Views
1 year ago

Bài tập và lời giải ôn chuyên đề kim loại và axit amin, peptit

LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/0B_NNtKpVZTUYYXVHNnh2cXhSVG8/view?usp=sharing

Sưu tầm bởi GV.

Sưu tầm bởi GV. Nguyễn Thanh Tú # Google.com/+DạyKèmQuyNhơn Câu 24: Nhúng một thanh sắt o 50 ml dung dịch CuSO 4 1M cho đến khi dung dịch hết màu xanh. Hỏi khối lượng thanh sắt tăng hay giảm bao nhiêu gam: A. Tăng 1,2 g. B. Giảm 1,2g. C. Tăng 0,4 g. D. Giảm 0,4 g. Câu 25: Ngâm một lá Zn trong 100 ml dung dịch AgNO 3 0,1M, sau đó lấy thanh Zn ra rồi cho tiếp dung dịch HCl o dung dịch vừa thu được thì không thấy hiện tượng gì. Hỏi khối lượng lá Zn tăng hay giảm bao nhiêu gam so với ban đầu: A. Tăng 0,755g. B. Giảm 0,567g. C. Tăng 2,16g. D. Tăng 1,08g. Câu 26: Nhúng một bản Zn nặng 5,2 gam o 100 ml dung dịch CuSO 4 . Sau một thời gian lấy bản Zn ra cân lại chỉ còn nặng 5,8g. Khối lượng Cu bám trên bản Zn là: A. 1,00g. B. 0,99g. C. 1,28g. D. 1,12g. Câu 27: Ngâm một bản Zn o 0,2 lít dung dịch AgNO 3 . Sau khi phản ứng kết thúc, lấy bản Zn ra, sấy khô thấy khối lượng bản Zn tăng 15,1 gam. Nồng độ mol/l của dung dịch AgNO 3 là: A. 0,5M B. 1,0M C. 0,75M D. 1,5M. Câu 28: Một thanh kim loại M( hoá trị II) được nhúng o 1 lít dd FeSO 4 sau phản ứng thấy khối lượng thanh tăng lên 16 gam. Nếu nhúng cùng thanh kim loại ấy o 1 lít dd CuSO 4 thì khối lượng thanh tăng lên 20 gam. Biết rằng các phản ứng trên đều xảy ra hoàn toàn sau phản ứng còn điều chế kim loại M, 2 dd FeSO 4 CuSO 4 có cùng nồng độ C M . Tìm kim loại M: A. Mg B. Zn C. Pb D. đáp án khác Câu 29: Lấy 2 thanh kim loại M có hóa trị 2 có khối lượng bằng nhau. Thanh 1 nhúng o dung dịch Cu(NO 3 ) 2 , thanh 2 nhúng o dung dịch Pb(NO 3 ) 2 sau 1 thời gian khối lượng thanh 1 giảm 0,2%, thanh 2 tăng 28,4% khối lượng so với ban đầu. Số mol Cu(NO 3 ) 2 Pb(NO 3 ) 2 đều giảm như nhau. Xác định kim loại M. A. Fe B. Zn C. Mg D. Đáp án khác Câu 30: Một thanh kim loại R hóa trị II nhúng o dung dịch CuSO 4 thì khối lượng thanh giảm 1% so với ban đầu . Cùng thanh R nhúng o dung dịch Hg(NO 3 ) 2 thì khối lượng tăng 67,5% so với ban đầu. Xác định R biết độ giảm số mol của Cu 2+ bằng 2 lần số mol của Hg 2+ . R là: A. Zn B. Mg C. Fe D. Pb Câu 31: Nhúng một thanh Graphit được phủ một lớp kim lọai hoá trị II o dung sịch CuSO 4 dư. Sau phản ứng khối lượng của thanh Graphit giảm đi 0,24g. Cũng thanh graphit trên nếu được nhúng o dung dịch AgNO 3 thì khi phản ứng xong khối lượng thanh graphit tăng lên 0,52g. Kim lọai hoá trị II là: A.Pb B. Cd C. Al D. Sn Google.com/+DạyKèmQuyNhơn 2. BÀI TẬP MỘT KIM LOẠI TÁC DỤNG HỖ HỢP MUỐI Câu 1: Cho 4,8g Mg o dung dịch chứa 0,02 mol Ag + , 0,15mol Cu 2+ . Khối lượng chất rắn thu được là A. 11,76. B. 8,56. C. 7,28. D. 12,72.

Sưu tầm bởi GV. Nguyễn Thanh Tú # Google.com/+DạyKèmQuyNhơn Câu 2: Cho 2,24g Fe o 200ml dung dịch Cu(NO 3 ) 2 0,1M AgNO 3 0,1M. Khuấy đều cho đến phản ứng hoàn toàn. Khối lượng (gam) chất rắn thu được là A. 4,080. B. 1,232. C. 8,040. D. 12,320. Câu 3: Hòa tan hoàn toàn 2,4 gam bột Mg o dung dịch hỗn hợp chứa 0,1 mol Cu(NO 3 ) 2 0,1 mol AgNO 3 . Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì khối lượng (gam) chất rắn thu được là A. 6,4. B. 10,8. C. 14,0. D. 17,2. Câu 4: Nhúng một thanh sắt nặng 100 gam o 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO 3 ) 2 0,2M AgNO 3 0,2M. Sau một thời gian lấy thanh kim loại ra, rửa sạch làm khô cân được 101,72 gam (giả thiết các kim loại tạo thành đều bám hết o thanh sắt). Khối lượng (gam) sắt đã phản ứng là A. 1,40. B. 2,16. C. 0,84. D. 1,72. (Trích Đề thi TSĐH khối B – năm 2009) Câu 5: Cho một lượng bột Zn o dung dịch X gồm FeCl 2 CuCl 2 . Khối lượng chất rắn sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn nhỏ hơn khối lượng bột Zn ban đầu là 0,5 gam. Cô cạn phần dung dịch sau phản ứng thu được 13,6 gam muối khan. Tổng khối lượng (gam) các muối trong X là A. 13,1. B. 17,0. C. 19,5. D. 14,1. (Trích Đề thi TSĐH khối B – năm 2008) Câu 6: Cho 14 gam bột sắt tác dụng với 1 lít dung dịch FeCl 3 0,1M CuCl 2 0,15M. Kết thúc phản ứng thu được chất rắn A có khối lượng: A. 9,6g. B. 6,4g. C. 12,4g. D. 11,2g. Câu 7: Cho bột sắt tác dụng với dung dịch chứa 0,02 mol AgNO 3 0,01 mol Cu(NO 3 ) 2 . phản ứng kết thúc thu được chất rắn X có khối lượng 3 gam. Trong X có: A. Ag, Fe. B. Ag, Cu. C. Ag, Cu, Fe. D. Cu, Fe. Câu 8: Cho 2,24 gam bột sắt o 200 ml dung dịch hỗn hợp hỗn hợp gồm AgNO 3 0,1M Cu(NO 3 ) 2 0,5M. Khuấy đều đến phản ứng hoàn toàn, thu được chất rắn A dung dịch B. Khối lượng chất rắn A là: A. 4,08g B. 2,08g C. 1,80g. D. 4,12g. Google.com/+DạyKèmQuyNhơn Câu 9: Cho 0,96 gam bột Mg o 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm AgNO 3 0,2M Cu(NO 3 ) 2 1M. Khuấy đều đến phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn A dung dịch B. Sục khí NH 3 dư o B, lọc lấy kết tủa đem nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thì thu được chất rắn có khối lượng là: A. 2,4g. B. 1,52g. C. 1,6g. D. 1,2g. Câu 10: Trộn 2 dung dịch AgNO 3 0,42M phân biệt(NO 3 ) 2 0,36M với thể tích bằng nhau thu được dung dịch X. Cho 0,81 gam Al o 100 ml dung dịch X, người ta thu được chất rắn Y, khối lượng của chất rắn Y là: A. 5,81g. B. 6,521g. C. 5,921g. D. 6,291g.

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Tuyển tập bài tập trắc nghiệm và tự luận Toán THPT Ngô Long Hậu
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)