Cho hỗn hợp A gồm 0,15 mol Mg 0,35 mol Fe phản ứng với V lít dung dịch HNO 3 1M thu được dung dịch B hỗn hợp khí C gồm 0,05 mol N 2 O, 0,1 mol NO còn lại 2,8 gam kim loại. Giá trị của V là: A. 1,15 B. 1,22 C. 0,9 D. 1,1 Câu 19: Cho 28 gam Fe o dung dịch chứa 1,1 mol AgNO 3 , kết thúc phản ứng thu được chất rắn X sau khi cô cạn dung dịch muối thu được m gam muối khan. Giá trị của m là: A. 31,4. B. 96,2 C. 118,8 D. 108. Câu 20: Cho 0,24 mol Fe 0,03 mol Fe 3 O 4 o dung dịch HNO 3 loãng, kết thúc phản ứng thu được dung dịch X 3,36 gam kim loại dư. Khối lượng muối có trong dung dịch X là: A. 48,6 gam. B. 58,08 gam. C. 56,97 gam. D. 65,34 gam. Câu 21: Cho m gam sắt o dung dịch chứa 1,38 mol HNO 3 , đun nóng đến kết thúc phản ứng còn 0,75m gam chất rắn không tan có 0,38 mol hỗn hợp khí NO, NO 2 thoát ra ở đktc. Giá trị của m là: A.70 B. 56 C. 84 D. 112. Câu 22: Hòa tan m gam hỗn hợp Fe, Cu, trong đó sắt chiếm 40% khối lượng bằng dung dịch HNO 3 thu được dung dịch X, 0,228 lít NO duy nhất (đktc) còn lại 0,65m gam kim loại. Khối lượng muối có trong dung dịch X là: Google.com/+DạyKèmQuyNhơn A. 2.7 gam. B. 5,4 gam. C. 11,2 gam. D. 4,8 gam. Câu 23: hỗn hợp X gồm Cu Fe có tỉ lệ khối lượng tương ứng là 7:3. Lấy m gam X phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,7 mol HNO 3 . Sau phản ứng còn lại 0,75m gam chất rắn có 0,25 mol khí Y gồm NO NO 2 . Giá trị của m là: A. 40,5 B. 50,4 C. 50,2 D. 50.

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Giáo trình toán cao cấp A1
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Những định lý chọn lọc trong hình học phẳng và các bài toán áp dụng
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER